Sunteți pe pagina 1din 3

Rezolvare problema lucrare pereti structurali din beton armat

(cu rosu se introduc date de intrare)


6

Deschideri si travei 4,50 1 2 5

5 S1

4 4 S2 3
3,5 5 4,50 (metri)

Numar de nivele = 8 nivele, adica P+ 7


Incarcarea conventionala pe planseu, q conv = 8,75 kN / mp
Factorul de importanta si expunere la cutremur cf. cap. 4.4.5 P100-1 1,00 -
(coeficientul gama, γ 1,e )
Factorul de comportare specific structurii q = 3,50 -
( corespunzator structurilor cu pereti structurali )
Coeficient de amplasament ks = valoarea de varf a acceleratiei terenului ag / acceleratia
gravitationala g 0,35 -
Clasa betonului din care este realizata structura C 16 / 20
Rezistenta caracteristica pentru beton este fck = 16 MPa [N/mmp]
Coeficientul de siguranta pentru beton este γc= 1,50 -
Rez. de calcul (de proiectare) la compresiune pentru beton fcd = 10,67 MPa [N/mmp]
( fcd = fck / γ c )
Inaltimea de nivel curent , h s = 3,00 m
Spectrul normalizat de raspuns elastic al acceleratiilor absolute, β (T)
β (T) = 2,50 -
Factor de corectie λ - pentru cladiri cu mai mult de doua niveluri 0,85 -

date de tema - pentru varianta mai veche de rezolvare a problemei - altele decat cele de mai sus
Rezistenta la intindere a betonului, fctd ( Rt ) corepunzatoare clasei 1,90 MPa N/mmp
( = 0,30 * fck ^ (2/3) ptr < C50/60)
sau se ia valoarea corespunzatoare clasei beton din tab. 3,1 Eurocod 2 1,90 MPa N/mmp
Rez. de calcul (de proiectare) la intindere pentru beton f ctd = 1,27 MPa N/mmp
( fctd = fctm / γ c )
Coeficientul seismic global, c = 0,185 -

1 Predimensionare elemente structurale


Predimensionare grosime placa planseu de beton armat :
Raportul laturilor ochiurilor de placa (cea mai mare valoare ) = 1,429 -
(valoarea este cuprinsa intre 0,5 … 2,0 se aplica formula de mai jos)
Inaltime placa, hpl = Perimetru ochi de placa maxim / 180 = 11,11 cm
deci = 12,0 cm

Predimensionare sectiune transversala grinzi de beton armat :


Inaltime grinda directie transversala, h gr = 45,00 cm
( de exemplu ca o medie a deschiderilor / 10, atunci cand intre deschideri nu sunt mari diferente)
deci h gr transversala = 45 cm
Latime grinzi transversale, bgr transv ( hgr / 2 de exemplu) = 22,50 cm

Inaltime grinda directie longitudinala, h gr = 43,33 cm


deci h gr longitudinala = 45 cm
Latime grinzi longitudinala, bgr long ( hgr / 2 de exemplu) = 22,50 cm

Predimensionare stalp S1
Arie aferenta stalp (suprafata de planseu ce reazema pe stalp) = 16,3750 mp
Forta axiala totala stalp in sectiunea de predimensionare (la baza) = 1146,3 kN
( N st = A af * q conv * nr. niv. )
Coeficientul s (0,3 sau 0,4 sau 0,5) functie de pozitia stalpului = 0,50 -
Arie de beton necesara = 214922 mmp
( = N st / ( s * fcd ) )
Latime stalp S1 cand b st = h st . Deci b st = 463,6 mm
( b st = radical din A st necesara ) deci b st = 500 mm

Predimensionare stalp S2
Arie aferenta stalp (suprafata de planseu ce reazema pe stalp) = 4,50 mp
Forta axiala totala stalp in sectiunea de predimensionare (la baza) = 315,0 kN
( N st = A af * q conv * nr. niv. )
Coeficientul s (0,3 sau 0,4 sau 0,5) functie de pozitia stalpului = 0,30 -
Arie de beton necesara = 98437,5 mmp
( = N st / ( s * fcd ) )
Latime stalp S2 cand b st = h st . Deci b st = 313,7 mm
( b st = radical din A st necesara ) deci b st = 350 mm

Predimensionarea latimii (grosimii) peretilor de beton armat


Aria totala planseu de nivel , Apl niv = 155,50 mp
Greutatea totala a cladirii, G = 10885 kN
( = A pl niv * q conv * nr. niv. )
Aria minima totala a inimii peretilor pe o directie A per = 2,916 mp
( = 1/35 * γ 1,e * ks * G / q / fcd )

Lungimea de pereti pe directia x, L per x = 12,50 m


( lungimea totala a peretilor 4, 5 si 6)
Grosimea necesara a peretilor pe directia x, bnec x = 0,2333 m
Grosimea efectiva a peretilor pe directia x, b ef x = 25,0 cm
(valoarea necesara se rotunjeste la M1cm sau M5cm)
Lungimea de pereti pe directia y, L per y = 18,00 m
( lungimea totala a peretilor 1 si 2)
Grosimea necesara a peretilor pe directia y, b nec y = 0,1620 m
Grosimea efectiva a peretilor pe directia y, b ef y = 20,0 cm

Grosimea minima a peretilor structurali b min = 15,0 cm


( min 15cm sau h s / 20 )

Alta metoda de determinare a grosimii peretilor de beton armat


( vezi in curs formula pentru cladiri de tip curent de birouri sau locuinte)
Aria minima totala a inimii peretilor pe o directie A per = 2,177 mp
( = 1 / 200 * ks * ( nr.niv. * A pl. niv. ) )
Se observa o diferenta intre aria necesara a peretilor in formula anterioara si din metoda
simplificata, alternativa. Diferenta fiind sub 10% este considerata nesemnificativa
fiind la etapa de predimensionare a acestor elemente structurale ce vor
suferi probabil modificari ale dimensiunilor dupa verificarile ulterioare
Celalalte etape de determinarea a grosimii peretilor sunt identice (Lper, b per)

Alta metoda de determinare a grosimii peretilor de beton armat (dupa standard mai vechi)
Forta taietoare de baza, S sau FTB sau forta seismica = 2013,7 kN
(S=c*G)
Aria necesara (minima) de pereti pe fiecare directie = 1585709 mmp
( = S / fctd ) sau = 1,59 mp
Intre aceasta varianta si cea anterioara sunt diferente ce tin de coeficientii de siguranta, de
valorile rezistentelor luate in calcul … etc.

Celalalte etape de determinarea a grosimii peretilor sunt identice (Lper, b per)

2 Determinarea fortelor in peretii structurali


Pozitia centrului de greutate a suprafetei planseului - calculul se desfasoara intr-un tabel
(determinare fata de un sistem de coordonate cu axele X si Y si originea in coltul din stanga jos al planului)
A x y Ax Ay
dr. mare 175,5 6,5 6,75 1140,75 1184,63
-dr. mic 20 6 2 120 40 X cg = 6,564 m
sume 155,5 1020,75 1144,63 Y cg = 7,361 m

Caracteristici de sectiune pentru peretii structurali valorile sunt prezentate in tabelul de mai jos si
determinarea pozitiei centrului de rigiditate - calcul se desfasoara in tabelul de mai jos
CG perete dimensiuni perete
nr.per. Xi Yi dim pe x dim pe y Ixi Iyi Ixi * Xi Iyi * Yi dxi dyi Ix * dy^2 Iy * dx^2
[m] [m] [m] [m] [m^4] [m^4] [m^5] [m^5] [m] [m] [m^6] [m^6]
1 0 11,25 0,20 4,5 1,519 0,003 0,000 0,034 3,79 2,15 6,992 0,04309
2 3,5 8,75 0,20 9,5 14,290 0,006 50,014 0,055 0,29 0,35 1,794 0,00053
3 13,00 2 0,20 4 1,067 0,003 13,867 0,005 9,21 7,10 53,836 0,22621
4 1,75 0 3,5 0,25 0,005 0,893 0,008 0,000 2,04 9,10 0,378 3,71645
5 10,75 9 4,5 0,25 0,006 1,898 0,063 17,086 6,96 0,10 0,000 91,9693
6 10,75 13,5 4,5 0,25 0,006 1,898 0,063 25,629 6,96 4,40 0,113 91,9693
sume = 16,89 4,70 64,01 42,81 sume = 63,113 187,925
Io= 251,0 m^6
- asemeni cu determinarea pozitiei centrului de greutate a planseului, s-a ales un sistem de coordonate fata de care se det.
pozitia centrului de rigiditate - sistemul este acelasi de la calculul CG al planseului pentru simplitatea socotelilor
- peretele se condidera un dreptunghi axat pe axele principale ale constructiei
- CG perete - este pozitia CG perete fata de sistemul de coordonate ales spre referinta
- "dim pe x" si "dim pe y" sunt dimensiunile peretelui "i" dupa cele doua directii X si Y
- Ixi si Iyi sunt momentele de inertie ale peretelui calculata fata de axa x sau axa y ce trece prin CG al peretelui
momentul de inertie I = b*h ^3 /12, unde h este latura sectiunii taiata de axa fata de care se calculeaza momentul de in.
- dxi, dyi - distanta de la CG al peretelui pana la CR, in valoare absoluta (adica pozitiva) - se calculeaza prin dif. dintre
pozitia centrului de greutate a peretelui si pozitia centrului de rigiditate (determinata un pic mai jos)
- numarul peretelui este trecut langa fiecare dintre acestia - vezi desen plan din datele de tema

Determinare pozitia centrului de rigiditate (fata de un sistem de coordonate ce trece prin coltul din stanga jos)
Xcr = 3,790 m Ycr = 9,104 m
( Xcr = suma ( Ixi * Xi) / suma ( Ixi ) ) ( Ycr = suma ( Iyi * Yi) / suma ( Iyi ) )

Determinare excentricitati dupa cele doua directii - distanta dintre CG al planseului si CR al structurii de rezistenta
excentricitatea CG fata de CR, pe directia X, e x = 2,77 m
( e x = modul ( Xcg - Xcr) )
excentricitatea CG fata de CR, pe directia Y, e y = 1,74 m
( e x = modul ( Ycg - Ycr) )

Determinare forta taietoare de baza ( a fortei seismice S sau Fb ) cf. P100-1/2013 cap. 4.5.3.2.2
Fb = γ 1,e * Sd(T1) * m * λ (formula din normativ)
Fb = γ 1,e * ( ag / g ) * β(T) * λ / q * G (formula prelucrata)

factorul de importanta si expunere la cutremur, γ 1,e , din datele de tema


γ 1,e = 1,00 -
coeficient de amplasament ks = ag / g = 0,35
β (T) = spectrul normalizat de raspuns elastic al acceleratiilor absolute
( din datele de tema ) β (T) = 2,50 -
factor de corectie λ - pentru cladiri cu mai mult de doua niveluri (din datele de tema)
λ= 0,85 -
factorul de comportare specific structurii - din datele de tema
q= 3,50 -
greutatea totala a cladirii, G, calculat anterior G = 10885 kN

deci Fb = 2313,1 kN
Mai sus este prezentata si o alta varianta de calcul a fortei orizontale (seismice) dupa o
varianta mai veche, dar care nu da valori ale fortei cu diferente mari fata de cea din calculul actual.
(valoarea din calculul mai "vechi" este = 2013,7 kN )

Determinare moment de torsiune Mt ( Mt = S * e )


Moment de torsiune cand forta orizontala Fb ( S ) actioneaza dupa directia X =
= Fb * e y = 4033 kN m
Moment de torsiune cand forta orizontala Fb ( S ) actioneaza dupa directia Y X =
= Fb * e x = 6418 kN m

Determinarea fortelor din peretele 5 (perete orientat dupa directia X) - cand S este in lungul axei X
forta din translatie in peretele 5, S pe dir x, Ft5x = 933,88 kN
( = Sx * Iy5 / sum Iyi )

forta din torsiune in per. 3, S pe dir x, Fr5x pe directia x= 212,25 tf


( = Mt * Iy5 * dx5 / Io )

forta din torsiune in per. 5, S pe dir x, Fr5y pe directia y = 0,010 tf


( = Mt * Ix5 * dy5 / Io )
momentul de inertie polar este calculat mai sus in ultimile coloane ale tabelului unde a fost
calculat centru de rigiditate. Io = suma ( Ixi * dyi^2 + Iyi * dxi^2 )

Determinarea fortelor din peretele 4 (perete orientat dupa directia X) - cand S este in lungul axei X
forta din translatie in peretele 4, S pe dir x, Ft4x = 439,40 kN
( = Sx * Iy4 / sum Iyi )

forta din torsiune in per. 4, S pe dir x, Fr4x pe directia x= 130,63 tf


( = Mt * Iy4 * dx4 / Io )

forta din torsiune in per. 4, S pe dir x, Fr4y pe directia y = 0,666 tf


( = Mt * Ix4 * dy4 / Io )

Determinarea fortelor din peretele 6 (perete orientat dupa directia X) - cand S este in lungul axei X
forta din translatie in peretele 6, S pe dir x, Ft6x = 933,88 kN
( = Sx * Iy6 / sum Iyi )

forta din torsiune in per. 6, S pe dir x, Fr6x pe directia x= 134,05 tf


( = Mt * Iy6 * dx6 / Io )

forta din torsiune in per. 6, S pe dir x, Fr6y pe directia y = 0,414 tf


( = Mt * Ix6 * dy6 / Io )

Determinarea fortelor din peretele 1 (perete orientat dupa directia Y) - cand S este in lungul axei X
forta din translatie in peretele 1, S pe dir x, Ft1x = 1,48 kN
( = Sx * Iy1 / sum Iyi ) (valoare fff mica, nesemnificativa, ptr ca Ix este mic)

forta din torsiune in per. 1, S pe dir x, Fr1x pe directia x= 0,10 tf


( = Mt * Iy1 * dx1 / Io ) (valoare fff mica, nesemnificativa, ptr ca Ix este mic)

forta din torsiune in per. 1, S pe dir x, Fr1y pe directia y = 52,347 tf


( = Mt * Ix1 * dy1 / Io )

Determinarea fortelor din peretele 2 (perete orientat dupa directia Y) - cand S este in lungul axei X
forta din translatie in peretele 2, S pe dir x, Ft2x = 3,12 kN
( = Sx * Iy2 / sum Iyi ) (valoare fff mica, nesemnificativa, ptr ca Ix este mic)

forta din torsiune in per. 2, S pe dir x, Fr2x pe directia x= 0,04 tf


( = Mt * Iy2 * dx2 / Io ) (valoare fff mica, nesemnificativa, ptr ca Ix este mic)

forta din torsiune in per. 2, S pe dir x, Fr2y pe directia y = 81,324 tf


( = Mt * Ix2 * dy2 / Io )

Determinarea fortelor din peretele 3 (perete orientat dupa directia Y) - cand S este in lungul axei X
forta din translatie in peretele 3, S pe dir x, Ft3x = 1,31 kN
( = Sx * Iy3 / sum Iyi ) (valoare fff mica, nesemnificativa, ptr ca Ix este mic)

forta din torsiune in per. 3, S pe dir x, Fr3x pe directia x= 0,30 tf


( = Mt * Iy3 * dx3 / Io ) (valoare fff mica, nesemnificativa, ptr ca Ix este mic)

forta din torsiune in per. 3, S pe dir x, Fr3y pe directia y = 121,727 tf


( = Mt * Ix3 * dy3 / Io )