Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECTAREA UNITĂȚII „CU PRIMĂVARA NE JUCĂM…”

Săptămâna XXVI : 23.03.2020 – 27.03.2020

Luni, 23. 03. 2020

Competențe Conținuturi Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice
Activități integrate
CLR „Strămoșii noștri” - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba... (în a.materiale: - Observarea
1.1 Grupul de sunete și acest fragment de poveste/ în acest text) ?” manualul, sistematică
- selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă mesajul caietul elevului,
1.2 litere „chi/ Chi” de instrumente de -Autoevaluare
1.3 tipar textului audiat, dintr-o pereche de enunţuri date
- formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul unui scris/colorat, -Portofoliu
1.4 fişe de activitate, -Activitate practică
2.1 mesaj/ text audiat
Ne jucăm și așa noi hârtie colorată, ghicitori
2.2 - identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la
învățăm ilustrate
2.3 textul audiat
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un
2.4 b.procedurale:
anumit sunet
3.1 metoda globală,
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor conversaţia, metoda
3.2
3.3 - despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi fonetică analitico-sintetică,
reprezentarea lor prin simboluri/ semne/ jetoane/ gesturi/ bătăi din explicaţia,
3.4
palme exerciţiul,
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi metoda ciorchinelui,
conştientizarea importanţei acesteia în reuşita comunicării interviul,
- jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este personajul?”, brainstorming,
„Continuă versul/ strofa”, „Spune după mine” etc. problematizarea,
- crearea unor povestiri în grup, scrise apoi cu ajutorul adultului şi jocul didactic
ilustrate de copii
- intuirea unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare c.forme de organizare a
colectivului: activitate
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână
frontală, activitate
- completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte individuală, activitate în
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a obţine cuvinte grup, activitate în perechi,
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar sau activitate în echipe/atelier
de mână
- citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea ghidată şi/
sau selectivă a unor cuvinte şi propoziţii
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de
mână, cu imaginile potrivite
- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt
- citirea individuală şi din proprie iniţiativă a unor poveşti, povestiri
etc.
CLR Grupul de litere „chi/ - recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mânâ a.materiale: - Observarea
4.1 Chi” de mână - exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii caietul elevului, sistematică
4.2 - modelarea din plastilină a contururilor unor litere; instrumente de
- decorarea literelor de mână şi de tipar; scris/colorat, -Autoevaluare
4.3
- trasarea în duct continuu a literelor de mână (începând prin unirea fişe de activitate, -Portofoliu
punctelor care le compun) b.procedurale: -Activitate practică
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe blatul conversaţia, metoda
mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula şi acuarela, fonetică analitico-sintetică,
cu creta pe tablă, cu markerul pe coli mari explicaţia,
- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris exerciţiul,
(creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie c.forme de organizare a
velină, foaie liniată, tablă etc.) colectivului: activitate
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor din 3- frontală, activitate
5 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi individuală,
dintre cuvinte
- completarea după model, cu litere de mână, a unor enunţuri din
cuprinsul unor bilete, invitaţii, felicitări, scurte scrisori
- exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a alineatelor, de
păstrare a distanţei dintre cuvinte
- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor, propoziţiilor din
3-5 cuvinte;
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise cu litere de
tipar sau de mână, pentru a obţine cuvinte
MEM Orientare spațială și - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în a.materiale: - Observarea
2.1 localizări în spațiu desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte precizate; manualul, sistematică
2.2 - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte caietul elevului,
precizate (ex.: aşază creionul galben în stânga creionului roşu); instrumente de -Autoevaluare
4.1
- identificarea unor obiecte/persoane în funcţie de poziţia lor spaţială scris/colorat, -Portofoliu
(Cine se află în faţa ta?) fişe de activitate, -Activitate practică
- realizarea unor desene simple, pe baza unor condiţii date (ex.: b.procedurale:
desenaţi un triunghi; la stânga acestuia desenaţi o steluţă; sub el conversaţia,
desenaţi o linie orizontală); explicaţia,
- identificarea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor obiecte din exerciţiul,
realitatea imediată sau în cadrul unor desene (ex.: încercuieşte problematizarea,
obiectele desenate în poziţie orizontală; colorează obiectele desenate jocul didactic, învățarea
în poziţie oblică;) prin descoperire

c.forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
echipe, activitate în perechi
EFS Predă profesor
Marți, 24.03.2020

Competențe Conținuturi Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice
Activități integrate
MEM Orientare spațială și - identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în a.materiale: - Observarea
2.1 localizări în spațiu desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte precizate; manualul, sistematică
2.2 - jocuri de poziţionare a obiectelor în spaţiu, în raport cu alte obiecte caietul elevului,
precizate (ex.: aşază creionul galben în stânga creionului roşu); instrumente de -Autoevaluare
4.1
- identificarea unor obiecte/persoane în funcţie de poziţia lor spaţială scris/colorat, -Portofoliu
(Cine se află în faţa ta?) fişe de activitate, -Activitate practică
- realizarea unor desene simple, pe baza unor condiţii date (ex.: b.procedurale:
desenaţi un triunghi; la stânga acestuia desenaţi o steluţă; sub el conversaţia,
desenaţi o linie orizontală); explicaţia,
- identificarea poziţiei verticală, orizontală sau oblică a unor obiecte din exerciţiul,
realitatea imediată sau în cadrul unor desene (ex.: încercuieşte problematizarea,
obiectele desenate în poziţie orizontală; colorează obiectele desenate jocul didactic, învățarea
în poziţie oblică;) prin descoperire
- scrierea pe reţeaua de pătrăţele a caietului de matematică a liniuţelor
orizontale, verticale, oblice; c.forme de organizare a
- compunerea/asocierea elementelor grafice pentru obţinerea unor colectivului: activitate
forme stilizate ale unor elemente din viaţa reală; frontală, activitate
individuală, activitate în
echipe, activitate în perechi
CLR „Examenul ” - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba... (în a.materiale: - Observarea
1.1 Sunetul x și literele acest fragment de poveste/ în acest text) ?” manualul, sistematică
- selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă mesajul caietul elevului,
1.2 „x/ X” de tipar instrumente de -Autoevaluare
1.3 textului audiat, dintr-o pereche de enunţuri date
- formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul unui scris/colorat, -Portofoliu
1.4 Ne jucăm și așa noi fişe de activitate, -Activitate practică
2.1 mesaj/ text audiat
învățăm hârtie colorată, ghicitori
2.2 - identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la
ilustrate
2.3 textul audiat
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un
2.4 b.procedurale:
anumit sunet
3.1 metoda globală,
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor conversaţia, metoda
3.2
3.3 - despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi fonetică analitico-sintetică,
reprezentarea lor prin simboluri/ semne/ jetoane/ gesturi/ bătăi din explicaţia,
3.4
palme exerciţiul,
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi metoda ciorchinelui,
conştientizarea importanţei acesteia în reuşita comunicării interviul,
- jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este personajul?”, brainstorming,
„Continuă versul/ strofa”, „Spune după mine” etc. problematizarea,
- crearea unor povestiri în grup, scrise apoi cu ajutorul adultului şi jocul didactic
ilustrate de copii
- intuirea unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare c.forme de organizare a
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână colectivului: activitate
frontală, activitate
- completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte
individuală, activitate în
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a obţine cuvinte grup, activitate în perechi,
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar sau activitate în echipe/atelier
de mână
- citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea ghidată şi/
sau selectivă a unor cuvinte şi propoziţii
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de
mână, cu imaginile potrivite
- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt
citirea individuală şi din proprie iniţiativă a unor poveşti, povestiri etc.
CLR Literele „x/ X” de - recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mânâ a.materiale: - Observarea
4.1 mână - exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii caietul elevului, sistematică
4.2 - modelarea din plastilină a contururilor unor litere; instrumente de
- decorarea literelor de mână şi de tipar; scris/colorat, -Autoevaluare
4.3
- trasarea în duct continuu a literelor de mână (începând prin unirea fişe de activitate, -Portofoliu
punctelor care le compun) b.procedurale: -Activitate practică
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe blatul conversaţia, metoda
mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula şi acuarela, fonetică analitico-sintetică,
cu creta pe tablă, cu markerul pe coli mari explicaţia,
- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris exerciţiul,
(creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie c.forme de organizare a
velină, foaie liniată, tablă etc.) colectivului: activitate
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor din 3- frontală, activitate
5 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi individuală,
dintre cuvinte
- completarea după model, cu litere de mână, a unor enunţuri din
cuprinsul unor bilete, invitaţii, felicitări, scurte scrisori
- exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a alineatelor, de
păstrare a distanţei dintre cuvinte
- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor, propoziţiilor din
3-5 cuvinte;
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise cu litere de
tipar sau de mână, pentru a obţine cuvinte
LB. Predă profesor
ENGLEZĂ
Miercuri, 25.03.2020

Competențe Conținuturi Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice
Activități integrate
MEM Forme plane - scrierea pe reţeaua de pătrăţele a caietului de matematică a liniuţelor a.materiale: - Observarea
2.1 orizontale, verticale, oblice; manualul, sistematică
2.2 - compunerea/asocierea elementelor grafice pentru obţinerea unor caietul elevului,
forme stilizate ale unor elemente din viaţa reală; instrumente de -Autoevaluare
4.1
- observarea simetriei la figurile geometrice plane, la obiecte şi fiinţe scris/colorat, -Portofoliu
din mediul apropiat; fişe de activitate, -Activitate practică
- jocuri care necesită orientarea în tabele şi folosirea cuvintelor „rând” b.procedurale:
şi „coloană”; conversaţia,
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri; explicaţia,
- construirea unor obiecte uzuale, folosind corpuri geometrice, fără exerciţiul,
utilizarea terminologiei; problematizarea,
- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite jocul didactic, învățarea
materiale; prin descoperire
- conturarea pe foaie velină a unor forme geometrice plane (pătrat,
triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul unor şabloanelor; c.forme de organizare a
- desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), pe colectivului: activitate
reţeaua de pătrate din caietul de matematică; frontală, activitate
- decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin desen sau colaj; individuală, activitate în
- realizarea unor colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate (case, echipe, activitate în perechi
castele, pomi, gărduleţe, roboţi etc.);
- compunerea unui spaţiu plastic folosind ca forme doar pătrate sau doar
cercuri etc. (ex.: un copac stilizat, doar din cercuri – mari, mici,
medii);
- decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite
dimensiuni, realizate pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton);
- descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, sferă, cilindru- feţe
(formă, număr);
CLR „Parcul Retezat” - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este vorba... (în a.materiale: - Observarea
1.1 Sunetul k și literele acest fragment de poveste/ în acest text) ?” manualul, sistematică
selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă mesajul caietul elevului,
1.2 „k/ K” de tipar -
instrumente de -Autoevaluare
1.3 textului audiat, dintr-o pereche de enunţuri date
- formularea unor întrebări şi răspunsuri referitoare la conţinutul unui scris/colorat, -Portofoliu
1.4 Ne jucăm și așa noi fişe de activitate, -Activitate practică
2.1 mesaj/ text audiat
învățăm hârtie colorată, ghicitori
2.2 - identificarea enunţurilor adevărate/ false referitoare la
ilustrate
2.3 textul audiat
- jocuri de pronunţie a cuvintelor care încep/ se termină/ conţin un
2.4 b.procedurale:
anumit sunet
3.1 metoda globală,
- analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor şi silabelor conversaţia, metoda
3.2
3.3 - despărţirea cuvintelor în silabe, numărarea silabelor unui cuvânt şi fonetică analitico-sintetică,
3.4 reprezentarea lor prin simboluri/ semne/ jetoane/ gesturi/ bătăi din explicaţia,
palme exerciţiul,
- exersarea exprimării, clare şi corecte, şi metoda ciorchinelui,
conştientizarea importanţei acesteia în reuşita comunicării interviul,
- jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este personajul?”, brainstorming,
„Continuă versul/ strofa”, „Spune după mine” etc. problematizarea,
- crearea unor povestiri în grup, scrise apoi cu ajutorul adultului şi jocul didactic
ilustrate de copii
c.forme de organizare a
- intuirea unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare
colectivului: activitate
- recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mână frontală, activitate
- completarea unor silabe date pentru a obţine cuvinte individuală, activitate în
- ordonarea unor silabe dintr-o serie dată, pentru a obţine cuvinte grup, activitate în perechi,
- citirea pe silabe/ integrală a cuvintelor scrise cu litere de tipar sau activitate în echipe/atelier
de mână
- citirea în perechi, citirea în lanţ, citirea ştafetă, citirea ghidată şi/
sau selectivă a unor cuvinte şi propoziţii
- asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de
mână, cu imaginile potrivite
- citirea selectivă a unor cuvinte şi enunţuri dintr-un text scurt
citirea individuală şi din proprie iniţiativă a unor poveşti, povestiri etc.
CLR Literele „k/ K” de - recunoaşterea literelor mari şi mici, de tipar şi de mânâ a.materiale: - Observarea
4.1 mână - exerciţii de dezvoltare a musculaturii fine a mâinii caietul elevului, sistematică
4.2 - modelarea din plastilină a contururilor unor litere; instrumente de
- decorarea literelor de mână şi de tipar; scris/colorat, -Autoevaluare
4.3
- trasarea în duct continuu a literelor de mână (începând prin unirea fişe de activitate, -Portofoliu
punctelor care le compun) b.procedurale: -Activitate practică
- executarea conturului unor litere, silabe, cuvinte cu degetul pe blatul conversaţia, metoda
mesei, în aer, pe spatele colegului, pe hârtie, cu pensula şi acuarela, fonetică analitico-sintetică,
cu creta pe tablă, cu markerul pe coli mari explicaţia,
- scrierea literelor de mână, folosind diverse instrumente de scris exerciţiul,
(creion, carioca, stilou, pensulă, cretă) pe variate suporturi (foaie c.forme de organizare a
velină, foaie liniată, tablă etc.) colectivului: activitate
- copierea, transcrierea literelor, silabelor, cuvintelor, enunţurilor din 3- frontală, activitate
5 cuvinte menţinând distanţa dintre elementele grafice, dintre litere şi individuală,
dintre cuvinte
- completarea după model, cu litere de mână, a unor enunţuri din
cuprinsul unor bilete, invitaţii, felicitări, scurte scrisori
- exerciţii de aşezare în pagină a datei, a titlului, a alineatelor, de
păstrare a distanţei dintre cuvinte
- scrierea după dictare a literelor, silabelor, cuvintelor, propoziţiilor din
3-5 cuvinte;
- selectarea unor silabe dintr-o serie de silabe date, scrise cu litere de
tipar sau de mână, pentru a obţine cuvinte
DP Micii actori – Teatru - enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor personaje din povești, a.materiale: -Observarea
3.1 pentru copii povestiri, ale persoanelor din viața realã (mamã, tatã, învãțãtoare, instrumente de modului de
bunici, director de școalã, primar, președinte, medic, actor etc.) scris/colorat, fișe de realizare a
- bifarea sarcinilor de lucru de la școalã dintr-o listã cu diferite tipuri activitate, caiet DP, anexe
caiet DP, pagini din sarcinilor de lucru
de sarcini (imagini, cuvinte cheie)
reviste, foarfecă, lipici,
- jocuri de rol/ de mimã, referitoare la sarcinile de realizat într-o zi, encicolpedii, softuri -Autoevaluare
acasã sau la școalã educaționale
- exerciții de apreciere a timpului de lucru (mai mult, mai puțin)
-Interevaluare
pentru sarcinile pe care le are de îndeplinit la școalã și acasã b.procedurale:
- plasarea etichetelor care conțin sarcini de lucru pe cadranul unui conversaţia,
explicaţia, -Observarea
ceas
problematizarea, reacțiilor copiilor
- organizarea unor interviuri adresate colegilor despre sarcinile de
lucru dintr-o zi jocul didactic,
demonstrația,
brainstorming
c.forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală, activitate în
perechi

Joi, 26.03.2020

Competențe Conținuturi Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice
Activități integrate
CLR Lectură: Vine ploaia - audierea unor texturi în versuri a.materiale: - Observarea
1.1 George Coșbuc - utilizarea unor imagini pentru a descoperi semnificația unui mesaj instrumente de sistematică
1.2 audiat scris/colorat,
- realizarea de desene care corespund mesajului audiat; fişe de activitate, -Autoevaluare
2.2
b.procedurale: -Portofoliu
3.2 - formularea de întrebări și răspunsuri
conversaţia, explicaţia, -Activitate practică
3.3 - identificarea titlului și autorului, completarea unei fișe de lectură exerciţiul,
3.4 - identificarea mesajului unui scurt text care prezintă metoda ciorchinelui,
întâmplări, fenomene, evenimente familiare brainstorming,
(identificarea personajelor, locului și timpului unei problematizarea,
întâmplări, asociere de cuvinte-imagini etc.); jocul didactic
- identificarea numărului de strofe/versuri c.forme de organizare a
- descoperirea anotimpurilor prin intermediul versurilor colectivului: activitate
- memorarea și recitarea cu intonație a unui text în versuri frontală, activitate
- identificarea unor perechi de cuvinte care rimează individuală, activitate în
- descoperirea unei opere de artă – Primăvara – pictură de Gheorghe grup, activitate în perechi,
Catargi activitate în echipe

MEM Forme plane - scrierea pe reţeaua de pătrăţele a caietului de matematică a liniuţelor a.materiale: - Observarea
2.1 orizontale, verticale, oblice; manualul, sistematică
2.2 - compunerea/asocierea elementelor grafice pentru obţinerea unor caietul elevului,
forme stilizate ale unor elemente din viaţa reală; instrumente de -Autoevaluare
4.1
- observarea simetriei la figurile geometrice plane, la obiecte şi fiinţe scris/colorat, -Portofoliu
din mediul apropiat; fişe de activitate, -Activitate practică
- jocuri care necesită orientarea în tabele şi folosirea cuvintelor „rând” b.procedurale:
şi „coloană”; conversaţia,
- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri; explicaţia,
- construirea unor obiecte uzuale, folosind corpuri geometrice, fără exerciţiul,
utilizarea terminologiei; problematizarea,
- jocuri de construcţii cu obiecte cu formă geometrică, din diferite jocul didactic, învățarea
materiale; prin descoperire
- conturarea pe foaie velină a unor forme geometrice plane (pătrat,
triunghi, dreptunghi, cerc), cu ajutorul unor şabloanelor; c.forme de organizare a
- desenarea formelor geometrice (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), pe colectivului: activitate
reţeaua de pătrate din caietul de matematică; frontală, activitate
- decorarea unor obiecte cu motive geometrice prin desen sau colaj; individuală, activitate în
- realizarea unor colaje cu ajutorul formelor geometrice învăţate (case, echipe, activitate în perechi
castele, pomi, gărduleţe, roboţi etc.);
- compunerea unui spaţiu plastic folosind ca forme doar pătrate sau doar
cercuri etc. (ex.: un copac stilizat, doar din cercuri – mari, mici,
medii);
- decuparea pe contur a formelor geometrice plane de diferite
dimensiuni, realizate pe diverse suporturi (hârtie glasată, carton);
- descrierea corpurilor geometrice: cub, cuboid, sferă, cilindru- feţe
(formă, număr);
MM „Vai săracul pui de -concurs de recunoaştere auditiva a unor cântece pe baza structurilor a.materiale: - Observarea
1.3 cuc”- Nelu Ionescu ritmice din cântec; prezentări multimedia sistematică
1.5 -interpretarea unor cântece cu acompaniament ritmic (cu creionul în bancă, (animație, muzică, text), -Probă orală
bătăi din palme sau jucării sonore) softuri educaționale, ppt- -Autoevaluare
1.6
A.T.Natura în viaţa noastră, Primăvara, discuţie uri
2.1
b.procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
problematizarea,
jocul didactic,
demonstrația
c.forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală

EFS Predă profesor

Vineri, 27.03.2020

Competențe Conținuturi Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice
Activități integrate
AVAP „Iepurașul – Ouă - formularea de răspunsuri la întrebări despre elemente de detaliu dintr- a.materiale: - Observarea
1.1 decorative” un desen, dintr-o pictură, dintr-un modelaj, colaj acuarele, pensule, pahare, sistematică
1.2 - explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica forme, culori, caiet de desen, lipici, -Activitate practică
materiale, tehnici, obiecte artistice; discutarea mesajului şi a foarfecă, CD palyer,CD -Autoevaluare
1.2
impresiilor b.procedurale:
1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul conversaţia,
2.1 cunoscut explicaţia,demonstrația,
2.2 - descrierea materialelor folosind drept criteriu proprietăţile lor brainstorming,
2.3 - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru: creionul, pensula, exerciţiul, turul galeriei
2.4 foarfeca, aparatul foto, camera video, acul etc.(copilul este ajutat să-şi c.forme de organizare a
2.5 formeze deprinderi corecte) colectivului: activitate
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi materialelor frontală, activitate
de lucru individuală
- exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de frământare, coasere,
înşirare, împletire, caligrafie cu degetul pe tabletă etc.
AVAP „Iepurașul – Ouă - formularea de răspunsuri la întrebări despre elemente de detaliu dintr- a.materiale: - Observarea
1.1 decorative” un desen, dintr-o pictură, dintr-un modelaj, colaj acuarele, pensule, pahare, sistematică
1.2 - explorarea mediului cultural-artistic pentru a identifica forme, culori, caiet de desen, lipici, -Activitate practică
materiale, tehnici, obiecte artistice; discutarea mesajului şi a foarfecă, CD palyer,CD -Autoevaluare
1.2
impresiilor b.procedurale:
1.3 - realizarea de scurte descrieri ale formelor obiectelor din mediul conversaţia,
2.1 cunoscut explicaţia,demonstrația,
2.2 - descrierea materialelor folosind drept criteriu proprietăţile lor brainstorming,
2.3 - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru: creionul, pensula, exerciţiul, turul galeriei
2.4 foarfeca, aparatul foto, camera video, acul etc.(copilul este ajutat să-şi c.forme de organizare a
2.5 formeze deprinderi corecte) colectivului: activitate
- exersarea modului de îngrijire / păstrare a instrumentelor şi materialelor frontală, activitate
de lucru individuală
- exersarea muşchilor mici ai mâinii prin operaţii de frământare, coasere,
înşirare, împletire, caligrafie cu degetul pe tabletă etc.
RELIGIE Predă profesor

MM George Enescu- -concurs de recunoaştere auditiva a unor cântece pe baza structurilor a.materiale: - Observarea
1.3 „Rapsodii de ritmice din cântec; prezentări multimedia sistematică
-interpretarea unor cântece cu acompaniament ritmic (cu creionul în bancă, (animație, muzică, text), -Probă orală
1.5 primăvară”-audiție bătăi din palme sau jucării sonore) softuri educaționale, ppt- -Autoevaluare
1.6
A.T.Natura în viaţa noastră, Primăvara, discuţie uri
2.1
b.procedurale:
conversaţia,
explicaţia,
problematizarea,
jocul didactic,
demonstrația
c.forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, activitate
individuală

S-ar putea să vă placă și