Calculul grinzilor din beton armat

Determinarea sectiunii optime a grinzii 
 

9 . 

c  

.

.

   . 9    .

.

.

.

 # $%" 8  $%" Total incarcari .   Calculul incarcarilor permanente c  .

# 9  #( $%" Calculul incarcarilor utile 9  9    . / / /3 # &%"' &%"' &%"' * (.

.

.

.

.

% #(+.

  .  "   8.( % =. . 9 #. # %"5 # %"5 %"5 !  !  8.  .

 Calculul ariilor de armatura longitudinala 8 * 5 8 ** 5  Stabilirea necesarului de armatura in camp 8: #- : (  .

.

.

.

.

.

  .

 .< (# 8 .

( * 8 < .

#( 5 Stabilirea necesarului de armatura pe reazam 8: #- : .

 (  .

.

.

  .

< * #. .

* 8  ** 8 !   .

! !" ! ! " " " !   "     .

 /0 /#01 / / ! ". Caracteristici de material - .

 .

 # 2 /30 / 4! %"5 .

6 7 < .

#( 5 c  c    .

.

.

.

.

.

.

.

.

 &%"' &%"' $%" $%" Momentele de calcul ) * #( $% ) ( $% 9 . /1.

1.

/01.

1* #( # +  .

.

.

 .

 .

 .

.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 ( .

  ( .

 (  .

.

(# .

# (#  .

  (.

* (.

 .

.

.

 .

.

.

 .

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

 .

 .

  .

.

 .

 .

2 2- 4! 4!.

/30 /  .

.

   ( *   .

 .

.

.

*.

! . !" !".

!.

" ! ".

!.

" ! " !.

" .

! " ! .

".

! " !.

" ! .

"( !(.

"* !*.

".

/0  .

 .

 .

 .

.

.

(.

*.

/#01 .

 .

 .

.

 ( * .

/ .

 ( ( ( ( ( ( (( *( / # #* # # #* # # #( # # # # #( /1.

1.

/01.

1* # # # # #* #( # #( # # # # # #* #* # # # # # # # # # + * .

   ( *  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful