Sunteți pe pagina 1din 203

(

521


Con


Aut


ACA
(N BAZ
1.03 ECON
nductor


tor:
ADEMIA
METOD
A R
ZA MAT
NOMIE
tiinific:


A DE STU
P
DE DE E
RESURS
TERIALE
I MANA
Tez
___


C
UDII ECO
PLATON
EVALUA
SELOR
ELOR A
AGEMEN
de doctor


_______

Pla


CHIINU
ONOMICE
C.Z
N ION
ARE EC
FORES
AGENI
NT N DO
r n econo
Cojocaru
profesor
aton Ion_

U, 2014
E DIN MO
C
Z.U.: 005.
CONOM
STIERE
IEI MO
OMENIUL
omie
u Vadim,
r universit
_________
OLDOVA
Cu titlu de
.585:630.4
MIC

OLDSIL
L DE AC
doctor n
tar
_
A
e manuscr
4(478)(043
VA)
TIVITAT
n economi
ris
3)
TE
ie,
2


PLATON Ion, 20143

CUPRINS:
ADNOTARE (romn, rus, englez).. 5
LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE.. 8
INTRODUCERE. 10

1. REPERE TEORETICE N EVALUAREA ECONOMIC A RESURSELOR
FORESTIERE. 19
1.1. Sinteza conceptual a pdurii ca ecosistem natural complex i obiect al evalurii
economice. 19
1.2. Principalele elemente ale evalurii economice a diferitor tipuri de resurse forestiere.. 28
1.3. Analiza criteriilor de evaluare economic a resurselor forestiere 37
1.4. Concluzii la capitolul 1. 51

2. PARTICULARITILE METODELOR CONEXE APLICATIVE N
EVALUAREA ECONOMIC A RESURSELOR FORESTIERE GESTIONATE DE
AGENIA MOLDSILVA.. 53
2.1. Descrierea funciilor pdurii i fundamentele de evaluarea economic complex a
acestora. 53
2.2. Aspectele metodologice ale evalurii economice a resurselor forestiere 71
2.3. Principiile eseniale ale metodelor aplicative n evaluarea economic a resurselor
forestiere.. 81
2.4. Concluzii la capitolul 2.
90
3. EVALUAREA ECONOMIC A RESURSELOR FORESTIERE GESTIONATE
DE AGENIA MOLDSILVA 92
3.1. Caracteristica potenialului i a cadrului instituional forestier naional 92
3.2. Consideraiuni teoretice i practice privind evaluarea economic complex a resurselor
forestiere.. 105
3.3. Justificarea extinderii fondului forestier naional n contextul asigurrii echilibrului
ecologic n regiune 126
3.4. Concluzii la capitolul 3. 132

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI.
135
BIBLIOGRAFIA
141
ANEXE
153
Anexa 1.2.1 Structura general a indicatorului agregat al Valorii Economice Totale a
resurselor forestiere. 154
Anexa 2.3.1 Coeficienii de difereniere a amplasrii.. 155
Anexa 2.3.2 Coeficienii valorii ecologice a pdurii... 156
Anexa 2.3.3 Coeficienii bonitii staiunilor forestiere. 157
Anexa 3.1.1 Potenialul ecosistemului forestier ca obiect al evalurii economice 160
Anexa 3.1.2 Gradul de mpdurire i suprafaa pdurilor la 1 locuitor n unele ri ale lumii 161
Anexa 3.1.3 Repartiia fondului forestier gestionat de Agenia Moldsilva pe entiti
silvice i ocoale silvice 162
Anexa 3.1.4 Principalele tipuri de pduri gestionate de Agenia Moldsilva. 165
4

Anexa 3.1.5 Indicii dendrometrici medii ai fondului forestier............................................ 166
Anexa 3.1.6 Repartiia pe categorii i suprafee a ariilor naturale protejate de stat amplasate
n limitele fondului forestier gestionat de Agernia Moldsilva.... 167
Anexa 3.1.7 Organigrama autoritii publice centrale Agenia Moldsilva. 168
Anexa 3.1.8 Structura de guvernare a sectorului silvic naional 169
Anexa 3.2.1 Analiza costurilor de ntreinere a fondului forestier gestionat de Agenia
Moldsilva, anul 2012.. 170
Anexa 3.2.2 Analiza indicatorilor financiari-economici ai Ageniei Moldsilva n
perioada anilor 2008-2012 171
Anexa 3.2.3 Suprafaa terenurilor fondului forestier gestionat de Agenia Moldsilva,
repartizat pe entiti silvice subordonate 172
Anexa 3.2.4 Volumul realizrii produselor lemnoase, anul 2012. 173
Anexa 3.2.5 Totalul veniturilor i cheltuielilor n cadrul ramurii silvice, anul 2012 174
Anexa 3.2.6 Veniturile ntreprinderilor silvice obinute de la realizarea produselor
nelemnoase ale pdurii, folosinelor silvice accesorii etc., anul 2012. 175
Anexa 3.2.7 Media ponderat de acumulri CO
2
, realizate de diverse specii forestiere i
categorii de vegetaie, t/ha/an (total fondul forestier naional / gestionat). 177
Anexa 3.2.8 Coeficieni de protecie 178
Anexa 3.2.9 Numrul de vizitatori n Rezervaiile Naturale, 2010-2012 182
Anexa 3.2.10 Activitatea turistic n Republica Moldova. 183
Anexa 3.2.11 Dinamica principalelor specii de vnat din fondul cinegetic gestionat de
Agenia Moldsilva 184
Anexa 3.2.12 Repartizarea pe entiti silvice a suprafeelor cu perdele forestiere, destinate
reabilitrii n cadrul proiectului P118518 Agricultura competitiv n
Moldova. 185
Anexa 3.2.13 Obiectele fondului ariilor naturale protejate de stat.. 186
Anexa 3.3.1 Suprafaa terenurilor degradate conform Cadastrului Funciar.. 187
Anexa 3.3.2 Informaia despre terenurile degradate posibile de a fi acoperite cu
vegetaie forestier pentru implementarea HG nr.872 din 19.11.12.. 188
Anexa 3.3.3 Informaia despre alte terenuri care urmeaz a fi acoperite cu vegetaie
forestier pentru implementarea HG nr.872 din 19.11.12.. 189
Anexa 3.3.4 Informaia despre suprafaa zonelor de protecie a apelor rurilor i
bazinelor de ap care urmeaz a fi acoperite cu vegetaie forestier pentru
implementarea HG nr.872 din 19.11.12.. 190
Anexa 3.3.5 Informaia despre suprafaa total a terenurilor care urmeaz a fi acoperite
cu vegetaie forestier pentru implementarea HG nr.872 din 19.11.12 191
Anexa 3.3.6 Informaia despre terenuri degradate din cadrul unitilor administrativ-
teritoriale
192
Anexa 3.3.7 Dinamica preurilor la producia forestier (lei) 193
Anexa 3.3.8

Suprafaa preconizat mpduririi n perioada 2003-2020 i efectele
economice ateptate pe fiecare raion i republic.. 194
Anexe de implementare a rezultatelor cercetrii 195
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII 200
CURRICULUM VITAE. 201
5

ADNOTARE
Numele i prenumele autorului: PLATON Ion
Titlul tezei: Metode de evaluare economic a resurselor forestiere (n baza materialelor Ageniei
Moldsilva)
Gradul tiinific solicitat: tez de doctor n economie
Localitatea: Chiinu
Anul perfectrii tezei: 2014
Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluziile generale i recomandri, bibliografia
din 231 de titluri, 140 pagini de text de baz, respectiv, 31 anexe, 14 figuri, 13 tabele i 27 formule.
Numrul de publicaii la tema tezei: rezultatele obinute sunt publicate n 8 lucrri tiinifice.
Cuvinte cheie: fond forestier, metode de evaluare economic directe i indirecte, valoare economic
total, analiza cost-beneficiu, silvicultur, pdure, dezvoltare durabil, potenialul forestier,
management forestier, schimbri climatice, produse lemnoase, produse nelemnoase etc.
Domeniul de studiu: Specialitatea - 521.03. Economie i management n domeniul de activitate.
Scopul i obiectivele lucrrii constau n aprofundarea i dezvoltarea principiilor teoretice,
metodologice i aplicative de instrumentare fa de evaluarea economic complex a resurselor
forestiere gestionate de Agenia Moldsilva, reieind din caracterul limitat al acestora i n
condiiile economiei de pia.
Noutatea i originalitatea tiinific a tezei rezid n complementarizarea viziunilor asupra
conceptului de resurs forestier ca obiect al evalurii economice, stabilirii indicatorilor i
criteriilor care caracterizeaz valoarea economic a pdurii; concretizarea clasificrii funciilor
pdurii, cu evidenierea funciilor economice, sociale i ecologice; conturarea i argumentarea
metodelor propuse n determinarea valorii economice totale a pdurii, introducerea coeficientului
de protecie, drept element prioritar al funciei pdurii de protecie a mediului; analiza
metodelor de estimare a valorii complexe i a componentelor pdurii, gradului de estimare i
valorificare a resurselor forestiere gestionate, nivelul de reflectare a valorii economice indirecte,
valorii de conservare i intrinsec n politicile de administrare i exploatare n domeniul cercetat;
justificarea aciunilor ce vizeaz efectuarea lucrrilor de extindere a terenurilor acoperite cu
vegetaie forestier pe teritoriul Republicii Moldova; necesitatea certificrii managementului
forestier n concordan cu standardul FSC i implementarea unui sistem informatic integrat de
raportri n cadrul Ageniei Moldsilva.
Problema tiinific important soluionat. A fost delimitat i dezvoltat instrumentarul
metodologic al conceptului Valorii Economice Totale, estimat valoarea bunurilor de utilitate
privat i al serviciilor ecosistemice i protective ale pdurii, remodelat sistemul ecologico-
economic spre nivelul unei interaciuni optime ntre Om i Pdure.
Semnificaia teoretic. Teza se impune printr-un instrumentar teoretic i metodologic
dezvoltat ce vizeaz domeniul managementului i economiei forestiere, precum i problemele
privind evaluarea economic complex a resurselor forestiere gestionate de Agenia Moldsilva.
Valoarea aplicativ a lucrrii rezid n importana materialelor consultate, expuse i valorificate n
tez, ct i n contribuia proprie a autorului, propuse spre utilizate de ctre Guvernul RM, Ministerul
Mediului, Agenia Moldsilva i entitile silvice subordonate acesteia, specialitii, experii i
analitii, cadrele didactice i cercettorii n domeniul de investigaie tiinific.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Ministerul Mediului, Agenia Moldsilva i ICAS au
apreciat pozitiv rezultatele prezentate n lucrare, menionnd importana temei de cercetare i a
studiului realizat pentru dezvoltarea n viitor a strategiilor i a politicilor n domeniul silvic, fapt
atestat de certificatele de implementare, conferite de ctre acestea n perioada studiilor de
doctorat.
6
, :
: (
Moldsilva)
:
: .
: 2014
: , , ,
231 , 31 , 140 , 14 , 13
, 27 .
: 8 .
: ; ; ;
(); ; ; ;
; ; ; ; .
: - 521.03.
.

, ,
Moldsilva,
.

, , ,
; ,
, ;
,
- ;
,
, ,
; ,
,
FSC
Moldsilva.
.
,
, ,
-
.

,
Moldsilv , .
,
,
, , Moldsilva,
, , ,
.
. , Moldsilva,
ICAS , ,

, ,
.

7

ANNOTATION
Authors name and surname: PLATON Ion
Thesis title: Methods for economic evaluation of forest resources (based on Moldsilva
Agency information source )
Requested scientific degree of thesis: is to obtain the PhD degree in economy
City: Chiinu
The year of perfecting thesis: 2014
The structure of the thesis includes: introduction, three chapters, general conclusions and
recommendations, bibliography from 231 titles, 140 main text pages, and 31 annexes, 14 figures,
13 tables and 27 formulas.
Number of publications on the thesis theme: the obtained results were published in 8 scientific
papers.
Keywords: forester background, total economy value, carbon dioxide, cost benefit analysis,
forests, forest ecosystem services and goods, sustainable development, climate changes, direct
and indirect methods of evaluation, state protected areas, forestry potential, wood products, non
wood products, etc.
Research field: Specialty - 521.03. Economy and Management in the field of activity.
The purpose and objectives of research are focused on developing the principles of theoretical,
methodological aspects applied to investigating the overall economic assessment of forest
resources managed by the "Moldsilva", having a limited aspect on the market economy.
Scientific innovation and originality of work resides in elaboration of methodical scientific
recommendations for the economical evaluation of the forest indicators in this way the preventive
evaluation is proceeded accordingly which allows for forestry recourses usage to be considered just
the option of wood material and non wood material and also the social option of the environment
protection which has a major importance in the conditions of slow regeneration of the forest; consists
of methodical recommendations elaboration in order to apply the criteria of forest recourses
evaluation, in order to justify the actions regarding land extensions with forestry vegetation on the
territory of Republic of Moldova; identifying the harmful effects of industry toxin emissions,
transport and common households and determining the capacity volume of the forest to impound
CO2 and oxygen emission; the necessity and the opportunity of enhancing an integrated information
system enclosed in reporting data of Moldsilva Agency.
The important scientific problem solved in the thesis. It was defined and developed the
methodological tool of the Total Economical value concept, identified the value of goods for
private use and ecosystem services also the protective ones of the forest, readapted the economic
ecologic system toward the best level of interaction of Human and Forest.
Theoretical significance and practical value: the work imposes a theoretical and methodological
tools developed which relate to the management and forest economy and the problems issued to full
economic assessment of forest resources managed by the "Moldsilva Agency".
The applicative value of thesis: importance research consist in found materials exposed and used
via author's initiative, which can be applied by the Government of RM, Ministry of the Environment
Agency "Moldsilva" subordinate entities forestry specialists, experts and analysts, teachers and
researchers in the field of scientific investigation.
The implementation of scientific results: Ministry of the Environment, "Moldsilva" Agency,
ICAS were pleased by presented information in the dissertation, pointing out the importance of
the research topics and studies for future development strategies and policies in the forestry
domain, attested by the certificates granted by them during doctoral studies.8

LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE:

APC
- Administraia public central
APL
- Administraia public local
BM
- Banca Mondial
BNM
- Banca Naional a Moldovei
BNS
- Biroul Naional de Statistic
CCNUSC
- Convenia-cadru a Naiunilor Unite pentru Schimbri Climatice
CISC
- Comitetul Interguvernamental pentru Schimbri Climatice
CMED
- Comisia Mondial pentru Mediu i Dezvoltare, 1989
CO
2

- Bioxid de carbon
COP
- Convenia a treia a Prilor n cadrul CONUSC
dB
- Decibeli
EALS
- Sistemul ecologico-economic: funcii ecologice i sociale E, resursele
auxiliar-industriale A, resursele lemnoase L, resursele de uz special S
FAO
- Food and Agriculture Organization of the United Nations
FBC
- Fondul BioCarbon de pe lng Banca Mondial
FPC
- Fondul Prototip Carbon de pe lng Banca Mondial
FSC
- Certificarea forestier FSC (Forest Stewardship Council)
FSR
- Folosine silvice de recreare
GES
- Gaz cu Efect de Ser
ICAS
- Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice
IES
- Inspectoratul Ecologic de Stat
IPCC
- Intergovernamental Panel on Climate Change, 2007
IPC
- Indicele preurilor de consum la mrfuri i servicii
IT
- Sistemul informaional i de suport
LULUCF
- Proiectul utilizarea terenurilor, schimbri n utilizarea terenurilor i
gospodria silvic
MCC
- Metoda costului cltoriei
9

MCCm
- Metoda costurilor complete
MCPFE
- Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe
MECDT
- Ministerul Ecologiei, Construciilor i Dezvoltrii Teritoriului
MERN
- Ministerul Ecologiei i Resurselor Naturale
MM
- Ministerul Mediului
MpH
- Metoda preurilor hedonice
MtB
- Metoda transferului beneficiului
NPV
- Net Prezent Value
O
2

- Oxigen
PCSM
- Proiectul conservarea solului din Moldova, Agenia Moldsilva
PDSFCM
- Proiectul dezvoltarea sectorului forestier comunal n Moldova, Agenia
Moldsilva
PIB
- Produsul Intern Brut
RM
- Republica Moldova
tCO
2

- Tone de bioxid de carbon
tO
2

- Tone de oxigen
UE
- Uniunea European
UNFCC
- United Nations Framework Convention on Climate Change
VET
- Valoarea Economic Total


10

NTRODUCERE

Actualitatea i importana problemei abordate. Gestionarea durabil a resurselor
naturale, n prezent, reprezint o preocupare permanent a specialitilor din diverse instituii
i/sau organizaii naionale i internaionale, iar utilizarea raional a acestora, precum i
meninerea i ameliorarea condiiilor de mediu constituie o problem frecvent abordat, viznd
suprafeele extinse afectate de fenomene la nivel naional, continental sau global.
Actualmente, determinarea valorii economice reale a bunurilor i serviciilor produselor
de resurse naturale este stringent. Cu regret, nici economia planificat centralizat, nici economia
de pia modern nu au izbutit i nu izbutesc s determine, n mod corect i exact, valoarea
naturii. Acest lucru condiioneaz consecine negative att pentru mediul nconjurtor, ct i
pentru dezvoltarea economic per ansamblu, fapt contientizat pe larg de ctre comunitatea
internaional privind problemele globale de mediu. Mediul va continua s degradeze n cazul n
care economitii nu vor fi implicai pe deplin n analiza i dezvoltarea politicii de mediu.
Contabilizarea valorii economice a biodiversitii este esenial pentru remedierea situaiei
n domeniul mediului ambiant, utilizarea resurselor naturale i pentru determinarea adecvat a
valorii capitalului natural. Acest aspect este foarte important, n special, la adoptarea deciziei
economice corecte. Pentru astfel de soluii este necesar de a determina eficiena economic, de a
compara costurile i beneficiile. n absena sau subevaluarea valorii bogiei naturale se produce
reducerea deliberat a beneficiilor de conservare. Ca urmare, opiunea conservrii biodiversitii
cedeaz n comparaie cu soluiile tradiionale economice, care ofer beneficii uor de evaluat.
n acest context, se impune necesitatea formrii unui nou sistem de viziuni asupra
sectorului forestier, a unei noi mentaliti silvice, formarea unui nou tip de om prieten cu
pdurea, implementarea prevederilor conveniilor internaionale din domeniul gestionat,
organizarea valorificrii raionale a produselor i serviciilor pdurii n contextul asigurrii
continuitii pdurilor ca structur i funcii n corelaie cu condiiile de cretere i meninere a
potenialului polifuncional al pdurilor etc.
Actualmente, n lumea modern se desfoar un proces activ de reevaluare a valorii
pdurii n viaa oamenilor. Pn recent, n contiina societii a predominat o poziie, conform
creia, prioritar, pdurea este perceput drept resurs natural regenerabil, adic furnizor de
materie prim lemnoas pentru prelucrare, lemne de foc i alte materiale lemnoase i
nelemnoase. Totodat, proporiile de exploatare a pdurii sunt deja att de mari, nct a devenit
absolut necesar de a privi pdurea i ca obiect cu valoare ecologic i social, n privina cruia
11

omenirea trebuie s contientizeze o strategie de interaciune echilibrat, coevoluionist, adic
de dezvoltare, fr compromiterea ciclurilor fireti ale naturii.
Conform volumului i diversitii de funcii ecologice i sociale, pdurile se disting printre
complexele naturale existente, adic regleaz i purific resursele de ap, previn eficient
eroziunea solurilor, contribuie la meninerea i creterea fertilitii solurilor, la pstrarea
diversitii genetice, mbogesc atmosfera cu oxigen, sechestreaz bioxidul de carbon,
protejeaz i purific bazinul aerian de contaminri, particip la formarea climei etc.
Totodat, pdurea asigur numeroase necesiti ale omenirii, fiind, n acelai timp, sursa
unei multitudini de resurse alimentare pur ecologice, mediul de abitare a omului, revigornd
starea fizic i moral a sntii. Din aceste considerente, pdurea se poziioneaz ca o verig
central n pstrarea naturii nsi i n reglarea natural a majoritii absolute a proceselor ce o
vizeaz. n esen, pdurea este baza natural care contribuie, n general, la dezvoltarea fireasc a
omenirii n ansamblu.
Experiena istoric privind gestionarea ramurii silvice n Republica Moldova, precum i
experiena dezvoltrii economice n alte ri evideniaz, c conceptul de gestiune silvic, la baza
cruia persist doar maximizarea venitului forestier, fr luarea n consideraie a valorii pdurii
n calitate de factor de creare a mediului i factor fr valoare de pia, poate condiiona
modificarea radical a landafturilor i a compoziiei de specie a pdurilor, ruinarea general a
mediului natural, diminuarea diversitii biologice i reducerea brusc a stabilitii biologice a
naturii.
Astfel, n opinia autorului, n prezent, gestiunea durabil a pdurilor este imposibil fr o
evaluare complex a resurselor forestiere, care ar cuprinde, n mod adecvat, rolul ecologic, social
i economic al acestora.
n literatura tiinific de specialitate din ultimii ani atestm un mic progres privind
studierea caracterului economic al pdurilor, iar ideile i abordrile ce vizeaz evaluarea
economic a resurselor forestiere au cptat o contientizare i dezvoltare mai profund. ns,
insuficiente surse bibliografice interpreteaz conceptul evaluare economic ca esenial pentru
determinarea eficienei investiiilor n conservarea biodiversitii, asigurarea funcionalitii i
dezvoltrii durabile a pdurii n condiiile economiei de pia etc., n mare parte, accentul este
pus pe economia forestier. Majoritatea cercetrilor, care examineaz anumite funcii ecologice
i sociale ale pdurilor, de regul, nu prezint informaia cantitativ, cercetarea propriu-zis,
bazndu-se pe evaluarea unei resurse forestiere concrete sau pe evaluarea terenurilor silvice.
Totui, problemele privind evaluarea economic a pdurilor n conformitate cu parametrii
ecologici i sociali necesit soluionare n mod stringent, iar valoarea absolut a ecosistemelor
12

forestiere va fi asociat cu o anumit rezonabilitate a utilizrii acestora. Prin urmare, evaluarea
resurselor forestiere, prin specificul su, genereaz, n arealul su de cuprindere, unele
dintre cele mai interesante teme de investigaie tiinific.
Astfel, la stabilirea temei de cercetare tiinific a tezei i identificarea problemelor
de cercetare s-a inut cont de rezultatele investigaiilor anterioare n domeniul
managementului i economiei forestiere, dar i de metodele utilizate n procesele economice,
inclusiv pentru estimarea economic a resurselor forestiere, n particular.
n acest context, un interes deosebit a constituit aportul tiinific al cercettorilor
autohtoni, precum: I. Dediu, Gh. Duca, A. Capcelea, Gh. Postolache, A. Negru, A. Teleu .a.,
dar i a celor strini: M. Drgoi, I.Milescu, V. Giurgiu, A.Petrov, T. Tietemberg, P. Pierce,
G. Brown, R. Clarke .a., care au aprofundat viziunile autorului asupra economiei mediului i,
respectiv, asupra economiei i managementului forestier n condiiile actuale de dezvoltare a
Republicii Moldova. O nsemntate deosebit prezint lucrrile recent aprute (anii 2006-2012),
care sunt axate pe dezvluirea unor probleme importante ce vizeaz dezvoltarea actual a
managementului mediului, inclusiv i a celui forestier, printre care menionm: i) Stihii Ludmila
Premisele dezvoltrii managementului de mediu n Republica Moldova, ii) Dumitru Galupa
Remodelarea managementului forestier obiectiv strategic al dezvoltrii durabile a economiei
naionale, iii) Petru Bacalu Studiul economic-geografic al gestiunii proteciei mediului
nconjurtor n Republica Moldova.
n pofida celor expuse anterior, menionm c, la nivel naional, nu au fost
efectuate investigaii tiinifice ale cror obiect de cercetare s cuprind abordri i viziuni
moderne privind evaluarea economic a resurselor forestiere. Aa dar, n lucrarea dat sunt
analizate i sistematizate metodele conexe de evaluare economic complex a resurselor
forestiere.
Deci, aspectele teoretice, metodologice i aplicative, dezvluite n tez, vizeaz
problemele privind estimarea Valorii Economice Totale a resurselor forestiere gestionate de
Agenia Moldsilva, evaluarea economic fiind important pentru determinarea eficienei
investiiilor n conservarea biodiversitii, extinderea fondului forestier naional, utilizarea
raional a resurselor forestiere, dezvoltarea durabil a pdurii etc.
Prin urmare, cele relatate mai sus au determinat actualitatea investigaiilor efectuate i au
condiionat alegerea temei de cercetare pentru teza de doctor.
Scopul i obiectivele tezei. Scopul tezei const n aprofundarea i dezvoltarea
principiilor teoretice, metodologice i aplicative de instrumentare privind evaluarea economic
13

complex a resurselor forestiere, gestionate de Agenia Moldsilva, reieind din caracterul
limitat al acestora i n condiiile economiei de pia.
Scopul propus a condiionat nivelul i gradul de realizare a urmtoarelor obiective:
1. Cercetarea conceptual a resurselor forestiere ca obiect al evalurii economice,
precum i analiza metodelor de evaluare economic complex a resurselor forestiere,
gestionate de Agenia Moldsilva;
2. Aprofundarea investigaiilor tiinifice asupra evalurii economice totale a resurselor
forestiere ca sistem ecologic i economic, ce ndeplinete diverse funcii ecologice, sociale i
economice, inclusiv: de aprovizionare cu materie prim, de asisten, reglementare i culturale;
3. Analiza potenialului natural i cadrului instituional forestier naional;
4. Elaborarea unui instrumentar managerial inovativ de gestiune silvic pentru atingerea
unei dezvoltri durabile a sectorului forestiere gestionat, precum i dezvoltrii unei eco-economii
forestiere, ce ar satisface cerinele populaiei, fr a distruge perspectivele generaiilor viitoare
privind realizarea cerinele sale;
5. Estimarea Valorii Economice Totale i motivarea ratelor de plat pentru folosina
direct i indirect a resurselor forestiere, gestionate de Agenia Moldsilva;
6. Formularea recomandrilor privind determinarea cost-beneficiului resurselor forestiere
i justificarea extinderii fondului forestier naional n contextul asigurrii echilibrului ecologic n
regiune.
Noutatea i originalitatea tiinific a tezei rezid n:
1. Complementarizarea viziunilor asupra conceptului: resurse forestiere ca obiect al
evalurii economice, stabilirea indicatorilor i criteriilor ce caracterizeaz valoarea economic a
pdurii.
2. Concretizarea clasificrii funciilor pdurii, cu evidenierea funciilor sociale, ecologice
i economice.
3. Conturarea i argumentarea metodelor propuse pentru estimarea Valorii Economice
Totale a resurselor forestiere, propunerea utilizrii coeficientul de protecie ca fiind unul
caracteristic i prioritar al funciei pdurii de protecie a mediului.
4. Analiza metodologiei de estimare a valorii integrale a bunurilor i serviciilor pdurii, a
gradului de estimare i valorificare a resurselor forestiere gestionate, msur n care valoarea
economic indirect, valoarea de conservare i intrinsec se reflect n politicile de exploatare i
administrare n domeniul cercetat.
5. Justificarea aciunilor privind efectuarea lucrrilor de extindere a terenurilor acoperite
cu vegetaie forestier pe teritoriul Republicii Moldova, privind necesitatea certificrii
14

managementului forestier n concordan cu standardul FSC i implementarea unui sistem
informatic integrat de raportri n cadrul Ageniei Moldsilva.
Problema tiinific important soluionat. A fost delimitat i dezvoltat
instrumentarul metodologic a conceptului Valorii Economice Totale, estimat valoarea bunurilor
de utilitate privat i al serviciilor ecosistemice i protective ale pdurii, remodelat sistemul
ecologico-economic spre nivelul unei interaciuni optime ntre Om i Pdure.
Importana teoretic a lucrrii. Teza se impune printr-un instrumentar teoretic i
metodologic dezvoltat, ce se refer la domeniul managementului i economiei forestiere i la
problemele ce vizeaz evaluarea economic complex a resurselor forestiere, gestionate de
Agenia Moldsilva.
Valoarea aplicativ a lucrrii rezid n importana materialelor consultate, expuse
i valorificate n tez, ct i n contribuia proprie a autorului, care pot fi utilizate de ctre:
1. Guvernul Republicii Moldova n:
- Revizuirea modului de eviden de stat a fondului forestier, elaborarea i implementarea
cadastrului forestier (silvic).
- Aplicarea metodelor propuse n vederea stabilirii unei caracteristici complexe ale pdurilor,
evalurii i aprobrii posibilitilor de recoltare a masei lemnoase n procesul de tiere a
produselor principale, secundare etc.
- Estimarea econometric a impactului fondului forestier asupra altor domenii conexe, care
beneficiaz de serviciile i produsele pdurii.
- Luarea n calcul a premiselor identificate de ctre autor i a caracterului factorilor
determinani asupra stabilirii sistemului de decontri i pli pentru folosinele silvice i
produsele silvice.
- Stabilirea importanei evalurii complexe a resurselor forestiere, fapt ce creeaz premise n
utilizarea eficient a resurselor forestiere, gestionate n condiiile economiei de pia.
2. Agenia Moldsilva i entitile silvice subordonate n:
- Preluarea conceptelor teoretice i a instrumentarului realizat de autor n vederea elaborrii
unui nou regim silvic, bazat pe norme tehnice, economice, juridice i silvice privind amenajarea,
folosirea, regenerarea, paza i protecia pdurilor, racordate la standardele internaionale din
domeniu i cerinele actuale n vigoare.
- Aplicarea metodelor econometrice propuse pentru contabilizarea valorii pdurii ca
fiind parte component a avuiei naionale, stabilirea nivelului real de participare a ramurii
silvice la PIB.
15

- Contientizarea caracterului dinamic al direciilor strategice i al limitrilor inerente,
delimitate de autor, la identificarea politicilor i a strategiilor de gestionare durabil a
pdurii.
- Elaborarea i implementarea programelor de dezvoltare a factorilor de producie, precum i
de diversificare a strategiilor de marketing n vederea extinderii pieelor de desfacere a serviciilor
forestiere i cinegetice.
- Asigurarea remedierii calitii proiectrii de ctre specialitii Institutului de Cercetri i
Amenajri Silvice (ICAS) a noilor obiecte forestiere n domeniul gospodriei silvice, bazate pe
calculul posibilitii de sechestrare a CO
2
i a altor gaze nocive din atmosfer.
3. Mediul tiinific, didactic, academic, experi i analiti n:
- Iniierea bazelor unor noi discipline ce vizeaz predarea managementului i a economiei
forestiere.
- Preluarea arsenalului conceptual n vederea mbogirii limbajului economic i
tiinific de specialitate.
- Modelul de referin pentru investigaiile tiinifice i didactice viitoare n domeniul selectat
de cercetare, ca surs bibliografic la elaborarea diverselor analize sau lucrri n domeniul
economiei i managementului forestier.
Rezultatele tiinifice principale naintate spre susinere sunt:
- Identificarea, sistematizarea i analiza raportului ntre natur i economie, utiliznd
conceptul serviciilor ecosistemelor sau fluxul de valori spre societile umane ca rezultat al strii
i cantitii capitalului natural;
- Dezvoltarea preceptului de evaluarea economic a resurselor forestiere ca proces ce
contribuie la trecerea de la o gospodrire silvic, orientat pe producia din lemn, la una bazat
pe utilizarea complex a resurselor forestiere;
- Abordarea tiinific a conceptului pdure ca element structural independent al
biosferei i obiect al economiei teritoriale, sistematizarea multicriterial a acestei dependene n
forma unui sistem ecologico-economic;
- Elaborarea algoritmului i instrumentarului evalurii economice a resurselor forestiere
gestionate de Agenia Moldsilva n conformitate cu conceptul Valorii Economice Totale, prin
intermediul analizei cost-beneficiu a proteciei ecosistemelor;
- Aplicarea calculelor econometrice pentru determinarea Valorii Economice Totale a
resurselor forestiere gestionate de Agenia Moldsilva, identificarea gradului de dezvoltare a
potenialului i cadrului instituional forestier naional, justificarea extinderii fondului forestier
naional n contextul asigurrii echilibrului ecologic n regiune.
16

Aprobarea rezultatelor. Poziia autorului vis--vis de abordrile teoretico-
metodologice i practice, elaborate n lucrare, a fost expus la nivel de conferine i
simpozioane internaionale, mese rotunde, seminare i forumuri tiinifice, organizate n
Republica Moldova, Romnia etc., inclusiv: i) Seminarul internaional de instruire privind
utilizarea instrumentului pentru monitorizare SMART (calculul reducerilor de emisii), localitatea
Vadul lui Vod, mun. Chiinu, 29-31 octombrie 2009, ii) Simpozionul Internaional
Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti, Chiinu, 17-19
noiembrie 2011 etc., precum i n cadrul edinelor Consiliului / Colegiului de directori al
Ageniei Moldsilva.
Rezultatele cercetrii au fost publicate n perioada 2009-2014 ntr-un numr de 8
lucrri tiinifice, ale cror volum constituie aproximativ 4,28 c.a. Totodat, acestea au fost
recunoscute i implementate n cadrul Ministerul Mediului, Ageniei Moldsilva i ICAS,
copiile certificatelor sunt anexate la prezenta lucrare.
Teza de doctor a fost discutat la edina catedrei Management a Academiei de Studii
Economice din Moldova, precum i n cadrul edinei Seminarului tiinific de Profil al ASEM.
Sumarul compartimentelor tezei. Teoriile economice i manageriale, aferente
domeniului economiei i managementului forestier, precum i diversitatea metodelor de
evaluare economic au determinat autorul n alegerea temei de cercetare i n structurarea
lucrrii n urmtoarele compartimente: introducere, trei capitole, concluzii generale i
recomandri, bibliografie i anexe.
n Introducere sunt justificate actualitatea i importana temei de cercetare, domeniul de
cercetare, suportul metodologic i tiinific, suportul informaional, a fost expus gradul de
studiere al temei n lucrrile savanilor autohtoni i strini, sunt formulate scopurile i obiectivele
propuse spre realizare, a fost identificat i soluionat problema tiinific i valoarea
aplicativ a temei de cercetare, totodat, fiind puse n eviden noutatea tiinific i nivelul
implementrii rezultatelor obinute.
n primul capitol Repere teoretice n evaluarea economic a resurselor forestiere
este abordat sinteza conceptual a pdurii ca ecosistem natural complex i obiect al evalurii
economice, descrise elementele principale n evaluarea economic a diverselor tipuri de resurse
forestiere, de asemenea, fiind analizate criteriile evalurii economice a resurselor forestiere.
n capitolul al doilea Particularitile metodelor conexe aplicative n evaluarea
economic a resurselor forestiere gestionate de Agenia Moldsilva este abordat evaluarea
economic a funciilor sociale, ecologice i economice ale pdurii, descrise i propuse spre
aplicare diferite metode al evalurii resurselor forestiere i expuse principiile de baz ale
17

metodelor aplicate n evaluarea economic a resurselor forestiere gestionate de Agenia
Moldsilva.
n capitolul al treilea Evaluarea economic a resurselor forestiere gestionate de
Agenia Moldsilva este caracterizat potenialul forestier naional, inclusiv cel gestionat de
Agenia Moldsilva, este descris cadrul instituional forestier din RM, expuse consideraiuni
teoretice i practice viznd evaluarea complex a resurselor forestiere, precum i justificarea
necesitii extinderii suprafeei fondului forestier naional n contextul asigurrii echilibrului
ecologic n regiune.
n ncheiere i compartimentul Concluzii generale i recomandri se prezint o
palet larg vis-a-vis de metodele utilizate n: evaluarea economic complex a resurselor
forestiere gestionate de Agenia Moldsilva, gestionarea resurselor forestiere limitate n cadrul
economiei de pia, asigurarea eficientizrii folosinei resurselor forestiere n contextul
dezvoltrii durabile a pdurii i schimbrilor climatice, contextul justificrii extinderii fondului
forestier naional n vederea asigurrii echilibrului ecologic n regiune.
Suportul metodologic i tiinific. Realizarea prezentei lucrri a demarat de la o
serie de documentri directe i indirecte de cunoatere a realitii utiliznd, n acest scop, un
ansamblu de metode clasice de cercetare, precum: observaia, analiza (calitativ, cantitativ,
istoric), sinteza, inducia i deducia, comparaia, metoda tratrii sistemice, monografic,
statistic, modelarea economico-matematic, respectiv, utilizarea metodelor grafice, figurilor i
tabelelor n expunerea i redarea, complet i complex, a fenomenelor i a proceselor
economico-ecologice studiate.
Suportul teoretic al cercetrii este axat pe studierea unor lucrri tiinifice
importante n domeniul economiei i managementului forestier, n particular, cele cu referire
la evaluarea i gestiunea fondurilor forestier i cinegetic i a problemelor actuale ale dezvoltrii
durabile i asigurrii multifuncionalitii pdurii. n acest sens, menionm c o nsemntate
egal au prezentat att lucrrile cercettorilor moldoveni, ct i cele ale silvicultorilor i
economitilor strini.
Printre lucrrile studiate, un aport esenial a revenit cercetrilor care au contribuit la
crearea i dezvoltarea unei baze teoretice importante a economiei i managementului
forestier la nivel naional, n particular, menionnd urmtorii silvicultori i economiti
autohtoni: Cuza P., Gumeniuc E., Palancean A., Boaghie D., Galupa Dm., Stratan A., Bacal P.,
Enicov I., urcanu Gh., Hrbu E., Ursachi V. .a. Un alt aport deosebit aparine savanilor,
precum: Colpaci G., Negru A., Nesterov V. .a., a cror lucrri vizeaz domeniul silviculturii,
economiei mediului i dezvoltrii durabile.
18

De asemenea, indispensabile pentru realizarea tezei date au constituit studiile
teoreticienilor i practicienilor strini n domeniul managementului ecosistemelor forestiere, n
contextul schimbrilor climatice de mediu la nivel global. Printre acetia, enumerm:
Scrltescu G., Ptrcoiu N., Drgoi M., Machedon I., Merlo M., Ruol G., Freeman A.,
Constantza R., Barbier E., Kroeger T., Manolo P., Hadgson G., Dixon J. .a.
Drept baz pentru realizarea studiului aplicativ a servit conceptul Valorii Economice
Totale (VET). Conceptul VET reprezint un cadru utilizat pentru a estima valoarea bunurilor de
utilitate privat i al serviciilor ecosistemice i protective ale pdurii, respectiv, fiind divizat n
dou categorii: valorile de utilizare direct, care reflect costurile i beneficiile directe din
exploatarea economic a produselor lemnoase i nelemnoase i contribuia acestora n
aprovizionarea procesului de producie i consum, precum i valorile de non-utilizare, care mai
este cunoscut i ca valoare de existen (sau, uneori, valoare conservativ sau valoare de
utilizare pasiv).
Suportul informaional constituie studiul unor acte legislative aprobate de Parlamentul
RM, a actelor normative emise de Guvernul RM, datelor statistice publicate de ctre BNM, BNS
i MM, oficiul BM din RM etc., rapoartele autoritii publice centrale Agenia Moldsilva,
precum i alte rapoarte, cum ar fi: Raportul Naional de Inventariere: 1990-2005. Surse de emisii
i sechestrarea GES, MERN, 2009; Al Doilea Raport Naional al RM cu privire la Diversitatea
Biologic, MECDT. Oficiul Biodiversitate, 2005, Raportul privind starea sectorului forestier din
Republica Moldova, perioada 2006-2010 etc., paginile web ale ministerelor i autoritilor
publice centrale i ale administraiei publice locale, alte cercetri, de exemplu, Ecosistemele i
bunstarea oamenilor. Un cadru de evaluare. Evaluarea Ecosistemelor Mileniului, 2005
http://www.maweb.org/en/index.aspx, pagina web a revistei Economist, a ziarului Logos Press,
a revistei analitico-informative Concurena etc. O atenie deosebit au prezentat datele MM n
domeniul gestiunii resurselor naturale i al schimbrilor climatice.
Cuvinte cheie: fond forestier, valoare economic total, bioxid de carbon, analiza cost-
beneficiu, pdure, serviciile i bunurile ecosistemului forestier, dezvoltare durabil, schimbri
climatice, metode de evaluare, arii naturale protejate de stat, potenialul forestier, valoare de
ntrebuinare utilitar, valoare de ntrebuinare non-utilitar, rent diferenial, management
forestier, produse lemnoase, produse nelemnoase, venit silvic.19

1. REPERE TEORETICE N EVALUAREA ECONOMIC
A RESURSELOR FORESTIERE

1.1. Sinteza conceptual a pdurii ca ecosistem natural complex
i obiect al evalurii economice

Pdurea, noiune cu valoare de simbol pentru omenire, semnific i reprezint o
ntruchipare propriu-zis a existenei populaiei. Mediul forestier cuprinde tot ce se refer la
pdure i constituie prima condiie pentru meninerea i dezvoltarea omenirii. Pdurea este o
component complex i vital a ecosistemelor Terrei i, printr-o varietate de procese ecologice,
asigur stabilitatea bazinelor hidrografice, protecia apelor i calitatea aerului, conservarea unei
diversiti de habitate pentru faun i flor etc.
Cuvntul pdure provine din cuvntul latinesc padulem, ceea ce nseamn teren
acoperit de arbori. Din cele mai vechi timpuri se tie, c pdurea a fost un mijloc de adpost i
refugiu att pentru animale, ct i pentru oameni. Pdurea reprezenta sursa de energie a
strmoilor, materia prim pentru arme i locuine, locul unde i gseau vnatul, constituia i
cetatea de neptruns n care se ascundeau ei nii, cnd se simeau ameninai. Acest lucru este
dovedit i de Columna lui Traian, de la Roma, unde se vede cum luptau dacii n codrii sau n
apropierea acestora.
Pdurile, supranumite i plmnul verde al Terrei, prin funciile pe care le dein,
reprezint un patrimoniu deosebit de bogat al omenirii. C. Giurescu scria: Privind munii notri
acoperii cu pduri, fr s vrei te gndeti la venicie [22].
n evoluia concepiei despre pdure, treptat, s-a ajuns la constatarea caracterului complex
de ecosistem. Un element deosebit de important, care trebuie luat n considerare, este starea,
respectiv capacitatea ecosistemelor de a ndeplini anumite cerine social-economice. Este necesar
s se cunoasc cte din aceste pduri au o structur (specii, vrste, consecine, volum / ha etc.),
care s permit exercitarea, la nivel optim, a funciilor de protecie a apei, solului, aerului, a
funciilor de interes social (sanitare, recreative i estetice), de producie a lemnului i alte bunuri,
de protejare a altor interese. La constituirea pdurii particip o mare diversitate de specii vegetale
i animale. Astfel, se estimeaz, c la formarea pdurii romneti particip peste 200 de specii
lemnoase, circa 1000 de specii ierboase i numeroase alte specii de muchi, licheni, ciuperci,
alge, bacterii, plante parazite i semiparazit, precum i un impresionant numr de specii de
animale, psri, reptile, peti i microorganisme [17, 35].
Pdurea, n calitatea de unitate ecologic complex, include un ansamblu de ecosisteme
care, de fapt, sunt uniti fundamentale funcionale ale biosferei. ntre componentele
ecosistemului de pdure exist o condiionare complex reciproc, care, sub anumite forme, se
20

manifest n interiorul i exteriorul ecosistemului, respectiv al pdurii. Aceast interaciune
determin, pe de o parte, apariia, creterea i dezvoltarea biocenozelor de pdure, iar, pe de alt
parte, influena acestora asupra unitilor ecologice din afara pdurii, de exemplu, asupra
agrobiocenozelor, hortibiocenozelor i antrobiocenozelor. La analiza funciilor ecosistemului, n
general, i ale componentelor sale, n special, se desprinde un fapt esenial, i anume: unui
ecosistem i este caracteristic o dubl funcionalitate: una natural (sau ecologic) i alta social-
economic [43].
Funcionalitatea ecologic este reprezentat de calitatea componentelor ecosistemului prin
exercitarea anumitor funcii naturale, a cror mbinare complex sigur const n ndeplinirea
funciei generale a ecosistemului de a transforma energia n substan i de a le organiza sub
diferite forme [43].
Pdurile sunt organizate, exist i funcioneaz dup legi proprii i se afl n raport de
condiionare cu mediul n care se dezvolt, fiind puternic influenate de condiiile de mediu, la
rndul lor, influennd puternic puritatea mediului nconjurtor.
Pdurea, din punct de vedere al tiinei biologice, este unul din componentele biocenozei,
avnd un rol activ n conexiunile complexe ale acesteia. Acest aspect a fost studiat intens i nu
exist nici o ndoial cu privire la coninutul biologic al pdurii.
Totodat, resursele forestiere, precum i alte resurse naturale au devenit o parte integrant
a sistemului de relaii de producere, n interiorul cruia are loc procesul de conversie a resurselor
naturale cu valoare de ntrebuinare. n consecin, resursele forestiere ar trebui s fie examinate
i din punct de vedere economic. n acest aspect exist multe abordri cu referire la definirea
locului resurselor forestiere n sistemul de categorii economice, precum i coninutul economic al
acestora [48].
Funcionalitatea social-economic a ecosistemelor forestiere const n capacitatea
acestora de a furniza o serie de bunuri i servicii pentru satisfacerea nevoilor umane [43].
Numeroase ri, cu multe decenii n urm, au contientizat necesitatea evalurii
economice (costului) a resurselor naturale i au nceput activitatea practic la acest
compartiment. n Republica Moldova sunt insuficiente abordri ce vizeaz aspectele respective,
iar necesiti reale de a evalua potenialul resurselor naturale apar doar odat cu dezvoltarea
economiei de pia. Ernst von Weizscker, unul dintre liderii recunoscui ai colii mediului, a
menionat urmtoarele despre importana mediului pentru soluionarea problemelor economice n
lumea contemporan: "Economia de pia poate ruina mediul i pe sine, dac nu permitem
preurilor s spun adevrul ecologic" [48].
21

Examinnd pdurea ca obiect al evalurii economice, este util s lum n consideraie 4
elemente care o caracterizeaz: ca fenomen natural, ca element al sferei economice, ca element al
sferei juridice i ca element al sistemului ecologic teritorial/naional [157].
Lucrrile existente n domeniu conin motivri sistemice detaliate ale noiunii de
pdure ca fenomen natural.
n particular, nc n anul 1912, Morozov G. meniona n publicaiile sale c pdurea
reprezint o comunitate de plante lemnoase, n cadrul creia ele i manifest influena reciproc
una asupra alteia, crend o serie de fenomene noi, proprii arborilor care cresc separat. Prin
urmare, pdurea are capacitate de autoregenerare [151].
n aceeai ordine de idei, Pogrebniak P. scria: Pdurea este o unitate complex a
plantelor forestiere, a animalelor i a mediului ocupat de ele (sol, atmosfer) [162].
n aceast privin, menionm i opinia lui Tkacenko M., care caracterizeaz pdurea ca
element original al landaftului geografic n form de totalitatea arborilor care sunt biologic
interdependeni i influeneaz asupra mediului pe un spaiu mai mult sau mai puin ntins [180].
Pdurea, ca i alte spaii verzi, este unul dintre factorii importani, care ar putea avea un
impact pozitiv asupra recuperrii i stabilizrii mediului, dezvoltrii durabile a tuturor formelor
de via de pe planet [102].
Ecosistemele forestiere, n principal, reprezint rezervoarele eseniale pentru carbon i
generatoare de oxigen. Ponderea pdurilor la componentul stocrii de carbon al ecosistemei
terestre se cifreaz la 60-70% [131].
Lista elementelor abiotice, componente n ecosistemele forestiere, poate fi completat cu
luarea n consideraie a faptului, c factorii abiotici reprezint totalitatea condiiilor mediului
anorganic care influeneaz asupra organismului.
n plus, pdurea, ca sistem ecologic, este influenat i de factorul antropogen, deoarece
activitatea uman influeneaz direct procesul de formare a pdurilor: se observ schimbarea
speciilor ce formeaz pdurile, biocenozelor forestiere, este dereglat regimul hidrologic al
teritoriului, se produce urbanizarea landafturilor, se remarc contaminri tehnogene ale aerului,
solului, apelor subterane [186].
n cadrul abordrii sistemice a examinrii formaiunilor i fenomenelor naturale
complexe, Belov S. ofer urmtoarea interpretare pentru determinarea noiunii de pdure:
Pdurea este un sistem bio-ecologic care se autoregleaz i care include plantri lemnoase,
tufiuri i ierburi, animale, precum i pmntul ocupat (teritoriul, atmosfera) [100].
Remarcm, c opinia lui Lebedev Iu., de asemenea, corespunde concepiilor menionate
anterior, prin faptul c examineaz pdurea ca sistem ecologic care se autoregleaz i const din
22

totalitatea resurselor lemnoase, tufiurilor i ierburilor, cuverturii de muchi i de lichen, litierei,
animalelor i microorganismelor, asociate prin procesul de metabolism i alte fluxuri de energie
i fenomene naturale, precum i de societate [142].
Deoarece pdurile, n rezultatul influenei antropogene, adesea i pierd pentru muli ani
capacitatea de autoregenerare, precum i lund n consideraie continuitatea dintre ele i solul pe
care acestea cresc, n opinia autorului, cea mai potrivit i motivat multilateral este urmtoarea
definiie a noiunii de pdure: Pdurea este un mezoecosistem, care const din totalitatea solului
i resurselor lemnoase, tufiurilor i ierburilor care cresc n el, animalelor, precum i
microorganismelor i a altor componente ale mediului natural nconjurtor, care au legtur
ntre ele i cu mediul extern, i care se influeneaz reciproc.
Pdurile, fiind, primordial, obiect natural, sunt, n acelai timp, i resurse economice. n
viaa real i din punct de vedere istoric, resursele forestiere sunt folosite la fabricarea de mrfuri
i prestarea de servicii necesare populaiei. Pdurea rmne n ntregime i o surs de diferite
tipuri de beneficii naturale care, dup cum este firesc, se schimb n timp i spaiu conform unor
anumite legiti ale procesului de formare a pdurilor. Toate concepiile existente pn n
prezent, practic, se deosebesc ntre ele prin faptul, c examineaz pdurea ca resurs natural sau
ca obiect al muncii umane.
n calitate de obiect al cercetrii economice, problemele pdurii prezint anumite
dificulti specifice, condiionate, n primul rnd, de caracterul ndelungat al procesului de
regenerare a ei, destinaia multifuncional a terenurilor, nivelul nalt al influenei activitii
umane asupra cursului natural de cretere a plantaiilor forestiere, natura problematic a
mecanizrii proceselor de lucru la regenerarea i creterea culturilor forestiere (factorul de
producere principal este cel natural, care nu poate fi mecanizat) etc. [106].
Tradiional, economia forestier, mpreun cu gestiunea silvic, avea ca scop producerea
materialului lemnos pentru prelucrarea industrial cu obinerea materialelor de construcie,
celulozei, hrtiei etc. ns, pdurile mai produc i asemenea beneficii ca: resurse alimentare,
rezerve de pete n bazinele acvatice forestiere, faun forestier, ndeplinesc funcii sociale,
ecologice i de formare a biosferei i a mediului [161].
n ultimii ani, datorit ateniei deosebite acordate de ctre societate caracterului
multilateral al importanei pdurii n restabilirea echilibrului ecologic i asigurarea condiiilor
normale de via pe Pmnt, toate funciile utile ale pdurii sunt promovate printre cele de
importan vital i sunt puse, n esen, n acelai rnd cu funcia de asigurare cu material
lemnos sau cu produse de origine nelemnoas. De aceea, la evaluarea economic a pdurilor, n
special n condiiile economiei de pia, este inadmisibil s ne limitm doar la luarea n calcul a
23

materialului lemnos, este necesar de a examina, de rnd cu resursele materiale diverse, i
celelalte funcii utile ale pdurii. Doar o atare abordare poate proteja sistemele forestiere, din
punct de vedere economic, de folosirea iraional, de retragerea excesiv a resurselor lor din
fondul forestier, precum i poate contribui la depirea tendinelor negative, care condiioneaz
degradarea masivelor de pduri [157].
Pentru o caracterizare mai complet a pdurii, ca element al economiei, este necesar de a
examina diversitatea folosirii ei, n particular, prin prisma resurselor forestiere i ecologice [157].
n acelai context, nu are nsemntate esenial ce se subnelege prin coninutul
economic al noiunii de pdure, ci este important s contientizm, c pdurile au devenit parte
din sfera de producie, i, n dependen de condiiile specifice, desfoar o funcie sau alta. Prin
urmare, pdurea, ca o categorie economic, devine un mijloc de producie, deci, mbrac caracter
multifuncional. "Totui, indiferent de natura sa economic i de funcia ndeplinit, la evaluarea
economic a pdurii, urmeaz a fi luat n calcul ntregul efect pe care pdurea l aduce societii.
Atare fapt este posibil, dac pdurea este privit ca un cumulativ al resurselor i surselor,
utilizarea crora asigur obinerea efectului dat" [183].
Direciile de folosin a resurselor forestiere sunt diverse i reprezint diferite tipuri de
utilizare a pdurii (materiale lemnoase, nelemnoase, secundare i speciale). n cadrul acestora
trebuie s includem flora i fauna forestier, precum i apa (n primul rnd, caracteristicile ei
calitative) i, ntr-o anumit msur, aerul de pdure.
Pdurile servesc drept surs unic de material lemnos. Totodat, necesitatea de material
lemnos nu scade, ci crete, n pofida dezvoltrii industriei de materiale sintetice i plastice. Masa
total a resurselor lemnoase include partea de tulpin a materialului lemnos (care este cel mai des
evaluat), scoara, ramurile, trunchiurile i rdcinile. Modul chimic i chimico-mecanic de
prelucrare au extins considerabil posibilitile de folosire a acestora n economia naional.
Procedeele tehnologice moderne asigur obinerea din materialul lemnos a peste 20 de mii de
tipuri de materiale, substane i compui [100].
Urmtoarea resurs de importan vital a pdurilor o constituie funciile sale ecologice.
n acest context, este necesar de menionat, n primul rnd, c pdurile constitui cel mai mare
furnizor de oxigen, asigurnd aproximativ 40% din oxigenul livrat anual de plantele verzi. Timp
de sute de milioane de ani, vegetaia a sporit coninutul de oxigen n atmosfer pn la 23% ca
mas, ncepnd de la 1-1,5% [142].
Rolul pdurilor n formarea i meninerea compoziiei aerului atmosferic const n
totalitatea influenelor, benefice pentru om i pentru toate organismele vii, proceselor fiziologice,
biofizice, biochimice care au loc n arboret, lstri, subarboret, cuvertura vie a solului i litier.
24

n acelai timp, o importan deosebit o are fotosinteza, n rezultatul creia se produce oxigenul
i se absoarbe bioxidul de carbon. Importana acestui moment crete n special n raport cu
faptul, c activitatea economic a omului este nsoit de o emisie enorm de bioxid de carbon n
mediul natural. n rezultat, potrivit cercetrilor moderne, are loc creterea concentraiei de CO
2

n atmosfer, care condiioneaz efectul de ser i nclzirea global. Consecinele negative ale
acestui fenomen sunt combtute de pduri, fr intervenia omului [157].
Unii economiti consider, c introducerea impozitului pe carbon poate contribui, n mare
msur, la reducerea emisiilor de CO
2
cu cheltuieli minime, doar n cazul n care aceste impozite
acord persoanelor individuale i companiilor alegeri flexibile n ntreprinderea msurilor ce se
impun, ele, posibil, pot deveni puin rezultative ntru asigurarea emisiei volumului stabilit.
Procedura colectrii unui astfel de impozit trebuie s fie neaprat bine elaborat i aplicat n
mod riguros [145].
Pdurile dispun i de o capacitate unic de a crea substana organic primar din natura
anorganic (bioxid de carbon, ap i sruri ale solului) i capacitatea de a regla compoziia
gazoas a atmosferei. Iar ulterior, nsi aceste substane organice primare (glucoza i
dizaharidele) sunt transformate chiar de plante n mii de alte substane: celuloz, lignin, smoal,
grsimi, proteine, uleiuri eterice etc. Substanele organice finite servesc ca hran pentru insecte,
ciuperci i animale. Datorit faptului, c plantele lemnoase au o durat de via de 80-300 de ani,
pdurile pstreaz timp ndelungat substana organic n tulpini, ramuri i rdcini. n rezultat,
din rezervele totale de substan organic ale pmntului, masa lor principal, aproximativ 90%,
este concentrat n pduri [100].
Diapazonul n cretere al activitii economice a omului este nsoit de o presiune
deosebit de mare asupra mediului natural n care acesta locuiete. Adesea, funcia absorbant a
mediului nu reuete s prelucreze influena negativ a civilizaiei asupra ei. Prin urmare, n
regiunile industriale dezvoltate se acumuleaz treptat factori care nrutesc parametrii mediului
i condiiile de via ale oamenilor.
Aciunea sumar a factorilor respectivi i incertitudinea acesteia reprezint o cale spre
reducerea recoltei la hectar pe terenurile arabile i a recoltei de culturi agricole, precum i spre
nrutirea calitii produciei fitotehnice i zootehnice. Deci, pdurile dein rolul de protecie a
mediului, care este deosebit de semnificativ n condiiile create, inndu-se cont de influena
antropogen care este n continu cretere[125, 157, 160].
Masivele de pduri joac un rol multifuncional n pstrarea ciclurilor biochimice ale
naturii. Ele ndeplinesc funcia de protecie a solului i a apelor.
25

De asemenea, este foarte important rolul pdurilor n reinerea contaminrilor tehnogene,
inclusiv a celor radioactive, ale mediului, precum i n reducerea nivelului de zgomot.
Rolul pdurilor de protecie a solurilor const n protejarea stratului superior al solului de
eroziunea cauzat de vnt i ap, creterea cantitii de substane organice n stratul superior al
solului, mbuntirea proprietilor de filtrare ale acestuia, reducerea ngheului solului etc.
Rolul pdurilor n reinerea contaminrilor tehnogene const n absorbia de ctre acestea
a substanelor contaminante din aer, implicarea lor n circuitul bio-geo-chimic i, astfel,
transferul contaminrilor tehnogene la alt nivel calitativ.
Reducerea nivelului de zgomot are loc n rezultatul absorbiei i reflectrii pariale de
coroanele copacilor a energiei acustice care cade asupra lor. Astfel, speciile foioase absorb pn
la 26% i reflect aproximativ 74% din energia acustic care cade asupra lor [170, pag.9].
Rolul pdurilor de protecie a apelor este exprimat prin reglarea deversrii rurilor. Este
recunoscut unanim faptul, c pdurea este cel mai eficient mijloc de reducere a deversrii de
suprafa a apelor din zpada topit i ploaie i transferarea lor n rezervele interne, subterane,
prevenirea scderii rurilor n perioada de var i a dezvoltrii eroziunii cauzate de ap.
n afar de cele menionate, pdurile au i o serie de alte proprieti unice de protecie a
naturii, inclusiv cele de pstrare a resurselor, informative i sanitar-igienice.
Funcia pdurilor de pstrare a resurselor se manifest prin protecia unor asemenea
bioresurse (florei i faunei) i hidroresurse, de protecia crora depinde diapazonul potenialului
de resurse naturale al ntregii regiuni. Pe cnd funcia informativ const n pstrarea fondului
genetic al plantelor i animalelor ce formeaz pdurea i alte specii de plante i animale [104].
Funcia sanitar-igienic a ecosistemelor forestiere const n ionizarea oxigenului i
eliminarea substanelor volatile organice (fitocidelor), precum i n absorbia bioxidului de
carbon, impuritilor toxice i zgomotului, dar i adsorbia prafului suspendat. Pdurile
contribuie la crearea unui regim de temperatur i a unei umiditi relative a aerului, optime
pentru plante i organismele vii.
n ansamblu, masivele de pduri au proprieti de tampon destul de marcante, care
permit landafturilor naturale s reziste asupra influenei ecologice agresive a factorilor externi i
s asigure meninerea stabilitii relative pe teritoriile ocupate de ele [90].
Din punct de vedere spaial, pdurile sunt stabilite pe un anumit teritoriu, ceea ce atribuie
caracter cu aspect regional. La nivel regional, prezena unor surse mari de bogie material, n
plan teritorial, deine o importan deosebit pentru societate. Datorit particularitilor specifice
ale condiiilor climaterice, fiecare regiune se caracterizeaz prin spectrul su calitativ al
26

pdurilor, amplasate pe teritoriul ei, iar calitatea i amplasarea masivelor de pduri n limitele
regiunii influeneaz direct luarea hotrrilor manageriale referitor la exploatarea acestora [120].
n timpul exploatrii resurselor forestiere, pe un anumit teritoriu se formeaz o pia de
producie forestier, care se caracterizeaz prin parametrii si teritoriali de cerere i ofert,
condiionai de particularitile rezervelor teritoriale de materie prim forestier, calitatea
acestora, distana de la consumatori i nivelul de dezvoltare a bazei industriei forestiere [120,
124].
Pentru satisfacerea necesitilor materiale ale societii se folosesc nu doar resurse
forestiere lemnoase, ci i cele indirecte ecologice funciile pdurii, care asigur, n esen,
posibilitatea de obinere a produciei date. Din acest motiv, reglementarea posibilitilor de
folosire a ecosistemelor forestiere nu poate s nu examineze, n afar de resursele forestiere, i
funciile sociale i ecologice ale pdurii. Reglementarea dat apare, n mod natural, din interesul
de a pstra diversitatea biologic a mediului natural ambiant i trebuie s fie ndreptat spre
asigurarea vieii n toate formele de manifestare ale acesteia [123, 153, 157].
Astfel, pdurea, ca obiect al reglementrii economice i juridice, se prezint ca un sistem
ecologic, pentru fiecare component al cruia statul trebuie s stabileasc reguli obligatorii de
folosire a potenialului lui de resurse i de protecie a importanei ei de formare a mediului
(Figura 1.1.1).
Fig. 1.1.1. Pdurea ca obiect al evalurii economice
Sursa: modificat i adaptat de autor n baza [157, p.19]. .
Astfel, argumentele, expuse mai sus, determin necesitatea evalurii economice a
resurselor forestiere n baza estimrii lor ecologice i sociale, cu luarea n consideraie a
particularitilor specifice teritoriale/regionale [157].
Autorul, generaliznd caracteristica pdurii ca obiect al evalurii economice, precum i
avnd n vedere faptul, c ecosistemele forestiere sunt concomitent element - structural
independent al biosferei i obiect al economiei teritoriale, propune i prezint aceste
Pdurea obiect
al evalurii
economice:
totalitatea
resurselor
naturale cu o
valoare concret
Pdurea obiect al evalurii economice, cu
luarea n consideraie a componentei
ecologice:
unul din elementele componente ale
resurselor naturale regenerabile, care au o
valoare economic i ecologic concret i
pot aduce, cu condiia gestionrii silvice
rezonabile, un venit permanent, precum i
pot asigura funciile ecologice care nu sunt
compensate de alte surse
Pdurea obiect
al evalurii ecologice:
totalitatea
parametrilor
cantitativi i calitativi
care caracterizeaz
productivitatea
biologic a
ecosistemelor
forestiere
27

interdependene n forma unui sistem ecologico-economic, ce const din: funciile ecologice i
sociale E, resursele auxiliar-industriale A, resursele lemnoase L, resursele de uz special
S, care n continuare va fi numit sistemul EALS (Figura 1.1.2). Respectiv, funciile ecologice n
sistemul EALS se prezint n partea de sus a sferei (ecologia), acestea neavnd aspect concret de
marf. n cealalt jumtate a sferei sunt situate resursele forestier care au aspect de marf i se
refer, n primul rnd, la economie, toate componentele sistemului sunt asociate ntre ele i se
influeneaz reciproc [46, 157].

Fig. 1.1.2. Pdurea ca sistem ecologico-economic
Sursa: modificat i adaptat de autor n baza [157, p.20].
Deci, pdurea, ca element structural independent al biosferei, produce permanent o sum
de beneficii social utile, asociate ntre ele i cu mediul nconjurtor. Acestea, indiferent de
multitudinea i diversitatea sa esenial, pot fi grupate dup cum urmeaz:
- funciile ecologice ale ecosistemelor forestiere, adic serviciile poteniale (de protecie
i reglare a apelor, de producere a oxigenului, de purificare a aerului de contaminri, de cretere
a productivitii culturilor agricole etc.) E
123n
;
- resursele de utilizare auxiliar (ciuperci, pomuoare, plante medicinale, cosit etc.)
A
123n
;
- resurse de materie prim de origine lemnoas (material lemnos, rdcini, ramuri,
verdea tehnic, scoar etc.) L
123n
;
- resurse cu utilizare special (vntoare, terenuri agricole, cercetri tiinifice etc.)
S
123n
[46, 157].
28

Interaciunea mediului i economiei n sistemul EALS are loc att prin intermediul
legturii reciproce ntre componentele ecosistemului forestier, ct i prin prisma sistemului
juridic al societii, i const n regulile generale obligatorii de folosire a grupului de produse
poteniale, care, la rndul lor, se divizeaz ntr-o multitudine de sectoare mai mici, de asemenea
schimbndu-se n timp i spaiu [46, 157].
n acest context, examinm pdurea ca un sistem ecologico-economic, ce const din
urmtoarele componente obligatorii, legate ntre ele i interdependente cu mediul nconjurtor,
inclusiv: resursele lemnoase, resursele auxiliar-industriale, resursele de uz special, funciile
ecologice i sociale [46, 157].

1.2. Principalele elemente ale evalurii economice a
diferitor tipuri de resurse forestiere

n ultima perioad de timp, problema evalurii economice a resurselor naturale, inclusiv a
celor forestiere atrage tot mai mult atenia cercettorilor, graie importanei practice crescnd.
Tuiniia O., cu mult timp n urm, meniona c relaiile dintre societate i natur trebuie s fie
examinate ca relaii cu aspect economic [48, 182]. Viaa a confirmat, c afirmaia dat este
actual i n prezent.
Evaluarea economic a resurselor forestiere contribuie la trecerea de la o gospodrire
silvic orientat pe producia din lemn la una bazat pe utilizarea complex a pdurii. n multe
ri europene o astfel de preocupare a devenit realitate economic, deoarece funciile de
protecie, exercitate de pduri, au capacitatea de a menine la timpul prezent valori economice,
care, deteriorate odat cu declinul pdurilor, nu mai pot fi obinute prin lucrri ulterioare de
reconstrucie ecologic dect cu foarte mari dificulti, cheltuieli enorme i ntr-o perioad
ndelungat [45].
Precizm, c de cercetarea aspectelor cu privire la evaluarea economic a resurselor
naturale biologic regenerabile, inclusiv a celor forestiere, se ocup specialiti din diverse
domenii, inclusiv: economiti, biologi, geografi, matematicieni, precum i reprezentani ai altor
tiine. n acest context, au fost elaborate o serie de recomandri care reflect poziiile
reprezentanilor diferitor domenii ale tiinei i care nu sunt ntotdeauna aceleai potrivit
coninutului. ns, nu s-a putut obine o opinie unic. Menionm i recunoatem la general, c
capacitatea de producere a naturii trebuie s dispun de o evaluare economic corespunztoare.
Cu siguran, acest fapt se refer completamente, n primul rnd, la ecosistemele forestiere [45].
Resursele forestiere sunt evaluate cu ajutorul indicilor care se refer la: suprafaa total a
fondului silvic, inclusiv a celui acoperit nemijlocit de pduri; suprafeele rempdurite n decurs
29

de un an; plantarea perdelelor forestiere de protecie; cantitatea de lemn recoltat; pierderile de
suprafee forestiere n rezultatul incendiilor i inundaiilor; i investiiile necesare pentru
realizarea msurilor de protecie ale pdurilor.
Numeroi economiti, silvicultori i gestionari de pduri se ocup de evaluarea funciilor
productive i protective ale pdurii. Metodologiile, aplicate n acest scop, sunt diferite, de regul,
pentru aprecierea n bani a valorii resurselor forestiere, se iau n calcul urmtoarele izvoare ale
valorii: pmntul, munca, capitalul i managementul, fr de care ceilali factori nu pot fi
evideniai pe deplin. Evaluarea economic a serviciilor (considernd funciile ca noiuni
abstracte) de protecie a pdurilor este n raport cu un nivel concret de dezvoltare a societii
umane [48, 85, 105, 157].
n literatura tiinific, n special cea din ultima perioad de timp, cnd a nceput s se
acorde o atenie sporit caracterului economic al pdurii, au fost examinate mai profund i
dezvoltate diferite idei i abordri ale evalurii economice a acesteia. Analiza respectiv
demonstreaz o diversitate mare, n particular, a noiunii de evaluare economic a pdurii. n
acest context, se folosesc termenii: evaluare cadastral, rent diferenial, taxe forestiere,
cheltuieli marginale, impozite forestiere, cheltuieli compensatoare, rent departamental,
cheltuieli substituibile, evaluare ecologico-economic etc. [88, 113, 135, 137, 153, 160]. n
general, majoritatea acestor noiuni sunt bazate pe evaluarea unui tip concret de resurse forestiere
sau terenuri silvice.
Evaluarea pdurii ca ecosistem a fost descris n lucrrile cercettorilor Turchevici I.V.,
Tuiniia O. Iu., Lebedev Iu. V. etc. [138-142, 182, 183, 184]. n aceste lucrri se menioneaz
necesitatea elaborrii abordrilor metodice fa de o evaluare la fel de veridic, att a resurselor
forestiere, ct i a funciilor ecologice i sociale ale pdurii.
n practic, evaluarea pdurii ca ecosistem (interaciunii pmntului, masei lemnoase,
tufiurilor i ierbii, animalelor, microorganismelor i altor componente ale mediului natural,
legate ntre ele i cu mediul extern, i care se influeneaz reciproc) are loc, de obicei, n mod
generalizat, cu ajutorul unor coeficieni speciali elaborai pentru evaluarea masei lemnoase sau se
reduce la evaluarea terenurilor silvice. De exemplu, metodica evalurii economice a celor mai
importante tipuri de resurse naturale recomand acceptarea temporar a rolurilor de protecie a
mediului i de recreare a pdurilor din primul grup funcional, la nivelul evalurii triple a valorii
lor de exploatare, ns nu sub evaluarea cadastral a pmntului arabil [45, 138-142].
Evaluarea pdurii, fr a ine cont de factorii ecologici, avnd n vedre diapazonul
contemporan de gestiune a naturii, se soldeaz cu pierderi greu de acoperit n funcionarea
landafturilor naturale, cu consecine negative economice i sociale. Mai mult dect att, n
30

condiiile creterii diapazonului de industrializare a muncii i dezvoltare a urbanizrii vieii,
inevitabil, cresc posibilitile de degradare i a nsi ecosistemelor forestiere, ceea ce, n esen,
duce la o nou agravare a situaiei ecologice. Din aceste considerente, apare necesitatea de a
examina pdurile nu doar ca resurs de utilitate industrial, ci i ca tezaur natural naional. Cu
alte cuvinte, sarcina const n a atinge compatibilitatea i echilibrul ambelor abordri care
examineaz pdurea ca valoare absolut i ca obiect de consum, pentru a exclude att dominarea
evalurii particularitilor de consum, ct i a evalurii valorii lor absolute [105, 123, 157].
n aceast ordine de idei, autorul definete evaluarea economic a ecosistemelor
forestiere ca, i) totalitatea aciunilor de determinare a importanei (valorii) factorilor obiectului
natural multifuncional, folosit pentru satisfacerea direct a necesitilor omului i care, n acelai
timp, servete la formarea condiiilor mediate de via a acestuia i obinerea, n rezultatul
acestor aciuni, informaiei privind nivelul total de profitabilitate a obiectelor evalurii, corectat
cu mrimea daunelor ecologice; ii) expresia valoric a efectului economic maxim posibil, obinut
de la unitatea de suprafa a terenurilor fondului forestier la folosirea rezonabil a tuturor
tipurilor de resurse.
n practica modern se mai ntlnete i evaluarea economic a resurselor funciar-
forestiere. n particular, evaluarea economic a terenurilor silvice, precum i a altor categorii de
terenuri, se folosete la calculul plilor ncasate de la persoanele fizice i juridice, n interesele
crora are loc perceperea lor, precum i n scopurile fiscale ale statului, i exprim n form
bneasc utilitatea sectoarelor terenurilor date. Este necesar de presupus, c expresia valoric
cantitativ a potenialului utilitii resurselor ecosistemelor forestiere ar putea deveni o
component important la determinarea valorilor acestora n componena bogiei naionale a
teritoriului. Expresia respectiv este necesar i la elaborarea msurilor de stimulare a folosirii
raionale a ecosistemelor forestiere. Totodat, prezena unor caracteristici cantitative similare ar
oferi posibilitatea de determinare mai complex a eficienei activitii economice i a nivelului
de folosire a productivitii poteniale a terenurilor silvice, precum i de identificare a daunelor
cauzate de incendiile pdurilor, duntorii i bolile pdurii [157, 166].
Nivelul de utilizare a resurselor naturale, atins n prezent, face indiscutabil i necesitatea
de a fi luate n consideraie la evaluarea economic a ecosistemelor forestiere i a valorii lor
non-utuilizare, care const n importana decisiv a pdurii ca regulator natural al echilibrului
i vitalitii mediului natural. Avnd n vedere importana deosebit a acestui moment, parametrii
economici ai evalurii trebuie s fie completai cu cei ecologici [18, 19, 157, 208].
Importana multifuncional a ecosistemelor forestiere contribuie la necesitatea utilizrii
diferitor principii de evaluare economic a tipurilor de beneficii naturale ale acestora. Indiferent
31

de faptul, c pdurea, ca ecosistem, reprezint un tot ntreg, n opinia autorului, nu este posibil de
evaluat pdurea din punct de vedere economic cu ajutorul unui singur procedeu. De aceea,
ecosistemul forestier trebuie s fie examinat ca totalitate a resurselor, fiecare dintre care urmeaz
a fi evaluat de sine stttor. Deci, numai suma evalurilor date poate oferi o imagine privind
valoarea ecosistemului forestier ca un tot ntreg.
Potrivit studiului literaturii de specialitate, n general, toate abordrile evalurii
economice a resurselor naturale i a ecosistemelor forestiere, n particular, pot fi bazate pe
abordarea de cheltuieli, de rent, de cost alternativ, de evaluare subiectiv i de valoare
economic total (Anexa 1.2.1). n acelai timp, abordrile enumerate nu sunt separate, ci se
intersecteaz n multe aspecte [18, 19, 157].
Direcia, ntemeiat pe evaluarea ecosistemelor forestiere conform cheltuielilor suportate
pentru regenerarea lor, se bazeaz pe presupunerea faptului c, reieind din factorii naturali,
ecosistemele forestiere sunt pregtite i pentru a fi exploatate. Avnd n vedere faptul, c pdurea
este un dar al naturii, la temelia valorii economice a resurselor forestiere se afl cheltuielile
activitii economice a omului, pentru reconstrucia i creterea masivelor de pduri. Preul
mediu al pdurii se determin prin mprirea sumei planificate a cheltuielilor pentru gestionarea
gospodriei silvice la suprafaa posibilitii de parchet. n opinia autorului, efectuarea evalurii
economice, conform abordrii de cheltuieli, este problematic att n plan metodic, ct i n plan
practic, deoarece:
- lipsete evidena funciilor ecologice i sociale a ecosistemelor forestiere;
- cele mai calitative i avantajos localizate resurse forestiere vor obine evaluarea cea mai
joas, deoarece cu ct este mai nalt calitatea pdurii, cu att mai puine cheltuieli sunt necesare
pentru exploatarea ei i, astfel, are loc distorsionarea valorii veritabile a resurselor forestiere
[135, 157].
n calitate de a doua abordare a evalurii economice a ecosistemelor forestiere poate fi
utilizat abordarea de rent. n sensul larg, n cadrul teoriei economice, prin rent se subnelege
venitul sau suma mijloacelor bneti achitate pentru folosirea unor anumite bunuri pentru o
anumit perioad [157].
Mecanismul contemporan al formrii rentei funciare are drept component structural
existena preurilor de intervenie la principalele produse, prin intermediul crora se regleaz
oferta i cererea.
Exist mai multe tipuri de rent:
32

a. renta absolut ncasat de toi proprietarii funciari, indiferent de calitatea terenului
pe care l dein n proprietate. Ca mrime absolut, renta este egal cu diferena dintre preul de
vnzare al produselor i costul lor, plus profitul (formula 1.2.1).
Rab = Prv - (Cv + Pr) (1.2.1)
Rab renta absolut
Prv preul de vnzare
Cv -costul vnzrilor
Pr profitul.
n mrime relativ, renta se exprim ca rat fa de veniturile ncasate de terenul arendat.
b. renta diferenial (I i II), inclusiv:
- renta diferenial I provine din diferena de fertilitate dintre terenuri, fiind rezultatul
cheltuielilor mai mici cu care se obin produsele pe terenurile fertile, n condiiile n care preul
de vnzare este determinat de cheltuielile realizate pe terenurile mai slabe;
- renta diferenial II caracteristic agriculturii intensive, format ca diferen ntre
randamentul a dou sau mai multe investiii succesive sau simultane (pe suprafee diferite) de
capital i de munc.
Direcia neoclasic folosete o alt abordare: reprezentanii neoclasici se bazeaz pe
concepia cheltuielilor marginale. Neoclasicii sunt interesai nu de cine creeaz renta, ci de
factorii de care depinde nivelul la care aceasta este stabilit [157].
n rezultatul studierii acestei probleme, obinem dou concluzii. n primul rnd, nivelul
rentei se afl n dependen direct de oferta neelastic, i, n al doilea rnd, nivelul rentei
depinde de cererea pentru produsul finit [157].
n economia de pia, pmntul devine obiect al vnzrii-cumprrii avnd un anumit
pre. Proprietarul pmntului tinde s-l comercializeze pentru o anumit sum de bani, care dac
ar fi depozitat la banc, ar aduce un procent anual egal cu renta anual, de aceea preul
pmntului depinde de dimensiunile rentei funciare i de rata dobnzii pentru mprumuturi [5,
157, 170].
n ultimul timp, n occident este recunoscut faptul c teoria neoclasic principal este n
criz, n special n curentul ei ortodox-monetarist. Teoria respectiv nu poate da rspuns la
asemenea probleme acute ale contemporaneitii, cum ar fi: stagflaia, pstrarea naturii pentru
generaiile viitoare etc. Acest fapt este confirmat de materialele Conferenei ONU pentru
dezvoltarea mediului n Rio de Janeiro (1992), din care reiese c cunotinele economice
moderne, care au creat civilizaia tehnogen, industrial i psihologia consumului, nu corespund
cerinelor timpului i au ncetat s corespund scopurilor unei societi sntoase din punctul de
33

vedere social i ecologic. Locul acestora trebuie substituit cu teoriile cu orientare socio-natural
i informaional-analitic, precum i teorii care ar crete rolul statului n gestiunea naturii [123,
157].
La mijlocul anilor 80 ai secolului XX, unele coli economico-tiinifice au propus, n
cadrul sistemului planificat-centralizat, o perioad de evoluie la evaluarea pe baz de rent a
resurselor naturale. La temelia acestora era evaluarea economic comparativ a anumitor tipuri
de resurse naturale, cu luarea n consideraie a multitudinii de efecte utile obinute de la folosirea
lor att n prezent, ct i n perspectiv. Se presupunea determinarea rentei la elaborarea
planurilor optime privind diferena de cheltuieli pentru obinerea materiei prime n condiii
marginale (limit) i concrete (evaluate). Nivelul de cheltuieli marginale trebuia s fie stabilit de
ctre stat pentru o anumit perioad de timp, cu luarea n consideraie a restriciilor ecologice
referitoare la resurse [157, 164, 187].
Metodologia dat a creat posibilitatea de a desfura evaluri comparative al potenialului
natural i de resurse a diferitor teritorii, de a lua n calcul diferenele care reiese din condiiile
climaterice i a permis, n baza unor criterii obiective, construirea relaiilor inter-bugetare. A fost
dezvoltat teoria folosirii spaiului i amplasrii producerii, indivizibil legat de teoria rentei,
care a fost nemeritat ignorat de teoreticienii englezi: Adam Smith, David Ricardo etc. [172].
Aceast lacun esenial a teoriilor engleze a fost indicat de muli cercettori. n
particular, A. Marshall le sugereaz economitilor englezi s manifeste interes fa de
circumstana dat, deoarece diferena de amplasare n raport cu cele mai bune piee reprezint un
factor la fel de puternic de apariie a productivitii n acces, ca i diferena de fertilitate [175].
Teoria cercettorilor rui referitor la rent a evitat neajunsurile teoriei engleze i a adus
un aport important la dezvoltarea teoriei spaiului. n opinia autorului, analiza teoretic n cauz
a rentei funciare, n aspect istoric, este just i pentru renta forestier. Renta forestier este
supraprofitul (venitul), bazele cruia sunt puse de natur, care se poate forma la productor, n
particular, n cazul comercializrii produciei lemnoase i nelemnoase pe pia. n cazul abordrii
de rent se ia n consideraie att mrimea venitului de la folosirea resurselor pdurii, ct i
mrimea cheltuielile pentru crearea unor noi resurse. Indicele venitului dat, obinut de o unitate
de resurs utilizat, se determin ca diferena dintre preul produciei exploatrii forestiere i
cheltuielile pentru obinerea ei.
n acelai timp, dup cum a artat practica unor ri, adesea, piaa contravine scopului de
pstrare a echilibrului ecologic ca baz pentru existena economiei i societii n general. Acest
lucru impune o ameninare real pentru sntatea populaiei i necesit cheltuieli permanent n
34

cretere pentru curarea contaminrilor cauzate de activitatea economic. n legtur cu acest
fapt, crete nespus de mult rolul ecologic al pdurii.
Astfel, piaa permite evaluarea, mai mult sau mai puin satisfctoare, a unei singure
funcii a ecosistemelor forestiere asigurarea cu resurse forestiere. Prin urmare, funciile ce
constau n asigurarea vital nu sunt examinate de pia, dei sunt deosebit de importante pentru
ecosistem. n afar de concepiile tradiionale ale evalurii economice a resurselor forestiere de
cheltuieli i de rent n ultimul timp se dezvolt metodele indirecte de evaluare [157].
Una din metodele indirecte de evaluare a resurselor naturii este concepia costului
alternativ, ce permite evaluarea funciilor ecologice ale pdurilor, fr pre de pia, prin
veniturile i profiturile ratate, care au putut fi obinute la folosirea pdurilor nu n urma
exploatrii/ producerii masei lemnoase, ci n alte scopuri, de exemplu de recreere sau protecie.
Concepia costului alternativ, ntr-o anumit msur, este n raport cu concepia
cheltuielilor, cu ct este mai mic costul alternativ al bunului natural, cu att mai puine cheltuieli
sunt necesare pentru compensarea pierderilor economice pentru pstrarea acestui bun [122]. n
opinia autorului, abordarea dat poate fi utilizat pentru evaluarea economic a funciilor
ecologice ale pdurilor.
Concepia evalurii subiective a costului se bazeaz pe determinarea preurilor de pia
prin stabilirea la o anumit categorie de persoane a unei evaluri evidente a setului ecologic de
beneficii. Se efectueaz o anchet n scopul depistrii preferinelor oamenilor n ceea ce privete
mrfurile indisponibile pe pia (care sunt pn acum gratis), se adreseaz ntrebarea: ct ar dori
s plteasc pentru anumite mbuntiri a mrfurilor respective sau pentru prevenirea
modificrilor negative n acestea. Scopul metodei const n a elucida gradul de pregtire a
persoanelor anchetate privind achitarea pentru anumite resurse naturale ale pdurii. Atare metod
se folosete destul de frecvent n strintate, ns n condiiile Republicii Moldova are aplicare
limitat, dat fiind faptul, c populaia autohton s-a obinuit cu exploatarea gratuit a naturii i
persist o atitudine negativ fa de asemenea anchete. Plus la aceasta, evaluarea gradului de
pregtire privind achitarea n teorie, adesea, nu corespunde cu practica, ceea ce distorsioneaz
valoarea real a resurselor naturale i, n particular, a celor forestiere.
Din punctul de vedere al complexitii abordrii evalurii serviciilor mediului, o
importan deosebit posed conceptul Valoarea Economic Total (VET) [18, 19]. Valoarea
Economic Total este suma a 4 indicatori: VET costul folosirii + costul nefolosirii = costul
direct al folosirii + costul indirect al folosirii + costul posibil + costul existenei.
Structura general a indicatorului agregat al Valorii Economice Totale este prezentat n
Anexa 1.2.1.
35

Cel mai reuit, costul utilizrii se supune evalurii economice. Astfel, costul direct al
utilizrii, oferit de pdure, const din: fabricarea durabil (inepuizabil) a materialului lemnos;
plante medicinale; produse auxiliare (ciuperci, pomuoare, nuci etc.); turism; vntoare i pescuit
etc. Toi indicatorii respectivi sunt sesizabili i posed preul su, iar sumarea acestora va
constitui costul direct.
O problem mai complicat const n determinarea costului indirect al utilizrii. n unele
cercetri costul indirect de utilizare a pdurii este constituit din urmtorii indicatori, inclusiv:
atenuarea efectului de ser; spoprirea fertilitii solurilor, funciile de reglare a apelor (protecie
de inundaii) etc.
Menionm, c mai dificil pentru calcule se prezint indicatorii costului posibil, deoarece
este legat de conservarea resursei biologice pentru posibilitatea de folosire a ei n viitor. n acest
caz, costul posibil este suma corectat a costului direct i indirect al utilizrii.
Astfel, concepia dat integreaz n sine cteva metode de evaluare, att directe, ct i
indirecte, ns are i o serie de neajunsuri. Deci, pentru evaluarea costului existenei, care este o
ncercare de a evalua din punct de vedere economic unele aspecte etice i estetice destul de fine
(de ex., valoarea naturii propriu-zise, valoarea estetic a naturii pentru om, datoria de pstrare a
naturii fa de generaiile viitoare etc.), se aplic abordrile economice simplificate, asociate mai
nti de toate cu teoria disponibilitii de a plti, determinat cu folosirea metodelor de anchetare
[18, 19].
nsi principiile evalurii economice a rolului pdurii n meninerea compoziiei aerului
atmosferic (producerea oxigenului) au constituit obiectul de studiu al multor savani i
cercettori [114, 147, 150]. Principiile date se bazeaz pe determinarea mrimii cheltuielilor
pentru crearea sistemelor tehnice sau biologice echivalente cu pdurile. Evaluarea economic a
funciilor de protecie a mediului poate fi efectuat prin intermediul diferitor metode. n
particular, prin rolul pdurilor de protecie a apelor se nelege acumularea de road sau creterea
cantitii de ap pe teritoriul dat, care se exprim prin creterea debitului rurilor. Iar funcia de
reglare a apelor se manifest prin atenuarea viiturilor, precum i prin creterea debiturilor
rurilor. Mecanismul de reglare a apelor const n posibilitatea transformrii fluxului de
suprafa n flux din interiorul solului i subteran, unde viteza apei este de zeci i sute de ori mai
mic, dect pe suprafaa solului [147]. Evaluarea economic a rolului pdurii de protecie i
reglare a apelor ncepe cu evaluarea apei n sursele de suprafa i subterane, avnd n vedere
creterea debitului rurilor n dependen de mpdurirea teritoriului i a altor indicatori.
Specificul ei const n luarea n calcul a structurii arboretului, precizarea datelor privind
componenta de suprafa i subteran a debitului de ap i, n principiu, determinarea creterii
36

debitului. n acelai timp, este necesar de luat n consideraie faptul c pn n prezent resursele
de ap n Republica Moldova sunt practic gratuite. Plile existente sunt de natur simbolic.
Evaluarea economic a pdurii n purificarea aerului atmosferic cel mai frecvent se
propune de efectuat n baza cheltuielilor necesare pentru reducerea (sau prevenirea)
contaminrilor date pn la o norm stabilit. Cu alte cuvinte, principiul dat este analogic
principiului de cheltuieli substituibile.
Ca materiale de referin pentru evaluarea economic a rolului pdurii n purificarea
aerului atmosferic de contaminri tehnogene vor servi evaluarea economic a influenei
substanelor contaminante absorbite de pdure asupra consumatorilor produciei exploatrii
forestiere, modificrii diversitii biologice n ecosistemele forestiere, tulburarea ciclurilor
biochimice, extinderea teritoriului cu condiii ecologice nefavorabile.
Evaluarea economic a rolului pdurii de protecie a solului const n determinarea
mrimii rentei de la adaosul de productivitate a culturilor agricole, mrimii pierderilor prevenite
de la eroziunea solurilor, cauzat de ape i vnt. n sistemul msurilor ndreptate spre creterea
productivitii culturilor crescute pe aceste sectoare i pstrarea fertilitii pmnturilor agricole,
un rol important l ocup perdelele de protecie a cmpurilor. Autorul propune efectuarea
evalurii economice a funciei pdurii de protecie a solului i de protecie a cmpurilor conform
schemei din Figura 1.2.1.

Fig. 1.2.1. Schema evalurii economice a funciilor pdurii
de protecie a solului i cmpurilor
Sursa: modificat i adaptat de autor n baza [125, 157, p.35].
Diferena dintre profitabilitatea pmnturilor agricole, care se afl sub protecia
perdelelor forestiere i care nu se afl n apropierea acestora, va prezenta efectul concret adus de
fiile de protecie a cmpurilor.
37

Analogic se efectueaz evaluarea fiilor forestiere de protecie de-a lungul cilor ferate
i drumurilor, pe pantele digurilor i barajelor, n jurul rezervoarelor de ap. n acest scop, n
fiecare caz concret, trebuie s cunoatem mrimea anual a pierderilor prevenite sau a
cheltuielilor prevenite datorit influenei protective a pdurii, evaluarea pdurii ca mijloc cu
importan deosebit de producere n sfera economic, iar n sens ecologic ca element al
naturii, va permite determinarea mai motivat a eficienei variantelor alternative de folosire
economic a teritoriilor.
Astfel, cele expuse mai sus motiveaz necesitatea estimrii economice a ecosistemelor
forestiere i face obligatorie examinarea evalurii economice a pdurilor cu luarea n
consideraie a componentei ecologice i sociale.

1.3. Analiza criteriilor de evaluare economic a resurselor forestiere

Diversitatea biologic constituie baza durabilitii mediului natural fa de impactul
negativ al proceselor naturale sau antropogene. Pe lng aceasta, biodiversitatea este important
nu doar din punct de vedere ecologic, dar i al valorii ei economice, adic la analiza mediului
natural, ca surs de materie prim a economiei naionale.
Conform conceptului economic al valorilor (costurilor), resursele naturale sau bunurile,
liber accesibile tuturor care intenioneaz s le consume, nu posed valoare economic. Cnd
oamenii ncep s-i exprime preferinele fa de un anumit bun al mediului ambiant,
presupunnd, c vor cheltui o anumit sum de bani pentru ameliorarea, restabilirea, nlocuirea
unei anumite resurse naturale, precum i de a se proteja contra polurii n continuare a mediului,
n acest caz bunurile respective capt valoare n aspect economic [18, 19].
La existenta pieelor date, valoarea unui bun este determinat de aceste piee. ns,
pieele, ntr-o anumit msur, sunt imperfecte, fapt ce introduce denaturri n mecanismul lor
de aciune, iar n cazul multor tipuri de bunuri ecologice,n genere, pieele nu exist i se
apeleaz la ajutorul diverselor metode de estimare [18, 19].
Cererea i oferta de pia, precum i nivelul de dezvoltare a tehnicii i tehnologiei de
producere, determin nivelul de folosire a unor componente aparte ale ecosistemului forestier
(sistemul ecologico economic EALS).
Caracteristica ecosistemului forestier, ca parte a sistemului ecologico-economic EALS, se
determin nu att prin sumarea proprietilor componentelor ei separate, ct prin proprietile
structurii acesteia. Sarcina const n mbinarea, ntr-un tot ntreg, a unor componente destul de
38

specifice ale ecosistemului forestier i elaborarea, n baza acesteia, a principiilor de evaluare
economic a resurselor forestiere i a eficienei de folosire a lor.
Reieind din premisele teoretice, precum i avnd n vedere faptul, c pdurea este un
sistem ecologico-economic, care se dezvolt i se modific n continuu n timp i spaiu, i, n
acelai timp, este un component deosebit de important al biosferei, printre criteriile evalurii
economice a ecosistemelor forestiere se enumer [46, 104 - 106, 111, 120, 149, 157]:
1. Criteriul complexitii evidenei cantitative i evalurii valorice a tuturor
componentelor ecosistemului forestier. Importana practic a acestui principiu const n faptul,
c el necesit folosirea deplin i complex a resurselor forestiere ntr-o anumit regiune, n
scopul asigurrii utilizrii optime a tuturor componentelor pdurii cu luarea n consideraie a
principiilor de protecie a mediului. n prezent, reglementarea forestier ia n consideraie, cu
preponderen, o component a sistemului EALS rezervele de material lemnos. Toate celelalte
resurse sunt, n principiu, de natur descriptiv. Complexitatea evalurii presupune inventarierea
nu doar a resurselor lemnoase, arboretului, subarboretului i litierii, dar i a ciupercilor,
pomuoarelor, faunei etc. Numai n asemenea caz putem s obinem o imagine suficient de
deplin despre valoarea economic a tipului dat de resurse.
2. Criteriul diferenierii regionale a evalurilor presupune o scar diferit de evaluri ale
componentelor calitativ omogene ale ecosistemului forestier n dependen de condiiile natural-
geografice, ecologice i economice ale teritoriului n care sunt amplasate resursele date. Aceasta
este necesar dat fiind faptul, c resursele forestiere, ca un component al mediului stabilit n spaiu
i teritoriu, are o nuan regional. Datorit naturii specifice a condiiilor natural-climaterice ale
regiunii, fiecare din acestea se caracterizeaz print-un spectru calitativ diferit de resurse naturale.
n fine, anume calitatea i distana resurselor forestiere n limitele regiunii influeneaz decisiv
luarea hotrrilor manageriale i alegerea sectoarelor de exploatare a acestora.
3. Criteriul de luare n calcul a pieei resurselor forestiere a teritoriului. n procesul de
evaluare economic a resurselor forestiere este necesar de a se orienta spre piaa intern,
deoarece n cadrul unei regiuni concrete se formeaz o pia anumit de producie forestier, care
se caracterizeaz, n fiecare caz aparte, prin parametrii si de cerere i ofert.
Sectorul antreprenorial al regiunii, care se specializeaz n prelucrarea resurselor
forestiere, se orienteaz spre preurile de pia ale produciei forestiere i la prezena forelor de
producere existente pentru prelucrarea materiei prime n producie finit i a cilor de transport
comode, volumul pieelor de desfacere att pentru materia prim, ct i pentru producia
forestier finit.
39

4. Criteriul de preferin sau luare n calcul a deficitului unor anumite componente ale
ecosistemului forestier presupune, c componentele de nenlocuit i mai deficitare sunt evaluate
mai nalt dect cele mai puin deficitare. Numeroase funcii ecologice nu posed preuri de pia,
deoarece nu au form de marf, ns proprietile acestora nu pot fi nlocuite (producerea
oxigenului, absorbia gazelor nocive, purificarea aerului), din aceste motive trebuie s obin cea
mai nalt evaluare.
Mai deficitare pot fi unele componente ale sistemului EALS, n dependen de raionul de
amplasare a resurselor forestiere, vrsta pdurii, scopurile i tendinele economiei naionale. De
exemplu, n pdurile cu densitate i bonitate mic uneori cele mai deficitare i, prin urmare, cele
mai preioase pot fi ciupercile, pomuoarele i alte produse auxiliare ale pdurii.
5. Criteriul dinamicitii evalurilor absolute n timp necesit elaborarea evalurilor de
prognoz, care iau n calcul modificrile viitoare posibile ale condiiilor ecologico-economice, ce
influeneaz nivelul de deficit att a componentelor separate, ct i a ecosistemului n ntregime.
Nivelul de evaluare a materialului lemnos, a ciupercilor sau pomuoarelor etc., precum i a
funciilor ecologice i sociale nu poate fi acelai n prezent i n viitor.
6. Criteriul de luare n calcul i evaluare a efectului ecologic sau daunelor ce necesit
concomitent calculul rezultatului direct de la folosirea unor anumite componente ale
ecosistemului forestier sau a daunelor. De exemplu, extragerea arborilor, care nu au ajuns la
vrsta exploatabilitii, cauzeaz anumite daune.
O asemenea abordare condiioneaz necesitatea elaborrii unei implementri practice a
metodelor economico-matematice de cercetare a modelelor ecosistemelor forestiere i
soluionarea practic a prolemelor cu ajutorul computerelor. Se presupune, c omul care dispune
de metode moderne de cercetri economice i tehnic de calcul poate prognoza, n baza unei
cantiti mari de date empirice, acumulate de tiinele exacte pe o perioad ndelungat, urmrile
ecologice posibile ale activitii antropogene n natur. Experiena unor ri cu economie de pia
dezvoltat denot despre faptul, c bazndu-ne numai pe pia n timpul evalurii att a
resurselor naturale, ct i a celor forestiere, fr s lum n consideraie factorul ecologic, adesea,
ne ciocnim de urmri ecologice negative.
Pe lng motivarea principiilor de evaluare, o sarcin important a caracteristicii
economice este selectarea criteriului. n acest caz, sarcina se complic n legtur cu evaluarea
rolului ecologic al ecosistemelor forestiere. Evaluarea economic a pdurilor const n
determinarea indicatorilor calitativi i cantitativi care caracterizeaz utilitile ecosistemelor
forestiere, precum i n calcul echivalentelor monetare ale acestor indicatori, conform aspectului
rezultativ i de cheltuieli, cu ajustarea pentru daunele (beneficiile) ecologice la exploatare,
40

precum i cu luarea n consideraie a particularitilor teritoriale. Experiena cercettorilor strini
privind problema analizat este expus ntr-o serie de publicaii [64, 65, 79, 81, 82, 93, 144, 161,
193].
n multe ri, evaluarea economic a resurselor forestiere se baza pe diferite criterii:
- conform rezervei efective prin calculul costului ntregului material lemnos disponibil
pe picior conform preurilor stabilite, cu deducerea cheltuielilor pentru exploatarea forestier;
- conform cheltuielilor de producere metoda const n calculul procentelor pentru
preul normativ al pmntului, cheltuielilor curente pentru gestionarea silvic, cu deducerea
venitului de la tierile intermediare;
- conform venitului metoda const n evaluarea venitului de la arboretul exploatabil,
diminuat cu cheltuielile de tiere i transportare a acestuia.
Toate metodele enumerate ofer un rezultat diferit.
n rile cu economia de pia dezvoltat, preurile la unitatea de material lemnos se
formeaz prin aciunea mai multor factori interdependeni. Printre aceti factori, specialitii
americani menioneaz: dimensiunile unitii amenajistice; tipul tierii; rezervele de material
lemnos pe unitate de suprafa mpdurit i volumul mediu al fusului; volumul construciei /
reparaiei drumurilor forestiere; durata de timp n care cumprtorul este n drept s efectueze
exploatarea forestier.
n practic, venitul silvic n SUA, Canada i rile scandinavice reprezint preul de pia
al pdurii pe picior, ce reflect doar preul masei lemnoase, fr luarea n consideraie a altor
utiliti ale pdurii [65, 81].
La formarea venitului silvic nu se includ cheltuielile pentru gestionarea silvic, adic n
practic nu se realizeaz mecanismul de cheltuieli.
Venitul silvic, n form general, se determin conform formulei:
S = R C M, (1.3.1)
unde:
S venitul silvic;
R costul produsului finit, vndut la pre de pia;
C cheltuieli pentru extragerea i prelucrarea masei lemnoase, inclusiv cheltuielile de
transport/aprovizionare;
M mrimea de profit obinut la etapa de fabricare i prelucrare a materialului lemnos
(marja de profit i risc).
n fosta Republic Democrat German [164, 187] se aplica urmtoarea formul general
pentru folosina pdurii:
41

P=S (Q
3
+ R), (1.3.2)
unde:
P mrimea plii pentru folosirea pdurii pe metru cub de material lemnos colectat;
Q
3
preul costului de producie al unui metru cub de material lemnos colectat;
R profitul brut, calculat conform normei aprobate n raport cu preul costului de
producie al metrului cub de material lemnos colectat:
R = r(Q
3
+Q

), (1.3.3)
unde:
Q

preul costului de producie al lucrrilor forestiere, calculat la un metru cub de


material lemnos extras.
Plata pentru folosinele silvice ndeplinea 3 funcii:
- asigurarea financiar a regenerrii resurselor forestiere;
- stimularea influenei asupra resurselor forestiere mbuntite i reducerea preului
costului de producie al regenerrii lor;
- retragerea venitului diferenial i redistribuirea acestuia ntre ntreprinderile silvice.
Venitul diferenial se calcula conform formulei:
P = S (Q
3
+R
3
) (Q

+R

) Qy, (1.3.4)
unde:
P valoarea veniturilor (pierderilor) difereniale ale ntreprinderilor;
S suma venitului de la realizarea materialului lemnos colectat;
Q
3
consumuri pentru recoltarea pdurii;
R

plata normativ pentru folosina pdurii pe metru cub de material lemnos colectat;
R
3
profitul normativ;
Qy consumuri pentru amenajarea pdurii.
Conform formulei date, rezultatul obinut, n dependen de condiiile naturale, poate fi
pozitiv (profit diferenial) sau negativ (pierderi difereniale). ntreprinderile cu pierderi
difereniale primeau subvenii din contul redistribuirii profitului de la alte ntreprinderi silvice.
n Polonia, evaluarea economic a lemnului pe picior cu vrsta de peste 20 de ani se
efectua conform urmtoarei formule [164]:
A
x
= V
1(
C
1
K
1
)+V
2(
C
2
K
2
)+V
5(
C
5
K
5
), (1.3.5)
unde:
A
x
costul arboretului de x ani, n zloi;
V
1
V
2
V
3
volumul arboretului n limitele categoriilor de diametru, n metri cubi;
42

C
1
C
2
C
3
preul unui metru cub de mas lemnoas, stabilit conform preurilor
asortimentelor, care pot fi primite la anumite categorii de diametru, n zloi;
K
1
K
2
K
3
costurile medii pentru extragerea i debitarea unui metru cub de mas lemnoas
la anumite categorii de diametru, n zloi.
Prezint interes modalitatea de evaluare economic a resurselor forestiere i formarea
taxelor forestiere n Rusia.
Cercettorii Lazarev A., i Pavlova L., menioneaz, c problemele teoretice de formare a
taxelor forestiere au nceput s fie studiate nc din 1874 [137]. Reieind din faptul, c renta are
legtur direct cu munca i capitalul, Judra P., o determin reieind din costul de schimb al
mrfii cu ajutorul urmtoarei formule: renta = valoarea de schimb (salariul + munca curent +
munca precedent) (profitul = profitul net = procentul pe capital). Taxa forestier se calculeaz
conform formulei:
=(-)/100, (1.3.6)
unde:
renta, taxa;
valoarea de schimb a masei lemnoase;
profitul;
procentul de profit decontat n beneficiul exploatatorului forestier pentru capitalul
cheltuit de el.
Renta, achitat proprietarului pdurii de ctre exploatatorul forestier, depinde de valoarea
de pia a preului masei lemnoase colectate. n rezultat, mrimea taxei forestiere era calculat
din preul de pia al masei lemnoase minus cheltuielile de exploatare a pdurii i procentul
pentru capitalul investit.
n anul 1896 au aprut reguli noi de evaluare economic a resurselor forestiere. La baza
calculului a fost, de asemenea, formula lui K. Judeich [137]:
T = P/(1+1, Op) r-t, (1.3.7)
unde:
P preul de pia al masei lemnoase colectate;
r costuri pentru recoltarea masei lemnoase;
t costul transportrii masei lemnoase pe pia;
p procentul pentru capitalul utilizat.
ncepnd cu anul 1949, n ex-URSS, la determinarea mrimii taxelor forestiere a fost
introdus metoda lui Anucin N. [89-91].
43

Venitul silvic anual conform metodei n cauz se stabilete la nivelul cheltuielilor prin
gestiunea/gospodrirea fondului forestier, profit i rent diferenial de amplasare. Taxele
forestiere se calculeaz conform formulei:
= D/M + (Smax + Sd)/, (1.3.8)
unde:
taxa unui asortiment concret;
D cheltuieli de gestiune/gospodrire a fondului forestier;
M livrri anuale de mas lemnoas;
Smax cheltuieli de transport pentru sectorul dat;
/ rezultatul divizrii taxei sortimentului la coeficientul mediu ponderat.
n practic, diferena (Smax Sd) nu s-a calculat, s-au luat n consideraie doar
cheltuielile de gestiune/gospodrire a fondului forestier, care au fost difereniate conform
categoriilor (grupelor de distane). Aceast diferen a nceput a fi calculat numai n taxele de
dup anul 1992.
n anii 90 ai secolului trecut, n literatura tiinific de specialitate a aprut o multitudine
de lucrri privind evaluarea resurselor forestiere [106, 137, 144, 159, 160, 165, 173]. n acelai
timp, n lucrrile date s-a observat o tendin de revenire asupra criteriilor de evaluare, aplicate la
sfritul secolului al XIX-lea n Rusia i folosite n prezent n rile cu economia de pia
dezvoltat. Este necesar de remarcat, c pn n perioada dat, n anii economiei planificate, n
fosta URSS, precum i n alte ri, a aprut i o serie de lucrri fundamentale de evaluare
economic a pdurilor, cu folosirea indicatorilor pentru valoarea lor ecologic [108, 109, 114,
115, 161, 182, 183, 191]. Problema dat i n prezent este examinat de numeroi cercettori
[92-94, 117, 132, 133, 138-142, 148].
Astfel, autorul, n urma studierii literaturii tiinifice cu privire la problemele evalurii
economice a resurselor forestiere, constat c exist mai multe opinii, i anume:
- evaluarea n baza cheltuielilor orientate spre crearea noilor pduri sau spre creterea
productivitii celor existente;
- evaluarea n baza efectului naional economic al folosinei acestora;
- evaluarea n care, efectul folosinei pdurilor ia n consideraie i cheltuielile pentru
crearea unor noi.
n ceea ce privete experiena evalurii ecomice a pdurii, n majoritatea rilor cu o
economie de pia dezvoltat, nc de pe vremea lui A. Smith, este recunoscut ca adevr
indiscutabil faptul, c costul masei lemnoase este derivativa preurilor de pia a produsului
forestier finit i trebuie s fie calculat conform formulei valorii reziduale.
44

Majoritatea economitilor moderni iau ca baz pentru evaluarea pdurilor efectul naional
economic, obinut n rezultatul folosirii lui raionale, iar cheltuielile pentru crearea unor noi
pduri sunt examinate ca unul din componentele evalurii [61, 70, 84, 105].
Indicatorul efectului unei uniti de folosire a resurselor forestiere sau a unei anumite
funcii a pdurii se determin, n plan pur economic, ca diferena dintre costul produsului
exploatrii forestiere i cheltuielile pentru cultura pdurilor.
n opinia autorului, efectul economic trebuie s fie nlocuit cu valoarea daunelor sau
beneficiilor ecologice n rezultatul extragerii arborilor. ns, dimensiunile efectului economic al
ecosistemelor forestiere depind, n mare parte, de condiiile de cretere a pdurilor, de calitatea i
capacitatea de regenerare a acestora. n plus, la atingerea vrstei exploatabilitii de ctre
culturile silvice, se produce reducerea treptat a efectului ecologic. n pdurile btrne, efectul
ecologic este aproape de zero i devine chiar negativ. Astfel, din punct de vedere biologic,
pdurile btrne absorb mai mult oxigen la respiraie dect produc n timpul fotosintezei: are loc
reducerea treptat a masei organice. Prin urmare, folosirea incomplet a posibilitii de recoltare
care este caracteristic, n prezent, pentru Republica Moldova, are un efect ecologic i economic
negativ. De aceea, la determinarea efectului naional economic, circumstanele date trebuie s
fie luate n consideraie.
n acelai timp, pentru soluionarea aspectelor practice operative ale exploatrii forestiere
este necesar de luat n consideraie valoarea efectului dat pe o perioad de un an ca valoare mai
veridic n comparaie cu valoarea efectului ndelungat, precum i din motivul instabilitii
situaiei economice n Republica Moldova.
Kojuhov N. [135], propunea folosirea valorii efectului anual pentru evaluare pe
componente a terenurilor silvice. Petrov A. [159], a propus folosirea valorii anuale a efectului
exploatrii forestiere pentru evaluarea sectoarelor forestiere exploatate.
Lebedev Iu. [138-142], examinnd pdurea ca component al ecosistemei, care se
dezvolt conform anumitor legiti i procese proprii, menioneaz c, la evaluarea economic a
acesteia, trebuie de bazat pe valoarea pe termen lung a efectului, adic pe evaluarea perioadei
viitoare de existen a arboretului. Determinarea efectului pe termen lung presupune, cu
siguran, dificulti de prognozare a indicatorilor ecologico-silvici. Dificultatea prognozrii
economice const n luarea n consideraie a factorului de timp, exprimat n diferena de timp
dintre cheltuieli i efect.
ns, pentru soluionarea problemelor strategice de gestiune silvic este necesar de folosit,
n calitate de criteriu, efectul naional economic pe termen lung.
45

n calitate de criteriu de evaluare complex a efectului naional economic al pdurilor pot
fi folosite produsul global, venitul global i venitul net.
Dup cum menioneaz Lebedev Iu. [138-142], indicatorii produsului global (n uniti
naturale) i ai venitului global (n exprimare monetar) se folosesc pentru evaluarea unor teritorii
semnificative i, de obicei, nu examineaz anumite pri concrete ale pdurii i, cu att mai mult,
semnificaia ecologic a ecosistemelor forestiere. De obicei, aceti indicatori se folosesc pentru
evaluarea direct generalizat a rezervelor operaionale de materie lemnoas.
n opinia majoritii economitilor [103, 104, 123, 175, 176, 181, 182], indicatorul
venitului net exprim, ntr-un grad mai mare, nivelul de realizare a activitii economice
exploatrii pdurilor, i ntr-un grad mai mic valoarea resurselor folosite (a terenurilor arabile,
pdurilor, apelor etc.). Din acest motiv, n cazul dat se propune calculul valorii ajustate a
venitului net cu condiia desfurrii raionale a activitii, precum i cu luarea n consideraie a
altor condiii economice concrete de desfurare raional a activitii.
Astfel, Petrov A. [159], determin mrimea venitului net la evaluarea economic a
resurselor forestiere de pe 1 ha suprafa, exploatat forestier, n dependen de capacitatea
fondului de a genera venit sau a venitului de capital de la extragerea arborilor i a venitului
normativ de la creterea pdurilor.
ns, n opinia lui Turkevici I. [183, pag.128], asemenea ajustri ale venitului net l
apropie ca sens de noiunea de rent diferenial. Sensul economic al ultimei const n formarea
unui venit suplimentar, favorizat de condiiile favorabile de exploatare forestier pe cele mai
bune sectoare, n comparaie cu cele mai puin productive. n cazul preurilor fixe pentru
producia i serviciile forestiere, mrimea rentei forestiere difereniale venitul suplimentar
forestier se determin ca diferena dintre cheltuielile marginale individuale de mijloace bneti
pentru obinerea produciei. Cheltuieli marginale se consider cheltuielile limit admisibile n
cele mai nefavorabile condiii, acestea fiind difereniate dup situaia din raioane/regiune.
n condiiile economiei de pia, valoarea venitului suplimentar, ca baz a rentei
difereniale, depinde, semnificativ, de mrimea cheltuielilor pentru obinerea produciei i
serviciilor forestiere, precum i de nivelul preurilor formate pe pia. Astfel, Petrov A.
determin valoarea rentei n felul urmtor [159]:
r = Q
i
P
i
T(
i
)Q
i
C
n
, (1.3.9)
unde:
i, n setul de asortimente al masei lemnoas, creat conform dimensiunilor, speciei i calitii;
Q randamentul de pe 1 metru cub de asortimentul i;
Pi preul pentru un franco parchet al asortimentului i;
46

T(
i
)Q
i
cheltuielile de transport pentru livrarea tipului n de asortimente n direcia
necesar, calculat la 1 ha;
C
n
cheltuielile pentru ngrijirea pdurii pn la atingerea strii de masiv, calculat la 1
ha.
Dup cum arat practica unor ri, la evaluarea resurselor forestiere nu trebuie s ne
bazm doar pe preurile de pia ale produciei forestiere, fr a fi luate n consideraie i
parametrii ecologici, deoarece aceasta duce la epuizarea resurselor forestiere i contravine
scopului de meninere a echilibrului ecologic i de exploatare forestier durabil fr epuizarea
resurselor.
De aceea, apare necesitatea ajustrii valorii rentei, incluznd i valoarea funciilor
ecologice:
E = Eo + Ea + Eoc + Ep, (1.3.10)
unde:
Eo costul funciei de producere a oxigenului, lei;
Ea costul funciei de reglare i protecie a apelor, lei;
Eoc costul funciei de absorbie a bioxidului de carbon, lei;
Ep costul funciei de protecie a mediului, lei [159].
n opinia autorului, deoarece semnificaia ecologic poate avea o valoare negativ la
exploatarea pdurilor btrne, folosirea indicatorului dat poate oferi un stimul pentru folosirea
mai raional a ecosistemelor forestiere.
Generaliznd cele expuse mai sus, autorul constat, c n calitate de criteriu de baz al
evalurii economice a pdurilor este raional de utilizat indicatorul efectului economic pe termen
lung, care se calculeaz ca valoarea rentei difereniale ajustate la valoarea costului funciilor
ecologice ale teritoriului unde are loc exploatarea forestier.
Majoritatea dificultilor sociale i financiare sunt asociate cu problema calculrii
economice a preurilor i veniturilor, a costurilor prezente i anticiprilor viitoare cu care
societatea se confrunt zilnic.
Pentru calculul efectului pdurilor pe termen lung este necesar de luat n consideraie
factorul de timp i tipul de exploatare forestier. ntru asigurarea posibilitii de comparaie
obiectiv a cheltuielilor monetare curente pentru creterea pdurilor i efectului viitor obinut la
folosirea lor n mai multe scopuri este necesar de luat n calcul factorul de timp, tipul exploatrii
forestiere, precum i particularitile procesului de cultur/formare a pdurilor. Aceast problem
a fost examinat n lucrrile mai multor savani renumii, precum: Turchevici I., Moiseev N.,
Cojuhov N., Pears P., Lebedev Iu. etc. [135, 136, 138-142, 149, 161, 183, 184]. Totui, problema
47

privind luarea n consideraie a factorului de timp n silvicultur rmne n discuie, dup cum
menioneaz Lebedev Iu., i necesit investigaii speciale [138].
n acest context, autorul [13] propune discontarea care poate fi privit ca o metod cu
referire la valoarea temporar a banilor; aducerea indicatorilor economici din prezent i cei din
viitor la un nivel comparabil sau potrivit dicionarului: http://dexonline.ro/definitie/disconta -
DISCONT vb. tr. a determina valoarea prezent a unui venit viitor, avnd n vedere
conjunctura pieei, evoluia costurilor etc.
Discontarea poate fi definit ca o metod matematic de aplicare a ratei de discontare
pentru convertirea vrsrilor viitoare de bani la valoarea lor prezent. Rata de discontare poate fi
explicat astfel: cota procentual folosit pentru convertirea valorilor viitoare napoi n prezent.
n partea integral a analizei de cost-beneficii, fr rata de discontare nu poate fi calculat
valoarea prezent net i mrimea venitului. Exist trei cauze care necesit folosirea discontrii:
- banii au valoare diferit dac lum n consideraie timpul n care au fost acumulai.
Muli vor argumenta c cea mai mare cheltuial n silvicultur este cheltuiala de timp, deoarece
capitalul este suspendat pentru perioade de lung durat. Vorbind n limbaj economic, timpul
poate fi considerat drept un permis de acces n sistemul de producere;
- oamenii au diferite preferine a timpului curent, care depind de riscul cu care ei se
confrunt n viaa lor sau activitatea de producere i de atitudinea lor fa de acest risc. i, totui,
atitudinea fa de riscuri difer n orice situaie. Oamenii insensibili la riscuri au preferine nalte
de timp i disconteaz cu mult mai greu;
- cheltuielile i beneficiile apar n diferite perioade de timp: lucrri de plantare / ngrijire /
cretere a pdurii i atingerea vrstei exploatabilitii (tierea arborilor i realizarea acestora
peste o anumit perioad de timp).
Matematica discontrii indic problemele managementului durabil forestier. Cea mai
mare problem este perioada lung de timp 20, 30 sau 50 de ani pentru efectuarea tierilor
secundare. Chiar dac ameliorarea silvic nseamn c este o revigorare considerabil n
aprovizionarea cu lemn sau n obinerea beneficiilor pentru o perioad determinat de timp,
utilizatorii forestieri locali ntmpin riscuri mari i nesiguran i le este foarte greu s justifice
ateptarea. De asemenea, cheltuielile de implementare a ameliorrilor silvice apar cu mult nainte
dect beneficiile, iar aceasta face mai grea calcularea. Prin urmare, ar putea fi mai favorabil
pentru utilizatorii forestieri industriali sau concesionari, care pot investi banii proprii n opiuni
alternative de investire, obinerea beneficiilor n scurt timp i cu mai puine riscuri (riscul poate
aprea cnd pdurea poate s ard) [13, 66].
48

Economitii sunt uneori acuzai pentru folosirea ratelor de discontare, care sunt, ntr-
adevr, controversate din mai multe motive. i, totui, ratele de discontare nu sunt o invenie a
economitilor, ele exist n realitate i sunt folosite, n mod implicit, n viaa curent.
Economitii nu pot fi criticai pentru ratele nalte de discontare, la fel cum silvicultorii nu pot fi
acuzai pentru creterea lent a pdurii, ratele de discontare fiind cuprinse ntre 8 i 12% [13,
52].
Discontarea este inechitabil referitor la generaiile viitoare, deoarece procesul respectiv
mpiedic proiectele cu un viitor mare, dar cu valori prezente joase, i favorizeaz opiunile cu
obinerea beneficiilor n scurt timp. Cu o rat de discontare de 10%, beneficiile, care apar peste
30 de ani, sunt foarte greu de calculat. Reducerea valorii beneficiilor viitoare este nejustificat
pentru silvicultur, deoarece beneficiile de mediu i biodiversitate vor crete n valoare reieind
din sporirea numrului populaiei i creterea lent a pdurii.
Unii cercettori, care au efectuat analize, au pledat pentru aplicarea ratelor de discontare
mai joase n proiectele beneficiare de mediu. i totui, folosirea ratelor de discontare joase este o
problem, deoarece aplicarea diferitor rate pentru diferite sectoare poate deforma deciziile de
investire n economie. Majoritatea economitilor argumenteaz, c cea mai bun metod este
folosirea ratelor de discontare predominante i determinarea sub raport cantitativ a analizelor.
Dar, totui, este dificil determinarea, din punct de vedere cantitativ, a unui larg numr de
beneficii din afara pieei [13, 52].
n practic, ratele de discontare standarde, deseori, sunt folosite mpreun cu criteriul de
durabilitate, exemplu este respingerea proiectelor cu efecte negative asupra mediului
nconjurtor. La rndul su, toate acestea necesit hotrri politice considerabile i definirea a
ceea ce este durabil este problematic. O cale satisfctoare de folosire a ratelor de discontare
economice i de asigurare a beneficiilor de lung durat nc urmeaz a fi elaborat [13, 52].
n acelai timp, examinarea rezultatelor cercetrilor la tema dat indic faptul, c exist
cteva metode de determinare a valorii efectului viitor al pdurilor. n primul rnd, ea poate fi
obinut prin compararea efectului viitor al pdurilor cu efectul obinut de la investirea
mijloacelor de capital n dezvoltarea producerii, n al doilea rnd, prin compararea efectului
viitor cu venitul din contul mririi sumei de bani depozitai la banc (capitalului), precum i cu
ajutorul plilor normative pentru fondurile de producere etc.
Analogia prognozrii efectului viitor al pdurilor cu determinarea mrimii venitului din
contul creterii sumei de bani depozitai la banc (capitalului) se folosete pe larg n majoritatea
rilor cu economie de pia dezvoltat. n opinia autorului, este oportun a se aplica aceast
49

abordare, n asemenea caz, efectul viitor al pdurilor de la folosirea lor n mai multe scopuri va
depinde de perioada scontrii i de rata dobnzii la mprumut.
Luarea n calcul a tipului de exploatare forestier la evaluarea economic a efectului pe
termen lung al pdurilor const n luarea n calcul a momentului survenirii acestuia i duratei
perioadei de realizare.
Ca exemplu, vom examina cteva variante de evaluare a efectului pe termen lung al
pdurilor n cazul folosirii lor n mai multe scopuri.
Cea mai simpl variant este atunci cnd efectul survine i se realizeaz n momentul
evalurii, de exemplu, evaluarea materialului lemnos, extras la atingerea vrstei exploatabilitii,
n acest caz, desigur, nu este necesar luarea n calcul a factorului de timp.
n cazul cnd efectul se va produce n viitor (de exemplu, plantaii cu vrsta medie i
destinaie de exploatare), apare necesitatea de luare n calcul a factorului de timp.
Determinarea valorii prezente a efectului viitor [135, 139, 157] este posibil conform
formulei 1.3.11:
= D
t
/(1+p)
(T)
, (1.3.11)
unde:
D
t
efectul ateptat al pdurilor n expresie monetar pentru perioada t;
efectul pdurilor, adaptat la momentul actual;
p rata dobnzii pentru mprumut n fraciuni de unitate;
T perioada de scontare.
Valoarea opus dobnzii complexe pentru mprumut este egal cu
d = (1+p)
(T)
(1.3.12)
Formula 3.1.12 se folosete pe larg n practic la evaluarea pdurilor.
Al treilea caz al evalurii pdurilor poate fi aplicat atunci, cnd efectul survine n
momentul evalurii i dureaz pentru toat perioada de vegetaie a plantaiei forestiere, de
exemplu, n cazul funciei ecologice a pdurii.
n realitate, este necesar de aplicat nc un caz de evaluare a pdurilor, atunci cnd efectul
survine n fiecare an sau dup un anumit interval de timp (culegerea ciupercilor, pomuoarelor,
plantelor medicinale, uzul special). n acest caz este oportun de aplicat formula 1.3.13:
= D
t
/(1+tp) , (1.3.13)
unde:
1+tp coeficientul dobnzii simple pentru mprumut.
50

Studierea abordrilor n cauz i a funciilor prezentate n formulele 1.3.11-1.3.13 pentru
evaluarea pdurilor indic importana motivrii valorilor corespunztoare ale indicatorului
scontului r pentru diferite perioade de scontare.
Profesorul Kojuhov N., studiind problemele date i evalund efectul folosirii indirecte a
pdurii, a ajuns la concluzia, c este necesar de folosit coeficientul de scontare egal cu
normativul eficienei investiiilor de capital n gospodria silvic r = 0,12 [135].
n opinia lui Lebedev Iu., la survenirea rapid a efectului (de exemplu, la evaluarea masei
lemnoase n arboreii aproape de exploatarea forestier sau la evaluarea funciilor de protecie a
mediului la plantaiile cu vrst medie), valoarea indicatorului scontului poate fi acceptat ca
egal cu valoarea eficienei investiiilor de capital n economia naional i este recomand
folosirea r = 0,12 [139].
Referitor la experiena din alte ri cu economia de pia dezvoltat, privind problema
vizat, conform surselor literaturii de specialitate, remarcm urmtoarele. n Anglia, la evaluarea
masei lemnoase, comisia pentru silvicultur aplic rata scontului de 5%, egal cu dobnda la
mprumut. n practica silviculturii americane, norma venitului anul se accept, de asemenea, n
mrime de 3-5%, ns cu condiia, c produsul este mas lemnoas. n unele ri europene, prima
ratei scontului oscileaz de la 1 pn la 2% pentru proiectele pe termen lung [161].
n cazul creterii termenului pn la survenirea efectului pdurii de la realizarea
produselor ei sau al funciilor ecologice, valoarea indicatorului scontului trebuie s scad. n caz
contrar, valoarea autentic a efectului viitor va fi mic, ceea ce, n multe cazuri, nu corespunde
costului efectiv al resurselor forestiere i mai ales al funciilor ecologice ale pdurii. Astfel,
termenii mari de survenire a efectului pdurilor reprezint un argument puternic pentru reducerea
indicatorului scontului [139].
Tabelul 1.3.1. Modificarea coeficientului de scontare n cazul diferitor valori ale r
Valoarea r d = 1/(1+r)
(T)
n diferite perioade de scontare
10 ani 15 ani 20 ani 30 ani 40 ani 50 ani 100 ani
0,02 0,820 0,743 0,673 0,552 0,453 0,371 0,138
0,05 0,639 0,458 0,359 0,220 0,129 0,07 -
0,12 0,322 0,183 0,104 0,093 - - -
Sursa: modificat i adaptat de autor n baza [139].
Potrivit datelor Tabelului 1.3.1 observm, c aplicarea indicatorului r = 0,02
condiioneaz cretea venitului scontat. n opinia autorului, aplicarea indicatorului r = 0,12,
propus de Kojuhov N., scade valoarea venitului scontat, deoarece resursele forestiere
51

(ecosistemele) sunt sfere relativ inofensive de evaluare i vor fi ntotdeauna necesare societii.
Plus la aceasta, cu timpul, importana funciilor ecologice este n cretere.
Generaliznd cele expuse mai sus, este necesar de menionat, c analiza cercetrilor
economice indic oportunitatea de aplicare a valorii coeficientului r = 0,02 (rata discontului) la
evaluarea pdurilor, mai mult ca att, valoarea respectiv a coeficientului de scontare a fost
determinat de un grup de savani din cadrul Academiei de tiine a ex-URSS, special creat
pentru evaluarea tuturor utilitilor n orice parametri de timp [135].
De asemenea, potrivit lui Richard B. Howarth i Clem Tisdell, autorii lucrrii
Discounting, ethics, and options for maintaining biodiversity and ecosystem integgrity, chapter
6, 2010: TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International
Policy Makers Summary: Responding to the Value of Nature 2009, de obicei, economitii
utilizeaz pentru conservarea naturii coeficientul de discont r = 0,02, iar pentru activitile
agricole r = 0,12 [223, 230].

1.4. Concluzii la capitolul I
1. n literatura de specialitate exist o multitudine de abordri asupra coninutului
economic al pdurii. Sistematizarea acestora a permis autorului s constate, c nu are
nsemntate esenial ce se subnelege prin coninutul economic al noiunii pdure, ci este
important s nelegem c pdurile au devenit parte din sfera de producie, i, n dependen de
condiiile specifice, ndeplinesc o anumit funcie. Prin urmare, pdurea, ca o categorie
economic, devine un mijloc de producie, deci, mbrac un caracter multifuncional. Dar,
indiferent de natura sa economic i indiferent funcia ndeplinit, la evaluarea economic a
pdurii urmeaz a fi luat n calcul ntregul efect adus societii.
2. O alt concluzie relevant a autorului const n necesitatea atragerii ateniei deosebite
din partea societii asupra caracterului multilateral al contribuiei i importanei pdurii n
restabilirea echilibrului ecologic i asigurarea condiiilor normale de via pe Pmnt, ca toate
funciile utile ale pdurii s fie promovate printre cele de importan vital i puse, n esen, n
acelai rnd cu funcia de asigurare cu material lemnos sau cu produse de origine nelemnoas.
Doar o asemenea abordare poate proteja ecosistemele forestiere din punct de vedere economic de
folosirea iraional, de retragerea excesiv a resurselor din fondul forestier, precum i poate
contribui la depirea tendinelor negative care duc la degradarea masivelor de pduri.
3. n opinia autorului, prin evaluarea economic a ecosistemelor forestiere trebuie s
nelegem totalitatea aciunilor de determinare a importanei (valorii) factorilor obiectului natural
52

multifuncional, folosit pentru satisfacerea direct a necesitilor omului i care, n acelai timp,
servete la formarea condiiilor mediate de via a acestuia i obinerea, n rezultatul acestor
aciuni, a informaiei privind nivelul total de profitabilitate a obiectelor evalurii, corectat cu
mrimea daunelor ecologice. Dup cum arat practica unor ri, la evaluarea resurselor forestiere
nu trebuie s mizm numai pe preurile de pia la producia forestier, fr a fi luai n
consideraie i parametrii ecologici, deoarece acest fapt duce la epuizarea resurselor forestiere i
contravine scopului de meninere al echilibrului ecologic i de exploatare forestier durabil fr
epuizarea resurselor, n acest context, fiind elaborat i propus sistemul ecologico-economic
EALS.
4. Importana multifuncional a ecosistemelor forestiere condiioneaz necesitatea
folosirii diferitor principii de evaluare economic a tipurilor de beneficii naturale ale acestora.
Necitnd la faptul, c pdurea, ca ecosistem, reprezint un tot ntreg, n opinia autorului, nu este
posibil de evaluat pdurea din punct de vedere economic doar cu ajutorul unui singur procedeu.
De aceea, ecosistemul forestier trebuie s fie examinat ca totalitatea resurselor, fiecare dintre
care urmeaz a fi evaluat de sine stttor. Deci, doar suma evalurilor date poate s ofere o
imagine privind valoarea ecosistemului forestier ca un tot ntreg.
Astfel, ansamblul eforturilor realizate n primul capitol al lucrrii au permis studierea
ampl a pdurii ca ecosistem natural complex i obiect al evalurii economice, care, n
esen, contribuie la trecerea de la o gospodrire silvic, orientat pe producia de lemn, la una
bazat pe utilizarea complex a pdurii.

53

II. PARTICULARITILE METODELOR CONEXE APLICATIVE N EVALUAREA
ECONOMIC A RESURSELOR FORESTIERE GESTIONATE
DE AGENIA MOLDSILVA

2.1 Descrierea funciilor pdurii i fundamentele de evaluare
economic complex a acestora

Rolul complex al pdurii pentru natur i societate este determinat de cele 3 funcii
complementare, realizate simultan de ecosistemele forestiere: funciile ecologice, sociale i
economice.
Funciile ecologice ale pdurilor reflect locul i nsemntatea acestora n biosfer i n
nveliul fizico-geografic. Pdurea reprezint un ecosistem natural complex, cu un rol foarte
important n circuitul substanelor n natur, n special al apei i carbonului, n asigurarea
echilibrului energetic, climatic i hidrologic, n reproducerea, dezvoltarea i integritatea biosferei
terestre, formarea capacitii de asimilare a mediului i de anihilare a efectelor nocive pentru
componentele biotice, inclusiv pentru om. Pdurea constituie o fabric natural de oxigen i un
rezervor enorm de bioxid de carbon, dar i un mediu prielnic de trai pentru un numr foarte mare
de specii animale i vegetale i de microorganisme. Masivele de pduri contribuie la formarea
solului, la rspndirea i dezvoltarea speciilor de plante i animale, la polenizare i bioremediere,
la generarea, meninerea i sporirea diversitii biologice i a patrimoniului genetic, la
prevenirea i stoparea alunecrilor de teren i a eroziunilor solurilor, precum i la atenuarea
riscurilor climatice. Diversitatea sporit a componentelor biotice, productivitatea biologic a
acestora reprezint o baz enorm de resurse nutritive intens valorificate de verigile i lanurile
trofice i speciile componente ale acestora. Prin urmare, pdurea genereaz un ansamblu de
produse biotice i servicii ecologice de o mare nsemntate pentru reproducerea i integritatea
biosferei terestre i care redau valoarea ecologic i intrinsec indiferent de apreciere obiectiv
sau subiectiv a omului. Totodat, unele funcii ecologice pot avea i o valoare de utilizare
direct sau indirect, n special productivitatea biologic, capacitatea de asimilare a mediului,
regenerarea componentelor biotice, formarea i restabilirea solului, stoparea eroziunilor i
alunecrilor de teren, odihna i recreaia populaiei [42, 95, 129, 195, 213].
Funciile sociale ale pdurilor pot fi analizate din punct de vedere a 3 aspecte principale:
1) primatul utilitii sociale; 2) deservirea populaiei; 3) crearea locurilor de munc i
satisfacerea necesitilor locale. Pdurile reprezint un patrimoniu natural al ntregii societi.
Funciile sociale posed valoare de utilizare, precum i valoare de motenire specific, deoarece
vizeaz i patrimoniul generaiilor viitoare. n plus, funciile ecologice au o nsemntate social
primordial. Prioritatea utilitii sociale a pdurii presupune accesul liber i proprietatea public
54

asupra terenurilor, a produselor i serviciilor silvice. Renta, obinut de la exploatarea resurselor
forestiere i economiile poluatorilor generate de folosirea capacitii de asimilare a pdurilor,
trebuie s fie redistribuite n folosul societii, n special pentru a asigura msurile necesare de
protecie a pdurilor, de realizare a funciilor sociale i ecologice ale acestora. Funciile de
deservire a populaiei, realizate prin intermediul ecosistemelor forestiere, sunt: funciile sanitaro-
igienice, ce asigur calitatea aerului i izolarea surselor de poluare chimic i fonic; odihna i
recreaia populaiei, funcia balnear-curativ, estetic i spiritual, cognitiv i tiinific. Aceste
funcii sunt determinate de modul i nivelul de trai al populaiei i factorii lor determinani,
precum: nivelul veniturilor, timpul liber, preferinele individuale, structura de vrst etc.
Funciile sociale asigur satisfacerea unor nevoi sociale i individuale importante, dar care sunt
plasate n categoria ierarhic pe poziii secundare i teriare n raport cu nevoile primare de
hran, locuin, energie etc., asigurate, n mare msur, prin recoltarea i prelucrarea produselor
lemnoase i a celor accesorii. Prin urmare, n pofida importanei majore a acestor funcii, n
statele cu venituri reduse, acestea, n mare msur, sunt ignorate, deoarece se acord prioritate
satisfacerii nevoilor primare prin exploatarea produselor silvice. Sectorul silvic creeaz locuri
permanente i sezoniere de lucru, n special la lucrrile de recoltare a produselor silvice
accesorii, de igien a pdurii i salubrizare a spaiilor de agrement, dezvolt meteugurile
populare i valorific patrimoniul cultural i turistic al zonei, reduce intensitatea migraiei [95,
129, 195, 213].
Funciile economice reflect contribuia direct i indirect a ecosistemelor forestiere
asupra dezvoltrii diverselor activiti economice i beneficiile derivate ale acestora. Funciile
economice directe prezint aportul sectorului silvic la aprovizionarea procesului de producie i
consum, la sporirea veniturilor, formarea bugetului de stat i a altor indicatori macroeconomici
importani. Aceste contribuii formeaz valoarea economic direct a pdurii, care poate fi uor
exprimat i n indici monetari. Produsele silvice contribuie masiv la satisfacerea diverselor
nevoi primare (alimente, construcia i amenajarea locuinelor, mediu de trai i adpost n caz de
pericole), din care motiv au fost permanent solicitate, iar n condiiile pauperizrii masive a
populaiei rurale i majorrii multiple a preurilor la combustibili, nsemntatea exploatrii
produselor lemnoase a sporit considerabil. n plus, n condiiile autofinanrii ntreprinderilor
silvice, funcia economic privind exploatarea masei lemnoase sporete, iar veniturile obinute
sunt folosite i pentru lucrrile de protecie i reconstrucie ecologic. Produsele silvice supuse
exploatrii au o nsemntate comercial major i particip activ la tranzaciile pieei, valoarea
lor fiind raportat la valoarea altor bunuri cu utilitate marginal similar. Ecosistemele forestiere
concentreaz materii prime foarte valoroase pentru diverse activiti industriale i favorizeaz
55

dezvoltarea serviciilor turistice i recreaionale. Produsele pdurii, precum: masa lemnoas,
fructele, pomuoarele, ciupercile, plantele medicinale, speciile cinegetice, au o nsemntate
energetic, alimentar i manufacturier major, valoarea de utilizare direct a crora trebuie
raportat la valoarea funciilor i serviciilor ecosistemice, a pierderilor lor n rezultatul scoaterii
produselor respective din circuitul bioproductiv. Autorul remarc faptul, c volumul de recoltare
a produselor silvice nu trebuie s depeasc capacitile de restabilire a potenialului
ecoproductiv al speciilor i biocenozelor silvice supuse exploatrii, iar lucrrile de recoltare a
masei lemnoase s fie nsoite de lucrrile de regenerare i ameliorare a pdurilor. n regiunile cu
suprafee forestiere i arii protejate deficitare, cu riscuri climatice i geomorfologice majore, cu
numr mare de specii i habitate periclitate, recoltarea masei lemnoase trebuie limitat
substanial sau chiar interzis, cu scopul de a asigura prioritar funciile de protecie [42, 95, 129,
195, 213].
Funciile economice indirecte reprezint efectele benefice ale sectorului forestier generate
ctre alte sectoare i activiti, precum: agricultura, gospodria casnic, industria alimentar,
turismul, ocrotirea sntii etc. Aceste beneficii constau n meninerea capacitii benefice de
asimilare a mediului pentru neutralizarea consecinelor nocive ale polurii, diminuarea riscurilor
climatice, alunecrilor de teren i eroziunilor, aprovizionarea cu resurse de ap a comunitilor
locale etc. Aceste servicii naturale nu particip nemijlocit la alimentarea procesului de producie,
nu trec prin forele i mecanismele pieei i nu dein o expresie monetar bine definit

[8]. n
acelai timp, realizarea insuficient a acestor funcii condiioneaz costuri suplimentare foarte
mari i chiar insuportabile pentru diverse activiti economice i pentru populaie.
n scopul valorificrii durabile a ecosistemelor forestiere, este necesar evaluarea
complex a acestor funcii i a interdependenei lor, astfel nct aceste funcii s devin
complementare. Realizarea funciilor sociale i economice nsoite de utilizarea produselor i
serviciilor pdurii nu trebuie s depeasc capacitile de reproducere i de restabilire a
ecosistemelor forestiere. De asemenea, pdurile reprezint un patrimoniu natural valoros, la care
trebuie s aib acces ntreaga societate. Valorificarea resurselor forestiere trebuie s fie axat pe
principiile primatului i socializrii Naturii [46].
Conform doctrinei economice clasice, serviciile ecologice i o parte din produsele pdurii
sunt considerate bunuri libere, nu implic eforturi umane i cheltuieli, nu particip direct n
tranzaciile pieei, nu au un proprietar sau posesor explicit i un pre bine definit. Totodat,
utilitatea acestor funcii pentru diverse activiti umane este incontestabil, din care motiv este
necesar evaluarea economic, inclusiv n expresie monetar a funciilor respective. n plus,
necesitatea actual a evalurii economice este condiionat de diminuarea capacitii de asimilare
56

a mediului, ca urmare a efectelor nocive i distructive generate prin contribuia masiv a omului.
Masa lemnoas i alte produse silvice ale pdurii, care sunt intens valorificate i supuse
tranzaciilor pieei, au o valoare de pia i un pre stabilit, n funcie de cheltuielile de exploatare
i reproducere a masei lemnoase, de raportul cerere/ofert, cotaiile bursiere sau prevederile
contractuale concrete. Astfel, mecanismul actual de pia exclude rolul i caracterul
nesubstituibil al produselor silvice pentru generarea serviciilor ecologice i valoarea integral a
acestora, iar subevaluarea funciilor ecologice i sociale a condiionat defriarea masiv a
pdurilor i intensificarea efectelor ecologice negative derivate.
n scopul valorificrii complexe i durabile a resurselor forestiere, a evalurii adecvate i
gestionrii serviciilor ecosistemice, ameliorrii capacitii de asimilare a mediului, n abordarea
teoretic i activitatea practic recent, este promovat activ conceptul valorii integrale a
acestora. Acest concept reprezint suportul metodologic principal al implementrii
managementului integrat al resurselor naturale i al resurselor forestiere n particular, fiind bazat
pe complementaritatea criteriilor eficienei economice, echitii sociale i proteciei mediului.
Necesitatea evalurii integrale, a extinderii i valorificrii durabile a pdurilor deriv din
rezultatele studiilor complexe cu privire la impactul activitilor economice asupra mediului,
realizate n anii 80-90 ai secolului XX, prin care se constat intensificarea proceselor erozionale,
a riscurilor climatice, manifestarea unor procese distructive ireversibile n ecosistemele naturale,
sporirea impactului nociv asupra sntii [181]. Rezultatele acestor studii au fost materializate
n programe, strategii i politici de valorificare raional a resurselor naturale i protecie a
mediului. Ca urmare, au fost delimitate categoriile funcionale ale pdurilor, zonele funcionale
ale localitilor, inclusiv cu funcii recreative i de protecie a mediului, a fost extins fondul
ariilor naturale protejate de stat. Aplicarea n practic a conceptului valorii integrale a fost
impulsionat de angajamentele comune asumate de rile semnatare ale Agendei XXI de la Rio
(5 iunie 1992), inclusiv Republica Moldova, cu privire la implementarea dezvoltrii durabile,
care scoate n prim-plan beneficiile sociale actuale i viitoare, derivate din valorificarea
complex i conservarea ecosistemelor naturale, raportarea costurilor i beneficiilor de folosin
alternativ. n pofida eforturilor ntreprinse de ctre structurile abilitate privind gestionarea
resurselor naturale, se constat o intensificare a eroziunilor i alunecrilor, a riscurilor climatice
i hidrologice, a tierilor ilicite masive, supraexploatarea i defriarea masiv a pdurilor i
fiilor forestiere de protecie gestionate de APL etc. Aceast situaie impune elaborarea i
aplicarea metodologiei de estimare a valorii integrale a pdurilor i componentelor acesteia, a
produselor i serviciilor generate de ecosistemele forestiere. Este neaprat necesar ca rezultatele
57

evalurii integrale s fie transpuse n politicile i aciunile privind valorificarea i administrarea
resurselor forestiere pentru sporirea beneficiilor complexe ale pdurilor.
Prin urmare, fr a neglija importana produselor principale i accesoriile pdurii, care
posed valoare economic direct, trebuie de acordat prioritate acelor categorii de folosin, ce
posed valoare economic indirect, valoare de conservare i opiune. Dac produsele lemnoase
i cele accesorii le putem nlocui cu altele cu ntrebuinare asemntoare sau este posibil a le
importa la un pre rezonabil din alte ri cu resurse forestiere bogate, atunci serviciile economice
indirecte sau cele ecologice nu le putem nlocui sau importa, deoarece ele se genereaz doar n
cazul prezenei suprafeelor mpdurite, ndeosebi n apropiere de intravilan, terenuri agricole,
magistrale de transport, infrastructurii turistice i de agrement.
Totalitatea funciilor ecologice, sociale i economice se asociaz sub noiunea de
utilitate imponderabil a pdurii. n prezent, evaluarea lor economic rmne puin studiat din
punct de vedere metodologic i metodic. Dificultatea problemei este condiionat de mai multe
cauze. Principala cauz const n faptul, c utilitatea imponderabil a pdurii se manifest n
afar gospodriei silvice i are un caracter intersectorial. n ramurile conexe ale economiei
naionale, aceast funcie a pdurii, de obicei, nu se ia n calcul. De exemplu, rolul pdurii de
protecie i de reglare a apelor poate contribui asupra eficacitii gospodriei piscicole. Rolul de
protecia a solurilor i cmpurilor se reflect asupra sporirii recoltei la hectar a culturilor dintr-o
gospodrie agricol. Rolul recreativ i igienico-sanitar poate s se reflecte asupra sporii
productivitii de munc n agricultur, transport i alte sectoare n rezultatul odihnei active n
pdure etc. [94, 184, 190].
n conformitate cu aspectul metodologic de estimare a utilitilor imponderabile ale
pdurii, sunt propuse cteva direcii.
Abordarea din punctul de vedere al cheltuielilor de producie presupune, c utilitile
imponderabile sunt, n majoritatea cazurilor, capaciti naturale. Din aceast cauza, majoritatea
autorilor consider, c este suficient estimarea pdurii n baza cheltuielilor pentru ameliorarea
acestor funcii. Funciile de protecie a mediului capt valoare doar cnd pentru meninerea sau
ameliorarea acestora este folosit munca obteasc. n cazul n care munca nu se folosete,
funciile utile ale pdurii se consider gratuite i nu se supun estimrilor [94, 95].
Anuchevici O. [92-94], propune metoda de cheltuieli de producere i compensaii.
Esena metodei const n urmtoarele. Cheltuielile de producere sunt baza evalurii economice a
oricrui proces de producere. Din aceast cauza, evaluarea economic a funciilor utile ale
pdurii, care pot fi obinute n rezultatul gospodririi specializate, ndreptate spre cultivarea
pdurilor, trebuie s fie realizat n baza cheltuielilor necesare suportate pentru gospodrirea
58

specializat. Anuchevici O., propune metoda dat, n primul rnd, pentru pdurile create prin
intermediul metodei regenerrii artificiale a acestora. Evaluarea economic a funciilor utile ale
pdurilor naturale, dup prerea lui Anuchevici O., nu depinde direct de cheltuielile de munc
de cretere a pdurii, dac se efectueaz n scopul recoltrii masei lemnoase, dar nu n scopul
unor altor anumite prioriti. Din aceast cauza, cheltuielile din creterea pdurii nu constituie
costul capacitilor utile ale pdurii i nu se refer la acetia. ns, autorul metodei respective
consider, c n cazul necesitii de compensaie (adic a reproducerii artificial) a oricrei
capaciti utile a pdurii, n msura manifestrii ei naturale, societatea va fi nevoit s cheltuie
mijloace analogice cheltuielilor pentru creterea unei pduri obinuite. Cu alte cuvinte,
capacitile utile ale pdurii trebuie estimate conform metodei de recompens a cheltuielilor
pentru creterea pdurii. Totodat, deoarece producia din recoltarea masei lemnoase se exprim
n costul creterii anuale a acesteia, mrimea iniial a manifestrii funciilor utile ale pdurii pe
an va fi estimat n baza costului creterii anuale a masei lemnoase.
Turchevici I., nu este de acord cu argumentele sus menionate, deoarece pdurile,
indiferent de proveniena lor (natural sau artificial), ndeplinesc aceleai funcii. n alt ordine
de idei, trebuie s menionm, c pdurile naturale funcioneaz mai eficient i substanial
dect cele cultivate prin metode artificiale [183].
Turchevici I., este adeptul estimrii de rent a funciilor utile ale pdurii. Esena poziiei
const n urmtoarele: valoarea ecologic a pdurilor se manifest prin sporirea productivitii
muncii (sau economisirii muncii) n sectoarele adiacente ale economiei naionale. Potrivit naturii
sale economice, efectul respectiv constituie o rent diferenial, mai exact creterea acesteia,
cauzat de influena benefic a pdurilor asupra altor obiecte de exploatare a resurselor naturale.
Evaluarea economic a funciilor ecologice ale pdurii, bazat pe principiul sus menionat,
caracterizeaz efectul economiei naional n ansamblu, care, n mod real, se reflect asupra
economiei sectoarelor, ce beneficiaz de serviciile pdurii. Prin urmare, sub influena pdurilor,
n alte sectoare ale economiei naionale, se formeaz profit suplimentar, n cazul dat renta.
Renta este i criteriul de evaluare a funciilor ecologice ale pdurii. Situaia dat este actual i n
prezent [183].
Ri=(p
i
-z
i
)*q
i
, (2.1.1)
unde:
Ri evaluarea economic;
p
i
efectul economiei naionale n sectorul pe unitate de suprafa;
z
i
, cheltuieli;
q
i
suprafaa teritoriului.
59

n opinia unor economiti-silvici strini (de ex., Petersen, Langner, Brown), unul din cele mai
complicate aspecte este estimarea produselor i serviciilor necomercializabile. Noiunea de cost
necomercializabil al produselor i serviciilor este adecvat noiunii de utilitate imponderabil
a pdurii, ce posed o valoare important n cazul valorilor naturale, care nu dispun de pre de
pia. Se consider, c mrfurile necomercializabile pot avea un pre de consumator, de exemplu,
preul de recreere al pdurii [158].
n SUA, exist mai multe metode de evaluare economic a utilitilor imponderabile ale
pdurii. Una din condiiile de folosire cu succes a acestora este existena unei structuri
economice stabile (ceea ce este indiscutabil). Principale metodele de estimare a costului
utilitilor, fr pre de pia, sunt: metoda bazat pe cheltuielile de cltorie i metoda bazat pe
anchetare i ipoteze. Metoda de estimare pe baz de cheltuieli de cltorie a fost elaborat pentru
estimarea costului recreerii, care se calculeaz prin raportarea cheltuielilor pentru transport cu
numrul cltoriilor realizate. Cheltuielile de transport sunt o parte din cost, pe care l achit
excursionistul pentru a ajunge n pdurile de recreare. Pentru estimarea costului unei cltorii, se
studiaz curba cererilor, ce demonstreaz modul n care mrirea cheltuielilor de transport va
influena cantitatea cltoriilor realizate. Acordul excursionistului de a achita taxa pentru
cltorie servete un criteriu de evaluare a funciei de recreare a pdurii [65, 81].
Metoda de evaluare conform anchetrilor i ipotezelor presupune intervievarea
consumatorilor de resurse naturale. Sensul principal al metodei l constituie selectarea corect a
sistemului de ntrebri, pentru a da posibilitate respondentului de a rspunde imparial la
ntrebrile ce in de mrimea plii pentru utilitile pdurii pe care este gata s-o achite. Dup
prerea autorului, ntruct structura i mrimile anchetelor pot fi uor modificate, metoda
respectiv poate fi folosit pentru diverse cazuri: ncepnd cu estimarea costului recrerii ntr-o
localitate anumit i pn la evaluarea acordului de a plti pentru aer i apa curat. Ancheta
pentru reaciile posibile trebuie s conin descrierea produsului evaluat i a schimbrilor
propuse.
n continuare autorul prezint o descriere succint a valenelor mediogene ale pdurii, ca
unul din componentele ecosistemului, care joac un rol primordial pentru funcionarea lor
natural.
Funcia pdurii de protecie i reglare a apelor. Este cunoscut faptul, c pdurile din
bazinele hidrografice efectueaz rolul de reglare i protecie a apelor, care, n linii generale,
const n reinerea precipitaiilor atmosferice, echilibrarea alimentrii susinute a pnzei de ap
freatic, inclusiv a izvoarelor de ap potabil, mineral, industrial sau de irigaii, reducerea i
purificarea scurgerilor de ap de pe terenurile n pant i prevenirea avalanelor, amortizarea
60

apei provenit primvara din topirea zpezii i distribuirea scurgerii ntr-un mod relativ uniform
n timp, ceea ce permite evitarea uscrii albiilor n sezonul de var. Evident, rolul pdurii de
regulare a apelor const n reducerea scurgerii de suprafa i evaporrii, adic n volumul apei
infiltrate. Este demonstrat, c pdurea reine de 3-6 ori mai mult ap fa de vegetaia de pe
pune. Permeabilitatea solului forestier este net superioar solurilor din alte formaiuni vegetale.
Scurgerile de suprafa sunt de 2-3 ori mai mici ca n teritoriile agricole i de 3-5 ori fa de alte
formaiuni vegetale. Calitatea apei determin rolul de protecie a apelor. Astfel, un indiciu
important n evaluarea economic a funciei date constituie volumul apei infiltrate.
Numeroase cercetri au demonstrat, c pdurile reduc scurgerile de suprafa,
transformndu-le n nfiltrrile n sol, ncetinesc procesul de nnmolire a bazinelor de ap cu
produsele eroziunii i amelioreaz calitatea apei. Aceste proprieti ale pdurii capt o
importan deosebit n raioanele slab mpdurite. Funcia de protecie a apelor are o valoare
deosebit n regiunile muntoase i n regiunile cu precipitaii intensive sau cu topirea brusc a
zpezii [87, 88, 104, 136, 171].
Cu toate acestea, n rndurile cercettorilor nu exist o prere unica despre impactul
pdurilor asupra parametrilor hidrologici. Cercetrile au demonstrat, c speciile de foioase i
rinoase au impact diferit asupra dinamicii unui numr de procese hidrologice. Astfel, s-a
dovedit, c rinoasele rein o cantitate de precipitaii mult mai mare dect foioasele. Este
stabilit, c sub nveliul arboretelor exploatabile de rinoase cu consisten medie se reine 30-
40% de precipitaii de var i 20-30% de iarn. Rrirea arboretului duce la micorarea capacitii
de reinere a umiditii cu 10% n mediu [171].
Rolul pdurilor de reglare a regimului de ap este indiscutabil. Pdurile atenueaz puterea
i viteza scurgerii, n special n timpul revrsrilor i astfel ofer o ptrundere de ap n ruri i
alte bazine de ap ntr-un mod treptat i permanent [125, 127].
Pentru prima data, evaluarea rolului de reglare a apelor n valori absolute a fost relatat
de ctre Smaragdov D., care, prin formul, a exprimat teza lui Vsochii G., despre faptul, c
rolul pdurii de hidratare se manifest atunci, cnd cantitatea scurgerii de suprafa, transferat n
nfiltrrile n sol, este mai mare dect creterea total a evaporrii de pdure n comparaie cu
evaporare de cmp [171].
n rezultatul defririlor, gradul de mpdurire a bazinelor hidrografice scade, ceea ce
duce la creterea temperaturii apelor n bazinele de ap, astfel are loc fenomenul de poluare
termic. Fenomenul dat provoac procesele de poluare biologic a bazinelor de ap, ceea ce
cauzeaz un prejudiciu semnificativ gospodriilor comunale i piscicole.
61

Funciile pdurii de protecie a solurilor i cmpurilor. Este cunoscut faptul, c Pmntul
nu este o surs nesecat de resurse naturale. Consecinele negative ale progresului tehnico-
tiinific n agricultur (tasarea solurilor n rezultatul utilizrii tehnicii grele), prile negative ale
intensificrii ramurii (poluarea terenurilor agricole cu pesticide, balast i substane toxice din
ngrminte minerale, emisiile nocive ale tehnicii agricole), lipsa caracterului sistematic n
luarea msurilor antierozionale toate acestea au contribuit la reducerea semnificativ a
cantitii humusului, degradarea fizic a solului, majorarea teritoriilor afectate de eroziuni.
Eroziunea accelerat, ca un fenomen antropogen, a fost provocat i de aratul excesiv al
terenurilor agricole, dar i presiunea mare din partea animalelor asupra terenurilor agricole. Pe
lng aceasta, tehnologiile intensive de cultivare a culturilor agricole, care presupun folosirea
ngrmintelor minerale, soluiilor chimice pentru protecia culturilor de mburuienire, duntori
i boli, precum i alinierea suplimentar a suprafeei solului toamna i primvara, nu numai
creeaz o situaie periculoas, dar, totodat, pot contribui la dezvoltarea proceselor de eroziune i
agravare a strii mediului n cazul absenei msurilor speciale pentru prevenirea scurgerilor,
splrilor i vnturrilor startului fertil al cmpurilor [99,125,164].
Rolul pdurii const n protecia solului de eroziunea pluvial i eolian, precum i de
uscare. Termenul de eroziune nseamn splarea solului fertil de scurgeri de pe suprafa
[226]. Rolul antierozional al pdurii se datoreaz capacitii sale de a stabiliza i a consolida
terenul erodabil prin intermediul sistemului su radicular, cu ajutorul litierei care reduce efectul
distructiv al picturilor de ploaie, prin reducerea vitezei de cdere a precipitaiilor datorit
coronamentului pdurii, prin reducerea debitului solid al apelor ce se scurg de pe suprafaa
solului. Pdurile protejeaz lacurile de acumulare mpotriva colmatrii. De asemenea, plantaiile
forestiere pot combate eroziunea eolian, de exemplu, cea specific nisipurilor zburtoare.
Biocenozele naturale i artificiale pot diminua excesul de umiditate, pot frna procesele de
gleizare i pseudogleizare, acidificare i podzolire, atunci cnd se aplic msuri corespunztoare.
n fine, vegetaia forestier contribuie la reducerea fenomenelor de alunecare a straturilor de sol
situate pe pante [43].
Odat cu fluxul de ap, provenit din topirea zpezii, care provoac eroziune pe cmpuri,
se scurge pn la 50-70% din umiditatea precipitaiilor de iarn.
Funcia pdurilor de protecie a solurilor i de protecia de la eroziuni se manifest prin
ameliorarea nsuirilor apoase i fizice ale solurilor, care asigur o infiltrare intens a apei de la
topirea zpezii i ploilor toreniale; fixarea cu rdcini a solului i terenului, ceea ce sporete
rezistena solurilor; reinerea zpezii, care protejeaz solul de la ngheare profund i splare;
62

colmatare a particulelor mici de sol; printr-un efect benefic asupra microclimei, reducerea secetei
devastatoare i a vnturilor uscate [125,164].
Sub influena pdurii, pe lng reducerea vitezei i transformarea fluxului de vnt, se
schimb i umiditatea relativ a aerului. n zile uscate, umiditatea crete cu 5-15%. Pdurile de
protecie contribuie la micorarea evaporrii din sol cu 30-40% [171].
Pdurea contribuie la depozitarea i distribuirea zpezii, nghearea i dezghearea solului.
Zpad se distribuie cel mai uniform pe cmpurile protejate de pduri, ceea ce contribuie la
umezirea suplimentar a cmpurilor n perioada de topire a zpezii.
Perdele forestiere, prin acumularea i pstrarea precipitaiile, ameliorarea infiltrrii
acestora n sol, contribuie la schimbri n regimul de umiditate a solului. Odat cu creterea
umiditii n sol crete i cantitatea apei ptrunse pe orizontul acvifer. Fenomenul dat este
concentrat n perdele forestiere i n apropierea lor. Influena benefic a perdelelor forestiere se
rspndete pe o distan de 15h, unde h este limea perdelei forestiere.
ntr-un sistem de perdele forestiere, n grosimea starturilor solului se intensific procesele
de circulaie a substanelor, progreseaz procesul de formarea a solului fertil. Perdele forestiere
sporesc grosimea stratului de humus i cantitatea formelor mobile ale azotului i fosforului.
Conform datelor Institutului de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului N. Dimo,
pe soluri slab splate producia la hectar scade cu 20%, cu gradul mediu de splare cu 40%, cu
gradul nalt de splare cu 60% n comparaie cu solurile neerodate.
Datorit funciei pdurilor de protecie a cmpurilor, n agricultur se creeaz efect, care este
format din:
profit suplimentar, obinut din majorarea recoltei culturilor agricole, rezultate din
ameliorarea regimului de microclim i regimului hidrografic al cmpurilor;
evitarea pierderilor ca rezultat al micorrii eroziunii eoliene;
economia cheltuielilor pentru reinerea zpezii i lucrrile anti-erozionale i de protecie
a naturii.
Spre deosebire de pdurile din categoria III-a funcional, pdurile de protecie produc
efect de la o vrst tnr. Pe lng aceasta, atare efectul, de obicei, cu timpul sporete, datorit
creterii nlimii pdurii. De aceea, n scopul evalurii economice a pdurilor de protecie a
cmpurilor, trebuie de luat n calcul efectul mediu pe an pentru ntreaga perioad de dezvoltare a
acestora. Diferena dintre randamentul terenurilor agricole, care se afl ntre perdelele forestiere
de protecie i n lipsa acestora, va constitui un efect economic de la perdele de protecie.
Perdele forestiere de-a lungul cilor ferate i autostrzilor reprezint o importan
deosebit. Pdurile de-a lungul cilor ferate apr cile ferate de zpad i nisip, protejeaz cile
63

ferate i construciile de consecinele nocive al eroziunii i alunecrilor de teren. Este complicat
de supraestimat importana pdurii de-a lungul autostrzilor, deoarece pdurile asigur o
protecie eficient a carosabilului de nmei i contribuie la reducerea costului transportrilor
[125].
Rolul sanitar-igienic al pdurii. Interaciunea ntre pdure i mediul ambiant este una
complex i variat. Comunitile de organisme i ecosistemele au evoluat independent de
factorul antropogen sub influena factorilor naturali, a concurenei ntre specii etc. La originea
acestui ciclu este procesul de fotosintez, n rezultatul cruia se emite oxigen. Este unicul proces
prin care se menine coninutul permanent al oxigenului n atmosfera Pmntului. Cele mai
importante procese fiziologice, care se desfoar ntr-o frunz de arbore asimilarea bioxidului
de carbon, emiterea oxigenului, transpiraia i respiraia provoac un schimb permanent ntre
frunz i aerul atmosferic din jur [99, 109, 189].
Potrivit cercetrilor lui Brunig (anul 1971), coninutul carbonului n fibra de lemn este
aproximativ 50%. Prin urmare, socotind masa molecular de CO
2
i O
2
(44g i 32g), se ajunge la
concluzia, c pentru a se forma 1 kg de materie uscat, un arbore consum 1,83 kg de gaz
carbonic i elimin 1,32 kg de oxigen [43].
Astfel, plantaiile forestiere n procesul de fotosintez, acumulnd 1 ton de fitomas,
absorb din aerul atmosferic 1,5-1,83 tone de bioxid de carbon i elimin n atmosfera 1,1- 1,32
tone de oxigen. n condiiile medii de cretere, 1 ha de ecosisteme forestiere asimileaz
aproximativ 300 kg de bioxid de carbon timp de douzeci i patru de ore, filtrnd prin frunze sau
frunze de rinoase circa 500 mii m
3
de aer atmosferic. Capacitatea cantitativ de producere a
oxigenului pentru diferite compoziii de specii se caracterizeaz conform urmtorilor indici: pin
de la 4 pn la 11 tone/ ha pe an, brad de la 5 pn la 13 i cvercineele de la 6 pn la 14
tone/ ha pe an. n aerul atmosferic al terenurilor nempdurite, concentraia de bioxid de carbon
ajunge pn la 0,42 mg/ m
3
, dar n aerul plantaiilor forestiere doar 0,17-0,04 mg/ m
3
sau de 20
de ori mai puin [43].
Efectund o astfel de analiz, ajungem la concluzia c, pe plan local, este posibil de a
compensa consumul de oxigen datorat folosirii combustibililor fosili prin oxigenul produs de
vegetaie n procesul de fotosintez. ns, cantitatea disponibil este destul de mic i este supus
micrii atmosferice ce are loc deasupra pdurii, care regleaz rapid amestecul de gaze n
atmosfer. Acest lucru rezult i dintr-o serie de calcule, cu caracter aproximativ, care le
prezentm n continuare:
bilanul productivitii sintetice, realizat ntr-un arboret de fag, arat c doar 25% din
produsul fotosintezei nete se transform n lemn (Schulz i Kock, 1971);
64

consumul de oxigen al unui om echivaleaz cu producia brut a 20 de molizi.
Consumul de oxigen pentru 100 mii de locuitori ai unui ora echivaleaz cu producia de oxigen
a trei mii de hectare de molid, fr a lua n calcul necesitile pdurii (Baumgartner, 1970);
un avion Boeing pentru, a strbate ruta Paris New-York, consum producia pe un an
n oxigen a pdurii Fontainebleau;
pdurile de pe glob conin ntre 400-500 miliarde tone de carbon (Bolin, 1970). Dac
ar fi tiate, arse sau descompuse acestea ar consuma 1,32x10
20
tone de oxigen. Comparativ cu
rezerva de oxigen a globului estimat la 1233x10
12
tone, aceasta ar reprezenta o miime din
rezerva de oxigen, care ar fi consumat (Auclair, 1979);
pdurile, avnd cea mai mare biomas vegetal la hectar, depesc de 3-10 ori
producia de oxigen realizat de culturile agricole sau de planctonul marin;
s-a stabilit cu aproximaie, c pentru a realiza o ton de mas lemnoas, o pdure
elimin n aer cca 1,3 tone de oxigen i absoarbe din aer, pentru a-l fixa n esuturile vegetale,
cca 1,8 tone de bioxid de carbon;
pe timp de var, un hectar de pdure este n msur s creeze pn la 150-180 kg de
substan organic nou, uscat, absorbind din atmosfer 220-280 kg de bioxid de carbon i
degajnd 180-220 kg de oxigen;
un hectar de pdure de mare productivitate produce ntr-un an cca 10 tone de oxigen i
absoarbe 14 tone de bioxid de carbon [43].
Cercetrile au demonstrat, c, n medie, pdurile de pe teritoriul Republicii Moldova,
anual, absorbind din atmosfera cca 7,8 tone de bioxid de carbon, elimin 3,2 tone de oxigen [6,
53].
Pdurile contribuie la purificarea sau filtrarea aerului de praf. Aceast aciune de
purificare a aerului se datoreaz capacitii pdurilor de a diminua viteza vntului i, astfel, de a
reduce viteza de antrenare a prafului care se sedimenteaz conform legii lui Stokes.
Sedimentarea este favorizat, n mare parte, de asperitile obstacolelor din pdure. Studiul
ntreprins de Belot arat, c efectul unui strat vegetal n calea vntului se concentreaz ntr-un
transfer turbulent de energie mecanic, modificnd turbulena i, totodat, condiiile difuziunii.
S-a dovedit, c benzile mpdurite pot contribui la modificarea concentraiilor n sol printr-un
dublu mecanism de dispersie vertical i orizontal. Este bine de reinut, c pentru a ne proteja de
praf este necesar s evitm staionarea aproape de marginea pdurii sau pe nclinrile terenului
orientat spre sursele de poluani [43].
65

Unele cercetri (Bartoli i Decourt) au evideniat faptul, c sedimentarea anual a
prafului este mai mare n pdure comparativ cu terenul deschis, mai exact a rezultat: 29 g/m
2

sub rinoase (34%) i 11,1 g/m
2
sub foioase. Sub molid sedimentarea se prelungete n timpul
iernii (46 din surplus se gsete iarna). Aceasta este puin atenuat sub foioase (38% din surplus
n perioada de iarn). Unele date menionate de ctre Keller sunt de 200 ori mai mari dect cele
enunate mai sus: 32 tone de praf captate de o pdure de molid i 68 tone de un arbore de fag.
Alte cifre date de Keller par mult mai modeste: 280 pn la 1000 kg/ha. Capacitatea pdurilor de
reinere a prafului este cantitativ evaluat pe 20-70 t/ha, n compoziia bradului 30 t/ha de
poluani tehnogeni ai atmosferei, n compoziia pinului 37 i cvercineelor 54 t/ha[43].
Capacitatea pdurilor de absorbie a gazelor, din punct de vedere cantitativ, ajunge pn
la 10 t/ha de poluani tehnogeni ai atmosferei, inclusiv sulful 1,2 -1,5 t/ha pentru perioada de
vegetaie. Rolul pdurii de absorbie a gazelor se manifest n dependen de gradul de
mpdurire a regiunii, plasrii teritoriale a plantaiilor forestiere i de compoziia, productivitatea
i starea lor, cu alte cuvinte, depinde de msura n care gradul real de mpdurire a regiunii
concrete corespunde gradului de mpdurire optimal din punct de vedere economic [157, 189].
Ecosistemele forestiere sunt cele mai efective i sigure filtre pentru aerul atmosferic i
apa de la substane toxice i umanitatea pn cnd nu a creat ceva analogic. n ultima perioad
de timp, intens sunt cercetate: problema privind cunoaterea capacitii arborilor de a absorbi
unii poluani din aer i capacitatea pdurilor de a purifica aerul de substane nocive. n mod
normal, apare ipoteza potrivit creia vegetaia poate juca un rol n purificarea aerului de gaze
nocive n cadrul proceselor de fotosintez, respiraie i transpiraie. Efectele pdurii asupra
reducerii polurii aerului din atmosfer sunt bine sinterizate de Knabe, care menioneaz c n
pdure lipsesc, de regul, sursele de poluare. n general, uzinele sunt amplasate n afara pdurii,
iar cele mai poluate spaii sunt cele din jurul uzinelor. Knabe a relevant faptul, c reinerea
bioxidului de sulf de ctre pduri poate s ating 200 kg/ha/an n regiunile foarte poluate, de
exemplu, cea a oraului Ruhr [43].
Pentru evaluarea capacitilor igienico-sanitare i balneologice ale pdurilor, o importan
deosebit o are capacitatea activitii lor de emisie a fitoncidelor.
Fitoncidele sunt substane emise de plante cu capaciti bactericide, fungicide, care
reprezint unul dintre factorii de imunitate a acestora i care posed un rol important n
interaciunea n cadrul biocenozelor.
Emisiile de fitoncide ale plantaiilor verzi, mai ales a celor forestiere, ucid microbulele
mai multor ageni patogeni ai diverselor boli umane, fac aerul mai curat. De aceea, fitoncidele,
potrivit aciunii sale, sunt egalate cu vitamine. Emisiile de fitoncide reduc oxidarea aerului
66

aproximativ de 1,5-2,0 ori, dar poluarea aerului cu microbi de cteva ori. Influena benefic a
fitoncidelor de pdure asupra sntii omului se manifest prin majorarea concentraiei de
vitamina C n glandele suprarenale i capacitile fagocitare a leucocitelor din snge [110, 157,
188].
Plantele aromatice ale planetei, n deosebi plantaiile forestiere, anual, elimin n biosfer
cca 175 mil t de uleiuri eterice. Rinoasele elimin fitoncidele mai activ pe parcursul sezonului
cald al anului [188].
Capacitatea plantaiilor forestiere de eliminare a fitoncidelor depinde de compoziia
acestora, astfel, pinul produce 400-500 kg/ha pe an, mesteacnul 200-220 kg/ha pe an [188].
Sub influiena fitoncidelor de pdure, activitatea imuno-biologic a organismului uman
crete, se activeaz procesele de fermentare, se accelereaz procesele de oxidare n celule, crete
performana fizic i mental.
Rolul igienico-sanitar al pdurii se manifest prin majorarea gradului de ionizare a
aerului i micorarea coeficientului de unipolaritate a aerului atmosferic. Ionizarea aerului este
un fenomen care se produce sub aciunea unor factori naturali (ionogeni): raze ultraviolete, raze
cosmice, emanaii de substane radioactive din sol, roci ori ape subterane, precum i descrcri
electrice n aer. Sub influina acestor factori se realizeaz eliberarea de electroni de pe orbitele
anumitor atomi, care alctuiesc moleculele de aer. Atomii, care au pierdut astfel de electroni, se
transform n ioni pozitivi (grei), n schimb, electronii eliberai se ataeaz unor particule neutre
de aer, mprumut o sarcin electric negativ i, astfel, devin ioni negativi (uori). Unele
cercetri, efectuate n strintate, au dovedit c n pdure concentraia de ioni negativi este mai
mare. De exemplu, n perioada verii, pe timp linitit, ndeosebi dimineaa i seara, n pdurile de
pin, ionii negativi sunt n cantiti mai mari. Sporul de astfel de ioni este mai mare n special
dup ploile cu descrcri electrice, n lungul apelor de munte, n apropierea cderilor de ap, n
zonele unde aerul este mai puin ncrcat cu praf i gaze industriale, cu vapori de ap etc. n
opinia unor autori, plusul de ioni negativi din pdure fa de terenul descoperit s-ar datora
emisiilor radioactive ale arborilor, procesului de fotosintez i circulaiei electrice. Pe de alt
parte, pdurea, prin aciunea de purificare a aerului de diferite particule solide, elimin i o parte
din sursa generatoare de ioni pozitivi [43].
Deci, gradul de ionizare a oxigenului din aer este determinat de cantitatea ionilor uori
negativi n 1 cm
3
de aer, prezena crora constituie unul dintre cei mai valoroi indicatori de
curenie a aerului. n aerul atmosferic din pduri i regiunile muntoase, concentraia ionilor
negativi atinge 2000-3000 ioni/cm
3
, ceea ce este de 2-3 ori mai mult dect n aerul regiunilor
nempdurite 800-1000 ioni/cm
3
i de 5-10 ori mai mult dect n aerul din zonele industriale
67

200-250 ioni/cm
3
i ncperi nchise cu mult lume 25-100 ioni/cm
3
. Gradul maximal de
ionizare a oxigenului din aer atmosferic admis pentru om constituie 25-50 ioni/cm
3
[157, 188].
Rolul curativ de ozonator al pdurii se manifest att prin cretere (de 2-10 ori i mai
mult) a gradului de ionizare a oxigenului din aerul atmosferic, precum i prin micorarea
semnificativ (de 2-4 ori) a coeficientului de unipolaritate a aerului, care se definete prin
raportul dintre ionii grei pozitivi i ionii uori negativi. n condiiile naturale, coeficientul
unipolaritii a aerului din pduri cu predominare a pinilor este de 0,9-1,0, cu predominarea
foioaselor de 1,0-1,6, iar n regiunile nempdurite 1,6-4,0 [152, 188].
Aerul ionizat din pduri, n deosebi cu prevalarea plantaiilor rinoase, contribuie la
tratarea bolilor cilor respiratorii, plmnilor, hipertensiunii arteriale, tulburrilor
cardiovasculare i neurologice, precum i a insomniei, oboselii i a altor boli.
n legtura cu procesul intensiv de industrializare i urbanizare a crescut semnificativ
rolul plantaiilor forestiere n lupta mpotriva zgomotului. Agresiunea zgomotelor constituie un
alt gen de poluare care atenteaz la sntatea locuitorilor oraelor i centrelor industriale. Este
bine cunoscut faptul, c zgomotul puternic i de lung durat afecteaz negativ organismul
uman. n rezultatul influenei zgomotului, productivitatea scade cu pna la 60%. Valoarea
iniial, dup care se stabilete puterea sunetului energia minimal, care se afl la limita
perceperii auzului uman. Aceast valoare relativ se estimeaz n decibeli (dB). Pentru a avea o
idee despre importana acestor valori relative vom meniona, c sunetul btii de inim, perceput
de noi, este de 10 dB, oapta de 20 dB, fonetul frunzelor 30 dB, vorbirea cu voce tare 70
dB, zgomotul de maini 80-95 dB. Modificrile patologice primare, precum tulburrile de
activitate intelectual, de somn, reacie la situaiile din via, potrivit opiniei medicilor, se
observ atunci cnd puterea zgomotului depete 40 dB, de aceea nivelul de zgomot
corespunztor condiiilor normale de activitate uman i odihn nu trebuie s depeasc 40 dB
[43].
Efectul de la conservarea pdurii i rolului igienico-sanitar al acesteia poate fi determinat
prin suma fondurilor, care ar fi necesare n lipsa pdurilor pentru a reduce nivelul de poluare a
mediului, pn la nivelul asigurat de pdurile intacte. Pentru aceasta sunt necesare datele despre
capacitile pdurii de producere a oxigenului, de absorbie a prafului i diminuare a zgomotului,
despre costul producerii oxigenului, costul procesului de curare a aerului de praf i gaze.
Cunoscnd cantitatea oxigenului eliminat i bioxidului de carbon absorbit la producerea
unei tone de materie organic i msura n care a sczut productivitatea pdurii sub influena
polurii atmosferice, putem determina declinul activitii fiziologice a unui hectar de pdure.
68

Datele prezentate anterior permit s concluzionm despre prezena influenei igienico-
sanitare semnificativ a pdurilor i a altor categorii de spaii verzi asupra sntii umane, dar i
strii biosferei de pe ntregul Pmnt.
Folosinele silvice de recreare. n prezent, n condiiile creterii urbanizrii, folosinele
silvice de recreare devin din ce n ce mai importante. Prin urmare, odihna n pdure, degajarea de
stres, acumularea energiei etc. devin necesare vital, dar resursele pdurii de recreare nu sunt
inepuizabile, de aceea n domeniul dat la fel sunt actuale principiile utilizrii durabile i
eficiente.
Agresiunea mediului urban asupra fizicului uman const n dereglrile produse n
organismul uman de ctre factorii nocivi, componeni ai acestui mediu. Cel mai puternic efect
este cel produs de poluare: poluarea fizic (praf, microorganisme, radiaii nocive), chimic (gaze
nocive, produse ale arderii unor motoare i diverselor procese industriale) i fonic (zgomote
nocive datorate traficului stradal i aerian, activiti uzinale i tumultului micrii continue a
numeroasei mulimi etc.) [43].
Agresiunea mediului urban asupra psihicului uman este la fel de important, dei mai
complex dect cea asupra fizicului, fiind generat de o mulime de factori proprii vieii moderne
citadine, de exemplu: agresiunea informaional, lupta i competiia pentru integrarea n ritmul
vital al societii, influena mediului fizic i social asupra indivizilor etc. Agresiunea
informaional este cauzat de un surplus de informaii care foreaz capacitatea normal de
percepie i asimilaie a psihicului uman, pricinuindu-i o serie de daune mai mari sau mai mici,
n funcie de mrimea i intensitatea agresiunii, dar i de capacitatea de rezisten i adaptare a
organismelor [70].
Prin folosinele silvice de recreare se nelege: folosine silvice n scopuri recreative,
pentru restabilirea puterilor fizice, spirituale i intelectuale, a sntii i performanei n munc a
omului, folosite n procesul de activitate. Pdurile de recreare sunt constituite din: pdurile din
zonele verzi ale oraelor i localitilor, pdurile adiacente rutelor turistice, parcurile naionale i
naturale, cu alte cuvinte sunt poriunile de pdure care sunt sistematic vizitate de populaie n
scopuri de odihn activ [126,190].
Recreaia, n ambiana natural a pdurilor, poate fi neleas ca fiind: revitalizare
temporar a organismului uman stresat de nocivitile urbane; efect al micrii i al binefacerilor
mediului silvestru; mprosptare a fizicului i psihicului uman, un strop de vitalitate smuls din
organismul uman ambianei naturale silvestre, pentru refacerea propriei vitaliti; o veritabil
silvoterapie, un antidot natural mpotriva stresului uman [43].
69

Folosirea pdurilor de recreare poate fi efectuat n mod extensiv prin atragerea
teritoriilor noi, precum i n mod intensiv prin efectuarea msurilor de sporire a capacitilor de
recreare i a eficienei de folosire a obiectelor care funcioneaz. Indiscutabil este faptul, c, n
condiiile economiei de pia, dezvoltarea potenialului de recreare trebuie s fie efectuat n
mod intensiv. n aceste scopuri, n cadrul fondului forestier trebuie s fie evideniate pdurile cu
scopuri pur recreaionale, pentru care trebuie elaborate regulamente i reguli de gospodrire, care
vor corespunde intereselor de organizare a odihnei pentru populaie i care vor asigura
ameliorarea sistematic a indicilor estetici, de landaft i de confort ai pdurii [92, 135, 154, 167,
177-179].
Dup prere lui Tarasov A., relaiile de pia n folosinele silvice de recreare pot garanta
nu doar recuperarea cheltuielilor, dar i obinerea unui venit. Venitul poate fi obinut din mai
multe tipuri de deservire i prin intermediul mai multor metode de gospodrire, inclusiv i din
oferirea locuinei vilegiaturitilor i turitilor, din excursii, realizarea licenelor pentru vntoare,
pescrit, recoltarea produselor accesorii ale pdurii etc. Responsabili de organizarea folosinelor
de recreare pot fi att ntreprinderile silvice, ct i ntreprinderile create pe baz de acord [178].
Indiscutabil, folosinele silvice n scopuri de recreare reprezint una din cele mai
profitabile direcii de folosine silvice. ns, sarcina principal a folosinelor silvice n scopuri
recreaionale este determinarea capacitii acestora pe grupe i tipuri de pdure.
Diferenierea grupelor de tipuri de pdure potrivit criteriului de utilitate recreaional se
efectueaz pe baza analizei de corespundere a proprietilor igienico-sanitare i estetice ale
pdurii i rezistenei acestora la factorul antropogen. Indicele iniial pentru calcularea suprafeei
i capacitii de agrement include: presing recreativ admisibil pe grupe de tipuri de pdure,
numrul prognozat de vilegiaturiti, dimensiunile optimale ale teritoriului de odihn.
Coeficientul de presing recreativ (antropogen) demonstreaz numrul persoanelor care pot folosi
simultan, zilnic, o unitate de suprafa, fr a pricinui pagube ecosistemului respectiv. Capacitate
maximal a zonei de odihn se formeaz din capacitatea sumar a instituiilor de odihn i
numrul persoanelor care se odihnesc de sine stttor, i depinde de particularitile naturale ale
teritoriului, accesibilitatea acestuia pentru transport. Norma de densitate este determinat de
numrul vilegiaturitilor pe o unitate de suprafa. Normele pot varia n dependen de durata
odihnei (de lung sau scurt durat) [ 59, 92, 154].
Astfel, constatm, c presingul recreativ (antropogen) reprezint numrul de vilegiaturiti
pe o unitate de suprafa ntr-o unitate de timp. Normele de densitate se stabilesc pentru 3
categorii de teritorii forestiere: parc, pdure-parc i pdure. Parc teritoriul maximal amenajat,
de aceea norma de densitate este cea mai mare (de la 30 pn la 150 persoane/ ha). Pdure-parc
70

conine elementele de amenajare, precum reeaua de crri i drumulee, scaune, bungalou etc.,
norma de densitate constituie 8-20 persoane/ ha. Pdure o zon de odihn neamenajat, norma
de densitate este pn la 10 persoane/ ha [190].
Exist mai multe metode de evaluare economica a funciei recreaionale a pdurii. De
exemplu, Turchevici I., propune ca funcia recreaional a pdurii s fie evaluat n baza rentei
difereniale. Pdurile difer din punct de vedere recreaional. Pe lng zonele atractive ale pdurii,
exist i zone mai puin atractive, iar pentru a le aduce la o stare potrivit pentru odihn i pentru
a satisface cerinele populaiei, societatea suport cheltuieli suplimentare. Mrimea cheltuielilor
date variaz n dependen de cazul concret. Dac distribuim zonele unui trup de pdure din zona
suburban dup criteriul cheltuielilor necesare pentru aranjarea lor, atunci ultimele n lista vor fi
zonele care necesit cheltuieli maximale. Diferena dintre cheltuielile maxime pentru
mbuntirea 1 ha de pdure i cheltuielile reale pentru celelalte zone va indica efectul obinut
datorit capacitilor naturale ale zonelor respective [183].
Metoda lui Iliev L., se bazeaz pe detectarea efectului de la utilizarea pdurii n scopuri
recreaionale. Mrimea efectului este determinat de diferena dintre productivitatea de munc la
ntreprinderile care au condiiile pentru odihn n afara oraului i care nu dispun de astfel de
condiii [129].
De exemplu, n fosta Republic Democrat German (RDG), funcia recreaional a
pdurii a fost privit ca un tip aparte a valorii de consum. Pentru aceasta, la baza evalurii
economice a funciei recreaionale a pdurii au fost puse aa-numitele uniti de necesitate,
care exprimau necesitile concrete ale societii. Termenul de unitate de necesitate se refer la
numrul de vizitatori care folosesc pdurea, dar costul este determinat de cheltuielile necesare
pentru a satisface aceste necesiti [187].
Prin nmulirea valorii relative a costului de consum la numrul de vizitatori sau de ore,
petrecute n pdure respectiv, se poate determina efectul adus de pdure n calitate de locul
public de recreaie.
Papanek (Cehia) propune metoda de evaluare a funciei recreaionale a pdurii n baza
cheltuielilor privind organizarea odihnei n pdure (cheltuieli de organizare i amenajare a
teritoriului, crearea obiectelor i serviciilor pentru populaie etc.).
Potrivit celor sus-menionate, autorul concluzioneaz, c oamenii de tiin din rile post-
sovietice dezvolt teoria evalurii economice a funciilor ecologice a pdurii n abordare clasic,
n timp ce experii din rile cu economie de pia dezvoltat teoria dat din punct de vedere al
vieii reale, ceea ce, n primul rnd, nu presupune o analiz profund tiinific, dar, n al doilea
rnd, o face simpl i clar n cazul cnd societate o accept.
71

Dup prerea autorului, sistemul de folosine silvice contra plat trebuie s fie bazat pe o
evaluare complex a resurselor forestiere, unde vor fi reflectate toate funciile utile ale pdurii.
Cercetarea aspectelor economice ale folosinelor silvice n Republica Moldova trebuie s vin n
prim plan n condiiile relaiilor de pia.
Fiecare din funciile pdurii, examinate mai sus, constituie n sine obiectul autonom al
evalurii economice, iar analiza agregat a acestora va ngloba evaluarea economic integral a
pdurii.

2.2. Aspectele metodologice ale evalurii economice a resurselor forestiere

Pentru evaluarea economic a resurselor forestiere consumabile n producere este necesar
divizarea n accesibile i inaccesibile a rezervelor de mas lemnoas de pe un teritoriu anumit, din
punct de vedere economic.
n acest sens, Pears P. remarc, c unele pduri sunt foarte ndeprtate sau de o calitate
joas, ceea ce le face nerevindecate pentru utilizare n scop economic. Atare observaie este
deosebit de actual i n teritoriile cu rezerve mici de mas lemnoas i pduri, ceea ce este tipic
pentru Republica Moldova. Prin urmare, nu toat rezerva de mas lemnoas este accesibil din
punct de vedere economic i biologic. Resursele forestiere, aflate la distane mai mici i de o
calitate mai nalt, determin preul de pia pentru consumatori i limita accesibilitii economice
pentru toate rezervele de pdure din regiunea dat [161]. Folosinele silvice sunt rezultatul unei
interaciuni complexe de factori, cum ar fi: cererea de mas lemnoas i disponibilitatea
potenialului de producere pentru recoltarea i procesarea lemnului.
Producerea bunurilor pdurii se realizeaz prin interaciunea factorilor de producere:
munc, capital i resursele forestiere. Problema determinrii ponderii dintre factorii de producie
n procesul de producere este rezolvat prin intermediul unei combinri optime a acestor factori
de producie. Decizia de a utiliza un anumit factor de producere n calcularea cantitilor lor
necesare este una controlat i depinde de capacitate de interschimbabilitate economic i
tehnologic a resurselor, precum i argumentarea juridico-economic a consumului factorilor de
producere. Deciziile manageriale cu privire la aspectul dat se bazeaz pe dorin productorului
de a reduce costul producerii, din motivul c costul serviciilor tuturor factorilor de producere se
include n costul final al produciei. Teoria economic contemporan recomand substituirea
unui factor de producie cu altul, atta timp, ct volumul fizic al produsului marginal al factorului
de producere va deveni proporional cu preul acestui factor [181].
72

Datorit faptului, c sectorul de afaceri este reprezentat de un numr mare de productori
de bunuri din resurse forestiere, fiecare consumator al factorului de producere, n condiiile
determinate de o cantitate limitat a resurselor de munc, capital i resurse naturale, estimeaz
combinarea factorilor de producere pentru afacerea proprie, avnd drept scop de a optimiza
producerea i a obine profit maxim. Antreprenorul, incluznd n producerea sa resurse
suplimentare de munc, terenuri, achiziionarea mainilor, echipamentului, materiei prime, cu
scopul de a optimiza profitul, trebuie s respecte urmtoarea regul: profitul de la produsul final,
obinut din investiiile suplimentare, nu trebuie s fie mai mic dect preul de pia al factorului
respectiv. Modul n care sunt combinai factorii n procesul de producere a bunurilor forestiere
difer n dependen de timp i teritoriu. Diferenele date sunt explicate prin eterogenitatea
dezvoltrii tehnice i productivitii muncii, care sunt determinate de condiiile concrete de
recoltare i prelucrare a resurselor forestiere, care conin n sine diferene teritoriale/regionale
[169, 181].
Parametrii economici al recoltrii masei lemnoase, de exemplu, volumul de mas
lemnoas recoltat i costul lucrrilor efectuate, reflect necesitile n lemn de calitate respectiv
i posibilitile tehnologice de recoltare/debitare ale acesteia. Odat cu schimbarea condiiilor
economice de recoltare a lemnului, se modific dinamic i indicele economic al folosinelor
silvice. Cantitatea folosinelor silvice este influenat de mai muli factori, precum: distribuirea
suprafeelor, plantaiilor pe grupe, tipurilor de pduri, clasa de vrst, normativele de efectuare a
lucrrilor silvice, de recoltarea i transportarea lemnului [181].
Conform concepiei de pia a evalurii economice a resurselor forestiere, valoarea
economic a utilizrii de materie prim va fi determinat n funcie de disponibilitatea
capacitilor de producie. n acest sens, este necesar de avut n vedere, c n cazul bazei de
producere mai puternice i al procesului efectiv de recoltare / debitare a materiei prime forestiere,
costul de producere a produciei forestiere va scdea. Astfel, toate ntreprinderile (consumatori de
mas lemnoas), pentru a concura pe pia, n business-planurile sale, se vor axa pe preurile pe
pia regionale pentru produsele lemnoase i cheltuielile de producie [169, 181].
n aspect metodologic, la evaluarea economic a resurselor forestiere este important
alegerea tipului de franco, care difer prin niveluri de relaii economice ntre furnizori i
consumatori. Potrivit lui Tolokonnikov V., franco este o noiune comercial, care determin
localizarea mrfii estimate. n dependena de particularitile teritoriale ale recoltrii de mas
lemnoas privind distana de transportare, preurile pe pia la produsele pdurii variaz n
condiiile franco-consumator, precum i franco-depozit la locul ncrcrii n transport, franco-
vagon staia de plecare. n estimarea cheltuielilor pentru recoltare, n condiiile tipurilor de
73

franco sus-menionate, se reflect cheltuielile de transportare de la locul tierii pn la casa
consumatorului, ceea ce submineaz particularitile valorii economice a arboretelor pentru
ntreaga regiune, deoarece n cazul dat este necesar de inut cont de inteniile antreprenoriatului
privind valorificarea i prelucrarea resurselor forestiere n regiunea respectiv. Precum gradul de
pregtire a masei lemnoase pentru utilizare se reflect n franco, ceea ce este legat, n mare
msur, de organizarea tehnologic i de alte condiii economice, la realizare sortimentelor de
lemn, alegerea tipului de franco se determin prin tehnologia fusului de recoltare, care presupune
sistemul de realizare franco-depozit de la locul ncrcrii n transport. Tolokonnikov V.,
consider, c forma de franco determin gradul de ndeprtare a mrfii de la consumator: cu ct
mai departe se afl marfa de la consumator, cu att mai mari sunt cheltuielile de transport de la
furnizor i, ca urmare, i preul la producia consumat [169, 181].
Pentru a spori obiectivitatea colectrii i analizei indicatorilor economici de producie
forestier a productorilor principali din regiune, este necesar de asigurat includerea indicatorilor
de formare a preurilor pe piaa de produse ale pdurii dintr-o anumit regiune. Elementele
eseniale bazei informative a sistemului de evaluare economic sunt preurile de pia pentru
sortimentele de produse ale pdurii i costurile ntregului ciclu de lucrri, inclusiv lucrrile de
recoltare, transportare i prelucrare [169].
De obicei, cu preuri de pia se vnd sortimentele sub form de lemn rotund brut pe
specii, n cazul dat nevoile consumatorilor se axeaz nu doar pe speciile lemnului, dar i pe
calitatea i mrimea lemnului propus, ceea ce se reflect n preul lemnului. n regiuni, preurile
de pe piaa de lemn au specificul su i depind de mai muli factori, cum ar fi: nivelul de
echipament tehnic i tehnologic, metodele de recoltare i procesare a lemnului, stocul disponibil i
gradul de accesibilitate economic a materiei prime forestiere. Din toate produsele din resurse
forestiere de aceeai calitate, propuse pe piaa local, consumatorul va alege produse cu pre
rezonabil. De aceea, costul produselor, fabricate prin munc i capital, va determina nivelul
costurilor de producie la recoltare i prelucrare a materiei prime forestiere [169].
Costurile de producie de la recoltare trebuie s fie analizate pe etape tehnologice,
principalele din care sunt: tratamentele silvice (doborre, corhnire etc.), scoaterea lemnului din
parchete, depozitare. Structura cheltuielilor de recoltare se divizeaz n mai multe componente,
care corespund factorilor implicai n producere. Una din categoriile de cheltuieli cuprinde i
costul materiei prime achiziionate de la proprietarul pdurii [169].
Taxa lemnului pe picior se percepe n rezultatul msurrii taxare a lemnului pe picior. n
procesul de recoltare a lemnului este inclus i alt factor de producie, cum ar fi capitalul cu forma
de mijloace fixe i circulante. O parte din cheltuielile de producie este folosit pentru
74

achiziionarea combustibilului i energiei pentru nevoile tehnologice, producia altor organizaii,
precum i pentru pregtirea i dezvoltarea procesului de producere, precum i exploatarea
echipamentului. Salariul este determinat de complexitatea lucrrilor de recoltare a lemnului.
Pentru a reduce complexitatea producerii este necesar mbuntirea echiprii tehnice a muncii,
mecanizarea i automatizarea complex a muncii n baza tehnologiilor performante [161].
Cheltuielile de producere, att n cadrul procesului tehnologic, ct i n afara acestuia,
includ cheltuieli diferite din punct de vedere al coninutului economic: costul forei de munc i
de capital. Cheltuielile seciei de producere includ: costurile de ntreinere a personalului
administrativ, personalului din secia de producere, amortizarea cldirilor, construciilor,
reparaiile curente ale cldirilor, uzura inventarului de valoare mic i scurt durat. La
cheltuielile generale se refer cheltuielile pentru deplasri, ntreinerea pazei, inclusiv
antiincendiare, cheltuielile pentru ntreinerea organizaiilor susmenionate, deducerile fiscale
[169, 181].
Pentru a determina cheltuielile i rezultatele valorificrii i regenerrii resurselor este
necesar de a identifica calitatea resurselor forestiere pe poriuni, ceea ce include evaluarea
stocului de lemn care poate fi exploatat pentru o poriune dintr-un trup de pdure cu o anumit
uniformitate n compoziie: tipul, relieful, soluri, distana de la locurile de consum etc.
Avnd n vedere complexitatea determinrii distanei medii reale de transportare a
lemnului i stocului mediu real de mas lemnoas pe 1 ha de suprafa, practic, este imposibil de a
identifica ponderea cheltuielilor de transport n preul costului de producere a recoltrii lemnului
rotund, precum i folosirea coeficienilor de ajustare pentru preul costului de producere al
transportrii. Conform recomandrilor metodice, este oportun de a stabili ponderea cheltuielilor
de transport n preul costului de producere al recoltrii lemnului rotund, care constituie 50%, i
coeficientul de ajustare, corespunztor distanelor medii de transportare a stocului de pe 1 ha, egal
cu 1,00 [166, 169].
Pocincov S., consider, c analiza structural a rentei de pdure are semnificaie pur
teoretic, care permite o nelegere mai profund a naturii ei economice, i nimic mai mult. Pentru
scopurile practice ea nu se potrivete: renta forestier nu poate fi compus din elemente separate,
ea poate fi estimat numai n ntregime pe baz preurilor de pia ale produselor i pentru obiecte
concrete, de exemplu pe rezervele de mas lemnoas [166].
Costul de oportunitate al zonrii funcionale (COZF). Zonarea funcional a pdurilor
poate avea ca efect scderea rentabilitii modului de gospodrire a ecosistemelor forestiere,
supuse diverselor restricii n ceea ce privete recoltarea lemnului i/sau a altor produse
75

nelemnoase; apare astfel un cost de oportunitate al ncadrrii arborilor n categorii funcionale de
producie [19, pag.257].
Hodson et Dixon au folosit aceast abordare pentru a estima generarea de venituri n trei
activiti legate de zona costier: exploatarea lemnului, pescuitul i turismul. Deoarece
exploatarea pdurilor declaneaz procese erozionale, au fost concepute dou scanri:
continuarea activitii de exploatare, respectiv interzicerea exploatrii lemnului. Veniturile n
cele trei tipuri de activiti au fost estimate pe o perioad de 10 ani. n varianta interzicerii
exploatrii lemnului, creterea de venit brut n zona studiat ar fi fost de 41,5 milioane $, creia
i corespunde o valoare prezent net a fluxurilor monetare de 17,572 milioane, pe intervalul
considerat de 10 ani [68].
Estimarea acestui cost de oportunitate se bazeaz pe o ipotez simpl. Dac pdurea ar fi
avut doar rol de producie, posibilitatea acesteia ar fi constituit P1. De fapt, avnd arborete
ncadrate n I-ul grup funcional, posibilitatea pdurii este mai mic, adic P2. Diferena dintre
cele dou posibiliti anuale, nmulit cu preul mediu al produselor principale, reprezint costul
de oportunitate al zonrii funcionale, adic venitul la care gestionarul pdurii renun pentru a
avea asigurate funcii de protecie, adic acele servicii pentru care nu exist pia. Costul de
oportunitate, n acest caz, este similar costului de producie: costul de producie nseamn
consumul unor resurse, costul de oportunitate reprezint renunarea la un venit semnificaia
economic este aceeai [19, pag.257].
n acelai timp, economia forestier poate fi definit ca o reea de relaii (o parte
instituionale, o parte informale), prin care actorii sociali, firmele de profit i grupurile socio-
profesionale i tiinifice, dependente sau preocupate ntr-un fel sau altul de pdure, fac
schimburi comerciale i comunic reciproc. Economia forestier, pstrnd paralelismul cu una
din accepiunile economiei, poate fi definit i ca mod de alocare optim a resurselor forestiere
lemnoase i nelemnoase, pentru a asigura att baza de materii prime a industriei prelucrtoare,
ct i multiplele servicii protective [18, 19].
Contrar unei preri foarte comune printre silvicultori, evaluarea funciilor de protecie nu
se efectueaz neaprat n scopul compensrii directe a celor ce dein sau administreaz pdurile
cu rol protectiv, ci n vederea justificrii i argumentrii unor politici de protecie a mediului. De
ce? Pentru c investiiile n protecia mediului nu sunt atractive pentru sectorul privat din cauza
cvasi-permanentei probleme a baltistului, care nu este doar un individ, ci poate fi un ntreg
grup social sau o ramur economic vital, cum ar fi: de exemplu industria energetic. Dac
hidrocentralele ar plti costul tuturor funciilor pdurii exercitate n bazinele de intercepie i n
zonele de protecie ale lacurilor de acumulare, acest cost se va regsi i n preul energiei
76

electrice, implicit n toate preurile din economie. De aceea, n majoritatea cazurilor, evaluarea
funciilor de protecie se face pentru a justifica intervenia indirect a guvernului prin politici
fiscale difereniale (taxarea suplimentar a activitilor generatoare de externaliti negative) sau
prin subvenionarea activitilor de externaliti pozitive [18, 19].
Metode de evaluare direct i indirect (MEDI) [19, pag. 257]. Ambele tipuri de
externaliti genereaz costuri sociale i beneficii sociale ce se contabilizeaz nu neaprat n
evidenele administraiei silvice, ci n evidenele altor economii sectoriale, precum agricultura i
piscicultura, care gestioneaz, la rndul lor, alte categorii de ecosisteme, a cror productivitate
este afectat de modul de gestionare a pdurilor.
Tehnicile ce folosesc schimbarea de productivitate a ecosistemelor sunt extensii ale
analizei cost-beneficiu, dezvoltate pe baza a cel puin dou scenarii: unul de baz, situaia
actual, i respectiv o situaie virtual n care s-ar renuna complet la utilizarea unei resurse, cum
este de exemplu lemnul.
Metoda costurilor complete (MCCm) [19, pag.252], presupune, de fapt, diferenierea unui
cost mediu de producie pentru ntreaga cantitate de lemn destinat exploatrii n preuri minime,
difereniate pe specii, sortimente i natur de produse, preuri, n funcie de care apoi se
calculeaz preul de pornire la licitaie. Procednd astfel, se asigur o politic coerent a
preurilor, menit s asigure cel puin acoperirea cheltuielilor de producie. Relaia de calcul
pornete de la identitatea ( 2.2.1):
P*V= p
i,j,k
*
i,j,k


(2.2.1)
i j k
unde, P reprezint preul mediu de referin (costul mediu de producie majorat cu o
marj de profit), V este volumul total de referin (cota de tieri), p
i,j,k
reprezint preul pentru
sortimentul dimensional i, grupul de specii j i categoria de produs k, iar
i,j,k
reprezint
volumul aferent sortimentului i, grupei de specii j i categoriei de produs k. Preurile

p
i,j,k

sunt calculate cu ajutorul relaiei:

i,j

p
i,j,k = ------------------------- *
P
k
(2.2.2)

n m

i,j
q
i,j
i=1 j=1
n care variabilele au urmtoarele semnificaii:
i,j
coeficientul valoric al speciei i i
sortimentului j; q
i,j
ponderea relativ, n volumul total, a speciei i i sortimentului j; P
k
preul
mediu de referin antecalculat pentru produsul k, pre care, la rndul su, se poate estima ca un
pre mediu realizat pe pia sau un pre mediu dorit de vnztor (acesta poate fi preul mediu al
77

produselor secundare sau preul unei anumite specii, abundent n anumite zone, dar total
insignifiant la nivel naional).
Metoda costurilor complete (MCCm) [19, pag.252]. Ipoteza pe care se bazeaz aceast
metod, de asemenea, este simpl: n prezena externalitilor pozitive sau n situaia realizrii
unui proiect, bunurile i serviciile au anumite preuri, cunoscute. Dac respectivele externalitii
ar lipsi, aceleai bunuri i servicii ar avea alte preuri, deci, veniturile nete ale firmelor sau
familiilor ar suporta prejudicii.
Funcia de protecie hidrologic reprezint foarte bine aceste abordri: dac nu s-ar
impune restriciile de tiere n bazinele de intercepie ale lacurilor de acumulare, rata colmatrii
lacurilor ar fi ridicat, iar durata de funcionare a respectivei hidrocentrale ar fi mai scurt.
Valoarea total a investiiei ar trebui amortizat ntr-o perioad mai scurt, ceea ce ar conduce la
creterea preului energiei electrice. Dac se cunosc elasticitile ncruciate ale cererilor pentru
a surprinde mai bine efectul de dominare din economia real se poate determina cu precizie
suficient de mare ct cost funcia respectiv.
Deoarece costurile mai mari ale energiei ar genera preuri mai mari ale tuturor bunurilor
i serviciilor produse i consumate ntr-o economie, datele primare folosite n evaluare ar trebui
s acopere ntregul fond forestier cu funcii de protecie hidrologic. Dezavantajul acestei
abordri const n faptul, c trebuie luat n consideraie ponderea energiei provenit de la
hidrocentrale n ansamblul produciei energetice.
Metoda preurilor hedonice (MPH) [19, 67, 71, 72, 80]. Potrivit teoriei economice, piaa
stabilete cel mai reuit raportul pre-cantitate pentru bunurile de utilitate privat; cu ct aceste
bunuri sunt mai omogene, iar numrul vnztorilor este mai mare, cu att este mai probabil ca
preul s fie o variabil exogen oricrui productor, adic ceva ce trebuie luat ca atare, ce nu
poate fi influenat. Serviciile de protecie exercitate de pdure sunt servicii publice pentru care nu
exist pia, dar nici pre de echilibru.
Garrod et Willis au aplicat aceast metod pentru a evalua efectul pe care l are
vecintatea pdurii sau, din contra, a unei mlatini asupra preului unor locuine, iar
Latinopoulos i alii, au efectuat un studiu similar, evalund efectul pe care proximitatea unui
sistem de irigaii l are asupra terenurilor agricole.
Vannucci et Torsello au evaluat influena vecintii unei fabrici de zahr asupra
preurilor locuinelor, ca urmare a emisiilor accidentale de substane urt mirositoare. Autorii au
pornit de la un eantion de 77 de locuine, vndute n perioada 2000-2004 n centrul regiunii
Toscana, a cror suprafa a variat ntre 40 i 300 m
2
, preurile variind ntre 500 / m
2
i 1800
78

/m
2
. Efectul polurii aerului asupra preului locuinelor este de 59,5 / m
2
la o probabilitate de
depire de 5%.
Proximitatea pdurii nu nseamn totdeauna preuri mai mari pentru locuine: dac n
zon au avut loc recent incendii de pdure, aceasta poate avea un efect negativ asupra pieei
imobiliare, aa cum s-a artat ntr-un studiu realizat recent n SUA, ntr-o zon n care incendiile
de pdure au acoperit cca 4800 ha, preul locuinelor n localitatea aflat n imediata apropiere (la
cca 3,5 km) s-a redus cu cca 15%.
Legitatea economic pe care se bazeaz aceast abordare const n faptul, c ntr-o pia
funcional, preul hedonic poate fi interpretat ca un cost adiional, pltit pentru a cumpra ceva
mai bun, dintr-un anumit punct de vedere. Modelul recomandat, n astfel de situaii, este unul
multiplicativ, de tipul celui din relaia 2.2.3:
P=
0
X
1

1
*x
2

2
*....*x
k

k
*x
i

i
*e

, (2.2.3)
unde, P este preul locuinei sau terenului deja vndut, x
i
variabila explicativ i,
0....i

coeficienii de regresie corespunztori celor i variabile, e eroarea estimaiei, iar x
k
este
variabila explicativ ce descrie factorul de mediu supus evalurii poate avea valoare binar
vecintatea pdurii sau discret distana pn la pdure.
Se prefer un astfel de model deoarece permite evaluarea direct a costului marginal (c
k
)
al factorului de mediu, dat de relaia 2.2.4:
c
k
=
k*
(P/x
k
) (2.2.4)
Metoda costurilor cltoriei [19, 58, 62]. Metoda costurilor cltoriei (MCC) a fost
propus de Harold Hotelling n anul 1947 i a rmas recunoscut i remarcat de economiti ca
fiind singura metod standardizat de evaluare, care, din pcate, este n raport direct cu valoarea
social, recreaional a serviciilor ecosistemice, oferite de parcurile naionale. Pentru prima dat,
metoda este aplicat de ctre Clawson n anul 1959. Hotelling a pornit de la premisa, c, potrivit
teoriei economice, preul la care se tranzacioneaz un bun exprim, de fapt, utilitatea
respectivului bun. n general, parcurile naionale i ariile protejate sunt utilizate fie gratis, fie
contra unei taxe de acces, fiind de obicei simbolic. Totui, valoarea beneficiilor sociale datorate
respectivelor arii protejate este mult mai mare dect taxa de intrare, ceea ce nseamn, de fapt,
surplusul consumatorului (taxa de intrare = preul de echilibru, zona dintre preul de echilibru i
funcia cererii = surplusul consumatorului).
Estimarea acestor elemente ncepe de la funcia cererii, calculat ca o funcie de regresie
liniar multipl a crei variabil rezultativ este costul cltoriei pltit de vizitatori. Variantele
simple ale MCC includ doar cteva variabile explicative, precum: i) costul cltoriei pn i n
interiorul zonei supuse evalurii; ii) caracteristicile socio-economice: nivelul de colarizare; sex,
79

vrsta, venitul mediu lunar (venitul afecteaz mult disponibilitatea de a vizita un parc, dar nu este
factorul determinant); iii) existena unor locaii substituit n care locuitorii unui ora se pot
deplasa.
Modelele de baz ale MCC includ doar cteva variabile explicative pentru a pstra
spiritul metodei: de regul, aceast metod este folosit concomitent cu alte metode, precum
evaluarea condiionat sau alegerea condiionat, motiv pentru care modelul econometric se
ncarc cu alte variabile explicative. Totui, n efortul de a modela, ct mai aproape de adevr,
procesul decizional nu trebuie inclui factorii ce sunt invariabili n perioada n care se desfoar
studiul, iar dac sunt inclui, oricum nu vor avea relevan statistic. n al doilea rnd, muli
factori sunt corelai ntre ei de unde rezult riscul multicoliniaritii motiv pentru care ar
trebui identificai cei mai relevani, att din punct de vedere statistic, ct i logic.
Locaiile substituit: importana informaiei privind locaiile substituit, adic acelor
alternative recreative pe care orice vizitator le are n vedere trebuie evideniat n analiz. Aa
cum cererea pentru un anumit produs este influenat de existena unuia sau mai multor
substitute i de preurile acestora, i valoarea recreativ a unui parc este afectat mai mult sau
mai puin de existena unor alternative, n aceeai zon. Fr a lua n consideraie costul
transportului la o locaie substituit, estimarea cererii poate fi afectat de erori. O alt surs de
distorsiuni poate fi frumuseea traseului ctre o anumit locaie: oamenii pot fi atrai nu neaprat
de frumuseea peisajelor din interiorul ariilor protejate, ci de frumuseea drumului parcurs pn
la aria protejat.
O modalitatea de a incorpora n modelul econometric aceste elemente este pur i simplu
includerea n variabilele explicative a distanei pn la cel mai apropiat parc, considerat drept
alternativ a celui supus evalurii. Atunci cnd se stabilete care este acest substituit, trebuie s
se aib n vedere nu distana n linie dreapt dintre parcul evaluat i substituit, ci distana efectiv
dintre cele mai frecvent utilizate ci de acces n respectivele parcuri.
MCC permite evaluri destul de riguroase ale capitalului natural atunci cnd acesta este
concentrat n specii rare sau n habitate ce necesit msuri speciale de conservare. Brown et
Henry au intervievat, n Kenya, 53 de turiti din Europa i America de Nord, amatori de safari, i
au calculat, astfel, funcia cererii de safari pe cele dou continente, n care costul cltoriei
depinde de numrul de excursii la 1 milion de locuitori. Pentru a estima mai exact costurile
cltoriilor, a mai fost realizat un chestionar, la care au rspuns 22 de operatori din turism. n
final, a fost calculat surplusul consumatorilor de safari pe cele dou continente, surplus ce
ulterior a fost difereniat pe elemente de capital sau servicii recreative. Astfel, s-a ajuns la
80

concluzia c simpla existen a elefanilor faptul c sunt vzui de turiti de pe cele dou
continente valoreaz 20 i 24 milioane $ anual.
Metode de evaluare bazate pe piee virtuale (MEbPV) [19, 57, 74].
1.Dorina de a plti sau disponibilitatea de a suporta. Rostul oricrei evaluri const,
n final, n luarea unei decizii: a vinde sau a cumpra, de a schimba modul n care este utilizat
capitalul natural sau, de ce nu, de a solicita subvenionarea anumitor activiti generatoare de
externaliti pozitive. Aceast problem exprim dou abordri diferite ale evalurii serviciilor
ecosistemice: potrivit primei, oamenilor li se cere s evalueze cu ct ar fi dispui s contribuie la
mbuntirea calitii factorului de mediu, pe cnd a doua exprim disponibilitatea acestora de a
suporta n continuare fie degradarea factorilor de mediu, fie diminuarea bunstrii ca urmare a
restricionrii dreptului de folosire a capitalului natural, primind n schimb o compensaie
monetar sau restricionarea modului n care utilizeaz capitalul natural. De exemplu, un parc
naional: pe de o parte, se poate estima disponibilitatea total de a plti a vizitatorilor, iar, pe de
alt parte, trebuie estimat suma total cu care ar trebui compensai locuitorii unui parc, pentru a
respecta unele restricii privind utilizarea capitalului natural (crearea sau meninerea unor zone n
care nu se intervine cu nici un fel de lucrri, respectarea unui anumit grad de ncrcare a
pajitilor, renunarea la recoltarea unor produse sau chiar participarea la programe de ecologizare
a zonelor intens vizitate, limitarea sau oprirea activitilor cu impact ecologic ridicat). Evident,
cele dou sume nu vor fi egale, deoarece i subiecii intervievai sunt diferii printr-o serie de
caracteristici socio-economice, de exemplu: nivelul de educaie, gradul de responsabilitate
social, veniturile, vrsta etc.
2. Evaluarea condiionat (contingent valuation, n limba englez) este cea mai frecvent
folosit metoda n estimarea monetar a serviciilor ecosistemice. Evaluarea disponibilitii
beneficiilor serviciilor ecosistemice de a plti o parte din valoarea serviciilor respective se
realizeaz print-un sondaj de opinie pe marginea unui scenariu ipotetic, dar credibil, prin
intermediul cruia persoanelor intervievate li se cere s declare cu care ar fi dispuse s contribuie
la meninerea actualului regim de gospodrire a pdurilor, pentru a preveni adoptarea unor
msuri justificate economic, dar riscante din punct de vedere ecologic.
Metoda transferului beneficiilor (MTB) [19, 198, 204]. Mai multe instrumente
economice, articulate coerent, formeaz o politic sectorial, creia i se poate ataa atributul
durabil sau sustenabil. Precum America nu trebuie descoperit de fiecare dat, la fel i
evalurile realizate deja n alte ri ar putea fi folosite pentru a fundamenta politica de mediu
ntr-o ar n care nu s-au fcut astfel de studii. Deoarece s-a constatat, c dou mii de interviuri
complete cost cca 1 milion $, comunitatea tiinific a nceput s-i pun urmtoarea ntrebarea:
81

care ar fi gradul de eroare, dac rezultatele unui studiu deja fcut ar fi pur i simplu luate ca atare
i utilizate n alt loc, ntr-o situaie de evaluare similar, pentru a fundamenta o politic de mediu.
O asemenea tehnic se numete transferul beneficiilor (termen tradus din limba englez benefit
transfer, pentru rigoare, termenul a fost tradus n limba romn, dar aceast traducere las
uneori loc de interpretri ambigue cnd este vorba de accidente ecologice; ceea ce sugereaz,
c sintagma este transferul beneficiului social) i se bazeaz pe acelai raionament al
interpolrii rezultatelor analizei statistice, dar este expus aceluiai risc major al extrapolrii.
Criteriile, pe baza crora se poate face un transfer al rezultatelor evalurii, denumite
protocoale, constituie un subiect de dezbateri n mediul academic. Primul criteriu ar fi acela al
rigorii tiinifice: adic i) date primare, suficient de multe, nct estimrile s fie asigurate
statistic, ii) prelucrri statistice adecvate i iii) modelul conform teoriei economice. Totui,
Desvousges et al (1992) au mai adugat i criteriul similaritii condiiilor naturale, al
similaritii condiiilor micro-economice dintre zona analizat n studiul iniial i zona n care se
face transferul, precum i al similaritii condiiilor socio-economice. Aceste principii
suplimentare pornesc de la premisa potrivit creia n condiiile macro-economice similare, dou
populaii umane similare din punct de vedere socio-economic se vor comporta aproximativ la fel
n faa problemei analogice de mediu.
Cu toate acestea, Loomis et Rosenberger (2006) adaug la aceste criterii drepturile de
proprietate, la fel clar definite, precum i densiti aproximativ egale ale populaiei n dou ri
sau zone.

2.3. Principiile eseniale ale metodelor aplicative n evaluarea
economic a resurselor forestiere

Sistemul ecologico economic EALS, propus de autor, produce diferite tipuri de
beneficii forestiere, care, n scopul utilizrii raionale a acestora, trebuie s posede o evaluare
economic corespunztoare, deoarece resursele forestiere pot fi subdivizate n mrfuri
transportabile (material lemnos, resurse de uz auxiliar i special) i netransportabile (funciile
ecologice, sociale serviciile poteniale).
Fiecare beneficiar al folosinelor silvice, avnd un numr determinat de componente de
munc, de capital i naturale, precum i un mediu instituional format, tinde spre obinerea
venitului maximal. n acelai timp, nu se ia n consideraie n nici un fel factorul ecologic,
deoarece nu pot proprietile utile ale pdurilor s ia forma de marf i ele nu pot fi propuse
direct cumprtorului. n acelai timp, societatea cheltuie mijloace bneti pentru msurile de
protecie i restabilire a naturii (curarea apei, aerului atmosferic etc.) i, acest fapt, este evident.
82

Prin urmare, funciile ecologice ale ecosistemelor forestiere nu sunt un beneficiu gratuit, de
aceea formarea preului la produsele forestiere trebuie s fie combinat cu o anumit
reglementare ce reflect costul autentic de resurse al produselor exploatrii forestiere. Prin
urmare, evaluarea economic doar a unei pri din funciile ecologice ale pdurii ar trebui s
influeneze preul produselor.
Majoritatea lucrrilor privind economia forestier conin un capitol aparte despre
evaluarea resurselor oferite de pdure. A evalua nseamn a fixa un pre. Valoarea este o
caracteristic pe care omul o asociaz bunurilor i/sau serviciilor, ntr-un scop bine definit.
Valoarea nu este egal cu preul, deoarece sunt concepte diferite. Preurile sunt doar evenimente
datorate schimbului liber pe pia, prin urmare, preurile sunt istorice i obiective. n schimb,
valoarea este o noiune subiectiv, adic este legat de subiectul uman, rezultanta unui proces
logic ce iniiaz cu formularea i adoptarea unor ipoteze i se ncheie printr-o evaluare, ce
permite identificarea soluiilor acceptabile pentru deciziile manageriale i planificarea produciei
[19, pag.235].
n opinia autorului, aspectul rezultativ al evalurii economice n condiiile relaiilor de
pia const n determinarea venitului de la toate componentele sistemului EALS n baza
preurilor de pia a produselor i serviciilor forestiere.
n baza determinrii valorii economice a sistemului EALS pot fi puse n aplicare metode
i modele economico-matematice. O asemenea abordare va permite determinarea mai motivat i
operativ a valorii resurselor forestiere i va oferi informaie pentru perfecionarea aspectelor de
organizare i revizuire a evalurii n conformitate cu situaia economic teritorial.
Pentru realizarea analizei cost-beneficiu, se pot adopta o serie de metode de evaluare
pentru estimarea serviciilor ecosistemice comerciale i necomerciale furnizate. Aceste metode
sunt bine documentate n literatura economiei mediului nconjurtor.
n acest context, autorul enumer urmtoarele categorii principale de metode de evaluare
economic:
metoda preului pieei: se are n vedere valorile de utilizare asociate cu bunurile i
serviciile ecosistemice care se achiziioneaz i se vnd pe pieele reale;
metoda productivitii: se axeaz pe relaia dintre un serviciu ecosistemic (de exemplu,
aprovizionarea cu ap curat) i fabricarea unui bun comercial (de exemplu, culturile agricole).
Valoarea de utilizare a serviciului ecosistemic este dat de schimbrile din producie cauzate de
modificrile din ecosistem, ca materie prim pentru producie (de exemplu, cantitatea sau
calitatea);
83

metoda preferinei revelate: estimeaz valoarea de utilizare a bunurilor i serviciilor
ecosistemice necomerciale prin observarea comportamentului fa de bunurile i serviciile
comerciale care au tangene cu serviciul ecosistemic. De exemplu, metoda costului de cltorie
se poate utiliza pentru evaluarea turismului din ariile naturale protejate de stat acolo unde nu
exist taxe de intrare, prin costul (att monetar, ct i temporal) suportat pentru desfurarea
activitilor turistice;
metoda preferinei declarate : aceast metod se bazeaz pe sondaje creeaz piee
ipotetice pentru aflarea valorii bunurilor i serviciilor necomerciale. De obicei, subiecii sunt
ntrebai ct ar fi dispui s plteasc sau s accepte pentru o anumit schimbare a furnizrii
serviciilor ecosistemice. Tehnicile preferinei declarate sunt singurele metode care pot estima
toate componentele diferite ale Valorii Economice Totale (VET), care are urmtoarele
componente:
- valoarea de ntrebuinare (utilitar): i) valoarea comercial egal cu preul, dac
acesta nu este distorsionat de pia; ii) valoarea de ntrebuinare direct (in-situ), caracterizeaz
bunurile ce sunt utilizate ca atare, fr a fi propriu-zise consumate, fr a-i transfera valoarea
asupra altor bunuri sau servicii, cum se ntmpl cu mijloacele de producie (n aceast categorie
intr terenurile de vntoare i/sau de recreare n cazul pdurilor); iii) valoarea de ntrebuinare
indirect, compus la rndul ei, n diverse proporii, de exemplu: valoarea opional utilitatea
pe care un bun o poate avea n viitor este cea mai important component a valorii
biodiversitii vegetale, deoarece multe specii de plante vor fi folosite n industria farmaceutic
sau pentru ameliorarea speciilor cultivate. Valoarea opional nu este dat de utilizrile actuale,
ci de cele viitoare, poteniale. Pentru o pdure, situat lng un mic ora, valoarea opional este
dat de viitoarea cerere de servicii recreative; valoarea cvasi-opional este dat de bunstarea
datorat ntrzierii unei decizii atunci cnd efectele acesteia nu sunt clare. Valoarea cvasi-
opional este, de fapt, valoarea informaiei dobndite prin amnarea unei decizii cu consecine
ireversibile [19, 66]. Arboretele, supuse regimului de conservare, neincluse n rezervaii, au o
mare valoare cvasi-operaional i o mic valoare de ntrebuinare.
- valoarea non-utilitar (non-use value) sau valoarea de utilizare pasiv, compus din: i)
valoarea de patrimoniu dat de faptul c un bun este transferat generaiilor viitoare sau a fost
preluat de la generaiile trecute. Valoarea de patrimoniu are mai degrab o dimensiune cultural,
fiind nc expresia unei viziuni antropocentrice asupra valorii; ii) valoarea existenei valoarea
dat de simpla existen a bunului respectiv, de faptul c acesta poate fi vzut. Monumentele
naturii, formaiunile geologice rare, speciile rare, ameninate sau pe cale de dispariie au o foarte
84

redus valoare utilitar, dar o foarte mare valoare a existenei. Valoarea existenei este singura
component non-antropic a VET toate celelalte componente vizeaz, ntr-un fel sau altul,
interesele societii, ca totalitate de indivizi [19].
VET se estimeaz atunci cnd trebuie s se ia decizii ale cror urmri sunt ireversibile i
este invocat n cazul proiectelor cu impact major asupra mediului, precum crearea unei
rezervaii sau, din contra, reducerea unei rezervaii deja existente. n Tabelul 2.3.1 sunt
prezentate beneficiile asociate fiecrei componente a VET, iar n Figura 2.3.1, corespunztor
acestor beneficii, sunt reflectate metodele de evaluare recomandate.
Tabelul 2.3.1. Componentele VET a pdurilor i beneficiile generate de acestea
Componenta valoric Beneficiile generate
Valoarea de ntrebuinare
direct
Mediu favorabil recrerii i educaiei, inclusiv formele ce
presupun consum (vntoare, pescuit)
Produse lemnoase i nelemnoase
Mediu favorabil pstrrii unor tradiii culturale
Educaie i cercetare
Energie regenerabil
Material imagistic pentru producii publicitare + efectele
multiplicative (pre mai mare pentru terenurile marginale,
crearea de locuri de munc n turism, dezvoltarea
infrastructurii)
Valoarea de ntrebuinare
indirect (serviciile
ecosistemice)
Polenizarea culturilor agricole
Protecia hidrologic
Prevenirea eroziunii
Stocarea carbonului
Meninerea biodiversitii
Protecia habitatelor
Valoarea opional Poteniale utilizrii sau surs de materie prim, n viitor
Valoarea de utilizare pasiv Valoarea existenei
Valoarea de patrimoniu natural, transmis de generaiile
trecute i care trebuie transmis mai departe generaiilor
urmtoare
Sursa: Kroeger T., Manalo P. Rewiew of the Economic Benefits of Species and Habitat
Conservation. Conservation Economics Working Paper 4, 2006 [70].
Pdurea este un ecosistem compus din populaii biologice, mrimea i structura oricrei
populaii biologice poate fi doar estimate, nu pot fi cuantificate cu o precizie ridicat. Prin
urmare, indiferent de existena sau inexistena pieelor, componentele VET nu pot fi dect
estimate, cu o precizie mai mare sau mai mic, n funcie de bugetul disponibil pentru evaluare,
similar un arboret poate fi inventariat integral sau parial, pe cale statistic, deci la costuri
diferite. Evaluarea presupune mai nti formularea unor ipoteze, n funcie de numrul i
85

complexitatea acestor ipoteze, metodele pot fi mai simple sau mai complexe, pot costa mai mult
sau mai puin, iar, n final, rezultatele vor fi mai mult sau mai puin precise [19].


Fig. 2.3.1 Categoriile de valori economice asociate ecosistemelor
i metodele de evaluare utilizate
Sursa: Barbier E. Valuing the environment as input: review of applicationsto mongrove-
fishery linkages. Ecological Economics, 2000 [59].
Deoarece masa lemnoas reprezint eseniala materie prim, oferit de pdure, i
principalul bun privat n sens economic, o atenie aparte este acordat evalurii economice a
acesteia.
n procesul evalurii economice, resursele de lemn sunt estimate ca stocurile de lemn pe
picior, arbori silvoformani, care sunt contabilizate pe baza nlimii medii i diametrelor medii
ale arboretelor etalon pentru fiecare clasa de productivitate (~III). Estimarea venitului brut de la
lemnul pe picior se calculeaz n conformitate cu Normele tehnice n domeniul silviculturii,
aprobate prin ordinul Ageniei Moldsilva nr.90 din 04 aprilie 2012 [207].
Autorul propune estimarea valorii economice a resurselor lemnoase n baza formulei 2.3.1:

Valoarea de ntrebuinare
Valoarea de
utilizare
directa
Valoarea de
utilizare
indirecta
Valoarea
opional
Costul cltoriei
Piee virtuale
Preuri hedonice
Evaluarea
condiionat
Modificarea
productivitii
ecosistemelor
Costuri evitate
Costul cltoriei
Costul nlocuirii
Evaluarea
condiionat
Evaluarea
condiionat
Evaluarea
comparativ
Metode bazate pe
alegerea individual
Valoarea de utilizare pasiv
Valoarea
existenei
Evaluarea
condiionat
Valoarea de
patrimoniu
86

V
rl
= S
a p
x V
ml
, ( 2. 3. 1)

unde:
V
rl


venitul brut de la lemnul pe picior la moment, mil lei;
S
ap
suprafaa terenurilor forestiere acoperit cu pduri la moment, mii ha;
V
ml
reprezint estimarea valoric a volumului masei lemnoase la moment la un hectar de
teren forestier, acoperit cu pduri, lei.
Autorul propune a fi calculat estimarea valoric a volumului masei lemnoase pe picior la
moment la 1 (unu) hectar de teren forestier n baza formulei:
n
V
ml
= ( Q
l r i
x P
l r i
+ Q
l f i
x P
l f i
C
d i r i
B
i
) + ( Q
c r
x P
l f
) , ( 2. 3. 2)
i=1
unde:
i = 1,2,3,4,5 specia resursei de lemn (1 cvercinee, 2 salcmete, 3 alte specii de foioase
tari, 4 specii de foioase moi, 5 rinoase);
Q
l r i
volumul lemnului de lucru total, actual, pe picior (calculele sunt efectuate pe baza
amenajamentelor silvice);
Q
l f i
volumul lemnului de foc total, actual, pe picior (calculele sunt efectuate pe baza
amenajamentelor silvice);
Q
c r
creterea medie anual a pdurilor (n baza materialelor amenajrii silvice, volumul
creterii masei lemnoase constituie ~ 3,3 metri cubi/an/hectar);
P
lri
preul mediu iniial pentru livrarea lemnului de lucru;
P
lfi
preul mediu iniial pentru livrarea lemnului de foc;
C
diri
consumuri directe pentru recoltarea i colectarea masei lemnoase (calculele sunt
efectuate pe baza hrii tehnologice);
B
i
beneficiu (rentabilitatea ~ 2,0-5,0%).
Produsele nelemnoase ale pdurii, folosinele silvice, accesorii (recoltarea/colectarea
fructelor i pomuoarelor slbatice, ciupercilor i plantelor medicinale, recoltarea fnului, punatul
animalelor, apicultura, folosirea pdurilor n scopul de vntoare, de recreare, turistice i sportive
etc). Autorul propune de a fi estimat valoarea economic a produselor nelemnoase ale pdurii,
folosinelor silvice, accesorii n baza formulei:

V
rnl
= S
t f
x V
p n l
, ( 2. 3. 3)

unde:
V
rnl
venitul brut de la folosinele silvice accesorii, obinut n timpul unui an, mil lei;
87

S
tf
suprafaa total a fondului forestier gestionat de Agenia Moldsilva, mii ha;
V
pnl
reprezint veniturile ntreprinderii silvice, obinute n timpul unui an n urma efecturii
folosinelor silvice accesorii a unui hectar de teren forestier.
Autorul propune a fi estimate veniturile beneficiarului forestier, obinute n timpul unui an,
n rezultatul efecturii folosinelor silvice accesorii a unui hectar de teren forestier n baza
formulei:
V
pnl
= V
fp
+ V
pm
+ V
rf
+ V
pc
+ V
sg
+ V
pa
+ V
ar
, (2.3.4)
unde:
V
pnl
veniturile ntreprinderii silvice, obinute n timpul unui an n rezultatul efecturii
folosinelor silvice accesorii ale unui hectar de teren forestier;
V
fp
veniturile de la comercializarea fructelor i pomuoarelor slbatice;
V
fp
veniturile de la comercializarea plantelor medicinale;
V
rf
veniturile de la recoltarea fnului;
V
pc
veniturile de la comercializarea pomilor de crciun;
V
sg
veniturile de la activitatea silvo-cinegetic, de la acordarea autorizaiilor de vntoare;
V
pa
veniturile de la comercializarea produciei albinritului;
V
ar
recompensa achitat arendatorului pentru exploatarea terenului forestier dat n arend cu
scopul de gospodrire cinegetic i /sau de recreare.
Evaluarea terenurilor forestiere. Problema evalurii terenurilor forestiere are o
importan practic deosebit n condiiile actuale. Pornind de la considerentele menionate,
valoarea terenului necesit a fi separat de valoarea fondului de producie. Aceasta este
abordarea cea mai corect din punctul de vedere metodologic. Terenul ca atare trebuie evaluat ca
mijloc de producie, fie pe baza formulei lui Faustmann (de fapt, formula lui Faustmann
evalueaz doar terenul, care este neles ca mijloc de producie ce aduce dou categorii de rente
forestiere: anuale costul ntreinerii, pazei i proteciei, care este, de fapt, o rent anual
negativ, i periodice veniturile realizate din valorificarea produselor principale i secundare),
fie apelnd la valoarea de pia, similar analizei vnzrilor din trecut, fie raportndu-le la preul
mediu la hectar al tranzaciilor anterioare din zon sau, dac exist suficient de multe date,
folosind o funcie de regresie, n care preul de vnzare este variabila rezultativ, iar variabilele
explicative, fiind categoria de bonitate, distana fa de drumul public sau forestier cel mai
apropiat, gradul de erodabilitate sau alte variabile, a cror alegere rmne la latitudinea
evaluatorului [19, pag. 254].
Metodologia estimrii valorii unui hectar de teren forestier a fost elaborat de autor n
scopul stabilirii valorii prin calcularea 1-i (unu) hectar de teren forestier, gestionat de Agenia
88

Moldsilva i care este atribuit la fondul forestier conform Codului silvic, reieind din preul
normativ al pmntului, densitatea vegetaiei forestiere sau procentul de mpdurire,
amplasamentul terenului forestier i respectiv rolul ecologic al terenului forestier pentru zona din
nemijlocita apropiere.
Metodologia estimrii elaborat permite estimarea valorii unui hectar de teren forestier n
limitele zonei geografice, densitatea arboretelor etc. din fondul forestier, gestionat de Agenia
Moldsilva.
Astfel, autorul propune a fi calculat estimarea valoric a unui hectar de teren forestier n
baza formulei:
V
tf
= (V
p
+ (V
ml
+ V
fsa
) x (1+g) + V
fe
) x K
am
xK
p
, (2.3.5)

unde:
V
tf
estimarea valoric a unui hectar de teren forestier;
V
p
estimarea valoric a pmntului;
V
ml
estimarea valoric a volumului masei lemnoase pe picior la moment;
V
fsa
veniturile ntreprinderii, obinute n timpul unui an n rezultatul efecturii
folosinelor silvice accesorii;
V
fe
estimarea valoric specific a funciilor ecologice i sociale ale pdurii;
g indicele preurilor de consum la mrfuri i servicii (IPC);
K
am
coeficientul de difereniere a amplasrii (Anexa nr. 2.3.1);
K
p
coeficientul de pia (coeficientul de pia se stabilete prin acordul prilor i nu
poate fi mai mic de 1, la stabilirea acestui coeficient se va ine cont de cerere i ofert, de venitul
neobinut, precum i de ali factori).
Autorul propune a fi efectuat estimarea valoric a 1-i (unu) ha de pmnt (imobil) n
baza formulei:
V
p
= T x B
t
x K
ts
x K
p
,

(2.3.6)
unde:
T tariful pentru calcularea preului normativ al pmntului (pentru o unitate grad-hectar),
este stabilit n conformitate cu prevederile Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 Privind preul
normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului, cu completrile i modificrile
ulterioare;
B
t
indicele de bonitate al terenurilor din fondul forestier;
K
ts
coeficientul de bonitate al staiunilor forestiere (diferenierea pentru terenurilor
forestiere dup tipurile de staiune i pdure) (Anexa nr. 2.3.3);
89

K
p
coeficientul de pia (coeficientul de pia se stabilete prin acordul prilor i nu
poate fi mai mic de 1, la stabilirea acestui coeficient se va ine cont de cerere i ofert, de venitul
neobinut, precum i de ali factori).
Autorul propune a fi calculat estimarea valorii economice specifice funciilor ecologice
i sociale ale pdurii n baza formulei:
V
fe
= (V
sr
+ V
sc
+V
sa
) x K
ep,
(2.3.7)
unde:
V
sr
estimarea valoric a serviciilor de reglementare a pdurii la moment;
V
sc
estimarea valoric a serviciilor culturale, educative, cinegetice, recreative ale pdurii
la moment;
V
sa
estimarea valoric a serviciilor de asisten ale pdurii la moment;
K
ep
coeficientul valorii ecologice a pdurii (Anexa nr.2.3.2).
ntr-un studiu recent, realizat n Minesota, SUA, privind evaluarea terenurilor forestiere
prin procedeul hedonic (legitatea economic pe care se bazeaz aceast abordare este aceea c
ntr-o pia funcional, preul hedonic poate fi interpretat ca un cost adiional, pltit pentru a
cumpra ceva mai bun, dintr-un anumit punct de vedere), s-a constatat, c variabilele
independente explic 67% din variabilitatea preului la hectar [77].
Printre variabilele independente, autorii au inclus i percepia cumprtorului referitor la
viitoarea utilizare pe care o va primi terenul, ceea ce a permis evidenierea ponderii pe care o are
n oferta de pre a cumprtorului, intenia de a folosi terenul pentru construcia unei case sau
pentru vntoare (utilizri generatoare a rentelor anuale). Concluzia a fost, c folosirea terenului
pentru o construcie aduce o prim de 988 $/ha la eventuala vnzare a terenului, i cca 450 $/ha
n situaia n care terenul este acoperit cu vegetaie forestier mai btrn de 10 ani, n proporie
de peste 50% folosit ca teren de vntoare, n acest caz fiind atractiv [19, 77].
Evaluarea serviciilor ecosistemice [19, 174]. Tipologia serviciilor protective este un
capitol la fel de frecvent n crile de economie forestier pe ct este zonarea funcional n cele
de amenajare a pdurilor, cu observaia c, n economie, abordarea este preponderent orientat
spre problematica bunstrii i n msur mai mic spre cea tehnic. ntr-o accepiune larg, ce
nu se rezum doar la bine-cunoscutele funcii de protecie, menionate n crile de amenajare a
pdurilor, serviciile protective datorate pdurii sunt urmtoarele:
reglarea compoziiei chimice a atmosferei prin stocarea bioxidului de carbon i
eliminarea oxigenului;
reducerea extremelor climatice;
90

reducerea efectelor unor fenomene naturale catastrofale, precum: alunecrile de
teren, inundaiile, seceta etc.;
reinerea apei n coronament i regularizarea scurgerilor pe versani i n sol;
prevenirea eroziunii solului i reducerea sedimentrii;
formarea solului;
reglarea circuitelor biologice mari (ale carbonului, ale azotului);
reducerea toxicitii deeurilor i resturilor;
polenizarea;
reglarea biologic a populaiilor, inclusiv a celor de duntori;
refugiul i adpostul permanent sau temporar pentru unele specii.
La aceste servicii se mai adaug serviciul recreativ (mai exact ambiana forestier,
apreciat de turiti) i valoarea de patrimoniu cultural, acolo unde este cazul.

2.4.Concluzii la capitolul II
1. n rezultatul analizei i consolidrii metodelor aplicative n evaluarea economic a
resurselor forestiere, precum i innd cont de necesitatea valorificrii durabile a ecosistemelor
forestiere, n opinia autorului este necesar de efectuat o evaluare complex a funciei sociale,
ecologice i economice i a interdependenei acestora, astfel nct funciile respective s devin
complementare. Realizarea funciilor socio-economice, nsoite de utilizarea produselor i
serviciilor pdurii, nu trebuie s depeasc capacitile de reproducere i de restabilire a
ecosistemelor forestiere. De asemenea, pdurile reprezint un patrimoniu natural valoros la care
trebuie s fie acces pentru ntreaga societate. Valorificarea resurselor forestiere trebuie s fie
axat pe principiile primatului i socializrii naturii.
n opinia autorului, sistemul de folosine silvice contra plat trebuie s fie bazat pe o
evaluare complex a resurselor forestiere, unde vor fi reflectate toate funciile utile ale pdurii.
Cercetarea aspectelor economice ale folosinelor silvice n Republica Moldova trebuie s
corespund, preponderent, rigorilor relaiilor de pia.
2. Ca urmare a investigaiilor, realizate de ctre autor, s-a constatat faptul, c n
scopul valorificrii complexe i durabile a resurselor forestiere, evalurii adecvate i gestionrii
serviciilor ecosistemice, ameliorrii capacitii de asimilare a mediului, n abordarea teoretic i
activitatea practic recent, urmeaz a fi promovat conceptul valorii integrale a ecosistemelor
forestiere. n viziunea autorului, acest concept reprezint suportul metodologic principal al
implementrii managementului integrat al resurselor naturale i al resurselor forestiere n
91

particular, fiind bazat pe complementaritatea criteriilor eficienei economice, echitii sociale i
proteciei mediului.
3. n opinia autorului, consolidarea metodelor de evaluare economic a resurselor
forestiere nu poate fi realizat n cazul neglijrii importanei produselor principale i accesorii ale
pdurii, care posed valoare economic direct, precum i fr acordarea prioritii acelor
categorii de folosin, care posed valoare economic indirect, valoare de conservare i opiune.
Dac produsele lemnoase i cele accesorii pot fi nlocuite cu alte produse cu ntrebuinare
asemntoare sau pot fi importate, la un pre rezonabil, din alte ri cu resurse forestiere bogate,
atunci serviciile economice indirecte sau cele ecologice nu pot fi nlocuite sau importate,
deoarece acestea se genereaz doar n cazul prezenei suprafeelor mpdurite, ndeosebi n
apropiere de intravilan, terenuri agricole, magistrale de transport, infrastructuri turistice i de
agrement.
4. La realizarea analizei cost-beneficiu, autorul consider c se pot aplica o serie de metode
de evaluare economic pentru estimarea serviciilor ecosistemice comerciale i necomerciale
furnizate. n acest context, autorul evideniaz i propune urmtoarele metode de evaluare
economic, inclusiv:
metoda preului pieei: se are n vedere valorile de utilizare asociate cu bunurile i
serviciile ecosistemice care se achiziioneaz i se vnd pe pieele reale;
metoda productivitii: se axeaz pe relaia dintre un serviciu ecosistemic (de exemplu,
aprovizionarea cu ap curat) i fabricarea unui bun comercial (de exemplu, culturile agricole);
metoda preferinei revelate: estimeaz valoarea de utilizare a bunurilor i serviciilor
ecosistemice necomerciale prin observarea comportamentului fa de bunurile i serviciile
comerciale care au tangene cu serviciul ecosistemic;
metoda preferinei declarate : aceast metod se bazeaz pe sondaje creeaz piee
ipotetice pentru aflarea valorii bunurilor i serviciilor necomerciale. Tehnicile preferinei
declarate sunt singurele metode care pot estima toate componentele diferite ale Valorii
Economice Totale, adic valoare de utilizare direct i indirect i valoarea neutilizrii.
5. Ca i n capitolul precedent, o contribuie important a autorului rezid n
elaborarea i utilizarea unei terminologii bogate cu privire la evaluarea economic a
resurselor forestiere, n particular: sistemul ecologico-economic EALS, conceptul valorii
integrale a ecosistemelor forestiere .a.


92

III. EVALUAREA ECONOMIC A RESURSELOR FORESTIERE
GESTIONATE DE AGENIA MOLDSILVA

3.1. Caracteristica potenialului i cadrului instituional forestier naional

Utilizarea noiunii de potenial forestier ca totalitate a resurselor forestiere, care satisfac
i/sau sunt capabile s satisfac diferite necesiti ale omului i societii n general, permite
fixarea ecosistemului forestier ca un tot ntreg spre deosebire de tipurile separate de resurse
forestiere care l compun. Prin aceasta, devine nu numai posibil, ci i obligatorie exploatarea
forestier complex, care nu permite nrutirea potenialului forestier n general i contribuie,
astfel, la optimizarea interaciunii economiei i mediului.
O asemenea abordare este necesar pentru soluionarea unei serii ntregi de sarcini ale
gestiunii ecosistemului, de exemplu: determinarea valorii economice a potenialului forestier i
bogiei naionale a rii, realizarea exploatrii forestiere cu plat, determinarea eficienei
investiiilor i folosirea eficient a resurselor forestiere etc. n practica i teoria exploatrii
forestiere, actualmente, se disting doar potenialul de materie prim i ecologic. Totodat,
pdurea ndeplinete i un diapazon mai larg de funcii utile pentru societate. Pentru a reda o
imagine mai complet a potenialului forestier este necesar de caracterizat potenialul forestier al
teritoriului n mod complex, delimitnd aspectele de surs de materie prim, de recreare, de
protecie, cultural-istorice i ecologice.
n condiiile extinderii diapazonului de industrializare i dezvoltare a urbanizrii,
inevitabil, sporesc posibilitile de degradare a ecosistemelor forestiere i are loc, n esen, o
nou acutizare a situaiei ecologice. Astfel, apare necesitatea de a examina potenialul forestier
nu doar ca resurs a consumului industrial, dar i ca tezaur natural regional. Sarcina, ns, const
n a obine compatibilitatea i echilibrul ambelor abordri.
n opinia autorului, evaluarea economic a potenialului forestier constituie totalitatea
aciunilor de determinare a importanei factorilor obiectului natural multifuncional folosit pentru
satisfacerea direct a necesitilor omului i care servete, totodat, pentru formarea condiiilor
mediate de via a lui, i informaia obinut n rezultatul aciunilor date privind nivelul total de
profitabilitate a obiectelor evalurii. n calitate de obiecte concrete ale evalurii economice a
potenialului forestier, n dependen de scopuri, pot fi: potenialul de surs de materie prim,
potenialul recreaional, potenialul protectiv i cultural-istoric al ecosistemelor forestiere etc.
(Anexa 3.1.1).
Rezultatele evalurii economice a potenialului forestier pot fi utilizate la calcularea
plilor, stabilirea beneficiarilor pdurii, att al persoanelor fizice i juridice, precum i n
93

scopurile fiscale ale statului. n esen, acestea exprim n form monetar utilitatea terenurilor
silvice. n scopul gestionrii raionale a ecosistemelor forestiere i dezvoltrii economice a
teritoriului, exprimarea valoric a potenialului utiliti resurselor pdurilor trebuie s devin o
component obligatorie la determinarea bogiei naionale a teritoriului. De asemenea, este
necesar la elaborarea msurilor de stimulare raional a folosirii ecosistemelor forestiere, pentru
depistarea eficienei activitii economice i nivelului de folosire a productivitii poteniale a
pdurilor.
Semnificaia multifuncional a ecosistemelor forestiere condiioneaz necesitatea de
cutare i folosire a diferitor principii de evaluare economic a tipurilor de beneficii naturale ale
acestora. n acelai timp, dei potenialul forestier reprezint un tot ntreg, n opinia autorului, el
nu poate fi evaluat din punct de vedere economic printr-un singur procedeu. De aceea,
potenialul forestier trebuie examinat ca o totalitate de resurse, iar fiecare tip de resurs urmeaz
a fi evaluat separat, suma acestor evaluri ne va oferi o imagine despre valoarea sistemului
forestier ca un tot ntreg.
Totodat, odat cu sporirea rolului pdurilor ca regulator al biosferei i cu creterea
utilizrii ecosistemelor forestiere cu scop de recreare, n viziunea autorului, n timpul evalurii
este necesar de luat n consideraie semnificaia funcional a acestora. Indiferent de faptul c, n
prezent, pdurile folosite pentru odihn i n scopuri de protecie a mediului nu reprezint un
obiect de pia, ele, totui, aduc sau pot aduce un anumit venit. i, cu siguran, venitul n cauz
trebuie s aparin proprietarului resurselor forestiere. n acelai timp, n procesul de evaluare a
ecosistemelor forestiere este necesar de luat n calcul i parametrii de calitate i amplasare, care,
n dependen de destinaia pdurilor, au specificul lor.
n viziunea autorului, abordarea descris poate permite evaluarea ct mai exact a
ecosistemului forestier de destinaie recreativ i protectiv, cu condiia introducerii unei pli
pentru exploatarea pdurii n scop de recreare. Astfel, potrivit practicii rilor economic
dezvoltate, acest fapt este foarte posibil i realizabil.
Soluionarea problemelor de evaluare economic a pdurilor urmeaz a fi completat cu
caracteristica potenialului sumar a acestora. Anume cantitatea i calitatea rezervelor actuale de
resurse are un rol determinant n politica de formare a preurilor la producia i serviciile
forestiere.
n acest context, autorul descrie n continuare particularitile de baz ale pdurilor
Republicii Moldova, inclusiv ale celor gestionate de Agenia Moldsilva.
n conformitate cu art. 2 al Codului silvic (nr. 887-XIII), adoptat la 21 iunie 1996,
definiia fondului forestier este:

precu
pdu
gosp
biosf
ptur
n de
supra
const
de 4
mp
3.1.2
pe te


S
cele
16,3%
Italia
(1) Pd
um i terenu
uri i/sau pla
(2) Fond
odrire.
Conform
(1) Pd
ferei, comp
rii vii, anim
ezvoltarea lo
(2) Sunt
afa de pes
La 1 ian
tituia 462,7
419,2 mii h
durire a ter
2).
Indicatoru
ermen mediu
Fig. 3.1.
Sursa: Elabo
Indicele c
mai mici d
%, Belarus
a 33,5%,
0
50
100
150
200
250
300
350
400
M
i
i
,

h
a
durile, teren
urile neprod
antaii fores
dul forestier
m art. 3 al Co
durea repre
pus din co
malelor i m
or biologic
t considera
ste 0,25 ha
nuarie 201
7 mii ha sau
ha (12,6%
ritoriului co
ul respectiv
u, stabilit p
.1 Evoluia
orat de aut
alitativ al a
din Europa
38,8%, B
Frana 2
1848 1918
366,2
23
nurile desti
ductive, inc
tiere, consti
r cuprinde to
odului silvic
zint un el
omunitatea
icroorganis
sunt interd
ate drept p
.
2, n Repu
u 13,7% din
din teritor
onstituind 1
este mult s
printr-un ir
suprafeelo
tor n baza d
asigurrii
(11,1%). S
Bulgaria 32
28%, Germ
8 1945 196
30
222
2
94
inate mpd
cluse n ame
ituie fondul
oate pduril
c:
lement al l
vegetaiei f
smelor. Toa
dependente
pduri teren
ublica Mol
n suprafaa
riul rii),
11,1%, ori 0
sub media e
r de docume
or acoperite
datelor Age
rii cu pdu
Spre exemp
2,9%, Unga
mania 31%
66 1973 1
247,6
271,2
4
duririi, tere
enajamentel
l forestier.
le, indiferen
landaftului
forestiere (
te aceste p
i acioneaz
nurile acop
ldova, vege
rii, din car
inclusiv p
0,086 ha de
european (c
ente naiona
cu pduri n
eniei Mold
ri este grad
lu, n Rom
aria 19,9%
%, Polonia
983 1993
301,2
333,9
enurile afec
le silvice sa
nt de tipul d
i geografic,
n care dom
ri compon
z asupra ha
perite cu v
etaia fores
re fondul fo
durile 3
e pdure pe
circa 30%),
ale de politi
n Republica
dsilva, Cad
dul de mpd
nia el con
%, Rusia 4
29,%. n
2003 2010
355,1
374,6
ctate gospo
au n Cadas
de proprieta
, o unitate
min arbor
nente ale me
abitatului lo
vegetaie fo
stier i fo
orestier ocu
374,8 mii h
e cap de loc
, fiind apro
ici i strateg
a Moldova,
dastrul Func
durire, care
nstituie 27,5
49,9%, Slov
n Europa,
2012
374,8
Anii
odriei silvi
strul funciar
ate i forma
funcional
rii i arbut
ediului natu
or.
orestier cu
ondul forest
upa o supraf
ha (gradul
cuitor) (Ane
ape de sarc
gii (15%).
mii ha
ciar, 2012.
e este unul
5%, Ucraina
venia 54,5
pentru fiec
i
ice,
r ca
a de
a
tii),
ural
u o
tier
fa
de
exa
cina

din
a
5%,
care
95

locuitor revine cte 0,30 ha, CSI 3,01 ha, America de Nord 1,52 ha, pe globul pmntesc
1,27 ha [195].
Majoritatea terenurilor acoperite cu pduri (86,5%) se afl n proprietatea statului, restul
deinute de primrii (12,8%) i doar 0,7% de proprietari privai. Dei are o participare relativ
nesemnificativ, fondul forestier, proprietate privat, este n continu cretere, comparativ cu
anul 2005 s-a triplat ca suprafa i pondere (Tabelul 3.1.1).
Tabelul 3.1.1. Structura fondului forestier naional
Nr.
d/o
Categoriile de deintori
Suprafaa total/
ponderea, mii ha/%
Suprafaa acoperit cu
pdure/ ponderea, mii
ha/%
1. Fondul forestier proprietatea statului 349,2/84,9 316,1/86,5
1.1. inclusiv gestionate de Agenia
Moldsilva
336,6/81,2 302,2/82,7
2. Fondul forestier proprietate public a
unitii administrativ-teritoriale
(primrii)
58,3/14,2 46,6/12,8
3. Fondul forestier proprietate privat 3,5/0,9 2,5/0,7
TOTAL: 411,1/100 365,2/100
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor Cadastrului funciar general, 2012.
Dispersarea i fragmentarea resurselor forestiere, dar i repartizarea lor neuniform pe
teritoriul rii constituie un factor negativ pentru exercitarea influenelor eco-protective benefice
asupra mediului nconjurtor, crearea condiiilor confortabile de trai pentru populaie i
asigurarea cu produse lemnoase i nelemnoase (Anexa 3.1.3).
Din punct de vedere teritorial, 53,0% din suprafaa terenurilor acoperite cu pdure i
vegetaie forestier revin pentru zona de centru, iar 47,0% din terenurile respective fiind
distribuite ntre zona de nord (24,0 %) i zona de sud (23,0 %) (Tabelul 3.1.2).
Tabelul 3.1.2. Ponderea fondului forestier i a vegetaiei forestiere pe zone geografice, ha
Zone geografice Suprafaa total Suprafaa
terenurilor
acoperite cu
pdure i
vegetaie
forestier
Suprafaa
terenurilor
acoperite cu
pduri
Suprafaa
terenurilor
acoperite cu
vegetaie
forestier
Zona NORD* 1020101,94 87345,86 74721,24 12624,62
Zona CENTRU* 1101698,85 204536,75 184600,28 19936,47
Zona SUD* 922722,23 93908,19 78792,19 15116
Total pe ar 3384625,6 423622,79 374541,22 49081,57
*cu excepia localitilor din UATSN i mun. Bender
Sursa: elaborat de autor n baza datelor Ageniei Relaii Funciare i Cadastru, BNS, 2012.

fondu
solur
de 49
fores
cverc
speci
3.1.4
acest
produ
produ
Sur
teren
artifi
lstar
lor la

Pdurile, a
ul forestier
rilor, precum
Fondul for
9,1 mii ha v
stiere de pro
Compozii
cinee 39,
iile de rin
4).
Cvercinee
tora, circa 2
uctivitatea
uctivitate in
rsa: Elabora

n ultimii
nurilor degra
Astfel, pe
icial, iar cir
ri de genera
a aciunea fa
Cvercinee
aflate n ge
r naional),
m i de prot
restier nu in
vegetaie for
otecie a cm
ia pdurilor
,6%, frsine
noase const
ele sunt cele
27% provin
cvercineelo
nferioar.
Fig. 3.1.2.
at de autor
i 50 de an
adate i imp
este o treim
rca 90% din
aii multiple
factorilor bio
4
2
Salcmete
stiunea unit
sunt ncad
tecie contra
nclude plant
restier din
mpurilor i
r Moldovei
ete 4,6%
tituind doar
e mai valor
n din semin
or, din care
Repartiia p
r n baza dat
i, suprafaa
practicabile
me din arbo
n arboretele
e. Din acest
otici i abio

,6
2,6
1,6
1
Frsinet
96
tilor admi
drate n cat
a factorilor c
taiile de ar
afara fondu
19,2 mii ha
i este predo
, crpinet
r 2,2% (An
roase arbore
ne i 73%
circa 43%
pdurilor pe
telor amena
a pdurilor
pentru agri
oretele fond
e de gorun
te considere
otici nefavor
36,1
3,4
2,1
te Crpin
6
inistrativ-te
tegoria pd
climatici i
rbori i arbu
ului forestie
de alte tipu
ominant d
2,6%, sal
nexa 3.1.4,
ete ale fond
din lsta
sunt de pr
e principalel
ajamentului
s-a major
icultur.
dului forest
i peste 60%
ente, starea
rabili este fo
nete Plop
eritoriale (46
durilor de p
industriali d
uti. Republ
r, exprimat
uri de vegeta
e speciile f
lcmete 3
Anexa 3.1
dului foresti
ri. Aceast
roductivitate
le formaiun
silvic, Age
at consider
ier sunt cre
% din arbor
de vegetai
oarte redus
39,6
iuri Alte
6,6 mii ha s
protecie a
duntori.
lica Moldov
prin 30,7
aie forestie
foioase (97
36,1%, plop
.5, Figura
ier. Din sup
repartiie i
e superioar
ni forestiere
enia Mold
rabil datori
eate din sp
retele de ste
ie a pdurilo
.
e specii foioase
sau 12,6%
terenurilor
va mai dispu
mii ha perd
er.
,8%), inclu
piuri 1,6
3.1.3, Figu
prafaa total
influeneaz
i 47%
e, %
silva, 2012
t mpdur
pecii introdu
ejar provin
or i reziste
Pinete
din
r i
une
dele
usiv
6%,
ura
l a
i
de

2.
ririi
use
din
ena

Sur
46,9
metri
Struc
infer
exclu
ndep
(Figu
Sur
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Fig. 3
rsa: Elabora
Volumul t
mil m
3
, la
i cubi/an/he
ctura pe vr
rioar [195,
Pdurile d
usivitate, fu
plinesc, pd
1) pduri c
2) pduri c
3) pduri c
4) pduri c
5) pduri
ura 3.1.4).
rsa: Elabora
1,6
Cvercinee
3.1.3. Repar
at de autor
total al mase
un hectar,
ectar, iar cr
rste la toate
207].
din Republi
uncii de p
durile se nc
cu funcii d
cu funcii d
cu funcii d
cu funcii d
de interes
Fig.
at de autor
6
7,9
2
4
6
8
10
12
14
16
e Salcme
rtiia pduri
n baza dat
ei lemnoase
n medie, r
reterea me
speciile for
ca Moldova
protecie a
cadreaz n c
e protecie a
e protecie a
e protecie c
e recreare
tiinific i d
3.1.4. Struc
r n baza dat
47,4
2
0
20
40
60
80
00
20
40
60
143,8
ete Frsi
97
ilor pe princ
telor amenaj
e pe picior d
revenind124
edie total a
restiere este
a sunt nca
mediului n
cinci subgru
a apelor 1
a terenurilo
contra facto
26,4%;
de ocrotire a
ctura pdur
telor amena
26,4
16,7
8
131
16,6
inete Cr
7
cipalele form
ajamentului
din pdurile
4 m
3
. Crete
anual cons
e dezechilibr
drate n pri
nconjurtor
upe funcion
1,6%;
or i solurilo
orilor climat
a genofondu
rilor pe subg
ajamentului
6
9,4
5,7
rpinete P
maiuni fore
silvic, Agen
e Republicii
erea medie
stituie circa
rat, ndeos
ima grup f
r. n raport
nale:
or 7,9%;
tici i indus
ului i ecofo
grupe funci
silvic, Age
Pduri cu
Pduri cu
i solurilo
Pduri cu
factorilor
Pduri cu
Pduri de
genofond
48,5
7,7
lopiuri A
estiere, mii
nia Molds
i Moldova c
a pdurilor
a 1236 mii
sebi cele de
funcional,
t cu funcii
striali dun
fondului for
ionale, %.
enia Mold
u funcii de prote
u funcii de prote
or
u funcii de prote
climatici i indus
u funcii de recre
e interes tiintific
dului i ecofondu
Alte specii foioase
ha.
silva, 2012
constituie ci
r constituie
metri cubi/
productivit
, coninnd,
ile pe care
tori 47,4%
estier 16,7
silva, 2012
cie a apelor
cie a terenurilor
cie contra
striali dunatori
are
c i ocrotire a
lui forestier
Pinete
2.
irca
3,3
/an.
tate
, n
e le
%;
7%

2.
r

favor
precu
fores
Sur
o au
produ
sm
(27%
cverc
multo
staio
salc
frasin
Conform n
rizndu-se i
um i ajutor
Clasa med
stiere este d
rsa: Elabora
Menionm
cvercineele
Cele mai
uctive arb
Majoritate
n 43,5%
%), 3771,5 m
Cvercinee
cineelor, pr
or secole. D
productiv
productiv
Un indice
onare de cr
mul 52%
Arboretele
nul 0,6 m
noii politici
instalarea o
rarea regene
die de produ
ezechilibrat
Fig.3.1.5.
at de autor
m, c cea m
e i plopiur
productive
boretele de s
ea arboretel
%, inclusiv
mii m
3
(18%
ele sunt cel
rovenite din
Din punctul
vitate super
vitate inferi
calitativ im
retere. Cir
%, carpenul
e cu vrsta p
ii ha, fagul
Struc
i de gestion
ori introduc
errii natura
ucie constit
t, ndeoseb
Structura fo
n baza dat
mai redus cl
rile.
e sunt arbor
salcm (132
or sunt de p
, cvercineel
%), din lstar
le mai valo
n lstari, est
de vedere a
rioar 609
ioar 7757
mportant al c
rca 40% din
8%, frasin
peste 100 de
0,3 mii ha
36%
ctura fondu
98
nare a pdur
erea semin
ale.
tuie 2,3 (Fig
bi la cele de
fondului fore
telor amenaj
las medie
retele de p
2 m
3
/ ha) [1
provenien
le 140337
ari 103159
oroase arbo
te consecin
al productiv
948 ha (44%
75 ha (56%
calitii pd
n acestea n
nul 15%, a
e ani ocup
a, carpenul
1%
27%
ului forestier
8
rilor, se aco
iului sub
gura 3.1.5 )
productivit
estier pe cla
ajamentului
de produci
lop (media
95, 207].
vegetativ
7 ha, 21058
9 ha (73%),
orete ale fo
na gospodr
vitii, cverc
%);
).
durilor este c
nu corespun
alte specii
circa 6 mii
0,1 mii ha
11%
r pe clase de
ord priorita
masiv n ca
). Structura
tate inferioa
ase de produ
silvic, Agen
e o au salc
310 m
3
/
, precum: d
8,3 mii m
3
,
17286,8 mi
ondului for
ririi lor n c
ineele se ca
corespunder
nd condiiil
20%.
i ha, din car
a.
25%
producie
ate regener
azul arbore
pe vrste la
ar [195, 20
ucie, %.
nia Molds
metele, iar
/ ha), iar c
din lstari
din smn
ii m
3
(82%)
restier. Pon
crng pe pa
aracterizeaz
rea arborete
lor de cre
re stejarul
rilor natura
etelor natura
a toate spec
07].
silva, 2012
cea mai na
cele mai pu
56,5% i
n 37178
) [195, 207]
nderea mare
arcursul a m
z prin:
elor condiii
tere, inclus
4,9 mii ha,
ale,
ale,
iile


2.
alt
uin
din
ha
.
e a
mai
ilor
siv:

I
II
III
IV
V

fores
picio
(care
(95%
Mol
comp
ofer
produ
activ
pdu
rritu
de ig
cu pr
IES.
Inspe
420-4
fores
M
i
i
m
3
Comparati
stiere. Pentr
or i 0,1 m
3

Ariile natu
e sunt n cu
%) sunt sit
ldsilva (An
Produsel
ponent a p
posibilitate
n confo
usele lemno
vitii de re
urile Republ
uri, curiri,
gien rase)
roiectrile a
n conte
ectoratul Ec
495 mii m
3
stier gestion
Sursa: Elab
0
500
1000
M
i
i
,

m
iv cu alte
ru fiecare l
lemn recolt
urale protej
urs de forma
tuate n fo
nexa 3.1.6)
le lemnoas
patrimoniulu
ea de a influ
ormitate cu
oase i nele
ealizare a f
licii Moldov
, tieri de ig
i de recon
amenajame
extul ameli
cologic de S
3
anual. Cot
nat de Agen
Fig. 3.1
i recoltare
borat de au
2008
420,6
997
Recoltarea
ri, Republ
ocuitor al r
tat legal [2].
jate de stat
are), ocup
ondul fore
.
se ale pd
ui natural n
uena i ame
u art. 33 a
emnoase, se
funciilor d
va se realiz
gien), tieri
nstrucie eco
ntelor silvic
orrii strii
Stat, n baza
ta de 98-99
ia Moldsi
.6 Corelaia
ea masei lem
utor n baza
2009
410,5
7,4
maseilemnoa
99
lica Moldov
republicii re
.
t, cu excep
o suprafa
stier gestio
durii. Pdu
naional i
eliora calita
al Codului
erviciile leg
de protecie
zeaz n pro
ilor de prod
ologic. Luc
ce, volume
i arboretelo
a datelor Ag
9% din volu
ilva (Figur
a dintre volu
mnoase n p
a datelor am
201
5
4
997,4
An
ase,miim3
9
va denot in
evine cte
ia zonelor
de 68,5 m
onat de au
urile Repub
sunt printre
atea mediulu
silvic, pro
ate de folos
e a pdurilo
ocesul tier
duse princip
crrile resp
le destinate
or, se aplic
geniei Mo
umul total a
ra 3.1.6).
umul creter
procesul tie
menajamentu
10
34,2
997,4
nii
Creter
ndici foarte
0,086 ha, 1
umede de
mii ha, dintr
utoritatea s
blicii Mold
e puinele r
ui nconjur
oduse ale p
sirea pduri
or. Recolta
ilor de prod
pale (tieri d
ective sunt
e recoltrii,
c tieri si
oldsilva, a
al tierilor a
rilor medii a
erilor silvice
ului silvic, A
2011
494,5
997,4
rea medie an
e mici speci
10 m
3
mas
importan
re care pest
silvic cen
dova reprez
resurse rege
tor.
pdurii sun
ilor, precum
area masei
duse secund
de regenerar
realizate n
fiind autor
ilvice, apro
cror volum
a fost efect
anuale
e, mii ha
Agenia Mo
2012
472
4 9
nual, mii m3
ifici resurse
lemnoas
internaion
te 63,0 mii
ntral Agen
zint o pa
enerabile, c
nt consider
m i rezultat
lemnoase
dare (degaj
re, conserva
n conformit
rizate de c
obate de c
m variaz n
tuat n fon
oldsilva.
997,4
3
elor
pe
nal
ha
nia
arte
care
rate
tele
din
ri,
are,
tate
tre
tre
ntre
dul


mate
pdu
acces
Fore
fores
indus
va c
acest
anua
de dr
mai f
ntreg
inclu
fores
Produsele
eriale de nat
urilor, ct i
sorii, produ
stier Mond
stiere, altele
Produsele
strial n sort
Colectarea
ontribui la
tea particip
al, peste 7 m
Fig. 3.1.7.
De asemen
rumuri fore
fine tratame
Din punc
gime inven
us plenar n
stiere, la niv
2008
85
e nelemnoa
tur vegetal
de terenuri
use secund
dial, desfu
e dect lemn
e nelemnoas
timente sem
a i prelucr
creterea v
cu o pond
mil lei (Figu
Volumul d
Sursa: Ela
nea, valorif
estiere, ntoc
ente silvice.
t de veder
ntariate, eva
n practica
vel mondial
2009
551,2
7
Volum
ase ale pd
, lipsite tot
le aferente
are, produs
urat n anu
nul.
se ale pdu
mifinite i fin
rarea superi
venitului si
dere de 3,15
ra 3.1.7).
e recoltare a
aborat de a
ficarea prod
cmai ca i c

re real, pro
aluate econ
gospodrir
l, aduce ven
20
332,6
An
mul de rec
10
durii. Prod
tal sau pari
acestora, cu
se auxiliare
ul 1954 la
urii pot fi r
nite.
oar a unor
ilvic, mai a
5% din ven
a produselo
autor n baza
duselor nele
cultura mod
odusele nel
nomic i ec
rii pdurilo
nituri impor
010
6043,2
nii
coltare a p
0
dusele nele
ial de lemn,
unoscute n
e ale lemn
Dehra-Indi
recoltate i
r cantiti c
ales c i n
niturile total
or nelemnoa
a datelor Ag
mnoase ale
derna a arbo
lemnoase a
cologic, dec
or. Evident,
rtante (11 m
2011
6064,4
produselo
mnoase ale
, furnizate d
trecut i sub
nului. La ce
ia, s-a prop
valorificate
ct mai mar
n condiiile
le ale ramur
ase ale pdu
geniei Mo
pdurii jus
oretelor, car
le pdurii
ci, din aces
, dei com
miliarde de
2012
7850,9
or nelemn
e pdurii
de arborii, a
ub alte numi
el de-al IV
pus denum
e ca atare
ri de produs
e actuale d
rii, constitu
urii n preur
oldsilva.
stific extin
re implic a
nu au fost
ste conside
merul cu a
dolari SUA
9
noase
sunt resurs
arbutii i so
iri, ca: produ
V-lea Cong
mirea produ
sau prelucr
se nelemno
e valorifica
uind, n med
ri curente
derea reele
aplicarea ce
t niciodat
erente nu s
aceste produ
A/an Mery
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
M
i
i
,

l
e
i
sele
olul
use
gres
use
rate
ase
are,
die,

elor
elor
n
-au
use
y et
101

al., 2005), s-a fcut nc foarte puin pentru a le gospodri n mod durabil (Chamberlain si
Predny, 2004).
Evoluia cadrului instituional forestier naional. Obiectivul de baz al unei structuri
instituionale silvice const n crearea condiiilor eficiente de interaciune dintre silvicultur i
alte ramuri ale economiei naionale, care ar asigura meninerea, conservarea, dezvoltarea i
folosirea durabil a fondul forestier i a altei vegetaii forestiere.
Administrarea pdurilor s-a desfurat de-a lungul istoriei, prin legi i regulamente
naionale, bazate pe planificarea pe termen lung a msurilor administrative, pdurile fiind
influenate, de-a lungul secolelor, de existena aezrilor umane i de activitile umane, cu tot ce
includ acestea.
Totodat, evoluia structurii instituionale a ramurii silvice naionale a fost influenat de-
a lungul anilor de schimbrile politice i de conjunctur.
Dac cercetm istoria provinciei ntre Prut i Nistru [22], constatm c suprafaa
terenurilor acoperite cu pduri era cu mult mai mare dect cea de azi, micorndu-se cu 30% fa
de suprafaa de la nceputul secolului XIX.
Evoluia suprafeelor mpdurite sau a proprietii forestiere n Basarabia a nceput a fi
cunoscut abia pe la nceputul secolului XIX, cnd au fost executate primele lucrri topografice
i care au prezentat rezultate mai aproape de realitate. Aceste lucrri de o covritoare importan
au fost executate de comisiuni topometrice militare, instituite de Marele Stat Major al Imperiului
Rus, iar rezultatele lucrrilor au fost publicate n anul 1862.
De asemenea, au fost executate unele lucrri topometrice i n timpurile mai ndeprtate,
ns ele sunt mai puin exacte, fiind de interes pur local. n anul 1811, Abbatele Gherbitz a
ntocmit harta Basarabiei conform poruncii guvernului austriac. Mai apoi au nceput lucrrile
topometrice pe tot cuprinsul Basarabiei, care au durat n anii 1816-1818 i cu anumite ntreruperi
au fost finisate n anul 1828.
Potrivit lucrrilor cpitanului Zaciuc A., (anul 1862), primele lucrri de mpdurire au
fost executate n Basarabia nc pe la nceputul secolului XIX, cnd, pe lng unele colonii
bulgreti i nemeti din judeul Cetatea-Alb, au fost nfiinate mici pduri, suprafeele variind
ntre 10-40 ha, iar n total circa 182 ha. n ceea ce privete primele lucrri de mpdurire n raza
pdurilor proprietatea statului rus, acestea au nceput n a doua jumtate a secolului XIX (1850-
1860), cptnd o dezvoltare mai mare aproximativ din anul 1885 i au continuat cu ntreruperi
pn la nceputul primului rzboi mondial.
n anul 1873, n aceast regiune este creat Serviciul Silvic. n anii 1919-1921 a survenit
un eveniment important: exproprierea pe seama statului a tuturor pdurilor proprietatea
102

mnstirilor i a particularilor cu suprafaa de 180,0 mii ha, cu excepia celor rzeti i
rneti cu suprafaa de circa 21,0 mii ha. Astfel, din ntregul domeniu forestier, 91% a devenit
proprietatea statului i 9% au rmas i mai departe n posesie particular. Primul rezultat
mbucurtor al acestei msuri aplicate este c, n intervalul anilor 1922-1935, suprafaa pdurii
nu numai c nu s-a micorat, ci, dimpotriv, a devenit cu 10% mai mare, fapt care confirm
prerea multora, c exproprierea pdurilor basarabene le-a salvat de la o distrugere sigur i c n
viitor ele trebuie s aparin numai statului, care este singurul n msur s le pstreze pentru
generaiile viitoare.
Lucrrile de refacere a pdurilor degradate i plantarea golurilor n Basarabia au luat,
ns, avnt destul de mare ncepnd cu anul 1925, iar din acest an suprafeele, plantate anual de
ctre organele Casei Pdurilor i Regimului silvic, sunt n continu cretere. n anul 1935 a fost
plantat efectiv suprafaa de 4300 ha, iar primvara anului urmtor suprafaa de circa 3500 ha.
Referitor la suprafaa ce se exploata anual n pdurile Basarabiei n perioada interbelic,
constatm c producia medie la hectar a pdurilor din Basarabia este de circa 2 m
3
, deci mai
mic cu circa 0,5 m
3
dect creterea anual pe ha a pdurilor n Romnia, ceea ce arat c
creterea anual a pdurilor basarabene este puin activ i se impun msuri de remediere.
n perioada interbelic, funcia de autoritate silvic central n acest teritoriu era
ndeplinit de ctre Direcia Regional Silvic Chiinu, subordonat Casei de Administrare a
Pdurilor, Romnia. n subordonarea nemijlocit a direciei menionate, care gestiona pdurile
din proprietatea statului (214 mii ha sau 91%), activau 20 de ocoale silvice cu divizarea n
districte i cantoane. Aparatul central al Direciei era alctuit din trei servicii (secii),
Inspectoratul de control, Inspectoratul financiar, unde activau 14 ingineri.
n perioada 1944-1947, organul silvic central a fost Direcia gospodriei subordonate
nemijlocit Direciei principale a serviciului silvic din URSS. n teren activau 28 de ntreprinderi
silvice, divizate n districte i cantoane silvice.
n anul 1947 a fost constituit Ministerul gospodriei forestiere (n teren a rmas aceeai
structur), care a activat pan n anul 1953.
n perioada menionat (1944-1953), autoritile silvice centrale ndeplineau funcia de
gestionar al fondului forestier de stat, exercitnd concomitent controlul asupra gospodriei
pdurilor aflate n subordinea altor deintori.
n perioada 1953-1961, ramura silvic a fost inclus n cadrul Ministerului Agriculturii i
Alimentaiei. n calitate de subdiviziuni erau 14 ntreprinderi silvice (cu divizarea n ocoale,
districte, cantoane etc.). Aparatul central era constituit din cteva secii (autogestiune,
silvicultur, economie i finane etc.).
103

n anul 1961, silvicultura a fost separat de agricultur ntr-o structur aparte Direcia
general Pduri i protecia mediului de pe lng Sovietul de Minitri.
ntreprinderile silvice au fost restructurate n ntreprinderi silvice mecanizate cu mrimea
suprafeelor aflate n gestiune, iar dup dizolvarea ntreprinderilor de exploatare (a.1962), li s-au
atribuit i funciile de exploatare.
n anul 1966, n baza Direciei generale Pduri, a fost constituit Comitetul de Stat
pentru gospodria forestier din cadrul Sovietului de Minitri al republicii. n subordinea
acestuia activau 13 ntreprinderi silvice mecanizate (divizate n ocoale silvice, districte,
cantoane), 4 staii de ameliorare silvic (divizate n sectoare de producere, districte, cantoane),
1 ntreprindere de exploatare, staia de cercetri i normri n domeniul muncii. n anul 1971, n
cadrul Sovietului a fost constituit (n baza ocolului silvic Lozova) prima rezervaie natural
"Codrii". Aparatul central al Comitetului constituia: o direcie i 7 secii. Funciile de baz ale
autoritii silvice centrale constau n gestionarea fondului forestier de stat, controlul de stat n
acest domeniu pe ntreg fondul forestier naional, indiferent de subordonarea departamental.
n anul 1978, Comitetul de stat al gospodriei forestiere a fost reorganizat n Ministerul
gospodriei forestiere. n subordinea Ministerului activau asociaiile silvice de producie, 21 de
ntreprinderi silvice, 2 ntreprinderi silvo-cinegetice, o rezervaie natural, o asociaie silvic de
tiin i producere, centrul de organizare tiinific a muncii i gestionare a producerii, staia de
combatere a bolilor i duntorilor forestieri. Aparatul central al Ministerului era divizat n 5
direcii i 9 secii. Funciile principale erau: elaborarea i aplicarea politicii de stat n domeniul
silvic, controlul de stat privind starea, folosirea, paza, protecia i regenerarea pdurilor,
indiferent de apartenena departamental.
n anul 1988, Ministerul gospodriei forestiere a fost desfiinat, autoritatea silvic
central fiind ncadrat n Comitetul de Stat pentru gospodria silvic i protecia mediului
(Asociaia silvic de stat de producere "Moldles, avnd funciile de gospodrire a fondului
forestier). Funciile de control au trecut n cadrul structurii de protecie a mediului. n subordinea
Asociaiei au fost constituite 18 ntreprinderi silvice i 3 rezervaii naturale. n anul 1990,
Asociaia "Moldles" a fost reorganizat n Direcia Pduri i rezervaii naturale din cadrul
Departamentului Protecia Mediului nconjurtor i Resurse Naturale, avnd n subordine 17
ntreprinderi silvice i 4 rezervaii naturale, pstrndu-i, practic, aceleai funcii.
n anul 1993, n baza Direciei Pduri a fost reconstruit Asociaia de Stat "Moldsilva"
n cadrul aceluiai Departament, adugndu-se nc o rezervaie natural.
n anii 1994-1997, Asociaia de Stat "Moldsilva" a activat n cadrul Ministerului
Agriculturii i Alimentaiei.
104

Agenia de Stat pentru Silvicultur (ASS) "Moldsilva" a fost creat n baza Serviciului
Silvic de Stat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 557 din 28 iunie 2001 "Cu
privire la reorganizarea Serviciului Silvic de Stat". Prin Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova nr.357 din 23 aprilie 2005 Privind msurile de reorganizare a unor ministere i
autoriti administrative centrale ale Republicii Moldova a fost creat Agenia pentru
Silvicultur Moldsilva, iar prin Hotrrea nr.844 din 15 august 2005 a fost aprobat
Regulamentul i componena nominal a Colegiului Ageniei pentru Silvicultur Moldsilva.
Prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.150 din 02.03.2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea i funcionarea Ageniei Moldsilva, structurii i
efectivului-limit ale aparatului central al acesteia, a fost creat Agenia Moldsilva, succesor
de drepturi al Ageniei pentru Silvicultur Moldsilva, care activeaz i n prezent.
Astfel, n conformitate cu articolul 21 al Codului Silvic, Agenia "Moldsilva este
autoritatea administrativ central, n subordinea Guvernului, abilitat s promoveze politica de
stat n domeniile silviculturii i cinegeticii, printre sarcinile i atribuiile de baz enumerndu-se:
aplicarea normelor tehnice, economice, juridice i silvice care asigur respectarea regimului
silvic; respectarea modului de eliberare a lemnului pe picior; respectarea prevederilor
amenajamentelor silvice; regenerarea pdurilor i mpdurirea terenurilor goale; respectarea
modului stabilit de inere a evidenei de stat a fondului forestier, cadastrului silvic de stat i
monitoringului forestier; valorificarea raional a resurselor silvice; organizarea pazei i
proteciei pdurilor; efectuarea folosinelor silvice; utilizarea raional a fondului cinegetic etc.
n conformitate cu prevederile Codului silvic (art. 62-64) i Statutului serviciului silvic,
personalul silvic implicat n procesul de gestiune este constituit din 4 nivele, inclusiv:
1) Nivelul central: elaborarea politicii forestiere la nivel naional, coordonarea i
controlul activitii structurilor teritoriale subordonate etc. aparatul central al Ageniei
"Moldsilva.
2) Nivelul regional: implementarea strategiilor /programelor zonale /regionale,
coordonarea i controlul activitii ocoalelor silvice, organizarea procesului de producere, a
activitilor de paz i protecie a pdurilor etc. aparatul administrativ i de deservire al
entitilor silvice subordonate Ageniei Moldsilva: director, inginer silvic-ef, inginer fond
forestier, inginer paza i protecia pdurilor, inginer regenerarea pdurilor.
3) Nivel teritorial: implementarea strategiilor /programelor, activitilor de producere, de
paz i protecie a pdurilor etc. aparatul administrativ a ocoalelor silvice: ef de ocol silvic,
ef-adjunct de ocol silvic, maistru silvic.
105

4) Nivel local: efectuarea activitilor de producere, paz i protecie a pdurilor etc.
pdurar, pdurar de vntoare (egheri), paznic antiincendiar.
O structur similar este caracteristic i pentru astfel de ri, ca: Rusia, Ucraina, Romnia,
Frana, Cehia, Austria etc.
n prezent, Agenia "Moldsilva" are n subordine: 16 ntreprinderi de stat pentru
silvicultur; 4 ntreprinderi de stat silvo-cinegetice; 4 ntreprinderi de stat rezervaiile naturale
i Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice (Anexa 3.1.7).
Aparatul central al Ageniei Moldsilva este constituit din urmtoarele subdiviziuni:
conducerea, 2 direcii i 7 servicii, conform structurii-tip aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
1310 din 14.11.2006 Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentelor privind organizarea
i funcionarea organului central de specialitate al administraiei publice i autoritii
administrative din subordinea acestuia.
n cadrul Ageniei Moldsilva activeaz 74 de ocoale silvice, 1063 de cantoane cu
suprafaa medie de 315,5 ha. Suprafaa medie a cantonului silvic variaz de la 284,9 ha pn la
356,8 ha.
n acelai timp, n procesul de monitorizare a activitii n domeniul fondurilor forestier i
cinegetic naional sunt implicate i alte autoriti centrale, competenele crora sunt reglementate
n legislaia n vigoare (Anexa 3.1.8), inclusiv: i) Parlamentul (conform art. 7 al Codului silvic),
ii) Guvernul (conform art. 8 al Codului silvic), iii) Ministerul Mediului (conform art. 8 al
Codului silvic), iv) autoritile publice locale (conform art. 9 al Codului silvic).


3.2. Consideraiuni teoretice i practice privind evaluarea economic complex
a resurselor forestiere

Raportul dintre natur i economie este deseori descris utiliznd conceptul serviciilor
ecosistemelor sau fluxul de valori spre societile umane drept rezultat al strii i cantitii
capitalului natural [46].
Ecosistemul reprezint o unitate complex, format din biocenoz i mediul acesteia.
Abordat prin prisma teoriei sistemelor, ecosistemul nu este un sistem n sensul strict al
termenului, ci o alctuire n care, pe lng sistem, reprezentat prin biocenoz, se nglobeaz i
mediul specific sistemului.
Ecosistemele forestiere, expuse cercetrii, sunt reprezentate de pduri de foioase de tipul
celor din Europa Central. Ele sunt o important surs de produse biologice i ndeplinesc
funcii de protecie a resurselor acvatice i a solului, de recreaie, igien i estetic. Suprafaa
106

total a fondului forestier, gestionat de Agenia Moldsilva (n continuare fondul forestier)
constituie 336,54 mii ha, inclusiv 302,2 mii ha terenuri acoperite cu vegetaie forestier. Fondul
forestier cuprinde cca 800 trupuri de pdure cu o suprafaa cuprins ntre 5 i 1500 ha,
repartizate neuniform pe teritoriul republicii. Vrsta medie a arboreturilor este de 40 ani; clasa
medie de producie 2,3, cu o consisten medie de 0,73. Majoritatea pdurilor seculare, care
constituie cca 6 mii ha (cca 2% din fondul forestier), sunt incluse n rezervaii. De exemplu,
stejarul pedunculat (Quercus robur) i cireul (Cerasus avium) din masivele forestiere relativ
mici sunt edificatori ai pdurilor din partea de nord a republicii. n pdurile din centrul rii
(Codrii), edificatorii de baza sunt fagul (Fagus sylvatica), gorunul (Quercus petraea) i stejarul
pedunculat (Quercus robur). n componena arboretului intr carpenul (Carpinus betulus), teiul
argintiu (Tilia tomentosa), frasinul (Fraxinus excelsior) s.a. Pe pantele cu expoziie sudic din
regiunea Codrilor sunt rspndite goruneturi monodominante i goruneturi cu carpen. n partea
de sud a Republicii Moldova se extind comunitile forestiere din stejar pufos (Quercus
pubescens) i stejar pedunculat (Quercus robur). n luncile fluviului Nistru, rului Prut, n
cursul superior al unor ruri mici se ntlnesc sectoare cu comuniti forestiere de lunca
(zvoaie) din plop alb (Populus alba), stejar pedunculat (Quercus robur), ulm (Ulmus laevis),
diverse specii din genul Salix. Flora pdurilor Moldovei cuprinde peste 850 de specii i se
caracterizeaz printr-o pondere nalt a speciilor introduse din alte regiuni floristice, care ocup
34,1% din suprafaa total mpdurit. Plantaiile forestiere, n care predomin speciile
alohtone, posed o vitalitate sczuta. Fauna include 172 de specii de vertebrate terestre (68,0%
din numrul total) i cca 9 mii specii de insecte [2, 51].
Analiza costurilor. n economie se folosesc doi termeni uor confundabili: costuri i
cheltuieli. Cheltuielile suportate ca un factor de producie reprezint valoarea total a factorului
respectiv, pe cnd costul este valoarea raportat la unitatea de produs [19].
Costul este o categorie economic care are la origine verbul latin "costare", ceea ce
presupune a fixa ceva, verb din care s-a desprins noiunea "costa", ceea ce reprezint "cat s-a
consumat i ct s-a pltit" pentru un lucru, serviciu etc.
nsi din definire rezult legtura costului de consumul de factori de producie n
vederea realizrii i desfacerii de bunuri materiale, de executarea lucrrilor i prestarea
serviciilor. La baza costului stau att consumurile de munc vie i materializat, mbrcnd
forma cheltuielilor de producie i de desfacere suportate de ctre unitatea economic.
Astfel, costul reprezint corelaia care se creeaz ntre expresia valoric a cheltuielilor,
efectuate de ctre o ntreprindere, n vederea realizrii i a desfacerii produciei i cantitatea de
bunuri, lucrri i servicii prestate.
107

Costurile totale pentru organizarea i ntreinerea fondului forestier gestionat de Agenia
Moldsilva, determinate n baza metodei de evaluare a costurilor, sunt oferite n Anexa 3.2.1
[75, 200, 206, 220].
Astfel, costul total pentru organizarea i ntreinerea fondului forestier, gestionat de
Agenia Moldsilva, anul 2012, a constituit 138,55 mii lei per ha. n suma dat, costul
operaional asociat cu ntreinerea constituie 13 185,20 mil lei sau 39 178,55 lei per ha
(coeficientul de scontare r = 0,02), cota reprezint 28,08%; valoarea stocului n cretere per
suprafa acoperit cu pduri reprezint 16 099,44 mil lei sau 47 837,93 lei per ha (34,28%);
costul de oportunitate pentru atragerea terenurilor de pdure n agricultur reprezint 17 682,44
mil lei sau 52 540,35 lei per ha (r = 0,12). Economitii [2, 13, 200, 202, 207, 230, 231], de
obicei, utilizeaz pentru conservarea naturii r = 0,02, pentru activitile agricole r = 0,12), cota
reprezint 37,9% (Anexa 3.2.2). Calculrile se bazeaz pe urmtorii indicatori: rezervele totale
de mas lemnoas 124 m
3
/ha, preul mediu efectiv pentru realizarea lemnului 429,58 lei per
m
3
, productivitatea agricol anual 6305,00 lei per ha
1
[2-4, 14].
Analiza beneficiilor. Conform Evalurii Ecosistemelor Mileniului: Ecosistemele i
bunstarea oamenilor. Un cadrul de evaluare, 2005 [220], sunt definite patru categorii de
servicii ale ecosistemelor care contribuie la bunstarea uman, precum: serviciile de
aprovizionare; serviciile de reglementare; serviciile culturale i serviciile de asisten. n acest
context, bunurile, serviciile i serviciile culturale se consider mpreun drept servicii ale
ecosistemelor, deoarece uneori este dificil de a determina dac un beneficiu oferit de un
ecosistem este un bun sau un serviciu.
Beneficiile socio-economice, generate de serviciile de aprovizionare ale fondului
forestier pentru persoane fizice, persoane juridice i comuniti, sunt reprezentate de produsele
forestiere, fructele i pomuoarele din pdure, plantele i materia prim medicinale, produsele
agricole i animaliere, melcii de vi de vie etc., de serviciile culturale vizitele de recreare,
tururile turistice, bunurile i serviciile oferite vizitatorilor etc., iar cele generate de serviciile de
reglementare mai cu seam sechestrarea bioxidului de carbon. Toate aceste servicii sunt
comercializate pe pieele convenionale (Tabelul 3.2.1).1
Agenia Moldsilva (anul 2012): volumul total al masei lemnoase pe picior este de circa 37,47 mil m
3
, fondul
forestier total gestionat constituie circa 336,54 mii ha, suprafeele acoperite de pduri 302,23 mii ha, volumul tierilor
autorizate 501 071,0 m
3
, veniturile din realizarea lemnului 212 661,4 mii lei.
Biroul Naional de Statistic (2011): teren agricol 2498,3 mii ha, total producia agricol 22619,0 mil lei,
inclusiv, producia vegetal 15 751,0 mil lei
108

Tabelul 3.2.1. Serviciile ecosistemelor
Servicii de aprovizionare
Produse obinute din ecosisteme
Servicii de reglementare
Beneficii obinute din reglementarea
proceselor ecosistemelor
Servicii culturale
Beneficii nemateriale obinute din
ecosisteme
Alimente i fibre
Carburant
Resurse genetice
Medicamente biochimice, naturale i
farmaceutice
Ap proaspt
Meninerea calitii aerului
Reglementarea climei
Reglementarea apei
Reglementarea eroziunii
Purificarea apei i tratarea deeurilor
Reglementarea maladiilor umane
Control biologic
Polinizare
Reglementarea hazardului natural
Diversitatea cultural
Valori spirituale i religioase
Sisteme de cunotine
Valori educaionale
Inspiraie
Valori estetice
Relaii sociale
Valori de motenire cultural
Recreere i eco-turism
Servicii de asisten
Servicii necesare pentru producerea tuturor celorlalte servicii ale ecosistemelor
Schimbri n serviciile de formare a solului
Producerea gazului de oxigen
Producerea primar
Producerea oxigenului atmosferic
Formarea i conservarea solului
Ciclul nutritiv
Ciclul apei
Oferirea de habitat

Sursa: Elaborat de autor n baza Evalurii Ecosistemelor Mileniului: Ecosistemele i bunstarea
oamenilor. Un cadrul de evaluare, 2005. http://www.maweb.org/en/index.aspx [220].
Evaluarea poate ajuta la relevarea importanei relative a diferitelor servicii ale
ecosistemelor, n special cele comercializate pe pieele convenionale.
Exist diferite metode utilizate pentru a estima valoarea unor astfel de servicii. Att
nelegerea ecologic a serviciilor ecosistemelor, ct i metoda aprecierii monetare sunt
perfecionate n mod continuu, mai cu seam pentru serviciile de reglementare i cele culturale,
care sunt mai dificile de a fi msurate dect serviciile de aprovizionare. Totui, exist din ce n ce
mai multe probe, precum c serviciile de reglementare deseori reprezint cea mai mare cot din
valoarea economic total a fondului forestier gestionat.
Principiile politicii n legtur cu beneficiile/serviciile i managementul fondului forestier
constau n: nelegerea potenialelor beneficii economice obinute; susinerea rolului fondului
forestier gestionat de livrarea beneficiilor; evaluarea capacitii economiei locale de a oferi
managementul fondului forestier gestionat i servicii vizitatorilor; fortificarea nivelului de
contientizare public cu privire la beneficiile fondului forestier gestionat; promovarea
beneficiilor fondului forestier gestionat n cadrul comunitilor din vecintate; nelegerea
problemelor sociale i a celor de echitate ce reies din constituirea i managementul fondului
109

forestier gestionat; coordonarea planificrii i managementului fondului forestier gestionat cu
obiectivele i programele guvernamentale.
Evaluarea economic a resurselor forestiere gestionate de Agenia Moldsilva este
realizat de ctre autor n conformitate cu conceptul VET n termeni NPV, prin intermediul
analizei cost-beneficiu a proteciei ecosistemelor.
Conceptul VET [19, 63, 70] reprezint un cadru utilizat pentru a estima valoarea
bunurilor de utilitate privat i al serviciilor ecosistemice i protective ale pdurii, respectiv,
fiind divizat n dou categorii: valorile de utilizare direct i valorile de non-utilizare.
Valoarea de utilizare direct reflect costurile i beneficiile directe de la exploatarea
economic a produselor lemnoase i nelemnoase i contribuia acestora n aprovizionarea
procesului de producie i consum. Produsele lemnoase sunt incluse n circuitul economic i
tranzaciile pieei. Valoarea de utilizare direct poate fi exprimat n indici monetari i naturali.
Evaluarea monetar se realizeaz n baza preurilor curente la produsele lemnoase i veniturile
silvice derivate de la recoltarea, prelucrarea i comercializarea acestora, precum i a valorii nete
estimative a produselor silvice reflectat n funcie de indicii cadastrali inclui n amenajamentul
silvic. Indicii naturali principali de evaluare a utilizrii directe sunt: bonitatea i rata de cretere,
volumul de lemn i produsele auxiliare recoltate.
Valoarea de non-utilizare mai este cunoscut i ca valoare de existen (sau, uneori,
valoare conservativ sau valoare de utilizare pasiv). De asemenea, mai este i valoarea non-
utilitar a ecosistemelor din punct de vedere istoric, naional, etic, religios, spiritual i cultural,
care trebuie s fie luat n consideraie.
Luarea n calcul a tipului de exploatare forestier la evaluarea economic a efectului pe
termen lung al pdurilor const n luarea n calcul a momentului survenirii acestuia i duratei
perioadei de realizare.
Cea mai simpl variant, atunci cnd efectul survine i se realizeaz n momentul
evalurii, de exemplu, evaluarea masei lemnoase totale pe picior, pmntului (imobil), n acest
caz, desigur, nu este necesar luarea n calcul a factorului de timp.
Reieind din preurile anului 2012, per hectar teren fond forestier gestionat de Agenia
Moldsilva, acoperit cu pduri, estimarea valoric a volumului total al masei lemnoase pe picior,
constituie 12 914,50 mil lei sau 42 370,00 lei/ha, inclusiv:
V
ml
= ( 3m
3
x 1200l ei + 46m
3
x 300l ei 70l ei 30l ei ) + ( 3m
3
x 790l ei
+ 38m
3
x 300l ei 70l ei 20l ei ) + ( 1m
3
x 890l ei + 23m
3
x 300l ei 70l ei
20l ei ) + ( 1m
3
x 1020l ei + 6m
3
x 180l ei 50l ei 30l ei ) + ( 1m
3
x 750l ei +
2m
3
x 180l ei 50l ei 20l ei ) + ( 3, 3m
3
x 300 l ei ) = 42 730, 00 l ei / ha [2-4, 14].
110

Estimarea valoric medie a 1 (unui) ha de pmnt (imobil) constituie 19 376,50 lei,
inclusiv:
V
p
=19873,34x0,65x1,5x1=19 376,50 lei [2-4, 14].
Estimarea valoric medie a 1 (unui) ha de teren forestier constituie 195 994,85 lei,
inclusiv:
V
tf
=(19 376,50+(42 370,0+47,72)x(1+0,046)+9560,28)x2,66x1=195 994,85 lei [2-4, 14].
Analiza beneficiilor: serviciile de aprovizionare. Evaluarea serviciilor de aprovizionare
se bazeaz pe indicatorii economico-financiari ai Ageniei Moldsilva, anul 2012, cu privire la
realizarea produselor relevante forestiere i neforestiere, utiliznd valoarea unitar per hectar, cu
aplicarea ratei de scontare r=0,02 n termeni NPV (Net Prezent Value) [2-4, 14].
Suprafaa fondului forestier, luat n analiz, constituie total 336 541,3 ha (inclusiv 302
235,2 ha acoperite cu pduri), Anexa 3.2.3.
Conform stipulrilor art. 33 al Codului Silvic, la categoria produselor lemnoase se
atribuie: a) produsele principale, rezultate din tieri de regenerare a pdurilor; b) produsele
secundare, rezultate din tieri de ngrijire a arboreturilor i tieri de reconstrucie ecologic; c)
produsele rezultate din tieri de igien sanitar; d) produsele auxiliare; e) produsele rezultate din
manifestarea calamitilor naturale.
Veniturile din realizarea produselor lemnoase constituie suma de 206 778,13 mii lei
(Anexele 3.2.4 i 3.2.5) sau 684,16 lei/hectar, din care: 8,9% sunt generate de lemnul de lucru
(60,30 lei/hectar), 3,7% lemnul tehnologic (25,01 lei/hectar), 84,5% lemnul de foc (579,43
lei/hectar) i 2,9% alt producie lemnoas (19,42 lei/hectar) [2-4, 14].
n contextul conceptului VET n termeni NPV, estimarea valoric a produselor lemnoase
constituie 10 338,9 mil lei sau 34 208,17 lei/hectar.
Realizarea produselor forestiere nelemnoase, folosinele silvice accesorii
(recoltarea/colectarea fructelor i pomuoarelor slbatice, ciupercilor i plantelor medicinale,
recoltarea fnului, punatul animalelor, apicultura, folosirea pdurilor n scopul de vntoare, de
recreare, turistice i sportive etc.), cade sub incidena altor venituri din activitatea auxiliar-
industrial a entitilor silvice subordonate. Veniturile silvice obinute de la realizarea
produselor forestiere nelemnoase, folosinele silvice i accesorii constituie 47,72 lei/ha, inclusiv:
V
pnl
= 12,77 lei + 3,89 lei + 0,35 lei + 0,89 lei + 0,41 + 29,38 lei = 47,72 lei.
n total, suma ncasat de Agenia Moldsilva pentru alte venituri din activitatea
auxiliar-industrial a constituit, n anul 2012, aproximativ 16 060,00 mii lei [2-4, 14].
Utiliznd datele cu privire la structura produselor nelemnoase i folosinele silvice
accesorii, comercializate n anul 2012 (Anexa 3.2.6), stabilim: 61,56% plata de arend pentru
111

terenurile fondului forestier atribuite n arend n scopuri de recreare i gospodria cinegetic
(29,38 lei/hectar), 26,76% recoltarea fructelor i pomuoarelor de pdure (12,77 lei/hectar),
8,2% plante i materie prim medicinale (3,89 lei/hectar), 1,8% recoltarea pomilor de crciun
(0,89 lei/hectar), 0,86% apicultura (0,41 lei/hectar) i 0,73% recoltarea fnului (0,35
lei/hectar) [2-4, 14].
n contextul conceptului VET n termeni NPV, estimarea valoric a produselor forestiere
nelemnoase, folosinele silvice accesorii constituie 803 000,00 mii lei sau 2386,04 lei/hectar.
Tabelul 3.2.2. Evaluarea serviciilor de aprovizionare a resurselor forestiere
Valoarea
specific,
2012
lei/ha
Valoarea
anual, mil
lei
Valoarea prezent
net total, r=0.02,
mil lei
Valoarea
prezent
net,
lei/ha
Servicii de aprovizionare, total 222,83 11 141,6
Fructe i pomuoare de pdure
12,77
4,30 215,00 638,85
Arenda terenurilor fondului forestier
n scopuri de recreare i gospodria
cinegetic
29,38
9,89 494,50 1469,70
Lemn tehnologic i de lucru
85,31
25,78 1289,28 4265,83
Lemn pentru foc
579,42
175,12 8756,10 28971,19
Biochimie, medicina natural i
farmaceutica
3,89
1,31 65,5 194,62
Alte folosine silvice i accesorii
1,65
0,5553 27,77 82,87
Alt producie lemnoas
19,42
5,87 293,52 971,15
Sursa: elaborat de autor n baza indicilor economico-financiari ai Ageniei Moldsilva.
Sumar, estimarea valoric a serviciilor de aprovizionare ale resurselor forestiere, n
conformitate cu conceptul VET n termeni NPV, constituie 11 141,9 mil lei sau 33 106,40
lei/hectar (Tabelul 3.2.2).
Analiza beneficiilor: serviciile de reglementare [75]. n general, serviciile de
reglementare nu sunt vndute i cumprate pe piee, astfel oamenii nu pltesc pentru aceste
servicii direct. Totui, nu trebuie de presupus c serviciile n-au valoare doar din cauza faptului c
nu sunt comercializate pe pia. Oamenii deriv utilitate din serviciile oferite de ecosisteme i
aceste utiliti au fost evaluate utiliznd metodele disponibile.
Reglarea n atmosfer a bilanului de gaze cu efect de ser, sechestrarea bioxidului de
carbon. Principala surs de sechestrare a emisiilor de CO
2
este vegetaia forestier (pdurile,
perdelele forestiere de protecie etc.), cu o pondere de 63,7% din total [16, 53]. O alt surs
relevant sunt pajitile, cu o pondere de 22,6% (Figura 3.2.1). Contribuia plantaiilor
multianuale constituie doar circa 13,7% din total, fapt ce se datoreaz n special reducerii treptate
a suprafeelor respective. n general, contribuia ecosistemelor forestiere n procesul de

seche
n sp

F
cadru
de se
40%
circa
(46%
total


Sursa
estrare a GE
pecial, extind

Fig. 3.2.1. P
Sursa: R
d
Reieind
ul fondului
echestrare a
din suprafa
a 2% etc.),
%) i salcm
sechestrat (

Fig
n
a: Raportul

22,6%
7%
3%
ES n cadru
derii supraf
Ponderea cat
Raportul Na
de ser n R
d din particu
forestier, g
a bioxidului
aa ocupat
ponderea c
mului (32%
(Figura 3.2
g. 3.2.2. Pon
n Republica
Naional de
n Repu
13,7%
32%
%
5%
2%
5%
ul sectorulu
feelor acop
tegoriilor de
ional de Inv
Republica M
ularitile b
gestionat de
i de carbon
de pduri, s
cea mai ma
), restul sp
2.2).
nderea spec
a Moldova p
e Inventarie
ublica Mold
%
112
ui LULUCF
erite cu veg
e vegetaie l
nventariere:
Moldova 199
iologice, pr
Agenia M
n. Astfel, da
salcmul
are n proce
peciilor acum
ciilor foresti
pe sub-secto
ere: Surse d
dova 1990-2
63,7%
46%
2
[6, 41] est
getaie fores
la sechestra
Surse de em
90-2005, ME
roductivitate
Moldsilva,
atorit supra
circa 36%,
esul de sech
mulnd mp
iere la proce
orul 5A1 di
e emisii i s
2005, MERN
e n continu
stier.
area CO
2
n
misii i sech
ERN, Chiin
e i suprafa
au o partic
afeelor ocu
frasinul c
hestrare a C
preun doar
esul de sech
n cadrul LU
sechestrare
N, Chiinu
Pdur
Pajiti
Planta
u cretere,
sectorul LU
hestrare a ga
nu, 2009.
a, speciile
cipare difer
upate (cverc
circa 5%, pl
CO
2
revin
r circa 22%
hestrare GES
ULUCF, %
a gazelor cu
u, 2009.
ri i alte tipuri de ve
aii multianuale
Cvercinee
Frasin
Carpen
Alte specii
datorndu-
ULUCF, %
azelor cu efe
e forestiere
rit la proce
cineele ci
lopul / salci
e cvercinee
% din volum
S
u efect de se
egetaie forestier
Salcm
Plop/salcie
Tei
-se,

fect
din
esul
irca
ia
elor
mul

er

se pr
s
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
(GES
prin
CO
2

Acumulr
rezint astfe


Sursa:
sectorului
n Republ
Tabelul
Gru
denumire
tiinific
Quercus sp
Carpinus ss
Fraxinus sp
Acer spp.
Ulmus spp
Tilia spp.
Salix spp.
Pinus spp.
Populus sp
. Robinia spp
. Alte specii
Evaluare
S), produse
determinare
n atmosfer
0
2
4
6
8
10
12
Quercus
spp.
7,7
rile de CO
2,
el [53]:
Talmaci I.,
Utilizarea t
lica Moldov
l 3.2.3. Cate
upuri de spec
ea
c
denum
rom
pp. Cverci
sp. Carpen
pp. Frasin
Paltin
. Ulm
Tei
Salcie
Pin
pp. Plop
p. Salcm
Alte sp
ea economic
de pduri,
ea efectului
r.
Carpinus Fraxinu
spp.
8,8
7
realizate de
Taranu M.
terenurilor,
va n perioa
nr.
egorii sau g
ii
mirea n
mn
nee Ste
n Ca
Fra
Pa
Ulm
Te
Sa
Pin
Plo
m Sa
pecii
M
sl
am
Sursa: Ag
c a reglem
este bazat
i produs de
us Acer spp. Ulm
sp
,0
5,4
11
e diferite spe
, Scorpan V
schimbri
ada 1990-20
2 (38), 200
grupuri de sp

Speciile
ejar peduncula
arpen (Carpinu
asin, mojdrean
altin de cmp,
lm de cmp, v
ei pucios, tei a
alcie alb, rch
n silvestru, pin
op alb, plop n
alcm, gldi,
r, pr, cire, v
lcioar, alun, c
merican etc.
genia Mol
mentrii bal
pe valoar
e pduri i
mus
pp.
Tilia spp. S
6,2
5,4
3
ecii forestie
V., Emisii/se
n utilizarea
005. Chiin
8, pag. 42-4
pecii i stru
e incluse n c
at, gorun, steja
us betulus)
n etc.
jugastru, palti
velni, ulm de
argintiu, tei cu
hit etc.
n negru, molid
egru, plopi eu
sofor
viin magaleb
corn, pducel,
ldsilva, IC
lanei n at
rea de utiliz
comercializ
Salix spp. Pinus sp
7,3
4,7
ere i catego
echestrri d
terenurilor
au, Revista
46.
ctura acesto
adrul categor
ar pufos, steja
in de munte
Turkestan etc
frunza mare
d, brad
uroamericani
b, cais, arar t
, mce, snge
AS [195, 20
mosfer a
zare indirec
zarea reduce
p. Populus
spp.
Rob
sp
10,7
8
orii de veget
de GES n ca
i gospoda
Mediul A
ora n Repub
riilor
ar rou
c.
tresc,
er, arar
07].
gazelor cu
ct a resurse
erilor nete
binia
pp.
Alte specii
8,4
4,1
taie, t/ha/an
adrul
ria silvic
mbiant,
blica Moldo
Abreviere
n romn
ST
CA
FR
PA
UL
TE
SA
PI
PL
SC
AS
efect de s
elor forestie
a emisiilor
n,ova
ea

ser
ere,
de
114

Evaluarea economic a sechestrrii de CO
2
de ctre pduri s-a bazat pe urmtoarele
ipoteze. Reieind din preul mediu per 1 ton de CO
2,
realizat de Agenia Moldsilva Fondului
BioCarbon i Fondului Prototip de Carbon din cadrul Bncii Mondiale, care constituie 4,13
USD (rata medie de schimb n anul 2012 a 1 USD fiind echivalentul de 12,1284 MDL) [199], i
media ponderat de sechestrare a CO
2
de pdurile Republicii Moldova care este de 7,8 tone de CO
2
/
ha/ an (7,7 pentru fondul forestier gestionat de Agenia Moldsilva) (Anexa 3.2.7) [6], valoarea
economic specific a funciilor ecologice ale pdurilor la reglarea echilibrului de CO
2
n
atmosfer se calculeaz dup formul 3.2.1:
P
cd
= C
cd
*D
c d
*g, (3.2.1)

unde:

cd
valoarea specific evaluat a absorbiei de
2
, lei / ha / an;

d preul mediu per 1 ton CO


2
e realizat, lei;
D
c
d media ponderat de sechestrare a CO
2
de ctre 1 ha de vegetaie forestier, t/ha / an;
g indicele preurilor de consum la mrfuri i servicii (IPC).
Aadar, valoarea specific evaluat a absorbiei a bioxidului de carbon de fondul forestier
gestionat va constitui 50,09 lei / t 7,7 t O
2
/ ha / an 1,046 = 403,43 lei/ha/an.
Pentru a spori precizia la estimarea economic a funciilor ecologice i sociale ale pdurii,
se propune de a utiliza coeficienii de protecie, ca caracteristici de prioritate a unei anumite funcii.
Aceti coeficieni au fost elaborai i propui de autor. Pentru terenurile fondului forestier gestionat
de Agenia Moldsilva, aceti coeficieni variaz de la 4,0 (pentru pduri cu funcii speciale de
protecie a terenurilor i solurilor) pn la 5,0 (pentru pduri cu funcii speciale de interes tiinific
i de conservare a genofondului i ecofondului forestier superior) (Anexa 3.2.8).
Media ponderat a coeficientului de protecie pentru pdurile gestionate de Agenia
Moldsilva constituie 3,36.
Reieind din cele relatate mai sus, valoarea potenial estimat a funciilor de absorbie de
bioxid de carbon de ctre fondul forestier gestionat de Agenia Moldsilva este de circa 409
616,22 mii lei.
Funcia de reglare a scurgerilor de ap, protecia apelor. Rolul hidrologic (influena
pdurilor asupra regimului apelor) se realizeaz prin: absorbia apelor de suprafa i
regularizarea debitelor lichide, care devin mai constante i mai ridicate, astfel, mpiedicndu-se
producerea inundaiilor, drenarea biologic la care contribuie toate etajele de vegetaie din
pdure, fapt datorat transpiraiei puternice a masei foliare.
115

Rolul de protecie i reglare a apelor se determin reieind din creterea debitului fluvial
n dependen de mpdurirea regiunii, zonei i ali indicatori. Particularitile constau n luarea
n consideraie a structurii arboretului, precizarea datelor componentelor de suprafa i
subteran a debitului i, n principiu, determinarea creterii debitului. Conform datelor oferite de
Makarenko G., la creterea mpduririi teritoriului (regiunii) cu 1%, la atingerea strii de masiv,
crete debitul rurilor din teritoriul (regiune) crete cu 1,5 mm sau 15 m
3
/ ha pe an [147].
Coeficientul constitutiv al curgerilor de ap de suprafa i subteran se determin ca
raportul totalului debitelor rurilor n lunile de iarn dup scderea temperaturii mai jos de 0

C i
corectat conform raportului ntre suma debitelor n lunile de var ctre debitul
total anual. Astfel, componenta subteran n zona de silvostep constituie 0,15, iar cea de
suprafa 0,8 [147].
Astfel, reieind din prevederile Hotrrii Parlamentului nr. 350 din 12.07.2001 pentru
aprobarea Strategiei dezvoltrii durabile a sectorului forestier din Republica Moldova Funciile
ecoprotective ale pdurii se manifest mai pronunat numai n cazul n care gradul de
mpdurire a teritoriilor depete 15%. Pentru aceasta este necesar de a acoperi cu vegetaie
forestier cel puin 130 mii ha..., adic, pn n anul 2020, terenurile acoperite cu pduri
urmeaz a fi extinse cu circa 130 mii ha.
Respectiv, conform datelor oferite de Makarenko G., la atingerea gradului de mpdurire a
teritoriului republicii de 15%, respectiv la atingerea strii de masiv al pdurilor noi create,
volumul anual al curgerilor de ap se vor mri cu:
130 mii ha*15 m
3
/ ha pe an*0,15 = 292 500 m
3
/ ha / an debitul curgerii de ap
subteran;
130 mii ha*15 m
3
/ ha pe an*0,8 = 1 560 000 m
3
/ ha / an debitul curgerii apei de
suprafa.
Reieind din media de alimentare cu ap, care constituie 8,98 lei/m
3
[7], valoarea specific
evaluat a funciei de reglare a scurgerilor de ap, proteciei apelor etc., cu aplicarea
coeficientului de protecie 3,36 (Anexa 3.2.8), va constitui circa 55 895,11 mii lei/an.
Control biologic. Serviciul Silvic al SUA estimeaz, c nlocuirea serviciilor de control
al duntorilor n pduri cu pesticide chimice ar costa mai mult de 17 USD/hectar (Moskowitz &
Talberth (1998) Report that the cost to U.S. agriculture of replacing natural pest control
services with chemical pesticides) [63]. Pentru calculare s-a utilizat abordarea de transfer a
beneficiilor. Evaluarea serviciului a constituit 69 388,96 mii lei sau 206,18 lei/hectar (rata
medie de schimb n anul 2012 a 1 USD, fiind echivalentul de 12,1284 MDL) [199].
116

Sumar, estimarea valoric a serviciilor de reglementare a resurselor forestiere, n
conformitate cu conceptul VET n termeni NPV, constituie 26 744,44 mil lei (Tabelul 3.2.4).
Tabelul 3.2.4. Evaluarea serviciilor de reglementare a resurselor forestiere
Valoarea
specific,
a. 2012
lei/ha
Valoarea
anual,
mil lei
Valoarea prezent
net, total,
r = 0.02,
mil lei
Valoarea
prezent
net,
lei/ha
Servicii de reglementare, total 534,88 26744,44
Reglarea n atmosfer a
bilanului de gaze cu efect de
ser, sechestrarea carbonului
CO
2

1355,28 409,61 20480,5 67763,45
Reglarea scurgerilor de ap,
protecia apelor
429,92 55,89 2794,5 21496,15
Control biologic
206,18
(17$)
69,38 3469,44 10309,14
Sursa: elaborat de autor.
Analiza beneficiilor: servicii culturale, educative, cinegetice i recreative. Evaluarea
Ecosistemelor Mileniului: Ecosistemele i bunstarea oamenilor. Un cadrul de evaluare, 2005
[220], descrie serviciile culturale drept beneficiile non-materiale pe care oamenii le obin din
ecosisteme prin intermediul mbogirii spirituale, dezvoltrii cognitive, experienei estetice i
recrerii. Orice evaluare naional a componentei culturale a serviciilor ecosistemelor se
confrunt cu probleme ce in de date cantitative, deoarece acest serviciu nu ine nici de tiinele
naturale, nici de economie.
Sisteme de cunotine, valori educaionale, inspiraie i valori estetice. Ageniile de turism
anun tururi n rezervaiile naturale cu un pre de 8,4-116 USD per persoan (respectiv pentru
un grup de 35-40 persoane sau 1-3 persoane) [203, 218, 222, 228]. Anual, numrul de vizitatori
n rezervaiile naturale constituie, n medie, cca. 7539 de persoane (Anexa 3.2.9). Pentru a
evalua valoarea acestor servicii, preul indicat mai sus per tur poate fi perceput drept o dorin de
a plti pentru completarea cunotinelor de mediu, pentru a obine un bagaj educaional specific,
introducere n sursa de inspiraie i valori estetice.
Drept rezultat, utiliznd metoda dorina de a plti, valoarea sistemelor de cunotin,
valorile educaionale, inspiraia i valorile estetice sunt estimate, anual, la cca. 705910,88-
9748231,57 lei sau un minimum de 39,01 lei /ha, pe cnd nivelul maxim este de 536,72 lei /ha.
Pentru calcul s-a utilizat valoarea minim. Evaluarea serviciilor date reprezint 31,21 mil lei sau
1716,62 lei /ha.
Valori spirituale i religioase. Estimarea acestui serviciu poate utiliza metoda evalurii
costurilor de cltorie. n Moldova, multe mnstiri sunt localizate n pduri sau de-a lungul
117

rurilor (circa 30 de lcae sfinte) la o distan medie de 55 km de la Chiinu sau Bli. Deseori,
ariile protejate sunt lng mnstiri. Practic, toate ageniile de turism i-au organizat tururile
astfel, c atunci cnd se viziteaz o mnstire, s se viziteze n acelai timp i ariile protejate
adiacente [203, 218, 222, 228].
Astfel, n baza numrului mediu de excursioniti de pn la 9745 pe an, inclusiv oaspeii
strini care vin n ar pentru odihn sau recreare (Anexa 3.2.10), ceea ce reprezint 443 de
excursii a 22 de persoane, la o distan de 57 590 km (130 km tur-retur), consumul de carburant
este de 6,9 tone (12 litri per 100 km), evaluarea costurilor pentru transport este 106 007,02 lei (la
preul carburantului de 1 euro/litru).
Pe lng numrul de excursioniti, mai trebuie de adugat i numrul 31287 de turiti i
dac presupunem, c acetia au ajuns pn la mnstire cu maina (cte 5 persoane n main),
vom obine 6257 de cltorii, cu o distana de 813410 km, consumul de carburant va fi de 65,07
tone (8 litri per 100 km), evaluarea costurilor de transportare va fi de 999 763,23 lei (la preul de
carburant de 1 euro/litri). Evaluarea acestui serviciu, reprezint 49,05 mil lei sau 2675,56 lei
/hectar.
Servicii recreative i ecoturism, mbuntirea strii de sntate a societii/populaiei. n
perimetrul fondului forestier naional se disting 4 forme principale de turism: 1) turismul de elit;
2) turismul cognitiv combinat cu activiti recreaionale i promovat, cu precdere, de studeni i
elevi; 3) turismul de mas organizat, predominat n taberele de odihn corporative i cele
destinate pentru odihna copiilor; 4) turismul de mas neorganizat [43, 50].
n ultimii ani se ncearc promovarea unor itinerare ecoturistice n ariile protejate, inclusiv
n rezervaiile naturale. n pofida unor rezultate modeste, per ansamblu, merit apreciere
eforturile ntreprinse de administraia rezervaiei tiinifice Pdurea Domneasc n colaborare
cu APL, care au iniiat deja implementarea a 4 circuite ecoturistice, nsoite de Studii de
Fezabilitate i locaii deja construite de cazare i agrement, ghizi i animatori turistici pentru
itinerarele respective. Cu suportul activ al ONG-urilor i Ageniei Turismului se promoveaz
activ i alte itinerare turistice, n special din zona Orheiului Vechi, Nistrului Inferior, ariilor
protejate din proximitatea mnstirilor etc. [43, 50].
Valoarea de utilizare direct a serviciilor recreative, prestate n perimetrul fondului
forestier naional, nu a fost stabilit, deoarece nu exist evidena fluxurilor de turiti i a
ncasrilor de la prestarea serviciilor turistice n aceste spaii, cu excepia celor 3 rezervaii
naturale: Codrii, Plaiul Fagului i Pdurea Domneasc, care constituie cca 87,6 mii lei, inclusiv
48 mii lei rezervaia Pdurea Domneasc, 20,9 mii Plaiul Fagului i 18,7 mii rezervaia
Codrii.
118

Remedierea strii de sntate a populaiei / societii. Rolul pdurilor n societate este
imens. Se tie c, n sens larg, toate funciile exercitate de ctre pdure n folosul societii
umane au caracter social, iar n sens restrns, funcia social include, de fapt, efectele favorabile
exercitate de pdure asupra colectivitii umane, indiferent dac se afl n interiorul pdurilor sau
n afara lor, n centre umane: orae, staiuni climaterice, case de odihn, tabere turistice etc.
Pdurea ofer multe caracteristici utile, fr de care societatea nu pot face fa. Zonele
verzi reprezint valoare igienic i estetic pentru viaa social. Una dintre caracteristicile utile
ale pdurii const n revigorarea societii, remedierea strii de sntate a populaiei, organizarea
recrerii etc. Natura poate vindeca corpul uman i chiar ajuta n vindecarea multiplelor boli.
Oamenii de tiin japonezi au colectat date despre beneficiile aflrii n pdure. Ei cred c pentru
recuperarea corpului, persoana trebuie s se afle n pdure circa 250 de ore pe an. Ritmului
tensionat de viaa a omului modern i aparine un stres constant. Acest lucru provoac depresie i
alte tulburri nervoase. Pdurea poate ajuta o persoan n aerisirea plmnilor i detaarea de
stresul constant. Mersul pe jos prin pdure calmeaz nervii i permite o relaxare dup o lung
aflare n pdure. Copacii secret substane volatile i ucide microbii. Astfel, importana
economic a pdurilor privind remedierea strii de sntate a populaiei / societii poate fi
calculat cu ajutorul formulei 3.2.2:
V
s
= (P
ib
: P
oe
: B
tl
) * N * k, ( 3. 2. 2)
unde:
V
s
importana economic a pdurilor privind remedierea strii de sntate, obinut n
timpul unui an, mil lei;
P
ib
produsul intern brut mil lei;
P
oe
populaie ocupat n economie, mii persoane;
B
tl
balana timpului de lucru (anul 2012 254 de zile);
N numrul de zile de incapacitate temporar de munc a populaiei ocupat n economie,
mii zile;
k coeficientul de reducere a numrului de zile de incapacitate temporar de munc a
populaiei ocupat n economie (0,05-0,10).
V
s
= (82174 mil lei: 1173 mii persoane: 254 zile) x 6225 mii zile x 0,1 = 171,7 mil lei
Produse i servicii cinegetice. Suprafeele forestiere favorizeaz dezvoltarea turismului
cinegetic. Aceast constatare este valabil pentru activitatea cinegetic de mas. Aezarea fizico-
geografic favorabil a Republicii Moldova ofer posibiliti avantajoase pentru vnat, ns, prin
frmiarea trupurilor de pdure i reducerea habitatelor naturale, numrul animalelor de vnat
s-a redus semnificativ. n prezent, fondul cinegetic, gestionat de Agenia Moldsilva, cuprinde
119

circa 336,47 mii ha. Potenialul cinegetic al acestor suprafee este destul de restrns, fiind n stare
s asigure cu hran natural doar 2 mii de cerbi, 10 mii de cprioare, 5 mii de mistrei,180 mii de
iepuri de cmp, 180 mii de fazani i 100 mii de potrnichi. Efectivul actual al principalelor specii
de vnat constituie: cerbi 406, cpriori 4864, mistrei 1695 (Anexa 3.2.11), iepuri 109
mii, vulpi 14 mii, fazani 26 mii [2, 195, 207].
Valoarea economic direct a produselor cinegetice, vnate n baza autorizaiilor de
vntoare, eliberate de Agenia Moldsilva n anul 2012, au constituit 637,5 mii lei.
Sumar, estimarea valoric a serviciilor culturale, educative, cinegetice i recreative de
reglementare a resurselor forestiere, n conformitate cu conceptul VET n termeni NPV,
constituie 8 706,53 mil lei sau 25 870,64 lei/hectar (Tabelul 3.2.5).

Tabelul 3. 2. 5. Evaluarea serviciilor culturale, educative, cinegetice i recreative
Valoarea
specific,
a. 2012
lei/ha
Valoarea
anual, mil
lei
Valoarea prezent
net, total,
r = 0.02,
mil lei
Valoarea
prezent
net,
lei/ha
Servicii culturale, educative i
recreative, total 174,13 8706,53
Sisteme de cunotine, valori
educaionale, inspiraie, valori
estetice 39,01 0,70 35,30 2143,67
Valori spirituale i religioase 2,97 0,99 49,99 148,53
Recreare i ecoturism 5,32 0,087 4,38 266,02
Remedierea strii de sntate a
societii/populaiei 568,10 171,70 8585,00 25 509,50
Produse i servicii cinegetice 1,89 0,637 31,88 94,71
Sursa: elaborat de autor.
Analiza beneficiilor: servicii de asisten. Serviciile de asisten sunt necesare pentru
producerea tuturor altor servicii ale ecosistemelor i difer de acestea, deoarece impactul lor
asupra bunstrii umane este unul indirect i este pe termen lung.
Servicii de protecie a cmpurilor i solurilor, formarea i conservarea solului, sporirea
productivitii agricole. n conformitate cu Cadastrul Funciar General, nivelul mediu ponderat al
fertilitii solului de pe terenurile agricole (bonitatea solului evaluarea comparabil a solului n
conformitate cu productivitatea acestuia n uniti pe o scar de la 1 pn la 100), n prezent,
constituie 63 de puncte [197]. La nceputul anilor 70 ai secolului XX, nivelul fertilitii solului a
fost de 70 de puncte. Diferite tipuri i forme de degradare a solului sunt indicate i descrise n
detaliu, iar cele mai importante sunt urmtoarele: eroziunea solului, diminuarea nivelului de
humus, epuizarea solului de nutrieni, alcalinizarea i salinizarea solului, alunecrile active de
teren, dizolvarea i compactarea secundar, eroziunea hidraulic n adncime. Cauzele degradrii
120

solului sunt att naturale, ct i antropogene. Pierderile anuale directe i indirecte din cauza
proceselor de eroziune constituie 243 mil USD sau 97 USD/hectar de teren agricol. n
conformitate cu cercetrile ce se refer la soluri, suprafaa terenurilor supuse eroziunii, n mod
anual, crete cu 7,1 mii ha. Pierderea anual a suprafeei solului constituie 26 milioane tone, ceea
ce reprezint echivalentul distrugerii a 2000 ha de cernoziom din ntregul profil i nivelul de
bonitate a solului de 100 de puncte. Costul splrii solului n corespundere cu preul su
normativ (82684.5 USD/hectar) este aproximativ de 165 mil USD, iar pierderile indirecte
exprimate n producie agricol sunt de 78 mil USD) [197].
Msurile de prevenire i combatere a degradrii solului n Republica Moldova sunt
urmtoarele: (i) organizarea i planificarea terenurilor agricole, inclusiv a solului fiilor
forestiere de protecie, (ii) msurile de mbuntire prin plantarea pdurilor pe terenurile cu
productivitate sczut sau cele distruse de alunecrile de pmnt, rpi, soluri supuse unui nivel
foarte nalt de eroziune, (iii) mpdurirea i nverzirea rpelor, (iv) aplicarea raional a
ngrmintelor, (v) cartografierea agro-chimic ciclic a terenurilor agricole, (vi) realizarea
extinderii activitii de irigare etc.
Intensificarea proceselor erozionale i a riscurilor climatice a sporit semnificativ valoarea
de utilizare indirect a fondului forestier naional, care necesit o reevaluare adecvat
corespunztor situaiei existente i experienei internaionale recente n domeniu.
Perdelele forestiere i pdurile contribuie n cea mai mare msur la protecia solurilor,
cmpurilor de la vnturi puternice, eroziune, protejeaz resursele de ap etc. Proprietile
protective ale pdurii plaseaz vegetaia forestier ca un factor de silvo-ameliorare a agriculturii.
Dezvoltarea agriculturii, conform rezultatelor anuale, nu este n proporie direct fa de volumul
lucrrilor de mpdurire, dar plantaiile forestiere au un impact direct pozitiv asupra
productivitii cmpurilor, asigurnd o cretere a produciei a culturilor agricole, n medie, cu
15-20%.
Astfel, importana economic a vegetaiei forestiere pentru creterea productivitii
agricole poate fi calculat dup formula:

V
cpa
= (P
veg
: S
veg
) * k * S
ap
, ( 3. 2. 3)

unde:
V
cpa
importana economic a plantaiilor forestiere pentru creterea productivitii
agricole, obinute n timpul unui an, mil lei;
P
veg
producia global vegetal n preuri comparabile ale anului 2005, mil lei;
S
veg
suprafaa total (suprafee nsmnate, livezi i vii), mii ha;
121

k coeficientul de cretere a produciei culturilor agricole (0,15-0,20);
S
ap
suprafaa terenurilor forestiere acoperit cu pduri, mii ha;
V
cr
= (8637 mil lei: 1730,1 mii ha) x 0,15 x 302,2 mii ha = 226,0 mil lei.
Pentru calcularea valorii acestei funcii este necesar de inut cont i de presupunerile
precum c msurile agro-silvice pot reduce pierderile induse de eroziunea solului cu 8%,
deoarece n conformitate cu cele prezentate de experi, n cazul unui coraport optim ntre
suprafaa perdelelor forestiere de protecie i terenul arabil (2,25-2,5%), gradul de valorificare
crete cu 8% [197].
Reieind din prevederile Hotrrii Guvernului nr. 468 din 26.06.2012 cu privire la
aprobarea Cadastrului funciar conform situaiei de la 1 ianuarie 2012 // Monitorul Oficial
135-141/515 din 06.07.2012, situaie la data 01.01.2012, perdelele de protecie a cmpurilor
constituie 30775 ha.
Coraportul optim ntre suprafaa fiilor forestiere i terenul arabil va constitui 45 300
ha. Astfel, convenional, stabilim, c n eventuala creare a 14 525 ha de noi perdele forestiere de
protecie, productivitatea agricol va crete suplimentar cu 712,0 mii lei anual (producia
agricol, anul 2011 22 619,0 mil lei / terenuri agricole, 2011 2531,0 mii ha = 8,9 mil lei,
productivitatea anului 2011 n agricultur*8% = 712,0 mii lei) [201].
n acest sens, n perioada anilor 2012-2017, n Republica Moldova urmeaz a fi
implementat proiectul P118518 Agricultura competitiv n Moldova, care are ca scop
sporirea competitivitii sectorului agricol i a produselor agricole prin mbuntirea
managementului, inclusiv i a celui integrat al terenurilor agricole i asigurarea securitii
alimentare. Agenia Moldsilva particip la implementarea proiectului dat sub-componentul
Sprijin pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecie. Msurile de reabilitare se vor
desfura n zona de sud a republicii, fiind organizate de ctre entitile silvice subordonate,
inclusiv: S Chiinu, S Tighina, SC Sil-Rzeni , S Hnceti-Silva, SC Cimilia, S
Iargara, S Comrat, SC Manta-V, S Silva-Sud Cahul. Volumele preconizate pentru
executare sunt indicate n Anexa nr. 3.2.12. Pn n prezent, cu contribuia direct a autorului,
de ctre specialitii Ageniei Moldsilva au fost efectuate lucrri de inventariere a terenurilor
propuse de administraia public local din aria proiectului de reabilitare, au fost elaborate hrile
tehnologice, iar editarea Manualului operaional i planificarea cheltuielilor necesare pentru
implementare este la etapa de finalizare.
mbogirea spaiului aerian cu oxigen (O
2
). Procesul de cretere i dezvoltare a
vegetaiei forestiere este datorat, n principal, activitii de fotosintez, de respiraie i de
transpiraie. Prin intermediul fotosintezei, plantele capteaz i transform energia solar care,
122

mpreun cu bioxidul de carbon, preluat din atmosfer, i apa extras din sol, sunt transformate
n materie organic. Acest fenomen, prin care se pune n libertate oxigen, poate fi prezentat
simplificat astfel:
CO
2
+H
2
O+Energie luminoas(H-C-OH)+CO
2
n procesul de respiraie, plantele permit eliberarea energiei chimice acumulate n materia
organic i folosirea acestei energii pentru alte transformri de natur metabolic. Expresia
simplificat a acestui fenomen este:
C6H12O6+6O26CO2+6H2O+ energie chimic.
n procesul de transpiraie, plantele transform n vapori apa, absorbit din sol dup ce au
strbtut esuturile plantei. Deci, aerul din pdure este influenat de vegetaie prin: absorbie de
bioxid de carbon cu eliberare de oxigen la lumin; o absorbie de oxigen i o eliberare de bioxid
de carbon la lumin i ntuneric; o emisie de vapori de ap. Menionm, c ciclurile biologice ale
bioxidului de carbon i cele ale oxigenului sunt strns legate reciproc, aflndu-se ntr-o stare de
echilibru conform urmtoarei ecuaii: i) fotosinteza CO
2
+H
2
O+ energie i ii) respiraia (H-C-
OH)+O
2
.
Acest echilibru este modificat ntr-un anumit sens n funcie de condiiile de mediu. n
timp ce se fixeaz bioxid de carbon se elibereaz proporional i oxigen, iar cnd se degaj
bioxid de carbon se consum oxigen n egal msur [43]. Atare funcie ecologic a pdurilor,
precum i absorbia gazelor cu efect de ser sunt asociate cu fotosinteza [75], care are loc la
"respiraia" plantei i se emite oxigenul n atmosfer.
n pdure, aerul se distinge prin nalt ionizare. Ionizarea aerului este un fenomen care se
produce sub aciunea unor factori naturali (ionogeni): raze ultraviolete, raze cosmice, emanaii
de substane radioactive din sol, roci ori ape subterane, precum i descrcri electrice n aer. Prin
influena acestor factori se realizeaz eliberarea electronilor de pe orbitele anumitor atomi, care
alctuiesc moleculele de aer. Atomii care au pierdut astfel de electroni se transform n ioni
pozitivi (grei), n schimb electronii eliberai se ataeaz unor particule neutre de aer, mprumut
o sarcin electric negativ i, astfel, devin ioni negativi (uori). Unele cercetri, efectuate n
strintate, au dovedit, c n pdure concentraia de ioni negativi este mai mare [43].
Factorul de ionizare de aer reprezint substane aromatice, eliminare de vegetaie i care
creeaz un mediu biochimic, ce influeneaz asupra compoziiei stratului de aer de la suprafaa
pmntului. Prin inhalare a aerului de aa tip, crete nivelul de oxigen din snge, scade zahrul
din snge, se amelioreaz sntatea i dispoziia [43].
Volumul specific al emisiilor de oxigen de pe un hectar, acoperite cu vegetaie forestiere, se
calculeaz lund n consideraie raportul dintre volumul mediu ponderat de O
2
emis i volumul
123

mediu ponderat de CO
2
sechestrat, care, n condiiile Republicii Moldova, este egal cu 0,42 (3,25 O
2
/
7,8 (7,7) CO
2
=0,42) [6, 41, 53] i media ponderat de sechestrare de CO
2
de pdurile Republicii
Moldova, care este de 7,8 tone de CO
2
/ ha/ an (7,7 pentru fondul forestier gestionat de Agenia
Moldsilva), astfel obinnd: (7,7*0,42) CO
2
t/ha/an = 3,23 tO
2
/ha/ an.
n cadrul proiectului Conservarea solurilor n Moldova (PCSM), obiectivul general al
cruia este de a contribui la reabilitarea i conservarea solurilor prin mpdurirea a 20,3 mii ha de
terenuri aflate n proces de degradare, iar drept scop major contribuirea la implementarea
prevederilor Conveniei-cadru a Naiunilor Unite privind Schimbrile Climatice (CCNUSC,
1992), precum i a mecanismelor Protocolului de la Kyoto (1997), iar pe lng produsele
forestiere, ce urmeaz a fi recoltate, reducerea net a emisiilor de CO
2
e n atmosfer n prima
perioad de 20 de ani va constitui 3,6 milioane tone, din care 1,9 milioane tone Agenia
Moldsilva a contractat cu Fondurile Bncii Mondiale:
- Acordul cu Fondul Prototip de Carbon procurarea a 1,3 milioane tone; pre per 1 ton
CO
2
e 3,5 USD; suma total 4550 mii USD;
- Acordul cu Fondul BioCarbon procurarea a 0,6 milioane tone; pre per 1 ton CO
2
e
4,13 USD; suma total 2478 mii USD;
respectiv,
- n cadrul proiectului Dezvoltarea sectorului forestier comunal n Moldova
(PDSFCEM), veniturile obinute de la vnzarea emisiilor certificate temporare (tCER) pe
parcursul primei perioade de creditare este estimat n volum de 1,2 milioane tCO
2
, Agenia
Moldsilva a semnat cu Fondul BioCarbon din cadrul Bncii Mondiale un Acord, la 26 mai
2009, care prevede comercializarea a 550 mii tCO
2
. Suma tranzaciei constituie 2,6 milioane
dolari SUA pentru perioada 2009-2014 sau pre per 1 ton CO
2
4,75 USD.
Aadar, reieind din preul mediu per 1 ton CO
2,
realizat de Agenia Moldsilva
Fondului BioCarbon i Fondului Prototip de Carbon din cadrul Bncii Mondiale, care constituie
4,13 USD (rata medie de schimb n anul 2012 a 1 USD, fiind echivalentul de 12,1284 MDL)
[199], valoarea specific evaluat a mbogirii spaiului aerian cu oxigen este de 50,09 lei /t
3,23 t O
2
/ ha an 1,046 (IPC), anul 2012 [201] = 162,23 lei / ha / an.
Valoarea potenial a mbogirii spaiului aerian cu oxigen pentru toata suprafaa
pdurilor (302,2 mii ha), aplicnd coeficient de protecie n mrime de 3,36, va constitui
164 746,23 mii lei.
Sumar, estimarea valoric a serviciilor de asisten, n conformitate cu conceptul VET n
termeni NPV, constituie 19 572,6 mil lei sau 64 459,50 lei/hectar (Tabelul 3.2.6).

124

Tabelul 3.2.6. Evaluarea serviciilor de asisten a fondului forestier

Valoarea
specific,
2012, lei/ha
Valoarea
anual,
mil lei
Valoarea prezent
net, total,
r = 0.02, mil lei
Valoarea
prezent
net, lei/ha
Serviciile de asisten, total 391,45 19 572,6
Serviciile de protecie a
cmpurilor i solurilor,
formarea i conservarea solului,
creterea productivitii agricole
747,76 226,0 11 300,00 37 388,13
Mrirea productivitii agricole
prin crearea noilor perdele
forestiere de protecie
49,01 0,712 35,6 117,79
mbogirea spaiului aerian cu
oxigen (O
2
)
545,09 164,74 8237,31 27 254,64
Sursa: elaborata de autor.
Drept rezultat, estimarea valorii economice totale a fondului forestier, gestionat de
Agenia Moldsilva, n conformitate cu conceptul VET n termeni NPV, constituie cca.
66 165,92 mil lei sau 196 605,64 lei/hectar (Tabelul 3.2.7).
Tabelul 3.2.7. Valoarea economic total a fondului forestier

Valoarea
anual, 2012,
mii lei
Valoarea prezent
net total,
r = 0.02, mil lei
Valoarea
prezent net,
lei/ha
%
Valoarea economic
total 1 323 318,42 66 165,92 196 605,64 100
Servicii de aprovizionare 222 838,13 11 141,90 33107,08 16,8
Servicii de reglementare 534 900,29 26 745,01 79470,22 40,6
Servicii culturale 174 130,00 8706,50 25870,52 13,45
Serviciile de asisten 391 450,00 19 572,50 58157,79 29,60
Sursa: elaborat de autor.
Prin urmare, beneficiile poteniale ale fondului forestier gestionat depesc costurile
asociate cu utilizarea posibil a acestor terenuri. Dac revenim la datele prezentate mai devreme
cu privire la costuri, atunci vedem c costurile asociate cu ntreinerea fondului forestier
gestionat constituie 138,55 mii lei/ha sau 70,47% din valoarea economic total, valoarea
stocului n cretere per suprafa acoperit cu pduri constituie 27,09% din valoarea economic
total; iar costul de oportunitate a terenurilor forestiere atrase n agricultur reprezint 52,54 mii
lei/ha, ceea ce corespunde 26,72% din valoarea economic total.
Circa 83,65% din valoarea economic total este reprezentat de serviciile de
reglementare, culturale i cele de asisten.
Conform evalurilor fcute de un colectiv compus din 13 specialiti n evaluarea funciilor
ecosistemelor (Constanza et al, 1997), un hectar de pdure valoreaz 141 $/an din punct de
vedere al contribuiei la reglarea clemei, 361 $/an pentru funcia de reglare a circuitelor
125

naturale, 96 $/an pentru funcia antierozional, 66 $/an pentru funcia de recreare i 168 $/an
pentru producia de lemn. Celelalte funcii, mai puin cea de polenizare, sunt evaluate la sume
mai mici, de ordinul ctorva dolari, totui, valoarea total a tuturor serviciilor oferite de pdure,
n medie, este 969 $/an. La nivel global, valoarea total este estimat la 4,7 mii miliarde USD
[61].
Spre deosebire de metodologiile tradiionale anterioare, bazate pe estimarea valorii
economice directe, metodologia respectiv scoate n prim plan valoarea economic indirect i
valoarea de conservare, fiind recomandat ca indicator sintetic de evaluare a pdurilor cu funcii
prioritare de protecie.
n urma extrapolrii acestor date, autorul a estimat valoarea serviciilor ecosistemice pentru
categoriile funcionale ale fondului forestier naional, stabilite anterior. Conform acestei estimri,
valoarea sumar a serviciilor ecosistemice constituie circa 54,1 mil USD, din care 19,6 mil USD
(36%) pdurile cu funcii speciale de conservare i de interes tiinific, 17 mil (32%) pdurile
de protecie a cmpurilor i solurilor, 11,6 mil USD (21,6%) pdurile cu funcii speciale de
protecie a apelor i 5,3 mil USD pdurile cu funcii recreative. Valoarea integral maxim a
serviciilor ecosistemice, generate la 1 ha, se constat la pdurile cu funcii de protecie a apelor,
ceea ce rezult din valoarea de utilizare i de existen superioar, precum i de insuficiena
resurselor de ap. O valoare sporit de 305 USD/ha posed pdurile cu interes tiinific i funcii
de conservare. n plus, odat cu intensificarea proceselor erozionale i a riscurilor climatice, a
sporit semnificativ i valoarea categoriilor respective de pduri, care necesit o reevaluare
adecvat corespunztor situaiei existente i experienei internaionale recente.

Tabelul 2.3.2 Valoarea integral a serviciilor ecosistemice ale fondului forestier gestionat
(dup metoda Constanza et al, 1997)
Nr Subgrupa funcional Suprafaa,
ha
USD/ha Total,
mii USD
%
1. I pduri cu funcii speciale de protecie a
apelor
12403,1 961 11919 21,6
2. II pduri cu funcii speciale de protecie
a cmpurilor i solurilor
177050,1 96 16996 31,6
3. III pduri cu funcii speciale de protecie
contra factorilor climatici i industriali
duntori
2363,0 141 333 0,62
4. IV pduri cu funciii speciale de recreare 80527,1 66 5314 9,9
5. V pduri cu funcii speciale de interes
tiinific i de conservare
64198,0 305 19580 36,3
Total 336541,3 54142 100
Sursa: elaborat de autor, n baza amenajamentelor silvice.

126

3.3. Justificarea extinderii fondului forestier naional n contextul asigurrii
echilibrului ecologic din regiune
mpdurirea terenurilor agricole slab productive, n special a celor erodate, constituie
unul din obiectivele prioritare n politica european de aprare a mediului i de stagnare a
fenomenului de nclzire a atmosferei. Prin extinderea pdurilor se urmrete asigurarea i
protejarea resurselor de ap, evitarea inundaiilor i calamitilor. Bilanul procesului de
fotosintez se caracterizeaz prin reducerea coninutului de CO
2
din atmosfer i eliberarea de
oxigen i ozon, astfel extinderea pdurilor reprezint calea cea mai sigur i eficient de reducere
a coninutului de gaze nocive.
Pentru Republica Moldova solurile constituie una din principalele bogii naturale, fiind
suportul pentru dezvoltarea agriculturii, asigurnd securitatea alimentar i contribuind la
potenialul necesar pentru prosperarea economiei naionale i populaiei. Savanii i specialitii
din domeniu constat o reducere alarmant a fertilitii solurilor i intensificarea fenomenelor de
eroziune. Printre activitile eficiente i tradiionale de combatere a proceselor de eroziune i de
protecie a roadei culturilor agricole se consider practicile agroforestiere, inclusiv crearea i
meninerea unei reele viabile de perdele forestiere de protecie a cmpurilor agricole [47, 197].
Astfel, modalitile de cretere a suprafeelor, acoperite cu vegetaie forestier, constau
n: mpdurirea terenurilor degradate inapte pentru o agricultur eficient; nfiinarea /plantarea
perdelelor forestiere de protecie n preajma cursurilor de ap i cilor de comunicaie, culturilor
agricole mpotriva factorilor climatici duntori i pentru protecia antierozional a terenurilor n
pant etc.; crearea pdurilor noi pe terenurile cu folosin agricol.
Pe parcursul ultimilor 40 de ani, n Republica Moldova, suprafaa solurilor erodate s-a
majorat cu 283,4 mii ha sau cu cca 7086 ha n fiecare an. Acest fapt constituie 14,4% din
suprafaa terenurilor cu destinaie agricol [197].
Potrivit situaiei anului 2012, sunt supuse pericolului eroziunii 1,86 milioane ha sau 55%
din suprafaa total a republicii. Suprafaa sumar a terenurilor agricole erodate este de cca 880
mii ha sau 40% din fondul agricol. Dintre acestea, 504,7 mii ha (57%) sunt terenuri slab erodate,
259 mii ha (30%) moderat erodate i 114 mii ha (13%) puternic erodate [216].
Menionm, c relieful accidentat, ploile toreniale i cotele mici de terenuri mpdurite
contribuie la erodarea sporit a solurilor i la intensificarea alunecrilor de teren. Cele mai
afectate de eroziune sunt terenurile agricole din raioanele Clrai (56%), Anenii Noi i Rezina
(cte 53%), Ungheni, Soroca, Ialoveni i Cimilia (cte 47%), Nisporeni (44%), Cahul (45%),
Hnceti i Basarabeasca (cte 43%), Cantemir (42%) [216].
127

Pierderile anuale de sol fertil de pe terenurile agricole, cauzate de eroziune, constituie
conform datelor Institutului de Pedologie, Agrochimie i Protecie a Solului N. Dimo cca. 26
mil tone, inclusiv humus 700 mii tone, azot 50 mii tone, fosfor 34 mii tone, potasiu 597
mii tone. n mod indirect, aceast daun se extinde i asupra altor terenuri prin nnmolirea
iazurilor i altor bazine acvatice, poluarea solurilor i apelor subterane, distrugerea cilor de
comunicaie, construciilor hidrotehnice etc. Ca rezultat, daunele anuale aduse economiei
republicii, cauzate de eroziunea solurilor, constituie cca 3 mlrd lei.
Prin urmare, intensitatea eroziunii solurilor este condiionat nu doar de caracteristicile
orografice, hidrologice sau pedologice ale terenurilor, dar i de tipul de agro-landafte i
structura culturilor agricole.
Suprafaa terenurilor ravenizate [216] (degradate prin eroziune liniar) constituie 11,9 mii
ha, iar numrul acestora este de cca. 6200 ha. Acestea scot anual din circuitul agricol
aproximativ 1000 ha de terenuri i 10-15 mil m
3
de sol, iar prejudiciul cauzat economiei
naionale constituie 83 mil lei.
O daun colosal este cauzat resurselor funciare i de alunecrile de teren. Suprafaa
acestora, conform Cadastrului Funciar, la 01.01.2012, constituia 21,578 mii ha. Cele mai mari
suprafee cu alunecri sunt n raioanele Nisporeni (2956 ha), Clrai (2147 ha), Ungheni (2065
ha), Hnceti (1165 ha), Streni (697 ha) i Teleneti (538 ha).
Alunecrile de teren afecteaz multe obiective, pre exemplu: case de locuit, drumuri,
construcii hidrotehnice etc. Actualmente, 80% din terenurile afectate cu alunecri de teren sunt
scoase din circuit i sunt atribuite fondului de rezerv.
Terenurile degradate, scoase din circuitul economic, sunt nregistrate ca terenuri
destinate mpduririi. Acestea se afl, exclusiv, n proprietate public i aparin unitilor
administrativ-teritoriale (comune, orae, municipii). Suprafaa terenurilor degradate este
prezentat n Anexa 3.3.1.
n scopul implementrii HG nr.872 din 19.11.12 cu privire la crearea Comisiei
guvernamentale pentru extinderea suprafeelor cu vegetaie forestier, Consiliile raionale propun
spre mpdurire 10 781,81 ha de terenuri degradate (Anexa 3.3.2).
Terenurile degradate proprietate privat au o suprafa de 752,73 ha, dintre care 702,73 ha
sunt cu bonitatea pn la 40 de grade, iar 50 ha sunt cu bonitatea de la 41 pn la 60 de grade.
Consiliile raionale au propus i alte terenuri care urmeaz a fi acoperite cu vegetaie
forestier pe o suprafa de 2906,46 ha, dintre care 1905,99 ha au bonitate pn la 40 de grade,
449,93 ha au bonitatea de la 40 pn la 60 de grade, iar 550,54 ha mai mare de 60 de grade
(Anexa 3.3.3).
128

Suprafaa total a terenurilor degradate i a altor terenuri care urmeaz a fi acoperite cu
vegetaie forestier este de cca 13688,28 ha [195, 213].
Conform Planului de aciuni al Guvernului pentru anii 2013-2018, au fost planificate
pentru mpdurire a cca 1000 ha de teren al fiilor de protecie a lacurilor din gestiunea Ageniei
Apele Moldovei.
Consiliile raionale au propus crearea perdelelor forestiere din zonele de protecie a apelor
rurilor i bazinelor de ap pe o suprafa de 5 617,36 ha, dintre care 1516,34 ha cu bonitatea
pn la 40 de grade, 2501,85 ha de la 40 pn la 60 de grade, iar 1598,19 ha mai mare de 60
de grade (Anexa 3.3.4).
Sumar, n Planul naional pentru extinderea suprafeelor acoperite cu vegetaie forestier
pentru perioada 2014-2018, urmeaz a fi inclus suprafaa de peste 12,0 mii ha, care necesit a fi
confirmat prin deciziile consiliilor autoritilor administraiei publice locale i consultate cu
populaia local (Anexele 3.3.5, 3.3.6).
Astfel, n rezultatul efecturii lucrrilor de extindere a terenurilor cu vegetaie forestier,
respectiv n care vor fi plantate peste 12,0 mii ha, pot fi prognozate urmtoarele venituri,
calculate n baza extrapolrii realizate n sectorul forestier al Ageniei Moldsilva n anul 2012
[195, 207]:
- de la tierile de ngrijire i conducere n Agenia Moldsilva se obine, n medie, 0,62
m
3
/ha/an, iar de pe suprafaa plantat se va obine 7,54 mii m
3
/ anual;
- de la tierile de produse principale se obine, n medie, 0,84 m
3
/ha, iar de pe 12000 ha
10,1 mii m
3
/anual;
- volumul total de pe aceste suprafee la vrsta exploatabilitii va constitui circa 1200,0
mii m
3
, prognoznd un volum mediu de pe 1 ha 100 m
3
;
- veniturile prognozate vor fi de circa 7,7 mil lei/anual (Anexa 3.3.7).
Funciile ecoprotective ale pdurii se manifest mai pronunat ntr-un teritoriu numai n
cazul n care gradul de mpdurire a terenurilor depete 15% [24].
Extinderea suprafeelor mpdurite este prevzut i n Legea nr. 1041 XIV din
15.06.2000 privind ameliorarea prin mpdurire a terenurilor degradate, Hotrrea Parlamentului
nr. 350-XV din 12.07.2001 privind adoptarea Strategiei dezvoltrii durabile a sectorului forestier
din Republica Moldova etc., de multiple acorduri internaionale la care face parte Republica
Moldova (Convenia-cadru a Naiunilor Unite privind Schimbrile Climatice, Convenia privind
Diversitatea Biologic, Convenia pentru Combaterea Deertificrii etc.). Entitile silvice,
subordonate Ageniei Moldsilva, n perioada 2002-2012, au efectuat lucrri de extindere a
terenurilor acoperite cu vegetaie forestier pe o suprafa de circa 61,0 mii ha (Anexa 3.3.8).
129

Importana aciunii de extindere a terenurilor acoperite cu vegetaie forestier rezult i
dintr-un raport al Comisiei Interguvernamentale privind Schimbrile Climatice (IPCC), organ al
Naiunilor Unite, n care se constat c:
- pentru producerea unei tone de lemn, arborii consum i stocheaz 1,8 tone de bioxid
de carbon i elibereaz n atmosfer 1,3 tone de oxigen;
- n zilele nsorite, un hectar de pdure pune n libertate 180-200 kg de oxigen i
absoarbe, fixndu-le n lemn, circa 220-280 kg de carbon;
- ntr-un sezon de vegetaie, un hectar de pdure poate absorbi i fixa n masa sa o
cantitate de carbon eliminat de 200 de persoane prin procesul de expiraie;
- pentru a asigura necesarul de oxigen unui individ, pe un an ntreg, este nevoie de
producia de oxigen a trei arbori maturi, n plin dezvoltare;
- un fag viguros de circa 25 m nlime, cu frunzi bogat i coroana cu diametrul de 15 m,
timp de o or, produce 1,7 kg de oxigen, ceea ce reprezint necesarul unui om pentru trei zile.
Asemenea date sunt confirmate i de rezultatele cercettorului Bernatsky A., citat de Palade, n
anul 1974, dup care un stejar matur poate elibera n fiecare or 1,7 kg oxigen i consum 2,3 kg
bioxid de carbon, ntreinnd, astfel, viaa oamenilor. Pdurile absorb peste 40 tone/an/ha de
bioxid de carbon, elibernd n atmosfer aproximativ 30 tone/an/ha oxigen;
- n schimb, cu regret, o mie de kilometri parcuri de un automobil consum oxigenul
necesar unui om pentru un an de zile.
Cercetrile, lucrrile fundamentate tiinific, efectuate recent de ctre specialitii din
domeniu, au demonstrat, c solurile forestiere sunt depozite ale carbonului pe termen lung,
aducndu-i partea de contribuie la reglarea concentraiei de CO
2
din atmosfer. Cantitatea de
carbon din aceste soluri se menine relativ constant, n timp ce n solurile agricole scade treptat.
n solurile forestiere din pdurile Republicii Moldova ar putea fi stocate: sub pdurile acoperite
cu cvercinee de peste 70 ani, se poate acumula n sol cca 128,7 tone de carbon, sub pinul negru
de 25 ani cca 54,5 tone carbon, iar sub salcmul de 20 ani cca 70,0 tone carbon, din care 41
la sut n arbori i 59 la sut n soluri forestiere, respectiv doar circa 1,4 la sut n orizonturile
organice, restul 98,6 la sut n orizonturile minerale ale acestor soluri [35].
Pentru stabilirea rii pe calea dezvoltrii economice prin emisii reduse de carbon sunt
necesare instituii naionale puternice, conducere politic eficient, precum i asisten i sprijin
financiar adecvat din partea comunitii internaionale.
Republica Moldova este eligibil s solicite suport pentru formularea i executarea
aciunilor care stau la baza strategiei de dezvoltare economic cu emisii reduse, n conformitate
130

cu concluziile Grupului de Lucru Ad Hoc pentru Aciunea de Cooperare pe Termen Lung,
convenite la Cancun, n decembrie 2010.
Convenia Organizaiei Naiunilor Unite privind Schimbrile Climatice (CONUSC) a fost
adoptat la 09 mai 1992 la Conferina ONU pentru mediu i dezvoltare durabil n Rio de
Janeiro, ca un rspuns al comunitii internaionale la fenomenul global privind schimbrile
climatice cauzate de creterea concentraiilor de gaze cu efect de ser (GES) n atmosfer.
Obiectivul general al CONUSC are drept scop stabilizarea concentraiilor de gaze cu
efect de ser n atmosfer la un nivel care s previn interferenele antropice periculoase cu
sistemul climatic. n prezent, 196 de ri sunt pri componente ale Conveniei. Republica
Moldova a semnat CONUSC la 12 iunie 1992 i a ratificat-o la 16 martie 1995.
Conferina a treia a Prilor (COP) din cadrul CONUSC (Kyoto, 1997) a adoptat
Protocolul de la Kyoto (PK), prin care rile industrializate i economiile n tranziie incluse n
Anexa I a Conveniei s-au angajat s reduc emisiile totale de GES direct cu cel puin 5 la sut
comparativ cu nivelul anului 1990 n perioada 2008-2012 (prima perioad de angajament).
Republica Moldova a ratificat Protocolul de la Kyoto la 13 februarie 2003. Ca ar din
non-Anexa I a CONUSC, Republica Moldova nu are angajamente de reducere a emisiilor de
GES n temeiul Protocolului de la Kyoto.
Starea actual a pdurilor i a altor tipuri de vegetaie forestier din Republica Moldova
necesit implementarea unui set de activiti de ameliorare cantitativ i calitativ, axat pe
creterea capacitilor de captare a carbonului. n acest scop, se preconizeaz extinderea
suprafeelor zonelor forestiere din contul terenurilor degradate din proprietate public i privat.
Volumul net al sechestrri de carbon, care rezult din implementarea activitilor respective, va
constitui aproximativ 3,043 milioane tone de CO
2
echivalent. Extinderea suprafeelor mpdurite
va fi efectuat aproximativ pe 55 000 ha, inclusiv n contextul promovrii extinse a practicilor
agro-forestiere i silvo-pastorale: de exemplu, prin mbuntirea calitii pajitilor. Reducerile
totale estimate a emisiilor de GES vor constitui 2,090 milioane tone de CO
2
echivalent. Mai mult
dect att, consolidarea potenialului ecoprotectiv i bioproductiv al pdurilor existente prin
reconstrucia arboretelor degradate i ntreprinderea msurilor active de combatere a duntorilor
forestieri ar putea genera 1,0 milioane tone de reduceri de CO
2
echivalent, cu un cost de 54
milioane dolari [41].
n baza studiilor privind capacitile de absorbie a ecosistemelor forestiere au fost stabilii
parametrii specifici de absorbie a bioxidului de carbon de diferite specii de arbori. Pe primul loc
dup capacitatea de a absorbi CO
2
este stejarul 10,0 t CO
2
/ ha/ an, urmat de plantaiile de pin
6,4 t C0
2
/ ha/ an, arin 4,8t C0
2
/ ha/ an, arar 3,9 t C0
2
/ ha/ an, tei i plop cte 3,4 t C0
2
/ ha/
131

an, mesteacn i salcm cte 2,3 tone de C0
2
/ ha/ an. Astfel, parametrii menionai privind
absorbia de ctre pduri a bioxidului de carbon din atmosfer i mbogirea spaiului aerian cu
oxigen confirm faptul, c crearea pdurilor de carbon merit o atenie deosebit [192].
Examinnd problemele dezvoltrii durabile a silviculturii, asigurrii meninerii
echilibrului ecologic n regiune, trebuie de inut cont de faptul, c ntr-o economie de pia,
dezvoltarea durabil presupune plata pentru folosinele naturii, sechestrrile de bioxid de carbon,
comercializarea acestora, contribuind, n mare msur, la consolidarea strii economice i
financiare a entitilor silvice.
Existena unor suprafee de terenuri silvice, n Republica Moldova, neacoperite cu
vegetaie forestier i a celor impracticabile n agricultur, degradate, necesit realizarea unor
proiecte de mare anvergur pentru rempdurire i mpdurire. Conform Cadastrului funciar, la
01.01.2013, terenurile silvice neacoperite cu vegetaie forestier n cadrul fondului forestier
naional constituiau circa 35 497,6 ha. Valorificarea acestor terenuri va permite stocarea
carbonului i rezolvarea unui numr de probleme sociale (ocuparea populaiei din mediul rural),
economice (creterea potenialului de resurse ale pdurii) i de mediu (conservarea solului, apei
etc.).
Primul proiect privind crearea culturilor forestiere pentru sechestrarea carbonului n
Republica Moldova a fost realizat la nceputul anului 2002, cnd Agenia Moldsilva a demarat
negocierea proiectului Conservarea solurilor n Moldova (PCSM) cu Banca Mondial. Data
lansrii oficiale a proiectului a fost 01 octombrie 2002. Obiectivul general al proiectului const
n contribuirea la reabilitarea i conservarea solurilor prin mpdurirea a 20,3 mii ha de terenuri
aflate n proces de degradare, iar scopul major contribuirea la implementarea prevederilor
Conveniei-cadru a Naiunilor Unite privind Schimbrile Climatice (CCNUSC, 1992), precum i
a mecanismelor Protocolului de la Kyoto (1997).
n prezent, principala activitate a proiectului (plantarea culturilor silvice) este finalizat.
Astfel, n perioada 2002-2007 au fost deja plantate 100% din suprafaa total a PCSM. Paralel,
sunt realizate lucrri de meninere/ngrijire i de completare/reparare a culturilor silvice
respective, inclusiv n contextul ameliorrii/conservrii biodiversitii.
Pe lng produsele forestiere recoltate, reducerea net a emisiilor de CO
2
n atmosfer n
prima perioad de 20 de ani va constitui 3,6 milioane tone, dintre care 1,9 milioane tone sunt
deja contractate de Fondurile Bncii Mondiale, i anume:
- Acordul cu Fondul Prototip de Carbon procurarea a 1,3 milioane tone, semnat la 23
ianuarie 2004, perioada 2004-2017, suma total 4550 mii USD;
132

- Acordul cu Fondul BioCarbon procurarea a 0,6 milioane tone, semnat la 16 mai 2006;
perioada 2006-2015; suma total 2478 mii USD.
Valoarea total a tranzaciilor constituie 7,05 milioane dolari SUA. n conformitate cu
prevederile Acordurilor cu Fondul Prototip de Carbon i Fondul BioCarbon ale Bncii Mondiale,
Agenia Moldsilva, n perioada 2004-2011, a raportat reduceri de emisii n volum de circa 770
mii de tone de CO
2
, pentru aceasta achitndu-se 2,6 milioane dolari SUA. Repartiia mijloacelor
financiare pe uniti silvice se efectueaz reieind din participarea cantitativ (suprafaa culturilor
silvice) i calitativ (speciile plantate, fertilitatea solurilor, clasa de producie prognozat a
culturilor silvice etc.) n cadrul PCSM.
Cel de-al doilea proiect Dezvoltarea sectorului forestier comunal n Moldova
(PDSFCM) a fost lansat la 1 noiembrie 2006, care prevede crearea pdurilor noi comunale pe o
suprafa de 8468,84 ha prin mpdurirea terenurilor erodate i neproductive, aplicarea
practicelor agro-forestiere, crearea perdelelor forestiere de protecie, sechestrarea carbonului i
reducerea concentraiilor gazelor cu efect de ser, mbuntirea resurselor forestiere i pastorale
regionale i locale, aprovizionarea cu mas lemnoas i remedierea bazei pentru dezvoltarea
durabil local/regional. Proiectul este elaborat de ctre Agenia Moldsilva n colaborare cu
Fondul BioCarbon din cadrul Bncii Mondiale.
La proiect particip 278 de primrii i 21 de entiti silvice subordonate Ageniei
Moldsilva. Conform prevederilor contractelor ncheiate cu primriile participante la proiect,
Agenia Moldsilva este autorizat pentru efectuarea activitilor de mpdurire/regenerare pe
terenurile primriilor i va gestiona pdurile create pn la realizarea strii de masiv, urmnd a fi
retransmise primriilor pentru gestionarea ulterioar.
Sechestrarea net de CO
2
n limitele proiectului pe parcursul primei perioade de creditare
este estimat n volum de 3,8 milioane tCO
2
. Agenia Moldsilva a semnat deja un Acord cu
Fondul BioCarbon din cadrul Bncii Mondiale (26 mai 2009), care prevede comercializarea a
550 mii tCO
2
e. Suma tranzaciei constituie 2,6 milioane dolari SUA pentru perioada 2009-2014.
Alocarea plilor este condiionat de susinerea de ctre proiect a validrii lucrrilor [116].
n prezent, proiectul este validat i nregistrat la secretariatul Conveniei Cadru ONU
privind Schimbrile Climatice, Bonn, Germania. Proiectele respective sunt considerate ca un
model pentru ali utilizatori interesai de sechestrri de carbon la nivel internaional.

3.4.Concluzii la capitolul III
n opinia autorului, prin evaluarea economic a potenialului forestier trebuie s
nelegem totalitatea aciunilor de determinare a importanei factorilor obiectului natural
133

multifuncional, folosit pentru satisfacerea direct a necesitilor omului i care, totodat,
servete pentru formarea condiiilor mediate de via a populaiei, i informaia obinut n
rezultatul aciunilor date privind nivelul total de profitabilitate a obiectelor evalurii. n calitate
de obiecte concrete ale evalurii economice a potenialului forestier, n dependen de scopuri,
pot fi: potenialul de surs de materie prim, potenialul recreaional, potenialul protectiv i
cultural-istoric al ecosistemelor forestiere etc.
Pentru estimarea valorii economice totale a resurselor forestiere, gestionate de Agenia
Moldsilva, autorul a delimitat cteva direcii de cercetare, i anume:
1) identificarea, definirea i aplicarea practic a instrumentelor i metodelor de
evaluare economic;
2) determinarea importanei factorilor obiectului natural multifuncional, folosit pentru
satisfacerea direct a necesitilor omului, formrii condiiilor mediate de via a populaiei;
3) stabilirea direciilor strategice de cretere a suprafeelor acoperite cu vegetaie
forestier, consolidrii implicaiilor managementului i economiei forestiere la nivel naional.
n particular, autorul a pus accentul pe faptul, c n condiiile creterii diapazonului de
industrializare i dezvoltare a urbanizrii sporesc, inevitabil, posibilitile de degradare a
ecosistemelor forestiere i are loc, n esen, o nou acutizare a situaiei ecologice.
Astfel, apare necesitatea de a examina potenialul forestier nu numai ca resurse a
consumului industrial, ci i ca tezaur natural naional, obinnd, astfel, compatibilitatea i
echilibrul ambelor abordri.
n ultima perioad de timp, asigurarea societii cu mas lemnoas este influenat de
situaia economic general i nivelul de trai al populaiei. n acest context, relaia societate
resurse forestiere trebuie analizat sub aspectul influenei societii asupra strii pdurilor i
terenurilor cu alt vegetaie i vice versa influena degradrii resurselor forestiere asupra
societii, precum i a ponderii veniturilor obinute n sectorul forestier n structura general a
veniturilor.
Dei n literatura de specialitate exist studii axate pe managementul i economia
forestier, n Republica Moldova, totui, acestea sunt puine, i, n esen, nu se refer la tema
dat de cercetare. n acest sens, autorul a recurs la analiza i aplicarea metodelor existente n
evaluarea economic a resurselor forestiere i estimarea valorii economice totale (metoda
preului pieei, metoda productivitii, metoda preferinei revelate, metoda preferinei declarate,
metoda costului cltorie, metoda preurilor hedonice etc.), demonstrnd, n acest context, i
semnificaia multifuncional a ecosistemelor forestiere, condiionat de necesitatea propriu zis
134

de cutare i folosire a diferitor principii i metode de evaluare economic a tipurilor de
beneficii naturale ale acestora.
n acelai timp, indiferent de faptul c potenialul forestier reprezint un tot ntreg, n
opinia autorului, nu poate fi evaluat din punct de vedere economic cu un singur procedeu. De
aceea, potenialul forestier trebuie s fie examinat ca o totalitate de resurse, iar fiecare tip de
resurs urmeaz a fi evaluat separat. Prin urmare, suma acestor evaluri va oferi o imagine
despre valoarea sistemului forestier ca un tot ntreg.
Examinnd problemele dezvoltrii durabile a silviculturii, asigurrii meninerii
echilibrului ecologic n regiune, autorul conchide, c ntr-o economie de pia, dezvoltarea
durabil presupune plata pentru folosinele naturii, sechestrrile de bioxid de carbon,
comercializarea acestora, contribuind, n mare msur, la consolidarea strii economice i
financiare a entitilor silvice.
Existena unor suprafee de terenuri silvice, n Republica Moldova, neacoperite cu
vegetaie forestier i a celor impracticabile n agricultur, degradate, necesit realizarea unor
proiecte de mare anvergur pentru rempdurire i mpdurire. Valorificarea acestor terenuri va
permite stocarea carbonului i rezolvarea unui numr de probleme sociale (ocuparea populaiei
din mediul rural), economice (creterea potenialului de resurse ale pdurii) i de mediu
(conservarea solului, apei etc.).
Ca i n capitolele precedente ale lucrrii, autorul a efectuat cercetri n vederea
dezvoltrii limbajului economic de specialitate, elabornd i insistnd asupra utilizrii unor
concepte noi, precum conceptul valorii integrale a ecosistemelor forestiere, conceptul
potenialului forestier al teritoriului.

135

COCLUZII GENERALE I RECOMANDRI

Realizarea investigaiilor teoretice, metodologice i aplicative asupra evalurii
economice a resurselor forestiere, gestionate de Agenia Moldsilva, a permis autorului
formularea urmtoarelor concluzii:
1. Prin dezvoltarea abordrilor teoretice ale resurselor forestiere n diverse domenii de
activitate economic, autorul a evideniat o serie de probleme n literatura tiinific cu privire
la estimarea valorii economice totale a resurselor naturale, inclusiv a celor forestiere. n acest
sens, autorul a delimitat cteva etape n evoluia acestui concept i a prezentat argumentrile de
rigoare privind necesitatea introducerii n circulaie a unor concepte teoretice noi, cum ar fi:
sistemul ecologico-economic EALS, conceptul valorii integrale a ecosistemelor forestiere,
conceptul potenialului forestier al teritoriului etc. Totodat, autorul a definit termenul de
evaluare economic a resurselor forestiere ntr-o accepiune larg, ca categorie economic
complex, complementar pieei i Naturii, atribuind-o i subordonnd-o aceluiai sistem de
legiti economice.
2. O alt investigaie important a autorului se refer la determinarea importanei
factorilor obiectului natural multifuncional, folosit pentru satisfacerea direct a necesitilor
omului i care servete, n acelai timp, pentru formarea condiiilor mediate de via a lui, i
informaia obinut n rezultatul aciunilor date privind nivelul total de profitabilitate a obiectelor
evalurii. n contextul dat, analiza pduriica obiect al evalurii economice, a permis autorului
de a demonstra, din punct de vedere tiinific, existena unei noi abordri a managementului i
economiei forestiere, axat pe subsistemul caracterului multifuncional al acesteia. Dar,
indiferent de natura sa economic i indiferent de funcia ndeplinit, n opinia autorului, pentru
evaluarea economic a pdurii urmeaz a fi luat n calcul ntregul efect adus de ctre pdure
societii.
3. n vederea definirii implicaiilor manageriale n domeniul gestiunii silvice,
autorul a realizat un studiu amplu asupra conceptelor teoretice specifice economiei i
managementului forestier, evalurii economice a potenialului forestier, delimitnd formele de
organizare ale activitii de gestiune a patrimoniului, principiile de elaborare a politicilor n
domeniul fondului forestier naional, funcionalitatea autoritii silvice centrale Agenia
Moldsilva i a altor autoriti publice, astfel crend o direcie nou i o contribuie
important la mbogirea limbajului economic de specialitate.
4. n lucrare, autorul a delimitat, din punct de vedere metodologic, principalele metode
de evaluare, i anume:
136

metoda preului pieei: se are n vedere valorile de utilizare asociate cu bunurile i
serviciile ecosistemice, care se achiziioneaz i se vnd pe pieele reale;
metoda productivitii: se axeaz pe relaia dintre un serviciu ecosistemic (de exemplu,
aprovizionarea cu ap curat) i fabricarea unui bun comercial (de exemplu, culturile agricole);
metoda preferinei revelate: estimeaz valoarea de utilizare a bunurilor i serviciilor
ecosistemice necomerciale prin observarea comportamentului fa de bunurile i serviciile
comerciale, care se refer ntr-o msur oarecare la serviciul ecosistemic;
metoda preferinei declarate: aceast metod se bazeaz pe sondaje, creeaz piee
ipotetice pentru aflarea valorii bunurilor i serviciilor necomerciale. Tehnicile preferinei
declarate sunt singurele metode care pot estima toate componentele diferite ale VET, adic
valoarea de utilizare direct i indirect i valoarea non-utilizrii.
Aceste eforturi au permis autorului studierea vast a infrastructurii silvice naionale,
activitii entitilor silvice subordonate Ageniei Moldsilva, ct i diversificrii
instrumentarului managerial de eficientizare a activitii acestora.
5. n rezultatul analizei importanei multifuncionale a ecosistemelor forestiere, autorul
atenioneaz asupra necesitii de folosire a diferitor principii de evaluare economic a tipurilor
de beneficii naturale ale lor. Indiferent de faptul, c pdurea, ca ecosistem, reprezint un tot
ntreg, n opinia autorului, nu este posibil de evaluat, din punct de vedere economic, cu ajutorul
unui singur procedeu sau a unei metode. De aceea, autorul a optat pentru delimitarea lor n dou
categorii, i anume: i) ecosistemul forestier trebuie s fie examinat ca totalitatea resurselor,
fiecare dintre care urmeaz a fi evaluat de sine stttor i ii) doar suma evalurilor date poate s
ofere o imagine privind valoarea ecosistemului forestier ca un tot ntreg.
6. Ca urmare a investigaiilor realizate de ctre autor asupra estimrii valorii economice
totale a fondului forestier, gestionat de Agenia Moldsilva, a fost evideniat necesitatea
atragerii ateniei deosebite din partea societii asupra caracterului multilateral al contribuiei i
importanei pdurii n restabilirea echilibrului ecologic i asigurarea condiiilor normale de via
pe Pmnt, ca toate funciile utile ale pdurii s fie promovate printre cele de importan vital i
stabilite, n esen, n acelai rnd cu funcia de asigurare cu material lemnos sau cu produse de
origine nelemnoas. Numai o asemenea abordare poate proteja sistemele forestiere din punct de
vedere economic de folosirea iraional, de retragerea excesiv a resurselor lor din fondul
forestier, precum i poate contribui la depirea tendinelor negative, care condiioneaz
degradarea masivelor de pduri.
7. n viziunea autorului, consolidarea metodelor de evaluare economic a resurselor
forestiere, gestionate de Agenia Moldsilva, nu poate fi realizat fr o analiz cost-
137

beneficiu pentru estimarea serviciilor ecosistemice comerciale i necomerciale. Astfel, autorul a
evaluat determinantele coninutului potenialului resurselor forestiere, gestionate de Agenia
Moldsilva, din punctul de vedere al conceptului VET, determinnd, astfel, mrimea
potenialului de resurse lemnoase i nelemnoase i capacitatea pdurilor de a realiza funciile
ecologice i sociale, satisfcnd necesitile societii cu resursele forestiere pe baza folosinelor
silvice raionale, argumentate tiinific, durabile i n diverse scopuri, cu asigurarea pazei,
proteciei, regenerrii i conservrii biodiversitii i multifuncionalitii acestora. De asemenea,
a fost identificat clasificarea funciilor resurselor forestiere de protecie a mediului.
8. Pentru reflectarea importanei pdurii n etapa actual a industrializrii i
urbanizrii avansate, nsoite de o alterare avansat a echilibrului actual al factorilor de mediu, de
impurificare tot mai accentuat a aerului i apelor, n urma investigaiilor, autorul propune, pe
lng rolul pdurii de productor de lemn i de alte produse nelemnoase, s se recunoasc rolul
de generator de multiple i variate servicii economice i sociale aduse altor ramuri ale economiei
naionale. Totodat, cerinele n continu cretere ale societii fa de nsuiirile de protecie a
pdurilor, a cror satisfacere vine deseori n conflict cu interesele produciei de lemn i necesit
unele restricii n folosirea optim a pdurii pentru producia material i un spor de cheltuieli, au
contribuit la apariia preocuprilor privind determinarea cantitativ a influenelor binefctoare
ale pdurilor asupra omului i mediului nconjurtor i pentru determinarea, n mod obiectiv, a
valorii economice a acestor influene.
9. O investigaie aparte a autorului const n analiza relaiilor silviculturii i ale
sectorului forestier n ansamblu cu alte sectoare ale economiei naionale, precum i importana
deosebit a reciprocitii. Pdurea, cu multiplele funcii ecologice, economice i sociale pe care
le ndeplinete, constituie un bun de interes naional, care intereseaz i condiioneaz diverse
domenii de activitate, de la protecia mediului pn la cele ce vizeaz valorificarea resurselor
naturale. mbinarea armonioas a unor asemenea preocupri, n aparen contradictorii, este de
importan maxim.
10. n lucrare, o importan deosebit reprezint accentul pus de ctre autor pe
faptul, c n condiiile sporirii diapazonului de industrializare i dezvoltare a urbanizrii,
inevitabil, cresc i posibilitile de degradare a ecosistemelor forestiere i are loc, n esen, o
nou acutizare a situaiei ecologice. Astfel, apare necesitatea de a examina potenialul forestier
nu numai ca resurse a consumului industrial, ci i ca tezaur natural naional, obinnd, astfel,
compatibilitatea i echilibrul ambelor abordri.


138

Reieind din concluziile expuse mai sus, se propun urmtoarele recomandri:
1. Asigurarea gestionrii durabile a pdurilor Republicii Moldova poate fi
realizat cu succes doar n cazul promovrii unei politici forestiere adecvate noilor cerine.
n acest sens, se impune necesitatea formrii unui nou sistem de viziuni asupra sectorului
forestier, a unei noi mentaliti silvice, formarea unui nou tip de Om-Societate-Natur,
implementarea prevederilor conveniilor internaionale la care Republica Moldova este parte,
organizarea valorificrii raionale a produselor pdurii n contextul asigurrii continuitii
pdurilor ca structur i funcii, n corelaie cu condiiile de cretere, meninerea potenialului
polifuncional al pdurilor, inclusiv asigurnd implementarea obiectivelor de: i) sporirea
potenialului ecoprotectiv i bioproductiv al pdurilor naturale; ii) conservarea diversitii
biologice a pdurilor; iii) extinderea suprafeelor acoperite cu vegetaie forestier.
2. Elaborarea Concepiei managementului agro-forestier. n contextul
implementrii Strategiei dezvoltrii durabile a fondului forestier al Republicii Moldova (2001),
n perioada anilor 2002-2012, Agenia Moldsilva a efectuat lucrri de plantare a pdurii pe o
suprafa estimat la circa 61,0 mii ha. Cea mai mare parte din aceste terenuri sunt n afara
fondului forestier i sunt n gestiunea APL. n prezent, apar dificulti n stabilirea terenurilor
pentru plantrile de noi pduri, ntruct primriile prefer s utilizeze ct mai mult teren ca
puni.
3. Necesitatea ntreprinderii unor aciunii intersectoriale cu autoritile publice
centrale, care rspund de mediu, agricultur, dezvoltare rural, industrie etc., viznd
elaborarea Ghidului privind bunele practici agro-silvice pentru evaluarea aportului pdurii la
combaterea efectului de ser, fixarea carbonului din atmosfer, acoperirea necesarului de
energie din zonele rurale, ameliorarea general a condiiilor de mediu, precum i la sporirea, n
perspectiv, a productivitii agricole, dezvoltrii pieei resurselor i produselor agricole.
4. Introducerea unor modaliti eficiente de calculare a participrii reale a
sectorului forestier la PIB. Analiza participrii silviculturii la PIB pune n eviden o diminuare
a acestei participri pe principalele domenii de activitate: silvicultur, exploatarea i prelucrarea
primar a lemnului, industria lemnului, contribuia resurselor forestiere la meninerea
echilibrului ecologic din regiune, asigurrii dezvoltrii altor ramuri conexe ale economiei
naionale, sechestrrii bioxidului de carbon i mbogirea cu oxigen, abilitatea sectorului
forestier de a spori capacitatea de captare a carbonului etc. n prezent, veniturile ramurii silvice,
raportate la PIB naional, au un aport nesemnificativ, comparativ cu alte ramuri ale economiei
naionale. Pe parcursul ntregii perioade analizate, veniturile ramurii silvice, raportate la PIB al
rii, sunt n descretere de la 0,34% (n anul 2006) la 0,25 (n anul 2012).
139

5. Introducerea reglementrilor de stat obligatorii viznd ocrotirea mediului
(ecologice) i a restriciilor pentru unele activiti economice. Pentru diverse tipuri de
activiti economice, cu grad sporit al polurii mediului ambiant, urmeaz a fi introdus un regim
strict de exploatare a teritoriilor, de asigurare a opiunilor eficiente de reducere a emisiilor de
GES, n special n sectoare precum: energetica, industria, agricultura i deeurile, gospodria
comunal etc.
6. Modificarea cadrului legislativ-juridic, innd cont de factorii de mediu. Avnd
caracterul universal pentru reglementare de stat a activitii tuturor beneficiarilor de resurse
naturale, sunt necesare acte legislative speciale, reieind din dificultile existente n elaborarea
unei abordri ecosistemice unice n procesul legislativ.Caracterul universal al reglementrii de
stat a activitii tuturor beneficiarilor de resurse naturale necesit acte legislative speciale,
reieind din dificultile existente n elaborarea unei abordri ecosistemice unice n procesul
legislativ.
7. Dezvoltarea parteneriatului public-privat n domeniul gospodririlor forestiere.
Pentru a profita de cererile tot mai solicitate de energie provenit din lemn, Agenia Moldsilva
trebuie s posede flexibilitatea de a semna contracte de furnizare pe termen mediu i de a forma
parteneriate privat-publice, n care cellalt partener ar investi n facilitile de producere a
energiei provenite din lemn.
8. Organizarea inventarierii patrimoniului fondului forestier naional. Inventarul
curent trebuie s permit Republicii Moldova nu doar elaborarea rapoartelor naionale privind
starea resurselor sale forestiere, ci i ndeplinirea cerinelor internaionale de raportare ctre
organizaiile internaionale, inclusiv: FAO, MCPFE i UNFCC etc., i s pun temeliile unei
dezvoltri durabile a sectorului forestier naional.
9. Necesitatea inventarierii i elaborrii noilor norme tehnice n silvicultur,
reieind din asigurarea dezvoltrii durabile a sectorului forestier naional. Mulimea de
norme tehnice este depit n timp i nu reflect ntotdeauna progresele n domeniul
administrrii fondului forestier, al operaiunilor silvice i/sau al tehnologiilor asociate. Cerinele
ce vizeaz regenerarea ignor progresul tehnologic n domeniul pepinierelor, revigorrile
nregistrate privind calitatea puieilor, progresele n pregtirea solului i nfiinarea culturilor.
Similar, normele de exploatare a lemnului i ciclurile de producie sunt bazate, preponderent, pe
considerente tehnice depite i nu reflect progresele n modelarea creterii i productivitii i
n dinamica pdurii sau n fiabilitatea financiar a previziunilor pentru arboretul respective.
10. Necesitatea i oportunitatea elaborrii i implementrii unui sistem informatic
integrat de raportri. Agenia Moldsilva este contient de lipsa a unui sistem informaional
140

i de suport IT n cadrul ramurii silvice. n ciuda acestui fapt, trebuie de menionat, c dac
autoritatea public vrea s se dezvolte i s devin mai eficient n planificarea i redistribuirea
de resurse, atunci procesul decizional i de control necesit progres n elaborarea unui sistem
informaional integrat i comprehensiv. O investiie n IT poate comporta un risc ridicat, existnd
multiple exemple de sisteme informatice care nu aduc rezultatul scontat. Agenia Moldsilva ar
trebui s defineasc mai nti o strategie a sistemului su informatic. Strategia ar trebui s aib n
vedere cele 4 aspecte principale necesare succesului: i) nevoile de date, ii) aplicaiile, iii)
tehnologia adecvat, iv) structura organizaional.
11. Certificarea forestier. Resursele forestiere trebuie gestionate astfel, nct s
satisfac nevoile sociale, economice, ecologice i culturale ale generaiilor prezente i viitoare.
Contientizarea publicului privind distrugerea i degradarea pdurilor a condus la cerina
acestuia ca prin cumprarea de produse din lemn s nu contribuie la distrugerea pdurilor, ci,
dimpotriv, s permit garania c generaiile viitoare vor putea beneficia de aceste resurse
valoroase. Certificarea a aprut i s-a dezvoltat ca rspuns la aceast cerin. Certificarea
managementului forestier reprezint o soluie nou, utilizat n politica forestier i o modalitate
de extindere a pieelor produselor forestiere obinute din pduri gestionate durabil.
12. Crearea ocoalelor silvice comunale. n scopul administrrii eficiente a fondurilor
forestier, proprietate a APL i a altor deintori, urmeaz crearea unitilor silvice administrative
ocoale silvice comunale, care trebuie s organizeze i s execut lucrrile de cultur, de
regenerare, de protecie i de paz a pdurilor, de ocrotire i valorificare a vnatului n cadrul
pdurilor comunale.
13. n sistemul de nvmnt superior din Republica Moldova, prin intermediul
lucrrii date, ar putea fi iniiate bazele unor noi discipline academice ce vizeaz predarea
managementului i economiei forestiere. n particular, accentum faptul, c arsenalul
conceptual dezvoltat i prezentat n tez constituie un vast teren al cercetrilor viitoare
orientate spre elucidarea, din punct de vedere tiinific i managerial, a posibilitilor de
sporire a importanei pdurii n soluionarea diverselor probleme ale societii n contextul
schimbrilor climatice de mediu.


141

BIBLIOGRAFIE
Romn:
1. AFANASIEV, V. Moldova 21 - Strategia Naional pentru Dezvoltarea Durabil: proiect
expus dezbaterilor i consultrii publice. Chiinu, 2000. 165 p.
2. AGENIA MOLDSILVA. Raport privind starea sectorului forestier din Republicii
Moldova: perioada 2006-2010. Chiinu, 2011. 48 p. ISBN 978-9975-4298-4-9.
3. AGENIA MOLDSILVA. Bilanul contabil pentru anii 2002-2012 [accesat 2 iunie 2013].
Disponibil: http://www.moldsilva.gov.md/
4. AGENIA MOLDSILVA. Darea de seam anual privind ndeplinirea planului de
producere n silvicultur pentru anii 2003-2012. Compartimentul Lucrrile silvice
[accesat 2 iunie 2013]. Disponibil: http://www.moldsilva.gov.md/
5. ALEXE, A., MILESCU, I. Economia forestier. Bucureti: Ed. Ceres, 1982. 339 p.
6. Asigurarea calitii i controlul calitii. In: MINISTERUL ECOLOGIEI I RESURSELOR
NATURALE. Raport Naional de Inventariere: 1990-2005. Surse de emisii i sechestrare a
gazelor cu efect de ser n Republica Moldova. Chiinu, 2009, pp. 345-351. ISBN 978-
9975-9650-8-8.
7. BIROUL NAIONAL DE STATISTC. Preurile n Republica Moldova 2001-2010: culegere
statistic = 2001-2010: . Chiinu, 2010.
351 p. ISBN 9975-9828-8-3.
8. BOTNARIUC, N., VDINEANU, A. Ecologie. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic,
1982. 161 p.
9. BRAN, P. Economia valorii. Bucuresti: Ed. ASE, 1991. 202 p.
10. BURDU, E., CPRRESCU, G., ZORLENAN, T. Managementul organizaiei.
Bucureti: Ed. Economic, 1998. 736 p. ISBN 973-590-070-X.
11. CAPCELEA, A., LOZAN, A., LUPU, I. Studiul analitic privind consumul de mas
lemnoas n Republica Moldova. Chiinu: Agenia Moldsilva, 2011. 48 p. ISBN
9789975429832.
12. Codul silvic: nr. 887-XIII din 21.06.96. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1997,
nr. 4-5, art. 36.
13. COJOCARU, V., PLATON, I. Discontarea ca problem stringent a managementului
forestier durabil. In: Economica. Chiinu, 2013, nr. 4, pp. 16-21. ISSN 1810-9136.
14. COJOCARU, V., PLATON, I. Eficientizarea activitii economico-financiare n contextul
dezvoltrii durabile a sectorului forestier naional. In: Strategii i politici de management n
economia contemporan: conferina tiinific internaional, 30-31 martie 2012. Chiinu:
ASEM, 2012, pp. 23-30. ISBN 978-9975-75-596-2.
15. COLPACI, G. Contribuii la studiul economiei forestiere n Basarabia. Chiinu: Ed.
ICAS, 2006. 98 p. ISBN 978-9975-64-069-5.
16. COMISIA ECONOMIC PENTRU EUROPA A ONU. Studiu de performane n domeniul
proteciei mediului: Republica Moldova. Chiinu, 1999. 186 p. ISBN 9789975671170.
17. DAIA, M. Silvicultura. Bucureti: Ed. Ceres, 2003. 239 p.
18. DRAGOI, M. Economie forestier. Bucureti: Ed. Economic, 2000. 229 p.
19. DRGOI, M. Economia i management forestier. Suceava: Ed. Universitii din Suceava,
2008. 334 p.
20. GALUPA, D. CIOBANU, A. .a. Tierile ilicite a vegetaiei forestiere n Republica
Moldova: studiul analitic. Chiinu: Agenia Moldsilva, 2011. 20 p. ISBN 978-9975-
4298-2-5.
21. GALUPA, D. .a. Manual pentru managementul proiectului "Conservarea solurilor n
Moldova". Unitatea pentru implementarea proiectului "Conservarea solurilor n Moldova"
i grantului "Dezvoltarea pdurilor comunale". Chiinu: Centrul Ed. al UASM, 2004. 206
p. ISBN 9975-64-035-4.
142

22. GIURESCU, C.C. Istoria pdurii romneti din cele mai vechi timpuri pn astzi. Ediia a
II-a. Bucureti: Ed. Ceres, 1976. 359 p.
23. GIURGIU, V. Pdurea i viitorul. Bucureti: Ed. Ceres, 1982. 407 p.
24. Hotrrea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei dezvoltrii durabile a sectorului
forestier din Republica Moldova: nr. 350-XV din 12.07.2001. In: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2001, nr. 133, art. 1021.
25. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de conservare i sporire a
fertilitii solurilor pentru anii 2011-2020: nr. 626 din 20.08.2011. In: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. 2011, nr. 139-145, art. 696.
26. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului de stat de regenerare i
mpdurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020: nr. 737 din 17.06.2003. In:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2003, nr. 132-133, art. 788.
27. Hotrrea Guvernului cu privire la clasificarea pdurilor pe grupe i categorii funcionale: nr.
1008 din 30.10.1997. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1997, nr. 82-83, art. 828.
28. Hotrrea Guvernului cu privire la implementarea Strategiei dezvoltrii durabile a sectorului
forestier naional: nr. 739 din 17.06.2003. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2003, nr. 126-131, art. 777.
29. Hotrrea Guvernului cu privire la perfecionarea gestionrii gospodriei silvice i protejarea
vegetaiei forestiere: nr. 595 din 29.10.1996. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
1996, nr. 78-79, art. 635.
30. Hotrrea Guvernului despre executarea Hotrrii Guvernului Republicii Moldova nr. 595
din 29 octombrie 1996 i unele msuri suplimentare pentru i unele msuri suplimentare
pentru optimizarea gestionrii gospodriei silvice i protecia vegetaiei forestiere: nr. 107
din 07.02.2001. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2001, nr. 19-20, art. 158.
31. Hotrrea Guvernului pentru aprobarea actelor normative viznd gestionarea gospodriei
silvice: nr. 740 din 17.06.2003. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2003, nr. 126-
131, art. 778.
32. Hotrrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tierilor n
fondul forestier i vegetaia forestier din afara fondului forestier: nr. 27 din 19.01.2004. In:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 19-21, art. 155.
33. Hotrrea Parlamentului cu privire la aprobarea Strategiei naionale i a Planului de aciune
n domeniul conservrii diversitii biologice: nr. 112-XV din 27.04.2001. In: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 2001, nr. 90-91, art. 700.
34. Hotrrea Parlamentului privind fondarea Parcului Naional Orhei: nr. 201-XIX din
12.07.2013. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013, nr. 182, art. 597.
35. KAPP, G., HORST, A., GALUPA, D. et al. Moldova Soil Conservation Project carbon
Sequestration and Emission Reductions Study. Hamburg: GFA Terra Systems, 2003, pp. 6-
25.
36. Legea cu privire la zonele i fiile de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap. nr. 440-
XIII din 27.04.95. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1995, nr. 43, art. 482.
37. Legea pentru ameliorarea prin mpdurire a terenurilor degradate: nr. 1041-XIV din
15.06.2000. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2000, nr. 141, art. 1015.
38. Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat: nr. 1538-XIII din 25.02.98. In:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 1998, nr. 66-68, art. 442.
39. MILESCU, I. Pdurea i omenirea. Bucureti: Ed. Ceres, 1990. 199 p. ISBN 973-40-0139-6.
40. MINISTERUL ECOLOGIEI, CONSTRUCIILOR I DEZVOLTRII TERITORIULUI.
Al Doilea Raport Naional al Republicii Moldova cu privire la Diversitatea Biologic.
Chiinu, 2005. 84 p.
41. MINISTERUL MEDIULUI A REPUBLICII MOLDOVA. Strategia de dezvoltare cu emisii reduse
a Republicii Moldova pn ctre anul 2020: proiect pentru consultri. Chiinu, noiem., 2011. 34 p.
143

42. PARASCAN, D. .a. Fiziologia plantelor lemnoase. Braov: Ed. Pentru Via, 2001. 301 p.
43. PTRCOIU, N. .a. Pdurile i recrearea. Bucureti: Ed. Ceres, 1987. 271 p.
44. PECICAN, E. Econometrie. Bucureti: Ed. C.H.BECK, 2006. pp.24-36. ISBN 973-655-
951-3.
45. PLATON, I. Caracteristica elementelor principale n evaluarea economic al diferitor tipuri
de resurse forestiere. In: Administrarea public. Chiinu, 2014, nr. 1, pp. 146-154. ISBN
1813-8489.
46. PLATON, I. Interdependena resurselor forestiere cu economia naional i necesitatea
asigurrii dezvoltrii durabile al acestora. In: Economie i Sociologie. Chiinu, 2013, nr. 3,
pp. 179-183.
47. Puia, I. .a. Agroecologie i ecodezvoltare. Cluj-Napoca: Ed. AcademicPres, 2001. pp.32-
45.
48. PLATON, I. Sinteza conceptual a pdurii ca obiect al evalurii economice. In: Analele
tiinifice ale Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Chiinu: UCCM, 2013,
nr. 11 (2), pp. 315-319.
49. PLATON, I. Tendine de dezvoltare a ramurii silvice n perioada 2007-2010: starea actual.
In: Strategii i politici de management n economia contemporan: conferina tiinific
internaional, 30-31 martie 2012. Chiinu: ASEM, 2012, pp. 100-104. ISBN 978-9975-75-
596-2.
50. PLATON, N., PLATON, I. Dezvoltarea ecoturismului n ariile protejate. In: Analele Academiei
de Studii Economice a Moldovei. Chiinu: ASEM, ediia XII, nr. 1/ 2014, pp. 16-21. ISBN
978-9975-75-650-1.
51. POSTOLACHE, Gh. Vegetaia Republicii Moldova. Chiinu: Ed. tiina, 1995. 340 p.
ISBN 5376019233.
52. PRIMACK, R. .a. Conservarea diversitii biologice. Bucureti: Ed. Tehnic, 2002. 282 p.
ISBN 973-31-2102-9.
53. TALMACI, I., RANU, M., SCORPAN, V. Emisii/sechestrri de GES n cadrul sectorului
Utilizarea terenurilor, schimbri n utilizarea terenurilor i gospodria silvic n Republica
Moldova n perioada 1990-2005. In: Mediul Ambiant. 2008, nr. 2 (38), pp. 42-46.
54. TELEU, A., DUCA, Gh., STRATAN, A. Economia mediului i dezvoltarea durabil.
Chiinu: Ed. Centrul ed. al UASM, 2003. 189 p.
55. URCANU, G., PLATON, I. Consideraiuni practice n evaluarea economic complex a
resurselor forestiere gestionate de Agenia Moldsilva. In: Analele Academiei de Studii
Economice a Moldovei. Chiinu: ASEM, ediia XII, nr. 1/ 2014, pp. 38-49. ISBN 978-
9975-75-650-1.
56. VERBONCU, I. Management: ntrebri i rspunsuri. Bucureti: Ed. Holding-Reporter,
1996. 187 p. ISBN 9739514480.

Francez, englez, italian:
57. BROUWER, R., BEUKERING, van P., SULTANIAN, E. The impact of the bird flu on
public willingness to pay for the protection of migratory birds. In: Ecological Economics.
2008, vol. 64, issue 3, january, pp. 575-585.
58. BROWN, G.M., WES, H. The Economic Value of Elephants. In: LEEC Paper. Edition 12.
Vol. 89. London: London Environmental Economics Centre, 1989, pp. 2-18.
59. BARBIER, E.B. Valuing the environment as input: review of applicationsto mongrove-
fishery linkages. In: Ecological Economics. 2000, vol. 35, issue 1, october, pp. 47-61.
60. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES; ORGANISATION DES
NATIONS UNIES POUR L`ALIMENTATION ET L`AGRICULTURE. Reunion conjointe
de la Comision europeenne des forets et du Comite du bois de la CEE/ONU. Rome, 2000.
36 p.
144

61. COSTANZA, R., DARGE, R. et al. The value of the worlds ecosystem services and
natural capital. In: Nature. 1997, vol. 387, may, pp. 253-260.
62. DIXON, J. et al. Economic analysis of Environmental impacts. London: Earthscan Ltd,
1996. 210 p.
63. KRIEGER, D.J. Economic Value of Forest Ecosystems Services: A Review [accesat 2 august
2013]. Disponibil: http://www.cfr.washington.edu/classes.esrm.465/2007/readings/ws_
valuation.pdf
64. DOUGLASS, R.W. Forest recreation. New York: Pergamon press, 1975. 336 p.
65. DUERR, W. Fundamentals of forestry economics. New-York, 1961. ISBN 9780070179783.
66. FREEMAN, A. The Measurement of Environmental and Resource Values. In: American
Economic Review. 1993, vol. 66, pp. 589-597.
67. GARROD, G.D., WILLIS, K.G. Valuing goodschasracteristics: An application of the
hedonic price method to environmental attributess. In: Journal of Enviromental
Management. 1992, vol. 34, issue 1, pp. 59-76.
68. HODGSON, G., DIXON, J. Sedimentarion Damage to Marine Resourse: Environmental
and Economic Analysis Resources and Environment in Asias Marine Sector. New York,
1992. 453 p.
69. HUMMEL, F. The recreational role of forests in the European Community. In: The trans, of
the Eight Wordl Forestry Congress. Jakarta, 1978, pp. 2-8.
70. KROEGER, T., MANALO, P. A Rewiew of the Economic Benefits of Species and Habitat
Conservation. In: Conservation Economics Working Paper. 2006, july 26, pp. 2-100.
71. LATINOPOULOS, P., TZIAKAS, V.V., MALLIOS, Z. Valuation of Irigation Water by the
Hedonic Proce Method: A Case Study in Chalkidiki, Greece. In: Water, Air, & Soil
Pollution: Focus. 2004, vol. 4, issue 4-5, pp. 253-262.
72. LOOMIS, J. Do nearby forest fires cause a reduction in residental property values? In:
Journal of Forests Economics. 2004, vol. 10, issue 3, pp. 149-157.
73. MINISTERIAL CONFERENCE ON THE PROTECTION OF FORESTS IN EUROPE.
Forests and Forestry in Central and Eastern European Countries - the transition process and
challenges ahead: proceedings of an international workshop, 12-14 september 2001. Debe,
2001 [accesat 17 iunie 2013]. Disponibil:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/docs/ceecs/debe-workshop/report.pdf
74. POTA, E. et al. Contingent valuation of the Natura 200 nature conservation programme in
Finland. In: Forestry. 2000, vol. 73, no. 2, pp. 119-127.
75. PUSHPAM, K., VERMA, M. et al. Guidance manual for the valuation of regulating
services. Liverpool, 2010, december. 43 p. ISBN 9789280731316.
76. National Report on the Implementation of AGENDA 21 in Moldova (Brief version to be
presented at the Summit). Chiinu, 2002. 56 p.
77. SNYDER, S.A. et al. Influence of purchaser perceptions and intentions on price for foerset
land parcels: a hedonic pricing approach. In: Journal of Forest Economics. 2008, vol. 14,
issue 1, pp. 47-72.
78. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Sumary
report of the first CPF meeting held. 2001, 4-5 april [accesat 30 iunie 2013]. Disponibil:
http://www.fao.org/
79. TOTH, S. The role of forest and recreational hunting in forest management. In: The trans, of
the Eight World Forestry Congr. Jakarta, 1978, pp. 10-18.
80. VANNUCCI, V., TORSELLO, L. Le emissioni odorigene: una valutazione economica. In:
Quaderni del Dipartimento di Economia Politica. Universita degili Studi di Siena. 2006, vol.
485, pp. 2-18.
81. WORREL, A. Economics of American Forestry. New-York, 1968. 441 p.
82. ZUNDEL, R. Recreation and toutism in forest land-use management in Europe. In: The
145

trans, of the Eight World Forestry Congress. Jakarta, 1978, pp. 2-16.

Rus:
83. , ., , . : . : -
. . . . .. , 1994. 312 . ISBN 5-7307-0043-1.
84. , . . :
. 2002, 4, . 123-127.
85. , . (
). : . , 1995, . 85-96.
86. , .. ,
. : . 1980, 8, . 11-18.
87. , ..
. :
. , 1980, . 79-83.
88. , ., , . .
. : - , 1975. 29 .
89. , .. . , 1949. 96 .
90. , .. . : . -. 1986. 258 .
91. , . . : , 1983. 552 .
92. , .. .
: . 1978, 5, . 13-16.
93. , ..
. .
: , 1990. 98 .
94. , ..
. : . 1991, 2, . 21-25.
95. , .. . :
. , 1980, .1, . 2-36.
96. , .., , .. .

. , 1980. 96 .
97. , .., , .., , ..
. : , 1984. 189 .
98. , ., , . . : . 1998,
3, . 46-48.
99. , ..
: . : , 1964. 64 .
100. , .. . : , 1983. 352 .
101. , C., , . -
. : , . ,
1979, . 8, . 29-34.
102. , .., , ..
. :
. 2004, 1, . 2-20.
103. , ..
. : . 1980, 3, . 10-12.
104. , .. . :
: . 1990, . 7, . 26-27.
105. , . . - . :
. 2002, 6, . 54-55.
146

106. , .., , ..
( ). : , 1974. 239 .
107. , . .
: . 2002, 4, . 16-21.
108. , .. //
. , 1992, 5. 15 .
109. , .. - . :
: . . 1973, . 17.
110. , . .
: . 1968, . 23, . 23-27.
111. , . . :

. : , 1965, . 65-67.
112. , . -
. : . 1958, 2, . 34-40.
113. , .., , B. . : .
1970, 5, . 123-129.
114. ., .
.
. : , 1974. 245 .
115. , .., , .. , ..
. : , 1992.
96 .
116. , ., , ., , .. -
. : Ed. tiina, 2010. 91 . ISBN 978-9975-67-660-1.
117. , ..
. :
, .
: , 1996, . 48-51.
118. , . . :
-, 1967. 231 .
119. , .., , .. . :
, 1985. 120 .
120. , B.
( ):
. , 1997. 154 .
121. , . . - :
1990. 184 . ISBN 5-7120-0113-6
122. , .. . . : ,
1998. 455 . ISBN 5-85171-034-9.
123. , ., , .
. : . 1996, 32, . 2, . 67-76.
124. , .
. : . 1991, 27, . 2,
. 315-321.
125. , ..
. : . 1991, 10, . 127.
126. , ..
. : . 1978, 6, . 50-53.
127. , ., , ., , .
147

. : .
: , 1986, . 3-43.
128. , ..
. : . ,
1965, . 115-139
129. , .. . : . 1981, 8, .
15-16.
130. , .. . : , 1969. 128
.
131. , .. .
. , 1995. 155 .
132. , .. - .
: ,
. : , 1996, . 38-41
133. , ., , ., , . .
. : .
1993, 5, . 3-10.
134. , .. :
. . 1. : , 1981. 17 .
135. , .. . :
-, 1988. 262 .
136. , .. . : . 1981, 1,
. 71-73.
137. , .., , .. . : , 1997.
261 .
138. , .. -
- . :
, . :
, 1996, . 80-87.
139. , .. - .
: , .
: , 1996, . 10-16.
140. , ..
. : . 1996, 5, . 65-74.
141. , .. - . :
, 1998. 214 .
142. , .., , .., , ..
. :
. , 1997, . 84-85.
143. , .., , .., , H.T.
: . : , 1986. 261 .
144. , .., , ..
. : . 1998, 6, . 27-32.
145. , .., , ..
. 4- . : -, 2011. 453 . ISBN 5-238-
02016-7.
146. , .. : -
. -: , 1994. 347 .
147. , .. - . :
,
148

. : , 1996, . 17-21.
148. , .. ,
. :
,
. : , 1996, . 45-48.
149. , .. . :
, 1980. 263 .
150. , .. . : , 1973. 360
.
151. , .. . . 5-. , 1930. 421 .
152. , ..
. : : . 11-
. , 1976, . 53-55.
153. , .. . : a ., 1990. 124 .

154. , .. .
: . , 1977, . 10, . 25-30.
155. , ., , . . : , 2001. 285
.
156. , ., , .
. : , 1978. 215 .
157. , . (
).
. , 2003. 175 .
158. , ., , ., , .

. : . 1993, 2, . 17-22.
159. , ..
(). : . 1993, 4, . 12-15.
160. , .. . : . 1996, 1, cc.
23-28.
161. , .. . : , 1992. 224 .
162. , .. . : - , 1995. 456 .
163. , .. . -, 2003. 168 .
164. , ..
. : . 1979, . 233, . 89-91.
165. , .. . :
,
. : , 1996, . 126-128.
166. , . . : . 1992, 12, .
18-21.
167. , .. . :
. 1981, 3, . 11-12.
168.
. : , 1986. 411 .
169. , .., , .., , ..
-
. : , 1975. 198 .
170. , .. . : . 2000, 1, .9-11.
171. , .. . :
149

. , 1940, . 5-64.
172. , . . : ,
1993. 570 .
173. , .., , ..
. : , 1998, 6, . 107-112.
174. , .., , .., , ..
. :
. 1993, 6, . 25-27.
175. , .. . :
, 1982. 152 .
176. , .., , .. .
. : . 1993, 1, . 15-16.
177. , . . : , 1986. 176 .
178. , .. . : , 1980.
136 .
179. , ., , . . : . 1979. 123 .
180. , .. . : , 1939. 746 .
181. , .. . :
. 1992, 11, . 19-22.
182. , .. - .
: , 1980. 168 .
183. , .. . : ,
1977. 167 .
184. , .. . : ,
1991. 128 . ISBN 5-1763941.
185. , X. . . : , 1985. 429 .
186. , .., , .. . , 1994.
223 .
187. , ., , .
. : . 1975, 12, . 23-30.
188. , .. -
. : . : . 1978, . 214-
221.
189. , .
. : . 1991, 11, . 120-122.
190. , .. . :
, 1977. 48 .
191. , .., , .., , ..
. : . 2000, 1, . 5-9.
192. , .
: . , 1992.
193. , .. . : - ,
1997. 764 .
194. , .. . . :
, 1985. 48 .

Surse internet:
195. AGENIA MOLDSILVA. [accesat n perioada 2011 - 2014]. Disponibil:
www.moldsilva.gov.md
196. AGENIA RELAII FUNCIARE I CADASTRU AL REPUBLICII MOLDOVA.
150

Direcia Relaii Funciare i Protecia Solurilor [accesat n perioada 2011 - 2014]. Disponibil:
www.arfc.gov.md
197. ANDRIE, S., CERBARI, V., FILIPCIUC, V. Starea de calitate a nveliului de sol i
msuri de remediere. In: Akademos. 2010, nr. 3, p. 80-87 [accesat 17 ianuarie 2014].
Disponibil:
http://www.akademos.asm.md/files/Starea%20de%20calitate%20a%20invelisului%20de%2
0sol%20si%20masuri%20de%20remediere.pdf
198. AUSTRALIAN GOVERNMENT PUBLISHING SERVICE. Cost and Benefits of
Reducing Greenhouse Gas Emissions. Vol. II: Appendixes. Canberra, 1991, 15 november
[accesat 16 ianuarie 2013]. Disponibil:
http://www.pc.gov.au/data/assets/pdf_file/0006/7539/15greenhouse2.pdf
199. BANCA NAIONAL A MOLDOVEI. [accesat n perioada 2011 - 2014]. Disponibil:
www.bnm.md
200. BARBIER, E.B. Valuing the environment as input: review of applications to mongrove-
fishery linkages. In: Ecological Economics. 2000, no. 35, pp. 47-61. [accesat 17 ianuarie
2014]. Disponibil: http://www.birdlife.org/mangrove-alliance/wp-
content/uploads/2013/05/Barbier_et-al.-2000.-Valuing_the_environment_.pdf
201. BIROUL NAIONAL DE STATISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA. [accesat perioada
2009 - 2014]. Disponibil: www.statistica.md
202. BRYANT, D. et al. The Last Frontier Forests: Ecosystems and Economies on the Edge.
Washington, 1997. ISBN 1-56973-198-5 [accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil:
http://www.env-edu.gr/Documents/Last_Frontier_Forests.pdf
203. CANONIC TUR. - [accesat 12
noiembrie 2013]. Disponibil: http://canonictur.com
204. DESVOUSGES, W.H. et al. Benefit transfer: conceptual problems in estimating water
quality benefits using existing studies. 1992 [accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil:
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/37464/1/MPRA_paper_37464.pdf
205. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. State of
the world's forests. Rome, 2001. ISBN 92-5-104590-9 [accesat 17 ianuarie 2014].
Disponibil: http://www.fao.org/docrep/003/y0900e/y0900e00.htm
206. GOWDY, J. Discounting, ethics, and optios for maintaining biodiversity and ecosystem
integrity. 2010, march [accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil: http://www.teebweb.org/wp-
content/uploads/2013/04/D0-Chapter-6-Discounting-ethics-and-options-for-maintaining-
biodiversity-and-ecosystem-integrity.pdf
207. INSTITUTUL DE CERCETRI I AMENAJRI SILVICE. [accesat n perioada 2011 -
2014]. Disponibil: www.icas.com.md
208. INSTITUTUL NAIONAL DE ECOLOGIE. Starea Mediului n Republica Moldova n
anul 2002: raport naional. Chiinu, 2003. 144 p. ISBN 9975-9774-0-5 [accesat 17
ianuarie 2014]. Disponibil: www.cim.moldova.md
209. INTERNATIONAL CENTER FOREST STEWARDSHIP CONCIL. Association and
certification make small forests profitable. 2012 [accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil:
https://ic.fsc.org/
210. KENGEN, S. Forest valuation for decision-making - Lessons of experience and proposals
for improvement. Rome, 1997 [accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil:
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/W3641E/W3641E00.pdf
211. KUMAR, P. et al. Guidance Manual for the Valuation of Regulating Services. Liverpool,
151

2010, december. 52 p. ISBN 978-92-807-3131-6 [accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil:
http://www.unep.org/pdf/Guidance_Manual_for_the_Regulating_Services.pdf
212. MERLO, M. Possibilites of additional income from environmental goods and services
produced by agriculture and forestry in mountainous Areas. In: P. GLCK, G. WEISS.
Forestery in teh context of rural development: future ressearch needs. Joensuu, 1996, pp.
73-95 [accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil:
http://www.efi.int/files/attachments/publications/proc15_net.pdf
213. MINISTERUL AGRICULTURII I INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII
MOLDOVA. [accesat n perioada 2011 - 2014]. Disponibil: www.maia.gov.md
214. MINISTERUL ECONOMIEI AL REPUBLICII MOLDOVA. [accesat n perioada 2011 -
2014]. Disponibil: www.mec.gov.md
215. MINISTERUL FINANELOR AL REPUBLICII MOLDOVA. [accesat n perioada 2011
- 2014]. Disponibil: www.mf.gov.md
216. MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA. [accesat n perioada 2011 -
2014]. Disponibil: www.mediu.gov.md
217. MINISTRY OF ENVIRONMENT AND TERRITORIAL ARRANGEMENT. Welcome
to State of the Biological Diversity. Country Overview - Republic of Moldova. Chiinu,
2000 [accesat 04 februarie 2013]. Disponibil:
http://enrin.grida.no/biodiv/biodiv/national/moldova/index.htm
218. MOLDOVATUR. Mnstirea Noul Neam [accesat 12 noiembrie 2013]. Disponibil:
http://www.moldovatur.md
219. NEGREI, C. Economia i politica mediului. Bucureti: Ed. ASE, 2004. 212 p. ISBN
9735944561. [accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil: http://www.biblioteca-
digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=321&idb=
220. SARUKHN, J., WHYTE, A. Ecosystems and Human Well-being: sinthesis. A Report of
the Millennium Ecosystem Assessment. Washington, 2005. 155 p. ISBN 1-59726-040-1
[accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil:
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf
221. Schimbarea climei - esena fenomenului [accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil:
http://clima.md/doc.php?l=ro&idc=82&id=457
222. SOLEI TURISM. - [accesat
12 noiembrie 2013]. Disponibil: http://solei.md/rus/excursion_list/180/
223. SUKHDEV, P., WITTMER, H. et al. Mainstreaming the Economics of Nature. A
synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. Malta, 2010. ISBN
978-3-9813410-4 [accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil:
http://www.unep.org/pdf/LinkClick.pdf
224. TARASOFSKY, R.G. Assessing the International Forest Regime. Siegburg, 1999
[accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil: http://cmsdata.iucn.org/downloads/eplp37en.pdf
225. TELEU, A. Strategia Naional i Planul de Actiune n domeniul Conservrii
Diversitii Biologice. Chiinu: Ed. tiina, 2001. 106 p. ISBN 9975-67-199-6 [accesat 17
ianuarie 2014]. Disponibil: http://bsapm.dnt.md/
226. TELEU, A., CAPCELEA, A. .a. Primul Raport National cu privire la Diversitatea
Biologic. Chiinu: Ed. tiina, 2000. 67 p. ISBN 9789975671675 [accesat 17 ianuarie
2014]. Disponibil: http://bsapm.dnt.md/
152

227. THE WORLD BANK. Forest Tenure Impact Evaluation Workshop. 2011 [accesat 17
ianuarie 2014]. Disponibil: www.worldbank.org.md
228. TUR CLUB. [accesat 12 noiembrie 2013]. Disponibil:
http://www.turclub.md
229. UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE. European Timber
Trends and Prospects: into the 21st century. 123 p. [accesat 17 ianuarie 2014]. Disponibil:
ftp://ftp.fao.org/docrep/nonfao/lead/x6829e/x6829e00.pdf
230. WITTMER, H., VAN ZYL, H. et al. Guidance Manual for TEEB country studies. 2013,
may [accesat 04 februarie 2013]. Disponibil:
http://www.teebtest.org/wpcontent/uploads/2013/06/TEEB_GuidanceManual_2013_1.0.pdf
231. ZHU, S. et al. Global forest products consumption, production, trade and prices: global
forest products model projections to 2010. 1998, december [accesat 17 ianuarie 2014].
Disponibil: http://www.fao.org/docrep/003/x1607e/x1607e00.htm
153


ANEXE

154

Anexa 1.2.1

Fig.1.2.1. Structura general a indicatorului agregat al Valorii Economice Totale (VET)
a resurselor forestiere
Sursa: modificat i adaptat de autor n baza [157]. .
Concepia
consumatorilor i
cheltuielilor

Concepia
rentei
Concepia
costului
alternativ
Concepia
evalurii
subiective
Concepia
evalurii
economice totale
Consumuri i
cheltuieli pentru
regenerare
Consumuri i
cheltuieli pentru
substituire
Renta
diferenial
Venitul ratat i
venitul de la
folosina alternativ
a resurselor
forestiere
Dorina i
posibilitatea
consumatorului
de a plti
Costul
folosinei
Costul
nefolosinei
Costul
existenei
Costul indirect
al folosinei
Costul direct
al folosinei
Renta corectat la costul funciei ecologice
a pdurii
Evaluarea economic a resurselor
forestiere
155

Anexa 2.3.1
Tabelul 2.3.1. Coeficienii de difereniere a amplasrii

Terenurile forestiere aferente pentru: Coeficienii
1. municipiul Chiinu 5
2. oraele care intr n componena municipiului Chiinu 4
3.
satele (comunele) care intr n componena municipiului
Chiinu

2,5
4.
municipiile Bli, Bender, Tiraspol i pentru localitile care
intr n componena acestora
2
5. celelalte orae 1,5
6.
sate (comune)

1,0

Sursa: Elaborat de autor.156

Anexa 2.3.2
Tabelul 2.3.2. Coeficienii valorii ecologice a pdurii

Nr.
Procentul de mpdurire a terenurilor forestiere,
atribuite entitii silvice
Coeficienii
1
1 - 4 2,99
2
5 - 8 2,71
3
9 - 12 2,42
4
13 - 16 2,14
5
17 - 20 1,85
6
21 - 24 1,57
7
25 - 28 1,28
8
29 - 32 1,00

Sursa: Elaborat de autor n baza Normelor tehnice privind folosirea, conservarea i dezvoltarea
pdurilor din RM, ICAS, 2012, www.icas.com.md.


157

Anexa 2.3.3
Tabelul 2.3.3. Coeficienii bonitii staiunilor forestiere

Cod Denumirea staiunii
1. Superioar K
ts
=2,0
6153 Deluros de cvercete cu leauri cu gorun, stejar i goruneto-leauri platouri, versani
umbrii Bs/m cenuiu deschis nchis edafic mare
6158 Deluros de cvercete cu gorunete, goruneto-leauri pe platouei i versani umbrii slab
moderat nclinai brun argilo iluvial mare, Bs.
6253 Deluros de cvercete cu fgete de limit inferioar, cu amestecturi de leau cu fag pe
versani umbrii cu soluri cenuii-brun argiluoiluvial edafic mare cu Asperula-
Asarium, Bs
6254 Deluros de cvercete cu fageto-carpinete Ps/Pm brun argiloiluvial, brun cenuiu i
luvic-edafic mare.
7334 Deluros de cvercinee cu stejar pedunculat, platouri cu pante mici i expoziii diferite
Pm/s, cenuiu edafic mic
7534 Deluros de cvercete cu stejrete de pedunculat pe platouri, versani cu pante mici i
expoziii diferite Bs/m cenuiu edafic mare.
7550 Deluros de cvercete cu stejrete de pedunculat tavleguri Ps/m, sol cenuiu i
cernoziom.
7563 Deluros de cvercete mezoxerofite, fund de vale cernoziom, Bs.
7564 Deluros de cvercete mezoxerofite versani umbrii cu cernoziomuri i cenuii, Bs
9210 Silvostep extern de stejrete xerofile de pufos, cu cernoziom slab levigat pe
loessuri, Bs
9614 Silvostep, lunc de zvoi de plopi, aluvial intens humifer, freatic umed, rar i scurt
inundabil, Bs.
9624 Silvostep, lunc de zvoi de salcie,aluvial gleizat anual relativ prelungit
inundabil,Bs.
9642 Silvostep lunc de leau ,sol zonal freatic umed, neinundabil sau foarte rar i scurt
inundabil, foarte profund, Bs.
9662 Silvostep lunc grinduri nalte cu leauri, leao plopiuri Ps/m cu protosoluri aluviale.
2. Medie K
ts
=1,5
6130 Deluros de cvercete cu plantaii culturi de ameliorare pe versani cu expuneri diferite,
Bm
6151 Deluros de cvercete cu gorunete pe platouri i versani nsorii, cu soluri cenuii+/-
cernoziomuri argiloiluviale, edafic mijlociu, Bi, m
6154 Deluros de cvercete cu gorunete, goruneto-leauri pe platouri, versani seminsorii cu
soluri cenuii, brune i brune slab luvice edafic mijlociu cu carex p., Bm
6155 Deluros de cvercete cu gorunete, goruneto-leauri, pe platouri,versani insorii i
semiinsorii cu soluri cenuii, cenuii-brune,+/- brune slab luvice edafic mijlociu cu
Asperula- Asarum-Stellaria, Bm
6156 Deluros de cvercete cu stejreto-leauri, pe versani umbrii cu soluri brune
argiloiluviale cenuii pseudogleizate edafic mare, Bm
6157 Deluros de cvercete cu goruneto-leauri, goruneto-stejreto-leauri pe platouri i
versani umbrii moderat nclinai cu soluri cenuii Ps/Pm
6252 Deluros de cvercete cu fagete de limit inferioar, cu amesticuri de leau cu fag pe
versani umbrii ceuiu brun edafic mijlociu, Bm
6255 Deluros de cvercete cu crpinete versani inferiori umbrii pe soluri cenuii Bm.
6257 Deluros de cvercete cu gorunete, goruneto leauri goruneto-stejreto leauri, goruneto
stejreto pe platiuri versani umbrii i semiumbriiedafic mijlociu mare, Bs/m
158


Continuare Anexa 2.3.3
6265 Deluros de stejrete plopiuri de lunc cenuiu gleizate edafic mare Bs/Bm
6266 Deluros de cvercete cu vegetaie de mlatin stug sau papur pe de presiune de baz
de versani cu soluri gleice turboase, Bm, Bi
6272 Deluros de cvercete cu leauri de deal cu carpen, stejreto-goruneto-leauri pe
platouri i versani umbrii cu soluri cenuii, cenuii-brune, +/- brune slab luvice,
edafic mijlociu, BM.
7520 Deluros de cvercete stejrete pe versani i platouri cu cernoziomuri edafic mijlociu,
Bm/i
7561 Deluros de cvercete xerofite versani nsorii cu cernoziom sau cenuii, Bm/i
7562 Ddeluros de cvercete mezoxerofite platou cu cernoziom, Bm
9220 deluroas cu stejar pufos pe cernoziomuri necarbonate,Pm
9310 Silvostep extern de stejrete xerofite de pufos Pm, cernoziom slab levigat pe
materiale loossoide i alte luturi+/- argiloase.
9311 Silvostep de cveercete xerofite pe platouri i versani nsorii cu cernoziom,Bi/m
9330 Silvostep deluroas de cvercete de pufos, pe culmi i treime mijlocie-superioar de
versani nsorii, cu cernoziomuri argiloiluviale i cambice Bi, m
9520 Silvostep deluroas de pedunculat (ecotip de silvostep) pe vi i treime inferioar
de versani predominant cernoziom cambic argiloiluvial.
9611 Silvostep deluroas de cvercete cu stejar, Pm.
9612 Silvostep de lunc de zvoi de plopi, aluvial humifer temporar slab umezit, rar i
scurt inundabil, Bm.
9613 Silvostep linc de zvoi de plopi, Bm-s, moderat humifer, profund freatic umed,
foarte rar i scurt inundabil.
9623 Silvostep lunc de zvoi de salcie, aluvial amfisemigleic, anual prelungit inundabil,
Bm
9641 Silvostep de lunc cu leau, Pm, sol zonal freatic umed, neinundabil sau rar
inundabil.
9659 Silvostep deluroas de cvercete de pufos, pe culmi i treime mijlocie- superioar de
versani nsorii,cu cernoziomuri argiloiluviale i cambice, Bm
9661 Silvostep deluroas de cvercete cu stejar, Pm.
9663 Sivostep-lunc cu grinduri plane mijlociu i slab ridicate,rar i surt timp inundabil,
neinundabil de leau plopiuri de plop alb - Pm cu soluri aluviale molice,cambice.
3. Inferioar K
ts
=1,0
6112 Deluros de cvercete cu eroziune exesiv Pi, cu erodisoluri, soluri desfundate
argiloiluviale edafic mic.
6113 Deluros de cvercete cu platouri Pi, Pm cu erodisoluri i soluri desfundate
argiloiluviale, edafi mic.
6123 Silvostep deluroas de cvercete de pedunculat ecotip de silvostep extrazonal n
deluros de cvercete cu gorun pe versani nsorii i platouri predominant cu complexe
de cernoziomuri argiloiluviale i cambice soluri cenuii, Bi.
6161 Silvostep extrazonal n deluros de cvercete pe complexe de soluri cenuii nchise
cernouiomuri necarbonatice pseudogleizate Bi
6171 Stejret de pedunculat cu arar ttresc slab i foarte slab productiv cu mull, pe
cernoziomuri tipice i cambice carbonatic eudazice hidric periodic deficitare cu
Lithospermum-Chrysanthemum corymbossum moldovrean
6310 Deluros de cvercete cu plantaii culturi de ameliorare pe versani cu expunereri
variate, ravene, cu soluri diverse erodisoluri, litosoluri, coluvisoluri, soluri
carbonatice nelenite, provenite din soluricenuii i cernozemuri Bi.

159

Continuare Anexa 2.3.3
6311 Deluros de cvercete cu plantaii, culturi de ameliorare pe versani cu expuneri variate
provenite din soluri cenuii i cernoziomice, Bi
7120 Deluros de cvercete cu stejar pe versani i platouri cu soluri superficial erodate, Pi
7210 Deluros de cvercete cu stejar pe versani i platouri cu soluri litice, litice-rendzinice
Bi
7521 Deluros de cvercete cu stejar Pi-aluvial.
7553 Deluros de cvercete cu stejrete, Bi
7565 Deluros de cverecete de plantaii culturi de ameliorare pe versani cu expuneri
diferite ravene, soluri diverse, erodisoluri, desfundate, cernoziom Bm/i
9130 Silvostep deluroas de cvercete cu plantaii culturi de ameliorare pe versani cu
expuneri diferite ravene soluri diverse erod.soluri, soluri desfundate provenite din
cernoziomuri, Pi
9171 Silvostep deluroas de cvercete cu expoziii diferite cu plantaii de ameliorare, Pi
9230 Step terenuri slab nclinate cu cvercete de pedunculat pe cernoziom carbonatic, Bi
9240 Silvostep deluroas extern de pedunculat (ecotip de silvostep) pe versani divevrs
inclinai cu cernoziom slab levigat.
9312 Silvostep deluroas de cvercete xerofite pe platouri i versani nsorii cu cernoziom,
Bi
9331 Silvostep deluroas cu cvercete de pedunculat pe cernoziomuri necarbonate, Pi
9340 Silvostep deluroas de pedunculat (ecotip de silvostep)pe platouri i versani slab-
moderat inclinai cu cernoziomuri cambice i argiloiluviale, Bi.
9350 Silvostep deluroas de gorunet,cu cernoziom argiloiluvial pe loess sau pe materiale
loessoide,Bi
9541 Silvostep deluroas de cvercete cu stejari xerofili, versani cu exspuneri diferite cu
erodizoluri, soluri desfundate provenite din cernoziomuri argiloiluviale-Pi- culturi
diferite de ameliorare.
9542 Silvostep deluroas de cvercete cu stejari xerofii Pi-cernoziomuri cambice i
argiloiluviale.
9622 Silvostep-lunc de zvoi de salcie Pi, aluvial amfigleic
9643 Silvostep cu plopiuri slcete de lunc intern, cernoziomuri glzate, Bi
9656 Silvostep deluroas de pedunculat ecotip de silvostep pe platouri i versani slab
moderat nclinai cu cernoziomuri cambice i argiloiluviale, Bi
9658 Silvostep deluroas de cvercete cu plantaii culturi de ameliorarea pe versani cu
exspuneri variate, ravene, erodisoluri, litosoluri, coluvisoluri, soluri carbonatice
nelenite, provenite din cernoziomuri, Bi
Sursa: Agenia Moldsilva, ICAS: www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md
160

Anexa 3.1.1

Fig. 3.1.1. Potenialul ecosistemului forestier ca obiect al evalurii economice
Sursa: modificat i adaptat de autor n baza [157]. .
Potenialul forestier
Potenialul de materie prim
al ecosistemelor forestiere
Folosine principale ale pdurii
(rezerve de materie lemnoas)
Folosine intermediare (materie
lemnoas de la tierile de ngrijire
i conducere a arboretelor)
Folosine auxiliare
(ciuperci, fructe, pomuoare,
plante medicinale etc.)
Folosine speciale
(vntoare, terenuri agricole)
Resurse nelemnoase
(scoar, ramuri, cetin etc.)
Potenialul recreaional
al ecosistemului forestier
Potenialul protectiv al
ecosistemelor forestiere
Potenialul cultural-istoric
al ecosistemelor forestiere
Pdurile zonelor verzi
Zonele de protecie sanitar a
surselor de aprovizionare cu ap
Pduri-parcuri
Pdurile oreneti
Ecosisteme forestiere ale
proteciei sanitare a staiunilor
balneologice
Benzi de protecie de-a lungul
cilor ferate i drumurilor
Perdele forestiere de protecie
a cmpurilor
Perdele forestiere de protecie
a apelor
Perdele de protecie a bazinelor
acvatice
Pdurile rezervaiilor naturale
Pdurile parcurilor naionale
Pduri de importan
istorico-tiinifice
Monumente naturale
Potenialul ecologic al ecosistemului forestier (meninerea compoziiei aerului
atmosferic, sechestrrii/stocrii bioxidului de carbon, funcia de protecie a
mediului etc.)
161

Anexa 3.1.2
Tabelul 3.1.2. Gradul de mpdurire i suprafaa pdurilor la 1 locuitor
n unele ri ale lumii
ara Gradul de mpdurire, %
Suprafaa pdurilor la 1
locuitor, ha /loc
Polonia 27,4 0,23
Turcia 11,4 0,7
Bulgaria 29,7 0,4
Romnia 26,5 0,29
Marea Britanie 8,2 0,04
Belgia 22,6 0,08
Austria 45,2 0,48
Frana 25,2 0,27
Germania 28,1 0,12
Finlanda 58,9 4,64
SUA 22,4 1,19
Ucraina 15,6 0,19
Republica Moldova 11,1 0,086
Sursa: Agenia Moldsilva, ICAS: www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md

162


Anexa 3.1.3
Tabelul 3.1. 3. Repartiia fondului forestier gestionat de Agenia "Moldsilva",
pe entiti silvice i ocoale silvice
Nr.
d/o
Denumirea unitilor
i ocoalelor
(sectoarelor) silvice
Suprafaa terenurilor gestionate, ha
Total
inclusiv acoperit
cu pduri
1 2 3 4
1.
Bli 11979,0 9970,0
1. Bli 4805,0 3643,0
2. Chicreni 3372,0 2988,0
3. Sngerei 3802,0 3339,0
2.
Clrai 20014,3 19341,5
4. Bravicea 5111,0 4977,6
5. Hrjauca 5579,6 5344,1
6. Clrai 5245,2 5009,5
7. Vrzreti 4078,5 4010,3
3.
Chiinu 16644,6 14950,2
8. Durleti 1183,9 1036,9
9. Anenii Noi* 3818,3 3641,9
10. Vadul lui Vod 4253,0 3626,8
11. Criuleni 3104,7 2706,1
12. Ghidighici 4284,8 3938,5
4.
Comrat 12255,0 8677,0
13. Comrat 4039,0 2775,0
14. Congaz 2912,0 2063,0
15. Ciadr Lunga 3364,0 2598,0
16. Vulcneti 1940,0 1241,0
5.
Edine 24928,0 23285,0
17. Lipcani 3398,0 3212,0
18. Briceni 4227,0 3913,0
19. Edine 5785,0 5332,0
20. Dondueni 4104,0 3902,0
21. Ocnia 4858,0 4466,0
22. Otaci 2556,0 2460,0
6.
Glodeni 15086,0 13589,2
23. Rcani 4135,0 3816,1
24. Glodeni 3809,0 3373,6
25. Fleti 4735,0 4419,7
26. Clineti 2407,0 1979,8
163

Continuare Anexa 3.1.3
7.
Hnceti-Silva 34067,2 31825,0
27. Bozieni 4551,4 4227,9
28. Bueni 3430,1 3257,3
29. Bobeica 5088,6 4963,1
30. Mereeni 5438,5 5177,0
31. Logneti 4954,9 4771,3
32. Crpineni 5260,5 4632,5
33. Oneti 5343,2 4795,9
8.
Iargara 11966,0 8710,8
34. Baiu 4133,9 3097,8
35. Leova 6049,8 4354,1
36. Basarabeasca 1782,3 1259,0
9.
Nisporeni 13871,4 13350,1
37. Pruceni 3284,3 3156,1
38. Grozeti 2237,2 2100,7
39. Ciorti 4733,6 4600,5
40. Nisporeni 3616,3 3492,7
10.
Orhei 23703,0 22200,0
41. Pohrebeni 3179,0 2837,0
42. Susleni 3236,0 2896,0
43. Selite 4031,0 3842,0
44. Teleu 3863,0 3736,0
45. Ivancea 4973,0 4732,0
46. Vatici 4421,0 4157,0
11.
Silva-Centru 13074,0 11925,6
47. Corneti 2786,0 2671,5
48. Ungheni 3362,0 3088,2
49. Sculeni 2064,0 1891,3
50. Frunzeti 2511,0 2303,9
51. Nicolaevca 2351,0 1970,7
12.
Silva-Sud 18085,9 14770,0
52. Moscovei 3431,5 2817,9
53. Baimaclia 4404,4 4194,4
54. Cociulia 4967,5 4538,2
55. Slobozia 2217,8 1267,7
56. Taraclia 3064,6 1951,8
13.
Soroca 15399,0 14395,0
57. olcani 3626,0 3398,0
58. Soroca 4593,0 4401,0
59. Cuhureti 7180,0 6596,0
14.
oldneti 15042,0 13597,0
60. Olicani 5302,0 4917,0
61. oldneti 4811,0 4372,0
62. Ciniui 4929,0 4308,0

164

Continuare Anexa 3.1.3
15.
Teleneti 10805,2 9837,9
63. Czneti 1796,6 1364,9
64. Mndreti 3526,9 3203,2
65. Teleneti 5481,7 5269,8
16.
Tighina 23411,6 19919,2
66. Grigoriopol 1766,8 1637,5
67. Hrbove 4499,7 4172,6
68. Cueni 4916,0 3952,3
69. Cinari 2993,5 2433,8
70. Talmaza 5435,6 4708,0
71. Olneti 3800,0 3015,0
17
Cimilia 10562,0 9774,0
72. Mihailovca 2952,0 2786,0
73. Cicur-Mingir 2181,0 1962,0
74. Zloi 3670,0 3408,0
75. Maximeni 1759,0 1618,0
18.
Ialoveni 7337,0 7105,0
76. Crbuna 2135,3 2054,3
77. Ialoveni 1234,9 1192,9
78. Rzeni 3966,9 3857,9
19. "Manta-V " 7303,1 6593,0
20.
Streni 12851,0 12501,1
79. Cpriana 5343,5 5216,4
80. Scoreni 4089,7 4013,1
81. Streni 3417,8 3271,6
21. RNS Codrii 5177,0 5073,7
22. RNS Pdurea Domneasc 5736,0 4973,0
23. RNS Plaiul Fagului 5552,0 5358,8
24. RNS Prutul de Jos 1691,0 513,1
TOTAL: 336541,3 302235,3

Sursa: Agenia Moldsilva, ICAS: www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md.

165

Anexa 3.1.4
Tabelul 3.1.4. Principalele tipuri de pduri gestionate de Agenia Moldsilva
Nr.
d/o
Denumirea tipului Zona de rspndire Solurile Altitudinea
1 Fgete
Nord -Vestul zonei de
centru
brune-cenuii de
pdure
280-400
2 Gorunet cu carpen
Codrii; podiul
Nistrului; nordul
republicii
cenuii de pdure 200-350
3 Gorunete monodominate
Codrii centrali i nord-
vestici
cenuii de pdure 180-340
4
Stejret cu stejar pedunculat
i cire
Nordul republicii cenuii-nchise 180-240
5
Stejret cu stejar pedunculat
i mesteacn
Nordul republicii cenuii-nchise 180-240
6 Stejret cu stejar pufos Sudul republicii
cernoziom de
pdure; cernoziom
petrofit
160-280
7
Stejret cu stejar pedunculat
cu carpen
Zona de centru
cenuii-nchise de
pdure
150-220
8
Stejret cu stejar pedunculat
i porumbar
Sudul republicii
cenuii-nchise de
pdure;
cernoziomuri
petrofite i
dezalcaline
150-170
9
Pduri petrofite de stejar
pedunculat
Nordul republicii cenuii de pdure 240-350
10 Pduri petrofite de gorun Podiul Nistrului cenuii de pdure 240-400
11 Zvoaie
Lunca Nistrului i
Prutului; vile rurilor
mici
depuneri aluviale 140-160

Sursa: Agenia Moldsilva, ICAS: www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md
166

Anexa 3.1.5
Tabelul 3.1.5. Indicii dendrometrici medii ai fondului forestier

Denumirea
speciilor
Vrsta
medie,
ani
Consistena
medie
Volumul
mediu la
1 ha
terenuri
acoperite
cu
pduri,
m
3

Volumul
mediu la 1 ha
arboreturi
exploatabile,
m
3

Creterea
medie
total,
mii m
3

Creterea
medie la
1 ha
terenuri
acoperite
cu pduri,
m
3

Pin 11 0,64 34 - 16,5 2,8
Cvercinee 53 0,73 150 192 415,4 3,0
Fag 96 0,78 281 313 1,2 2,4
Carpen 52 0,78 178 234 33,3 3,5
Frasin 52 0,78 177 235 56,0 3,5
Paltin de cmp 19 0,69 55 200 4,4 2,6
Jugastru 32 0,75 103 165 3,0 3,8
Ulm 28 0,73 87 152 2,9 3,2
Salcm 18 0,75 69 132 276,6 3,9
Mesteacn 12 0,63 50 100 2,0 3,3
Plop tremurtor 41 0,70 204 237 1,0 5,0
Tei 52 0,76 171 239 10,7 3,7
Plop 27 0,69 186 310 44,9 7,9
Salcie 27 0,65 179 248 14,1 7,4
Total pe suprafaa
acoperit cu
pduri
40 0,73 124 180 1196,9 3,3

Sursa: Elaborat de autor n baza materialelor amenajrii pdurii: www.moldsilva.gov.md,
www.icas.com.md

167

Anexa 3.1.6

Tabelul 3.1.6. Repartiia pe categorii i suprafee a ariilor naturale protejate de stat amplasate
n limitele fondului forestier gestionat de Agenia Moldsilva

Nr.
d/o
Denumirea categoriilor de arii protejate
Numrul
obiectelor
Suprafaa ocupat,
ha
1. Rezervaii naturale de stat 5 19378
2.
Monumente ale naturii 32 785,2
a) geologice i paleontologice 20 660,3
b) botanice 12 124,9
3.
Rezervaii naturale 60 7791
a) silvice 51 5001
b) plante medicinale 8 2740
c) mixte 1 50
4. Rezervaii peisagistice 40 32804,4
5. Rezervaii de resurse 4 478
6. Zone umede de importan internaional
Total 141 61236,6

Sursa: Agenia Moldsilva, ICAS: www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md

168

Anexa 3.1.7
Fig. 3.1.7. Organigrama autoritii publice centrale Agenia Moldsilva
Sursa: Elaborat de autor n baza Hotrrii Guvernului nr. 150 din 02.03.2010, pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea i funcionarea Ageniei "Moldsilva", structurii i efectivului-
limit ale aparatului central al acesteiaAgenia Moldsilva
ntreprinderi
silvice -16
ntreprinderi
silvo-cinegetice - 4
Rezervaii
naturale - 4
ICAS
Ocoale silvice 74
Sectoare silvice -187
Cantoane - 1068
169

Anexa 3.1.8

Fig. 3.1.8. Structura de guvernare a sectorului silvic naional
Sursa: Elaborat de autor n baza Legii nr. 87 din 21.06.96 Codul silvic.


Parlamentul
Guvernul
Ministerul Mediului
Agenia
Moldsilva

APL
IES
Deintorii de terenuri, inclusiv APL
170

Anexa 3.2.1
Tabelul 3.2.1. Analiza costurilor de ntreinere a fondului forestier gestionat de Agenia Moldsilva, anul 2012

Indicatori
Unitate de
msur
Cantitate Indice unitar
Costul
capitalizat, mil lei
%
Suprafaa total, ha 336541,3
inclusiv: acoperit cu pduri ha 302235,2
Cheltuielile de ntreinere a fondului forestier gestionat:
anuale mii lei 263704,00
capitalizate (r=0.02) 13185,20 28,08
Costul de oportunitate al rezervelor de lemn: pe un ha*) lei/ha 53267,92
pe suprafa acoperit cu pduri 302235,2 53267,92 16099,44 34,28
Productivitatea agriculturii (anual)**) lei/ha 6305,00
Costul de oportunitate al atragerii terenului
forestier n agricultura:
anual mii lei 336541,3 6305,00
capitalizat (r=0.12) mii lei 17682,44 37,64
Costul total de ntreinere a fondului forestier gestionat: 336541,3 46967,08 100
per hectar, total mii lei/ha 138,55
per hectar, anual lei/ha 2791
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor Ageniei Moldsilva, www.moldsilva.gov.md
*) rezervele totale de lemn - 124 m3/ha,
venituri din realizarea masei lemnoase 206 778,13 mii lei,
volumul total al masei lemnoase realizate - 481348,42 m
3

preul mediu efectiv al lemnului realizat 429,58 lei/m
3
.
Sursa: Biroul Naional de Statistic (2012) , www.statistica.md
**) terenurile agricole - 2498,3 mii ha,
incl. vegetal - 15751,0 mil lei
producia agricol - 22619,0 mil lei.
171

Anexa 3.2.2
Tabelul 3.2.2. Analiza indicatorilor financiar-economici
ai Ageniei Moldsilva n perioada anilor 2008-2012

Indicii
Unitatea
de
msur
Anii
2008 2009 2010 2011 2012
I.Veniturile mii lei 181731,8 156588,9 177521 215189 249160
inclusiv:
n silvicultur mii lei 136604,7 127556,5 152824,3 187893,9 224322
de la activitatea auxiliar-
industrial
mii lei 45127,1 29032,4 24696,7 27295,1 24838
2.Profitul net mii lei 8326 19761,1 3842 4592,1 13066,1
inclusiv:
a)de la activitatea operaional mii lei -52702,7 -16425 1024,5 -10164,9 662,4
din ele
n silvicultur mii lei -53838,3 -16372,5 5208,7 -9346,1 2632,9
n activitatea auxiliar-industrial mii lei 1135,6 -52,5 4184,2 -818,8 -1970,5
b)profit de la activitatea
financiar
mii lei 61302 36625,1 13028,3 15261,2 15480,5
inclusiv:
Alocaii bugetare mii lei 54290,8 28168,2 8000 8617,6 5000
3.Cheltuieli n total, inclusiv mii lei 258839,5 196004,2 191106,5 240258,3 263704,2
cheltuieli n silvicultur mii lei 207442,7 163014,1 162633,9 210376,3 236602
cheltuieli n activitatea auxiliar-
industrial
mii lei 51396,8 32990,1 28472,6 29882,0 27102,2
4. Fondul de salarizare total mii lei 113742,1 92010,1 100049,1 129010,6 139613,2
inclusiv:
n silvicultur mii lei 97381,6 81132,3 88707,5 116702,1 127998,7
n activitatea auxiliar-
industrial
mii lei 16360,5 10877,8 10363,6 9641,1 8394,6
5.Efectivul de personal pers 5619 4683 4356 4190 4174
inclusiv:
n silvicultur pers 4845,5 4160 3909 3824,5 3868
n activitatea auxiliar-
industrial
pers 773,5 523 447 365,5 303
6.Salariul mediu lunar lei 1687 1637 1895 2513 2725
inclusiv:
n silvicultur lei 1675 1625 1891 2543 2758
n activitatea auxiliar-
industrial
lei 1763 1733 2198 2300
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor Ageniei Moldsilva, www.moldsilva.gov.md

172

Anexa 3.2.3

Tabelul 3.2.3. Suprafaa terenurilor fondului forestier gestionat de Agenia Moldsilva,
repartizat pe entiti silvice subordonate
Nr.
Denumirea
ntreprinderii silvice de stat
Suprafa total a
fondului forestier
gestionat, ha
Suprafa
acoperit cu
pduri, ha
1
S Bli 11979 9970
2 S Clrai 20014,3 19341,5
3 S Chiinu 16644,6 14950,2
4 SC Cimilia 10562 9774
5 S Comrat 12255 8677
6 S Edine 24928 23285
7 S Glodeni 15086 13589,2
8 S Hnceti-Silva 34067,2 31825
9 S Iargara 11966 8710,8
10 S Nisporeni-Silva 13871,4 13350,1
11 S Orhei 23703 22200
12 S Silva-Sud,Cahul 18085,9 14770
13 S Silva-Centru,Ungheni 13074 11925,6
14 S Soroca 15399 14395
15 SC Streni 12851 12501,1
16 S oldneti 15042 13597
17 S Teleneti 10805,2 9837,9
18 S Tighina 23411,6 19919,2
19 SC Sil-Rzeni 7337 7105
20 SC Manta-V 7303,1 6593
21 R.N.Codrii 5177 5073,7
22 R.N.Pdurea Domneasc 5736 4973
23 R.N Plaiul Fagului 5552 5358,8
24 R.N.Prutul de jos 1691 513,1
25. Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice - -

Total 336541,3 302235,2

Sursa: Materialele amenajamentului silvic, anul 2010,
www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md
173

Anexa 3.2.4
Tabelul 3.2.4. Volumul realizrii produselor lemnoase, anul 2012


Volumul, m3 Preul pe unitate, lei/m3 Suma, lei
Producia lemnoas, total 481348,42 429,58 206778133,05
Lemn lucru 19518,18 933,69 18223982,29
Lemn tehnologic 12786,97 591,36 7561676,14
Lemn de foc 399763,87 438,06 175122166,15
Alt producie lemnoas 49279,4 119,12 5870308,47
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor Ageniei Moldsilva, www.moldsilva.gov.md
174

Anexa 3.2.5

Tabelul 3.2.5. Totalul veniturilor i cheltuielilor n cadrul ramurii silvice, anul 2012

Sursa: Elaborat de autor n baza datelor Ageniei Moldsilva, www.moldsilva.gov.md

Planificat, mii lei Efectiv, mii lei
Veniturile 255173.3 249160.0
n silvicultur 226242.8 224322.0
de realizare a produciei 224341.0 207422.01
alte venituri in silvicultura
1901,8

6783,8
Alte venituri 507.1 2903414.6
n activiti auxiliar industriale 28423.4 22866.9
Alocaii bugetare 5000.0 5000.0
Total general cheltuieli de producie 255880.9 263704.2
Total cheltuieli n silvicultur 2299965.1 236602.0
Cheltuieli administrative n silvicultura 47642.9 50767.3
Amenajarea pdurilor 5942.6 5691.8
Monitoringul forestier 331.1 395.9
Lucrri tiinifice 1882.8 1695.4
Lucrri de paz i protecie a pdurii,
gospodria de vntoare
74404.3 78262.9
Paza pdurii 59094.1 62455.1
Total cultura pdurilor 38226.9 32471.0
Regenerarea pdurii 28994.3 23470.3
regenerarea pdurii, ha 7212 5015
Extinderea fondului forestier 9516.0 6487.2
extinderea fondului forestier, ha
Creterea materialului sditor 7925.3 7433.0
materialul sditor, mii buc 26469 17887
Lucrri silvice 55426.0 51765.8
tierile total, m.c. 498410 501071
Alte consumuri 374.0 466.8
Total cheltuieli producia auxiliar 25915.8 27102.2
Fondul de salarizare total 138017.1 138621.3
Efectivul de personal 4645.5 4160.0

175

Anexa 3.2.6
Tabelul 3.2.6. Veniturile ntreprinderilor silvice obinute de la realizarea produselor nelemnoase ale pdurii,
folosinelor silvice accesorii etc., anul 2012

Denumirea
ntreprinderii
de stat
Suprafa
total a
fondului
forestier
gestionat, ha
Suma veniturilor, mil lei
Recoltarea
fructelor i
pomuoa-
relor de
pdure
Plante i
materie
prim
medicinal
Recoltarea
fnului
Recoltarea
pomilor de
crciun
Apicultura
Arenda
terenurilor a
fondului
forestier n
scopuri de
recreere i/sau.
Gospodria
cinegetic
Total
venituri
S Bli 11979 0,22 0,10 0,01 0,317 0,647
S Clrai 20014,3 0,22 0,14 0,01 0,01 0,0556 0,4356
S Chiinu 16644,6 0,04 0,04 4,34 4,420
SC Cimilia 10562 0,20 0,00 0,02 0,0459 0,2659
S Comrat 12255 0,00 0,00 0,012 0,012
S Edine 24928 0,00 0,00 0,02 0,08 0,03 0,304 0,434
S Glodeni 15086 0,85 0,09 0,02 0,07 0,03 0,0289 1,0889
S Hnceti-
Silva
34067,2 0,00 0,07 0,03 0,01 0,202 0,312
S Iargara 11966 0,21 0,00 0,045 0,255
S Nisporeni-
Silva
13871,4 0,18 0,12 0,0187 0,3187
S Orhei 23703 0,36 0,20 0,931 1,491
S Silva-Sud,
Cahul
18085,9 0,18 0,02 0,03 0,01 0,095 0,335
176

Continuare Anexa 3.2.6
S Silva-
Centru,
Ungheni
13074 0,30 0,11 0,108 0,518
S Soroca 15399 0,24 0,00 0,01 0,0929 0,3429
SC Streni 12851 0,12 0,09 0,01 1,77 1,99
S oldneti 15042 0,11 0,07 0,0047 0,1847
S Teleneti 10805,2 0,21 0,17 0,00 0,38
S Tighina 23411,6 0,38 0,00 0,04 0,01 0,367 0,797
SC Sil-Rezeni 7337 0,17 0,00 0,01 0,01 1,14 1,33
SC Manta-V 7303,1 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00 0,05
R.N.Codrii 5177 0,00 0,00 0,00
R.N.Pdurea
Domneasc
5736 0,02 0,03 0,01 0,00 0,060
R.N. Plaiul
Fagului
5552 0,3 0,06 0,01 0,00 0,370
Total 336541,3 4,3 1,31 0,12 0,30 0,14 9,89 16,06
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor Ageniei Moldsilva, www.moldsilva.gov.md
177

Anexa 3.2.7
Tabelul 3.2.7. Media ponderat de acumulri CO
2
, realizate de diferite specii forestiere i categorii de vegetaie, t/ha/an
(total fondul forestier naional)
Grupuri de
specii
Quercus
spp.
Carpinus
Fraxinus
spp.
Acer
spp.
Ulmus
spp.
Tilia
spp.
Salix
spp.
Pinus
spp.
Populus
spp.
Robinia
spp.
Alte
specii
Total
Media
ponderata
Aria, mii ha 155,4 12,1 21,0 4,1 3,9 3,5 2,4 6,9 7,1 148,0 10,1 374,5 -
Acumulri
CO2,
t/ha/an
7,7 8,8 7 5,4 6,2 5,4 7,3 4,7 10,7 8,4 4,1 - 7,8
Acumulri
totale CO2,
t/an
1196580,0 106480,0 147000,0 22140,0 24180,0 18900,0 17520,0 32430,0 75970,0 1243200,0 41410,0 2925810,0 -

Media ponderat de acumulri CO
2
,realizate de diferite specii forestiere i categorii de vegetaie, t/ha/an
(fondul forestier gestionat de Agenia Moldsilva)
Grupuri de
specii
Quercus
spp.
Carpinus
Fraxinus
spp.
Acer
spp.
Ulmus
spp.
Tilia
spp.
Salix
spp.
Pinus
spp.
Populus
spp.
Robinia
spp.
Alte
specii
Total
Media
ponderata
Aria, mii
ha
155,4 12,1 21,0 4,1 3,9 3,5 2,4 6,9 7,1 75,9 10,1 302,4 -
Acumulri
CO2,
t/ha/an
7,7 8,8 7 5,4 6,2 5,4 7,3 4,7 10,7 8,4 4,1 - 7,7
Acumulri
totale CO2,
t/an
1196580,0 106480,0 147000,0 22140,0 24180,0 18900,0 17520,0 32430,0 75970,0 637560,0 41410,0 2320170,0 -
Sursa: Talmaci I., Taranu M., Scorpan V. Emisii/sechestrri de GES in cadrul sectorului Utilizarea terenurilor, schimbri in utilizarea terenurilor si
gospodria silvica in Republica Moldova in perioada 1990-2005. Chiinu, Revista Mediul Ambiant, nr. 2 (38),2008, pag. 42-46.
178

Anexa 3.2.8
Tabelul 3.2.8. Coeficieni de protecie
Codul
grupei,
subgrupei
i categoriei
funcionale
Denumire grupei, subgrupei i categoriei funcionale
Tipul de
categorii
funcionale
Suprafaa,
ha
Coeficientul
de importan.
ecologic
Grupa I. Pduri cu funcii speciale de protecie
1.1 Subgrupa 1. Pduri cu funcii speciale de protecie apelor 9589,08
1.1A
Pduri situate n perimetrul de protecie a izvoarelor i surselor de ap mineral,
potabil i industrial
II 325,9 4.0
1.1B Pduri situate pe versanii rurilor, ruleelor, lacurilor i a altor bazine acvatice II
1.1C Pduri situate n albia major de protecie a malurilor r. Prut i fl. Nistru II 470,5 4.0
1.1D Pduri situate n luncile r. Prut i fl. Nistru II
1.1H
Benzile de pdure constituite din uniti amenajistice ntregi, din jurul izvoarelor
captate pentru alimentare cu ap a pstrvriilor sau situate pe versanii direci ai
pstrvriilor, n cazul n care este periclitat stabilitatea izvoarelor sau exist
pericolul inundrii pstrvriilor prin scurgerea apelor fluviale de pe versani.
Benzile de pdure respective se stabilesc prin studii de specialitate ntocmite cu
ocazia reamenajrii pdurilor sau separat i se aprob de ministerul silviculturii
II 97,1 4.0
1.1I Jnepeniurile din jurul golurilor alpine II 8695,58 4.0
1.2 Subgrupa 2. Pduri cu funcii speciale de protecie a terenurilor i solurilor 162 163,9
1.2A
Pduri situate pe terenuri cu eroziune n adncime i pe terenuri cu nclinare mai
mare de 20
0

II 7467,6 4.0
2A4A 39,6
2A2E 57,6
2A4B 8,4
1.2B
Pduri constituite pe terenuri din parcele ntregi, limitrofe drumurilor publice de
interes deosebit i cilor ferate
II 4433,3 4.0
179

Continuare Anexa 3.2.8
1.2C
Pduri de salcm situate pe terenuri cu substraturi litologice vulnerabile la
eroziuni i alunecri, cu pant pn la 15
0

IV (III) 1.0
1.2D
Pduri situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni i
alunecri, cu pant pn la 20
0

III (IV) 1.0
1.2E Plantaii forestiere situate pe terenuri degradate II 93271,08 4.0
2E4I 91,7
2E5L 107,1
1.2I
Pdurile situate pe terenurile cu nmltinare permanent, de pe terase, lunci
interioare, lunca i delta
II 12,0 4.0
1.2L
Pdurile situate pe terenuri cu substraturi litologice foarte vulnerabile la eroziuni
i alunecri, cu pante cuprinse pn la limitele indicate la punctul 2A
IV 56675,6 1.0
1.3
Subgrupa 3. Pduri cu funcii speciale de protecie contra factorilor climatici i
industriali duntori
2188,5
1.3A
Pduri situate n zona de step, cele de la limita dintre step i silvostep i pduri
situate n zonele cu echilibru climatic fragil
II 4.0
1.3B
Trupuri de pdure dispersate cu suprafee sub 50 ha situate n zona colinar i de
cmpie
II 4.0
1.3C
Pduri care ndeplinesc funcii de protecie a mediului nconjurtor, de mare
importan pentru ameliorarea factorilor climatici, asanarea (purificarea)
atmosferei i protejarea sntii populaiei
III (II) 1182,3 3.0
1.3L Jnepeniurile i raritile naturale din subalpin II 941,4 4.0
3L5L 64,8
1.4 Subgrupa 4. Pduri cu funcii speciale de recreere 78355,27
1.4A Pduri - parc i alte pduri de recreere de intensitate funcional foarte ridicat II 24022,74 4.0
1.4B
Pduri din jurul oraelor, municipiilor i a altor localiti, precum i pdurile
situate n perimetrul construibil al acestora
III 36173,14 3.0
1.4C
Pduri din jurul staiunilor balneoclimaterice i sanatoriilor, de intensitate
funcional foarte ridicat (situate n preajm i a doua zon de protecie)
II 400,9 4.0
1.4D
Pduri constituite din parcele ntregi situate de-a lungul cilor de comunicare
turistice de importan deosebit
III (II) 3.0

180

Continuare Anexa 3.2.8
1.4E
Pduri din jurul monumentelor de cultur arheologic, de o mare importan
istoric i estetic
II 4.0
1.4J Pduri de interes cinegetic deosebit II 9045,4 4.0
1.4I Pdurile de interes cinegetic deosebit, stabilite de ministerul silviculturii IV 8513,6 1.0
1.4F
Benzile de pdure din jurul hotelurilor, motelurilor, cabanelor turistice,
kampingurilor i taberelor de pioneri cu caracter permanent, cu o suprafa de
pn la 50 ha
II 199,5 4.0
1.5
Subgrupa 5. Pduri cu funcii speciale de interes tiinific i de conservare a
genofondului i ecofondului forestier superior
49938,37
1.5A
Parcuri naionale ce cuprind spaii naturale reprezentative fondului forestier,
diverse peisaje geografice, obiective i complexe naturale, specii floristice i
faunistice autohtone destinate conservrii genofondului i ecofondului forestier
II, I (0) 6,4 5.0
1.5B
Rezervaii tiinifice ce includ suprafee de teren din cadrul fondului forestier, de
ntinderi variate destinate cercetrilor tiinifice de specialitate i conservrii
fondului genetic autohton, conservrii biodiversitii i elaborrii bazelor
tiinifice de protecie a mediului
I (0) 5.0
1.5C
Rezervaii naturale ce cuprind suprafee de teren i de ape din cadrul fondului
forestier destinate conservrii unor medii de via, a genofondului i ecofondului
forestier, precum i restabilirii unor componente ale naturii avnd ca scop
meninerea echilibrului ecologic
I (0) 24264,54 5.0
5C2A 472,3
5C4I 3,1
5C5K 6,3
1.5D
Pduri - parcele sau pri de parcele, constituite ca uniti amenajistice distincte n
care sunt amplasate suprafee experimentale pentru cercetri silvice de lung
durat
I (0) 1628,1 5.0
5D2A 49,1
1.5E
Rezervaii peisajistice n care sunt cuprinse asociaii de vegetaie din cadrul
fondului forestier prin care se urmrete conservarea naturii
I 18556,34 5.0
5E5H 33,7
181

Continuare Anexa 3.2.8
1.5F
Monumente ale naturii, reprezentnd asociaii sau specii de plante i animale pe
cale de dispariie, arbori seculari, fenomene geologice unice, precum i locuri
fosilifere de pdure din cadrul fondului forestier
I 1312,2 5.0
1.5G
Pduri seculare de valoare deosebit, precum i poriuni de pdure constituite din
specii forestiere rare
I 29,9 5.0
1.5H
Rezervaii semincere destinate producerii de semine forestiere i conservrii
genofondului forestier
I 702,4 5.0
1.5I
Zone de pdure destinate ocrotirii unor specii rare din fauna indigen sau
colonizat
I 351,1 5.0
1.5J Parcuri dendrologice i arboretumuri I 23,1 5.0
1.5K
Pduri din zonele de protecie a componentelor (rezervaii i monumente naturale)
fondului ariilor naturale protejate de stat
III (II) 12,6 3.0
1.5L
Pdurile constituite n zone de protecie (zone tampon) a rezervaiilor din
parcurile naionale i a altor rezervaii
III 2487,2 3.0
TOTAL 302235,2
Sursa: Elaborat de autor n comun cu specialitii ICAS.

182

Anexa 3.2.9
Tabelul 3.2.9. Numrul de vizitatori n Rezervaiile Naturale, anii 2010-2012

Denumirea
indicatorului
RNS Pdurea Domneasc RNS Plaiul Fagului RNS Codrii Total
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Suma colectat, lei 5505 6550 8685 30155 29590 24154 27309 23418 23834 62969 59558 56673
Numrul de turiti,
pers.
3000 4500 6000 903 876 871 2363 2163 2149 6266 7539 9020
Numrul de excursii 115 99 113
pers/exc 21 22 19

Sursa: Elaborat de autor n baza datelor Ageniei Moldsilva, www.moldsilva.gov.md
183

Anexa 3.2.10
Tabelul 3.2.10. Activitatea turistic n Republica Moldova

Categoria de turism
Numrul de vizitatori, persoane
Numrul de zile turist
Total
din care
Turiti Excursioniti
Turism intern 35594 27224 8370 274342
Turism internaional 126160 124483 1677 974418
Turism receptor 8956 7581 1375 28249
din care: agrement, recreere, odihna
5438 4063 1375 12820
inclusiv de vizitare a obiectelor vitivinicole
1339 602 737 1386

Sursa: http://www.turism.gov.md
184

Anexa 3.2.11
Tabelul 3.2.11. Dinamica principalelor specii de vnat din fondul cinegetic gestionat de Agenia Moldsilva
Denumirea
speciilor
Anii de referin
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Cerb 385 426 416 403 436 450 500 580 578 544 530 567 486 506 529 406
Cprior 2801 3007 3664 3407 3384 3800 4200 3700 4200 3761 4008 3782 3404 3665 4081 4864
Mistre 1282 2215 2691 1897 2110 2430 2600 1500 1700 1551 1768 2167 2086 2054 2143 1695
Sursa: www.moldsilva.gov.md/Fondul-forestier-national/Resursele-cinegetice.

185

Anexa 3.2.12

Tabelul 3.2.12. Repartizarea pe entitile silvice a suprafeelor cu perdele forestiere destinate
reabilitrii n cadrul proiectului P118518 Agricultura competitiv n Moldova
Nr. Entitatea silvic Numrul
primriilor
participante
Numrul de
perdele
forestiere
Suprafaa
examinat, ha
Suprafaa
pentru
plantare, ha
1 S SC Cimilia 14 124 231,07 132,6
2 S S Comrat 14 143 366,46 329,8
3 S S Chiinu 6 159 180,2 202,5
4 S S Iargara 9 169 360,51 281,5
5 S S Hnceti-
Silva
10 222 332,97 320,8
6 S SC Manta-V 3 54 103,64 106,5
7 S S Tighina 12 266 487,46 400,2
8 S SC Sil-Rzeni

6 96 152,04 193,4
9 S S Silva-
SudCahul
10 131 355,87 232,2
Total 84 1364 2570,22 2199,4
Sursa: Elaborat de autor n baza materialelor Ageniei Moldsilva:
www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md186

Anexa 3.2.13
Tabelul 3.2.13. Obiectele fondului ariilor naturale protejate de stat
Nr.
d/o
Denumirea categoriilor de arii
protejate
Numrul
obiectelor
Suprafaa
ocupat, ha
Ponderea
din
fondul
forestier,
%
Tota
l
Fondul
forestie
r
Total Fondul
forestie
r
1
Rezervaii tiinifice 5 5 19378 19378 100
2
Parcuri naionale 1 1 33792 18551 55
3
Monumente ale naturii 130 32 2907 785 27
a) geologice i paleontologice 86 20 2682 660 24,6
b) hidrologice 31 0 100 0 0
c) botanice 13 12 125 125 99,8
4
Rezervaii naturale 63 60 8009 7791 97,3
a) silvice 51 51 5001 5001 100
b) de plante medicinale 9 8 2796 2740 98
c) mixte 3 1 212 50 23,6
5
Rezervaii peisagistice 41 40 34200 32804 95,9
6
Rezervaii de resurse 13 4 523 478 91,4
7
Zone umede de importan
internaional*
3 3 94706 13727 14,5
8
Arii cu management multifuncional 32 0 1030 0 0
9
Grdini dendrologice 2 0 104 0 0
10
Monumente de arhitectur peisajer 20 0 194 0 0
11
Grdini Zoologice 1 0 20 0 0
Total
308 145 205779 102091 49,6
Not: * Zonele umede de importan internaional includ diferite categorii de terenuri, inclusiv
din cadrul fondului forestier
Sursa: Raportul privind starea sectorului forestier din Republicii Moldova,
perioada 2006-2010 Chiinu, Agenia Moldsilva, 2011. pag.45.
.
187

Anexa 3.3.1
Tabelul 3.3.1. Suprafaa terenurilor degradate
conform Cadastrului Funciar la 01.01.2011
Nr.
d/o


Raioanele
2011

puni,
fnee, ha
Alte terenuri

Total, ha
inclusiv
Rpi, ha Alunecri,
ha
1 Anenii Noi 6680 1929 67 280
2 Basarabeasca 4385 465 105 75
3 Briceni 6296 1414 60 542
4 Cahul 9486 2554 335 91
5 Cantemir 9678 2600 321 423
6 Clrai 6990 4120 643 3470
7 Cueni 12953 2358 467 409
8 Cimilia 11008 984 327 466
9 Criuleni 4434 1670 90 195
10 Dondueni 8295 1334 42 534
11 Drochia 11555 1251 120 443
12 Dubsari 2234 385 48 18
13 Edine 9419 1943 80 54
14 Fleti 16901 2267 248 1281
15 Floreti 11053 2915 255 721
16 Glodeni 10166 1123 106 433
17 Hnceti 13400 4028 335 962
18 Ialoveni 6826 1836 393 951
19 Leova 10825 1579 187 259
20 Nisporeni 6497 2719 444 2269
21 Ocnita 6226 387 93 54
22 Orhei 12733 3576 1441 2040
23 Rezina 4888 2754 242 476
24 Rcani 11509 867 83 374
25 Sngerei 17504 2852 479 1108
26 Soroca 11661 1948 241 654
27 Streni 3043 5143 249 624
28 oldneti 4221 2154 255 270
29 tefan Vod 7007 1435 120 95
30 Taraclia 6111 1092 284 26
31 Teleneti 12422 3365 44 570
32 Ungheni 16218 1420 166 1203
33 mun. Chiinu 2603 1039 37 84
34 mun. Blti 601 25 3 1
35 UTA Gagauzia 17670 1784 506 123
Total 313498 69315 8916 21578
Sursa: Cadastrul Funciar General la 01.01.2011.


188

Anexa 3.3.2
Tabelul 3.3.2. Informaia despre terenurile degradate posibile de a fi acoperite cu vegetaie
forestier pentru implementarea HG nr.872 din 19.11.12

Nr.
d/o

Raionul,
Municipiul,
ATO
Gguzia

Suprafaa
total

APL

Private
Suprafaa
,
ha
Bonitatea Suprafaa
(ha)
Bonitatea
40 41-60 61 40 41-60 61
1 Anenii Noi 41,3 41,3 41,3 - - - - - -
2 Basarabeasca 165,35 165,35 165,35 - - - - - -
3 Briceni 4 4 3 1
4 Cahul - - - - - - - - -
5 Clrai 100,3 100,3 100,3 - - - - - -
6 Cantemir 9,43 9,43 - 9,43 - - - - -
7 Cueni 153,97 153,97 153,97 - - - - - -
8 Cimilia 488,18 448,04 448,04 - - 40,14 40,14 - -
9 Criuleni 17,27 17,27 17,27 - - - - - -
10 Dondueni 299,57 299,57 208,77 90,8 - - - -
11 Drochia 179,71 179,71 179,71 - - - - - -
12 Dubsari 365,6 365,6 305,23 60,37 - - - - -
13 Edine 67,4 67,4 37,32 30,08 - - - - -
14 Fleti 1857,3 1857,3 1857,3 - - - - -
15 Floreti 488,45 488,45 328,27 160,18 - - - - -
16 Glodeni 537,9 537,9 537,9 - - - - - -
17 Hnceti 607,4 587,55 468,91 114,31 4,33 19,85 19,85 - -
18 Ialoveni 165,22 165,22 159,92 5,3 - - - - -
19 Leova - - - - - - - - -
20 Nisporeni 127,32 127,32 125,32 2 - - - - -
21 Ocnia - - - - - - - - -
22 Orhei 307 307 307 - - - - - -
23 Rezina 182,47 182,47 182,47 - - - - - -
24 Rcani 124,39 124,39 124,39 - - - - - -
25 Sngerei 91,25 91,25 91,25 - - - - - -
26 oldneti 52,31 52,31 52,31 - - - - - -
27 Soroca 390,02 390,02 390,02 - - - - - -
28 tefan Vod 187,81 161,41 87,54 61,27 12,6 26,4 26,4 - -
29 Streni 26,5 26,5 - 26,5 - - - - -
30 Taraclia 1043 528 528 - - 515 465 50 -
31 Teleneti 542,18 390,84 390,84 - - 151,34 151,34 - -
32 Ungheni 2144,17 2144,17 471,4 1238,46 434,31 - - - -
33 Primria mun.
Chiinu
13,143 13,143 13,143 - - - - - -
34 Primria mun.
Bli
1,9 1,9 1,9 - - - - - -
35 ATO
Gguzia
- - - - - - - - -
Total 10781,813 10029,083 7778,143 1799,7 451,24 752,73 702,73 50
Sursa: Elaborat de autor n baza materialelor Ageniei Moldsilva:
www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md

189

Anexa 3.3.3
Tabelul 3.3.3. Informaia despre alte terenuri care urmeaz a fi acoperite cu vegetaie
forestier pentru implementarea HG nr.872 din 19.11.12
Suprafaa,
ha
Bonitate Suprafaa
(ha)
Bonitate
40 41-60 61 40 41-
60
61
1 Anenii Noi 83,67 83,67 83,67 - - - - - -
2 Basarabeasca - - - - - - - - -
3 Briceni 36,84 36,84 36,84 - - - - - -
4 Cahul 736,08 736,08 - 300,97 435,11 - - - -
5 Clrai - - - - - - - - -
6 Cantemir - - - - - - - - -
7 Cueni 141,78 141,78 113,05 24,8 3,93 - - - -
8 Cimilia 64,28 64,28 64,28 - - - - - -
9 Criuleni 16,86 16,86 16,86 - - - - - -
10 Dondueni - - - - - - - - -
11 Drochia - - - - - - - - -
12 Dubsari 72,3 72,3 68,8 3,5 - - - - -
13 Edine 110,83 110,83 23,01 1,72 86,1 - - - -
14 Fleti - - - - - - - - -
15 Floreti - - - - - - - - -
16 Glodeni 602,36 602,36 602,36 - - - - - -
17 Hnceti 50,77 50,77 23,93 26,84 - - - - -
18 Ialoveni 448,21 448,21 419,83 28,38 - - - - -
19 Leova - - - - - - - - -
20 Nisporeni - - - - - - - - -
21 Ocnia - - - - - - - - -
22 Orhei - - - - - - - - -
23 Rezina 112,35 112,35 78,35 34 - - - - -
24 Rcani 53,11 53,11 50,66 2,45 - - - - -
25 Sngerei 25,57 25,57 25,57 - - - - - -
26 oldneti - - - - - - - - -
27 Soroca - - - - - - - - -
28 tefan Vod 187,74 187,74 136,87 27,27 23,6 - - - -
29 Streni 1,8 1,8 - - 1,8 - - - -
30 Taraclia - - - - - - - - -
31 Teleneti 111,7 111,7 111,7 - - - - - -
32 Ungheni - - - - - - - - -
33 Primria mun.
Chiinu
23,213 23,213 23,213 - - - - - -
34 Primria mun.
Bli
27 27 27 - - - - - -
35 ATO Gguzia - - - - - - - - -
Total 2906,463 2906,46 1905,99 449,93 550,54
Sursa: Elaborat de autor n baza materialelor Ageniei Moldsilva:
www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md

190

Anexa 3.3.4
Tabelul 3.3.4. Informaia despre suprafaa zonelor de protecie a apelor rurilor
i bazinelor de ap care urmeaz a fi acoperite cu vegetaie forestier pentru
implementarea HG nr.872 din 19.11.12

Nr.
d/o

Raionul,
Municipiul,
ATO Gguzia

Suprafaa
total

APL

Private
Suprafaa,
ha
Bonitate Suprafaa
(ha)
Bonitate
40 41-60 61 40 41-60 61
1 Anenii Noi - - - - - - - - -
2 Basarabeasca 62,16 62,16 62,16 - - - - - -
3 Briceni - - - - - - - - -
4 Cahul 2238,7 2238,7 - 1141,51 1097,19 - - - -
5 Clrai - - - - - - - - -
6 Cantemir 320,69 320,69 - - 320,69 - - -
7 Cueni 202,99 202,9 179,41 23,58 - - - -
8 Cimilia - - - - - - - - -
9 Criuleni 0,62 0,62 0,62 - - - - -
10 Dondueni 17,36 17,36 17,36 - - - - - -
11 Drochia - - - - - - - -
12 Dubsari 55,89 55,89 55,89 - - - - - -
13 Edine 11,31 11,31 - - 11,31 - - - -
14 Fleti 184,23 184,23 - 184,23 - - - -
15 Floreti - - - - - - - - -
16 Glodeni 405 405 405 - - - - -
17 Hnceti 125,79 124,81 80,5 41,63 2,68 0,98 - - 0,98
18 Ialoveni 13,1 13,1 11 2,1 - - - - -
19 Leova 152,4 152,4 120,3 23,6 8,5
20 Nisporeni - - - - - - - - -
21 Ocnia - - - - - - - - -
22 Orhei 202 202 202 - - - - - -
23 Rezina 21,54 21,54 21,54 - - - - - -
24 Rcani 129,07 129,07 8,11 120,96 - - - - -
25 Sngerei 35,88 35,88 33,38 2,5
26 oldneti 2,67 2,67 2,67 - - - - - -
27 Soroca - - - - - - - - -
28 tefan Vod 26,19 26,19 12,53 5,04 8,62 - - -
29 Streni 5 5 5 - - - - - -
30 Taraclia 77 77 58 9 10 - - - -
31 Teleneti 47,97 47,97 26,97 20,3 0,7 - - - -
32 Ungheni

1279,8 1279,8 213,9 927,4 138,5 - - - -
33 Primria mun.
Chiinu
- - - - - - - - -
34 Primria mun.
Bli
- - - - - - - - -
35 ATO Gguzia - - - - - - - -
Total 5617,36 5616,38 1516,34 2501,85 1598,19 0,98 0,98
Sursa: Elaborat de autor n baza materialelor Ageniei Moldsilva:
www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md


191

Anexa 3.3.5
Tabelul 3.3.5. Informaia despre suprafaa total a terenurilor care urmeaz a fi acoperite cu
vegetaie forestier pentru implementarea HG nr.872 din 19.11.12

Nr.
d/o
Unitile
administrativ-
teritoriale
Terenuri degradate Fii forestiere protecie
a apelor rurilor i
bazinelor de ap
Suprafaa total
deinut de APL, ha
Total
terenuri, ha
Total, ha Suprafaa
deinut de
APL, ha
Suprafaa deinut
de proprietari
privai, ha
Alte terenuri
deinute de APL,
ha
1 Anenii Noi 41.3 41.3 0.0 83.7 0.0 125.0
2 Basarabeasca 165.4 165.4 0.0 0.0 62.2 227.5
3 Briceni 3.0 3.0 0.0 36.8 0.0 39.8
4 Cahul 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Clrai 100.3 100.3 0.0 0.0 0.0 100.3
6 Cantemir 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Cueni 154.0 154.0 0.0 113.1 179.4 446.4
8 Cimilia 488.2 448.0 40.1 64.3 0.0 552.5
9 Criuleni 17.3 17.3 0.0 16.9 0.6 34.8
10 Dondueni 208.8 208.8 0.0 0.0 17.4 226.1
11 Drochia 179.7 179.7 0.0 0.0 0.0 179.7
12 Dubsari 305.2 305.2 0.0 68.8 55.9 429.9
13 Edine 37.3 37.3 0.0 23.0 0.0 60.3
14 Fleti 1857.3 1857.3 0.0 0.0 0.0 1857.3
15 Floreti 328.3 328.3 0.0 0.0 0.0 328.3
16 Glodeni 537.9 537.9 0.0 602.4 405.0 1545.3
17 Hnceti 488.8 468.9 19.9 23.9 80.5 593.2
18 Ialoveni 159.9 159.9 0.0 419.8 11.0 590.8
19 Leova 0.0 0.0 0.0 0.0 120.3 120.3
20 Nisporeni 125.3 125.3 0.0 0.0 0.0 125.3
21 Ocnia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Orhei 307.0 307.0 0.0 0.0 202.0 509.0
23 Rezina 182.5 182.5 0.0 78.4 21.5 282.4
24 Rcani 124.4 124.4 0.0 50.7 8.1 183.2
25 Sngerei 91.3 91.3 0.0 25.6 33.4 150.2
26 oldneti 52.3 52.3 0.0 0.0 2.7 55.0
27 Soroca 390.0 390.0 0.0 0.0 0.0 390.0
28 tefan Vod 113.9 87.5 26.4 136.9 12.5 263.3
29 Streni 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0
30 Taraclia 993.0 528.0 465.0 0.0 58.0 1051.0
31 Teleneti 542.2 390.8 151.3 111.7 27.0 680.9
32 Ungheni 471.4 471.4 0.0 0.0 213.9 685.3
33 Primria mun.
Chiinu
13.1 13.1 0.0 23.2 0.0 36.4
34 Primria mun. Bli 1.9 1.9 0.0 27.0 0.0 28.9
35 ATO Gguzia 0.0 0.0 0.0 0.0 96.8 96.8Total
8480.8 7778.1 702.7 1906.0 1613.1 12000.0


Total terenuri degradate 10386,9

Total fii forestiere de
protecie a apelor
rurilor i bazinelor de
ap 1613,1

12000.0
Sursa: Elaborat de autor n baza materialelor Ageniei Moldsilva:
www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md
192

Anexa 3.3.6
Tabelul 3.3.6. Informaia despre terenuri degradate din cadrul unitilor administrativ-teritoriale

Nr.
d/o
Unitile administrativ-
teritoriale
Terenuri degradate, ha
Zone de protecie a
apelor rurilor i
bazinelor de ap, ha
Total terenuri, ha
1 Anenii Noi 125,0 0.0 125.0
2 Basarabeasca 165.4 62.2 227.5
3 Briceni 39,8 0.0 39.8
4 Cahul 0.0 0.0 0.0
5 Clrai 100.3 0.0 100.3
6 Cantemir 0.0 0.0 0.0
7 Cueni 867,1 179.4 446.4
8 Cimilia 552,4 0.0 552.5
9 Criuleni 34,2 0.6 34.8
10 Dondueni 208.8 17.4 226.1
11 Drochia 179.7 0.0 179.7
12 Dubsari 374 55.9 429.9
13 Edine 60,3 0.0 60.3
14 Fleti 1857.3 0.0 1857.3
15 Floreti 328.3 0.0 328.3
16 Glodeni 1140,3 405.0 1545.3
17 Hnceti 512,7 80.5 593.2
18 Ialoveni 579,7 11.0 590.8
19 Leova 0.0 120.3 120.3
20 Nisporeni 125.3 0.0 125.3
21 Ocnia 0.0 0.0 0.0
22 Orhei 307.0 202.0 509.0
23 Rezina 260,9 21.5 282.4
24 Rcani 175,1 8.1 183.2
25 Sngerei 116,9 33.4 150.2
26 oldneti 52.3 2.7 55.0
27 Soroca 390.0 0.0 390.0
28 tefan Vod 250,8 12.5 263.3
29 Streni 0.0 5.0 5.0
30 Taraclia 993.0 58.0 1051.0
31 Teleneti 653,8 27.0 680.9
32 Ungheni 471.4 213.9 685.3
33 Primria mun. Chiinu 36,3 0.0 36.4
34 Primria mun. Bli 28,9 0.0 28.9
35 ATO Gguzia 0.0 96.8 96.8
Total 10368,9 1613.1 12000.0
Sursa: Elaborat de autor n baza materialelor Ageniei Moldsilva:
www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md

193

Anexa 3.3.7
Tabelul 3.3.7. Dinamica preurilor la producia forestier (lei)
Producia forestier 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lemn de gater, m
3

Stejar 660 874 874 950 1222 993 1009 1666 1670 1676
Salcm 417 430 439 615 594 652 749 725 725 728
Carpen 444 410 440 450 473 546 511 909 909 909
Cire 582 662 670 780 861 939 958 1240 1250 1251
Tei 760 780 780 780 629 731 730 1073 1085 1091
Lemn pentru
construcie
353 372 405 420 545 583 663
710 710
711
Lemn tehnologic
(s/t) m
3

170 288 320 366 428 467 487
525 525
526
Lemn de foc (s/t) m
3
107 174 201 285 303 351 361 368 380 380
Puiei (pentru o mie)
Stejar 110 110 110 145 175 175 319 319 320 322
Salcm 85 85 85 110 130 130 237 237 238 237
Tei 250 250 250 325 390 390 710 710 712 712
Semifabricate p /
parchet, m
3
Stejar 1400 1523 2384 2400 2459 2239 2267 2561 2575 2575
Salcm 1250 1417 1933 2000 2250 2267 - - - -
Lemn tehnologic
ipca p/gard, m
3

Sp. tari 1069 1105 1226 1300 1475 1589 1792 1917 1930 1932
Sp. moi 651 1070 1160 1230 1262 1202 1780 1328 1335 1138
Parchet, m
2
79 100 100 117 130 137 137 138 138 138
Lzi, buc. 11 12 12 13 14 16 16 11 11 12
Cherestea, m
3

Tivita 1275 1337 1340 1528 1832 1664 1597 1961 1970 1975
Netivit 1075 884 1070 1105 1472 1331 1268 1560 1560 1565
Sursa: Elaborat de autor n baza materialelor Ageniei Moldsilva:
www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md
194

Anexa 3.3.8
Tabelul 3.3.8. Suprafaa preconizat mpduririi n perioada 2003-2020
i efectele economice ateptate pe fiecare raion i total pe republic
Nr.
d/o
Denumirea
raioanelor
administrative
Total
planificat
pentru
plantri, ha
Volumele de mas lemnoas posibile pentru
recoltare.
Venitul total
anual posibil
de cptat de
la suprafaa
plantat,
mii lei
(447,5 lei/ha)
Tierile de
ngrijire i
conducere
(0,62m
3
/ha)
Tierile de
produse
principale
(0,84m
3
/ha)
Volumul
total al
masei
lemnoase,
m
3

Volumul
total, m
3
Volumul
total, m
3
1 Anenii Noi 2689
1667,18 2258,76 3925,94 1203.3
2 Basarabeasca 1923
1192,26 1615,32 2807,58 860.5
3 Briceni 1855
1150,1 1558,2 2708,3 830.1
4 Cahul 3719
2305,78 3123,96 5429,74 1664.3
5 Cantemir 3207
1988,34 2693,88 4682,22 1435.1
6 Clrai 8734
5415,08 7336,56 12751,64 3908.5
7 Cueni 5208
3228,96 4374,72 7603,68 2330.6
8 Cimilia 4097
2540,14 3441,48 5981,62 1833.4
9 Criuleni 3618
2243,16 3039,12 5282,28 1619.1
10 Dondueni 3927
2434,74 3298,68 5733,42 1757.3
11 Drochia 2238
1387,56 1879,92 3267,48 1001.5
12 Edine 1955
1212,1 1642,2 2854,3 874.9
13 Fleti 3999
2479,38 3359,16 5838,54 1789.6
14 Floreti 3600
2232 3024 5256 1611.0
15 Glodeni 1965
1218,3 1650,6 2868,9 879.3
16
Hnceti 7636
4734,32 6414,24 11148,56 3417.1
17
Ialoveni 3319
2057,78 2787,96 4845,74 1485.3
18
Leova 3134
1943,08 2632,56 4575,64 1402.5
19 mun. Chiinu 525
325,5 441 766,5 234.9
20
Nisporeni 5877
3643,74 4936,68 8580,42 2630.0
21
Ocnia 1727
1070,74 1450,68 2521,42 772.8
22
Orhei 8351
5177,62 7014,84 12192,46 3737.1
23
Rezina 2921
1811,02 2453,64 4264,66 1307.1
24
Rcani 4053
2512,86 3404,52 5917,38 1813.7
25
Sngerei 4178
2590,36 3509,52 6099,88 1869.7
26
Soroca 3710
2300,2 3116,4 5416,6 1660.2
27
Streni 5309
3291,58 4459,56 7751,14 2375.8
28
oldneti 2273
1409,26 1909,32 3318,58 1017.2
29
tefan Vod 2993
1855,66 2514,12 4369,78 1339.4
30
Taraclia 1001
620,62 840,84 1461,46 447.9
31
Teleneti 4614
2860,68 3875,76 6736,44 2064.8
32
Ungheni 6332
3925,84 5318,88 9244,72 2833.6
33
UTA Gagauzia 7380 4575,6 6199,2 10774,8 3302.6
Sursa: Elaborat de autor n baza materialelor Ageniei Moldsilva:
www.moldsilva.gov.md, www.icas.com.md

195

196

197

198

199
200

DECLARAIE PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnatul, Platon Ion, declar pe rspunderea personal, c materialele prezentate n teza
de doctorat sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz
contrar, urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

PLATON Ion
______________________


03.03.2014


In
L
Do

Nu
Ti
Nu
Tipul
activ
nformaii
Nu
Loc de mu
omeniu o
E
pr
Funcia sa
Activiti si
umele i adres
ipul activitii
Funcia sa
Activiti si
umele i adres
activitii sau
vitate
Funcia sa
Activiti si

i personal
ume / Prenum
Adresa(
Telefon(oan
E-mail(ur
Data nate
S
unc vizat
cupaiona
Experien
rofesional
Perioad
au postul ocup
responsabilit
principa
sa angajatorul
i sau sectorul
activita
Perioad
au postul ocup
responsabilit
principa
sa angajatorul
u sectorul de
Perioad
au postul ocup
responsabilit

le

me
PLATO
(e) Str. C. B
MD-206
ne)
ri) platonmo
rii 26/05/19
ex masculin
t /
al
directo

a
l

da iunie, 20
pat director
i
ale
domeniu
lui autoritat
bd. tefa
tel.: + 37
tel.:+373
tel./fax:
de
ate
administ
da septemb
pat catedra
i
ale
asistent u
lui ASEM
Cpriana
activitate
da Ianuarie
pat economi
i analiza a
20
Curricu
ON Ion
Brncui, 110,
60, Chiinu (M
oldsilva1@ya
976
n
or general a
002 - prezent
general adjun
ul economic-fi
tea silvic cen
an cel Mare, 1
7322 27 00 03
322 27 23 06 (
+ 37322 27 7
trarea fonduri
brie 1999 - sep
Bnci i Burs
universitar / p
a, 59, Chiinu
e didactic
e 1999 - septe
ist
activitii econ
1
ulum Vita
ap. 113
Moldova)
ahoo.com, ion
adjunct, Ag
nct
inanciar
ntral Agenia
124, MD-2001
3 (direct)
(anticamera)
3 45
ilor forestier
ptembrie 200
se de Valori
prin cumul
u (Moldova)
embrie 2000
nomico-financ
ae
Mobi
.platon@mold
genia Mo
Moldsilva
1, Chiinu
i cinegetic, pr
02
ciare
il +37369111
dsilva.gov.md
oldsilva
roprietate pub
1406
d
blic de stat


202

principale
Numele i adresa angajatorului SRL Studinfobusiness, Chiinu (Moldova)
Tipul activitii sau sectorul de
activitate
turism, transport


Educaie i formare


Perioada septembrie 2005 - iulie 2008
Calificarea/diploma obinut Diplom de master
Master in Administrarea public
Direcia: Administrarea Public
Catedra: tiine administrative
Disciplinele principale studiate/
competenele profesionale
dobndite

Teza de master: Evoluia instituiilor de administrare local ale Moldovei n
sec.XIV-XVI
Numele i tipul instituiei de
nvmnt/furnizorului de
formare
Academia de Administrare Public pe lng Preedintele Republicii Moldova
Chiinu
Perioada septembrie 2006 - iulie 2007
Calificarea/diploma obinut Diplom de master
Master in management
Direcia: Management Public
Catedra: Economie i Management Public
Disciplinele principale studiate/
competenele profesionale
dobndite

Teza de master: Eficientizarea managementului financiar n domeniul silviculturii
din RM
Numele i tipul instituiei de
nvmnt/furnizorului de
formare
Academia de Administrare Public pe lng Preedintele Republicii Moldova
Chiinu
Perioada
Calificarea/diploma obinut

Discipline principale studiate/
competenele profesionale
dobndite
Numele i tipul instituiei de
nvmnt/furnizorul de formare
i) septembrie, 1993- iunie, 1998
Diplom de licen /
specialitatea finane i credit /
calificarea economist
ii) septembrie 2007- iunie 2010
doctorand, Specialitatea 08.00.05. Economie i management n
ramur
Academia de Studii Economice din Moldova
Chiinu
Aptitudini i
competene personale


Limba matern
Romna

Limbi strine cunoscute

Autoevaluare
nelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)
Ascultare Citire Participare la
conversaie
Discurs oral
rusa
C1
Utilizator
experimentat
C1
Utilizator
experimentat
C1
Utilizator
experimentat
C1
Utilizator
experimentat
B2
Utilizator
independent
engleza
B2
Utilizator
independent
B2
Utilizator
independent
B1
Utilizator
independent
B1
Utilizator
independent
B1
Utilizator
independent
franceza
C1
Utilizator
independent
C1
Utilizator
independent
B2
Utilizator
independent
B2
Utilizator
independent
C1
Utilizator
independent

203

Competene i abiliti sociale mobilizare de sine i a echipei, soluionare de probleme, aplanare de conflicte,
comunicare eficient.

Competene i aptitudini
organizatorice
abiliti de lucru cu informaia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiz i
sintez, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare,
creativ

Competene i aptitudini de
utilizare a calculatorului
Microsoft Office (Word, Excel, Acces, Microsoft Outlook, Power Point),
Microsoft Outlook
1 C, Photoshop, Internet

Alte competene i aptitudini respect fa de oameni, spirit de iniiativ, diplomaie, creativitate, flexibilitate,
disciplin, responsabilitate, rezistent la efort, tendin spre dezvoltare profesional
continu.

Permis de conducere B