Sunteți pe pagina 1din 139

Beton 2

ÎNDRUMĂTOR
PENTRU PROIECTAREA UNUI
PLANȘEU DIN BETON ARMAT
Elaborat de
Conf.dr.ing. NAGY-GYÖRGY Tamás
tamas.nagy-gyorgy@upt.ro

Șl.dr.ing. FLORUȚ Sorin-Codruț


codrut.florut@upt.ro

Editura Mirton
- 2016 - ISBN 978-973-52-1656-6
PREFAȚĂ

Concepția, proiectarea și execuția planșeelor cu structura de rezistență din beton armat


reprezintă o problematică extrem de curentă în industria construcțiilor. Aceste elemente
reprezintă cu siguranță soluția cea mai răspândită în ceea ce privește realizarea planșeelor
structurilor, fie ele civile, industriale sau agricole. În acest cadru vast, prezenta lucrare
tratează problematica proiectării planșeelor cu structura de beton armat alcătuită în sistem
de placă uni-direcțională și grinzi secundare. Scopul lucrării este de a concentra într-o
singură sursă toate informațiile necesare proiectării (din punct de vedere al calcului,
alcătuirii și detalierii) plăcilor armate pe o direcție și grinzilor aferente unui planșeu cu
structura de rezistență de beton armat.
Lucrarea tratează tematica asumată din perspectiva normativelor europene în vigoare, sau
mai bine zis din perspectiva normativelor românești bazate extensiv pe normativele
europene.
În acest context, prezenta lucrare vine în întâmpinarea studenților din anii III, specializarea
Construcții Civile, Industriale și Agricole (C.C.I.A.) și Căi Ferate, Drumuri și Poduri (C.F.D.P.),
putând fi în același timp o unealtă interesantă și pentru inginerii proiectanți.
Autorii au ales formatul electronic în vederea publicării prezentei lucrări pentru ca cititorii
să poată beneficia de avantajele grafice pe care le generează această soluție
(reprezentări/desene/detalii 3d).

Autorii
Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C.
CUPRINS

1. INTRODUCERE 4 5. CALCULUL PLĂCII 49


1.1 Tema și scopul proiectului 4 5.1 Stabilirea schemei statice 49
1.2 Datele proiectului 5 5.2 Dimensionarea plăcii 53
1.3 Pașii de realizare a proiectului 6 5.3 Definitivarea grosimii plăcii 55
1.4 Cerințe. Rezultate. Evaluare 8 5.4 Calculul ariilor de armătură 62
1.5 Notații - Litere latine mari 9 5.5 Reguli constructive 63
- Litere latine mici 12 5.6 Exemplu de alcătuire a unei plăci cu bare legate ridicate 67
- Litere grecești mici 16 5.7 Exemplu de alcătuire a unei plăci cu bare legate drepte 69
5.8 Exemplu de alcătuire a unei plăci cu plase sudate 70
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT 18 5.9 Verificarea plăcii la forță tăietoare 71
2.1 Generalități - Grinda 18
2.1 Generalități - Placa 22 6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE 72
2.1 Generalități - Stâlpul 23 6.1 Calculul încărcărilor 72
2.1 Generalități - Curba M-N 25 6.2 Stabilirea schemei statice 74
2.1 Generalități - Structuri de beton armat în cadre 26 6.3 Definitivarea înălțimii grinzii secundare 76
2.1 Generalități - Traseul încărcărilor 28 6.4 Calculul ariilor de armătură din câmp 80
2.1 Generalități - Elementele planșeului 29 6.5 Calculul ariilor de armătură pe reazeme 90
2.1 Generalități - Pașii de realizare a planului cofraj 33 6.6 Calculul la forță tăietoare 94
2.1 Generalități - Etapele proiectării 34

3. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR 35 ANEXE


3.1 Predimensionarea plăcii 35 TABELE UTILE - A) ARMĂTURI 98
3.2 Predimensionarea grinzilor 37 - B) BETOANE 110
3.3 Predimensionarea stâlpilor 38 - I) ÎNCĂRCĂRI 127
4. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR 39 BIBLIOGRAFIE / REFERINȚE 137
4.1 Acțiuni în construcții 39
4.2 Calculul încărcărilor permanente 43 DESENE
4.3 Calculul încărcărilor variabile 46 D1. Pașii de realizare desene de execuție placă
4.4 Combinarea acțiunilor 47 D2. Pașii de realizare desene de execuție grindă secundară
D3. Structură 3d / D4. Armare stâlpi și grinzi /
D5. Armare cadru / D6. Armare stâlp și grindă secundară /
D7. Armare placă / D8. Armare grindă secundară
Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C.
1. INTRODUCERE
1.1 Tema și scopul proiectului

Calculul și alcătuirea unui planșeu de beton armat

Structura propusă spre proiectare are următoarele caracteristici:


- structură în cadre, regulată, stâlpii și grinzile formând un schelet continuu
- structură compactă, cu formă prismatică, fără intrânduri sau retrageri
- structură simetrică pe o direcție
- regim de înălțime P

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 4
1. INTRODUCERE
1.2 Datele proiectului

Dimensiunile construcției:
- deschiderile cadrului (distanțe interax stâlpi)
- traveea (distanța interax între două cadre transversale alăturate)
- numărul de travee
- înălțimea de nivel (dată ca înălțime liberă necesară)

Tipul de pardoseală utilizată


Încărcarea utilă caracteristică în funcție de categoria de utilizare
Încărcarea din pereți despărțitori
Clasa de beton utilizabil
Rezistența caracteristică a oțelului utilizabil

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 5
1. INTRODUCERE
1.3 Pașii de realizare a proiectului

a) Predimensionarea tuturor elementelor structurale:


- placă (pl)
- grindă secundară (gs)
- grindă principală (GP)
- stâlp (ST)

b) Calculul și alcătuirea plăcii


- calculul încărcărilor care acționează asupra plăcii
- stabilirea schemei statice de calcul pentru placă
- calculul static al plăcii
- definitivarea secțiunii de beton a plăcii
- calculul ariilor de armătură necesare
- stabilirea configurației de armare
- desenul de execuție a plăcii

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 6
1. INTRODUCERE
1.3 Pașii de realizare a proiectului

c) Calculul și alcătuirea grinzii secundare


- calculul încărcărilor care acționează asupra grinzii secundare
- stabilirea schemei statice de calcul pentru grindă
- calculul static al grinzii
- definitivarea secțiunii de beton a grinzii
- calculul ariilor de armătură necesare pentru încovoiere
- calculul grinzii la forță tăietoare
- stabilirea configurației de armare (dispunerea armăturilor)
- desenul de execuție a unei grinzi secundare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 7
1. INTRODUCERE
1.4 Cerințe. Rezultate. Evaluare

Cerințe
- Calcul ordonat pe foi de hârtie și creion
- Consultații săptămânale cu cadrul didactic responsabil
- Desene de execuție realizate cu ajutorul unui program specializat (de preferat cu AutoCAD,
Tekla, Nemetchek, Revit, etc.)

Rezultate
- Dosar cu toate calculele
- Planșe cu toate desenele
- Extrase de armătură

Evaluare
Test de aproximativ 2 ore, în care se vor verifica următoarele capacități dobândite:
- Evaluarea corectă a încărcărilor
- Determinarea schemei de calcul, a eforturilor de dimensionare (M, V) și a armăturilor
necesare atât pentru placă, precum și pentru grinda secundară
- Calcul volum de beton
- Prezentare notație de beton pentru o cerință dată

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 8
1. INTRODUCERE
1.5 Notații Litere latine mari

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 9
1. INTRODUCERE
1.5 Notații Litere latine mari

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 10
1. INTRODUCERE
1.5 Notații Litere latine mari

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 11
1. INTRODUCERE
1.5 Notații Litere latine mici

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 12
1. INTRODUCERE
1.5 Notații Litere latine mici

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 13
1. INTRODUCERE
1.5 Notații Litere latine mici

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 14
1. INTRODUCERE
1.5 Notații Litere latine mici

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 15
1. INTRODUCERE
1.5 Notații Litere grecești mici

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 16
1. INTRODUCERE
1.5 Notații Litere grecești mici

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 17
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Grinda

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 18
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Grinda

Definițiile termenilor specifici prezentului proiect sunt următoarele:

Grindă Element structural solicitat preponderent la încovoiere și forță tăietoare

Modul de fisurare a unei grinzi pentru încărcările date

fibra întinsă

Armătura necesară teoretic

V
Dispunerea practică a armăturilor

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 19
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Grinda

L
h

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 20
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Grinda

Definițiile termenilor specifici prezentului proiect sunt următoarele:

Grindă poate fi solicitată pe lângă încovoiere cu forță tăietoare și la torsiune


Direcții de descărcare Rezultantele încărcărilor

Grinzi torsionate

Efectul torsiunii Apariția torsiunii în grinzi

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 21
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Placa

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 22
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Stâlpul

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 23
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Stâlpul

Definițiile termenilor specifici prezentului proiect sunt următoarele:

Stâlpul: poate avea secțiune transversală dreptunghiulară, circulară, inelară, etc.

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 24
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Curba M-N

Elemente preponderent încovoiate: grinzi și plăci

N cRd

Punct de balans
Nlim B
STÂLP
0.1Acfcd
GRINDĂ+PLACĂ M
MRlim

N tRd

Curba tipică de interacțiune M−N cu reprezentarea domeniilor în care se fac calculele pentru
plăci, grinzi și stâlpi.
Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 25
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Structuri de beton armat în cadre

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 26
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Structuri de beton armat în cadre

Planșeul realizat monolit este o structură spațială, deoarece, prin intermediul betonului și
al armăturilor din oțel, se creează o legătură între elementele componente.

Calculul unei structuri spațiale este destul de dificil, de aceea în proiectare se permite
calculul separat al fiecărui element de rezistență, ținând seama de modul în care se
transmit încărcările verticale spre reazeme. Astfel, se poate admite că placa (PL) se
descarcă pe grinzile secundare (gs), grinzile secundare se descarcă pe grinzile principale
(GP) și pe stâlpi (ST), iar grinzile principale împreună cu stâlpii formează cadre, care
transmit încărcările la fundații (F) și teren (T).

Traseul încărcărilor indică ordinea în care trebuie calculate elementele de rezistență, adică
se începe cu calculul plăcii, apoi se calculează grinzile secundare. Calculul grinzilor
principale și a stâlpilor nu mai este chiar atât de direct, evident și simplu, deoarece aceste
elemente se calculează și sub efectul forțelor orizontale (ex. forțele generate de acțiunea
seismică).

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 27
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Traseul încărcărilor

Placă → grinda secundară → CADRE (= Gr. Principală + STÂLPI) → Fundație → Teren

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 28
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Elementele planșeului

ST
deschidere

Ochi de placă GP
gs
deschidere
consolă

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 29
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Elementele planșeului

ST

Ochi de placă gs

B GP

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 30
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Elementele planșeului

Modul de reprezentare simplificată a


unui planșei cu n travee

Vederi și secțiuni prin grinda principală și


grinda secundară
Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 31
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Elementele planșeului

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 32
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Pașii de realizare a planului cofraj

Înainte de prediemnsioanare, pentru înțelegerea mai profundă a problemei se execută o


schiță, având ca scop reprezentarea principalelor elemente structurale ale clădirii.

Modul de alcătuire, pas cu pas, a planului cofraj pentru structura prezentată în figura
anterioară este prezentată în Anexe.

Pașii principali de alcătuire a planului cofraj pentru structura prezentată în figura anterioară:
Pas 1 – trasarea axelor și numerotarea lor. Axe longitudinale: A, B, C, D, etc.
Axe transversale (cadre): 1, 2, 3, 4, etc
Pas 2 – poziționarea stâlpilor la intersecția axelor structurii
Pas 3 – trasarea grinzilor principale între stâlpi, respectiv simbolizarea consolelor
Pas 4 – trasarea grinzilor secundare între grinzile principale (cadre)
Pas 5 – reprezentarea conturului plăcii
Pas 6 – reprezentarea secțiunilor transversale prin planșeu (calitativ)
Pas 7 – notarea denumirilor elementelor principale
Pas 8 – cotarea planului cu cote interioare și exterioare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 33
2. STRUCTURI ÎN CADRE DIN BETON ARMAT
2.1 Generalități Etapele proiectării
1) PREDIMENSIONAREA: alegerea dimensiunilor secțiunii elementelor de rezistență pe baza
recomandărilor, astfel încât să corespundă și altor criterii decât celor de rezistență.

2) CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR: determinarea încărcărilor de calcul, cunoscând dimensiunile


elementelor de rezistență și alcătuirea părților nestructurale, destinația și amplasarea
construcției.

3) STABILIREA SCHEMEI STATICE DE CALCUL pe baza deschiderilor de calcul ale elementelor;

4) CALCULUL STATIC: determinarea efectelor celor mai defavorabile ale încărcărilor de calcul
ce acționează pe schema statică admisă. Se poate face cu programe de calcul automat sau
analitic, cu metode aproximative.

5) PROIECTAREA PROPRIU-ZISĂ, prin următoarele etape:


- definitivarea secțiunii de beton a elementului, pe baza rezultatelor calculului static și a
caracteristicilor materialelor folosite;
- calculul ariilor de armătură și stabilirea configurației de armare;
- desenul de execuție, care cuprinde planul cofraj și dispunerea armăturilor, detaliile de
armare, consumul de materiale (volum de beton și extras de armătură).

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 34
3. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR PLANȘEULUI
3.1 Predimensionarea plăcii

ST

Ochi de placă gs

GP

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 35
3. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR PLANȘEULUI
3.1 Predimensionarea plăcii
Grosimea plăcilor se va alege în funcție de tipul lor și modul de rezemare; valoarea finală
rezultă rotunjind la multiplu de 10 mm.

Tipul planșeului
Planșee cu grinzi și plăci armate pe o direcție

- Simplu rezemate Plăcile de beton armat pot


îndeplini rolul de diafragmă
- Încastrare elastică orizontală pentru încărcări
aplicate în planul lor, dacă
Planșee cu grinzi și plăci armate pe două direcții au grosimi de cel puțin 80
mm și sunt armate pentru a
- Simplu rezemate
fi în măsură să preia
eforturile ce le revin din
încărcările verticale și
- Încastrare elastică
orizontale (P100-1/#5.10)

Planșee monolite cu nervuri dese

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 36
3. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR PLANȘEULUI
3.2 Predimensionarea grinzilor
Dimensiunile secțiunii transversale a grinzilor de diferite tipuri se aleg conform tabelului de
mai jos. Înălțimea (h) și lățimea (b) grinzilor uzuale este recomandat să fie aleasă multiplu de
50 mm.
Dimensiunea Recomandare
grinzi principale
grinzi secundare
nervuri dese simplu rezemate
Înălțime
nervuri dese încastrate elastic
grinzi principale
grinzi secundare
grinzi uzuale
Minim
nervuri dese
secțiuni dreptunghiulare
Lățime secțiuni T
Optim

Limitare conform P100-2013


Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 37
3. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR PLANȘEULUI
3.3 Predimensionarea stâlpilor

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 38
4. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR
4.1 Acțiuni în construcții

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 39
4. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR
4.1 Acțiuni în construcții
Acțiunile asupra construcțiilor se pot prezenta conform CR0-2012 sub forma următoare:

Acțiune Caracteristici Exemple


Variația în timp este Greutate proprie: elemente structurale,
neglijabilă finisaje, echipamente fixate pe construcții,
acțiuni indirecte din contracția betonului sau
din tasări diferențiate, etc.
Încărcări rezultate din utilizarea clădirii (utile)
Vânt
Variația în timp este
Zăpadă
importantă (nu este nici
Împingerea pământului
monotonă nici neglijabilă)
Împingerea fluidelor
Împingerea materialelor pulverulente
Intensitate semnificativă de Impact
durată scurtă Explozii
Acțiune datorată mișcării Seism
terenului provocate de
cutremure

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 40
4. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR
4.1 Acțiuni în construcții (conform CR 0-2012)

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 41
4. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR
4.1 Acțiuni în construcții (conform CR 0-2012)
Dimensionarea elementelor de rezistență ale unei planșeu se face în Starea Limită Ultimă
(SLU), adică la starea limită anterioară cedării structurale (în locul prăbușirii propriu-zise),
aceasta implicând protecția vieții oamenilor și a siguranței structurii, respectiv protecția unor
bunuri de patrimoniu sau de mare valoare

Proiectarea la starea limită ultimă trebuie să se bazeze pe utilizarea unor modele de evaluare
a acțiunilor și de calcul structural corespunzătoare stării considerate, având grijă la
nedepășirea acțiunilor de proiectare, a proprietăților materialelor și a datelor geometrice.

Verificările trebuie efectuate pentru toate situațiile de proiectare relevante și critice de


combinare de încărcări/efecte ale încărcărilor.

ÎN GENERAL, ACESTE ÎNCĂRCĂRI POT FI CONSIDERATE UNIFORM DISTRIBUITE PE SUPRAFAȚA


PLĂCII ȘI SUNT EXPRIMATE ÎN [kN/m2].

Se determină valorile caracteristice (k) ale încărcărilor, apoi cele de calcul (d).
= ∙
Valoarea Valoarea caracteristică
de calcul Coeficient parțial a acțiunii
de siguranță
Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 42
4. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR
4.2 Calculul încărcărilor permanente

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 43
4. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR
4.2 Calculul încărcărilor permanente Greutăți specifice
Câteva valori ale greutăților specifice pentru materiale mai importante:

Materiale

Betoane
Beton armat 25.0
Finisaje - tencuieli
Mortar de ciment 21.0
Mortar ciment-var 19.0
Mortar de var 17.0

Obs: pentru mai multe valori vezi Anexe.

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 44
4. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR
4.2 Calculul încărcărilor permanente Greutăți pardoseli
Câteva valori ale încărcărilor din greutate proprie pentru pardoseli:

Tip pardoseală

Asfalt 0.9
Mozaic 1.0
Dale 1.5
Plăci de beton armat 1.2

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 45
4. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR
4.3 Calculul încărcărilor variabile

Obs: pentru mai multe valori vezi Anexe și SR EN 1991-1-1:2004 .

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 46
4. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR
4.4 Combinarea acțiunilor

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 47
4. CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR
4.4 Combinarea acțiunilor

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 48
5. CALCULUL PLĂCII
5.1 Stabilirea schemei statice

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 49
5. CALCULUL PLĂCII
5.1 Stabilirea schemei statice

UTILA 2 UTILA 4 UTILA 5 COMBINAȚIA 6

UTILA 1 UTILA 3 UTILA 4 COMBINAȚIA 5

UTILA 2 UTILA 3 UTILA 5 COMBINAȚIA 4

UTILA 1 UTILA 2 UTILA 4 COMBINAȚIA 3

UTILA 2 UTILA 4 COMBINAȚIA 2

UTILA 1 UTILA 3 UTILA 5 COMBINAȚIA 1

Încărcarea permanentă

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 50
5. CALCULUL PLĂCII
5.1 Stabilirea schemei statice

În funcție de raportul încărcărilor permanente și variabile, forma diagramei înfășurătoare de


moment încovoietor poate avea următoarele forme:

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 51
5. CALCULUL PLĂCII
5.1 Stabilirea schemei statice

Pentru problema dată, valorile momentelor și ale forțelor tăietoare se poate alege, cu
suficientă acoperire în felul următor:

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 52
5. CALCULUL PLĂCII
5.2 Dimensionarea plăcii Rezistențe de calcul ale materialelor

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 53
5. CALCULUL PLĂCII
5.2 Dimensionarea plăcii Rezistențe de calcul ale materialelor

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 54
5. CALCULUL PLĂCII
5.3 Definitivarea grosimii plăcii Secțiunea de calcul

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 55
5. CALCULUL PLĂCII
5.3 Definitivarea grosimii plăcii Verificarea înălțimii alese

Modul de armare al plăcii

- Pe o direcție 0,25 … 0,50 0,30 … 0,60


- Pe două direcții 0,20 … 0,50 0,25 … 0,50
Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 56
5. CALCULUL PLĂCII
5.3 Definitivarea grosimii plăcii Verificarea înălțimii alese

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 57
5. CALCULUL PLĂCII
5.3 Definitivarea grosimii plăcii Verificarea înălțimii alese

proiect
execuție

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 58
5. CALCULUL PLĂCII
5.3 Definitivarea grosimii plăcii Verificarea înălțimii alese

aderență durabilitate

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 59
5. CALCULUL PLĂCII
5.3 Definitivarea grosimii plăcii Verificarea înălțimii alese

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 60
5. CALCULUL PLĂCII
5.3 Definitivarea grosimii plăcii Verificarea înălțimii alese

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 61
5. CALCULUL PLĂCII
5.4 Calculul ariilor de armătură

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 62
5. CALCULUL PLĂCII
5.5 Reguli constructive Armături principale cu bare legate

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 63
5. CALCULUL PLĂCII
5.5 Reguli constructive Armături principale cu bare legate

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 64
5. CALCULUL PLĂCII
5.5 Reguli constructive Armături secundare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 65
5. CALCULUL PLĂCII
5.5 Reguli constructive Armături din plase sudate

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 66
5. CALCULUL PLĂCII
5.6 Exemplu de alcătuire a unei plăci cu bare legate ridicate Exemplul 1

Exemplu de alcătuire a unei plăci cu bare legate ridicate

4.52cm2 3.50cm2

5.58cm2 3.50cm2

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 67
5. CALCULUL PLĂCII
5.6 Exemplu de alcătuire a unei plăci cu bare legate ridicate Exemplul 1

Exemplu de alcătuire a unei plăci cu bare legate ridicate

4.52cm2 3.50cm2

5.58cm2 3.50cm2

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 68
5. CALCULUL PLĂCII
5.7 Exemplu de alcătuire a unei plăci cu bare legate drepte Exemplul 2

Exemplu de alcătuire a unei plăci cu bare legate drepte

4.52cm2 3.50cm2

5.58cm2 3.50cm2

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 69
5. CALCULUL PLĂCII
5.8 Exemplu de alcătuire a unei plăci cu plase sudate Exemplul 3

Exemplu de alcătuire a unei plăci cu plase sudate

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 70
5. CALCULUL PLĂCII
5.9 Verificarea plăcii la forță tăietoare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 71
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.1 Calculul încărcărilor
Deoarece placa se descarcă pe direcția scurtă, încărcările care se transmit grinzii secundare
sunt date de încărcările care acționează pe ochiurile de placă adiacente grinzii.

gs

gs

gs
GP

GP
The image part with relationship
ID rId10 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId11


was not found in the file.

The image part with relationship ID rId9 was not found in the
file.

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 72
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.1 Calculul încărcărilor

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 73
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.2 Stabilirea schemei statice

ST
deschidere

GP
gs
deschidere
consolă

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 74
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.2 Stabilirea schemei statice

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 75
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.3 Definitivarea înălțimii grinzii secundare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 76
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.3 Definitivarea înălțimii grinzii secundare

φlong
ds φetr
Cnom,long Cnom,etr

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 77
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.3 Definitivarea înălțimii grinzii secundare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 78
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.3 Definitivarea înălțimii grinzii secundare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 79
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.4 Calculul ariilor de armătură din câmp
Pașii de dimensionare ale armăturilor sunt următoarele:

Pas 1: Calculul ariilor de armătură necesare din câmpuri, secțiunea de calcul fiind T
simplu armată

Pas 2: Calculul ariilor de armătură necesare de pe reazeme, secțiunea de calcul fiind


dreptunghiulară dublu armată

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 80
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.4 Calculul ariilor de armătură din câmp
Pașii de dimensionare ale armăturilor sunt următoarele:

As1 - Pas 2 As1 - Pas 2

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 81
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.4 Calculul ariilor de armătură din câmp

Deschidere marginală Deschidere intermediară Deschidere în consolă

(B) (B) (B)

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 82
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.4 Calculul ariilor de armătură din câmp

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 83
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.4 Calculul ariilor de armătură din câmp

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 84
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.4 Calculul ariilor de armătură din câmp

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 85
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.4 Calculul ariilor de armătură din câmp

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 86
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.4 Calculul ariilor de armătură din câmp

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 87
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.4 Calculul ariilor de armătură din câmp

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 88
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.4 Calculul ariilor de armătură din câmp
Reguli de armare pentru grinda secundară

~10cm
≥10d

min 2ø min 2ø min 2ø


2ø8 montaj 2ø8 montaj

min 2ø
min 2ø

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 89
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.5 Calculul ariilor de armătură pe reazeme

necunoscut

(din armarea câmpului)

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 90
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.5 Calculul ariilor de armătură pe reazeme

necunoscut

(din armarea câmpului)

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 91
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.5 Calculul ariilor de armătură pe reazeme

necunoscut

(din armarea câmpului)

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 92
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.5 Calculul ariilor de armătură pe reazeme

necunoscut

(din armarea câmpului)

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 93
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.6 Calculul la forță tăietoare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 94
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.6 Calculul la forță tăietoare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 95
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.6 Calculul la forță tăietoare

biele
fibra comprimată

fibra întinsa
armături de forță tăietoare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 96
6. CALCULUL GRINZII SECUNDARE
6.6 Calculul la forță tăietoare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 97
TABELE UTILE
ARMĂTURI
A1. Diametrele, ariile secțiunilor transversale și masa armăturilor din bare laminate 99
A2. Secțiunea armăturii întinse la plăci armate cu plase legate 100
A3. Ariile secțiunilor transversale ale barelor plaselor sudate – STNB 101
A4. Diametrul minim al dornului 102
A5. Coeficienți pentru calculul lungimii de ancoraj 103
A6. Valoarea lungimii de ancoraj în funcție calitatea betonului și a oțelului 105
A7. Lungimea de suprapunere 107
A8. Caracteristici informative ale unor oțeluri 108
A9. Procente minime și indice de consum 109

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 98
TABELE UTILE
A1. Diametrele, ariile secțiunilor transversale și masa armăturilor din bare laminate

Aria secțiunii transversale [cm2] Masa


[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [kg/m] [mm]
6 0.28 0.57 0.85 1.13 1.41 1.70 1.98 2.26 2.54 2.83 0.222 24
8 0.50 1.01 1.51 2.01 2.51 3.02 3.52 4.02 4.52 5.03 0.395 32
10 0.79 1.57 2.36 3.14 3.93 4.71 5.50 6.28 7.07 7.85 0.617 40
12 1.13 2.26 3.39 4.52 5.65 6.79 7.92 9.05 10.18 11.31 0.888 48
14 1.54 3.08 4.62 6.16 7.70 9.24 10.78 12.32 13.85 15.39 1.21 56
16 2.01 4.02 6.03 8.04 10.05 12.06 14.07 16.08 18.10 20.11 1.58 64
18 2.54 5.09 7.63 10.18 12.72 15.27 17.81 20.36 22.90 25.45 2.00 126
20 3.14 6.28 9.42 12.57 15.71 18.85 21.99 25.13 28.27 31.42 2.47 140
22 3.80 7.60 11.40 15.21 19.01 22.81 26.61 30.41 34.21 38.01 2.98 154
25 4.91 9.82 14.73 19.63 24.54 29.45 34.36 39.27 44.18 49.09 3.85 175
28 6.16 12.32 18.47 24.63 30.79 36.95 43.10 49.26 55.42 61.58 4.83 196
32 8.04 16.08 24.13 32.17 40.21 48.25 56.30 64.34 72.38 80.42 6.31 224
36 10.18 20.36 30.54 40.72 50.89 61.07 71.25 81.43 91.61 101.79 7.99 252
40 12.57 25.13 37.70 50.27 62.83 75.40 87.96 100.53 113.10 125.66 9.86 280

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 99
TABELE UTILE
A2. Secțiunea armăturii întinse la plăci armate cu plase legate
Distanța între
Diametrul barelor [mm]
bare
[cm] 6 8 10 12 14 16
8,0 3,53 6,28 9,82 13,14 19,24 25,14
9,0 3,14 5,59 8,73 12,57 17,10 22,34
10,0 2,83 5,03 7,85 11,31 15,39 20,11
11,0 2,57 4,57 7,14 10,28 13,99 18,28
12,0 2,36 4,19 6,54 9,42 12,83 16,76
13,0 2,17 3,87 6,04 8,70 11,84 15,47
14,0 2,02 3,59 5,61 8,08 11,00 13,36
15,0 1,89 3,35 5,24 7,54 10,26 13,41
16,0 1,77 3,14 4,91 7,07 9,62 12,57
17,0 1,66 2,98 4,62 6,65 9,05 11,83
18,0 1,57 2,79 4,36 6,28 8,55 11,17
19,0 1,49 2,65 4,13 5,95 8,10 10,58
20,0 1,41 2,51 3,93 5,65 7,69 10,05

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 100
TABELE UTILE
A3. Ariile secțiunilor transversale ale barelor plaselor sudate - STNB
Aria secțiunii
Diametrul Aria secțiunii [mm2/m] pentru distanta între bare:
unei bare
[mm] [mm2] 100 mm 150 mm 200 mm
3,0 7,1 71 47 35
4,0 12,6 126 84 63
4,5 15,9 159 106 79
5,0 19,6 196 131 98
5,6 24,6 246 164 123
6,0 28,3 283 188 141
6,5 33,2 332 221 166
7,1 39,6 396 264 198
8,0 50,3 503 335 251
10,0 78,5 785 524 393

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 101
TABELE UTILE
A4. Diametrul minim al dornului pentru a evita deteriorarea armăturilor de tip bare și sârme

Diametrul barei Diametru minim al dornului în cazul ciocurilor și buclelor


φ ≤ 16 mm 4φ
φ ˃ 16 mm 7φ

2,5φ

Pentru etrieri (cf. P100)

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 102
TABELE UTILE
A5. Calculul lungimii de ancoraj

Turnare
Turnare
Turnare

h > 60 cm
h > 25 cm 30 cm condiții de aderență "mediocre”
h ≤ 25 cm condiții de aderență "mediocre”
25cm

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 103
TABELE UTILE
A5. Calculul lungimii de ancoraj

Armătura de beton armat


Factor de influență Tip de ancorare
întinsă comprimată
Drept
Forme de bare
Altul

Bare drepte Bare terminate printr-un cioc Bare terminate printr-o buclă

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 104
TABELE UTILE
A6. Valoarea lungimii de ancoraj în funcție calitatea betonului și a oțelului – valori informative

Tipul Lungimea de ancoraj lbd în funcție de clasa betonului și condițiile de aderență


armăturii C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/40 C40/50 C45/55 C50/60

fyk (N/mm2) bun medie bun medie bun medie bun medie bun medie bun medie bun medie bun medie
300 33 φ 48 φ 29 φ 41 φ 24 φ 35 φ 22 φ 31 φ 20 φ 28 φ 17 φ 25 φ 16 φ 23 φ 15 φ 21 φ
350 39 φ 56 φ 34 φ 48 φ 28 φ 40 φ 25 φ 36 φ 23 φ 33 φ 20 φ 29 φ 19 φ 27 φ 17 φ 25 φ
400 45 φ 64 φ 39 φ 55 φ 32 φ 46 φ 29 φ 41 φ 26 φ 38 φ 23 φ 33 φ 21 φ 31 φ 20 φ 29 φ
450 50 φ 72 φ 43 φ 62 φ 36 φ 52 φ 33 φ 47 φ 30 φ 42 φ 26 φ 37 φ 24 φ 35 φ 22 φ 32 φ
500 56 φ 80 φ 48 φ 69 φ 40 φ 58 φ 36 φ 52 φ 33 φ 47 φ 29 φ 41 φ 27 φ 38 φ 25 φ 36 φ

Codiții bune de aderență

Codiții mediocre/nesatisfăcătoare de aderență

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 105
TABELE UTILE
A6. Valoarea lungimii de ancoraj în funcție calitatea betonului și a oțelului – valori informative

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 106
TABELE UTILE
A7. Lungimea de suprapunere

< 25 % < 33 % < 50 % > 50 %

1.0 1.15 1.4 1.5

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 107
TABELE UTILE
A8. Caracteristici informative ale unor oțeluri

Diametre
Oțel tip
[mm]
OB37 6…12 255 222 210000 0.768 0.426

OB37 14…40 235 204 210000 0.782 0.430

PC52 6…14 355 309 210000 0.704 0.405

PC52 14…28 345 300 210000 0.710 0.407

PC52 32…40 335 291 210000 0.716 0.409

STNB 3…4 490 426 210000 0.633 0.378

STNB 4.5…7.1 440 383 210000 0.658 0.388

STNB 8…10 390 339 210000 0.684 0.398

S420 6…28 420 365 200000 0.657 0.388

S500 6…28 500 435 200000 0.617 0.372

S550 6…28 550 478 200000 0.594 0.362

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 108
TABELE UTILE
A9. Procente minime și indice de consum (informativ)
Procent minim de armare Indice de consum [kg/m3]
Element Armare
DCH DCM S500 S355 (PC52)
Sus
Placă / Scară 75…110 95…120
Jos

Longitudinal
Grindă 115…150 125…165
Transversal

Longitudinal 1% 0,80%
Stâlp 180…260 200…280
Transversal

Fundații izolate Sus


80…110 90…120
(bloc+cuzinet) Jos

Grinzi de fundare Sus


90…130 95…140
(tălpi) Jos
Sus
Radier 80…120 90…135
Jos
Consum mediu [kg/m3]
Tip structură
S500 S355 (PC52)
Structură în cadre 105…140 110…150
Structură cu pereți 95…130 100…140
Structură duală (pereți+cadre) 100…140 100…155

Obs: date de mai sus s-au obținut de pe site-ul http://www.encipedia.org/


Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 109
TABELE UTILE
BETOANE
B1. Caracteristici de rezistență și de deformație ale betonului 111
B2. Clase de expunere în funcție de condițiile de mediu 112
B3. Valorile limită recomandate pentru compoziția și proprietățile betonului 115
B4. Valori ale acoperirii minime cerute de condiția de durabilitate (cmin,dur) 117
B5. Modificarea clasei structurale recomandate 118
B6. Alegerea clasei de rezistență a cimentului 119
B7. Recomandări de utilizare a cimenturilor pentru turnarea betonului 120
B8. Caracteristici ale unor tipuri de cimenturi 121
B9. Domenii de utilizare pentru cimenturi 122
B10. Durata minimă de tratare a betonului pentru toate clasele de expunere 123
B11. Valori recomandate pentru verificarea deschiderii de fisură 124
B12. Consistența betonului 125
B13. Exemplu de notație completă a unui beton 126

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 110
TABELE UTILE
B1. Caracteristici de rezistență și de deformație ale betonului
Clasa
betonului C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/40 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 C80/95 C90/105
Beton clasă
(cf. C140-86) Bc10 Bc 15 Bc 20 Bc 25 Bc 30 Bc 35 Bc 40 Bc 50 - Bc 60 - - - - -
Marcă beton
(cf. C140-79) B150 B200 B250 B350 B400 B450 B500 B600 - B700 - - - - -

- 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90

- 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105

- 20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98

- 1.6 1.9 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.2 4.4 4.6 4.8 5

- 1.1 1.3 1.5 1.8 2 2.2 2.5 2.7 2.9 3 3.1 3.2 3.4 3.5

- 2 2.5 2.9 3.3 3.8 4.2 4.6 4.9 5.3 5.5 5.7 6 6.3 6.6

- 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 43 44

- 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.25 2.3 2.4 2.45 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8

- 3.5 3.2 3 2.8 2.8 2.8

- 2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

- 3.5 3.1η1 2.9η1 2.7η1 2.6 2.6η1


n - 2 1.75 1.6 1.45 1.4 1.4
- 1.75 1.8 1.9 2 2.2 2.3
Obs: pentru mai multe detalii vezi SR EN 1992-1-1:2004
- 3.5 3.1 2.9 2.7 2.6 2.6
Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 111
TABELE UTILE
B2. Clase de expunere în funcție de condițiile de mediu, conform NE 012-1:2007 - pag. 1
Notare Descriere mediu înconjurător Exemple informative care prezintă alegerea claselor de expunere
clasă
1. Nici un risc de coroziune, nici de atac
Beton simplu şi fără piese metalice înglobate.
X0 Toate expunerile, cu excepția cazurilor de Beton de umplutură / egalizare.
îngheț-dezgheț, de abraziune şi de atac chimic

2. Coroziune indusă de carbonatare (când betonul care conține armături sau piese metalice înglobate, este expus la aer şi umiditate)
Beton la interiorul clădirilor unde umiditatea aerului ambiant este scăzută (inclusiv
XC1 Uscat sau umed în permanență
bucătăriile, băile şi spălătoriile clădirilor de locuit). Beton imersat în permanență în apă.
Suprafețe de beton supuse la contact de lung termen cu apa (de exemplu elemente ale
XC2 Umed, rareori uscat
rezervoarelor de apă). Un mare număr de fundații.
Beton la interiorul clădirilor unde umiditatea aerului ambiant este medie sau ridicată
(bucătării, băi, spălătorii profesionale altele decât cele ale clădirilor de locuit). Beton exterior
XC3 Umiditate moderată
adăpostit de ploaie (elemente la care aerul din exterior are acces constant sau des, de
exemplu : hale deschise).
Suprafețe de beton supuse la contact cu apa, dar nu intră în clasa de expunere XC2 (elemente
XC4 Alternativ umed şi uscat
exterioare expuse intemperiilor).

3. Coroziunea datorată clorurilor având altă origine decât cea marină (ex. sărurile pentru dezghețare)
Suprafețe de beton expuse la cloruri transportate pe cale aeriană (de exemplu suprafețele
XD1 Umiditate moderată expuse agenților de dezghețare de pe suprafața carosabilă, pulverizați şi transportați de
curenții de aer, la garaje, etc.)

XD2 Umed, rareori uscat Piscine, rezervoare. Elemente de beton expuse la ape industriale care conțin cloruri

Elemente de pod, ziduri de sprijin, expuse la stropire cu apă care conțin cloruri. Șosele. Dale
XD3 Alternativ umed şi uscat
de parcaje pentru staționare vehicule

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 112
TABELE UTILE
B2. Clase de expunere în funcție de condițiile de mediu, conform NE 012-1:2007 - pag. 2
Notare Descriere mediu înconjurător Exemple informative care prezintă alegerea claselor de expunere
clasă
4. Coroziune indusă de cloruri prezente în apa de mare
Expus la aer vehiculând sare marină dar fără Structuri pe sau în apropierea litoralului (agresivitatea atmosferica marina acționează asupra
XS1 contact direct cu apa de mare construcțiilor din beton, beton armat pe o distanta de circa 5 km de țărm).

XS2 Imersat în permanență Elemente de structuri marine.

Zone de amaraj, zone supuse la stropire sau la


XS3 brumă
Elemente de structuri marine.

5. Atac din îngheț-dezgheț cu sau fără agenți de dezghețare


Saturație moderată cu apă fără agenți de
XF1 dezghețare
Suprafețe verticale ale betonului expuse la ploaie şi la îngheț.

Saturație moderată cu apă, cu agenți de Suprafețe verticale ale betonului din lucrări rutiere expuse la îngheț şi curenților de aer ce
XF2 dezghețare vehiculează agenți de dezghețare.

Saturație puternică cu apă, fără agenți de


XF3 dezghețare
Suprafețe orizontale ale betonului expuse la ploaie şi la îngheț.

Şosele şi tabliere de pod expuse la agenți de dezghețare. Suprafețele verticale ale betonului
Saturație puternică cu apă, cu agenți de
XF4 dezghețare sau apă de mare
expuse la îngheț şi supuse direct stropirii cu agenți de dezghețare. Zonele structurilor marine
expuse la îngheț şi supuse stropirii cu agenți de dezghețare.

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 113
TABELE UTILE
B2. Clase de expunere în funcție de condițiile de mediu, conform NE 012-1:2007 - pag. 3
Notare Descriere mediu înconjurător Exemple informative care prezintă alegerea claselor de expunere
clasă
6. Atacuri chimice (din soluri naturale, ape de suprafață şi ape subterane)
Mediu înconjurător cu agresivitate chimică
XA1 slabă
Soluri naturale şi apă în sol

Mediu înconjurător cu agresivitate chimică


XA2 moderată
Soluri naturale şi apă în sol

Mediu înconjurător cu agresivitate chimică


XA3 intensă
Soluri naturale şi apă în sol

7. Solicitarea mecanică a betonului prin uzură (betonul este supus unor solicitări mecanice care produc uzura acestuia)
XM1 Solicitare moderată de uzură Elemente din incinte industriale supuse la circulația vehiculelor echipate cu anvelope
Elemente din incinte industriale supuse la circulația stivuitoarelor echipate cu anvelope sau
XM2 Solicitare intensă de uzură
bandaje de cauciuc
Elemente din incinte industriale supuse la circulația stivuitoarelor echipate cu bandaje de
XM3 Solicitare foarte intensă de uzură
elastomeri / metalice sau maşini cu şenile

Obs: pentru mai multe detalii vezi SR EN 1992-1-1:2004, NE 012-1:2007

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 114
TABELE UTILE
B3. Valorile limită pentru compoziția şi proprietățile betonului pentru clasele de expunere

Nici un risc de Coroziune datorata clorurilor


coroziune sau Coroziune indusă prin carbonatare
atac chimic
Cloruri din alte surse decât apa
Cloruri din apa de mare
de mare
X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3
Raport maxim
apă/ciment
- 0.65 0.60 0.60 0.50 0.55 0.50 0.45 0.55 0.50 0.45
Clasa minimă de
rezistență
C8/10 C16/20 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C35/45 C35/45
Dozaj minim de
ciment (kg/m3)
- 260 260 280 300 300 320 320 300 320 320
Conținut minim de
- - - - - - - - - - -
aer antrenat (%)
recomandabil recomandabil
Alte condiții - - - - - - cimenturile cu căldură - cimenturile cu căldură
redusă de hidratare redusă de hidratare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 115
TABELE UTILE
B3. Valorile limită pentru compoziția şi proprietățile betonului pentru clasele de expunere

Atac îngheț-dezgheț Atac chimic Atac mecanic

XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 XM1 XM2


Raport maxim
apă/ciment
0.50 0.55 0.50 0.55 0.50 0,50 0.55 0.50 0.45 0.55 0.55
Clasa minimă de
rezistență
C25/30 C25/30 C35/45 C25/30 C35/45 C30/37 C25/30 C35/45 C35/45 C30/37 C30/37
Dozaj minim de
ciment (kg/m3)
300 300 320 300 320 340 300 320 360 300 300
Conținut minim de cu aer cu aer cu aer
- - - - - - - -
aer antrenat (%) antrenat antrenat antrenat
in zonele
marine cu
cimenturi Tratarea
Ciment rezistent la
Alte condiții Agregate rezistente la îngheț - dezgheț rezistente
sulfați
suprafeței
la acțiunea betonului
apei de
mare

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 116
TABELE UTILE
B4. Valori ale acoperirii minime cerute de conditia de durabilitate

Clasa de expunere în funcție de condițiile de mediu


Clasa structurală
X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD3/XS3
S1 10 10 10 15 20 25 30
S2 10 10 15 20 25 30 35
S3 10 10 20 25 30 35 40
S4 10 15 25 30 35 40 45
S5 15 20 30 35 40 45 50
S6 20 25 35 40 45 50 55

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 117
TABELE UTILE
B5. Modificarea clasei structurale recomandate

Clasa de expunere în funcție de condițiile de mediu


Criteriu XD3/XS2/
X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1 XD2/XS1
XS3
Durata de utilizare din majorare cu majorare cu majorare cu majorare cu majorare cu majorare cu majorare cu
proiect de 100 ani 2 clase 2 clase 2 clase 2 clase 2 clase 2 clase 2 clase

> C30/37 > C30/37 > C35/45 > C40/50 > C40/50 > C40/50 > C45/55
Clasa de rezistență
micşorare micşorare micşorare micşorare micşorare micşorare micşorare
cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă
Element asimilabil unei plăci micşorare micşorare micşorare micşorare micşorare micşorare micşorare
(poziția armăturilor neafectată de
procesul de construcție)
cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă

Control special al calității de micşorare micşorare micşorare micşorare micşorare micşorare micşorare
producție a betonului cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă cu 1 clasă

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 118
TABELE UTILE
B6. Alegerea clasei de rezistență a cimentului funcție de clasa de rezistentă proiectată a betonului
(recomandare)
CLASA CIMENTULUI
CLASA BETONULUI
32,5 42,5 52,5
C8/10 X
C12/15 X
C16/20 X X
C20/25 X X
C25/30 X X X
C 30/37 X X
C35/45 X X
C40/50 X
C45/55 X
C50/60 X
C 55/67 X
C70/85 X
C 80/95 X
C90/105 X
C100/115 X

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 119
TABELE UTILE
B7. Recomandări de utilizare a cimenturilor pentru turnarea betonului pe timp friguros și călduros
(recomandare)
Recomandări de utilizare a cimenturilor pentru turnarea betonului pe timp friguros (<5°C)
Clasa de rezistentă a
CEM I CEM II A CEM II B CEM III A
cimentului
32,5 N sau R Recomandabil Puțin recomandabil Puțin recomandabil
42,5 N sau R Foarte recomandabil Recomandabil Recomandabil
52,5 N sau R Foarte recomandabil

Recomandări de utilizare a cimenturilor pentru turnarea betonului pe timp călduros (>25°C)


Clasa de rezistentă a
CEM I CEM II A CEM II B CEM III A
cimentului
32,5 N sau R Recomandabil Foarte recomandabil Foarte recomandabil
42,5 N sau R Puțin recomandabil Recomandabil Recomandabil
52,5 N sau R Puțin recomandabil

Obs: La alegerea tipurilor de cimenturi în afară de temperatura de punere în operă se vor verifica și tipurile de aplicații și
condițiile de expunere

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 120
TABELE UTILE
B8. Caracteristici ale unor tipuri de cimenturi (informativ, conform NE 012-1:2007 )
Sensibilitatea Degajare de
Tip ciment Utilizare preferențială Contraindicații Observații particulare
la frig căldură
Elemente monolite si Destinat în special elementelor
Betoane masive,
CEM I 52,5R Insensibil Ridicată prefabricate Beton are pe
mortare, şape
prefabricate; Pe timp călduros se vor
timp friguros lua masuri speciale
Elemente monolite si Destinat în special elementelor
Betoane masive,
CEM I 42,5 R Insensibil Ridicată prefabricate Betonare pe
mortare, şape
prefabricate: Pe timp călduros se vor
timp friguros lua masuri speciale
Destinat în special elementelor
I A 52,5c Insensibil Ridicată Elemente prefabricate Betoane masive
prefabricate
Betoane rezistente la
SR I Insensibil Redusă
sulfați

CD 40 Insensibil Redusă Betoane de drumuri

CEM II A-S 32,5


Puțin sensibil Redusă Beton, beton armat
N sau R
CEM II A-S 42,5
Puțin sensibil Medie Beton, beton armat
N sau R
Hll AS Puțin sensibil Redusă Betoane masive
CEM II B 32,5
Sensibil Redusă Beton, beton armat Necesită o tratare prelungită
N sau R
CEM II B 42,5
Sensibil Redusă Beton, beton armat Necesită o tratare prelungită
N sau R
Beton, beton armat Betonare pe timp
CEM III A 32,5R Foarte sensibil Redusă
Betonare pe timp călduros friguros
Necesită o tratare prelungită

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 121
TABELE UTILE
B9. Domenii de utilizare pentru cimenturi conform NE 012-1:2007
Coroziune datorată clorurilor
Nici
Coroziune indusă prin Cloruri din alte
un Coruri din apa Atac îngheț-dezghet Atac chimic Atac mecanic
carbonatare surse decât apa
Tip ciment risc de mare
de mare

X0 XC1 XC2 XC 3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 XM1 XM2 XM3
A/B S X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
H II A S X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A V X X X X X X X X X X X X O X O X X X X X X
B V X X X X X X X X X X X X O O O X X X X X X
A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CEM II LL
B X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O
A X X X X X X X X X X X O O O O X X X X X X
L
B X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O
A M vezi CEM II M A
B M vezi CEM II M B
CEM III A - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
S-D; S-T S-LL; D-T
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
D-LL; T-LL
A S-P: S-V; D-P; D-V;
P-V; P-T; P-LL; V- X X X X X X X X X X X X O X O X X X X X X
T; V-LL
CEM II M
S-D; S-T; D-T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
S-P; D-P; P-T X X X X X X X X X X X X O X O X X X X X X
B S-V; D-V; P-V; V-T X X X X X X X X X X X X O O O X X X X X X
S-LL; D-LL; P-LL;
X X X O O O O O O O O O O O O O O O O O O
V-LL; T-LL
CEM I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SR I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CD 40 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
I A 52,5c X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 122
TABELE UTILE
B10. Durata minimă de tratare a betonului pentru toate clasele de expunere cu excepția X0 şi XC1
(informativ, conform NE 012-1:2007)

Evoluția rezistenței betonului Rapidă Medie Lentă Foarte lentă

r = fcm2 / fcm28 r ≥ 0,50 0,30 ≤ r < 0,50 0,15 ≤ r < 0,30 r < 0,15
Temperatura suprafeței betonului t în °C Durata minimă de tratare în zile
t > 25 1 2 2 3
25 > t ≥ 15 1 2 4 5
15 > t ≥ 10 2 4 7 10
10 > t ≥ 5 3 6 10 15

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 123
TABELE UTILE
B11. Valori recomandate pentru verificarea deschiderii de fisură wmax (mm)

Elemente de beton armat şi elemente de Elemente de beton precomprimat cu armături


Clase de expunere
beton precomprimat cu armături neaderente aderente
Combinația cvasipermanentă de încărcări Combinația frecventă de încărcări

XD, XC1 0,4 0,2


XC2, XC3, XC4
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3
0,3
Decompresiune

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 124
TABELE UTILE
B12. Consistența betonului

Vebe Tasare Compactitate Răspândire Proprietate Utilizare


Betoane masive, nearmate sau slab armate.
V0 - - - foarte vârtos Conținut scăzut de ciment, contracție redusă.
Se vibrează foarte greu.

Betoane nearmate sau slab armate.


V1 S1 C0 F1 vârtos Pt compactare se vibrează.

Pompabil, pt elemente cu armare nu foarte


V2 S2 C1 F2 slab plastic deasă. Pt compactare se vibrează.

Pompabil, pt elemente cu armare deasă.


V3 S3 C2 F3 plastic Compactare cu vibrare ușoară.
Conținut mare de ciment, contracții mari.
Pt elemente cu armare deasă, zvelte, cu
acesibilitate redusă sau sub apă.
V4 S4 C3 F4 fluid Nu necesită compactare.
Foarte ușor pompabil. Contracții semnificative.
Structuri cu suprafețe mari, turnat cu jgheab.
- S5 - - foarte fluid Contracții foarte mari (betoane
autocompactante).

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 125
TABELE UTILE
B13. Exemplu de notație completă a unui beton

C20/25 – S3 – CEM II/A-S 32.5R – 0…16

CLASA DE EXPUNERE XC2

cnom = 30 mm

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 126
TABELE UTILE
ÎNCĂRCĂRI
I1. Categorii de utilizare 128
I2. Încărcări din exploatare pe planșee, balcoane şi scări de construcții 129
I3. Greutatea specifică nominală - Beton, beton armat și mortare 130
I4. Greutatea specifică nominală - Zidărie 131
I5. Greutatea specifică nominală - Lemn 132
I6. Greutatea specifică nominală - Metale 134
I7. Greutatea specifică nominală - Alte materiale de construcții 135
I8. Factorii de grupare (combinare) a acțiunilor variabile 136

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 127
TABELE UTILE
I1. Categorii de utilizare conform SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006
Categoria Destinația suprafeței de încărcare Exemplu
Încăperi în case, vile sau blocuri de locuințe; dormitoare şi săli de spital; camere şi coridoare de hotel, bucătării şi
A Clădiri rezidențiale toalete.
B Clădiri pentru birouri Încăperi în clădiri pentru birouri; vestiare, duşuri, băi publice şi spălătorii.
C1:
C1.1: Spatii dotate cu mese: de exemplu: încăperi in şcoli, săli de lectură în care nu se depozitează utilaje
sau materiale grele.
C1.2: Laboratoare şi cabinete medicale, centre de calcul, spații de preparat mâncare (în localurile publice),
etaje şi poduri tehnice în care este posibilă depozitarea de echipamente, utilaje sau materiale
Spații cu aglomerări de persoane grele.
C1.3: Alte spații dotate cu mese, de exemplu: cafenele, restaurante, cantine, săli de recepție.
C (cu excepția spațiilor definite la categoriile A, C2: Spații dotate cu locuri fixe, de exemplu: biserici, teatre sau cinematografe, săli de conferințe, aule, sâli de
B şi D) şedințe, camere de aşteptare, săli de aşteptare din gări.
C3: Spații de circulație fără obstacole; de exemplu: săli de muzee, săli de expoziție, etc; spații de acces în clădirl
publice şi administrative, hoteluri, spitale, gări.
C4: Spații pentru desfăşurarea activităților fizice: de exemplu: săli de dans, săli de gimnastică, scene.
C5: Spații destinate aglomerărilor de persoane: de exemplu: spații pentru organizarea de evenimente publice ca
săli de concerte, săli de sport inclusiv tribune, terase şi zone de acces, platforme de cale ferată.
D1: Spații pentru vânzarea cu amănuntul
D Spații comerciale D2: Centre comerciale
E1: Zone susceptibile acumulărilor de bunuri, inclusiv zonele de acces, de ex. zone pentru depozitare inclusiv
E Depozitare şi utilizări industriale depozitele de cărți si alte documente.
E2: Utilizări industriale.
Zone cu parcări şi de trafic pentru vehicule
F uşoare (cu greutatea brută ≤ 30 kN şi cu ≤ 8 garaje; parcări, holuri pentru parcări
locuri, fără locul şoferului)
Zone cu parcări şi de trafic pentru vehicule
G medii (cu greutatea brută > 30 kN şi ≤ 160 kN căi de acces; zone pentru livrări, zone accesibile maşinilor de pompieri (cu greutatea brută ≤ 160 kN)
şi cu 2 osii)
H Acoperişuri inaccesibile, exceptând întreținerea şi reparațiile normale
I Acoperişuri accesibile cu ocuparea după categoriile de la A până la D
K Acoperişuri accesibile pentru servicii speciale, cum ar fi heliporturile.
Greutatea proprie a pereților despărțitori mobili poate fi luată în considerare ca o încărcare uniform distribuită qk, care se adăugă încărcărilor utile
obținute din tabel. Această încărcare uniform distribuită depinde de greutatea proprie a peretelui despărțitor, astfel se va considera:
- pentru pereți despărțitori mobili cu greutatea proprie ≤ 1,0 kN/m din lungimea peretelui: qk=0,5 kN/m2;
- pentru pereți despărțitori mobili cu greutatea proprie ≤ 2,0 kN/m din lungimea peretelui: qk=0,8 kN/m2;
- pentru pereți despărțitori mobili cu greutatea proprie ≤ 3,0 kN/m din lungimea peretelui: qk=1,2 kN/m2.
Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 128
TABELE UTILE
I2. Încărcări din exploatare pe planşee, balcoane şi scări de construcții
Categoria suprafeței de încărcare qk [kN/m2] QK [kN]
Categoria A
Planșee 1,5 2,0
Scări 3,0 până la 5,0 2,0
Balcoane 2,5 până 4,0 2,0
Categoria B 2.5 4,5
Categoria C
C1
C1.1 2,0 4,0
C1.2 2,0 4,0
C1.3 3,0 4,0
C2 3,0 până la 4,0 4,0
C3 4,0 4,0
C4 5,0 7,0
C5 4,0 până la 5,0 4,5
Categoria D
D1 4,0 4,0
D2 5,0 7,0
Categoria E
E1 7,5 7,0
Categoria F
Greutatea brută a vehiculului ≤30kN 2,5 20,0
Categoria G
Cu greutatea brută > 30 kN şi ≤ 160 kN 5,0 90,0
Categoria H
Acoperişuri necirculabile, accesibile numai pentru întreținere şi reparații uzuale 0,5 sau 0,75 0,5 sau 1,0
Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 129
TABELE UTILE
I3. Greutatea specifică nominală a materialelor de construcție – Beton, beton armat și mortare
Beton Greutate specifică γ [kN/m3]
Uşor
clasa de densitate LC 1,0 9,0 până la 10,0
clasa de densitate LC 1,2 10,0 până la 12,0
clasa de densitate LC 1,4 12,0 până la 14,0
clasa de densitate LC 1,6 14,0 până Ia16,0
clasa de densitate LC 1,8 16,0 până la 18,0
clasa de densitate LC 2,0 18,0 până la 20.0
Greutate normală 24,0
Greutate mare >25,0
Obs: valorile se măresc cu 1 kN/m3 pentru procente uzuale de armare pentru armătură obișnuită şi
pretensionată, respectiv pentru betonul proaspăt
Greutate specifică γ [kN/m3]
Mortare
(întărit…proaspăt)
mortar de ciment 19,0 până la 23,0
mortar de ipsos 12,0 până la 18,0
mortar var-ciment 18,0 până la 20,0
mortar de var 12,0 până la 18,0

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 130
TABELE UTILE
I4. Greutatea specifică nominală a materialelor de construcție – Zidărie
Zidărie Greutate specifică γ [kN/m3]
Cărămizi și blocuri pentru zidărie
Cărămizi pline 13,0...18,0
Cărămizi cu găuri verticale 13,0...15,0
Cărămizi refractare 29,0
Blocuri mici din beton cu goluri cu agregate ușoare 13,0...18,0
Cărămidă eficientă 6,5…9,0
Beton celular autoclavizat (BCA) 4,0…7,0
Teracotă 21,0
Piatra naturală
granit, sienit, porfir 27,0...30,0
bazalt, diorit, gabbro 27,0...31,0
marmură 28
lavă bazaltică 24,0
gresii 21,0...27,0
calcar 20,0...29,0
travertin 26
tuf vulcanic 20,0
ardezie 28,0
Zidărie din cărămizi pline 14,0...19,0
Zidărie din cărămizi cu găuri verticale 15,0...16,0
Zidărie de BCA 8,0…10,0

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 131
TABELE UTILE
I5. Greutatea specifică nominală a materialelor de construcție – Lemn
Lemn Greutate specifică γ [kN/m3]
Lemn în general (valori informative)
Foioase (fag, salcâm, stejar)
Uscat în aer ( 15% umiditate) 8,0
Proaspăt tăiat sau umed 10,0
Rășinoase (brad, larice, molid, pin)
Uscat în aer ( 15% umiditate) 6,0
Proaspăt tăiat sau umed 8,0
Cherestea de brad așezata, în stive 5,0

Lemn (conf. SR EN 1991-1-1:2004)


lemn clasa de rezistentă C14 - C18 3,5 - 3,8
lemn clasa de rezistentă C22 - C27 4,1 - 4,6
lemn clasa de rezistentă C30 - C40 4,6 - 5,0
lemn clasa de rezistență D30 - D40 6,4 - 7,0
lemn clasa de rezistență D50 - D70 7,8 - 10,8

Lemn laminat încleiat (conf. SR EN 1991-1-1:2004)


lemn laminat încleiat omogen GL24h - GL36h 3,7 - 4,4
lemn laminat încleiat combinat GL24c - GL36c 3,5 - 4,2

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 132
TABELE UTILE
I5. Greutatea specifică nominală a materialelor de construcție – Lemn
Lemn Greutate specifică γ [kN/m3]
Placaj (conf. SR EN 1991-1-1:2004)
placaj de răşinoase 5,0
placaj de mesteacăn 7,0
panel de lemn şi lemn masiv 4,5

Plăci de lemn aglomerat (conf. SR EN 1991-1-1:2004)


plăci de aşchii de lemn 7,0 până la 8,0
plăci de aşchii de lemn liate cu ciment 12,0
placa de aşchii subțiri, lungi şi orientate (OSB) 7,0

Cherestea (conf. SR EN 1991-1-1:2004)


plăci de fibre din lemn 10,0
plăci de fibre cu densitate medie 8,0
plăci moi 4,0

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 133
TABELE UTILE
I6. Greutatea specifică nominală a materialelor de construcție – Metale
Metale Greutate specifică γ [kN/m3]
aluminiu 27,0
alamă 83,0 până la 85,0
bronz 83,0 până la 85,0
cupru 87,0 până la 89,0
fontă 71,0 până la 72,5
fier forjat 76,0
plumb 112,0 până la 114,0
oțel 77,0 până la 78,5
zinc 71,0 până la 72,0

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 134
TABELE UTILE
I7. Alte materiale de construcții (valori informative)
Alte materiale de construcții Greutate specifică γ [kN/m3]
sticlă zdrobită 22,0
sticlă stratificată 25,0
materiale plastice
foi acrilice 12,0
granule de poilistiren expandat, 0,3
sticlă spongioasă 1,4
rocă şistoasă (ardezie) 28,0
Argilă, lut, pământ galben pentru umplutura 18,0
Bitum 12,0
Asfalt turnat şi beton asfaltic 24,0 până la 25,0
Ciment
vărsat, afinat 12,5
îndesat (in siloz 16,0
în saci 14,0
Nisip
uscat 16,0
umed natural 19,0
Pământ uscat pentru umplutura 16,0
Piatră brută și bolovani, în grămadă 16,0
Pietriș
uscat 16,0
umed 17,0
Balast (în stare liberă) 18,5 până la 19,51
Umplutură de piatră spartă 18,5 până la 19.51
Vată minerală 0,13…1,2

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 135
TABELE UTILE
I8. Factorii de grupare (combinare) a acțiunilor variabile

Factori de grupare
Acțiunea

Acțiuni din exploatare provenind din funcțiunea clădirii


Rezidențială 0,7 0,5 0,3
Birouri 0,7 0,5 0,3
Întrunire/Adunare 0,7 0,7 0,6
Spații comerciale 0,7 0,7 0,6
Spații de depozitare 1,0 0,9 0,8
Acoperişuri 0,7 0 0
Acțiuni din zăpadă 0,7 0,5 0,4
Acțiuni din vânt 0,7 0,2 0
Acțiuni din variații de temperatură 0,6 0,5 0

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 136
BIBLIOGRAFIE / REFERINȚE
Coduri și Normative de proiectare
1. AICI 318M-08, Building Code Requirements for Structural Concrete.
2. CR 0-2012, Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții.
3. CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.
4. EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
5. EUROCODE 2 Commentary, European Concrete Platform ASBL, June 2008.
6. Model Code 2010 - Final draft, Volume 1, 2012, ISBN: 978-2-88394-105-2.
7. Model Code 2010 - Final draft, Volume 2, 2012, ISBN: 978-2-88394-106-9.
8. NE 012/1-2007, Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat. Partea 1:
Producerea Betonului
9. NE 012/2:2010, Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor de construcții din beton, beton armat şi beton
precomprimat. Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.
10. P 100-1/2013, Cod de proiectare seismic - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri.
11. SR EN 1990:2004, Eurocod : Bazele proiectării structurilor.
12. SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod : Bazele proiectării structurilor. Anexă națională.
13. SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale - Greutăți specifice, greutăți proprii, încărcări
utile pentru clădiri.
14. SR EN 1991-1-1/NA:2006 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale - Greutăți specifice, greutăți proprii,
încărcări din exploatare pentru construcții. Anexă națională.
15. SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acțiuni generale . Încărcări date de zăpadă
16. SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1- Reguli generale și regului pentru clădiri.
17. SR EN 1992-1-1/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1- Reguli generale și regului pentru clădiri. Anexa
națională.
18. SR EN 1992-1-1/AC:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1- Reguli generale și regului pentru clădiri. Erată.
19. SR EN 1998-1 :2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistența la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acțiuni seismice şi reguli
pentru clădiri.
20. ST 009-05, Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe şi criterii de performanță

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 137
BIBLIOGRAFIE / REFERINȚE
Cărți de specialitate
21. Biasioli F., Mancini G., Just M., Curbach M., Walraven J., Gmainer S., Arrieta J., Frank R., Morin C., Robert F., Eurocode 2: Background &
Applications Design of Concrete Buildings - Worked examples, 2014, ISBN 978-92-79-36548-5
22. Cadar I., Clipii T., Tudor A., Beton Armat (ed. II), Ed. Orizonturi Universitare, 2004, ISBN 973-638-176-5
23. Fardis M, Seismic design, assessment and retrofitting of concrete buildings Based on EN-Eurocode8, Springer, 2009, ISBN 978-1-4020-
9841-3
24. Georgescu Dan Paul, Îndrumător de proiectare a durabilității betonului în conformitate cu anexa națională de aplicare a SR EN 206-1.
Clase de durabilitate, ISBN 978-973-0-04914-5
25. Kiss Z., Oneț T., Proiectarea structurilor de beton armat după SR EN 1992-1, Ed. Abel, 2008, ISBN 973114070-0
26. Postelnicu T., Zamfirescu D., Damian I., Morariu E, Proiectarea seismică a structurilor de beton armat, EDITStructural, vol. I, II, III, 2013
27. Mosley W.H., Burgey J.H., Hulse R., Reinforced Concrete Design to Eurocode 2, Sixth Edition, 2007, ISBN: 9780230500716
28. Nilson A., Darwin D., Dolan Ch., Design of Concrete Structures (13th Ed.), McGraw-Hill Co, 2004, ISBN 0-07-248305-9
29. Newman J., Choo B. S., Advanced Concrete Technology SET, Ed. Elsevier Science, 2003, ISBN-13: 9780750656863

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 138
BIBLIOGRAFIE / REFERINȚE
Site-uri de specialitate (accesate și active în iunie 2016)
30. http://www.encipedia.org/
31. http://www.mdrap.ro/constructii
32. http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/
33. http://www.asro.ro/
34. http://www.fib-international.org/
35. http://aicps.ro/
36. http://www.concrete.org/general/home.asp

Beton 2 - Îndrumător pentru proiectarea unui planșeu din beton armat Nagy-György T., Floruț S. C. 139

S-ar putea să vă placă și