Sunteți pe pagina 1din 30

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

BETONARMATIPRECOMPRIMATII
Aplicatia1.Proiectareauneigrinzidebetonarmatcudousautreideschideri
lancrcrigravitaionale
Datedetem

Cerine:
1.
2.
3.
4.
5.

Predimensionareaseciuniidebetonpecriteriiderigiditateirezisten.
Determinareadiagramelordemomentncovoietorifortietoare.
Dimensionareaarmturiilongitudinale.
Trasareaepureidentrerupereabarelor.
Dimensionarealafortietoare
6. Desendearmare

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

1. Predimensionareaseciuniidebeton

1.1. Predimensionareapecriteriiderigiditate

L= deschiderealiber agrinzii
hwibwsealegmultiplude5cm

1.2. Predimensionareapecriteriiderezisten

Seconsideracoperitorosecinesimpluarmat.
Sefolosescncrcringruparefundamental(GF).
g

g =ncrcarepermanent[KN/m]=g+greutatepropriegrind(

p=ncrcareutil[KN/m]
Pentrugrupareafundamental

1,35i

1,5

Determinareadimensiunilorseciunilortransversalealegrinzii
Determinarea momentului de calcul pentru predimensionare M

L
11

Sepropuneunprocentedearmaredincriteriieconomicep=1,2%

p
coeficient de armare
100

Notm

nlimea relativ a zonei comprimate

valoareadecalcularezisteneilacuregereaoeluluiarmturii

PC52(

300 /

);OB37(

210 /

valoareadecalcularezisteneilacompresiuneabetonului

C20/25(

20/1,5

13,33 /

;C25/30(

25/1,5

16,67 /

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13
,

naceastaplicaiesevaconsideraa=35mm

b i h se aleg multiplu de 5 cm

1.3. Exemplunumeric

Datedetem

3
6
10 /
55 /
20/25
52

17

1. Predimensionareapecriteriiderigiditate
6m
12

6m
10

55cm

50 60 cm Aleg h


55cm
3

55cm
2

18,33cm 27,5cm Aleg b

25cm

2. Predimensionareapecriteriiderezisten
Evaluareagreutiipropriiagrinziipemetruliniar
g
g

b h

10KN/m

1,35 g
q

1,5 p

13,33 /

f
f

3,44KN/m g
1,35 13,44 KN/m

100,64KN/m 6 m
11

11
300 /

0,25m 0,55m 25KN/m

3,44KN/m

13,44KN/m
1,5 55KN/m q

329,4KNm M

0,012

300 N/mm
13,33N/mm

0,27

Considerminiialb=250mm

329,4KNm

100,64KN/m

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

329,4 106 Nmm

70cm
3

b f
a

1
650mm

70cm
2

2
35mm

250mm 13,33N/mm 0,27 1


685mm Aleg h

23,33cm 35cm Aleg b

0,27
2

650mm

70cm
30cm

DimensiunifinalegrindG30x70mm

2. Determinareadiagramelordemomomentncovoiteorifortietoare
Diagrameledeeforturisecionalesevordeterminaconsiderndipotezelecelemaidefavorabilede
aciunepentruncrcareautil.

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

Pentrudeterminareadiagramelordecalulsepotfolosimetodeaplicatenstaticaconstrucilor(ecuaia
celor3momente),programedecalulsaucoeficienideinfluen.

2.1.Cazuridencrcare
Grindacu2deschideri
1.Cazulg ncrcareapermanentdistribuituniformpentreagagrind.

2.Cazul

ncrcareautildistribuituniformpeprimadeschidere(Momentmaximncampul1).

3.Cazul

ncrcareautildistribuituniformpeadouadeschidere(Momentmaximncampul2)

4.Cazul

ncrcareautildistribuituniformpentreagagrind(MomentmaximnreazemulB)

Grindacu3deschideri
1.Cazulg ncrcareapermanantdistribuituniformpentreagagrind.

2.Cazul
ncrcareautildistribuituniformpeprimaiatreiadeschidere(Momentemaximen
cmpurile1i3).

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

3.Cazul

ncrcareautildistribuituniformpeadouadeschidere(Momentmaximncmpul2).

3.Cazul

ncrcareautildistribuituniformpeprimeledoudeschideri(MomentmaximnreazemulB).

ncarcareautildistribuituniformpedeschiderea2i3(MomentmaximnreazemulC).

4.Cazul

2.2.Combinaiidencrcri(ipoteze)
Grindacu2deschideri

g
PC Moment maxim n cmpul 1
IP1: GPC

IP2: GPC

PC Moment maxim n cmpul 2

IP3: GPR

PR Moment maxim n reazemul B

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

Grindacu3deschideri

IP1: GPC C
g
PC C Moment maxim n cmpurile 1 i 3

IP2: GPC

PC Moment maxim n cmpul 2

IP3: GPR

PR Moment maxim n reazemul B

IP4: GPR

PR Moment maxim n reazemul C

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

2.3.Exemplunumeric(trasareadiagramelordeeforturi)
Sevorutilizancrcrilengruparefundamantal
13,44KN/m 1,35 g

55KN/m 1,5 p

18,14KN/m

82,5KN/m

Ipoteza1
82,5KN/m

82,5KN/m
18,14KN/m

0,40
1,10

0,45
0,55

0,4 18,14 N/m 6m 0,45 82,5 N/m 6m 266,3KN


1,10 18,14 N/m 6m 0,55 82,5 N/m 6m 392KN

266,3KN

337,6KN
54,5KN

54,5KN

266,3KN

x=2,65m

337,6KN

Determinareapunctuluidemomentmaxim(punctuldeanularealdiagrameidetaietoare)

266,3
337,6
M

M
M

6
M

2,65

V x

p x

352,3KNm
0,1

0,025 g L

0,05

0,05 p L

x
2

266,3KN 2,65m

0,1 18,14 /

0,025 18,14KN/m 6 m

213,8KNm

18,14

82,5 KN/m 2,65m

0,05 82,5 /

0,05 82,5KN/m 6 m

2,65m

2

213.8

132.17KNm

213,8KNm

132,17KN

y=0,7m

352,3KNm

352,3KNm

Determinareapunctuluideanulareadiagrameidemomentncovoietor
0

p x

x
2

5,3

0,7

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13
Ipoteza2
82,5KN/m
18,14KN/m

0,40
1,10

0,05
0,55

0,4 18,14 N/m 6m


1,1 18,14 N/m 6m

0,05 82,5 N/m 6m


0,55 82,5 N/m 6m

18,8KN
392KN

302KN
90KN
18,8KN
18,8KN
90KN
302KN

0,1
M

0,025

0,05

0,075

0,1 18,14 /

0,05 82,5 /

0,025 18,14 /

0,075 82,5 /

213.8

239

213,8KNm

213,8KNm

X=0,6m

239KNm

p x

x
2

g 6

Ipoteza3

0,6

82,5KN/m
18,14KN/m

0,40

0,383

1,1

1,2

1,1

0,45

0,4

0,033

0,4 18,14 N/m 6m

233,12KN

1,1 18,14 N/m 6m 1,2 82,5 N/m 6m 713,72KN1,1 18,14 N/m 6m 0,45 82,5 N/m 6m 342,47KN

0,4 18,14 N/m 6m

0,383 82,5 N/m 6m

0,033 82,5 N/m 6m

27,2KN

343KN
AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13
233,12KN

81,6KN
X3=1,5m

X1=2,31

27,2KN

X2=3,4m

260,8KN

370,7KN

V x

p x

V 6

V x

233,12KN 9,4m

x
2

233,12KN 2,31m
g

p 6

713,72KN 3,4m

18,14

x
2

18,14

82,5 KN/m 2,31m

2,31m
2

270KNm


82,5 KN/m 9,4m

9,4m
2

171,8KNm

0,1

0,05

0,1 18,14 /

0,117 82,5 /

412.8

0,1

0,05

0,1 18,14 /

0,033 82,5 /

163,3

412,8KNm

163,3KNm

171,8KNm
270KNm

y1=1,3m y2=1,5m

y3=0,7m

Ipoteza4

82,5KN/m
18,14KN/m

Vorrezultadiagramedeeforturisimetricecuceledinipoteza3
343KN
260,8KN
27,2KN

X1=2,31

X2=3,4m

X3=1,5m
81,6KN

370,7KN

10

233,12KN

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

y2=1,5m y1=1,3m

y3=0,7m

Compararearezultatelorcucelerezultatedintrunprogramdecalculstructural(SAP2000)
Ipoteza1

Ipoteza2

11

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13
Ipoteza3

Ipoteza4

nfsurtoare

12

239KNm

132,17KNm

412,8KNm

352,3KNm

412,8KNm

Diagrama infasuratoare de momente incovoietoare

352,3KNm

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

13

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

3.Dimensionareaarmturiilongitudinale

Pentrudimensionareaarmturiisealegseciunilecelemaisolicitatelamomentncovoietordindiagrama
nfurtoare(seciunidereazemidecmp).
3.1.Seciunedecmpsolicitatlamomentpozitiv
SectiuneTsimpluarmat

6
15
35

Presupunemca

Daca

Daca0,55

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13
3.2.Seciunedecmpsolicitatlamomentnegativ
Momentulnegativdincmpsedatoreazncrcriitemporaredincmpurileadiacente.
Determinareacapacitiiderezistenaseciuniidebetonsimplu

modululderezistenlafisurare,calculatconsiderndzonantinsintegralplastificat.
coeficientprincareseineseamadeplastifcareaparialazoneintinseaseciunii
PentruseciunidreptunghiulareicuformdeTseadmitedeterminarealui
1,75

1,75

cuorelaiesimplif.

modululderezistennstadiulelastic

Dacmomentulcapabilalbetonuluisimpluestemaimaredectmomentulefectivsevadispune
armaturlapartesuperioarncmp,ncalculconsideranduseacoperitoroseciunedreptunghiular
simpluarmat.

3.3.Seciunedereazemsolicitatlamomentnegativ

Daca

Dac

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

3.4.Condiiiconstructive

0,26

0,04

2,2 /

C25/30:

2,6 /

C20/25:

1,15

345 /

Distanantreaxelebarelornzonelentinsetrebuiesfiesafiemaimicde200mm.
Armarealongitudinalsefacecubaredrepteibarenclinate.
Serecomandutilizareaadou,celmulttreidiametrediferite.
nzonelencarenuavemarmaturlongitudinalderezistenlaparteasuperioarderezistense
prevdlacoldeetrierarmturidemontaj12.
Diametrulminim14.
Diametrulmaxim25.

30

50
;

25

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

3.5.Exemplunumeric
Caracteristicileseciunii
b
h
h
a
d

300
700
150
35


665

300

6 150

1200

Proprietilematerialelor
BetonC20/25

20/1,5

2,2 /

1 /

13,33 /

OtelPC52

300 /

1,15

1,15 300 /

0,26

345 /

2,2 /
345 /

0,26

0,00166

Seciunidecmpsolicitatelamomentpozitiv(

Cmpurile1i3
x
M

h Mpl
1416KNm

beff hpl fcd d


M

xf

665

hpl
2

1200

d 1

h
2M
b f d

2 352,3 10
13,33 /

655

1200 mm 150 mm 13,33N/mm2 665 mm

352,3KNm x
x
x
2

34

150mm
2

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

0 A

665

M
1

239KNm x

655

0,0063

Seciunedecmpsolicitatelamomentnegativ(
M

22,8

1219mm2

1257
300
665

As1

2 239 10
13,33 /

1200mm 34mm 13,33N/mm2


300N/mm2

1200

0,0095

1416KNm

1200mm 34mm 13,33N/mm2


300N/mm2

xf
f

Cmpul2
M

1885
300
665

As1

xf

132,17KNm
1,75

1,75

1,75

300

700
6

42,875 10

0,7

0,7 42,875 10

M
665

132,17KNm
1

30

665

516mm2

30

102,15

2 102,15 10
1200
13,33 /

1200mm 9,67mm 13,33N/mm2


300N/mm2

1 /

102,15

9.67

1813mm2

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

Seciunidereazemsolicitatelamomentnegativ(
412,8

220 628mm2 considerndcvomintrerupedoubaredintotalulde4dispusela


SevaconsideraA
parteainferioarncmpul2.Amalescmpul2deoareceaiciestemaipuinarmaturalegndsituaiacea
maidefavorabil.

300mm 2 35mm 13,33N/mm 665mm

290,4KNm

665mm 1

121,73mm

300

d 1

35mm

2 M
b f

35mm

628mm 300N/mm2

13,33N/mm
300N/mm2

2250

2280
300
665

2 412,8 10 Nmm 628mm 300N/mm2 665mm


300mm 13,33N/mm 665 mm

121,73

As1

628mm 300N/mm 665mm

35mm

0,0114

Seciuneadereazemmarginal
18,14

24

82,5
24

420

300mm 2 35mm 13,33N/mm2 665mm

413,7KNm

151

1256mm2

35mm

1256mm2 300N/mm2 665mm

35mm

151 106
2

300N/mm2 665

35

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

4.Trasareaepureidentrerupereabarelor
PrevederiSREN199211:2004(EC2)captitolul9

Diagramanfurtoareaforelordentinderecalculatenseciuninormale(Fs)

Diagramadilatat

Soluiidearmare

Armareacubaredrepte

Aramareacubarenclinate

momentul ncovoietor de calcul

momentul ncovoietor capabil

Dilatarea diagramei nfaurtoare de momente ncovoietoare. Datorit faptului c barele


longitudinalesuntsolicitateconcomitentlamomentncovoietorifortietoare,iaratingereacapacitii
bareilantindereareloclaovaloaremaimicamomentuluincovoietordectdacgrindaarfisolicitat
doarlamomentncovoietor.nacestexempluchiardacamconsideratladeterminareaeforturilorgrind
simplurezematnreazemulmarginalncontinuarevomconsideracazuluzualpentruconstruciidebeton
armat,adicavndunanumitgraddencastrarenreazemulmarginal.

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

unghiulbarelornclinatecuorizontala
unghiulbieleicomprimate

Pentruaceastafazacalcululuivomconsiderasimplificrile:
0,9

2,5

Determinareadistaneidedilatareadiagrameinfurtoareaforelordentindere

1

2

1

2

pentru armarea cu bare drepte

pentru armarea cu bare nclinate

Soluiacubaredrepte
Reguladentrerupereabarelor.Obarlongitudinalsentrerupelaodistanegalcu

(lungimea
deancorare)faadepunctuldepediagramadilatatcorespunzatorutilizariibareilantreagaeicapacitate.
Aceastdistanatrebuienssaatingapunctuldeieiredinlucrualbarei.

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

LungimeadeancorajSREN199211:2004(EC2)capitolul8.4.

inecontdeefectulformeibarelor,acoperireacubetonpresupunndusecorect.

inecontdeefectulacopeririidebetonminime.

inecontdeefectuldeconfinarealarmturilortransversale.

ianconsiderareinfluenauneiasauamaimultorbaretransversalesudatedealungul

inecontdeefectulpresiuniiperpendicularepeplanuldedespicaredealungul

Trebuiendeplinitcondiiaca

0,7.

diametrulbarei

efortulunitardentinderedinarmturamsuratnseciuneadelacaresemasoarlung.deancoraj

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13
,

0,5

cot

0,5

cot

2,25

cot

armare cu bare nclinate

armare cu bare drepte

rezistenadecalcullantindereabetonului.

1pentrucondiiideaderenbune.

coeficientlegatdediametrulbarei.

1pentru

32

lungimeadeancorareminim:

Ancorareabarelorntinse: ,
Ancorareabarelorcomprimate:

max 0,3 , ; 10; 100

max 0,63 , ; 10; 100


ExemplunumericSoluiacubaredrepte

0,9

0,9 665

598,5

2,5
1

2

1
598,5
2

2,5

748

Pentruacestexempluseconsidersimplificatiacoperitor

2,25

2,25 1 1 1 /

2,25 /

300 /

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13
Armareanreazemulcentral
418KNm M

Armtura 622 M

22
4

300 /
2,25 /

69,6KNm

733

1 0,98 1 0,7 1 733

502

Armareacmpuluidindeschiderile1i3
Armtura 620 M

20
4

366KNm M

300 /
2,25 /
,

61KNm

667

1 0,98 1 0,7 1 667

457

Armareacmpuluidindeschiderea2
Armtura 420 M

20
4

246KNm M

300 /
2,25 /
,

61KNm

667

1 0,98 1 0,7 1 667

457

Armareanreazemulmarginal
Armtura 320 M

20
4

187KNm M

300 /
2,25 /
,

61KNm

667

1 0,98 1 0,7 1 667

457

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

5.Verificarealafortietoareidimensionareaarmturiitransversale
(SREN1992112004)
Fora tietoare de calcul
este determinat din diagrama de for tietoare din ipoteza cea mai
defavorabiliesteegalcuforatietoarelaodistanegalcud(nalimeautil)delafaareazemului.
qgrinda

foratietoaredecalculnseciuneaverificat

Pentruevitareastriviriibetonuluinbielecomprimateforatietoaredecalcultrebuielimitatla:

0,5

0,6 1

250

Dac

redimensionareaseciunii

Foratietoarepreluatdebeton
,

100

Cuvaloareaminim

0,18/

1,5coeficientdesiguran
valoareacaracteristicarezisteneilantinderenMpa.
200

2.00 cu d n mm

0,02 coeficientul de armare al armturii longitudinale ntinse

esteariaseciuniiarmturilorntinse,prelungitepeolungime

0,2

dincolodeseciuneaconsid.

in Mpa

esteforaaxialacionndpeseciune,datoritncrcrilorexterioareaplicatei/sauprecomprimarii

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13
ariaseciuniibetonuluin
.

0,035

0,15

Pentruelementecuarmturiverticaledefortietoare,rezistenalafortietoare

esteceamai

micdintrevaloriledemaijos:
cot


cot tg

ariaseciuniiarmturilorpentruforatietoare
z=estebrauldeprghiealforelorinterioare
s=distnaadintreetrieri
rezistenadecalculaarmturilorpentrufortietoare

coeficientdereducereaseciuniibetonuluifisuratlafortietoare

EC2 recomandca pentrucoeficientul de reducerea rezistenei betonului fisuratvaloarea lui sseia


egalcu.Pentruelementedebetonarmatsauprecomprimat,dacefortuldecalculnarmturilepentru
foratietoareestemaimicde80%dinlimitacaracteristicdeelasticitate sepoateadoptapt :

0,6pentru

60

0,9

0,5pentru

/200

60

coeficientcareineseamadestareadeefortdinfibracomprimat.

1pentrustructurifrprecomprimare

Dincondiia

0,5

seobinenclinareabieleidebetonifcndtransformritrigonometrice:

0,9
Valorileluicot suntlimitatelaintervalul1
Prinintroducerealuinrelaialui

0,08

cot

2,5

rezultcombinaii(

Determinareadistaneimaximedintreetrieri

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13
max 15
, 0,7 , 300

diametrulminimalarmaturiicomprimate.
Armareatranversalcalculatestenecesardoarnzoneledelngreazemeundeforatietoareeste
maxim.Pentruzoneledecmpundeforatietoareestefoarteredussevadispunearmaturarezultat
dinprocentminim.

A

,

Armarecalculat

Armarecalculat

Armareminim

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13

Exemplunumeric
VerificarealafortietoareidimensionareaarmturiitransversalenreazemeleBiC

370

300

500

665

13,33 /

qgrinda

20
250

0,6 1
0,5

370

100,64

0,665

0,25

273

0,552

0,5 300

665

0,552 13,33 /

733

Foratietoarepreluatdebeton:

0,18
,

0,18
1,5

0,12

200
665

200

100

1.548

2280
300
665

622

2280

0,035
,

0,5

0,0114

0,02

0
0,035 1,548 20

0,12 1,58 100 0,0114 20 /

Pentrugrinzi

0,3
0,5

0,3
/

0 300

0 300

1 300

0,552

665

665

60,14

106,15

2 273 10
0,9 665
0,552 13,33 /

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13
12,19
cot

4,36 se alege cot

cot 12,19

2,5 care da valoarea minim de armatur

Determinareadistaneimaximedintreetrieri
, 0,7 , 300

max 15

max 15 20

Armaturacomprimata420
cot

20

; 0,7 665

; 300

300

273 10
0,9 665
300 /

cot

2,5

0,608

Sevaalegecombinaiaoptimntrediametruletrieriloridistanadintreacetia.
Datoritfaptuluicncmpul2avemdect2barelongitudinalelaparteadejosputemaveadoar2brae
verticalepentruetrieri.

0,608


0,608

Pentru 8

0,08

2 50,3
0,608

0,08

0,608

165

20 /
300 /

cu 2 brae verticale.

0,0012
0,0012 250
2

300

45

Armareaminima8/250
cot

370

2 45
250

161,6

0,9 665

2,07

300 /

2,5

161,6

2,1

Dimensionareaarmturiitransversalenreazemulmarginal
266

qgrinda

266

100,64

Foratietoarepreluatdebeton:

954

300

320

954

665

0,0048

0,02

0,665

0,25

170

AplicaiibetonarmatiprecomprimatII,AnIII,Grupa13
,

100

0,5

0,12 1,58 100 0,0048 20N/mm

0,5

0 300mm 665mm

1 300

79,8KN

2 170 10
0,9 665
0,552 13,33 /

0,552

7,45

cot

7,65 se alege cot

cot 7,45

2,5 care da valoarea minim de armatur

Determinareadistaneimaximedintreetrieri
, 0,7 , 300

max 15

max 15 20

Armturacomprimat220
,

20

cot

; 0,7 665

; 300

300

cot

170 10
0,9 665
300 /

2,5

0,378

Sevaalegecombinaiaoptimntrediametruletrieriloridistanadintreacetia.
Datoritfaptuluicnreazemulmarginalavem3barelongitudinalelaparteasuperioarputemavea2
braeverticalepentruetrieri.
0,378

0,378


0,378

Pentru 8
,

266

2 50,3
0,378

161,6
100,64

0,378
266

1,03

1,1

cu 2 brate verticale.

S-ar putea să vă placă și