Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE DE DISERTAŢIE

EFECTUL MLAŞTINILOR ÎN COMBATEREA EUTROFIZĂRII LACURILOR

7. ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR UMEDE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi a marcat


Ziua Mondială a Zonelor Umede (2 februarie) printr-o
serie de activităţi informativ – educative.

Zonele umede sunt factori importanţi pentru: reglarea regimului apelor, ca spaţii inundabile
pentru preluarea debitelor care cresc brusc; stabilitatea microclimei; numeroase specii de plante,
animale, păsări care îşi gasesc refugiul numai în aceste condiţii optime de supravieţuire şi
dezvoltare; menţinerea echilibrului ecologic; asigurarea hranei şi combaterea sărăciei.

"In judeţul Iaşi avem zone umede de importanţă avifaunistică declarată pe plan local - Zona Umedă
Vlădeni, însumând o suprafaţă totală de 8014,8 ha. Alte rezervaţii acvatice sunt: Râul Prut, Cotul
Bran, Cotul Slăgeni, Pruteţul Bălătău, Teiva-Vişina, Pârcovaci, majoritatea fiind parte componentă
a siturilor Natura 2000 propuse la nivelul judeţului Iaşi pentru protejarea speciilor de păsări" a
declarat ing. Dănuţ Pirchiu, directorul executiv al Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Iaşi.

Capitolul 7 - Pagina - 69
LUCRARE DE DISERTAŢIE
EFECTUL MLAŞTINILOR ÎN COMBATEREA EUTROFIZĂRII LACURILOR

În România, sunt declarate cinci zone umede ce apar pe listele Organizaţiei Mondiale a
Zonelor Umede: Delta Dunării, Insula Mică a Brăilei, Lunca Mureşului, Lacul Techirghiol şi
Complexul Piscicol Dumbrăviţa (jud. Braşov).
"Marcarea zile de 2 Februarie - Ziua Mondială a Zonelor Umede are menirea de a aduce în
atenţia comunităţilor locale şi a factorilor responsabili, conservarea zonelor umede şi importanţa
utilizării înţelepte a resurselor furnizate de acestea în folosul nostru şi al generaţiilor care vin"

Capitolul 7 - Pagina - 70
LUCRARE DE DISERTAŢIE
EFECTUL MLAŞTINILOR ÎN COMBATEREA EUTROFIZĂRII LACURILOR

Capitolul 7 - Pagina - 71