Sunteți pe pagina 1din 8

5.

Calculul fundatiilor

5.1. Calculul fundatiilor izolate sub stalpi

Se cunosc:
- dimensiunile stalpului
a [m] b [m]
0.40 0.60 M
N = 15.18
Nf =1.2*N= 18.216 [tf]

p conv - 18 [tf/m²]

γ 2.00 [tf/m²]
-presiunea datorita greutatii pamantului situat deasupra adancimii de fundare
M

p max pe teren Valori minime tgα pt beton marca


(kgf/cm²) B 35 B 50 >B 75
<= 2 1.7 1.3 1.1
2….4 1.9 1.6 1.2
>4 2 2 1.5

Se calculeaza:

Bnec =√σ / (pconv-γ)


Bnec = 1.07 [m] latimea blocului de beton de fundare
σ =N/(B*B) = 16.00 [tf/m²]
b/B = 0.57
lc ,bc = 0.61 [m] dimensiunile cuzinetului
l= 0.23 [m] latimea treptei blocului
H =L*tgα = 0.28 (m) inaltimea blocului de beton de fundare
tgα = 1.20 pt B 75
lx,ly =b-a/2 = 0.00 [cm] latimea treptei cuzinetului

h cuzinet
h ≥ 30 0.30 [cm]
h ≥ 2l/3 0.00 [cm]
h ≥ b/4 0.15 [cm]

h= 0.30 [m] inaltimea cuzinetului

daca h≥l eforturile principale de intindere sunt preluate exclusiv de betonul din cuzinet
nu este nevoie de armatura inclinata
M
N lx(ly)
Q

lc(bc)
M
H

Nf
Q
L(B)
5.2 Armarea fundatiilor izolate
Se cunosc :

otel Pc52 C18/22.5 a b M N Q γ pconv


Ra [t/m²] Rc [t/m²] [m] [m] [tfm] [tf] [tf] [t/m³] [t/m²]
30000 950 0.35 0.35 3.72 22.00 2.70 2.40 23.00

a,b = dimensiuni stalpi


M = moment incovoietor la nivelul fundatiei
N = forta axiala de calcul provenita din gruparea fundamentala
Q = taietoare la baza stalpului
γ = greutatea volumica medie normala a betonului din fundatie si a umpluturii

5.2.1.Din predimensionare se cunosc dimensiunile cuzinetului si ale blocului :

H h L B lc bc Df γbeton n
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [t/m³] adimens.
0.50 0.50 1.40 1.40 0.75 0.75 2.40 2.50 1.20

H = inaltimea blocului de fundare


h = inaltimea cuzinetului lx ly
L , B =dimesiunile blocului de fundare [m] [m]
lc , bc =dimesiunile cuzinetului 0.33 0.33
n =1,2 coeficient de incarcare
Df = adancimea de fundare
lx, ly = treptele cuzinetului

Gf = n*L*B*Df*γ = 3.78 tf

Incarcarea totala transmisa pe teren

Nf = N + Gf = 25.78 tf

Momentul incovoietor la nivelul talpii fundatiei:

Mf = M+Q*(H+h) = 6.42 tm

Relatiile de verificare, la solicitari excentrice dupa o directie , pentru dimensiunile fundatiei sunt :
p1 =pef max ≤ 1.2*pconv
p1,2 = [(N+Gf)/S] ± Mf/W = [(N+Gf)/(L*B)]*[(1±6e)*L] =
p2 =pef min ≥ 0 (recomandabil)

pef =(p1+p2)/2 = (N+Gf)/S = (N+Gf)/(L*B) ≤pconv

S - suprafata talpii fundatiei , L fiind dimesiunea de actiune a momentului incovoietor ,


iar B dimensiunea pe directia normala
Gf - greutatea proprie de calcul a fundatiei si pamantului de umplutura
W - modulul de rezistenta in directia solicitarii Mf ( W = L²B/6 )
e - excentricitatea in directia solicitarii Mf [e = Mf/(N+Gf) ]
Presiunea medie efectiva pe teren rezulta :

pef med = N/(L*B) = 11.22 tf


pconv = 23.00 tf

pef med ≤ pconv

Excentricitatea incarcarii este:

e =Mf/Nf = 0.25 m

Valorile presiunilor efective pe teren la extremitatile fundatiei rezulta:

p1 =pef max = 27.19 tf/m² p1 =pef max ≤ 1.2*pconv


p1<1.2*pconv se verifica , se continua calculul

p2 =pef min = -0.88 tf/m² p2 =pef min ≥ 0 (recomandabil)


p2>0 nu se verifica , se recalculeaza dimensiunile blocului de fundare

conditia de nedepasire a presiunilor conventionale de calcul, nu este indeplinita si in consecinta trebuie modificate d

5.2.2 Calculul cuzinetului

Greutatea cuzinetului este:

Gc = n*lc*bc*h*γbeton = 0.84 tf

Incarcarea totala transmisa blocului de beton simplu este:

Nc =N+Gc = 22.84 tf

Mc = M+Q*h = 5.07 tf

Excentricitatea corespunzatoare acestei incarcari este:

e1 = Mc/Nc = (M+Q*h)/Nc = 0.22 m

Valorile extreme ale presiunilor la nivelul talpii cuzinetului se calculeaza astfel:

p1 ≤ Rc(beton)
p1,2 = [(N+Gc)/S] ± Mc/W = [(N+Gc)/(lc*bc)]*[(1±6e1)/lc] =
p2 ≥ 0 (recomandabil)

p1 = 112.72 tf/m² p1< Rc(C12/15) se verifica


p2 = -31.50 tf/m² p2 > 0 nu se verifica

apar eforturi de intindere si deci se calculeaza armatura de ancoraj intre cuzinet si blocul de beton simplu
5.2.3 Armarea cuzinetului

- pentru determinarea armaturii din talpa cuzinetului se recalculeaza presiunile ,


fara greutatea proprie a cuzinetului Gc, si se obtin:

e1 = Mc/Nc = (M+Q*h)/Nc = 0.22

p1 = 108.55 tf
p2 = -30.33 tf

Momentele incovoietoare pentru calculul armaturii din talpa fundatiei dupa cele doua directii;

M1 = [(bc*lx²)/6]*(2*p1+po)-(lx³/6)*(p1+po)

M2 = [(pmed*ly²)/6]*(2*bc+b)

lx,ly = treptele cuzinetului

pmed = (p1+p2)/2 = N/bc² = 39.11 tf/m²


39.11 tf/m²

po = p2+[(bc-lx)/bc]*(p1-p2) = 48.37 tf/m²

M1 = 2.61 tfm

M2 = 1.27 tfm

Inaltimile utile ale sectiunii de beton a cuzinetului rezulta :

a = acoperirea cu beton = 0.05 m


d =diametrul barei = 0.0120 m

hox = h-a-d/2 = 0.444 m


hoy = h-a-d/2 0.444 m

Aria de armatura pe directia X este : Atentie este armatura totala pe o directie a cuzinetului

Aax nec = M1/(0.85*hox*Ra) = 0.22 cm²

diametru Ø 10 Ø 12 Ø 14
aria 0.785 0.888 1.207
nr. buc 13 12 9
Aa efectiv 10.21 10.66 10.86
Procentul de armare rezulta :

p% =Aa/(hox*lc) = 0.007 %
p% > 0.075% nu se verifica procentul de armare

Aria de armatura pe directia Y este :

Aaynec = M2/(0.875*hoy*Ra) = 0.11 cm²

Numarul de bare in directia y rezulta:

diametru Ø 10 Ø 12 Ø 14
aria 0.785 0.888 1.207
nr. buc 10 9 7
Aa efectiv 7.85 7.99 8.45

p% =Aa/(hoy*bc) = 0.003 %

p% > 0.075% nu se verifica procentul de armare

35
M
N lx(ly)
Q

h
lc(bc)

H
Nf
Q
L(B)
ensiunile blocului de fundare

consecinta trebuie modificate dimensiunile blocului de fundatie

cul de beton simplu