Sunteți pe pagina 1din 229

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 005.52:658.147:334.722.8 (478) (043)CHIRILOV Nelea


ANALIZA FORMRII I UTILIZRII
CAPITALULUI PROPRIU
AL SOCIETILOR PE ACIUNI


Specialitatea 522.02 Contabilitate; Audit; Analiz Economic


Tez de doctor n economie
Conductor tiinific: iriulnicova Natalia,
doctor n economie,
confereniar universitar


Autorul: Chirilov Nelea


Chiinu, 2014
2


Chirilov Nelea, 2014


3
CUPRINS
ADNOTARE ............................................................................................................................ 6
LISTA ABREVIERILOR ...................................................................................................... 9
INTRODUCERE ..................................................................................................................... 10
1. FUNDAMENTE TEORETICO-METODOLOGICE AFERENTE ANALIZEI
CAPITALULUI PROPRIU AL SOCIETILOR PE ACIUNI .....................................
1.1. Delimitri conceptuale privind capitalul propriu al societii pe aciuni ...................
1.2. Influena specificului formrii i utilizrii capitalului propriu al societii pe aciuni
asupra procesului analitic ...........................................................................................
1.3. Particularitile bazei informaionale aferente analizei capitalului propriu al
societilor pe aciuni .................................................................................................
1.4. Concluzii la capitolul 1 ..............................................................................................
2. DIRECII DE MODERNIZARE A ANALIZEI FORMRII CAPITALULUI
PROPRIU AL SOCIETILOR PE ACIUNI .................................................................
2.1. Raionalizarea metodelor i tehnicilor specifice ale analizei formrii capitalului
propriu ........................................................................................................................
2.2. Aprofundarea analizei cauzale a sporului creterii capitalului propriu prin
evidenierea contribuiei capitalului social ................................................................
2.3. Concluzii la capitolul 2 ..............................................................................................
3. ANALIZA EFICIENEI UTILIZRII CAPITALULUI PROPRIU I IMPACTUL
ACESTEIA ASUPRA PROCESULUI DECIZIONAL .....................................................
3.1. Modaliti de analiz a rentabilitii capitalului propriu drept suport pentru
elaborarea deciziilor economice .................................................................................
3.2. Aspecte aplicative ale analizei rotaiei capitalului propriu i reflectarea acestora n
performana financiar a societii pe aciuni ............................................................
3.3. Perfecionarea analizei rezultatului pe aciune i rentabilitii unei aciuni n
vederea fundamentrii deciziilor economice .............................................................
3.4. Concluzii la capitolul 3 ..............................................................................................
17
17
32
54
63
65
65
80
94
97
97
110
122
144
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI .................................................................... 147
BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................... 152
ANEXE ..................................................................................................................................... 168
Anexa 1. Structura entitilor care sunt nregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, n
dependen de forma organizatorico-juridic la data de 01.01.2014....................... 169
Anexa 2. Principalele caracteristici ale capitalului propriu al societii pe aciuni................. 170
4
Anexa 3. Clasificarea elementelor componente ale capitalului propriu n funcie de
criteriile aplicate ...................................................................................................... 171
Anexa 4. Analiza numrului societilor pe aciuni i veniturilor din vnzri obinute de
acestea n anii 2011-2012 ........................................................................................ 172
Anexa 5. Structura entitilor din Republica Moldova i veniturilor din vnzri obinute de
acestea, n dependen de forma organizatorico-juridic n anii 2011-2012 .......... 173
Anexa 6. Analiza activitii societilor pe aciuni din Republicii Moldova pe ramuri
economice n anii 2011-2012 .................................................................................. 174
Anexa 7. Dinamica i structura numrului societilor pe aciuni din Republica Moldova pe
tipuri (ramuri) de activiti economice n anii 2011-2012 ...................................... 177
Anexa 8. Dinamica veniturilor din vnzri ale societilor pe aciuni din Republica
Moldova pe tipuri (ramuri) de activiti economice n anii 2011-2012 .................. 179
Anexa 9. Aspectele analizei formrii i utilizrii capitalului propriu al societilor pe
aciuni ...................................................................................................................... 180
Anexa 10. Aspectele analizei formrii i utilizrii elementelor capitalului propriu ale
societilor pe aciuni .............................................................................................. 181
Anexa 11. Particularitile modalitilor tehnice de analiz structural a capitalului propriu 182
Anexa 12. Structurarea capitalului social al societii pe aciuni n funcie de criteriile
aplicate .................................................................................................................... 184
Anexa 13. Caracteristicile principale ale aciunilor n conformitate cu reglementrile
normative naionale ................................................................................................. 185
Anexa 14. Caracteristicile aciunilor ordinare i prefereniale n dependen de drepturile pe
care le ofer deintorilor ........................................................................................ 186
Anexa 15. Componena ratelor financiare pentru analiza capitalului propriu al societilor pe
aciuni ...................................................................................................................... 187
Anexa 16. Sisteme factoriale de analiz a sporului creterii capitalului propriu i sporului
creterii capitalului social ........................................................................................ 196
Anexa 17. Variante de calcul a rentabilitii capitalului propriu n dependen de alegerea
indicatorului rezultatului financiar .......................................................................... 199
Anexa 18. Sisteme factoriale de analiz a rentabilitii capitalului propriu i rentabilitii
capitalului acionar ordinar ..................................................................................... 201
Anexa 19. Caracteristica indicatorilor de rotaie a capitalului propriu ..................................... 205
Anexa 20. Sisteme factoriale de analiz a rezultatului pe aciune ............................................ 206
Anexa 21. Sisteme factoriale de analiz a rentabilitii unei aciuni ........................................ 208
Anexa 22. Funciile analizei formrii i utilizrii capitalului propriu al societilor pe aciuni 209
Anexa 23. Structurarea bazei informaionale aferente analizei capitalului propriu al
societilor pe aciuni dup relevana cu sistemul contabil ..................................... 210
Anexa 24. Cauze posibile care provoac diminuarea capitalului propriu sub nivelul
capitalului social i msurile ce pot fi ntreprinse ................................................... 211
Anexa 25. Date iniiale pentru analiza cauzal a sporului creterii capitalului social .............. 212
Anexa 26. Calculul influenei factorilor asupra devierii sporului creterii capitalului social 214
Anexa 27. Calculul influenei factorilor detaliai asupra devierii sporului creterii capitalului
propriu al emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i MoldpresaSA ............... 216
Anexa 28. Date iniiale pentru analiza cauzal a rentabilitii capitalului acionar ordinar,
rentabilitii capitalului propriu i rezultatului pe aciune de baz ......................... 217
Anexa 29. Calculul influenei factorilor asupra devierii rentabilitii capitalului propriu al
emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA n anii 2011-2012 ....................... 219
Anexa 30. Calculul influenei factorilor detaliai asupra devierii rentabilitii capitalului
propriu al emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA ................................... 220
Anexa 31. Gruparea conturilor contabile pentru aprecierea rotaiei capitalului propriu .......... 221
5
Anexa 32. Calculul influenei factorilor asupra modificrii rezultatului pe aciune de baz al
emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA .................................................... 222
Anexa 33. Date iniiale pentru analiza cauzal a rentabilitii unei aciuni ordinare ................ 223
Anexa 34. Subcapitolul Eficiena utilizrii capitalului propriu din capitolul Informaii
privind rscumprarea aciunilor proprii i eficiena utilizrii capitalului propriu
al Raportului conducerii emitentului Moldpresa SA pentru anul 2012 ...............
224
Anexa 35. Certificat de implementare, Ionel SA .................................................................. 226
Anexa 36. Act de implementare, IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA ............................ 227
DECLARAIE PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII ..................................................... 228
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI ............................................................................ 229


6
ADNOTARE
la teza pentru obinerea gradului de doctor n economie
Analiza formrii i utilizrii capitalului propriu al societilor pe aciuni
CHIRILOV Nelea, Chiinu, 2014
Specialitatea: 522.02 Contabilitate; audit; analiz economic

Structura tezei: adnotarea, introducerea, trei capitole, concluzii i recomandri, bibliografia
(216 titluri), fiind expuse pe 151 pagini text de baz, 19 figuri, 28 de tabele i 36 de anexe.
Rezultatele obinute sunt publicate n 16 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: societate pe aciuni, capital propriu, capital social, sporul creterii capitalului
propriu, rentabilitatea capitalului propriu, rentabilitatea capitalului acionar ordinar, durata de
rotaie a capitalului propriu, rentabilitatea unei aciuni, rezultat pe aciune, proces decizional.
Domeniul de studiu: analiz economic.
Scopul i obiectivele lucrrii const n investigarea multilateral a aspectelor teoretice i
aplicative ale analizei formrii i utilizrii capitalului propriu al societilor pe aciuni n vederea
identificrii problemelor existente i fundamentrii direciilor de perfecionare, n conformitate
cu cerinele utilizatorilor situaiilor financiare.
Noutatea i originalitatea tiinific se reflect prin aprofundarea i dezvoltarea noiunii de
capital propriu al societii pe aciuni; raionalizarea metodelor i tehnicilor specifice analizei
formrii capitalului propriu al societii pe aciuni; recomandarea unor sisteme factoriale noi de
analiz cauzal a sporului creterii capitalului propriu i indicatorilor eficienei utilizrii
capitalului propriu; formularea recomandrilor aferente implementrii IAS 33 Rezultatul pe
aciune n practica societilor pe aciuni autohtone; elaborarea unor modaliti noi de calcul al
duratei de rotaie a capitalului propriu; argumentarea necesitii perfecionrii raportului
conducerii societii pe aciuni.
Problema tiinific important, care a fost soluionat n domeniul cercetat, const n
perfecionarea analizei formrii capitalului propriu al societilor pe aciuni, aprofundarea
analizei cauzale a indicatorilor eficienei utilizrii capitalului propriu, modernizarea raportului
conducerii societii pe aciuni, perfecionarea modului de calcul al rezultatului pe aciune.
Soluionarea acestei probleme n prezenta cercetare a demonstrat avantajele recomandrilor
formulate n tez i influena benefic a acestora asupra poziiei financiare i performanelor
societilor pe aciuni.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii rezid n impactul recomandrilor
teoretice i practice aferente perfecionrii analizei formrii i utilizrii capitalului propriu al
societilor pe aciuni, care vor contribui la optimizarea deciziilor economice adoptate.
Implementarea rezultatelor tiinifice: unele recomandri, elaborate n tez, au fost
acceptate spre implementare n practica economic a unor societi pe aciuni autohtone, precum
i n procesul didactic al instituiilor de nvmnt i de instruire profesional cu profil
economic.
7
ANNOTATION
to the doctoral thesis in economics
Analysis of formation and usage of equity in joint stock companies
CHIRILOV Nelea, Chisinau, 2014
Specialty: 522.02 Accounting; audit; economic analysis

Structure of thesis: annotation, introduction, three chapters, conclusions and
recommendations, bibliography (216 titles), is presented on 151 pages of basic text, 19 figures,
28 tables and 36 annexes. The obtained results are published in 16 scientific papers.
Key-words: joint stock company, owners equity, social capital, equity growth, return on
equity, return on common equity, length of equity turnover, return on stock, earnings per share,
decision making.
Research domain: economic analysis.
Aim and objectives of the paper are the multilateral investigation of theoretical and
applicative aspects of analysis of formation and usage of equity in joint stock companies in order
to identify the existent issues and substantiation of directions for improvement according to the
requirements of financial statements of users.
Scientific originality and novelty is reflected in deepening and development of the concept
of owners equity of the joint stock company; rationalization of the methods and techniques
specific to the analysis of formation of equity in joint stock companies; recommendation of new
factorial systems of causal analysis of equitys growth rate and of the efficiency of equity
usages indicators; formulation of recommendations related to implemention of IAS 33
"Earnings per share" in the practice of domestic stock companies; argumentation of the need to
improve the report presented by the joint stock companies' management.
The important scientific issue solved in the domain of research consists in the improvement
of analysis of formation of equity in joint stock companies, deepening the causal analysis of the
indicators of efficiency of equitys usage, modernization of the report presented by the joint
stock companies management, improvement of the method of calculating the earnings per share.
Solving this problem in the present research demonstrated the benefits of recommendations
made in the thesis and their beneficial influence on the financial position and performance of
joint stock companies.
Theoretical significance and applicative value of the thesis lies in the impact of theoretical
and practical recommendations related to the improvement of analysis of formation and usage of
equity of joint stock companies, which will help to optimize the economic decisions.
Implementation of scientific results: some recommendations developed in the thesis have
been accepted for implementation in the economical practice of some domestic joint stock
companies and in the teaching process of educational institutions and professional training with
economic profile.
8
, , 2014
: 522.02 ; ;

: , , , ,
(216 ), 151 ,
19 , 28 36 . 16
.
: , , ,
, ,
, , ,
, .
: .,
.
:
;

;
-
;
33
;
;
.
, ,
,
-
, ,
.

, .

,
,
-.
:
,

.
9
LISTA ABREVIERILOR
alin. alineatul
art. articolul
ASB Consiliul pentru Standarde Contabile din Marea Britanie
BNS Biroul Naional de Statistic
BVM Bursa de Valori a Moldovei
CAEM - Clasificatorul Activitilor din Economia Moldovei
CNPF Comisia Naional a Pieei Financiare
FASB Consiliul pentru Standarde de Contabilitate Financiar al SUA
IAS Standard Internaional de Contabilitate
IASB Consiliul pentru Standardele Internaionale de Contabilitate
IFRS Standard Internaional de Raportare Financiar
IM ntreprindere mixt
lit. litera
mil. milioane
pct. punctul
RM Republica Moldova
RSVM Registrului de stat al valorilor mobiliare
SA Societate pe aciuni
SAR Societatea de Asigurri-Reasigurri
SNC Standard Naional de Contabilitate
SUA Statele Unite ale Americii
10
INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate. O condiie indispensabil pentru
dezvoltarea economic a societilor pe aciuni o reprezint formarea unui capital propriu
suficient pentru asigurarea prestigiului lor pe pia de capital i obinerea ncrederii investitorilor
n perspectivele de dezvoltare strategic.
n prezent, n literatura de specialitate autohton i internaional nu sunt investigate suficient
i sub aspect complex problemele analizei capitalului propriu al societilor pe aciuni. n acest
context, lucrarea de fa i propune o investigare ampl, n plan teoretic i aplicativ, a
problemelor actuale privind analiza formrii i utilizrii capitalului propriu al societilor pe
aciuni.
Cercetarea tiinific a temei investigate este determinat de importana analizei formrii i
utilizrii capitalului propriu pentru adoptarea unor decizii tactice, operaionale i strategice,
legate de: aprecierea atractivitii aciunilor emise de societatea pe aciuni i riscului de investire
n titlurile de valoare emise; elaborarea proiectelor de investiii n activele imobilizate i
circulante ale societii pe aciuni; stabilirea nivelului de ndatorare, la care poate apela
societatea pe aciuni, astfel, nct acesta s nu se reflecte negativ asupra echilibrului financiar;
examinarea alternativelor de finanare pe seama emisiunii valorilor mobiliare n comparaie cu
alte variante; determinarea i aprecierea caracterului adecvat al politicii de dividende promovate
de societatea pe aciuni etc.
Actualitatea cercetrilor tiinifice n acest domeniu este condiionat i de importana
rezultatelor analizei pentru cele 4669 de societi pe aciuni nregistrate pe teritoriul Republicii
Moldova, ceea ce constituie 2,83% din numrul total de entiti nregistrate la data de 01.01.2014
(anexa 1). Dei numrul acestora este nesemnificativ, importana problemei abordate pentru RM
este argumentat prin faptul, c societile pe aciuni formeaz 33% dintre agenii economici
mari contribuabili pentru anul 2013 [104]. Sub aceast form organizatorico-juridic activeaz
din toate bncile liceniate [88] i companiile de asigurri.
Aspectele expuse confirm actualitatea temei de cercetare i condiioneaz investigarea i
soluionarea problemelor aferente temei prezentei lucrri. n plus, importana cercetrilor
tiinifice n acest domeniu este determinat i de faptul, c tematica lucrrii se nscrie n
contextul actual al schimbrilor, care parvin la nivel naional i internaional, ndeosebi a celor,
care au influenat n ultimii ani i vor influena n perspectiv activitatea societilor pe aciuni.
Considerm c, prin msurile propuse n prezenta lucrare, se va permite atingerea obiectivelor
dezvoltrii unei activiti eficiente, durabile i competitive ale societilor pe aciuni autohtone n
condiiile creterii presiunii concureniale.
11
Descrierea situaiei n domeniu i identificarea problemelor cercetrii. Aspectelor i
problemelor generale ale analizei formrii i utilizrii capitalului propriu le sunt dedicate
cercetrile savanilor-economiti strini i autohtoni: L.A.Bernstein, J.Van Horn, Erich
A.Helfert, Jack Riar, Cottl Sidni, M.Niculescu, D.Mrgulescu, Gh.Vlceanu, V.Robu,
N.Georgescu, A.Ifnescu, L.Sptaru, I.D.Cimaru, C.erban, N.Tabr, W.Pvloaia,
V.Covalev, A.D.eremet, O.V.Efimova, M.V.Melnic, G.Savicaia, E.V.Negaev, A.F.Ionova,
N.Selezneva, V.Bocearov, N.P.Liubuin, A.Nederia, N.iriulnicova, V.Paladi, V.Balanu etc.
Cercetrile savanilor nominalizai au o valoare semnificativ, ns lucrrile lor nu trateaz,
sub aspect complex, problemele analizei formrii i utilizrii capitalului propriu i nu relev
integral direciile de aprofundare i perfecionare ale acestora n cadrul societilor pe aciuni.
Totodat, rmn nesoluionate un ir de probleme att de ordin metodologic, ct i normativ.
Astfel, prin prisma asigurrii utilizatorilor cu informaii veridice pentru fundamentarea unor
decizii economice optime, nu sunt integral investigate aspectele aferente analizei: sporului
creterii capitalului propriu, rotaiei capitalului propriu, rentabilitii capitalului propriu,
rentabilitii capitalului acionar ordinar, rezultatului pe aciune i rentabilitii unei aciuni.
Soluionarea problemelor menionate va asigura formarea i dezvoltarea viziunilor noi n
rndul managerilor i investitorilor din cadrul societilor pe aciuni, n ceea ce privete utilizarea
eficien a capitalului propriu, care s contribuie la mbuntirea poziiei financiare i
performanelor societilor pe aciuni autohtone.
Cercetarea s-a fundamentat pe baza actelor normative ale Republicii Moldova, aprobate n
perioada 1991-2014, prevederilor IFRS i altor reglementri contabile internaionale, precum i
informaiile furnizate de Ministerul Finanelor, CNPF, BVM, BNS etc.
Scopul lucrrii const n investigarea ampl a aspectelor teoretice i aplicative ale analizei
formrii i utilizrii capitalului propriu n societile pe aciuni n vederea identificrii
problemelor existente i fundamentrii direciilor de perfecionare a metodologiei acesteia, n
conformitate cu cerinele utilizatorilor situaiilor financiare.
Pentru realizarea acestui scop, au fost stabilite urmtoarele obiective:
- analiza teoretico-tiinific a coninutului economic al conceptului privind capitalul
propriu al societii pe aciuni, stabilirea opticilor de definire i argumentarea funciilor
acestuia, precum i identificarea i clasificarea elementelor componente ale capitalului
propriu al societii pe aciuni;
- fundamentarea tiinific a noiunii de capital propriu al societii pe aciuni;
- examinarea i argumentarea specificului formrii i utilizrii capitalului propriu al
societii pe aciuni i a influenei acestuia asupra procesului analitic i decizional;
12
- identificarea aspectelor problematice ale analizei formrii i utilizrii capitalului propriu
al societilor pe aciuni;
- investigarea particularitilor bazei informaionale, aferente analizei capitalului propriu
al societilor pe aciuni, n vederea mbuntirea calitii deciziilor economice adoptate;
- aprofundarea analizei cauzale a sporului creterii capitalului propriu prin evidenierea
contribuiei capitalului social;
- elucidarea perspectivelor de dezvoltare a analizei cauzale a indicatorilor eficienei
utilizrii capitalului propriu al societilor pe aciuni;
- investigarea modului de calcul al rezultatului pe aciune i elaborarea recomandrilor
privind implementarea prevederilor IAS 33 Rezultatul pe aciune n cadrul activitii
societilor pe aciuni autohtone;
- examinarea i argumentarea direciilor de perfecionare a analizei rotaiei capitalului
propriu al societilor pe aciuni n vederea obinerii informaiilor utile procesului
decizional;
- argumentarea necesitii implementrii modelului subcapitolului Eficiena utilizrii
capitalului propriu n componena raportului conducerii societii pe aciuni i a
importanei rezultatelor analizei pentru elaborarea i fundamentarea deciziilor
economice.
Obiectul cercetrii l constituie fluxurile informaionale ale societilor pe aciuni autohtone
cu diferite tipuri de activiti: Floare-Carpet SA, IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA,
Nufrul SA, Moldpresa SA, SAR Donaris Group SA, Ionel SA, JLC-Invest SA,
IM Sudzucker Moldova SA i Franzelua SA.
Metodologia de investigaie a lucrrii cuprinde abordri fundamentale i specifice privind
noiunile, componena, clasificarea i analiza capitalului propriu. n cadrul cercetrilor a fost
aplicat metoda universal a dialecticii cu elementele fundamentale ale acesteia: inducia i
deducia, analiza i sinteza, precum i procedeele analitice de prelucrare a informaiei:
comparaia, gruparea, calcularea mrimilor relative i mrimilor medii.
Problema tiinific important, care a fost soluionat n domeniul cercetat, const n
perfecionarea analizei formrii capitalului propriu al societilor pe aciuni, aprofundarea
analizei cauzale a indicatorilor eficienei utilizrii capitalului propriu, modernizarea raportului
conducerii societii pe aciuni, perfecionarea modului de calcul al rezultatului pe aciune.
Soluionarea acestei probleme n prezenta cercetare a demonstrat avantajele recomandrilor
13
formulate n tez i influena benefic a acestora asupra poziiei financiare i performanelor
societilor pe aciuni.
Noutatea i originalitatea tiinific a rezultatelor obinute constau n elaborarea i
argumentarea propunerilor privind perfecionarea analizei formrii i utilizrii capitalului
propriu al societilor pe aciuni, n vederea obinerii informaiilor necesare procesului
decizional i vizeaz urmtoarele elemente inovaionale:
- aprofundarea i dezvoltarea teoretic a noiunii de capital propriu al societii pe aciuni;
- fundamentarea tiinific a clasificrii elementelor componente ale capitalului propriu, n
funcie de impactul acestora asupra realizrilor societii pe aciuni, prin gruparea lor n
cele care in de realizrile efectuate i cele de perspectiv;
- raionalizarea metodelor i tehnicilor specifice analizei formrii capitalului propriu al
societii pe aciuni i formularea recomandrilor aferente: aprecierii suficienei formrii
capitalului de rezerv, respectrii cerinelor legislative privind corelaia dintre capitalul
propriu (activele nete la valoarea contabil) i capitalul social, influenei modificrii
capitalului social asupra stabilitii financiare al emitenilor etc.;
- abordarea problematicii i elaborarea propunerilor privind perfecionarea analizei cauzale
a sporului creterii capitalului propriu prin evidenierea contribuiei capitalului social,
indicatorilor eficienei utilizrii capitalului propriu cu identificarea situaiilor de aplicare a
rezultatelor analizei n procesul decizional al societii pe aciuni;
- formularea recomandrilor, aferente implementrii IAS 33 n practica societilor pe
aciuni autohtone, privind evaluarea mai exact a rezultatului pe aciune n condiiile
emisiunii suplimentare de aciuni ordinare din contul aporturilor bneti ale acionarilor i
pe seama capitalului propriu, anulrii aciunilor de tezaur, consolidrii aciunilor ordinare,
precum i convertirii aciunilor prefereniale n aciuni ordinare;
- elaborarea unor noi modaliti de calcul al indicatorilor de rotaie a capitalului propriu i
investigarea impactului acestora asupra fundamentrii deciziilor economice ale societilor
pe aciuni;
- recomandarea includerii n componena raportului conducerii societii pe aciuni a
subcapitolului Eficiena utilizrii capitalului propriu i argumentarea necesitii aplicrii
informaiilor respective n procesul decizional.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a tezei. Argumentrile tiinifice,
perfecionrile metodologice i recomandrile practice privind analiza formrii i utilizrii
14
capitalului propriu al societilor pe aciuni, care au fost relevate n tez, au importan teoretic
i caracter aplicativ.
Semnificaia teoretic a lucrrii rezid n urmtoarele cercetri:
- examinarea abordrilor naionale i internaionale privind coninutul capitalului propriu,
precum i formularea definiiei noi a capitalului propriu al societii pe aciuni;
- analiza criteriilor de clasificare a elementelor componente ale capitalului propriu i
argumentarea economic a unui criteriu nou de clasificare a acestora;
- detalierea analizei cauzale a sporului creterii capitalului propriu i indicatorilor eficienei
utilizrii capitalului propriu, n scopul fundamentrii deciziilor economice;
- perfecionarea modului de calcul i aplicare a indicatorilor de rotaie a capitalului propriu
i evidenierea rolului rezultatelor analizei n procesul decizional al societii pe aciuni;
- elaborarea modelului subcapitolului Eficiena utilizrii capitalului propriu al raportului
conducerii societii pe aciuni n vederea satisfacerii cerinelor informaionale ale
utilizatorilor situaiilor financiare;
- argumentarea propunerilor privind aplicarea prevederilor IAS 33 n practica societilor pe
aciuni autohtone.
Valoarea aplicativ a lucrrii se confirm prin:
- aplicarea n practic a recomandrilor privind metodele i tehnicile specifice analizei
formrii capitalului propriu al societii pe aciuni;
- realizarea n practica societilor pe aciuni investigate a propunerilor aferente
aplicabilitii prevederilor IAS 33;
- implementarea recomandrilor aferente analizei cauzale a sporului creterii capitalului
propriu i indicatorilor eficienei utilizrii capitalului propriu, cu identificarea situaiilor de
aplicare a rezultatelor analizei n procesul decizional al societii pe aciuni;
- demonstrarea aplicabilitii noilor modaliti de calcul al indicatorilor de rotaie i
efectului economico-financiar al modificrii vitezei de rotaie a capitalului propriu;
- naintarea spre aplicare a modelului subcapitolului Eficiena utilizrii capitalului propriu
al raportului conducerii societii pe aciuni n procesul elaborrii, fundamentrii i
adoptrii deciziilor economice.
Rezultatele tiinifice principale naintate spre susinere constau n: aprofundarea i
dezvoltarea teoretic a noiunii de capital propriu al societii pe aciuni; recomandarea
clasificrii elementelor componente ale capitalului propriu n funcie de impactul acestora
asupra realizrilor societii pe aciuni; raionalizarea metodelor i tehnicilor specifice analizei
15
formrii capitalului propriu al societii pe aciuni; perfecionarea analizei cauzale a sporului
creterii capitalului propriu i indicatorilor eficienei utilizrii capitalului propriu; argumentarea
recomandrilor privind implementarea prevederilor IAS 33 n practica societilor pe aciuni
autohtone; elaborarea unor noi modaliti de calcul al indicatorilor de rotaie i efectului
economico-financiar al modificrii vitezei de rotaie a capitalului propriu; propunerea modelului
subcapitolului Eficiena utilizrii capitalului propriu n componena raportului conducerii
societii pe aciuni.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Recomandrile autorului privind metodele i
tehnicile specifice analizei formrii capitalului propriu al societii pe aciuni, sistemele
factoriale de analiz a sporului creterii capitalului propriu i indicatorilor eficienei utilizrii
capitalului propriu, modalitile de calcul al indicatorilor de rotaie i efectului economico-
financiar al modificrii vitezei de rotaie a capitalului propriu, precum i aplicabilitatea
prevederilor IAS 33 privind calculul rezultatului pe aciune de baz au fost implementate n
practica economic a emitenilor IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA i Ionel SA.
Aprobarea rezultatelor lucrrii. Rezultatele cercetrii efectuate au fost prezentate i
aprobate la 11 conferine tiinifice i simpozioane internaionale.
Publicaii la tema tezei. Principalele rezultate ale lucrrii au fost publicate n 16 articole
tiinifice, cu un volum de 6,14 coli de autor, inclusiv 3 articole n reviste tiinifice de profil.
Volumul i structura lucrrii. Teza cuprinde adnotarea (n limbile romn, englez i
rus), introducerea, trei capitole, concluzii i recomandri, bibliografia (216 titluri), fiind expus
pe 151 de pagini text de baz, 19 figuri, 28 de tabele i 36 de anexe.
n Introducere, se argumenteaz actualitatea i importana temei cercetate. Se menioneaz
scopul cercetrii, obiectivele i obiectul lucrrii, este relevat noutatea tiinific a rezultatelor
obinute, semnificaia teoretic i valoarea aplicativ, aprobarea i implementarea rezultatelor
cercetrii, precum i sumarul capitolelor tezei.
Capitolul 1 Fundamente teoretico-metodologice aferente analizei capitalului propriu
al societilor pe aciuni reflect o sintez a delimitrilor conceptuale privind capitalul propriu
al societii pe aciuni. O atenie deosebit se acord definirii capitalului propriu al societii pe
aciuni i clasificrii elementelor componente ale acestuia. Se examineaz influena specificului
formrii i utilizrii capitalului propriu al societii pe aciuni asupra procesului analitic i
particularitile bazei informaionale, aferente analizei capitalului propriu al societilor pe
aciuni.
Capitolul 2 Direcii de modernizare a analizei formrii capitalului propriu al
societilor pe aciuni relev rezultatele cercetrilor i recomandrilor privind aplicarea
16
metodelor i tehnicilor specifice ale analizei formrii capitalului propriu al societilor pe aciuni.
Un loc aparte revine fundamentrii tiinifice a analizei structurii capitalului propriu, n funcie
de impactul elementelor componente asupra realizrilor societii pe aciuni. Sunt formulate
recomandri de perfecionare a analizei cauzale a sporului creterii capitalului propriu prin
evidenierea contribuiei capitalului social, care influeneaz optimizarea deciziilor economice
privind creterea capitalului propriu.
n Capitolul 3 Analiza eficienei utilizrii capitalului propriu i impactul acesteia
asupra procesului decizional se expun recomandrile privind perfecionarea analizei cauzale
a indicatorilor eficienei utilizrii capitalului propriu n vederea fundamentrii deciziilor
economice. n abordarea problemei analizei rotaiei capitalului propriu, sunt propuse modaliti
de calcul a indicatorilor de rotaie i efectului economico-financiar al modificrii vitezei de
rotaie a capitalului propriu. Sunt argumentate recomandrile privind implementarea
prevederilor IAS 33 n practica societilor pe aciuni autohtone.
Concluziile generale i recomandrile cuprind sinteza rezultatelor cercetrilor realizate de
ctre autor, relev principalele deducii i recomandri privind perfecionarea analizei formrii i
utilizrii capitalului propriu al societilor pe aciuni.

17
1. FUNDAMENTE TEORETICO-METODOLOGICE AFERENTE ANALIZEI
CAPITALULUI PROPRIU AL SOCIETILOR PE ACIUNI

1.1. Delimitri conceptuale privind capitalul propriu al societii pe aciuni
Desfurarea activitii economico-financiare a unei societi pe aciuni este condiionat de
existena factorilor de dezvoltare, n cadrul crora capitalul deine un loc esenial.
Conceptul de capital a fost i continu s preocupe teoria i practica economic. Coninutul i
sfera conceptului de capital fac obiectul unor ample dezbateri att politico-ideologice, ct i
metodologico-tiinifice.
Actualmente, ca o consecin a aprofundrii i extinderii abordrii conceptului de capital,
exist o varietate de termeni economici, n componena crora figureaz i cel de capital.
Deoarece utilizatorii termenilor, n care se include conceptul de capital, nu ntotdeauna sunt
de acord cu coninutul i sfera de cuprindere ale acestor noiuni, n domeniul economic, se
ntlnesc frecvent dou situaii:
1. Utilizarea unor termeni diferii pentru identificarea acelorai coninuturi economice, n
particular: capitalul statutar sau capitalul social, capitalul financiar sau capitalul propriu,
capitalul economic sau valoarea activelor disponibile etc.
2. Indicarea aceluiai termen pentru coninuturi economice diferite. De exemplu,
profesorul universitar Lazr Cistelecan, n prefaa lucrrii Costul capitalului, a autorului
Gheorghe Gavrila menioneaz c capitalul reprezint o categorie economic cu caracter
istoric fiind definit, ca stoc de valori sau ca active, care, prin implicarea n circuitul economic,
poate genera venituri pentru posesori [53, p.9]. n acelai sens, putem completa i cu opinia
cercettorului tiinific autohton Camelia Oprean, care consider c conceptul de capital
cuprinde ansamblul bunurilor posedate de un individ sau de o societate [103, p.28]. Astfel
definit, capitalul este egal cu mrimea activelor entitii. Totodat, un grup de cercettori
tiinifici romni, sub coordonarea profesorului universitar Mihai Ristea, susin c capitalurile
ntreprinderii, ca surse de finanare cu caracter stabil, reprezint echivalentul valoric al
resurselor investite n active de proprietari (capitaluri proprii) sau tere persoane (datorii pe
termen lung i mediu) [141, p.69]. Deopotriv i confereniarul universitar romn, Radu Blun
afirm c capitalurile reprezint echivalentul valoric al resurselor investite n active de
proprietari (capitaluri proprii) sau tere persoane (datorii pe termen lung i scurt) [4, p.33]. De
aceeai prere sunt i economitii romni Marius Dumitru Paraschivescu i Florin Radu, care
definesc capitalul ca totalitatea surselor de finanare stabile pe care ntreprinderea le poate
utiliza n scopul procurrii de active necesare existenei i funcionrii pe durata ei de via
18
[108, p.21]. Aceeai prere mprtete i profesorul universitar romn Ion Bucur, considernd
c n sensul cel mai general, prin capitaluri, n contabilitate, se nelege totalitatea surselor de
care dispune o ntreprindere pe termen mediu i lung i pe care le utilizeaz n activitatea pe care
o desfoar [12, p.83].
Din cele prezentate, observm c noiunea de capital este abordat sub dou aspecte diferite:
ca form de manifestare i ca surs de finanare, sau prin prisma elementelor de activ i pasiv
din bilan. n aceast ordine de idei, economistul romn Mihaela-Brndua Tudose menioneaz
c n momentul nfiinrii, ntreprinderea dispune de dou forme de capital: capital economic i
capital social [168, p.20], adic acel capital adus ca aport de diferite persoane fizice sau
juridice [168, p.20]. n acest context, cercettorul tiinific romn Annee-Marie Grecea, n teza
de doctorat, subliniaz c capitalurile sunt prezentate att sub aspectul originii, respectiv
resursele (aporturi de capital, rezerve, datorii, beneficii, etc.), ct i al modului de utilizare
(bunuri economice, creane, pierderi). Acest mod de interpretare genereaz ecuaia economic a
bilanului: utilizri = resurse [58, p.95-96].
Dup prerea noastr, din punct de vedere financiar-contabil, prin noiunea general de
capital, trebuie delimitate sursele de finanare ale activelor, care includ: sursele proprii (capitalul
propriu) i sursele mprumutate (datorii pe termen lung i cele curente).
n contextul celor prezentate anterior, este justificat i, n acelai timp, foarte important
cercetarea abordrilor conceptuale privind coninutul capitalului propriu, deoarece acesta
constituie o surs de finanare stabil a societii pe aciuni.
Analiznd coninutul pct. 4.57 al Cadrului general conceptual pentru raportarea financiar
[15], putem afirma c, n definirea noiunii de capital, se confrunt dou concepte, conceptul
financiar i cel fizic. Conform conceptului financiar, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu
capitalurile proprii ale entitii. Conform conceptului fizic, capitalul reprezint capacitatea de
producie a entitii, exprimat, de exemplu, n uniti de producie pe zi. Analogic, sunt definite
aceste concepte i n paragraful 98, din Bazele conceptuale ale pregtirii i prezentrii
rapoartelor financiare [6]. n acest context, un grup de cercettori tiinifici romni, sub
coordonarea profesorului universitar Mihai Ristea, menioneaz c capitalul financiar este un
concept propriu opticii financiare i patrimoniale, dar capitalul fizic pornete de la categoria
de capitaluri permanente (capital propriu + datorii pe termen lung) i are n vedere reconstruirea
n plan fizic a capacitii de exploatare a capitalului [141, p.31].
n funcie de aceste dou concepte de capital financiar i fizic, Cadrul general conceptual
pentru raportarea financiar [15] i Bazele conceptuale ale pregtirii i prezentrii rapoartelor
financiare [6], n mod corespunztor, difereniaz i conceptele de meninere a capitalului, i
19
anume: meninerea capitalului financiar i meninerea capitalului fizic. Conceptele de
meninere a capitalului pornesc de la premisa c orice baz de evaluare folosit trebuie s
permit meninerea capacitii de finanare a capitalului.
Potrivit actelor normative contabile menionate mai sus, opiunea unei entiti pentru cel mai
potrivit concept trebuie s se fac n funcie de necesitile utilizatorilor situaiilor financiare.
Totodat, trebuie menionat c noile SNC (SNC Capital propriu i datorii [153], SNC
Prezentarea situaiilor financiare [154]) i Planul general de conturi contabile [113], care sunt
implementate ncepnd cu 1 ianuarie 2014, trateaz conceptul de meninere a capitalului
financiar, ceea ce ne permite s menionm c entitile autohtone au posibilitatea s aplice
numai acest concept.
n cadrul literaturii de specialitate, sunt prezentate rezultatele investigaiilor privind msurarea
capitalului fizic att din punct de vedere cantitativ, ct i din punct de vedere valoric; evaluarea
capitalului financiar; analiza diferenelor dintre abordrile privind conceptele de meninere a
capitalului; analiza legturii care exist ntre conceptele de meninere a capitalului i profit.
Astfel de investigaii sunt ntlnite la economitii strini (E.F.Beach, G.F.Break, K.Shwayder,
R.S.Gynther, H.W.Sweeney, L.Revsine, W.H.Craigue, J.M.Gutierrez, G.Whittington, A.Riahi-
Belkaoui) [83, p.89-98] i la cercettorul tiinific romn Ionel Jianu, care efectueaz un studiu
aprofundat privind analiza comparativ a profitului prin meninerea capitalului fizic, vizavi de
meninerea capitalului financiar pentru entitile economice din sectorul productiv, cotate la
Bursa de Valori din Bucureti [83, p.162-171, p.240-241].
Lund n considerare faptul c societile pe aciuni autohtone au posibilitatea s aplice doar
conceptul de meninere a capitalului financiar, prezenta lucrare nu i-a fixat drept scop
investigarea deosebirilor dintre conceptul de meninere a capitalului financiar i cel fizic, precum
i dezvoltarea i mbuntirea acestor abordri, deoarece considerm c asemenea investigaii ar
prezenta o valoare practic sczut pentru societile pe aciuni autohtone.
n urma cercetrii literaturii de specialitate i actelor normative din domeniul contabil, pot fi
determinate mai multe probleme referitoare la delimitrile conceptuale privind capitalul propriu
care, n opinia noastr, includ: definirea noiunii de capital propriu, cercetarea caracteristicilor
principale ale capitalului propriu al societii pe aciuni, distingerea opticilor de definire a
capitalului propriu al societii pe aciuni, identificarea funciilor capitalului propriu, stabilirea
componenei i clasificrii elementelor capitalului propriu. n continuare, vom cerceta
soluionarea problemelor menionate.
n literatura de specialitate i actele normative, se conin diverse abordri referitoare la esena
capitalului propriu. n opinia noastr, aceste abordri pot fi divizate n cinci grupe, care definesc
20
definesc capitalul propriu i sunt prezentate n figura 1.1.


Fig. 1.1. Abordri referitoare la esena capitalului propriu
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii surselor bibliografice
Prima grup de abordri este cea mai rspndit i se conine n Cadrul general conceptual
pentru raportarea financiar, precum i n reglementrile normative din RM i din alte ri.
Aadar, conform paragrafului 45 lit.(c) din Bazele conceptuale ale pregtirii i prezentrii
rapoartelor financiare, capitalul propriu este mrimea rmas n activele ntreprinderii dup
scderea datoriilor [6]. n mod similar este definit capitalul propriu i n noile SNC, i anume n
pct. 5 din SNC Capital propriu i datorii [153] i n alin 2 din pct. 21 din SNC Prezentarea
situaiilor financiare [154]. Trebuie remarcat faptul c, conform paragrafului 98 din Bazele
conceptuale ale pregtirii i prezentrii rapoartelor financiare, capitalul este sinonimul activelor
nete sau mijloacelor proprii ale ntreprinderii [6]. Potrivit prevederilor art. 39 alin.(2) al Legii
privind societile pe aciuni nr. 1134-XIII din 02.04.97, surs a activelor nete este capitalul
propriu al societii [87].
O estimare contabil
a valorii drepturilor
de proprietate
Surs proprie de
finanare
Datorie a entitii fa
de proprietarii si
Contribuii
(investiii) ale
proprietarilor
- pct. 4.4 lit.(c) al Cadrului general conceptual pentru raportarea
financiar [15];
- paragraf 45 lit.(c) din Bazele conceptuale ale pregtirii i
prezentrii rapoartelor financiare [6];
- pct. 5 din SNC Capital propriu i datorii [153];
- pct. 21 din SNC Prezentarea situaiilor financiare [154];
- Nichita M. Elena Mirela [101, p.80].
- Mihai Ristea [141, p.71];
- Sighigea N., Drcea N., Berceanu D. [147, p.17];
- Gheorghe D. Bistriceanu [8, p.83].
- Gheorghe Gavrila [53, p.97];
- M.D.Paraschivescu, Florin Radu [108, p.18];
- Bojian Octavian [9, p.137];
- pct. 238 din Reglementrile contabile conforme cu directivele
europene, al OMFP din Romnia nr. 3055 din 29.10.2009 [106];
- paragraful 7.4 din Concepia contabilitii n economia de pia
din Federaia Rus [193];
- art. 12 alin.(1) al Legii privind societile pe aciuni [87];
- A.Suhovici [161, p.131].
- V.V.Covalev i Vit.V.Covalev [192,p.41];
- Camelia Iuliana Lungu [91,p.117];
- art. 24 alin. (4) al Legii privind societile pe aciuni[87].
- Jacky Maille, Michel Remilleret [216, p.26];
- A.Nederia, N.iriulnicova [99, p.328];
- L.Grigoroi [59, p.258];
- Erich A.Helfert [62, p.19];
- pct. 179 alin. (1) al Ordinului Ministerului Economiei i
Finanelor din Romnia, nr. 1969/2007 din 09.11.2007 [105].
C CA AP PI I T TA AL L P PR RO OP PR RI I U U
Active nete ale
entitii
21
n conformitate cu pct. 4.4 lit. (c) al Cadrului general conceptual pentru raportarea financiar,
capitalurile proprii reprezint interesul rezidual n activele unei entiti dup deducerea tuturor
datoriilor sale [15]. Aceeai definiie a capitalului propriu ntlnim i n Cadrul contabil
elaborat de Consiliul pentru Standarde de Contabilitate Financiar al SUA (FASB), i anume n
SFAC 6 Elementele situaiilor financiare [143, p.74]. n cadrul contabil conceptual din Marea
Britanie, elaborat de Consiliul pentru Standarde de Contabilitate (ASB), capitolul 4,
Elementele situaiilor financiare, capitalul propriu, ca structur descris n situaiile financiare,
reprezint suma rezidual calculat prin deducerea tuturor datoriilor din totalul activelor
[143, p.79].
Observm c, conform tratrilor menionate, definiia noiunii de capital propriu este
asemntoare. Astfel definit, capitalul propriu se examineaz ca sinonim al activelor nete,
calculate ca diferena dintre valoarea activelor totale i datoriilor totale. Deci, aceast abordare
definete capitalul propriu printr-o relaie de calcul, i nu prin intermediul unor elemente de
identificare legate de generarea profitului. n acest context, cercettorul tiinific romn Nichita
M. Elena Mirela, n teza de doctorat, susine c: prin referin la elementele relaiei de calcul
(active datorii), putem susine apariia, i, implicit, recunoaterea capitalului doar atunci cnd
sunt ndeplinite condiiile privind recunoaterea resurselor economice (activelor) i a obligaiilor
societii (datoriilor). Astfel se explic lipsa criteriilor de recunoatere a capitalului:
recunoaterea activelor i datoriilor genereaz recunoaterea capitalului i, n aceast situaie,
stabilirea unor criterii specifice ar fi redundant [101, p.80]. Din aceste precizri, reiese c
caracterul de element rezidual, care se desprinde din definiie, este aplicat doar pentru evaluarea
capitalului propriu, n sensul, c valoarea la care este nregistrat capitalul propriu n bilan
depinde de evaluarea activelor i a datoriilor.
Prin urmare, se poate constata c abordarea capitalului propriu, ca element rezidual, nu este
una ideal, ea nu ne permite s afirmm c astfel definit capitalul propriu este o sum de
mijloace bneti pe care proprietarii le vor primi la lichidarea societii pe aciuni. Problema
const n faptul c activele nete calculate n baza valorilor contabile pot s nu coincid cu
activele nete determinate n baza preurilor de pia. n mod normal, suma cumulat a capitalului
propriu nu poate corespunde dect din ntmplare cu valoarea de pia a aciunilor societii pe
aciuni sau cu suma care ar putea fi obinut prin vnzarea pe buci a activelor disponibile sau a
societii n ntregime presupunnd continuarea activitii.
A doua grup de abordri, referitoare la noiunea de capital propriu ca contribuii (investiii)
ale proprietarilor, o regsim la un grup de cercettori tiinifici romni, sub coordonarea
profesorului universitar Mihai Ristea, ce afirm c capitalurile proprii reprezint echivalentul
22
valoric al resurselor investite n active i pentru care ntreprinderea nu trebuie s acorde
echivalent n bunuri sau servicii unei tere persoane [141, p.71]. Analogic, economitii romni
N.Sighigea, N.Drcea, D.Berceanu, T.Ciurezu menioneaz c capitalurile proprii constituie
investiia acionarilor sau asociailor firmei, la nceput prin aporturi directe, sub forma
capitalului social iniial, care este sporit n cursul vieii firmei, apoi, n mod indirect, sub forma
autofinanrii, prin renunarea integral sau parial la remunerarea ce li s-ar fi cuvenit ca
dividend [147, p.17]. O opinie similar mprtete savantul romn Gheorghe D. Bistriceanu
i colaboratorii si, care apreciaz c, n sensul financiar al noiunii, capitalul propriu este suma
de moned adus de asociai sau acionari, plus cea generat de activitatea proprie i imobilizat
n deinerea capitalului economic [8, p.83].
n opinia noastr, capitalul propriu nu este constituit doar din contribuiile proprietarilor,
deoarece conine i elemente de alt natur, ca de exemplu: diferene din reevaluarea activelor
imobilizate, subvenii, profit nerepartizat, rezerve.
Abordrile din a treia grup, referitoare la noiunea de capital propriu ca estimare contabil
a valorii drepturilor de proprietate ale proprietarilor, le ntlnim la economistul romn Gheorghe
Gavrila care menioneaz c capitalul propriu este acea parte a capitalului deinut de
ntreprinztor asupra cruia i exercit calitatea de proprietar, pentru c aparine acionariatului
i este rezultatul fructificrii capitalului astfel mobilizat [53, p.97]. De aceeai prere sunt i
cercettorii tiinifici romni Marius Dumitru Paraschivescu i Florin Radu, care definesc
capitalul propriu ca fiind sumele nedatorate n momentul nchiderii exerciiului, ele aparinnd
proprietarilor. El (capitalul propriu) este dobndit prin aportul proprietarilor, prin autofinanare
ori din alte resurse financiare [108, p.18]. n acest context, economistul romn Bojian Octavian
susine c capitalul propriu este partea de capital pus la dispoziia ntreprinderii de ctre
proprietari: ntreprinztori individuali, asociai sau acionari i aparine de drept proprietarilor,
deci, nu este exigibil (rambursabil) [9, p.137].
n aceeai ordine de idei, putem meniona c, conform pct. 238 din Reglementrile contabile
conforme cu directivele europene, al Ordinului Ministrului Finanelor Publice din Romnia nr.
3055 din 29 octombrie 2009, capitalurile proprii sunt definite ca dreptul acionarilor asupra
activelor unei entiti, dup deducerea tuturor datoriilor [106]. n conformitate cu paragraful
7.4 din Concepia contabilitii n economia de pia din Federaia Rus, capitalul propriu este
numit prin termenul de capital, care reprezint contribuiile proprietarilor i profitul acumulat pe
parcursul activitii ntreprinderii, care se determin ca diferena dintre active i datorii [193].
n acest context, putem meniona c, n cadrul societii pe aciuni, puterea acionarilor
asupra afacerii se manifesta prin aciunile deinute. Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) al Legii
23
privind societile pe aciuni, aciunea atest dreptul proprietarului (acionarului) de a participa
la conducerea societii, de a primi dividende, precum i o parte din bunurile societii n cazul
lichidrii acesteia [87]. Aici este important de completat cu prerea economistului autohton
A.Suhovici, care susine c atractivitatea investirii n aciuni, prin prisma drepturilor
acionarilor, este i va rmne factorul hotrtor pentru dezvoltarea societilor pe aciuni
autohtone [161, p.131].
Aadar, adepii acestei abordri pentru caracteristica capitalului propriu pun accentul pe
drepturile proprietarilor asupra activelor din bilanul entitii.
A patra grup de abordri se refer la noiunea de capital propriu ca datorie a entitii fa
de proprietarii si i se regsete la savanii rui V.V.Covalev i Vit.V.Covalev, ce menioneaz
c coninutul capitalului propriu poate fi tratat ca datorii pe termen lung a entitii fa de
proprietarii si [192, p.41]. Analogic accentueaz i economistul romn Camelia Iuliana Lungu,
potrivit cruia capitalul propriu este asimilat ntr-o oarecare msur, obligaiilor, n sensul c
reprezint obligaii ale societii fa de investitori [91, p.117].
Aceast abordare se conine i n Legea privind societile pe aciuni. n conformitate cu
prevederile art. 24 alin. (4) al legii nominalizate fa de bunurile ce aparin societii cu drept
de proprietate, acionarul este titular al drepturilor obligaionale [87]. Datoria societii pe
aciuni fa de investitori se reflect n prevederile articolelor 25, 49 i 98 ale Legii privind
societile pe aciuni, conform crora societatea pe aciuni este datoare s plteasc dividende i,
n caz de lichidare a societii, deintorii de pri din capitalul propriu s fie despgubii din
eventuala valoare de lichidare rmas dup onorarea tuturor creditorilor [87].
Abordrile din cea de-a cincea grup au o viziune funcional i trateaz capitalul propriu ca
surs proprie de finanare. Astfel abordeaz savanii francezi Jacky Maille i Michel Remilleret,
care n legtur cu noiunea capitalului propriu, consider c acestea sunt fonduri care rmn n
mod permanent la dispoziia ntreprinderii. Ele constituie, pe de alt parte, o garanie pentru
bancheri i creditorii ntreprinderii. Ele particip mpreun cu elementele de pasiv extern la
finanarea ntreprinderii [216, p.26]. n acelai sens, definesc capitalul propriu i savanii
autohtoni A.Nederia, N.iriulnicova, i anume: capitalul propriu reprezint o totalitate de surse
proprii de finanare a activitii economico-financiare a ntreprinderii [99, p.328]. n opinia unui
grup de cercettori tiinifici autohtoni, sub coordonarea confereniarului universitar L.Grigoroi,
capitalul propriu reflect finanarea proprie a bunurilor economice aflate n patrimoniul entitii
economice, ce ncorporeaz resursele economice ale entitii [59, p.258]. n acest context,
renumitul savant austriac Erich A.Helfert menioneaz c capitalurile proprii ale acionarilor,
reprezint suma net a contribuiilor diferitor clase de acionari la finanarea afacerii, precum i
24
profiturile acumulate n timp i nedistribuite acestora sub form de dividende [62, p.19]. n
aceeai ordine de idei, conform pct. 179 alin. (1) al Ordinului Ministerului Economiei i
Finanelor din Romnia, nr. 1969/2007 din 09.11.2007 capitalul i rezervele (capitaluri proprii)
reprezint totalitatea surselor de finanare stabile aflate la dispoziia persoanei juridice fr scop
patrimonial, dup deducerea tuturor datoriilor [105].
Generaliznd cercetrile reflectate n literatura economic i reglementrile normative, putem
concluziona c noiunea de capital propriu este foarte complex i fiecare abordare prezentat
studiaz aceast noiune din diferite puncte de vedere, care aduc propriile sale perspective de
caracterizare. Totodat, n opinia noastr, abordarea capitalul propriu ca surs proprie de
finanare este cea mai fundamental, deoarece capitalul propriu rmne, n mod permanent, la
dispoziia societii pe aciuni i particip mpreun cu sursele mprumutate la finanarea
activitii economico-financiare a acesteia.
n continuare, pentru a aprofunda coninutul economic al conceptului de capital propriu,
considerm necesar examinarea caracteristicilor principale ale capitalului propriu, care sunt
prezentate n anexa 2. Caracteristicile recomandate disting capitalul propriu ca: obiect al
conducerii economice; valoare economic acumulat; surs generatoare de venituri; obiect al
relaiilor de pia; purttor al factorului de risc. Generaliznd cele expuse, n figura A 2.1,
conchidem c abordrile examinate relev trsturile caracteristice ale capitalului propriu din
diferite puncte de vedere, ce sunt strns legate i cer o reflectare complet pentru formularea
unei definiii mai ample a capitalului propriu al societii pe aciuni.
Din cele relatate pn acum, se poate meniona c, actualmente, exist optici diferite asupra
conceptului de capital propriu. Acest concept este folosit cu semnificaii foarte diverse att n
literatura tiinific, ct i n practica economic. Pentru a realiza un minimum de rigoare
tiinific, este necesar sublinierea opticii din care este definit capitalul propriu. Din punctul
nostru de vedere, se pot distinge urmtoarele optici de definire a capitalului propriu al societii
pe aciuni: optica contabil, optica juridic, optica economic i optica financiar.
n optica juridic, capitalul propriu al societii pe aciuni poate fi privit ca ansamblul
drepturilor de proprietate, pe care le dein acionarii i de care beneficiaz. Aceast definiie se
poate completa cu prerea cercettorului tiinific romn Mihaela-Brndua Tudose, care
consider c, din punct de vedere juridic, capitalul propriu reprezint primul indiciu al garaniei
pentru tere persoane [168, p.25].
n optica contabil, capitalul propriu al societii pe aciuni reprezint sursele proprii de
finanare a societii pe aciuni, nscrise n pasivul bilanului i constituite prin aportul
acionarilor, prin autofinanare i din alte surse nerambursabile.
25
Din punctul nostru de vedere, legtura dintre optica contabil i cea juridic este foarte bine
evideniat, deoarece contabilitatea a fost i rmne, mai mult sau mai puin, marcat de
conceptele juridice. De exemplu, structura capitalului social ilustreaz aportul fiecrui acionar
la formarea capitalului social al societii pe aciuni, aceasta determinnd condiiile de exercitare
a puterii i servind ca baz de repartizare a profitului net.
n optica economic, capitalul propriu al societii pe aciuni este o categorie economic care
poate fi privit att din punct de vedere al provenienei (capital social i suplimentar, rezerve,
profit nerepartizat (pierdere neacoperit), alte elemente de capital propriu), ct i din punct de
vedere al repartizrii profitului. n acest context, economistul romn Dorel Berceanu susine c
recurgerea la capitaluri proprii antreneaz o constrngere economic, n sensul c impune
firmei o anumit remunerare a acionarilor sau asociailor si, ca o premis a unei viitoare
posibiliti de finanare prin capitaluri proprii. Aceast remunerare se realizeaz prin vrsarea de
dividende [7, p.213].
n optica financiar, capitalul propriu al societii pe aciuni indic posibilitile de finanare
a activitii economico-financiare a societii pe seama surselor de finanare proprii.
Din cele prezentate mai sus, reiese c exist diferene ntre opticile de definire a capitalului
propriu al societii pe aciuni. Dup prerea noastr, alegerea opticii de abordare a capitalului
propriu trebuie s se efectueze n funcie de obiectivele urmrite de utilizatorii de informaii.
Coninutul capitalului propriu poate fi examinat ntr-un mod mai riguros, fcndu-se referin
la funciile fundamentale pe care le ndeplinete i care vor fi cercetate n continuare. Astfel,
economistul romn Gheorghe Manolescu susine c capitalurile proprii au dou funcii: s
finaneze o parte a investiiei; s serveasc drept garanie creditorilor ntreprinderii care
finaneaz cealalt parte [94, p.240]. O abordare mai larg a funciilor capitalului propriu este
conturat de ctre savantul rus O.V.Efimova, care distinge patru funcii ale capitalului propriu:
operativ ce const n meninerea unei activiti continue; de protecie orientat spre
aprarea capitalului creditorilor i acoperirii pierderilor; de repartizare ce rezid n participarea
la repartizarea profitului; de reglementare referitoare la participarea anumitor subieci
(persoane fizice i juridice) la conducerea entitii [185, p.252].
n opinia noastr, funcia esenial a capitalului propriu al societii pe aciuni const n
asigurarea autonomiei financiare a societii pe aciuni, deoarece permite libertatea de aciune a
societii pe aciuni; confer societii pe aciuni un mare grad de independen privind
alegerea investiiilor; permite diminuarea gradului de ndatorare i, implicit, reducerea
cheltuielilor financiare; asigur accesul pe piaa de capital i atragerea investitorilor etc.
26
Generaliznd cele prezentate mai sus, referitor la abordrile privind esena capitalului
propriu, caracteristicile principale ale capitalului propriu, opticile de definire a capitalului
propriu i la funciile capitalului propriu, considerm c o definiie sugestiv a capitalului
propriu al societii pe aciuni trebuie s conin urmtoarele aspecte:
n primul rnd, faptul c acesta reprezint o categorie economic;
n al doilea rnd, capitalul propriu este una din sursele de finanare pe termen lung a
activitii economico-financiare a societii pe aciuni;
n al treilea rnd, este necesar evidenierea faptului c acesta se constituie prin
aporturile acionarilor, prin autofinanare i din alte surse nerambursabile;
n al patrulea rnd, trebuie s asigure autonomie financiar i majorarea rentabilitii
societii pe aciuni;
n al cincilea rnd, trebuie s determine creterea valorii de pia a societii pe
aciuni, respectiv, creterea valorii de pia a aciunilor societilor pe aciuni cotate
i/sau maximizarea veniturilor acionarilor.
Aadar, n opinia noastr, noiunea investigat poate fi definit n felul urmtor: capitalul
propriu al societii pe aciuni ca categorie economic reprezint una din sursele de finanare
pe termen lung, constituit prin contribuiile acionarilor, autofinanare i din alte surse
nerambursabile n scopul asigurrii autonomiei financiare, creterii rentabilitii i valorii de
pia a societii pe aciuni.
O alt problem, referitoare la abordrile cu privire la coninutul conceptului de capital
propriu al societii pe aciuni, o constituie identificarea i clasificarea elementelor componente
ale capitalului propriu. Considerm c soluionarea acestei probleme prezint o importan
deosebit n cadrul analizei capitalului propriu al societii pe aciuni, deoarece le ofer
utilizatorilor situaiilor financiare posibilitatea de a aprecia diverse aspecte ale acestuia.
n literatura de specialitate i reglementrile normative autohtone i internaionale, remarcm
diferite criterii de grupare sau regrupare a elementelor care copun capitalul propriu. Primul i
cel mai important criteriu de clasificare l reprezint gruparea dup coninutul economic.
Aadar, n conformitate cu cerinele pct. 4.20 al Cadrului general conceptual pentru raportarea
financiar, capitalurile proprii pot fi prezentate pe linii separate n bilan, i anume: contribuiile
acionarilor, rezultatele reportate, rezervele care reprezint distribuirea rezultatului reportat i
rezervele care reprezint ajustri pentru meninerea capitalului [15].
Dispoziiile de la pct. 106 din IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare [151] cer, ca
minimum, includerea n situaia modificrilor capitalurilor proprii a urmtoarelor informaii: (a)
27
rezultatul global total aferent perioadei, evideniind separat valorile totale atribuibile
proprietarilor societii-mam i intereselor care nu controleaz; (b) pentru fiecare component a
capitalurilor proprii, efectul aplicrii retroactive sau al retratrii retroactive recunoscute n
conformitate cu IAS 8; i (d) pentru fiecare component a capitalurilor proprii, o reconciliere
ntre valoarea contabil de la nceputul i cea de la finalul perioadei, prezentnd distinct
modificrile care rezult din: (i) profit sau pierdere; (ii) alte elemente ale rezultatului global; i
(iii) tranzacii cu proprietarii n calitatea lor de proprietari, prezentnd distinct contribuiile de la
i distribuirile ctre proprietari i modificrile privind participaiile n capitalurile proprii n
cadrul filialelor care nu duc la o pierdere a controlului [151].
Potrivit SFAC 6 Elementele situaiilor financiare, n SUA, capitalul propriu n Bilanul
societii pe aciuni cuprinde: capitalul social, care este divizat n aciuni ordinare la valoarea
nominal i aport de capital peste valoarea nominal (prime de emisiune); profituri reinute la
dispoziia ntreprinderii sau acumulare de capital (rezerve), reflect drepturile acionarilor asupra
activelor obinute ca rezultat al activitii de exploatare i reinvestire [143, p.130].
n pct. 66, al Instruciunii Ministerului Finanelor din Federaia Rus 34, din 29.07.1998,
capitalul propriu al ntreprinderilor se clasific i se reflect n rapoartele financiare n
componena urmtoarelor elemente: capital statutar; capital suplimentar; capital de rezerv;
profit nerepartizat (pierderea neacoperit), alte rezerve [202].
Clasificarea elementelor capitalului propriu dup coninutul economic se conine i n
reglementrile contabile i literatura de specialitate romneasc. Astfel, conform pct. 238 din
Reglementrile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanelor Publice din Romnia nr. 3055 din 29 octombrie 2009, capitalurile proprii cuprind:
aporturile de capital; primele de capital; rezervele; rezultatul reportat; rezultatul exerciiului
financiar [106]. n acest context, economistul romn Lefter Chiric susine c capitalul propriu
este compus din urmtoarele categorii economice: capital social (aporturile de capital); primele
legate de capital; diferene din reevaluare; rezervele; profiturile nerepartizate, reportate din anii
precedeni; capitalul individual; fondurile proprii; subveniile pentru investiii; provizioanele
reglementate [84, p.11]. O clasificare asemntoare ntlnim i la profesorul universitar romn
Ion Bucur care afirm c capitalul propriu sau sursele proprii de finanare a activitii cuprinde
mai multe pri: a) capital individual sau social; b) primele de capital, formate din primele de
emisiune i primele de fuziune; c) diferenele (sau rezervele) din reevaluarea imobilizrilor
materiale i a celor financiare; d) rezervele legale, statutare i contractuale; e) subvenii de
invenii [12, p.7]. Profesorul menionat susine c n aceast enumerare exist o identitate ntre
28
noiunea de capitaluri proprii i cea de surse proprii care se bazeaz pe o abordare extensiv a
noiunii de capital [12, p.84].
n practica autohton, structurarea elementelor componente ale capitalului propriu este, de
asemenea, una variat i n curs de modificare.
Dup cum se observ din prevederile art. 39 alin. (2) al Legii privind societile pe aciuni,
surs a activelor nete este capitalul propriu al societii, constituit din capitalul social, capitalul
suplimentar i capitalul de rezerv, din profitul nedistribuit, precum i din alte mijloace
prevzute de legislaie [87].
Potrivit paragrafului 61 din Bazele conceptuale ale pregtirii i prezentrii rapoartelor
financiare din RM, capitalul propriu n bilan poate fi divizat n subclase: fondurile investite de
acionari; profitul nerepartizat; rezervele care reprezint utilizarea profitului nerepartizat;
rezervele care asigur meninerea capitalului la nivelul prestabilit [6]. Din punctul nostru de
vedere, asemenea clasificare poate fi relevant pentru procesul de luare a deciziilor de ctre
utilizatorii situaiilor financiare atunci, cnd exist restricii legale sau de alt natur privind
capacitatea societii pe aciuni de a distribui sau de a utiliza, n alt mod, capitalul propriu.
Trebuie remarcat faptul c, n majoritatea surselor bibliografice de specialitate autohtone
(A.Nederia, N.iriulnicova [99, p.328-329], M.Gherasimov, L.urcanu [179, p.67], L.Grigoroi
[59, p.258-259] etc.), se conine clasificarea capitalului propriu dup coninutul economic
conform SNC vechi, care cuprinde: capitalul statutar i suplimentar, rezervele, profitul
nerepartizat (pierderea neacoperit), capitaul secundar.
n conformitate cu prevederile pct. 6 din noul SNC Capital propriu i datorii [153] i
punctele 53-60 i pct. 97 din noul SNC Prezentarea situaiilor financiare [154], capitalul
propriu include urmtoarele elemente componente:
1) capitalul social i suplimentar capitalul social, capitalul suplimentar, capitalul nevrsat,
capitalul nenregistrat i capitalul retras;
2) rezervele capitalul de rezerv, rezervele statutare i alte rezerve;
3) profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) coreciile rezultatelor anilor precedeni,
profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) al anilor precedeni, profitul net (pierderea net) al
perioadei de gestiune i profitul utilizat al perioadei de gestiune;
4) alte elemente de capital propriu, care nu se includ n punctele 1) 3), cum ar fi diferenele
de reevaluare a activelor imobilizate pentru entitile care aplic modelul reevalurii conform
IFRS, subveniile primite de ctre entitile de stat de la organele de administrare public i
municipale i decontate (dup ndeplinirea condiiilor contractuale) n conformitate cu SNC
Capital propriu i datorii etc.
29
Astfel, n noile SNC, sunt operate modificri n componena capitalului propriu, i anume
apar unele elemente noi - capitalul nenregistrat i alte elemente de capital propriu. Trebuie
precizat c, n componena altor elemente de capital propriu, se vor include capitalul secundar
existent i orice elemente ale capitalului propriu care nu au fost incluse n capitalul social i
suplimentar, n rezerve sau n profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) (pct. 28 din SNC
Capital propriu i datorii [153]). De asemenea, se modific denumirile elementelor capitalului
propriu utilizate n noile SNC, i anume: capitalul statutar este substituit prin capitalul
social, rezervele stabilite de legislaie sunt substituite prin capital de rezerv, astfel,
denumirile vor coincide cu cele prevzute n art. 40 i art. 46 ale Legii privind societile pe
aciuni [87]; rezerve prevzute de statut sunt substituite prin rezerve statutare.
n opinia noastr, clasificarea elementelor capitalului propriu, conform noilor SNC, asigur
un grad mai relevant de veridicitate a informaiilor privind mrimea i modificarea capitalului
propriu i elementelor sale componente. Considerm c analiza acestor informaii permite
comparabilitatea lor la nivel naional i internaional i ofer informaii consistente pentru luarea
deciziilor manageriale i economice de ctre toate categoriile de utilizatori.
n contextul celor expuse anterior, putem meniona c, odat cu schimbrile ce au loc n
mediul economico-financiar al societii, observm c se modific i necesitile utilizatorilor n
informaia financiar-contabil, ceea ce contribuie la modificarea structurii capitalului propriu.
Astfel, s-au produs unele modificri i n componena capitalurilor proprii conform SIPF. n
particular, potrivit pct. 110 din IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare, punctul 106 litera (b)
prevede prezentarea n situaia modificrilor capitalurilor proprii a ajustrii totale pentru fiecare
component de capitaluri proprii care rezult din modificri ale politicilor contabile i, separat, din
corectarea erorilor [151]. S-a modificat i Planul de Conturi General din Romnia [106], unde
sunt prevzute elemente noi ale capitalului propriu prin aplicarea conturilor noi, i anume:
rezultatul reportat provenit din adoptarea, pentru prima dat, a IAS, rezultatul reportat provenit
din trecerea la aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitilor
Economice Europene etc. n mod analogic, Planul general de conturi contabile nou din RM
prevede elemente noi, n particular, contul 335 Rezultat din tranziia la noile reglementri
contabile [113]. Considerm c armonizarea reglementrilor internaionale i unificarea
normelor contabile va contribui la nelegerea informaiilor financiar-contabile de diveri
utilizatori autohtoni i strini.
Pe lng coninutul economic, n literatura de specialitate autohton i strin, se aplic i alte
criterii de clasificare a elementelor capitalului propriu.
Savanii autohtoni A.Nederia, N.iriulnicova [99, p.329], L.Grigoroi [59, p.259] recomand
30
clasificarea elementelor capitalului propriu n dependen de participarea lor la formarea
acestuia. De menionat faptul c clasificarea recomandat trebuie revizuit i completat cu
elementele suplimentare prevzute de noile SNC, i anume:
1) elementele care formeaz capitalul propriu: capitalul social, capitalul nenregistrat,
rezervele, profitul nerepartizat al anilor precedeni, profitul net al perioadei de gestiune, capitalul
suplimentar pozitiv i alte elemente de capital propriu reflectate n bilan i situaia modificrilor
capitalului propriu n mod obinuit (fr paranteze);
2) elementele care reduc mrimea capitalului propriu: capitalul nevrsat, capitalul retras,
pierderea neacoperit a anilor precedeni, pierderea net a perioadei de gestiune, profitul utilizat
al perioadei de gestiune, capitalul suplimentar negativ i alte elemente de capital propriu
reflectate n bilan i situaia modificrilor capitalului propriu n paranteze.
n opinia noastr, aceast clasificare a elementelor capitalului propriu permite nelegerea mai
profund i interpretarea mai corect a informaiei n vederea elaborrii, fundamentrii i
adoptrii deciziilor economice adecvate.
Alt criteriu de clasificare este dup modul de apariie a elementelor capitalului propriu. n
acest context, savanii romni Mihai Ristea i Mirela Dima afirm c capitalul propriu
delimiteaz sursele de finanare constituite prin: aportul proprietarilor acionarilor/asociailor
n calitatea lor de investitori de capital; autofinanarea i anume prin capitalizarea profitului;
din alte surse financiare nerambursabile stabilite prin lege [142, p.74]. O opinie analogic
reitereaz i confereniarul universitar romn Radu Blun: capitalurile proprii se constituie din
aportul acionarilor sau asociailor, prin autofinanare i pe seama altor resurse financiare
[4, p.33]. Acest criteriu este recomandat i de un grup de cercettori tiinifici rui sub
coordonarea profesorilor universitari O.V.Efimova i M.V.Melnic, care consider c, n
componena capitalului propriu, pot fi evideniate dou componente de baz: capitalul
investiional, adic capitalul depus de acionari (capital statutar, capital suplimentar), i capitalul
acumulat, adic format din contul profitului net (capital de rezerv, profitul nerepartizat)
[186, p.124]. n afar de aceste dou componente, cercettorii menionai disting n structura
capitalului propriu i elementul constituent legat de modificarea valorii activelor prin
reevaluarea acestora.
Considerm, c modul de apariie a elementelor capitalului propriu, precum i predominarea
anumitor componente asupra altora determin n mod direct stabilitatea financiar a societii pe
aciuni. Prin urmare, rezultatele analizei structurii capitalului propriu, dup acest criteriu,
prezint interes att pentru conducerea societii, ct i pentru investitorii reali i poteniali ai
31
acesteia n scopul aprecierii posibilitilor de dezvoltare i elaborrii deciziilor economice de
diferit tip.
Alt criteriu de clasificare rezid n proveniena elementelor componente ale capitalului
propriu. Economistul romn Mihaela-Brndua Tudose afirm c plecnd de la natura diferit
a elementelor ce compun capitalul propriu, se poate aprecia c la baza formrii lui stau
contribuiile externe (ce vin din afara ntreprinderii, aa cum este cazul aporturilor realizate de
acionari sau asociai sau subveniilor) i contribuiile interne (ce se degaj din nsi activitatea
ntreprinderii, aa cum este cazul rezervelor, profitului nedistribuit, provizioanelor i a celorlalte
fonduri constituite pentru realizarea anumitor obiective) [168, p.67]. Analogic, susine i
economistul romn Dorel Berceanu c fondurile proprii ale firmei au: fie origine extern
(constituirea i sporirea capitalului social); fie origine intern (autofinanarea) [7, p.213]. n
acest context i savantul autohton N.iriulnicova menioneaz c cauzele modificrii
capitalului propriu pot avea caracter extern (depunerile proprietarilor, primirea subveniilor,
etc.) i intern (reinvestirea profitului generat) [163, p.204].
n viziunea noastr, clasificarea elementelor componente ale capitalului propriu, dup
provenien, permite a aprecia att eforturile proprietarilor, ct i eforturile societii pe aciuni
(materializate n realizarea profitului i reinvestirea lui) la formarea capitalului propriu.
O sintez generalizat a clasificrii elementelor componente ale capitalului propriu, n funcie
de diferite criterii n baza surselor bibliografice examinate, este prezentat n anexa 3.
Cercetrile efectuate ne-au permis s constatm c clasificarea elementelor componente ale
capitalului propriu se caracterizeaz printr-o varietate a criteriilor aplicate. n scopul dezvoltrii
acestora, propunem gruparea elementelor componente ale capitalului propriu n funcie de
impactul acestora asupra realizrilor societii pe aciuni, n felul urmtor:
1) elementele capitalului propriu, care in de realizrile efectuate: capitalul social,
primele de aporturi din componena capitalului suplimentar, rezervele, profitul etc.;
2) elementele capitalului propriu care in de realizrile de perspectiv: diferene din
reevaluarea activelor imobilizate, subvenii etc.
Considerm c prima grup de elemente ine de efortul, deja, depus de proprietarii i
colectivul entitii n procesul activitii economico-financiare a societii pe aciuni. Astfel, n
cadrul analizei structurii capitalului propriu dup acest criteriu se va aprecia pozitiv, dac cota
elementelor capitalului propriu, ce in de realizrile efectuate, este major i demonstreaz
tendina de cretere n dinamic. Spre deosebire de prima grup de elemente, a doua grup
presupune depunerea efortului n perspectiv pentru obinerea realizrilor. De exemplu, ecartul
din reevaluarea mijloacelor fixe nu reprezint resurse, deja, obinute de entitate. Aceste resurse
32
pot fi obinute, dac entitatea va reui, n viitor, s comercializeze obiecte reevaluate la preul de
pia majorat fa de cel de intrare. n paragraful 2.1 din tez, sunt prezentate aplicaiile practice
privind analiza structurii elementelor componente ale capitalului propriu dup criteriul
recomandat.
Generaliznd cele prezentate mai sus, considerm c componena capitalului propriu al
societii pe aciuni, din punct de vedere metodologic, este determinat ca urmare a unui anumit
mod de grupare a elementelor ce stau la baza formrii acestuia, n funcie de anumite criterii.
Aadar, examinarea delimitrilor conceptuale privind coninutul capitalului propriu al
societii pe aciuni vizeaz contientizarea problemelor ce reflect necesitatea cutrii unor noi
soluii de ctre economiti, importana crora a fost afirmat pe parcursul subcapitolului dat.


1.2. Influena specificului formrii i utilizrii capitalului propriu al societii pe
aciuni asupra procesului analitic
Actualitatea cercetrii specificului formrii i utilizrii capitalului propriu al societii pe
aciuni asupra procesului analitic este condiionat de importana rezultatelor analizei pentru
mbuntirea poziiei financiare i performanelor societilor pe aciuni, precum i de impactul
acestora asupra economiei Republicii Moldova.
Pentru a distinge locul i importana societilor pe aciuni n economia Republicii Moldova,
am apelat la datele privind numrul i volumul vnzrilor al entitilor care au prezentat Biroului
Naional de Statistic situaiile financiare pentru anii 2011-2012.
Examinarea informaiilor din anexa 4, ilustrate grafic n figurile A 5.1 i A 5.2, ne permite s
facem urmtoarele observaii. Dei cota societilor pe aciuni n numrul total al entitilor la
momentul actual nu pare semnificativ (circa 4%), ponderea veniturilor din vnzri obinute de
societile pe aciuni n totalul vnzrilor este prevalent i constituie 66,32% n anul 2012. Cu
alte cuvinte, dou treimi din vnzrile nregistrate n RM se datoreaz societilor pe aciuni.
Informaiile din anexa 6, 7 i 8 atest faptul c, actualmente, societile pe aciuni sunt
prezente practic, n toate sectoarele i segmentele economiei Republicii Moldova. Adic, aportul
societilor pe aciuni n economia naional este la momentul actual hotrtor i cresctor n
dinamic. Respectiv, specificul formrii i utilizrii capitalului propriu al societii pe aciuni
influeneaz att procesul analitic, ct i fundamentarea strategiei financiare de dezvoltare a
societilor pe aciuni i a economiei Republicii Moldova.
nainte de a aborda specificul formrii i utilizrii capitalului propriu al societii pe aciuni i
aspectele problematice ale temei de cercetare, este important s clarificm esena noiunilor de
33
baz prezentate n figura 1.2.

Fig. 1.2. Formarea i utilizarea capitalului propriu n procesul desfurrii
activitii economico-financiare a societii pe aciuni
Sursa: elaborat de autor
Formarea capitalului propriu nu trebuie privit ca o operaie unic ce se limiteaz la
constituirea iniial a elementelor acestuia. Dei unele elemente ale capitalului propriu (caz clasic
- capitalul social al societii pe aciuni) se creeaz la instituirea entitii i exist pn la
lichidarea ei, altele (precum capitalul suplimentar, profitul, rezervele etc.) pot aprea i disprea
de mai multe ori la diferite etape de dezvoltare a entitii. Deci, dup prerea noastr, formarea
capitalului propriu trebuie tratat ca un proces permanent legat de constituirea iniial i evoluia
ulterioar a elementelor componente.
Referitor la coninutul noiunii de utilizare a capitalului propriu al societii pe aciuni, inem
s subliniem diferena de noiunea de utilizare a stocurilor. n opinia noastr, utilizarea
capitalului propriu se ncepe din momentul apariiei primelor elemente componente. n cursul
activitii economico-financiare, unele elemente rmn constante, dar continu s fie utilizate. n
particular, capitalul social al societii pe aciuni poate s nu suporte nici o modificare (prin
emiterea suplimentar de aciuni, anularea aciunilor de tezaur etc.), dar aceasta nu nseamn c
el nu se utilizeaz n activitatea economico-financiar a societii. Alte elemente de capital
propriu pot s nregistreze diferite modificri (majorri, diminuri), dar de aici nu rezult c
numai la diminuarea acestor elemente are loc utilizarea lor. De exemplu, dup repartizarea
parial a profitului, partea lui nerepartizat rmne n circuitul economic al societii pe aciuni
i este utilizat n activitatea economico-financiar, ca i soldul rezervelor. Deci, utilizarea
capitalului propriu nu trebuie limitat cu diminuarea lui. Aceasta este o noiune mai vast care
UTILIZAREA CAPITALULUI PROPRIU
Diminuarea sau
dispariia elementelor
capitalului propriu
Apariia (constituirea iniial) a
elementelor capitalului propriu
Majorarea
elementelor capitalului
propriu
Modificarea elementelor
capitalului propriu
Stabilitatea elementelor
capitalului propriu
F
O
R
M
A
R
E
A


C
A
P
I
T
A
L
U
L
U
I


P
R
O
P
R
I
U

34
nseamn ntrebuinarea elementelor capitalului propriu pentru finanarea activitii economico-
financiare.
n acest context, cercetarea reglementrilor normative i literaturii de specialitate arat c, n
procesul analizei capitalului propriu al societii pe aciuni, exist diverse aspecte specifice ce in
de formarea i utilizarea lui. Pentru aprofundarea i perfecionarea metodologiei analizei
capitalului propriu al societii pe aciuni, n anexa 9, aceste aspecte sunt evideniate n mod
separat. Trebuie menionat faptul c direciile de cercetare, prezentate n figura A 9.1, pot fi
detaliate prin prisma elementelor capitalului propriu. Respectiv, n anexa 10, sunt generalizate
aspectele analizei formrii i utilizrii elementelor capitalului propriu al societii pe aciuni, care
vor fi cercetate i investigate n tez.
n continuare, se va evalua mai detaliat nivelul de cercetare a problemelor analizei formrii
capitalului propriu al societii pe aciuni. Din informaiile prezentate n figura A 9.1, rezult c,
n procesul analizei formrii capitalului propriu, pot aprea mai multe aspecte analitice legate de
aprecierea mrimii i evoluiei capitalului propriu, selectarea adecvat a modalitii tehnice de
studiere structural a capitalului propriu, examinarea capitalului propriu prin metoda ratelor,
analiza sporului creterii capitalului propriu etc.
Necesitatea aprecierii mrimii i evoluiei capitalului propriu rezult din faptul c, pentru
orice entitate este necesar de a verifica, dac mrimea i evoluia capitalului propriu va permite
meninerea echilibrului financiar.
Savanii strini i autohtoni (L.A.Bernstein [174, p.64], V.V.Bocearov [176, p.58-62],
N.iriulnicova, [163, p.193] etc.), pentru aprecierea mrimii i evoluiei capitalului propriu,
aplic metoda de analiz pe orizontal. Dup prerea economistului romn Al.Gheorghiu,
analiza pe orizontal se refer la corelarea posturilor de activ cu posturile de pasiv [55, p.225].
Aceast prere poate fi completat cu opinia cercettorul tiinific C.Ionescu, care susine c
aceast metod presupune calculul modificrilor absolute i relative intervenite n cadrul
elementelor cuprinse n situaiile financiare, de la un an la altul [80, p.220].
n urma studierii literaturii de specialitate, se poate desprinde concluzia c metoda de analiz
pe orizontal permite examinarea corelaiilor existente ntre capitalul propriu i diferite posturi
ale situaiilor financiare att n static, ct i n dinamic. Considerm c aprecierea mrimii i
evoluiei capitalului propriu, prin metoda de analiza pe orizontal, permite utilizatorilor de
informaii s determine potenialul formrii surselor proprii de finanare, n raport cu ritmul de
dezvoltare al societii pe aciuni.
O problem de baz a analizei capitalului propriu o constituie selectarea adecvat a
modalitii de studiere structural a acestuia. Examinarea literaturii din domeniul analizei
35
economico-financiare arat c exist diverse modaliti tehnice de examinare a structurii
capitalului propriu. n particular, savanii rui (O.V.Efimova, M.V.Melnic [186, p.130],
G.Savicaia [204, p.407], A.D.eremet, A.F.Ionova [214, p.439]) i savantul autohton
N.N.iriulnicova [163, p.195], pentru studierea structural a capitalului propriu, aplic analiza
pe vertical, ca o modalitate tehnic tradiional.
Totodat, cnd capitalul propriu al entitii este format din elemente pozitive i elemente care
diminueaz mrimea lui, frecvent apare problema aprecierii adecvate a cotelor negative pentru
elementele care diminueaz capitalul propriu. n asemenea condiii savantul autohton
N.iriulnicova [164, p.189-190] propune examinarea modificrilor structurale prin una din
urmtoarele dou modaliti: analiza separat sau analiza mbinat.
Problema selectrii adecvate a modalitii tehnice de analiz structural a capitalului propriu
impune cercetarea detaliat a particularitilor acestora, generalizate n anexa 11. Din cele
prezentate n anexa menionat, conchidem c modalitile cercetate au putere informaional
diferit. n opinia noastr, alegerea modalitii de analiz structural a capitalului propriu trebuie
s se efectueze n funcie de interesele diferiilor utilizatori ai rezultatelor analizei. Considerm
c modalitatea mbinat de analiz structural este mai preferabil, pentru c permite aprecierea
corelaiei existente ntre elementele care formeaz i diminueaz capitalul propriu.
Deoarece capitalul social reprezint primul i cel mai nsemnat element component al
capitalului propriu, este foarte important s se aprecieze nivelul de cercetare a analizei mrimii i
structurii capitalului social n societile pe aciuni. n opinia noastr, studierea acestui aspect va
permite societii pe aciuni s dirijeze procesul formrii capitalului social i s creeze o structur
optim a acestuia.
Economistul romn Dorel Berceanu afirm c capitalul social este condiia fundamental a
nfiinrii unei firme, aceast noiune fiind inseparabil de cuvntul societate, constituind pentru
firm i acionarii (asociaii) si baza juridic n relaiile cu terii [7, p.196]. n acest context,
cercettorul tiinific rus I.V.Grigorenco susine c: multifuncionalitatea capitalului social se
manifest n toate etapele activitii economico-financiare ale companiei [183, p.7].
n scopul aprofundrii cercetrii problemei menionate, n anexa 12, sunt prezentate criteriile
de clasificare a capitalului social al societii pe aciuni, care vor permite aprecierea diferitelor
aspecte ale structurii capitalului social i evidenierea particularitilor formrii capitalului social
n societile pe aciuni.
O importan deosebit n analiza structurii capitalului social al societile pe aciuni o
prezint clasificarea acestuia dup proveniena surselor de formare. Conform prevederilor
art. 40 alin. (3) al Legii privind societile pe aciuni, capitalul social se constituie din valoarea
36
aporturilor primite n contul achitrii aciunilor [87]. n acest context, potrivit prevederilor
art. 43 alin. (3) al legii nominalizate, surse ale mririi capitalului social pot fi: a) capitalul
propriu al societii n limita prii ce depete capitalul ei social; i/sau b) aporturile primite de
la achizitorii de aciuni [87]. n baza celor prezentate, putem concluziona c, pentru analiza
structural a capitalului social dup proveniena surselor de formare, acesta poate fi divizat n:
1) capitalul social format din surse externe - include aporturile realizate de acionari la
constituirea iniial sau majorarea capitalului social;
2) capitalul social format din surse interne - se formeaz din sursele financiare, care se degaj
din propria activitate, pe care o desfoar societatea pe aciuni, nregistrnd un proces de
autofinanare pe seama profitului net, capitalului suplimentar, rezervelor etc.
Dup prerea noastr, rezultatele analizei structurale a capitalului social, n funcie de
proveniena surselor de formare, are o importan deosebit pentru investitorii poteniali n
scopul fundamentrii deciziilor cu privire la investiiile n aciunile societii. Considerm c,
dac capitalul social este format i din surse interne, atunci investitorii poteniali vor fi ncurajai
s investeasc n aciuni, deoarece aceasta relev desfurarea eficient a activitii economico-
financiare, meninerea independenei i autonomiei financiare a societii.
innd cont de faptul c efectuarea aporturilor la capitalul social este o condiie obligatorie
pentru constituirea unei societi pe aciuni, considerm c un interes deosebit l prezint analiza
structurii capitalului social dup natura aporturilor.
Studiul reflectrii acestui aspect n literatura de specialitate a artat c savanii autohtoni
A.Nederia i N.iriulnicova sunt de prere c capitalul statutar (social) reprezint valoarea
aporturilor proprietarilor ntreprinderii (acionarilor, asociailor) la patrimoniul acesteia depuse n
contul achitrii aciunilor (cotelor, prilor sociale) pentru asigurarea activitii statutare a
ntreprinderii [99, p.330]. n acest context, cercettorul tiinific romn Mihaela-Brndua
Tudose subliniaz, c capitalul social reprezint ansamblul aporturilor n bani i n natur
efectuate n momentul constituirii ntreprinderii sau pe parcursul activitii cu ocazia majorrii de
capital [168, p.25]. n aceeai ordine de idei, potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) al Legii
privind societile pe aciuni, aporturi la capitalul social pot fi: a) mijloacele bneti; b) valorile
mobiliare pltite n ntregime; c) alte bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale sau alte drepturi care
pot fi evaluate n bani; d) obligaiile (datoriile) societii fa de creditori [87]. n contextul
celor prezentate, considerm c, pentru analiza structural a capitalului social dup natura
aporturilor, se va examina evoluia capitalului social format din aporturi bneti i a capitalului
social format din aporturi nebneti, precum i contribuia acestora la formarea i modificarea
capitalului social.
37
n opinia noastr, analiza structurii capitalului social dup natura aporturilor ofer
utilizatorilor informaii despre valoarea elementelor patrimoniale, cu care acionarii contribuie la
nfiinarea societii pe aciuni, sau majorarea capitalului social.
Trebuie remarcat faptul c societatea pe aciuni este societatea comercial al crei capital
social este n ntregime divizat n aciuni i nu poate fi mai mic de 20000 lei (art. 2 alin. (1) i
art. 40 alin. (2) din Legea privind societile pe aciuni [87]). Prin urmare, un alt aspect foarte
important, care poate fi apreciat de investitorii reali i poteniali, l constituie analiza structurii
capitalului social prin prisma tipurilor de aciuni. Cu privire la acest aspect, savantul autohton
N.iriulnicova susine c informaia despre componena capitalului statutar al societii pe
aciuni sub aspectul claselor de aciuni emise permite deintorilor aciunilor i investitorilor
poteniali s aprecieze corect situaia n scopul lurii deciziilor cu privire la procurarea sau
vnzarea pachetelor de aciuni [163, p.199]. Savantul menionat mai afirm c acest aspect are
importan la analiza informaiilor pentru luarea deciziilor privind plata dividendelor
[165, p.279].
Caracteristicile principale ale aciunilor, n conformitate cu reglementrile normative din RM,
sunt prezentate n anexa 13. Avnd n vedere diversitatea caracteristicilor existente, n anexa 12,
se prezint o sintez generalizat a criteriilor de structurare a capitalului social dup tipuri de
aciuni n baza reglementrilor normative naionale.
Aadar, aciunile pot fi clasificate, n dependen de apartenen, n aciuni nominative i la
purttor. Conform art. 11 alin. (4) din Legea privind societile pe aciuni, societatea este n
drept s plaseze numai valori mobiliare nominative [87].
Aciunile nominative pot fi clasificate n funcie de forma fizic n care sunt emise n aciuni
materializate i nematerializate. Totodat, trebuie menionat c societile pe aciuni autohtone
au dreptul s emit doar valori mobiliare n form nominativ nematerializat, care reprezint
nscrieri fcute la conturile personale ale persoanelor nregistrate n registrul deintorilor de
valori mobiliare (art. 7 alin. (7) din Legea privind piaa de capital [86]). Emisiunea aciunilor,
sub aspect organizatoric, poate fi efectuat prin intermediul ofertei publice cu publicarea
obligatorie a prospectului ofertei publice sau prin emisiune nchis (ofert nchis).
n calitate de moment specific activitii societilor pe aciuni autohtone este necesar de
indicat c valoarea aciunilor plasate poate fi stabilit (nominal sau fixat) sau s nu fie stabilit.
Sub aspect contabil, este important, de asemenea, de inut cont c, dup nregistrarea de stat a
societii pe aciuni, se efectueaz nregistrarea aciunilor plasate la nfiinarea societii i se fac
primele nscrieri n registrul acionarilor. Dac numrul acionarilor este de peste 50 de persoane,
registrul trebuie inut de societatea de registru, iar n cazul n care societatea nu ndeplinete
38
aceast cerin, registrul acionarilor poate fi inut att de nsi societatea, ct i de societatea de
registru (art. 17 din Legea privind societile pe aciuni [87] i art. 85 din Legea privind piaa de
capital [86]).
Alt criteriu de clasificare a aciunilor este n funcie de proprietarul aciunii, care le divizeaz
n aciuni aflate n circulaie i de tezaur. Conform art. 13 alin. (1) i alin. (2) al Legii privind
societile pe aciuni aciune aflat n circulaie este aciunea plasat ce aparine acionarului
societii, dar aciunea de tezaur este aciunea plasat a societii, achiziionat sau
rscumprat de ea de la acionarul societii [87]. Trebuie fcut precizarea c aciunile plasate
de societate se achiziioneaz de societate la propunerea sa, dar se rscumpr de societatea pe
aciuni la cererea acionarilor. Potrivit legislaiei n vigoare, valoarea aciunilor de tezaur
formeaz capitalul retras i nu poate depi 10% din capitalul social al societii pe aciuni. n
acest context, conform prevederilor art. 13 alin. (4) al Legii privind societile pe aciuni,
aciunile de tezaur nu constituie capital propriu al societii, nu dau dreptul la vot n adunarea
general a acionarilor, dreptul la primirea dividendelor i a unei pri din bunurile societii n
cazul lichidrii acesteia [87].
n aceast ordine de idei, este important s remarcm faptul c savantul autohton
N.iriulnicova atrage atenie asupra problemei nerezolvate la moment n legislaia autohton:
de ce legea SA stabilete restricia privind cota aciunilor de tezaur pentru emitenii care au
plasat aciuni cu valoare nominal sau fixat i nu conine condiii analogice pentru emitenii
care au plasat aciunile a cror valoare (nici nominal, nici fixat) nu a fost stabilit? Aceast
tratare diametral opus pare absolut nentemeiat i cere rezolvare la nivel normativ
[165, p.280]. n opinia noastr, n Legea privind societile pe aciuni, la momentul actual, mai
sunt i alte probleme nerezolvate, care vor fi examinate n paragraful 2.1 din tez.
Din punct de vedere al gestiunii societii pe aciuni, cel mai important criteriu de clasificare a
aciunilor este n dependen de drepturile pe care le ofer deintorilor. n privina acestui
criteriu, putem meniona c societatea pe aciuni poate s plaseze aciuni ordinare i prefereniale
care ofer deintorilor diferite drepturi, iar cota-parte de aciuni prefereniale nu poate depi
25% din capitalul social al societii (art. 14 alin. (1) i alin. (8) din Legea privind societile pe
aciuni [87]). Prin urmare, n cadrul analizei, trebuie s fie apreciat corespunderea cotei
capitalului social format din aciuni prefereniale cu cerinele legislaiei.
Lund n consideraie reglementrile normative naionale, n anexa 14, sunt prezentate
caracteristicile principale ale aciunilor ordinare i prefereniale n dependen de criteriul
nominalizat.
39
Informaia din anexa sus-menionat accentueaz faptul c unul dintre cele mai importante
drepturi oferite deintorilor de aciuni este dreptul la dividende n corespundere cu clasele i
proporional numrului de aciuni care le aparin. Sub aspect practic, este important de inut cont
c dividendele pot fi pltite cu mijloace bneti, iar n cazurile prevzute de statutul societii -
cu aciuni de tezaur sau aciuni ale emisiei suplimentare sau cu alte bunuri destinate consumului
populaiei civile, a cror circulaie nu este interzis sau limitat de actele legislative. Totodat,
exist particulariti la stabilirea cuantumului dividendelor pe o aciune preferenial, deoarece
societatea este n drept s plaseze aciuni prefereniale cu dividende fixate sau nefixate.
Dividendele fixate se stabilesc ntr-o sum fixat pe o aciune sau n procent fixat fa de
valoarea nominal a aciunii (art. 15 alin. (2) din Legea privind societile pe aciuni [87]).
Urmtorul criteriu de structurare a capitalului social este dup tipuri de deintori de aciuni.
n opinia noastr, necesitatea aplicrii acestui criteriu n analiza structurii capitalului social
const n faptul c deintorii de aciuni au interese diferite i pot influena, n mod direct sau
indirect, deciziile adunrii generale a acionarilor, precum i activitatea societii pe aciuni.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) al Legii privind societile pe aciuni, acionari pot fi
persoane fizice i juridice din RM, din alte state, apatrizi, precum i state strine i organizaii
internaionale [87]. Astfel, n cadrul analizei structurale a capitalului social, deintorii de
aciuni pot fi divizai, n funcie de subiecii raporturilor juridice, n dou categorii: persoane
fizice (persoane cu funcii de rspundere ale societii; angajaii societii; alte persoane fizice
din RM i din alte state) i persoane juridice (statul; state strine; organizaii internaionale; alte
persoane juridice din RM i din alte state).
n contextul celor menionate, constatm c deintorii de aciuni pot fi clasificai i n
dependen de originea lor n dou grupe: acionari autohtoni i acionari strini. n opinia
noastr, analiza structurii capitalului social n funcie de originea deintorilor de aciuni prezint
interes pentru societile pe aciuni mixte al cror capital social aparine acionarilor autohtoni i
strini.
Totodat, n conformitate cu prevederile art. 26 al Legii privind societile pe aciuni [87],
deintorii de aciuni pot fi clasificai i n dependen de mrimea cotelor din aciunile cu drept
de vot. Sub acest aspect, savantul autohton N.iriulnicova recomand examinarea structurii
capitalului social, evideniind urmtoarele patru grupe de acionari: 1) care dein mai mult de
25% din aciunile cu drept de vot; 2) care dein mai mult de 10%, dar mai puin de 25% din
aciunile cu drept de vot; 3) care dein mai mult de 5%, dar mai puin de 10% din aciunile cu
drept de vot; 4) care dein mai puin de 5% din aciunile cu drept de vot. n opinia savantului
menionat, informaia privind concentrarea sau, invers, pulverizarea cotelor din capitalul
40
statutar este foarte important pentru investitori poteniali n vederea aprecierii raionalitii
aporturilor n capitalul statutar al unei sau altei ntreprinderi [163, p.203].
Un interes deosebit pentru utilizatorii de informaie l reprezint structurarea capitalului social
n funcie de modul de participare real a acionarilor la formarea lui. n scopul examinrii
structurii capitalului social sub acest aspect, acesta poate fi divizat n capital vrsat i nevrsat.
Cu privire la aceast divizare, cercettorul tiinific autohton Camelia Oprean susine c
capitalul vrsat este valoarea aciunilor subscrise, transformate n lichiditi, prin depunerea
numerarului echivalent la casierie sau n contul firmei [103, p.39]. Savanii autohtoni
A.Nederia i N.iriulnicova menioneaz c capitalul nevrsat reprezint datoriile fondatorilor
aferente aporturilor la capitalul social [99, p.333].
Trebuie remarcat faptul c, conform art. 38 alin. (1) lit. e), lit. f) i lit. g) al Legii privind
societile pe aciuni [87], aciunile plasate la nfiinarea societii sunt nregistrate numai dup
confirmarea bancar a depunerii mijloacelor bneti n contul achitrii aciunilor plasate la
nfiinarea societii, primirea de ctre societate a aporturilor nebneti n contul achitrii
aciunilor subscrise n baza actului de predare-primire, nregistrarea dup societatea nfiinat a
bunurilor mobiliare i imobiliare, predate de ctre fondatori n calitate de aport pentru formarea
capitalului social. Potrivit prevederilor art. 37 alin. (3) al legii nominalizate, societatea, n
termen de 2 luni de la data nregistrrii de stat, este obligat s nregistreze bunurile mobiliare i
imobiliare predate de fondatori, ce se supun nregistrrii n conformitate cu legislaia [87]. Prin
urmare, la nfiinarea societii pe aciuni, se poate forma capitalul social nevrsat pe o perioad
de 60 de zile i anume, de la data nregistrrii de stat a societii pn la nregistrarea bunurilor
mobiliare i imobiliare predate de fondatori.
innd seama de cele expuse mai sus, considerm c rezultatele analizei structurii capitalului
social, dup modul de participare real a acionarilor la formarea lui, ofer conducerii societii
i acionarilor, n primul rnd, informaii despre realizarea operaiei privind depunerea efectiv a
aporturilor bneti sau nebneti la dispoziia societii pe aciuni i, n al doilea rnd, i permite
s ia decizii cu privire la acionarii care au datorii fa de societate privind achitarea cotelor n
capitalul social.
Este important s menionm c exist particulariti la modificarea capitalului social,
deoarece capitalul social al societii pe aciuni poate fi mrit prin majorarea valorii nominale
(fixate) a aciunilor plasate i/sau plasarea de aciuni ale emisiunii suplimentare, iar diminuarea
acestuia se efectueaz prin reducerea valorii nominale (fixate) a aciunilor plasate i/sau anularea
aciunilor de tezaur (art. 43 i art. 45 din Legea privind societile pe aciuni [87]). Caracteristic
este faptul c societatea pe aciuni poate efectua asemenea tranzacii cu aciunile, precum
41
consolidarea i fracionarea, care nu duc la modificarea capitalului social, dar influeneaz
structura acestuia.
n acest context, se impune specificarea c, spre deosebire de entitile cu alt form
organizatorico-juridic, societatea pe aciuni este obligat s nregistreze modificrile capitalului
social la CNPF. Dup nregistrarea menionat, se efectueaz nregistrarea modificrii capitalului
social al societii pe aciuni la Camera nregistrrii de Stat (art. 42 i art. 81 din Legea privind
societile pe aciuni [87]).
Generaliznd cele prezentate, considerm c specificul analizei structurii capitalului social
n societile pe aciuni rezult, preponderent, din particularitile legislaiei naionale care
reglementeaz formarea i modificarea acestuia.
n continuare, vom evalua nivelul de cercetare a problemei analizei capitalului propriu prin
metoda ratelor. Necesitatea examinrii acestei probleme rezid n faptul c, n literatura de
specialitate, sunt ntlnite numeroase rate financiare ce au n componena lor capitalul propriu
sau elementele lui. Dup prerea noastr, pentru simplitatea i uurina aplicrii acestor rate n
funcie de scopul urmrit de utilizatorii de informaii este raional gruparea acestora n ase
grupe: ratele structurii surselor de finanare; ratele de autonomie financiar pe termen lung;
ratele capacitii de finanare cu capital propriu; ratele evoluiei capitalului propriu; ratele cu
active nete; ratele cu capital social. n acest context, n anexa 15, este prezentat componena
grupelor de rate menionate, precizndu-se, totodat, formula de calcul, semnificaia, observaii
aferente acestor rate i sursele bibliografice examinate.
Referitor la cele expuse n anexa 15, putem meniona c analiza capitalului propriu prin
metoda ratelor nu presupune neaprat determinarea tuturor ratelor prezentate. n viziunea
noastr, pentru diferii utilizatori ai informaiei, pot fi determinate diferite grupe de rate n
dependen de scopul urmrit, deoarece nu numrul ratelor aplicate determin calitatea analizei,
ci reprezentativitatea ratelor pentru luarea deciziilor adecvate. Considerm c rezultatul obinut
n urma determinrii unei rate nu trebuie absolutizat, ci trebuie interpretat n strns legtur cu
evoluia altor indicatori economico-financiari ai societii pe aciuni.
Cercetrile efectuate ne permit s constatm c nu toate aspectele analitice necesare sunt
elucidate de ratele examinate n anexa 15, deci apare necesitatea calculrii unor noi rate, care vor
fi propuse n paragraful 2.1 al prezentei lucrri.
Deoarece capitalul propriu, pe parcursul activitii societii pe aciuni, nu are o mrime
constant, n practica analitic, apare necesitatea cercetrii modificrii acestuia.
Examinarea literaturii de specialitate arat c sunt utilizai diveri indicatori pentru aprecierea
modificrilor care au loc n componena capitalului propriu. Astfel, n acest scop, unii economiti
42
aplic rata creterii capitalului propriu, alii - sporul creterii capitalului propriu (anexa 15,
indicatorii 4.1 i 4.2). Considerm c, pentru aprecierea creterii (descreterii) capitalului propriu
doar din sursele interne ale societii pe aciuni fr atragerea surselor externe proprii i
mprumutate, trebuie analizat sporul creterii capitalului propriu.
Un alt aspect al analizei capitalului propriu const n depistarea cauzelor ce condiioneaz
modificarea sporului creterii. n anexa 16, sunt prezentate sisteme factoriale de analiz a
sporului creterii capitalului propriu dezvluite n sursele bibliografice examinate.
n particular, economistul romn D.Manae [93, p.334] propune doi factori de influen: rata
de reinvestire a profitului i rentabilitatea capitalului propriu. Dup prerea autorului
nominalizat, acest sistem factorial se bazeaz pe ideea c profitul nedistribuit va fi reinvestit cu o
rentabilitate egal cu cea a capitalurilor proprii.
Pentru o analiz mai detaliat a cauzelor i cilor de majorare a sporului creterii capitalului
propriu, savanii strini D.Manae [93, p.334], A.F.Ionova, N.N.Slezneova [187, p.301],
V.V.Covalev [189, p.247] i savantul autohton N.N.iriulnicova [163, p.204] recomand un
sistem factorial format din patru factori de influen, i anume: rentabilitatea veniturilor din
vnzri dup impozitare, numrul de rotaii ale activelor, rata prghiei financiare i rata de
reinvestire a profitului. La rndul su, profesorul rus G.Savicaia [204, p.409] propune un sistem
factorial mai complicat, format din cinci factori de influen, i anume: cota profitului reinvestit
n suma total a profitului net, cota profitului net n suma total a profitului pn la plata
dobnzilor i impozitelor, rentabilitatea vnzrilor, numrul de rotaii ale activelor i
multiplicatorul capitalului.
n opinia noastr, ultimul sistem factorial prezint o importan major n cadrul procesului
decizional. Aceasta se explic prin faptul c ofer conducerii i investitorilor societii pe aciuni
posibilitatea s urmreasc i s influeneze cile de cretere a capitalului propriu, i anume:
capacitatea societii de a obine profit net n urma vnzrii produselor finite, comercializrii
mrfurilor i prestrii serviciilor; eficiena utilizrii activelor disponibile; structura surselor de
finanare a activelor; capacitatea de distribuire a profitului net.
n contextul celor menionate, cercettorul tiinific rus Ctmova E.A. [194, p.165] propune
un sistem factorial, care presupune c sporirea capitalului propriu depinde de influena
modificrii urmtorilor ase factori: structura capitalului, cota datoriilor curente n capitalul total,
coeficientul lichiditii curente, numrul de rotaii ale activelor circulante, rentabilitatea
vnzrilor i norma repartizrii profitului pentru reinvestire. n opinia noastr, ordinea factorilor
n acest sistem factorial nu este corect, deoarece nu se ine cont de condiionarea economic a
factorilor asupra sporului creterii capitalului propriu.
43
Considerm c, pentru practica analitic a societilor pe aciuni autohtone, pot fi elaborate i
aplicate sisteme factoriale mai detaliate de analiz a sporului creterii capitalului propriu, care s
permit aprecierea mai profund a cauzelor i cilor de modificare a nivelului acestui coeficient.
Propunerile noastre sunt prezentate n paragraful 2.2 din tez.
n continuare, inem s realizm evaluarea nivelului de cercetare a problemelor analizei
utilizrii capitalului propriu. n particular, un aspect important, care merit s fie pus n discuie,
este aprecierea legitimitii consumrii (repartizrii) componentelor capitalului propriu. Este
necesar de remarcat faptul c, potrivit Legii privind societile pe aciuni, trebuie respectate
urmtoarele dispoziii legislative: art. 40 alin. (4) - capitalul suplimentar format din prime de
aporturi poate fi utilizat numai pentru majorarea capitalului social al societii; art. 46 alin. (4)
- capitalul de rezerv poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societii i/sau la
majorarea capitalului ei social; art. 47 alin. (3) - profitul net poate fi utilizat pentru: a)
acoperirea pierderilor din anii precedeni; b) formarea capitalului de rezerv; c) plata
recompenselor ctre membrii consiliului societii i ai comisiei de cenzori; d) investirea n
vederea dezvoltrii produciei; e) plata dividendelor; precum i pentru f) alte scopuri, n
corespundere cu legislaia i cu statutul societii [87].
Considerm c rezultatele analizei diminurii (repartizrii) componentelor capitalului propriu
prezint interes pentru acionarii i conducerea societii pe aciuni n scopul fundamentrii
deciziilor respective i urmririi realizrii acestora. n viziunea noastr, analiza dat poate fi
aplicat i n cadrul auditului capitalului propriu pentru formularea opiniei auditorului privind
respectarea restriciilor legislative i verificarea exactitii operaiunilor privind utilizarea
capitalului propriu. Trebuie remarcat faptul c, n practica autohton, societatea pe aciuni este
supus auditului obligatoriu al situaiilor financiare anuale, dac este obligat s dezvluie public
informaia n conformitate cu legislaia n vigoare, precum i auditului solicitat al situaiilor
financiare anuale - la cererea acionarilor care dein cel puin 10% din aciunile cu drept de vot
ale societii i n temeiul hotrrii instanei judectoreti (art. 89 al Legii privind societile pe
aciuni [87]).
Deosebit de important pentru societile pe aciuni este analiza rentabilitii capitalului
propriu. Actualitatea acestui aspect analitic rezult din faptul c, pentru orice societate pe aciuni,
este necesar de a verifica dac, n procesul desfurrii activitii economice, sursele proprii de
finanare sunt utilizate eficient pentru a obine rezultatul financiar, care va asigura finanarea
investiiilor i rambursarea datoriilor societii. n acest context, economistul romn Marian
Scrin subliniaz c: ntr-o economie de pia, unul dintre principalele criterii de apreciere a
performanelor l reprezint rentabilitatea financiar (capitalurilor proprii) [1, p.268].
44
Examinarea literaturii din domeniul studiat arat c, n teoria i practica economic, exist o
varietate larg de abordri cu privire la alegerea indicatorului rezultatului financiar utilizat la
calcularea rentabilitii capitalului propriu. O sintez generalizat a variantelor de calcul al
rentabilitii capitalului propriu n dependen de indicatorul rezultatului financiar este prezentat
n anexa 17.
Generaliznd cele expuse n anexa 17, conchidem c fiecare variant de calcul dispune de
putere informaional diferit. Considerm c alegerea indicatorului rezultatului financiar pentru
calcularea rentabilitii capitalului propriu trebuie s se efectueze n funcie de necesitile i
interesele diferiilor utilizatori ai rezultatelor analizei. Totodat, din punctul nostru de vedere, cel
mai important indicator al rezultatului financiar aplicat n calculul rentabilitii capitalului
propriu este profitul net, ntruct constituie unica surs de plat a dividendelor acionarilor.
Problema selectrii, n mod adecvat, a mrimii capitalului propriu la analiza rentabilitii
rezult din faptul c mrimea capitalului propriu nu este constant pe parcursul perioadei de
gestiune. n afar de modificrile mai rare ale mrimii capitalului social, capitalului suplimentar
i capitalului de rezerv, mereu exist modificarea rezultatului financiar generat i utilizat,
precum i modificarea rezervelor statutare i altor rezerve.
Problema n cauz comport un caracter controversat n literatura de specialitate. Economitii
autohtoni V.Balanu, T.Sandu [171, p.68] nu iau n seam micarea elementelor capitalului
propriu i pentru calculul rentabilitii utilizeaz valoarea capitalului propriu existent la finele
perioadei supuse analizei. n contextul dat, trebuie s menionm c, la aplicarea acestei
modaliti, n calcul se ia rezultatul financiar, care a fost acumulat pe parcursul ntregii perioade,
n timp ce mrimea capitalului propriu, existent la finele perioadei, nu a participat pe ntreaga
perioad pentru obinerea lui. De exemplu, la data de 18.05.2012, capitalul social al societii pe
aciuni JLC - Invest SA s-a majorat cu 3 600 000 lei i aceast sum a participat ca surs
proprie de finanare a activitii economico-financiare doar apte luni [77]. Din aceast cauz,
rentabilitatea calculat n baza valorii capitalului propriu, la finele anului, nu va fi exact, adic
nivelul rentabilitii nu va fi adecvat situaiei reale. Dup prerea noastr, aceast modalitate
poate fi aplicat numai n cazul, dac, pe parcursul anului, nu au avut loc modificri eseniale ale
mrimii capitalului propriu. n caz contrar, considerm c trebuie s se aplice o alt modalitate
de calcul al rentabilitii, i anume n baza valorii medii a capitalului propriu. Aceast modalitate
de calculul este recomandat de majoritatea economitilor strini i autohtoni n domeniul
analizei economico-financiare (Erich A.Helfert [62, p.132], Gh.Vlceanu [169, p.281],
G.Savicaia [204, p.446], A.D.eremet, E.V.Negaev [215, p.89], O.V.Efimova, M.V.Melnic
45
[186, p.262], A.F.Ionova, N.N. Selezneva [187, p.327], S.A.Cernogorschii, Li Vi [209, p.179],
I.A.Blanc [175, p.112], N.F.Cebotarev [208, p.62], N.iriulnicova [163, p.125]).
n aceast ordine de idei, menionm c nu trebuie neglijat alegerea corect a modului de
calcul al valorii medii a capitalului propriu, care poate fi efectuat n baza mediei aritmetice
simple sau mediei cronologice. Este evident c valoarea medie a capitalului propriu, calculat
dup media cronologic, asigur rezultate mai exacte, dar sursele informaionale necesare n
acest caz pentru utilizatorii externi nu sunt accesibile. Trebuie remarcat faptul c societile pe
aciuni, care ntrunesc criteriile unei entiti de interes public, sunt obligate s respecte cerinele
specifice cu privire la dezvluirea public a informaiei privind: raportul anual i semestrial al
emitentului, declaraiile intermediare ale conducerii emitentului, informaia despre evenimentele
care afecteaz activitatea economico-financiar i actele de constituire ale emitentului (articolele
118-126 din Legea privind piaa de capital [86]). Totui, n realitate, cea mai mare parte a
informaiei nu se divulg, deoarece multe societi pe aciuni declar c ea reprezint secret
comercial. Din aceste considerente, n opinia noastr, la calculul rentabilitii capitalului
propriu pentru utilizatorii externi poate fi folosit valoarea medie a capitalului propriu calculat
dup media aritmetic simpl, dar, n scopurile interne ale societii pe aciuni, este necesar
aplicarea valorii medii a capitalului propriu calculat dup media cronologic.
De subliniat c, n cazul cnd capitalul social al societii pe aciuni este format din aciuni
ordinare i aciuni prefereniale, frecvent, apare o problem important privind determinarea
mrimii exacte a rentabilitii capitalului propriu aferent deintorilor aciunilor ordinare n
exclusivitate. Aceast problem este condiionat de faptul c deintorii aciunilor ordinare pot
pretinde la profit numai dup achitarea obligaiilor privind dividendele pe aciunile prefereniale.
Examinarea literaturii de specialitate relev c savanii strini J.Van Horn [177, p.156],
L.A.Bernstein [174, p.490], Erich A.Helfert [62, p.132], S.Bordeianu [10, p.159], V.V.Covalev
[189, p.257] i V.V.Covalev, Vit.V.Covalev [191, p.576] susin c, pentru calculul rentabilitii,
n aceste condiii, este necesar, n primul rnd, ca valoarea profitului net s se reduc cu valoarea
dividendelor pe aciunile prefereniale i, n al doilea rnd, valoarea capitalului propriu s se
micoreze cu valoarea aciunilor prefereniale. Propunem ca acest caz particular al rentabilitii
capitalului propriu s fie numit rentabilitatea capitalului acionar ordinar. Dup prerea
savantului austriac Erich A.Helfert, care utilizeaz noiunea de rentabilitate a capitalurilor proprii
ordinare, scopul indicatorului este de a msura rentabilitatea aferent deintorilor de aciuni
ordinare [62, p.132].
O alt modalitate de calcul al rentabilitii capitalului acionar ordinar propun savanii rui
O.V.Efimova i M.V.Melnic [186, p.263], i anume: din profitul net de sczut dividendele pe
46
aciunile prefereniale i rezultatul excepional, iar valoarea capitalului propriu de diminuat cu
valoarea nominal a aciunilor prefereniale.
n acest context, trebuie s menionm c, n cazul cnd la societatea pe aciuni se vor
nregistra evenimente excepionale, atunci nivelul rentabilitii capitalului acionar ordinar,
calculat dup modalitile de calcul cercetate, va fi diferit. De exemplu, dac, pe parcursul
perioadei, se vor recunoate pierderi excepionale, atunci, acest fapt va duce la majorarea
nivelului rentabilitii capitalului acionar ordinar, calculat dup cea de-a doua modalitate de
calcul, comparativ cu mrimea obinut conform primei modaliti. Aceste circumstane pot
provoca deintorii aciunilor ordinare, n cadrul adunrilor generale a acionarilor, s pretind la
o cot mai mare din profitul net pentru plata dividendelor. Considerm c ultima modalitate de
calcul al rentabilitii capitalului acionar ordinar comport un caracter subiectiv de apreciere.
Una din problemele de baz ale analizei factoriale a rentabilitii capitalului propriu const n
construirea corect a sistemelor factoriale i aranjarea factorilor n ele. Necesitatea cercetrii i
soluionrii problemei date survine din faptul c rigoarea construirii sistemului factorial
determin cuantificarea influenei corecte a modificrii factorilor asupra variaiei nivelului
rentabilitii capitalului propriu i adoptrii unor decizii eficiente.
n literatura de specialitate din domeniul analizei financiare, sunt construite i recomandate
mai multe variante de sisteme factoriale pentru analiza rentabilitii capitalului propriu sub
aspect factorial. n anexa 18, sunt prezentate sisteme factoriale de analiz a rentabilitii
capitalului propriu mai frecvent utilizate n teoria i practica economic.
Sistemul factorial aplicat de economitii Jack Riar [203, p.297], Ghic Graiela, Grigorescu
Carmen Judith [57, p.210], Mihaela-Brndua Tudose [168, p.182], M.Niculescu [102, p.223] i
A.D.eremet [213, p.274] poate fi util pentru luarea deciziilor privind gestionarea intern a
activitii societii pe aciuni. Factorii propui indic cile de baz ale mbuntirii nivelului
rentabilitii capitalului propriu. n opinia noastr, avantajul sistemelor factoriale din doi factori
const n faptul c sunt uor aplicabile, ns nu dezvluie mai detaliat cauzele i cile de
majorare a nivelului rentabilitii capitalului propriu. n acest scop, n practica economic
apreciem c sunt necesare sisteme factoriale cu mai muli factori. n particular, savanii romni
D.Mrgulescu, D.Mitran, E.Vasile [95, p.143], L.Sptaru [149, p.387] recomand sisteme
factoriale mai complicate.
n literatura de specialitate i practica economic, este frecvent utilizat sistemul factorial Du
Pont ([169, p.281], [176, p.15], [62, p.148], [5, p.206], [95, p.260]). n viziunea noastr,
importana acestui sistem pentru acionari se explic prin faptul c acesta ofer posibiliti de a
urmri i influena cile de majorare a rentabilitii aferente principalelor direcii ale activitii
47
economico-financiare a societii pe aciuni, i anume: a capacitii societii pe aciuni de a
obine profit n urma vnzrii produselor finite, comercializrii mrfurilor i prestrii serviciilor;
eficienei utilizrii activelor i structurii surselor de finanare.
Savantul rus G.Savicaia [204, p.450] recomand un sistem factorial de analiz a rentabilitii
capitalului propriu foarte util pentru practica economic, care presupune c creterea interesului
investitorului n societatea pe aciuni depinde de tensiunea fiscal sczut, nivelul rentabilitii
activelor i structura reuit a surselor de finanare. O variant mai dezvoltat a sistemului
propus de savantul rus G.Savicaia este ntlnit la savantul autohton N.iriulnicova [163, p.133]
prin descompunerea rentabilitii activelor n prile sale componente, i anume n rentabilitatea
veniturilor din vnzri i numrul de rotaii ale activelor.
Pentru descoperirea rezervelor de mbuntire a nivelului rentabilitii capitalului propriu,
economitii rui N.A.Ltneva [195, p.282-283] i E.A.Ctmova [194, p.150-151] propun un
sistem factorial de analiz a rentabilitii capitalului propriu (rentabilitatea activelor nete la
valoarea contabil) format din apte factori de influen. Acest sistem este obinut prin metoda
descompunerii factorilor sistemului Du Pont i pune n eviden influena nivelului utilizrii
patrimoniului i nivelului stabilitii financiare asupra devierii rentabilitii capitalului propriu.
Economitii autohtoni V.Paladi i D.Clugreanu pentru calculul impactului nivelului de
ndatorare asupra rentabilitii capitalului propriu aplic un sistem factorial format din urmtorii
factori: rentabilitatea activelor, diferenialul levierului financiar, braul levierului financiar i
impactul fiscalitii [107, p.294-296]. De remarcat c, n literatura de specialitate, acest sistem
factorial este recomandat de mai muli autori strini (M.Petcu [111, p.429], Mihaela-Brndua
Tudose [168, p.183-184], S.Bordeianu [10, p.184-185], D.Mrgulescu, D.Mitran, E.Vasile
[95, p.143], M.Niculescu [102, p.329-330], C.Crecan [41, p.103], N.Tabr, E.Horomnea,
C.Toma [162, p.232], Marilena Mironiuc [98, p.238-239], N.P.Liubuin, V.B.Leeva,
V.G.Dieacova [197, p.398-399], A.F.Ionova, N.N.Selezneova [187, p.344-345], O.V.Efimova,
M.V.Melnic [186, p.276-277]). Considerm c sistemul dat poate fi aplicat n practica
societilor pe aciuni autohtone pentru aprecierea raionalitii atragerii surselor mprumutate,
astfel, nct utilizarea acestora s contribuie la creterea rentabilitii capitalului propriu i
meninerea stabilitii financiare.
n opinia noastr, sistemele factoriale examinate mai sus prezint interes pentru toi
proprietarii societii pe aciuni, indiferent de faptul dac ei dein aciuni ordinare sau
prefereniale.
Spre deosebire de aceast abordare, savantul american L.A.Bernstein [174, p.498] propune
un sistem factorial de analiz a rentabilitii capitalului acionar ordinar, compus din urmtorii
48
factori: rentabilitatea veniturilor din vnzri, numrul de rotaii ale activelor, rata general de
acoperire a capitalului acionar i rata reinerilor fiscale. Dup prerea noastr, acest sistem
factorial este adecvat intereselor deintorilor aciunilor ordinare. Pentru a asigura deintorii de
aciuni ordinare cu informaii mai complexe, considerm c trebuie s fie elaborate i aplicate
sisteme factoriale mai detaliate pentru analiza rentabilitii capitalului acionar ordinar, care sunt
investigate n paragraful 3.1 din tez
n scopul determinrii exacte a influenei factorilor asupra modificrii nivelului rentabilitii
capitalului propriu astfel, nct s nu apar contradicii interne, trebuie s fie aranjai corect
factorii n sistemul cauzal. n literatura de specialitate, se ntlnesc sisteme factoriale de tip
multiplicativ de analiz a rentabilitii capitalului propriu, dar care au diferit ordine a factorilor.
Savanii romni V.Robu, Gh.Vlceanu, N.Georgescu [169, p.281] i savanii autohtoni
V.Balanu, T.Sandu [171, p.69], la construirea sistemelor factoriale, propun s fie aranjai mai
nti factorii cantitativi, apoi factorii de structur i factorii calitativi. Sub acest aspect,
economitii romni A.Ifnescu, C.Stnescu, A.Baicui [82, p.223] prezint succesiunea
factorilor n sistemul factorial Du Pont, astfel: numrul de rotaii ale activelor, prghia financiar
i rentabilitatea veniturilor din vnzri. Nu suntem de acord cu prerea acestor autori, potrivit
creia numrul de rotaii ale activelor este un factor cantitativ, deoarece acest indicator exprim
eficiena utilizrii activelor. Astfel, problema const n faptul c att numrul de rotaii ale
activelor, ct i rentabilitatea veniturilor din vnzri sunt factori calitativi. n asemenea cazuri,
cea mai mare parte a economitilor aranjeaz n sistemele factoriale mai nti factorii
independeni i apoi cei dependeni, pstrnd astfel logica dependenei factoriale.
n cazul sistemului factorial Du Pont, factorul numrul de rotaii ale activelor este
dependent de factorul rentabilitatea veniturilor din vnzri. Aceast concluzie reiese din faptul
c influena accelerrii rotaiei activelor asupra rentabilitii capitalului propriu va fi una
pozitiv, dac rentabilitatea veniturilor din vnzri este pozitiv, adic societatea pe aciuni
activeaz genernd profit. n caz contrar, dac societatea pe aciuni nregistreaz pierderi i,
respectiv rentabilitatea veniturilor din vnzri este negativ, accelerarea rotaiei activelor va
influena negativ asupra rentabilitii capitalului propriu.
Din cele expuse mai sus, rezult c, n sistemul factorial, este mai logic, n primul rnd, s fie
prezentai factorii independeni i, n al doilea rnd, factorii dependeni. Astfel de succesiune a
factorilor n sistemele factoriale de analiz a rentabilitii capitalului propriu se ntlnete n
lucrrile de analiz financiar a savanilor: L.A.Bernstein [174, p.498], S.Bordeianu [10, p.161],
Ilie Vasile [79, p.159], V.V.Covalev [189, p.264], A.A.Marcariean [198, p.33], V.V.Bociarov
[176, p.15], N.iriulnicova [163, p.127] etc. Dup prerea noastr, aceast ordine a factorilor n
49
sistemele factoriale este corect, ntruct ine cont de condiionarea economic a factorilor asupra
rentabilitii capitalului propriu.
Totodat, este absolut nentemeiat ignorarea deplin a acestei probleme. De exemplu,
economitii rui (A.F.Ionova, N.N.Selezneova [187, p.352, p.355], A.D.eremet, A.F.Ionova
[214, p.426-427]), n una i aceeai lucrare, prezint teoretic sistemul factorial Du Pont n
ordinea clasic, reflectat n anexa 18, dar n exemplul practic, utiliznd metoda substituiilor n
lan, substituie mai nti prghia financiar, apoi rentabilitatea veniturilor din vnzri i numrul
de rotaii ale activelor. innd seama de cele expuse mai sus, considerm c, n scopurile
analitice, aceast tratare nu poate fi acceptat, deoarece de succesiunea factorilor n sistemul
factorial depind rezultatele obinute privind influena factorilor.
n continuare, ne vom referi la evaluarea nivelului de cercetare a problemelor analizei rotaiei
capitalului propriu. Necesitatea analizei acestui aspect rezult din importana informaiei
analitice pentru fundamentarea i adoptarea deciziilor de finanare sau investire, att de
proprietarii societii pe aciuni, ct i de investitorii poteniali ai acesteia.
Savanii romni N.Tabr, E.Horomnea i C.Toma susin c rata de rotaie a capitalurilor
proprii msoar rentabilitatea utilizrii capitalurilor proprii puse la dispoziia unitii de ctre
proprietari sau dobndite prin autofinanare [162, p.166]. Ne exprimm dezacordul vis-a-vis de
prerea acestor autori, deoarece rentabilitatea reflect capacitatea de a ctiga profit, i nu
venituri din vnzri. Susinem prerea economitilor romni V.Voineagu, L.Troie [170, p.33] i
economistului rus V.V.Bocearov [176, p.135], care consider c indicatorii de rotaie msoar
eficiena utilizrii capitalului propriu i nu coincide cu rentabilitatea lui.
n baza generalizrii surselor bibliografice examinate, n anexa 19, sunt prezentai indicatorii
aplicai, de obicei, la aprecierea rotaiei capitalului propriu. Din informaia expus n aceast
anex, observm c constituirea indicatorilor n cauz pornete de la ideea c trebuie s existe un
echilibru raional ntre veniturile din vnzri i sursele proprii de finanare ale societii pe
aciuni. Trebuie remarcat faptul c, la determinarea i analiza vitezei de rotaie a capitalului
propriu, este, practic, imposibil s se evidenieze mrimea veniturilor din vnzri provenit din
gestionarea exclusiv a capitalului propriu. Din aceste precizri reiese c indicatorii de rotaie a
capitalului propriu nu sunt mrimi reale ale vitezei de rotaie a capitalului propriu, ntruct
calculul acestor indicatori rezult din ipoteza c mrimea total a veniturilor din vnzri provine
doar din valorificarea capitalului propriu. n acest context, savantul rus I.A.Dohina
[184, p.19, p.20] susine c includerea n calculul indicatorilor de rotaie a veniturilor, care, n
realitate nu au fost ncasate, contribuie nentemeiat la majorarea indicatorilor eficienei utilizrii
capitalului propriu. Prin urmare, pentru aprecierea mai exact a nivelului eficienei formrii i
50
utilizrii capitalului propriu, savantul menionat recomand corectarea mrimii veniturilor cu
suma prii datoriei debitoare, care se caracterizeaz printr-un risc mai mare de neachitare,
propunnd n scopurile interne de divizat veniturile n cele ncasate n conturi curente i
nencasate. Considerm c propunerea dat este ntemeiat, dar pentru practica autohton mai
aplicabil ar fi folosirea datelor privind ncasrile din vnzri din situaia fluxurilor de numerar.
Dup prerea noastr, rotaia capitalului propriu are loc n momentul utilizrii mijloacelor
proprii, din acesta cauz considerm c rezultatele analizei indicatorilor, din anexa 19, nu ofer
informaii exacte i complete pentru luarea unor decizii economice adecvate de ctre toi
utilizatorii situaiilor financiare i necesit investigaii suplimentare al cror rezultate sunt
prezentate n paragraful 3.2 din tez.
n cadrul societilor pe aciuni autohtone, aciunile crora sunt cotate la BVM, apar un ir de
probleme analitice generate de calculul i aprecierea rezultatului pe aciune. n acest context,
considerm necesar respectarea prevederilor IAS 33 [152] n practica Republicii Moldova,
ntruct standardele naionale de contabilitate nu conin reglementri respective.
n conformitate cu cerinele standardului nominalizat, se deosebesc dou modaliti de calcul
al rezultatului pe aciune: rezultatul pe aciune de baz i rezultatul pe aciune diluat. n
particular, potrivit prevederilor pct. 10 din IAS 33, rezultatul pe aciune de baz se calculeaz
mprind profitul sau pierderea atribuibil() acionarilor ordinari ai societii-mam (numrtorul)
la media ponderat a numrului de aciuni ordinare n circulaie (numitorul) pe parcursul
perioadei. n acest scop, conform pct. 19 al IAS 33, numrul aciunilor ordinare trebuie s fie
egal cu media ponderat a numrului de aciuni ordinare n circulaie n timpul perioadei
respective [152].
ntruct mrimea numitorului formulei de calcul al rezultatului pe aciune este reglementat
de IAS 33 numai n mod general, devine relativ dificil problema determinrii acestuia sub
aspect practic. Media ponderat a aciunilor ordinare n circulaie, n perioada de gestiune
respectiv, poate fi calculat dup mai multe modaliti, care sunt investigate n paragraful 3.3
din tez.
O alt problem, care necesit examinare profund, ine de analiza rezultatului pe aciune din
punct de vedere cauzal. Studierea literaturii de specialitate arat c sunt construite i
recomandate diferite sisteme factoriale de analiz a rezultatului pe aciune de baz, a cror
generalizare este prezentat n anexa 20. n acest context, savantul american L.A.Bernstein
[174, p.330] i savanii rui O.V.Efimova, M.V.Melnic [186, p.287-288] recomand calculul
influenei modificrii profitului (pierderii) net i modificrii numrului de aciuni ordinare n
circulaie asupra devierii rezultatului pe aciune de baz. n opinia noastr, rezultatele influenei
51
acestor doi factori nu ofer posibilitatea dezvluirii suficiente a cauzelor i cilor de mbuntire
a nivelului rezultatului pe aciune de baz.
n aceeai ordine de idei, savantul rus G.Savicaia recomanda sisteme factoriale de analiz a
rezultatului pe aciune de baz, n dependen de structura capitalului social. Astfel, n cazul cnd
capitalul social al societii pe aciuni este format doar din aciuni ordinare, savantul menionat
propune calcularea influenei a doi factori: rentabilitatea capitalului propriu i valoarea contabil
pe o aciune ordinar [204, p.452]. n cazul cnd capitalul social este format din aciuni ordinare
i aciuni prefereniale, savantul G.Savicaia recomand un sistem factorial, care ofer
posibilitatea s urmreasc modificarea rezultatului pe aciune de baz sub influena cotei
profitului net, ce revine deintorilor aciunilor ordinare, rentabilitii capitalului propriu,
prghiei financiare i valorii contabile a unei aciuni ordinare [204, p.452].
n contextul celor menionate, considerm c, n scopul asigurrii deintorilor aciunilor
ordinare cu informaii mai complexe, este necesar elaborarea sistemelor factoriale de analiz
a rezultatului pe aciune de baz, care vor oferi posibilitatea analizei mai detaliate a cauzelor
modificrii acestuia. Propunerile noastre n aceast privin vor fi prezentate n paragraful 3.3
din tez.
Pentru caracteristica activitii societii pe aciuni pe piaa de capital, este foarte important
abordarea aspectele problematice ale analizei rentabilitii unei aciuni.
Problema fundamental a analizei rentabilitii unei aciuni const n alegerea corect a
modalitii de calcul, deoarece de nivelul acestui indicator depinde corectitudinea adoptrii i
fundamentrii deciziilor economice privind investirea n aciuni. Trebuie remarcat faptul c, n
literatura de specialitate, modalitatea de calcul al rentabilitii unei aciuni este tratat n mod
diferit.
Economitii romni M.Niculescu [102, p.227], C.Crecan [41, p.48], Dr. Marius Gust
[60, p.342] i Lucian Bue [14, p.300] propun calcularea rentabilitii unei aciuni (randamentul
unei aciuni, randamentul de pia al aciunilor ordinare) ca raportul dintre profitul pe aciune i
preul de pia al aciunii (cursul unei aciuni). Dup prerea noastr, aceast variant de calcul
este nejustificat sub aspect metodologic, pentru c profitul nu ntotdeauna se repartizeaz n
sum deplin pentru plata dividendelor. n acest context, savantul Erich A.Helfert, care numete
acest raport rat de ctig, menioneaz: cu toate c uneori este utilizat pentru a exprima rata
ctigului pentru investitor, acest indicator poate induce n eroare, deoarece profiturile nu sunt
pltite integral ca dividend [62, p.138].
Este important de remarcat c, din punct de vedere al acionarilor, n componena efectului
generat de aciune, se includ dividendele ncasate i modificarea preului de pia al aciunii.
52
Dup cum menioneaz savantul autohton A.Nederia: dividendele se recunosc ca venituri n
cazul n care este stabilit dreptul ntreprinderii (acionarului) la primirea acestora, adic la
anunarea dividendelor de ctre adunarea general a proprietarilor [100, p.9]. n aceast ordine
de idei, savantul romn Marian Scrin susine c, atunci cnd o entitate pltete sau declar
dividende, investitorul recunoate dividendele sub form de venit, indiferent dac acestea
reprezint o repartizare a rezultatelor obinute nainte sau dup data achiziiei investiiei
[145, p.283].
Numeroi savani strini i autohtoni apreciaz eficiena aciunii din punct de vedere al
investitorului prin raportul dintre dividende pe aciune i preul de pia al aciunii. Aceast
variant de calcul, n literatura de specialitate, este denumit randamentul dividendelor
(Gh.Vlceanu [169, p.301], S.Bordeianu [10, p.169], M.Btrncea, L.M.Btrncea [5, p.211],
N.Hoan [63, p.63], V.V.Covalev [189, p.267]), rata dividendului (Erich A.Helfert [62, p.136],
V.I.Barilenco [172, p.284]), randamentul efectiv al dividendelor (L.Sptaru, A.Stancovici
[150, p.108]), randamentul aciunii ordinare n funcie de dividendul vrsat (C.Crecan
[41, p.48]), randamentul efectiv al aciunilor deinute de acionari (Lucian Bue [14, p.300]),
nivelul de plat a dividendelor (V.V.Bociarov [176, p.145]), randamentul curent al aciunii sau
rentabilitatea curent a aciunii (N.iriulnicova [163, p.341]).
Alt abordare ntlnim la economitii N.Dardac, C.Basno, I.Costic [42, p.42], care prezint
eficiena unei aciuni ca raportul dintre modificarea preului de pia a aciunii i preul de pia
al aciunii la nceputul perioadei. Aceast variant este denumit randamentul de capitalizare
(V.V.Covalev [189, p.395]). Considerm c modalitatea dat devine important n cazul cnd
investitorii vnd aciunile.
Analitii financiari Gh.Vlceanu, V.Robu, N.Georgescu [169, p.332], C.Ciora [34, p.85],
Hada Teodor [61, p.130], Robu V., Vasilescu C. [144, p.66-67] i V.V.Covalev [189, p.395]
recomand o modalitate de calcul, care mbin n sine dou abordri cercetate mai sus.
Economitii menionai consider c rentabilitatea total a unei aciunii, estimat ca sum a
modificrii preului de pia al aciunii i dividendelor pe aciune raportat la mrimea capitalului
investit sau preului de pia al aciunii la nceputul perioadei (sau la momentul procurrii), este
cel mai bun indicator de msurare a performanei investiiilor n aciuni.
Interdependena dintre variantele de calcul al rentabilitii unei aciuni se evideniaz n figura 1.3.
Generaliznd cele expuse mai sus i prezentate n figura 1.3, conchidem c alegerea
modalitii de calcul al rentabilitii unei aciuni trebuie s se efectueze n dependen de
necesitile i interesele diferiilor utilizatori ai rezultatelor analizei. Totodat, dup prerea
noastr, rentabilitatea total a unei aciuni este cea mai important, deoarece ofer un grad mai
53

Fig. 1.3. Relaiile dintre modalitile de calcul al rentabilitii unei aciuni
Sursa: elaborat de autor
nalt de amplificare, adic apreciere mai deplin, din punct de vedere al acionarilor, care sunt
interesai att n dividendele pe aciune, ct i n majorarea preului de pia al aciunii.
n procesul activitii societilor pe aciuni, apar probleme analitice legate de determinarea
cauzelor ce provoac modificarea rentabilitii unei aciuni. Astfel, un aspect destul de discutabil
l reprezint analiza acestui indicator din punct de vedere cauzal.
n acest context, savantul rus V.V.Covalev [189, p.395], pentru analiza cauzal a rentabilitii
unei aciuni, propune un sistem factorial format din suma a doi factori: randamentul dividendelor
i randamentul de capitalizare (anexa 21). Factorii menionai permit dezvluirea, n general, a
cilor de cretere a rentabilitii totale a unei aciuni.
Totodat, n literatura de specialitate, lipsesc investigaii complexe referitoare la analiza
cauzal a rentabilitii unei aciuni. Considerm c pentru practica analitic a societilor pe
aciuni autohtone, este util s fie elaborate i aplicate sisteme factoriale mai detaliate de analiz a
acestui indicator. Rezultatele investigaiei efectuate n aceast direcie sunt prezentate n
paragraful 3.3 din tez.
Din punctul nostru de vedere, n procesul activitii economico-financiare a societii pe
aciuni, analiza formrii i utilizrii capitalului propriu poate s realizeze o serie de funcii,
principalele fiind prezentate n anexa 22. Considerm c funciile analizei formrii i utilizrii
capitalului propriu al societilor pe aciuni sunt strns legate, depind una de alta i permit a
evidenia rolul i locul temei cercetate n procesul conducerii societii pe aciuni. n opinia
noastr, funcia de baz a analizei n cauz const n oferirea informaiilor veridice utilizatorilor
pentru elaborarea, fundamentarea i adoptarea unor decizii economice optime.
Dividende pe aciune
Preul de pia al
aciunii
Modificarea preului
de pia al aciunii
Preul de pia al
aciunii
Randamentul
dividendelor
Randamentul
de capitalizare
Rentabilitatea
total a unei aciuni
54
n final, putem conchide c specificul formrii i utilizrii capitalului propriu al societii pe
aciuni influeneaz procesul analitic n mod direct. Recomandrile practice, aferente
problemelor analizei formrii i utilizrii capitalului propriu, n societile pe aciuni, sunt
prezentate n capitolul doi i trei al tezei.1.3. Particularitile bazei informaionale aferente analizei capitalului propriu al
societilor pe aciuni
Pentru analiza capitalului propriu al societilor pe aciuni, este necesar o baz specific de
informaie, care s fac legtur ntre procesul de colectare a datelor iniiale i cel analitic. O
baz informaional veridic, complet i pus la dispoziie, la momentul oportun, influeneaz,
n mod direct, calitatea deciziilor economice privind formarea i utilizarea capitalului propriu.
Este important s remarcm faptul c, n procesul decizional, informaia privind formarea i
utilizarea capitalului propriu reprezint un punct de pornire pentru elaborarea msurilor de
rigoare n condiiile concrete ale oricrei societi pe aciuni i este esenial pentru rezolvarea
nenumratelor probleme. Prin urmare, se impune existena unei baze informaionale raionale i
operative, care s aib capacitatea de a asigura furnizarea datelor iniiale pentru analiza
capitalului propriu i fundamentarea deciziilor economice optime.
Trebuie precizat c baza informaional a analizei capitalului propriu cuprinde un ansamblu
de surse informaionale, care au drept scop asigurarea suportului necesar pentru atingerea
obiectivelor analizei. n legtur cu diversitatea surselor informaionale ale analizei capitalului
propriu, se propune gruparea acestora dup anumite criterii. n continuare, facem o prezentare
schematic a criteriilor de grupare a surselor informaionale, care prezint interes deosebit n
analiza capitalului propriu al societilor pe aciuni (figura 1.4).
n literatura de specialitate, muli economiti (Gh.Vlceanu [169, p.40], L.Sptaru [149,p.43],
N.Tabr [162, p.17], N.A.Nichiforova, V.N.Tafineva [201, p.38] etc.) clasific informaiile
dup proveniena lor. Conform acestui criteriu, sursele informaionale ale analizei capitalului
propriu pot fi clasificate astfel: provenite din interiorul societii pe aciuni, precum situaiile
financiare, raportul conducerii, rapoartele statistice, documentele primare i registrele
centralizatoare contabile aferente capitalului propriu, hotrrile i deciziile organelor de
conducere ale societii pe aciuni etc.; provenite din exteriorul societilor pe aciuni, ca de
exemplu, deciziile Consiliului de administraie al Comisiei Naionale a Pieei Financiare,
publicaiile Comisiei Naionale a Pieei Financiare, informaiile bursiere etc.
55

Fig. 1.4. Clasificarea surselor informaionale ale analizei capitalului propriu
al societilor pe aciuni
Sursa: elaborat de autor
Clasificarea bazei informaionale dup frecvena ntocmirii o mparte pe aceasta n: surse
informaionale periodice, care se ntocmesc obligatoriu la anumite intervale, i includ: raportul
anual, documentele primare i registrele centralizatoare contabile aferente capitalului propriu,
drile de seam specializate prezentate la CNPF, rapoartele statistice etc.; surse informaionale
ocazionale, ce au frecven aleatorie i se elaboreaz pe baza situaiilor inedite ale societii pe
aciuni, n particular: prospectul ofertei publice de valori mobiliare, darea de seam asupra
rezultatelor emisiunii de aciuni etc.
Alt criteriu de clasificare const n relevana cu sistemul contabil, care grupeaz baza
informaionale a analizei capitalului propriu n surse cu caracter contabil i extarcontabil. O
sintez generalizat a structurii bazei informaionale a analizei capitalului propriu al societilor
pe aciuni, dup acest criteriu, este prezentat n anexa 23. Din punctul nostru de vedere, aceast
clasificare scoate n eviden complexitatea bazei informaionale, precum i legturile ce se
stabilesc ntre emitent i CNPF, BVM, BNS, societatea de registru etc.
Cea mai cuprinztoare surs informaional cu caracter contabil, care ofer informaii pentru
analiza capitalului propriu al societilor pe aciuni, este raportul anual, care, conform art. 3
alin. (1) al Legii contabilitii, cuprinde situaiile financiare anuale, raportul conducerii i

Criterii de clasificare Categorii de surse informaionale
Dup relevana cu sistemul
contabil
Dup provenien
Dup coninut
Dup frecvena ntocmirii
Dup gradul de accesibilitate

Din interiorul societii pe aciuni
Din exteriorul societii pe aciuni

Efective
Normativ-planificate

Cu caracter contabil
Cu caracter extracontabil

Ocazionale
Periodice

Deschise
Cu accesibilitate limitat
56
raportul auditorului, n cazul n care auditul este obligatoriu [85]. n prezent, legislaia RM
impune o anumit form standard a situaiilor financiare prevzut de noul SNC Prezentarea
situaiilor financiare [154] elaborat n baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru
raportarea financiar i Standardelor Internaionale de Contabilitate, deoarece se adreseaz att
utilizatorilor autohtoni, ct i strini.
Potrivit prevederilor SNC, n componena situaiilor financiare se cere prezentarea anumitor
informaii specifice. n particular, n datele generale din anexa 6 ale notelor la situaiile
financiare, se cere prezentarea indicatorului 10 numrul aciunilor ordinare la finele perioadei
de gestiune [154]. Dup prerea noastr, este necesar precizarea denumirii acestui indicator,
ntruct trebuie s fie concretizat dac acestea sunt aciunile ordinare aflate n circulaie, cu
excepia aciunilor de tezaur (rscumprate, achiziionate) sau toate aciunile plasate, inclusiv
cele de tezaur. Deoarece gradul de retragere al capitalului social influeneaz stabilitatea
financiar a societii pe aciuni i deciziile economice ale utilizatorilor situaiilor financiare
(acionari, investitori poteniali, creditori etc.), considerm c n notele la situaiile financiare,
trebuie prezentat att numrul aciunilor aflate n circulaie la finele perioadei de gestiune, ct i
numrul aciunilor de tezaur.
n datele generale, din anexa 6, ale notelor la situaiile financiare se prezint, de asemenea,
indicatorul 11 profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune pentru o aciune ordinar
[154]. Este important de subliniat c, actualmente, n practica economic autohton, apar
deficiene legate de calculul rezultatului pe aciune, fiindc nici SNC Prezentarea situaiilor
financiare [154] i nici alt act normativ nu reglementeaz determinarea acestui indicator. Din
punctul nostru de vedere, pentru asigurarea utilizatorilor cu date iniiale veridice, sunt necesare
explicaii suplimentare i investigaii mai profunde privind calculul i analiza rezultatului pe
aciune. Propunerile noastre, n aceast privin, vor fi prezentate n paragraful 3.3 din tez.
n cadrul analizei capitalului propriu, nu trebuie neglijate informaiile oferite de raportul
auditorului. n viziunea noastr, auditul situaiilor financiare confer rezultatelor analizei
capitalului propriu al societilor pe aciuni un grad nalt de exactitate, veridicitate i siguran.
Necesitatea ntocmirii raportului conducerii este prevzut n art. 29 alin. (5) al Legii
contabilitii, a crui structur este reglementat de art. 31 al legii nominalizate [85]. Savanii
autohtoni A.Nederia i N.iriulnicova au elaborat modelul acestui raport, n cadrul cruia
figureaz capitolul Informaii privind rscumprarea prilor sociale i a aciunilor proprii
[200, p.13-19]. ntruct este foarte important prezentarea datelor privind eficiena utilizrii
capitalului propriu, considerm c capitolul sus-menionat al raportului conducerii societii pe
57
aciuni necesit perfecionri att n denumire, ct i n coninut, care vor fi recomandate n
paragraful 3.1 al prezentei lucrri.
Pentru a satisface, ntr-o msur ct mai mare, cerinele de informare ale acionarilor, n
cadrul procesului de analiz a capitalului propriu se aplic raportul comisiei de cenzori. Aceast
surs poate oferi analizei capitalului propriu date iniiale privind: plenitudinea i autenticitatea
datelor reflectate n documentele primare, registrele contabile i situaiile financiare, respectarea
prevederilor legislaiei, statutului i regulamentelor societii pe aciuni de ctre persoanele cu
funcii de rspundere ale societii, precum i propuneri cu privire la formarea i utilizarea
capitalului propriu.
Pe piaa de capital din RM, respectarea cerinelor privind transparena i furnizarea de
informaii este asigurat de emiteni prin intermediul raportului anual al societii pe aciuni
aferent publicrii. Coninutul informaional minim al raportului menionat este stabilit prin
Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare nr. 18/10 din 14.05.2010 privind instruciunea cu
privire la coninutul, modul de ntocmire, prezentare i publicare a raportului anual asupra valorilor
mobiliare al societii pe aciuni [73]. De remarcat c Legea privind societile pe aciuni, prin
cerinele art. 91, cuprinde obligaii minimale n acest sens [87], dar articolele 118-126 din Legea
privind piaa de capital impun standarde mai ridicate privind furnizarea de informaii de ctre
emitenii care ntrunesc criteriile unei societi pe aciuni de interes public [86].
Emitenii din RM sunt obligai, de asemenea, s asigure ntocmirea i prezentarea la CNPF a
unor formulare n componena raportului anual asupra valorilor mobiliare al societii pe
aciuni. n vederea accenturii coninutului informaional bogat al formularelor pentru analiza
capitalului propriu, subliniem importana formularului EM-1 Informaia privind insiderii i
persoanele afiliate emitentului, circulaia valorilor mobiliare ale emitentului care aparin
acestora, formularului EM-2 Lista acionarilor care dein cel puin 5 % din numrul total de
aciuni cu drept de vot plasate ale emitentului, formularului EM-3 Informaia privind valorile
mobiliare emise, rscumprate, achiziionate ale emitentului, formularului EM-4 Informaia
privind dividendele i dobnzile aferente valorilor mobiliare.
Este necesar s menionm c analitii financiari i participanii profesioniti ai pieei de
capital monitorizeaz i evalueaz permanent performanele societilor pe aciuni cotate i au o
influen puternic asupra investitorilor n procesul de cumprare, pstrare sau vnzare a
aciunilor, i implicit asupra nivelului preurilor bursiere. Astfel, pe lng sursele informaionale
financiar-contabile, n procesul analizei capitalului propriu, frecvent se folosesc informaiile
bursiere privind emitenii, ale cror valori mobiliare sunt nregistrate la burs, statistica
tranzaciilor bursiere, inclusiv preurile nregistrate n cadrul tranzaciilor bursiere care sunt
58
dezvluite n buletinul informativ Bursa de Valori a Moldovei i pe pagina web a Bursei de
Valori a Moldovei.
Cu toate acestea, investitorii reali i poteniali n procesul achiziionrii aciunilor nu pot
neglija datele din prospectul ofertei publice, care este reglementat de dispoziiile seciunii a 3-a
din Legea privind piaa de capital [86]. Prin urmare, procesul analitic al capitalului propriu este
valorificat cu informaii privind: tipul aciunilor oferite public sau care urmeaz s fie admise
spre tranzacionare pe o pia reglementat, riscurile eseniale referitoare la emitent i la aciunile
n cauz, situaia financiar i perspectivele emitentului emisiunii etc.
Trebuie remarcat faptul c, n procesul analizei capitalului propriu, sunt foarte utile
hotrrile i deciziile organelor de conducere ale societii pe aciuni, deoarece ofer informaii
privind: modificrile i completrile operate n statut, inclusiv cele ce in de schimbarea claselor
i numrului de aciuni, de convertirea, consolidarea sau fracionarea aciunilor societii;
hotrrile cu privire la modificarea capitalului social, repartizarea profitului net, folosirea
capitalului de rezerv, plata dividendelor anuale i intermediare, prospectul ofertei publice de
valori mobiliare; precum i strategiile i perspectivele de dezvoltare a societii pe aciuni etc.
Putem spune c sunt extrem de importante, n procesul analizei capitalului propriu, i
rapoartele statistice. n particular, societile pe aciuni mixte prezint, actualmente, BNS
raportul statistic trimestrial nr. 1-invest Investiiile strine, alocate de ctre ntreprinderile cu
capital strin n economia Moldovei, care ofer procesului analitic date iniiale privind capitalul
plasat de ctre investitorii strini n aciuni, mrimea capitalului propriu i elementelor
componente ale acestuia, precum i rezultatele financiare ale societii pe aciuni.
Generaliznd cele expuse mai sus, putem conchide c complexitatea bazei informaionale
aferente analizei capitalului propriu al societilor pe aciuni depinde de obiectivele i
necesitile utilizatorilor informaiilor furnizate de analiz.
Din punctul nostru de vedere, bazei informaionale, aferente analizei capitalului propriu al
societilor pe aciuni, i sunt inerente urmtoarele trsturi caracteristice:
Varietatea surselor informaionale. Caracteristic, pentru baza informaional a analizei
capitalului propriu ale unei societi pe aciuni, este faptul c ea are o structur diversificat i un
caracter neomogen. Trebuie menionat c diversitatea bazei informaionale aferente analizei
capitalului propriu este determinat de reglementrile contabile naionale i internaionale,
precum i de nevoile diferite ale utilizatorilor de informaii. Prin urmare, fiind complex dup
coninut i eterogen n ce privete natura i originea surselor informaionale, baza
informaional permite aprecierea multilateral a formrii i utilizrii capitalului propriu.
59
Gradul nalt de reglementare normativ. n RM, modul de nfiinare, organizare i
funcionare al societilor pe aciuni, drepturile i obligaiile acionarilor, precum i formarea i
utilizarea capitalului propriu sunt stabilite de legislaie, iar activitatea societilor pe aciuni este
supravegheat de ctre CNPF. Aici este important s remarcm c, spre deosebire de entitile cu
alt form organizatorico-juridic, societile pe aciuni sunt obligate s ntocmeasc un set
distinct de rapoarte, cum sunt: raportul anual aferent publicrii, darea de seam asupra
rezultatelor emisiunii de aciuni, drile de seam specializate prezentate Comisiei Naionale a
Pieei Financiare etc. Pe lng aceasta, trebuie specificat faptul c sunt reglementate i datele
oferite pentru analiza capitalului propriu de CNPF, BVM, organizaiile specializate n estimarea
valorii de pia a aciunilor i activelor etc. Ca urmare a celor menionate, baza informaional a
analizei capitalului propriu al societilor pe aciuni este determinat de legislaie i se regsete
ntr-o conexiune strns cu reglementrile normative.
Caracterul schimbtor. Trebuie precizat c legislaia care reglementeaz baza
informaional a analizei capitalului propriu se schimb relativ des. De exemplu, art. 91. al Legii
privind societile pe aciuni, care reglementeaz publicarea informaiei despre activitatea
societii pe aciuni, s-a modificat n decursul a unsprezece ani de ase ori, iar art. 66 al legii
nominalizate, aferent alegerii consiliului societii i ncetarea mputernicirilor lui, s-a modificat
de apte ori [87]. De asemenea, frecvent se schimb i formatul surselor informaionale, precum
i coninutul indicatorilor respectivi: capitalul social, capitalul nenregistrat, capitalul de rezerv
etc. Astfel, baza informaional a analizei capitalului propriu al societilor pe aciuni se
perfecioneaz permanent, adic ea, ncontinuu, se revizuiete i se adapteaz noilor cerine care
sunt ntr-o continu modificare. Totodat, schimbrile prea dese ale reglementrilor normative
conduc la creterea gradului de incertitudine i la instabilitatea bazei informaionale a analizei
capitalului propriu, fapt care are efecte directe asupra procesului analitic i calitii deciziilor
economice adoptate.
Dezvluirea informaiilor particulare (personale). Aceast trstur rezult din obligaia
societii pe aciuni de a dezvlui n raportul anual asupra valorilor mobiliare aferent publicrii
datele personale ale acionarilor, care dein 5% i mai mult din aciunile cu drept de vot plasate,
i anume: denumirea complet a acionarilor, numrul de aciuni cu drept de vot deinute, cota
deinut n numrul total de aciuni cu drept de vot ale emitentului etc. De asemenea, sunt cerute
dezvluirile informaiilor privind persoanele cu funcii de rspundere ale societii pe aciuni
(preedintele consiliului societii, membrii consiliului societii, organul executiv al societii i
comisia de cenzori), societatea de registru i auditorul emitentului.
60
Datorit faptului c informaiile pe care le furnizeaz baza informaional a analizei
capitalului propriu influeneaz comportamentul utilizatorilor n procesul analitic i decizional,
este clar c fiecare utilizator dorete s dispun de date iniiale care s-i diminueze incertitudinile
i s i ofere posibilitatea de a fundamenta cele mai optime decizii. Prin urmare, baza
informaional a analizei capitalului propriu trebuie s satisfac urmtoarele cerine:
- Utilitatea. Aceast cerin se atest prin importana informaiei privind formarea i
utilizarea capitalului propriu la elaborarea, fundamentarea i adoptarea deciziilor economice de
ctre utilizatorii de informaii. De remarcat faptul c, utilitatea informaiilor oferite de baza
informaional a analizei capitalului propriu depinde foarte mult de caracteristicile calitative ale
acestora, precum: inteligibilitatea, relevana, credibilitatea i comparabilitatea n acelai timp.
n opinia noastr, baza informaional a analizei capitalului propriu are o utilitate intern, n
scopul conducerii i gestionrii societii pe aciuni, i o utilitate extern, de informare a
utilizatorilor (acionari, investitori poteniali, clieni, furnizori, creditori etc.), n scopul protejrii
intereselor acestora i asigurrii credibilitii informaiilor privind formarea i utilizarea
capitalului propriu.
- Veridicitatea. Pentru a se asigura aceast cerin, este necesar ca informaia s fie
reflectat i prelucrat corect, adic s lipseasc erorile eseniale i neobiectivitile. Verificarea
datelor privind formarea i utilizarea capitalului propriu n cadrul societilor pe aciuni este
realizat de contabili profesioniti (comisia de cenzori i auditul), care au rolul de a spori
credibilitatea informaiei contabile. Trebuie remarcat faptul c, n majoritatea societilor pe
aciuni, verificarea informaiei privind capitalul proprii nu prezint dificulti, deoarece n cursul
unui an contabil se produc foarte puine operaiuni legate de capitalul propriu, de regul,
singurele operaiuni nregistrate n componena capitalului propriu corespund modificrii
profitului net sau pierderii nete ale perioadei de gestiune i utilizrii profitului. Verificarea bazei
informaionale a analizei capitalului propriu este mai complex, n cazul societilor pe aciuni
cotate la burs din cauza numrului mare de acionari i a schimbrii frecvente a deintorilor de
aciuni.
- Oportunitatea prezentrii. Presupune s nu duc la pierderea relevanei informaiilor prin
ntrzierea prezentrii lor, dar nici la pierderea credibilitii, printr-o prezentare prea rapid,
pentru c poate sta la baza unor conflicte. Asemenea conflicte pot s survin, de exemplu, n
cadrul adunrii generale a acionarilor la adoptarea hotrrilor privind majorarea sau diminuarea
capitalului social, stabilirea mrimii dividendelor etc. Soluionarea acestora presupune asigurarea
cu o baz informaional, care s ofere date iniiale credibile i relevante. Totodat, trebuie
menionat faptul c sunt cazuri n care informaia cea mai relevant nu este i cea mai credibil
61
sau invers. Dei datele iniiale privind capitalul propriu trebuie utilizate dup ce este verificat
credibilitatea lor, procesul nu trebuie ntrziat, deoarece exist riscul s se ajung la situaia cnd
informaia nu mai prezint relevan la momentul analizei. Este important s distingem c
oportunitatea bazei informaionale a analizei capitalului propriu poate fi determinat de perioada
dintre data prezentrii surselor informaionale (situaiile financiare, raportul de audit, raportul
comisiei de cenzori, hotrrile adunrilor generale a acionarilor etc.) i momentul n care sunt
publicate, dar i de diferenele temporale dintre publicarea surselor informaionale i utilizarea
informaiilor n procesul analitic i decizional.
- Temeinicia costului. Presupune c asigurarea unei baze informaionale de calitate are
anumit cost. Costul bazei informaionale a analizei capitalului propriu este reprezentat de
totalitatea cheltuielilor efectuate pentru a obine date iniiale despre formarea i utilizarea
capitalului propriu. Este evident c avantajele obinute din utilizarea informaiei trebuie s fie
mai mari dect costurile acesteia, totodat, nu este indiferent ct cost obinerea datelor iniiale
necesare pentru analiz, ntruct aceeai informaie poate s aib costuri diferite, iar utilitatea ei
s fie la fel. De exemplu, costul informaiei furnizate de raportul auditului poate fi diferit, fiindc
auditul capitalului propriu poate fi organizat la nivelul societii pe aciuni, n cadrul funciei de
audit intern, precum i sub forma auditului extern realizat de persoane din afara societii pe
aciuni. De asemenea apar divergene i la costul datelor iniiale din registrul acionarilor,
deoarece acesta depinde de cine ine registrului acionarilor (societatea de registru sau emitentul).
Evident c, dac auditul capitalului propriu este organizat la nivelul societii pe aciuni, iar
registrul acionarilor este inut de emitent, atunci costul va fi mult mai redus fa de costul
informaiei oferite de organizaia de audit i societatea de registru.
Din cele prezentate mai sus, rezult c respectarea cerinelor menionate va crea o baz
informaional valorificat, care va asigura procesul analitic cu informaii relevante, credibile,
veridice i clare privind formarea i utilizarea capitalului propriu al societilor pe aciuni.
n opinia noastr, obiectivul cercetrii bazei informaionale a analizei capitalului propriu al
societilor pe aciuni const n sporirea gradului de asigurare a utilizatorilor cu informaii
integrale i mbuntirea calitii deciziilor economice adoptate. Aici este important s adugm
c calitatea deciziilor depinde de precizia cu care sunt interpretate datele iniiale, de gradul de
modernitate al metodelor, procedeelor i tehnicilor de analiz, precum i de nivelul de pregtire
profesional a utilizatorilor de informaii. n contextul celor menionate, se recomand ca
utilizatorii informaiilor analitice privind formarea i utilizarea capitalului propriu s fie
clasificai, dup provenin, n trei grupuri: cei ce gestioneaz societatea pe aciuni; cei din afara
62
societii pe aciuni, care au un interes financiar direct n aceasta din urm; i persoane fizice i
juridice, care au un interes financiar indirect n societatea pe aciuni.
Schematic, intercondiionarea dintre baza informaional a analizei capitalului propriu i
utilizatorii de informaii este prezentat n figura 1.5.

Fig. 1.5. Concordana dintre baza informaional a analizei capitalului propriu al
societilor pe aciuni i utilizatorii de informaii
Sursa: elaborat de autor
Din cele ilustrate mai sus, reiese c exist o gam foarte larg de utilizatori ai informaiei
oferite de baza informaional privind capitalul propriu al societilor pe aciuni. Prin urmare,
rolul bazei informaionale este decisiv, deoarece datele iniiale oferite influeneaz
comportamentul utilizatorilor n procesul analitico-decizional i vizeaz urmtoarele aspecte:
satisfacerea ndatoririlor legale, i anume pregtirea i prezentarea unor informaii, care
s rspund cerinelor impuse de acionari, CNPF, participanii profesioniti ai pieei de
capital, creditori etc.;
nevoia de coordonare a adunrii generale a acionarilor, consiliului societii, organului
executiv, comisiei de cenzori, precum i altor utilizatori de informaii;
elaborarea, fundamentarea i adoptarea deciziilor economice.

Baza informaional a analizei capitalului propriu al
societilor pe aciuni
Analiza formrii i utilizrii capitalului propriu

ce gestioneaz societatea
pe aciuni
Utilizatorii informaiilor furnizate de analiz
din afara societii pe aciuni
care au interes financiar
Adunarea general a
acionarilor
Consiliul societii
Organul executiv al
societii
Comisia de cenzori a
societii
Deintori de aciuni
Investitori poteniali n
aciuni
Participani profesioniti
ai pieei de capital
CNPF
BVM
Organe de control
Analiti financiari
Creditori
Furnizori
Salariai
Clieni
direct indirect
63
n final subliniem, c n procesul alegerii strategiei de dezvoltare a societii pe aciuni,
cutrii surselor de finanare a activitii economico-financiare, trebuie profund contientizat
importana obinerii informaiilor adecvate privind formarea i utilizarea capitalul propriu.


1.4. Concluzii la capitolul 1
n capitolul prezentat sunt examinate conceptele teoretico-metodologice privind capitalul
propriu al societii pe aciuni, influena specificului formrii i utilizrii capitalului propriu
asupra procesului analitic, precum i particularitile bazei informaionale aferente analizei
capitalului propriu al societilor pe aciuni.
Din investigaiile efectuate rezult urmtoarele concluzii:
1. Abordrile naionale i internaionale referitoare la esena capitalului propriu pot fi
divizate convenional n cinci grupe, care definesc capitalul propriu astfel: active nete ale
entitii; contribuii (investiii) ale proprietarilor; o estimare contabil a valorii drepturilor de
proprietate; datorie a entitii fa de proprietarii si; surs proprie de finanare. n opinia
autorului, abordarea capitalului propriu ca surs proprie de finanare este cea mai fundamental,
deoarece acesta rmne permanent la dispoziia societii pe aciuni i particip mpreun cu
sursele mprumutate la finanarea activitii economico-financiare.
2. n baza cercetrii reglementrilor normative i literaturii de specialitate autohtone i
strine s-a constatat, c exist criterii variate de clasificare a elementelor componente ale
capitalului propriu. Autorul a argumentat, c ar fi raional s suplimentm clasificrile existente
cu gruparea elementelor capitalului propriu n cele care in de realizrile efectuate i cele de
perspectiv.
3. n scopurile analizei economico-financiare a activitii societii pe aciuni formarea
capitalului propriu trebuie tratat ca un proces permanent, legat de constituirea iniial i
evoluia ulterioar a elementelor componente. n aceleai scopuri noiunea de utilizare a
capitalului propriu semnific ntrebuinarea elementelor acestuia pentru finanarea activitii
economico-financiare.
4. Specificul formrii i utilizrii capitalului propriu al societii pe aciuni rezult,
preponderent, din prevederile legislaiei n vigoare i influeneaz n mod direct procesul
analitic. Luarea n considerare a particularitilor privind formarea i utilizarea capitalului
propriu, cercetate n tez, va contribui la obinerea rezultatelor analitice mai valoroase i,
respectiv, la mbuntirea poziiei financiare i performanelor societilor pe aciuni.
64
5. Pentru simplitatea i uurina aplicrii ratelor financiare, ce au n componen capitalul
propriu sau elementele sale formatoare, autorul a propus divizarea acestora n ase grupe: ratele
structurii surselor de finanare, ratele de autonomie financiar pe termen lung, ratele capacitii
de finanare cu capital propriu, ratele evoluiei capitalului propriu, ratele cu active nete, ratele cu
capital social. Aceast grupare va sprijini optimizarea deciziilor economice luate n baza
rezultatelor analitice.
6. n urma investigaiilor efectuate s-a constatat, c n practica analitic la aplicarea
sistemelor factoriale de tip multiplicativ de analiz a rentabilitii capitalului propriu, ordinea
factorilor este diferit. Suntem de prerea, c n sisteme factoriale este mai logic s fie
prezentai, n primul rnd, factorii independeni i apoi factorii dependeni.
7. Examinarea profund a particularitilor bazei informaionale, aferente analizei
capitalului propriu al societilor pe aciuni, arat c complexitatea acesteia depinde de
obiectivele i necesitile utilizatorilor informaiilor furnizate de analiz i influeneaz, n mod
direct, calitatea deciziilor economice privind formarea i utilizarea capitalului propriu.
Investigaiile efectuate denot c, la momentul actual, baza informaional necesit
perfecionare n privina prezentrii n situaiile financiare a informaiei privind numrul
aciunilor aflate n circulaie la finele perioadei de gestiune, numrul aciunilor de tezaur i
rezultatului pe aciune. De asemenea, necesit perfecionare i raportul conducerii societii pe
aciuni, deoarece coninutul i structura acestuia nu ofer date privind eficiena utilizrii
capitalului propriu.
Aprecierea conceptelor teoretico-metodologice ale analizei capitalului propriu al societilor
pe aciuni arat necesitatea investigrii urmtoarelor probleme:
raionalizrii metodelor i tehnicilor analizei formrii capitalului propriu;
aprofundrii i perfecionrii sistemelor factoriale de analiz a sporului creterii capitalului
propriu i indicatorilor eficienei utilizrii capitalului propriu al societilor pe aciuni;
identificrii alternativelor decizionale aferente modalitilor de analiz a rentabilitii
capitalului propriu;
aspectelor metodologice i practice privind rotaia capitalului propriu;
formulrii recomandrilor aferente implementrii IAS 33 n practica societilor pe aciuni
autohtone.
65
2. DIRECII DE MODERNIZARE A ANALIZEI FORMRII CAPITALULUI
PROPRIU AL SOCIETILOR PE ACIUNI

2.1. Raionalizarea metodelor i tehnicilor specifice ale analizei formrii capitalului
propriu
Pornind de la premisa c valoarea afacerii depinde de mrimea capitalului propriu, este
oportun i necesar analiza, n detaliu, a formrii acestuia. Utilizarea metodelor i tehnicilor
analitice trebuie s ofere informaii factorilor de decizie la toate nivelele, astfel, nct s se
asigure majorarea capitalului propriu i crearea de valoare pentru acionari.
Dup cum a fost menionat mai nainte, particularitile analizei formrii i modificrii
capitalului societii pe aciuni rezult, preponderent, din legislaia autohton care reglementeaz
modul de formare i modificare a acestuia. De asemenea, este nevoie s se ia n considerare
faptul c capitalul propriul are o structur neomogen, adic include elemente cu diferit grad de
stabilitate, ceea ce demonstreaz informaia din tabelul 2.1.
Datele prezentate n tabelul 2.1 arat c, n componena capitalului propriu, mai rar are loc
modificarea capitalului social. La societile pe aciuni analizate pe parcursul anilor 2009-2012,
capitalul social nu s-a modificat, adic a rmas constant la patru societi pe aciuni
(Moldpresa SA, Floare-Carpet SA, IM Sudzucker Moldova SA, Franzelua SA), dar la
cinci societi pe aciuni (SAR Donaris Group SA, Nufrul SA, JLC-Invest SA, Ionel
SA, IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA) s-a nregistrat o singur modificare a capitalului
social. De asemenea, trebuie s menionm c mrimea rezervelor i altor elemente de capital
propriu se modific comparativ mai rar. De exemplu, la SAR Donaris Group SA, pe parcursul
a patru ani consecutiv, valoarea rezervelor a rmas constant. Alte elemente de capital propriu nu
sunt nregistrate, pe parcursul perioadei analizate, la cinci societi pe aciuni. Datele tabelului
atest faptul c, n componena capitalului propriu, se modific ntotdeauna valoarea profitului
nerepartizat (pierderii neacoperite), ceea ce influeneaz, n mod direct, mrimea i evoluia
capitalului propriu.
Din cele expuse, conchidem c, n activitatea economico-financiar a unei societi pe aciuni,
n decursul unui an financiar, nu au loc toate tipurile de operaiuni legate de constituirea i
modificarea capitalului propriu ce urmeaz a fi investigate. Acest fapt a determinat alegerea a
nou societi pe aciuni autohtone, pentru a arta aplicabilitatea practic a recomandrilor
elaborate. Conform Clasificatorului Activitilor din Economia Moldovei societile pe aciuni
investigate n tez i-au desfurat activitatea operaional n zece tipuri (ramuri) de activiti
economice (anexa 6). La majoritatea societilor pe aciuni analizate activitatea operaional este
66
Tabelul 2.1. Analiza comparat a mrimii i evoluiei capitalului propriu n anii 2009 2012
din care:
Denumirea
societilor pe
aciuni
Anii
Capital
propriu
total, lei
Capital social Rezerve
Profit
nerepartizat
(pierdere
neacoperit)
Alte
elemente
de capital
propriu
1 2 3 4 5 6 7
Anul 2009 464974421 36198073 57790855 370431162 -
Anul 2010 539201541 36198073 57790855 444658282 -
Anul 2011 595399380 39998073 33821538 521025380 -
IM Efes
Vitanta
Moldova
Brewery SA
Anul 2012 587872519 39998073 - 547320115 -
Anul 2009 29087490 3367395 21303668 4416427 -
Anul 2010 41351164 3367395 25525434 12458335 -
Anul 2011 24996763 790165 8946962 3665094 -
Nufrul SA
Anul 2012 26288191 790165 12517236 1604585 -
Anul 2009 64076319 4580640 55900852 3594827 -
Anul 2010 77847198 4580640 57088033 16178525 -
Anul 2011 82302972 4580640 61934534 15787798 -
Moldpresa
SA
Anul 2012 98318768 4580640 76564951 17173177 -
Anul 2009 175487381 60862090 37003684 132537 77489070
Anul 2010 174768469 60862090 36413730 3579 77489070
Anul 2011 174042621 60862090 35671661 19800 77489070
Floare-
Carpet SA
Anul 2012 173528498 60862090 34999614 177724 77489070
Anul 2009 274325972 37450040 203331268 33386112 159355
Anul 2010 278660374 37450040 236617222 4433757 159355
Anul 2011 252783475 37450040 238848736 (23674656) 159355
Franzelua
SA
Anul 2012 245895971 37450040 207004771 1285805 155355
Anul 2009 56809815 9645588 19710255 35359553 -
Anul 2010 56697124 9645588 19708772 35248345 -
Anul 2011 64830669 19291176 19708772 33736302 -
Ionel SA
Anul 2012 66255553 19291176 20115407 34754551 -
Anul 2009 14080109 21738100 479500 (9677351) -
Anul 2010 15648848 21738100 479500 (6033752) (535000)
Anul 2011 27878951 39139100 479500 (11204669) (535000)
SAR Donaris
Group SA
Anul 2012 20389299 39139100 479500 (19229321) -
Anul 2009 472498422 109166600 45986118 307465349 -
Anul 2010 581238753 109166600 47654811 414536987 -
Anul 2011 691448870 109166600 54043475 518358540 -
IM Sudzucker
Moldova SA
Anul 2012 732821172 109166600 54043375 559730842 -
Anul 2010 63039573 42255160 17433788 1981432 24102
Anul 2011 62337508 42255160 19415220 (702065) 24102
JLC-Invest
SA
Anul 2012 66715566 45855160 19415220 75993 24102
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din rapoartele anuale ale emitenilor
analizai pentru anii 2009-2012 [43-51; 114-138]

multilateral diversificat i cuprinde mai multe ramuri. De exemplu, emitentul IM Sudzucker
Moldova SA n anul 2012 a desfurat apte tipuri de activiti economice, i anume: fabricarea
zahrului; producia energiei termice de centrele termice independente; comerul cu ridicata al
zahrului, produselor de cofetrie i din ciocolat; cultura cerealelor i leguminoaselor boabe,
inclusiv producerea seminelor; alte servicii n creterea produciei agricole; transporturi rutiere
67
de mrfuri; colectarea i tratarea altor reziduuri (anexa 6). Totodat este necesar s afirmm, c
aspectele analitice cercetate n tez nu sunt condiionate de ramurile (tipurile) de activitate
economic desfurat, deoarece aceste tipuri nu influeneaz constituirea i modificarea
capitalului propriu al societii pe aciuni. Problemele principale abordate n tez in de specificul
societilor pe aciuni, care se deosebete de alte forme organizatorico-juridice, cum sunt
societi cu rspundere limitat, cooperative de ntreprinztor, entitile unitare de stat etc.
Respectiv, procedeele analitice propuse de autor n tez pot fi aplicabile tuturor societilor pe
aciuni din RM, care au efectuat sau vor efectua operaiuni de constituire sau modificare a
capitalului propriu.
Considerm c, pentru desfurarea normal a activitii economico-financiare a societii pe
aciuni, un interes deosebit l prezint rezultatele analizei structurii capitalului propriu dup
criteriul recomandat n paragraful 1.1, din tez, i anume, n funcie de impactul elementelor
componente asupra realizrilor societii pe aciuni.
n cele ce urmeaz, va fi aplicat criteriul menionat la analiza structurii capitalului propriu al
emitenilor JLC-Invest SA i Floare-Carpet SA (tabelul 2.2).
Dup cum se observ din datele tabelului 2.2, la societile pe aciuni analizate, n
componena capitalului propriu s-au nregistrat att elemente care in de realizrile efectuate,
ct i de realizrile de perspectiv. Sub acest aspect, structura capitalului propriu nu s-a
modificat considerabil n dinamic. n particular, la emitentul JLC-Invest SA, la finele
anului 2012, elementele care in de realizrile efectuate deineau cota de 99,97%, majorndu-se
fa de finele anului 2011 cu 0,01 puncte procentuale. Se remarc faptul c emitentul JLC-
Invest SA dispune, ntr-o msur nensemnat, de elemente ale capitalului propriu ce in de
realizrile de perspectiv, cota acestora este destul de sczut i descrete de la 0,04%, n anul
2011, la 0,03%, n anul 2012. Aceast situaie denot c emitentul analizat are o structur
optim a capitalului propriu din punct de vedere al impactului acestuia asupra realizrilor de
dezvoltare a societii pe aciuni.
La emitentul Floare-Carpet SA, elementele care in de realizrile efectuate deineau numai
55,34% din totalul capitalului propriu, la finele anului 2012, adic cu 0,14 (55,34-55,48) puncte
procentuale mai puin dect la finele anului 2011. Totodat, se observ creterea cotei
elementelor ce in de realizrile de perspectiv, de la 44,52%, n anul 2011, la 44,66%, n anul
2012. Aceast informaie atest faptul c nu toat mrimea capitalului propriu reflectat n bilan
poate fi utilizat pentru a-i acoperi nevoile de finanare din sursele proprii ale acestui emitent.
n opinia noastr, rezultatele analizei structurii capitalului propriu dup criteriul recomandat
pot fi aplicate n procesul decizional n urmtoarele situaii:
68
Tabelul 2.2. Analiza structurii capitalului propriu n funcie de impactul elementelor
componente asupra realizrilor emitenilor JLC-Invest SA i Floare-Carpet SA
JLC-Invest SA Floare-Carpet SA
La finele anului
2011
La finele anului
2012
La finele anului
2011
La finele anului
2012 Indicatori
Suma, lei
Cota,
%
Suma, lei
Cota,
%
Suma, lei
Cota,
%
Suma, lei
Cota,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Elementele care in de
realizrile efectuate,
inclusiv:
62313406 99,96 66691464 99,97 96553551 55,48 96039428 55,34
1.1. Capital social vrsat 42255160 67,79 45855160 68,73 60862090 34,97 60862090 35,07
1.2. Capital suplimentar 1345091 2,16 1345091 2,02 - - - -
1.3. Rezerve 19415220 31,14 19415220 29,10 35671661 20,50 34999614 20,17
1.4. Profit nerepartizat
(pierderi neacoperite)
(702065) (1,13) 75993 0,12 19800 0,01 177724 0,10
2. Elementele care in de
realizrile de perspectiv,
inclusiv:
24102 0,04 24102 0,03 77489070 44,52 77489070 44,66
2.1. Diferene din
reevaluarea activelor
imobilizate
24102 0,04 24102 0,03 77489070 44,52 77489070 44,66
3. Capital propriu total
(ind.1+ind.2)
62337508 100 66715566 100 174042621 100 173528498 100
4. Total pasiv 65444411 x 71515267 x 194468232 x 189934469 x
5. Rata autonomiei
financiare, %
calculat n baza:
5.1. capitalului propriu total
(ind.3 ind.4100)
5.2. capitalului propriu
format din elementele care
in de realizrile efectuate
(ind.1 ind.4100)x


x95,25


95,22x


x93,29


92,25x


x89,50


49,65x


x91,36


50,56
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din rapoartele anuale ale emitenilor
JLC-Invest SA i Floare-Carpet SA pentru anii 2011-2012 [118; 119; 122; 123]

- La aprecierea posibilitilor extinderii i diversificrii activitii operaionale pe seama
surselor proprii. De exemplu, ntruct structura capitalului propriu al emitentului JLC-Invest
SA, la 99,97% din capitalul propriu ine de realizrile efectuate, acest fapt indic posibiliti
nalte de dezvoltare a activitii operaionale din surse proprii de finanare. Emitentul Floare-
Carpet SA, din contra, la finele anului 2012, dispunea de mrimea mai redus a surselor proprii
de finanare ce puteau fi utilizate n acest scop, deoarece doar 55,34% din capitalul propriu ine
de realizrile efectuate.
- La realizarea unor investiii n aciuni. n particular, cota nalt a elementelor care in de
realizrile efectuate provoac interesul investitorilor reali i poteniali de a pstra i cumpra
aciunile emitentului JLC-Invest SA. n acelai timp, investitorii trebuie s fie precaui n
69
deciziile privind investiiile n aciunile emitentului Floare-Carpet SA, deoarece 44,66% din
capitalul propriu, la finele anului 2012, este format din elemente care in de realizrile de
perspectiv, ceea ce indic un grad major de dependen fa de rezultatele ce urmeaz a fi
obinute n viitor.
- La fundamentarea deciziilor privind acordarea creditelor. n opinia noastr, pentru
aprecierea raionalitii acceptrii sau refuzului cererii de credit, trebuie s fie calculat rata
autonomiei financiare ca raportul dintre capitalul propriu format din elemente care in de
realizrile efectuate i totalul surselor de finanare, deoarece elementele capitalului propriu, care
in de realizrile de perspectiv, la moment, nu pot servi drept garanie pentru achitarea
datoriilor. n particular, la emitentul Floare-Carpet SA, rata autonomiei financiare, calculat n
baza capitalului propriu, format din elementele care in de realizrile efectuate n anul 2012, este
de 50,56%, spre deosebire de nivelul nalt al acestei rate calculate dup varianta clasic
(91,36%). Evident c nivelul acestor rate sugereaz condiii de creditare diferite.
Deci, n opinia noastr, pentru evaluarea posibilitilor de finanare din surse proprii, este
mai raional s fie aplicat mrimea capitalului propriu format din elementele care in de
realizrile efectuate, ceea ce va permite fundamentarea unor decizii economice mai adecvate.
Din legislaia autohton, rezult condiia c la analiza formrii capitalului propriu al societii
pe aciuni este nevoie s se aprecieze respectarea cerinelor art. 39 alin. (5) al Legii privind
societile pe aciuni, care prevede c valoarea activelor nete ale societii nu poate fi mai mic
dect mrimea capitalului ei social [87]. n acest context, trebuie subliniat c activele nete la
valoarea contabil se egaleaz cu capitalul propriu, fapt care, sub aspect legal, este stipulat n
art. 39 alin. (2) al legii nominalizate: surs a activelor nete este capitalul propriu al societii [87].
n cazul nerespectrii cerinei menionate, societatea pe aciuni suport un ir de consecine
negative, n particular se interzice: emisiunea suplimentar de aciuni prin ofert public (art. 39
alin. (7
1
)); luarea hotrrilor cu privire la plata dividendelor (art. 48 alin. (5) lit. c));
achiziionarea aciunilor plasate de societate (art. 78 alin. (8.2) lit. b)) [87].
n plus, nerespectarea cerinei menionate, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, ofer
dreptul oricrui acionar al societii s cear adunrii generale anuale a acionarilor adoptarea
uneia din urmtoarele hotrri: a) cu privire la reducerea capitalului social; b) cu privire la
majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de ctre acionarii societii a unor aporturi
suplimentare n modul prevzut de statutul societii; c) cu privire la dizolvarea societii; d) cu
privire la transformarea societii n alt form juridic de organizare (art. 39 alin. (6)) [87].
70
Astfel, apare necesitatea investigrii mai profunde a corelaiei dintre capitalul propriu
(activele nete la valoarea contabil) i capitalul social, fapt ce va fi demonstrat n exemplul 2.1 n
baza datelor SAR Donaris Group SA pentru anii 2008 2012.
Exemplul 2.1. Pe parcursul anilor 2008-2013, n RSVM au fost nregistrate mai multe
modificri ale capitalului social al SAR Donaris Group SA, i anume, la data de:
- 03.04.2008 majorarea capitalului social cu 142 800 lei prin emisiunea suplimentar a
1428 de aciuni cu valoarea nominal de 100 lei [40];
- 15.05.2009 majorarea capitalului social cu 6 920 500 lei prin emisiunea suplimentar a
69 205 aciuni cu valoarea nominal de 100 lei [36];
- 24.12.2009 majorarea capitalului social cu 7 989 300 lei prin emisiunea suplimentar a
79 893 de aciuni cu valoarea nominal de 100 lei [39];
- 25.08.2011 reducerea capitalului social cu 6 521 430 lei (217 381 de aciuni 30 lei)
prin micorarea valorii nominale a aciunilor ordinare de la 100 lei la 70 lei [76];
- 15.12.2011 majorarea capitalului social cu 23 922 430 lei prin emisiunea suplimentar a
341 749 de aciuni cu valoarea nominal de 70 lei [75];
- 13.06.2013 reducerea capitalului social cu 24 042 590 lei (559 130 de aciuni 43 lei)
prin micorarea valorii nominale a unei aciuni ordinare nominative de la 70 lei la 27 lei [38].
Sintetiznd condiiile din acest exemplu, vom analiza corelaia dintre capitalul propriu i
capitalul social al SAR Donaris Group SA, n anii 2008 2012 (tabelul 2.3).
Tabelul 2.3. Analiza mrimii i evoluiei capitalului propriu i capitalului social al
SAR Donaris Group SA, n anii 2008 2012
La finele anului
Perioada
Modificarea
numrului
de aciuni
ordinare n
cursul
anului,
uniti
(+;-)
numrul
de aciuni
ordinare,
uniti
valoarea
nominal
a unei
aciuni
ordinare,
lei
capitalul
social, lei
capitalul
propriu
(activele
nete la
valoarea
contabil),
lei
diferena
dintre
capitalul
propriu i
capitalul
social, lei
rata corelaiei
dintre
capitalul
propriu i
capitalul
social, %
1 2 3 4 5=34 6 7=6-5 8=6 5100
Anul 2008 +1428 68283 100 6828300 9713773 +2885473 142,26
Anul 2009 +149098 217381 100 21738100 14080109 -7657991 64,77
Anul 2010 - 217381 100 21738100 15648848 -6089252 71,99
Anul 2011 +341749 559130 70 39139100 27878951 -11260149 71,23
Anul 2012 - 559130 70 39139100 20389299 -18749801 52,09
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din: deciziile edinei Consiliului de
administraie al Comisiei Naionale a Pieei Financiare din: 03.04.2008 [40], 15.05.2009 [36],
24.12.2009 [39], 13.06.2013 [38]; hotrrile cu privire la nregistrri n RSVM: Nr. 40/5 din
25.08.2011 [76], Nr. 57/4 din 15.12.2011 [75]; rapoartele anuale al emitentului SAR Donaris
Group SA pentru anii 2008-2012 [45; 46; 115; 116; 117]
71
Din datele tabelului 2.3 rezult c n anul 2008 mrimea activelor nete la valoarea contabil
la SAR Donaris Group SA a fost mai mare dect mrimea capitalului social cu 2885473 lei.
Astfel, rata corelaiei dintre capitalul propriu i capitalul social constituie 142,26%, ceea ce
indic respectarea cerinelor art. 39 alin. (5) al Legii privind societile pe aciuni [87]. Aceast
situaie i-a permis SAR Donaris Group SA s majoreze capitalul social, n anul 2009, cu
14909800 lei prin plasarea de aciuni ale emisiunii suplimentare a 149098 de aciuni ordinare cu
valoarea nominal de 100 lei/aciune.
n cadrul analizei corelaiei dintre capitalul propriu i capitalul social, n anii 2009-2012, s-a
constatat c SAR Donaris Group SA nu a respectat cerina legal analizat pe parcursul a patru
ani consecutivi, nregistrnd active nete la valoarea contabil sub limita mrimii capitalului
social. Prin urmare, n cadrul adunrii generale a acionarilor, s-a adoptat hotrrea cu privire la
diminuarea capitalului social cu 6521430 lei prin reducerea valorii nominale a aciunilor ordinare
de la 100 lei la 70 lei. Micorarea capitalului social cu suma nominalizat nu a acoperit
totalmente diferena negativ dintre capitalul propriu i capitalul social nregistrat la
31.12.2011. n asemenea condiii, la data de 15.12.2011, SAR Donaris Group SA a majorat
capitalul social cu 23922430 lei prin emisiunea suplimentar nchis a 341749 de aciuni cu
valoarea nominal de 70 lei.
n scopul evitrii consecinelor negative, adunarea general a acionarilor a luat decizia
privind diminuarea capitalului social cu 24042590 (559130 de aciuni 43 lei) lei prin
micorarea valorii nominale a unei aciuni ordinare de la 70 lei la 27 lei [38]. Capitalul social al
societii dup diminuarea nominalizat a constituit 15096510 lei (la data de 13.06.2013), fiind
mai mic dect mrimea capitalului propriu (activelor nete la valoarea contabil) existent la data
de 01.01.2013.
n asemenea cazuri, pentru utilizatorii situaiilor financiare, o importan deosebit prezint
depistarea cauzelor ce provoac diminuarea capitalului propriu sub nivelul capitalului social i
realizarea unor msuri concrete pentru prevenirea consecinelor negative prevzute de legislaie.
n anexa 24, sunt evideniate cauzele posibile care provoac diminuarea capitalului propriu sub
nivelul capitalului social i msurile ce pot fi ntreprinse. Referitor la cele expuse n anexa 24,
putem meniona c aceste cauze in de apariia i majorarea elementelor negative ale capitalului
propriu.
n urma analizei cauzelor care au provocat diminuarea capitalului propriu sub nivelul
capitalului social, n anii 2009-2012, la SAR Donaris Group SA a fost ntocmit tabelul
analitic 2.4.
72
Tabelul 2.4. Analiza cauzelor care au provocat diminuarea capitalului propriu sub nivelul
capitalului social i msurile ce trebuie ntreprinse de SAR Donaris Group SA
La finele anului, lei
Nr.
crt.
Cauze
relevante
2009 2010 2011 2012
Msuri ce trebuie ntreprinse
1 2 3 4 5 6 7
1 Corecii ale
rezultatelor
perioadelor
precedente
(3818105) - (76798) -
2 Pierderi
neacoperite
ale anilor
precedeni
- (8137489) - (19229321)
3 Pierderi ale
anului de
gestiune
(6725359) - (11615549) -
4 Diferene
negative din
reevaluarea
activelor
imobilizate
- (535000) (535000) -
- Depistarea i corectarea adecvat
a erorilor contabile;
- Contractarea oportun a
serviciilor de audit intern i extern;
- Examinarea rezultatelor financiare
din activitile (operaional,
investiional, financiar) la care au
fost nregistrate pierderi pentru
identificarea i nlturarea cauzelor
formrii acestora;
- Analiza tipurilor (categoriilor) de
activiti de asigurare i/sau
reasigurare, n urma crora au fost
obinute pierderi;
- Diminuarea capitalului social prin
reducerea valorii nominale a
aciunilor plasate.
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din rapoartele anuale al emitentului
SAR Donaris Group SA pentru anii 2009-2012 [45; 115; 116; 117]

Conform informaiei reflectate n tabelul 2.4, observm c diminuarea capitalului propriu sub
nivelul capitalului social, n anii 2009-2012, a fost determinat de nregistrarea: coreciilor
negative ale rezultatelor perioadelor precedente, pierderilor neacoperite ale anilor precedeni,
pierderilor anului de gestiune i diferenelor negative din reevaluarea activelor imobilizate. Dup
prerea noastr, msurile ce trebuie ntreprinse vor permite emitentului s ntreasc stabilitatea
financiare i s onoreze la timp obligaiile asumate fa de asigurai (reasigurai). Aici trebuie
menionat c ultima dintre msurile relevante a fost realizat de conducerea i proprietarii SAR
Donaris Group SA: la data de 13.06.2013, n RSVM, s-a nregistrat diminuarea capitalului
social prin reducerea valorii nominale a unei aciuni ordinare [38].
Generaliznd cele expuse mai sus, conchidem c aspectele prezentate scot la iveal realiti
clare privind impactul analizei corelaiei dintre capitalul propriu i capitalul social asupra
elaborrii, fundamentrii i adoptrii deciziilor economice adecvate.
n practica economic, apar cazuri cnd capitalul social se diminueaz prin anularea
aciunilor de tezaur. n acest context, la analiza formrii i modificrii capitalului societii pe
aciuni, apare necesitatea n aprecierea gradului de retragere a aciunilor plasate, lund n
consideraie structura capitalului social sub aspectul claselor de aciuni.
73
n continuare, este exemplificat metodica analizei respective n baza datelor emitentului
Nufrul SA.
Exemplul 2.2. Societatea Nufrul SA, la 1 ianuarie 2011, n RSVM, avea nregistrate
279939 de aciuni ordinare nominative i 56800 de aciuni prefereniale. La data de 29
septembrie 2011, n RSVM, a fost nregistrat reducerea capitalului social prin anularea a
200923 de aciuni ordinare de tezaur i 56800 de aciuni prefereniale de tezaur.
Pentru aprecierea evoluiei valorilor mobiliare i structurii capitalului social al emitentului
Nufrul SA, sub aspectul claselor de aciuni, n anul 2011, propunem tabelul analitic 2.5.
Tabelul 2.5. Aprecierea evoluiei valorilor mobiliare i structurii capitalului social al
emitentului Nufrul SA, sub aspectul claselor de aciuni n anul 2011
Numrul valorilor mobiliare, uniti Capitalul social
la 01 ianuarie
2011
la 31 decembrie
2011
Clase de
aciuni
n circulaie
la
01.01.2011
aciuni de
tezaur
anulate la
29.09.2011
n
circulaie
la
31.12.2011
Valoarea
nominal a
valorilor
mobiliare,
lei
Suma,
lei
Cota,
%
Suma,
lei
Cota,
%
1 2 3 4=2-3 5 6=25 7 8=45 9
Aciuni
ordinare
279939 200923 79016 10 2799390 83,13 790160 100
Aciuni
prefereniale
56800 56800 - 10 568000 16,87 - -
Total x x x x 3367390 100 790160 100
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din Hotrrea Comisiei Naionale a
Pieei Financiare Nr. 47/5 din 29.09.2011 cu privire la nregistrri n RSVM [74] i raportul
anual al emitentului Nufrul SA pentru anul 2011 [129]

Din datele prezentate n tabelul 2.5, se observ c, pe parcursul anului 2011, au survenit
modificri n structura capitalului social al emitentului Nufrul SA, sub aspectul claselor de
aciuni i gradului de retragere a acestora. La nceputul anului 2011, valoarea aciunilor
prefereniale deinea cota de 16,87% din valoarea total a capitalului social. Aceasta ne permite
s menionm c s-au respectat prevederile art. 14 alin. (8) al Legii privind societile pe aciuni,
conform cruia cota-parte de aciuni prefereniale nu poate depi 25% din capitalul social al
societii [87].
n luna septembrie 2011, la emitentul Nufrul SA, cota aciunilor de tezaur n capitalul
social alctuia 76,53 % ((200923 de aciuni 10 lei +56800 de aciuni 10 lei) 3367390100).
n acest context, devine important aprecierea gradului de retragere a aciunilor plasate, pentru c
potrivit art. 13 alin. (6) al Legii privind societile pe aciuni, valoarea nominal (fixat) a
aciunilor de tezaur de o singur clas sau de mai multe clase nu poate depi 10% din capitalul
social al societii [87]. Datele emitentului Nufrul SA atest faptul c au fost nclcate
cerinele legislative menionate. n aceast situaie, urmeaz aplicarea prevederilor art. 13 alin. (8)
74
al legii nominalizate, conform cruia societatea trebuie s anuleze aciunile de tezaur care nu au
fost nstrinate n cel mult un an de la data nclcrii cerinei menionate [87].
Dup prerea noastr, analiza dat trebuie aplicat n calitate de procedur analitic pentru a
lua n considerare legile i reglementrile ntr-un audit al situaiilor financiare.
n cazul cnd capitalul social al emitentului este format din aciuni a cror valoare nominal
sau fixat nu a fost stabilit, deosebit de important devine analiza mririi capitalului social prin
plasarea de aciuni ale emisiunii suplimentare.
n cele ce urmeaz, este exemplificat metodica de analiz a majorrii capitalului social
format din aciuni fr valoare stabilit n condiiile plasrii de aciuni ale emisiunii
suplimentare. n acest scop, s-a apelat la datele emitentului JLC-Invest SA, pentru anii
2010 2012.
Exemplul 2.3. Emitentul JLC-Invest SA a plasat aciuni a cror valoare nominal sau
fixat nu a fost stabilit. Capitalul social al societii, la data de 01.01.2010, a fost egal cu
valoarea sumar a aporturilor depuse n contul plii a 58 238 667 de aciuni ordinare
nominative de clasa I, fr valoare nominal sub form de mijloace bneti n sum de 42 255
160 lei. La data de 18.05.2012, n RSVM, s-au nregistrat rezultatele emisiunii suplimentare de
aciuni n sum de 3 600 000 lei, n numr de 4 961 753 de aciuni ordinare nominative fr
valoare nominal din contul mijloacelor bneti.
Pentru analiza evoluiei valorilor mobiliare i mrimii capitalului social al emitentului JLC-
Invest SA, n anii 2010 2012, propunem urmtorul tabel analitic.
Tabelul 2.6. Analiza mrimii i evoluiei capitalului social al emitentului JLC-Invest SA
n anii 2010 - 2012
Numrul aciunilor ordinare fr valoare nominal
sau fixat, uniti
Perioada
la nceputul
anului
plasate n emisiuni
suplimentare
la finele
anului
Capitalul
social la finele
anului, lei
Valoarea medie
a unei aciuni
ordinare, lei
1 2 3 4=2+3 5 6=5 4
Anul 2010 58238667 - 58238667 42255160 0,726
Anul 2011 58238667 - 58238667 42255160 0,726
Anul 2012 58238667 4961753 63200420 45855160 0,726
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din Hotrrea Nr. 21/5 din 18.05.2012
cu privire la nregistrri n RSVM [77] i rapoartele anuale al emitentului JLC-Invest SA
pentru anii 2010-2012 [122; 123; 124]

Conform informaiei reflectate n tabelul 2.6, rezult c capitalul social al emitentului JLC-
Invest SA, n anii 2010 2012, a fost format, exclusiv, din aciuni ordinare nominative de clasa
I fr valoare nominal sau fixat. Informaia din tabel atest faptul c mrimea capitalului social
nregistrat n bilan, n anii 2010 2012, depea cu mult mrimea minim stabilit de legislaie
75
(20000 lei), ceea ce indic suficiena capitalului social al emitentului JLC-Invest SA, n
comparaie cu prevederile art. 40 alin. (2) al Legii privind societile pe aciuni [87].
De menionat c o problem important, care apare n cazul plasrii aciunilor din emisiunea
suplimentar, const n aprecierea respectrii cerinelor legale privind preul minim al aciunilor.
n conformitate cu prevederile art. 44 alin. (3) al Legii privind societile pe aciuni: costul
plasrii aciunilor de aceeai clas va fi nu mai mic dect valoarea nominal sau valoarea fixat a
acestora [87]. Aadar, atrage atenie faptul c, actualmente, legea nominalizat nu conine
cerine cu privire la costul minim al aciunilor din emisiunea suplimentar n cazul cnd
societatea pe aciuni plaseaz aciuni fr valoare nominal sau fixat. n viziunea noastr, n
asemenea cazuri, costul plasrii aciunilor nu trebuie s fie mai mic dect valoarea medie a unei
aciuni plasate pn la emisiunea suplimentar de aciuni. De menionat c valoarea medie a unei
aciuni ordinare ar trebui determinat ca raportul dintre valoarea aporturilor n capitalul social i
numrul aciunilor ordinare aflate n circulaie la data lurii deciziei privind emisiunea
suplimentar a aciunilor.
n cazul emitentului JLC-Invest SA, la 18.05.2012, s-a efectuat emisiunea suplimentar de
4961753 de aciuni ordinare nominative fr valoare nominal din contul mijloacelor bneti.
Valoarea medie a unei aciuni, n circulaie pn la emisiunea suplimentar de aciuni, constituia
0,726 lei. Emitentul JLC-Invest SA a plasat aciuni suplimentare la acest pre, prin urmare,
capitalul social s-a majorat cu 3 600 000 (4961753 de aciuni 0,726 lei) lei.
Din cele menionate mai sus, considerm c trebuie modificat coninutul art. 44 alin. (3) al
Legii privind societile pe aciuni [87] n felul urmtor: Condiiile emiterii suplimentare de
aciuni, inclusiv preul plasrii lor, vor fi aceleai pentru toi achizitorii de aciuni. Costul plasrii
aciunilor de aceeai clas nu va fi mai mic dect valoarea nominal, valoarea fixat sau
valoarea medie de achitare a aciunilor din emisiunile precedente (pentru aciunile fr valoare
nominal sau fixat)
O alt problem, care prezint interes tiinific, const n aprecierea influenei majorrii
capitalului social asupra stabilitii financiare a societii pe aciuni. Necesitatea analizei acestui
aspect rezult din importana informaiei analitice pentru fundamentarea i adoptarea deciziilor
de finanare sau investire att de proprietarii societii pe aciuni, ct i de investitorii poteniali,
creditorii, furnizorii etc.
Din punctul nostru de vedere, pentru conducerea i proprietarii societii pe aciuni, este
foarte important s se cunoasc aportul total al acionarilor la formarea surselor de finanare. n
acest context, recomandm s se determine rata contribuiei acionarilor la formarea surselor de
finanare (anexa 15, indicatorul 6.6).
76
n continuare, va fi analizat influena majorrii capitalului social prin majorarea valorii
nominale a unei aciuni ordinare asupra stabilitii financiare a societii pe aciuni. n acest scop,
au fost utilizate datele emitentului Ionel SA, pentru anul 2011.
Exemplul 2.4. Emitentul Ionel SA, la adunarea general a acionarilor din 23.06.2011, a
adoptat decizia cu privire la mrirea capitalului social cu 9645588 lei din contul capitalului
propriu prin majorarea valorii nominale a unei aciuni ordinare de la 1 leu la 2 lei. La data de
24.06.2011, la CNPF, s-a nregistrat majorarea capitalului social cu suma nominalizat. Astfel,
dup aceast operaiune, capitalul social al societii pe aciuni constituie 19291176 lei.
Pentru aprecierea influenei majorrii capitalului social asupra stabilitii financiare a
emitentului Ionel SA, n anul 2011, aplicm tabelul analitic 2.7.
Tabelul 2.7. Analiza influenei majorrii capitalului social asupra stabilitii financiare a
emitentului Ionel SA, n anul 2011
Indicatori
La nceputul
anului 2011
La finele
anului 2011
Abaterea
absolut
1 2 3 4=3-2
1. Numrul de aciuni ordinare, uniti 9645588 9645588 -
2. Valoarea nominal a unei aciuni ordinare, lei 1 2 +1
3. Capital social, lei (ind.1 ind.2) 9645588 19291176 +9645588
4. Capital propriu, lei 56697124 64830669 +8133545
5. Total pasiv, lei 64761515 78800748 +14039233
6. Rata contribuiei acionarilor la formarea surselor
proprii, % (ind.3 ind.4 100)
17,01 29,76 +12,75
7. Rata contribuiei acionarilor la formarea surselor de
finanare totale, % (ind.3 ind.5 100)
14,89 24,48 +9,56
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din Hotrrea Nr. 24/22 din 24.06.2011
cu privire la nregistrri n RSVM [78] i raportul anual al emitentului Ionel SA pentru anul
2011 [134]

Datele tabelului 2.7 indic faptul c majorarea valorii nominale a unei aciuni ordinare de la
1 leu la 2 lei a dus la creterea capitalului social cu 9645588 lei la finele anului 2011, fa de
nceputul anului 2011. Creterea nominalizat a fost efectuat din contul capitalului propriu n
limita prii ce depete capitalul social al emitentului Ionel SA, astfel respectndu-se
prevederile art. 43 alin. (3) lit. a) al Legii privind societile pe aciuni [87]. De menionat c
operaiunea de majorare a capitalului social din capitalul propriu are efect asupra structurii
surselor de finanare a societii pe aciuni, pentru c ntrete credibilitatea societii, asigurnd
stabilitatea unei pri mai mari a surselor proprii de finanare.
n particular, rata contribuiei acionarilor la formarea surselor proprii de finanare s-a
majorat pe parcursul anului 2011 cu 12,75 (de la 17,01% la 29,76%) puncte procentuale, ceea ce
arat modificarea favorabil a structurii capitalului propriu. De asemenea, se observ tendina de
cretere a ratei contribuiei acionarilor la formarea surselor de finanare totale de la 14,89% la
77
nceputul anului 2011 pn la 24,48% la finele anului 2011. Acest fapt ne permite s constatm
c, n primul rnd, s-a mbuntit poziia acionarilor n cadrul societii pe aciuni i, n al
doilea rnd, s-a ntrit stabilitatea financiar a emitentului analizat, deoarece crete cota surselor
proprii de finanare stabile.
n final, putem conchide c optimizarea gradului de stabilitate a surselor proprii de finanare,
n anul 2011, prezint un avantaj sporit pentru investitori, care vor fi interesai s cumpere i s
pstreze aciunile emitentului Ionel SA.
Un aspect, care necesit s fie pus n discuie, const n analiza structurii rezervelor dup
coninutul economic i aprecierea suficienei formrii capitalului de rezerv. Trebuie remarcat
faptul c pentru utilizatorii situaiilor financiare prezint interes informaia rezultat din aceast
analiz, mai ales n procesul lurii deciziilor economice privind formarea i utilizarea rezervelor.
Actualmente, legislaia autohton stipuleaz cerine referitoare la mrimea minim a
capitalului de rezerv. Conform prevederilor art. 46 alin. (1) al Legii privind societile pe
aciuni: societatea formeaz un capital de rezerv, a crui mrime va fi stabilit de statut i va
constitui nu mai puin de 10% din capitalul social al societii [87]. Prin urmare, n scopul
aprecierii suficienei formrii capitalului de rezerv ar fi mai util s fie calculat i analizat rata
capitalului de rezerv fa de capitalul social (anexa 15, indicatorul 6.7).
n continuare, se va analiza structura rezervelor dup coninutul economic i se va aprecia
suficiena formrii capitalului de rezerv al emitenilor Ionel SA i Floare-Carpet SA.
Tabelul 2.8. Analiza structurii rezervelor dup coninutul economic i aprecierea suficienei
formrii capitalului de rezerv al emitenilor Ionel SA i Floare-Carpet SA,
n anii 2011-2012
Ionel SA Floare-Carpet SA
La finele anului
2011
La finele anului
2012
La finele anului
2011
La finele anului
2012 Indicatori
Suma, lei
Cota,
%
Suma, lei
Cota,
%
Suma, lei
Cota,
%
Suma, lei
Cota,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Capital de rezerv 1928774 9,79 2335409 11,61 1066400 2,99 1071990 3,06
2. Rezerve statutare - - - - - 5590 0,02
3. Alte rezerve 17779998 90,21 17779998 88,39 34605261 97,01 33922034 96,92
4. Rezerve - total 19708772 100 20115407 100 35671661 100 34999614 100
5. Capital social 19291176 x 19291176 x 60862090 x 60862090 x
6. Rata capitalului de rezerv
fa de capitalul social, %
(ind.1 ind.5100)
x 10,00 x 12,11 x 1,75 x 1,76
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din rapoartele anuale ale emitenilor
Ionel SA i Floare-Carpet SA, pentru anul 2012 [118; 133]

78
Datele tabelului 2.8 atest faptul c, n componena rezervelor emitenilor Ionel SA i
Floare-Carpet SA, cea mai mare parte o dein alte rezerve. Cota acestora se micoreaz
neesenial, pe parcursul anului 2012, i anume: la emitentul Ionel SA, cu 1,82 puncte
procentuale (de la 90,21%, la nceputul anului, pn la 88,39%, la finele anului), iar la emitentul
Floare-Carpet SA, cu 0,09 (96,92 97,01) puncte procentuale. n decursul anului 2012, la
emitentul Ionel SA, a crescut i ponderea capitalului de rezerv n structura rezervelor de la
9,79% la nceputul anului la 11,61% la finele anului. Aceeai tendin s-a nregistrat i la
emitentul Floare-Carpet SA, cota acestora, la finele anului 2012, a alctuit 3,06%, cu 0,07
puncte procentuale mai puin fa de nceputul anului 2012.
Atrage atenia faptul, c la finele anului 2012, n structura rezervelor emitentului Floare-
Carpet SA, a aprut un element nou rezerve statutare cu o pondere nensemnat (0,02 %). n
ansamblu, structura rezervelor societilor pe aciuni analizate comport un caracter stabil.
Analiznd suficiena formrii capitalului de rezerv, se observ c, la emitentul Ionel SA,
rata capitalului de rezerv fa de capitalul social la nceputul anului constituie 10,00%
majorndu-se pn la 12,11%, la finele anului 2012. Acest fapt indic suficiena capitalului de
rezerv n comparaie cu prevederile legislative. Totodat, situaia este diametral opus la
emitentul Floare-Carpet SA, i anume, rata nominalizat, la nceputul anului 2012, constituie
1,75% i 1,76% la finele anului. Aadar, valoarea capitalului de rezerv nregistrat n bilan i
situaia modificrilor capitalului propriu nu atinge mrimea minim stabilit de legislaie (10%
din capitalul social), constatndu-se nerespectarea cerinelor legale.
n opinia noastr, rezultatele analizei rezervelor pot fi aplicate n cadrul societii pe aciuni
pentru elaborarea, fundamentarea i adoptarea deciziilor privind:
- utilizarea capitalului de rezerv. n particular, capitalul de rezerv al societii Ionel
SA, la finele anului 2011, este mai mare cu 2,11 puncte procentuale fa de cerinele legislative
referitoare la mrimea minim a acestuia. Prin urmare, emitentul analizat poate s decid privind
utilizarea capitalului de rezerv n sum 406291 (2335409 (19291176 0,10)) lei, conform
destinaiilor stipulate n art. 46 alin. (4) al Legii privind societile pe aciuni, i anume: pentru
acoperirea pierderilor societii i/sau la majorarea capitalului ei social [87];
- repartizarea profitului. De exemplu, rezultatele analizei pot fi utilizate n cadrul adunrii
generale a acionarilor emitentului Floare-Carpet SA pentru adoptarea deciziilor privind
distribuirea profitului pentru formarea capitalului de rezerv pn la atingerea mrimii minime
prevzute de legislaie.
Alt aspect analitic, care prezint interes practic pentru utilizatorii situaiilor financiare,
const n aprecierea structurii profitului nerepartizat (pierderii neacoperite). Examinarea
79
aspectului menionat pornete de la faptul c, deoarece componentul nominalizat al capitalului
propriu, deseori, este format att din elemente pozitive (profit), ct i din elemente negative
(pierderi), apare necesitatea aprecierii adecvate a cotelor deinute de acestea. n acest scop,
poate fi aplicat modalitatea separat sau mbinat de analiz structural, esena crora este
prezentat n anexa 11.
n cele ce urmeaz, se va aprecia structura profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al
emitenilor Moldpresa SA i Floare-Carpet SA, dup coninutul economic prin modalitatea
mbinat.
Tabelul 2.9. Analiza mbinat a structurii profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al
emitenilor Moldpresa SA i Floare-Carpet SA dup coninutul economic, n anii 2011-2012
Moldpresa SA Floare-Carpet SA
La finele anului
2011
La finele anului
2012
La finele
anului 2011
La finele
anului 2012
Elemente integrante ale
profitului nerepartizat
(pierderii neacoperite)
Suma, lei
Cota,
%
Suma, lei
Cota,
%
Suma,
lei
Cota,
%
Suma,
lei
Cota,
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Elementele pozitive - total,
inclusiv:
37093880 100 23624285 100 111796 100 275461 100
1.1. Corecii ale rezultatelor
perioadelor precedente
926 0,003 580613 2,46 - - - -
1.2. Profit nerepartizat al anilor
precedeni
516924 1,393 516604 2,19 - - - -
1.3. Profitul net al perioadei de
gestiune
36576030 98,604 22527068 95,35 111796 100 275461 100
2. Elementele negative - total,
inclusiv:
21306082 57,44 6451108 27,31 91996 82,29 97737 35,48
2.1. Corecii ale rezultatelor
perioadelor precedente
- - - - - - 5741 2,08
2.2. Pierdere neacoperit a
anilor precedeni
- - - - 91996 82,29 91996 33,40
2.3. Profit utilizat al anului de
gestiune
21306082 57,44 6451108 27,31 - - - -
3. Profit nerepartizat - total
(ind.1 - ind.2)
15787798 42,56 17173177 72,69 19800 17,71 177724 64,52
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din rapoartele anuale ale emitenilor
Moldpresa SA i Floare-Carpet SA, pentru anii 2011-2012 [118; 119; 126; 127]

Din datele tabelului 2.9, se observ c emitenii Moldpresa SA i Floare-Carpet SA, n
perioada analizat, au nregistrat profit nerepartizat. n dinamic, se remarc modificri
favorabile n structura acestuia. n particular, la emitentul Moldpresa SA, cota profitului
nerepartizat total, nregistrat la finele anului 2012, a alctuit 72,69% din suma elementelor
pozitive ale indicatorului analizat, majorndu-se cu 30,13 (72,69-42,56) puncte procentuale, fa
de finele anului 2011. Dac, la finele anului 2011, elementele negative totale deineau cota de
57,44%, atunci, la finele anului 2012, cota acestora alctuiete 27,31%. De menionat faptul c
80
elementele negative sunt formate doar din profitul utilizat al anului de gestiune. Prin urmare,
situaia dat arat c emitentul Moldpresa SA are o structur optim a indicatorului analizat,
ceea ce-i va permite s mbunteasc poziia financiar i performanele economico-financiare.
La emitentul Floare-Carpet SA, de asemenea, s-a nregistrat tendina de cretere a cotei
profitului nerepartizat total n suma elementelor pozitive ale indicatorului analizat, de la 17,71%,
la finele anului 2011, la 64,52%, la finele anului 2012. La finele anului 2012, elementele
negative totale ale indicatorului analizat micorau mrimea elementelor pozitive cu 35,48%.
Acest fapt denot c, dac societatea pe aciuni, din profitul net al perioadei de gestiune (275461
lei), va acoperi pierderile neacoperite ale anilor precedeni (91996 lei) i coreciile rezultatelor
perioadelor precedente (5741 lei), atunci, la dispoziia emitentului mai rmn 64,52% profit net
nerepartizat (177724 lei).
n opinia noastr, rezultatele analizei de acest tip ofer informaii utile pentru nelegerea i
explicarea nregistrrii profitului nerepartizat sau pierderii neacoperite prin identificarea
elementelor pozitive i negative care l-au format i permit desprinderea concluziilor privitoare la
performanele activitii economico-financiare a societii pe aciuni.
n final, remarcm faptul c metodele i tehnicile analizei formrii capitalului propriu al
emitentului aciunilor prezint multiple avantaje i pot contribui la obinerea informaiilor
necesare pentru fundamentarea unor decizii economice optime i raionale.2.2. Aprofundarea analizei cauzale a sporului creterii capitalului propriu prin
evidenierea contribuiei capitalului social
Aspectul creterii economice a societii pe aciuni este deosebit de important pentru orice
manager i investitor. Din acest motiv, indicatorul sporului creterii capitalului propriu este unul
dintre cei mai utili, deoarece pune n eviden capacitatea de dezvoltare a societii pe aciuni.
Pentru nelegerea mai profund i aplicarea mai contient a acestui indicator, este necesar
investigarea, n mod complex, a analizei cauzale a sporului creterii capitalului propriu.
Din punct de vedere al formrii capitalului propriu, considerm c capacitatea de sporire a
acestuia se concretizeaz n sporirea capitalului social, care este elementul integrant de baz al
capitalului propriu i o surs de finanare constant a activitii economico-financiare a societii
pe aciuni.
Astfel, propunem sistemul factorial de analiz a sporului creterii capitalului propriu
prezentat n figura 2.1.
81

Fig. 2.1. Sistem factorial de analiz a sporului creterii capitalului propriu
Sursa: elaborat de autor
Dup prerea noastr, cu ajutorul sistemului factorial ilustrat n figura 2.1, se poate realiza o
analiz a situaiei la moment i aprecia, pentru un interval de timp imediat urmtor, tendina pe
care capitalul propriu poate s o urmeze n evoluia sa.
Primul factor, sporul creterii capitalului social, determin msura n care capacitatea de
cretere a capitalului social, pe seama profitului reinvestit, admite sporirea capitalului propriu, i
respectiv, creterea potenialului economic al societii pe aciuni.
Cel de-al doilea factor, rata contribuiei capitalului social la formarea capitalului propriu,
scoate n eviden ponderea capitalului social n totalul surselor proprii de finanare. Trebuie
menionat c influena acestui factor asupra sporului creterii capitalului propriu este deosebit de
important, n situaia cnd are loc majorarea capitalului social din sursele interne, adic prin
efortul propriu al societii pe aciuni, fr aporturi noi din afara societii de ctre acionari.
Din punctul nostru de vedere, avantajul acestui sistem factorial const n faptul c este uor
aplicabil n practic i denot cauzele principale i cile de baz de majorare a sporului creterii
capitalului propriu.
Pentru calculul influenei factorilor recomandai asupra devierii sporului creterii capitalului
propriu, s-a apelat la datele emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i Moldpresa SA, pentru
anii 2011-2012. n acest scop, au fost selectate datele iniiale n anexa 25.
n continuare, aplicnd metoda diferenelor absolute, vom ilustra calculul influenei factorilor
asupra devierii sporului creterii capitalului propriu, dup sistemul factorial recomandat n figura
2.1. Metodica analizei cauzale i mrimea influenei factorilor se prezint n tabelul 2.10.
n baza rezultatelor obinute, n anexa 25, se poate meniona c, n anul 2012, sporul creterii
capitalului propriu, la IM Sudzucker Moldova SA, constituie 6,24%, iar la emitentul
Moldpresa SA, este de 9,98%. Aceasta nseamn c este posibil sporirea capitalului propriu
n aceeai proporie, dac, n cursul anului de gestiune, se vor utiliza sursele interne obinute la
finele anului precedent. ntr-o astfel de situaie, capitalul propriu al IM Sudzucker Moldova
SA, n anul 2013, poate deveni 756572246 lei ( ) ( ) % 24 , 6 712135021 712135021 + , iar capitalul
=

=

Profit reinvestit
Valoarea medie a
capitalului propriu
Sporul creterii
capitalului social
Rata contribuiei capitalului
social la formarea capitalului
propriu
Profit reinvestit
Valoarea medie a
capitalului social
Valoarea medie a capitalului social
Valoarea medie a capitalului
propriu
Sporul creterii
capitalului propriu
82
Tabelul 2.10. Calculul influenei factorilor asupra devierii sporului creterii capitalului propriu
al emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i Moldpresa SA
Mrimea influenei factorilor, puncte procentuale
Denumirea factorilor
IM Sudzucker Moldova SA Moldpresa SA
1 2 3
1) Modificarea sporului creterii
capitalului social
( )
92 , 12
100
16 , 17 116,01 40,71


=

( )
01 , 7
100
72 , 5 40 , 319 196,72


=

2) Modificarea ratei contribuiei
capitalului social la formarea
capitalului proprii
( )
74 , 0
100
16 , 17 15,33 40,71


=

( )
28 , 1
100
72 , 5 5,07 196,72


=

Verificare:
( )
66 , 13 66 , 13
74 , 0 ) 92 , 12 ( 90 , 19 6,24


=
+ =

( )
29 , 8 29 , 8
28 , 1 ) 01 , 7 ( 27 , 18 9,98


=
+ =

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din hotrrile adunrii generale a
acionarilor [68; 69] i rapoartele anuale ale emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i
Moldpresa SA, pentru anii 2011-2012 [126; 127; 136; 137] selectate n anexa 25

propriu al emitentului Moldpresa SA, n anul 2013 poate fi 99323895 lei
( ) ( ) % 98 , 9 90310870 90310870 + .
Datele tabelului 2.10 arat c, n anul 2012, sporul creterii capitalului propriu a nregistrat o
diminuare n comparaie cu anul 2011, i anume, cu 13,66 puncte procentuale la IM Sudzucker
Moldova SA i cu 8,29 puncte procentuale la emitentul Moldpresa SA. Din analiza cauzal,
s-a constatat c acest fapt s-a datorat tendinei negative de diminuare a sporului creterii
capitalului social, determinnd micorarea sporului creterii capitalului propriu al IM Sudzucker
Moldova SA cu 12,92 puncte procentuale i cu 7,01 puncte procentuale al emitentului
Moldpresa SA.
Analiznd influena ratei contribuiei capitalului social la formarea capitalului propriu asupra
indicatorului analizat putem meniona c acest factor s-a micorat, n perioada analizat, cu 1,83
(15,33-17,16) puncte procentuale la IM Sudzucker Moldova SA, ceea ce a determinat scderea
sporului creterii capitalului propriu cu 0,74 puncte procentuale. Aceeai tendin s-a nregistrat
i la emitentul Moldpresa SA, unde diminuarea ratei contribuiei capitalului social la formarea
capitalului propriu cu 0,65 (5,07-5,72) puncte procentuale a condus la micorarea indicatorului
rezultativ cu 1,28 puncte procentuale.
n opinia noastr, micorarea sporului creterii capitalului social al emitenilor IM
Sudzucker Moldova SA i Moldpresa SA poate crea dezavantaje pentru mai multe pri
interesate de situaia financiar a acestora, i anume:
- pentru conducerea societii pe aciuni, deoarece se restrng posibilitile de majorare a
capitalului propriu din sursele interne, ceea ce poate condiiona reducerea stabilitii
financiare;
83
- pentru acionari, pentru c se limiteaz posibilitile de a achita dividende n perioadele
viitoare, fapt ce poate determina scderea preul de pia al aciunii;
- pentru creditori, fiindc apare riscul de nerambursare a creditelor i de neplat a
dobnzilor.
Din rezultatele analizei cauzale prezentate mai sus, conchidem c msurile, care trebuie luate
de societile pe aciuni analizate, sunt legate, preponderent, de sporul creterii capitalului social.
Astfel, devine deosebit de important dezvluirea cilor posibile de majorare a acestui indicator.
n acest sens, trebuie avut n vedere c sporirea capitalului social se realizeaz pe parcursul
activitii societii pe aciuni fie din surse interne, fie din surse (contribuii) externe de finanare.
Sursele interne se degaj din propria activitate pe care o desfoar societatea. De menionat c
sursele interne de sporire a capitalului social se realizeaz direct prin existena rezervelor
constituite anterior, dar nefolosite, i prin generarea profitului care rmne nerepartizat ca
rezultat al politicii de autofinanare.
Prin urmare, n practica economic a societilor pe aciuni, frecvent, apare o problem legat
de determinarea mrimii exacte a posibilitii de majorare a capitalului social n exclusivitate din
surse interne. Necesitatea cercetrii acestei probleme se impune din urmtoarele considerente:
pentru ca investitorii s investeasc n aciuni i s pstreze pachetele deinute, societatea pe
aciuni trebuie s asigure atractivitatea financiar, adic, sperana obinerii unei remuneraii
viitoare sub form de dividende. n opinia noastr, pentru aprecierea acestei perspective, trebuie
calculat i analizat sporul creterii capitalului social, care prezint o utilitate aparte n practica
analitic de elaborare a studiilor, planurilor i prognozelor societii pe aciuni.
n contextul celor menionate, economistul romn, Ioan I. Trenca, afirm c rata creterii
capitalului social este socotit unul dintre cei mai utili indicatori folosii n analizele financiare,
deoarece ea este n msur s pun n eviden tocmai capacitatea societii pe aciuni de a-i
spori, n viitor, vnzrile, uneori, ntr-un mod confortabil, fr a recurge la alte politici de
finanare [167, p.233]. Economistul menionat recomand un sistem factorial de analiz a ratei
creterii capitalului social format din doi factori: rata rentabilitii capitalului social i rata
profitului net nedistribuit (anexa 16, sistemul factorial apte). Din punctul nostru de vedere, acest
sistem factorial pune n eviden interrelaia dintre politica de dividende i politica de
autofinanare a viitoarelor programe ale societii pe aciuni, totodat, el nu permite dezvluirea
amnunit a cauzelor i cilor de optimizare a nivelului acestui indicator.
Pentru a asigura conducerea, investitorii reali i poteniali, cu informaie mai complex n
scopul adoptrii unor decizii corecte, propunem sistemul factorial de analiz a sporului creterii
capitalului social prezentat n figura 2.2.
84

Fig. 2.2. Sistem factorial de analiz a sporului creterii capitalului social
Sursa: elaborat de autor
Considerm c sistemul propus scoate n eviden interesul societii pe aciuni i, totodat,
al acionarilor si, pentru a asigura creterea economic a societii din contul surselor interne.
Deci, n viziunea noastr, sporul creterii capitalului social poate fi determinat de
modificarea favorabil a urmtoarelor componente cauzale:
sporirea eficienei desfurrii activitii operaionale, evident, c se dorete ca
rentabilitatea veniturilor din vnzri s nregistreze un nivel ct mai mare, iar n evoluie s
marcheze o tendin ascendent, deoarece, astfel, va fi posibil sporirea indicatorului rezultativ;
accelerarea rotaiei activelor poate condiiona sporirea capitalului social, att timp ct
activitatea societii pe aciuni este profitabil, n caz contrar, fiecare rotaie suplimentar a
activelor aduce pierderi suplimentare;
majorarea gradului de ndatorare impune acionarii s verifice dac societatea pe aciuni
se afl, n continuare, sub control i s devin extrem de ateni, atunci, cnd prghia financiar
devine mai mare dect nivelul de siguran ( 2). n astfel de situaii, are loc majorarea prii
surselor de finanare ce urmeaz a fi remunerat cu dobnzi, fapt ce creeaz un pericol pentru
independena financiar a societii pe aciuni i limitarea posibilitilor de plat a dividendelor;
creterea capacitii de finanare a activelor pe seama elementelor capitalului propriu,
altele dect capitalul social, contribuie la sporirea posibilitii de cretere a lui, pentru c aceste
surse de finanare nu sunt purttoare de cheltuieli de deservire i nu urmeaz a fi remunerate
prin dividende;

Politica de
dividende a
emitentului

Rata de
reinvestire a
profitului net
Profit
reinvestit
Profit net

Structura
surselor de
finanare

Rata
prghiei
financiare

Valoarea
medie a activelor
Valoarea
medie a
capitalului
propriu

Structura
capitalului
propriu


Coeficientul de
multiplicare al
capitalului social


Valoarea
medie a capitalului
propriu
Valoarea medie a
capitalului social
Politica
fiscal


Cota
profitului
net

Profit net
Profit
pn la
impozitare


Eficiena
utilizrii
activelor


Numrul de
rotaii ale
activelor

Venituri din
vnzri
Valoarea
medie a
activelor

Eficiena
vnzrilor


Rentabilitatea
veniturilor
din vnzri


Profit pn
la impozitare
Venituri din
vnzri

SPORUL CRETERII CAPITALULUI SOCIAL
85
majorarea ratei profitului net contribuie la sporirea capitalului social, fiindc crete
capacitatea societii pe aciuni de a remunera acionarii i, respectiv, a atrage investitorii, de a
finana investiiile n activele imobilizate i cele circulante;
creterea ratei de reinvestire a profitului net permite majorarea capitalului social, ntruct
este o alternativ a plii dividendelor. De exemplu, din punct de vedere financiar, nu este acelai
lucru dac o societate pe aciuni, realiznd profit net, nu distribuie niciun procent sub form de
dividende, sau l distribuie ntr-o proporie rezonabil determinat. n primul caz, emitentul are
posibilitatea s-i sporeasc capitalul social pe seama ntregului profit net, iar n al doilea caz, pe
seama unei pri din profit net.
Dup prerea noastr, sistemul factorial de analiz a sporului creterii capitalului social,
examinat mai sus, poate fi extins prin descompunerea factorului numrului de rotaii ale
activelor. n acest context, propunem detalierea numrului de rotaii ale activelor, n urmtoarele
componente: numrul de rotaii ale fondului de rulment net (numrul de rotaii ale marjei de
securitate); rata de finanare a activelor circulante pe seama fondului de rulment net; lichiditatea
curent i rata datoriilor curente. Prin urmare, obinem un sistem factorial de analiz a sporului
creterii capitalului social format din nou factori de influen, care este prezentat n anexa 16
(sistemul factorial nou).
Interconexiunea factorilor de influen asupra modificrii sporului creterii capitalului social
poate fi prezentat schematic n figura 2.3.

Fig. 2.3. Interconexiunea factorilor de influen asupra modificrii
sporului creterii capitalului social
Sursa: elaborat de autor


F
a
c
t
o
r
i


d
e
t
a
l
i
a

i

Rentabilitatea
activelor
Rata
profitului
net
Rata
prghiei
financiare
Numrul de
rotaii
ale activelor
Rentabilitatea
veniturilor din
vnzri

Rata de
reinvestire a
profitului net

Numrul de rotaii
ale fondului de
rulment net
Rata de finanare a activelor
circulante pe seama fondului
de rulment net
Lichiditatea
curent
Rata
datoriilor curente

86
Din punctul nostru de vedere, necesitatea determinrii influenei factorilor detaliai ai
numrului de rotaii ale activelor asupra modificrii sporului creterii capitalului social survine
din faptul c:
numrul de rotaii ale fondului de rulment net (calculat ca raportul dintre veniturile din
vnzri i valoarea medie a fondului de rulment net) permite societii pe aciuni i investitorilor
s cunoasc msura n care eficiena utilizrii fondului de rulment net poate s influeneze sporul
creterii capitalului social. Trebuie menionat c, n literatura de specialitate, se examineaz rata
marjei de securitate (durata de rotaie a fondului de rulment net), ce exprim perioada de timp n
care entitatea recupereaz fondul de rulment propriu prin venituri din vnzri i care trebuie s
fie cuprins ntre 30 i 90 de zile [169, p.367]. Respectiv, pentru a admite creterea capitalului
social, numrul de rotaii ale fondului de rulment net, nregistrat ntr-un an, trebuie s fie ntre 12
i 4 rotaii, n funcie de domeniul de activitate al societii pe aciuni;
rata de finanare a activelor circulante pe seama fondului de rulment net (calculat ca
raportul dintre valoarea medie a fondului de rulment net i valoarea medie a activelor circulante)
ofer posibilitatea de a nelege msura n care corelaiile dintre necesitile de resurse circulante
i posibilitile de finanare influeneaz sporul creterii capitalului social. Aceast rat arat
capacitatea disponibilizrii unei pri a capitalului permanent pentru acoperirea financiar a
activelor circulante;
lichiditatea curent (calculat ca raportul dintre valoarea medie a activelor circulante i
valoarea medie a datoriilor curente) permite aprecierea influenei modificrii echilibrului
financiar, pe termen scurt, al societii pe aciuni asupra sporului creterii capitalului social. Dac
nivelul lichiditii curente este subunitar, atunci societatea se afl n pericol de incapacitate de
plat, ceea ce duce la ncetinirea rotaiei activelor i condiioneaz scderea sporului creterii
capitalului social. n cazul n care, nivelul lichiditii curente se-nscrie ntre 12,5, aceasta se
echivaleaz cu un fond de rulment net optim, fapt ce presupune sporirea capitalului social;
rata datoriilor curente (calculat ca raportul dintre valoarea medie a datoriilor curente i
valoarea medie a activelor) indic msura n care ponderea datoriilor curente n totalul pasivelor
influeneaz modificarea sporului creterii capitalului social. Creterea n dinamic a acestui
factor contribuie la accelerarea rotaiei activelor, totodat, duce la micorarea capitalului
permanent i limitarea posibilitilor privind efectuarea investiiilor capitale.
Pentru aplicarea n practic a sistemelor factoriale de analiz a sporului creterii capitalului
social recomandate, s-au utilizat datele emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i Moldpresa
SA, pentru anii 2011-2012, care sunt selectate n anexa 25.
87
n tabelul 2.11 a fost efectuat calculul influenei factorilor asupra devierii sporului creterii
capitalului social al emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i Moldpresa SA, aplicnd
metoda substituiilor n lan pentru sistemul factorial prezentat n figura 2.2 i anexa 16 (sistemul
factorial opt).
Tabelul 2.11. Calculul influenei factorilor asupra devierii sporului creterii capitalului social al
emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i Moldpresa SA
Factorii corelai
Nr.
subst.
VV
R
RA
N
PF
R

CS
M
K
PNet
C
PNet
R
R
Sporul creterii
capitalului
social, %
Calculul
influenei
factorilor
Mrimea
influenei, puncte
procentuale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M IM Sudzucker Moldova SA
0 15,75 1,1628 125,52 5,829 100,00 86,58 116,01 - -
1 9,02 1,1628 125,52 5,829 100,00 86,58 66,44 66,44-116,01 -49,57
2 9,02 1,0724 125,52 5,829 100,00 86,58 61,28 61,28-66,44 -5,16
3 9,02 1,0724 132,14 5,829 100,00 86,58 64,51 64,51-61,28 +3,23
4 9,02 1,0724 132,14 6,523 100,00 86,58 72,19 72,19-64,51 +7,68
5 9,02 1,0724 132,14 6,523 82,86 86,58 59,82 59,82-72,19 -12,37
6 9,02 1,0724 132,14 6,523 82,86 58,92 40,71 40,71-59,82 -19,11
MOLDPRESA SA
0 12,06 2,1713 174,45 17,480 100,00 40,00 319,40 - -
1 10,53 2,1713 174,45 17,480 100,00 40,00 278,88 278,88-319,40 -40,52
2 10,53 1,6543 174,45 17,480 100,00 40,00 212,48 212,48-278,88 -66,40
3 10,53 1,6543 168,91 17,480 100,00 40,00 205,73 205,73-212,48 -6,75
4 10,53 1,6543 168,91 19,715 100,00 40,00 232,04 232,04-205,73 +26,31
5 10,53 1,6543 168,91 19,715 84,78 40,00 196,72 196,72-232,04 -35,32
6 10,53 1,6543 168,91 19,715 84,78 40,00 196,72 196,72-196,72 0,00
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din hotrrile adunrii generale a
acionarilor [68; 69] i rapoartele anuale al emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i
Moldpresa SA pentru anii 2011-2012 [126; 127; 136; 137] selectate n anexa 25

Dup cum am menionat, analiza cauzal a sporului creterii capitalului social poate fi
aprofundat prin detalierea numrului de rotaii ale activelor. n acest scop, recomandm
aplicarea sistemului factorial din nou factori prezentat n anexa 16 (sistemul factorial nou).
Astfel, n baza datelor din anexa 25, au fost efectuate calculele privind analiza cauzal detaliat a
sporului creterii capitalului social al IM Sudzucker Moldova SA (tabelul A 26.1) i
Moldpresa SA (tabelul A 26.2), folosind metoda diferenelor absolute.
Din calculele efectuate n anexa 25, tabelele 2.11 i A 26.1, se observ c, n ultimii doi ani,
valoarea capitalului social al IM Sudzucker Moldova SA nu s-a modificat, dar posibiliti de
majorare a acestuia din sursele interne exist. n anul 2011, emitentul IM Sudzucker Moldova
SA a avut posibilitatea de a majora capitalul social pe seama surselor interne cu 116,01%, dar, n
anul 2012, cu 40,71%. Aceasta nseamn c este posibil sporirea capitalului propriu n aceeai
proporie, dac, n cursul anului de gestiune, se vor utiliza sursele interne obinute la finele
anului precedent. Adic, valoarea capitalul social, n anul 2013, poate deveni egal cu
88
167199998 lei ( ) ( ) % 71 , 40 109166600 109166600 + , iar valoarea capitalului propriu se poate
majora cu 44441723 lei ( ) % 71 , 40 109166600 .
n urma analizei efectuate, s-au evideniat principalele cauze de formare a tendinei negative
de diminuare a sporului creterii capitalului social, care poate condiiona atragerea surselor
externe de majorare a capitalului social, n caz de necesitate.
Cel mai negativ moment se apreciaz a fi diminuarea nivelului rentabilitii veniturilor din
vnzri, n anii 2011-2012, cu 6,73 (9,0215,75) puncte procentuale, care a condus la micorarea
sporului creterii capitalului social cu 49,57 puncte procentuale. Aceasta s-a datorat majorrii
costurilor privind cultivarea sfeclei de zahr i a seminelor i creterii costurilor unitare la
produsele finite (zahr, ciocolate, produse de cofetrie, produse de panificaie).
De asemenea, a influenat negativ asupra diminurii sporului creterii capitalului social cu
19,11 puncte procentuale i micorarea cotei profitului reinvestit n suma profitului net cu 27,66
(58,9286,58) puncte procentuale. Putem meniona c aceast situaie poate provoca nrutirea
performanelor societii pe aciuni.
Creterea presiunii fiscale a condiionat diminuarea ratei profitului net cu 17,14 (82,86
100,00) puncte procentuale, n anul 2012, fa de anul 2011, fapt ce a contribuit la scderea
indicatorului rezultativ cu 12,37 puncte procentuale. Influena negativ a acestui factor se
justific prin faptul c, n perioada analizat, s-a majorat cota impozitului pe venit stabilit de
legislaia fiscal naional.
Un efect negativ asupra modificrii sporului creterii capitalului social l-a generat ncetinirea
rotaiei activelor cu 0,0904 (1,07241,1628) uniti, fa de anul 2011, ceea ce a condus la
diminuarea indicatorului rezultativ cu 5,16 puncte procentuale. Ca s explicm acest fenomen,
trebuie s aprofundm analiza cauzal prin detalierea factorilor numrului de rotaie a activelor.
Din rezultatele calculelor efectuate n tabelul A 26.1, observm urmtoarele:
micorarea ratei datoriilor curente cu 0,852 (9,29810,150) puncte procentuale, n anul
2012, comparativ cu anul 2011, a condiionat diminuarea sporului creterii capitalului social cu
5,61 puncte procentuale. Dup prerea noastr, influena negativ a acestui factor poate fi
justificat prin faptul c, la emitentul IM Sudzucker Moldova SA, n anul 2012, a sczut
nivelul de ndatorare pe termen scurt, ceea ce denot ntrirea stabilitii financiare;
ncetinirea vitezei de rotaie a fondului de rulment net, cu 0,095 (1,54801,6430) uniti,
a avut efect negativ asupra sporului creterii capitalului social cu 3,84 puncte procentuale.
Observm c numrul de rotaii ale fondului de rulment net, nregistrat n anii 2011-2012, nu s-
89
a situat n limitele considerate optime (4-12 rotaii), ceea ce relev utilizarea neeficient a
fondului de rulment net;
creterea ratei lichiditii curente, cu 0,477 (8,4507,973) uniti, a contribuit la majorarea
sporului creterii capitalului social cu 3,78 puncte procentuale. Aceast situaie se explic prin
faptul c nivelul ratei lichiditii curente, n anii 2011-2012, a depit limitele optime (1-2,5),
ceea ce nseamn c societatea dispune de active circulante suficiente pentru a onora obligaiile
scadente pe termen scurt i a majora sursele proprii de finanare, totodat, o parte din mijloacele
de plat sunt ngheate n stocuri de mrfuri i materiale care nu aduc venit;
mrimea ratei de finanare a activelor circulante pe seama fondului de rulment net arat c,
n anul 2012, emitentul IM Sudzucker Moldova SA a finanat 88,17% din activele circulante
cu fondul de rulment net. Majorarea acestei rate de la 87,46%, n anul 2011, la 88,17%, n anul
2012, a condus la creterea sporului creterii capitalului social cu 0,51 puncte procentuale.
Trebuie remarcat faptul c posibilitile societii pe aciuni de multiplicare a capitalului
social din sursele proprii de finanare s-au majorat cu 0,694 (6,5235,829) uniti, ceea ce a
permis sporirea indicatorului rezultativ cu 7,68 puncte procentuale. Situaia dat a fost
determinat de creterea profitului nerepartizat rmas la dispoziia societii. Considerm c
acest aspect denot creterea gradului de stabilitate financiar a IM Sudzucker Moldova SA.
Majorarea ratei prghiei financiare cu 6,62 (132,14125,52) puncte procentuale, n anul
2012, fa de anul 2011, condiioneaz creterea indicatorului rezultativ cu 3,23 puncte
procentuale. Trebuie remarcat c gradul de ndatorare a societii a crescut, dar, n perioada
supus analizei, la IM Sudzucker Moldova SA, nivelul ratei prghiei financiare nu atinge
nivelul de siguran (200%) cu 67,86 (132,14 200,00) puncte procentuale, ceea ce indic faptul
c emitentul poate s atrag suplimentar surse de finanare mprumutate cu 483235932
(940978427 lei 67,86% 132,14%) lei. n cazul depirii sumei menionate, este posibil c
societatea pe aciuni va avea dificulti n ceea ce privete independena financiar, obinerea
investitorilor strategici etc.
n final, este necesar s subliniem c, pentru majorarea sporului creterii capitalului social,
conducerea IM Sudzucker Moldova SA trebuie s atrag o atenie deosebit msurilor privind
majorarea rentabilitii vnzrilor, utilizarea eficient a activelor totale i a fondului de rulment
net.
Precum se observ din datele tabelelor 2.11 i A 26.2, la emitentul Moldpresa SA, nivelul
sporului creterii capitalului social, n anul 2012, constituie 196,72 %. Dac se vor utiliza sursele
interne obinute la finele anului 2012, este posibil sporirea surselor proprii de finanare cu
acelai procent n cursul anului de gestiune. ntr-o asemenea situaie, valoarea capitalul social, n
90
anul 2013, poate deveni 13591675 ( ) ( ) % 72 , 196 4580640 4580640 + lei, iar valoarea capitalului
propriu se poate majora cu 9011035 ( ) % 72 , 196 4580640 lei.
n dinamic, se nregistreaz o modificare nefavorabil a sporului creterii capitalului social
micorndu-se cu 122,68 (196,72319,40) puncte procentuale, n anul 2012, fa de anul 2011.
Aceasta relev, la rndul ei, limitarea posibilitilor interne de expansiune a societii
Moldpresa SA, care sunt influenate de mai muli factori.
n particular, pe parcursul perioadei analizate, s-a nregistrat ncetinirea vitezei de rotaie a
activelor totale cu 0,517 (1,65432,1713) uniti, ceea ce a condus la diminuarea sporului
creterii capitalului social cu 66,40 puncte procentuale. Din rezultatele calculelor efectuate n
tabelul A 26.2, observm c influena negativ a factorului menionat a fost determinat de
urmtoarele cauze:
ncetinirea vitezei de rotaie a fondului de rulment net, de la 47,39 uniti, n anul 2011, la
40,56 uniti, n anul 2012, a contribuit la diminuarea sporului creterii capitalului social cu
40,18 puncte procentuale. n pofida faptului c viteza de rotaie a fondului de rulment net s-a
ncetinit, mrimea indicatorului menionat depete nivelul recomandat, ceea ce relev o
eficien nalt i o suficien a fondului de rulment net;
rata datoriilor curente, n anii 2011-2012, se micoreaz, de la 29,83%, la 27,75%.
Aceast evoluie a condus la diminuarea indicatorului rezultativ cu 15,98 puncte procentuale;
nivelul de finanare a activelor circulante pe seama fondului de rulment net este foarte
sczut i, n dinamic, s-a nregistrat diminuarea acestuia, de la 13,31%, n anul 2011, la
12,82%, n anul 2012. Acest fapt a determinat scderea sporului creterii capitalului social cu
8,95 puncte procentuale;
rata lichiditii curente s-a micorat cu 0,0065 (1,1471,1535) uniti, ceea ce a condus
la diminuarea indicatorului rezultativ cu 1,29 puncte procentuale. De menionat c, la
emitentul Moldpresa SA, n perioada analizat, rata lichiditii curente se ncadreaz n
limitele optime (12,5).
n anul 2012, s-a nregistrat diminuarea rentabilitii veniturilor din vnzri cu 1,53 (10,53
12,06) puncte procentuale, comparativ cu anul 2011. Aceast situaie a avut ca efect micorarea
sporului creterii capitalului social cu 40,52 puncte procentuale.
Scderea ratei profitului net cu 15,22 (84,78100,00) puncte procentuale, n anul 2012, fa
de anul 2011, a contribuit la reducerea sporului creterii capitalului social cu 35,32 puncte
procentuale. Influena acestui factor se justific prin faptul c majorarea presiunii fiscale a fost
condiionat de modificarea reglementrilor naionale n domeniul impozitrii.
91
De asemenea, a influenat negativ asupra diminurii sporului creterii capitalului social cu
6,75 puncte procentuale i micorarea ratei prghiei financiare cu 5,54 (168,91174,45) puncte
procentuale, n anul 2012, comparativ cu anul 2011. De menionat c, la finele anului 2012, rata
prghiei financiare nu depete nivelul de siguran (200%), ceea ce denot c societatea pe
aciuni poate majora cota datoriilor n totalul surselor de finanare cu 31,09 (168,91200,00)
puncte procentuale sau cu 28078550 (152548983 lei 31,09% 168,91%) lei.
Ca moment pozitiv, putem aprecia faptul c posibilitile societii de a multiplica capitalului
social din sursele financiare proprii s-au majorat cu 2,24 (19,7217,48) uniti, fapt ce a condus
la creterea sporului creterii capitalului social cu 26,31 puncte procentuale.
Generaliznd cele prezentate mai sus, conchidem c este oportun propunerea de a efectua
analiza cauzal a sporului creterii capitalului social dup sistemele factoriale recomandate,
deoarece rezultatele analizei pot fi utilizate n procesul decizional, de exemplu, n urmtoarele
situaii:
- elaborarea i fundamentarea deciziilor privind efectuarea investiiilor n aciunile
societii pe aciuni. n particular, sporul creterii capitalului social al IM Sudzucker Moldova
SA, n anul 2012, este relativ nalt (40,71%), ceea ce provoac interesul investitorilor reali i
poteniali n procurarea aciunilor emitentului. Totodat, diminuarea acestei rate n dinamic, cu
75,30 puncte procentuale, i oblig pe investitori s cunoasc cauzele reale ale acestui fenomen
negativ i s fie prudeni, atunci, cnd fac plasamente suplimentare n aciunile societii pe
aciuni;
- pregtirea informaiilor pentru adunarea general a acionarilor. Rezultatele analizei
pot fi utile la adoptarea deciziilor privind majorarea capitalului social n perioadele viitoare. La
emitentul Moldpresa SA, nivelul indicatorului analizat n anul 2012 (196,72%) denot c
societatea pe aciuni are posibiliti considerabile de a majora capitalul social din sursele
interne. Astfel, n cadrul adunrii generale a acionarilor, poate fi adoptat decizia cu privire la
emisiunea suplimentar a aciunilor societii pe aciuni n limita capitalului propriu ce
depete capitalul ei social;
- urmrirea concordanei deciziilor de afaceri ale conducerii societii pe aciuni cu
interesele acionarilor. De exemplu, uneori, managerii sunt interpui de acionarul majoritar s
desfoare unele operaiuni care au drept efect scurgerea de mijloace (fonduri) din societatea pe
aciuni i nclcarea drepturilor acionarilor minoritari. Datele analizei efectuate arat c, la
emitentul Moldpresa SA, nivelul sporului creterii capitalului social diminueaz cu 122,68
puncte procentuale n anii 2011-2012 i managerii trebuie s ntreprind msuri privind
majorarea rentabilitii vnzrilor, utilizarea eficient a activelor totale i fondului de rulment
92
net, atragerea surselor de finanare mprumutate (pstrndu-se nivelul de siguran). Astfel, prin
analiza deciziilor luate de manageri, acionarii vor putea aprecia att corectitudinea i
transparena operaiilor desfurate, ct i protejarea i mrirea valorii investiiilor lor.
innd seama de cele prezentate mai sus, considerm c ambele sisteme factoriale de analiz
a sporului creterii capitalului social sunt aplicabile i ofer informaii utile utilizatorilor
situaiilor financiare.
Revenind la analiza cauzal a sporului creterii capitalului propriu, inem s menionm c
sistemul factorial, recomandat n figura 2.1, poate fi aprofundat prin descompunerea factorilor
detaliai ai sporului creterii capitalului social. Prin urmare, n figura 2.4, sunt prezentai n mod
schematic factorii detaliai de influen asupra modificrii sporului creterii capitalului propriu.
Astfel, propunem un sistem factorial de analiz mai profund a sporului creterii capitalului
propriu, format din urmtorii opt factori de influen: rentabilitatea veniturilor din vnzri,
numrul de rotaii ale fondului de rulment net, rata de finanare a activelor circulante pe seama
fondului de rulment net, lichiditatea curent, rata datoriilor curente, rata prghiei financiare, rata
profitului net i rata de reinvestire a profitului net. Acest sistemul este indicat i n anexa 16
(sistemul factorial ase).

Fig. 2.4. Factorii de influen asupra modificrii sporului creterii capitalului propriu
Sursa: elaborat de autor
n viziunea noastr, aceast abordare detaliat permite studierea corelaiilor existente ntre
sporul creterii capitalului propriu i factorii care, destul de profund, evideniaz contribuia

Rata de finanare a
activelor circulante
pe seama fondului
de rulment net
Lichiditatea
curent
Rata
datoriilor
curente
Numrul de rotaii
ale fondului de
rulment net
Rentabilitatea
veniturilor din vnzri
Numrul de rotaii
ale activelor
Rata
prghiei financiare
Coeficientul de multiplicare
a capitalului social
Rata
profitului net
Rata de reinvestire a
profitului net

Sporul
creterii
capitalului social
Rata contribuiei
capitalului social la
formarea
capitalului proprii

Factori detaliai Factori intermediari


Indicatorul rezultativ
93
potenialului intern al societii pe aciuni la realizarea creterii surselor proprii de finanare.
Dup cum se observ n figura 2.4, asupra sporului creterii capitalului propriu acioneaz
factorii detaliai prin intermediul factorilor intermediari. n scopul determinrii influenei
factorilor intermediari asupra indicatorului rezultativ, s-a aplicat metoda diferenelor absolute
(tabelul 2.10). Pentru determinarea influenei factorilor detaliai ai sporului creterii capitalului
social, asupra modificrii sporului creterii capitalului propriu, ca procedeu de analiz, poate fi
aplicat metoda participrii prin cot, ceea ce este demonstrat n anexa 27.
Sinteza influenei factorilor detaliai asupra sporului creterii capitalului propriu al
emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i MoldpresaSA este prezentata n tabelul 2.12.
Tabelul 2.12. Sinteza influenei factorilor detaliai asupra sporului creterii capitalului propriu
al emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i MoldpresaSA
Mrimea influenei factorilor, puncte
procentuale
Denumirea factorilor
IM Sudzucker
Moldova SA
Moldpresa SA
1 2 3
Variaia sporului creterii capitalului propriu pe seama
modificrii sporului creterii capitalului social,
inclusiv din cauza:

-12,92

-7,01
1) Variaiei rentabilitii veniturilor din vnzri -8,51 -2,32
2) Variaiei numrului de rotaii ale activelor,
inclusiv din cauza:
-0,89 -3,79
2.1) ANumrului de rotaii a fondului de rulment net -0,66 -2,30
2.2) ARatei de finanare a activelor circulante pe seama fondului
de rulment net
+0,08 -0,51
2.3) ALichiditii curente +0,65 -0,07
2.4) ARatei datoriilor curente -0,96 -0,91
3) Variaiei ratei prghiei financiare +0,56 -0,39
4) Variaiei coeficientului de multiplicare a capitalului social +1,32 +1,50
5) Variaiei ratei profitului net -2,12 -2,01
6) Variaiei ratei de reinvestire a profitului net -3,28 0,00
Sursa: elaborat de autor n baza rezultatelor analizei cauzale a sporului creterii capitalului
propriu al emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i Moldpresa SA, prezentate anexa 27

Datele prezentate n tabelul 2.12 arat c factorii detaliai ai sporului creterii capitalului
social exercit o influen n acelai sens asupra sporului creterii capitalului propriu, ca i asupra
sporului creterii capitalului social, dar cuantumul influenei fiind diferit.
Rezultatele analizei cauzale a sporului creterii capitalului propriu efectuate n anexa 27
devin deosebit de importante n urmtoarele situaii:
La aprecierea raionalitii atragerii creditelor de ctre societile pe aciuni i la
acceptarea sau refuzul cererii de credit din partea creditorilor. De exemplu, IMSudzucker
Moldova SA, n anul 2013, are posibilitatea de a majora capitalul propriu cu 6,24% din sursele
94
interne, iar emitentul Moldpresa SA cu 9,98% (anexa 25). Totodat, lund n considerare
nivelul ratei prghiei financiare, la finele anului 2012, societile pe aciuni analizate dispun de
rezerv de atragere a surselor de finanare mprumutate, i anume: IM Sudzucker Moldova SA,
n sum de 483235932 lei, iar Moldpresa SA, n mrime de 28078550 lei. La rndul su,
creditorul potenial poate acorda credite, deoarece rambursarea i plata dobnzilor aferente, pot fi
realizate de IM Sudzucker Moldova SA i Moldpresa SA n condiii normale.
La identificarea oportunitilor de dezvoltare a activitii societii pe aciuni. De
exemplu, rezultatele analizei arat c posibilitile de majorare a capitalului propriu, care exist
la societile pe aciuni analizate, pot asigura sursele necesare dezvoltrii i restructurrii
activitii. Totodat, atrage atenie diminuarea nivelului sporului creterii capitalului propriu al
IMSudzucker Moldova SA cu 13,66 puncte procentuale i al emitentului Moldpresa SA cu
8,29 puncte procentuale (tabelul 2.10). Dac aceast tendin se va menine n viitor, atunci se
limiteaz esenial perspectivele de dezvoltare a activitii societilor pe aciuni analizate.
La aprecierea corespunderii principiului continuitii activitii societii pe aciuni. De
exemplu, nivelul sporului creterii capitalului propriu arat c, n anul 2013, emitenii IM
Sudzucker Moldova SA i Moldpresa SA au posibilitatea de a majora capitalul propriu din
sursele interne i a-i continua activitatea n mod normal, n viitor. Rezultatele analizei cauzale
de acest gen pot fi folosite cu succes n cadrul auditului situaiilor financiare, n particular, pentru
obinerea probelor de audit privind gradul de adecvare al aplicrii prezumiei continuitii
activitii n ntocmirea situaiilor financiare.
n concluzie, este de menionat faptul c rezultatele analizei cauzale a sporului creterii
capitalului propriu, prin implementarea recomandrilor prezentate, sunt foarte importante att
pentru aprecierea strategiei de dezvoltare i organizare a activitii economico-financiare a
societii pe aciuni, ct i pentru fundamentarea deciziilor economice optime.


2.3. Concluzii la capitolul 2
n capitolul prezentat, sunt cercetate metodele i tehnicile specifice analizei formrii
capitalului propriu al societilor pe aciuni, precum i analiza cauzal a sporului creterii
capitalului propriu prin evidenierea contribuiei capitalului social.
n final, conchidem urmtoarele:
1. Rezultatele analizei structurii capitalului propriu, n funcie de impactul elementelor
componente asupra realizrilor societii pe aciuni, pot fi aplicate n diferite situaii ale
procesului decizional. n particular, n opinia autorului, este mai raional aplicarea mrimii
95
capitalului propriu, format din elementele care in de realizrile efectuate, pentru
fundamentarea deciziilor economice privind aprecierea posibilitilor extinderii i diversificrii
activitii operaionale pe seama surselor proprii, realizarea unor investiii n aciuni, acordarea
creditelor etc.
2. n baza investigaiilor realizate s-a constatat, c analiza oportun a corelaiei dintre
capitalul propriu (activele nete la valoarea contabil) i capitalul social contribuie la prevenirea
consecinelor negative prevzute de legislaie. Cauzele posibile, care provoac diminuarea
capitalului propriu sub nivelul capitalului social, in de apariia elementelor negative ale
capitalului propriu. n scopul evitrii acestor cauze, autorul a recomandat msuri ce pot fi
ntreprinse pentru asigurarea respectrii cerinelor legislative, precum i ntririi stabilitii
financiare a societii pe aciuni.
3. Analiza reglementrilor normative n vigoare arat, c actualmente nu sunt prevzute
cerine privind costul minim al aciunilor din emisiunea suplimentar, n cazul cnd acestea se
plaseaz fr valoare nominal sau fixat. n vederea soluionrii acestei probleme, considerm
c, n asemenea cazuri, costul plasrii aciunilor nu trebuie s fie mai mic dect valoarea medie
de achitare a aciunilor din emisiunile precedente, determinat ca raportul dintre valoarea
aporturilor n capitalul social i numrul aciunilor ordinare aflate n circulaie la data lurii
deciziei privind emisiunea suplimentar a aciunilor. n acest context, autorul propune
includerea n coninutul art. 44 alin. (3) al Legii privind societile pe aciuni, a cerinelor cu
privire la costul minim al aciunilor din emisiunea suplimentar la plasarea acestora fr
valoare nominal sau fixat.
4. Un aspect important n dezvoltarea societii pe aciuni l reprezint formarea suficient
a capitalului de rezerv i structura adecvat a rezervelor formate pe seama profitului
nerepartizat. Autorul a argumentat necesitatea analizei structurii rezervelor dup coninutul
economic i aprecierii suficienei formrii capitalului de rezerv, ceea ce va contribui la
obinerea informaiilor necesare pentru fundamentarea deciziilor operative privind constituirea i
utilizarea capitalului de rezerv, precum i repartizarea profitului.
5. Numrul de rotaii ale activelor constituie unul dintre factorii de influen asupra
modificrii sporului creterii capitalului propriu i, respectiv, asupra capacitii de dezvoltare a
societii pe aciuni. n scopul optimizrii deciziilor economice, autorul argumenteaz
necesitatea descompunerii factorului sus-menionat n patru factori, care ofer utilizatorilor
informaii utile privind influena: eficienei utilizrii fondului de rulment net, corelaiilor dintre
necesitile de active circulante i posibilitile de finanare, modificrii echilibrului financiar pe
termen scurt i structurii surselor de finanare.
96
6. Aprofundarea i perfecionarea analizei cauzale a sporului creterii capitalului propriu,
prin evidenierea contribuiei capitalului social, a demonstrat oportunitatea i necesitatea aplicrii
sistemelor factoriale recomandate n tez. Ca rezultat al cercetrilor, s-a propus s se aplice
abordarea detaliat a indicatorului sus-menionat n urmtoarele situaii ale procesului
decizional: elaborarea i fundamentarea deciziilor privind efectuarea investiiilor n aciunile
societii pe aciuni, urmrirea concordanei deciziilor de afaceri ale conducerii societii pe
aciuni cu interesele acionarilor, aprecierea raionalitii atragerii creditelor de ctre societile
pe aciuni i la acceptarea sau refuzul cererii de credit din partea creditorilor, identificarea
oportunitilor de dezvoltare a activitii societii pe aciuni, aprecierea corespunderii
principiului continuitii activitii societii pe aciuni.
97
3. ANALIZA EFICIENEI UTILIZRII CAPITALULUI PROPRIU I IMPACTUL
ACESTEIA ASUPRA PROCESULUI DECIZIONAL

3.1. Modaliti de analiz a rentabilitii capitalului propriu drept suport pentru
elaborarea deciziilor economice
Pentru orice societate pe aciuni, este important de a verifica dac, n procesul desfurrii
activitii economice, sursele de finanare proprii sunt utilizate ntr-un mod destul de eficient
pentru a obine rezultatul financiar, care va asigura finanarea investiiilor i rambursarea
datoriilor. n acest scop, este necesar efectuarea analizei rentabilitii capitalului propriu.
n particular, la fundamentarea deciziilor alternative privind investirea n aciunile ordinare
sau prefereniale, recomandm investitorilor reali i poteniali s se conduc de rezultatele
analizei comparate a rentabilitii capitalului propriu i rentabilitii capitalului acionar ordinar.
n continuare, este exemplificat aprecierea alternativelor de investiii n aciunile emitenilor
Franzelua SA, Moldpresa SA i Ionel SA, n anii 2011-2012.
Tabelul 3.1. Analiza comparat a nivelului rentabilitii capitalului propriu i rentabilitii
capitalului acionar ordinar n anii 2011-2012
Franzelua SA Moldpresa SA Ionel SA
Nr.
crt.
Indicatori
Anul 2011 Anul 2012
Anul
2011
Anul
2012
Anul
2011
Anul
2012
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Profit net (pierdere net), lei (23461335) 1230436 36576030 22527068 8132687 2636294
2
Dividende anunate la aciunile
prefereniale, lei
123813 - 1009169 1320401 - -
3
Valoarea medie a capitalului
propriu, lei
265721925 249339723 80075085 90310870 60763897 65543111
4
Valoarea nominal medie a
aciunilor prefereniale, lei
1853520 1853520 399960 399960 - -
5
Rentabilitatea capitalului
propriu, % ( ) 100 3 . 1 . ind ind
(8,83) 0,496 45,68 24,94 13,38 4,02
6
Rentabilitatea capitalului
acionar ordinar, %
( ) ( ) ( ) 100 4 . 3 . 2 . 1 . ind ind ind ind
(8,94) 0,50 44,64 23,59 13,38 4,02
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din rapoartele anuale ale emitenilor
Moldpresa SA, Franzelua SA i Ionel SA pentru anii 2011-2012 [126; 127; 131; 132;
133; 134]

Din datele prezentate n tabelul 3.1, observm c, deoarece capitalul social al emitenilor
Moldpresa SA i Franzelua SA este format din aciuni ordinare i prefereniale, nivelul
rentabilitii capitalului propriu este diferit de nivelul rentabilitii capitalului acionar ordinar.
La emitentul Ionel SA, nivelul rentabilitii capitalului propriu este egal cu nivelul rentabilitii
capitalului acionar ordinar, fiindc capitalul social este format doar din aciuni ordinare.
98
La emitentul Franzelua SA, n anul 2012, nivelul rentabilitii capitalului acionar ordinar
a fost mai mare dect nivelul rentabilitii capitalului propriu. De aici, rezult c pentru
investitorii poteniali este mai raional s investeasc n aciunile ordinare ale emitentului,
deoarece deintorii aciunilor ordinare pot pretinde la o cot mai mare din profitul net sub form
de dividende.
n anii 2011-2012, la emitentul Moldpresa SA, nivelul rentabilitii capitalului propriu a
fost mai mare dect nivelul rentabilitii capitalului acionar. n asemenea condiii, pentru
investitori, este mai rentabil s investeasc n aciunile prefereniale, dect n aciunile ordinare.
De remarcat c emitentul sus-menionat dispune de 9999 de aciuni prefereniale de clasa I cu
dividende fixate i 6666 de aciuni prefereniale de clasa a II-a cu dividende nefixate. Prin
urmare, investitorii, pe lng analiza rentabilitii capitalului acionar ordinar i rentabilitii
capitalului propriu trebuie s compare i mrimea dividendelor fixate pe aciunile prefereniale
cu mrimea dividendelor pe aciunile ordinare, mai ales n situaia cnd profitul net are
perspectiv de cretere. De exemplu, n anul 2012, emitentul Moldpresa SA a anunat
dividende la o aciune preferenial de clasa I n mrime de 1,17 lei, aciune preferenial de
clasa a II-a 52,2945 lei, aciune ordinar - 1,60 lei [68]. Astfel, devine evident c pentru
investitorii poteniali este mai atractiv s investeasc n aciuni prefereniale de clasa a II-a, iar
deintorii de aciuni prefereniale de clasa I trebuie s decid s vnd aciunile sau s le
converteasc n aciuni de alt clas.
Analiza comparat a nivelului rentabilitii capitalului propriu i rentabilitii capitalului
acionar ordinar al emitenilor Franzelua SA, Moldpresa SA i Ionel SA, n anii 2011-
2012, ne permite s menionm c, pentru investitori, cele mai atractive aciuni sunt ale
emitentului Moldpresa SA, deoarece nivelul ratelor analizate de rentabilitate este cel mai nalt.
n opinia noastr, rezultatele analizei prezentate mai sus pot fi incluse n raportul conducerii.
ntruct este foarte necesar prezentarea informaiilor privind eficiena utilizrii capitalului
propriu, propunem ca capitolul Informaii privind rscumprarea prilor sociale i a aciunilor
proprii al raportului conducerii societii pe aciuni s fie denumit Informaii privind
rscumprarea aciunilor proprii i eficiena utilizrii capitalului propriu, n care s fie inclus
subcapitolul Eficiena utilizrii capitalului propriu. Modelul subcapitolului menionat, elaborat
i recomandat de autor spre implementare, este prezentat n anexa 34. Obiectivul subcapitolului
propus const n furnizarea de informaii utile unei game largi de utilizatori, cum sunt:
proprietarii, care sunt interesai de evoluia ratelor de rentabilitate pentru a hotr cnd s
cumpere, s pstreze sau s vnd aciunile;
99
investitorii poteniali, care nu investesc n aciuni pn nu dein informaii despre evoluia
rentabilitii capitalului propriu i rentabilitii capitalului acionar ordinar i starea
economico-financiar a societii pe aciuni n care investesc;
conducerea societii pe aciuni, care va utiliza informaia pentru a cunoate posibilitile
de autofinanare i a dimensiona sursele proprii de finanare;
participanii profesioniti ai pieei de capital, care, la acordarea serviciilor aferente
operaiunilor cu valorile mobiliare, utilizeaz informaii privind eficiena utilizrii
capitalului propriu.
Pentru asigurarea deintorilor de aciuni ordinare cu informaii mai complexe, n vederea
adoptrii unor decizii de calitate superioar, considerm necesar analiza rentabilitii capitalului
acionar ordinar din punct de vedere cauzal. n acest context, pentru practica analitic a
societilor pe aciuni propunem un sistem factorial de analiz a rentabilitii capitalului acionar
ordinar, care este prezentat n anexa 18 (sistemul factorial zece).
Sistemul factorial recomandat relev eficiena utilizrii capitalului acionar ordinar, prin
intermediul rentabilitii veniturilor din vnzri, numrului de rotaii ale capitalului propriu, ratei
prghiei financiare, coeficientului de multiplicare a capitalului acionar ordinar, ratei profitului
net i cotei profitului net ce revine deintorilor aciunilor ordinare. De evideniat c primii doi
factori caracterizeaz activitatea operaional a societii pe aciuni, urmtorii doi factori -
structura surselor de finanare i ultimii doi repartizarea profitului.
n baza celor menionate mai sus, n figura 3.1, prezentm, schematic, factorii de influen
asupra devierii nivelului rentabilitii capitalului acionar ordinar, recomandai pentru practica
analitic a societilor pe aciuni.
Succesiunea factorilor n sistemul menionat arat c nivelul rentabilitii capitalului acionar
ordinar depinde, n primul rnd, de nivelul rentabilitii veniturilor din vnzri i, n al doilea
rnd, de numrul de rotaii ale activelor. Aceast ordine a factorilor se explic prin faptul c
accelerarea rotaiei activelor n condiiile mrimii negative a rentabilitii veniturilor din vnzri
va duce numai la producerea accelerat a pierderilor i diminuarea rentabilitii capitalului
acionar ordinar, iar n situaia cnd rentabilitatea veniturilor din vnzri este pozitiv, accelerarea
rotaiei activelor va influena favorabil indicatorul rezultativ. n al treilea rnd, rentabilitatea
capitalului acionar depinde de structura surselor de finanare, deoarece nu este raional de atras
surse de finanare mprumutate n condiiile cnd primii doi factori sunt la nivel sczut. n
asemenea condiii, acionarii risc s piard controlul asupra desfurrii activitii emitentului. n
al patrulea rnd, acioneaz coeficientul de multiplicare a capitalului acionar ordinar, adic
structura capitalului propriu, ntruct capitalul acionar ordinar urmeaz s fie remunerat prin
100


Fig. 3.1. Factorii de influen asupra devierii rentabilitii capitalului acionar ordinar
Sursa: elaborat de autor
dividende numai dup achitarea dobnzilor i onorarea obligaiilor privind dividendele pe
aciunile prefereniale. n al cincilea rnd, influeneaz rata profitului net, pentru c mrimea
acestui factor depinde de evoluia primilor patru, i anume, de veniturile ctigate, de costurile i
cheltuielile suportate, de structura surselor de finanare i de cota impozitului pe venit stabilit de
legislaia fiscal. n ultimul rnd, rentabilitatea capitalului acionar depinde de cota profitului net
ce revine deintorilor aciunilor ordinare, pentru c repartizarea profitului pentru dividende este
posibil numai dup achitarea impozitului pe venit, adic, n condiiile existenei profitului net.
Pentru ilustrarea aplicabilitii sistemului factorial, recomandat de analiza rentabilitii
capitalului acionar ordinar, a fost efectuat calculul prin metoda substituiilor n lan n tabelul
3.2. n acest scop s-au utilizat datele emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA, pentru anii
2011-2012, care sunt selectate n anexa 28.
Din calculele efectuate n tabelul 3.2, observm c rentabilitatea capitalului acionar ordinar
la emitentul Moldpresa SA, n anul 2012, a constituit 23,59%, aceasta nseamn c, la fiecare
leu capital acionar ordinar, revin 23 de bani profit net rmas la dispoziia deintorilor aciunilor
ordinare. n anii 2011-2012, nivelul rentabilitii capitalului acionar ordinar s-a micorat cu
21,05 (23,59 44,64) puncte procentuale, fapt ce denot c aciunile ordinare ale emitentului au
devenit mai puin atractive pentru investitori, oferind posibilitatea de a obine venituri mai mici.
Factorii
ce caracterizeaz
structura
surselor de
finanare
Factorii
ce caracterizeaz
activitatea
operaional
Factorii
ce caracterizeaz
repartizarea
profitului
Rentabilitatea
veniturilor din vnzri
Numrul de rotaii
ale activelor
Rata
prghiei financiare
Coeficientul de multiplicare a
capitalului acionar ordinar
Rata
profitului net
Cota profitului net ce revine
deintorilor aciunilor ordinare

101
Tabelul 3.2. Calculul influenei factorilor asupra rentabilitii capitalului acionar ordinar al
emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA n anii 2011-2012
Factorii corelai
Nr.
subst.
VV
R
RA
N
PF
R
CAO
M
K
PNet
C
PNet
Dao
K
Rentabilitatea
capitalului
acionar
ordinar, %
Calculul
influenei
factorilor
Mrimea
influenei
factorilor,
puncte
procentuale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MOLDPRESA SA
0 12,06 2,1713 174,45 100,50 100,00 97,24 44,64 - -
1 10,53 2,1713 174,45 100,50 100,00 97,24 38,98 38,98-44,64 -5,66
2 10,53 1,6543 174,45 100,50 100,00 97,24 29,70 29,70-38,98 -9,28
3 10,53 1,6543 168,91 100,50 100,00 97,24 28,75 28,75-29,70 -0,95
4 10,53 1,6543 168,91 100,45 100,00 97,24 28,74 28,74-28,75 -0,01
5 10,53 1,6543 168,91 100,45 84,78 97,24 24,37 24,37-28,74 -4,37
6 10,53 1,6543 168,91 100,45 84,78 94,14 23,59 23,59-24,37 -0,78
FRANZELUA SA
0 (4,174) 1,7566 120,42 100,70 100,00 100,53 (8,9382) - -
1 0,516 1,7566 120,42 100,70 100,00 100,53 1,1050 1,1050-(-8,9382) +10,0432
2 0,516 1,8199 120,42 100,70 100,00 100,53 1,1448 1,1448-1,1050 +0,0398
3 0,516 1,8199 124,41 100,70 100,00 100,53 1,1827 1,1827-1,1448 +0,0379
4 0,516 1,8199 124,41 100,75 100,00 100,53 1,1833 1,1833-1,1827 +0,0006
5 0,516 1,8199 124,41 100,75 42,27 100,53 0,5002 0,5002-1,1833 -0,6831
6 0,516 1,8199 124,41 100,75 42,27 100,00 0,4975 0,4975-0,5002 -0,0027
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din rapoartele anuale al emitenilor
Moldpresa SA i Franzelua SA pentru anii 2011-2012 [126; 127; 131; 132], selectate n
anexa 28

Rezultatele analizei cauzale arat c asupra diminurii nivelului rentabilitii capitalului
acionar ordinar al emitentului Moldpresa SA au influenat negativ toi factorii analizai. n
particular, viteza de rotaie a activelor s-a ncetinit cu 0,517 (1,6543 2,1713) uniti n perioada
analizat, ceea ce arat utilizarea neeficient a activelor disponibile i a contribuit la scderea
nivelului rentabilitii capitalului acionar ordinar cu 9,28 puncte procentuale.
De asemenea, a influenat negativ i micorarea rentabilitii veniturilor din vnzri cu 1,53
(10,53-12,06) puncte procentuale, n anul 2012, fa de anul 2011, conducnd la diminuarea
indicatorului rezultativ cu 5,66 puncte procentuale.
n anul 2012, rata profitului net a constituit 84,78%, micorndu-se cu 15,22 (84,78
100,00) puncte procentuale fa de anul 2011, ceea ce a determinat scderea nivelului
rentabilitii capitalului acionar ordinar cu 4,37 puncte procentuale. De menionat c influena
negativ a acestui factor se justific prin majorarea cheltuielilor privind impozitul pe venit, al
cror mod de calcul este strict reglementat de prevederile legislaiei fiscale i nu este de
competena proprietarilor societii pe aciuni.
102
Efect negativ a generat i micorarea ratei prghiei financiare cu 5,54 (168,91 174,45)
puncte procentuale, n anii 2011-2012, acest fapt a condus la scderea nivelului rentabilitii
capitalului acionar ordinar cu 0,95 puncte procentuale. Aici, este important s revenim la cele
expuse n paragraful 2.2, i anume, ntruct rata prghiei financiare nu depete nivelul de
siguran (200%), putem conchide c societatea pe aciuni dispune de rezerve de atragere a
surselor de finanare mprumutate.
Diminuarea cotei profitului net ce revine deintorilor aciunilor ordinare de la 97,24%, n
anul 2011, la 94,14 %, n anul 2012, a contribuit la micorarea indicatorului analizat cu 0,78
puncte procentuale. Influena negativ a acestui factor se explic prin politica de dividende
promovat de emitentul Moldpresa SA.
O influen nesemnificativ a avut-o i diminuarea factorului de multiplicare a capitalului
acionar ordinar cu 0,05 (100,45 100,50) puncte procentuale, n anul 2012, fa de anul 2011,
ceea ce a determinat micorarea nivelul rentabilitii capitalului acionar ordinar cu 0,01 puncte
procentuale.
Din cele expuse mai sus, putem afirma c emitentul Moldpresa SA dispune de rezerve
interne de majorare a rentabilitii capitalului acionar ordinar n mrime de 15,90
(5,66+9,28+0,95+0,01) puncte procentuale, dac va ntreprinde msuri privind accelerarea
vitezei de rotaie a activelor, sporirea rentabilitii veniturilor din vnzri, creterea ratei
prghiei financiare i ratei de multiplicare a capitalului acionar ordinar minimum pn la
nivelul anului 2011.
Apreciind mrimea rentabilitii capitalului acionar ordinar al emitentului Franzelua SA,
observm c, la finele anului 2012, este de 0,50%. n pofida faptului c nivelul acestei rate este
foarte sczut, atrage atenia majorarea acesteia cu 9,44 (0,4975 (8,9382)) puncte procentuale
fa de nivelul anului 2011, fapt ce impune examinarea rezultatelor analizei cauzale.
Majorarea rentabilitii veniturilor din vnzri cu 4,69 (0,516 (4,174)) puncte procentuale,
n anii 2011-2012, a avut o influen favorabil asupra indicatorului rezultativ, n sensul sporirii
acestuia cu 10,04 puncte procentuale. De asemenea, accelerarea vitezei de rotaie a activelor de
la 1,77 uniti la 1,82 uniti a determinat creterea rentabilitii capitalului acionar ordinar cu
0,04 puncte procentuale. Influen pozitiv a fost generat i de creterea ratei prghiei financiare
cu 3,99 (124,41 120,42) puncte procentuale, n anul 2012, fa de anul 2011, fapt ce a condus
la sporirea nivelului indicatorului rezultativ cu 0,04 puncte procentuale. Totui, este important s
menionm c, la finele anului 2012, rata prghiei financiare nu depete nivelul de siguran
(200%), ceea ce denot c emitentul Franzelua SA dispune de rezerve de cretere a surselor
103
de finanare mprumutate n mrime de 188 471 369 (310196098 lei (200,00%124,41%)
124,41%) lei, fapt care va permite majorarea nivelului rentabilitii capitalului acionar ordinar.
Diminuarea ratei profitului net cu 57,73 (42,27 100,00) puncte procentuale, n anul 2012,
fa de anul 2011, a condus la micorarea nivelului rentabilitii capitalului acionar ordinar cu
0,68 puncte procentuale. n perioada analizat, a sczut i cota profitului net ce revine
deintorilor aciunilor ordinare de la 100,53%, n anul 2011, la 100,00%, n anul 2012, ceea ce a
generat o diminuare nesemnificativ a indicatorului rezultativ. Influena negativ a acestor doi
factori se explic prin efectul politicii fiscale a statului i politicii de dividende promovate de
proprietarii emitentului Franzelua SA.
Generaliznd cele prezentate mai sus, conchidem c rezultatele analizei cauzale a
rentabilitii capitalului acionar ordinar pot fi aplicate n procesul decizional n urmtoarele
situaii:
La aprecierea calitii managementului activitii operaionale ale societii pe aciuni.
n particular, la Franzelua SA, factorii ce caracterizeaz activitatea operaional au condus la
majorarea rentabilitii capitalului acionar ordinar cu 10,08 (10,04 + 0,04) puncte procentuale,
ceea ce denot c au fost corect promovate deciziile managementului financiar privind obinerea
profitului la un leu venituri din vnzri i utilizarea surselor de finanare. Acest fapt va ncuraja
investitorii reali s pstreze comanda de conducere a societii pe aciuni, deoarece sunt
posibiliti de dezvoltare a activitii operaionale i perspective de valorificare a mijloacelor
investite. n acelai timp, la emitentul Moldpresa SA, atrage atenia influena factorilor sus-
menionai care diminueaz indicatorul rezultativ cu 14,94 (5,66 + 9,28) puncte procentuale,
aceasta indic restrngerea capacitii de amplificare a performanelor activitii operaionale.
Acest fapt poate impune proprietarii, n cadrul adunrii generale a acionarilor, s aprobe
hotrrea cu privire la ncetarea mputernicirilor persoanelor cu funcii de rspundere ale
societii pe aciuni (membrii consiliului societii, organului executiv, precum i alte persoane
care exercit atribuii de dispoziie n conducerea societii), deoarece nu au acionat integral n
interesele societii pe aciuni i acionarilor.
La optimizarea structuri surselor de finanare. De menionat c optimizarea structurii
financiare presupune stabilirea acelei combinaii ntre capitalul proprii i sursele de finanare
mprumutate, care s permit maximizarea nivelului rentabilitii capitalului acionar ordinar i
valorii aciunilor emitentului. De exemplu, rentabilitatea capitalului acionar ordinar al
emitentului Franzelua SA, n anul 2012, este foarte joas (0,50%), la fel este mic i rata
prghiei financiare (124,41%), astfel apare necesitatea utilizrii rezervei de cretere a surselor de
finanare mprumutate (calculate mai sus), care va permite majorarea nivelului rentabilitii n
104
condiiile unor riscuri normale. Prin urmare, majorarea ratei prghiei financiare pn la nivelul
maxim de siguran (200%) va permite emitentului analizat s sporeasc nivelul rentabilitii
capitalului acionar ordinar cu 0,76 (1,1827 124,41 200,00 1,1448) puncte procentuale,
adic cu 0,72 (0,76-0,04) puncte procentuale mai mult fa de influena acestui factor la finele
anului 2012.
La luarea deciziilor privind majorarea capitalului social. De remarcat c n condiiile
nivelului sczut al rentabilitii capitalului acionar ordinar deintorii de aciuni ordinare ai
emitentului Franzelua SA pot decide s retrag investiiile i s se orienteze spre aciuni mai
rentabile (de exemplu, aciunile ordinare ale emitentului Moldpresa SA). Emitentul
Franzelua SA, n scopul meninerii numrului de aciuni ordinare n circulaie i mbuntirii
poziiei acionarilor n cadrul societii pe aciuni, poate s ia decizia privind majorarea
capitalului social din capitalul propriu n limita prii ce depete capitalul social prin mrirea
valorii nominale a aciunilor plasate i/sau plasarea de aciuni ale emisiunii suplimentare, care se
vor repartiza ntre acionarii societii fr plat, proporional cu numrul de aciuni ordinare care
le aparin. Spre deosebire de aceast situaie, la emitentul Moldpresa SA, nivelul rentabilitii
capitalului acionar ordinar, n anul 2012, este relativ nalt (23,59%), ceea ce provoac interesul
investitorilor reali i poteniali pentru procurarea aciunilor ordinare, deoarece exist perspective
de cretere a valorii acionarilor. Acest fapt va permite societii pe aciuni s-i majoreze
capitalul social prin plasarea de aciuni ordinare ale emisiunii suplimentare din contul aporturilor
din partea achizitorilor de aciuni, ceea ce va duce la ntrirea stabilitii financiare i poziiei
societii pe piaa de capital.
Rentabilitatea capitalului acionar ordinar se reflect direct n rentabilitatea capitalului
propriu. De remarcat c diferena dintre aceste dou rate de rentabilitate este determinat de
structura capitalului social i politica de dividende promovat de societatea pe aciuni. n acest
context, pentru societile pe aciuni propunem un sistem factorial de analiz a rentabilitii
capitalului propriu format din urmtorii factori: rentabilitatea capitalului acionar ordinar, rata
corelaiei dintre capitalul acionar ordinar i capitalul propriu (rata capitalului acionar ordinar) i
rata corelaiei dintre profitul net i profitul net ce revine deintorilor aciunilor ordinare.
Interconexiunea factorilor de influen asupra modificrii rentabilitii capitalului propriu
poate fi prezentat schematic prin figura 3.2.
Din punctul nostru de vedere, sistemul factorial recomandat (anexa 18, sistemul factorial
unsprezece) scoate n eviden eficiena utilizrii capitalului propriu prin:
- sporirea eficienei investiiilor efectuate de ctre deintorii de aciuni ordinare, i anume,
cu ct rentabilitatea capitalului acionar ordinar nregistreaz un nivel mai nalt i cresctor n
105

Fig. 3.2. Interconexiunea factorilor de influen asupra devierii nivelului
rentabilitii capitalului propriu
Sursa: elaborat de autor
dinamic, cu att posibilitatea de a genera surse proprii de finanare, pe termen lung, este mai
mare, fapt ce permite majorarea rentabilitii capitalului propriu;
- creterea cotei capitalului acionar ordinar n mrimea total a capitalul propriu
permite acionarilor s cunoasc n ce msur se modific rentabilitatea capitalului propriu
din cauza modificrii structurii acestuia. ntruct capitalul acionar ordinar constituie
componenta cea mai important a capitalului propriu, la analiza cauzal, o atenie foarte
mare trebuie acordat influenei ratei capitalului acionar ordinar, deoarece deintorii de
aciuni ordinare i asum riscurile, n caz de generare a pierderilor nete, de insolvabilitate
sau lichidare a societii pe aciuni;
- proporia n care profitul net rmne la dispoziia deintorilor aciunilor ordinare sau este
distribuit deintorilor aciunilor prefereniale sub form de dividende. Un nivel nalt al ratei
corelaiei dintre profitul net i profitul ce revine deintorilor aciunilor ordinare reflect o
politic de dividende accentuat privind achitarea dividendelor pe aciunile prefereniale, care
este atractiv pentru investitorii de aciuni prefereniale.
innd seama de cele menionate mai sus, considerm c analiza cauzal a rentabilitii
capitalului propriu, dup sistemul factorial recomandat, permite investitorilor reali i poteniali s
aprecieze dac investiia lor este eficient i exist posibiliti de dezvoltare a unei activiti
durabile i competitive a societii pe aciuni.
n anexa 29, s-a ilustrat metodica analizei cauzale a rentabilitii capitalului propriu al
emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA aplicnd metoda diferenelor absolute pentru

RENTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU

Numrul de
rotaii ale
activelor
Rata
prghiei
financiare
Coeficientul de
multiplicare a
capitalului
acionar ordinar
Rata
profitului
net
Cota profitului net
ce revine
deintorilor
aciunilor ordinare
Rentabilitatea
veniturilor din
vnzriFactorii ce caracterizeaz
activitatea operaional
Factorii ce caracterizeaz
structura surselor de finanare
Factorii ce caracterizeaz
repartizarea profitului

Rentabilitatea
capitalului acionar
ordinar
Rata corelaiei dintre
capitalul acionar
ordinar i capitalul
propriu
Rata corelaiei dintre
profitul net i profitul net
ce revine deintorilor
aciunilor ordinare

F
a
c
t
o
r
i

d
e
t
a
l
i
a

i

F
a
c
t
o
r
i

i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
i

106
sistemul factorial prezentat n anexa 18 (sistemul factorial unsprezece).
Sinteza influenei factorilor asupra modificrii rentabilitii capitalului propriu al emitenilor
Moldpresa SA i Franzelua SA este prezentata n tabelul 3.3.
Tabelul 3.3. Sinteza analizei cauzale a rentabilitii capitalului propriu al emitenilor
Moldpresa SA i Franzelua SA n anii 2011-2012
Mrimea influenei factorilor, puncte
procentuale Denumirea factorilor
Moldpresa SA Franzelua SA
1 2 3
Variaia rentabilitii capitalului propriu,
din care datorit:
-20,74 +9,326
1) Modificrii rentabilitii capitalului acionar ordinar -21,54 +9,325
2) Modificrii ratei corelaiei dintre capitalul acionar ordinar i
capitalul propriu
+0,01 -0,001
3) Modificrii ratei corelaiei dintre profitul net i profitul net ce
revine deintorilor aciunilor ordinare
+0,79 +0,002
Sursa: elaborat de autor n baza rezultatelor analizei cauzale a rentabilitii capitalului propriu
al emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA n anii 2011-2012 prezentate n anexa 29

Datele tabelului 3.3 i calculele efectuate n anexa 29 denot c nivelul rentabilitii
capitalului propriu al emitentului Moldpresa SA s-a micorat cu 20,74 puncte procentuale, de
la 45,68 %, n anul 2011, la 24,94 %, n anul 2012.
n urma analizei factoriale, s-a evideniat principala cauz de diminuare a indicatorului
rezultativ, i anume, scderea rentabilitii capitalului acionar ordinar cu 21,05 (23,59 44,64)
puncte procentuale, ce a provocat micorarea rentabilitii capitalului propriu cu 21,54 puncte
procentuale.
n acelai timp, rentabilitatea capitalului propriu a nregistrat o sporire bazat pe creterea
ratei corelaiei dintre profitul net i profitul net ce revine deintorilor aciunilor ordinare, de la
102,84 %, n anul 2011, la 106,22 %, n anul 2012. Sub influena majorrii acestui factor nivelul
rentabilitii capitalului propriu a crescut cu 0,79 puncte procentuale. O asemenea situaie este
atractiv pentru deintorii de aciuni prefereniale.
Influen favorabil a realizat i creterea ratei corelaiei dintre capitalul acionar ordinar i
capitalul propriu cu 0,05 (99,55 99,50) puncte procentuale, ceea ce a permis majorarea
rentabilitii capitalului propriu cu 0,01 puncte procentuale. Aceast influen nesemnificativ
ncurajeaz deintorii de aciuni ordinare prin faptul c, din punctul lor de vedere, se
mbuntete structura capitalului propriu.
n anii 2011-2012, la emitentul Franzelua SA, se observ majorarea nivelului rentabilitii
capitalului propriu cu 9,33 (0,50 (8,83)) puncte procentuale. Rezultatele analizei cauzale arat
c sporirea indicatorului analizat s-a datorat, n exclusivitate, majorrii rentabilitii capitalului
107
acionar ordinar cu 9,44 (0,50 (8,94)) puncte procentuale, ceea ce a condus la creterea
rentabilitii capitalului propriu cu 9,325 puncte procentuale. De asemenea, efect pozitiv a
generat i evoluia ratei corelaiei dintre profitul net i profitul ce revine deintorilor aciunilor
ordinare de la 99,48%, n anul 2011, la 100,00%, n anul 2012. Acest fapt a condus la majorarea
indicatorului rezultativ cu 0,002 puncte procentuale. Totodat, o influen nefavorabil
nesemnificativ a realizat micorarea ratei corelaiei dintre capitalul acionar ordinar i capitalul
propriu cu 0,05 (99,25 99,30) puncte procentuale determinnd diminuarea rentabilitii
capitalului propriu cu 0,001 puncte procentuale.
Din analiza cauzal a rentabilitii capitalului propriu, rezult c modificarea indicatorului,
analizat la emitenii Moldpresa SA i Franzelua SA, se datoreaz preponderent variaiei
rentabilitii capitalului acionar ordinar. n aceste condiii, apare necesitatea aprofundrii
analizei cauzale prin examinarea factorilor detaliai ai rentabilitii capitalului acionar ordinar
prezentai n figura 3.2.
n acest context, aplicnd metoda participrii prin cot, n anexa 30, s-a demonstrat metodica
calculrii influenei factorilor detaliai asupra devierii rentabilitii capitalului propriu. Sinteza
influenei factorilor detaliai asupra modificrii rentabilitii capitalului propriu al emitenilor
Moldpresa SA i Franzelua SA este prezentata n tabelul 3.4.
Tabelul 3.4. Sinteza influenei factorilor detaliai asupra rentabilitii capitalului propriu al
emitenilor Franzelua SA i Moldpresa SA n anii 2011-2012
Mrimea influenei factorilor,
puncte procentuale Denumirea factorilor
Moldpresa SA Franzelua SA
1 2 3
Modificarea rentabilitii capitalului propriu pe seama
variaiei rentabilitii capitalului acionar ordinar,
inclusiv din cauza:

-21,54

+9,325
1) Influenei factorilor ce caracterizeaz activitatea operaional:
1.1) Variaiei rentabilitii veniturilor din vnzri -5,79 +9,921
1.2) Variaiei numrului de rotaii ale activelor -9,50 +0,040
2) Influenei factorilor ce caracterizeaz structura surselor de finanare:
2.1) Variaiei ratei prghiei financiare -0,97 +0,038
2.2) Variaiei coeficientului de multiplicare a capitalului acionar
ordinar
-0,01 +0,001
3) Influenei factorilor ce caracterizeaz repartizarea profitului:
3.1) Variaiei ratei profitului net -4,47 -0,673
3.2) Variaiei cotei profitului net ce revine deintorilor aciunilor
ordinare
-0,80 -0,002
Sursa: elaborat de autor n baza rezultatelor analizei factorilor detaliai ai rentabilitii
capitalului propriu al emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA efectuate n anexa 30

Datele prezentate n tabelul 3.4 arat c toi factorii detaliai ai rentabilitii capitalului
acionar ordinar au influenat negativ asupra nivelului rentabilitii capitalului propriu al
108
emitentului Moldpresa SA. Remarcm c cel mai mare efect negativ l-au avut factorii ce
caracterizeaz activitatea operaional a societii pe aciuni, i anume ncetinirea vitezei de
rotaie a activelor i diminuarea rentabilitii veniturilor din vnzri au condus la micorarea
indicatorului rezultativ cu 15,29 (9,50 + 5,79) puncte procentuale. ntr-o mrime mai mic au
influenat factorii ce caracterizeaz structura surselor de finanare. Sub influena acestora
rentabilitatea capitalului propriu s-a micorat cu 0,98 (0,97 + 0,01) puncte procentuale, fapt ce s-
a datorat diminurii ratei prghiei financiare i coeficientului de multiplicare a capitalului
acionar ordinar. n perioada analizat, s-a micorat cota profitului net n profitul pn la
impozitare i cota profitului net ce revine deintorilor aciunilor ordinare, drept urmare, factorii
ce caracterizeaz repartizarea profitului au determinat micorarea rentabilitii capitalului propriu
cu 5,27 (4,47 + 0,80) puncte procentuale.
Din cele expuse, deducem c emitentul Moldpresa SA dispune de rezerve interne de
majorare a rentabilitii capitalului propriu n mrime de 16,27 (9,50+5,79+0,97+0,01) puncte
procentuale, dac va ntreprinde msuri privind meninerea factorilor ce caracterizeaz
activitatea operaional i structura surselor de finanare la nivelul anului 2011. Pentru
mobilizarea acestor rezerve, conducerea emitentului Moldpresa SA urmeaz s utilizeze mai
eficient activele disponibile; s optimizeze performanele activitii operaionale, prin luarea
deciziilor de cretere a calitii, de diversificare a ofertelor n dependen de preferinele
consumatorilor, de mbuntire a imaginii societii pe aciuni prin aciuni promoionale,
asigurare a unor servicii suplimentare prin comparaie cu principalii concureni etc.
Din datele tabelului 3.4, se observ c majorarea rentabilitii capitalului propriu al
emitentului Franzelua SA a fost determinat de influena pozitiv a dou grupe de factori. n
prim-plan, s-au evideniat factorii ce caracterizeaz activitatea operaional, i anume, majorarea
rentabilitii veniturilor din vnzri i accelerarea vitezei de rotaie a activelor au generat sporirea
rentabilitii capitalului propriu cu 9,961 (9,921 + 0,040) puncte procentuale. n al doilea rnd,
factorii ce caracterizeaz structura surselor de finanare au condus la majorarea nivelului
indicatorului rezultativ cu 0,039 (0,038 + 0,001) puncte procentuale. n acelai timp,
rentabilitatea capitalului propriu s-a micorat cu 0,675 (0,673 + 0,002) puncte procentuale sub
influena negativ a factorilor ce caracterizeaz repartizarea profitului, ceea ce se explic prin
efectul politicii fiscale i de dividende.
Din cele prezentate mai sus, conchidem c rezultatele analizei cauzale a factorilor
intermediari i detaliai ai rentabilitii capitalului propriu pot servi drept suport pentru
elaborarea i fundamentarea deciziilor economice. Astfel, recomandm aplicarea acestora n
urmtoarele situaii ale procesului decizional:
109
La aprecierea performanelor financiare ale societii pe aciuni. De exemplu, n anul
2012, la emitentul Franzelua SA, nivelul rentabilitii capitalului propriu (0,50%) indic
faptul c potenialul financiar de cretere economic a societii pe aciuni a fost sczut i, deci,
sursa intern de finanare generat nu va asigura remunerarea acionarilor, rambursarea creditelor
contractate, finanarea noilor investiii etc., n timp ce, la emitentul Moldpresa SA, nivelul
rentabilitii capitalului propriu, n anul 2012, a constituit 24,94%, aceast situaie arat creterea
economic a valorii societii pe aciuni i satisface ateptrile i interesele diferiilor utilizatori
de informaii, i anume:
acionarii i investitorii poteniali vor pstra i cumpra aciuni, fiindc emitentul are
posibilitatea s achite dividende i s majoreze capitalul propriu, ceea ce poate determina
creterea preului de pia al unei aciuni;
creditorii vor acorda mprumuturi, deoarece societatea pe aciuni va fi capabil s le
ramburseze la termenele scadente i s achite dobnzile aferente mprumuturilor;
furnizorii vor accepta termene de plat amnat, pentru c exist perspective de cretere
i continuitate a activitii societii pe aciuni;
clienii vor ncheia contracte de vnzare-cumprare, ntruct societatea pe aciuni are
capacitatea de a-i continua activitatea, ea va putea furniza produse i/sau presta servicii n
mod eficient i la timp.
La evaluarea riscului financiar la care se supune societatea pe aciuni i acionarii. De
menionat c rentabilitatea capitalului propriu prin mrimea i evoluia sa influeneaz
modificarea riscului financiar. De exemplu, n anul 2011, la emitentul Franzelua SA, nivelul
rentabilitii capitalului propriu a fost negativ (8,83%), acest fapt denot un risc financiar foarte
nalt i societatea pe aciuni nu i-a executat obligaiile sale fa de acionari, care, n aceast
situaie, i pot retrage investiiile n aciuni. Majorarea indicatorului sus-menionat, n anul 2012,
pn la 0,50%, de asemenea, este inferior ateptrilor acionarilor, totui, rezultatele analizei
cauzale pot ncuraja proprietarii s pstreze aciunile prin influena pozitiv a rentabilitii
veniturilor din vnzri, numrului de rotaii ale activelor, ratei prghiei financiare. n perioada
analizat la emitentul Moldpresa SA, rentabilitatea capitalului propriu s-a micorat cu 20,74
puncte procentuale, totui, nivelul indicatorului menionat, la finele anului 2012 (24,94%), n
condiiile unui grad normal al ndatorrii (rata prghiei financiare 168,91%), indic un risc
financiar sczut i permite remunerarea acionarilor.
La luarea deciziilor cu privire utilizarea profitului net pentru plata dividendelor.
Acionarii majoritari pot s aprobe la adunarea general a acionarilor o hotrre cu privire la
reinvestirea profitului net n dezvoltarea produciei sau formarea rezervelor, deoarece prefer s
110
nu acorde acionarilor minoritari dividende, dar s direcioneze profitul pentru investiii n
societatea pe aciuni pe care o controleaz. n particular, rentabilitatea capitalului propriu la
emitentul Franzelua SA, n anul 2012, arat c la fiecare leu capital propriu revin 0,50 bani
profit net, ceea ce indic posibiliti limitate de distribuire a dividendelor i dezvoltare a
societii pe aciuni. n aceast situaie, att pentru acionarii majoritari, ct i pentru acionarii
minoritari, este mai preferabil s fie reinvestit integral profitul net, deoarece, pe de o parte, se va
majora mrimea surselor proprii de finanare, iar pe de alt parte, se va asigura dezvoltarea
durabil a societii pe aciuni n viitor, urmrind, n acelai timp, creterea valorii acionarilor.
Nivelul rentabilitii capitalului propriu al emitentului Moldpresa SA, n anul 2012, sugereaz
c, n cadrul adunrii generale a acionarilor, poate fi aprobat decizia cu privire la reinvestirea
parial a profitului net i distribuirea acestui profit sub form de dividende. Ambele destinaii au
efecte benefice pentru acionari, n sensul c prima finaneaz creterea economic a societii pe
aciuni, iar cea de-a doua opiune nseamn remunerarea curent a capitalului investit.
n concluzie, se cuvine menionat c implementarea, n practic, a recomandrilor aferente
modalitilor de analiz a rentabilitii capitalului propriu relev realiti certe pentru obinerea
rezultatelor dorite i ofer informaii valoroase pentru elaborarea, fundamentarea i adoptarea
deciziilor economice adecvate.


3.2. Aspecte aplicative ale analizei rotaiei capitalului propriu i reflectarea acestora n
performana financiar a societii pe aciuni
Rotaia suficient a capitalului propriu este o condiie important a activitii societii pe
aciuni, pentru c asigur generarea permanent a veniturilor, profitului, majorarea capitalului
propriu i remunerarea acionarilor.
n opinia noastr, rezultatele analizei indicatorilor de rotaie a capitalului propriu,
prezentai n anexa 19, confirm necesitatea investigaiilor suplimentare care vor contribui la
elaborarea deciziilor economice adecvate de diferii utilizatori ai situaiilor financiare ale
societilor pe aciuni.
Trebuie s menionam c economitii strini i autohtoni (C.Crecan [41, p.61], L.Sptaru
[149, p.456], A.Ifnescu, C.Stnescu, A.Bicui [82, p.241], G.Savicaia [204, p.428-433],
N.iriulnicova, V.Paladi [163, p.177]) determin indicatorii de rotaie a elementelor patrimoniale
i datoriilor att n baza veniturilor din vnzri, ct i n baza rulajului particular pe perioada
analizat. Considerm c este raional abordarea rulajului particular pe perioada analizat i la
analiza rotaiei capitalului propriu.
111
Din punct de vedere al coninutului economic, rulajul particular al capitalului propriu pe
perioada analizat, poate fi caracterizat ca totalitatea modificrilor nregistrate n conturile
contabile ale clasei a treia Capital propriu, pe parcursul perioadei respective, ca urmare a
diminurilor determinate de operaiunile economice. Dup prerea noastr, rulajul particular al
capitalului propriu pe perioada analizat, ar fi logic s fie determinat ca sum a rulajelor
debitoare ale conturilor de pasiv ale elementelor capitalului propriu i rulajelor creditoare ale
conturilor de activ ale elementelor capitalului propriu pe parcursul perioadei analizate.
n contextul celor menionate, propunem calcularea indicatorilor de rotaie a capitalului
propriu n baza rulajului particular pe perioada analizat dup formulele de calcul 3.1 i 3.2
prezentate n figura 3.3.

Fig. 3.3. Modalitatea de calcul ale indicatorilor de rotaie a capitalului propriu
determinai n baza rulajului particular pe perioada analizat
Sursa: elaborat de autor
Numrul de rotaii ale capitalului propriu, calculat dup modalitatea recomandat n figura
3.3, arat de cte ori capitalul propriu se rotete prin rulajului particular al perioadei analizate.
n opinia noastr, cu ct acest coeficient este mai mic, cu att mai avantajoas este situaia
pentru societatea pe aciuni, ntruct ultima beneficiaz, ntr-o msur mai mare, de surse
proprii de finanare.
Modalitatea de calcul al duratei de rotaie a capitalului propriu permite caracterizarea
perioadei de aflare a capitalului propriu la dispoziia societii pe aciuni. Este convenabil ca
acest indicator s nregistreze o tendin de cretere, deoarece se majoreaz numrul zilelor n
care societatea pe aciuni utilizeaz capitalul propriu n diverse scopuri, iar reducerea acestui
interval constituie o constrngere financiar.
n scopul determinrii indicatorilor de rotaie a capitalului propriu, dup modalitatea de
calcul recomandat n figura 3.3, este necesar s grupm conturile contabile ale clasei a treia
Capital propriu n modul prezentat n anexa 31.
n tabelul 3.5, s-a ilustrat metodica analizei indicatorilor de rotaie calculai n baza rulajului
Valoarea medie a
capitalului propriu
x
Numrul de zile calendaristice n
perioada analizat
Durata de rotaie
a capitalului
propriu
=
Rulajul particular al capitalului propriu pe perioada analizat

(3.2)

Numrul de rotaii
ale capitalului
propriu
=
Rulajul particular al capitalului propriu pe perioada analizat
Valoarea medie a capitalului propriu
(3.1)


112
particular al capitalului propriu al emitenilor Ionel SA, IM Efes Vitanta Moldova Brewery
SA i Floare-Carpet SA, n anii 2011-2012.
Tabelul 3.5. Analiza comparat a indicatorilor de rotaie calculai n baza
rulajului particular al capitalului propriu
Ionel SA
IM Efes Vitanta
Moldova Brewery SA
Floare-Carpet SA
Nr.
crt.
Indicatori
Anul
2011
Anul
2012
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2011 Anul 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Valoarea medie anual a
capitalului propriu, lei
60763897 65543111 567300461 563667320 174405545 173785560
2 Rulajul particular al
capitalului propriu pe
perioada analizat, lei
din care:
9645589 1618045 55118319 43310352 884431 828715
2.1 Rulajul debitor la contul
Profit nerepartizat al anilor
precedeni, lei
9645589 1618045 55118319 43310352 95575 111796
2.2 Rulajul debitor la contul
Rezervele statutare, lei
- - - - 16004 -
2.3 Rulajul debitor la contul
Alte rezerve, lei
- - - - 772852 711178
2.4 Rulajul creditor la contul
Corecii ale rezultatelor
anilor precedeni, lei
- - - - - 5741
3 Numrul de rotaii ale
capitalului propriu calculat
n baza rulajului particular
pe perioada analizat, uniti
(ind.2 ind.1)
0,1587 0,0247 0,0972 0,0768 0,0051 0,0048
4 Durata de rotaie a
capitalului propriu calculat
n baza rulajului particular
pe perioada analizat, zile
(360ind.1 ind.2)
2268 14583 3705 4685 70990 75494
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din bilan i situaia modificrilor
capitalului propriu al emitenilor Ionel SA, IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA i
Floare-Carpet SA pentru anii 2011-2012

Din datele tabelului 3.5, observm c, la emitentul Ionel SA, durata de rotaie calculat n
baza rulajului particular al capitalului propriu, n anul 2012, constituie 14583 de zile, majorndu-
se cu 12315 (14583-2268) de zile, fa de anul 2011. Aceast situaie se apreciaz pozitiv,
deoarece crete durata finanrii activitii din sursele proprii. La emitentul IM Efes Vitanta
Moldova Brewery SA, de asemenea, a crescut durata de rotaie a capitalului propriu de la 3705
zile, n anul 2011, la 4685 de zile, n anul 2012, ceea ce arat c s-a majorat perioada de aflare a
capitalului propriu la dispoziia societii pe aciuni cu 980 de zile, n condiiile diminurii anuale
a capitalului propriu cu 43310 mii lei. Cea mai lent rotaie a capitalului propriu are loc la
113
Floare-Carpet SA, dac capitalul propriu va fi diminuat anual cu 829 mii lei, atunci mrimea
acestuia nregistrat, n anul 2012, va fi epuizat pe parcursul la 75494 de zile.
Pe baza celor menionate, remarcm c societile pe aciuni analizate dispun de capaciti
suficiente de finanare din sursele proprii, fapt ce va asigura continuitatea activitii economico-
financiare pe termen lung.
Pentru aprecierea mai aprofundat a rotaiei capitalului propriu, o importan deosebit o
prezint analiza indicatorilor rotaiei elementelor componente, deoarece acetia contribuie direct
la modificarea rotaiei totale a capitalului propriu.
Dup prerea noastr, indicatorii de rotaie a elementelor componente ale capitalului propriu
pot fi calculai n baza rulajului particular determinat n baza contului contabil corespunztor. De
remarcat faptul c, n scopul analizei rotaiei capitalului propriu, trebuie luat n considerare nu
orice diminuare a elementelor componente ale acestuia, dar numai acelea care sunt determinate
de operaiunile economice care corespund deciziilor de finanare. Prin urmare, propunem ca, din
calcul, s fie excluse sumele ce nu au participat ca surse de finanarea a societii pe aciuni. De
exemplu, din suma rulajului debitor al contului 342 Subvenii entitilor cu proprietate public,
s excludem trecerea soldurilor de la un subcont la altul, precum i restituirea sumelor
subveniilor de stat neutilizate, deoarece aceste operaiuni nu au contribuit la finanarea societii
pe aciuni. Considerm c, dac rulajului creditor al contului 342 nu va fi diminuat cu sumele
aferente operaiilor identificate mai sus, atunci rezultatele analizei vor fi denaturate.
Astfel, propunem aplicarea formulelor de calcul al duratei de rotaie a capitalului propriu i
duratei de rotaie a elementelor componente ale capitalului propriu prezentate n figura 3.4.
Trebuie remarcat c, n scopul aplicrii formulelor 3.3 i 3.4 din figura 3.4, este necesar s se
analizeze datele din situaia modificrilor capitalului propriu i borderourile evidenei analitice la
conturile clasei a treia Capital propriu pentru a verifica destinaia diminurii capitalului
propriu i identificarea sumelor care nu au participat ca surse de finanare a societii pe aciuni
pe parcursul perioadei analizate.
n acest context, analiza operaiilor economice privind diminuarea capitalului propriu al
emitentului IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA, n anii 2008-2012, a demonstrat c astfel
de operaii au fost nregistrate doar n anul 2008, i anume: din cauza neutilizrii rezervelor
dup destinaie pe parcursul a patru ani au fost trecute la sursa lor de constituire, adic la profitul
nerepartizat al anilor precedeni. Astfel, s-a contabilizat diminuarea capitalului de rezerv n
114

Fig. 3.4. Formule de calcul al duratei de rotaie a unui element component al capitalului propriu
i duratei de rotaie a capitalului propriu
Sursa: elaborat de autor
sum de 3754005 lei, diminuarea rezervelor statutare n mrime de 71326102 lei i majorarea
profitului nerepartizat al anilor precedeni n sum de 75080107 lei. Respectiv, n cadrul analizei
rotaiei capitalului propriu trebuie corectat rulajul creditor al conturilor 321 Capital de rezerv
i 322 Rezerve statutare, precum i rulajul particular al capitalului propriu n anul 2008. Din
cele prezentate, remarcm c, n componena capitalului propriu, mai rar pot avea loc diminuri
ce nu particip ca surse de finanare a societii pe aciuni, dar aceasta nu ne permite s neglijm
aplicarea abordrii recomandate n figura 3.4.
n anii 2011-2012, la emitenii Ionel SA i IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA, unicul
element component al capitalului propriu, care s-a diminuat, a fost profitul nerepartizat al anilor
precedeni. Subliniem c, la emitentul IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA, profitul
nerepartizat a fost utilizat pentru plata dividendelor, iar la emitentul Ionel SA, pentru mrirea
capitalului social, plata dividendelor i majorarea capitalului de rezerv. Astfel, aceste sume au
constituit surse proprii de finanare a societii pe aciuni. La emitentul Floare-Carpet SA, n
anii 2011-2012, s-au nregistrat diminuri n componena profitului nerepartizat al anilor
precedeni, rezervelor statutare i altor rezerve care au participat ca surse proprii de finanare a
societii pe aciuni. Dar, n anul 2012, la emitentul Floare-Carpet SA, a mai fost nregistrat
diminuarea capitalului propriu cu 5741 lei, din cauza corectrii pierderilor perioadelor precedente.
Considerm c, n aceast mrime, trebuie diminuat rulajul particular al capitalului propriu n anul
2012, deoarece aceast sum nu reprezint surs de finanare a societii pe aciuni.
n continuare, s-a ilustrat aplicabilitatea formulelor de calcul, recomandate n figura 3.4, n
baza datelor emitenilor Ionel SA, IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA i Floare-Carpet
SA, pentru anii 2011-2012 (tabelul 3.6).

a unui element
component al
capitalului
propriu
a capitalului
propriu
D
U
R
A
T
A


D
E


R
O
T
A

I
E


Valoarea medie a unui element component al capitalului propriu

Rulajul particular pe
perioada analizat a unui
element component al
capitalului propriu

Mrimea diminuat a unui element


component al capitalului propriu ce nu a
participat ca surs de finanare a
societii pe aciuni

x
Numrul de zile
calendaristice
n perioada
analizat
(3.3)

Valoarea medie a capitalului propriu

Suma rulajelor particulare pe
perioada analizat ale
elementelor componente ale
capitalului propriu

-
Mrimea total diminuat a
elementelor componente ale
capitalului propriu ce nu a
participat ca surs de finanare

xNumrul de zile
calendaristice
n perioada
analizat
(3.4)

115
Tabelul 3.6. Calculul duratei de rotaie a elementelor componente ale capitalului propriu
i duratei de rotaie a capitalului propriu
Valoarea medie a
indicatorilor, lei
Rulajul particular pe
perioada analizat,
lei
Mrimea
diminuat ce
nu a participat
ca surs de
finanare, lei
Durata de rotaie,
zile Denumirea
indicatorilor
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2011 Anul 2012
Anul
2011
Anul
2012
Anul 2011
Anul
2012
1 2 3 4 5 6 7
360
6 4
2
8

= 360
7 5
3
9

=
Ionel SA
Profit
nerepartizat al
anilor
precedeni
30425551 32927280 9645589 1618045 - - 1136 7326
Capital propriu 60763897 65543111 9645589 1618045 - - 2268 14583
IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA
Profit
nerepartizat al
anilor
precedeni
429004386 523114916 55118319 43310352 - - 2802 4348
Capital propriu 567300461 563667320 55118319 43310352 - - 3705 4685
Floare-Carpet SA
Profit
nerepartizat al
anilor
precedeni
11690 98762 95575 111796 - - 44 318
Rezerve
statutare
5613 2795 16004 - - - 126 -
Alte rezerve 34973072 34263648 772852 711178 - - 16291 17344
Corecii ale
rezultatelor
anilor
precedeni
- - - 5741 - 5741 - -
Capital propriu 174405545 173785560 884431 828715 - 5741 70990 76020
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din bilan, situaia modificrilor
capitalului propriu i borderourile evidenei analitice la conturile clasei a treia Capital propriu
al emitenilor Ionel SA, IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA i Floare-Carpet SA pentru
anii 2011-2012

Informaia reflectat n tabelul 3.6 arat c, ntruct, n anii 2011-2012, la emitenii Ionel
SA i IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA, i, n anul 2011, la emitentul Floare-Carpet
SA, diminuarea capitalului propriu corespunde deciziilor de finanare aprobate n cadrul
adunrii generale a acionarilor, mrimea duratei de rotaie a capitalului propriu, determinat
dup formulele de calcul 3.4 i 3.2, a fost identic. Putem meniona c apar divergene ntre
mrimea duratei de rotaie a capitalului propriu calculate dup modalitile recomandate n
cazul cnd se nregistreaz sume diminuate ale capitalului propriu, ce nu au participat ca surs
116
de finanare. n particular, diminuarea rulajului particular al capitalului propriu al emitentului
Floare-Carpet SA, n anul 2012 cu 5741 lei, din cauza corectrii pierderilor perioadelor
precedente, a condus la creterea cu 526 (76020-75494) de zile, a duratei de rotaie al
capitalului propriu, calculate dup formula de calcul 3.4, fa de formula 3.2. Considerm c,
pentru analiza vitezei de rotaie a capitalului propriu, trebuie aplicat formula de calcul 3.4,
deoarece ofer rezultate mai corecte i permite aprecierea adecvat a perioadei de aflare a
capitalului propriu la dispoziia societii pe aciuni.
Din rezultatele calculelor efectuate n tabelul de mai sus, remarcm c, n anul 2012, la
emitentul Ionel SA, durata de rotaie a profitului nerepartizat al anilor precedeni a constituit
7326 de zile, majorndu-se, fa de anul 2011, cu 6190 (7326-1136) de zile. Ca urmare,
societatea pe aciuni are posibilitatea s finaneze activitatea 7326 de zile din profitul nerepartizat
al anilor precedeni, nregistrat la finele anului 2012, dac va diminua anual acest component al
capitalului propriu cu 1618045 lei.
Se poate observa c, la emitentul IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA, de asemenea, a
crescut durata de rotaie a profitului nerepartizat al anilor precedeni, de la 2802 zile, n anul
2011, la 4348 de zile n anul 2012. Acest fapt este avantajos pentru proprietarii societii pe
aciuni, deoarece, dac profitul nerepartizat al anilor precedeni va fi diminua anual cu 43310352
lei, atunci va crete durata de utilizarea a acestuia cu 1546 (4348-2802) de zile.
n opinia noastr, evoluia vitezei a rotaie a elementelor componente analizate i a
capitalului propriu n ntregime satisfac ateptrile:
Acionarilor, deoarece emitentul va avea posibilitatea s remunereze mijloacele investite
n aciuni cu dividende n mrimea celor anunate n anul 2012. n particular, dac se vor pstra
condiiile de diminuare a profitului nerepartizat al anilor precedeni, din anul 2012, atunci
emitentul Ionel SA va achita dividende pe o aciune n mrime de 0,12 lei [65] pe parcursul a
20 (7326 360) de ani, iar IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA va plti dividende pe aciune
n cuantumul de 18,557 lei [140] pe parcursul a 12 (4348360) ani.
Conducerii societii pe aciuni, deoarece majorarea duratei de rotaiei a capitalului
propriu cu 12315 zile la emitentul Ionel SA, cu 980 de zile la IM Efes Vitanta Moldova
Brewery SA i cu 5030 (76020-70990) de zile la Floare-Carpet SA, indic creterea perioadei
de utilizare a capitalului propriu, ceea ce va favoriza continuitatea activitii societii pe aciuni
i elaborarea unor strategii pe termen lung privind mbuntirea performanelor economice i a
poziiei financiare.
Creditorilor i furnizorilor, pentru c nivelul indicatorilor analizai n tabelul 3.6 asigur
autodezvoltare, independen i autonomie financiar societilor pe aciuni analizate, ceea ce
117
garanteaz capacitatea de plat a datoriilor la termen.
Investitorilor poteniali, pentru c vor fi atrai de perspectiva remunerrii mijloacelor
care pot fi investite n aciuni n viitor.
Din punctul nostru de vedere, rezultatele analizei indicatorilor de rotaie a capitalului
propriu, calculai dup modalitile recomandate, pot fi aplicate n procesul decizional n
urmtoarele situaii:
La evaluarea societii pe aciuni n scopul privatizrii, acionrii, vnzrii etc. n opinia
noastr, evaluarea societii pe aciuni poate fi efectuat pe baza indicatorilor de rotaie a
capitalului propriu calculai dup abordarea sus-recomandat. Considerm c, n procesul
evalurii, trebuie s se aprecieze evoluia duratei de rotaie a capitalului propriu n paralel cu rata
autonomiei financiare generale (ponderea capitalului propriu n totalul surselor de finanare) i
rata distribuirii dividendelor (ponderea profitului distribuit pentru plata dividendelor n totalul
profitului net). De exemplu, n anul 2012, la emitentul IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA,
durata de rotaie a capitalului propriu a constituit 4685 de zile, rata autonomiei financiare
generale a alctuit 74,83% (587872519785656446100) [114], iar rata de distribuire a
dividendelor a constituit 40% (43310378108275946100) [140]. Ca urmare, evaluatorul va
stabili o valoare nalt a societii pe aciuni, deoarece nivelul duratei finanrii activitii din
sursele proprii i tendina de cretere a perioadei de aflare a capitalului propriu la dispoziia
societii au loc n condiiile unui grad relativ nalt de independen financiar i capacitate
suficient de recuperare a capitalului investit n aciuni.
La aprecierea asigurrii i meninerii echilibrului financiar. n viziunea noastr, una din
condiiile asigurrii echilibrului financiar poate fi corespondena dintre durata finanrii din surse
proprii i durata utilizrii imobilizrilor. De exemplu, n anul 2012, la emitentul Ionel SA,
durata de rotaie a capitalului propriu, calculat n baza rulajului particular pe perioada analizat,
a constituit 14583 de zile, iar durata de rotaie a imobilizrilor, calculat n baza veniturilor din
vnzri, a alctuit 230 ( ) ( ) 62938498 360 2 38370544 42141294 + de zile [133]. Aceast situaie
denot c societatea pe aciuni dispune de surse de finanare proprii suficiente pentru crearea i
rennoirea imobilizrilor. Prin urmare, se asigur i menine echilibrul financiar, adic se
respect una din regulile echilibrului financiar care prevede c imobilizrile trebuie finanate pe
seama capitalului permanent.
La elaborarea deciziilor de finanare. Dup prerea noastr, pentru optimizarea deciziilor
de finanare, este necesar s se aprecieze att capacitatea de finanare din sursele proprii, ct i
rezerva capacitii de ndatorare, calculndu-se, n acest scop, rata capacitii de ndatorare
(corelaia dintre sursele mprumutate i proprii). De exemplu, n anul 2012, la emitentul Ionel
118
SA, durata de rotaie a capitalului propriu a constituit 14583 de zile, iar suma mijloacelor atrase
la un leu capital propriu a alctuit 12,16 ( ) ( ) 100 66255553 4837765 3219336 + bani [133].
Toate acestea sugereaz, n primul rnd, faptul c societatea pe aciuni are posibilitatea s
finaneze anual activitatea n sum de 1618045 lei din sursele proprii, nregistrate n anul 2012,
pe parcursul a 40 (14583 360) de ani, iar, n al doilea rnd, rezerva capacitii de ndatorare la
fiecare leu capital propriu constituie 87,84 (100-12,16) de bani. Prin urmare, att pentru
acionari, ct i pentru conducerea societii pe aciuni, este mai preferabil s utilizeze capitalul
propriu doar pentru remunerarea capitalului investit n aciuni, iar pentru dezvoltarea societii i
finanarea investiiilor s contracteze noi mprumuturi, astfel nct mrimea acestora s nu
depeasc rezerva sus-calculat. Considerm c aceast atitudine ar putea duce, la o structur
optim a surselor de finanare i sporire a rentabilitii capitalului propriu i a unei aciuni.
Deoarece, n componena capitalului propriu, sunt elemente componente care se diminueaz
mai rar (de exemplu, capitalul social, capitalul suplimentar, capitalul de rezerv), considerm c
aprecierea rotaiei acestora nu trebuie limitat doar la aspectele recomandate mai sus.
n particular, rotaia capitalului social poate fi apreciat i n dependen de nivelul de
recuperare al acestuia. Prin urmare, recomandm calcularea indicatorilor de rotaie a capitalului
social n baza mrimii dividendelor anunate. Aceast abordare permite aprecierea perioadei de
remunerare a acionarilor prin dividende. n mod normal, numrul de rotaii ale capitalului social
trebuie s creasc, iar durata de rotaie a capitalului social s se micoreze. Este necesar s
subliniem c numrul de rotaii ale capitalului social, determinat ca raportul ntre dividendele
anunate i valoarea medie a capitalului social, se deosebete de randamentul dividendelor, n
primul rnd, prin faptul c, n calcul, se ia valoarea nominal a aciunilor, iar, n al doilea rnd,
arat realizrile deja efectuate n cadrul societii pe aciuni.
De remarcat c, pentru corectitudinea informaiei prezentate investitorilor reali i poteniali,
propunem analizarea rotaiei capitalului social, pe fiecare clas de aciuni separat, i nu n
totalitatea lui.
n tabelul 3.7, s-a ilustrat metodica analizei indicatorilor de rotaie a capitalului social al
emitenilor Ionel SA, IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA i Floare-Carpet SA,
calculai n baza dividendelor anunate n anii 2011-2012.
Rezultatele prezentate n tabelul 3.7 arat c viteza de rotaie a capitalului social al
emitenilor IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA i Floare-Carpet SA nregistreaz o
accelerare. n particular, durata de rotaie a capitalului social al emitentului IM Efes Vitanta
Moldova Brewery SA s-a micorat de la 536 de zile, n anul 2011, la 332 de zile, n anul 2012,

119
Tabelul 3.7. Analiza comparat a indicatorilor de rotaie a capitalului social calculai
n baza dividendelor anunate
Ionel SA
IM Efes Vitanta
Moldova Brewery SA
Floare-Carpet SA
Nr.
crt.
Indicatori
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2011 Anul 2012
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Valoarea medie a
capitalului social format
din aciuni ordinare la
valoarea nominal, lei
14468382 19291176 38098073 39998073 60862090 60862090
2
Dividende anunate la
aciunile ordinare, lei
- 1211410 25586262 43310378 47788 72666
3
Numrul de rotaii ale
capitalului social, uniti
(ind.2 ind.1)
- 0,0628 0,6716 1,0828 0,0008 0,0012
4
Durata de rotaie a
capitalului social, zile
(360ind.1 ind.2)
- 5733 536 332 458491 301521
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din bilan, situaiei modificrilor
capitalului propriu i hotrrilor adunrii generale a acionarilor emitenilor Ionel SA, IM
Efes Vitanta Moldova Brewery SA i Floare-Carpet SA pentru anii 2011-2012

ceea ce arat diminuarea perioadei de recuperare a capitalului investit n aciuni ordinare cu 204
zile. Tendina de accelerare a rotaiei capitalului social se observ i la emitentul Floare-Carpet
SA, i anume, s-a redus durata de rotaie cu 156970 (301521-458491) de zile, n anul 2012, fa
de anul 2011. De asemenea, este favorabil situaia i pentru deintorii de aciuni ai emitentului
Ionel SA.
Din punctul nostru de vedere, rezultatele analizei rotaiei capitalului social pot fi aplicate n
procesul decizional, n urmtoarele situaii:
la adoptarea deciziilor cu privire la procurarea, pstrarea sau vnzarea aciunilor. n
particular, analiza comparat a indicatorilor de rotaie a capitalului social al emitenilor Ionel
SA, IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA i Floare-Carpet SA, n anii 2011-2012, arat c
situaia la emitenii analizai este avantajat pentru deintorii de aciuni, ceea ce va conduce la
pstrarea i procurarea aciunilor. Totodat, pentru investitorii poteniali cele mai atractive
aciuni sunt ale IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA, deoarece perioada de recuperare a
capitalului investit n aciuni este cea mai mic.
la fundamentarea deciziilor privind modificarea capitalului social. n viziunea noastr, n
acest scop, poate fi analizat durata finanrii din surse proprii i durata de recuperare a
capitalului investit n aciuni. De exemplu, n anul 2012, la emitentul IM Efes Vitanta Moldova
Brewery SA, durata finanrii activitii din sursele proprii este relativ nalt (4685 de zile), iar
perioada de recuperare a capitalului investit n aciuni este satisfctoare (332 de zile), ceea ce va
120
provoca interesul investitorilor reali i poteniali n procurarea aciunilor, deoarece exist
posibiliti de continuitate a activitii economico-financiare pe termen lung i perspective de
cretere a valorii acionarilor. n aceste condiii, societatea pe aciuni poate s majoreze capitalul
social prin plasarea de aciuni ordinare ale emisiunii suplimentare din contul aporturilor din
partea achizitorilor de aciuni. Spre deosebire de aceast situaie, la emitentul Floare-Carpet
SA, n anul 2012, perioada de aflare a capitalului propriu la dispoziia societii pe aciuni este
mare (76020 de zile), iar viteza de recuperare a capitalului investit n aciuni este foarte lent
(301521 de zile). Ca urmare, investitorii vor fi precaui la luarea deciziilor privind procurarea
aciunilor, iar adunarea general a acionarilor poate s aprobe hotrrea cu privire la majorarea
capitalului social din capitalul propriu n limita prii ce depete capitalul social.
Un aspect foarte important, aferent analizei rotaiei capitalului propriu, l reprezint evaluarea
efectelor economico-financiare ale modificrii vitezei de rotaie.
Cercetarea literaturii de specialitate arat c economitii strini i autohtoni (Mrgulescu D,
Mitran D., Vasile E. [95, p.174], Gh.Vlceanu, V.Robu, N.Georgescu [169, p.377], L.Sptaru
[149, p.466], Lucian Bue [14, p.130], A.D.eremet, A.F.Ionova [214, p.374], O.V.Efimova,
M.V.Melnic [186, p.247], N.iriulnicova, V.Paladi [163, p.182]) recomand calcularea efectului
economic din modificarea rotaiei activelor circulante prin nmulirea abaterii absolute a duratei
de rotaie a activelor cu vnzrile curente pe o zi [163, p.182]. Considerm c aceast abordare
poate fi utilizat i pentru calculul efectului economico-financiar al modificrii vitezei de rotaie
a capitalului propriu. Astfel, efectul economico-financiar al modificrii vitezei de rotaie a
capitalului propriu poate fi determinat ca produsul dintre modificarea duratei de rotaie a
capitalului propriu i veniturile din vnzri medii zilnice din perioada de gestiune.
n viziunea noastr, neajunsul acestei abordri const n faptul c, la analiza vitezei de rotaie
a capitalului propriu este, practic, imposibil s se evidenieze mrimea veniturilor din vnzri
provenite din utilizarea exclusiv a capitalului propriu.
Din punctul nostru de vedere, consecinele accelerrii sau ncetinirii vitezei de rotaie a
capitalului propriu se realizeaz n urma diminurii acestuia. Prin urmare, este rezonabil
utilizarea rulajului particular al capitalului propriu pentru determinarea efectului economico-
financiar al modificrii vitezei de rotaie a capitalului propriu.
n vederea implementrii i nelegerii acestei abordri, n figura 3.5, este reprezentat modul
de calcul al efectului economico-financiar al modificrii duratei de rotaie a capitalului propriu.
Din relaia prezentat n figura 3.5, se poate calcula creterea sau diminuarea valorii
capitalului propriu, ca urmare a modificrii duratei de rotaie a acestuia. n opinia noastr, este
eficient ca durata de diminuare a capitalului propriu (determinat dup modalitatea recomandat
121
n formula de calcul 3.4) s nregistreze o tendin de cretere, adic mrimea efectului
economico-financiar s fie pozitiv, ceea ce reprezint o cretere a capitalului propriu.


Fig. 3.5. Reprezentarea formrii efectului economico-financiar al modificrii
duratei de rotaie a capitalului propriu
Sursa: elaborat de autor
n cele ce urmeaz, s-a demonstrat aplicabilitatea recomandrilor privind calculul efectului
economico-financiar al modificrii duratei de rotaie a capitalului propriu n baza datelor
emitenilor Ionel SA, IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA i Floare-Carpet SA pentru
anii 2011-2012 (tabelul 3.8).
Tabelul 3.8. Calculul efectului economico-financiar al modificrii
duratei de rotaie a capitalului propriu
Durata de
rotaie a
capitalului
propriu, zile
Denumirea
societilor pe aciuni
Anul
2011
Anul
2012
Rulajul
particular al
capitalului
propriu n anul
2012, lei
Mrimea diminuat
ce nu a participat ca
surs de finanare n
anul 2012, lei
Efectul economico-
financiar al
modificrii duratei
de rotaie a
capitalului propriu,
lei
1 2 3 4 5
( )
360
5 4
2 3 6

=
Ionel SA 2268 14583 1618045 - +55350623
IM Efes Vitanta
Moldova Brewery SA
3705 4685 43310352 - +117900403
Floare-Carpet SA 70990 76020 828715 5741 +11498776
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din bilan, situaia modificrilor
capitalului propriu, borderourile evidenei analitice la conturile clasei a treia Capital propriu al
emitenilor Ionel SA, IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA i Floare-Carpet SA i
calculelor din tabelul 3.6

Efectul economico-financiar al modificrii vitezei de rotaie a
profitului nerepartizat al anilor precedeni

Modificarea duratei de rotaie a
profitului nerepartizat al anilor
precedeni


Durata de
rotaie a
profitului
nerepartizat al
anilor
precedeni n
perioada de
gestiune-
Durata de
rotaie a
profitului
nerepartizat al
anilor
precedeni n
perioada
precedent


Profitul nerepartizat al anilor
precedeni diminuat mediu zilnic
n perioada de gestiune


Rulajul debitor
al profitului
nerepartizat al
anilor
precedeni pe
perioada de
gestiune
-
Profitul nerepartizat
al anilor precedeni
diminuat ce nu a
participat la
finanarea activitii
societii pe aciuni
n perioada de
gestiune
Numrul de zile calendaristice
n perioada de gestiune

122
Datele tabelului 3.8 atest faptul c ncetinirea vitezei de rotaie a capitalului propriu la
societile pe aciuni analizate va avea efect economico-financiare pozitiv asupra surselor proprii
de finanare. n particular, creterea duratei de utilizare a capitalului propriu cu 12315 zile va
permite emitentului Ionel SA s majoreze capitalul propriu cu 55350623 lei. n anii 2011-
2012, la IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA, s-a nregistrat ncetinirea vitezei de diminuare
a capitalului propriu cu 980 de zile, ceea ce va conduce la mrirea capitalului propriu cu
117900403 lei. Aceeai situaie se evideniaz i la emitentul Floare-Carpet SA, i anume
creterea perioadei de aflare a capitalului propriu la dispoziia societii pe aciuni cu 5030 de
zile va determina sporirea capitalului propriu cu 11498776 lei.
n opinia noastr, calculul efectelor economico-financiare ale modificrii duratei de rotaie a
capitalului propriu va sprijini procesul decizional la societile pe aciuni, deoarece rezultatele
analizei pot s serveasc drept criteriu la fundamentarea deciziilor economice privind
optimizarea structurii surselor de finanare, pronosticul mrimii capitalului propriu n cadrul
elaborrii planului de afaceri etc.
Generaliznd cele expuse, conchidem c situaiile aplicative prezentate relev o viziune clar
privind necesitatea i importana recomandrilor aferente analizei rotaiei capitalului propriu n
procesul fundamentrii deciziilor economice.3.3. Perfecionarea analizei rezultatului pe aciune i rentabilitii unei aciuni n
vederea fundamentrii deciziilor economice
Analiza performanelor societii pe aciuni const n determinarea i interpretarea celor mai
importani indicatori rezultatul pe aciune i rentabilitatea unei aciuni. Corectitudinea i
relevana deciziilor economice privind utilizarea capitalului propriu i investirea n aciuni sunt
condiionate, n mare msur, de autenticitatea, claritatea i integritatea informaiilor privind
mrimea i evoluia acestor indicatori.
n continuare, vom investiga i analiza mai profund rezultatul pe aciune, care prezint
importan pentru o gam larg de utilizatori n procesul decizional, deoarece ofer informaii
legate att de eficiena investiiilor n aciuni, ct i de strategiile privind performanele
economice i poziia financiar a societii pe aciuni.
n acest context, pentru a argumenta necesitatea analizei rezultatului pe aciune, n figura 3.6,
sunt identificate obiectivele informaionale ale indicatorului menionat.

123


Fig. 3.6. Obiectivele informaiilor cu privire la rezultatul pe aciune
Sursa: elaborat de autor
Din figura de mai sus, reiese c oferirea unor informaii relevante, clare i comparabile
privind mrimea rezultatului pe aciune, care s fie elaborate ntr-un limbaj contabil unic, la nivel
mondial, va permite mbuntirea procesului de adoptare a deciziilor de investitori, creditori,
furnizori, clieni autohtoni i strini.
n acest context, pentru a rspunde cerinelor utilizatorilor autohtoni i strini, care doresc
s neleag informaia despre rezultatul pe aciune al societilor pe aciuni autohtone,
considerm necesar implementarea prevederilor IAS 33 Rezultatul pe aciune n practica
autohton. Trebuie menionat c avantajul implementrii acestui standard contabil la nivel
naional este resimit mai evident de societile pe aciuni, care doresc s aib acces la
finanare internaional i de investitorii care doresc s compare rezultatul pe aciune al unor
societi localizate n ri diferite.
Actualmente, n practica economic autohton, apar probleme legate de calculul rezultatului
pe aciune, deoarece nici SNC Prezentarea situaiilor financiare i nici alt act normativ nu
reglementeaz determinarea rezultatului pe aciune. n acest context, sunt necesare explicaii
suplimentare privind aplicabilitatea prevederilor IAS 33 n condiiile autohtone. Prin urmare,
pentru prezentarea unor informaii veridice, apare necesitatea investigrii mai profunde a
calculului i analizei rezultatului pe aciune n diferite situaii.
O problem important a normalizrii contabile menionate o constituie calculul mediei
ponderate a aciunilor ordinare n circulaie. n conformitate cu pct. 20 al IAS 33 media
ponderat a aciunilor ordinare n circulaie n timpul perioadei este numrul de aciuni ordinare
n circulaie la nceputul perioadei, ajustat cu numrul de aciuni rscumprate sau emise n
perioada respectiv, nmulit cu un factor de ponderare a timpului. Factorul de ponderare a
timpului este numrul de zile n care aciunile respective s-au aflat n circulaie, ca proporie din
numrul total de zile ale perioadei [152].
Evalueaz cota-parte a unei aciuni
ordinare n performana societii
pe parcursul perioadei de raportare
Caracterizeaz capacitatea
societii pe aciuni de a finana
activitatea din sursele interne
Asigur legtura dintre preul de
pia al aciunii i veniturile viitoare
generate de o aciune
Caracterizeaz stabilitatea financiar
i creterea intern a societii pe
aciuni
Ofer informaii investitorilor
privind perspectivele modificrii
rentabilitii unei aciuni
Reflect tendinele modificrii
valorii capitalului propriu al
societii pe aciuni
124
ntruct n IAS 33 se conine doar regula general de determinare a numitorului
rezultatului pe aciune, la practicieni apare necesitatea de ilustrri practice aferente calculului
indicatorului respectiv.
n continuare, n baza unui exemplu, vom prezenta modul de calcul al rezultatului pe aciune
de baz dup media ponderat a numrului de aciuni aflate n circulaie, n condiiile emisiunii
suplimentare de aciunilor ordinare din contul aporturilor bneti ale acionarilor.
Exemplul 3.1. Capitalul social al emitentului IMEfes Vitanta Moldova Brewery SA este
format doar din aciuni ordinare. La 01 ianuarie 2011, numrul de aciuni ordinare aflate n
circulaie constituie 1447922 de aciuni. n anul 2011, a fost nregistrat profit net n sum de
108275946 lei [43]. La data de 30 iunie 2011, n RSVM, a fost nregistrat majorarea
capitalului social cu 3800000 lei din contul mijloacelor bneti prin emisiunea suplimentar a
4961753 de aciuni ordinare cu valoarea nominal 25 lei [37].
Trebuie remarcat c, n cazul n care are loc emisiunea suplimentar a aciunilor contra
numerar, se majoreaz att mrimea capitalului propriu, ct i a activelor. n conformitate cu
prevederile art. 38 alin. (1) lit. e), art. 42 alin. (5) i art. 44 alin. (10) al Legii privind societile
pe aciuni, nregistrarea de stat a aciunilor emisiunii suplimentare se face numai dup
depunerea mijloacelor bneti n contul achitrii aciunilor plasate [87]. Prin urmare, numrul
aciunilor ordinare aflate n circulaie trebuie ajustat la data nregistrrii n RSVM, adic n
cazul nostru la 30 iunie 2011.
Astfel, metodica determinrii duratei aflrii n circulaie a tuturor aciunilor ordinare ale
emitentului IMEfes Vitanta Moldova Brewery SA. este ilustrat n tabelul 3.9.
Tabelul 3.9. Calculul duratei aflrii n circulaie a tuturor aciunilor ordinare ale emitentului
IMEfes Vitanta Moldova Brewery SA n anul 2011
Data
Numrul aciunilor ordinare n
circulaie, uniti
Durata aflrii n
circulaie a unei
aciuni ordinare, zile
Durata aflrii n
circulaie a tuturor
aciunilor ordinare, zile
1 2 3 4 = 2 x 3
1 ianuarie 2011 1447922 180 260 625 960
30 iunie 2011 1599922 = 1447922 + 152000 185 295 985 570
Total 365 556 611 530
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din comunicatul informativ al edinei
Consiliului de administraie al Comisiei Naionale a Pieei Financiare din 30 iunie 2011 [37] i
raportul anual al emitentului IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA pentru anul 2011 [43]

n continuare, folosind datele exemplului 3.1 i tabelului 3.9, prezentm modul de calcul al
mediei ponderate a numrului de aciuni ordinare n circulaie i rezultatului pe aciune de baz
al emitentului IMEfes Vitanta Moldova Brewery SA n anul 2011 (figura 3.7).

125

Fig. 3.7. Calculul mediei ponderate a numrului de aciuni ordinare n circulaie i rezultatului
pe aciune de baz al emitentului IMEfes Vitanta Moldova Brewery SA n anul 2011
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din raportul anual al emitentului IM Efes
Vitanta Moldova Brewery SA pentru anul 2011 [43] i tabelul 3.9

n baza rezultatelor obinute, putem meniona c media ponderat a numrului de aciuni
ordinare calculat prin aplicarea numrului de zile efectiv aflate n circulaie, n anul 2011, a
constituit 1524963 de aciuni, fiind cu 74959 (1599922 1524963) de aciuni mai mic dect
numrul de aciuni ordinare aflate n circulaie la finele anului 2011. Mrimea rezultatului pe
aciune de baz arat c, n anul 2011, la fiecare aciune ordinar s-a nregistrat 71,00 lei profit
net aferent deintorilor aciunilor ordinare.
Este important s menionm c, n darea de seam a IM Efes Vitanta Moldova Brewery
SA, pentru anul 2011, publicat pe pagina web proprie [43], s-a prezentat indicatorul profit net
la o aciune ordinar a societii n mrime de 67,68 (1082759461599922) lei, care a fost
calculat ca raportul dintre profitul net i numrul aciunilor ordinare aflate n circulaie la finele
anului 2011. Acest fapt ne permite s constatm c informaia oferit utilizatorilor nu a fost pe
deplin exact. Din aceste precizri, reiese c, n scopul creterii ncrederii investitorilor n
acurateea informaiilor financiare, trebuie s fie aplicate prevederile IAS 33.
n practica economic a societilor pe aciuni autohtone, sunt frecvente cazurile cnd are loc
reducerea capitalului social prin anularea aciunilor de tezaur. Astfel, este important de
determinat momentul excluderii acestor aciuni din calculul mediei ponderate a aciunilor
ordinare n circulaie.
Modul de calcul al rezultatului pe aciune de baz, n cazul anulrii aciunilor de tezaur, l
vom elucida n baza urmtorului exemplu.
Exemplul 3.2. Emitentul Nufrul SA, la 1 ianuarie 2011, avea nregistrate, n RSVM,
279939 de aciuni ordinare i 56800 de aciuni prefereniale [128].
La data de 29 septembrie 2011, n RSVM, a fost nregistrat reducerea capitalului social

Media ponderat a
numrului de aciuni
ordinare n circulaie


=
Durata aflrii n circulaie
a tuturor aciunilor
ordinare
365 zile


=
1524963
365
556611530
= de aciuni
(3.5)
Rezultatul pe
aciune de baz
=
Profit net (pierdere net) Dividende
aferente aciunilor prefereniale
Media ponderat a numrului de aciuni
ordinare aflate n circulaie
= 00 , 71
1524963
0 - 108275946
=
lei
(3.6)
126
prin anularea a 200923 de aciuni ordinare de tezaur i 56800 de aciuni prefereniale de tezaur
[74]. n anul 2011, emitentul Nufrul SA a nregistrat profit net n mrime de 3665094 lei
[129] i a pltit dividende la aciunile prefereniale n sum de 68160 lei [70].
De menionat c, n cazul n care are loc anularea aciunilor de tezaur, se reduce mrimea
capitalului propriu. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (5) al Legii privind societile pe aciuni,
aciunile de tezaur achiziionate sau rscumprate n scop de a reduce capitalul social al
societii urmeaz a fi anulate dup nregistrarea modificrilor respective n Registrul de stat al
valorilor mobiliare i n statutul societii [87]. Astfel, numrul aciunilor ordinare ale
emitentului Nufrul SA aflate n circulaie trebuie ajustat la data de 29 septembrie 2011.
Calculele corespunztoare pentru determinarea duratei aflrii n circulaie a tuturor aciunilor
ordinare ale emitentului Nufrul SA, n anul 2011, sunt prezentate n tabelul 3.10.
Tabelul 3.10. Calculul duratei aflrii n circulaie a tuturor aciunilor ordinare ale emitentului
Nufrul SA n anul 2011
Data
Numrul aciunilor ordinare n
circulaie, uniti
Durata aflrii n
circulaie a unei
aciuni ordinare, zile
Durata aflrii n
circulaie a tuturor
aciunilor ordinare, zile
1 2 3 4 = 2 x 3
1 ianuarie 2011 279939 271 75 863 469
29 septembrie 2011 79016 = 279939 200923 94 7 427 504
Total 365 83 290 973
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din Hotrrea Comisiei Naionale a
Pieei Financiare Nr. 47/5 din 29.09.2011 cu privire la nregistrri n RSVM [74] i raportul
anual al emitentului Nufrul SA pentru anii 2010-2011 [128; 129]

Aplicnd datele din exemplul 3.2 i tabelul 3.10, n figura 3.8 prezentm modul de calcul al
mediei ponderate a numrului de aciuni ordinare n circulaie i rezultatului pe aciune de baz
al emitentului Nufrul SA n anul 2011.

Fig. 3.8. Calculul mediei ponderate a numrului de aciuni ordinare n circulaie i
rezultatului pe aciune de baz al emitentului Nufrul SA n anul 2011
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din Hotrrea adunrii generale a
acionarilor societii pe aciuni Nufrul SA din 08 iunie 2011 [70], raportul anual al
emitentului Nufrul SA pentru anii 2010-2011 [128; 129] i tabelul 3.10.

Media ponderat a
numrului de aciuni
ordinare n circulaie


=
Durata aflrii n circulaie
a tuturor aciunilor
ordinare
365 zile


=


83290973
365


= 228194 de aciuni
(3.7)
Rezultatul pe
aciune de baz
=
Profit net (pierdere net) Dividende
aferente aciunilor prefereniale
Media ponderat a numrului de
aciuni ordinare aflate n circulaie
=
3665094 - 68160
228194
= 15,76 lei (3.8)
127
Calculele prezentate n figura 3.8 permit a conchide c, n anul 2011, media ponderat a
numrului de aciuni ordinare aflate n circulaie a constituit 228194 de aciuni, cu 149178
(228194 79016) de aciuni, mai mare dect numrul aciunilor ordinare aflate n circulaie la
finele anului 2011. n anul 2011, mrimea rezultatului pe aciune de baz arat c, la fiecare
aciune ordinar, s-au nregistrat 15,76 lei profit net aferent deintorilor aciunilor ordinare.
De menionat c, n raportul anual al emitentului Nufrul SA, pentru anul 2011, publicat n
pres, s-a prezentat indicatorul profit net la o aciune ordinar a societii n mrime de 46,38
(366509479016) lei, calculat ca raportul dintre profitul net i numrul aciunilor ordinare aflate
n circulaie la finele anului 2011 [129]. Mrimea indicatorului sus-menionat este cu 30,62
(46,38 15,76) lei mai mare dect mrimea acestuia calculat conform cerinelor IAS 33. Prin
urmare, informaia furnizat investitorilor nu reflect adecvat situaia real i poate provoca
deintorii aciunilor ordinare, n cadrul adunrilor generale a acionarilor, s opteze pentru o
cot mai mare din profitul net pentru plata dividendelor. De asemenea, poate fi supraevaluat
preul de pia al unei aciuni ordinare. Toate acestea, nc o dat, demonstreaz societilor pe
aciuni autohtone necesitatea concretizrii din partea Comisiei Naional a Pieei Financiare a
cerinelor privind modul de calculul al rezultatului pe aciune de baz.
Conform pct. 27 al IAS 33, aciunile ordinare se pot emite, sau numrul aciunilor n
circulaie poate fi redus, fr s aib loc o modificare corespunztoare a resurselor [152].
Lund n considerare prevederile Legii privind societile pe aciuni, remarcm c, n practica
autohton, astfel de situaii pot s apar n urmtoarele cazuri: emisiunea suplimentar de
aciuni pltite n ntregime cu activele nete (capitalul propriu) ale societii (art. 44 alin. (6));
plata dividendelor cu aciuni de tezaur sau aciuni ale emisiei suplimentare (art. 49 alin. (7));
consolidarea i fracionarea aciunilor care nu duce la modificarea capitalului social al
societii (art. 81 alin. (6)) [87].
Potrivit pct. 28 al IAS 33, n cazul n care modificarea numrului aciunilor ordinare n
circulaie nu determin modificarea resurselor, numrul aciunilor ordinare n circulaie naintea
operaiunii respective se ajusteaz cu modificarea proporional a numrului de aciuni ordinare n
circulaie, ca i cnd operaiunea ar fi avut loc la nceputul primei perioade prezentate [152]. De
menionat c respectarea acestei cerine va avea ca rezultat recalcularea rezultatului pe aciune de
baz pentru perioada precedent.
Modul de calcul al rezultatului pe aciune de baz, n condiiile consolidrii aciunilor
ordinare i emisiunii suplimentare a aciunilor, pltite n ntregime cu capital propriu, este
examinat n urmtorul exemplu.
128
Exemplul 3.3. Emitentul IM Sudzucker Moldova SA, pe parcursul anilor 2011-2012, n
RSVM, a avut nregistrate 10 916 660 de aciuni ordinare [136; 137]. n anul 2011, IM
Sudzucker Moldova SA a nregistrat profit net n mrime de 146 262 524 lei, iar n anul 2012,
n mrime de 75 415 871 lei [136].
Se presupune c IM Sudzucker Moldova SA, la data de:
01 aprilie 2012, a decis cu privire la consolidarea aciunilor ordinare: fiecare dou
aciuni vechi, cu valoare nominal de 10,00 lei, se schimb pe una nou cu valoare de 20,00 lei;
1 iulie 2012, a decis s efectueze emisiunea suplimentar de aciuni din contul profitului
nerepartizat i rezervelor. Condiiile emisiunii suplimentare de aciuni sunt: trei aciuni ordinare
pentru fiecare aciune ordinar n circulaie la 30 iunie 2012.
n baza informaiei cuprinse n exemplul 3.3, putem meniona c numrul aciunilor ordinare
n circulaie, dup consolidarea aciunilor ordinare, s-ar micora pn la 5458330 (109166602)
de aciuni. De remarcat c consolidarea aciunilor nu duce la modificarea capitalului social al IM
Sudzucker Moldova SA, respectndu-se prevederile art. 81 alin. (6) al Legii privind societile
pe aciuni [87].
Dup emisiunea suplimentar a aciunilor pltite n ntregime cu capitalul propriu al
societii, numrul aciunilor ordinare aflate n circulaie s-ar majora cu 16374990 (54583303)
de aciuni. n opinia economistului autohton Ciobanu Veaceslav, n urma operaiunii de
majorare a capitalului social din contul profitului net, entitatea nu devine mai bogat sau mai
srac, la fel ca i asociaii si [33, p.26]. Totodat, trebuie menionat c, n conformitate cu
prevederile art. 44 alin. (6) al Legii privind societile pe aciuni, aciunile emisiunii
suplimentare pltite n ntregime cu activele nete (capitalul propriu) ale societii se repartizeaz
ntre acionarii societii fr plat, n corespundere cu clasele i proporional cu numrul de
aciuni care le aparin [87].
Calculul rezultatului pe aciune de baz a IM Sudzucker Moldova SA, n condiiile
consolidrii aciunilor ordinare i emisiunii suplimentare a aciunilor pltite n ntregime cu
capital propriu este ilustrat n tabelul 3.11.
n baza datelor prezentate n tabelul 3.11, observm c numrul aciunilor ordinare aflate n
circulaie dup consolidarea aciunilor ordinare i emisiunea suplimentar a aciunilor pltite n
ntregime cu capitalul propriu, n anul 2012, s-a majorat, fapt ce a determinat micorarea
profitului pe aciune de baz de la 6,91 lei la 3,45 lei.
ntruct, majorarea numrului aciunilor ordinare aflate circulaie nu a dus la modificarea
capitalului propriu, s-a recalculat rezultatul pe aciune de baz, pentru anul 2011, n condiiile
numrului aciunilor ordinare aflate circulaie n anul 2012, dup consolidarea i emisiunea
129
Tabelul 3.11. Calculul rezultatului pe aciune de baz n condiiile consolidrii aciunilor
ordinare i emisiunii suplimentare a aciunilor pltite n ntregime cu capital propriu
Nr.
crt.
Indicatorii Anul 2011 Anul 2012
1 2 3 4
1 Profitul net (pierdere net), lei 146262524 75415871
2 Dividendele aferente aciunilor prefereniale, lei
3
Profitul net (pierderea net) aferent proprietarilor
aciunilor ordinare, lei (ind.1 ind.2)
146262524 75415871
4
Numrul aciunilor ordinare aflate n circulaie pn la
consolidarea i emisiunea suplimentar a aciunilor,
uniti
10916660 10916660
5
Numrul aciunilor ordinare aflate n circulaie dup
consolidarea aciunilor ordinare, uniti
5458330
6
Numrul aciunilor ordinare aflate n circulaie dup
emisiunea suplimentar a aciunilor pltite n ntregime cu
capitalul propriu, uniti
16374990
7
Numrul aciunilor ordinare aflate n circulaie dup
consolidarea i emisiunea suplimentar a aciunilor,
uniti
10916660
21833320 =
=5458330+16374990
8 Rezultatul pe aciune de baz, calculat:
8.1 pn la consolidarea i emisiunea suplimentar a
aciunilor, lei (ind.3 ind.4)
40 , 13
10916660
146262524
=

91 , 6
10916660
75415871
=

8.2 dup consolidarea i emisiunea suplimentar a aciunilor
n anul 2012, lei
70 , 6
21833320
146262524
=

45 , 3
21833320
75415871
=

Sursa: elaborat de autor n baza datelor din raportul anual al emitentului IM Sudzucker
Moldova SA pentru anii 2011-2012 [136; 137] i exemplul 3.3

suplimentar a aciunilor. Recalcularea menionat s-a efectuat n scopul asigurrii
comparabilitii datelor obinute, adic pentru aprecierea veridic a evoluiei rezultatului pe
aciune de baz n dinamic. Dup cum se observ din datele tabelului de mai sus, rezultatul pe
aciune de baz, n dinamic, s-a micorat cu 3,25 lei, involund de la 6,70 lei profitul pe aciune,
n anul 2011, la 3,45 lei profitul pe aciune, n anul 2012.
n cazul cnd societatea pe aciuni dispune de aciuni ordinare poteniale, pe lng rezultatul
pe aciune de baz, se calculeaz rezultatul pe aciune diluat, ceea ce reprezint una din
problemele destul de controversate n teoria i practica economic. Atenia necesar pentru
cercetarea i soluionarea problemei date survine din faptul c societile pe aciuni intr, uneori,
n angajamente de emisiune de aciuni n viitor, care va avea ca rezultat o modificare a
rezultatului pe aciune de baz. Astfel, pentru adoptarea unor decizii economice eficiente,
deintorii de aciuni ordinare, precum i deintorii de aciuni ordinare poteniale, doresc s
cunoasc influena aciunilor ordinare poteniale asupra evalurii rezultatului pe aciune de baz.
Dup cum reiese din pct. 7 al IAS 33, aciunile ordinare poteniale sunt: datoriile financiare
sau instrumentele de capitaluri proprii, inclusiv aciunile prefereniale, convertibile n aciuni
130
ordinare; aciunile care vor fi emise numai dup ndeplinirea anumitor condiii care rezult din
angajamente contractuale, cum ar fi cumprarea unei ntreprinderi sau a altor active [152].
Trebuie s menionm c rezultatul pe aciune diluat se calculeaz n concordan cu metoda
de calcul al rezultatului pe aciune de baz, n acelai timp, se ajusteaz profitul sau pierderea
atribuibil() acionarilor ordinari ai societii pe aciuni i media ponderat a numrului de aciuni n
circulaie cu efectele tuturor aciunilor ordinare poteniale diluate.
De remarcat c aciunile ordinare poteniale sunt diluate numai cnd convertirea lor n aciuni
ordinare conduce la diminuarea profitului pe aciune sau creterea pierderii pe aciune. n cazul n
care convertirea lor n aciuni ordinare mrete profitul pe aciune sau diminueaz pierderea pe
aciune, atunci acestea sunt aciuni ordinare poteniale antidiluate i efectul acestora nu se ia n
considerare n calculul rezultatului pe aciune diluat.
Atunci cnd se analizeaz dac aciunile ordinare poteniale sunt diluate sau antidiluate
fiecare emisiune sau clase de aciuni ordinare poteniale se iau n calcul separat, i nu n
totalitatea lor. Ordinea n care se examineaz aciunile ordinare poteniale nu poate fi aleatorie,
deoarece aceasta poate influena calitatea lor de a fi sau nu diluate. De aceea, pentru
maximizarea dilurii rezultatului pe aciune de baz, conform principiului prudenei, fiecare
emisiune sau clase de aciuni ordinare poteniale se iau n calcul n ordine, de la cele mai diluate
la cele mai puin diluate.
Considerm c orice diluare potenial este foarte important pentru acionarii existeni,
pentru c indic reducerea posibil a ctigurilor, ce le pot fi distribuite n viitor prin intermediul
dividendelor i posibila cretere a numrului de aciuni la care se mparte valoarea total de pia
a societii pe aciuni.
Modul de calculul i analiz a rezultatului pe aciune diluat, este demonstrat n urmtorul
exemplu.
Exemplul 3.4. Emitentul Moldpresa SA, la 31 decembrie 2012, avea nregistrate n RSVM
9999 de aciuni prefereniale de clasa I cu dividende fixate, 6666 de aciuni prefereniale de
clasa a II-a cu dividende nefixate i 174195 de aciuni ordinare [127].
n anul 2012, emitentul Moldpresa SA a nregistrat profit net n sum de 22527068 lei
[127]. Conform hotrrii adunrii generale a acionarilor, din 28 mai 2013, profitul net al
anului 2012 s-a repartizat n mrime de 60% pentru plata dividendelor. S-a aprobat: 1)
mrimea dividendelor anuale la aciunile prefereniale de clasa I 43396 lei, la aciunile
prefereniale de clasa a II-a 785278,13 lei i la aciunile ordinare 12687492,83 lei; 2)
mrimea dividendelor anuale la o aciune preferenial de clasa I 4,34 lei, la o aciune
preferenial de clasa a II-a 117,80 lei i la o aciune ordinar 72,835 lei [69].
131
Se presupune c orice aciune preferenial de clasa a II-a s poat fi convertit n dou
aciuni ordinare, iar 14 aciuni prefereniale de clasa I pot fi convertite ntr-o aciune ordinar .
n scopul identificrii ordinii, n care se vor examina aciunile ordinare poteniale la calculul
rezultatului pe aciune diluat, s-a determinat rezultatul pe aciune suplimentar ce poate fi obinut
dup fiecare convertire potenial a aciunilor prefereniale, care se prezint n tabelul 3.12.
Tabelul 3.12. Calculul rezultatului pe aciune suplimentar atribuibil deintorilor aciunilor
ordinare n urma convertirii aciunilor prefereniale
Nr.
crt.
Indicatori
Modificarea
rezultatului
financiar net, lei
Majorarea numrului
de aciuni ordinare,
uniti
Rezultatul pe
aciune suplimentar,
lei
1 2 3 4 5=3 4
1
Convertirea aciunilor
prefereniale de clasa I
43396 14 9999 714 = 60,78
2 Convertirea aciunilor
prefereniale de clasa a II-a
785278,13 2 6666 13332 = 58,90
3 Total 828674,13 14046 x
Sursa: elaborat de autor n baza datelor din hotrrea adunrii generale a acionarilor
societii pe aciuni Moldpresa SA din 28 mai 2013 [69], raportul anual al emitentului
Moldpresa SA pentru anul 2012 [127] i exemplul 3.4

Din datele tabelului 3.12, putem meniona c, dup convertirea aciunilor prefereniale,
numrul aciunilor ordinare poate crete cu 14046 de aciuni, dar profitul net ce revine
deintorilor aciunilor ordinare se poate majora cu 828674,13 lei. Modificarea rezultatului pe
aciune convertit, n cazul cu aciunile prefereniale de clasa I, constituie 60,78 lei, dar n cazul
cu aciunile prefereniale de clasa a II-a 58,90 lei. Observm c convertirea aciunilor
prefereniale de clasa a II-a va duce la modificarea mai mic a rezultatului pe aciune convertit.
Aceasta nseamn c, lund n consideraie principiul prudenei, adic avnd scopul s artm
investitorului cea mai rea situaie din toate posibile, vom calcula, n primul rnd, rezultatul pe
aciune diluat n condiiile convertirii aciunilor prefereniale de clasa a II-a i, n al doilea rnd,
n condiiile convertirii aciunilor prefereniale de clasa I.
Calculul rezultatului pe aciune diluat al emitentului Moldpresa SA, n anul 2012, este
ilustrat n tabelul 3.13.
Din calculele efectuate n tabelul 3.13, putem meniona c rezultatul pe aciune diluat dup
convertirea aciunilor prefereniale de clasa a II-a constituie 119,90 lei, dar rezultatul pe aciune
diluat, dup convertirea aciunilor prefereniale de clasa I, constituie 119,67 lei. Cu toate c
ambele rezultate pe aciune diluate sunt importante, totui, lund n consideraie principiul
prudenei, pentru deintorii de aciuni ordinare i prefereniale este mai nsemnat rezultatul pe
aciune diluat cel mai mic, deoarece, arat reducerea maxim a rezultatului pe aciune de la
124,56 lei pn la 119,67 lei.
132
Tabelul 3.13. Calculul rezultatului pe aciune diluat al emitentului Moldpresa SA
n anul 2012
Nr.
crt.
Indicatorii
Profitul net (pierdere net),
lei
Numrul aciunilor
ordinare n
circulaie, uniti
Rezultatul pe
aciune, lei
1 2 3 4 5=3 4
1
Calculul rezultatului pe
aciune de baz
21698393,87 = 22527068
43396 785278,13
174195 124,56
2
Convertirea aciunilor
prefereniale de clasa a II-a
785278,13 13332 x
3
Calculul rezultatului pe
aciune diluat dup
convertirea aciunilor
prefereniale de clasa a II-a
[ind.1+ind.2]
22483672 187527 119,90
4
Convertirea aciunilor
prefereniale de clasa I
43396 714 x
5
Calculul rezultatului pe
aciune diluat dup
convertirea aciunilor
prefereniale de clasa I i
clasa a II-a [ind.3+ind.4]
22527068 188241 119,67
Sursa: elaborat de autor n baza datelor prezentate n exemplul 3.4 i tabelul 3.12

n opinia noastr, pentru deintorii de aciuni ordinare i prefereniale prezint importan
comparaiile dintre:
1) rezultatul pe aciune de baz i rezultatul pe aciune diluat, deoarece arat diminuarea
profitului pe aciune sau majorarea pierderii pe aciune, care o pot nregistra deintorii de
aciuni ordinare n cazul n care toi posesorii de aciuni ordinare poteniale diluate,
opteaz pentru convertirea lor n aciuni ordinare.
2) dividendele pe un anumit tip de aciune ordinar potenial i rezultatul pe aciune diluat:
2.1) dac dividendele pe o aciune ordinar potenial sunt mai mari dect rezultatul pe
aciune diluat, atunci nu se justific, din punct de vedere al rezultatului pe aciune, convertirea
aciunilor ordinare poteniale n aciuni ordinare, deoarece s-ar nregistra nrutirea situaiei
fa de cea existent.
2.2) dac dividendele pe o aciune ordinar potenial sunt mai mici dect rezultatul pe
aciune diluat, atunci se justific convertirea aciunilor ordinare poteniale n aciuni ordinare,
deoarece, investitorii pot obine venituri din convertire.
Din rezultatele exemplului 3.4, se observ c rezultatul pe aciune de baz se poate micora n
urma convertirii aciunilor prefereniale cu 4,89 (124,56 119,67) lei. Lund n considerare
mrimea dividendelor pe o aciune preferenial i rezultatul pe aciune diluat, putem constata c
convertirea aciunilor prefereniale n aciuni ordinare este rentabil pentru deintorii de aciuni
133
prefereniale, deoarece este posibil obinerea veniturilor suplimentare. n particular, pentru
fiecare aciune preferenial de clasa I, acionarii obineau dividende n mrime de 4,34 lei. Dac
are loc convertirea, atunci pentru 14 aciuni prefereniale de clasa I, convertite ntr-o aciune
ordinar, se poate obine venit suplimentar n sum de 58,91 ( ) ( ) 14 34 , 4 67 , 119 lei, n situaia
repartizrii integrale a profitului net sub form de dividende pe aciunile ordinare.
Dup prerea noastr, informaia despre rezultatul pe aciune diluat este necesar pentru
fundamentarea deciziilor economice privind pstrarea sau convertirea aciunilor ordinare
poteniale, planificarea tranzaciilor de vnzare-cumprare a aciunilor, de asemenea, pentru a
nelege politica conducerii societii pe aciuni privind respectarea i aprarea intereselor
acionarilor etc.
Generaliznd cele expuse mai sus, conchidem c implementarea prevederilor IAS 33 n
practica societilor pe aciuni autohtone va asigura respectarea cerinelor de transparen a
informaiei furnizate, creterea ncrederii investitorilor i prestigiului pe piaa de capital.
Deoarece, rezultatul pe aciune nu are o mrime constant, n practica economic, apare
necesitatea cercetrii cauzelor modificrii acestuia. Astfel, n continuare, vom examina mai
detaliat rezultatul pe aciune de baz din punct de vedere factorial.
n scopul asigurrii deintorilor aciunilor ordinare cu informaii complexe, propunem un
sistem de analiz cauzal a rezultatului pe aciune de baz format din doi factori generali, i
anume, rentabilitatea capitalului acionar ordinar i valoarea contabil a unei aciuni ordinare.
Factorii menionai arat c nivelul rezultatului pe aciune de baz depinde, n primul rnd, de
rentabilitatea aferent deintorilor aciunilor ordinare i, n al doilea rnd, de nivelul activelor
nete la valoarea contabil ce revine deintorilor aciunilor ordinare. Pentru o apreciere mai
profund, recomandm lrgirea acestui sistem prin detalierea rentabilitii capitalului acionar,
fapt ce este prezentat n figura 3.1. Astfel, obinem un sistem factorial care scoate n eviden
modificarea rezultatului pe aciune de baz prin intermediul rentabilitii veniturilor din
vnzri, numrului de rotaii ale activelor, ratei prghiei financiare, coeficientului de
multiplicare a capitalului acionar ordinar, ratei profitului net, cotei profitului net ce revine
deintorilor aciunilor ordinare i valorii contabile a unei aciuni ordinare (sistemul factorial
patru din anexa 20).
O form analitic a relaiilor dintre rezultatul pe aciune de baz i cauzele de modificare este
prezentat n figura 3.9.
Aceast reprezentare poate fi util n urmrirea efectelor modificrii nivelului oricruia dintre
factori asupra variaiei indicatorului rezultativ.

134
Fig. 3.9. Interconexiunea factorilor de influen asupra modificrii rezultatului pe aciune de baz
Sursa: elaborat de autor

Calculul influenei factorilor intermediari i detaliai asupra modificrii rezultatului pe
aciune de baz este prezentat n anexa 32. De menionat c, pentru determinarea influenei
factorilor intermediari asupra rezultatului pe aciune de baz, s-a aplicat metoda diferenelor
absolute, dar, ca procedeu de analiz pentru determinarea influenei factorilor detaliai asupra
modificrii indicatorului rezultativ, s-a utilizat metoda participrii prin cot.
Sinteza influenei factorilor asupra modificrii rezultatului pe aciune de baz al emitenilor
Moldpresa SA i Franzelua SA este prezentata n tabelul 3.14.
Din calculele efectuate n anexa 32, putem meniona c rezultatul pe aciune de baz al
emitentului Moldpresa SA, n anul 2012, a constituit 121,74 lei micorndu-se cu 82,43 lei fa
de anul 2011.
Rezultatele analizei cauzale prezentate n tabelul 3.14 arat c, n anii 2011-2012, nivelul
rentabilitii capitalului acionar ordinar s-a micorat cu 21,05 (23,59 44,64) puncte
procentuale, ceea ce a condus la diminuarea rezultatului pe aciune de baz cu 96,28 lei. Studiind
influenele factorilor detaliai ale factorului intermediar sus-menionat, se constat urmtoarele:
ncetinirea vitezei de rotaie a activelor a avut ca efect micorarea rezultatului pe aciune
de baz cu 42,45 lei, ceea ce denot utilizarea neeficient a activelor;
micorarea rentabilitii veniturilor din vnzri a condus la diminuarea indicatorului
rezultativ cu 25,89 lei i arat c deciziile managementului financiar, n obinerea profitului pn
la impozitare la un leu venituri din vnzri, au fost promovate neeficient;

Rentabilitatea capitalului
acionar ordinar
Valoarea contabil a unei
aciuni ordinare


Factori
intermediari

Rentabilitatea
activelor
Rata
profitului
net
Coeficientul de
multiplicare a
capitalului social
Rata
prghiei
financiare
Numrul de
rotaii
ale activelor
Rentabilitatea
veniturilor din
vnzri
Cota profitului net ce
revine deintorilor
aciunilor ordinare
Factori
detaliai

135
Tabelul 3.14. Sinteza analizei cauzale a rezultatului pe aciune de baz al emitenilor
Moldpresa SA i Franzelua SA n anii 2011-2012
Mrimea influenei factorilor, lei
Denumirea factorilor
MoldpresaSA FranzeluaSA
1 2 3
Variaia rezultatului pe aciune de baz,
din care datorit:
-82,43 +13,94
1) Modificrii rentabilitii capitalului acionar ordinar,
inclusiv din cauza:
-96,28 +13,99
1.1) Variaiei rentabilitii veniturilor din vnzri -25,89 +14,8866
1.2) Variaiei numrului de rotaii ale capitalului propriu -42,45 +0,0590
1.3) Variaiei ratei prghiei financiare -4,34 +0,0562
1.4) Variaiei coeficientului de multiplicare a capitalului acionar
ordinar
-0,04 +0,0009
1.5) Variaiei ratei profitului net -19,99 -1,0124
1.6) Variaiei cotei profitului net ce revine deintorilor aciunilor
ordinare
-3,57 -0,0003
2) Modificrii valorii contabile a unei aciuni ordinare +13,85 -0,05
Sursa: elaborat de autor n baza rezultatelor analizei cauzale a rezultatului pe aciune de baz
al emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA efectuate n anexa 32

scderea ratei profitului net a determinat reducerea rezultatului pe aciune de baz cu
19,99 lei, ceea ce se explic prin efectul politicii fiscale;
micorarea ratei prghiei financiare a condus la diminuarea indicatorului rezultativ cu
4,34 lei. De menionat c scderea gradului de ndatorare conduce la ntrirea independenei
financiare a emitentului, totodat, pentru majorarea rezultatului pe aciune de baz, trebuie s fie
atrase surse de finanare mprumutate pn la nivelul maxim de siguran al ratei prghiei
financiare (200%);
diminuarea cotei profitului net ce revine deintorilor aciunilor ordinare a contribuit la
micorarea rezultatului pe aciune de baz cu 3,57 lei, aceasta se explic prin hotrrile adunrii
generale a acionarilor privind repartizarea profitului net;
modificarea structurii capitalului propriu a condus la reducerea factorului de multiplicare
a capitalului acionar ordinar, fapt ce a determinat micorarea indicatorului rezultativ cu 0,04 lei.
n acelai timp, creterea valorii contabile a unei aciuni ordinare de la 457,39 lei, n anul
2011, la 516,15 lei, n anul 2012, a condus la majorarea rezultatului pe aciune de baz cu 13,85
lei. Aceast situaie a fost determinat de desfurarea eficient a activitii economico-
financiare, ceea ce a generat creterea activelor nete la valoarea contabil.
Ca o concluzie general, se poate afirma c emitentul Moldpresa SA dispune de rezerve
interne de majorare a rezultatului pe aciune de baz, n mrime de 72,72
(25,89+42,45+4,34+0,04) lei, dac va ntreprinde msuri privind accelerarea vitezei de rotaii ale
136
activelor, sporirea rentabilitii veniturilor din vnzri, creterea ratei prghiei financiare i
meninerea structurii capitalului propriu la nivelul anului 2011.
La emitentul Franzelua SA, rezultatul pe aciune de baz, n anul 2012, a constituit 0,69
lei nregistrnd o cretere cu 13,94 lei, fa de anul 2011. Aceast evoluie se explic prin
influena favorabil a sporirii rentabilitii capitalului acionar ordinar cu 9,44 (0,50 (8,94))
puncte procentuale, ceea ce a condus la majorarea indicatorului rezultativ cu 13,99 lei.
Aprofundnd analiza cauzal pe factori detaliai, se observ c aceast situaie s-a realizat pe
seama urmtoarelor cauze:
Efect pozitiv au avut factorii ce caracterizeaz activitatea operaional a societii pe
aciuni, i anume sporirea rentabilitii veniturilor din vnzri i accelerarea vitezei de rotaie a
activelor au determinat creterea rezultatului pe aciune de baz cu 14,95 (14,8866 + 0,0590) lei.
Influen pozitiv au generat factorii ce caracterizeaz structura surselor de finanare. Sub
influena acestora indicatorului rezultativ a crescut cu 0,07 (0,0562 + 0,0009) lei, fapt ce s-a
datorat majorrii ratei prghiei financiare i coeficientului de multiplicare a capitalului acionar
ordinar.
Factorii ce caracterizeaz repartizarea profitului au determinat diminuarea rezultatului pe
aciune de baz cu 1,01 (1,0124 + 0,0003) lei. Aceasta se explic prin micorarea ratei profitului
net i cotei profitului net ce revine deintorilor aciunilor ordinare, modificarea crora mai puin
depinde de calitatea managementului societii pe aciuni.
Se recomand o atenie sporit valorii contabile a unei aciuni ordinare, care se micoreaz de
la 148,26 lei, n anul 2011, la 139,05 lei, n anul 2012 i a avut ca efect diminuarea rezultatului
pe aciune de baz cu 0,05 lei. O asemenea situaie a fost determinat de scderea activelor nete
la valoarea contabil, fapt ce denot existena unor aspecte dificile n dezvoltarea emitentului
Franzelua SA.
n opinia noastr, rezultatele analizei cauzale a rezultatului pe aciune de baz pot servi drept
suport pentru elaborarea i fundamentarea deciziilor economice n urmtoarele situaii ale
procesului decizional:
La aprecierea capacitii societii pe aciuni de a finana activitatea pe termen lung din
sursele interne. Rezultatul pe aciune de baz al emitentului Franzelua SA, n anul 2012, arat
c, la fiecare aciune ordinar, s-a nregistrat 0,69 lei profit net ce revine deintorilor aciunilor
ordinare. n aceast situaie, societatea pe aciuni dispune de capaciti restrnse de finanare din
sursele interne generate n perioada de raportare, ceea ce va impune apelarea la sursele externe
de finanare, i anume, majorarea capitalului social prin depunerea aporturilor suplimentare de
ctre acionari i/sau atragerea surselor de finanare mprumutate, astfel nct mrimea
137
mijloacelor mprumutate s nu duc la majorarea riscului potenial de a nimeri sub influena
extern. n anul 2012, emitentul Moldpresa SA, la fiecare aciune ordinar, a nregistrat 121,74
lei profit net aferent deintorilor aciunilor ordinare, ceea ce indic faptul c societatea pe
aciuni a avut capacitatea mai nalt de a finana activitatea economico-financiar din sursele
interne. n aceste condiii, mrimea rezultatului pe aciune de baz prezint importan i
satisface cerinele:
investitorilor, deoarece mijloacele investite vor fi remunerate corespunztor;
creditorilor i furnizorilor, pentru c le garanteaz capacitatea de plat a societii pe
aciuni i elimin riscul de neplat la termen a datoriilor;
salariailor, fiindc angajatorul are capacitatea de a-i desfura activitatea independent
i oferi remuneraii corespunztoare la timp;
conducerii, deoarece starea financiar a emitentului le va permite elaborarea unor
strategii privind creterea performanelor economico-financiare i mbuntirea poziiei
financiare.
La estimarea preului de pia al aciunii i veniturilor viitoare generate de o aciune. De
remarcat c preul de pia al aciunii depinde att de factorii ce se manifest pe piaa de capital,
ct i de factorii specifici societii pe aciuni, cum sunt: gradul de dezvoltare al societii pe
aciuni, calitatea managementului, rezultatul pe aciune etc. La emitentul Moldpresa SA,
rezultatul pe aciune de baz, n anul 2012, a fost relativ nalt (121,74 lei), micorndu-se fa de
anul 2011. Aceast situaie arat flexibilitatea financiar, diminuarea capacitilor interne de
cretere a societii pe aciuni i un grad sczut al managementului calitii, fapt ce se confirm i
prin influena negativ a factorilor ce caracterizeaz activitatea operaional i structura surselor
de finanare. n aceste condiii, aciunile devin mai puin atractive pe piaa de capital, fapt ce
poate genera scderea preului de pia al unei aciuni ordinare i micorarea veniturilor viitoare
ale acionarilor obinute din vnzarea aciunilor. Concomitent, la emitentul Franzelua SA,
rezultatul pe aciune de baz, n anii 2011-2012, s-a majorat datorit influenei favorabile a
factorilor ce caracterizeaz activitatea operaional i structura surselor de finanare. O asemenea
situaie poate conduce la creterea preului de pia al unei aciuni ordinare, majorarea veniturilor
viitoare generate de o aciune vndut i sporirea rentabilitii unei aciuni.
La fundamentarea politicii de dividende promovate de societatea pe aciuni. De exemplu,
mrimea rezultatului pe aciune de baz al emitentului Franzelua SA, n anul 2012, arat
posibiliti restrnse de distribuire a dividendelor n anul 2013. Prin urmare, la adunarea general
a acionarilor, din 31 mai 2013, a fost aprobat hotrrea de a repartiza profitul net obinut n
anul 2013, astfel: 74% formarea fondului de dezvoltare (951496 lei), 25% plata dividendelor
138
(321451 lei) i 1% plata recompenselor ctre membrii organelor de conducere ale societii pe
aciuni [72]. n ceea ce privete emitentul Moldpresa SA, n anul 2012, a repartizat dividende
anuale la o aciune ordinar n mrime de 118,40 lei [68] i poate s prevad distribuirea de
dividende i n anul 2013, deoarece rezultatul pe aciune de baz a fost relativ nalt (121,74 lei).
Totodat, n anul 2012, s-a nregistrat diminuarea profitului pe aciune de baz cu 40,37
( ) 100 100 17 , 204 74 , 121 puncte procentuale fa de anul 2011, ceea ce condiioneaz
diminuarea dividendelor anuale la o aciune ordinar n anul 2013. Urmrind deciziile adunrii
generale a acionarilor, din 28 mai 2013, observm c a fost aprobat hotrrea de a distribui, n
anul 2013, dividende anuale la o aciune ordinar n mrime de 72,835 lei [69].
n final, conchidem c rezultatele analizei cauzale a rezultatului pe aciune de baz prezentate
mai sus, trebuie urmrite cu atenie att de investitorii reali i poteniali, ct i de creditorii i
conducerea societii pe aciuni, deoarece permit fundamentarea deciziilor economice adecvate.
n continuare, ne vom referi la analiza mai aprofundat a rentabilitii unei aciuni ordinare
din punct de vedere cauzal. Necesitatea aprofundrii unui asemenea tip reiese din faptul c acest
indicator este unul dintre cei mai importani pentru caracteristica activitii societii pe aciuni
pe piaa de capital.
n literatura de specialitate autohton, lipsesc investigaiile complexe referitoare la analiza
cauzal a rentabilitii unei aciuni ordinare. n acest context, pentru dezvluirea mai detaliat a
cauzelor i cilor de majorare a rentabilitii unei aciuni ordinare, propunem un sistem factorial
format din patru factori de influen, i anume: rentabilitatea capitalului acionar ordinar,
coeficientul corelaiei dintre valoarea contabil i preul de pia al aciunii ordinare, rata
distribuirii dividendelor i randamentul de capitalizare (sistemul factorial doi din anexa 21).
Primul factor, rentabilitatea capitalului acionar ordinar, permite investitorilor i altor
investitori s cunoasc n ce msur eficiena utilizrii capitalului acionar ordinar a modificat
rentabilitatea unei aciuni ordinare.
Al doilea factor, coeficientul corelaiei dintre valoarea contabil i preul de pia al aciunii
ordinare, ofer utilizatorilor posibilitatea de a nelege, n ce msur poziia emitentului pe piaa
de capital influeneaz rentabilitatea. De remarcat c valoarea contabil a unei aciuni, comparat
cu preul de tranzacionare la burs, permite a aprecia dac piaa ine cont de realitatea
economic a societii pe aciuni. Astfel, cu ct coeficientul corelaiei dintre valoarea contabil i
preul de pia al aciunii ordinare coeficient este mai mic, cu att aciunea este mai
supraevaluat (deci preul este foarte mare, iar valoarea contabil reprezint o parte mic din
acesta). Valori peste unitate a acestui coeficient indic o aciune subevaluat, adic aciunea
societii este ieftin.
139
Al treilea factor, rata distribuirii dividendelor, arat ct profit net este repartizat pentru
remunerarea deintorilor aciunilor ordinare. Trebuie s menionm c scderea ratei de
distribuire a dividendelor conduce direct la scderea rentabilitii unei aciuni ordinare prin
reducerea preului de pia al aciunilor, la dificultile cu emisiunile viitoare de noi aciuni, la
pierderea prestigiului societii pe aciuni etc. Considerm c este important pentru acionari s
cunoasc n ce msur politica de dividende a societii pe aciuni modific rentabilitatea unei
aciuni ordinare.
Al patrulea factor, randamentul de capitalizare, exprim legtura existent ntre modificarea
preului de pia al aciunii i preul de pia al aciunii la momentul procurrii sau la nceputul
perioadei analizate. Dup coninutul su economic, acesta reflect nivelul ctigului care poate
fi obinut la fiecare leu al mijloacelor investite n aciunile societii. n cazul n care preul de
pia al aciunii scade, se obin pierderi de capital, nivelul acestui indicator va fi negativ. De
remarcat c acionarii sunt cointeresai s cunoasc att mrimea factorului menionat, ct i
influena lui asupra rentabilitii unei aciuni ordinare.
n continuare, facem o prezentare schematic a factorilor ce influeneaz devierea
rentabilitii unei aciuni ordinare n figura 3.10.

Fig. 3.10. Factorii de influen asupra modificrii rentabilitii unei aciuni ordinare
Sursa: elaborat de autor
Ordinea factorilor, n sistemul factorial recomandat, arat c rentabilitatea unei aciuni
ordinare depinde, n primul rnd, de rentabilitatea capitalului acionar ordinar i, n al doilea
rnd, de coeficientul corelaiei dintre valoarea contabil i preul de pia al aciunii ordinare.Randamentul
dividendului
Randamentul
de
capitalizare
+
Rentabilitatea
capitalului acionar
ordinar
Coeficientul corelaiei
dintre valoarea
contabil i preul de
pia al unei aciuni
Rata
distribuirii
dividendelor


Rentabilitatea
veniturilor din vnzri
Numrul
de rotaii ale activelor
Rata de reinvestire a
profitului net
Rata
prghiei financiare
Rata
profitului net
Coeficientul de multiplicare
al capitalului social

140
Aceasta se explic prin faptul c, la creterea eficienei utilizrii capitalului acionar ordinar, se
ntrete poziia societii pe piaa de capital i se majoreaz interesul investitorilor n aciunile
societii pe aciuni. n al treilea rnd, indicatorul rezultativ depinde de rata distribuirii
dividendelor, deoarece, mai nti, capitalul acionar ordinar este utilizat n vederea obinerii
profitului, apoi urmeaz repartizarea profitului. n al patrulea rnd, rentabilitatea unei aciuni
ordinare depinde de randamentul de capitalizare, deoarece, majorarea preului de pia al aciunii
depinde, de utilizarea eficient a capitalului acionar ordinar i de cota profitului repartizat sub
form de dividende.
n tabelul 3.15, s-a ilustrat metodica analizei cauzale a rentabilitii unei aciuni ordinare
conform sistemului factorial propus prin metoda substituiilor n lan. n acest scop, s-au utilizat
fluxurile informaionale ale emitenilor IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA i Moldpresa
SA pentru anii 2011-2012.
Tabelul 3.15. Calculul influenei factorilor asupra devierii rentabilitii unei aciuni ordinare
Factorii corelai
Nr.
subst.
Rentabi-
litatea
capitalului
acionar
ordinar
Coeficientul
corelaiei dintre
valoarea
contabil i
preul
de pia al unei
aciuni ordinare
Rata
distribuirii
dividendelor
Randamentul
de
capitalizare
Rentabilitatea
unei aciuni
ordinare, %
Calculul influenei
factorilor
Mrimea
influenei,
puncte
procentuale
1 2 3 4 5
|
.
|

\
|
+

= 5
100
4 3 2
6
7 8
IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA
0 19,09 3,9402 51,05 11,12 49,52
1 16,27 3,9402 51,05 11,12 43,85 43,85-49,52 -5,67
2 16,27 3,5231 51,05 11,12 40,38 40,38-43,85 -3,47
3 16,27 3,5231 47,22 11,12 38,19 38,19-40,38 -2,19
4 16,27 3,5231 47,22 272,00 299,07 299,07-38,19 +260,88
Moldpresa SA
0 44,64 1,4717 62,95 0,00 41,36
1 23,59 1,4717 62,95 0,00 21,85 21,85-41,36 -19,51
2 23,59 1,6607 62,95 0,00 24,66 24,66-21,85 +2,81
3 23,59 1,6607 97,26 0,00 38,10 38,10-24,66 +13,44
4 23,59 1,6607 97,26 0,00 38,10 38,10-38,10 0,00
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din rapoartele anuale al emitenilor
Moldpresa SA i IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA pentru anii 2011-2012 [126; 127;
114; 43] hotrrile adunrilor generale a acionarilor societii pe aciuni IM Efes Vitanta
Moldova Brewery SA din 22.08.2011 i 20.04.2012 [139; 140], hotrrile adunrilor generale a
acionarilor societii pe aciuni Moldpresa SA din 05.05.2011 i 14.05.2012 [71; 68] i
statistica tranzaciilor la BVM n anii 2009-2012 [156; 157; 158; 159], selectate n anexa 33

Rezultatele obinute n tabelul 3.15 pot fi detaliate prin metoda participrii prin cot.
Metodica de analiz i cuantificarea influenei factorilor detaliai asupra modificrii rentabilitii
unei aciuni ordinare prin metoda participrii prin cot este ilustrat n tabelul 3.16.
141
Tabelul 3.16. Calculul influenei factorilor detaliai asupra devierii rentabilitii unei aciuni
ordinare a emitentului Moldpresa SA
Modificarea rentabilitii unei aciunii ordinare din cauza variaiei factorilor ce
caracterizeaz:
Activitatea operaional
Structura surselor de
finanare
Repartizarea profitului
Denumirea
factorilor
detaliai rentabilitatea
veniturilor
din vnzri
numrul de
rotaii ale
activelor
rata prghiei
financiare
coeficientul
de
multiplicare a
capitalului
acionar
ordinar
rata profitului
net
cota profitului
net ce revine
deintorilor
aciunilor
ordinare
1 2 3 4 5 6 7
Calculul
influenei
factorilor
( ) ( )
64 , 44 59 , 23
51 , 19 66 , 5( ) ( )
64 , 44 59 , 23
51 , 19 28 , 9

( ) ( )
64 , 44 59 , 23
51 , 19 95 , 0

( ) ( )
64 , 44 59 , 23
51 , 19 01 , 0

( ) ( )
64 , 44 59 , 23
51 , 19 37 , 4

( ) ( )
64 , 44 59 , 23
51 , 19 78 , 0


Mrimea
influenei
factorilor,
puncte
procentuale
5,25 8,60 0,88 0,01 4,05 0,72
Verificare:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
e procentual puncte 51 , 19 51 , 19
72 , 0 05 , 4 01 , 0 88 , 0 60 , 8 25 , 5 51 , 19
=
+ + + + + =

Sursa: elaborat de autor n baza rezultatelor analizei cauzale a rentabilitii capitalului
acionar ordinar i rentabilitii unei aciuni ordinare a emitentului Moldpresa SA prezentate n
tabelul 3.2 i tabelul 3.15


Din rezultatele prezentate n tabelul 3.15, se observ c rentabilitatea unei aciuni ordinare a
emitentului IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA, n anul 2012, constituie 299,07%,
majorndu-se cu 249,55 puncte procentuale fa de anul 2011. Aceast situaie a fost determinat
de mrirea randamentului de capitalizare datorit creterii preului de pia al aciunii, care a
condus la sporirea indicatorului rezultativ cu 260,88 puncte procentuale.
n acelai timp, a influenat negativ i diminuarea rentabilitii capitalului acionar ordinar cu
2,82 (16,2719,09) puncte procentuale i a condus la micorarea indicatorului rezultativ cu 5,67
puncte procentuale.
Scderea coeficientului corelaiei dintre valoarea contabil i preul de pia al aciunii
ordinare cu 0,4171 (3,52313,9402) uniti a influenat negativ i s-a soldat cu diminuarea
rentabilitii unei aciuni ordinare cu 3,47 puncte procentuale n anul 2012. O asemenea situaie
se explic prin faptul c aciunile ordinare ale emitentului sunt supraevaluate n comparaie cu
valoarea contabil a acestora.
n anul 2012, s-a micorat cota profitului net repartizat pentru remunerarea deintorilor
aciunilor ordinare cu 3,83 (47,2251,05) puncte procentuale, fa de anul 2011. Acest fapt a
exercitat o influen negativ asupra rentabilitii unei aciunii ordinare, determinnd scderea
142
acesteia cu 2,19 puncte procentuale. Influena acestui factor reflect efectul politicii de dividende
promovat de emitentul IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA.
Analiznd rentabilitatea unei aciuni ordinare a emitentului Moldpresa SA, observm
evoluia acestei rate de la 41,36%, n anul 2011, la 38,10%, n anul 2012. Aceasta a fost
determinat de scderea rentabilitii capitalului acionar ordinar, n anul 2012, fa de anul 2011
(la 23,59% fa de 44,64%), fapt ce a condus la diminuarea rentabilitii unei aciuni ordinare cu
19,51 puncte procentuale.
Din rezultatele calculelor efectuate n tabelul 3.16, observm c influena negativ a
factorului menionat a fost determinat de mai multe cauze:
n prim-plan, s-a evideniat utilizarea neeficient a factorilor ce caracterizeaz activitatea
operaional, i anume, ncetinirea vitezei de rotaie a activelor i diminuarea rentabilitii
veniturilor din vnzri au avut ca efect micorarea rentabilitii unei aciuni ordinare cu 13,85
(8,60+5,25) puncte procentuale.
Pe parcursul anilor 2011-2012, s-au nregistrat modificri n structura surselor de
finanare totale i structura capitalului propriu, ceea ce a condus la scderea indicatorului
rezultativ cu 0,89 (0,88+0,01) puncte procentuale. Cu toate c gradul de ndatorare scade,
considerm c, pentru mbuntirea nivelului rentabilitii unei aciuni ordinare, emitentul
Moldpresa SA trebuie s atrag surse de finanare mprumutate, astfel nct mrimea acestora
s nu depeasc nivelul de siguran.
Efect negativ l-au avut factorii ce caracterizeaz repartizarea profitului, i anume,
scderea ratei profitului net i a cotei profitului net ce revine deintorilor aciunilor ordinare au
determinat diminuarea rentabilitii unei aciuni ordinare cu 4,77 (4,05+0,72) puncte procentuale.
Influena acestor factori se explic prin politica de distribuire a dividendelor i politica fiscal a
statului prin care se impoziteaz profitul.
Totodat, majorarea ratei de distribuire a dividendelor de la 62,95%, n anul 2011, la 97,26%,
n anul 2012, a condus la sporirea rentabilitii unei aciuni ordinare cu 13,44 puncte procentuale.
Situaia a fost datorat promovrii unei politici de dividend optime.
De remarcat c, n anii 2011-2012, emitentul Moldpresa SA nu a nregistrat tranzacii la
BVM, ultimul pre de pia al unei aciuni ordinare a fost stabilit n anul 2009. Astfel, evoluia
coeficientului corelaiei dintre valoarea contabil i preul de pia al aciunii ordinare a fost
determinat doar de creterea valorii contabile a unei aciuni ordinare, care a dus la majorarea
rentabilitii unei aciuni ordinare cu 2,81 puncte procentuale.
143
n final, se poate sublinia c rezultatele analizei cauzale a rentabilitii unei aciuni ordinare,
dup sistemul factorial recomandat, prezint interes real i pot fi aplicate n procesul decizional
n urmtoarele situaii:
- La luarea deciziilor privind cumprarea, pstrarea sau vnzarea aciunilor ordinare. n
particular, n anul 2012, nivelul rentabilitii unei aciuni ordinare a emitentului IM Efes Vitanta
Moldova Brewery SA este nalt (299,07%), fapt ce ncurajeaz investitorii reali i poteniali s
pstreze i s cumpere aciuni ordinare, deoarece societatea pe aciuni creeaz valoare pentru
acionari. La emitentul Moldpresa SA, mrimea indicatorului sus-menionat, n anul 2012, a
constituit 38,10%, ceea ce stimuleaz investitorii reali s pstreze aciunile ordinare. De
menionat c investitorii poteniali, comparnd nivelul i evoluia rentabilitii unei aciuni
ordinare, la aceste dou societi, vor opta, mai degrab, pentru aciunile emitentului IM Efes
Vitanta Moldova Brewery SA, deoarece acest emitent dispune de posibiliti mai mari de creare
a valorii pentru acionari. Totodat, dac investitorii reali i poteniali se vor orienta doar la
randamentul dividendului (rentabilitatea curent a investiiilor n aciuni), atunci ei vor alege
aciunile ordinare ale emitentului Moldpresa SA, deoarece randamentul dividendului este mai
mare cu 11,03 (38,1027,07) puncte procentuale, fa de nivelul acestei rate la emitentul IM
Efes Vitanta Moldova Brewery SA (anexa 33).
- La supravegherea activitii societii pe aciuni n scopul protejrii intereselor
acionarilor. Societatea pe aciuni este obligat s desfoare activitatea economico-financiar n
mod onest, echitabil i profesionist, care s corespund intereselor acionarilor. n vederea
asigurrii acionarilor cu informaii corecte, integrale i clare despre rentabilitatea investiiilor n
aciuni, recomandm ca consiliul societii pe aciuni s comunice acestora informaii privind
eficiena investiilor n aciuni, s emit recomandri n baza rezultatelor analizei cauzale i s
verifice respectarea recomandrilor menionate. n particular, consiliul emitentului Moldpresa
SA, n scopul protejrii intereselor acionarilor, trebuie s propun i s verifice realizarea
msurilor privind mobilizarea rezervelor interne de majorare a rentabilitii unei aciuni ordinare
n mrime de 14,66 (5,25+8,60+0,88+0,01) puncte procentuale prin utilizarea mai eficient a
activelor disponibile i optimizarea structurii surselor de finanare.
- La fundamentarea condiiilor emisiunii suplimentare de aciuni i ntocmirea
prospectului ofertei publice. Societile pe aciuni trebuie s ntreprind toate msurile necesare
pentru stabilirea celor mai favorabile condiii ale emisiunii suplimentare de aciuni, i anume:
privind tipul emisiunii aciunilor (prin intermediul ofertei publice sau nchise), sursa mririi
capitalului social (capitalul propriu sau aporturile primite), preul plasrii aciunilor etc. De
exemplu, n anul 2012, la emitentul Moldpresa SA, rentabilitatea unei aciuni ordinare a
144
constituit 38,10%, rezultatul pe aciune de baz a alctuit 121,74 lei, iar rata de distribuire a
dividendelor a format 97,26%, toate acestea denot eficiena destul de nalt a investiiilor n
aciunile ordinare ale emitentului. Ca urmare, n anul 2012, aciunile sunt atractive pentru
investitori: n primul rnd, prin faptul c randamentul curent al unei aciuni ordinare (38,10%)
este mai mare dect rata medie anual a dobnzii la depozite bancare atrase n moneda naional
de la persoane juridice (4,95%) i persoane fizice (9,62%) [155]; n al doilea rnd, rentabilitatea
unei aciuni ordinare este mult mai mare dect rata medie anual a dobnzii la credite n moneda
naional acordate persoanelor juridice (12,81%) i persoanelor fizice (15,29%) [155], ceea ce va
ncuraja investitorii s atrag credite cu care s finaneze investiia n aciuni; n al treilea rnd,
evoluia ratei de distribuire a dividendelor, n anii 2011-2012, i mrimea rezultatului pe aciune
de baz, la finele anului 2012, indic faptul c emitentul a remunerat suficient capitalul investit
n aciuni i are posibiliti de plat a dividendelor viitoare. n aceste condiii, dac emitentul
Moldpresa SA va decide s efectueze emisiunea suplimentar de aciuni ordinare, atunci va
putea s-o efectueze prin intermediul ofertei publice, din contul aporturilor primite de la
achizitorii de aciuni, la un pre de emisiune superior valorii contabile a unei aciuni ordinare.
Generaliznd cele menionate, recomandm ca informaia sus-prezentat s fie inclus n
prospectul ofertei publice, care va permite investitorilor s fac o apreciere asupra situaiei reale
privind eficiena investiiilor n aciunile ordinare ale emitentului, precum i asupra
perspectivelor acestuia de a crea valoare i apra interesele acionarilor.
n opinia noastr, pentru fundamentarea oportun a deciziilor economice recomandm
prezentarea informaiei privind rezultatul pe aciune i rentabilitatea unei aciuni ordinare n
componena raportului conducerii (anexa 34), ceea ce va oferi posibilitatea nelegerii i utilizrii
informaiilor furnizate de diveri utilizatori ai situaiilor financiare.
n concluzie, menionm c implementarea, n practic, a recomandrilor aferente calculului
rezultatului pe aciune, analizei cauzale a rezultatului pe aciune de baz i rentabilitii unei
aciuni ordinare va influena benefic procesul decizional i, ca urmare, va asigura optimizarea
deciziilor economice adoptate.


3.4. Concluzii la capitolul 3
n capitolul prezentat sunt examinate modalitile de analiz a rentabilitii capitalului
propriu, aspectele aplicative ale analizei rotaiei capitalului propriu, analiza rezultatului pe
aciune i rentabilitii unei aciuni, precum i impactul acestora asupra fundamentrii
deciziilor economice.
145
n acest context, sunt generalizate urmtoarele concluzii:
1. Investigaiile efectuate au demonstrat necesitatea aprofundrii i perfecionrii analizei
cauzale a indicatorilor eficienei utilizrii capitalului propriu. n acest scop, autorul a propus un
sistem factorial, care permite determinarea modificrii rentabilitii capitalului propriu sub
influena: eficienei investiiilor efectuate de ctre deintorii de aciuni ordinare, cotei capitalului
acionar ordinar n mrimea total a capitalul propriu i proporiei n care profitul net rmne la
dispoziia deintorilor aciunilor ordinare. De asemenea, s-a argumentat, c este posibil
detalierea analizei eficienei utilizrii capitalului propriu prin determinarea modificrii
rentabilitii capitalului acionar ordinar sub influena factorilor, ce caracterizeaz activitatea
operaional a societii pe aciuni, structura surselor de finanare i repartizarea profitului.
2. Oportunitatea aplicrii sistemelor factoriale, recomandate n tez, se resimte n procesul
elaborrii, fundamentrii i adoptrii deciziilor economice adecvate. n acest context, s-au
identificat situaiile de aplicare a rezultatelor analizei cauzale a urmtorilor indicatori:
- rentabilitatea capitalului acionar ordinar informaiile respective sunt importante n
situaiile decizionale privind: aprecierea calitii managementului activitii operaionale
ale societii pe aciuni, optimizarea structurii surselor de finanare, luarea deciziilor
privind majorarea capitalului social;
- rentabilitatea capitalului propriu rezultatele analizei pot servi drept suport pentru
elaborarea i fundamentarea deciziilor economice privind: aprecierea performanelor
financiare ale societii pe aciuni, evaluarea riscului financiar, la care se supun acionarii
i societatea pe aciuni, utilizarea profitului net pentru plata dividendelor;
- rezultatul pe aciune de baz informaiile respective sunt utile n variate situaii, cum
sunt: aprecierea capacitii societii pe aciuni de a finana activitatea pe termen lung din
sursele interne, estimarea preului de pia a aciunii i veniturilor viitoare, generate de o
aciune, fundamentarea politicii de dividende promovate de societatea pe aciuni;
- rentabilitatea unei aciuni ordinare rezultatele analizei prezint interes i pot fi aplicate
n diverse situaii decizionale, n particular: luarea deciziilor privind cumprarea,
pstrarea sau vnzarea aciunilor ordinare; supravegherea activitii societii pe aciuni,
n scopul protejrii intereselor acionarilor; fundamentarea condiiilor emisiunii
suplimentare de aciuni i ntocmirea prospectului ofertei publice.
3. n practica economic autohton, nu exist nici un SNC sau alt act normativ, care ar
reglementa calculul rezultatului pe aciune, ceea ce complic obinerea informaiilor utile n
procesul decizional i nu asigur comparabilitatea acestora la nivel internaional. n vederea
146
nlturrii acestor neajunsuri, s-a investigat mai profund modul de calcul al rezultatului pe
aciune i s-au formulat explicaii suplimentare, privind aplicabilitatea prevederilor IAS 33 n
practica societilor pe aciuni autohtone, n condiiile emisiunii suplimentare de aciuni ordinare
din contul aporturilor bneti ale acionarilor i pe seama capitalului propriu, anulrii aciunilor
de tezaur i consolidrii aciunilor ordinare, precum i convertirea aciunilor prefereniale n
aciuni ordinare.
4. Un aspect important n dezvoltarea activitii societii pe aciuni l reprezint
determinarea adecvat a vitezei de rotaie a capitalului propriu. n scopul optimizrii deciziilor
economice de diferii utilizatori ai situaiilor financiare, autorul a recomandat modaliti de
calcul al indicatorilor de rotaie a capitalului propriu i elementelor sale componente, bazate pe
rulajul particular pe perioada analizat. Aceast abordare va oferi informaii necesare procesului
decizional n urmtoarele situaii: la evaluarea societii pe aciuni n scopul privatizrii,
acionrii, vnzrii; la aprecierea asigurrii i meninerii echilibrului financiar; la elaborarea
deciziilor de finanare din sursele proprii.
5. Analiza reglementrilor normative arat, c n componena raportului conducerii nu este
prevzut prezentarea informaiilor referitoare la eficiena utilizrii capitalului propriu. n scopul
sistematizrii i generalizrii informaiilor aferente eficienei utilizrii capitalului propriu, autorul
a elaborat i a propus spre implementare modelul subcapitolului Eficiena utilizrii capitalului
propriu din raportul conducerii societii pe aciuni. Acest subcapitol va contribui la obinerea
informaiilor utile procesului decizional i fundamentarea deciziilor economice de diveri
utilizatori ai situaiilor financiare.
147
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI
Cercetrile efectuate n domeniul analizei formrii i utilizrii capitalului propriu al
societilor pe aciuni au permis formularea urmtoarelor concluzii:
1. Reglementrile normative i literatura de specialitate autohton i strin conin cinci
abordri principale aferente noiunii de capital propriu, care trateaz acest termen astfel: active
nete ale entitii; contribuii (investiii) ale proprietarilor; o estimare contabil a valorii
drepturilor de proprietate; datorie a entitii fa de proprietarii si; o surs proprie de finanare.
Considerm, c abordarea capitalului propriu, ca surs proprie de finanare, este cea mai
fundamental, deoarece acesta rmne permanent la dispoziia societii pe aciuni i particip
mpreun cu sursele mprumutate la finanarea activitii economico-financiare. n urma
cercetrilor efectuate, autorul deduce necesitatea aprofundrii i dezvoltrii noiunii de capital
propriu al societii pe aciuni i argumentrii criteriilor de clasificare a elementelor componente
ale acestuia, ce sunt necesare pentru analiza formrii i utilizrii capitalului propriu.
2. Specificul formrii i utilizrii capitalului propriu al societii pe aciuni rezult,
preponderent, din prevederile legislaiei n vigoare i influeneaz n mod direct procesul
analitic. Luarea n considerare a particularitilor privind formarea i utilizarea capitalului
propriu, cercetate n tez, sunt necesare pentru obinerea rezultatelor analitice mai valoroase i,
respectiv, pentru mbuntirea poziiei financiare i performanelor societilor pe aciuni.
3. n literatura din domeniul analizei economico-financiare, pentru analiza capitalului
propriu sunt utilizate numeroase rate financiare. n baza studiului efectuat, conchidem c pentru
simplitatea i uurina aplicrii ratelor financiare ce au n componen capitalul propriu sau
elementele sale formatoare, acestea au fost divizate n ase grupe: ratele structurii surselor de
finanare, ratele de autonomie financiar pe termen lung, ratele capacitii de finanare cu capital
propriu, ratele evoluiei capitalului propriu, ratele cu active nete, ratele cu capital social. n
opinia autorului, aceast grupare corespunde solicitrilor informaionale ale utilizatorilor
situaiilor financiare i va contribui la optimizarea deciziilor economice.
4. Valoarea capitalului propriu (activelor nete la valoarea contabil) al societii pe aciuni
trebuie s corespund cerinelor legislaiei autohtone. Ca urmare, pentru prevenirea
consecinelor negative, n cazuri de nerespectare a acestor cerine, apare necesitatea investigrii
mai profunde a corelaiei dintre capitalul propriu i capitalul social. n acest scop, autorul a
specificat cauzele posibile, care provoac diminuarea capitalului propriu sub nivelul capitalului
social, i a propus msuri ce pot fi ntreprinse n vederea respectrii cerinelor legislative,
precum i ntririi stabilitii financiare a societii pe aciuni.
148
5. Rigoarea construirii sistemelor factoriale de analiz a indicatorilor cercetai n tez
(sporul creterii capitalului propriu, rentabilitatea capitalului propriu, rentabilitatea capitalului
acionar ordinar, rezultatul pe aciune de baz, rentabilitatea unei aciuni) i aranjarea factorilor
n ele influeneaz calitatea deciziilor economice adoptate. Autorul a fundamentat necesitatea
detalierii analizei cauzale a indicatorilor sus-menionai, i a elaborat sisteme factoriale care
permit aprecierea mai profund a cauzelor modificrii acestora i asigurarea utilizatorilor
situaiilor financiare cu informaii relevante, integrale i credibile.
6. Actualmente, n practica economic autohton, nu exist nici un SNC sau alt act
normativ, care ar reglementa calculul rezultatului pe aciune, ceea ce complic obinerea
informaiilor utile n procesul decizional i nu asigur comparabilitatea acestora la nivel
internaional. Ca urmare, sunt necesare explicaii suplimentare privind aplicabilitatea
prevederilor IAS 33 n condiii autohtone. n acest scop, autorul a investigat mai profund
calculul i analiza rezultatului pe aciune de baz i diluat i a prezentat explicaii suplimentare
privind aplicabilitatea prevederilor IAS 33, precum i a argumentat importana acestora n
fundamentarea deciziilor economice.
7. Pentru ca baza informaional, aferent analizei capitalului propriu al societilor pe
aciuni, s asigure utilizatorii cu informaii privind eficiena utilizrii capitalului propriu este
necesar perfecionarea raportului conducerii societii pe aciuni.
Problema tiinific important, care a fost soluionat n domeniul cercetat, const n
perfecionarea analizei formrii capitalului propriu al societilor pe aciuni, aprofundarea
analizei cauzale a indicatorilor eficienei utilizrii capitalului propriu, modernizarea raportului
conducerii societii pe aciuni, perfecionarea modului de calcul al rezultatului pe aciune.
Soluionarea acestei probleme n prezenta cercetare a demonstrat avantajele recomandrilor
formulate n tez i influena benefic a acestora asupra poziiei financiare i performanelor
societilor pe aciuni.
Cercetrile efectuate permit formularea unor recomandri referitoare la perfecionarea
analizei formrii i utilizrii capitalului propriu al societilor pe aciuni:
1. Conceptul capitalul propriu al societii pe aciuni trebuie dezvoltat i definit ca una
din sursele de finanare pe termen lung, constituit prin contribuiile acionarilor,
autofinanare i din alte surse nerambursabile n scopul asigurrii autonomiei financiare,
creterii rentabilitii i valorii de pia a societii pe aciuni. Aceast abordare va contribui
la amplificarea rolului acestei categorii economice n activitatea economico-financiar a
societii pe aciuni.
149
2. n vederea aprofundrii i perfecionrii analizei structurii capitalului propriu, autorul
recomand clasificarea elementelor componente ale acestuia n funcie de impactul asupra
realizrilor societii pe aciuni, i anume, n cele care in de realizrile efectuate i cele de
perspectiv. Autorul argumenteaz necesitatea aplicrii acestui criteriu n evaluarea
posibilitilor de finanare din surse proprii, ceea ce va permite fundamentarea deciziilor
economice privind aprecierea posibilitilor extinderii i diversificrii activitii operaionale pe
seama surselor proprii, realizarea investiiilor n aciuni, acordarea creditelor etc.
3. Pentru soluionarea problemei privind lipsa n legislaia autohton a cerinelor aferente
costului minim al aciunilor din emisiunea suplimentar, n cazuri cnd acestea se plaseaz fr
valoare nominal sau fixat, autorul propune modificarea coninutului art. 44 alin. (3) al Legii
privind societile pe aciuni n felul urmtor: Condiiile emiterii suplimentare de aciuni,
inclusiv preul plasrii lor, vor fi aceleai pentru toi achizitorii de aciuni. Costul plasrii
aciunilor de aceeai clas nu va fi mai mic dect valoarea nominal sau valoarea fixat a
acestora, sau valoarea medie de achitare a aciunilor din emisiunile precedente (pentru
aciunile fr valoare nominal sau fixat).
4. n scopul perfecionrii analizei cauzale a sporului creterii capitalului propriu i
asigurrii utilizatorilor situaiilor financiare cu informaii relevante, autorul propune utilizarea
sistemelor factoriale mai detaliate. Aplicarea acestor sisteme factoriale se recomand n
urmtoarele situaii ale procesului decizional: elaborarea i fundamentarea deciziilor privind
efectuarea investiiilor n aciunile societii pe aciuni, urmrirea concordanei deciziilor de
afaceri ale conducerii societii pe aciuni cu interesele acionarilor, aprecierea raionalitii
atragerii creditelor de ctre societile pe aciuni i la acceptarea sau refuzul cererii de credit din
partea creditorilor, identificarea oportunitilor de dezvoltare a activitii societii pe aciuni,
aprecierea corespunderii principiului continuitii activitii societii pe aciuni.
5. Pentru evidenierea suportului analizei indicatorilor de eficien a utilizrii capitalului
propriu n procesul decizional, autorul argumenteaz necesitatea aplicrii sistemelor factoriale
ale urmtorilor indicatori:
rentabilitatea capitalului acionar ordinar informaiile respective sunt importante n
situaiile decizionale privind: aprecierea calitii managementului activitii operaionale al
societii pe aciuni, optimizarea structuri surselor de finanare, luarea deciziilor privind
majorarea capitalului social;
rentabilitatea capitalului propriu rezultatele analizei se recomand a fi aplicate la
elaborarea i fundamentarea deciziilor economice privind: aprecierea performanelor financiare
150
ale societii pe aciuni, evaluarea riscului financiar la care se supune societatea pe aciuni i
acionarii, utilizarea profitului net pentru plata dividendelor;
rezultatul pe aciune de baz informaiile respective sunt utile n variate situaii, cum
sunt: aprecierea capacitii societii pe aciuni de a finana activitatea pe termen lung din sursele
interne, estimarea preului de pia a aciunii i veniturilor viitoare generate de o aciune,
fundamentarea politicii de dividende promovate de societatea pe aciuni;
rentabilitatea unei aciuni ordinare rezultatele analizei se recomand a fi aplicate n
diverse situaii decizionale, n particular: luarea deciziilor privind cumprarea, pstrarea sau
vnzarea aciunilor ordinare; supravegherea activitii societii pe aciuni n scopul protejrii
intereselor acionarilor; fundamentarea condiiilor emisiunii suplimentare de aciuni i ntocmirea
prospectului ofertei publice.
6. Fundamentarea deciziilor economice adecvate implic perfecionarea urmtoarelor
direcii de analiz a rotaiei capitalului propriu:
calcularea indicatorilor de rotaie a capitalului propriu i a elementelor sale
componente n baza rulajului particular pe perioada analizat se propune de aplicat n
procesul decizional pentru: evaluarea societii pe aciuni n scopul privatizrii, acionrii,
vnzrii; aprecierea asigurrii i meninerii echilibrului financiar; elaborarea deciziilor de
finanare din sursele proprii;
aprecierea rotaiei capitalului social n baza dividendelor anunate se recomand n
situaiile decizionale privind: determinarea perioadei de recuperare a capitalului investit n
aciuni prin dividende, elaborarea deciziilor cu privire la procurarea, pstrarea sau vnzarea
aciunilor, fundamentarea deciziilor privind modificarea capitalului social;
determinarea efectului economico-financiar al modificrii vitezei de rotaie a
capitalului propriu conform rulajului particular al capitalului propriu se propune a fi
aplicat la elaborarea deciziilor privind optimizarea structurii surselor de finanare i pronosticul
mrimii capitalului propriu n cadrul elaborrii planului de afaceri.
7. Pentru implementarea prevederilor IAS 33 n practica economic a societilor pe aciuni
autohtone, autorul recomand aplicarea explicaiilor privind evaluarea mai exact a
rezultatului pe aciune n condiiile emisiunii suplimentare de aciuni ordinare din contul
aporturilor bneti ale acionarilor i pe seama capitalului propriu, anulrii aciunilor de
tezaur, consolidrii aciunilor ordinare, precum i convertirii aciunilor prefereniale n
aciuni ordinare. n acest context, perfecionarea modului de calcul al rezultatului pe aciune va
conduce la comparabilitatea informaiilor la nivel internaional i fundamentarea deciziilor
151
economice privind cumprarea, pstrarea sau vnzarea aciunilor ordinare, pstrarea sau
convertirea aciunilor ordinare poteniale, planificarea tranzaciilor de vnzare-cumprare a
aciunilor etc.
8. n vederea mbuntirii coninutului raportului conducerii societii pe aciuni, autorul
propune implementarea modelului subcapitolului Eficiena utilizrii capitalului propriu.
Aplicarea acestuia este necesar pentru oferirea informaiilor utile procesului decizional i
fundamentarea oportun a deciziilor economice de diveri utilizatori ai situaiilor financiare.
Rezultatele cercetrii constituie o contribuie important la perfecionarea analizei formrii i
utilizrii capitalului propriu al societilor pe aciuni. Implementarea rezultatelor cercetrii n
cadrul societilor pe aciuni autohtone a demonstrat, c acestea ofer informaii valoroase pentru
elaborarea, fundamentarea i adoptarea decizii economice optime.
152
BIBLIOGRAFIE
n limba romn:
1. Albu C.N., Albu N., Feleag L. Contabilitate, control i guvernan: Liber Amicorum n
onoarea Profesorului Niculae Feleag. Bucureti: Economic, 2012. 496 p.
2. Avare Ph., Legros G., Lemonnier P. Gestiune i analiz financiar. Bucureti: Economic,
2000. 592 p.
3. Balte N. (coordonator) .a. Analiza economico-financiar a ntreprinderii. Sibiu: Editura
Universitii Lucian Blaga, 2003. 326 p.
4. Blun R. Contabilitate financiar pentru ntreprinderi mici i mijlocii. Craiova:
Universitaria, 2012. 176 p.
5. Btrncea M., Btrncea L.M. Analiza financiar a ntreprinderii. Cluj-Napoca:
RISOPRINT, 2004. 268 p.
6. Bazele conceptuale ale pregtirii i prezentrii rapoartelor financiare. Aprobate prin
ordinul ministrului finanelor nr.174 din 25.12.1997. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.88-91 din 30.12.1997. Disponibil:
http://www.mf.gov.md/ro/actnorm/contabil/reglinstruct/ (vizitat 12.07.2013).
7. Berceanu D. Politici de finanare a firmei. Craiova: Universitaria, 2001. 424 p.
8. Bistriceanu Gheorghe D., .a. Finanele agenilor economici. Bucureti: Didactic i
pedagogic, 1995. 471 p.
9. Bojian O. Contabilitate general. Bucureti: Universitar, 2001. 572 p.
10. Bordeianu Sebastian. Metode de analiz i optimizare a rentabilitii n comerul cu
autovehicule. Tez de dr. n economie. Bucureti, 2009. 277 p.
11. Bucur I. Diagnostic economico-financiar. Bucureti: Cartea Universitar, 2006. 234 p.
12. Bucur Ion. Introducere n contabilitate. Bucureti: C.H.Beck, 2012. 176 p.
13. Buglea Al. Analiza financiar. Concepte i studiu de caz. Timioara: MIRTON, 2005.
620 p.
14. Bue Lucian. Analiza economico-financiar. Bucureti: Economic, 2005. 424 p.
15. Cadrul general conceptual pentru raportarea financiar. Emis de IASB n septembrie 2010.
Disponibil: http://www.mf.gov.md/ro/actnorm/contabil/standartraport/ (vizitat
12.07.2013).
16. Chirilov N. Analiza factorial a sporului creterii capitalului social drept suport pentru
luarea deciziilor economice. n: Studia Universitas, Seria tiine exacte i economice.
Chiinu: USM, 2010, nr.7 (37), p.142-145.
153
17. Chirilov N. Analiza impactului corelaiei dintre capitalul propriu i capitalul social asupra
procesului decizional al societii pe aciuni. n: 60 de ani de nvmnt economic superior
n Republica Moldova: prin inovare i competitivitate spre progres economic: Conferina
tiinific Internaional din 27-28 septembrie 2013. Chiinu: ASEM, 2013, vol. II,
p. 310-313.
18. Chirilov N. Aprecierea metodelor grafice la predarea analizei structurii capitalului propriu.
n: Aspecte ale didacticii moderne n instruirea cadrelor de profil economic: Conferina
didactico - tiinific din 21 martie 2001. Chiinu: ASEM, 2001, p. 97-101.
19. Chirilov N. Aspecte aplicative ale analizei reducerii capitalului social al societii pe
aciuni. n: Analele tiinifice ale Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova.
Chiinu: UCCM, 2013, Volumul al 12-lea, p. 153-156.
20. Chirilov N. Aspecte aplicative ale analizei rotaiei capitalului propriu. n: Simpozionul
internaional al tinerilor cercettori din 21-22 aprilie 2005. Chiinu: ASEM, 2005, ed. III,
vol. I, p. 376-379.
21. Chirilov N. Calculul i analiza rentabilitii aciunilor n condiiile economiei Republicii
Moldova. n: Simpozionul internaional al tinerilor cercettori din 18-19 aprilie 2008.
Chiinu: ASEM, 2008, ed. VI, vol. I, p. 292-294.
22. Chirilov N. Calculul i analiza rentabilitii capitalului acionar ordinar n condiiile
economiei Republicii Moldova. n: Creterea economic, prioritatea naional n contextul
integrrii n Uniunea European: Conferina tiinific Internaional din 29-30 octombrie
2008. Chiinu: USM, 2008, p. 55-59.
23. Chirilov N. Esena economic a capitalului propriu. n: Analele ATIC-2002. Chiinu:
Evrica, 2003, vol. II (III), p. 162-166
24. Chirilov N. Metoda ratelor instrument tradiional al analizei capitalului social. n:
Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul
transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european: Conferina tiinific
Internaional din 26-27 noiembrie 2010. Chiinu: USM, 2010, p. 395-398.
25. Chirilov N. Modaliti de analiz a rentabilitii capitalului propriu. n: Competitivitatea i
inovarea n economia cunoaterii: probleme i soluii pentru Romnia i Republica
Moldova: Conferina tiinific Internaional din 26-27 septembrie 2008. Chiinu:
ASEM, 2008, vol. II, p. 252-255.
26. Chirilov N. Particularitile analizei factoriale a rezultatului pe aciune de baz drept
suport pentru luarea deciziilor economice. n: Republica Moldova: 20 ani de reforme
154
economice: Conferina tiinific Internaional din 23-24 septembrie 2011. Chiinu:
ASEM, 2011, vol. II, p. 368-372.
27. Chirilov N. Particularitile analizei indicatorilor de rotaie a capitalului propriu i impactul
acestora asupra procesului decizional. n: Economica. Chiinu: ASEM, 2008, nr.4
(decembrie) (64), p.126-131.
28. Chirilov N. Particularitile analizei rentabilitii capitalului acionar ordinar i impactul
acesteia asupra procesului decizional. n: Competitivitatea i inovarea n economia
cunoaterii: Conferina tiinific Internaional din 24-25 septembrie 2010. Chiinu:
ASEM, 2011, vol. II, p. 201-205.
29. Chirilov N. Particularitile analizei rezultatului pe aciune diluat i impactul acesteia
asupra procesului decizional. n: Contabilitatea i auditul n contextul integrrii economice
europene: progrese i ateptri: Conferina tiinific Internaional din 5 aprilie 2013.
Chiinu: CRIO, 2013, p. 248-251.
30. Chirilov N. Problemele analizei factoriale a rentabilitii capitalului propriu. n:
Simpozionul internaional al tinerilor cercettori din 18-19 aprilie 2003. Chiinu: ASEM,
2003, ed. I, p. 329-332.
31. Chirilov N., Ghetmancenco S. Analiza profitului (pierderii) pe aciune. n: Dezvoltarea
economic n contextul aspiraiei de integrare european. Perspective i realizri:
Conferina tiinific Internaional din 23-24 octombrie 2009. Chiinu: USM, 2009,
p. 470-475.
32. Ciobnau Marilena. Analiz economico-financiar. Bucureti: Editura Universitar, 2011.
158 p.
33. Ciobanu V. Operaiuni de capital aspecte contabile i fiscale. n: Contabilitate: provocri
actuale i aspiraii pentru viitor: Conferina tiinific Internaional din 4 aprilie 2012.
Chiinu: ASEM, 2012, p. 25-33.
34. Ciora C. Analiza performanei prin creare de valoare. Bucureti: Editura Economic, 2013.
203 p.
35. Cojocaru C. Analiza economico financiar a exploataiilor agricole i silvice. Ediia a II-a.
Bucureti: Economic, 2000. 560 p.
36. Comunicat informativ al edinei Consiliului de administraie al Comisiei Naionale a
Pieei Financiare din 15.05.2009. Disponibil: http://www.cnpf.md/en/newslst/1211/1/3672/
(vizitat 12.07.2013).
155
37. Comunicat informativ al edinei Consiliului de administraie al Comisiei Naionale a
Pieei Financiare din 30 iunie 2011. Disponibil: http://cnpf.md/md/cominf/ (vizitat
12.07.2013).
38. Comunicat informativ al edinei Consiliului de administraie al Comisiei Naionale a
Pieei Financiare din 13.06.2013. Disponibil: http://cnpf.md/md/cominf/ (vizitat
21.08.2013).
39. Comunicat informativ al edinei Consiliului de administraie al Comisiei Naionale a
Pieei Financiare din 24.12.09. Disponibil: http://www.cnpf.md/md/newslst/1211/1/3724/
(vizitat 12.07.2013).
40. Comunicat informativ al edinei Consiliului de administraie al Comisiei Naionale a
Pieei Financiare din 03.04.08. Disponibil: http://www.cnpf.md/md/newslst/1211/1/3519/
(vizitat 12.07.2013).
41. Crecan C. Analiza economico-financiar. Industrie. Agricultur. Bucureti: Economic,
2006. 208 p.
42. Dardac Nicolae, Basno Cezar, Costic Ionel. Piaa primar a titlurilor financiare. Bucureti:
Editura Naional, 2001. 152 p.
43. Darea de seam a IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA pentru anul 2011. Disponibil:
http://berechisinau.md/bc/News.aspx?id=353 (vizitat 12.07.2013).
44. Darea de seam rezumativ a IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA pentru anul 2009.
n: Moldova Suveran, 11.03.2010, nr. 159 (988), p. 4.
45. Darea de seam rezumativ a societii de asigurri-reasigurri Donaris Group SA pentru
anul 2009. n: Capital Market, 07.04.2010, nr.14 (331), p. 40-41.
46. Darea de seam rezumativ a societii de asigurri-reasigurri Donaris Group SA pentru
anul 2008. n: Capital Market, 15.04.2009, nr.14 (281), p. 77.
47. Darea de seam rezumativ a societii pe aciuni IONEL SA pentru anul 2009. n:
Capital Market, 24.03.2010, nr.12 (329), p. 31.
48. Darea de seam rezumativ a societii pe aciuni JLC-Invest SA pentru anul 2008. n:
Capital Market, 01.04.2009, nr.12 (279), p. 37.
49. Darea de seam rezumativ a societii pe aciuni JLC-Invest SA pentru anul 2009. n:
Capital Market, 24.03.2010, nr.12 (329), p. 12.
50. Darea de seam rezumativ a societii pe aciuni Moldpresa SA pentru anul 2009. n:
Capital Market, 07.04.2010, nr.14 (331), p. 10-11.
51. Darea de seam rezumativ a societii pe aciuni Nufrul SA pentru anul 2009. n:
Capital Market, 15.04.2010, nr.16 (333), p. 22.
156
52. Dragot V. .a. Management financiar. Volumul II. Bucureti: Economic, 2003. 288 p.
53. Gavrila Gh. Costul capitalului. Bucureti: Economic, 2007. 244 p.
54. Georgescu N., Robu V. Analiza economico-financiar. Bucureti: A.S.E., 2001. 262 p.
55. Gheorghiu Al. Analiza economico-financiar la nivel microeconomic. Bucureti:
Economic, 2004. 320 p.
56. Ghic Graiela, Grigorescu Carmen Judith. Analiz economico-financiar. Repere teoretice
i practice. Bucureti: Editura Universitar, 2011. 278 p.
57. Ghig Graiela, Carmen Judith Grigorescu. Analiza economico-financiar. Abordri
teoretice, studii de caz. Bucureti: Universitar, 2006. 252 p.
58. Grecea Annee-Marie. Contabilitatea modificrilor de capital social la societile
comerciale. Armonizare juridico-economica la nivel european. Tez de dr. n economie.
Bucureti, 2007. 235 p.
59. Grigoroi L. .a. Contabilitatea ntreprinderii. Chiinu: CARTIER, 2012. 508 p.
60. Gust M. (coordonator), .a. Analiza economic-financiar. Piteti: Independena
Economic, 2003. 345 p.
61. Hada T. Finanele agenilor economici din Romnia. Deva: Intelcredo, 1999. 304 p.
62. Helfert Erich A. Tehnici de analiz financiar. Ghid pentru crearea valorii. Ediia 11.
Bucureti: BMT Publishing House, 2006. 560 p.
63. Hoan N. Capitalul firmei. Bucureti: Tribuna Economic, 1998. 239 p.
64. Hotrre Nr. 2/1 din 21.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de
solvabilitate i coeficientul de lichiditate ale asigurtorilor (reasiguratorilor). n: Monitorul
Oficial Nr. 59-62 din 15.04.2011, Modificat: HCNPF38/11 din 28.09.12, MO229-
233/02.11.12 art.1288; HCNPF55/12 din 01.12.11, MO237/29.12.11 art.2128. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341630 (vizitat
12.07.2013).
65. Hotrrea adunrii generale a acionarilor fabricii de confecii Ionel SA din 20.04.2012.
n: Capital Market, 02.05.2012, nr.18 (438), p. 32.
66. Hotrrea adunrii generale a acionarilor fabricii de confecii Ionel SA din 23.06.2011.
n: Capital Market, 29.06.2011, nr.26 (395), p. 10.
67. Hotrrea adunrii generale a acionarilor SAR Donaris Group SA din 22.04.2013. n:
Capital Market, 24.04.2013, nr.16 (487), p. 9.
68. Hotrrea adunrii generale a acionarilor societii pe aciuni Moldpresa SA din 14 mai
2012. n: Capital Market, 30.05.2012, nr.22 (442), p. 16.
157
69. Hotrrea adunrii generale a acionarilor societii pe aciuni Moldpresa SA din 28 mai
2013. n: Capital Market, 05.06.2013, nr.21 (492), p. 15.
70. Hotrrea adunrii generale a acionarilor societii pe aciuni Nufrul SA din 08 iunie
2011. n: Capital Market, 15.06.2011, nr.24 (393), p. 21.
71. Hotrrea adunrii generale a acionarilor societii pe aciuni Moldpresa SA din 05 mai
2011. n: Capital Market, 18.05.2011, nr.20 (389), p. 23.
72. Hotrrea adunrii generale a acionarilor societii pe aciuni Franzelua SA din 31 mai
2013. n: Capital Market, 19.06.2013, nr.23 (494), p. 18.
73. Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare cu privire la aprobarea Instruciunii cu
privire la coninutul, modul de ntocmire, prezentare i publicare a raportului anual asupra
valorilor mobiliare al societii pe aciuni, nr. 18/10 din 14.05.2010. n: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, nr. 150-152 din 20.08.2010. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335752,
http://cnpf.md/md/leginorm/ (vizitat 22.12.2013).
74. Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare cu privire la nregistrri n Registrul de
stat al valorilor mobiliare. Nr. 47/5 din 29.09.2011. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340474 (vizitat
12.07.2013).
75. Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare cu privire la nregistrri n Registrul de
stat al valorilor mobiliare. Nr. 57/4 din 15.12.2011. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341539 (vizitat
12.07.2013).
76. Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare cu privire la nregistrri n Registrul de
stat al valorilor mobiliare. Nr. 40/5 din 25.08.2011. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339977 (vizitat
12.07.2013).
77. Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare cu privire la nregistrri n Registrul de
stat al valorilor mobiliare. Nr. 21/5 din 18.05.2012. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343324 (vizitat
12.07.2013).
78. Hotrrea Comisiei Naionale a Pieei Financiare cu privire la nregistrri n Registrul de
stat al valorilor mobiliare. Nr. 24/22 din 24.06.2011. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339072 (vizitat
12.07.2013).
158
79. Ilie V. Gestiunea financiar a ntreprinderii. Bucureti: Meteora Press, 2002. 320 p.
80. Ionescu C. Informarea financiar n contextul internaionalizrii contabilitii. Bucureti:
Economic, 2003. 262 p.
81. Ifnescu A., Robu V., Hritea A.M. Analiza economico-financiar. Bucureti: ASE, 2002.
271 p.
82. Ifnescu A., Stnescu C., Bicui A. Analiza economico-financiar. Ediia a II-a.
Bucureti: Economic, 1999. 320 .
83. Jianu Ionel. Evaluarea n contabilitate. Teorie i metod. Bucureti: Economic, 2012.
259 p.
84. Lefter Chiric. Curs complet de contabilitate i fiscalitate. Volumul II. Bucureti:
Economic, 2000. 512 p.
85. Legea contabilitii. Nr. 113-XVI din 27.04.2007. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.90-93 din 29.06.2007. Disponibil:
http://www.mf.gov.md/actnorm/contabil/lawcontabil (vizitat 10.05.2013).
86. Legea privind piaa de capital. Nr. 171 din 11.07.2012. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr.193-197/665 din 14.09.2012. Disponibil: http://cnpf.md/md/leginorm/ (vizitat
12.07.2013).
87. Legea privind societile pe aciuni. Nr.1134-XIII din 02.04.97. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.38-39/332 din 12.06.1997; Republicat: Monitorul Oficial ediie
special din 03.10.2006, pag.5; Republicat: Monitorul Oficial nr.1-4/1 din 01.01.2008.
Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326515
(vizitat 12.07.2013), http://cnpf.md/md/leginorm/ (vizitat 12.07.2013).
88. Lista bncilor liceniate din Republica Moldova. Disponibil:
http://bnm.md/md/list_licensed_banks_md (vizitat 12.07.2013).
89. Lista emitenilor a cror valori mobiliare sunt nscrise la Cota Bursei. Informaii
generalizate privind valorile mobiliare nscrise la Cota Bursei. Disponibil:
http://www.moldse.md/ (vizitat 13.07.2013).
90. Lorant Eros-Stark, Ioan Marius Pantea. Analiza situaiei financiare a firmei. Bucureti:
Economic, 2001. 301 p.
91. Lungu C.Iu. Teorie i practici contabile privind ntocmirea i prezentarea situaiilor
financiare. Bucureti: CECCAR, 2007. 491 p.
92. Lungu I. (coordonator), Secar M., Ceauescu A. Analiza economico-financiar.
Constana: EX PONTO, 2004. 307 p.
159
93. Manae D. Diagnosticul i evaluarea ntreprinderilor cotate i necotate. Bucureti:
IROVAL, Colecia Biblioteca ANEVAR, Ediia ianuarie 2002. 470 p.
94. Manolescu Gh. Managementul financiar Concepte, Instrumente, Studii de caz. Bucureti:
Economic, 1995. 413 p.
95. Mrgulescu D, Mitran D., Vasile E. Analiz economico-financiar n industrie comer
turism i probleme n orizontul dezvoltrii. Bucureti: BREN, 2011. 360 p.
96. Mihilescu N. Analiza activitii economico-financiare. Bucureti: Victor, 2001. 216 p.
97. Mihailescu N., Rducan M. Analiza activitii economico-financiare. Bucureti: Victor,
2005. 288 p.
98. Mironiuc Marilena. Analiza performanelor economico-financiar ale ntreprinderii.
Bucureti: Editura Junimea, 1999. 300 p.
99. Nederia A. (coordonator) .a. Contabilitatea financiar. Chiinu: F.E.P.Tipografia
Central, 2003. 640 p.
100. Nederia A. Aspecte aferente contabilizrii i impozitrii dividendelor. n: Contabilitate i
audit, 2013, nr.4, p. 8-14.
101. Nichita M. Elena Mirela. Costuri, evaluare i mentenan n contabilitatea capitalurilor.
Tez de dr. n economie. Bucureti, 2010. 310 p.
102. Niculescu M. Diagnostic global strategic. Vol.2. Diagnostic financiar. Bucureti:
Economic, 2003. 384 p.
103. Oprean C. Tendine actuale n managementul capitalurilor organizaiilor moderne.
Chiinu: Departamentul Editorial - Poligrafic al ASEM, 2008. 276 p.
104. Ordin privind aprobarea Listei agenilor economici mari contribuabili pentru anul 2013.
Nr. 1615 din 24 decembrie 2012. n: Monitorul Oficial nr. 273-279/1703 din 28.12.2012.
Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346132
(vizitat 12.07.2013), http://www.fisc.md/Contribuabilii_Mari.aspx (vizitat 12.07.2013).
105. Ordinul Ministerului Economiei i Finanelor din Romnia, nr. 1969 din 09.11.2007
privind aprobarea reglementrilor contabile pentru persoanele juridice fr scop
patrimonial. n: Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr. 846 din 10.12.2007. Disponibil:
http://codfiscal.net/omef-19692007-reglementarilor-contabile-pentru-persoanele-juridice-
fara-scop-patrimonial/ (vizitat 13.07.2013).
106. Ordinul Ministrului Finanelor Publice din Romnia nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. (OMFP 3055/2009
Actualizat 2012). n: Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.766 din 10 noiembrie
160
2009. Disponibil: http://codfiscal.net/omfp-30552009-reglementarile-contabile-conforme-
cu-directivele-europene/ (vizitat 13.07.2013)
107. Paladi V., Clugreanu D. Analiza influenei gradului de ndatorare asupra rentabilitii
capitalului propriu. n: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, ediia a
VIII-a, Chiinu: Departamentul Editorial Poligrafic al ASEM, 2010, p.294-297.
108. Paraschivescu M. D., Radu F. Managementul contabilitii financiare. Iai: Tehnopress,
2008. 816 p.
109. Pvloaia W. .a. Analiza economico - financiar. Concepte i studii de caz. Bucureti:
Economic, 2010. 391 p.
110. Pvloaia W., Paraschivescu M.D., Olaru G.D. .a. Analiz financiar. Studii de caz. Iai:
Tehnopress, 2006. 310 p.
111. Petcu M. Analiza economico-financiar a ntreprinderii. Ediia a doua. Bucureti:
Economic, 2009. 497 p.
112. Petrescu S. Analiz i diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ. Ediia a II-a
revizat i adugat. Bucureti: CECCAR, 2008. 402 p.
113. Planul general de conturi contabile din Republica Moldova. Aprobat prin ordinul
ministrului finanelor 1534 din 22.10.2013. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, Nr. 233-237 din 22.10.2013. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349931 (vizitat
22.10.2013).
114. Raportul anual al IM EFES Vitanta Moldova Brewery SA pentru anul 2012. Disponibil:
http://berechisinau.md/bc/News.aspx?id=367 (vizitat 12.07.2013).
115. Raportul anual al societii de asigurri-reasigurri Donaris Group SA pentru anul 2012.
n: Capital Market, 24.04.2013, nr.16 (487), p. 20-21.
116. Raportul anual al societii de asigurri-reasigurri Donaris Group SA pentru anul 2010.
n: Capital Market, 27.04.2011, nr.17 (386), p. 12-13.
117. Raportul anual al societii de asigurri-reasigurri Donaris Group SA pentru anul 2011.
n: Capital Market, 09.05.2012, nr.19 (439), p. 26-27.
118. Raportul anual al societii pe aciuni Floare-Carpet SA pentru anul 2012. n: Capital
Market, 20.03.2013, nr.11 (482), p. 10.
119. Raportul anual al societii pe aciuni Floare-Carpet SA pentru anul 2011. n: Capital
Market, 21.03.2012, nr.11 (431), p. 13.
120. Raportul anual al societii pe aciuni Floare-Carpet SA pentru anul 2010. n: Capital
Market, 06.04.2011, nr.13 (382), p. 8.
161
121. Raportul anual al societii pe aciuni Floare-Carpet SA pentru anul 2009. n: Capital
Market, 24.03.2010, nr.12 (329), p. 39.
122. Raportul anual al societii pe aciuni JLC-Invest SA pentru anul 2012. n: Capital
Market, 10.04.2013, nr.14 (485), p. 52.
123. Raportul anual al societii pe aciuni JLC-Invest SA pentru anul 2011. n: Capital
Market, 28.03.2012, nr.12 (432), p. 16-17.
124. Raportul anual al societii pe aciuni JLC-Invest SA pentru anul 2010. n: Capital
Market, 06.04.2011, nr.13 (382), p. 18-19.
125. Raportul anual al societii pe aciuni Moldpresa SA pentru anul 2010. n: Capital
Market, 06.04.2011, nr.13 (382), p. 29.
126. Raportul anual al societii pe aciuni Moldpresa SA pentru anul 2011. n: Capital
Market, 04.04.2012, nr.13 (433), p. 12.
127. Raportul anual al societii pe aciuni Moldpresa SA pentru anul 2012. n: Capital
Market, 10.04.2013, nr.14 (485), p. 14.
128. Raportul anual al societii pe aciuni Nufrul SA pentru anul 2010. n: Capital Market,
09.04.2011, nr.14 (383), p. 44-45.
129. Raportul anual al societii pe aciuni Nufrul SA pentru anul 2011. n: Capital Market,
07.04.2012, nr.14 (434), p. 28-29.
130. Raportul anual al societii pe aciuni Nufrul SA pentru anul 2012. n: Capital Market,
10.04.2013, nr.14 (485), p. 51.
131. Raportul anual al societii pe aciuni Combinatul de panificaie din Chiinu Franzelua
SA pentru anul 2012. n: Capital Market, 03.04.2013, nr.13 (484), p. 22-23.
132. Raportul anual al societii pe aciuni Combinatul de panificaie din Chiinu Franzelua
SA pentru anul 2011. n: Capital Market, 04.04.2012, nr.13 (433), p. 58-59.
133. Raportul anual al societii pe aciuni Fabrica de confecii IONEL SA pentru anul 2012.
n: Capital Market, 27.03.2013, nr.12 (483), p. 39-40.
134. Raportul anual al societii pe aciuni Fabrica de confecii IONEL SA pentru anul 2011.
n: Capital Market, 28.03.2012, nr.12 (432), p. 65-66.
135. Raportul anual al societii pe aciuni Fabrica de confecii IONEL SA pentru anul 2010.
n: Capital Market, 30.03.2011, nr.12 (381), p. 50-51.
136. Raportul anual al societii pe aciuni IM Sudzucker Moldova SA pentru anul 2012. n:
Capital Market, 17.04.2013, nr.15 (486), p. 8.
137. Raportul anual al societii pe aciuni IM Sudzucker Moldova SA pentru anul 2011. n:
Capital Market, 28.03.2012, nr.12 (432), p. 25.
162
138. Raportul anual al societii pe aciuni IM Sudzucker Moldova SA pentru anul 2010. n:
Capital Market, 30.03.2011, nr.12 (381), p. 7.
139. Rezultatele adunrii generale a acionarilor societii pe aciuni IM Efes Vitanta Moldova
Brewery SA din 22 august 2011. Disponibil:
http://berechisinau.md/bc/News.aspx?id=342 (vizitat 09.08.2013).
140. Rezultatele adunrii generale anuale a acionarilor societii pe aciuni IM Efes Vitanta
Moldova Brewery SA din 20 aprilie 2012. Disponibil:
http://berechisinau.md/bc/News.aspx?id=303 (vizitat 09.08.2013).
141. Ristea M. (coordonator) .a. Contabilitatea financiar a ntreprinderii. Bucureti:
Universitar, 2005. 496 p.
142. Ristea M., Dima M. Contabilitatea societilor comerciale. Bucureti: Universitar, 2003.
432 p.
143. Ristea M., Olimid L., Calu D.A. Sisteme contabile comparate. Bucureti: Corpul Experilor
Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia (CECCAR), 2006. 383 p.
144. Robu V., Vasilescu C. Analiza rezultatului pe aciune i a rentabilitii totale pentru
acionari. n: Tribuna economic, 12 octombrie 2005, nr.41, p. 65-67.
145. Scrin Marian. Practici i reglementri de consolidare a conturilor. Bucureti: ASE, 2012.
376 p.
146. Srbu V. Analiza riscului de faliment. n: Contabilitatea i auditul n contextul integrrii
economice europene: progrese i ateptri: Conferina tiinific Internaional din 5
aprilie 2013. Chiinu: CRIO, 2013, p. 160-163.
147. Sighigea N. .a. Capitalurile proprii ale ntreprinderii mod de finanare i cost. n:
Finane, Credit, Contabilitate, 2000, nr.2. p. 17.
148. Siminic M. Diagnosticul financiar al firmei. Craiova: Universitar, 2008. 250 p.
149. Sptaru L. Analiza economico-financiar. Instrument al managementului ntreprinderilor.
Ed. a II-a. Bucureti: Economic, 2010. 600 p.
150. Sptaru L., Stancovici A. Eficiena i evaluarea afacerilor. Bucureti: Economic, 2010.
116 p.
151. Standardul Internaional de Contabilitate 1 Prezentarea situaiilor financiare. Disponibil:
http://www.mf.gov.md/ro/actnorm/contabil/standartraport/ (vizitat 12.07.2013).
152. Standardul Internaional de Contabilitate 33 Rezultatul pe aciune. Disponibil:
http://www.mf.gov.md/ro/actnorm/contabil/standartraport/ (vizitat 12.07.2013).
163
153. Standardul Naional de Contabilitate Capital propriu i datorii, Aprobat prin ordinul
ministrului finanelor 1533 din 22.10.2013. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, Nr. 233-237 din 22.10.2013. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349930 (vizitat
22.10.2013).
154. Standardul Naional de Contabilitate Prezentarea situaiilor financiare, Aprobat prin
ordinul ministrului finanelor 1533 din 22.10.2013. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, Nr. 233-237 din 22.10.2013. Disponibil:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349930 (vizitat
22.10.2013).
155. Statistica privind ratele medii ale dobnzilor pentru anii 2000-2012. Disponibil:
http://bnm.md/md/ratele_medii_dobanzilor (02.08.2013).
156. Statistica tranzaciilor la BVM n anul 2009. n: Buletinul informativ Bursa de Valori a
Moldovei, ianuarie 2010, nr. 1 (155), p. 18-21. Disponibil: http://www.moldse.md/
(vizitat 10.08.2013).
157. Statistica tranzaciilor la BVM n anul 2010. n: Buletinul informativ Bursa de Valori a
Moldovei, ianuarie 2011, nr. 1 (167), p. 21-24. Disponibil: http://www.moldse.md/
(vizitat 10.08.2013).
158. Statistica tranzaciilor la BVM n anul 2011. n: Buletinul informativ Bursa de Valori a
Moldovei, ianuarie 2012, nr. 1 (179), p. 19-22. Disponibil: http://www.moldse.md/
(vizitat 10.08.2013).
159. Statistica tranzaciilor la BVM n anul 2012. n: Buletinul informativ Bursa de Valori a
Moldovei, ianuarie 2013, nr. 1 (191), p. 16-18. Disponibil: http://www.moldse.md/
(vizitat 10.08.2013).
160. Structura numrului de ntreprinderi care snt nregistrate pe teritoriul Republicii Moldova,
conform formelor juridice de organizare. Disponibil: http://www.cis.gov.md/content/6#2.
(vizitat 12.07.2013).
161. Suhovici A. Atractivitatea investirii n aciuni prin prisma drepturilor acionarilor. Analiza
Comparat. n: Analele Academiei de Studii Economice din Moldova, ediia a X-a.
Chiinu: ASEM, 2012, p. 130-136.
162. Tabr N., Horomnea E., Toma C. Analiza contabil financiar. Iai: Tipografia Moldova,
2002. 350 p.
163. iriulnicova N. (coordonator) .a. Analiza rapoartelor financiare. Ed. a II-a, revzut.
Chiinu: Asociaia Obteasc ACAP RM, 2011. 400 p.
164
164. iriulnicova N. Modaliti tehnice de analiz structural a capitalului propriu. n: Creterea
competitivitii i dezvoltrii economiei bazate pe cunoatere: Conferina tiinific
internaional din 28-29 septembrie 2007. Chiinu: ASEM, 2008, vol. II, p. 189-191.
165. iriulnicova N. Specificul analizei capitalului emitentului la plasarea aciunilor cu sau fr
valoare nominal. n: Contabilitatea i auditul n contextul integrrii economice europene:
progrese i ateptri: Conferina tiinific Internaional din 5 aprilie 2013. Chiinu:
CRIO, 2013, p. 277-280.
166. ole M. .a. Analiz economico-financiar. Aplicaii i teste gril. Bucureti: Universitar,
2004. 199 p.
167. Trenca Ioan I. Managementul financiar al ntreprinderii (abordri teoretico-metodologice).
Cluj-Napoca: Mesagerul, 1997. 322 p.
168. Tudose Mihaela-Brndua. Gestiunea capitalurilor ntreprinderii. Optimizarea structurii
financiare. Bucureti: Economic, 2006. 344 p.
169. Vlceanu Gh., Robu V., Georgescu N. Analiz economico-financiar. Ediia a 2-a.
Bucureti: Economic, 2005. 448 p.
170. Voineagu V., Troie L. Viteza de rotaie msur a eficienei folosirii mijloacelor
patrimoniale i capitalurilor. n: Amfiteatru economic, ASE, Bucureti, 2004, septembrie,
Nr.16, p. 33-40.

n limba rus:
171. ., .

. : Contabilitate i audit, 2000, 4, . 63-70.
172. .. .. , .
. : -, 2011. 368 .
173. .. -
. : -, 2003. 215 .
174. .A. . : ,
1996. 624 .
175. .. . : -, 2000. 508 .
176. .. . -: ,
2002. 232 .
177. .. . : ,
1997. 780 .
165
178. .., .., .. . ,
2- , : , 2006. 513 .
179. ., . : , , . :
Tipografia Centrala, 2012. 184 .
180. .., .., .. -
. :
K
, 2002. 224 .
181. .. . . , .
: -, 2004. 615 .
182. A.. . -:
, 2003. 471 .
183. ..
. . . . . . , 2012. 28 .
Disponibil: http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/83123 (vizitat 16.07.2013).
184. ..
. . .
. . . , 2012. 24 . Disponibil:
http://www.aspirant.vsu.ru/ref.php?cand=2344 (vizitat 29.07.2013).
185. O.. . ,
. : , 2002. 528 .
186. O.., M.. .. . : -
, 2004. 408 .
187. .., .. . : , 2006. 623 .
188. .., .. . : , 2012.
428 .
189. .. . : ,
1999. 768 .
190. .., .. .
: , 2000. 421 .
191. .., .. , . 3- .
: , 2014. 784 .
192. .., .. .
. ( ). . : , 2004.
430 .
166
193. .


29 1997 . Disponibil:
http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/basics/programs/?ord4=date (vizitat
12.07.2013).
194. ..
. . . . . , 2006.
241 .
195. .. ,
. . - . . , 2006. 584 .
196. .., .. . : , 2010. 336 .
197. .., .., .. -
. : -, 2000. 471.
198. .A., .. . : , 1997. 159 .
199. .. . - .
: , 2004. 320 .
200. ., .
2008 . : Contabilitate i audit, 2009, 2, . 9-19.
201. .., .. : .
: , 2013. 442 .
202.
. 29.07.1998
34, : 30.12.1999 107, 24.03.2000 31, 18.09.2006 116,
26.03.2007 26, 25.10.2010 132, 24.12.2010 186. Disponibil:
http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/reporting/ (vizitat 12.07.2013).
203. , . :
, , 1997. 375 .
204. .. . ,
. : -, 2011. 536 .
205. .., .., ..
. : , 2005. 480 .
206. .. -
. :
K
, 2005. 352 .
167
207. .., .. .
: , 2004. 240 .
208. .. (): . :
-
K
, 2014. 252 .
209. .., .
. - -: , 2005.
256 .
210. .. . . : , 2005. 414 .
211. .., .. - .
:
K
, 2004. 352 .
212. .., ..
. . :
K
, 2006. 367 .
213. .. -
. : -, 2011. 367 .
214. .., .. : . :
-, 2004. 537 .
215. .., ..
. : -, 2005. 236 .

n alte limbi:
216. Jacky Mailler, Michel Remilleret. Analyse financiere de lentreprise. Paris: CLET, 1989.
448 p.
168


ANEXE


169

Anexa 1

39,58%
51,29%
2,42%
2,83%
0,93%
1,05%
1,89%
Societi cu rspundere limitat (84410 uniti sau 51,29%)
ntreprinztori individuali (65134 uniti sau 39,58%)
Societi pe aciuni (4664 uniti sau 2,83%)
Cooperative (de producie, de consum i de ntreprinztor) (3987 uniti sau 2,42%)
ntreprinderi de stat i municipale (1524 uniti sau 0,93%)
Organizaii necomerciale (1735 uniti sau 1,05%)
Altele (filiale, reprezentane, societi n nume colectiv, societi n comandit, ntreprinderi de arend i alte ntreprinderi) (3112 uniti sau 1,89%)

Fig. A 1.1. Structura entitilor care sunt nregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, n
dependen de forma organizatorico-juridic la data de 01.01.2014

Sursa: elaborat de autor n baza datelor Camerei nregistrrii de Stat al Republicii Moldova
[160]
170

Anexa 2

Fig. A 2.1. Principalele caracteristici ale capitalului propriu al societii pe aciuni
Sursa: elaborat de autor
CAPITALUL PROPRIU AL SOCIETII PE ACIUNI
Valoare
economic
acumulat
Surs
generatoare de
venituri
Obiect al
relaiilor de
pia
Purttor al
factorului de
risc
Obiect al
conducerii
economice
n lucrrile economitilor contemporani esena capitalului
propriu se caracterizeaz prin mai multe noiuni: bogie,
valoarea economic, resurse economice, factor economic, etc. Cu
alte cuvinte, capitalul propriu poate fi tratat ca o categorie
economic ce se manifest n sfera relaiilor economice i
sociale. Considerm, c capitalul propriu ca obiect al conducerii
economice, caracterizeaz gradul de ncredere n societatea pe
aciuni, obiectul relaiilor economice i condiiile acestora,
capacitatea societii pe aciuni de a conlucra, etc.
n aceast calitate, capitalul propriu se caracterizeaz ca o
rezerv a valorii economice acumulate. Evident, creterea valorii
economice acumulate a capitalului propriu determin creterea
valorii de pia a societii, care conduce la o continu cretere a
averii acionarilor. Din punctul nostru de vedere, capitalul
propriu ca valoare economic acumulat este o msur a
performanei societii pe aciuni legat direct de crearea de
valoare pentru acionari.
Acionarii sunt dispui s fac o investiie riscant n aciuni,
numai dac se ateapt s fie compensai printr-un venit superior.
Dup prerea noastr, prin capitalul propriu ca surs
generatoare de venituri se nelege veniturile primite sau care
urmeaz s fie primite de ctre societate i acionari din
utilizarea eficient a capitalului propriu. Aceasta ne permite s
menionm, c capitalul propriu al societii pe aciuni are un
caracter creativ, adic se autovalorific n procesul utilizrii
eficiente.
Capitalul propriu ca obiect al relaiilor de pia nu se limiteaz
doar la relaiile de pe piaa financiar. Dup prerea noastr,
capitalul propriu, ca obiect al relaiilor de pia, reprezint
totalitatea relaiilor dintre societatea pe aciuni i acionarii si,
precum i a raporturilor dintre societatea pe aciuni i alte
persoane fizice i juridice privind emisiunea, plasarea i
tranzacionarea aciunilor; evaluarea patrimoniului societii pe
aciuni n scopul acionrii, privatizrii, vnzrii, motenirii;
evaluarea pachetelor de aciuni pentru rscumprare etc.
Capitalul propriu este un capital cu risc, fiindc nu exist nici
o garanie cu privire la remunerarea lui. Unele elemente care
compun capitalul propriu, de exemplu capitalul social format din
aciuni prefereniale cu dividende fixate, nu sunt urmrite de
aceleai riscuri, dac se are n vedere o prioritate n distribuirea
dividendelor i n ordinea de rambursare n caz de lichidare etc.
Dup opinia noastr, capitalul propriu ca purttor al factorului
de risc este legat de posibilitatea societii pe aciuni s acopere
pierderile generate sau posibilitatea micorrii profitului
ateptat, de posibilitatea pierderii totale sau pariale a
capitalului investit de acionari, cu probabilitatea neexecutrii
de ctre societate a obligaiilor sale fa de acionari etc.
171

Anexa 3
Tabelul A 3.1. Clasificarea elementelor componente ale capitalului propriu n funcie de criteriile aplicate
Nr.
ord.
Criteriul de clasificare Clasificarea elementelor componente ale capitalului propriu Sursa
1 2 3 4
1 Dup coninutul economic 1) capitalul social i suplimentar capitalul social, capitalul suplimentar, capitalul
nevrsat, capitalul nenregistrat i capitalul retras;
2) rezervele capitalul de rezerv, rezervele statutare i alte rezerve;
3) profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) coreciile rezultatelor anilor
precedeni, profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) al anilor precedeni, profitul net
(pierderea net) al perioadei de gestiune i profitul utilizat al perioadei de gestiune;
4) alte elemente de capital propriu care nu se includ n pct. 1) 3), cum ar fi:
diferenele de reevaluare a activelor imobilizate pentru entitile care aplic modelul
reevalurii conform IFRS, subveniile primite de ctre entitile de stat de la organele de
administrare public i municipale i decontate (dup ndeplinirea condiiilor contractuale)
n conformitate cu SNC Capital propriu i datorii.
pct. 6 din SNC Capital
propriu i datorii [153],
pct. 53-60 i pct. 97 din
SNC Prezentarea
situaiilor financiare [154]
2 n dependen de
participarea elementelor
componente la formarea
capitalului propriu
1) elemente care formeaz capitalul propriu: capital statutar, capital suplimentar, capital
de rezerv, profit nerepartizat, capital secundar;
2) elemente care reduc mrimea capitalului propriu: capital nevrsat, capital retras,
pierdere neacoperit, profit utilizat al anului de gestiune.
A.Nederia, N.iriulnicova
[99, p.329],
L.Grigoroi [59, p.259]
3 n dependen de modul de
apariie a elementelor
capitalului propriu
1) aportul proprietarilor acionarilor/asociailor n calitatea lor de investitori de capital
(capital investiional);
2) autofinanare i anume prin capitalizarea profitului (capital acumulat);
3) alte surse financiare nerambursabile.
Ristea Mihai, Dima Mirela
[142, p.74],
Blun Radu [4, p.33],
O.V.Efimova, M.V.Melnic
[186, p.124]
4 Dup proveniena
elementelor componente
ale capitalului propriu
1) elemente ce au provenien extern: capitalul statutar i suplimentar, subveniile;
2) elemente ce au provenien intern: rezervele, profitul nerepartizat (pierderea
neacoperit), diferenele din reevaluarea activelor imobilizate
Mihaela-Brndua Tudosie
[168, p.67],
Dorel Berceanu [7, p.213],
N.iriulnicova [163,p.204]
5 n funcie de impactul
elementelor capitalului
propriu asupra realizrilor
societii pe aciuni
1) elementele capitalului propriu care in de realizrile efectuate: capitalul social,
rezervele, profitul etc.;
2) elementele capitalului propriu care in de realizrile de perspectiv: diferene din
reevaluarea activelor imobilizate, subvenii etc.
Propus de autor

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii surselor bibliografice
172

Anexa 4

Tabelul A 4.1. Analiza numrului societilor pe aciuni i veniturilor din vnzri obinute de
acestea n anii 2011-2012
Nr.
crt.
Indicatori Anul 2011 Anul 2012
Abaterea
absolut
Ritmul
creterii, %
1 2 3 4 5=4-3 6=43100
1 Numrul total de entiti, uniti 47300 49400 2100 104,44
2
din care:
numrul societilor pe aciuni,
uniti
1804 1769 -35 98,06
3
Ponderea numrului societilor
pe aciuni n numrul total de
entiti, % (rd.2rd.1100)
3,81 3,58 -0,23 93,89
4
Veniturile din vnzri obinute de
toate entitile, mil. lei
71887,60 73057,00 +1169,40 101,63
5
din care:
veniturile din vnzri obinute de
societile pe aciuni, mil. lei
46274,01 48453,93 +2179,92 104,71
6
Ponderea veniturilor din vnzri
ale societilor pe aciuni n
mrimea veniturilor din vnzri
obinute de toate entitile, %
(rd.5rd.4100)
64,37 66,32 +1,95 103,03

Sursa: elaborat de autor n baza datelor entitilor care au prezentat Biroului Naional de
Statistic din Republica Moldova situaiile financiare pentru anii 2011-2012


173

Anexa 5
Structura entitilor din Republica Moldova i veniturilor din vnzri obinute de acestea, n
dependen de forma organizatorico-juridic n anii 2011-2012


Fig. A 5.1. Structura entitilor din Republica Moldova dup forma organizatorico-juridic n
anii 2011-2012
Sursa: elaborat de autor n baza datelor entitilor care au prezentat Biroului Naional de
Statistic din Republica Moldova situaiile financiare pentru anii 2011-2012 i anexei 4

64,37%
35,63%
66,32%
33,68%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Anul 2011 Anul 2012
Venituri din vnzri ale
societilor de aciuni
Venituri din vnzri ale
entitilor cu alt form
organizatorico-juridic

Fig. A 5.2. Structura veniturilor din vnzri n dependen de forma organizatorico-juridic a
entitilor din Republica Moldova n anii 2011-2012
Sursa: elaborat de autor n baza datelor entitilor care au prezentat Biroului Naional de
Statistic din Republica Moldova situaiile financiare pentru anii 2011-2012 i anexei 4
Anul 2012
3,58%
96,42%
Entiti cu alt form organizatorico-juridic
Anul 2011
3,81%
96,19%
Societi pe aciuni
174

Anexa 6
Tabelul A 6.1. Analiza activitii societilor pe aciuni din Republica Moldova pe ramuri economice n anii 2011-2012
Numrul de societi pe aciuni, uniti Venituri din vnzri
Anul 2011 Anul 2012
CAEM
Denumirea activitilor din economia
Republicii Moldova
Anul 2011 Anul 2012
Abaterea
absolut
Suma,
mii lei
Cota,
%
Suma,
mii lei
Cota,
%
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9
A
Agricultur, economia vnatului i
silvicultur
71 67 -4 928893 100 580298 100
din care: din care societile pe aciuni investigate:
A01111
Cultura cerealelor i leguminoaselor boabe,
inclusiv producerea seminelor
IM Sudzucker Moldova SA - - 306 0,053
A01419 Alte servicii n creterea produciei agricole IM Sudzucker Moldova SA 20859 2,246 19887 3,427

B Pescuitul, piscicultura 16 17 1 12487 100 16453 100

C Industrie extractiv 18 18 0 309519 100 318955 100

D Industrie prelucrtoare 346 319 -27 13441597 100 13785557 100
din care: din care societile pe aciuni investigate:
D15810
Fabricarea pinii i a produselor de patiserie
proaspete
Franzelua SA 553274 4,116 555856 4,032
D15830 Fabricarea zahrului IM Sudzucker Moldova SA 751578 5,591 662325 4,804
D15960 Fabricarea berii IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA 647869 4,820 690882 5,012
D17122
Fabricarea produselor textile (filarea n fire tip
ln cardat)
Floare-Carpet SA 51321 0,382 56195 0,408
D18220 Fabricarea articolelor de mbrcminte Ionel SA 59648 0,444 58735 0,426
D29531
Fabricarea mainilor pentru prelucrarea
produciei agricole (exclusiv reparaii)
Franzelua SA 35 0,0003 27 0,0002

175continuarea anexei 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
E Energie electric i termic, gaze i ap 22 27 5 14228607 100 15951141 100
din care: din care societile pe aciuni investigate:
E40302
Producia energiei termice de centrele termice
independente
IM Sudzucker Moldova SA 1563 0,011 324565 2,035

F Construcii 169 165 -4 1321445 100 1404590 100

G Comer cu ridicata i cu amnuntul 432 423 -9 8094962 100 8461346 100
din care: din care societile pe aciuni investigate:
G51340
Comerul cu ridicata al buturilor alcoolice i
altor buturi
IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA 44872 0,554 48354 0,571
G51360
Comerul cu ridicata al zahrului, produselor de
cofetrie i din ciocolat
IM Sudzucker Moldova SA 153900 1,901 1124 0,013
G52240
Comerul cu amnuntul al pinii, produselor de
patiserie i de cofetrie
Franzelua SA 8494 0,105 8530 0,101
G52421 Comerul cu amnuntul al mbrcmintei Ionel SA 301 0,004 848 0,010
G52470
Comerul cu amnuntul al crilor, ziarelor i
rechizitelor de birou
Moldpresa SA 303327 3,747 252359 2,982
G52489
Alte tipuri de comer cu amnuntul n magazine
specializate
Floare-Carpet SA 101 0,001 94 0,001

H Hoteluri i restaurante 36 35 -1 114079 100 99942 100
din care: din care societile pe aciuni investigate:
Floare-Carpet SA 116 0,102 69 0,069
H55510 Cantine
Franzelua SA 301 0,264 107 0,107

I Transporturi i comunicaii 106 94 -12 6566718 100 6628808 100
din care: din care societile pe aciuni investigate:
I60240 Transporturi rutiere de mrfuri IM Sudzucker Moldova SA 499 0,008 129 0,002

176continuarea anexei 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
J Activiti financiare 79 77 -2 212289 100 186580 100

K
Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti
de servicii prestate ntreprinderilor
474 492 18 915766 100 905545 100
din care: din care societile pe aciuni investigate:
K70200 nchirierea bunurilor imobiliare proprii Ionel SA 3110 0,340 3355 0,370

M nvmnt 6 6 0 3700 100 1621 100

N Sntate i asisten social 5 5 0 1398 100 1419 100
din care: din care societile pe aciuni investigate:
N85140 Alte activiti de asisten medical Floare-Carpet SA 12 0,858 55 3,876

O Alte activiti 24 24 0 122546 100 111670 100
din care: din care societile pe aciuni investigate:
O93012 Curarea chimic i vopsirea Nufrul SA 16288 13,291 12999 11,641
O90020 Colectarea i tratarea altor reziduuri IM Sudzucker Moldova SA 468 0,382 732 0,656
TOTAL 1804 1769 -35 46274006 x 48453925 x

Sursa: elaborat de autor n baza datelor societilor pe aciuni care au prezentat Biroului Naional de Statistic din Republica Moldova situaiile
financiare pentru anii 2011-2012
177

Anexa 7
Dinamica i structura numrului societilor pe aciuni din Republica Moldova pe tipuri (ramuri) de activiti economice
n anii 2011-2012
71
16
18
346
22
169
432
36
106
79
474
6
5
24
67
17
18
319
27
165
423
35
94
77
492
6
5
24
0 100 200 300 400 500 600
Agricultur, economia vnatului i silvicultur
Pescuitul, piscicultura
Industrie extractiv
Industrie prelucrtoare
Energie electric i termic, ap i gaze
Construcii
Comer cu ridicata i cu amnuntul
Hoteluri i restaurante
Transporturi i comunicaii
Activiti financiare
Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti de servicii prestate
nvmnt
Sntate i asisten social
Alte activiti
uniti Anul 2011 Anul 2012

Fig. A 7.1. Dinamica numrului societilor pe aciuni din Republica Moldova pe tipuri de activiti economice n anii 2011-2012

Sursa: elaborat de autor n baza datelor societilor pe aciuni care au prezentat Biroului Naional de Statistic din Republica Moldova situaiile
financiare pentru anii 2011-2012
178

continuarea anexei 7

Fig. A 7.2. Structura numrului societilor pe aciuni din Republica Moldova pe tipuri (ramuri)
de activiti economice n anii 2011-2012

Sursa: elaborat de autor n baza datelor societilor pe aciuni care au prezentat Biroului Naional
de Statistic din Republica Moldova situaiile financiare pentru anii 2011-2012
3,94%
0,89%
1,00%
19,18%
1,22%
9,37%
23,95%
2,00%
5,88%
4,38%
26,27%
0,33%
0,28%
1,33%
3,79%
0,96%
1,02%
18,03%
1,53%
9,33%
23,91%
1,98%
5,31%
4,35%
27,81%
0,34%
0,28%
1,36%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
Agricultur, economia vnatului i
silvicultur
Pescuitul, piscicultura
Industrie extractiv
Industrie prelucrtoare
Energie electric i termic, ap i
gaze
Construcii
Comer cu ridicata i cu amnuntul
Hoteluri i restaurante
Transporturi i comunicaii
Activiti financiare
Tranzacii imobiliare, nchirieri i
activiti de servicii prestate
nvmnt
Sntate i asisten social
Alte activiti
Anul 2011 Anul 2012
179

Anexa 8
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
mii lei
Anul 2011 928893 12487 309519 13441597 14228607 1321445 8094962 114079 6566718 212289 915766 3700 1398 122546
Anul 2012 580298 16453 318955 13785557 15951141 1404590 8461346 99942 6628808 186580 905545 1621 1419 111670
Agricultur,
vnatul i
silvicultur
Pescuitul,
piscicultura
Industrie
extractiv
Industrie
prelucrtoare
Energie
electric i
termic, ap
Construcii
Comer cu
ridicata i cu
amnuntul
Hoteluri i
restaurante
Transporturi
i comunicaii
Activiti
financiare
Tranzacii
imobiliare,
nchirieri
nvmnt
Sntate i
asisten
social
Alte activiti

Fig. A 8.1. Dinamica veniturilor din vnzri ale societilor pe aciuni din Republica Moldova pe tipuri (ramuri) de activiti economice
n anii 2011-2012
Sursa: elaborat de autor n baza datelor societilor pe aciuni care au prezentat Biroului Naional de Statistic din Republica Moldova situaiile
financiare pentru anii 2011-2012
180

Anexa 9

Fig. A 9.1. Aspectele analizei formrii i utilizrii capitalului propriu al societilor pe aciuni
Sursa: elaborat de autor
ANALI ZA F ORMRI I I UTI LI ZRI I CAP I TALULUI P ROP RI U AL S OCI ETI I P E ACI UNI
ANALIZA FORMRII CAPITALULUI PROPRIU ANALIZA UTILIZRII CAPITALULUI PROPRIU
Analiza mrimii i
evoluiei capitalului
propriu
Analiza structurii
capitalului propriu
Analiza sporului
creterii capitalului
propriu
Analiza capitalului
propriu prin metoda
ratelor
Analiza structurii capitalului propriu
prin metoda de analiz pe vertical;
Analiza separat a structurii
capitalului propriu;
Analiza mbinat a structurii
capitalului propriu.
Calculul i analiza sporului creterii
capitalului propriu n dinamic;
Analiza cauzal a sporului creterii
capitalului propriu;
Analiza cauzal a sporului creterii
capitalului social.
Aprecierea mrimii i evoluiei
capitalului propriu prin metoda de
analiz pe orizontal.
Analiza rentabilitii
capitalului acionar
ordinar
Analiza rentabilitii
unei aciuni
Analiza rotaiei
capitalului propriu
Analiza rezultatului
pe aciune
Analiza rentabilitii
capitalului propriu
Calculul i analiza rezultatului pe
aciune de baz;
Analiza cauzal a rezultatului pe
aciune de baz;
Calculul i analiza rezultatului pe
aciune diluat.
Calculul i analiza rentabilitii unei
aciuni dup diferite modaliti de
calcul n dinamic;
Analiza cauzal a rentabilitii unei
aciuni.
Calculul i analiza indicatorilor de
rotaie a capitalului propriu dup
diferite modaliti de determinare;
Calculul i analiza indicatorilor de
rotaie a elementelor componente ale
capitalului propriu;
Calculul efectului economico-
financiar al modificrii duratei de
rotaie a capitalului propriu.
Analiza rentabilitii capitalului
acionar ordinar dup diferite
modaliti de calcul n dinamic;
Aprecierea alternativelor de investiii
n aciuni n baza ratelor de
rentabilitate;
Analiza cauzal a rentabilitii
capitalului acionar ordinar.
Ratele structurii surselor de finanare;
Ratele de autonomie financiar pe
termen lung;
Ratele capacitii de finanare cu
capital propriu;
Ratele evoluiei capitalului propriu;
Ratele cu active nete;
Ratele cu capital social.
Calculul i analiza rentabilitii
capitalului propriu dup diferite
modaliti de calcul n dinamic;
Analiza cauzal a rentabilitii
capitalului propriu.
181
Anexa 10


Fig. A 10.1. Aspectele analizei formrii i utilizrii elementelor capitalului propriu ale
societilor pe aciuni
Sursa: elaborat de autor
Co mpa r t i me nt e l e
a na l i z e i
Di r e c i i l e d e a n a l i z
Anal i za capi tal ul ui
soci al
Anal i za al tor el emente
de capi tal propri u
Anal i za profi tul ui
nereparti zat (pierderii
neacoperite)
Anal i za rezervel or
Anal i za capi tal ul ui
supl i mentar
Analiza structurii altor elemente de capital propriu
dup coninutul economic;
Analiza influenei reevalurii activelor pe termen
lung asupra mrimii capitalului propriu;
Analiza utilizrii subveniilor;
Analiza rotaiei altor elemente de capital propriu.
Analiza suficienei capitalului social;
Analiza nivelului de achitare a capitalului social;
Analiza gradului de retragere a capitalului social;
Analiza corelaiei dintre capitalul propriu
(activelor nete la valoarea contabil) i capitalul
social;
Analiza structurii capitalului social dup diferite
criterii de clasificare;
Analiza majorrii i diminurii capitalului social;
Analiza sporului creterii capitalului social;
Analiza rotaiei capitalului social;
Analiza rezultatului pe aciune;
Analiza rentabilitii unei aciuni.
Analiza structurii capitalului suplimentar dup
coninutul economic;
Analiza utilizrii (consumrii) capitalului
suplimentar;
Analiza rotaiei capitalului suplimentar.
Analiza suficienei formrii capitalului de rezerv;
Analiza structurii rezervelor dup coninutul
economic;
Analiza consumrii capitalului de rezerv;
Analiza rotaiei rezervelor.
Analiza structurii profitului nerepartizat (pierderii
neacoperite) dup coninutul economic;
Analiza repartizrii profitului net;
Analiza nivelului de reinvestire i consum al
profitului net;
Analiza identificrii cauzelor formrii pierderilor
neacoperite;
Analiza rotaiei profitului nerepartizat.
182
Anexa 11
Tabelul A 11.1. Particularitile modalitilor tehnice de analiz structural a capitalului propriu
Denumirea
modalitii
tehnice de analiz
Esena Avantaje Dezavantaje Sursa bibliografic
1 2 3 4 5
Metoda de analiz
pe vertical
(modalitatea
tradiional de
analiz
structural a
capitalului
propriu)
Presupune calcularea cotei
fiecrui element component n
valoarea total a capitalului
propriu
Nu necesit calcule
dificile;
Acces liber la sursa
informaional bilanul
i/sau situaia
modificrilor capitalului
propriu;
Este uor de neles, n
cazul cnd capitalul
propriu este format
numai din elementele
pozitive.
n cazul cnd capitalul propriu este
format din elemente pozitive ale
capitalului propriu i elemente care
diminueaz mrimea lui, este greu
de interpretat sensul economic al
cotelor negative pentru elementele
care diminueaz capitalul propriu.
O.V.Efimova,
Melnic M.V.
[186,p.130],
A.D.eremet,
A.F.Ionova
[214,p.439],
N.iriulnicova
[163,p.195]
Analiza separat a
structurii
capitalului
propriu
Const n gruparea elementelor
componente ale capitalului
propriu n dou grupe: elementele
pozitive ale capitalului propriu i
elementele care diminueaz
valoarea capitalul propriu. Apoi,
se calculeaz cota fiecrui
element component n mrimea
total a grupei respective.
Nu necesit calcule
dificile;
Acces liber la sursa
informaional bilanul
i/sau situaia
modificrilor capitalului
propriu;
Permite interpretarea
economic foarte clar a
cotelor tuturor
elementelor componente
ale capitalului propriu.
Nu presupune studierea raportului
ntre elementele pozitive ale
capitalului propriu i elementele
care diminueaz mrimea acestuia.
N.iriulnicova
[164,p.189-190]

183

continuarea anexei 11
1 2 3 4 5
Analiza mbinat
a structurii
capitalului
propriu
Presupune efectuarea
urmtoarelor etape de analiz:
1. Toate elementele componente
ale capitalului propriu se mpart
n dou grupe: elementele
pozitive ale capitalului propriu i
cele care diminueaz mrimea lui
i se calculeaz suma total pe
fiecare grup;
2. Se compar suma total a
elementelor pozitive ale
capitalului propriu cu suma total
a elementelor care diminueaz
mrimea capitalului propriu i
cea mai mare din ele se prezint
ca 100%;
3. Fiecare element component al
capitalului propriu se exprim n
procente la suma din punctul de
mai sus.
Acces liber la sursa
informaional bilanul
i/sau situaia
modificrilor capitalului
propriu;
Permite interpretarea
raportului ntre
elementele pozitive ale
capitalului propriu i
elementele care
diminueaz mrimea
acestuia.
Aceast modalitate nu permite a
contrapune proporiile calculate n
dinamic (sau cu nivelul planificat),
dac se schimb grupa elementelor
preponderente. De exemplu,
comparaiile devin ineficiente, dac
la nceputul anului au predominat
elemente pozitive, iar la sfritul
anului situaia s-a modificat cardinal
i prevaleaz cele negative.
N.iriulnicova
[164,p.189-191]

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii surselor bibliografice
184
Anexa 12

Fig. A 12.1. Structurarea capitalului social al societii pe aciuni n funcie de criteriile aplicate

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii surselor bibliografice
CRITERIILE DE STRUCTURARE A CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETII PE ACIUNI
Proveniena
surselor de
formare
Tipuri de
aciuni
Tipuri de
deintori de
aciuni
Modul de
participare a
acionarilor la
formarea real a
capitalului social
Capital
social
format
din
surse
externe
n
dependen
de
apartenen
n funcie de
forma fizic
n care sunt
emise
n funcie de
proprietarul
aciunii
Dup
drepturile
oferite
deintorilor
n
dependen
de subiecii
raporturilor
juridice
n dependen
de originea
deintorilor
de aciuni
n
dependen
de mrimea
cotelor din
aciunile cu
drept de vot
Capital
vrsat
Capital
social
format
din
surse
interne
Capital
nevrsat
Acionari -
persoane
fizice
Acionari -
persoane
juridice
Acionari
autohtoni
Acionari
strini
Acionari care dein mai mult de
25% din aciunile cu drept de vot
Acionari care dein mai mult de
10%, dar mai puin de 25% din
aciunile cu drept de vot
Acionari care dein mai mult de
5%, dar mai puin de 10% din
aciunile cu drept de vot
Acionari care dein mai puin de
5% din aciunile cu drept de vot
Aciuni
nominative
Aciuni
materializate
Aciuni
nematerializate
Aciuni
aflate n
circulaie
Aciuni
de
tezaur
Aciuni
ordinare
Aciuni
prefereniale
cu dividende
fixate
cu dividende
nefixate
cumulative parial
cumulative
necumulative

Natura
aporturilor
Capital
social
format
din
aporturi
bneti
Capital
social
format
din
aporturi
nebneti
185
Anexa 13

Fig. A 13.1. Caracteristicile principale ale aciunilor n conformitate cu reglementrile normative naionale
Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii reglementrilor normative naionale

CARACTERISTICILE ACIUNILOR
Sunt fraciuni ale
capitalului social care
au o anumit valoare
Sunt fraciuni egale
ale capitalului social
Sunt indivizibile
Sunt instrumente
negociabile
Art. 12 alin.(10) al
Legii privind
societile pe aciuni,
valoarea nominal
(fixat) a aciunii
reflect partea de
capital social a
societii ce i revine
unei aciuni plasate
[87].
Art. 12 alin.(7) al Legii
privind societile pe
aciuni, toate aciunile
ordinare ale societii
vor avea valoare
nominal egal [87].
Astfel, aciunile
ordinare confer
drepturi egale
posesorilor lor.
Aceast caracteristic
se refer doar la
aciunile ordinare,
deoarece, aciunile
prefereniale pot avea
valori nominale
diferite.
Art. 24 alin.(2) al Legii
privind societile pe
aciuni, dac o
singur aciune
aparine ctorva
persoane, fa de
societate aceste
persoane snt
considerate drept un
singur acionar i i
pot exercita drepturile
printr-un reprezentant
unic [87]. Aceast
caracteristic are drept
scop evitarea divizrii
excesive a capitalului
social.
Art. 25 alin.(l) lit. e) al
Legii privind
societile pe aciuni,
acionarul are dreptul,
s nstrineze aciunile
care i aparin, s le
pun n gaj sau n
administrare fiduciar
[87].
186
Anexa 14
Tabelul A 14.1. Caracteristicile aciunilor ordinare i prefereniale n dependen de drepturile
pe care le ofer deintorilor
Drepturile pe care
le confer
Aciunea ordinar Aciunea preferenial
1 2 3
Dreptul la vot
Ofer proprietarului ei dreptul la vot n
adunarea general a acionarilor. (art.
14 alin. (2) al Legii privind societile
pe aciuni [87])
Nu d drept de vot proprietarului ei
(art. 14 alin. (5) al Legii privind
societile pe aciuni [87]), cu
excepia cazurilor prevzute de art.
15 alin.(6) al Legii privind
societile pe aciuni [87].

Dreptul la
dividende
Acord dreptul la dividende variabile,
negarantate, n funcie de rezultatul
financiar net i de hotrrea adunrii
generale a acionarilor. (art. 14 alin. (2)
i art. 49 al Legii privind societile pe
aciuni [87])
Acord dreptul la dividende fixate i
nefixate. Dividendele fixate se
stabilesc ntr-o sum fixat pe o
aciune sau n procent fixat fa de
valoarea nominal a aciunii. (art.
15 alin. (2) al Legii privind
societile pe aciuni [87])

Dreptul la transfer
D dreptul acionarilor de a vinde, tranzaciona sau transfera aciunile lor
altor persoane. (art. 11 al Legii privind piaa de capital [86])

Dreptul asupra
bunurilor
societii n cazul
lichidrii acesteia
Ofer dreptul de a primi o parte din
bunurile societii n cazul lichidrii
acesteia numai dup satisfacerea
tuturor drepturilor patrimoniale ale
proprietarilor de aciuni prefereniale.
(art. 14 alin. (2) i alin. (3) al Legii
privind societile pe aciuni [87])

Ofer dreptul de a primi o parte din
bunurile societii n cazul lichidrii
acesteia. (art. 14 alin. (6) al Legii
privind societile pe aciuni [87])
Dreptul de
preemiune al
acionarilor la
emisiunile
suplimentare
Asigur acest drept. (art. 27 alin. (1) al
Legii privind societile pe aciuni
[87])
Nu asigur acest drept. (art. 27 alin.
(1) al Legii privind societile pe
aciuni [87])
Dreptul la
informare
Acord dreptul s ia cunotin cu materialele pentru ordinea de zi a
adunrii generale a acionarilor, situaiile financiare, procesele verbale ale
adunrii generale ale acionarilor i cu alte documente ale societii pe
aciuni, accesul la care este prevzut de Legea privind societile pe aciuni,
de statut sau de regulamentele societii. (art. 25 alin. (1) al Legii privind
societile pe aciuni [87])

Dreptul la
rspundere
Proprietarul aciunii nu rspunde pentru obligaiile societii i suport riscul
pierderilor n limita valorii aciunilor ce le aparin. (art. 24 alin. (3) al Legii
privind societile pe aciuni [87])

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii reglementrilor normative naionale
187
Anexa 15
Tabelul A 15.1. Componena ratelor financiare pentru analiza capitalului propriu al societilor pe aciuni
Denumirea
ratelor
Formula de calcul Semnificaia Sursa bibliografic Observaii
1 2 3 4 5
I. Ratele structurii surselor de finanare permit aprecierea politicii financiare a societii pe aciuni, adic modul de structurare a surselor
de finanare n funcie de provenien.
1.1 Rata autonomiei
financiare generale
(globale)
Capital propriu
Total pasiv
Aceast rat msoar
independena financiar a
societii pe aciuni,
respectiv, arat cota
capitalului propriu n suma
total a surselor de finanare
sau ponderea patrimoniului
format pe seama surselor
proprii n suma total a
activelor.
L.Sptaru [149, p.436-437],
N.Tabr [162, p.160],
G.Vlceanu [169, p.351],
A.Buglea [13, p.166],
M.Gust [60, p.272],
C.Cojocaru [35, p.307],
A.Gheorghiu [55, p.228],
N.Gheorgescu [54, p.191],
M.Petcu [111, p.427],
M.Btrncea [5, p.169],
W.Pvloaia [109, p.305],
N.P.Liubuin [196, p.221],
A.D.eremet [215, p.149],
G.V.Savicaia [204, p.461],
V.I.Titov [206, p.127],
V.A.Gherasimova [180, p.184],
M.V.Melnic [199, p.288],
N.V.Voitolovschii [178, p.367],
V.Z.Cerneac [210, p.240],
I.N.Ciuev, [212, p.303],
V.V.Covalev [189, p.238],
A.I.Ghinzburg [182, p.383],
V.V.Bocearov [176, p.83],
O.V.Efimova [186, p.253],
V.I.Strajeva [205, p.51],
T.B.Berdnicova [173, p.85],
Z.V.Chirieanova [188, p.160],
N.F.Cebotarev [208, p.61]
Creterea acestei rate, atest un progres n
ce privete independena financiar.
Nivel de siguran, alctuiete cel puin 0,5
(sau 50%).
n situaia n care aceast rat este:
- peste 50%, societatea pe aciuni dispune
de o autonomie financiar ridicat,
prezentnd garanii aproape certe pentru
eventualii creditori.
- sub 50%, riscurile n cazul acordrii
creditelor sunt mari. Societii pe aciuni i
va fi dificil s obin credite i
mprumuturi fr majorarea prealabil a
capitalului propriu, n particular a
capitalului social.
Economitii romni L.Sptaru [149,
p.437], D.Mrgulescu, D.Mitran, E.Vasile
[95, p.169] i G.Vlceanu [169, p.351],
consider satisfctoare pentru echilibrul
financiar, dac aceast rat este mai mare
i egal cu 1/3 din totalul pasivelor.

188
continuarea anexei 15
1 2 3 4 5
1.2 Coeficientul
corelaiei dintre
sursele mprumutate
i proprii (levier
financiar, gradul de
dependen
financiar, rata
capacitii de
ndatorare)
Datorii pe termen
lung i curente
Capital propriu
Reflect suma mijloacelor
atrase la un leu capital
propriu. Acest indicator
arat, sub o alt form,
proporiile relative ale tuturor
preteniilor creditorilor fa
de cele ale acionarilor, fiind
utilizat pentru a msura
expunerea la ndatorare.
Ph.Avare [2, p.200],
Erich A. Helfert [62, p.144],
J. K. Van Horn [177, p.150],
Ciobnau Marilena [32, p.102],
N.Tabr [162, p.160],
M.Gust [60, p.316],
M.Batrncea [5, p.170],
V.A.Gherasimova [180, p.185],
I.G.Hotinscaia [207, p.180],
L.N.Cecevina [211, p.306],
A.D.eremet [215, p.149],
I.N.Ciuev [212, p.304],
M.V.Melnic [199, p.289],
A.I.Ghinzburg [182, p.383],
L.A.Bernstein [174, p.455],
V.V.Covalev [189, p.240],
V.V.Bocearov [176, p.83],
I.A.Blanc [175, p.104],
N.P.Liubuin [196, p.240],
Z.V.Chirieanova [188, p.161],
N.F.Cebotarev [208, p.61]
Punctul critic la aprecierea coeficientului
de corelaie este 1. Dac nivelul acestui
coeficient este mai mare dect 1, atunci
situaia financiar a societii pe aciuni
este mai riscant.
1.3 Coeficientul
achitrii datoriilor
cu capital propriu
(gradul de
independen
financiar a
exploataiei, rata
autonomiei
financiare)
Capital propriu
Datorii pe termen
lung i curente
Reflect corelaia dintre
sursele proprii i cele
mprumutate. Exprim
capacitatea societii pe
aciuni de a achita datoriile
totale cu surse de finanare
proprii i arat mrimea
capitalului propriu revenit la
un leu datorii.
L.A.Bernstein [174, p.455],
Ciobnau Marilena [32, p.102],
S.Petrescu [112, p.220],
N.Balte [3, p.274],
C.Cojocaru [35, p.308],
L.Bue [14, p.75],
G.Ghig [57, p.232],
M.Siminic [148, p.46],
L.T.Ghilearovscaia [181, p.253],
G.V.Savicaia [204, p.461],
O.V.Efimova [186, p.254],
V.V.Bocearov [176, p.83],
N.F.Cebotarev [208, p.61]
Independena financiar poate fi asigurat
numai atunci cnd capitatul propriu este
mai mare sau cel puin egal cu suma
datoriilor. Aceast rat trebuie s fie egal
i mai mare ca 1, ceea ce indic
posibilitatea acoperirii surselor atrase cu
surse de finanare proprii. Nivelul
subunitar arat, c acionarii au o cot de
participare n societate mai mic, fa de
cea a creditorilor.

189
continuarea anexei 15
1 2 3 4 5
1.4 Rata general de
acoperire a
capitalului propriu
(rata prghiei
financiare)
Total pasiv
Capital propriu
Reflect structura de
finanare a activelor i arat
c, la primele 100%, activele
societii pe aciuni se
finaneaz pe seama surselor
proprii, iar restul - prin
atragerea mijloacelor
mprumutate.
L.T.Ghilearovscaia [181, p.253],
N.N.iriulnicova [163, p.192]
Aceast rat trebuie s nu depeasc 200
%. Creterea peste acest nivel reflect
situaia dificil a societii privind
independena financiar.
II. Ratele de autonomie financiar pe termen lung aceste rate sunt destinate aprecierii gradului de stabilitate i autonomie financiar pe
termen lung.
2.1 Rata de
autofinanare pe
termen lung
Capital propriu
Capital permanent
(Capital propriu +
+ Datorii pe termen
lung)
Exprim structura capitalului
permanent care asigur o
finanare ndelungat a
activitii societii pe
aciuni.
L.Sptaru [149, p.436-437],
N.Tabr [162, p.160],
D.Mrgulescu, D.Mitran, E.Vasile
[95, p.171],
G.Vlceanu [169, p.374],
M.Batrncea [5, p.169],
I.Bucur [11, p.115],
A.Buglea [13, p.167],
C.Cojocaru [35, p.307],
N.Mihailescu [96, p.164],
A.Gheorghiu, [55, p.228],
N.Gheorgescu, V.Robu [54, p.203],
M.Petcu [111, p.427],
I.Lungu [92, p.238],
L.Bue [14, p.74],
S.Petrescu [112, p.220],
M.Siminic [148, p.45],
N.Mihailescu [97, p.236],
M.ole [166, p.126],
M.Btrncea [5, p.169],
V.V.Covalev [189, p.239],
V.V.Covalev, Vit.V.Covalev
[191, p.522]
N.N.iriulnicova [163, p.215]
Specialitii francezi apreciaz, c pentru
asigurarea autonomiei financiare la termen,
capitalul propriu trebuie s reprezinte cel
puin jumtate din capitalul permanent,
adic aceast rat trebuie s fie >0,5 sau
>50% (M.Batrncea [5, p.169],
C.Cojocaru [35, p.307]).
Ali specialiti consider, c nivelul de
siguran la limita de jos este 60 %
(V.V.Covalev [189, p.239]).

190
continuarea anexei 15
1 2 3 4 5
2.2 Rata securitii
financiare
Capital propriu
Datorii pe termen
lung
Aceast rat relev
preponderena sau
precaritatea resurselor proprii
n raport cu datoriile pe
termen lung, indicnd
totodat capacitatea de
ndatorare la termen.
I.Lungu [92, p.238],
M.Petcu [111, p.428],
W.Pvloaia [110, p.151],
M.Btrncea [5, p.170],
N.Balte [3, p.274]
O rat de 100% se consider adecvat.
Dac aceast rat este mai mic ca 100%,
gradul de ndatorare pe termen lung
contribuie la scderea nivelului
independenei financiare.
2.3 Coeficientul de
levier (gradul de
ndatorare pe termen
lung)
Datorii pe termen
lung
Capital propriu
Aceast rat este un caz
particular al prghiei
financiare. Caracterizeaz
dependena financiar a
societii pe aciuni i gradul
de risc al politicii sale
financiare i arat mrimea
surselor mprumutate pe
termen lung la un leu capital
propriu.
Erich A. Helfert [62, p.143],
G.Ghic, C.J.Grigorescu [56, p.219],
Ciobnau Marilena [32, p.102],
G.Vlceanu [169, p.373],
M.Gust [60, p.273],
I.Lungu [92, p.238],
S.Petrescu [112, p.220],
W.Pvloaia [110, p.151],
N.N.iriulnicova [163, p.216]
Capacitatea de ndatorare este saturat
cnd aceast rat se apropie de 100%.
Prin prisma interesului creditorilor se
apreciaz negativ nivelul supraunitar al
acestui coeficient.
III. Ratele capacitii de finanare cu capital propriu - permit identificarea originii surselor de finanare a societii pe aciuni i capacitii de
finanare a societii cu capital propriu.
3.1 Rata ndatorrii
la termen (gradul de
ndatorare a
capitalului, rata
datoriilor financiare)
mprumuturile
financiare pe termen
mediu i lung
Capital propriu
Arata proporia dintre
creditele i mprumuturile
financiare pe termen mediu i
lung i mrimea capitalului
propriu (suma i
mprumuturilor pe termen
mediu i lung la un leu
capital propriu).

M.Btrncea, L.M.Btrncea
[5, p.170],
C.Crecan [41, p.113]
Dac aceast rat este subunitar,
societatea pe aciuni are posibilitate s
acopere complet mprumuturile pe termen
mediu i lung cu surse proprii de finanare.
Dac rata este supraunitar, apare riscul de
a nimeri sub influena extern. Creterea
ratei indic dependen financiar ridicat
a societii pe aciuni fa de sursele
mprumutate.
3.2 Rata corelaiei
dintre datoriile
curente i capitalul
propriu

Datorii curente
Capital propriu
Arata raportul dintre datoriile
curente n mrimea total a
capitalului propriu al
societii pe aciuni.
N.P.Liubuin, V.B.Lejeva,
V.G.Dieacova [197, p.109]
Dac aceast rat este subunitar, atunci
societatea pe aciuni are posibilitatea s
achite complet datoriile curente din surse
propriu.

191
continuarea anexei 15
1 2 3 4 5
3.3 Rata
solvabilitii
patrimoniale
Capital propriu
Capital propriu +
+ Credite bancare
totale
Reflect cota surselor proprii
de finanare pe care
societatea pe aciuni poate s
le utilizeze pentru finanarea
activitii economico-
financiare ntr-o perioad
ndelungat. Aceast rat este
recomandat pentru bnci n
studiile de bonitate efectuate
n cadrul solicitrii creditelor
de ctre societile pe aciuni.L.Sptaru [149, p.459],
G.Vlceanu [169, p.372],
M.Gust [60, p.292],
N.Gheorgescu, V.Robu [54, p.203],
G.Ghig [57, p.229],
A.Ifnescu, V.Robu [81, p.204],
W.Pvloaia [110, p.151]
Valoarea minim a ratei trebuie s se
ncadreze n limitele 0,3-0,5, peste limita
de 0,5 situaia este considerat normal
(L.Sptaru [149, p.459]). O rat a
solvabilitii patrimoniale sub 0,3 este
apreciat ca riscant de ctre finanatori
(G.Vlceanu [169, p.372]).

3.4 Rata de
finanare a
imobilizrilor pe
seama capitalului
propriu
Capital propriu
Active imobilizate
Msoar proporia n care
capitalul propriu asigur
finanarea activelor
imobilizate.
D.Mrgulescu, D.Mitran, E.Vasile
[95, p.171],
G.Vlceanu [169, p.374],
L.Sptaru [149, p.462-463],
N.Gheorgescu, V.Robu [54, p.204],
L.Bue [14, p.87],
A.Gheorghiu, [55, p.231],
G.Ghig [57, p.232],
A.Ifnescu, V.Robu [81, p.205],
M.Siminic [148, p.71]Creterea n dinamic se apreciaz pozitiv.
Mrimea supraunitar a ratei indic faptul
c imobilizrile pot fi n ntregime
acoperite de capital propriu, degajndu-se
i o parte ca fond de rulment pentru
finanarea activelor circulante.
3.5 Coeficientul
corelaiei dintre
activele circulante i
capitalul propriu
Active circulante
Capital propriu
Ponderea activelor circulante
n suma total a capitalului
propriu sau mrimea
activelor circulante revenite
la 1 leu capital propriu.


V.I.Titov [206, p.140],
L.T.Ghilearovscaia [181, p.197]
Mrimea subunitar a acestei rate indic
faptul, c societatea pe aciuni are
posibilitatea s acopere activele circulante
i s finaneze o parte din activele
imobilizate cu capital propriu.

192
continuarea anexei 15
1 2 3 4 5
IV. Ratele evoluiei capitalului propriu - permit aprecierea principalelor strategii ale politicii financiare a societii pe aciuni, prin modul de
formare i utilizare a surselor financiare proprii.
4.1 Rata creterii
capitalului propriu
Modificarea
capitalului propriu la
sfritul perioadei
fa de nceputul
perioadei
Capitalul propriu la
nceputul perioadei
Arat mrimea total a
modificrilor ce au avut loc
pe parcursul perioadei
analizate n componena
capitalului propriu att sub
influena surselor interne, ct
i a surselor externe de
cretere.
D.Manae [93, p.400],
Victor Dragit [52, p.27]
Mrimea pozitiv i tendina de cretere a
acestei rate arat desfurarea unei
activiti economico-financiare eficiente i
ntrirea stabilitii financiare a societii
pe aciuni. Tendina de scdere semnaleaz
existena aspectelor dificile n dezvoltarea
societii pe aciuni.
4.2 Sporul creterii
capitalului propriu
Profit reinvestit
(profit net
dividende)
Capital propriu
Exprim mrimea relativ a
profitului generat i reinut la
emitent n scopurile
investiionale, evaluat n
procente la valoarea
capitalului propriu.
G.Savicaia [204, p.407], A.F.Ionova,
N.N.Slezneova [187, p.301],
V.V.Covalev [189, p.246],
O.V.Efimova, [185, p.365],
N.P.Liubuin, N..Babiceva
[196, p.194],
N.N.iriulnicova [163, p.204]
Creterea n dinamic a acestei rate se
apreciaz favorabil, deoarece reflect
sporirea capacitii de dezvoltare a
societii pe aciuni pe seama profitului
reinvestit fr atragerea surselor externe
proprii i mprumutate.
4.3 Coeficientul de
intrare a capitalului
propriu
Capitalul propriu
intrat pe parcursul
perioadei de gestiune
Capitalul propriu la
finele perioadei
Arat ce parte din capitalul
propriu existent la sfritul
perioadei constituie capitalul
nou intrat n componena
acestuia.
L.T.Ghilearovscaia [181, p.197],
N.A.Ltneva [195, p.230],
E.A.Ctmova [194, p.138]

Dac aceast rat n dinamic crete,
situaia se apreciaz pozitiv deoarece
denot c societatea pe aciuni desfoar o
activitate economico-financiar eficient.
Dac rata are o tendin de scdere n
dinamic, aceasta confirm existena
aspectelor dificile n dezvoltarea societii
pe aciuni.
4.4 Coeficientul de
ieire a capitalului
propriu
Capitalul propriu
ieit pe parcursul
perioadei de gestiune
Capitalul propriu la
nceputul perioadei
Arat ce parte din capitalul
propriu existent la nceputul
perioadei, a fost utilizat n
procesul activitii
economico financiare pe
parcursul perioadei analizate.
L.T.Ghilearovscaia [181, p.197]
N.A.Ltneva [195, p.230],
E.A.Ctmova [194, p.138]

Nivelul supraunitar al acestei rate,
semnaleaz c societatea pe aciuni a
consumat capitalul propriu existent la
nceputul perioadei analizate i o parte din
capitalul propriu intrat pe parcursul
perioadei analizate, fie n perioada
analizat societatea pe aciuni a obinut
pierderi, care sunt mult mai mari dect
capitalul propriu existent la nceputul
perioadei analizate.
193
continuarea anexei 15
1 2 3 4 5
4.5 Coeficientul
acumulrii
capitalului propriu
Rezerve Profitul
nerepartizat
(pierderea
neacoperit) al anilor
precedeni Profitul
net (pierderea) al
anului de gestiune
Capital propriu


Arat cota capitalului propriu
acumulat pentru dezvoltarea
activitii economice a
societii pe aciuni.
A.D.eremet, E.V.Nagaev
[215, p.152],
A.D.eremet, A.F.Ionova [214, p.438],
A.D.eremet [213, p.290]
Dinamica pozitiv a acestui coeficient
mrturisete despre majorarea mrimii
capitalului propriu, dinamica negativ
despre diminuarea capitalului propriu n
rezultatul activitii economico - financiare
cu pierderi.
V. Ratele cu active nete apreciaz echilibrul financiar pe termen lung i gradul flexibilitii capitalului propriu.
5.1 Rata de
finanare a activelor
imobilizate din
capital propriu
Capital propriu
Active imobilizate
nete
Exprim proporia n care
este asigurat finanarea
activelor imobilizate pe
seama surselor proprii.
Ciobnau Marilena [32, p.100],
N.Tabr [162, p.162],
L.Sptaru [149, p.439],
M.Gust [60, p.317],
A.Buglea [13, p.209],
S.Petrescu [112, p.215]

Mrimea supraunitar a coeficientului
indic faptul c societatea pe aciuni
acoper integral pe seama surselor proprii
valoarea activelor de lung durat, iar
excedentul servete surs de finanare a
activelor circulante.

5.2 Rata de
manevrare a
capitalului propriu
Active circulante
nete
Capital propriu
Reflect cota capitalului
propriu ce nu este imobilizat
n activele imobilizate i se
afl n circuitul economic sub
o form ce permite
manevrarea cu aceste
mijloace.
N.V.Voitolovschii [178, p.378],
V.Z.Cerneac [210, p.240],
L.T.Ghilearovscaia [181, p.253],
A.D.eremet [215, p.168],
N.P.Liubuin [197, p.112],
M.V.Melnic [199, p.267],
V.I.Titov [206, p.128],
V.V.Covalev [189, p.238],
V.V.Bocearov [176, p.84],
I.A.Blanc [175, p.105],
V.I.Strajeva [205, p.92],
N.P.Liubuin [196, p.240],
Z.V.Chirieanova [188, p.162],
N.F.Cebotarev [208, p.61],
N.N.iriulnicova [163, p.207-208]
Creterea n dinamic a acestei rate reflect
capacitatea ridicat de manevrare a
capitalului propriu. Unii specialiti
consider c mrimea optimal a acestei
rate trebuie s fie ntre 0,2-0,5
(V.V.Bocearov [176, p.84]). Cu ct aceast
rat este mai este aproape de 0,5, cu att
societatea pe aciuni are posibiliti
financiare mai mari de manevrare.

194
continuarea anexei 15
1 2 3 4 5
VI. Ratele cu capital social - permit aprecierea aspectelor formrii i diminurii capitalului social, precum i evoluia acestuia n procesul
desfurrii activitii economico-financiare a societii pe aciuni.
6.1 Rata de achitare
a capitalului social
Capital social
Capital nevrsat
Capital social
Reflect cota patrimoniului
depus n realitate de ctre
acionari n mrimea
nominal a capitalului social.

N.N.iriulnicova [163, p.196] Gradul cel mai favorabil al acestei rate
alctuiete 1. n cazul nivelului subunitar,
materialele analitice trebuie s conin
informaii referitoare la proprietarii care au
datorii fa de societatea pe aciuni cu
privire valoarea aporturilor n contul
achitrii aciunilor.
6.2 Gradul de
retragere a
capitalului social
Capital retras
Capital social
Apreciaz gradul de retragere
a capitalului social.
N.N.iriulnicova [163, p.196] Gradul nul al acestei rate reprezint cazul
cel mai favorabil din punct de vedere al
stabilitii financiare al societii pe
aciuni. Nivelul ridicat poate cauza
dificulti n privina finanrii activitii
societii.

6.3 Rata corelaiei
dintre activele nete i
capitalul social
Active nete
Capital social
Reflect, cota activelor nete
n suma total a capitalului
social.
A.I.Ghinzburg [182, p.370],
N.N.iriulnicova [163, p.198]
Punctul critic al acestei rate este 1. Nivelul
supraunitar indic respectarea cerinelor
prevzute de art.39 alin.5 al Legii privind
societile pe aciuni [87]. n cazul
nivelului subunitar, societatea pe aciuni
suport un ir de consecine negative.

6.4 Rata de
ndatorare pe termen
lung fa de capitalul
social
Datorii pe termen
lung
Capital social
Aceast rat reflect, pe de o
parte, capacitatea societii
pe aciuni de a contracta noi
surse mprumutate pe termen
lung, iar pe de alt parte,
arat c la primele 100%
datoriile pe termen lung pot
fi recuperate pe seama
capitalului social, iar restul
prin alte surse de finanare.
N.N.iriulnicova [163, p.216],
V.Srbu [146, p.161]
Creterea n dinamic a acestei rate reflect
majorarea riscului de insolvabilitate.
Micorarea acestei rate n dinamic se
apreciaz pozitiv. Astfel, societatea pe
aciuni va putea obine credite i
mprumuturi noi pe termen lung.

195
continuarea anexei 15
1 2 3 4 5
6.5 Rata contribuiei
acionarilor la
formarea resurselor
proprii
Capital social
Capital propriu
Evideniaz pondera
resurselor proprii externe,
aduse de acionari n totalul
resurselor proprii.
M.Gust [60, p.293] Creterea n dinamic a acestui coeficient
se apreciaz pozitiv, deoarece capitalul
social este principalul element formator al
capitalului propriu.

6.6 Rata contribuiei
acionarilor la
formarea surselor de
finanare
Capital social
Total pasiv
Aceast rat arat cota
capitalului social n mrimea
total a surselor de finanare
sau ponderea aporturilor
acionarilor n suma total a
activelor societii pe aciuni.

Elaborat de autor Tendina de cretere se apreciaz ca fiind
una favorabil, deoarece contribuie la
ntrirea stabilitii financiare a societii
pe aciuni.
6.7 Rata capitalului
de rezerv fa de
capitalul social
Capital de rezerv
Capital social
Reflect cota capitalului de
rezerv n suma total a
capitalului social. Aceast
rat este recomandat pentru
aprecierii suficienei formrii
capitalului de rezerv al
societii pe aciuni.

Elaborat de autor Aceast rat trebuie s constituie nu mai
puin de 10%. Dac nivelul ratei este mai
mic de 10%, aceasta indic nerespectarea
prevederilor art. 46 alin. (1) al Legii
privind societile pe aciuni [87].

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii surselor bibliografice
196
Anexa 16
Tabelul A 16.1. Sisteme factoriale de analiz a sporului creterii capitalului propriu i sporului creterii capitalului social

Surs
a
Coninutul sistemelor factoriale
1 2 3
1
D
a
n
i
e
l

M
a
n
a

e

[
9
3
,

p
.
3
3
4
]
,

Sporul creterii capitalului
propriu
=
Rentabilitatea capitalului
propriu

Rata de reinvestire a profitului (Rata de reinere a profitului la
ntreprindere)
+ + +
Profitul reinvestit
Capitalul propriu

=
Profitul net
Capitalul propriu


Profitul reinvesti (Profitul net Dividende totale distribuite)
Profitul net


2
N
.
N
.

i
r
i
u
l
n
i
c
o
v
a

[
1
6
3
,

p
.
2
0
4
]
,

D
.
M
a
n
a

e

[
9
3
,

p
3
3
4
]
,

A
.
F
.
I
o
n
o
v
a
,

[
1
8
7
,

p
.
3
0
1
]

Sporul creterii
capitalului propriu
=
Rentabilitatea veniturilor din vnzri
dup impozitare

Numrul de rotaii ale
activelor

Rata prghiei
financiare

Rata de reinvestire a
profitului
+ + + + +

Profitul reinvestit
Capital propriu


=

Profitul net
Venituri din vnzri
Venituri din vnzri
Active totale
Active
Capital
propriu

Profitul reinvestit
Profitul net

3
G
.
S
a
v
i

c
a
i
a

[
2
0
4
,

p
.
4
0
9
]

Sporul creterii
capitalului
propriu
=
Cota profitului
reinvestit n suma
total a profitului
net

Cota profitului net n
suma total a profitului
pn la plata dobnzilor
i impozitelor

Rentabilitatea
vnzrilor

Numrul de
rotaii ale
activelor

Multiplicatorul
capitalului
+ + + + + +

Profitul
reinvestit
Capital propriu=


Profitul reinvestit
Profit net


Profitul net
Profitul pn la plata
dobnzilor i impozitelor


Profitul pn la plata
dobnzilor i
impozitelor
Venituri din vnzri

Venituri din
vnzri
Active totale


Active
Capital propriu
197
continuarea anexei 16
1 2 3
4
C

m
o
v
a

E
.
A
.

[
1
9
4
,

p
.
1
6
5
]

Sporul creterii
capitalului
propriu
=
Structura
capitalului

Cota datoriilor
curente n
capitalul total

Coeficientul
lichiditii
curente

Numrul de
rotaii ale
activelor
circulante

Rentabilitatea
vnzrilor

Norma repartizrii
profitului pentru
reinvestire
+ + + + + + +


Profitul reinvestit
Valoarea medie a
capitalului
propriu=

Valoarea medie a
pasivelor totale
Valoarea medie a
capitalului
propriuValoarea medie a
datoriilor curente
Valoarea medie a
pasivelor totaleValoarea medie a
activelor
circulante
Valoarea medie a
datoriilor curenteVenituri din
vnzri
Valoarea medie a
activelor circulante

Profitul net
Venituri din
vnzri
Profitul reinvestit
Profitul net

5
E
l
a
b
o
r
a
t

d
e

a
u
t
o
r

Sporul creterii capitalului propriu = Sporul creterii capitalului social Rata contribuiei capitalului social la formarea capitalului proprii
+ + +

Profitul reinvestit
Valoarea medie a capitalului propriu


=

Profitul reinvestit
Valoarea medie a capitalului social
Valoarea medie a capitalului social
Valoarea medie a capitalului propriu

6
E
l
a
b
o
r
a
t

d
e

a
u
t
o
r

Sporul
creterii
capitalului
propriu
=
Rentabilitatea
veniturilor din
vnzri

Numrul de
rotaii ale
fondului de
rulment net

Rata de finanare
a activelor
circulante pe
seama fondului
de rulment net

Lichiditatea
curent

Rata
datoriilor
curente

Rata prghiei
financiare

Rata
profitului
net

Rata de
reinvestire a
profitului net
+ + + + + + + + +Profitul
reinvestit
Valoarea
medie a
capitalului
propriu

=Profitul pn la
impozitare
Venituri din
vnzriVenituri din
vnzri
Valoarea
medie a
fondului de
rulment net


Valoarea medie a
fondului de
rulment net
Valoarea medie a
activelor
circulante

Valoarea
medie a
activelor
circulante
Valoarea
medie a
datoriilor
curente


Valoarea
medie a
datoriilor
curente
Valoarea
medie a
activelorValoarea
medie a
activelor
Valoarea
medie a
capitalului
propriu

Profitul net
Profitul pn
la impozitareProfitul
reinvestit
Profitul net198
continuarea anexei 16
1 2 3
7
I
o
a
n

I
.

T
r
e
n
c
a

[
1
6
7
,

p
.
2
3
3
]

Rata creterii capitalului social = Rata rentabilitii capitalului social Rata profitului net nedistribuit
+ + +
Profitul nedistribuit (Profitul net Dividende)
Capital social
=
Profitul net
Capital social

Profitul net - Dividende
Profitul net
8
E
l
a
b
o
r
a
t

d
e

a
u
t
o
r

Sporul
creterii
capitalului
social
=
Rentabilitatea
veniturilor din
vnzri

Numrul de
rotaii ale
activelor

Rata prghiei
financiare

Coeficientul de
multiplicare al
capitalului social

Rata
profitului
net

Rata de
reinvestire a
profitului net
+ + + + + + +

Profitul
reinvestit
Valoarea
medie a
capitalului
social=

Profitul pn la
impozitare
Venituri din vnzri

Venituri din
vnzri
Valoarea
medie a
activelor
Valoarea
medie a
activelor
Valoarea
medie a
capitalului
propriu
Valoarea medie a
capitalului propriu
Valoarea medie a
capitalului social


Profitul net
Profitul
pn la
impozitare

Profitul net -
Dividende
Profitul net

9
E
l
a
b
o
r
a
t

d
e

a
u
t
o
r

Sporul
creterii
capitalului
social
=
Rentabilitatea
veniturilor
din vnzri

Numrul de
rotaii ale
fondului de
rulment net

Rata de
finanare a
activelor
circulante pe
seama
fondului de
rulment net

Lichiditatea
curent

Rata
datoriilor
curente

Rata
prghiei
financiare

Coeficientul
de
multiplicare
al capitalului
social

Rata
profitului
net

Rata de
reinvestire
a profitului
net
+ + + + + + + + + +


Profitul
reinvestit
Valoarea
medie a
capitalului
social
=


Profitul pn
la impozitare
Venituri din
vnzri

Venituri din
vnzri
Valoarea
medie a
fondului de
rulment net
Valoarea
medie a
fondului de
rulment net
Valoarea
medie a
activelor
circulanteValoarea
medie a
activelor
circulante
Valoarea
medie a
datoriilor
curente

Valoarea
medie a
datoriilor
curente
Valoarea
medie a
activelor

Valoarea
medie a
activelor
Valoarea
medie a
capitalului
propriuValoarea
medie a
capitalului
propriu
Valoarea
medie a
capitalului
social


Profitul net
Profitul
pn la
impozitare

Profitul
reinvestit
Profitul net


Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii surselor bibliografice
199
Anexa 17
Tabelul A 17.1. Variante de calcul a rentabilitii capitalului propriu n dependen de alegerea indicatorului rezultatului financiar
Denumirea
indicatorilor
rezultatelor
financiare
Sursa bibliografic Comentarii
1 3 2
Rezultatul net
L.Sptaru, A.Stancovici [150, p.108], Graiela Ghic, C.J.Grigorescu
[56, p.209], W.Pvloaia [109, p.264], M.Gust [60, p.245],
D.Mrgulescu .a. [95, p.124; p.143], Gh.Vlceanu, V.Robu [169,
p.281], M.Petcu [111, p.388], V.Covalev, O.Volcova [190, p.282],
G.Savicaia [204, p.444], L.N.Cecevina, I.N.Ciuev [211, p.273],
O.V.Efimova, M.V.Melnic [186, p.262], A.D.eremet, E.V.Negaev
[215, p.89], N.P.Liubuin, N..Babiceva [196, p.193],
Z.V.Chirieanova, E.I.Sedova [188, p.172], N.A.Nichiforova,
V.N.Tafineva [201, p.426], V.V.Covalev, Vit.V.Covalev [191,
p.576], N.F.Cebotarev [208, p.62]

Rentabilitatea capitalului propriu calculat n baza rezultatul net
arat posibilitatea societii pe aciuni de a remunera acionarii fie
prin acordarea de dividende, fie prin majorarea capitalului social
sau rezervelor, care reprezint o cretere a averii lor. Considerm,
c aceast variant de calcul prezint interes att pentru deintorii
reali ai aciunilor ordinare i prefereniale precum i pentru
potenialii investitori.
Profitul pn
la impozitare
A.D.eremet [213, p.260], A.F.Ionova, N.N.Selezneva [187, p.325],
N.P.Liubuin, N.A.Babiceva [196, p.193] i N.N.iriulnicova [163,
p.126]
Considerm, c rentabilitatea capitalului propriu calculat n baza
profitului pn la impozitare exprim faptul, c n urma utilizrii
eficiente a capitalului propriu este posibil creterea acestuia, dac
profitul generat nu va fi distribuit sub form de impozit pe venit.
Modalitatea dat poate fi aplicat n scopul rezolvrii unui ir de
probleme interne ale societii pe aciuni i exprim interesele
utilizatorilor interni ai societii pe aciuni.

Profitul net
din
activitatea
economico-
financiar
S.A.Cernogorschii, Li Vai [209, p.179]
Rentabilitatea capitalului propriu calculat n baza profitului net din
activitatea economico-financiar, poate fi utilizat n cazul cnd
societatea pe aciuni obine rezultat excepional, deoarece rezultatul
excepional nu reflect eficiena utilizrii capitalului propriu. Din
punctul nostru de vedere, aceast modalitate de calcul are un
caracter subiectiv de apreciere, deoarece poate provoca deintorii
aciunilor n cadrul adunrilor generale a acionarilor s pretind la
o cot mai mare din profitul net pentru plata dividendelor.


200

continuarea anexei 17
1 2 3
Rezultatul curent
nainte de
impozitare
(rezultatul din
activitatea
economico-
financiar)

N.Tabr, E.Horomnea, C.Toma [162, p.185]
n opinia noastr, nivelul rentabilitii capitalului propriu calculate
n baz rezultatului din activitatea economico-financiar, exprim
independena fa de evenimentele excepionale i permite
utilizatorilor interni ai societii pe aciuni s urmreasc
generarea profitului din desfurarea reuit a activitii
operaionale, de investiii i financiare la un leu capital propriu.

Profitul de la
realizarea
produciei,
lucrrilor,
serviciilor (profitul
brut)

A.A.Marcarian, G.P.Gherasimenco [198, p.30]
Considerm, c rentabilitatea capitalului propriu calculat n baza
profitului brut se poate utiliza pentru ncurajarea investitorilor reali
i poteniali prin calitatea managementului privind organizarea
intern i gestiunea activitii operaionale, care va asigura
creterea mijloacelor investite.


Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii surselor bibliografice
201
Anexa 18
Tabelul A 18.1. Sisteme factoriale de analiz a rentabilitii capitalului propriu i rentabilitii capitalului acionar ordinar
Surs Sisteme factoriale
1 2 3
1
J
a
c
k

R
i

a
r

[
2
0
3
,

p
.
2
9
7
]
,

T
u
d
o
s
e

M
.
B
.
[
1
6
8
,

p
.
1
8
2
]
,

A
.
D
.

e
r
e
m
e
t

[
2
1
3
,

p
.
2
7
4
]
,

M
.
N
i
c
u
l
e
s
c
u

[
1
0
2
,

p
.
2
2
3
]
,

G
h
i
c

G
r
a

i
e
l
a
,
[
5
6
,

p
.
2
1
0
]

Rentabilitatea capitalului propriu
(rentabilitatea financiar)
=
Rentabilitatea veniturilor din vnzri
(rata rentabilitii comerciale nete)

Numrul de rotaii ale capitalului propriu
(rata de rotaie a capitalului propriu)
+ + +
Profitul net
Capital propriu

=
Profitul net
Venituri din vnzri
Venituri din vnzri
Capital propriu

2
D
.
M

r
g
u
l
e
s
c
u
,

D
.
M
i
t
r
a
n
,

E
.
V
a
s
i
l
e


[
9
5
,

p
.
1
4
3
]

Rentabilitatea capitalului
propriu
=
Numrul de rotaii ale capitalului
propriu

Rentabilitatea veniturilor
totale

Tensiunea
fiscal
+ + + +
Profitul net
Capital propriu

=
Venituri totale
Capital propriu


Profitul impozabil
Venituri totale

Profitul net
Profitul
impozabil
3
L
.
S
p

t
a
r
u


[
1
4
9
,

p
.
3
8
7
]

Rentabilitatea capitalului
propriu
=
Numrul de rotaii ale
capitalului propriu

Rentabilitatea
veniturilor totale

Rata corelaiei dintre profitul


net i profitul brut
+ + + +
Profitul net
Capitalul propriu

=
Venituri totale
Capitalul propriu

Profitul brut
Venituri totale

Profitul net
Profitul brut


4
S
i
s
t
e
m
u
l

D
u

P
o
n
t


(
[
5
,

p
.
2
0
6
]
,

[
1
6
9
,

p
.
2
8
1
]
,

[
1
7
6
,

p
.
1
5
]
,

[
6
2
,

p
.
1
4
8
]
.

[
2
1
3
,

p
.
2
7
7
]
,

[
9
5
,

p
.
2
6
0
]
)

Rentabilitatea capitalului
propriu
=
Rentabilitatea veniturilor din
vnzri

Numrul de rotaii ale


activelor

Rata prghiei
financiare
+ + + +
Profitul net
Capital propriu

=
Profitul net
Venituri din vnzri

Venituri din vnzri


Active totale

Active totale
Capital propriu
202
continuarea anexei 18
1 2 3
5
G
.
S
a
v
i

c
a
i
a

[
2
0
4
,

p
.
4
5
0
]

Rentabilitatea
capitalului propriu
=
Tensiunea fiscal
(nivelul procentual
al retragerii profitului)
Rentabilitatea activelor
Rata prghiei
financiare
(multiplicatorul
capitalului)
+ + + +


Profitul net
Capital propriu=


Profitul net
Profitul pn la impozitare +
+Dobnda pentru utilizarea
mijloacelor atrase

Profitul pn la impozitare + Dobnda
pentru utilizarea mijloacelor atrase
Valoarea medie a activelorValoarea medie a
activelor
Valoarea medie a
capitalului propriu

6
N
.
N
.

i
r
i
u
l
n
i
c
o
v
a

[
1
6
3
,

p
.
1
3
3
]

Rentabilitatea
capitalului propriu
=
Rentabilitatea
veniturilor din
vnzri

Numrul de rotaii
ale activelor
Rata prghiei financiare
Rata tensiunii fiscale (rata
corelaiei dintre profitul net
i profitul pn la
impozitare)
+ + + + +

Profitul net
Valoarea medie a
capitalului propriu


=
Profitul pn la
impozitare
Venituri din vnzri
Venituri din vnzri
Valoarea medie a
activelorValoarea medie
a activelor
Valoarea medie a
capitalului propriu
Profitul net
Profitul pn la impozitare

7
L

t
n
e
v
a

N
.
A
.

[
1
9
5
,

p
.
2
8
2
-
2
8
3
]
,

C

m
o
v
a

E
.
A
.

[
1
9
4
,

p
.
1
5
0
-
1
5
1
]

Rentabilitatea
capitalului
propriu (activelor
nete la valoarea
contabil)
=
Rentabilitatea
vnzrilor

Numrul de
rotaii ale
activelor
circulante

Coeficientul
lichiditii
curente

Corelaia
dintre
datoriile pe
termen scurt
i datoria
debitoare

Corelaia
dintre datoria
debitoare i
datoria
creditoare

Corelaia
dintre datoria
creditoare i
capitalul
atras

Corelaia
dintre
capitalul
atras i
capitalul
propriu
+ + + + + + + +Profitul net
Valoarea medie a
capitalului propriu
=Profitul net
Venituri din
vnzri

Venituri din
vnzri
Valoarea
medie a
activelor
circulanteValoarea
medie a
activelor
circulante
Valoarea
medie a
datoriilor pe
termen scurt

Valoarea
medie a
datoriilor pe
termen scurt
Valoarea
medie a
datoriei
debitoareValoarea
medie a
datoriei
debitoare
Valoarea
medie a
datoriei
creditoareValoarea
medie a
datoriei
creditoare
Valoarea
medie a
capitalului
atrasValoarea
medie a
capitalului
atras
Valoarea
medie a
capitalului
propriu
203
continuarea anexei 18
1 2 3
8
V
.
P
a
l
a
d
i
,

D
.
C

l
u
g

r
e
a
n
u

[
1
0
7
,

p
.
2
9
4
-
2
9
5
]
,

M
.
P
e
t
c
u

[
1
1
1
,
p
.
4
2
9
]
,

M
.
B
.
T
u
d
o
s
e

[
1
6
8
,
p
.
1
8
3
]
,

S
.
B
o
r
d
e
i
a
n
u

[
1
0
,
p
.
1
8
4
]
,

N
.
T
a
b


[
1
6
2
,

p
.
2
3
2
]

Rentabilitatea
capitalului propriu
=

Rentabilitatea activelor
+

Rentabilitatea activelor

-

Rata medie
a dobnzii

Gradul de
ndatorare (braul
levierului
financiar)

(1-Cota
impozitului pe
venit)
+ + + + + +

Profitul net
Valoarea medie a
capitalului propriu


=
Profitul pn la
impozitare i plata dobnzii
(Valoarea medie a capitalului
propriu + Valoarea medie a
datoriilor purttoare de
dobnzi)


+
Profitul pn la
impozitare i plata dobnzii
(Valoarea medie a capitalului
propriu + Valoarea medie a
datoriilor purttoare de
dobnzi)

-

Rata medie
a dobnzii

Valoarea medie a
datoriilor purttoare
de dobnzi
Valoarea medie a
capitalului propriu(1-Cota
impozitului pe
venit)Diferenialul livierului financiar
(ecart de levier)Efectul de levier financiar9
L
.
A
.
B
e
r
n
s
t
e
i
n

[
1
7
4
,

p
.
5
0
0
-
5
0
1
]

Rentabilitatea
capitalului acionar
ordinar
=
Rentabilitatea
veniturilor din
vnzri

Numrul de
rotaii ale
activelor

Rata general de acoperire a
capitalului acionar
Rata reinerilor fiscale
+ + + + +


Profitul net Dividende
pe aciunile prefereniale
Valoarea medie a
capitalului acionar
ordinar
=
Profitul pn la
impozitare
Dividende pe
aciunile prefereniale
Venituri din vnzri

Venituri din
vnzri
Valoarea medie
a activelor
Valoarea medie a activelor
Valoarea medie a capitalului
propriu Valoarea medie
nominal al aciunilor
prefereniale


Profitul net Dividende
pe aciunile prefereniale
Profitul pn la impozitare
Dividende pe aciunile
prefereniale204
continuarea anexei 18
1 2 3
10
E
l
a
b
o
r
a
t

d
e

a
u
t
o
r

Rentabilitatea
capitalului
acionar ordinar
=
Rentabilitatea
veniturilor din
vnzri

Numrul
de rotaii
ale
activelor

Rata
prghiei
financiare

Coeficientul de
multiplicare a
capitalului
acionar
ordinar

Rata
profitului
net

Cota profitului net ce
revine deintorilor
aciunilor ordinare
+ + + + + + +
Profitul net
Dividende pe
aciunile
prefereniale
Valoarea medie a
capitalului acionar
ordinar
=


Profitul pn la
impozitare
Venituri din
vnzriVenituri din
vnzri
Valoarea
medie a
activelor


Valoarea
medie a
activelor
Valoarea
medie a
capitalului
propriu


Valoarea medie
a capitalului
propriu
Valoarea medie
a capitalului
acionar ordinar
Profitul net
Profitul pn
la impozitare


Profitul net
Dividende pe aciunile
prefereniale
Profitul net


Factorii ce caracterizeaz
activitatea operaional

Factorii ce caracterizeaz
structura surselor de finanare

Factorii ce caracterizeaz
repartizarea profitului
11
E
l
a
b
o
r
a
t

d
e

a
u
t
o
r


Rentabilitatea
capitalului propriu
=
Rentabilitatea capitalului
acionar ordinar

Rata corelaiei dintre capitalul


acionar ordinar i capitalul
propriu

Rata corelaiei dintre profitul net i profitul


net ce revine deintorilor aciunilor
ordinare
+ + + +

Profitul net
Valoarea medie a
capitalului propriu


=
Profitul net Dividende pe
aciunile prefereniale
Valoarea medie a capitalului
acionar ordinar

Valoarea medie a capitalului


acionar ordinar
Valoarea medie a capitalului
propriu


Profitul net
Profitul net Dividende pe aciunile
prefereniale

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii surselor bibliografice
205
Anexa 19
Tabelul A 19.1. Caracteristica indicatorilor de rotaie a capitalului propriu
Indicatorii Formula de calcul Coninutul economic
Sursa
bibliografic
1 2 3 4
Numrul de
rotaii ale
capitalului
propriu
Venituri din vnzri
Valoarea medie a
capitalului propriu
Pune n eviden eficiena cu
care sunt utilizate mijloacele
proprii ale societii pe
aciuni, i ofer informaii
privind numrul de
refolosire al capitalului
propriu ntr-o perioad de
gestiune.

Rata
nzestrrii
veniturilor din
vnzri cu
capital propriu
Valoarea medie a
capitalului propriu
Venituri din vnzri
Arat de ce mrime a
capitalului propriu are nevoie
societatea pe aciuni pentru
generarea venitului din
vnzri n valoare de un leu.

Durata de
rotaie a
capitalului
propriu
Numrul de zile
calendaristice n
perioada analizat (lun
30 zile, trimestrul 90
zile, semestrul 180
zile, an 360 zile)
Numrul de rotaii ale
capitalului propriu

Arat numrul de zile de
efectuare a unei rotaii a
capitalului propriu.
Pvloaia W.
[109, p.332],
N.Tabr,
E.Horomnea,
C.Toma
[162, p.166],
Lorant Eros-
Stark, Ioan
Marius Pantea
[90, p.200],
Lucian Bue
[14, p.110-111],
M.Niculescu
[102, p.271],
V.V.Bocearov
[176, p.135],
I.A.Blank
[175, p.108,109],
N.F.Cebotarev
[208, p.64]

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii surselor bibliografice
206
Anexa 20
Tabelul A 20.1. Sisteme factoriale de analiz a rezultatului pe aciune
Sursa Sisteme factoriale
1 2 3
1
G
.
S
a
v
i

c
a
i
a

[
2
0
4
,

p
.
4
5
2
]

Profitul net la o aciune ordinar

= Rentabilitatea capitalului propriu Valoarea contabil al unei aciuni ordinare
+ + +
Profitul net
Numrul de aciuni ordinare

=
Profitul net
Capitalul propriu

Capitalul propriu
Numrul de aciuni ordinare
2
G
.
S
a
v
i

c
a
i
a

[
2
0
4
,

p
.
4
5
2
]

Profitul net la o
aciune ordinar

=
Cota profitului
net ce revine
deintorilor
aciunilor
ordinar

Rentabilitatea
capitalului
propriu
Prghia financiar
Valoarea contabil
al unei aciuni
ordinare
+ +

+

+

+

Profitul net
Dividende pe
aciunile
prefereniale
Numrul de aciuni
ordinare

=
Profitul pn la
impozitare
Dividende pe
aciunile
prefereniale
Profitul net


Profitul net
Valoarea medie
a capitalului
propriu

Valoarea medie a
capitalului propriu
Valoarea medie a
capitalului propriu
Valoarea total a
aciunilor prefereniale
Valoarea medie a
capitalului propriu
Valoarea total a
aciunilor prefereniale
Numrul de aciuni
ordinare
207
continuarea anexei 20
1 2 3
3
E
l
a
b
o
r
a
t

d
e

a
u
t
o
r

Rezultatul pe aciune de baz =
Rentabilitatea capitalului acionar
ordinar

Valoarea contabil al unei


aciuni ordinare
+ + +
Profitul net (pierderea net) Dividende
pe aciunile prefereniale
Media ponderat al aciunilor ordinare n
circulaie


=
Profitul net (pierderea net) Dividende pe
aciunile prefereniale
Valoarea medie a capitalului acionar
ordinar

Valoarea medie a capitalului


acionar ordinar
Media ponderat a aciunilor
ordinare n circulaie

4
E
l
a
b
o
r
a
t

d
e

a
u
t
o
r

Rezultatul pe
aciune de
baz
=
Rentabilitatea
veniturilor din
vnzri

Numrul
de rotaii
ale
activelor

Rata
prghiei
financiare

Rata
corelaiei
dintre
capitalul
propriu i
capitalul
acionar
ordinar

Rata
profitului
net

Cota profitului
net ce revine
deintorilor
aciunilor
ordinare

Valoarea
contabil a
unei aciuni
ordinare
+ + + + + + + +
Profitul net
(pierderea
net)
Dividende
pe aciunile
prefereniale
Media ponderat
a aciunilor
ordinare n
circulaie=
Profitul pn la
impozitare
Venituri din
vnzri

Venituri
din vnzri
Valoarea
medie a
activelor
Valoarea
medie a
activelor
Valoarea
medie a
capitalului
propriu
Valoarea medie
a capitalului
propriu
Valoarea medie
a capitalului
acionar ordinar


Profitul net
Profitul
pn la
impozitareProfitul net
Dividende pe
aciunile
prefereniale
Profitul net


Valoarea
medie a
capitalului
acionar
ordinar
Media
ponderat a
aciunilor
ordinare n
circulaie

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii surselor bibliografice
208
Anexa 21
Tabelul A 21.1. Sisteme factoriale de analiz a rentabilitii unei aciuni
Sursa Sisteme factoriale
1 2 3
1
V
.
V
.
C
o
v
a
l
e
v

[
1
8
9
,

p
.
3
9
5
]

Rentabilitatea unei
aciuni
=
Dividende pe aciune
+
Modificarea preului
de pia
Preul de pia al
aciunii
x
Numrul
aciunilor
ordinare n
circulaie
Numrul
aciunilor
ordinare n
circulaie
=
Profitul distribuit
pentru plata
dividendelor
Valoarea de pia a
aciunilor aflate n
circulaie
+


Creterea de capital
Valoarea de pia a
aciunilor aflate n
circulaie
+ +
Rentabilitatea unei aciuni ................................................................. = Randamentul dividendului

+
Randamentul de
capitalizare
2
E
l
a
b
o
r
a
t

d
e

a
u
t
o
r

Rentabilitatea unei
aciunii ordinare
=
Rentabilitatea
capitalului
acionar ordinar

Coeficientul corelaiei
dintre valoarea
contabil i preul de
pia al unei aciuni
ordinare

Rata distribuirii
dividendelor
+
Randamentul de
capitalizare
+ + + + +
Profitul distribuit
pentru plata
dividendelor pe
aciunile ordinare +
+ Modificarea preului
de pia al aciunii
Valoarea de pia a
aciunilor ordinare
aflate n circulaie


=


Profitul net
Dividende pe
aciunile
prefereniale
Valoarea medie a
capitalului acionar
ordinar la valoarea
contabil

Valoarea medie a
capitalului acionar
ordinar la valoarea
contabil
Valoarea de pia a
aciunilor ordinare aflate
n circulaie

Profitul distribuit
pentru plata
dividendelor pe
aciunile ordinare
Profitul net
Dividende pe
aciunile
prefereniale


+
Modificarea preului
de pia al aciunii
Valoarea de pia a
aciunilor ordinare
aflate in circulaie

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii surselor bibliografice
209
Anexa 22

Fig. A 22.1. Funciile analizei formrii i utilizrii capitalului propriu al societilor pe aciuni
Sursa: elaborat de autor
Funciile
analizei
formrii i
utilizrii
capitalului
propriu
Funcia de asigurare a
continuitii activitii
societii pe aciuni
Funcia de realizare a
utilizrii eficiente a
capitalului propriu
Funcia de identificare
i mobilizare a
rezervelor interne
Funcia
previzional
Const n
determinarea
tendinei de evoluie a
capitalului propriu,
prin luarea n
considerare a
informaiilor rezultate
din analiza formrii i
utilizrii capitalului
propriu, n particular
nivelul i evoluia
sporului creterii
capitalului propriu.
Presupune analiza aprofundat a
rentabilitii capitalului propriu,
rentabilitii capitalului acionar
ordinar, rotaiei capitalului
propriu, rezultatului pe aciune i
rentabilitii unei aciuni, n scopul
asigurrii utilizrii eficiente a
capitalului propriu.
Funcia de
fundamentare a
deciziilor economice
Rezultatele analizei formrii i
utilizrii capitalului propriu al
societilor pe aciuni ofer
informaii importante utilizatorilor
(acionari, conducerea societii,
investitori, creditori etc.) pentru
fundamentarea i adoptarea
deciziilor economice optime de
diferit tip.
Funcia de observare
i informare
Utilizatorii interni i externi sunt
asigurai cu informaii privind
modul de formare i utilizare a
capitalului propriu al societii pe
aciuni. Optimizarea acestei funcii
depinde de gradul de asigurare cu
surse informaionale veridice i
dotare cu echipamente de calcul.
Aceast funcie presupune
c societatea pe aciuni i
va continua activitatea n
mod normal n viitor.
Rezultatele analizei vor
permite cunoaterea
anumitor elemente, factori
sau evenimente care ar
putea amenina
continuarea activitii
societii astfel, nct s nu
ntre n stare de faliment,
de lichidare sau s i
reduc semnificativ
activitatea. De remarcat,
c informaia rezultat din
analiza formrii i
utilizrii capitalului
propriu poate fi folosit n
cadrul auditului situaiilor
financiare pentru
obinerea probelor de
audit, privind gradul de
adecvare al aplicrii
prezenei continuitii
activitii n ntocmirea
situaiilor financiare.
Analiza are rolul de a cuantifica
rezervele interne de majorare a
indicatorilor analizai (sporul
creterii capitalului propriu,
rentabilitatea capitalului propriu,
rentabilitatea capitalului acionar
ordinar, rentabilitatea aciunii etc.)
i formularea propunerilor de
utilizare a acestora n procesul
activitii economico-financiare a
societii pe aciuni.
210
Anexa 23
Fig. A 23.1. Structurarea bazei informaionale aferente analizei capitalului propriu al societilor
pe aciuni dup relevana cu sistemul contabil

Sursa: elaborat de autor

Documentele primare i registrele
centralizatoare contabile aferente
capitalului propriu, inclusiv
registrul acionarilor
Situaiile financiare
Rapoartele i cercetrile statistice
Actele de constituire (contractul de
societate (declaraia de constituire a
societii), statutul societii, certificatul
de nregistrare de stat a societii,
regulamentele societii etc.)
Drile de seam ale organelor de
conducere ale societii pe aciuni
Deciziile Consiliului de administraie al
Comisiei Naionale a Pieei Financiare
Publicaiile Comisiei Naionale a Pieei
Financiare
Informaiile bursiere privind emitenii,
valorile mobiliare ale cror sunt
nregistrate la burs, statistica tranzaciilor
bursiere, inclusiv preurile nregistrate n
cadrul tranzaciilor bursiere
Rapoartele organizaiei specializate care
efectueaz estimarea valorii de pia a
aporturilor la capitalul social, a valorilor
mobiliare i activelor ce se refer la ele
Informaii normativ-planificate (planul de
afaceri, programe investiionale, proiecte
investiionale)
Situaia de profit i
pierdere
Bilanul
Notele la situaiile
financiare
Situaia modificrilor
capitalului propriu
Surse informaionale cu caracter
contabil
Surse informaionale cu caracter
extracontabil
Situaia fluxurilor de
numerar
Raportul conducerii
Raportul auditului
Raportul comisiei de cenzori
Prospectul ofertei publice de valori
mobiliare
Hotrrile i deciziile organelor de
conducere ale societii pe aciuni
(adunrii generale a acionarilor,
consiliului societii, organului executiv al
societii, comisiei de cenzori, comisiei de
lichidare ale societii, precum i alte
persoane care exercit atribuii de
dispoziie n conducerea societii)
Raportul anual al emitentului
dezvluit public
Darea de seam asupra rezultatelor
emisiunii de aciuni
Formularele specializate ale
raportului anual asupra valorilor
mobiliare ale societii pe aciuni
prezentate Comisiei Naionale a
Pieei Financiare
211
Anexa 24


Fig. A 24.1. Cauze posibile care provoac diminuarea capitalului propriu sub nivelul capitalului
social i msurile ce pot fi ntreprinse
Sursa: elaborat de autor
Capital suplimentar (diferene
negative dintre valoarea nominal
(fixat) a aciunilor plasate i preul
de vnzare a acestora)
Pierderi
ale anului
de gestiune
Pierderi
neacoperite
ale anilor precedeni
Profit utilizat
al anului de gestiune ce
depete profitul obinut
Diferene negative
din reevaluarea
activelor pe termen lung
Capital retras
- Diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale (fixate) a aciunilor plasate;
- Majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de ctre acionarii societii pe aciuni a
unor aporturi suplimentare n modul prevzut de statutul societii.
- Constatarea cauzelor formrii pierderilor neacoperite;
- Diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale (fixate) a aciunilor plasate
sau prin diminuarea valorii sumare a aporturilor depuse n contul plii aciunilor a cror
valoare nominal (fixat) nu a fost stabilit;
- Majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de ctre acionarii societii pe aciuni a
unor aporturi suplimentare n modul prevzut de statutul societii.
- Examinarea rezultatelor financiare din activitile (operaional, investiional, financiar) la
care au fost nregistrate pierderi i identificarea cauzelor formrii acestora;
- Analiza tipurilor de activitate operaional n urma cruia au fost obinute pierderi;
- Modificarea structurii i sortimentului produselor (serviciilor prestate) n favoarea celor mai
rentabile;
- Diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale (fixate) a aciunilor plasate
sau prin diminuarea valorii sumare a aporturilor depuse n contul plii aciunilor a cror
valoare nominal (fixat) nu a fost stabilit;
- Majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de ctre acionarii societii pe aciuni a
unor aporturi suplimentare n modul prevzut de statutul societii.
- Examinarea direciilor de utilizare a profitului pe parcursul anului de gestiune;
- Diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale (fixate) a aciunilor plasate
sau prin diminuarea valorii sumare a aporturilor depuse n contul plii aciunilor a cror
valoare nominal (fixat) nu a fost stabilit;
- Majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de ctre acionarii societii pe aciuni a
unor aporturi suplimentare n modul prevzut de statutul societii.
- Diminuarea capitalului social prin reducerea valorii nominale (fixate) a aciunilor plasate
sau prin diminuarea valorii sumare a aporturilor depuse n contul plii aciunilor a cror
valoare nominal (fixat) nu a fost stabilit;
- Majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de ctre acionarii societii pe aciuni a
unor aporturi suplimentare n modul prevzut de statutul societii.
- Diminuarea capitalului social prin anularea aciunilor de tezaur.
- Identificarea proprietarilor care au datorii fa de societatea pe aciuni cu privire la valoarea
aporturilor n contul achitrii aciunilor;
- Verificarea vechimii capitalul nevrsat care nu trebuie s depeasc 2 luni de la data
nregistrrii de stat a societii pe aciuni;
- Diminuarea capitalului social cu valoarea aporturilor nevrsate de acionari prin reducerea
valorii nominale (fixate) a aciunilor plasate sau prin diminuarea valorii sumare a
aporturilor depuse n contul plii aciunilor a cror valoare nominal (fixat) nu a fost
stabilit.
CAUZE POSIBILE
MSURI CE POT FI NTREPRINSE
Capital
nevrsat
212
Anexa 25

Tabelul A 25.1. Date iniiale pentru analiza cauzal a sporului creterii capitalului social i
sporului creterii capitalului propriu
IM Sudzucker
Moldova SA
Moldpresa SA
Nr.
crt.
Indicatorii
Semne
conven-
ionale
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2011 Anul 2012
1 2 3 4 5 6 7
1 Venituri din vnzri, lei VV 928867042 1009067338 303326979 252358532
2
Profitul (pierderea) pn la
impozitare, lei
PPI 146262524 91022212 36576030 26570338
3 Profitul net (pierdere net), lei PNet 146262524 75415871 36576030 22527068
4
Dividende totale anunate i
pltite, lei
Div. 19619520 30978189 21945618 13516167
5
Profitul reinvestit, lei (ind.3
ind.4)
PRen. 126643004 44437682 14630412 9010901
6
Valoarea medie anual a
capitalului propriu, lei
CP

636343812 712135021 80075085 90310870
7
Valoarea medie anual a
capitalului social, lei
CS

109166600 109166600 4580640 4580640
8
Valoarea medie anual a activelor
totale, lei
A
798764352 940978427 139695572 152548983
9
Valoarea medie anual a activelor
circulante, lei
AC

646413002 739318501 48076884 48548690
10
Valoarea medie anual a
datoriilor curente, lei
DTS

81074044 87486988 41675921 42326975
11
Valoarea medie anual a fondului
de rulment net, lei (ind.9ind.10)
FRN

565338958 651831513 6400963 6221715
12
Sporul creterii capitalului social,
% (ind.5 ind.7100)
CS
S |

116,01 40,71 319,40 196,72
13
Rentabilitatea veniturilor din
vnzri, % (ind.2 ind.1100)
VV
R

15,75 9,02 12,06 10,53
14
Numrul de rotaii ale activelor,
uniti (ind.1 ind.8)
RA
N

1,1628 1,0724 2,1713 1,6543
15
Numrul de rotaii ale fondului de
rulment net, uniti
(ind.1 ind.11)
FRN
R
N

1,6430 1,5480 47,3877 40,5609
16
Rata de finanare a activelor
circulante pe seama fondului de
rulment net, %
(ind.11 ind.9100)
AC
F
R

87,46 88,17 13,314 12,815
17
Lichiditatea curent, uniti
(ind.9 ind.10)
C
L

7,973 8,450 1,1535 1,147
18
Rata datoriilor curente, %
(ind.10 : ind.8100)
DTS
R

10,150 9,298 29,834 27,747
19
Rata prghiei financiare, %
(ind.8 ind.6100)
PF
R

125,52 132,14 174,45 168,91
20
Coeficientul de multiplicare al
capitalului social, coef.
(ind.6 ind.7)
CS
M
K

5,829 6,523 17,480 19,715
213
continuarea anexei 25
1 2 3 4 5 6 7
21
Rata profitului net, %
(ind.3 ind.2100)
PNet
C 100,00 82,86 100,00 84,78
22
Rata de reinvestire a profitului
net, % (ind.5 ind.3100)
PNet
R
R

86,58 58,92 40,00 40,00
23
Sporul creterii capitalului
propriu, % (ind.5 ind.6100)
CP
S | 19,90 6,24 18,27 9,98
24
Rata contribuiei capitalului social
la formarea capitalului propriu, %
(ind.7 ind.6100)
CS
R 17,16 15,33 5,72 5,07

-Not: dividendele totale ale emitentului Moldpresa SA, din coloana 5 a tabelului 2.10
(21945618 lei), au fost anunate la data de 14.05.2012 din profitul net al anului 2011 [68],
iar din coloana 6 a tabelului 2.10 (13516167 lei) au fost anunate la data de 28.05.2013
din profitul net al anului 2012 [69]

Sursa: elaborat de autor n baza urmtoarelor surse informaionale: hotrrile adunrii generale a
acionarilor i rapoartele anuale ale emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i
Moldpresa SA pentru anii 2011-2012 [68; 69; 126; 127; 136; 137].

214
Anexa 26
Calculul influenei factorilor asupra devierii sporului creterii capitalului social

Tabelul A 26.1 Calculul influenei factorilor asupra devierii sporului creterii capitalului social
al emitentului IM Sudzucker Moldova SA prin metoda diferenelor absolute
Denumirea
factorilor
Calculul influenei factorilor
Mrimea
influenei,
puncte
procentuale
1 2 3
1) ARentabilitii
veniturilor din
vnzri
( )
100
58 , 86 00 , 1 829 , 5 2552 , 1 1015 , 0 973 , 7 8746 , 0 643 , 1 75 , 15 02 , 9

-49,57
2) ANumrului
de rotaii ale
fondului de
rulment net
( )
100
58 , 86 00 , 1 829 , 5 2552 , 1 1015 , 0 973 , 7 8746 , 0 643 , 1 548 , 1 02 , 9

-3,84
3) ARatei de
finanare a
activelor
circulante pe
seama fondului
de rulment net
( )
100
58 , 86 00 , 1 829 , 5 2552 , 1 1015 , 0 973 , 7 8746 , 0 8817 , 0 548 , 1 02 , 9

+0,51
4) ALichiditii
curent
( )
100
58 , 86 00 , 1 829 , 5 2552 , 1 1015 , 0 973 , 7 45 , 8 8817 , 0 548 , 1 02 , 9

+3,78
5) ARatei
datoriilor
curente
( )
100
58 , 86 00 , 1 829 , 5 2552 , 1 1015 , 0 09298 , 0 45 , 8 8817 , 0 548 , 1 02 , 9

-5,61
6) ARatei
prghiei
financiare
( )
100
58 , 86 00 , 1 829 , 5 2552 , 1 3214 , 1 09298 , 0 45 , 8 8817 , 0 548 , 1 02 , 9

+3,23
7) ACoeficientului
de multiplicare al
capitalului social
( )
100
58 , 86 00 , 1 829 , 5 523 , 6 3214 , 1 09298 , 0 45 , 8 8817 , 0 548 , 1 02 , 9

+7,68
8) ARatei
profitului net
( )
100
58 , 86 00 , 1 8286 , 0 523 , 6 3214 , 1 09298 , 0 45 , 8 8817 , 0 548 , 1 02 , 9

-12,37
9) ARatei de
reinvestire a
profitului net
( )
100
58 , 86 92 , 58 8286 , 0 523 , 6 3214 , 1 09298 , 0 45 , 8 8817 , 0 548 , 1 02 , 9
-19,11
Verificare:
40,71-116,01 = +49,57+(-3,84)+0,51+3,78+(-5,61)+3,23+7,68+(-12,37)+(-19,11)
-75,30 = -75,30 (puncte procentuale)

Sursa: elaborat de autor n baza datelor iniiale ale M Sudzucker Moldova SA selectate n
anexa 25
215
continuarea anexei 26

Tabelul A 26.2 Calculul influenei factorilor asupra devierii sporului creterii capitalului social
al emitentului MoldpresaSA prin metoda diferenelor absolute
Denumirea
factorilor
Calculul influenei factorilor
Mrimea
influenei,
puncte
procentuale
1 2 3
1) ARentabilitii
veniturilor din
vnzri
( )
100
40 , 0 00 , 1 481 , 17 7445 , 1 29834 , 0 1535 , 1 314 , 13 3877 , 47 06 , 12 53 , 10

-40,52
2) ANumrului de
rotaii ale
fondului de
rulment net
( )
100
40 , 0 00 , 1 481 , 17 7445 , 1 29834 , 0 1535 , 1 314 , 13 3877 , 47 5609 , 40 53 , 10
-40,18
3) ARatei de
finanare a
activelor
circulante pe
seama fondului de
rulment net
( )
100
40 , 0 00 , 1 481 , 17 7445 , 1 29834 , 0 1535 , 1 314 , 13 815 , 12 5609 , 40 53 , 10

-8,95
4) ALichiditii
curent
( )
100
40 , 0 00 , 1 481 , 17 7445 , 1 29834 , 0 1535 , 1 147 , 1 815 , 12 5609 , 40 53 , 10

-1,29
5) ARatei
datoriilor curente
( )
100
40 , 0 00 , 1 481 , 17 7445 , 1 29834 , 0 27747 , 0 147 , 1 815 , 12 5609 , 40 53 , 10
-15,98
6) ARatei
prghiei
financiare
( )
100
40 , 0 00 , 1 481 , 17 7445 , 1 6891 , 1 27747 , 0 147 , 1 815 , 12 5609 , 40 53 , 10

-6,75
7) ACoeficientului
de multiplicare al
capitalului social
( )
100
40 , 0 00 , 1 481 , 17 715 , 19 6891 , 1 27747 , 0 147 , 1 815 , 12 5609 , 40 53 , 10

+26,31
8) ARatei
profitului net
( )
100
40 , 0 00 , 1 8478 , 0 715 , 19 6891 , 1 27747 , 0 147 , 1 815 , 12 5609 , 40 53 , 10

-35,32
9) ARatei de
reinvestire a
profitului net
( )
100
40 , 0 40 , 0 8478 , 0 715 , 19 6891 , 1 27747 , 0 147 , 1 815 , 12 5609 , 40 53 , 10

0,00
Verificare:
196,72-319,40 = (-40,52)+(-40,18)+(-8,95)+(-1,29)+(-15,98)+(-6,75)+26,31+(-35,32)
-122,68 = -122,68 (puncte procentuale)

Sursa: elaborat de autor n baza datelor iniiale ale emitentului MoldpresaSA selectate n
anexa 25

216
Anexa 27

Tabelul A 27.1. Calculul influenei factorilor detaliai asupra devierii sporului creterii
capitalului propriu al emitenilor IM Sudzucker Moldova SA i MoldpresaSA
Mrimea influenei factorilor,
puncte procentuale Denumirea factorilor
IM Sudzucker Moldova SA Moldpresa SA
1 2 3
Influena modificrii sporului
creterii capitalului social
asupra devierii sporului
creterii capitalului
propriu,
inclusiv din cauza:
-12,92 -7,01
1) Variaiei rentabilitii
veniturilor din vnzri
( ) ( )
51 , 8 =
01 , 116 71 , 40
92 , 12 49,57 -( ) ( )
32 , 2 =
40 , 319 72 , 196
01 , 7 40,52 -2) Variaiei numrului de rotaii
ale activelor,
inclusiv din cauza:
( ) ( )
89 , 0 =
01 , 116 71 , 40
92 , 12 5,16 -( ) ( )
79 , 3 =
40 , 319 72 , 196
01 , 7 66,40 -2.1) ANumrului de rotaii ale
fondului de rulment net
( ) ( )
66 , 0 =
01 , 116 71 , 40
92 , 12 3,84 -( ) ( )
30 , 2 =
40 , 319 72 , 196
01 , 7 40,18 -2.2) ARatei de finanare a
activelor circulante pe seama
fondului de rulment net
( )
08 , 0 =
01 , 116 71 , 40
92 , 12 51 , 0
+( ) ( )
51 , 0 =
40 , 319 72 , 196
01 , 7 8,95 -2.3) ALichiditii curente
( )
65 , 0 =
01 , 116 71 , 40
92 , 12 78 , 3
+( ) ( )
07 , 0 =
40 , 319 72 , 196
01 , 7 1,29 -2.4) ARatei datoriilor curente
( ) ( )
96 , 0 =
01 , 116 71 , 40
92 , 12 5,61 -( ) ( )
91 , 0 =
40 , 319 72 , 196
01 , 7 15,98 -3) Variaiei ratei prghiei
financiare
( )
56 , 0 =
01 , 116 71 , 40
92 , 12 23 , 3
+( ) ( )
39 , 0 =
40 , 319 72 , 196
01 , 7 6,75 -4) Variaiei coeficientului de
multiplicare a capitalului social
( )
32 , 1 =
01 , 116 71 , 40
92 , 12 68 , 7
+( )
50 , 1 =
40 , 319 72 , 196
01 , 7 31 , 26
+5) Variaiei ratei profitului net
( ) ( )
12 , 2 =
01 , 116 71 , 40
92 , 12 12,37 -( ) ( )
01 , 2 =
40 , 319 72 , 196
01 , 7 35,32 -6) Variaiei ratei de reinvestire a
profitului net
( ) ( )
28 , 3 =
01 , 116 71 , 40
92 , 12 19,11 -( )
00 , 0 =
40 , 319 72 , 196
01 , 7 0IM Sudzucker
Moldova SA
( ) ( ) ( ) ( )
92 , 12 92 , 12
28 , 3 12 , 2 32 , 1 56 , 0 89 , 0 51 , 8 92 , 12
=
+ + + + + =

Verificare:
Moldpresa SA
( ) ( ) ( ) ( )
01 , 7 01 , 7
00 , 0 02 , 2 50 , 1 38 , 0 79 , 3 32 , 2 01 , 7
=
+ + + + + =


Sursa: elaborat de autor n baza rezultatelor analizei factoriale a sporului creterii capitalului
propriu i sporului creterii capitalului social al emitenilor IM Sudzucker Moldova SA
i Moldpresa SA, prezentate n tabelul 2.11 i anexa 26 (tabelele A 26.1 i A 26.2)217
Anexa 28

Tabelul A 28.1. Date iniiale pentru analiza cauzal a rentabilitii capitalului acionar ordinar,
rentabilitii capitalului propriu i rezultatului pe aciune de baz
Moldpresa SA Franzelua SA
Nr.
crt.
Indicatorii
Semne
conven-
ionale
Anul 2011 Anul 2012 Anul 2011 Anul 2012
1 2 5 6 3 4
1 Venituri din vnzri, lei VV

303326979 252358532 562103628 564519597
2
Profitul (pierderea) pn la impozitare,
lei
PPI

36576030 26570338 (23461335) 2911200
3 Profitul net (pierdere net), lei PNet

36576030 22527068 (23461335) 1230436
4
Dividende anunate la aciunile
prefereniale, lei
DAP

1009169 1320401 123813 -
5
Profitul net ce revine deintorilor
aciunilor ordinare, lei (ind.3ind.4)
AO PNet 35566861 21206667 (23585148) 1230436
6
Valoarea medie anual a activelor
totale, lei
A
139695572 152548983 319989488 310196098
7
Valoarea medie anual a capitalului
propriu, lei
CP

80075085 90310870 265721925 249339723
8
Valoarea nominal medie a aciunilor
prefereniale, lei
AP
399960 399960 1853520 1853520
9
Valoarea medie anual a capitalului
acionar ordinar, lei (ind.7ind.8)
CAO

79675125 89910910 263868405 247486203
10
Rentabilitatea capitalului acionar
ordinar, % (ind.5 ind.9100)
CAO
R

44,64 23,59 (8,94) 0,50
11
Rentabilitatea veniturilor din vnzri, %
(ind.2 ind.1100)
VV
R

12,06 10,53 (4,174) 0,516
12
Numrul de rotaii ale activelor, uniti
(ind.1 ind.6)
RA
N

2,1713 1,6543 1,7566 1,8199
13
Rata prghiei financiare, %
(ind.6 ind.7100)
PF
R

174,45 168,91 120,42 124,41
14
Rata de multiplicare a capitalului
acionar ordinar, % (ind.7 ind.9100)
CAO
M
K

100,50 100,45 100,70 100,75
15
Rata profitului net, %
(ind.3 ind.2100)
PNet
C 100,00 84,78 100,00 42,27
16
Cota profitului net ce revine
deintorilor aciunilor ordinare, %
(ind.5 ind.3100)
PNet
Dao
K

97,24 94,14 100,53 100,00
17
Rentabilitatea capitalului propriu, %
(ind.3 ind.7100)
CP
R

45,68 24,94 (8,830) 0,496
18
Rata corelaiei dintre capitalul acionar
ordinar i capitalul propriu, %
(ind.9 ind.7100)
CP
CAO
R

99,50 99,55 99,30 99,25
19
Rata corelaiei dintre profitul net i
profitul net ce revine deintorilor
aciunilor ordinare, %
(ind.3 ind.5100)
Dao
PNet
R
102,84 106,22 99,48 100,00
20
Media ponderat a aciunilor ordinare
aflate n circulaie, uniti
AOrd

174195 174195 1779826 1779826

218
continuarea anexei 28
1 2 3 4 5 6 7
21
Valoarea contabil a aciunii ordinare,
lei (ind.9 ind.20)
AO
B
V

457,39 516,15 148,26 139,05
22
Rezultatul pe aciune de baz,lei
(ind.5 ind.20)
baz
A
R
204,18 121,74 (13,25) 0,69

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din rapoartele anuale ale emitenilor
Moldpresa SA i Franzelua SA pentru anii 2011-2012 [126; 127; 131; 132]
219
Anexa 29

Tabelul A 29.1. Calculul influenei factorilor asupra devierii rentabilitii capitalului propriu al
emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA n anii 2011-2012
Mrimea influenei factorilor,
puncte procentuale Denumirea factorilor
Moldpresa SA Franzelua SA
1 2 3
1) Modificarea
rentabilitii capitalului
acionar ordinar
( )
54 , 21
100
84 , 102 50 99 , 0 64 , 44 23,59


=
( )
325 , 9
100
48 , 99 0 993 , 0 ) 94 , 8 (- - 0,50
+

=

2) Modificarea ratei
corelaiei dintre capitalul
acionar ordinar i capitalul
propriu
( )
01 , 0 + =
100
84 102 9950 , 0 0,9955 23,59 , ( )
001 , 0
100
48 , 99 9930 , 0 9925 , 0 50 , 0


=

3) Modificarea ratei
corelaiei dintre profitul net
i profitul net ce revine
deintorilor aciunilor
ordinare
( )
79 , 0
100
84 102 106,22 9955 , 0 23,59
+

=
,


( )
002 , 0
100
48 , 99 00 , 100 9925 , 0 50 , 0
+

=

Verificare:
( )
74 , 20 74 , 20
79 , 0 0,01 54 , 21 45,68 24,94


=
+ + =

( )
326 , 9 326 , 9
002 , 0 001 , 0 325 , 9 ) 830 , 8 ( 0,496
+ +
+
=
+ =

Sursa: elaborat de autor n baza datelor iniiale ale emitenilor Moldpresa SA i Franzelua
SA, pentru anii 2011-2012, selectate n anexa 28
220
Anexa 30

Tabelul A 30.1. Calculul influenei factorilor detaliai asupra devierii rentabilitii capitalului
propriu al emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA
Mrimea influenei factorilor,
puncte procentuale Denumirea factorilor
Moldpresa SA Franzelua SA
1 2 3
Modificarea rentabilitii
capitalului propriu pe seama
variaiei rentabilitii capitalului
acionar ordinar,
inclusiv din cauza:
-21,54 +9,325
1) Influenei factorilor ce caracterizeaz activitatea operaional:
1.1) Variaiei rentabilitii
veniturilor din vnzri
( ) ( )
79 , 5
64 , 44 59 , 23
54 , 21 66 , 5


= 921 , 9
) 94 , 8 ( 50 , 0
325 , 9 0432 , 10
+


=
1.2) Variaiei numrului de rotaii
ale activelor
( ) ( )
50 , 9
64 , 44 59 , 23
54 , 21 28 , 9


=

040 , 0
) 94 , 8 ( 50 , 0
325 , 9 0398 , 0
+


=
2) Influenei factorilor ce caracterizeaz structura surselor de finanare:
2.1) Variaiei ratei prghiei
financiare
( ) ( )
97 , 0
64 , 44 59 , 23
54 , 21 95 , 0


=

038 , 0
) 94 , 8 ( 50 , 0
325 , 9 0379 , 0
+


=
2.2) Variaiei coeficientului de
multiplicare a capitalului acionar
ordinar
( ) ( )
01 , 0
64 , 44 59 , 23
54 , 21 01 , 0


=

001 , 0
) 94 , 8 ( 50 , 0
325 , 9 0006 , 0
+


=
3) Influenei factorilor ce caracterizeaz repartizarea profitului:
3.1) Variaiei ratei profitului net
( ) ( )
47 , 4
64 , 44 59 , 23
54 , 21 37 , 4


=

( )
673 , 0
) 94 , 8 ( 50 , 0
325 , 9 6831 , 0=
3.2) Variaiei cotei profitului net
ce revine deintorilor aciunilor
ordinare
( ) ( )
80 , 0
64 , 44 59 , 23
54 , 21 78 , 0


=

( )
002 , 0
) 94 , 8 ( 50 , 0
325 , 9 0002 , 0=
Moldpresa SA
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
54 , 21 54 , 21
80 , 0 47 , 4 01 , 0 97 , 0 50 , 9 79 , 5 54 , 21
=
+ + + + + =

Verificare:
Franzelua SA
( ) ( )
325 , 9 325 , 9
002 , 0 673 , 0 001 , 0 038 , 0 040 , 0 921 , 9 325 , 9
+ = +
+ + + + + + = +


Sursa: elaborat de autor n baza rezultatelor analizei factoriale a rentabilitii capitalului acionar
ordinar i rentabilitii capitalului propriu al emitenilor Franzelua SA i Moldpresa
SA prezentate n tabelele 3.2 i anexa 28221
Anexa 31
Tabelul A 31.1. Gruparea conturilor contabile pentru aprecierea rotaiei capitalului propriu
Denumirea conturilor contabile
Elementele contului
care sunt luate n
calcul pentru
aprecierea rotaiei
capitalului propriu
1 2
311 Capital social
312 Capital suplimentar
314 Capital nenregistrat
321 Capital de rezerv
322 Rezerve statutare
323 Alte rezerve
331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni (profitului anilor
precedeni)
332 Profit nerepartizat al anilor precedeni
333 Profit net al perioadei de gestiune
335 Rezultat (profit) din tranziia la noile reglementri contabile
341 Fonduri
342 Subvenii entitilor cu proprietate public
343 Alte elemente de capital propriu

Soldul creditor,
Rulajul debitor
313 Capital nevrsat
315 Capital retras
331 Corecii ale rezultatelor anilor precedeni (pierderile anilor
precedeni)
332 Pierdere neacoperit a anilor precedeni
333 Pierdere net a perioadei de gestiune
334 Profit utilizat al perioadei de gestiune
335 Rezultat (pierdere) din tranziia la noile reglementri contabile

Soldul debitor,
Rulajul creditor

Sursa: elaborat de autor n baza planului general de conturi contabile din Republica Moldova
[113]

222
Anexa 32

Tabelul A 32.1. Calculul influenei factorilor asupra modificrii rezultatului pe aciune de baz
al emitenilor Moldpresa SA i Franzelua SA
Mrimea influenei factorilor, lei
Denumirea factorilor
Moldpresa SA Franzelua SA
1 2 3
1) Modificarea rentabilitii
capitalului acionar ordinar,
inclusiv din cauza:
( )
28 , 96
100
39 , 457 64 , 44 23,59


=

( )
99 , 13
100
26 , 148 (-8,94) - 0,50
+

=
1.1) Variaiei rentabilitii
veniturilor din vnzri
( ) ( )
89 , 25
64 , 44 59 , 23
28 , 96 66 , 5


=

8866 , 14
) 94 , 8 ( 50 , 0
99 , 13 0450 , 10
+


=
1.2) Variaiei numrului de rotaii
ale capitalului propriu
( ) ( )
45 , 42
64 , 44 59 , 23
28 , 96 28 , 9


=

0590 , 0
) 94 , 8 ( 50 , 0
99 , 13 0398 , 0
+


=
1.3) Variaiei ratei prghiei
financiare
( ) ( )
34 , 4
64 , 44 59 , 23
28 , 96 95 , 0


=

0562 , 0
) 94 , 8 ( 50 , 0
99 , 13 0379 , 0
+


=
1.4) Variaiei coeficientului de
multiplicare a capitalului acionar
ordinar
( ) ( )
04 , 0
64 , 44 59 , 23
28 , 96 01 , 0


=

0009 , 0
) 94 , 8 ( 50 , 0
99 , 13 0006 , 0
+


=
1.5) Variaiei ratei profitului net
( ) ( )
99 , 19
64 , 44 59 , 23
28 , 96 37 , 4


=

( )
0124 , 1
) 94 , 8 ( 50 , 0
99 , 13 6831 , 0=
1.6) Variaiei cotei profitului net ce
revine deintorilor aciunilor
ordinare
( ) ( )
57 , 3
64 , 44 59 , 23
28 , 96 78 , 0


=

( )
0003 , 0
) 94 , 8 ( 50 , 0
99 , 13 0002 , 0=
2) Modificarea valorii contabile a
unei aciuni ordinare
( )
85 , 13
100
39 , 457 15 , 516 59 , 23
+

=

( )
05 , 0
100
26 , 148 05 , 139 50 , 0


=

Verificare:
43 , 82 43 , 82
85 , 13 ) 28 , 96 ( 17 , 204 74 , 121
=
+ =

94 , 13 94 , 13
) 05 , 0 ( 99 , 13 ) 25 , 13 ( 69 , 0
+ = +
+ =

Sursa: elaborat de autor n baza datelor iniiale ale emitenilor Moldpresa SA i Franzelua
SA, pentru anii 2011-2012, selectate n anexa 28 i rezultatelor analizei factoriale a
rentabilitii capitalului acionar ordinar prezentate n tabelul 3.2


223
Anexa 33

Tabelul A 33.1. Date iniiale pentru analiza cauzal a rentabilitii unei aciuni ordinare
IM Efes Vitanta Moldova
BrewerySA
Moldpresa SA
Nr.
crt.
Indicatorii
Anul 2011 Anul 2012
Anul
2011
Anul
2012
1 2 3 4 5 6
1
Numrul aciunilor ordinare aflate n
circulaie la finele anului, uniti
1599922 1599922 174195 174195
2
Preul de pia mediu ponderat al
aciunii ordinare, lei
100,00 372,00 310,80 310,80
3
Modificarea preului de pia mediu
ponderat a aciunii ordinare, lei
+10,01
(100,00-89,99)
+272,00
(372,00-100,00)
- -
4 Profitul net (pierdere net), lei 108275946 91720751 36576030 22527068
5


5.1
Profitul distribuit pentru plata
dividendelor - total, lei
inclusiv:
pentru aciunile ordinare
55277110


55277110
43310378


43310378
23398647


22389478
21945618


20625217
5.2 pentru aciunile prefereniale - - 1009169 1320401
6
Profitul net ce revine deintorilor
aciunilor ordinare, lei (ind.4ind.5.2)
108275946 91720751 35566861 21206667
7 Creterea de capital, lei (ind.1ind.3) 16015219 435178784 - -
8
Valoarea de pia a aciunilor ordinare
aflate n circulaie, lei (ind.1 ind.2 al
anului precedent)
143976981
(159992289,99)
159992200
(1599922100,00)
54139806 54139806
9
Valoarea medie anual a capitalului
acionar ordinar, lei
567300461 563667320 79675125 89910910
10
Rentabilitatea unei aciuni ordinare, %
((ind.5.1+ind.7) ind.8100)
49,52 299,07 41,36 38,10
11
Rentabilitatea capitalului acionar
ordinar, % (ind.6 ind.9100)
19,09 16,27 44,64 23,59
12
Coeficientul corelaiei dintre valoarea
contabil i preul de pia al aciunii
ordinare, uniti (ind.9 ind.8)
3,9402 3,5231 1,4717 1,6607
13
Rata distribuirii dividendelor, %
(ind.5.1 ind.6100)
51,05 47,22 62,95 97,26
14
Randamentul dividendului, %
(ind.5.1 ind.8100)
38,40 27,07 41,36 38,10
15
Randamentul de capitalizare, %
(ind.7 ind.8100)
11,12 272,00 0,00 0,00

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din rapoartele anuale ale emitenilor
Moldpresa SA i IM Efes Vitanta Moldova Brewery SA pentru anii 2011-2012 [126;
127; 114; 43] hotrrile adunrilor generale a acionarilor societii pe aciuni IM Efes
Vitanta Moldova Brewery SA din 22.08.2011 i 20.04.2012 [139; 140], hotrrile
adunrilor generale a acionarilor societii pe aciuni Moldpresa SA din 05.05.2011 i
14.05.2012 [71; 68] i statistica tranzaciilor la BVM n anii 2009-2012 [156; 157; 158;
159]224
Anexa 34
Tabelul A 34.1. Subcapitolul Eficiena utilizrii capitalului propriu din
capitolul Informaii privind rscumprarea aciunilor proprii i eficiena utilizrii capitalului
propriu al
Raportului conducerii emitentului Moldpresa SA pentru anul 2012
Nr.
crt.
Indicatorii Anul 2011 Anul 2012
1 2 3 4
1 Profitul net (pierdere net), lei 36576030 22527068
2

2.1
Profitul distribuit pentru plata dividendelor - total, lei
inclusiv:
pentru aciunile ordinare
23398647

22389478
21945618

20625217
2.2 pentru aciunile prefereniale 1009169 1320401
3 Profitul net ce revine deintorilor aciunilor ordinare, lei (ind.1ind.2.2) 35566861 21206667
4 Valoarea medie anual a capitalului propriu, lei 80075085 90310870
5 Valoarea nominal medie a aciunilor prefereniale, lei 399960 399960
6 Numrul aciunilor ordinare aflate n circulaie la finele anului, uniti 174195 174195
7
Numrul mediu ponderat al aciunilor ordinare aflate n circulaie,
uniti
174195 174195
8 Preul de pia mediu ponderat al aciunii ordinare, lei 310,80 310,80
9 Modificarea preului de pia mediu al aciunii ordinare, lei - -
10 Creterea de capital, lei (ind.6ind.9) - -
11
Valoarea de pia a aciunilor ordinare aflate n circulaie, lei
(ind.6 ind.8 al anului precedent)
54139806 54139806
12
Rentabilitatea capitalului acionar ordinar, %
(ind.3 ( ind.4ind.5)100)
44,64 23,59
13 Rentabilitatea capitalului propriu, % (ind.1 ind.4100) 45,68 24,94
14 Rezultatul pe aciune de baz, lei (ind.3 ind.7) 204,18 121,74
15 Rentabilitatea unei aciuni ordinare, % ((ind.2.1+ind.10) ind.11100) 41,36 38,10
n anii 2011-2012 la emitentul Moldpresa SA nivelul rentabilitii capitalului propriu a
depit nivelul rentabilitii capitalului acionar. n asemenea condiii, pentru investitori sunt mai
atractive investiiile n aciunile prefereniale dect n cele ordinare.
n acelai timp atrage atenia faptul, c nivelul rentabilitii capitalului acionar ordinar n anul
2012 este relativ nalt (23,59%), ceea ce provoac interesul investitorilor reali i poteniali n
procurarea aciunilor ordinare, deoarece exist perspective de cretere a valorii acionarilor. Acest
fapt va permite societii pe aciuni s majoreze capitalul social prin plasarea de aciuni ordinare
ale emisiunii suplimentare din contul aporturilor de primit de la achizitorii de aciuni, ceea ce va
duce la ntrirea stabilitii financiare i poziiei societii pe piaa de capital.
Nivelul rentabilitii capitalului propriu n anul 2012 (24,94%) sugereaz ideea, c n cadrul
adunrii generale a acionarilor poate fi aprobat decizia cu privire la reinvestirea parial a
profitului net i distribuirea acestui profit sub form de dividende, ceea ce va avea efecte benefice
pentru acionari, contribuind la finanarea creterii economice a societii pe aciuni i
225
continuarea anexei 34
remunerarea curent a capitalului investit n aciuni.
n anul 2012 rentabilitatea unei aciuni ordinare a constituit 38,10%, iar rezultatul pe aciune
de baz a alctuit 121,74 lei, acestea denot eficiena relativ nalt a investiiilor n aciunile
ordinare ale emitentului Moldpresa SA, fapt ce ncurajeaz investitorii reali i poteniali s
pstreze i s cumpere aciuni ordinare, deoarece societatea pe aciuni creeaz valoare pentru
acionari. Totodat, n anul 2012 s-a nregistrat diminuarea profitului pe aciune de baz cu 40,37
( ) 100 100 17 , 204 74 , 121 puncte procentuale fa de anul 2011, ceea ce semnific reducerea
capacitii de finanare a activitii societii din sursele interne i va condiiona diminuarea
dividendelor anuale la o aciune ordinar n anul 2013.

Sursa: elaborat de autor n baza generalizrii datelor din rapoartele anuale ale emitentului
Moldpresa SA pentru anii 2011-2012 [126; 127] hotrrile adunrilor generale a
acionarilor emitentului Moldpresa SA din 05.05.2011 i 14.05.2012 [71; 68] i
statistica tranzaciilor la Bursa de Valori a Moldovei n anii 2009-2012 [156; 157; 158;
159]
226
Anexa 35
227
Anexa 36228
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnata, declar pe propria rspundere, c materialele prezentate n teza de doctor se
refer la propriile activiti i realizri, n caz contrar urmnd s suport consecinele n
conformitate cu legislaia n vigoare.Chirilov Nelea229

CV al autorului

Chirilov Nelea, 11 martie 1974,
Republica Moldova, or. Dubsari
Studiile (incomplete, medii, medii speciale, superioare, militare etc.) superioare
Denumirea instituiei
de nvmnt i
sediul ei
Facultatea
(secia)
Anul
nmatriculrii
Anul
absolvirii
Specialitatea
deinut
Numrul, seria diplomei
(certificatul de studiu) i
anul eliberrii lui
ASEM Contabilitate 1992 1997
Contabilitate
i control
AL 005395, eliberat la
25/06/1997


Lucru prestat de la nceputul activitii de munc
Data, luna, anul
intrrii n
funcie
demisiei
Funcia, postul, statutul, etc. (indicai instituia,
organizaia, ntreprinderea, ministerul,
departamentul)
Adresa organizaiei,
ntreprinderii
31/07/1997 25/12/1998 Contabil, SA Zidarul - SV
str. Columna, 170,
MD-2004, mun. Chiinu
11/01/1999 10/04/2003
Asistent universitar, catedra Analiza activitii
economico financiare, ASEM
str. Banulescu-Bodoni, 61,
MD-2005 Chiinu
01/12/1999 30/11/2003
Doctorand, catedra Contabilitate i audit, ASEM
Asistent universitar,catedra Analiza activitii
economico financiare, ASEM
str. Banulescu-Bodoni, 61,
MD-2005 Chiinu
11/04/2003 06/11/2003
Lector universitar, catedra Analiza activitii
economico financiare, ASEM
str. Banulescu-Bodoni, 61,
MD-2005 Chiinu
07/11/2003 prezent
Lector superior universitar, catedra Analiza
activitii economico financiare, ASEM
str. Banulescu-Bodoni, 61,
MD-2005 Chiinu


Domeniul de activitate tiinific analiza economico financiar
Lucrri tiinifice publicate 16 publicaii
Date de contact: m.Chiinu, str. Albioara, 86/3, ap.711
tel. (022) 40-27-62, chirilovnv@gmail.com