Sunteți pe pagina 1din 6

Republica Moldova

GUVERNUL
HOTĂRÂRE Nr. _____
din ___________
cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţământ superior
şi elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic postsecundar
cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2021-2022

În temeiul prevederilor art. 19, alin. (4), din Codul educației al Republicii Moldova nr.
152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634)
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:
Lista studenţilor din instituţiile de învățământ superior cărora li se acordă Bursa
Republicii, conform anexei nr.1.
Lista studenţilor din instituţiile de învățământ superior cărora li se acordă Bursa
Guvernului, conform anexei nr. 2.
Lista elevilor din instituţiile de învățământ profesional tehnic postsecundar cărora li se
acordă Bursa „Gaudeamus”, conform anexei nr. 3.
2. Instituţiile de învățământ superior şi instituţiile de învățământ profesional tehnic
postsecundar vor achita bursele de merit, nominalizate la punctul 1, în limitele
alocaţiilor bugetare aprobate.

PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării Anatolie Topală
Ministrul finanţelor Dumitru Budeanschi
Anexa nr.1

la Hotărârea Guvernului nr.___


din ______________
LISTA
studenţilor din instituţiile de învățământ superior
cărora li se acordă Bursa Republicii în anul de studii 2021-2022

Andronache Cătălina – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, 0114.
Limba şi literatura română și limba engleză 8+
Cușnir Iulia – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, ciclul I, 0215.
anul III, Interpretare instrumentală 1
Grecu Luminița – Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, 0412.
anul II, Finanțe și bănci 1
Iftodi Daniela – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III,
Design şi tehnologii poligrafice
Leaşcenco Valeria – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul IV, 0612.
Calculatoare şi rețele 1
Mereacre Ana – Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul III,
Limba și literatura română și limba engleză
Plămădeală Alina – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, ciclul 0232.
I, anul IV, Pedagogie în învățământul primar și limba 2+
engleză
Prisăcari Elena – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, ciclul I, 0613.
anul III, Matematică și informatică 1
Roșca Cristian – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ciclul I, anul 0811.
IV, Horticultură 3
Tocarciuc Sandu – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae
Testemițanu”, studii integrate, anul VI, Medicină
Țurcanu Carina – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III,
Business şi administrare
Virginia Guțu – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, ciclul I,
anul III, Limba și literatura română și limba engleză
Anexa nr.2
la Hotărârea Guvernului nr.___
din ______________
LISTA
studenţilor din instituţiile de învățământ superior
cărora li se acordă Bursa Guvernului în anul de studii 2021-2022

Albu Dan – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, 0710.1


anul III, Inginerie şi management în construcţii
Andronovici Darinela – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, 0613.3
anul III, Ingineria software
Astafi Valentina – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, 0722.3
anul III, Tehnologia informației
Belevţova Anastasia – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, 0613.4
anul III, Informatică
Brăileanu Mădălina–Mirela – Academia de Studii Economice din Moldova,
ciclul I, anul II, Business și administrare
Calpaci Tatiana – Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I, anul
III, Pedagogie în învățământul primar
Chiriac Elena – Academia Militară a Forțelor Armate
„Alexandru cel Bun”, ciclul I, anul III,
Conducerea subunităților de artilerie
Cobuşcean Simona–Anastasia – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I,
anul II, Psihologie
Coțofană Iana – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă”, ciclul I, anul IV, Limba și literatura
română și engleză
Druța Corina – Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul
III, Biologie și chimie
Guțul Cătălina – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu”, ciclul I, anul V,
Medicină
Harabagiu Victor – Academia “Ștefan cel Mare” a MAI, ciclul I,
anul III, Drept
Mardari Daniela – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, 0722.3
anul III, Design şi tehnologii poligrafice
Muntean Victoria – Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
studii integrate, anul VI, Medicină veterinară
Osedlov Inesa – Academia de Studii Economice din Moldova,
ciclul I, anul II, Contabilitate
Penu Tatiana – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul II,
anul II, Audit şi expertiză financiară
Pînzaru Dragoş – Universitatea Tehnică a Moldovei, studii
integrate, anul V, Arhitectură
Plinschi Cătălina – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul II,
anul II, Stat şi societate din perspectivă istorică
Plîngău Vladislav – Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, 0216.6
ciclul I, anul III, Coregrafie
Pozneacova Veronica – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I,
anul III, Drept
Riva Onea – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
ciclul I, anul III, Pedagogie în învățământul
primar și pedagogie preșcolară
Rojoga Ana–Maria – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion
Creangă”, ciclul I, anul III, Asistență socială
Rotaru Andreea – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu”, studii integrate, anul V,
Medicină
Ruiceva Irina – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
”Nicolae Testemițanu”, studii integrate, anul
VI, Medicină
Seu Cristina – Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu
Hasdeu" din Cahul, ciclul I, anul IV, Istorie și
educație civică
Tamazlîcaru Alina – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I,
anul III, Drept
Țăruș Cătălin – Universitatea de Stat de Educație Fizică și 1000.1
Sport, ciclul I, anul III, Antrenament sportiv
Ureche Daniela – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, 0714.6
anul IV, Automatică şi informatică
Vădănescu Ana – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 9.20
ciclul I, anul IV, Siguranța produselor
agroalimentare
Verstiuc Ramina – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I,
anul III, Servicii hoteliere, turism şi agrement
Anexa nr.3
la Hotărârea Guvernului nr.___
din ______________
LISTA
elevilor din instituţiile de învățământ profesional tehnic postsecundar
cărora li se acordă Bursa „Gaudeamus” în anul de studii 2021-2022

Barda Alexandra – Colegiul de Arte Plastice ,,Alexandru Plămădeală”, anul


IV, Tehnologii poligrafice
Belei Vlada – Centrul de excelență în industria ușoară, anul IV,
Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din
țesături
Beschier Lilia – Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie ,,Raisa
Pacalo”, anul V, Îngrijirea bolnavilor
Boghiu Serghei – Centrul de excelență în servicii și prelucrarea alimentelor,
anul IV, Tehnologia alimentaţiei publice
Buzenco Gabriela – Colegiul de Ecologie din Chişinău, anul IV, Meteorologie
Cernei Cătălina – Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, anul IV, Frizerie și
cosmetică
Cornei Diana – Colegiul ,,Alexei Mateevici” din Chișinău, anul IV,
Învățământ primar
Ghermanova Corina – Colegiul Tehnologic din Chișinău, anul IV, Modelarea,
proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături
Grecu Cătălina – Colegiul Politehnic din Bălți, anul IV, Rețele de
calculatoare
Hasan Maria – Centrul de excelenţă în economie şi finanţe, anul IV,
Impozite și percepere fiscală
Leșco Mihai – Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, anul IV, Turism
Liuțcanov evgheni – Colegiul ,,Mihail Ciachir” din Comrat, anul IV, Servicii
administrative și de secretariat
Oanța Cristian – Centrul de excelență în informatică și tehnologii
informaționale, anul IV, Programarea și analiza produselor
de program
Purcel Ecaterina – Instituția Publică ,,Colegiul Agroindustrial din Rîșcani”,
anul IV, Contabilitate
Raețchi Ana – Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM, anul IV,
Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice
Revenco Corina – Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca, anul IV, Servicii
administrative și de secretariat
Rusnac Anastasia – Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, anul IV,
Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din
țesături
Russov Igor – Centrul de excelenţă în informatică și tehnologii
informaționale, anul IV, Programarea și analiza produselor
de program
Țurea Parascovia – Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie ,,Raisa
Pacalo”, anul V, Îngrijirea bolnavilor
Țuțu Radu – Colegiul ,,Alexei Mateevici” din Chișinău, anul IV,
Învățământ primar