Sunteți pe pagina 1din 6

proiect

HOTĂRÎRE
privind aprobarea Planului controalelor asupra
activităţii rezidenților zonelor economice
libere pentru anul 2022
 
nr.  din 
 
În temeiul art.6 alin.(251) din Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.834), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul controalelor asupra activității rezidenților zonelor economice libere
pentru anul 2022, conform anexei.

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Ministrul economiei
Anexă
la Hotărârea Guvernului
nr. din

PLANUL
controalelor asupra activității rezidenților
zonelor economice libere pentru anul 2022

Nr. Persoana Obiectul supus controlului Perioa Serviciul Serviciul Agenția Agenția Agenția Inspectorat Agenția Agenția Inspectorat
crt. da Vamal Fiscal de pentru Națională pentru pentru ul pentru Națională Națională ul de Stat al
(trimes Stat Supraveg Reglementare în Protecția Protecția pentru Transport Muncii
tru) here Energetică Consumato Mediului Siguranța Auto
Tehnică rilor și Alimentelor
Supraveghe
rea Pieței
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chişinău”


1. „COLUSVIN” Sectorul de distilare, rafinare și
S.R.L. mixarea băuturilor alcoolice
IV x
IDNO
1003600030401
2. „FIRSTLINE” Sectorul pentru fabricarea x
S.R.L articolelor de ambalaj din material
IDNO plastic
1003600060541
III x
Verificarea modului de respectare a
prevederilor actelor normative din
domeniul muncii, securității și
sănătății în muncă.
3. SC „Semizeu” Captarea, tratarea și distribuția apei
SRL
III x
IDNO
1003600090762
4. „Djofra-M” Verificarea respectării cerințelor în III x x
S.R.L domeniul siguranței antiincendiare
IDNO
1003600032748 Verificarea modului de respectare a
prevederilor actelor normative din
domeniul muncii, securității și
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sănătății în muncă.
5. „FUJIKURA Sectorul de fabricare a
AUTOMOTIV echipamentelor electrice și x
E MLD” SRL electronice pentru autovehicule II
IDNO x
1016600017134

Zona Economică Liberă ”Bălți”


6. Î.C.S Întreprinderea de bază x
„DRAEXLMAI
ER Verificarea modului de respectare a
AUTOMOTIV prevederilor actelor normative din I x
E” S.R.L domeniul muncii, securității și
IDNO sănătății în muncă.
1007602000178
7. Î.C.S „GG Întreprinderea de bază
Cables&Wires
EE” SRL II x
IDNO
1012602000772
8. „Marsharcon” Întreprinderea de bază x
SRL
IDNO Verificarea modului de respectare a III x
1013602003507 prevederilor actelor normative din
domeniul muncii, securității și
sănătății în muncă.
9. „Excelent Întreprinderea de bază
Catering” SRL
IV x
IDNO
1017600010361
10. „Tudor și Întreprinderea de bază
Compania” SRL
IV x
IDNO
1011602002481
11. „Emipanel” Producerea panourilor sanwichi x
SRL
IDNO Verificarea modului de respectare a IV x
1014600033341 prevederilor actelor normative din
domeniul muncii, securității și
sănătății în muncă.
12. „Renard Producerea încălțămintei III x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Enerprises”
SRL
IDNO
1017600005295
13. „Nipaso” SRL Producerea becurilor și alte
IDNO echipamente electrice IV x
1017600052613
14. Î.C.S. „Terra Producerea de plase de construcție
Impex” S.R.L.
II x
IDNO
1011611000539
15. Î.C.S. „DK- Producerea și circulația vinului și a x
Intertrade” SRL produselor alcoolice
IDNO
1002600035432 Verificarea modului de respectare a III x
prevederilor actelor normative din
domeniul muncii, securității și
sănătății în muncă.
16. Î.C.S. „DK Fabrica de vinuri
INTERTRADE
” S.R.L. II x
IDNO
1002600035432

Zona Antreprenoriatului Liber – Parcul de Producție „Taraclia”


17. „Ispan-Lux” Verificarea respectării cerințelor la
SRL fabricarea produselor pentru
IV x
IDNO construcții/Fabricarea plăcilor și
1010608001124 dalelor din ceramică

Zona Economică Liberă „Ungheni-Business”


18. SA „Covoare- Fabricarea de covoare/machete
Ungheni”
II x
IDNO
1002609002062
19. SRL „Cabling Fabricarea de fire și cabluri x
Integration
System” Verificarea modului de respectare a II x
IDNO prevederilor actelor normative din
1016609002692 domeniul muncii, securității și
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
sănătății în muncă.
20. SC „Filatura- Producerea firelor pentru covoare
Ungheni” SRL
II x
IDNO
1007609002159
21. ÎCS „Lear Confecționarea huselor pentru x
Corporation” automobile
SRL
IDNO Verificarea modului de respectare a II x
1009600043151 prevederilor actelor normative din
domeniul muncii, securității și
sănătății în muncă.
22. ALPHA Verificarea respectării cerințelor în x
OMEGA domeniul siguranței antiincendiare
CONFEXIM
S.R.L. Verificarea modului de respectare a IV x
IDNO prevederilor actelor normative din
1017609003788 domeniul muncii, securității și
sănătății în muncă.
23. ÎM „Euro Verificarea modului de respectare a
Yarns” SRL prevederilor actelor normative din
IV x
IDNO domeniul muncii, securității și
1011600029879 sănătății în muncă.
24. UCOOP Verificarea modului de respectare a
Ungheni prevederilor actelor normative din
III x
IDNO domeniul muncii, securității și
1003609000146 sănătății în muncă.
25. „Dectrans- Verificarea modului de respectare a
Broker” SRL prevederilor actelor normative din
I x
IDNO domeniul muncii, securității și
1006600006135 sănătății în muncă.
26. „Carpeta MD” Verificarea respectării cerințelor în
SRL domeniul siguranței antiincendiare
III x
IDNO
1007600018229
27. „Lestris” SRL Verificarea respectării cerințelor în
IDNO domeniul siguranței antiincendiare IV x
1003600018047

Zona Antreprenoriatului Liber „Tvardiţa”


28. Î.C.S. Fabrica Producerea și îmbutelierea IV x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
de vinuri și produselor alcoolice
coniacuri
„Zolotoi Aist” Producerea și circulația vinului și a
S.R.L. produselor alcoolice
IDNO
1003600093017 Transportul rutier de mărfuri în x
trafic național/internațional
29. „Natural Fabricarea produselor din carne.
Product” SRL Fabricarea săpunurilor și
IV x
IDNO detergenților.
1007611003483
30. „Vinsnabtrest” Verificarea modului de respectare a
SRL prevederilor actelor normative din
IV x
IDNO domeniul muncii, securității și
1004601001694 sănătății în muncă.

S-ar putea să vă placă și