Sunteți pe pagina 1din 30

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

BETON ARMAT ŞI PRECOMPRIMAT II

Aplicatia 1. Proiectarea unei grinzi de beton armat cu dou ă sau trei deschideri la înc ă rc ă ri gravita ţ ionale

Date de temă

la înc ă rc ă ri gravita ţ ionale Date de tem ă Cerin ţ e:

Cerinţe:

1. Predimensionarea sec ţ iunii de beton pe criterii de rigiditate şi rezisten ţă.

2. Determinarea diagramelor de moment încovoietor ş i for ţă tăietoare.

3. Dimensionarea armăturii longitudinale.

4. Trasarea epurei de întrerupere a barelor.

5. Dimensionarea la for ţă tăietoare

6. Desen de armare

1

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

1. Predimensionarea secţ iunii de beton

, Grupa 13 1. Predimensionarea sec ţ iunii de beton ă L= deschiderea liberă a grinzii
ă L= deschiderea liberă a grinzii hw ş i bw se aleg multiplu de 5cm
ă
L= deschiderea liberă a grinzii
hw ş i bw se aleg multiplu de 5cm

1.1.

Predimensionarea pe criterii de rigiditate

3

2

1.2. Predimensionarea pe criterii de rezistenţă

Se consideră acoperitor o sec ţ ine simplu armată.

Se folosesc înc ărc ări în grupare fundamental ă (GF).

∙g

g = înc ărcare permanentă [KN/m] = g + greutate proprie grind ă (

p= înc ărcare util ă [KN/m]

Pentru gruparea fundamental ă 1,35 ş i 1,5

Determinarea dimensiunilor sec ţiunilor transversale ale grinzii

Determinarea momentului de calcul pentru predimensionare M q L

11

Se propune un procente de armare din criterii economice p=1,2%

p

100 coeficient de armare

Notăm înălţimea relativă a zonei comprimate

valoarea de calcul a rezisten ţ ei la curegere a oţ elului armăturii

PC52 ( 300 / ) ; OB37 ( 210 / )

valoarea de calcul a rezisten ţ ei la compresiune a betonului

C20/25 ( 20/1,5 13,33 / ; C25/30 ( 25/1,5 16,67 /

2

,

1

2

,

În această aplica ţ ie se va considera a=35mm

Aplicaţ ii beton armat şi precomprimat II , An III , Grupa 13

3

2

b şi h se aleg multiplu de 5 cm

1.3. Exemplu numeric

Date de temă

17 →

3 6 10 / 55 / 20/25 52

1. Predimensionarea pe criterii de rigiditate

h 6m 6m

12 10

50 … 60 cm → Aleg h 55cm

b 55cm 55cm

3

2

18,33cm … 27,5cm → Aleg b 25cm

2. Predimensionarea pe criterii de rezistenţă

Evaluarea greutăţii proprii a grinzii pe metru liniar

g

b ∙h 0,25m ∙ 0,55m ∙ 25KN/m 3,44KN/m

g g g

10KN/m 3,44KN/m → g 13,44KN/m

q 1,35 ∙ g 1,5 ∙ p 1,35 ∙ 13,44 KN/m 1,5 ∙ 55KN/m → q 100,64KN/m

M q L

11

100,64KN/m ∙ 6 ∙m

11

300 /

13,33 /

f 0,012 ∙

f

300 N/mm 13,33N/mm 0,27

Consider ăm ini ţial b=250mm

329,4KNm → M 329,4KNm

3

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

b ∙f 1 250mm ∙ 13,33N/mm ∙ 0,27 ∙ 1 0,27

d ,

M

329,4 ∙ 10 6 Nmm

 

2

2

650mm

h , d a 650mm 35mm 685mm → Aleg h 70cm

b 70cm 70cm

3

2

23,33cm … 35cm → Aleg b 30cm

Dimensiuni finale grind ă G 30x70mm

2. Determinarea diagramelor de momoment încovoiteor şi for ţă tă ietoare

Diagramele de eforturi secţ ionale se vor determina considerând ipotezele cele mai defavorabile de ac ţ iune pentru încărcarea util ă.

se vor determina considerând ipotezele cele mai defavorabile de ac ţ iune pentru înc ă rcarea

4

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

Pentru determinarea diagramelor de calul se pot folosi metode aplicate în statica construc ţ ilor (ecuaţia celor 3 momente), programe de calul sau coeficienţ i de influen ţă.

2.1.Cazuri de încă rcare

Grinda cu 2 deschideri

1.Cazul g înc ărcarea permanent ă distribuită uniform pe întreaga grind ă.

ă distribuit ă uniform pe întreaga grind ă . 2.Cazul – înc ă rcarea util ă

2.Cazul înc ărcarea util ă distribuit ă uniform pe prima deschidere (Moment maxim în campul 1).

uniform pe prima deschidere (Moment maxim în campul 1). 3.Cazul – înc ă rcarea util ă

3.Cazul – înc ărcarea util ă distribuit ă uniform pe a doua deschidere (Moment maxim în campul 2)

uniform pe a doua deschidere (Moment maxim în campul 2) 4.Cazul – înc ă rcarea util

4.Cazul înc ărcarea util ă distribuit ă uniform pe întreaga grind ă (Moment maxim în reazemul B)

pe întreaga grind ă (Moment maxim în reazemul B)  Grinda cu 3 deschideri 1.Cazul g

Grinda cu 3 deschideri

1.Cazul g – înc ă rcarea permanant ă distribuit ă uniform pe întreaga grind ă.

ă distribuit ă uniform pe întreaga grind ă . 2.Cazul – înc ă rcarea util ă

2.Cazul – înc ă rcarea utilă distribuit ă uniform pe prima şi a treia deschidere (Momente maxime în câmpurile 1 şi 3).

rcarea util ă distribuit ă uniform pe prima ş i a treia deschidere (Momente maxime în

5

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

3.Cazul – încă rcarea utilă distribuit ă uniform pe a doua deschidere (Moment maxim în câmpul 2).

uniform pe a doua deschidere (Moment maxim în câmpul 2). 3.Cazul – înc ă rcarea util
uniform pe a doua deschidere (Moment maxim în câmpul 2). 3.Cazul – înc ă rcarea util

3.Cazul – încă rcarea utilă distribuit ă uniform pe primele două deschideri (Moment maxim în reazemul B).

primele dou ă deschideri (Moment maxim în reazemul B). 4 . C a z u l
primele dou ă deschideri (Moment maxim în reazemul B). 4 . C a z u l

4.Cazul – încarcarea util ă distribuit ă uniform pe deschiderea 2 şi 3 (Moment maxim în reazemul C).

pe deschiderea 2 ş i 3 (Moment maxim în reazemul C). 2.2.Combina ţ ii de înc
pe deschiderea 2 ş i 3 (Moment maxim în reazemul C). 2.2.Combina ţ ii de înc

2.2.Combina ţii de înc ă rc ă ri (ipoteze)

Grinda cu 2 deschideri

IP1: GPC g PC Moment maxim în câmpul 1

 IP1: GPC g PC Moment maxim în câmpul 1  IP2: GPC g PC Moment

IP2: GPC g PC Moment maxim în câmpul 2

 IP2: GPC g PC Moment maxim în câmpul 2  IP3: GPR g PR Moment
 IP2: GPC g PC Moment maxim în câmpul 2  IP3: GPR g PR Moment

IP3: GPR g PR Moment maxim în reazemul B

IP2: GPC g PC Moment maxim în câmpul 2  IP3: GPR g PR Moment maxim
IP2: GPC g PC Moment maxim în câmpul 2  IP3: GPR g PR Moment maxim

6

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

Grinda cu 3 deschideri

IP1: GPC C g PC C Moment maxim în câmpurile 1 şi 3

g PC C Moment maxim în câmpurile 1 şi 3  IP2: GPC g PC Moment
g PC C Moment maxim în câmpurile 1 şi 3  IP2: GPC g PC Moment

IP2: GPC g PC Moment maxim în câmpul 2

 IP2: GPC g PC Moment maxim în câmpul 2  IP3: GPR g PR Moment

IP3: GPR g PR Moment maxim în reazemul B

IP3: GPR g PR Moment maxim în reazemul B  IP4: GPR g PR Moment maxim

IP4: GPR g PR Moment maxim în reazemul C

IP3: GPR g PR Moment maxim în reazemul B  IP4: GPR g PR Moment maxim

7

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

2.3. Exemplu numeric (trasarea diagramelor de eforturi)

Se vor utiliza încărcările în grupare fundamantal ă

g 13,44KN/m ∙ 1,35 → g 18,14KN/m

p 55KN/m ∙ 1,5 → p 82,5KN/m

Ipoteza 1

82,5KN/m 82,5KN/m 18,14KN/m
82,5KN/m
82,5KN/m
18,14KN/m

0,40 ∙ 0,45 ∙ 0,4 ∙ 18,14 N/m ∙ 6m 0,45 ∙ 82,5 N/m ∙ 6m 266,3KN

1,10 ∙ 0,55 ∙

1,10 ∙ 18,14 N/m ∙ 6m 0,55 ∙ 82,5 N/m ∙ 6m 392KN

337,6KN 54,5KN 54,5KN x=2,65m
337,6KN
54,5KN
54,5KN
x=2,65m

266,3KN

337,6KN

266,3KN
266,3KN

Determinarea punctului de moment maxim (punctul de anulare al diagramei de taietoare)

266,3

337,6

6 2,65

x

M M M V ∙x g p ∙x∙ 2 266,3KN ∙ 2,65m 18,14 82,5 KN/m ∙ 2,65m ∙

M , 352,3KNm

2,65m

2

M 0,025 ∙ g ∙L 0,05 ∙ p ∙ L 0,025 ∙ 18,14KN/m ∙ 6 m 0,05 ∙ 82,5KN/m ∙ 6 m 132.17KNm

0,1 ∙ 0,05 ∙ 0,1 ∙ 18,14 / ∙ 6 0,05 ∙ 82,5 / ∙ 6 213.8

213,8KNm 213,8KNm 132,17KN y=0,7m
213,8KNm
213,8KNm
132,17KN
y=0,7m

352,3KNm

352,3KNm

Determinarea punctului de anulare a diagramei de moment încovoietor

0→ g p ∙x∙ 2 0 → 5,3 6 0,7

x

8

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

Ipoteza 2

82,5KN/m

18,14KN/m
18,14KN/m

0,40 ∙ 0,05 ∙ 0,4 ∙ 18,14 N/m ∙ 6m 0,05 ∙ 82,5 N/m ∙ 6m 18,8KN

1,10 ∙ 0,55 ∙ 1,1 ∙ 18,14 N/m ∙ 6m 0,55 ∙ 82,5 N/m ∙ 6m

392KN

302KN 90KN 18,8KN 90KN 302KN
302KN
90KN
18,8KN
90KN
302KN

18,8KN

0,1 ∙ 0,05 ∙ 0,1 ∙ 18,14 / ∙ 6 0,05 ∙ 82,5 / ∙ 6 213.8

M

0,025 ∙ 0,075 ∙ 0,025 ∙ 18,14 / ∙ 6 0,075 ∙ 82,5 / ∙ 6 239

213,8KNm 213,8KNm X=0,6m
213,8KNm
213,8KNm
X=0,6m

239KNm

0→ 6 g p ∙x∙ 2 g ∙ 6 0 → 0,6

x

Ipoteza 3

82,5KN/m

18,14KN/m
18,14KN/m

0,40 ∙ 0,383 ∙ 0,4 ∙ 18,14 N/m ∙ 6m 0,383 ∙ 82,5 N/m ∙ 6m 233,12KN

1,1 ∙ 1,2 ∙ 1,1 ∙ 18,14 N/m ∙ 6m 1,2 ∙ 82,5 N/m ∙ 6m

713,72KN

1,1 ∙ 0,45 ∙ 1,1 ∙ 18,14 N/m ∙ 6m 0,45 ∙ 82,5 N/m ∙ 6m 342,47KN

0,4 ∙ 0,033 ∙ 0,4 ∙ 18,14 N/m ∙ 6m 0,033 ∙ 82,5 N/m ∙ 6m 27,2KN

9

343KN

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

233,12KN 81,6KN X3=1,5m X1=2,31 X2=3,4m 27,2KN 260,8KN
233,12KN
81,6KN
X3=1,5m
X1=2,31
X2=3,4m
27,2KN
260,8KN

370,7KN

x

M V ∙x g p ∙x∙ 233,12KN ∙ 2,31m 18,14 82,5 KN/m ∙ 2,31m ∙

2

2,31m

2

270KNm

V 6 x V ∙x g p 6 x 6 x

2

M 233,12KN ∙ 9,4m 713,72KN ∙ 3,4m 18,14 82,5 KN/m ∙ 9,4m ∙

9,4m

2

171,8KNm

0,1 ∙ 18,14 / ∙ 6 0,117 ∙ 82,5 / ∙ 6 412.8

0,1 ∙ 0,05 ∙ 0,1 ∙ 18,14 / ∙ 6 0,033 ∙ 82,5 / ∙ 6 163,3

0,1 ∙ 0,05 ∙

412,8KNm 163,3KNm 171,8KNm 270KNm
412,8KNm
163,3KNm
171,8KNm
270KNm

y1=1,3m y2=1,5m

y3=0,7m

Ipoteza 4

82,5KN/m

18,14KN/m
18,14KN/m

Vor rezulta diagrame de eforturi simetrice cu cele din ipoteza 3

343KN

260,8KN 27,2KN X1=2,31 X2=3,4m X3=1,5m 81,6KN 370,7KN
260,8KN
27,2KN
X1=2,31
X2=3,4m
X3=1,5m
81,6KN
370,7KN

233,12KN

10

M

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

y3=0,7m y2=1,5m y1=1,3m
y3=0,7m
y2=1,5m y1=1,3m

Compararea rezultatelor cu cele rezultate dintr un program de calcul structural (SAP 2000)

Ipoteza 1

Compararea rezultatelor cu cele rezultate dintr ‐ un program de calcul structural (SAP 2000) Ipoteza 1
Compararea rezultatelor cu cele rezultate dintr ‐ un program de calcul structural (SAP 2000) Ipoteza 1

Ipoteza 2

Compararea rezultatelor cu cele rezultate dintr ‐ un program de calcul structural (SAP 2000) Ipoteza 1
Compararea rezultatelor cu cele rezultate dintr ‐ un program de calcul structural (SAP 2000) Ipoteza 1

11

Ipoteza 3

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

Ipoteza 3 Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa
Ipoteza 3 Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa

Ipoteza 4

Ipoteza 3 Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa
Ipoteza 3 Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa

Înf ă sur ă toare

Ipoteza 3 Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa

12

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

Diagrama infasuratoare de momente incovoietoare

412,8KNm412,8KNm 132,17KNm 239KNm 352,3KNm352,3KNm
412,8KNm412,8KNm
132,17KNm
239KNm
352,3KNm352,3KNm

13

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

3.Dimensionarea armă turii longitudinale

Pentru dimensionarea armă turii se aleg sec ţiunile cele mai solicitate la moment încovoietor din diagrama înf ăş ur ătoare (sec ţ iuni de reazem ş i de câmp).

3.1. Sec ţiune de câmp solicitat ă la moment pozitiv

Sectiune T simplu armat ă

ă la moment pozitiv Sectiune T simplu armat ă Presupunem ca → ∙ ∙ ∙ 2

Presupunem ca

2

Daca

6∙ 15 35  0,55
6∙
15
35
0,55

2

2

Daca

 

2

1

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

3.2. Secţiune de câmp solicitat ă la moment negativ

Momentul negativ din câmp se datoreaz ă înc ărc ării temporare din câmpurile adiacente.

Determinarea capacit ăţii de rezisten ţă a sec ţ iunii de beton simplu

modulul de rezistenţă la fisurare, calculat considerând zona întins ă integral plastificat ă.

coeficient prin care se ţ ine seama de plastifcarea par ţial ă a zonei întinse a sec ţ iunii

Pentru sec ţ iuni dreptunghiulare ş i cu formă de T se admite determinarea lui cu o rela ţ ie simplif.

1,75 ∙ 1,75 ∙

6

o rela ţ ie simplif. 1,75 ∙ 1,75 ∙ ∙ 6 modulul de rezisten ţă în

modulul de rezistenţă în stadiul elastic

Dacă momentul capabil al betonului simplu este mai mare decât momentul efectiv se va dispune armatură la parte superioar ă în câmp, în calcul consideranduse acoperitor o sec ţ iune dreptunghiular ă simplu armată.

3.3. Secţiune de reazem solicitată la moment negativ

∙2∙ ∙ ∙ ∙ ∙
∙2∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Daca 2

2

Dac ă 2 2 2

2

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

3.4. Condiţ ii constructive

, 0,26 ∙

, 0,04 ∙

C20/25: 2,2 /

C25/30: 2,6 / 1,15 ∙ 345 /
C25/30: 2,6 /
1,15 ∙ 345 /

Distan ţ a între axele barelor în zonele întinse trebuie s ă fie sa fie mai mic ă de 200mm.

Armarea longitudinal ă se face cu bare drepte ş i bare înclinate.

Se recomandă utilizarea a două , cel mult trei diametre diferite.

În zonele în care nu avem armatur ă longitudinal ă de rezistenţă la partea superioar ă de rezisten ţă se prevăd la col ţ de etrier armături de montaj 12.

Diametrul minim 14.

Diametrul maxim 25.

arm ă turi de montaj  12.  Diametrul minim  14.  Diametrul maxim 

; 30

50

; 25

3

Aplicaţ ii beton armat şi precomprimat II , An III , Grupa 13

3.5. Exemplu numeric

Caracteristicile secţiunii

b 300 h 700 h 150 a 35 d h 665

6∙ 300 6 ∙ 150 1200

Propriet ăţ ile materialelor

Beton C20/25

20/1,5 13,33 /

2,2 /

1 /

Otel PC52

300 /

1,15 ∙ 1,15 ∙ 300 / 345 /

, 0,26 ∙

0,26 ∙ 2,2 / 2

345

/ 2 0,00166

Secţ iuni de câmp solicitate la moment pozitiv ( , ,

Câmpurile 1 şi 3 ,

x h →M pl b eff ∙h pl ∙f cd d

h pl

2

1200 mm ∙ 150 mm ∙ 13,33N/mm 2 665 mm

M

1416KNm M 352,3KNm → x h

150mm

2

M

x

b ∙x∙f d →x d∙ 1 1

2

∙d

2∙M

b f

665 1 1

2 ∙ 352,3 ∙ 10

1200 13,33 / 2 ∙ 655 2 34

4

Aplicaţ ii beton armat şi precomprimat II , An III , Grupa 13

x 0→A ∙f b ∙x∙f →A b xf

f

1200mm ∙ 34mm ∙ 13,33N/mm 2

300N/mm 2

,

A s1

1885

300 ∙ 665 0,0095 ,

Câmpul 2

M 1416KNm M 239KNm → x h

A

665 1 1

2 ∙ 239 ∙ 10

1200 13,33 / 2 ∙ 655 2 22,8

1200mm ∙ 34mm ∙ 13,33N/mm 2

300N/mm 2

1219mm 2

,

A s1

1257

300 ∙ 665 0,0063 ,

1813mm 2

Secţiune de câmp solicitate la moment negativ (

M 132,17KNm

1,75 ∙ 1,75 ∙ 1,75 ∙

6

300 ∙ 700

6

42,875 ∙ 10

0,7

0,7 ∙ 42,875 ∙ 10 1 / 2 30

M

M 132,17KNm 30 102,15 M 102,15

A

665 1 1

2 ∙ 102,15 ∙ 10

1200 13,33 / 2 ∙ 665 2 9.67

1200mm ∙ 9,67mm ∙ 13,33N/mm 2

300N/mm 2

516mm 2

5

Aplicaţ ii beton armat şi precomprimat II , An III , Grupa 13

Secţiuni de reazem solicitate la moment negativ ( ,

412,8

Se va considera A 220 628mm 2 considerând c ă vom intrerupe dou ă bare din totalul de 4 dispuse la partea inferioar ă în câmpul 2. Am ales câmpul 2 deoarece aici este mai puţin ă armatură alegând situaţia cea mai defavorabil ă.

∙2∙

M 300mm ∙ 2 ∙ 35mm ∙ 13,33N/mm 665mm 35mm 628mm ∙ 300N/mm 665mm 35mm

M 290,4KNm 2

→x d∙ 1 1 2 M

2

b ∙f ∙d

x

665mm ∙ 1 1

2 ∙ 412,8 ∙ 10 Nmm 628mm 300N/mm 2 665mm 35mm

300mm ∙ 13,33N/mm ∙ 665 mm

x

121,73mm

300 ∙ 121,73 ∙ 13,33N/mm 628mm 300N/mm 2

300N/mm 2

2250

,

A s1

2280

300 ∙ 665 0,0114 ,

Secţiunea de reazem marginal

18,14 82,5 / ∙ 6

24

24

A 420 1256mm 2

151

M

300mm ∙ 2 ∙ 35mm ∙ 13,33N/mm 2 665mm 35mm 1256mm 2 ∙ 300N/mm 2 665mm 35mm

M

413,7KNm 2

2 2 2 2

2

151 ∙ 10 6

300N/mm 2 665 35

6

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

4.Trasarea epurei de întrerupere a barelor

Prevederi SREN 199211:2004 ( EC2) captitolul 9

Diagrama înfăşur ă toare a for ţelor de întindere calculate în sec ţiuni normale (Fs)
Diagrama înfăşur ă toare a for ţelor de întindere calculate în sec ţiuni normale (Fs)
Diagrama dilatat ă
Soluţii de armare Armarea cu bare drepte Aramarea cu bare înclinate
Soluţii de armare
Armarea cu bare drepte
Aramarea cu bare înclinate

M momentul încovoietor de calcul

M momentul încovoietor capabil

Dilatarea diagramei înfaşur ătoare de momente încovoietoare . Datorit ă faptului c ă barele

longitudinale sunt solicitate concomitent la moment încovoietor ş i for ţă t ăietoare, iar atingerea capacităţ ii barei la întindere are loc la o valoare mai mic ă a momentului încovoietor decât dac ă grinda ar fi solicitat ă doar la moment încovoietor. În acest exemplu chiar dac ă am considerat la determinarea eforturilor grindă simplu rezemat ă în reazemul marginal în continuare vom considera cazul uzual pentru construc ţii de beton armat, adică având un anumit grad de încastrare în reazemul marginal.

1

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13  ‐ unghiul barelor

unghiul barelor înclinate cu orizontala

unghiul bielei comprimate

Pentru aceasta faz ă a calculului vom considera simplific ă rile:

0,9 ∙

2,5

Determinarea distan ţ ei de dilatare a diagramei înfăş ur ă toare a for ţelor de întindere

1

2 pentru armarea cu bare drepte

1

2 pentru armarea cu bare înclinate

Soluţ ia cu bare drepte

Regula de întrerupere a barelor . O bar ă longitudinal ă se întrerupe la o distan ţă egală cu (lungimea de ancorare) fa ţ a de punctul de pe diagrama dilatat ă corespunzator utilizarii barei la întreaga ei capacitate. Această distanţ a trebuie îns ă sa atinga punctul de ieş ire din lucru al barei.

ei capacitate. Aceast ă distan ţ a trebuie îns ă sa atinga punctul de ie ş

2

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

Lungimea de ancoraj SREN 199211:2004 ( EC2) capitolul 8.4.

, ,

 ∙  ∙  ∙ , ,  ţ ine cont de efectul formei barelor,

ţ ine cont de efectul formei barelor, acoperirea cu beton presupunânduse corectă.

ţ ine cont de efectul acoperirii de beton minime.

ţ ine cont de efectul de confinare al armăturilor transversale.

ia în considerare influen ţ a uneia sau a mai multor bare transversale sudate dea lungul .

ţ ine cont de efectul presiunii perpendiculare pe planul de despicare dea lungul .

Trebuie îndeplinit ă condi ţ ia ca 0,7.

,

4

diametrul barei

efortul unitar de întindere din armătura măsurat în sec ţ iunea de la care se masoară lung. de ancoraj

3

, , ,

Aplica ţ ii beton armat ş i precomprimat II , An III , Grupa 13

, 0,5 ∙ , cot cot armare cu bare înclinate

, 0,5 ∙ , ∙ cot armare cu bare drepte

2,25 ∙

rezisten ţ a de calcul la întindere a betonului.

1 pentru condi ţ ii de aderen ţă bune.

coeficient legat de diametrul barei.

1 pentru 32 .

, lungimea de ancorare minimă :

Ancorarea barelor întinse: , max 0,3 ∙ , ; 10; 100

Ancorarea barelor comprimate: , max 0,63 ∙ , ; 10; 100

, max 0,63 ∙ , ; 10  ; 100 Exemplu numeric – Solu ţ ia
, max 0,63 ∙ , ; 10  ; 100 Exemplu numeric – Solu ţ ia

Exemplu numeric – Soluţia cu bare drepte

0,9 ∙ 0,9 ∙ 665 598,5

2,5

1

2 2 ∙ 598,5 ∙ 2,5 → 748

1

Pentru acest exemplu se consideră simplificat ş i acoperitor 300 /

2,25 ∙ 2,25 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 / 2,25 /

4

Aplicaţ ii beton armat şi precomprimat II , An III , Grupa 13

Armarea în reazemul central

Armă tura 622 → M 418KNm → M 69,6KNm → ,