Sunteți pe pagina 1din 5

LOTURI DE AJUTOR UMANITAR DESTINAT GESTIONARII FLUXULUI DE REFUGIAȚI, RECEPȚIONATE DE CĂTRE MS

DISTRIBUIREA - conform dispozițiilor


DONATOR DESCRIEREA LOTULUI VALOAREA FACTURATĂ VALUTA DATA
NR Ministerului Sănătății
Conform Dispoziției MS nr. 182-d din
04.03.2022 au fost distribuite către cinci
1 AO Max Face Posibil medicamente, consumabile 49081.58 MDL 2.03.2022
prestatori de servicii de asistență medicală
primară
Conform dispozițiilor MS au fost distribuite
Organizația Mondială a la 17 prestatori de servicii de asistență
2 truse medicale de urgență - 972 Kg 9 268.21 USD 3.03.2022
Sănătății medicală primară, patru spitale și un centru
de plasament

Conform dispozițiilor MS bunurile au fost


medicamente, dispozitive medicale și
3 Ambasada Indiei în Romania 32 772.18 USD 9.03.2022 distribuite Ministerului Muncii și Protecției
consumabile, truse pentru igienă
Sociale, cinci spitale municipale și patru
spitale raionale
LeMa'anam (Physicians for Pentru necesitățile echipelor medicale
4 medicamente, consumabile medicale - 4000 kg 75 000 USD 12.03.2022
Holocaust Survivors), Israel internaționale
Conform Dispoziției MS nr. 220-d din
insulină: Admelog flacon 10 ml N1 - 838 cutii,
17.03.2022 insulina a fost distribuită la 41
5 United Hatzalah, Israel Lantus solostar pen 3 ml N5 - 1000 cutii 42 740.42 EUR 15.03.2022
de prestatori de servicii de asistență
medicală primară
Conform Dispoziției MS 241-d din
22.03.2022 bunurile au fost distribuite către
Emergency ONG ONLUS, un centru de plasament temporar pentru
medicamente (178 AMB)
6 Italia 10000 EUR 15.03.2022 persoane cu dizabilități (adulte) și un centru
de plasament pentru persoane vârstnice și
persoane cu dizabilități, ambele din r-nul
Dubăsari, com. Cocieri
Pentru necesitățile echipelor medicale
7 IsraAID, Israel truse și cutii complete pentru prim ajutor 16380 ILS 15.03.2022
internaționale
paturi și pleduri de călătorie: ajutor umanitar - Pentru necesitățile echipelor medicale
8 IsraAID, Israel 14750 EUR 15.03.2022
500 buc internaționale
pansamente medicinale-42,6 kg,vată-20 amb ,
mănuși din cauciuc-1500 per, instrumente si Pentru necesitățile echipelor medicale
9 IsraAID, Israel 3 949.44 GBP 15.03.2022
aparate pentru medicină-13,35 kg, termometre- internaționale
50buc , metru-5 buc
truse medicale de urgență, Conform dispozițiilor MS bunurile au fost
Organizația Mondială a truse de prim ajutor, teste rapide COVID-19 - distribuite către patru spitale raionale, un
10 797 480.80 USD 16.03.2022
Sănătății 8389 kg spital republican și în regiunea
transnistreană și Ucraina

Conform dispozițiilor MS bunurile au fost


World Hope International, S.U.
11 consumabile medicale - 3474 kg 25000 USD 16.03.2022 distribuite la 27 de prestatori de servicii de
A
asistență primară și cinci spitale municipale

LeMa'anam (Physicians for Pentru necesitățile echipelor medicale


12 medicamente, consumabile medicale - 31 kg 8 450 USD 17.03.2022
Holocaust Survivors), Israel internaționale

Departamentul Federal pentru


Pentru necesitățile echipelor medicale
13 Afaceri Externe al antibiotice și consumabile medicale - 138,35kg 13 714.21 CHF 18.03.2022
internaționale
Confederației Elvețiene
ventilatoare multifuncționale - 5 un.,
Conform dispoziției MS nr. 230-d din
concentratoare de oxigen - 15 un.,
Pharmacie Humanitaire 18.03.2022 bunurile au fost distribuite
14 medicamente, consumabile medicale, 40 000 EUR 18.03.2022
Internationale, Franța Ministerului Muncii și Protecției Sociale și
echipament de protecție personală etc. (total -
Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății
850kg)
Ministerul Pentru Europa și Repartizate conform Dispoziției MS nr. 304-
15 generatoare de curent alternativ - 6 buc. 33 000 EUR 20.03.2022
Afaceri Externe, Paris,Franța d din 07.04.2022

Organizația Mondială a
16 truse de prim ajutor (rucsacuri) - 92 kg 7 018.5 USD 21.03.2022 În proces de distribuire
Sănătății

Conform dispozițiilor MS bunurile au fost


World Hope International, S.U.
17 consumabile medicale - 3957 kg 13 000 USD 21.03.2022 distribuite către șase spitale republicane,
A
patru spitale municipale și un spital raional
Conform Dispozitiei MS nr. 351 din
World Hope International, S.U.
18 consumabile medicale - 2705 kg 9 000 USD 21.03.2022 15.04.2022 bunurile au fost transmise către
A
regiunea transnistreană
World Hope International, S.U.
19 consumabile medicale - 4110 kg 13 000 USD 21.03.2022 În proces de distribuire
A
World Hope International, S.U.
20 consumabile medicale - 4655,70 kg 13 000 USD 21.03.2022 În proces de distribuire
A
World Hope International, S.U.
21 consumabile medicale - 4524,10 kg 13 000 USD 21.03.2022 În proces de distribuire
A
World Hope International, S.U.
22 consumabile medicale -3474,50 kg 10 000 USD 21.03.2022 În proces de distribuire
A
World Hope International, S.U.
23 consumabile medicale - 4500 kg 13 000 USD 21.03.2022 În proces de distribuire
A
World Hope International, S.U.
24 consumabile medicale - 4821,20 kg 13 000 USD 21.03.2022 În proces de distribuire
A
Ministerul Pentru Europa și Repartizate conform Dispoziției MS nr. 303-
25 generatoare de curent alternativ - 3 buc. 141 795 EUR 22.03.2022
Afaceri Externe, Paris,Franța d din 07.04.2022
Ministerul Pentru Europa și Repartizate conform Dispoziției MS nr. 303-
26 generatoare de curent alternativ - 4 buc. 174 102 EUR 22.03.2022
Afaceri Externe, Paris,Franța d din 07.04.2022
Ministerul Pentru Europa și Repartizate conform Dispoziției MS nr. 303-
27 generatoare de curent alternativ - 4 buc. 138 484 EUR 22.03.2022
Afaceri Externe, Paris,Franța d din 07.04.2022
Ministerul Afacerilor Interne,
Directoratul Național General Conform Dispoziției MS nr. 288-d din
50 unități de aparate pentru ventilație
28 pentru Managementul 584 550 EUR 23.03.2022 05.04.2022 dispozitivele medicale au fost
pulmonară
Dezastrelor, Budapesta, distribuite către 16 spitale
Ungaria
Ministerul Afacerilor Interne,
Directoratul Național General 20 de seturi de pompe pentru perfuzie Arcomed Conform Dispoziției MS nr. 288-d din
29 pentru Managementul Unique DOCS: 80 pompe cu seringi, 20 pompe 127 630.8 EUR 23.03.2022 05.04.2022 dispozitivele medicale au fost
Dezastrelor, Budapesta, volumetrice și 20 de suporturi distribuite către 20 de spitale
Ungaria
Conform Dispozitiei MS nr. 351 din
30 UNICEF medicamente CO Amoxiclav - 4500 unități 3 330 USD 24.03.2022 15.04.2022 bunurile au fost transmise către
regiunea transnistreană
Conform dispozițiilor MS bunurile au fost
medicamente AWD Periphery Kit Drug - 20 distribuite la 17 prestatori de servicii de
31 UNICEF 13 916.8 USD 24.03.2022
unități asistență primară din RM, în regiunea
transnistreană și Ucraina
medicamente AWD Periphery Kit Drug - 20 Conform dispoziției MS bunurile au fost
32 UNICEF 13 916.8 USD 24.03.2022
unități distribuite către un spital raional
monitoare pentru pacienți, cu accesorii – 240 Conform Dispoziției MS nr. 286-d din
unități; sisteme de monitorizare a pacienților, cu 04.04.2022 dispozitivele medicale au fost
Guvernul Regatului Țărilor de distribuite către 41 de spitale
33 accesorii – 20 unități; concentratoare de oxigen, 3 513 630.00 EUR 30.03.2022
Jos
cu accesorii – 250 unități; ultrasonografe, cu
accesorii – 20 unități
consumabile medicale, truse de prim ajutor, Conform dispozițiilor MS bunurile au fost
34 Guvernul Republicii Slovace 22 753.80 EUR 30.03.2022 distribuite la 42 prestatori de servicii de
truse pentru igienă etc.
asistență primară
defibrilator automat extern HeartSave AS - 3
35 Medical Teams, S.U.A. buc., defibrilator automat extern HeartSave AED- 10 457.91 USD 31.03.2022 Urmează a fi distribuit
M - 2 buc.
Conform Dispoziției MS nr. 326-d din
„MEDEFERENT GRUP SRL”, 13.04.2022 au fost distribuite către
36 medicamente, sisteme de perfuzie 68234 MDL 31.03.2022
Republica Moldova Institutul Oncologic și Spitalul Clinic
Republican „Timofei Moșneaga”
Conform Dispoziției MS nr. 305-d din
Emergency ONG ONLUS,
07.04.2022 au fost distribuite către centrul
37 Italia medicamente, consumabile medicale - 103 kg 12.434.64 EUR 01.04.2022
de plasament „Întreprindere municipală
Hotelul Bălți”
AO Max Face Posibil / PROJECT 11 kituri cu medicamente și 11 kituri cu Conform dispoziției MS bunurile au fost
38 6950 USD 2.04.2022
HOPE, SUA consumabile distribuite către un spital raional
UKParaPack, ONG, Marea echipament medical și medicamente fără
39 2 000 EUR 4.04.2022 Urmează a fi distribuit
Britanie prescripție medicală- 50 kg
UKParaPack, ONG, Marea
40 echipament medical - 5 300 kg; ambulanță 6516 GBP 4.04.2022 Urmează a fi distribuit
Britanie
Conform Dispoziției MS nr. 298 din
concentratoare de oxigen cu consumabile - 55
41 UNICEF 38.013.25 EUR 4.04.2022 07.04.2022 au fost distribuite către cinci
buc.
spitale raionale
Conform dispozițiilor MS bunurile au fost
distribuite la 41 prestatori de servicii de
42 Direct Relief, ONG, S.U.A. consumabile medicale, medicamente - 7,526 kg 7.686.629.00 USD 6.04.2022 asistență primară din RM, 19 spitale
republicane și municipale, 20 spitale
raionale și către regiunea transnistreană
Administrația de Stat a
43 Rezervelor Materiale, echipament medical - 7047 kg 24192.57 EUR 07.04.2022
Republica Cehă
Conform dispozițiilor MS bunurile au fost
Administrația de Stat a
distribuite către un spital republican, 37
44 Rezervelor Materiale, echipament medical - 6360 kg 129814.68 EUR 07.04.2022
spitale raionale și către regiunea
Republica Cehă
transnistreană
Administrația de Stat a
45 Rezervelor Materiale, echipament medical - 4640 kg 260254.4 EUR 07.04.2022
Republica Cehă
46 Crewit Resourcing, Irlanda echipament medical - 1000 kg; medicamente 6 400 EUR 08.04.2022 Urmează a fi distribuit
Insulina a fost repartizată conform
Dispozitiei MS nr. 323 din 13.04.2022 și
Dispozitiei MS nr. 324 din 13.04.2022 către
12 prestatori de servicii de asistență
World Hope International, S.U.
47 insulină și teste COVID - 163 kg 149419.05 USD 08.04.2022 primară, două spitale republicane și către
A.
Asociația Tinerilor cu Diabet DIA; Testele
COVID - repartizate către 35 de prestatori
de servicii de asistență primară din RM și
către regiunea transnistreană
Conform Dispozitiei MS nr. 311 din
48 Karuna EG, Germania echipament medical - 228 kg., medicamente 5839.54 RON 08.04.2022 11.04.2022 bunurile au fost repartizate
către Institutul Oncologic
Conform Dispozitiei MS nr. 311 din
49 Karuna EG, Germania echipament medical - 880.5 kg, medicamente 19770.7 EUR 08.04.2022 11.04.2022 bunurile au fost repartizate
către Institutul Oncologic
Conform Dispozitiei MS nr. 388 din
28.04.2022 bunurile au fost repartizate
către cinci spitale republicane, un spital
Ministerul Sănătății, municipal, 10 spitale raionale și doi
50 Danemarca echipament medical - 4900 kg, medicamente 416880.89 DKK 14.04.2022 prestatori de servicii de asistență primară
Conform Dispoziției MS nr. 379-d din
26.04.2022 au fost distribuite către centrul
Emergency ONG ONLUS, Italia echipament medical - 63 kg., corturi
de plasament „Întreprindere municipală
51 1223.42 EUR 14.04.2022 Hotelul Bălți”
52 Guvernul Republicii Azerbaijan medicamente 1445807,75 AZN 15.04.2022 Urmează a fi distribuit
Conform Dispozitiei MS nr. 355 din
18.04.2022 bunurile au fost repartizate
53 UNFPA kituri în domeniul sănătății reproductive 113714,44 USD 19.04.2022 către Centrul de Sănătate Prietenos
Tinerilor „Neovita”, trei spitale republicane,
un spital municipal și 11 spitale raionale
Agenția Israelului de echipamente individuale de protecție,
54 Cooperare Internațională pulsoximetre (50) și ventilator mobil (2) - 272.4 30,000 USD 20.04.2022 Urmează a fi distribuit
pentru Dezvoltare - MASHAV kg

S-ar putea să vă placă și