Sunteți pe pagina 1din 4

ANTEMĂSURĂTOARE

Cap. B – Structura de rezistenţă


B.1 – Infrastructură
1)
Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate având peste 1,00 m lăţime
şi maxim 6,0m adâncime cu evacuare manuală adâncimea săpăturii 0,00 ÷ 2,00
m.
V = = 345,0 mc
Total = 345,0 mc
345 x 0,3 = 103,5 mc

Rotund = 104,0 mc
2)
Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,15 mc cu comandă
hidraulică cu descărcare în vehicole.
345 x 0,7 = 241,5 mc
Rotund = 2,42 smc
3)
Transport pământ cu roaba la 10 m
Vsăpătură manuală = 103,5 mc
Vumplutură
V = = 290,9 mc
1,8 x (290,9 + 103,5) = 709,9 tone
Rotund=710,0 tone

4)
Transport pământ auto la 8 Km
1,8 x 345 = 621 tone
Rotund = 621 tone

5)
Încărcat săpătură manuală în auto
Total = 103,5 x 1,8 = 186,3 tone
Rotund = 186,3 tone
6)
Împrăştierea pământului cu buldozerul în depozit
345 mc

Rotund = 345,0 mc
7)
Împrăştierea cu lopata a pământului pentru compactare
290,9 mc
Rotund = 291 mc
8)
Compactarea cu maiul mecanic de 150÷200 Kg a umpluturilor în straturi
succesive de 20÷30 cm grosime
290,9 mc
Rotund = 291 mc
9)
Udarea manuală a straturilor de pământ pentru completarea umidităţii
necesare compactării.
290,9 mc
Rotund = 291 mc
10) A.S.
Procurare pământ pentru compactare
290,9 mc
Rotund = 291 mc

11)
Turnare si preparare beton marca C16/20
V == 100,95 mc
V= 0,9 x 0,9 x 0,6 x 5 + 0,3 x 0,3 x 2,2 x 5 = 3,42 mc
Total = 100,95 + 3,42 = 104,37 mc
Rotund = 104,0 mc

12)
Turnare beton marca C8/10 în egalizări
V= 3,95 mc
V = 0,9 x 0,9 x 0,1 x 5 = 0,405 mc
Total = 3,95 + 0,405 = 4,35 mc
Rotund = 4,35 mc

13)
Pardoseală din beton armat C16/20
V = 17,33 mc
Total = 17,33 mc
Rotund = 17,3 mc

14)
Strat drenant pietriş
V = 22,96 mc
Total = 22,96 mc

Rotund = 23,0 mc
15)
Cofraje fundații
S = 691,3 mp
S = 24 mp
Total = 691,3 + 24 = 715,3 mp

Rotund = 715,0 mp

16)
Confectionarea și montarea armăturilor din oţel beton PC 52
Total = 14534 Kg
Rotund = 14,5 to
17)
Confectionarea și montarea armăturilor din oţel beton OB 37
Total = 2211Kg
Rotund = 2,21 to

18)
Transport beton cu auto la 10 Km
(104 + 4,35 + 17,3) x 2,5 = 314,1 tone
Rotund=314,0 tone

19)
Spoieli în două straturi cu hidrobet la fundaţii protejat cu TEFOND
Sfundaţii = 57,48 x 2,90 = 166,69 mp
Rotund = 167 mp

20)
Confecţionat şi montat armături din plase sudate în pardoseli
Total = 1709 kg
Rotund = 1709 kg
21)
Termoizolatie pardoseala polistiren extrudat 5 cm
S = 126,4 mp
Total = 126,4 mp

Rotund = 126,0 mp
22)
Folie Kraft
S = 126,4 mp
Total = 126,4 mp

Rotund = 126,0 mp
23)
Termoizolatie polistiren extrudat 5 cm elevatie
Sfundaţii = 57,48 x 2,90 = 166,69 mp
Rotund = 167,0 mp
24)
H1B01F – Curăţat fundaţie din piatră (beton)
Fundaţii exterioare şi interioare
S = (57,48 + 133,5) x 2,9 = 553,8 mp
Total = 553,8 mp
Rotund = 554,0 mp

25)

RPCJ75A1 (asim) – Spălat cu jeturi de apă fundaţie


S = 554 mp
Total = 554mp
Rotund = 554,0 mp

26)

RPCT49C1 (asim) – Găuri forate pentru montat crose din PC 52 Φ14


Total = 3200 buc
Rotund = 3200 buc

27)

RPCG26E1 – Injectat cu lapte de ciment găuri forate


Total = 1600 x 0,40 + 1600 x 0,30 = 1120 ml
Rotund = 1120 ml