Sunteți pe pagina 1din 196

C

U P R I N S

Memoriu tehnic

PARTEA I. CALCULUL STRUCTURII DE REZISTENTA


REZISTENTA
Date de tema __________________________________________________________I.1
__________________________________________________________I.1
_____________________________________________________I.
I.2
I. Predimensionare _____________________________________________________
I.2
I.1. Predimensionare placa _________________________________________I.2
I.2. Predimensionare grinda ________________________________________I.2
I.3. Predimensionare stalp _________________________________________I.3
I.4. Predimensionare pereti ________________________________________I.5
I.5. Calculul coeficientului seismic Cs ________________________________I.9

II. Calculul deplasarilor laterale relative ___________________________________


___________________________________II.1
II.1
_____________________________________________________III.1
III. Armare placa _____________________________________________________
III.1
____________________________________________________I
_____IV
V.1
IV. Armare grinzi ______________________________________________
IV.1. Grinzi longitudinale Axul 1 _________________________________IV.2
IV.1.1. Parter ____________________________________________IV.2
IV.1.2. Etaj 1 Etaj 2 ______________________________________IV.6
IV.1.3. Etaj 3 Etaj 9 ______________________________________IV.9
IV.1.4. Etaj 10 Etaj 14 ___________________________________IV.13
IV.2. Grinzi longitudinale Axul 2 ________________________________IV.17
IV.2.1. Parter ____________________________________________IV.17
IV.2.2. Etaj 1 ____________________________________________IV.20
IV.2.3. Etaj 2 Etaj 3 _____________________________________IV.24
IV.3.4. Etaj 4 Etaj 10 ____________________________________IV.27
IV.2.5. Etaj 11 Etaj 14 ___________________________________IV.30
IV.2.6. Etaj tehnic ________________________________________IV.34
IV.3. Grinzi transversale Axul A ________________________________IV.37
IV.3.1. Parter ____________________________________________IV.37
IV.3.2. Etaj 1 Etaj 2 _____________________________________IV.40
IV.3.3. Etaj 3 Etaj 9 ______________________________________IV.43
IV.3.4. Etaj 10 Etaj 13 ____________________________________IV.46
IV.3.5. Etaj 14 ____________________________________________IV.49

V. Armare stalp ________


_______________________________________________________
_______________________________________________V.1
V.1
_______________________________________________
V.1. Armare longitudinala ________________________________________V.2
V.2. Armare transversala ________________________________________V.11
V.2.1. Determinarea eforturilor VEd __________________________V.11
IV.2.2. Calculul etrierilor __________________________________V.16

VI. Verificare de nod __________________________________________________


__________________________________________________V
VI.1
VII. Armare rigle
rigle de cuplare ___________________________________________VI
___________________________________________VII
VII.1
VII.1. Parter ____________________________________________VII.2
VII.2. Etaj 1 Etaj 5 ______________________________________VII.4
VII.3. Etaj 6 Etaj 7 ______________________________________VII.6
VII.4. Etaj 9 Etaj 9 ______________________________________VII.8
VII.5. Etaj 10 Etaj 11 ___________________________________VII.10
VII.6. Etaj 12 ___________________________________________VII.12
VII.6. Etaj 13 Etaj 14 ____________________________________VII.14

VII
____________________________
_______________________VIII.1
VIII. Armare perete cuplat ____________________
________
_______________VIII.1
VIII.1. Armarea verticala ________________________________________VIII.3
VIII.1.1. Parter __________________________________________VIII.3
VIII.1.2. Etaj 1 ___________________________________________VIII.5
VIII.1.3. Etaj 2 __________________________________________VIII.6
VIII.1.4. Etaj 3 __________________________________________VIII.7
VIII.1.5. Etaj 4 __________________________________________VIII.8
VIII.1.6. Etaj 5 __________________________________________VIII.9
VIII.1.7. Etaj 6 _________________________________________VIII.10
VIII.1.8. Etaj 7 _________________________________________VIII.11
VIII.1.9. Etaj 8 _________________________________________VIII.12
VIII.1.10. Etaj 9 ________________________________________VIII.13
VIII.1.11. Etaj 10 _______________________________________VIII.14
VIII.1.12 Etaj 11 ________________________________________VIII.15
VIII.1.13 Etaj 12 ________________________________________VIII.16
VIII.1.14 Etaj 13 ________________________________________VIII.17
VIII.1.15 Etaj 14 ________________________________________VIII.18
VIII.2. Armarea orizontala ______________________________________VIII.19
VIII.2.1. Parter _________________________________________VIII.21
VIII.2.2. Etaj 1 __________________________________________VIII.24
VIII.2.3. Etaj 2 _________________________________________VIII.26
VIII.2.4. Etaj 3 _________________________________________VIII.28
VIII.2.5. Etaj 4 _________________________________________VIII.30
VIII.2.6. Etaj 5 _________________________________________VIII.32
VIII.2.7. Etaj 6 _________________________________________VIII.34

VIII.2.8. Etaj 7 _________________________________________VIII.36


VIII.2.9. Etaj 8 _________________________________________VIII.38
VIII.2.10. Etaj 9 ________________________________________VIII.40
VIII.2.11. Etaj 10 _______________________________________VIII.42
VIII.2.12 Etaj 11 ________________________________________VIII.44
VIII.2.13 Etaj 12 ________________________________________VIII.46
VIII.2.14 Etaj 13 ________________________________________VIII.48
VIII.2.15 Etaj 14 ________________________________________VIII.50
VIII.3. Armarea transversala in bulbi _____________________________VIII.52
VIII.3. Verificarea necesitatii armaturii de confinare _________________VIII.53

Anexa A Calculul incarcarii din zapada ___________________________________A.1


Anexa B Eforturi furnizate de Etabs ______________________________________B.1

PARTEA II. TEHNOLOGIA EXECUTIEI


EXECUTIEI LUCRARILOR
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII
CONSTRUCTII
Compozitia Betonului ___________________________________________________
________________1
__1
___________________________________________________
_______________________________________
__________________________________8
Gradul de maturizare al betonului _________
______________________________
____8
_____________________________________________________
________________________________1
__10
Panotarea placilor _______________________
______________________________
__10
Etapele tehnologice de realizare a structurii de rezistenta a constructiei _________
___________21
__21

MEMORIU TEHNIC

1.

DATE GENERALE.

Firma Imobile Best S.A. detine in proprietate privata un teren in mun. Bucuresti, in
prezent liber de constructii, pe care intentioneaza sa realizeze un bloc de birouri.
Proiectantul general al investitiei este INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
IN TURISM Bucuresti. Proiectantul de specialitate structura este Abs.: ANDONII Octavian.
Pentru realizarea investitiei, conform legislatiei in vigoare, se va obtine de la Primaria
mun. Bucuresti, Certificatul de Urbanism necesar in care se va specifica regimul juridic, regimul
economic, regimul tehnic (regimul de inaltime, modul de ocupare a terenului, retragerile fata de
limitele terenului, inaltimea maxima admisa), precum si acordurile, documentele si
documentatia tehnica pe baza carora se va solicita Autorizatia de Construire pentru realizarea
acestui obiectiv.
2.
INCADRAREA IN ZONA. STUDIUL
STUDIUL GEOTEHNIC. CONDITII DE
AMPLASAMENT, TEREN SI FUNDARE PENTRU CONSTRUCTIA NOUA (PROIECTATA).

Terenul este situat pe teritoriul administrativ al mun. Bucuresti, sector 2, in intravilan.


La intocmirea proiectului in faza P.A.C., in lipsa unor date concrete pentru
amplasamentul imobilului, s-au utilizat datele furnizate de "Studiu Geotehnic pentru construire
blocului de birouri
birouri Garden Bussiness",
Bussiness", intocmit de S.C. GeoNat-Groud, in februarie 2011.
Din Studiul Geotehnic intocmit, rezulta ca din punct de vedere geomorfologic,
hidrologic, si hidrogeologic, amplasamentul are o stabilitate buna, nefiind afectat de fenomene
fizico - geologice periculoase, inundatii, sau de vreo artera hidrografica, izvor sau torent.
Din punct de vedere geologic-geomorfologic, amplasametul analizat se incadreaza in
unitatea morfostructurala a pietrisurilor de Colentina.
Din prospectiunile efectuate in cele doua foraje executate pe amplasament, rezulta ca
stratificatia terenului este cvasiorizontala, uniforma si continua, fiind alcatuita din depozite
leosoide si argiloase.

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Pagina 1 din 12

In forajul F1 executat pe o terasa artificiala cu latimea de cca. 15 m, rezulta urmatoarea


stratificatie :
-

0,00 - 0,50 m : sol vegetal argilos;

0,50 - 2,00 m : leoss galben roscat;

2,00 6,10 m : leoss cenusiu cu concretiuni calcaroase;

6,10 12,50 m : argila cenusiu roscata;

12,50 16,80 m : nisip mediu grosier in baza pietris

In forajul F2 executat la o distanta de cca. 30 m fata de F1 si la cca. 2,00 m mai jos,


rezulta urmatoarea stratificatie :
-

0,00 - 0,50 m : sol vegetal argilos;

0,50 - 2,00 m : argila prafoasa;

2,00 - 4,30 m : argila nisipoasa;

4,30 - 7,80 m : argila lutoasa;

7,80 - 10,00 m : leoss cu concretiuni calcaroase;

10,00 - 17,00 m : argile si marne.

Apa freatica nu a fost interceptata in forajul F1. In forajul F2 se gaseste la o adancime de


3,60 m de la suprafata terenului, fiind cantonata in stratul de argila nisipoasa cafenie unde
continutul mai ridicat de nisip asigura o permeabilittate care permite circulatia slaba a apei.
Adancimea de inghet conform STAS 6054/87 este de 1,10 m de la suprafata terenului
natural sau sistematizat, stratul de fundare fiind incadrat conform STAS 1709/3-90 in categoria
pamanturilor sensibile la inghet-dezghet.
Din punct de vedere seismic,
seismic in conformitate cu Codul P100-1/2006, clasa de importanta
si de expunere la cutremur a constructiei este II (I = 1,2), zona de hazard seismic este
caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului ag=0,24 corespunzand unui interval
mediu de revenire de 100 ani si prin perioada de control (colt) Tc=1,6 sec.
Conform CR 1-1-3/2005, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada la sol in
amplasamentul constructiei este s0,k=2,0 kN/m2.

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Pagina 2 din 12

In conformitate cu Studiul Geotehnic, fundarea constructiei noi (proiectate) se face


direct, incepand cu adancimea Df = 7,50 m fata de suprafata terenului natural actual, depasinduse astfel adancimea maxima de inghet, cu urmatoarele conditii :

Stratul de sol vegetal de la suprafata este impropriu fundarii, trebuind a fi excavat


pana la epuizare si evacuat in totalitate in afara amplasamentului.

Inainte de atacarea lucrarilor de sapaturi, se va investiga daca pe amplasament


exista eventuale conducte subterane purtatoare de apa-canal, agent termic, gaze, electrica, si,
dupa caz, acestea se vor dezafecta si/sau devia cu avizul autoritatilor si furnizorilor respectivi.

La executia sapaturilor vor fi depasite orice zone accidentale de umpluturi, hrube,


canale, foste pivnite, resturi de fundatii vechi, foste conducte dezafectate, radacini de arbori,
etc., care ar putea fi intalnite eventual pana la cota de fundare. Radacinile se vor extrage in
totalitate iar zonele accidentale se vor excava si se vor curata total pana la terenul natural bun
de fundare, golurile rezultate urmand a fi umplute (plombate) cu beton simplu de completare de
clasa C8/10 (Bc10).

Sapaturile pentru fundatiile constructiei noi se pot executa mecanizat sau manual.
Sapatura se poate realiza cu taluze inclinate avand pante 2:1, protejate in perioadele cu
precipitatii cu sprijiniri din dulapi de lemn sau metalici.

Depozitarea pamantului excavat sau a materialelor de constructii se va face la


distante mai mari de 1,50 m de la marginea sapaturii generale.

Se va evita orice tendinta de sporire a umiditatii pamantului pe durata lucrarilor de


sapatura si fundatii. Bazele sapaturilor vor fi prevazute cu pante de scurgere catre baze de
colectare si evacuare rapida a eventualelor ape din precipitatii. Sapaturile nu se vor lasa deschise
timp indelungat pentru a nu fi expuse mai multe zile caldurii solare si/sau precipitatiilor (pentru
a se conserva starea de umiditate naturala din teren). In acest scop, ultimul strat de sapatura in
grosime de 20 cm se va indeparta manual numai cu putin timp inainte de turnarea betonului de
egalizare.

La cota de fundare terenul va fi imbunatatit prin compactare cu maiul mecanic sau


manual.

Infrastructura (radier), ca si suprastructura constructiei se vor realiza din beton


armat, cu suficiente capacitati de rezistenta si rigiditate.

La proiectare si executie se vor lua masuri pentru:: evitarea umezirii terenului de


fundare;; evitarea stagnarii apelor superficiale in jurul cladirii si a infiltrarii in teren a apelor de
suprafata;; indepartarea rapida de constructie a apelor din precipitatii;; evitarea umezirii
terenului cu ape din retelele exterioare si instalatiile interioare, etc.

In cazul in care pe parcursul lucrarilor de excavatii si sapaturi se intalnesc situatii


neprevazute, diferite de conditiile considerate in proiect, executantul lucrarilor de constructii
va anunta inginerul geotehnician si proiectantul de rezistenta pentru luarea masurilor
corespunzatoare. In diversele etape ale executiei lucrarilor de sapatura, inainte de turnarea
betonului de egalizare va fi chemat inginerul geotehnician pentru verificarea, confirmarea si
avizarea terenului de fundare.

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Pagina 3 din 12

Pentru dimensionarea fundatiilor


fundatiilor constructiei noi, in conformitate cu Studiul Geotehnic
si STAS 3300/1/2-85, pe stratul pe care se face fundarea, mentionat mai sus, se poate considera o
presiune conventionala de baza
= 300
300 kPa in gruparea fundamentala de incarcari
(permanente gravitationale), pentru fundatii avand latimea talpii B = l,00 m si adancimea de
fundare fata de nivelul terenului natural, Df = 2,00m. Pentru alte latimi ale talpii sau alte
adancimi de fundare, presiunea conventionala s-a calculat cu respectarea recomandarilor STAS
3300/2-85, aplicandu-se corectia de latime CB si corectia de adincime CD. Conditiile pentru
dimensionarea fundatiilor sunt : pef < pconv pentru gruparea fundamentala de incarcari, respectiv
p'ef < 1,4 pconv pentru gruparea speciala.

3.
3.1.

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI NOI (PROIECTATE)


DATE GENERALE SI DE ARHITECTURA

Cladirea va ocupa suprafata terenului in conformitate cu prevederile Certificatului de


Urbanism obtinut.
Functiunea cladirii este cea de birouri. Regimul de inaltime este 2S + P + 14E + E tehnic.
Destinatiile sunt in conformitate cu planurile de arhitectura prezentate.
Subsolul 1 are aceeasi amprenta cu parterul si o inaltime libera de 2,50 m. La
subsolul 1 se afla cateva locuri de parcare. Accesul la subsol se face atat din exterior (printr-o
intrare in parcarea din partea de nord a cladirii), cat si din interior, pe scara blocului.

Subsolul 2 are aceeasi amprenta cu parterul si o inaltime libera de 2,50 m. La subsol


se afla nodurile instalatiilor sanitare, termice si de ventilare ale constructiei. Accesul la subsol se
face atat din exterior (printr-o intrare in parcarea de la subsolul 1), cat si din interior, pe scara
blocului.

Parterul cuprinde : hol acces-receptie-asteptare si pe o anumita suprafata un


restaurant.

Etaje 1 14:: hol acces-receptie-asteptare cu acces in casa scarii si la 2 lifturi;


birouri inchise si birouri deschise; grup sanitar.

La etajul tehnic se gaseste usa de acces spre terasa blocului si casa liftului in care se
regasesc motoarele si cablurile lifturilor (2 lifturide acces si 1 lift de serviciu).

Terasa este necirculabila avand acces la scarile antiincendiu de metal atasate


constructiei pe partea de estica.

Inaltimile de nivel sunt : 3,50 m la ambele subsoluri;; 5,00 m la Parter;; 4,00 m la etajele 1
14;; 3,00 m la Etajul tehnic. Cota +0,00,
0,00 reprezentand cota nivelului finit al pardoselii

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Pagina 4 din 12

parterului, corespunde cotei absolute 251.08


251.08 m (NMN), se afla la cca. 0,60 m deasupra terenului
natural, si va fi materializata pe teren in prezenta proiectantului de arhitectura.
Constructia are in plan, la nivelul terenului, o forma compacta, ce se poate inscrie intrun dreptunghi cu laturile 37,20 m (in directia lunga, paralela cu axele 1-7) si 19,20 m (in directia
scurta, paralela cu axele A-D). Deschiderile si traveile sunt obisnuite pentru acest tip de cladire
dupa cum urmeaza :
- in directia longitudinala-lunga (paralela cu axele 1-7) : 6 travei de 6,00 m;
- in directia transversala-scurta (paralela cu axele AA-D) : 2 deschideri de 6,00 m.
Elementele exterioare de inchidere sunt de tip pereti cortina. Elementele structurale din
beton armat de la exterior (de pe conturul cladirii) se termoizoleaza cu un strat de 5 7 cm de
vata minerala in locurile unde nu e vitraj. Peretii interiori (despartitori si de compartimentare)
sunt alcatuiti din zidarie de BCA si/sau panouri usoare de ghips-carton de tip RIGIPS, dupa caz.

3.2.

STRUCTURA DE
DE REZISTENTA

La adoptarea solutiei pentru structura de rezistenta a constructiei proiectate


(infrastructura si suprastructura), s-au avut in vedere urmatoarele : regimul de inaltime (2
Subsoluri + Parter + 14 Etaje + Etaj tehnic) ; inaltimile de nivel obisnuite pentru blocurile de
birouri;; configuratia de deschideri si travei, curenta pentru acest tip de constructii ; rezolvarea
optima a cerintelor de functionalitate, folosirea eficienta a suprafetei construite disponibile
aprobate prin certificatul de urbanism, conditiile de teren si de seismicitate ale
amplasamentului.

SUPRASTRUCTURA cladirii este alcatuita din cadre si pereti din beton armat dispusi
ortogonal pe cele doua directii principale/ortogonale ale acesteia, fiind capabile sa preia
solicitarile produse de incarcarile seismice si gravitationale in conditiile impuse de codul P1001/2006, normativul NP 007-97, etc.
Peretii de umplutura din zidarie de BCA sau panouri usoare de gips-carton nu sunt
tratati ca elemente structurale, urmand a fi conectati de structura din beton armat (pereti, stalpi,
grinzi, placi), in conformitate cu detaliile specifice din codurile CR 6-2006, C104-83, si celelalte
prescriptii tehnice.
Stalpii au sectiunea transversala de forma patrata cu dimensiunile 80x80 cm.

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Pagina 5 din 12

Grinzile cadrelor din beton armat au sectiunea transversala cu dimensiunile (bxh) dupa
cum urmeaza :
- La nivelurile Parter Etaj 9 si grinzile de pe contur la Etajul 10: 40x85 cm, inaltimea
fiind determinata de deschideri, de suprafetele de planseu aferente, de preluarea
corespunzatoare a eforturilor in gruparea speciala de incarcari (accidentale suprapunerea
incarcarilor gravitationale si seismice), precum si de asigurarea rigiditatii de ansamblu a
structurii.
- De la Etajul 10 grinzile exclusiv cele amintite anterior si restul grinzilor pana la
Etajul tehnic inclusiv au dimensiunile: 30x65 cm, diminuate fiind din motive economice in
limitele conditiilor expuse anterior (rezistenta si rigiditate).
Planseele intermediare sunt din beton armat monolit, iar scara de acces la nivelul
urmator si la subsoluri sunt prefabricate. Placile au grosimea de 15 cm, pentru a se indeplini atat
conditiile de rezistenta, deformatie si izolare fonica, cat si pentru a realiza "saibe orizontale"
suficient de rigide si rezistente in planul lor, care sa asigure conlucrarea spatiala a cadrelor
structurii, in cazul actiunii seismice.
Structura descrisa mai sus a fost analizata prin calcul cu programul ETABS, in
conformitate cu codul P100-1/2006, fiind capabila sa preia solicitarile din incarcarile
gravitationale si seismice. Avand in vedere densitatea amplasarii si dimensiunile peretilor
subsolului de sub cota +0,00, se poate admite ipoteza simplificatoare (importanta pentru calculul
structural), ca infrastructura are o rigiditate la deplasari laterale mai mare decat cea a nivelurilor
superioare (constituie o "cutie rigida"), astfel incat suprastructura este incastrata, pentru
actiunea fortelor orizontale, practic la cota +0,00. Eforturile rezultate in gruparea
speciala/accidentala de incarcari (determinanta, produsa de actiunea concomitenta a incarcarilor
gravitationale cu cele seismice), armaturile rezultate din dimensionarea elementelor principale
ale cadrelor (stalpi si grinzi) si peretilor ductili, se inscriu in valori curente pentru acest tip de
constructie si sistem structural. Dimensionarea si verificarea armaturilor din pereti, stalpi, rigle
de cuplare si grinzi s-a efectueat prin calcul manual si/sau cu programe automate (Response). De
asemenea, deplasarile relative de nivel se inscriu in limitele admise prevazute de codul P1001/2006.

INFRASTRUCTURA constructiei, alcatuita in conditiile mentionate la cap. 2 din


prezentul Memoriu tehnic, este compusa din :

A.

Sistemul de fundatii.

Radier din beton armat cu grosimea de 90 cm sub toata amprenta cladirii.


Fundarea constructiei se face in conformitate cu Studiul Geotehnic, depasindu-se astfel
adancimea maxima de inghet si stratul de sol vegetal de la suprafata, dupa cum urmeaza :

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Pagina 6 din 12

la o adancime de 8,00 m fata de cota +0,00 a constructiei respectiv la 7,4 m


adancime fata de cota terenului natural CTN, pe stratul de argila cenusiu roscata.
La lucrarile de sapatura si fundatii se vor respecta prevederile din Studiul Geotehnic pe
amplasament si masurile specificate la Cap. 2 de mai sus.
Dimensiunile in plan ale fundatiilor asigura ca presiunile verticale efective pe talpa
fundatiilor sa nu depaseasca presiunea conventionala prevazuta in Studiul Geotehnic pentru
terenul bun de fundare, respectiv : pef < pconv pentru gruparea fundamentala de incarcari
(permanente), si p'ef < 1,4 pconv pentru gruparea speciala de incarcari (accidentale).

Detaliile intocmite pentru prazenta faza de proiectare au un caracter informativ, ele


urmand sa fie eventual modificate in concordanta
concordanta cu rezultatele si recomandarile unui Studiu
Geotehnic pe care Beneficiarul urmeaza sa il comande unei firme de specialitate pentru
amplasamentul concret pe care se va executa blocul de birouri.
birouri.

B. Peretii subsolului.
Peretii subsolului, dispusi pe conturul subsolului partial, sunt din beton armat, au
grosimea de 40cm si se vor hidroizola la exterior in contact cu pamantul.
Peretii interiori, dispusi local sub peretii suprastructurii au grosimea de 30 cm.

C. Planseul peste subsolul.


Planseul peste subsol are o alcatuire asemanatoare celor de la suprastructura - placi si
grinzi din beton armat. Placile au grosimea de 15 cm.

D. In proiectele de sistematizare verticala, amenajari exterioare si instalatii


se vor prevedea masuri de protectie a stratului
stratului de fundare impotriva umezirii,
dupa cum urmeaza :
a) Masuri pentru evitarea stagnarii apelor superficiale in jurul cladirii, a infiltrarii in
teren a apelor de suprafata, si pentru indepartarea rapida de constructie a apelor din precipitatii:

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Pagina 7 din 12

- amenajarea corespunzatoare a suprafetei terenului inconjurator cu pante de scurgere


spre exteriorul constructiei ; sistematizarea verticala trebuie sa asigure colectarea si evacuarea
rapida a apelor din precipitatii (rigole, cavalieri, santuri de garda impermeabile si cu pante
adecvate, special prevazute cu debusee asigurate legate la reteaua de canalizare/de colectareevacuare a apelor de precipitatii din zona);
- realizarea de trotuare etanse in jurul cladirii, cu latimea minima de 1,50 m, prevazute
cu panta de 5% spre exterior, precum si cu scafa etansa si dop de mastic elastic la racordul cu
soclul cladirii;
- realizarea umpluturilor din jurul constructiei se va face imediat dupa ce constructia a
depasit nivelul terenului, in scopul crearii unui ecran perimetral impermeabil, mentinerii unor
conditii stabile de umiditate sub trotuare prin ecranul impermeabil, si a protectiei impotriva
infiltratiilor de apa de suprafata in terenul de fundare ; umpluturile se vor executa numai din
argila imbunatatita prin amestec cu nisip in raportul 3:1 (fara resturi de sol vegetal, deseuri de
materiale de constructii, materiale drenante), care va fi bine compactata (in straturi etanse de
max. 10-15 cm grosime in conformitate cu normativele C29/85, C169/1988). Compactarea se va
face cu mijloace terasiere de mica capacitate, adecvate lucrului in spatii inguste (maiuri
mecanice, placi vibratoare), la o umiditate w=14%, astfel incat in stare uscata sa se obtina o
valoare de control a greutatii volumetrice a pamantului in conformitate cu prevederile STAS
9850/89 "Lucrari de imbunatatiri funciare Verificarea compactarii lucrarilor" (recomandabil
pana la obtinerea unei a greutatii volumice in stare uscata w=1,7 t/m3 ).
- evacuarea apelor de pe teresa se va face prin pante executate de 2 7 %, la sifoanele
de terasa special prevazute in acest scop, cu debusee asigurate direct in reteaua de canalizare/de
evacuare a apelor meteorice din zona.
b) Masuri pentru evitarea umezirii terenului cu ape din retelele exterioare din
vecinatate si instalatiile interioare :
- retelele, conductele si instalatiile subterane, trebuie sa respecte prevederile normelor
in vigoare privind : amplasarea la distantele corespunzatoare/minime prevazute fata de cladire ;
montarea in canale de protectie etanse (canivouri), controlabile ; conductele de intrare si iesire a
instalatiilor care trec prin golurile prevazute in soclurile sau radierul cladirii, trebuie realizate
astfel incat sa preia tasarea diferentiata a cladirii fata de canalele exterioare de legatura si sa se
evite spargerea lor in aceste puncte ; instalatiile interioare de apa si canalizare, precum si
amenajarile care fac parte din sistemul de colectare si evacuare a apei din avarii, pierderi de apa,
etc. (camine, canale de protectie, base, pompe) si de dirijare a lor catre emisarii de evacuare,
trebuie sa functioneze in permanenta;
proprietarul/administratorul cladirii care exploateaza sau foloseste constructia,
instalatiile aferente si retelele hidroedilitare din vecinatate, trebuie sa ia masurile necesare
pentru ca urmarirea, exploatarea si intretinerea acestora sa se faca conform prevederilor

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Pagina 8 din 12

caietelor de sarcini si normelor in vigoare privind intretinerea, reparatia si urmarirea


comportarii constructiilor si instalatiilor.
- in exploatare, prin grija proprietarului (investitorului) si a proiectantului, se va
urmari evolutia in timp a tasarilor prin metode topometrice conform STAS 2745-69 (sau prin
alte metode care sa asigure o precizie de masurare similara) ; se vor monta de repere de urmarire
a tasarilor pe noua constructie, pentru evaluarea interactiunii sol-structura si a evolutiei
tasarilor in timp.

4. MATERIALE UTILIZATE
La realizarea structurii se vor folosi materiale obisnuite, utilizate in mod curent la acest
tip de constructii. Materialele principale sunt urmatoarele :
Betoane :
C8/10 (Bc10) in stratul de egalizare a fundatiei radier;
C30/
30/37 (Bc37
(Bc37)
37) in elementele din beton armat (radier, pereti, stalpi, grinzi, plansee, placi).

Otel beton :
OB 37 la armaturile de rezistenta transversale, la armaturile constructive si de montaj
PC 52 la armaturile de rezistenta longitudinale rezultate din calcul sau pe baza
procentelor minime de armare.
Materialele folosite (betoane si oteluri) vor respecta conditiile cerute de standardele de
produs, precum si SR EN 1992-1-1, CR2-1 2006, NE 012-99, etc.

5. NORME SPECIFICE UTILIZATE


La proiectarea structurii de rezistenta s-au avut in vedere prevederile cuprinse in
actualele standarde si normative care reglementeaza activitatea de proiectare si executie in
constructii, dintre care mentionam urmatoarele:
-

CR0-2005 : Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii.

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Pagina 9 din 12

CR 1-1-3/2005 : Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.

- STAS 3300/1-85, 2-85 si SR EN 1997 1 : Teren de fundare - Principii generale de


calcul. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.
-

P100-1/2006 : Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru

cladiri.
- SR EN 1998-1 : Cod de proiectare a constructiilor pentru rezistenta la cutremur Partea I Reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri.
- SR EN 1992-1 : Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat
si beton precomprimat.
-

CR 2-1-1-1/2005 : Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton

armat.

LEGISLATIEI
EGISLATIEI
6. PRECIZARI PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR. RESPECTAREA L
IN VIGOARE. CONDITII SI MASURI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR.
6.1.
Tehnologia de executie este obisnuita (clasica), fiind utilizata in mod curent la
cladirile de acest tip, putand fi adoptata cu usurinta de executantul lucrarilor de constructie,
printr-o dotare tehnica corespunzatoare, personal calificat si respectand normativele in vigoare.
6.2.
Investitorul, proiectantul si executantul lucrarilor de constructii,
constructii, au obligatia ca
la realizarea lucrarilor de constructii la cladirea noua (proiectata) a Blocului de birouri din mun.
Bucuresti, sa respecte Legea Nr.10/1995 privind calitatea in constructii, precum si celelalte
prevederi ale legislatiei in vigoare, legate de activitatea de investitii, proiectare si executie in
constructii. Proiectul de structura in faza P.A.C., P.T., D.E. este valabil numai daca se respecta
Certificatul de Urbanism si Autorizatia de Construire ce va fi obtinuta de investitor (proprietar).
Lucrarile de constructie vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si a
avizelor mentionate in Certificatul de Urbanism.
6.3.
Executantul lucrarilor va asigura respectarea proiectului si a legislatiei si
normelor in vigoare privind : protectia, tehnica securitatii si igiena muncii ; protectia la
actiunea focului, prevenirea si stingerea incendiilor ; protectia mediului ; asigurarea accesului
din strada pe santier, a restituirii in forma initiala a suprafetelor utilizate pentru executie si
organizare de santier, a drumurilor pentru acces cu utilaje si mijloace de transport, etc. Se vor
respecta toate normele in vigoare care cuprind masuri specifice de protectie si igiena muncii,
in/sau legate de constructii, printre care mentionam :

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Pagina 10 din 12

Legea 319/2006 privind protectia muncii;

Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul


9/N/15.III.1993, volumele "A"-Norme generale si "C"-Constructii (prevederi si masuri specifice
fiecarei categorii de lucrari);
inaltime;

Ordinul MMPS nr. 235/1995 privind normele specifice de securitate a muncii la

Ordinul MMPS nr. 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de


protectie individuala;
Normele specifice de securitate a muncii pentru transport intern 6/ 1995, elaborate
de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor - Decret nr. 290/16.VIII.1997;
P118/83 : Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia
la actiunea focului;
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobat de M.I. cu ordinul nr.
381/4.03.1993, nr. 775/22.07.1998, si MLPAT cu ordinul 7/N/3.03.1993;
C300/1994 : Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei
lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora Ordinul MLPAT nr. 20N/11.07.1994;
Decret nr. 290/16.VIII.1997 : Reguli si masuri de prevenire si stingere a incendiilor,
specifice organizarilor de santier si pe timpul executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;
C58/96: Siguranta la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor si
produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii;
- Toate normativele si reglementarile tehnice in vigoare (cu caracter republican si/sau
departamental), privind cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995, referitoare la protectia si
igiena muncii in constructii, prevenirea si stingerea incendiilor, etc.
6.4.
Pentru a nu permite patrunderea apelor de suprafata in terenul de fundare,
trebuie luate masuri pentru evitarea stagnarii lor in jurul cladirii si a infiltrarii in teren, de
colectare si indepartare rapida de constructie a acestora
acestora,
tora precum si de deversare in sistemul de
evacuare a apei de precipitatii din zona. Se vor elimina eventualele scurgeri de apa din
instalatiile sanitare si termice, si/sau din retelele si conductele subterane purtatoare de apa si
canalizare din vecinatate.

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Pagina 11 din 12

6.5.
Pe parcursul lucrarilor de executie, constructorul si reprezentantul tehnic al
investitorului (inspectorul de lucrare/dirigintele de santier), vor semnala si vor comunica
proiectantului si verificatorului atestat, orice nepotrivire si neconcordanta
neconcordanta care apare fata de
considerentele care au stat la baza proiectului intocmit faza P.A.C., P.T. si D.E., si a "Studiului
Geotehnic... elaborat pentru amplasamentul Complexului.
Complexului Proiectantul va lua masurile
necesare de adaptare a proiectului si detaliilor respective la situatia concreta din teren (in acest
caz se vor prevedea toate masurile suplimentare, considerate ca necesare pentru asigurarea
capacitatii de rezistenta de ansamblu si de detaliu a constructiei noi in conformitate cu normele
tehnice in vigoare).
6.6.
Proiectarea lucrarilor de constructii, avizarea si executarea acestora se face in
conformitate cu legislatia in vigoare. In conformitate cu Legea 10/1995 si HG 925/1995,
proiectul de structura in faza P.A.C.+P.T.+D.E. se va verifica pentru exigenta A1 de catre
verificator de proiecte atestat. Realizarea lucrarilor de structura pe santier se va face in
conformitate cu plansele desenate ale proiectului si prevederile din memoriul tehnic de
rezistenta si fisele tehnologice. Verificarea tuturor lucrarilor de executie, realizate pe santier, se
va face in conformitate cu prevederile normativelor NE 012-1999 si C56-85.
6.7.
PENTRU ELABORAREA FAZELOR URMATOARE ALE PROIECTULUI
BENEFICIARUL VA COMANDA UNEI FIRME DE SPECIALITATE
SPECIALITATE UN STUDIU
GEOPTEHNIC PE AMLASAMENTUL CONCRET PE CARE URMEAZA SA SE EXECUTE
COMPLEXUL. DETALIILE INTOCMITE PENTRU PRAZENTA FAZA DE PROIECTARE AU
UN CARACTER INFORMATIV, ELE URMAND SA FIE EVENTUAL MODIFICATE IN
CONCORDANTA CU REZULTATELE SI RECOMANDARILE STUDIULUI MENTIONAT.

Data:

Intocmit:

iulie 2011

MEMORIU TEHNIC
ANDONII B. Octavian

Absolvent: ANDONII B. Octavian

Pagina 12 din 12

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI


FACULTATEA DE CONSTRUCII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE

PROIECT DE DIPLOM
DIPLOM
PARTEA I:

CALCULUL SRUCTURII
DE REZISTENTA

COORDONATOR:
COORDONATOR:

ABSOLVENT:

S.L. dr. ing. TIBERIU PASCU

ANDONII B. OCTAVIAN

BUCURETI
IULIE 2011

DATE DE TEMA: Sa se proiecteze o structura duala cu pereti cuplati de beton armat.

6.00

6.00

Constructia se afla in localitatea Bucuresti, avand ca destinatie: birouri. Regimul de inaltime: 2S+14E+E tehnic.
Schema de axe este dupa cim urmeaza:

6.00

6.00

Destinatie
Amplasament
Regim de inaltime

Birouri
Bucuresti
2S+P+14E+1ETEH

Beton
C30/37
Incarcarea utila

6.00

6.00

HSubsol
HParter
HEtaj
HEtaj, teh

3.50
5.00
4.00
3.00

3.00 kN/m2
I. 1

m
m
m
m

6.00

6.00

I. PREDIMENSIONARE
I.1. Predimensionare placa
h sl =

P
+1cm
180

14.3 cm

hsl
hsl

sl

hsl > 15 cm

15 cm

D min
40

15

|
hsl

15.0 cm

hsl

15 cm

I.2. Predimensionare grinda


Inrucat deschiderile pe ambele directii sunt egale, voi avea doar o singura sectiune teoretica de
grinda, insa din motive constructive voi considera pe directie transversala o inaltime de grinda
mai mare cu 5 cm decat cea de pe directia longitudinala.
L
L

h w max ; max
10
12

hw

bw
bw

6.00 m
5.40 m
45.0 cm
54.0 cm

DECI:
- Directie longitudina:

22.5 cm
27.0 cm

hw
bw

60 cm
30 cm

30

15.0 cm
- Directie transversala:

18.0 cm

30
hw
bw

65 cm
30 cm

I. 2

65

Dmax
Lmax

NOTA: Consider o sectiune de stalp de 60x60


astfel voi obtine o lumina a grinzi aproximativa

60

h
h
bw w ; w
3
2

I.3. Predimensionare stalp


ba

25 kN/m3

sapa

24 kN/m3

Etaj

4.00 m

gresie

22 kN/m

Etaj th

3.00 m

19 kN/m

Parter

5.00 m

tenc

Hnivel

Valoarea
caracter.

Etaj curent

gr. pr. placa


pardoseala
pereti interiori
fatada vitrata
incarcarea utila

Terasa

Incarcare

gr. pr. placa


beton panta
izolatii
zapada
atic

3.75
1.16
1.00
2.00
3.00
3.75
2.00
0.30
1.60
5.63

SLU

1.35
1.35
1.35
1.35
1.50
1.35
1.35
1.35
1.50
1.35

Valoarea
de calcul
SLU
5.06
1.57
1.35
2.70
4.50
5.06
2.70
0.41
2.40
7.59

SLS

1.00
1.00
1.00
1.00
0.40
1.00
1.00
1.00
0.40
1.00

Valoarea
de calcul
SLS
3.75
1.16
1.00
2.00
1.20
3.75
2.00
0.30
0.64
5.63

NOTA: Voi avea doar stalpi marginali si de colt, deci voi considera
unul dintre ei cu aria cea mai mare.
Arie aferenta
Lungime
aferenta

long
trans

14.58 m2
5.40 m
2.70 m

Calculul fortei axiale (SLS)


Nivel
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7

Placa
97.54
103.66
103.66
103.66
103.66
103.66
103.66
103.66

Incarcari
Grinzi
Fatada
vitrata
long
trans
24.30
13.16
10.80
24.30
13.16
10.80
24.30
13.16
10.80
24.30
13.16
10.80
24.30
13.16
10.80
24.30
13.16
10.80
24.30
13.16
10.80
24.30
13.16
10.80
I. 3

Atic
30.38

Stalp
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00

N
T
0.00
E14 212.18
E13 400.10
E12 588.03
E11 775.96
E10 963.88
E9 1151.81
E8 1339.74
E7 1527.66

E6
E5
E4
E3
E2
E1
P

103.66
103.66
103.66
103.66
103.66
103.66
103.66

24.30
24.30
24.30
24.30
24.30
24.30
24.30

13.16
13.16
13.16
13.16
13.16
13.16
13.16

10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80
10.80

36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
45.00

E6
E5
E4
E3
E2
E1
P
S

N
0.50
b c h c f cd
fcd

17.4 N/mm2

fctd

E
hc=bc>

1.15 N/mm

34500 N/mm2

Stalpi
&
Pereti

Consider:

57.26 cm

60

60

I. 4

1715.59
1903.51
2091.44
2279.37
2467.29
2655.22
2852.15

I.4. Predimensionare perete


Incarcari
Nivel

Placa

E th
E14
E13
E12
E11
E10
E9
E8
E7
E6
E5
E4
E3
E2
E1
P

722.5
4335.1
4607.3
4607.3
4607.3
4607.3
4607.3
4607.3
4607.3
4607.3
4607.3
4607.3
4607.3
4607.3
4607.3
4607.3

Grinzi
long
48.6
486.0
486.0
486.0
486.0
486.0
486.0
486.0
486.0
486.0
486.0
486.0
486.0
486.0
486.0
486.0

trans
79.0
447.5
447.5
447.5
447.5
447.5
447.5
447.5
447.5
447.5
447.5
447.5
447.5
447.5
447.5
447.5

Fatada
vitrata

Atic

140.0
216.0
216.0
216.0
216.0
216.0
216.0
216.0
216.0
216.0
216.0
216.0
216.0
216.0
216.0
216.0

0.0
607.5

Stalp
0.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
576.0
720.0

Pereti Rig. cup


(30 cm) (30x80)
540.0
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0
1200.0
1500.0

G
Fb = 1

ag

0.24

Fb

( )

1.0

(TI)

32.4 1562.5
43.2 7911.3
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 7576.0
43.2 8020.0
115981.9

a g T1

G
g
q

2.75
6.25
0.85
10410.53

0.24g
q0 = 5

q = q0 u
1

u
= 1.25
1

kN

I. 5

Clasa H de ductilitate
(Conform P100/2006)
Pereti cuplati

1 .5 Fb < 2 .5 A wh f ctd

fcd

17.4 N/mm2

fctd

1.15 N/mm2

34500 N/mm2

Awh 54315.8 cm2


Hnivel

4.00

bnec 27.16

b>

15cm
Hetaj/20

cm

15.0 cm

20.0 cm
pentru pereti cu bulbi

Consider:
b

30 cm

Verificarea necesarului bulbi

N Ed
A wh f cd

Evaluarea fortei axiale


Incarcari

Nivel

Placa
Grinzi
120.4
26.3
401.4
61.8

RC
Perete
16.2
135.0
16.2
180.0

0.338
< lim
lim
0.320
lim =0.1(+2)

E th
E14
E13

426.6

61.8

16.2

180.0

684.6

= 1.2

E12

426.6

61.8

16.2

180.0

684.6

E11

426.6

61.8

16.2

180.0

684.6

E10

426.6

61.8

16.2

180.0

684.6

E9
E8

426.6
426.6

61.8
61.8

16.2
16.2

180.0
180.0

684.6
684.6

E7
E6

426.6
426.6

61.8
61.8

16.2
16.2

180.0
180.0

684.6
684.6

E5

426.6

61.8

16.2

180.0

684.6

E4
E3
E2
E1
P

426.6
426.6
426.6
426.6
426.6

61.8
61.8
61.8
61.8
61.8

16.2
16.2
16.2
16.2
16.2

180.0
180.0
180.0
180.0
225.0

684.6
684.6
684.6
684.6
729.6

Aafer
Lafer
Lafer, RC

60.00 m
2.70 m
0.90 m

NEd 10586.2 kN
Awh
1.8 m2
Considerand astfel un coeficient
de suprarezistenta la baza peretelui
destul de mic ( = 1.2) voi avea
nevoie de bulbi, care vor avea
urmatoarea configuratie:

I. 6

297.9
659.4

60

30

bp

600

hp

60

hp>2b
250mm
hp> Hetaj/10

40 cm

NEd 10586.2 kN
fcd
17.4 N/mm2

0.1hw

60 cm

Awh

25 cm

N Ed
A
1.5 bulbi + 0.35
A wh f cd
A wh

1 .5

NEd
=
Awh fcd

0.338

A bulbi
+ 0 . 35 =
A wh

0.650

I.5. Coeficientul seismic "C" conform P100


Cs =

Fb
=
G

1 a g

( ) m

b T1

q
m g

I
ag
(TI)

1.0
0.24
2.75
0.85
6.25

Cs=

0.090

0.24g

I. 7

1.80 m2

II. CALCULUL DEPLASARILOR LATERALE RELATIVE

Nivel
Etaj tehn
Etaj
Parter

Mod

dr

H (m)
3
4
5

Per
1 1.037957
2 0.946055
3 0.899572

Nivel
Etaj tehn
Etaje
Parter

dr, admSLS dr, admSLU


0.01500
0.02000
0.02500

0.07500
0.10000
0.12500

dr

SLS

= q dre dr,adm

dr

SLU

= c q d re d r,adm

SLS

SLU

0.4

6.25

II.1

Tc

1.6

c 1.378

Deplasari laterale relative (seism pe Y)


SLS

DriftEtabs dre, Etabs

Nivel
64 E tehn
61 E14
57 E13
53 E12
49 E11
45 E10
41 E9
37 E8
33 E7
29 E6
25 E5
21 E4
17 E3
13 E2
9 E1
5P

0.00059
0.00093
0.00096
0.00098
0.00099
0.00098
0.00097
0.00096
0.00094
0.00091
0.00087
0.00081
0.00072
0.00062
0.00048
0.00026

0.00177
0.00370
0.00383
0.00392
0.00395
0.00390
0.00388
0.00384
0.00377
0.00365
0.00347
0.00322
0.00289
0.00246
0.00190
0.00128

SLS

SLU

dr
dr,adm
0.0089
0.0150
0.0185
0.0200
0.0192
0.0200
0.0196
0.0200
0.0198
0.0200
0.0195
0.0200
0.0194
0.0200
0.0192
0.0200
0.0188
0.0200
0.0182
0.0200
0.0173
0.0200
0.0161
0.0200
0.0144
0.0200
0.0123
0.0200
0.0095
0.0200
0.0064
0.0250

SLU

dr
dr,adm
0.0305 0.0750
0.0637 0.1000
0.0660 0.1000
0.0676 0.1000
0.0681 0.1000
0.0673 0.1000
0.0668 0.1000
0.0662 0.1000
0.0649 0.1000
0.0628 0.1000
0.0597 0.1000
0.0555 0.1000
0.0498 0.1000
0.0424 0.1000
0.0327 0.1000
0.0221 0.1250

Intrucat deplasarile laterale relative se incadreaza in limitele admisibile voi


considera sectiunile finale ale elementelor dupa cum urmeaza:
Grinzi 1 Grinzi 2
(cm)
(cm)
b
40
30
h
85
65

Stalpi
(cm)
80
80

Bulbi
(cm)
60
60

Pereti
(cm)

Placa
(cm)

30

15

70
60
drSLS
drSLU

50
40
30
20
10

II.2

0.075

0.070

0.065

0.060

0.055

0.050

0.045

0.040

0.035

0.030

0.025

0.020

0.015

0.010

0.005

0.000

III. ARMARE PLACA

III. 1

Ipoteze de incarcare:
Ipoteza I - Moment maxim in camp

Ipoteza II - Moment maxim in reazem pe dir X

Ipoteza III - Moment maxim in reazem pe dir Y

- incarcari permanente

- incarcari permanente si variabile

III. 2

In urma acestor ipoteze am obtinut urmatoarele eforturi:


Etaj curent
MEd,c X
MEd,c Y
MEd,r X
MEd,r Y

11.38
11.10
25.70
24.50

Terasa
MEd,c X
MEd,c Y
MEd,r X
MEd,r Y

kNm/m
kNm/m
kNm/m
kNm/m

10.60
10.40
18.20
17.50

kNm/m
kNm/m
kNm/m
kNm/m

Armare in camp

Etaj curent
Directia X
MEd
MRd

Directia Y
MEd
MRd

11.38 kNm/m
13.78 kNm/m

hpl
as
d
fyd

11.10 kNm/m
12.72 kNm/m

hpl
as
d
fyd

150 mm
20 mm
130 mm

150 mm
30 mm
120 mm

As, nec

300 N/mm2
324.22 mm2/m

As, nec

300 N/mm2
342.59 mm2/m

As, eff

392.70 mm2/m

As, eff

392.70 mm2/m

d = h sl a s
A nec
=
s

M Rd
z f yd

M Rd = A s z f yd

z = 0 .9 d

Propun:
nr. bare

Propun:
nr. bare

10

5
M Ed
1 .0
M Rd
M Ed
= 0.872
M Rd

M Ed
= 0.826
M Rd

III. 3

10

Terasa
Directia X
MEd
MRd

Directia Y
MEd
MRd

10.60 kNm/m
13.78 kNm/m

hpl
as
d
fyd

10.40 kNm/m
12.72 kNm/m

hpl
as
d
fyd

150 mm
20 mm
130 mm

150 mm
30 mm
120 mm

As, nec

300 N/mm2
301.99 mm2/m

As, nec

300 N/mm2
320.99 mm2/m

As, eff

392.70 mm2/m

As, eff

392.70 mm2/m

Propun:

Propun:

nr. bare

nr. bare

10

M Ed
= 0.769
M Rd

10

M Ed
= 0.817
M Rd

Armare in reazem

Etaj curent
Directia X
MEd
MRd

Directia Y
MEd
MRd

25.70 kNm/m
27.57 kNm/m

hpl
as
d
fyd

24.50 kNm/m
25.45 kNm/m

hpl
as
d
fyd

150 mm
20 mm
130 mm

150 mm
30 mm
120 mm

As, nec

300 N/mm2
732.19 mm2/m

As, nec

300 N/mm2
756.17 mm2/m

As, eff

785.40 mm2/m

As, eff

785.40 mm2/m

Propun:
nr. bare

Propun:
nr. bare

10

10

10

M Ed
= 0.932
M Rd

M Ed
= 0.963
M Rd

III. 4

10

Terasa
Directia X
MEd
MRd

Directia Y
MEd
MRd

18.20 kNm/m
20.68 kNm/m

hpl
as
d
fyd

hpl
as
d
fyd

150 mm
20 mm
130 mm
300 N/mm2
518.52 mm2/m

As, nec

As, eff

589.05 mm /m

Propun:
nr. bare

17.50 kNm/m
19.09 kNm/m
150 mm
30 mm
120 mm

As, nec

300 N/mm2
540.12 mm2/m

As, eff

589.05 mm2/m

Propun:
nr. bare

7.5

10

7.5

M Ed
= 0.880
M Rd

M Ed
= 0.917
M Rd

III. 5

10

IV. Armare grinzi

VI.1

IV.1. Grinzi longitudinale - Axul 1


Armarea minima pentru grinzi conform P100-2006 este:

850

0.0042 la partea intinsa

min

1370.1 mm2

As,nec

400
Propun:
nr. bare

22

As,eff
eff

1520.5 mm2
0.0047

IV.1.1. Parter

Armare longitudinala
Momente de calcul
MEdC1
MEdC2
MEdC3
MEdC4
MEdC5
MEdC6

fcd
fctd
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

MEdR1
MEdR2
MEdR3
MEdR4
MEdR5
MEdR6
R7
MEd

136.76 kNm
143.41 kNm
118.11 kNm
118.77 kNm
137.38 kNm
136.73 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
850 mm
400 mm
815.0 mm
780.0 mm
35.0 mm
25 mm

as1
as2
c
min

238.25 kNm
241.38 kNm
248.9 kNm
225.34 kNm
222.87 kNm
218.14 kNm
216.27 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

VI.2

MRd
Punct MEd
R1
238.25 486.52
R2
241.38 486.52
R3
248.90 486.52
R4
225.34 486.52
R5
222.87 486.52
R6
218.14 469.47
R7
216.27 486.52
C1
136.76 355.80
C2
143.41 355.80
C3
118.11 355.80
C4
118.77 355.80
C5
137.38 355.80
C6
136.73 355.80

As1nec

584.4
612.9
504.7
507.6
587.1
584.3

As1eff

As2nec
1018.2
1031.5
1063.7
963.0
952.4
932.2
326.2

1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5

As2eff
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5

0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
max

Armatura PC52
Punct
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
C1
C2
C3
C4
C5
C6

16

18

20

22

25
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

x
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02

As1/As2

0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

0.25

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
800
400 188.50 314.16
860
460 216.77 361.28
Brat de parghie
Inferior Super
685.0
795.0

VI.3

Armare transversala

57.45

59.23

Forta taietoare din incarcarea gravitationala


49.62
57.05
56.44

64.15

-61.02

-69.13

-54.60

Momente capabile in grinda


486.52
486.52
486.52

469.47

486.52

-58.22

-60.01

486.52

486.52
355.80

355.80

-60.40

355.80

-194.38

-194.38

-186.85

-190.71

194.38

190.71

186.85

194.38

zona

lcr

194.38

-194.38

Seism

VEd, S
194.38

127.5 cm
2

44.27 kN

2st

-43.26 kN

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

2dr

42.49 kN

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


850 mm
400 mm
815 mm

3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

-45.05 kN
42.09 kN
-45.44 kN
41.48 kN
-46.06 kN
34.64 kN
-52.89 kN
49.81 kN
-39.61 kN

VEd, q

curenta

fcd

2
C1

3
C2

355.80

VEd, S

Seism

-194.38

355.80

355.80

4
C3

5
C4

VI.4

6
C5

7
C6

Punct
1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
-135.15
-252.60
-136.93
-254.39
-137.33
-254.78
-137.94
-255.40
-137.23
-255.98
-126.56
-245.31

Asw
1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

(mm2)
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16

253.61
136.16
251.83
134.37
251.43
133.98
250.82
133.36
240.33
254.86
251.00
132.25

(mm)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09

s
(mm)
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

Punct in
ZC

258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09

1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

VEd (kN)
-150.11
-237.64
-151.89
-239.43
-152.29
-239.82
-152.90
-240.44
-152.21
-239.74
-140.90
-230.32

238.65
151.12
236.87
149.33
236.47
148.94
235.86
148.32
225.35
137.82
236.66
147.24

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

VRd,max 1067.64 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

fywd

Asw

N/mm2
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168

(mm2)
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

Zona potential plastica


min
smax <

min
smax

150

smax <

150 mm
176 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0052

(mm)

s
(mm)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

eff

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

VRd
(kN)
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

fywd
N/mm2
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168

Zona curenta

6 mm
213 mm

Zona curenta
VRd (kN)

VI.5

6 mm
638 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0020

smax

300

IV.1.2. Etaj 1 - Etaj 2

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
C2
MEd
C3
MEd
MEdC4
MEdC5
MEdC6

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

216.49 kNm
266.69 kNm
208.80 kNm
208.70 kNm
268.38 kNm
222.54 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
850 mm
400 mm
815.0 mm
780.0 mm
35.0 mm
25 mm

MEd
R2
MEd
R3
MEd
MEdR4
R5
MEd
MEdR6
R7
MEd

as1
as2
c
min

336.39 kNm
354.55 kNm
370.91 kNm
317.63 kNm
310.51 kNm
366.46 kNm
302.66 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

max
MRd
Punct MEd
R1
336.39 486.52
R2
354.55 486.52
R3
370.91 486.52
R4
317.63 486.52
R5
310.51 486.52
R6
366.46 469.47
R7
302.66 486.52
C1
216.49 355.80
C2
266.69 355.80
C3
208.80 355.80
C4
208.70 355.80
C5
268.38 355.80
C6
222.54 355.80

As1nec

As1eff

925.2
1139.7
892.3
891.9
1146.9
951.0

1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5

As2nec
1437.5
1515.2
1585.1
1357.4
1326.9
1566.1
456.5

VI.6

As2eff
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5

0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047

x
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02

0.25

As1/As2

0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

Armatura PC52
Punct

16

18

20

22

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
800
400 188.50 314.16
860
460 216.77 361.28

25
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Brat de parghie
Inferior Super
685.0
795.0

Armare transversala

55.23

64.18

Forta taietoare din incarcarea gravitationala


42.57
54.41
54.13

65.79

-65.13

-82.33

-52.97

Momente capabile in grinda


486.52
486.52
486.52

469.47

486.52

-53.27

486.52
355.80

-62.22

486.52
355.80

-63.04

355.80

355.80

Seism

-194.38

-194.38

-194.38

194.38

355.80

VEd, S

-194.38

-186.85

-190.71

194.38

190.71

186.85

Seism

VEd, S
194.38

355.80

194.38

VI.7

zona

lcr

127.5 cm

41.22 kN

2st

-38.32 kN

20 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

2dr

35.27 kN

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


850 mm
400 mm
815 mm

3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

-37.26 kN
39.45 kN
-37.09 kN
39.17 kN
-38.17 kN
27.59 kN
-43.76 kN
42.44 kN
-37.98 kN

VEd, q

curenta

fcd

2
C1

Punct
1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

C2

C3

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
-130.20
-247.65
-139.15
-256.60
-139.97
-257.42
-140.25
-259.51
-144.28
-269.18
-124.92
-243.68

Asw
1
2st
2dr
3st

(mm2)
314.16
314.16
314.16
314.16

258.56
141.11
249.61
132.16
248.79
131.34
248.51
129.25
233.28
256.50
252.64
133.88

(mm)
10
10
10
10

387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13

s
(mm)
100
100
100
100

387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13

C4
Punct in
ZC
1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

C5

VEd (kN)
-153.16
-232.70
-159.11
-231.64
-154.93
-231.47
-155.21
-232.55
-159.26
-230.61
-148.27
-228.69

C6

Zona curenta
VRd (kN)

235.60
156.06
229.65
157.12
233.83
157.29
233.55
156.21
218.30
146.95
229.29
148.87

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

VRd,max 1067.64 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

fywd

Asw

N/mm2
168
168
168
168

(mm2)
157.08
157.08
157.08
157.08

1
2st
2dr
3st
VI.8

(mm)
10
10
10
10

s
(mm)
200
200
200
200

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

fywd
N/mm2
168
168
168
168

VRdeff
(kN)
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16

10
10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100

168
168
168
168
168
168
168
168

3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

Zona potential plastica


min

min
smax

150

smax <

150 mm
176 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0079

638 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0020

Armare longitudinala
Momente de calcul

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

MEdR1
MEdR2
R3
MEd
MEdR4
MEdR5
MEdR6
MEdR7

300.69 kNm
410.79 kNm
285.87 kNm
289.05 kNm
447.60 kNm
307.17 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
850 mm
400 mm
815.0 mm
780.0 mm
35.0 mm
25 mm

168
168
168
168
168
168
168
168

6 mm

IV.1.3. Etaj 3 - Etaj 9

C1
MEd
MEdC2
C3
MEd
MEdC4
MEdC5
MEdC6

200
200
200
200
200
200
200
200

Zona curenta

6 mm
213 mm

smax <

10
10
10
10
10
10
10
10

as1
as2
c
min

428.96 kNm
480.92 kNm
513.59 kNm
398.87 kNm
384.86 kNm
551.66 kNm
375.27 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

VI.9

smax

300

MRd
Punct MEd
R1
428.96 486.52
R2
480.92 486.52
R3
513.59 590.17
R4
398.87 486.52
R5
384.86 486.52
R6
551.66 573.12
R7
375.27 486.52
C1
300.69 355.80
C2
410.79 459.46
C3
285.87 355.80
C4
289.05 355.80
C5
447.60 459.46
C6
307.17 355.80

As1nec

As1eff

As2nec
1833.2
2055.2
2194.8
1704.6
1644.7
2357.5
566.0

1285.0
1755.5
1221.7
1235.3
1912.8
1312.7

1520.5
1963.5
1520.5
1520.5
1963.5
1520.5

As2eff
1520.5
1520.5
1963.5
1520.5
1520.5
1963.5
1520.5

0.0047
0.0047
0.0060
0.0047
0.0047
0.0060
0.0047
0.0047
0.0060
0.0047
0.0047
0.0060
0.0047

x
57.02
57.02
73.63
57.02
57.02
73.63
57.02
57.02
73.63
57.02
57.02
73.63
57.02

As1/As2

0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.09 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.09 100.0%
0.07 100.0%
0.07
0.09
0.07
0.07
0.09
0.07
max

Armatura PC52
Punct
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
C1
C2
C3
C4
C5
C6

16

18

20

22

25
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

VI.10

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
800
400 188.50 314.16
860
460 216.77 361.28
Brat de parghie
Inferior Super
685.0
795.0

0.25

Armare transversala

54.41

72.35

Forta taietoare din incarcarea gravitationala


31.00
53.36
50.60

71.01

-72.97

-109.06

-52.03

Momente capabile in grinda


486.52
590.17
486.52

573.12

486.52

-51.56

-66.44

486.52

486.52
300.69

410.79

-68.05

285.87

-230.99

-178.24

-231.11

-179.70

178.98

211.50

199.31

202.16

zona

lcr

207.07

-178.98

Seism

VEd, S
181.66

127.5 cm
2

49.21 kN

2st

-38.54 kN

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

2dr

39.45 kN

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


850 mm
400 mm
815 mm

3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

-41.48 kN
38.40 kN
-53.09 kN
35.65 kN
-58.01 kN
16.02 kN
-84.71 kN
56.67 kN
-37.05 kN

VEd, q

curenta

fcd

2
C1

3
C2

307.17

VEd, S

Seism

-181.66

447.60

289.05

4
C3

5
C4

VI.11

6
C5

7
C6

Punct
1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
-109.31
-233.22
-127.25
-297.43
-124.88
-246.29
-128.38
-251.95
-200.11
-340.17
-108.69
-231.73

Asw
1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

(mm2)
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16

254.01
130.10
236.07
140.63
255.52
134.11
229.58
106.01
242.50
282.51
270.32
147.28

(mm)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

387.13
387.13
387.13
387.13
258.09
258.09
258.09
258.09
387.13
387.13
387.13
387.13

s
(mm)
100
100
100
100
150
150
150
150
100
100
100
100

Punct in
ZC

387.13
387.13
387.13
387.13
258.09
258.09
258.09
258.09
387.13
387.13
387.13
387.13

1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

VEd (kN)
-132.45
-220.20
-191.54
-272.47
-139.84
-231.33
-143.33
-236.99
-215.09
-315.82
-123.03
-216.75

230.87
143.12
246.52
165.59
240.56
149.07
214.63
120.97
227.52
126.79
255.98
162.26

241.96
241.96
241.96
322.61
322.61
241.96
241.96
241.96
322.61
322.61
322.61
322.61

VRd,max 1067.64 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

fywd

Asw

N/mm2
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168

(mm2)
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

Zona potential plastica


min
smax <

min
smax

150

smax <

150 mm
176 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0079

(mm)

s
(mm)

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

200
200
200
150
150
200
200
200
150
150
150
150

eff

241.96
241.96
241.96
322.61
322.61
241.96
241.96
241.96
322.61
322.61
322.61
322.61

VRd
(kN)
241.96
241.96
241.96
322.61
322.61
241.96
241.96
241.96
322.61
322.61
322.61
322.61

fywd
N/mm2
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168

Zona curenta

6 mm
213 mm

Zona curenta
VRd (kN)

VI.12

6 mm
638 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0020

smax

300

IV.1.4. Etaj 10 - Etaj 14

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
C2
MEd
C3
MEd
MEdC4
MEdC5
MEdC6

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

98.47 kNm
150.65 kNm
94.48 kNm
96.25 kNm
188.14 kNm
97.60 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
650 mm
300 mm
615.0 mm
580.0 mm
35.0 mm
25 mm

MEd
R2
MEd
R3
MEd
MEdR4
R5
MEd
MEdR6
R7
MEd

as1
as2
c
min

192.74 kNm
224.73 kNm
242.26 kNm
187.75 kNm
185.58 kNm
277.07 kNm
177.29 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

max
MRd
Punct MEd
R1
192.74 249.74
R2
224.73 249.74
R3
242.26 249.74
R4
187.75 249.74
R5
185.58 249.74
R6
277.07 302.81
R7
177.29 249.74
C1
98.47 132.83
C2
150.65 198.43
C3
94.48 132.83
C4
96.25 132.83
C5
188.14 198.43
C6
97.60 132.83

As1nec

As1eff

565.9
865.8
543.0
553.2
1081.3
560.9

763.4
1140.4
763.4
763.4
1140.4
763.4

As2nec
1107.7
1291.6
1392.3
1079.0
1066.6
1592.4
470.3

VI.13

As2eff
763.4
763.4
763.4
763.4
763.4
1140.4
763.4

0.0041
0.0041
0.0041
0.0041
0.0041
0.0062
0.0041
0.0041
0.0062
0.0041
0.0041
0.0062
0.0041

x
38.17
38.17
38.17
38.17
38.17
57.02
38.17
38.17
57.02
38.17
38.17
57.02
38.17

0.25

As1/As2

0.06 100.0%
0.06 100.0%
0.06 149.4%
0.06 100.0%
0.06 100.0%
0.09 100.0%
0.06 100.0%
0.06
0.09
0.06
0.06
0.09
0.06

Armatura PC52
Punct

16

18

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
C1
C2
C3
C4
C5
C6

20

22

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
560 263.89 439.82
860
560 263.89 439.82
860
560 263.89 439.82
860
560 263.89 439.82
860
560 263.89 439.82
800
500 235.62 392.70
860
560 263.89 439.82

25

3
3
3
3
3
3
3
3

Brat de parghie
Inferior Super
485.0
595.0

3
3
3
3
3

Armare transversala

53.54

61.74

Forta taietoare din incarcarea gravitationala


36.11
56.91
54.77

62.25

-67.33

-78.78

-52.64

Momente capabile in grinda


249.74
249.74
249.74

302.81

249.74

-51.87

249.74
132.83

-60.07

249.74
198.43

-65.18

132.83

132.83

Seism

-88.29

-103.42

-88.29

103.42

132.83

VEd, S

-88.29

-113.49

-86.62

88.29

101.47

98.64

Seism

VEd, S
88.29

198.43

88.29

VI.14

zona

lcr

97.5 cm
2

50.71 kN

2st

-40.38 kN

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

2dr

42.51 kN

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


650 mm
300 mm
615 mm

3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

-49.04 kN
45.35 kN
-53.62 kN
43.21 kN
-55.76 kN
25.08 kN
-66.48 kN
49.95 kN
-41.60 kN

VEd, q

curenta

fcd

2
C1

Punct
1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

C2

C3

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
-26.55
-140.16
-34.75
-163.49
-31.38
-153.47
-33.52
-155.62
-77.38
-192.27
-24.37
-139.26

Asw
1
2st
2dr
3st
3dr

(mm2)
235.62
235.62
235.62
235.62
235.62

150.03
36.42
141.83
43.35
145.20
23.11
143.06
20.96
137.58
163.72
160.89
46.00

(mm)
10
10
10
10
10

219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10

s
(mm)
100
100
100
100
100

219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10
219.10

C4
Punct in
ZC
1
2st
2dr
3st
3dr
4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

C5

VEd (kN)
-37.58
-128.67
-60.91
-152.46
-42.94
-141.91
-45.08
-144.05
-88.41
-179.97
-36.67
-128.22

C6

Zona curenta
VRd (kN)

139.00
47.91
145.93
54.38
133.64
34.67
131.50
32.53
126.55
34.99
148.59
57.04

121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72

VRd,max 604.234 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

fywd

Asw

N/mm2
168
168
168
168
168

(mm2)
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

1
2st
2dr
3st
3dr
VI.15

(mm)
10
10
10
10
10

s
(mm)
300
300
300
300
300

121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72

fywd
N/mm2
168
168
168
168
168

VRdeff
(kN)
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72
121.72

4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

235.62
235.62
235.62
235.62
235.62
235.62
235.62

10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100

168
168
168
168
168
168
168

4st
4dr
5st
5dr
6st
6dr
7

157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

Zona potential plastica


min
smax <

min
smax

100

smax <

150 mm
144 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0079

300
300
300
300
300
300
300

168
168
168
168
168
168
168

Zona curenta

6 mm
163 mm

10
10
10
10
10
10
10

VI.16

6 mm
488 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0017

smax

300

IV.2. Grinzi longitudinale - Axul 2


IV.2.1. Parter

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
C2
MEd
MEdC3
MEdC4

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

122.04 kNm
190.47 kNm
203.87 kNm
128.03 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
850 mm
400 mm
815.0 mm
780.0 mm
35.0 mm
25 mm

MEd
R2
MEd
MEdR3
R4
MEd
MEdR5
MEdR6

as1
as2
c
min

208.77 kNm
330.24 kNm
356.04 kNm
345.98 kNm
349.07 kNm
211.76 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

max
MRd
Punct MEd
R1
208.77 486.52
R2
330.24 503.57
R3
356.04 503.57
R4
345.98 503.57
R5
349.07 503.57
R6
211.76 486.52
C1
122.04 355.80
C2
190.47 355.80
C3
203.87 355.80
C4
128.03 355.80

As1nec

521.5
814.0
871.2
547.1

As1eff

As2nec
892.2
1411.3
1521.5
1478.5
1491.8
905.0

1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
VI.17

As2eff
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5

0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047

x
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02

0.25

As1/As2

0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07
0.07
0.07
0.07

Armatura PC52
Punct

16

18

20

R1
R2
R3
R4
R5
R6
C1
C2
C3
C4

22

25
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
460 216.77 361.28
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
860
460 216.77 361.28
Brat de parghie
Inferior Super
685.0
795.0

Armare transversala
Forta taietoare din incarcarea gravitationala
80.79

87.31

78.07

-93.18

486.52
355.80

503.57

-85.29

-91.81

-75.67

Momente capabile in grinda


503.57
503.57

503.57

486.52

355.80

355.80
Seism

-194.57

-190.97

VEd, S
190.71

95.58

355.80

VEd, S

-190.97

-190.71

190.97

194.57

Seism

190.97

VI.18

lcr

127.5 cm

fcd

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


850 mm
400 mm
815 mm

2
C1
Punct
1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

42.36 kN

2st

-45.74 kN

2dr

42.82 kN

3st
4dr
5st
5dr
6

-48.13 kN
43.30 kN
-49.65 kN
48.15 kN
-41.40 kN

C2

-116.50
-287.75
-107.26
-276.26
-110.18
-282.78
-95.13
-266.38

(mm )
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16

268.78
97.53
278.02
105.68
271.76
99.16
290.15
118.90

(mm)
10
10
10
10
10
10
10
10

C3

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)

Asw
1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

VEd, q
zona curenta

387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13

s
(mm)
100
100
100
100
100
100
100
100

Punct in
ZC

387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13

1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

VEd (kN)

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

VRd,max 1067.64 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

Asw
2

N/mm
168
168
168
168
168
168
168
168

Zona curenta
VRd (kN)

233.07
144.97
233.79
142.84
234.27
141.32
242.72
153.17

fywd

-152.21
-240.31
-148.15
-239.10
-147.67
-240.62
-142.56
-232.11

C4

1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

VI.19

(mm )
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

(mm)
10
10
10
10
10
10
10
10

s
(mm)
200
200
200
200
200
200
200
200

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

fywd
N/mm2
168
168
168
168
168
168
168
168

VRdeff
(kN)
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

Zona potential plastica


min

min

6 mm
smax

213 mm
smax <

Zona curenta
150

176 mm
0.0017

w,eff

0.0079

638 mm

smax <

150 mm

w >

6 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0020

IV.2.2. Etaj 1

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
MEdC2
MEdC3
MEdC4

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

162.98 kNm
388.41 kNm
358.19 kNm
171.82 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
850 mm
400 mm
815.0 mm
780.0 mm
35.0 mm
25 mm

MEd
MEdR2
MEdR3
MEdR4
R5
MEd
MEdR6

as1
as2
c
min

265.06 kNm
465.29 kNm
504.78 kNm
484.03 kNm
487.85 kNm
260.17 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

VI.20

smax

300

MRd
Punct MEd
R1
265.06 486.52
R2
465.29 503.57
R3
504.78 503.57
R4
484.03 503.57
R5
487.85 503.57
R6
260.17 486.52
C1
162.98 355.80
C2
388.41 355.80
C3
358.19 355.80
C4
171.82 355.80

As1nec

As1eff

As2nec
1132.7
1988.4
2157.2
2068.5
2084.8
1111.8

696.5
1659.9
1530.7
734.3

1520.5
1520.5
1520.5
1520.5

Armatura PC52
Punct

16

18

20

R1
R2
R3
R4
R5
R6
C1
C2
C3
C4

22

25
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

As2eff
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5

0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047

x
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02

As1/As2

0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07
0.07
0.07
0.07
max
0.25

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
460 216.77 361.28
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
860
460 216.77 361.28
Brat de parghie
Inferior Super
685.0
795.0

Armare transversala
Forta taietoare din incarcarea gravitationala
77.83

87.09

76.15

-95.10

486.52
355.80

503.57

98.08

-85.51

-94.67

-73.17

Momente capabile in grinda


503.57
503.57

503.57

486.52

355.80

355.80

VI.21

355.80

VEd, S

Seism

-194.57

-190.97

190.97

127.5 cm

fcd

20 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


850 mm
400 mm
815 mm

2
C1
Punct
1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

VEd, q
zona curenta

lcr

39.43 kN

2st

-42.67 kN

2dr

41.60 kN

3st
4dr
5st
5dr
6

-40.03 kN
38.45 kN
-41.18 kN
45.65 kN
-39.34 kN

194.57

C3

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
266.86
95.61
277.80
105.46
268.80
96.30
292.65
121.40

190.97

C2

-118.42
-289.67
-107.48
-276.48
-113.14
-285.64
-92.63
-263.88

-190.71

Seism

VEd, S
190.71

-190.97

387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13

387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13

Punct in
ZC
1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

VEd (kN)

Zona curenta
VRd (kN)

230.14
148.04
232.57
150.94
229.42
149.79
240.22
155.23

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

VRd,max 1067.64 kN
cw
ctg

0.528
1
2.5

tg
0.40

VI.22

-155.14
-237.24
-149.37
-231.00
-152.52
-232.15
-145.06
-230.05

C4

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

VRdeff
(kN)
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

Asw
2

1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

(mm )
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16

(mm)
10
10
10
10
10
10
10
10

s
(mm)
100
100
100
100
100
100
100
100

Asw

fywd
2

N/mm
168
168
168
168
168
168
168
168

1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

(mm )
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

Zona potential plastica


min
smax <

min
smax

150

smax <

150 mm
176 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0079

s
(mm)

10
10
10
10
10
10
10
10

200
200
200
200
200
200
200
200

fywd
2

N/mm
168
168
168
168
168
168
168
168

Zona curenta

6 mm
213 mm

(mm)

VI.23

6 mm
638 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0020

smax

300

IV.2.3. Etaj 2 - Etaj 3

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
C2
MEd
C3
MEd
MEdC4

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

253.71 kNm
481.70 kNm
511.46 kNm
238.59 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
850 mm
400 mm
815.0 mm
780.0 mm
35.0 mm
25 mm

MRd
Punct MEd
R1
330.95 486.52
R2
593.65 607.22
R3
649.02 822.22
R4
616.90 822.22
R5
626.40 822.22
R6
299.71 486.52
C1
253.71 355.80
C2
481.70 574.32
C3
511.46 574.32
C4
238.59 355.80

MEd
R2
MEd
R3
MEd
MEdR4
MEdR5
MEdR6

as1
as2
c
min

As1nec

As1eff

1084.2
2058.5
2185.7
1019.6

1520.5
2454.4
2454.4
1520.5

330.95 kNm
593.65 kNm
649.02 kNm
616.90 kNm
626.40 kNm
299.71 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

As2nec
1414.3
2537.0
2773.6
2636.3
2676.9
1280.8

VI.24

As2eff
1520.5
1963.5
1963.5
1963.5
1963.5
1520.5

0.0047
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0047
0.0047
0.0075
0.0075
0.0047

x
57.02
73.63
73.63
73.63
73.63
57.02
57.02
92.04
92.04
57.02

As1/As2

0.07 100.0%
0.09 77.4%
0.09 125.0%
0.09 125.0%
0.09 77.4%
0.07 100.0%
0.07
0.11
0.11
0.07
max
0.25

Armatura PC52
Punct

16

18

20

R1
R2
R3
R4
R5
R6
C1
C2
C3
C4

22

Bare pe
randul 2
25

25
4
4
4
4
4

2
2
2

4
4

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
460 216.77 361.28
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
860
460 216.77 361.28
Brat de parghie
Inferior Super
685.0
795.0

5
5
4

Nota: Bratul de parghie pentru randul doi de bare este de: 730 mm
Armare transversala
Forta taietoare din incarcarea gravitationala
75.23

87.17

73.02

-100.72

486.52
355.80

607.22

-85.43

-99.84

-69.46

Momente capabile in grinda


822.22
822.22

822.22

486.52

574.32

574.32

Seism

-218.04

-310.34

VEd, S
190.71

104.80

355.80

VEd, S

-310.34

-190.71

310.34

266.72

Seism

262.56

VI.25

lcr

127.5 cm

fcd

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


850 mm
400 mm
815 mm

2
C1
Punct
1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

54.30 kN

2st

-73.28 kN

2dr

69.68 kN

3st
4dr
5st
5dr
6

-50.31 kN
57.74 kN
-80.67 kN
77.36 kN
-53.19 kN

C2

-145.02
-318.76
-130.87
-395.77
-235.11
-410.18
-85.91
-260.17

(mm )
452.39
452.39
452.39
452.39
452.39
452.39
452.39
452.39

263.73
89.99
277.88
177.13
385.57
210.50
371.52
197.26

(mm)
12
12
12
12
12
12
12
12

C3

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)

Asw
1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

VEd, q
zona curenta

371.65
371.65
371.65
557.47
557.47
557.47
557.47
371.65

s
(mm)
150
150
150
100
100
100
100
150

Punct in
ZC

371.65
371.65
371.65
557.47
557.47
557.47
557.47
371.65

1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

VEd (kN)

348.42
348.42
464.56
464.56
464.56
464.56
348.42
348.42

VRd,max 1067.64 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

Asw
2

N/mm
168
168
168
168
168
168
168
168

Zona curenta
VRd (kN)

245.01
117.43
332.24
212.25
368.08
229.67
344.08
213.53

fywd

-163.74
-291.32
-240.66
-360.65
-252.60
-391.01
-113.35
-243.90

C4

1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

VI.26

(mm )
226.19
226.19
226.19
226.19
226.19
226.19
226.19
226.19

(mm)
12
12
12
12
12
12
12
12

s
(mm)
200
200
150
150
150
150
200
200

348.42
348.42
464.56
464.56
464.56
464.56
348.42
348.42

fywd
N/mm2
168
168
168
168
168
168
168
168

VRdeff
(kN)
348.42
348.42
464.56
464.56
464.56
464.56
348.42
348.42

Zona potential plastica


min

min

6 mm
smax

213 mm
smax <

Zona curenta
150

176 mm
0.0017

w,eff

0.0075

638 mm

smax <

150 mm

w >

6 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0028

IV.2.4. Etaj 4 - Etaj 10

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
MEdC2
MEdC3
MEdC4

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

362.06 kNm
646.14 kNm
694.52 kNm
305.67 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
850 mm
400 mm
815.0 mm
780.0 mm
35.0 mm
25 mm

MEd
MEdR2
MEdR3
MEdR4
R5
MEd
MEdR6

as1
as2
c
min

395.84 kNm
740.95 kNm
810.34 kNm
749.54 kNm
792.50 kNm
314.04 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

VI.27

smax

300

MRd
Punct MEd
R1
395.84 486.52
R2
740.95 822.22
R3
810.34 822.22
R4
749.54 822.22
R5
792.50 822.22
R6
314.04 486.52
C1
362.06 459.46
C2
646.14 674.46
C3
694.52 674.46
C4
305.67 459.46

As1nec

As1eff

As2nec
1691.6
3166.5
3463.0
3203.2
3386.8
1342.1

1547.2
2761.3
2968.0
1306.3

1963.5
1963.5
1963.5
1963.5

As2eff
1520.5
1963.5
1963.5
1963.5
1963.5
1520.5

0.0047
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060
0.0047
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060

x
57.02
73.63
73.63
73.63
73.63
57.02
73.63
73.63
73.63
73.63

As1/As2

0.07 129.1%
0.09 100.0%
0.09 100.0%
0.09 100.0%
0.09 100.0%
0.07 129.1%
0.09
0.09
0.09
0.09
max
0.25

Se va redistribui pe orizontala

Armatura PC52
Punct

16

18

20

R1
R2
R3
R4
R5
R6
C1
C2
C3
C4

22

Bare pe
randul 2
25

25
4
4
4
4
4

2
2
2
2

4
4
4
4

2
2

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
460 216.77 361.28
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
920
520 245.04 408.41
860
460 216.77 361.28
Brat de parghie
Inferior Super
685.0
795.0

Nota: Bratul de parghie pentru randul doi de bare este de: 730 mm
Armare transversala
Forta taietoare din incarcarea gravitationala
70.44

88.97

68.23

-111.49

486.52
459.46

-85.29

822.22

Momente capabile in grinda


822.22
822.22

118.12

-113.44

-63.70

822.22

486.52

674.46

674.46
VI.28

459.46

VEd, S

Seism

-290.19

-332.60

332.60

127.5 cm
2

fcd

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


850 mm
400 mm
815 mm

2
C1
Punct
1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

VEd, q
zona curenta

lcr

49.52 kN

2st

-56.35 kN

2dr

41.49 kN

3st
4dr
5st
5dr
6

-70.13 kN
52.96 kN
-98.28 kN
56.68 kN
-47.43 kN

290.19

C3

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
282.41
102.69
303.15
247.31
403.04
219.16
408.31
226.49

332.60

C2

-221.96
-401.68
-201.22
-417.89
-262.16
-446.04
-96.06
-277.88

-214.18

Seism

VEd, S
214.18

-332.60

371.65
557.47
557.47
557.47
557.47
557.47
557.47
371.65

371.65
557.47
557.47
557.47
557.47
557.47
557.47
371.65

Punct in
ZC
1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

VEd (kN)

Zona curenta
VRd (kN)

263.70
157.83
374.09
262.47
385.56
234.32
346.87
242.76

348.42
348.42
464.56
464.56
464.56
464.56
348.42
348.42

VRd,max 1067.64 kN
cw
ctg

0.528
1
2.5

tg
0.40

VI.29

-240.67
-346.54
-291.11
-402.73
-279.64
-430.88
-157.50
-261.61

C4

348.42
348.42
464.56
464.56
464.56
464.56
348.42
348.42

VRdeff
(kN)
348.42
348.42
464.56
464.56
464.56
464.56
348.42
348.42

Asw
2

1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

(mm )
452.39
452.39
452.39
452.39
452.39
452.39
452.39
452.39

(mm)

s
(mm)

12
12
12
12
12
12
12
12

150
100
100
100
100
100
100
150

Asw

fywd
2

N/mm
168
168
168
168
168
168
168
168

1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

(mm )
226.19
226.19
226.19
226.19
226.19
226.19
226.19
226.19

(mm)
12
12
12
12
12
12
12
12

Zona potential plastica


min

min
smax

smax <

150

176 mm
0.0017

w,eff

0.0075

638 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0028

IV.2.5. Etaj 11 - Etaj 14

Armare longitudinala
Momente de calcul
MEdC1
MEdC2
MEdC3
MEdC4

109.72 kNm
227.12 kNm
252.04 kNm
101.68 kNm

N/mm
168
168
168
168
168
168
168
168

6 mm

smax <

150 mm

w >

200
200
150
150
150
150
200
200

fywd

Zona curenta

6 mm
213 mm

s
(mm)

MEdR1
MEdR2
MEdR3
MEdR4
MEdR5
MEdR6

VI.30

186.21 kNm
363.52 kNm
376.93 kNm
344.45 kNm
389.60 kNm
161.70 kNm

smax

300

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
650 mm
300 mm
615.0 mm
580.0 mm
35.0 mm
25 mm

MRd
Punct MEd
R1
186.21 294.02
R2
363.52 394.00
R3
376.93 394.00
R4
344.45 394.00
R5
389.60 394.00
R6
161.70 294.02
C1
109.72 177.11
C2
227.12 264.57
C3
252.04 264.57
C4
101.68 177.11

as1
as2
c
min

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

As1nec

As1eff

As2nec
1070.1
2089.2
2166.3
1979.6
2239.1
929.3

630.6
1305.3
1448.5
584.3

1017.9
1520.5
1520.5
1017.9

As2eff
1017.9
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5
1017.9

Armatura PC52
Punct
R1
R2
R3
R4
R5
R6
C1
C2
C3
C4

16

18

20

22

25

beff

4
4

x
50.89
76.03
76.03
76.03
76.03
50.89
50.89
76.03
76.03
50.89

As1/As2

0.08 100.0%
0.12 66.9%
0.12 100.0%
0.12 100.0%
0.12 66.9%
0.08 100.0%
0.08
0.12
0.12
0.08
max
0.25

Armatura din placa


As placa
Afer.
placa Inferior Super

860
920
920
920
920
860

4
4
4
4

0.0055
0.0082
0.0082
0.0082
0.0082
0.0055
0.0055
0.0082
0.0082
0.0055

560
620
620
620
620
560

263.89
292.17
292.17
292.17
292.17
263.89

439.82
486.95
486.95
486.95
486.95
439.82

Brat de parghie
Inferior Super
485.0
595.0

4
4
4

VI.31

Armare transversala
Forta taietoare din incarcarea gravitationala
66.24

79.18

64.95

-87.14

394.00

294.02
177.11

-76.78

-89.24

-63.44

Momente capabile in grinda


394.00
394.00

394.00

294.02

264.57

264.57

-146.35
VEd, S

106.67

146.35

97.5 cm
2

fcd

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


650 mm
300 mm
615 mm

2
C1

-146.35

-106.67

146.35

129.31

Seism

VEd, q
zona curenta

lcr

177.11

VEd, S

Seism

-129.31

88.89

53.66 kN

2st

-56.89 kN

2dr

48.82 kN

3st
4dr
5st
5dr
6

-46.48 kN
55.93 kN
-68.88 kN
51.60 kN
-52.15 kN

C2

5
C3

VI.32

6
C4

Punct
1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
-64.36
-216.45
-50.13
-223.13
-80.11
-235.59
-17.78
-170.11

Asw
2

1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

(mm )
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16

171.62
19.53
185.85
69.57
212.59
57.11
218.20
65.87

(mm)
10
10
10
10
10
10
10
10

292.13
292.13
292.13
292.13
292.13
292.13
292.13
292.13

s
(mm)
100
100
100
100
100
100
100
100

Punct in
ZC

292.13
292.13
292.13
292.13
292.13
292.13
292.13
292.13

1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

VEd (kN)

160.33
49.78
195.17
99.87
202.28
77.47
180.91
77.16

182.58
182.58
243.44
243.44
243.44
243.44
182.58
182.58

VRd,max 604.234 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

fywd

-75.65
-186.20
-97.53
-192.83
-90.42
-215.23
-55.07
-158.82

Asw
2

N/mm
168
168
168
168
168
168
168
168

1
2st
2dr
3st
4dr
5st
5dr
6

(mm )
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

Zona potential plastica


min
smax <

min
smax

100

smax <

150 mm
144 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0105

(mm)

s
(mm)

10
10
10
10
10
10
10
10

200
200
150
150
150
150
200
200

eff

182.58
182.58
243.44
243.44
243.44
243.44
182.58
182.58

VRd
(kN)
182.58
182.58
243.44
243.44
243.44
243.44
182.58
182.58

fywd
2

N/mm
168
168
168
168
168
168
168
168

Zona curenta

6 mm
163 mm

Zona curenta
VRd (kN)

VI.33

6 mm
488 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0026

smax

300

IV.2.6. Etaj tehnic

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
C2
MEd

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

45.51 kNm
46.02 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
650 mm
300 mm
615.0 mm
580.0 mm
35.0 mm
25 mm

MRd
Punct MEd
R1
67.32 249.74
R2
79.11 249.74
R3
61.74 249.74
C1
45.51 132.83
C2
46.02 132.83

As1nec

MEd
R2
MEd
R3
MEd

as1
as2
c
min

As1eff

261.6
264.5

67.32 kNm
79.11 kNm
61.74 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

As2nec
386.9
454.7
354.8

As2eff
763.4
763.4
763.4

763.4
763.4

Armatura PC52
Punct
R1
R2
R6
C1
C2

16

18

20

22

25

3
3
3
3
3

beff

0.0041
0.0041
0.0041
0.0041
0.0041

x
38.17
38.17
38.17
38.17
38.17

Armatura din placa


As placa
Afer.
placa Inferior Super

860
860
860

560
560
560

263.89
263.89
263.89

Brat de parghie
Inferior Super
485.0
595.0
VI.34

As1/As2

0.06 100.0%
0.06 100.0%
0.06 100.0%
0.06
0.06
max
0.25

439.82
439.82
439.82

Armare transversala

40.33

Forta taietoare din incarcarea gravitationala


47.14

-45.60

-38.79

Momente capabile in grinda


249.74

249.74
132.83

132.83
VEd, S

Seism

-86.62

-85.02
Seism

VEd, S

97.5 cm
2

fcd

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


650 mm
300 mm
615 mm

85.02

VEd, q
zona curenta

86.62

lcr

249.74

33.68 kN

2st

-38.95 kN

2dr

40.48 kN

-32.14 kN

C1

C2

VI.35

Punct
1
2st
2dr
3

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
-46.29
-132.22
-39.48
-123.81

Asw
2

1
2st
2dr
3

(mm )
157.08
157.08
157.08
157.08

126.95
41.02
133.76
46.23

(mm)
10
10
10
10

146.07
146.07
146.07
146.07

s
(mm)
100
100
100
100

Punct in
ZC

146.07
146.07
146.07
146.07

1
2st
2dr
3st

VEd (kN)

120.30
47.67
125.50
52.88

146.07
146.07
146.07
146.07

VRd,max 604.234 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

fywd

-52.94
-125.57
-44.54
-117.16

Asw
2

N/mm
168
168
168
168

1
2st
2dr
3st

(mm )
157.08
157.08
157.08
157.08

Zona potential plastica


min
smax <

min
smax

100

smax <

150 mm
144 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0052

(mm)

s
(mm)

10
10
10
10

250
250
250
250

eff

146.07
146.07
146.07
146.07

VRd
(kN)
146.07
146.07
146.07
146.07

fywd
N/mm2
168
168
168
168

Zona curenta

6 mm
163 mm

Zona curenta
VRd (kN)

6 mm
488 mm

smax

300

300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0021

Cadrele longitudinale din axele 3 si 4 sunt aproximativ egale cu cadrele 2 si respectiv


1 fiind in oglinda, de aceea vor fi armate la fel ca cele de mai sus.

VI.36

IV.3. Grinzi transversale - Axul A


IV.3.1. Parter

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
C2
MEd
MEdC3

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

154.17 kNm
126.20 kNm
126.47 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
850 mm
400 mm
815.0 mm
780.0 mm
35.0 mm
25 mm

MRd
Punct MEd
R1
267.55 486.08
R2
229.80 486.08
R3
217.37 486.08
R4
226.11 486.08
C1
154.17 355.80
C2
126.20 355.80
C3
126.47 355.80

As1

nec

658.8
539.3
540.5

MEd
R2
MEd
MEdR3
MEdR4

as1
as2
c
min

As1

eff

267.55 kNm
229.80 kNm
217.37 kNm
226.11 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

nec

As2
1143.4
982.1
928.9
966.3

1520.5
1520.5
1520.5

VI.37

eff

As2
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5

0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047

x
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02

As1/As2

0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07
0.07
0.07
max
0.25

Armatura PC52
Punct

16

18

20

R1
R2
R3
R4
C1
C2
C3

22

25

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28

Bare pe
randul 2
25

4
4
4
4
4
4
4

Brat de parghie
Inferior Super
695.0
785.0

Nota: Bratul de parghie pentru randul de bare doi


este de: 730 mm

Armare transversala
Forta taietoare din incarcarea gravitationala
58.52
61.21

63.32

-54.13

-56.24

-58.93

Momente capabile in grinda


486.08
486.08

486.08
355.80

355.80
Seism

-190.62

-187.09
VEd, S

190.62

486.08
355.80

VEd, S

-187.09

Seism
187.09

187.09

VI.38

127.5 cm
2

fcd

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


850 mm
400 mm

815 mm

VEd, q
zona curenta

lcr

1
2st
2dr
3st
3dr
4

2st

-41.01 kN

2dr

46.25 kN

3st
3dr
4

-43.12 kN
43.57 kN
-45.81 kN

C2

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
-127.30
-244.75
-129.41
-243.33
-128.57
-246.02

Asw
2

1
2st
2dr
3st
3dr
4

48.37 kN

2
C1

Punct

(mm )
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16

253.94
136.49
251.83
130.85
245.61
128.16

(mm)
10
10
10
10
10
10

258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09

s
(mm)
150
150
150
150
150
150

C3

Punct in
ZC

258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09

1
2st
2dr
3st
3dr
4

VEd (kN)

238.99
149.61
233.34
143.97
230.66
141.28

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

VRd,max 1067.64 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

fywd

-142.25
-231.63
-140.84
-230.21
-143.52
-232.90

Asw
2

N/mm
168
168
168
168
168
168

1
2st
2dr
3st
3dr
4

(mm )
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

Zona potential plastica


min
smax <

min
smax

150

smax <

150 mm
176 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0052

(mm)

s
(mm)

10
10
10
10
10
10

200
200
200
200
200
200

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

VRdeff
(kN)
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

fywd
2

N/mm
168
168
168
168
168
168

Zona curenta

6 mm
213 mm

Zona curenta
VRd (kN)

VI.39

6 mm
638 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0020

smax

300

IV.3.2. Etaj 1 - Etaj 2

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
C2
MEd
C3
MEd

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

285.10 kNm
230.03 kNm
196.57 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
850 mm
400 mm
815.0 mm
780.0 mm
35.0 mm
25 mm

MRd
Punct MEd
R1
403.06 486.08
R2
328.09 486.08
R3
304.54 486.08
R4
313.02 486.08
C1
285.10 355.80
C2
230.03 355.80
C3
196.57 355.80

MEd
R2
MEd
R3
MEd
R4
MEd

as1
as2
c
min

As1nec

As1eff

1218.4
983.0
840.0

1520.5
1520.5
1520.5

403.06 kNm
328.09 kNm
304.54 kNm
313.02 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

As2nec
1722.5
1402.1
1301.5
1337.7

VI.40

As2eff
1520.5
1520.5
1520.5
1520.5

0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047
0.0047

x
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02
57.02

As1/As2

0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.07
0.07
0.07
max
0.25

Armatura PC52
Punct

16

18

20

R1
R2
R3
R4
C1
C2
C3

22

25

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28

Bare pe
randul 2
25

4
4
4
4
4
4
4

Brat de parghie
Inferior Super
695.0
785.0

Nota: Bratul de parghie pentru randul de bare doi


este de: 730 mm

Armare transversala
Forta taietoare din incarcarea gravitationala
55.39
64.81

74.25

-47.44

-54.16

-63.85

Momente capabile in grinda


486.08
486.08

486.08
355.80

355.80
Seism

-190.62

-187.09
VEd, S

190.62

486.08
355.80

VEd, S

-187.09

Seism
187.09

187.09

VI.41

127.5 cm
2

fcd

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


850 mm
400 mm

815 mm

VEd, q
zona curenta

lcr

1
2st
2dr
3st
3dr
4

2st

-34.38 kN

2dr

49.85 kN

3st
3dr
4

-41.04 kN
40.43 kN
-50.73 kN

C2

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
-116.37
-238.06
-125.81
-241.25
-131.70
-250.94

Asw
2

1
2st
2dr
3st
3dr
4

48.97 kN

2
C1

Punct

(mm )
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16

264.87
143.18
255.43
132.93
242.48
123.24

(mm)
10
10
10
10
10
10

258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09

s
(mm)
150
150
150
150
150
150

C3

Punct in
ZC

258.09
258.09
258.09
258.09
258.09
258.09

1
2st
2dr
3st
3dr
4

VEd (kN)

239.59
156.24
236.94
146.05
227.52
136.36

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

VRd,max 1067.64 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

fywd

-141.65
-225.00
-137.24
-228.13
-146.66
-237.82

Asw
2

N/mm
168
168
168
168
168
168

1
2st
2dr
3st
3dr
4

(mm )
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

Zona potential plastica


min
smax <

min
smax

150

smax <

150 mm
176 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0052

(mm)

s
(mm)

10
10
10
10
10
10

200
200
200
200
200
200

241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

VRdeff
(kN)
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96
241.96

fywd
2

N/mm
168
168
168
168
168
168

Zona curenta

6 mm
213 mm

Zona curenta
VRd (kN)

VI.42

6 mm
638 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0020

smax

300

IV.3.3. Etaj 3 - Etaj 9

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
C2
MEd
MEdC3

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

444.07 kNm
329.81 kNm
263.65 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
850 mm
400 mm
815.0 mm
780.0 mm
35.0 mm
25 mm

MRd
Punct MEd
R1
567.92 589.74
R2
400.48 486.08
R3
374.87 486.08
R4
384.65 486.08
C1
444.07 459.46
C2
329.81 355.80
C3
263.65 355.80

MEd
R2
MEd
MEdR3
R4
MEd

as1
as2
c
min

As1nec

As1eff

1897.7
1409.4
1126.7

1963.5
1520.5
1520.5

567.92 kNm
400.48 kNm
374.87 kNm
384.65 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

As2nec
2427.0
1711.5
1602.0
1643.8

VI.43

As2eff
1963.5
1520.5
1520.5
1520.5

0.0060
0.0047
0.0047
0.0047
0.0060
0.0047
0.0047

x
73.63
57.02
57.02
57.02
73.63
57.02
57.02

As1/As2

0.09 100.0%
0.07 129.1%
0.07 100.0%
0.07 100.0%
0.09
0.07
0.07
max
0.25

Armatura PC52
Punct

16

18

20

R1
R2
R3
R4
C1
C2
C3

22

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28
860
460 216.77 361.28

Bare pe
randul 2
25

25
4
4
4
4
4

Brat de parghie
Inferior Super
695.0
785.0

4
4

Nota: Bratul de parghie pentru randul de bare doi


este de: 730 mm

Armare transversala
Forta taietoare din incarcarea gravitationala
51.70
71.29

93.48

-39.26

-51.34

-72.56

Momente capabile in grinda


486.08
486.08

589.74
459.46

355.80
Seism

-214.08

-187.09
VEd, S

237.55

486.08
355.80

VEd, S

-187.09

Seism
187.09

187.09

VI.44

127.5 cm
2

fcd

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


850 mm
400 mm

815 mm

VEd, q
zona curenta

lcr

1
2st
2dr
3st
3dr
4

2st

-26.14 kN

2dr

56.34 kN

3st
3dr
4

-38.22 kN
36.75 kN
-59.44 kN

C2

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
-120.60
-253.34
-142.79
-238.43
-135.39
-259.65

Asw
2

1
2st
2dr
3st
3dr
4

78.52 kN

2
C1

Punct

(mm )
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16

331.03
198.29
308.84
135.75
238.79
114.53

(mm)
10
10
10
10
10
10

387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13

s
(mm)
100
100
100
100
100
100

C3

Punct in
ZC

387.13
387.13
387.13
387.13
387.13
387.13

1
2st
2dr
3st
3dr
4

VEd (kN)

316.07
211.41
243.43
148.87
223.84
127.65

322.61
322.61
322.61
322.61
322.61
322.61

VRd,max 1067.64 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

fywd

-135.56
-240.22
-130.75
-225.31
-150.34
-246.53

Asw
2

N/mm
168
168
168
168
168
168

1
2st
2dr
3st
3dr
4

(mm )
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

Zona potential plastica


min
smax <

min
smax

150

smax <

150 mm
176 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0079

(mm)

s
(mm)

10
10
10
10
10
10

150
150
150
150
150
150

322.61
322.61
322.61
322.61
322.61
322.61

VRdeff
(kN)
322.61
322.61
322.61
322.61
322.61
322.61

fywd
2

N/mm
168
168
168
168
168
168

Zona curenta

6 mm
213 mm

Zona curenta
VRd (kN)

VI.45

6 mm
638 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0026

smax

300

IV.3.4. Etaj 10 - Etaj 13

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
C2
MEd
MEdC3

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

177.22 kNm
118.52 kNm
82.70 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
650 mm
300 mm
615.0 mm
580.0 mm
35.0 mm
25 mm

MRd
Punct MEd
R1
269.07 293.49
R2
205.87 293.49
R3
174.42 293.49
R5
173.90 293.49
C1
177.22 177.11
C2
118.52 177.11
C3
82.70 177.11

MEd
R2
MEd
MEdR3
R4
MEd

as1
as2
c
min

As1nec

As1eff

1018.5
681.1
475.3

1017.9
1017.9
1017.9

269.07 kNm
205.87 kNm
174.42 kNm
173.90 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

As2nec
1546.4
1183.2
1002.4
999.4

VI.46

As2eff
1017.9
1017.9
1017.9
1017.9

0.0055
0.0055
0.0055
0.0055
0.0055
0.0055
0.0055

x
50.89
50.89
50.89
50.89
50.89
50.89
50.89

As1/As2

0.08 100.0%
0.08 100.0%
0.08 100.0%
0.08 100.0%
0.08
0.08
0.08
max
0.25

Armatura PC52
Punct

16

18

R1
R2
R3
R5
C1
C2
C3

20

22

25

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
560 263.89 439.82
860
560 263.89 439.82
860
560 263.89 439.82
860
560 263.89 439.82

Bare pe
randul 2
25

4
4
4
4
4
4
4

Brat de parghie
Inferior Super
495.0
585.0

Nota: Bratul de parghie pentru randul de bare doi


este de: 730 mm

Armare transversala
Forta taietoare din incarcarea gravitationala
43.90
55.69

66.52

-33.61

-43.17

-55.54

Momente capabile in grinda


293.49
293.49

293.49

177.11

177.11

Seism

-106.55

-104.58
VEd, S

106.55

293.49
177.11

VEd, S

-104.58

Seism
104.58

104.58

VI.47

97.5 cm
2

fcd

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


650 mm
300 mm

615 mm

VEd, q
zona curenta

lcr

1
2st
2dr
3st
3dr
4

2st

-23.39 kN

2dr

44.20 kN

3st
3dr
4

-32.87 kN
32.21 kN
-45.32 kN

C2

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
-40.03
-140.16
-50.86
-147.75
-60.68
-160.12

Asw
2

1
2st
2dr
3st
3dr
4

54.83 kN

2
C1

Punct

(mm )
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16

173.07
72.94
162.24
61.41
148.48
49.04

(mm)
10
10
10
10
10
10

292.13
292.13
292.13
292.13
292.13
292.13

s
(mm)
100
100
100
100
100
100

C3

Punct in
ZC

292.13
292.13
292.13
292.13
292.13
292.13

1
2st
2dr
3st
3dr
4

VEd (kN)

161.38
83.16
148.78
71.71
136.79
59.26

182.58
182.58
182.58
182.58
182.58
182.58

VRd,max 604.234 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

fywd

-51.72
-129.94
-60.38
-137.45
-72.37
-149.90

Asw
2

N/mm
168
168
168
168
168
168

1
2st
2dr
3st
3dr
4

(mm )
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

Zona potential plastica


min
smax <

min
smax

100

smax <

150 mm
144 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0105

(mm)

s
(mm)

10
10
10
10
10
10

200
200
200
200
200
200

182.58
182.58
182.58
182.58
182.58
182.58

VRdeff
(kN)
182.58
182.58
182.58
182.58
182.58
182.58

fywd
2

N/mm
168
168
168
168
168
168

Zona curenta

6 mm
163 mm

Zona curenta
VRd (kN)

VI.48

6 mm
488 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0026

smax

300

IV.3.5. Etaj 14

Armare longitudinala
Momente de calcul
C1
MEd
C2
MEd
MEdC3

fcd
fctm
fyd
hw
bw
d
hyw
as
c

R1

133.88 kNm
81.39 kNm
58.29 kNm

20 N/mm2
1.33 N/mm2
300 N/mm2 PC52
650 mm
300 mm
615.0 mm
580.0 mm
35.0 mm
25 mm

MRd
Punct MEd
R1
237.86 278.05
R2
174.86 278.05
R3
148.95 278.05
R5
150.05 278.05
C1
133.88 177.11
C2
81.39 177.11
C3
58.29 177.11

As1nec

769.4
467.8
335.0

MEd
R2
MEd
MEdR3
R4
MEd

as1
as2
c
min

As1eff

237.86 kNm
174.86 kNm
148.95 kNm
150.05 kNm

35.0 mm
35.0 mm
25 mm
0.0042

As2nec
1367.0
1004.9
856.0
862.4

1017.9
1017.9
1017.9

VI.49

As2eff
1017.9
1017.9
1017.9
1017.9

0.0055
0.0055
0.0055
0.0055
0.0055
0.0055
0.0055

x
50.89
50.89
50.89
50.89
50.89
50.89
50.89

As1/As2

0.08 100.0%
0.08 100.0%
0.08 100.0%
0.08 100.0%
0.08
0.08
0.08
max
0.25

Armatura PC52
Punct

16

18

R1
R2
R3
R5
C1
C2
C3

20

22

25

Armatura din placa


As placa
Afer.
beff
placa Inferior Super
860
560 263.89 351.86
860
560 263.89 351.86
860
560 263.89 351.86
860
560 263.89 351.86

Bare pe
randul 2
25

4
4
4
4
4
4
4

Brat de parghie
Inferior Super
495.0
585.0

Nota: Bratul de parghie pentru randul de bare doi


este de: 730 mm

Armare transversala
Forta taietoare din incarcarea gravitationala
52.09
62.14

70.96

-42.65

-51.20

-61.52

Momente capabile in grinda


278.05
278.05

278.05
177.11

177.11
Seism

-103.06

-101.15
VEd, S

103.06

278.05
177.11

VEd, S

-101.15

Seism
101.15

101.15

VI.50

97.5 cm
2

fcd

20 N/mm

fctd

1.33 N/mm2

fyd
hw
bw

210 N/mm2 OB37


650 mm
300 mm

615 mm

VEd, q
zona curenta

lcr

1
2st
2dr
3st
3dr
4

2st

-29.82 kN

2dr

47.80 kN

3st
3dr
4

-38.38 kN
37.48 kN
-48.70 kN

C2

Zona potential plastica


VEd (kN)
VRd,s (kN)
-32.10
-145.71
-40.92
-152.35
-49.06
-162.67

Asw
2

1
2st
2dr
3st
3dr
4

56.35 kN

2
C1

Punct

(mm )
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16
314.16

174.02
60.41
165.20
49.95
153.24
39.63

(mm)
10
10
10
10
10
10

292.13
292.13
292.13
292.13
292.13
292.13

s
(mm)
100
100
100
100
100
100

C3

Punct in
ZC

292.13
292.13
292.13
292.13
292.13
292.13

1
2st
2dr
3st
3dr
4

VEd (kN)

159.41
73.24
148.95
62.77
138.63
52.45

182.58
182.58
182.58
182.58
182.58
182.58

VRd,max 604.234 kN
cw

ctg
0.528
1
2.5

tg
0.40

fywd

-46.71
-132.88
-53.35
-139.53
-63.67
-149.85

Asw
2

N/mm
168
168
168
168
168
168

1
2st
2dr
3st
3dr
4

(mm )
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08
157.08

Zona potential plastica


min
smax <

min
smax

100

smax <

150 mm
144 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0105

(mm)

s
(mm)

10
10
10
10
10
10

200
200
200
200
200
200

182.58
182.58
182.58
182.58
182.58
182.58

VRdeff
(kN)
182.58
182.58
182.58
182.58
182.58
182.58

fywd
2

N/mm
168
168
168
168
168
168

Zona curenta

6 mm
163 mm

Zona curenta
VRd (kN)

VI.51

6 mm
488 mm
300 mm

w >

0.0017

w,eff

0.0026

smax

300

V. Armare stalp

V.1

V.1. Armare longitudinala

Seism

MEdb

MEdc

- Stalp pe care il voi dimensiona la moment


incovoietor si la forta taietoare

M Edc = Rd M

|
Edc

M
|Rdb
M Edb

Rd - factor de suprarezistenta
Rd
Rd

MEdc
MEdb

MEdc - moment de calcul in stalp


MEdc| - moment in stalp obtinut din calculul elastic
MRdb - moment capabil in grinda
MEdb - moment efectiv in grinda

1.3 pentru nivelul de la baza construciei


1.2 pentru restul nivelurilor

Armarea minima conform P100 - 2006 este de 1%

800

min
As,nec
Nbare
Nbare, tot

800

As,nec- 1b

0.010
6000.0 mm2
pe latura

5
16
375.0 mm2

Propun:
nr. bare
16

As,eff

22

eff

V.2

6082.1 mm2
0.0109

Combinatia seismica GSDIRX


Niv

P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Cota
(m)

Nc
(kN)

etabs

MEd,c
(kNm)

0.00
4.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00

2548.18
2481.78
2308.71
2258.31
2109.52
2059.12
1928.08
1877.68
1759.99
1709.59
1602.05
1551.65
1451.61
1401.21
1306.47
1256.07
1164.84
1114.44
1025.18
974.78
887.17
836.77

171.07
40.06
83.28
68.33
119.03
91.03
121.62
106.59
129.19
117.33
132.37
124.52
133.80
128.97
133.04
130.55
132.33
131.95
125.95
125.06
139.41
129.89

747.00

3.35

MEd,c
(kNm)

MRd,c
(kNm)

1.2*MRdbi
MRdci

Grinda dreapta

MEd,b

MEd,b

MRd,b

MRd,b

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

kNm
0.00 122.04
0.00 122.04
0.00 162.98
0.00 162.98
0.00 228.76
0.00 228.76
0.00 278.65
0.00 278.65
0.00 316.23
0.00 316.23
0.00 343.59
0.00 343.59
0.00 362.63
0.00 362.63
0.00 375.46
0.00 375.46
0.00 382.71
0.00 382.71
0.00 391.72
0.00 391.72
0.00 383.17
0.00 383.17

355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
459.46
459.46
459.46
459.46
459.46
459.46
459.46
459.46
459.46
459.46
459.46
459.46
459.46
459.46

7.09

0.00

0.00

115.12

177.11

605.90

6.73

0.00

0.00

115.12

177.11

190.45

586.93

6.37

0.00

0.00

109.68

177.11

29.40

61.72

541.70

6.01

0.00

0.00

109.68

177.11

336.24

83.05

173.13

522.73

5.65

0.00

0.00

110.44

177.11

209.86
156.26

18.81
124.19

39.21

477.99

5.29

0.00

0.00

110.44

177.11

275.87

459.02

2.59

0.00

0.00

103.65

177.11

101.80

222.39
151.81
315.63
193.91
337.80
184.06
245.91
176.93
214.44
221.61
250.01
216.46
232.60
212.43
219.13
207.68
210.51
205.93
196.57
190.68
212.57
202.48
158.68

1 220.06
1 203.94
1 160.62
1 147.65
1 108.44
1 094.85
1 058.76
1 044.60
1 010.90
996.20
964.32
949.12
917.57
899.73
866.19
848.35
816.05
798.21
766.61
748.77
717.76
699.92
668.14

6.65
6.49
6.34
6.19
6.05
5.91
5.78
5.64
4.27
4.16
4.06
3.96
3.84
3.73
3.62
3.51
3.41
3.30
3.19
3.09
2.98
2.87

693.40

93.52

187.04

649.16

0.00

571.19

18.49

36.98

3.35

517.59

90.72

0.00

389.84

3.35
0.00
3.35

Grinda stanga

V.3

Armare

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

as
c

0.00
2.80
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
4.70
7.05
9.40
11.75
14.10
16.45
18.80
21.15

As

min

1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66

0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100

0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107

x
159.26
155.11
144.29
141.14
131.85
128.70
120.51
117.36
110.00
106.85
100.13
96.98
90.73
87.58
81.65
78.50
72.80
69.65
64.07
60.92
55.45
52.30
46.69
43.34
35.70
32.35
24.37
21.02
13.12
9.77

46 mm
35 mm

fcd

20 N/mm2

fyd

300 N/mm
2as = 92

as

nr bare
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

hyw

Cota

C30/37
PC52

as

Niv

V.4

hc

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

hyw
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708

x =

N
b c f cd

c - acoperirea cu beton
hc
hyw

inamltimea sectiunii
distanta intre armaturi

Daca: x < 2as: M Rdc = A s f yd h yw + N c


Daca: x > 2as: MRdc = As fyd h yw Nc

h yw
2

h yw

x
+ bc x fcd d
2
2

Combinatia seismica GSDIRX


Niv

P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11

Cota
(m)

Nc
(kN)

MEd,cetabs MEd,c
(kNm) (kNm)

4766.23
4699.83
4430.72
4380.32
4100.01
4049.61
3763.24
3712.84
3423.38
3372.98
3082.47
3032.07
2742.14
2691.74
2403.77
2353.37
2068.34
2017.94
1737.22
1686.82
1408.39
1357.99

206.31
20.02
177.09
7.18
181.04
37.98
182.02
59.02
181.67
75.08
179.37
86.87
175.54
95.47
170.28
100.53
165.31
105.60
156.33
99.34
162.84
114.27

1100.43

3.35 1046.83

0.00
4.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00

MRd,c
(kNm)

1.2*MRdbi
MRdci

137.08

268.21
60.65
536.51
17.12
431.98
72.58
347.85
112.79
347.19
119.96
286.59
138.81
280.48
152.54
272.07
160.62
264.13
168.73
249.79
158.73
260.19
182.59
219.02

1 600.29
1 593.37
1 562.51
1 556.23
1 518.39
1 511.07
1 466.44
1 458.05
1 406.82
1 397.36
1 339.76
1 329.23
1 265.58
1 253.98
1 184.64
1 171.98
1 097.35
1 083.62
1 004.28
989.51
902.27
884.43
793.25

6.49
6.41
6.32
6.23
6.12
6.01
5.89
5.76
5.63
5.49
5.33
5.18
5.01
4.84
4.66
4.48
4.29
4.10
3.89
3.67
3.45
3.22

43.45

89.18

774.28

4.99

V.5

Grinda stanga

Grinda dreapta

MEd,b

MEd,b

MRd,b

MRd,b

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

kNm
0.00 208.77
0.00 208.77
0.00 265.06
0.00 265.06
0.00 330.95
0.00 330.95
0.00 330.95
0.00 330.95
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84
0.00 395.84

486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52
486.52

0.00

0.00

294.02

186.21

E12
E13
E14

0.00

820.93

87.03

178.63

694.31

4.66

0.00

0.00

186.21

294.02

3.35

767.33

34.95

71.75

675.34

4.33

0.00

0.00

186.21

294.02

0.00

547.46

84.71

173.87

597.50

4.00

0.00

0.00

186.21

294.02

3.35

493.86

41.36

84.90

578.53

3.67

0.00

0.00

186.21

294.02

0.00

274.33
220.73

93.33
36.40

191.58

500.81

3.34

0.00

0.00

186.21

294.02

74.72

481.84

1.64

0.00

0.00

186.21

294.02

3.35

Armare
Niv
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Cota
0.00
2.80
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
4.70
7.05
9.40
11.75
14.10
16.45
18.80
21.15

As
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66

min
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100

0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107

x
297.89
293.74
276.92
273.77
256.25
253.10
235.20
232.05
213.96
210.81
192.65
189.50
171.38
168.23
150.24
147.09
129.27
126.12
108.58
105.43
88.02
84.87
68.78
65.43
51.31
47.96
34.22
30.87
17.15
13.80
V.6

as

nr bare
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

hc

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

hyw
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708

Combinatia seismica GSDIRY


Niv

P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Cota
(m)

Nc
(kN)

etabs

MEd,c
(kNm)

0.00
4.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00

2384.91
2318.51
2137.80
2087.40
1940.08
1889.68
1765.29
1714.89
1608.37
1557.97
1464.58
1414.18
1330.24
1279.84
1202.36
1151.96
1078.75
1028.35
957.64
907.24
838.43
788.03

231.28
70.16
269.19
161.49
300.81
223.61
330.42
270.23
348.03
304.74
358.34
330.23
361.78
348.12
360.37
361.39
351.99
361.62
357.77
406.61
265.42
164.07

753.04

3.35

MEd,c
(kNm)

MRd,c
(kNm)

1.3*MRdbi
MRdci

Grinda stanga

Grinda dreapta

MEd,b

MRd,b

MEd,b

355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
355.80
177.11
177.11

MRd,b

113.98

300.66
215.69
827.56
316.67
589.87
438.50
647.93
404.98
521.58
456.70
537.02
494.90
542.18
521.71
540.06
541.60
527.50
541.93
536.16
609.37
397.78
309.43
214.95

1 179.92
1 163.12
1 116.00
1 102.50
1 062.11
1 047.98
1 012.43
997.76
966.21
951.04
922.16
904.32
874.61
856.76
829.34
811.49
785.58
767.74
742.71
724.86
700.51
682.66
670.28

2.71
2.64
2.57
2.51
2.45
2.39
2.33
2.28
2.23
2.17
2.11
2.06
2.00
1.95
1.90
1.85
1.79
1.74
1.69
1.64
2.87
2.81

229.80
229.80
328.09
328.09
328.09
328.09
400.48
400.48
400.48
400.48
400.48
400.48
400.48
400.48
400.48
400.48
400.48
400.48
400.48
400.48
205.87
205.87

kNm
486.08 126.20
486.08 126.20
486.08 230.03
486.08 230.03
486.08 230.03
486.08 230.03
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
486.08 329.81
293.49 118.52
293.49 118.52

699.44

166.15

313.34

651.30

2.67

205.87

293.49

118.52

177.11

0.00

570.62

145.34

274.09

605.70

2.53

205.87

293.49

118.52

177.11

3.35

517.02

181.88

343.01

586.73

2.40

205.87

293.49

118.52

177.11

0.00

386.53

117.24

221.10

540.53

2.26

205.87

293.49

118.52

177.11

3.35

332.93

153.78

290.02

521.56

2.12

205.87

293.49

118.52

177.11

0.00

203.34
149.74

137.84
163.61

259.95

475.68

1.98

205.87

293.49

118.52

177.11

377.80

456.71

1.00

174.86

278.05

81.39

177.11

3.35

V.7

Armare
Niv
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Cota
0.00
2.80
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
4.70
7.05
9.40
11.75
14.10
16.45
18.80
21.15

As
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66

min
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100

0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107

x
149.06
144.91
133.61
130.46
121.26
118.11
110.33
107.18
100.52
97.37
91.54
88.39
83.14
79.99
75.15
72.00
67.42
64.27
59.85
56.70
52.40
49.25
47.07
43.72
35.66
32.31
24.16
20.81
12.71
9.36

V.8

as

nr bare
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

hc

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

hyw
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708

Combinatia seismica GSDIRY


Niv

P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Cota
(m)

Nc
(kN)

etabs

MEd,c
(kNm)

4929.50
4863.10
4601.64
4551.24
4269.44
4219.04
3926.03
3875.63
3575.00
3524.60
3219.94
3169.54
2863.51
2813.11
2507.87
2457.47
2154.43
2104.03
1804.76
1754.36
1457.14
1406.74

246.79
67.10
308.65
138.60
355.55
187.36
397.95
222.37
427.40
246.83
447.89
263.46
460.58
273.45
467.84
279.09
466.63
274.45
485.78
301.25
371.35
121.13

1094.39

MEd,c
(kNm)

MRd,c
(kNm)

1.2*MRdbi
MRdci

Grinda stanga

Grinda dreapta

MEd,b

MRd,b

MEd,b

486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
486.08
293.49
293.49

MRd,b

161.82

320.83
176.56
879.75
247.39
634.61
334.41
710.27
323.65
622.06
359.26
651.89
383.46
670.35
397.99
680.92
406.20
679.16
399.46
707.03
438.46
540.48
193.44
258.42

1 616.13
1 609.89
1 582.64
1 576.89
1 541.85
1 535.06
1 492.43
1 484.56
1 434.31
1 425.33
1 543.56
1 525.72
1 417.38
1 399.54
1 291.49
1 273.65
1 166.37
1 148.53
1 042.59
1 024.74
919.53
901.69
791.11

3.79
3.75
3.70
3.65
3.60
3.54
3.09
3.02
3.14
3.25
3.11
2.98
2.85
2.71
2.58
2.45
2.32
2.19
2.06
1.93
3.60
3.32

154.17
154.17
285.10
285.10
285.10
285.10
444.07
444.07
444.07
444.07
444.07
444.07
444.07
444.07
444.07
444.07
444.07
444.07
444.07
444.07
177.22
177.22

kNm
355.80 229.80
355.80 229.80
355.80 328.09
355.80 328.09
355.80 328.09
355.80 328.09
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
459.46 400.48
177.11 205.87
177.11 205.87

3.35 1040.79
0.00 821.50

118.82

189.75

772.14

3.12

177.22

177.11

205.87

293.49

209.93

335.25

694.51

2.91

177.22

177.11

205.87

293.49

3.35

767.90

129.89

207.42

675.54

2.71

177.22

177.11

205.87

293.49

0.00

550.77

177.08

282.78

598.67

2.50

177.22

177.11

205.87

293.49

3.35

497.17

107.84

172.22

579.70

2.30

177.22

177.11

205.87

293.49

0.00

280.85
227.25

213.23
177.08

340.51

503.12

2.10

177.22

177.11

205.87

293.49

339.38

484.15

1.06

133.88

177.11

174.86

278.05

0.00
4.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00

3.35

V.9

Armare
Niv
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

As

Cota
0.00
2.80
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
0.00
2.35
4.70
7.05
9.40
11.75
14.10
16.45
18.80
21.15

1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66
1 900.66

min
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100

0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107
0.0107

x
308.09
303.94
287.60
284.45
266.84
263.69
245.38
242.23
223.44
220.29
201.25
198.10
178.97
175.82
156.74
153.59
134.65
131.50
112.80
109.65
91.07
87.92
68.40
65.05
51.34
47.99
34.42
31.07
17.55
14.20

as

nr bare
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

In cele din urma:

Stalpul S.1B - 80x80 va fi armat longitudinal cu 1622.

V.10

hc

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

hyw
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708
708

V.2. Armare transversala


V.2.1. Determinare eforturilor VEd
sup

M inf
dc + M dc
V Ed =
l cl

VEd
inf
Mdc
Mdcsup

- efort de calcul
- moment incovoietor in stalp la partea inferioara
- moment incovoietor in stalp la partea superioara

MRdb

Mdc = Rd MRdc min1;


M

Rdc

MRdb - suma de momente capabile din grinzile care intra in nod


MRdc - suma de momente capabile din stalpii care intra in nod

Seism

V.11

Combinatia seismica GSDIRX

Niv
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Cota (m)
0.00
4.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.35
0.00
3.35
0.00
3.35
0.00
3.35

MRd,c MRdb, st MRdb, dr


Mdc,
(kNm) (kNm) (kNm) (kNm)
1220.06
1586.08
1203.94
0.00 355.80 217.39
1160.62
0.00 355.80 209.57
1147.65
0.00 355.80 217.19
1108.44
0.00 355.80 209.77
1094.85
0.00 355.80 217.06
1058.76
0.00 355.80 209.90
1044.60
0.00 355.80 216.98
1010.90
0.00 355.80 209.98
996.20
0.00 459.46 280.16
964.32
0.00 459.46 271.19
949.12
0.00 459.46 280.34
917.57
0.00 459.46 271.02
899.73
0.00 459.46 280.91
866.19
0.00 459.46 270.44
848.35
0.00 459.46 281.03
816.05
0.00 459.46 270.33
798.21
0.00 459.46 281.24
766.61
0.00 459.46 270.11
748.77
0.00 459.46 281.51
717.76
0.00 459.46 269.85
699.92
0.00 459.46 282.08
668.14
0.00 459.46 269.27
649.16
0.00 177.11 109.93
605.90
0.00 177.11 102.60
586.93
0.00 177.11 110.52
541.70
0.00 177.11 102.01
522.73
0.00 177.11 111.02
477.99
0.00 177.11 101.52
459.02
0.00 177.11 212.53

V.12

VEd,c
(kN)
434.57
135.48
135.50
135.52
155.60
175.09
175.22
175.07
175.10
175.12
175.21
113.19
63.62
63.59
93.75

Combinatia seismica GSDIRX

Niv
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Cota (m)
0.00
4.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.35
0.00
3.35
0.00
3.35
0.00
3.35

MRd,c MRdb, st MRdb, dr


Mdc,
(kNm) (kNm) (kNm) (kNm)
1600.29
2080.37
1593.37
0.00 486.52 294.77
1562.51
0.00 486.52 289.06
1556.23
0.00 486.52 295.50
1518.39
0.00 486.52 288.32
1511.07
0.00 486.52 296.29
1466.44
0.00 486.52 287.54
1458.05
0.00 486.52 297.13
1406.82
0.00 486.52 286.69
1397.36
0.00 486.52 298.05
1339.76
0.00 486.52 285.77
1329.23
0.00 486.52 299.07
1265.58
0.00 486.52 284.75
1253.98
0.00 486.52 300.21
1184.64
0.00 486.52 283.61
1171.98
0.00 486.52 301.51
1097.35
0.00 486.52 282.31
1083.62
0.00 486.52 303.01
1004.28
0.00 486.52 280.82
989.51
0.00 486.52 305.37
902.27
0.00 486.52 278.45
884.43
0.00 486.52 307.78
793.25
0.00 486.52 276.05
774.28
0.00 294.02 186.02
694.31
0.00 294.02 166.81
675.34
0.00 294.02 187.20
597.50
0.00 294.02 165.62
578.53
0.00 294.02 189.11
500.81
0.00 294.02 163.71
481.84
0.00 294.02 352.82

V.13

VEd,c
(kN)
572.32
185.58
185.59
185.61
185.63
185.66
185.70
185.75
185.82
186.09
186.10
137.93
105.67
105.89
154.19

Combinatia seismica GSDIRY

Niv
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Cota (m)
0.00
4.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.35
0.00
3.35
0.00
3.35
0.00
3.35

Mdc,
MRd,c MRdb, st MRdb, dr
(kNm) (kNm) (kNm) (kNm)
1179.92
1533.90
1163.12 486.08 355.80 515.57
1116.00 486.08 355.80 494.69
1102.50 486.08 355.80 514.55
1062.11 486.08 355.80 495.70
1047.98 486.08 355.80 513.84
1012.43 486.08 355.80 496.41
997.76 486.08 355.80 513.24
966.21 486.08 355.80 497.01
951.04 486.08 355.80 512.91
922.16 486.08 355.80 497.34
904.32 486.08 355.80 513.57
874.61 486.08 355.80 496.69
856.76 486.08 355.80 513.34
829.34 486.08 355.80 496.91
811.49 486.08 355.80 513.32
785.58 486.08 355.80 496.93
767.74 486.08 355.80 513.50
742.71 486.08 355.80 496.76
724.86 486.08 355.80 513.76
700.51 486.08 355.80 496.50
682.66 293.49 177.11 284.95
670.28 293.49 177.11 279.77
651.30 293.49 177.11 292.60
605.70 293.49 177.11 272.12
586.73 293.49 177.11 293.93
540.53 293.49 177.11 270.79
521.56 293.49 177.11 295.35
475.68 293.49 177.11 269.37
456.71 278.05 177.11 546.19

V.14

VEd,c
(kN)
493.85
320.39
320.49
320.53
320.61
320.92
320.65
320.71
320.77
320.80
248.08
170.86
168.97
169.00
243.45

Combinatia seismica GSDIRY

Niv
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Cota (m)
0.00
4.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.15
0.00
3.35
0.00
3.35
0.00
3.35
0.00
3.35

Mdc,
MRd,c MRdb, st MRdb, dr
(kNm) (kNm) (kNm) (kNm)
1616.13
2100.96
1609.89 355.80 486.08 509.44
1582.64 355.80 486.08 500.82
1576.89 355.80 486.08 510.80
1541.85 355.80 486.08 499.45
1535.06 355.80 486.08 512.24
1492.43 355.80 486.08 498.02
1484.56 459.46 486.08 577.09
1434.31 459.46 486.08 557.56
1425.33 459.46 486.08 544.73
1543.56 459.46 486.08 589.92
1525.72 459.46 486.08 588.21
1417.38 459.46 486.08 546.44
1399.54 459.46 486.08 590.10
1291.49 459.46 486.08 544.54
1273.65 459.46 486.08 592.27
1166.37 459.46 486.08 542.38
1148.53 459.46 486.08 594.76
1042.59 459.46 486.08 539.89
1024.74 459.46 486.08 598.03
919.53 459.46 486.08 536.62
901.69 177.11 293.49 300.80
791.11 177.11 293.49 263.91
772.14 177.11 293.49 297.30
694.51 177.11 293.49 267.41
675.54 177.11 293.49 299.39
598.67 177.11 293.49 265.33
579.70 177.11 293.49 302.33
503.12 177.11 293.49 262.39
484.15 177.11 278.05 546.19

V.15

VEd,c
(kN)
629.01
321.15
321.17
341.30
349.93
374.01
360.81
360.89
361.00
361.24
265.85
167.53
169.20
169.45
241.37

V.2.2. Calculul etrierilor


La capetele fiecarui stalp avem zone critice:
1 .5 h c
l
l cr max cl
6
600 mm

800 mm
4.15 m

hcl,E

3.15 m

Etaj

Parter

hc
hcl,P

lcr >

lcr >

d
3

s min 7 d bL - in zonele critice


125 mm

bo
dbL

548 mm
22 mm

s min 15 d bL - in zonele curente


300 mm

(d = hc - as)
as = 46 mm

1 200 mm
692 mm

s<

183 mm
154 mm
125 mm

600 mm

smax

125 mm

s<

548 mm
330 mm

1 200 mm
525 mm
451 mm

300 mm
smax

Zona
critica

Zona
curenta

300 mm

Deci:
lcr

min
min

1 200 mm

Pentru toate nivelurile

0.0050 in zona critica de la baza stalpului la primul nivel


0.0035 in celelalte zone critice

La etaje ca zona curenta ramane o lungime de l = 3.15 m - 21.20 m,


adica l = 0.15 m,
voi considera astfel toata lungimea stalpilor de la etaje zona potential plastica.

V.16

V.2.2.1. Parter
Zona critica la baza:
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
VRds =

VEd
(kN)
434.57
572.32
493.85
629.01

0.00 +1.20
Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
697.55 611.86
168
754
697.55 611.86
168
754
697.55 611.86
168
754
697.55 611.86
168
754

A sw f ywd z ctg
s

fyd
210 N/mm2 OB37
z - bratul de parghie
z =0.9d
+1.20 ... +2.95
Zona curenta:

GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY

VEd
(kN)
434.57
572.32
493.85
629.01
NEd
(kN)
2 515.0
4 733.0
2 351.7
4 896.3

fyd

210 N/mm2

fcd

20 N/mm2

fck

30 N/mm

OB37

cw

C30/37

cp

1.20
1.25
1.18
1.25

VRd , max =

0.0076
0.0076
0.0076
0.0076

fywd = fyd0.8

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
697.55 611.86
168
754
697.55 611.86
168
754
697.55 611.86
168
754
697.55 611.86
168
754
VRd,max
(kN)
2 365.25
2 471.04
2 340.03
2 471.04

1.00
1.00
1.00
1.00

(mm)
(mm)
100
12
100
12
100
12
100
12

Asw = Asnb
nb = 4+2cos 45
nb = 5.41

Asw - aria bratelor etrierilor din sectiune


fywd - rezistenta de calcul a armaturii

Combinatia

ctg

3.93
7.40
3.67
7.65

s
(mm)

ctg
2.50
2.50
2.50
2.50

bc
d
(mm)
(mm)
800
754
800
754
800
754
800
754

cw b c z 1 f cd
ctg + tg

(mm)

250
250
250
250
1

12
12
12
12
ctg

0.528
0.528
0.528
0.528

0.0031
0.0031
0.0031
0.0031
tg

2.50
2.50
2.50
2.50

0.40
0.40
0.40
0.40

0.25fcd = 5.00
0.5fcd = 10.00

cp
| pentru : 0 < cp < 0.25 f cd
1 +
fcd

cw = 1.25 | pentru : 0.25 f cd < cp < 0.5 fcd

2.5 (1 cp ) | pentru : 0.5 f < < 1.0 f


cd
cp
cd

fcd

V.17

cp/fcd
cp/fcd
cp/fcd
cp/fcd

cp =

0.196
0.370
0.184
0.383

N Ed
bc h

cp
f cd

0.20

1 = 0 .6 1 ck
250

bc

- latimea sectiunii

z = 0.9d
z - bratul de parghie
Voi lua initial ctg = 2.5, considerand aportul
maxim al betonului la preluarea fortelor laterale.
Observam ca V Rd,max este mult mai mare decat V Ed, deci aportul betonului este intradevar
maxim. Atunci voi folosi ctg = 2.5 pentru obtinerea efortului capabil, V Rds.

Zona critica sus:


Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
434.57
572.32
493.85
629.01

210 N/mm2

+2.95 +4.15
Asw
fywd
VRds
d
2
2
(kN)
(mm ) (N/mm ) (mm)
697.55 611.86
168
754
697.55 611.86
168
754
697.55 611.86
168
754
697.55 611.86
168
754
OB37

V.18

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

(mm)
(mm)
100
12
100
12
100
12
100
12

0.0076
0.0076
0.0076
0.0076

V.2.2.2. Etaj 1
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
135.48
185.58
320.39
321.15

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

OB37

V.2.2.3. Etaj 2
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
135.50
185.59
320.49
321.17

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

OB37

V.2.2.4. Etaj 3
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
135.52
185.61
320.53
341.30

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
OB37

V.19

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

V.2.2.5. Etaj 4
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
155.60
185.63
320.61
349.93

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0077
0.0077
0.0077
0.0077

OB37

V.2.2.6. Etaj 5
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
175.09
185.66
320.92
374.01

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

OB37

V.2.2.7. Etaj 6
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
175.22
185.70
320.65
360.81

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
OB37

V.20

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

V.2.2.8. Etaj 7
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
175.07
185.75
320.71
360.89

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

OB37

V.2.2.9. Etaj 8
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
175.10
185.82
320.77
361.00

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0077
0.0077
0.0077
0.0077

OB37

V.2.2.10. Etaj 9
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
175.12
186.09
320.80
361.24

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
OB37

V.21

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

V.2.2.11. Etaj 10
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
175.21
186.10
248.08
265.85

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

OB37

V.2.2.12. Etaj 11
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
113.19
137.93
170.86
167.53

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

OB37

V.2.2.13. Etaj 12
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
63.62
105.67
168.97
169.20

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
OB37

V.22

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

V.2.2.14. Etaj 13
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
63.59
105.89
169.00
169.45

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

OB37

V.2.2.15. Etaj 14
Combinatia
GSDIRX
GSDIRX
GSDIRY
GSDIRY
fyd

VEd
(kN)
93.75
154.19
243.45
241.37

210 N/mm2

Asw
fywd
VRds
d
2
2
(mm)
(kN)
(mm ) N/mm
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
484.41 424.90
168
754
OB37

V.23

ctg
1.00
1.00
1.00
1.00

s
(mm)
100
100
100
100

(mm)
10
10
10
10

0.0053
0.0053
0.0053
0.0053

VI. Verificare de nod

VI.1

Conform P100 - 2006 avem urmatoarele conditii:


V jhd = Rd (A s1 + A s 2 ) fyd Vc

- As1, As2 = armaturile de la partea inferioara si partea superioara a grinzilor


- Vc = forta taietoare din stalp corespunzatoare situatiei
- gRd = 1,2 - factor de suprarezistenta
Relatia de verificare a nodurilor este:

V jhd 1 d b j h c fcd

- = 0.6 1 ck

250

- nd = forta axiala normalizata din stalpul de deasupra nodului


- bj = min{bc; bw+0.5hc}
Armatura se va dispune astfel incat sa fie indeplinite conditiile:
A sh fywd 0.8(A s1 + A s2 ) fyd (1 0.8 d )
A sv

h jc
2
A sh
3
h jw

A sv
2 h jc

A sh 3 h jw

- Ash = armatura transversala ;


- Asv = armatura longitudinala verticala ;
- hjc = distanta interax dintre armaturile marginale ale stalpului ;
- hjw = distanta interax dintre armaturile de la partea de sus si de jos din grinzi ;

bj
hc

0.528
800
800

fcd

20

mm
mm
mm
N/mm2

VI.2

Verificare
Nivel
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Nivel
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Vc
(kN)
434.57
137.10
137.10
137.11
157.21
177.21
177.55
177.64
177.77
177.91
178.17
116.29
65.22
65.43
95.81

Ash,nec

As1

GSDIRX
fyd

As2
2

(mm )
(mm ) (N/mm )
1520.50
0.00
300
1520.50
0.00
300
1520.50
0.00
300
1520.50
0.00
300
1963.50
0.00
300
1963.50
0.00
300
1963.50
0.00
300
1963.50
0.00
300
1963.50
0.00
300
1963.50
0.00
300
1963.50
0.00
300
1963.50
0.00
300
1963.50
0.00
300
1963.50
0.00
300
1963.50
0.00
300

Ash

fyd

(mm2)
(mm2) (N/mm2)
2488.7 5200.8
300
2536.6 3611.7
300
2576.4 3611.7
300
2612.6 3611.7
300
2646.2 3611.7
300
2677.8 3611.7
300
2707.9 3611.7
300
2736.9 3611.7
300
2765.2 3611.7
300
2793.1 3611.7
300
2820.7 3611.7
300
2336.9 2761.9
300
2365.8 2761.9
300
2395.5 2761.9
300
2425.0 2761.9
300

Vjhd
(kN)
112.81
410.28
410.28
410.27
549.65
529.65
529.31
529.22
529.09
528.95
528.69
590.57
641.64
641.43
611.05

d
0.21
0.19
0.18
0.16
0.15
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.07
0.06
0.05
0.03
0.02

NEd
2548.18
2308.71
2109.52
1928.08
1759.99
1602.05
1451.61
1306.47
1164.84
1025.18
887.17
747.00
571.19
389.84
209.86

Verificare
5225.54
5388.19
5519.83
5637.07
5743.54
5841.82
5933.92
6021.44
6105.63
6187.53
6267.41
6347.51
6446.57
6547.18
6645.53

Armatura nodului
fywd
Asv

s
Numar
2
(mm)
etrieri
(N/mm ) (mm)
(mm2)
168
12
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
7 6082.1
168
10
100
7 6082.1
168
10
100
7 6082.1
168
10
100
7 6082.1

VI.3

A sv
A sh

2 h jc

3 h jw

1.17
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68 0.605
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
2.20
2.20
0.814
2.20
2.20

Nivel
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Nivel
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Vc
(kN)
572.32
186.67
186.95
187.26
187.60
187.98
188.40
188.89
189.45
190.30
191.30
143.72
109.27
109.96
159.00

Ash,nec

As1

GSDIRX
fyd

As2
2

(mm )
(mm ) (N/mm )
2098.60
0.00
300
2098.60
0.00
300
2098.60
0.00
300
2098.60
0.00
300
2098.60
0.00
300
2098.60
0.00
300
2098.60
0.00
300
2098.60
0.00
300
2098.60
0.00
300
2098.60
0.00
300
2098.60
0.00
300
1721.59
0.00
300
1721.59
0.00
300
1721.59
0.00
300
1721.59
0.00
300

Ash

fyd

(mm2)
(mm2) (N/mm2)
1481.9 5200.8
300
1530.5 3611.7
300
1578.4 3611.7
300
1627.2 3611.7
300
2164.8 3611.7
300
2228.6 3611.7
300
2292.2 3611.7
300
2355.5 3611.7
300
2418.2 3611.7
300
2480.1 3611.7
300
2541.6 3611.7
300
2599.2 2761.9
300
2651.5 2761.9
300
2702.6 2761.9
300
2753.7 2761.9
300

Vjhd
(kN)
183.17
568.83
568.54
568.23
567.89
567.52
567.09
566.61
566.05
565.20
564.19
476.05
510.50
509.81
460.77

d
0.40
0.37
0.34
0.31
0.29
0.26
0.23
0.20
0.17
0.14
0.12
0.09
0.07
0.05
0.02

NEd
4766.23
4430.72
4100.01
3763.24
3423.38
3082.47
2742.14
2403.77
2068.34
1737.22
1408.39
1100.43
820.93
547.46
274.33

Verificare
3363.99
3706.09
4014.87
4306.61
4582.24
4842.99
5089.99
5324.22
5546.66
5757.81
5960.11
6143.53
6305.39
6459.83
6610.47

Armatura nodului
fywd
Asv

s
Numar
(mm)
etrieri
(N/mm2) (mm)
(mm2)
168
12
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
9 6082.1
168
10
100
7 6082.1
168
10
100
7 6082.1
168
10
100
7 6082.1
168
10
100
7 6082.1

VI.4

A sv
A sh

2 h jc

3 h jw

1.17
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68 0.605
1.68
1.68
1.68
1.68
1.68
2.20
2.20
0.814
2.20
2.20

Nivel
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Nivel
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Vc
(kN)
493.85
324.68
324.56
324.46
324.46
324.96
324.98
325.06
325.22
325.41
252.89
172.84
173.37
173.96
249.04

Ash,nec

As1

GSDIRY
fyd

As2
2

(mm )
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
1721.59
1721.59
1721.59
1721.59
1633.60

Ash

(mm ) (N/mm )
1520.50
300
1520.50
300
1520.50
300
1520.50
300
1520.50
300
1520.50
300
1520.50
300
1520.50
300
1520.50
300
1520.50
300
1017.90
300
1017.90
300
1017.90
300
1017.90
300
1017.90
300

fyd

(mm2)
(mm2) (N/mm2)
4348.1 5200.8
300
4433.3 5200.8
300
4501.4 5200.8
300
4561.7 5200.8
300
4615.8 5200.8
300
4665.3 5200.8
300
4711.6 5200.8
300
4755.7 5200.8
300
4798.3 5200.8
300
4840.1 5200.8
300
3694.8 5200.8
300
3717.1 3977.1
300
3764.7 3977.1
300
3812.7 3977.1
300
3736.5 3977.1
300

Vjhd
(kN)
809.03
978.19
978.32
978.41
978.42
977.91
977.90
977.81
977.66
977.47
733.33
813.38
812.85
812.26
705.50

d
0.20
0.18
0.16
0.15
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.03
0.02

NEd
2384.91
2137.80
1940.08
1765.29
1608.37
1464.58
1330.24
1202.36
1078.75
957.64
838.43
753.04
570.62
386.53
203.34

Verificare
5336.97
5501.33
5629.39
5740.21
5837.92
5926.03
6007.19
6083.44
6156.24
6226.75
6295.38
6344.08
6446.89
6549.01
6649.07

Armatura nodului
fywd
Asv

s
Numar
(mm)
etrieri
(N/mm2) (mm)
(mm2)
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
7 6082.1
168
12
100
7 6082.1
168
12
100
7 6082.1
168
12
100
7 6082.1

VI.5

A sv
A sh

2 h jc

3 h jw

1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17 0.605
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.53
1.53
0.814
1.53
1.53

Nivel
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Nivel
P
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14

Vc
(kN)
629.01
322.81
323.33
343.99
353.60
367.88
368.58
369.38
370.30
371.51
277.36
174.06
174.82
175.89
248.95

Ash,nec

As1

GSDIRY
fyd

As2
2

(mm )
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
2098.60
1721.59
1721.59
1721.59
1721.59
1633.60

Ash

(mm ) (N/mm )
1520.50
300
1520.50
300
1520.50
300
1963.50
300
1963.50
300
1963.50
300
1963.50
300
1963.50
300
1963.50
300
1963.50
300
1017.90
300
1017.90
300
1017.90
300
1017.90
300
1017.90
300

fyd

(mm2)
(mm2) (N/mm2)
3471.1 5200.8
300
3584.1 5200.8
300
3698.6 5200.8
300
4284.1 5200.8
300
4420.0 5200.8
300
4557.3 5200.8
300
4695.2 5200.8
300
4832.8 5200.8
300
4969.5 5200.8
300
5104.8 5200.8
300
3533.4 5200.8
300
3628.0 3977.1
300
3699.2 3977.1
300
3769.9 3977.1
300
3716.9 3977.1
300

Vjhd
(kN)
673.86
980.07
979.55
1118.37
1108.76
1094.47
1093.78
1092.98
1092.05
1090.85
708.86
812.16
811.39
810.33
705.59

d
0.41
0.38
0.36
0.33
0.30
0.27
0.24
0.21
0.18
0.15
0.12
0.09
0.07
0.05
0.02

NEd
4929.50
4601.64
4269.44
3926.03
3575.00
3219.94
2863.51
2507.87
2154.43
1804.76
1457.14
1094.39
821.50
550.77
280.85

Verificare
3184.24
3535.95
3859.76
4168.14
4461.38
4739.57
5003.30
5253.27
5490.43
5715.38
5930.56
6147.08
6305.06
6457.98
6606.92

Armatura nodului
fywd
Asv

s
Numar
(mm)
etrieri
(N/mm2) (mm)
(mm2)
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
9 6082.1
168
12
100
7 6082.1
168
12
100
7 6082.1
168
12
100
7 6082.1
168
12
100
7 6082.1

VI.6

A sv
A sh

2 h jc

3 h jw

1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17 0.605
1.17
1.17
1.17
1.17
1.17
1.53
1.53
0.814
1.53
1.53

VII. Armare Rigle de cuplare

VII.1

VII.1. Parter
fcd

20 N/mm2

fctm

1.33 N/mm2

2.50

300 N/mm2 PC52


2500 mm
350 mm
2459.0 mm
2377.0 mm
41.0 mm
25 mm

fyd
hw
bw
d
hyw
as

1.40
A nec
=
s

MEd
MRd

M Ed
f yd h yw

1 351.40 kNm
1 400.17 kNm
Propun: 4 25

Asnec

1 895.11 mm

Aseff
VEd,as

1 963.5 mm2
2 500.30 kNm
2 b w h w fctd =

2 327.50

3.5 b w h w fctd = 4 073.13

VEd, as 2 b w h w f ctd - in cazul armarii ortogonale


VEd, as 3.5 b w h w f ctd - in cazul armarii cu carcasa inclinata

Grinda va fi armata, deci, cu carcase


inclinate
A nec
si =

VEd , as
2 f yd sin

Consider = 54
As inec

5 131.98 mm2

Propun: 8 32
As ieff

6 434.0 mm2

MRd

1 400.17 kNm

VRd

2 729.71 kNm

MEd

1 351.40 kNm

VEd,as

2 500.30 kNm

VII.2

Armare ortogonala constructiva


Armatura orinzontala
dmax
0.003

200 mm
nr. de spatii: 11.9

minvert

0.002

nr. de bare: 12

min

Asc,o

nec

2 495.9 mm

Asc,vnec

--

= 8.0
Propun: 32 10

nr. bare

11

oriz

mm

Armatura verticala
Asc,o

eff

Asc,v

eff

2 513.3 mm

157.1 mm

dmax

256 mm

nr. de spatii: 5.5


nr. de spatii: 6

efforiz

0.0030

= 8.0

effvert

0.0045

Propun: 10

VII.3

pasul: 200 mm

11

Confrom CR2 - 1.1. - 2006:

VII.2. Etaj 1 - Etaj 5


fcd

20 N/mm2

fctm

1.33 N/mm2

1.50

300 N/mm2 PC52


1500 mm
350 mm
1459.0 mm
1377.0 mm
41.0 mm
25 mm

fyd
hw
bw
d
hyw
as

1.40
A nec
=
s

MEd
MRd

M Ed
f yd h yw

974.99 kNm
1 017.47 kNm
Propun: 4 28

Asnec

2 360.18 mm

Aseff
VEd,as

2 463.0 mm2
1 816.91 kNm

3.5 b w h w fctd = 2 443.88

VEd, as 3.5 b w h w f ctd - in cazul armarii cu carcasa inclinata

Grinda va fi armata in continuare cu


carcase inclinate
A nec
si =

VEd , as
2 f yd sin

Consider = 37
As inec

5 030.20 mm2

MRd

1 017.47 kNm

MEd

974.99 kNm

Propun: 8 32
As ieff

6 434.0 mm2

VRd

2 729.71 kNm

VEd,as

1 816.91 kNm

VII.4

Armare ortogonala constructiva


Armatura orinzontala
dmax
0.003

minvert

0.002

min

Asc,o

nec

Asc,vnec

nr. de bare: 6
2

1 445.9 mm
--

nr. bare

200 mm
nr. de spatii: 6.9
6

oriz

= 8.0
Propun: 32 10

mm

Armatura verticala
Asc,o

eff

Asc,v

eff

2 513.3 mm

157.1 mm

dmax

256 mm

nr. de spatii: 5.5


nr. de spatii: 6

efforiz

0.0052

= 8.0

effvert

0.0045

Propun: 10

VII.5

pasul: 200 mm

Confrom CR2 - 1.1. - 2006:

VII.3. Etaj 6 - Etaj 7


fcd

20 N/mm2

fctm

1.33 N/mm2

1.50

300 N/mm2 PC52


1500 mm
350 mm
1459.0 mm
1377.0 mm
41.0 mm
25 mm

fyd
hw
bw
d
hyw
as

1.40
A nec
=
s

M Ed
f yd h yw

MEd
MRd

691.62 kNm
811.12 kNm
Propun: 4 25

Asnec

1 674.22 mm

Aseff
VEd,as

1 963.5 mm2
1 448.43 kNm

3.5 b w h w fctd = 2 443.88

VEd, as 3.5 b w h w f ctd - in cazul armarii cu carcasa inclinata

A nec
si =

VEd , as
2 f yd sin

Consider = 37
As inec

3 893.62 mm2

Propun: 8 25
As ieff

3 927.0 mm2

MRd

811.12 kNm

VRd

1 666.08 kNm

MEd

691.62 kNm

VEd,as

1 448.43 kNm

VII.6

Armare ortogonala constructiva


Armatura orinzontala
dmax
0.003

minvert

0.002

min

Asc,o

nec

Asc,vnec

nr. de bare: 6
2

1 445.9 mm
--

nr. bare

200 mm
nr. de spatii: 6.9
6

oriz

= 6.3
Propun: 32 10

mm

Armatura verticala
Asc,o

eff

Asc,v

eff

2 513.3 mm

157.1 mm

dmax

200 mm

nr. de spatii: 7.0


nr. de spatii: 6

efforiz

0.0052

= 6.3

effvert

0.0045

Propun: 10

VII.7

pasul: 200 mm

Confrom CR2 - 1.1. - 2006:

VII.4. Etaj 8 - Etaj 9


fcd

20 N/mm2

fctm

1.33 N/mm2

1.50

300 N/mm2 PC52


1500 mm
350 mm
1459.0 mm
1377.0 mm
41.0 mm
25 mm

fyd
hw
bw
d
hyw
as

1.40
A nec
=
s

M Ed
f yd h yw

MEd
MRd

507.92 kNm
811.12 kNm
Propun: 4 25

Asnec

1 229.53 mm

Aseff
VEd,as

1 963.5 mm2
1 448.43 kNm

3.5 b w h w fctd = 2 443.88

VEd, as 3.5 b w h w f ctd - in cazul armarii cu carcasa inclinata

A nec
si =

VEd , as
2 f yd sin

Consider = 37
As inec

4 010.05 mm2

Propun: 8 25
As ieff

3 927.0 mm2

MRd

811.12 kNm

VRd

1 666.08 kNm

MEd

507.92 kNm

VEd,as

1 448.43 kNm

VII.8

Armare ortogonala constructiva


Armatura orinzontala
dmax
0.003

minvert

0.002

min

Asc,o

nec

Asc,vnec

nr. de bare: 6
2

1 445.9 mm
--

nr. bare

200 mm
nr. de spatii: 6.9
6

oriz

= 6.3
Propun: 32 10

mm

Armatura verticala
Asc,o

eff

Asc,v

eff

2 513.3 mm

157.1 mm

dmax

200 mm

nr. de spatii: 7.0


nr. de spatii: 6

efforiz

0.0052

= 6.3

effvert

0.0045

Propun: 10

VII.9

pasul: 200 mm

Confrom CR2 - 1.1. - 2006:

VII.5. Etaj 10 - Etaj 11


fcd

20 N/mm2

fctm

1.33 N/mm2

1.50

300 N/mm2 PC52


1500 mm
350 mm
1459.0 mm
1377.0 mm
41.0 mm
25 mm

fyd
hw
bw
d
hyw
as

1.40
A nec
=
s

M Ed
f yd h yw

MEd
MRd

389.89 kNm
811.12 kNm
Propun: 4 25

Asnec

943.82 mm

Aseff
VEd,as

1 963.5 mm2
1 448.43 kNm

3.5 b w h w fctd = 2 443.88

VEd, as 3.5 b w h w f ctd - in cazul armarii cu carcasa inclinata

A nec
si =

VEd , as
2 f yd sin

Consider = 37
As inec

4 010.05 mm2

Propun: 8 25
As ieff

3 927.0 mm2

MRd

811.12 kNm

VRd

1 666.08 kNm

MEd

389.89 kNm

VEd,as

1 448.43 kNm

VII.10

Armare ortogonala constructiva


Armatura orinzontala
dmax
0.003

minvert

0.002

min

Asc,o

nec

Asc,vnec

nr. de bare: 6
2

1 445.9 mm
--

nr. bare

200 mm
nr. de spatii: 6.9
6

oriz

= 6.3
Propun: 32 10

mm

Armatura verticala
Asc,o

eff

Asc,v

eff

2 513.3 mm

157.1 mm

dmax

200 mm

nr. de spatii: 7.0


nr. de spatii: 6

efforiz

0.0052

= 6.3

effvert

0.0045

Propun: 10

VII.11

pasul: 200 mm

Confrom CR2 - 1.1. - 2006:

VII.6. Etaj 12
fcd

20 N/mm2

fctm

1.33 N/mm2

1.50

300 N/mm2 PC52


1500 mm
350 mm
1459.0 mm
1377.0 mm
41.0 mm
25 mm

fyd
hw
bw
d
hyw
as

1.40
A nec
=
s

M Ed
f yd h yw

MEd
MRd

280.26 kNm
332.23 kNm
Propun: 4 16

Asnec

678.43 mm

Aseff
VEd,as

804.2 mm2
593.28 kNm

3.5 b w h w fctd = 2 443.88

VEd, as 3.5 b w h w f ctd - in cazul armarii cu carcasa inclinata

A nec
si =

VEd , as
2 f yd sin

Consider = 37
As inec

1 642.51 mm2

Propun: 4 25
As ieff

1 963.5 mm2

MRd

332.23 kNm

VRd

833.04 kNm

MEd

280.26 kNm

VEd,as

593.28 kNm

VII.12

Armare ortogonala constructiva


Armatura orinzontala
dmax
0.003

minvert

0.002

min

Asc,o

nec

Asc,vnec

nr. de bare: 6
2

1 445.9 mm
--

nr. bare

200 mm
nr. de spatii: 6.9
6

oriz

= 6.3
Propun: 32 10

mm

Armatura verticala
Asc,o

eff

Asc,v

eff

2 513.3 mm

157.1 mm

dmax

200 mm

nr. de spatii: 7.0


nr. de spatii: 6

efforiz

0.0052

= 6.3

effvert

0.0045

Propun: 10

VII.13

pasul: 200 mm

Confrom CR2 - 1.1. - 2006:

VII.7. Etaj 13 - Etaj 14


fcd

20 N/mm2

fctm

1.33 N/mm2

1.50

300 N/mm2 PC52


1500 mm
350 mm
1459.0 mm
1377.0 mm
41.0 mm
25 mm

fyd
hw
bw
d
hyw
as

1.40
A nec
=
s

M Ed
f yd h yw

MEd
MRd

183.33 kNm
186.88 kNm
Propun: 4 12

Asnec

443.79 mm

Aseff
VEd,as

452.4 mm2
333.72 kNm

3.5 b w h w fctd = 2 443.88

VEd, as 3.5 b w h w f ctd - in cazul armarii cu carcasa inclinata

A nec
si =

VEd , as
2 f yd sin

Consider = 37
As inec

923.91 mm2

Propun: 4 20
As ieff

1 256.6 mm2

MRd

186.88 kNm

VRd

533.15 kNm

MEd

183.33 kNm

VEd,as

333.72 kNm

VII.14

Armare ortogonala constructiva


Armatura orinzontala
dmax
0.003

minvert

0.002

min

Asc,o

nec

Asc,vnec

nr. de bare: 6
2

1 445.9 mm
--

nr. bare

200 mm
nr. de spatii: 6.9
6

oriz

= 5.0
Propun: 32 10

mm

Armatura verticala
Asc,o

eff

Asc,v

eff

2 513.3 mm

157.1 mm

dmax

200 mm

nr. de spatii: 7.0


nr. de spatii: 6

efforiz

0.0052

= 5.0

effvert

0.0045

Propun: 10

VII.15

pasul: 200 mm

Confrom CR2 - 1.1. - 2006:

VIII. Armare Perete cuplat

VIII.1

Reguli constructive conform CR2


Armare verticala
> 10mm
min
min

0.003 - Zona A
0.002 - Zona B

smax

200 mm

Armare in camp

Armare orizontala
> 8mm
min
min

0.0025 - Zona A
0.002 - Zona B

smax
350 mm
*La ultimul nivel se va considera min = 0.0025
Armare verticala
> 12mm
min

0.006 - Zona A
0.005 - Zona B

min

Armare cu etrieri in cazul in care nu e nevoie


de armatura de confinare.
min >
min
smax <
smax

6mm
d/3
7 mm
120mm
10d

6
7
120
220

Zona A

120 mm

d - diametrul minim al armaturi verticale

min >
min
smax <
smax

6mm
d/4
6 mm
200mm
15d

6
6

200
330

Zona B

200 mm

d - diametrul minim al armaturi verticale

VIII.2

Armare in zonele
capat

de

VII.1. Armare verticala

>

VIII.1.1. Parter - Zona A


l p = 0 . 14 h w + 0 . 05 H

hw - lungimea in plan a peretelui


H - inaltimea totala a peretelui

lp - zona potential plastica, sau


Zona A

Montant I
hw
H
l p|
HP
lp

Montant II
hw

4.60 m
61.00 m

H
l p|
HP
lp

3.69 m
5.00 m
5.00 m

6.60 m
61.00 m
3.97 m
5.00 m
5.00 m

Zona de capat va fi:


0.1hw
66
cm

Zona de capat va fi:


0.1hw
46
cm

Consider in ambele cazuri ca zona de capat bulbii de 60x60 cm.

VIII.3

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

13203.4 kNm
10341.2 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

29121.0 kNm
10472.6 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

10074.0 kNm
-767.3 kN
15766.8 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

66890.0 kNm
23414.5 kN
15766.8 kN
0.0 m

M Rd ,0
M s ,0

M Rd, i + N asi L i
M Ed, i + N i, s eis m L i
MS0,PC
MRd0,PC

114 712.7 kNm


187 331.6 kNm

1.63

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

13145.6 kNm
10341.2 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

29082.8 kNm
10472.6 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

37467.0 kNm
19915.1 kN
15766.8 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

22836.0 kNm
1131.5 kN
15766.8 kN
0.0 m

MS0,PC
MRd0,PC

114 616.7 kNm


170 670.6 kNm
1.49

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250

VIII.4

VIII.1.2. Etaj 1 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

9293.6 kNm
8443.8 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

20944.5 kNm
8573.0 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

23712.0 kNm
815.0 kN
13653.0 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

76115.0 kNm
20591.9 kN
13653.0 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

89 344.7 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

187 331.6 kNm


195 397.8 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

8481.2 kNm
8443.8 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

21372.5 kNm
8573.0 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

43756.0 kNm
17360.5 kN
13653.0 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

37183.0 kNm
1304.3 kN
13653.0 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

88 960.4 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

170 670.6 kNm


176 509.8 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 32si in inima: 2 14/250


VIII.5

VIII.1.3. Etaj 2 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

7130.6 kNm
7177.2 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

15649.0 kNm
7299.8 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

25207.0 kNm
1842.6 kN
12144.7 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

73491.0 kNm
18476.5 kN
12144.7 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

73 019.8 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

154 728.9 kNm


183 711.0 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

6291.0 kNm
7177.2 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

16049.5 kNm
7299.8 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

42208.0 kNm
15477.9 kN
12144.7 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

42435.0 kNm
3145.2 kN
12144.7 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

72 580.6 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

140 588.7 kNm


169 656.0 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 32si in inima: 2 14/250


VIII.6

VIII.1.4. Etaj 3 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

5812.5 kNm
5907.5 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

12010.4 kNm
6022.2 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

16606.0 kNm
2811.9 kN
10636.5 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

57686.0 kNm
16355.2 kN
10636.5 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

59 175.2 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

125 392.2 kNm


148 747.3 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

4980.4 kNm
5907.5 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

12385.8 kNm
6022.2 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

32358.0 kNm
13587.1 kN
10636.5 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

30196.0 kNm
3915.5 kN
10636.5 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

58 718.5 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

113 737.7 kNm


137 009.3 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.7

VIII.1.5. Etaj 4 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

4846.8 kNm
4748.5 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

9358.2 kNm
4853.8 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

17960.0 kNm
3665.8 kN
9128.2 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

54178.0 kNm
14341.6 kN
9128.2 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

47 444.3 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

100 534.5 kNm


136 035.5 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

4029.5 kNm
4748.5 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

9709.6 kNm
4853.8 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

30275.0 kNm
11803.1 kN
9128.2 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

32060.0 kNm
4565.4 kN
9128.2 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

46 978.5 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

90 997.3 kNm
126 232.5 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.8

VIII.1.6. Etaj 5 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

4064.6 kNm
3745.5 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

7324.8 kNm
3839.6 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

19071.0 kNm
4345.7 kN
7620.0 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

50638.0 kNm
12481.3 kN
7620.0 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

37 607.7 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

79 690.7 kNm
123 048.8 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

3264.4 kNm
3745.5 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

7651.5 kNm
3839.6 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

28147.0 kNm
10171.7 kN
7620.0 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

33359.0 kNm
5038.4 kN
7620.0 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

37 134.2 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

71 928.9 kNm
114 845.8 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.9

VIII.1.7. Etaj 6 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

3408.4 kNm
2915.1 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

5735.2 kNm
2996.2 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

19866.0 kNm
4830.7 kN
6111.7 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

47145.0 kNm
10791.1 kN
6111.7 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

29 549.1 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

62 614.5 kNm
109 793.0 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

2625.5 kNm
2915.1 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

6035.0 kNm
2996.2 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

26048.0 kNm
8710.1 kN
6111.7 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

34209.0 kNm
5313.8 kN
6111.7 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

29 066.0 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

56 300.8 kNm
103 039.0 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.10

VIII.1.8. Etaj 7 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

2862.0 kNm
2259.4 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

4518.8 kNm
2325.9 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

20334.0 kNm
5115.0 kN
5024.8 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

43843.0 kNm
9273.9 kN
5024.8 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

23 196.7 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

49 153.7 kNm
99 350.5 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

2096.0 kNm
2259.4 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

4788.1 kNm
2325.9 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

24059.0 kNm
7420.6 kN
5024.8 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

34340.0 kNm
5386.7 kN
5024.8 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

22 699.9 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

43 969.7 kNm
93 572.5 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.11

VIII.1.9. Etaj 8 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

2428.5 kNm
1767.6 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

3647.3 kNm
1818.8 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

20308.0 kNm
5099.4 kN
3937.8 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

40672.0 kNm
7919.9 kN
3937.8 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

18 449.2 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

39 093.9 kNm
88 544.9 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

1677.4 kNm
1767.6 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

3880.6 kNm
1818.8 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

22256.0 kNm
6292.9 kN
3937.8 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

33978.0 kNm
5258.4 kN
3937.8 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

17 931.5 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

34 733.3 kNm
83 798.9 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.12

VIII.1.10. Etaj 9 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

2112.3 kNm
1412.1 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

3079.4 kNm
1448.7 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

20134.0 kNm
4991.2 kN
3144.5 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

37754.0 kNm
6703.2 kN
3144.5 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

15 076.4 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

31 947.0 kNm
79 899.8 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

1398.6 kNm
1412.1 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

3269.1 kNm
1448.7 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

20634.0 kNm
5299.6 kN
3144.5 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

27499.0 kNm
2936.2 kN
3144.5 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

14 552.5 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

28 188.1 kNm
70 144.8 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.13

VIII.1.11. Etaj 10 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

2116.6 kNm
1147.2 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

2956.0 kNm
1171.8 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

17059.0 kNm
3079.1 kN
2351.2 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

34854.0 kNm
5579.4 kN
2351.2 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

13 103.2 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

27 765.7 kNm
68 371.7 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

1376.5 kNm
1147.2 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

3079.4 kNm
1171.8 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

19148.0 kNm
4396.0 kN
2351.2 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

29985.0 kNm
3839.1 kN
2351.2 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

12 486.5 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

24 186.4 kNm
65 591.7 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.14

VIII.1.12. Etaj 11 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

1975.2 kNm
897.5 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

2567.0 kNm
912.2 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

16431.0 kNm
2699.5 kN
1706.7 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

31734.0 kNm
4472.9 kN
1706.7 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

10 824.7 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

22 937.5 kNm
60 112.2 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

1235.7 kNm
897.5 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

2664.2 kNm
912.2 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

17716.0 kNm
3510.2 kN
1706.7 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

27990.0 kNm
3140.4 kN
1706.7 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

10 182.4 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

19 723.2 kNm
57 653.2 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.15

VIII.1.13. Etaj 12 - Zona B

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

1047.1 kNm
546.5 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

2410.3 kNm
552.4 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

15744.0 kNm
2273.9 kN
1062.2 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

28566.0 kNm
3321.2 kN
1062.2 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

7 282.8 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

15 432.2 kNm
51 745.7 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

1427.4 kNm
546.5 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

1877.3 kNm
552.4 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

16252.0 kNm
2578.9 kN
1062.2 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

27043.0 kNm
2792.2 kN
1062.2 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

7 130.1 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

13 810.9 kNm
50 730.7 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.16

VIII.1.14. Etaj 13 - Zona B

Seism
Montant I
MEd1
N1S
Li
MRd1
N1S GS
Ni
Li

Montant II

703.0 kNm
325.0 kN
7.0 m
15260.0 kNm
1968.4 kN
575.2 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

1479.2 kNm
322.9 kN
0.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

25562.0 kNm
2303.4 kN
575.2 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

4 457.2 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

9 444.9 kNm
44 848.4 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

1667.5 kNm
325.0 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

2434.7 kNm
322.9 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

13971.0 kNm
1175.1 kN
575.2 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

23668.0 kNm
1656.9 kN
575.2 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

6 377.2 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

12 352.7 kNm
41 665.4 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.17

VIII.1.15. Etaj 14 - Zona B

Seism
Montant I
MEd1
N1S
Li
MRd1
N1S GS
Ni
Li

Montant II

681.7 kNm
175.8 kN
7.0 m
13624.0 kNm
981.6 kN
287.6 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

1238.7 kNm
171.7 kN
0.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

22881.0 kNm
1373.4 kN
287.6 kN
0.0 m

M Ed, i = k m M sEtabs
< M s0
,i

km

1.63

MS0,PC

3 151.1 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

6 677.2 kNm
38 518.2 kNm

1.30

Seism
Montant I

Montant II

MEd1
N1S
Li

1334.9 kNm
175.8 kN
7.0 m

MEd2
N2S
Li

1285.8 kNm
171.7 kN
0.0 m

MRd1
N1S GS
Ni
Li

13729.0 kNm
1035.3 kN
287.6 kN
7.0 m

MRd2
N2S GS
Ni
Li

22207.0 kNm
1131.2 kN
287.6 kN
0.0 m

km

1.49

MS0,PC

3 851.4 kNm

MS0,PC
MRd0,PC

7 460.2 kNm
37 949.2 kNm

1.30

Ambii montanti sunt armati astfel: In bulbi: 8 20 si in inima: 2 14/250


VIII.18

VIII.2. Armare orizontala


Seism

4.60

4.60

6.60

1.40

Seism

1.63
1.2
6.25

Etabs
Etabs
Etabs
1.5 VEd
VEd = VEd
q VEd

M Rd ,0
M s0

<4

VIII.19

6.60

1.40

1.49
1.2
6.25

Evaluarea fortei taietoare de calcul


Seism
Montantul I
Etaj
Parter
Etaj 1
Etaj 2
Etaj 3
Etaj 4
Etaj 5
Etaj 6
Etaj 7
Etaj 8
Etaj 9
Etaj 10
Etaj 11
Etaj 12
Etaj 13
Etaj 14

VEd,Etabs
(kN)
2 420.1
1 877.1
1 755.1
1 653.7
1 543.8
1 422.9
1 290.6
1 147.6
998.6
806.3
776.8
742.3
540.3
320.0
320.0

VEd
(kN)
4 733.8
3 671.7
3 432.9
3 234.6
3 019.7
2 783.1
2 524.4
2 244.7
1 953.2
1 577.2
1 519.5
1 451.9
1 056.8
626.0
625.8

Montantul II
qVEd,E
(kN)
29 586.2
22 947.9
21 455.9
20 216.2
18 873.3
17 394.3
15 777.2
14 029.4
12 207.4
9 857.3
9 496.6
9 074.5
6 605.2
3 912.2
3 911.5

Etaj
Parter
Etaj 1
Etaj 2
Etaj 3
Etaj 4
Etaj 5
Etaj 6
Etaj 7
Etaj 8
Etaj 9
Etaj 10
Etaj 11
Etaj 12
Etaj 13
Etaj 14

VEd,Etabs
(kN)
3 198.8
3 172.8
2 906.5
2 658.1
2 431.8
2 216.3
1 998.6
1 770.6
1 534.1
1 240.4
1 216.1
1 249.3
989.3
639.0
344.8

VEd
(kN)
5 719.5
5 673.0
5 196.9
4 752.6
4 348.0
3 962.7
3 573.4
3 165.9
2 743.0
2 217.7
2 174.4
2 233.8
1 768.9
1 142.5
616.4

qVEd,E
(kN)
35 746.8
35 456.2
32 480.6
29 704.0
27 175.0
24 766.9
22 333.9
19 786.9
17 144.0
13 860.9
13 590.3
13 961.0
11 055.8
7 140.6
3 852.8

Seism
Montantul I
Etaj
Parter
Etaj 1
Etaj 2
Etaj 3
Etaj 4
Etaj 5
Etaj 6
Etaj 7
Etaj 8
Etaj 9
Etaj 10
Etaj 11
Etaj 12
Etaj 13
Etaj 14

VEd,Etabs
(kN)
2 108.0
1 990.1
1 889.5
1 803.4
1 707.2
1 598.8
1 478.2
1 346.2
1 207.5
1 023.0
1 009.4
973.4
763.4
566.5
319.7

VEd
(kN)
4 123.3
3 892.6
3 695.9
3 527.5
3 339.3
3 127.2
2 891.4
2 633.2
2 361.9
2 000.9
1 974.3
1 904.0
1 493.2
1 108.0
625.3

Montantul II
qVEd,E
(kN)
25 770.4
24 329.0
23 099.3
22 046.9
20 870.6
19 544.8
18 071.4
16 457.8
14 762.1
12 505.7
12 339.7
11 900.2
9 332.7
6 925.1
3 908.2

Etaj
Parter
Etaj 1
Etaj 2
Etaj 3
Etaj 4
Etaj 5
Etaj 6
Etaj 7
Etaj 8
Etaj 9
Etaj 10
Etaj 11
Etaj 12
Etaj 13
Etaj 14

VIII.20

VEd,Etabs
(kN)
3 555.9
3 151.7
2 887.5
2 640.1
2 413.8
2 197.2
1 977.2
1 745.8
1 504.9
1 204.3
1 190.0
1 209.6
924.2
553.0
171.4

VEd
(kN)
6 357.9
5 635.2
5 162.8
4 720.4
4 315.9
3 928.6
3 535.2
3 121.5
2 690.8
2 153.3
2 127.8
2 162.7
1 652.5
988.8
306.5

qVEd,E
(kN)
39 736.8
35 219.9
32 267.3
29 502.8
26 974.7
24 553.7
22 094.9
19 509.2
16 817.4
13 457.8
13 298.7
13 517.1
10 327.8
6 180.1
1 915.7

beton
armatura
VEd VRd
+ VRd
arm
VRd
= 0.8 A s0 f yd

perete

A s0 = A s

placa

+ As

+ A centura
s

bet
VRd
= 0.3 b w h w 0 0.6 b w h w fctd

0 =

N Ed
Ac

hw - inaltimea inimii peretelui


bw - latimea inimii peretelui

VIII.2.1. Parter - Zona A


Seism
Montantul I
VRd,c

Montantul II

0.00 kN <

VRd,c

1101.24

1580.04 kN

<

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

0.00 N/mm2

8.67 N/mm2

NEd

NEd

-747.3 kN

23414.5 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

534.27 kN
1178.10 kN

Centura
Fcent A s fyd

3926.99 mm2

Fcent
Fcent,cap
As

300 N/mm2

fyd

25 mm
8

nr bare

VIII.21

1016.24 kN
1178.10 kN
3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

1580.04

VEd
VRd

4 733.8 kN
4 895.9 kN

VEd
VRd

5 719.5 kN
9 278.2 kN

VRd,c

0.00 kN

VRd,c

1580.04 kN

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

3926.99 mm2

1130.97 mm2

As,pl

0.00 mm2

As,cent

As,perete 19 268.4 mm2

As,perete 27 017.7 mm2

300 N/mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

fyd

20 mm
2
150 mm

nr bare
s

20 mm
2
150 mm

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

1101.24 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

9.48 N/mm2

0.42 N/mm2

NEd

1101.24

248.93 kN

<

NEd

1131.5 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

19 915.1 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

515.63 kN
1178.10 kN

Centura
Fcent A s fyd

3926.99 mm2

Fcent
Fcent,cap
As

300 N/mm2

fyd

25 mm
8

nr bare

VIII.22

912.68 kN
1178.10 kN
3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

1580.04

VEd
VRd

4 123.3 kN
5 997.1 kN

VEd
VRd

6 357.9 kN
7 947.1 kN

VRd,c

1101.24 kN

VRd,c

248.93 kN

As,pl

1130.97 mm2

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,cent

0.00 mm2

As,perete 19 268.4 mm2


fyd

nr bare
s

As,perete 27 017.7 mm2

300 N/mm2

fyd

20 mm
2
150 mm

nr bare
s

VIII.23

300 N/mm2
20 mm
2
150 mm

VIII.2.2. Etaj 1 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

160.67 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

0.39 N/mm2

7.63 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

1580.04 kN

<

NEd

20591 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

815.0 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

972.78 kN
1178.10 kN

Fcent A s fyd
2

300 N/mm2

fyd

25 mm
8
3 671.7 kN
4 729.8 kN

VRd,c

160.67 kN

Fcent,cap
As

3926.99 mm

VEd
VRd

Fcent

nr bare

1131.23 kN
1178.10 kN
3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

VEd
VRd

5 673.0 kN
7 657.1 kN

VRd,c

1580.04 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,perete 13 980.1 mm2


fyd

nr bare
s

As,perete 20 263.3 mm2

300 N/mm2

fyd

20 mm
2
200 mm

nr bare
s

VIII.24

300 N/mm2
20 mm
2
200 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

1101.24 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

8.27 N/mm2

0.48 N/mm2

NEd

1101.24

286.95 kN

<

NEd

1304.3 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

17 360.5 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

986.29 kN
1178.10 kN

Fcent A s fyd
2

Fcent
Fcent,cap
As

3926.99 mm

300 N/mm2

fyd

25 mm
8

nr bare

1098.83 kN
1178.10 kN
3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

VEd
VRd

3 892.6 kN
5 670.4 kN

VEd
VRd

5 635.2 kN
6 364.0 kN

VRd,c
As,pl

1101.24 kN
1130.97 mm2

VRd,c
As,pl

286.95 kN
1130.97 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,perete 13 980.1 mm2


fyd
300 N/mm2

As,perete 20 263.3 mm2


fyd
300 N/mm2

nr bare
s

nr bare
s

20 mm
2
200 mm

VIII.25

20 mm
2
200 mm

1580.04

VIII.2.3. Etaj 2 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

363.26 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

0.88 N/mm2

6.84 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

NEd

1 842.6 kN

1580.04 kN

<

18476.5 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

1031.79 kN
1178.10 kN

Fcent A s fyd
2

300 N/mm2

fyd

25 mm
8
3 432.9 kN
4 932.4 kN

VRd,c

363.26 kN

Fcent,cap
As

3926.99 mm

VEd
VRd

Fcent

nr bare

1163.35 kN
1178.10 kN
3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

VEd
VRd

5 196.9 kN
7 657.1 kN

VRd,c

1580.04 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,perete 13 980.1 mm2


fyd
300 N/mm2

As,perete 20 263.3 mm2


fyd
300 N/mm2

nr bare
s

nr bare
s

20 mm
2
200 mm

VIII.26

20 mm
2
200 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

1101.24 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

7.37 N/mm2

1.16 N/mm2

NEd

1101.24

691.94 kN

<

NEd

3145.2 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

15 477.9 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

991.95 kN
1178.10 kN

Fcent A s fyd
2

Fcent
Fcent,cap
As

3926.99 mm

300 N/mm2

fyd

25 mm
8

nr bare

1103.57 kN
1178.10 kN
3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

VEd
VRd

3 695.9 kN
5 670.4 kN

VEd
VRd

5 162.8 kN
6 769.0 kN

VRd,c
As,pl

1101.24 kN
1130.97 mm2

VRd,c
As,pl

691.94 kN
1130.97 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,perete 13 980.1 mm2


fyd
300 N/mm2

As,perete 20 263.3 mm2


fyd
300 N/mm2

nr bare
s

nr bare
s

20 mm
2
200 mm

VIII.27

20 mm
2
200 mm

1580.04

VIII.2.4. Etaj 3 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

554.35 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

1.34 N/mm2

6.06 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

NEd

2 811.9 kN

1580.04 kN

<

16355.2 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

21000 cm

966.16 kN
1178.10 kN

Fcent A s fyd
2

Fcent
Fcent,cap
As

3926.99 mm

300 N/mm2

fyd

25 mm
8

nr bare

1148.73 kN
1178.10 kN
3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

VEd
VRd

3 234.6 kN
4 005.1 kN

VEd
VRd

4 752.6 kN
6 036.1 kN

VRd,c

554.35 kN

VRd,c

1580.04 kN

As,pl

1130.97 mm2

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,perete

9 320.1 mm2

As,perete 13 508.8 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

fyd

20 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.28

300 N/mm2
20 mm
2
300 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

1101.24 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

6.47 N/mm2

1.45 N/mm2

NEd

1101.24

861.41 kN

<

NEd

3915.5 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

13 587.1 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

968.53 kN
1178.10 kN

Fcent A s fyd
2

300 N/mm2

fyd

25 mm
8
3 527.5 kN
4 552.0 kN

VRd,c

1101.24 kN

Fcent,cap
As

3926.99 mm

VEd
VRd

Fcent

nr bare

3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

VEd
VRd

4 720.4 kN
5 317.4 kN

VRd,c

861.41 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,perete

9 320.1 mm2

As,perete 13 508.8 mm2

fyd

nr bare
s

1121.45 kN
1178.10 kN

300 N/mm2

fyd

20 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.29

300 N/mm2
20 mm
2
300 mm

1580.04

VIII.2.5. Etaj 4 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

722.69 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

1.75 N/mm2

5.31 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

NEd

3 665.8 kN

1580.04 kN

<

14341.6 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

855.23 kN
1178.10 kN

Fcent A s fyd
2

300 N/mm2

fyd

25 mm
8
3 019.7 kN
4 173.4 kN

VRd,c

722.69 kN

Fcent,cap
As

3926.99 mm

VEd
VRd

Fcent

nr bare

3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

VEd
VRd

4 348.0 kN
6 036.1 kN

VRd,c

1580.04 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,perete

9 320.1 mm2

As,perete 13 508.8 mm2

fyd

nr bare
s

1045.00 kN
1178.10 kN

300 N/mm2

fyd

20 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.30

300 N/mm2
20 mm
2
300 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

1101.24 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

5.62 N/mm2

1.69 N/mm2

NEd

1101.24

1004.39 kN

<

NEd

4565.4 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

11 803.1 kN
21000 cm

Centura

Centura
F
ce
n
t

Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

826.36 kN
1178.10 kN

u
p

V
Ed

i
n
f

V
Ed

Fcent A s fyd
2

300 N/mm2

fyd

25 mm
8
3 339.3 kN
4 552.0 kN

VRd,c

1101.24 kN

Fcent,cap
As

3926.99 mm

VEd
VRd

Fcent

nr bare

3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

VEd
VRd

4 315.9 kN
5 460.4 kN

VRd,c

1004.39 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,perete

9 320.1 mm2

As,perete 13 508.8 mm2

fyd

nr bare
s

986.38 kN
1178.10 kN

300 N/mm2

fyd

20 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.31

300 N/mm2
20 mm
2
300 mm

1580.04

VIII.2.6. Etaj 5 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

856.72 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

2.07 N/mm2

4.62 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

NEd

4 345.7 kN

1580.04 kN

<

12481.3 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

727.63 kN
1178.10 kN

Fcent A s fyd
2

300 N/mm2

fyd

25 mm
8
2 783.1 kN
3 714.7 kN

VRd,c

856.72 kN

Fcent,cap
As

3926.99 mm

VEd
VRd

Fcent

nr bare

3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

VEd
VRd

3 962.7 kN
5 176.9 kN

VRd,c

1580.04 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,perete

6 850.2 mm2

As,perete

9 929.0 mm2

fyd

nr bare
s

906.82 kN
1178.10 kN

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
200 mm

nr bare
s

VIII.32

300 N/mm2
14 mm
2
200 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

1101.24 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

4.84 N/mm2

1.87 N/mm2

NEd

1101.24

1108.45 kN

<

NEd

5038.4 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

10 171.7 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

701.19 kN
1178.10 kN

Fcent A s fyd
2

300 N/mm2

fyd

25 mm
8
3 127.2 kN
3 959.2 kN

VRd,c

1101.24 kN

Fcent,cap
As

3926.99 mm

VEd
VRd

Fcent

nr bare

3926.99 mm2
300 N/mm2
25 mm
8

VEd
VRd

3 928.6 kN
4 492.7 kN

VRd,c

1108.45 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

245.04 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,cent

3926.99 mm2

As,perete

6 850.2 mm2

As,perete

9 929.0 mm2

fyd

nr bare
s

886.23 kN
1178.10 kN

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
200 mm

nr bare
s

VIII.33

300 N/mm2
14 mm
2
200 mm

1580.04

VIII.2.7. Etaj 6 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

952.34 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

2.30 N/mm2

4.00 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

NEd

4 830.7 kN

1580.04 kN

<

10791.1 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

21000 cm

Centura

Centura
F
ce
n
t

Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

590.80 kN
883.57 kN

u
p

V
Ed

i
n
f

V
Ed

Fcent A s fyd
2

2945.24 mm

300 N/mm2

2 524.4 kN
3 574.7 kN

VRd,c

952.34 kN

Fcent,cap

747.18 kN
883.57 kN

As

2945.24 mm2

fyd

25 mm
6

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
6

VEd
VRd

3 573.4 kN
4 941.3 kN

VRd,c

1580.04 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

2945.24 mm2

As,cent

2945.24 mm2

As,perete

6 850.2 mm2

As,perete

9 929.0 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
200 mm

nr bare
s

VIII.34

300 N/mm2
14 mm
2
200 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

1101.24 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

4.15 N/mm2

1.97 N/mm2

NEd

1101.24

1169.04 kN

<

NEd

5313.8 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

8 710.1 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

571.17 kN
883.57 kN

Fcent A s fyd
2

2945.24 mm

300 N/mm2

2 891.4 kN
3 723.6 kN

VRd,c

1101.24 kN

Fcent,cap

725.69 kN
883.57 kN

As

2945.24 mm2

fyd

25 mm
6

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
6

VEd
VRd

3 535.2 kN
4 530.3 kN

VRd,c

1169.04 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

2945.24 mm2

As,cent

2945.24 mm2

As,perete

6 850.2 mm2

As,perete

9 929.0 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
200 mm

nr bare
s

VIII.35

300 N/mm2
14 mm
2
200 mm

1580.04

VIII.2.8. Etaj 7 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

1008.39 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

2.44 N/mm2

3.43 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

1580.04 kN

<

NEd

9273.9 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

5 115.0 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

455.28 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

2 244.7 kN
2 847.1 kN

VRd,c

1008.39 kN

Fcent,cap

581.98 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

3 165.9 kN
3 911.4 kN

VRd,c

1580.04 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.36

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

1101.24 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

3.53 N/mm2

2.00 N/mm2

NEd

1101.24

1185.07 kN

<

NEd

5386.7 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

7 420.6 kN
21000 cm

Centura

Centura
F
ce
n
t

Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

442.65 kN
589.05 kN

u
p

V
Ed

i
n
f

V
Ed

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

2 633.2 kN
2 940.0 kN

VRd,c

1101.24 kN

Fcent,cap

569.97 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

3 121.5 kN
3 516.4 kN

VRd,c

1185.07 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.37

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

VIII.2.9. Etaj 8 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

1005.31 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

2.43 N/mm2

2.93 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

1580.04 kN

<

NEd

7919.9 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

5 099.4 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

283.67 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

1 953.2 kN
2 844.0 kN

VRd,c

1005.31 kN

Fcent,cap

403.19 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

2 743.0 kN
3 911.4 kN

VRd,c

1580.04 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.38

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

1101.24 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

3.00 N/mm2

1.95 N/mm2

NEd

1101.24

1156.85 kN

<

NEd

5258.4 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

6 292.9 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

282.59 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

2 361.9 kN
2 940.0 kN

VRd,c

1101.24 kN

Fcent,cap

398.73 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

2 361.9 kN
3 488.2 kN

VRd,c

1156.85 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.39

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

VIII.2.10. Etaj 9 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

983.98 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

2.38 N/mm2

2.48 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

1474.70 kN

<

NEd

6703.2 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

4 991.2 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

201.50 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

1 577.2 kN
2 822.7 kN

VRd,c

983.98 kN

Fcent,cap

321.29 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

2 217.7 kN
3 806.0 kN

VRd,c

1474.70 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.40

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

1044.78 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

2.52 N/mm2

1.09 N/mm2

NEd

1101.24

645.96 kN

<

NEd

2936.2 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

5 299.6 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

198.79 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

2 000.9 kN
2 883.5 kN

VRd,c

1044.78 kN

Fcent,cap

319.86 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

2 153.3 kN
2 977.3 kN

VRd,c

645.96 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.41

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

VIII.2.11. Etaj 10 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

607.02 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

1.47 N/mm2

2.07 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

1227.47 kN

<

NEd

5579.4 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

3 079.1 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

341.43 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

1 519.5 kN
2 445.7 kN

VRd,c

607.02 kN

Fcent,cap

523.87 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

2 174.4 kN
3 558.8 kN

VRd,c

1227.47 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.42

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

866.64 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

2.09 N/mm2

1.42 N/mm2

NEd

1101.24

844.60 kN

<

NEd

3839.1 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

4 396.0 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

337.64 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

1 974.3 kN
2 705.4 kN

VRd,c

866.64 kN

Fcent,cap

519.68 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

2 127.8 kN
3 175.9 kN

VRd,c

844.60 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.43

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

VIII.2.12. Etaj 11 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

532.19 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

1.29 N/mm2

1.66 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

984.04 kN

<

NEd

4472.9 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

2 699.5 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

333.98 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

1 451.9 kN
2 370.9 kN

VRd,c

532.19 kN

Fcent,cap

486.64 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

2 233.8 kN
3 315.4 kN

VRd,c

984.04 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.44

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

692.01 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

1.67 N/mm2

1.16 N/mm2

NEd

1101.24

690.89 kN

<

NEd

3140.4 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

3 510.2 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

329.68 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

1 904.0 kN
2 530.7 kN

VRd,c

692.01 kN

Fcent,cap

485.12 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

2 162.7 kN
3 022.2 kN

VRd,c

690.89 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.45

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

VIII.2.13. Etaj 12 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

448.28 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

1.08 N/mm2

1.23 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

730.66 kN

<

NEd

3321.2 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

2 273.9 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

112.62 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

1 056.8 kN
2 287.0 kN

VRd,c

448.28 kN

Fcent,cap

169.37 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

1 768.9 kN
3 062.0 kN

VRd,c

730.66 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.46

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

508.41 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

1.23 N/mm2

1.03 N/mm2

NEd

1101.24

614.28 kN

<

NEd

2792.2 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

2 578.9 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

112.01 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

1 493.2 kN
2 347.1 kN

VRd,c

508.41 kN

Fcent,cap

168.94 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

1 652.5 kN
2 945.6 kN

VRd,c

614.28 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.47

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

VIII.2.14. Etaj 13 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

388.06 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

0.94 N/mm2

0.85 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

506.75 kN

<

NEd

2303.4 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

1 968.4 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

483.37 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

626.0 kN
2 226.8 kN

VRd,c

388.06 kN

Fcent,cap

513.28 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

1 142.5 kN
2 838.1 kN

VRd,c

506.75 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.48

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

Seism
Montantul I

Montantul II
VRd,c

VRd,c

231.66 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

0.56 N/mm2

0.61 N/mm2

NEd

1101.24

364.52 kN

<

NEd

1656.9 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

1 175.1 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

481.53 kN
184.73 kN

Fcent A s fyd
2

300 N/mm2

VRd,c

231.66 kN

Fcent,cap
fyd

14 mm
4
1 108.0 kN
1 746.9 kN

Fcent
As

615.75 mm

VEd
VRd

As,pl

Centura

nr bare

1130.97 mm

510.89 kN
184.73 kN
615.75 mm2
300 N/mm2
14 mm
4

VEd
VRd

988.8 kN
2 372.4 kN

VRd,c

364.52 kN

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

615.75 mm2

As,cent

615.75 mm2

As,perete

4 566.8 mm2

As,perete

6 619.3 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.49

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

VIII.2.15. Etaj 14 - Zona B


Seism
Montantul I

Montantul II

VRd,c

193.52 kN <

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

0.47 N/mm2

0.51 N/mm2

NEd

VRd,c

1101.24

302.15 kN

<

NEd

1373.4 kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

981.6 kN
21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

536.71 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

625.8 kN
1 884.4 kN

VRd,c

193.52 kN

Fcent,cap

512.24 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

616.4 kN
1 993.1 kN

VRd,c

302.15 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

3 951.1 mm2

As,perete

3 951.1 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.50

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

Seism
Montantul I
VRd,c

Montantul II

0.00 kN <

1101.24

VRd,c

0.00 kN

<

hw
bw

4600 mm
300 mm

hw
bw

6600 mm
300 mm

0.00 N/mm2

0.00 N/mm2

NEd

kN

NEd

kN

Ac

27000 cm2

hc
bc

600 mm
600 mm

hc
bc

600 mm
600 mm

fctd

1.33 N/mm2

fctd

1.33 N/mm2

Ac

21000 cm

Centura
Fcent
Fcent, cap
As
fyd

nr bare

Centura

535.79 kN
589.05 kN

Fcent A s fyd
2

1963.50 mm

300 N/mm2

625.3 kN
1 690.9 kN

VRd,c

0.00 kN

Fcent,cap

511.06 kN
589.05 kN

As

1963.50 mm2

fyd

25 mm
4

VEd
VRd

Fcent

nr bare

25 mm
4

VEd
VRd

306.5 kN
1 690.9 kN

VRd,c

0.00 kN

As,pl

1130.97 mm

As,pl

1130.97 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,cent

1963.50 mm2

As,perete

3 951.1 mm2

As,perete

3 951.1 mm2

fyd

nr bare
s

300 N/mm2

300 N/mm2

fyd

14 mm
2
300 mm

nr bare
s

VIII.51

300 N/mm2
14 mm
2
300 mm

1580.04

VIII.3. Armare transversala in bulbi


Se accepta o armare in bulbi cel putin egala cu amarea din camp.

Parter - Zona A
As,camp / m 4 188.79 mm2/m
Asw / m
4 523.89 mm2/m
As,camp

628.32 / 150

Asw

452.39 mm2
12 mm
100 mm

E1 - E2 - Zona B
As,camp / m 3 141.59 mm2/m

E3 - E4 - Zona B
As,camp / m
2 094.40 mm2/m

Asw / m

4 523.89 mm2/m

Asw / m

2 261.95 mm2/m

As,camp

628.32 / 200

As,camp

628.32 / 300

Asw

452.39 mm2
12 mm
200 mm

Asw

452.39 mm
12 mm
100 mm

E5 - E6 - Zona B
As,camp / m 1 539.38 mm2 m
Asw / m
2 261.95 mm2/m
As,camp
307.88 / 200
Asw

452.39 mm2
12 mm
200 mm

E7 - E14 - Zona B
As,camp / m
1 026.25 mm2 m
Asw / m
1 507.96 mm2/m
As,camp
307.88 / 200
Asw

VIII.52

452.39 mm2
12 mm
300 mm

VIII.4. Verificarea necesitatii de armatura de confinare


=

xu
0.1( + 2)
hw

xu

N Ed
b w fcd

NOTA: Intrucat la parter forta axiala este maxima, voi verifica in sectiunea de la baza

Montantul I

parterului.

xu
hw

NEd
bw

Montantul II

fcd

xu
hw

NEd
bw
fcd

< 0.1*(+2) =
0.722
3319.18 mm
4.60 m
1.49
19 915.1 kN
300 mm
20 N/mm2
< 0.1*(+2) =
0.591
3902.42 mm
6.60 m
1.63
23 414.5 kN
300 mm

0.35

0.36

20 N/mm2

Se poate observa ca voi avea nevoie de armatura de confinare:

VIII.53

Montantul I
Awh, nec
bo

Montantul II
2

Awh, nec

756.20 mm

bo

520 mm
2

fcd

20 N/mm

fywd

168 N/mm2

xu
lw
s

Propun: 4 etrieri

Awh, eff

520 mm

fcd

20 N/mm2

fywd

168 N/mm2

xu
lw

3 319.2 mm
4600 mm
100 mm

675.55 mm2

3 902.4 mm
6600 mm
100 mm

Propun: 4 etrieri

12
904.779

Awh, eff

VIII.54

12
904.779

Anexa A

Calculul incarcarii din zapada


S k = i C e C t S 0 ,k
i - coeficient de forma a acoperisului
Ce - coeficient de expunere a amplasamentului constructiei
Ct - coeficient termic
S0,k - valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasament
2.00 kN/m2

S0,k
Ce

- Bucuresti

Consider constructia inconjurata de alte constructii si copaci


1.00 Acoperis tip terasa termic izolat conform normativelor
1.00

Ct

Astfel:
1
2

0.80
h/S0,k
3.00
0.8 < 2 < 2.00

1
2

= greutatea specifica a zapezii

0.80
2.00
15 m
ls= 2h
5m

Astfel:

2.00 kN/m3
3.00 m

15.00
6.00
5.00
5.0 m < ls < 15.0 m

ls

6.00 m

Sk

4.00 kN/m2

cu aglomerare

Sk

1.60 kN/m3

fara aglomerare

A. 1

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:10


Elevation View - 1 In-Plane Moment Diagram (INFSP) - KN-m Units

Anexa B

B. 1

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:13


Elevation View - 2 In-Plane Moment Diagram (INFSP) - KN-m Units

B. 2

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:14


Elevation View - A In-Plane Moment Diagram (INFSP) - KN-m Units

B. 3

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:16


Elevation View - 1 In-Plane Shear Diagram (CS) - KN-m Units

B. 4

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:17


Elevation View - 2 In-Plane Shear Diagram (CS) - KN-m Units

B. 5

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:15


Elevation View - A In-Plane Shear Diagram (CS) - KN-m Units

B. 6

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:20


Elevation View - 2 In-Plane Moment Diagram (GSDIRX) - KN-m Units

B. 7

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:22


Elevation View - A In-Plane Moment Diagram (GSDIRY) - KN-m Units

B. 8

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:24


Elevation View - 2 Axial Force Diagram (GSDIRX) - KN-m Units

B. 9

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:23


Elevation View - A Axial Force Diagram (GSDIRY) - KN-m Units

B. 10

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:32


Elevation View - 2 Moment 3-3 Diagram (GSDIRX) - KN-m Units

B. 11

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:37


Elevation View - 2 Moment 3-3 Diagram (GSDIRX) - KN-m Units

B. 12

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:47


Elevation View - 2 Axial Force Diagram (CS) - KN-m Units

B. 13

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:53


Elevation View - 2 Axial Force Diagram (DIRX) - KN-m Units

B. 14

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:42


Elevation View - 2 Axial Force Diagram (GSDIRX) - KN-m Units

B. 15

ETABS

ETABS v9.0.0 - File: Model i - July 24,2011 13:57


Elevation View - 2 Shear Force 2-2 Diagram (GSDIRX) - KN-m Units

B. 16