Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi


Apelul pentru proiecte: POCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol
din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenoriatul pas cu pas - program de dezvoltare a antreprenoriatului in mediul urban din
Regiunea Sud Muntenia
ID proiect: 105311

PLAN DE
AFACERI
PLAN DE AFACERI
Pas cu Pas
Servicii de masurare camp electromagnetic

Initiatorul planului de afaceri: Marius Neagu

Domiciliul: Boldesti Scaieni, jud. Prahova


Statutul pe piata muncii: Salariat
Date de contact:

A. PREZENTAREA IDEII DE AFACERE

A1. descrierea afacerii


Locatie: Boldesti Scaieni, jud. Prahova
Domeniul de activitate: Servicii
Durata pentru care se intocmeste planul de afaceri (maxim 6 ani): 5 ani

A2. Contextul de piata si nevoia careia ii raspunde ideea de afacere

Respectarea legislaţiei în vigoare privind securitatea şi sănătate în muncă, respectiv HG 520 / 20.07.2016 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice, precum
şi a Ordinului nr. 1193/2006 privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice;

Evaluarea riscurilor pentru angajaţi pentru a decide, în cunoştinţă de cauză, măsurile corespunzătoare de remediere a
acestora;

Măsurătorile vor fi realizate respectând recomandarea ECC (02)04 privind metodele de măsurare a
radiațiilor electromagnetice neionizante, iar nivelurile de referință folosite sunt cele specificate în Ordinul
ministrului sănătății nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației
generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.

Măsurătorile se pot realiza cu echipamente mobile, în exterior, în spații publice, cu antena de măsură aflată
la o înalțime de 1,5 m față de sol, rezultatele fiind mediate pe intervale de 6 minute și comparate cu
nivelurile de referință specificate în Ordinul ministrului sănătății nr. 1193/2006.

A3. Publicul tinta catre care se adreseaza produsele / serviciile / lucrarile care fac obiectul afacerii
 Locuitorii zonelor urbane care locuiesc in medii cu medii electromagnetice,
 Persoanele juridice care au salariati care lucreaza in medii cu riscuri generate de câmpuri
electromagnetice
 Organizatii si institutii guvenamentale (din SEAP)

A4. strategia de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori);


 Obiectivele pe perioada de implementare a proiectului (primele 12 luni)
o Faza 1 – Investitia (2 luni)
 Achizitionarea de echipamente secifice care sa sustina demararea eficienta si
sustenabila a afacerii
 Recrutarea si angajarea de personal
 Demararea activitatilor conexe perioadei de Investitii (conform planului anexa)
o Faza 2 – Operarea initala (10 luni)
 Dezvoltarea unui portofoliu de Clienti
 Securizarea afacerii
 Dezvoltarea de mecanisme de atragere de Clienti noi
 Mentinerea unui numar minim de 2 angajati
o Faza 3 – Dezvoltarea (4-5 ani)
 Dezvoltarea organiga pe alte produse si servicii
 Eventual dezvoltarea pe alte coduri CAEN
 Obiectivele financiare sunt detaliata in anexa financiara
 Rezultatele si indicatori de masurare – sunt detaliate in anexa financiara

B. ANALIZA SWOT A AFACERII

Puncte tari Puncte slabe


 Experienta in metrologia marimilor  Lipsa de experienta antreprenoriala
electromagnetice

Oportunitati Amenintari
 Existenta legislaţiei în vigoare privind  Existenta firmelor care au ca obiect de
securitatea şi sănătate în muncă, respectiv HG activitate evaluarea campului
520 / 20.07.2016 privind cerinţele minime de electromagnetic
securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri  Suprasaturarea pietei (persoanele
electromagnetice, precum şi a Ordinului nr. juridice si fizice isi vor evalua o singura
1193/2006 privind limitarea expunerii data mediul din punct de vedere al
populaţiei generale la câmpuri campului electromagnetic
electromagnetice;
 Salariatul/salariatii trebuie sa fie
 Salariatii pot primi un spor de 15%- specializati
20% daca lucreaza in mediu cu riscuri
generate de campuri electromagnetice

C. Schema organizatorică și politica de resurse umane;

- Numar de angajati (din care manageri) 2


1 angajat si 1 manager
- Descrierea atributiilor de conducere si executie
Planificare, organizare, implementare–coordonare, control, conducere
Efectuarea de masurari la sediul clienmtului, intocmirea buletinului de masurari, asigurarea
calitatii rezultatelor si a trasabilitatii masurarilor conform ISO 17025

D. Descrierea produselor, serviciilor, lucrărilor ce fac obiectul afacerii

1. Masurare radiatii electromagnetice de inalta frecventa

Masurare campuri electromagnetice (1 MHz … 10 GHz) produse de:


 antene de telefonie mobila GSM 900 MHz / 1800 MHz / 2145vMHz
 telefoane fixe fara fir (DECT)
 retele fara fir WLAN / Wi-Fi
 cuptoare cu microunde, etc.

2. Masurare radiatii electromagnetice de joasa frecventa (cu analizor de spectru)

Masurare campuri electromagnetice (1 Hz … 1 MHz) produse de:

 generatoare electrice
 linii electrice de inalta tensiune
 cabluri electrice
 prize electrice, etc.

E. Analiza pieţei şi a concurenţei

Piata
- Persoane fizice Ordinul nr. 1193/2006 privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri
electromagnetice;
- Persoane juridice HG 520 / 20.07.2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

Concurenta:
- Safe Solution – ofera si mijloace de protectie la radiatii neionizante (perdele de protectie. Folii
ferestre antiradiatie, vopsele antiradiatie, imbracaminte, covoare, baldachine, etc.)
- INFAROM Craiova (numai in zona Oltenie) – ofera si aparate de monitorizare camp
electromagnetic
- RADIOCON (SNR) certificări conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS
18001:2008 şi ISO/IEC 27001:2013 (de către organismul de certificare RINA SIMTEX);
- BIOSCEM SRL Importator exclusiv ComoSystems în România - Protecţie electromagnetică cu
dispozitive CMO - Oscilatoare Magnetice de Compensare

F. strategia de marketing

Prezent peste tot în jurul nostru şi mai ales în locurile în care ne desfăşurăm activitatea, câmpul
electromagnetic este adesea explicaţia unor tulburări ale sănătăţii şi confortului :

- Creşterea riscului de cancer


- Mărirea riscului de pierdere de sarcină
- Slăbirea imunităţii
- Stres
- Insomnii
- Dureri de cap,
- Oboseală anormală
- Nervozitate şi iritabilitate
- Tulburări de concentrare şi de memorie
Pentru a şti dacă tu şi familia ta sunteti într-o zonă de risc şi ce este de făcut pentru a-l diminua

Site de promovare a firmei;


Pagina FB
Fluturasi
Revista promovare (foaie de informare privind riscurile unui camp electromagnetic)

G. proiecţii financiare privind afacerea


Ipotezele care au stat la baza fundamentarii bugetului de investiei. Se vor anexa eventuale oferte de
pret primite.

Aaronia AG - Manufacturer of Spectrum Analyzers, Antennas, Signal Generators, Probes & Shielding
Materials

10000 euro echipamentele

5000 euro Certificat de etalonare emis de un laborator acreditat

Ipotezele care au stat la baza proiectiilor financiare de venituri si cheltuieli in operarea investitiei

Ofertele de pret ale concurentei (70 lei/masurare in 2013, 250 lei-290 lei/client in 2016);
Cererile pentru servicii de evaluarea campului electromagnetic .din SEAP (SICAP) 2018
(valori cuprinse de la 500 lei – Scoli, birouri, 3000 lei - penitenciare, unitati militare, de pompieri, la
44000 lei – CNE Cernavoda)

Proiectia financiare extinsa este prezentata in Anexa financiara.

H. Contributia la temele orizontale/ secundare

Ca si element de inovare sociala intentionam sa oferim sanse de angajare prioritare unei persoane dintr-o
categorie sociala defavorizata pe care intentionam sa o gasim printr-un ONG de profil care activeaza in
zona Boldesti Scaieni, jud. Prahova.

Afacerea va benficia de o structura TIC de calitate prin infiintarea unui site de prezentare si vanzare,
printr-o prezenta puternica in mediul on line si in social media.

Toti angajatii organizatiei vor beneficia de traininguri periodice pentru a asigura o asigurare constanta si
durabila.