Sunteți pe pagina 1din 8

S-1621 Telechi Daniela 25.

10 2017

Miercuri, 25 octombrie, 2017 Redactor șef: Telechi D.

Puterea www.puterea.md

Maxima zilei: Meteo


“Pentru putere nu există camașă de Ziua: 25 octombrie
forță.,,
(V.Butulescu) Minim: 2 °C Maxim: 11 °C

Vlad Plahotniuc : Îi mai dau Maiei Sandu un motiv să meargă la


Procuratură! PDM a cerut Guvernului sa stopeze închiderea școlilor
Nicio o școală din țară nu va mai fi închisă. calcule greșite și, ca rezultat, consecințe
Anunțul a fost făcut de către președintele dramatice pentru zeci și zeci de comunități”, a
Partidului Democrat din Moldova, Vlad declarat Vlad Plahotniuc. Președintele PDM a
Plahotniuc, în cadrul unui briefing de presă. spus că în următoarea perioadă va fi făcută o
Potrivit lui, modul greșit în care s-a desfășurat evaluare și o analiză amplă la acest subiect.
în ultimii ani reforma în educație a dus la De asemenea, vor fi demarate discuții cu
consecințe dramatice pentru zeci de reprezentanții administrațiilor publice locale,
comunități. Astfel, șeful democraților a Ministerului Educației, directorii de școli,
declarat că i-a anunțat pe reprezentanții PDM corpul profesoral și alte persoane competente
din Guvern să stopeze imediat închiderea din domeniu. Potrivit lui, obiectivul de bază
școlilor. În context, Vlad Plahotniuc a venit este identificarea soluțiilor de alternativă,
cu un mesaj și pentru liderul PAS, Maia mult mai adecvate social, care să asigure
Sandu, care a depus un denunț la Procuratura confortul psihologic al elevilor, în comun cu
Generală și îl acuză de uzurparea puterii în eficiența procesului de studii.”Iată de ce noi,
stat. ”Dacă privește și Maia Sandu acest împreună cu colegii din PD, vă anunțăm că
briefing, o anunț, că am uzurpat și astăzi decizia politică pe care am luat-o astăzi este
atenția colegilor în ședința de la partid, deci, o de a face demersurile necesare pentru a stopa
să aibă noi probe pentru joaca de-a imediat, începând cu acest moment, orice
denunțurile politice”, a spus președintele închidere de școală. Dacă vreți, am propus să
PDM. Plahotniuc a mai spus că, în urma instituim un fel de moratoriu pe subiectul
programului de reformare a educației, au avut închiderii de școli în țară. Nici o școală nu
de suferit prea multe persoane - copii, părinții mai trebuie închisă până nu evaluăm minuțios
lor și desigur mulți profesori, care au rămas experiența precedentă a optimizărilor în
fără locuri de muncă.”Foarte mulți oameni din fiecare caz
teritoriu au scris scrisori în adresa partidului, aparte și
mi-au scris și mie personal, dar s-au plâns și identificăm
colegilor mei în legătură cu ceea ce se soluții care
întâmplă după închiderea școlilor din nu ar afecta
localitățile lor. După o scurtă, dar serioasă interesele
evaluare a situației, suntem nevoiți să le dăm cetățenilor și
dreptate oamenilor care ne-au atenționat și să a
recunoaștem că modul în care s-a desfășurat comunităților
în ultimii ani reforma în educație a avut multe .
Economie.

Răilean Alexandru Centru de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale 1


S-1621 Telechi Daniela 25.10 2017

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și


Mijlocii (ODIMM) lansează Componenta II a Programului-pilot
„Femei în afaceri” (PFA), destinată granturilor mici pentru
dezvoltarea afacerilor administrate de femei
Dosarele pentru primul Apel de granturi afacerii, identificarea tipurilor de resurse
pot fi depuse în perioada 16 octombrie – necesare pentru lansare și dezvoltarea
30 noiembrie, completând formularul de propriului plan de afaceri pentru a
pe site-ul www.odimm.md. Cele mai bune participa la concursul de granturi. În
idei de afaceri ale antreprenoarelor vor toamna anului 2016, Guvernul Republicii
primi finanțare pentru dezvoltarea Moldova a lansat Programul-pilot „Femei
acestora. Pe parcursul anului 2018 vor fi în Afaceri”. Proiectul este gestionat de
lansate încă două apeluri de proiecte.La ODIMM și are drept obiectiv promovarea
Componenta de granturi pot participa spiritului antreprenorial în rândul
femeile care gestionează o întreprindere femeilor, în special în mediul rural,
de până la doi ani. Valoarea maximă a dezvoltarea și creșterea afacerilor
grantului va constitui 165 de mii de lei, acestora, sporirea accesului la resurse
dintre care 110 mii de lei sunt direcționați financiare, servicii și tehnologii moderne.
pentru procurarea de echipamente, soft, Perioada de implementare a programului
lucrări de renovare, iar restul 55 de mii, este de trei ani pentru care sunt alocate din
pentru servicii de dezvoltare a afacerii: bugetul statului 51,5 milioane de lei, ceea
cercetare, consultanță și promovare. ce permite femeilor să devină niște femei
Amintim că la Componenta I a de afaceri.
Programului Femei în Afaceri (PFA) au
fost instruite și îndrumate să lanseze
propria afacere peste 300 de femei din
întreaga țară. Viitoarele antreprenoare și-
au dezvoltat abilitățile de planificare pe
termen scurt, au definit factorii personali
de succes și au transformat ideile în
concepte viabile de afaceri. Cele peste 300
de antreprenoare vor mai beneficia de
servicii de mentorat din partea a 28 de
experți în domeniul afacerilor. Acestea vor
fi ghidate în utilizarea instrumentelor și
metodelor de planificare și dezvoltare a

„Definește succesul prin termenii caracteristici


ție, obține-l utilizând proprile reguli și creează
o viață de care vei mândru.” Anne Sweeney (Președintele Walt Disney)
”Toți oamenii sunt antreprenori pentru că dorința de a creea este codificată în ADN-ul
uman.”—Reid Hoffman, cofondator LinkedIn

Răilean Alexandru Centru de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale 2


S-1621 Telechi Daniela 25.10 2017

Pentru prima dată în Moldova, 40 femei cu


dizabilități din întreaga țară, inclusiv de pe
malul stâng al Nistrului, care își doresc să se
implice activ la dezvoltarea economică, socială
și politică a țării, au participat în cadrul
Forumului Național „Avem Abilități - Dorim
Posibilități!”.
Un program de instruire de 4 luni, lansat în context, Irina Revin, președinta Asociației
iulie curent și special creat pentru necesitățile Antreprenorilor cu Dizabilităţi din Republica
femeilor cu dizabilități, a culminat cu acest Moldova – „Abilități Europene Fără Limite”,
forum, care aduce față în față femeile cu menționează că, în premieră, are loc un
dizabilități și reprezentanții Guvernului, asemenea dialog liber dintre femeile cu
Parlamentului și partenerii de dezvoltare din dizabilități și autorități. „Trebuie să fim auzite
R. Moldova.Asya Varbanova, reprezentanta nu doar de societate, dar și de autorități.
de țară interimară a UN Women Moldova Avem dorință și voință pentru a fi prezente în
(Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea viața politică și civică și suntem vrednice de
de Gen și Abilitarea Femeilor), a declarat că poziții de conducere. Doar trebuie să avem
prezența mai mare a femeilor cu dizabilități în parte de aceleași oportunități de care
viața politică și civică ar contribui la beneficiază toți cetățenii”, a punctat Irina
respectarea mai bună a drepturilor lor. Revin.Participantele și-au exprimat
„Femeile cu dizabilități pot judeca în baza îngrijorarea față de faptul că femeile și fetele
propriilor experiențe și necesități ce reforme cu dizabilități se confruntă cu discriminarea
ar trebui luate și doar ele pot veni cu o soluție multiplă și că sunt excluse în toate domeniile
în acest sens. Astfel, acest forum este o vieții. De asemenea, au discutat deschis cu
platformă pentru dialog și schimb de idei reprezentanții Guvernului și Parlamentului
concrete către îmbunătățirea oportunităților despre participarea scăzută a femeilor cu
pentru femeile cu dizabilități din R. dizabilități în viața politică și publică, precum
Moldova”. Pavel Filip, prim-ministrul R. și de invizibilitatea acestora în prevederile
Moldova, a declarat: „Este o onoare pentru legale anti-discriminatorii și politicile legate
mine să vin cu un cuvânt de salut în fața dvs. de femei. Totodată, în cadrul evenimentului a
Este important ca, împreună, să identificăm fost lansată prima Rețea Națională a Femeilor
barierele, constrângerile și să vedem cum le cu Dizabilități, care întrunește peste 100 de
putem soluționa, în funcție de capacitățile membre din R. Moldova. Atât programul de
noastre. Și pe noi ne preocupă aceste consolidare a abilităților de lidere a femeilor
probleme și vrem ca împreună să le eliminăm. cu dizabilități, cât și forumul național „Avem
Trebuie să avem discuții permanente, astfel Abilități – Dorim Posibilități!” a fost
încât să oferim șanse egale tuturor femeilor cu implementat de Asociația Antreprenorilor cu
dizabilități din R. Moldova”. Femeile cu Dizabilități „Abilități Europene Fără Limite”,
dizabilități se confruntă cu discriminare dublă cu susținerea Programului ONU „Femeile în
atât din aspectul dizabilității, dar și pe Politică”, implementat de Entitatea Națiunilor
criteriul de gen, potrivit celui de-al patrulea şi Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea
al cincilea raport periodic al Republicii Femeilor (UN Women) și Programul
Moldova (CEDAW). Acestea nu sunt Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD),
protejate de orice tip de violență, în special în în parteneriat cu Fundația Est-Europeană și
cadrul instituțiilor rezidențiale, încetarea non- Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”,
consensuală a unei sarcini pe motive de sprijinit financiar de Guvernul
deficiențe este încă practicată și sunt Suediei.Conform datelor Biroului Național de
discriminate în cazul unei sarcini sau dacă Statistică, în Republica Moldova sunt 184 mii
încearcă să întemeieze o familie.În acest de personae cu dezabilități 48% - femei

Răilean Alexandru Centru de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale 3


S-1621 Telechi Daniela 25.10 2017

Cel mai important eveniment din spațiul estic la o nouă ediție


Festivalul Internațional Coral „A ruginit frunza din vii” Vezi
programul de desfășurare.
Luna octombrie ne surprinde cu o de copii, de tineret, mixte, coruri de
multitudine de festivaluri. De aceea, nici cameră şi ansambluri vocale. Pe 21
nu e de mirare că avem și o sărbătoare octombrie, la ora 18.00, la Palatul
dedicată muzicii corale. În cadrul celei de- Republicii participanţii la festival vor
a IX-a ediții vor participa 22 de susţine un spectacol de muzică naţională.
ansambluri corale, un număr record până Pe 22 octombrie, formaţiile corale vor
acum, și își vor face apariția dirijori din interpreta muzică sacră în mai multe
Polonia, Slovacia, România, Ucraina, biserici din municipiul Chişinău. În
Letonia, Macedonia, Rusia și Republica aceeaşi zi, la ora 18.00, la Filarmonica
Moldova. Va fi o platformă ce va reuni Naţională „Serghei Lunchevici” va avea
loc Gala Laureaţilor Festivalului
Internaţional „A ruginit frunza din vii”.
Competiţia va fi jurizată de un juriu în
frunte cu dirijorul Valentina Bolduratu.
Deschiderea oficială a
Festivalului Internațional Coral „A ruginit
frunza din vii” va avea loc pe 19
octombrie, la ora 18.00, în incinta
Teatrului de Revistă „Ginta Latină”, iar
concursul propriu-zis – pe 20 octombrie,
începând cu ora 11.00, la Muzeul Naţional
de Etnografie şi Istorie Naturală. Bugetul
Festivalului este de circa un milion de lei.
peste 700 de coriști.Festivalul Programul festivalului îl găsiți aici. Prima
Internațional Coral „A ruginit frunza din ediţie a Festivalului-Concurs Internaţional
vii” de anul acesta este de Muzică Corală „A ruginit frunza din
dedicat compozitorului și dirijorului vii” a avut loc în 2007. Evenimentul este
Victor Creangă. „Evenimentul are drept organizat de Asociația Muzical-Corală din
scop promovarea artei muzicale corale pe Moldova cu suportul Fundației Est-
plan naţional şi internaţional.” a Europene, din resursele acordate de
menționat Elena Marian, preşedinta Guvernul Suediei. Parteneri: Ministerul
Asociaţiei Muzical-Corale din R. Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Muzeul
Moldova, în cadrul unei conferințe de Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
presă de prezentare a evenimentului. Mitropolia Moldovei şi alte instituții.
Potrivit organizatorilor, în competiţie vor
participa patru categorii de formaţii: coruri
Autoare: Elena Plămădeală

Răilean Alexandru Centru de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale 4


S-1621 Telechi Daniela 25.10 2017

“Molodova Fashion Conference,, a reunite peste 200 de profesioniști în


industria modei din Italia, Franța și nu numai.
Timp de două zile sute de profesioniști au în domeniul modei va fi o parte integrantă a
discutat despre trendurile globale din industria industriei ușoare din Moldova” „Moldova in
modei la „Moldova in Fashion Conference”. Fashion Conference” reprezintă o platformă
Evenimentul s-a desfășurat în perioada 21-22 care își propune să familiarizeze profesioniștii
octombrie la Chișinău. „Moldova in Fashion din lumea vibrantă a modei cu cele mai noi
Conference”, cea mai mare conferință tendințe și practici la nivel internațional.
dedicată industriei modei, a adunat sute de Totodată, evenimentul contribuie și la
profesioniști din domeniu alături de speakeri
renumiți de talie internațională. Șapte speakeri
naționali și internaționali din țări precum
Italia, Rusia, Ucraina, Estonia, Suedia și
Franța au abordat subiecte din industria
fashion precum: trenduri globale (retail,
design, consumatori, sustenabilitate, e-
commerce, digitalizare, inovații, textile);
Business-ul în Fashion, Management și
Antreprenoriat; Marketing în Fashion;
Fashion Design și Fashion Buying. Unul din dezvoltarea capacităților și abilităților
aspectele abordate în cadrul ediției MIF 2017 specialiștilor din domeniul modei, prin
este sustenabilitatea, speakerii vorbind și consolidarea comunității profesionale și prin
despre conceptele de modă sustenabilă și slow facilitarea interacțiunii cu experți
fashion, aplicate tot mai mult la nivel internaționali și profesioniști locali. Olga În
internațional. Linnéa Hermansen, prima zi a evenimentului, oaspeții străini și-au
Coordonatoare de Programe, Ambasada împărtășit experiența în cadrul unor
Suediei în Republica Moldova a menționat în prezentări, iar în cea de-a doua zi zeci de
cadrul evenimentului că „Ambasada Suediei participanți au luat parte la workshopuri
din Moldova în parteneriat cu USAID susține specializate. Pe parcursul acestora au aflat
dezvoltarea industriei ușoare din Moldova. despre ciclul de viață al unui trend, despre
Guvernul Suediei ia în serios schimbările cum trebuie construit profilul unui brand care
climatice, de aceea toate proiectele poate să exporte, dar și pașii necesari pentru
desfășurate trebuie să țină cont de aceasta. Industria ușoară este vitală pentru
sustenabilitate. Industria modei poate fi creșterea economică a țării în ceea ce privește
surprinzătoare și îți poate pune în valoare exporturile, locurile de muncă și dezvoltarea
personalitatea, însă acest domeniu este regională. Acest sector reprezintă aproximativ
5% din producția industrială a Moldovei,
generează 17,4% din exporturile țării, iar
antreprenorii din această industrie exportă în
peste 10 țări din UE. Afacerile din domeniu
sunt amplasate în întreaga țară, numărând
peste 23.300 de angajați, dintre care 90 la sută
sunt femei din regiunile rurale – factori care
stimulează dezvoltarea regională a RM.
Evenimentul s-a aflat la cea de-a doua ediție
și a fost organizat de Centrul de Excelență în
caracterizat și de o parte ascunsă care de cele Design și Tehnologii ZIPhouse, în parteneriat
mai multe ori nu este sustenabilă. De aceea, cu Asociația Patronală a Industriei Ușoare
am decis să port hainele și accesoriile unor (APIUS) și cu suportul Proiectului de
branduri care reutilizează anumite materii. Competitivitate din Moldova, finanțat de
Sper că pe viitor, conceptul de sustenabilitate USAID și Guvernul Suediei.

Răilean Alexandru Centru de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale 5


S-1621 Telechi Daniela 25.10 2017

De ce biletele de pe aeroportul
Chișănău sunt mai scumpe decât
cele de la Iași ?
În ultimii ani, în special odată cu dezvoltarea
vorba despre taxele aeroportuare, care sunt de
companiilor aeriene low-cost, zborurile cu
mai bine de două ori mai mari decât cele din
avionul devin din ce în ce mai accesibile, iar
Iași. Spre exemplu tariful de aterizare pe
dacă ai ceva noroc, poți zbura spre o
aeroportul din Iași este de 3 euro/tonă, în timp
destinație mult dorită la un preț chiar mai mic
ce la Chișinău companiile trebuie să achite 7
decât cu autocarul. De aceste oportunități sunt
euro/tonă. Tarifele pentru deservirea
însă lipsiți cetățenii Republicii Moldova, mai
pasagerilor sunt aproximativ egale, de 6,2
ales dacă își doresc „luxul” de a zbura de pe
respectiv 6,9 euro/pasager, diferența cea mai
singurul aeroport din țară, cel din Chișinău.
importantă însă apare atunci când e vorba
De aici cu greu poți găsi bilete mai ieftine de
despre taxa de „modernizare a
100 de euro într-o singură direcție, pentru un
aeroportului”.La Iași această taxă constituie 4
oraș european aflat la o distanță medie, spre
euro/pasager, în timp ce la Chișinău e de 9
exemplu din Germania sau Italia. De cele mai
euro/pasager. Este de menționat că o astfel de
multe ori moldovenii sunt nevoiți să apeleze
taxă nici măcar nu există la aeroportul din
la alte aeroporturi, în special cele din
București.Mai mult chiar, menținerea taxei de
România, deoarece de acolo pot găsi bilete
9 euro de la Chișinău este extrem de
mult mai accesibile. Aeroportul din Iași este
controversată, ea fiind introdusă atunci când
cel mai apropiat și devine preferatul tot mai
aeroportul încă se afla în proprietatea statului.
multor cetățeni moldoveni, care aleg să
În ultima perioadă mai mulți deputați din
zboare spre destinațiile favorite europene din
opoziție au cerut anularea acestei taxe, care
cel mai mare oraș din estul României.
mărește semnificativ prețul biletelor și care
Motivul: prețurile mai accesibile. Am luat o
aduce anual în jur de 18 milioane de euro
destinație foarte căutată de moldoveni,
companiei care a privatizat aeroportul. Practic
Londra, care este disponibilă cu zboruri
o bună parte din cheltuielile de modernizare
directe atât de la Iași, cât și de la Chișinău.
pe care le vedem astăzi la Chișinău sunt
Am ales și cel mai obișnuit interval de
asigurate anume din această taxă, care poate fi
achiziționare a biletelor – cu 30 de zile înainte
normală pentru un aeroport deținut de stat, dar
– iar diferențele sunt mai mult decât evidente.
este inexplicabilă în situația în care aparține
Astfel, pentru un zbor direct de la Iași la
unei companii private.Un alt motiv care face
Londra, dus-întors, cu toate taxele incluse, de
ca biletele să fie mult mai ieftine peste Prut
pe același site de rezervări, avem diferențe
este multitudinea de aeroporturi și companii
foarte mari. În timp ce din Iași putem zbura cu
aeriene care operează acolo. Doar în zona
120 de euro, de la Chișinău trebuie să scotem
Moldovei, mai sunt aeroporturi la Suceava și
din buzunare aproape 300 de euro. Taxe
Bacău, de pe care sunt operate curse spre zeci
aeroportuare duble față de Iași. În aceste
de destinații europene. În România astăzi
condiții apar mai multe întrebări. De ce
existe 16 aeroporturi internaționale. În partea
diferențele de preț sunt atât de mari și care
aceasta de Prut, deși avem varianta
este motivul ce determină companiile low-
aeroportului din Bălți, interesele fac, ca
cost, cu mici excepții și curse izolate, să evite
deocamdată să nu existe niciun proiect de
aeroportul din Chișinău? În primul rând este
modernizare, sigura variant fiin Chișinăul.

Răilean Alexandru Centru de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale 6


S-1621 Telechi Daniela 25.10 2017

Când trecem la iarnă și ce efecte are asupra corpului uman ? Iata


câteva curiozități.

dintre lunile octombrie și martie este


denumită „timpul legal român”.În plus,
trebuie să mai știi că, în vreme ce în emisfera
nordică, în care este situată și țara noastră, se
va trece la ora de iarnă, în emisfera sudică, se
va trece la ora de vară. Motivul îl reprezintă
faptul că anotimpurile sunt inversate, datorită
înclinării axei planetei și a unghiului sub care
razele soarelui pică pe scoarța terestră. Astfel,
în Australia, de exemplu, trecerea la ora de
Oficial, a venit toamna. În noaptea de 28 spre
vară a fost deja făcută în prima duminică a lui
29 octombrie 2017, se trece la ora de iarnă,
octombrie, iar trecerea la ora de iarnă se va
ora 04:00 devine ora 03:00, iar ziua de 29
face în prima duminică a lui aprilie.Un alt
octombrie 2017 devine cea mai lungă din an.
lucru interesant de menționat este faptul că, în
În loc de 24 de ore... te vei putea bucura de 25
unele state din nordul Africii, cum ar fi
și de mai multă lumină naturală! Pe lângă
Egiptul și Tunisia, trecerea la ora de vară și
beneficiile pe care le oferă schimbarea, mai
revenirea la ora obișnuită se face încă în lunile
multe ore de somn, o zi mai lungă și lumina
aprilie, respectiv septembrie.În pofida faptului
naturală pentru o mai mare parte a zilei,
că schimbarea orei contribuie la economisirea
trecerea la ora de iarnă poate influența și
energiei electrice,
starea de sănătate.Potrivit astronomilor, ora
aceasta dereglează bioritmul uman. Este
oficială de vară este aplicată în intervalul
posibil ca organismul tău să simtă când se
cuprins dintre ultima duminică din luna
schimbă ora prin instalarea unei stări de
martie și ultima duminică din octombrie.
oboseală cauzate de tulburările de
Întrucât ceasurile vor fi date înapoi cu o oră,
somn.Alături de oboseală, poate apărea și o
ziua de 29 octombrie 2017 va deveni cea mai
ușoară depresie, dar și o lipsă a poftei de
lungă zi din an, având 25 de ore.Cu toate
mâncare. Toate acestea se traduc printr-o
acestea, ora de iarnă este ora oficială a
astenie de toamnă sau de primăvară, în funcție
oricărui stat de pe glob. În acest fel, ora de
de momentul din an despre care vorbim.Nu va
vară este cea vinovată pentru „dereglarea”
fi foarte ușor să te obișnuiești cu schimbarea,
ceasurilor. Spre sfârșit de octombrie, totuși,
specialiștii susținând că poate dura până la o
schimbăm ora, pentru a economisi energia
lună să iți revii. Pentru ca procesul de
electrică necesară pentru iluminatul public și
acomodare să fie mai rapid, trebuie:Să ai grijă
privat, prin folosirea eficientă a luminii
ca orarul tău de somn să fie unul sănătos,să
Soarelui pentru activitățile curente.Conform
faci mișcare cel puțin o jumătate de oră zilnic,
Convenției fusurilor orare, ceasornicele arată
pentru a scăpa de starea de depresie,să ai un
pentru fiecare punct de pe Pământ același
meniu echilibrat, din care nu trebuie să
minut și aceeași secundă. Diferențele dintre
lipsească legumele și fructele.
ore sunt date de faptul că, la fiecare 15 grade
longitudine apare o oră în plus. Însă
numerotarea acestor fusuri începe de la
meridianul de origine, care trece prin
localitatea Greenwich, din Marea Britanie, în
sens pozitiv către Est. Astfel, pentru Europa,
ora Europei Occidentale este ora fusului 0, a
Europei Centrale – ora fusului 1 și a Europei
Orientale – ora fusului 2. Moldova se
încadrează în fusul orar 2, iar perioada

Răilean Alexandru Centru de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale 7


S-1621 Telechi Daniela 25.10 2017

Horoscop 25 octombrie 2017

Taur (21 aprilie - 21 mai) Gemeni (22 mai - 21 iunie)


Berbec (21 martie - 20
aprilie)
Se pare ca vin bani si bunuri fie Relatiile parteneriale incep o
de la partenerul de viata, fie din etapa noua, de bun augur si pe
Este o perioada minunata, in
colaborarile in care esti termen lung. Totusi exista
care iti vei rafina sufletul cu
implicat. Chiar sunt sanse bune animozitati deocamdata, fie
activitati culturale si filozofice
sa semnezi acorduri pentru alte datorita prietenilor, fie datorita
deosebite. Posibil totusi sa
proiecte care promit venituri activitatii profesionale pe care o
apara si un soi de tensiune
substantiale pe termen lung. desfasori. Pe de alta parte sunt
mentala nedefinita si sa iasa la
Totul este sa nu te grabesti in sanse sa primesti o oferta de
iveala temeri legate de locul de
luarea deciziilor si sa verifici colaborare care presupune
munca. Detaseaza-te de
propunerile si documentele multa munca, timp indelungat.
neplaceri si ai incredere ca
aferente cu mare atentie.
totul va fi bine!
Fecioara (23 august - 21
Leu (23 iulie - 22 august) septembrie)
Rac (22 iunie - 22 iulie)
Creativitatea este accentuata, Ziua favorizeaza treburile
In plan profesional se deschid astfel ca ai putea realiza, fara gospodaresti, planurile de curatenie,
oportunitati deosebite, insa este sa-ti dai seama, adevarate achizitii patrimoniale, vizite la rude
vorba despre lucrul in echipa opere de arta. Dorinta de si dialogurile cu membrii familiei.
sau postura de subaltern. Cu distractii si aventuri poate fi Depinde numai de tine cum
toate ca este dificil sa suporti umbrita de begetul disponibil gestionezi discutiile si cum
regulile si ordinele unui sef, pentru asa ceva. Insa te poti programezi treburile. Ceilalti te vor
pana la urma te vei conforma bucura de toate daca prievesti urma indeaproape, chiar daca mai
situatiei. Este in beneficiul tau altfel viata si evenimentele ei.. intai vor comenta vehement
sa profiti de sansele ivite la propunerile tale
locul de munca.
Săgetător (22 noiembrie - 20
decembrie) Capricorn (21 decembrie -
Balanta (22 septembrie - 22
19 ianuarie)
octombrie)
Importanta zi pentru tine, deoarece ai
Ziua te predispune la izolare,
Multa lume roieste in preajma ta, fie sanse deosebite de innoire din toate
punctele de vedere. Chiar daca starile meditatii interioare si discutii
ca te intalnesti fizic cu diverse
tale de spirit sunt fluctuante sau tainuite cu cineva drag aflat
persoane, fie ca esti cautat la telefon
sanatatea te necajeste putin, vei reusi departe de granitele tarii.
sau pe retelele de socializare. Unii
Multe ti se vor revela pe
doresc sa vada sincer ce mai faci si ce sa depasesti totul cu bine. Gandeste-
te la planuri de anvergura legate atat diverse cai, astfel ca ar fi bine
planuri de viitor ai
de planul personal, cat si cel sa deschizi un jurnal personal
profesional. si sa scrii in el tot ce iti trece
Scorpion (23 octombrie - 21 prin minte.
noiembrie)
Vărsător (20 ianuarie - 18
Pești (19 februarie - 20 martie)
Se intrezaresc schimbari in plan februarie)
financiar. Poti primi o prima, cadouri Este multa forfota in plan
sau favoruri din partea unor prieteni In relatiile cu prietenii se contureaza
profesional. Pe de o parte sunt
sau dinspre segmentul profesional. schimbari importante pe termen lung.
sanse sa primesti responsabilitati
Pe de alta parte esti tentat sa De unele persoane din acest anturaj
noi si de anvergura sau chiar un
cheltuiesti mult, pe considerentul ca te vei desprinde definitiv, iar fata de
post de conducere. Insa, pe de alta
sunt sarbatori multe in perioada pe altele vei incepe sa manifesti mai
parte apare riscul sa te afunzi in
multa prudenta. Evita starile
care o traversam. Rezuma-te la treburile de la locul de munca si
nemultumitoare si temerile, pentru ca
strictul necesar si evita investitiile sa neglijezi planul familial, viata
vor veni in prejama ta personaje de
majore sau nefondate.
inalta calitate. ta personala.

Răilean Alexandru Centru de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale 8

S-ar putea să vă placă și