Sunteți pe pagina 1din 5

LUCRARE DE LABORATOR

SECURITATEA DOCUMENTELOR

Temă: Creați un nou document Word și adăugați următoarele informații în proprietățile


documentului:
- Title: "Titlul documentului"
- Comments: "Comentarii"
- Author: "Student"
- Subject: "Subiect"
Salvați documentul cu numele doc1.docx.
R:
Meniul File -> Info. Se pot edita diverse câmpuri (dacă se apasă pe linkul Show All Properties) sau
din butonul Properties se pot adăuga sau vizualiza mai multe informații (folosind comanda
Advanced Properties). După introducerea informațiilor și salvarea documentului, aceste câmpuri
apar în fereastra informativă atunci când se ține cursorul mouse-ului deasupra fișierului - în
Windows Explorer).

Temă: Salvați documentul anterior cu numele doc2.docx și bifați recomandarea de deschidere


doar în citire. Închideți și redeschideți documentul. Observați statusul Read-Only Document.
R:
Se folosește meniul File -> Save As. După stabilirea folder-ului, în fereastra Save As -> butonul
Tools -> General Options se bifează Read-only recommended. La redeschiderea documentului va
apărea fereastra de confirmare a deschiderii doar în citire, însă documentul poate fi modificat
dacă se alege opțiunea No. Dacă se alege Yes, documentul va fi Read-only (indicatorul prezent în
meniul File -> Info sau textul [Read-Only] în bara de titlu a ferestrei. Sunt permise modificări în
document, însă salvarea se va face cu alt nume. Această metodă nu protejează efectiv un
document (conținutul este expus la deschidere sau modificare), ci este doar o recomandare de
care se poate să nu se țină cont.

Temă: Salvați documentul anterior (doc2.docx) ca doc3.docx și introduceți "student" ca parolă la


modificare. Închideți și redeschideți documentul. Observații.
R:
Se folosește meniul File -> Save As. După stabilirea folder-ului, în fereastra Save As -> butonul
Tools -> General Options se introduce parola "student" în câmpul Password to modify. După
salvare și redeschidere, trebuie introdusă parola pentru ca documentul să poată fi modificat, altfel
va fi deschis doar în citire și va putea fi salvat cu alt nume.

Temă: Salvați documentul anterior (doc3.docx) ca doc4.docx și introduceți "student" ca parolă la


deschidere. Închideți și redeschideți documentul. Observații.
R:
Aceeași rezolvare ca mai sus, însă parola se va introduce în câmpul Password to open. Documentul
nu va mai putea fi deschis dacă nu se cunoaște parola.
Temă: Salvați documentul anterior (doc4.docx) ca doc5.docx. Eliminați parola la deschidere și
restricționați total editarea documentului (No changes). Restricționarea se va face cu parolă
(stabiliți parola "student" pentru a permite editarea documentului). Vedeți și alte restricții (la
formatarea sau modificarea documentului). Salvați, închideți și redeschideți documentul.
Observații.
R:
Meniul File -> Info, butonul Protect Document -> Restrict Editing. Se observă posibilitatea de a
limita formatarea documentului (utilizarea anumitor stiluri) sau editarea (urmărirea modificărilor,
comentarii, formulare). Din zona Editing restrictions se alege No changes (Read only) și se apasă
butonul Yes, Start Enforcing Protection. Se introduce parola "student" pentru a permite modificări
ulterioare ale documentului. După salvare și redeschiderea documentului, acesta va fi deschis în
modul Vizualizare; pentru editarea (modificarea) documentului trebuie anulată protecția (click pe
butonul Stop Protection) din panoul Restrict Editing.

Temă: Salvați documentul anterior (doc5.docx) ca doc6.docx și eliminați restricțiile impuse la


tema de mai sus. Observați prezența câmpurilor modificate la prima temă (titlul documentului,
comentarii, subiect și autor) în proprietățile documentului. Verificați existența unor informații
personale sau proprietăți ascunse (comentarii, informații XML, metadate etc.) în cadrul
documentului și eliminați-le.
R:
Pentru anularea restricțiilor se apasă butonul Stop Protection din panoul Restrict Editing și se
introduce parola "student". Verificarea documentului se face folosind meniul File -> Info, butonul
Check for Issues -> Inspect Document. Proprietățile vor putea fi eliminate în vederea partajării
documentului în rețeaua locală a companiei sau publicării pe Internet, astfel încât anumite
informații sensibile stocate odată cu documentul (date personale, comentarii, modificări,
informații legate de serverul de stocare a documentelor) să nu devină publice. În Windows
Explorer, dacă se ține cursorul mouse-ului deasupra fișierului doc6.docx se va observa lipsa
informațiilor care apar la documentele anterioare (de asemenea, se observă lipsa acestor
informații la doc4.docx, document criptat cu parolă la deschidere).

Temă: Deschideți documentul doc7.docx (document semnat digital). Vizualizați proprietățile


semnăturii digitale atașate documentului. Care este perioada de valabilitate a certificatului
digital? Ce autoritate de certificare a emis certificatul digital? De ce apare termenul "Recoverable
Signatures" (meniul File -> Info)?
R:
Informații despre semnătura digitală și certificatul digital se obțin din panoul Signatures, fereastra
Signature Details sau din meniul File -> Info -> buton View Signatures. Documentul este semnat
digital cu un certificat digital autosemnat (un certificat care nu a fost obținut de la o Autoritate de
Certificare recunoscută, ci generat pe mașina locală folosind programul selfcert.exe din suita
Office). Certificatul a fost creat (Issued to) pe numele Student, iar autoritatea de certificare (Issued
by) este Student (la certificatele digitale autosemnate cele două entități sunt identice).
Valabilitate: 01.01.2014 - 01.01.2020. "Recoverable Signature" informează că există o semnătură
digitală care nu este de încredere (neputându-se face verificarea identității deținătorului
semnăturii, aceasta nu a fost plasată în locația editorilor de încredere).

Temă: Documentul doc7.docx este editabil? Ce efect are modificarea sa? Modificați documentul
și readăugați o semnătură digitală.
R:
Documentul este editabil; modificarea lui este permisă doar după apăsarea butonului Edit Anyway
din zona informativă "Marked as Final". Editarea documentului conduce la eliminarea semnăturii
digitale. După modificare, adăugarea unei semnături digitale se face din meniul File -> Info ->
buton Protect Document -> comanda Add a Digital Signature. Implicit nu există niciun certificat
digital instalat în categoria Personal, astfel încât nu se va putea semna digital vreun document,
mesaj de poștă electronică sau secvență de cod Visual Basic. Este necesară crearea unui certificat
digital autosemnat (programul selfcert.exe) sau importul unui certificat digital (existent pe disc) -
creat pe altă mașină sau achiziționat de la o Autoritate de Certificare.
Administrarea certificatelor digitale instalate în sistem se poate face din Control Panel -> Internet
Options -> tab Content -> buton Certificates.

Temă: Deschideți doar în citire (Read Only) documentul doc8.doc (document care conține
macrocomenzi scrise în Visual Basic). Observați avertizarea de securitate și accesați meniul File ->
Info pentru mai multe informații privind protejarea documentului. Introduceți un text în caseta
de text și dați click pe butonul Run macro. Observați efectul executării secvenței de comenzi.
R:
Documentul are 3 tipuri de protecții: Read only (nu este permisă suprascrierea documentului, ci
este obligatorie salvarea cu alt nume), editare restricționată (este posibilă introducerea textului
doar în caseta de text) și avertizare pentru conținut activ (macro comenzi).
Se observă că butonul Run macro nu este activat (trebuie dat click pe butonul Enable Content).
Butonul va rula un cod scris în limbajul Visual Basic.

Temă: Activați meniul Developer (meniul File -> Options -> Customize Ribbon -> Main Tabs, se
activează Developer) și vizualizați secvența de cod asociată butonului Run macro.
R:
Scrierea unei secvențe de macro comenzi se poate face prin înregistrare pas cu pas a activităților
(Record Macro) sau prin scriere cod în limbajul VBA (Visual Basic for Applications). Vizualizare cod:
meniul Developer, grupul Code, buton Visual Basic. Codul este:
Private Sub CommandButton1_Click()
'
' Macro recorded 10/12/2014 by user
'
ActiveDocument.Shapes("Text Box 2").Select
Selection.ShapeRange.TextFrame.TextRange.Select
Selection.Collapse
Selection.WholeStory
Selection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter
Selection.Font.Name = "Verdana"
Selection.Font.Size = 8
Selection.Font.Color = wdColorRed
End Sub

Temă: Deschideți fișierul excel1.xlsx și:


- protejați la modificare (Locked), celulele A1:D1;
- protejați la modificare (Locked) și vizualizarea formulelor (Hidden), celulele B2:D2;
- permiteți modificarea celulei A2.
Protejați foaia de calcul și stabiliți parola "student" pentru eliminarea protecției. Verificați dacă
protecția a devenit efectivă.
R:
Din meniul Home, grupul Cells, butonul Format sau din meniul contextual Format Cells, tab-ul
Protection se bifează/debifează opțiunile Locked (implicit setată - nu permite modificarea) și/sau
Hidden (nu permite afișarea formulelor).
Protecția devine activă doar dacă întreaga foaie de calcul (Sheet) este protejată (meniul File ->
Info -> Protect Workbook -> Protect Current Sheet sau meniul Review, grup Changes, buton
Protect Sheet).

Temă: Protejați fișierul excel1.xlsx la nivelul structurii documentului.


R:
Din meniul File -> Info -> Protect Workbook -> Protect Workbook Structure sau meniul Review,
grup Changes, buton Protect Workbook se protejează structura documentului (de exemplu, nu se
mai pot adăuga sau șterge foi de lucru în cadrul documentului excel1.xlsx).

Temă: Protejați la deschidere fișierul excel1.xlsx și folosiți parola "student" pentru a permite
accesul la informațiile din fișier. Observați și celelalte tipuri de securizare a informației (similare
cu cele de la Microsoft Word): managementul drepturilor digitale (DRM - Digital Rights
Management), semnătura digitală, marcarea unui document ca variantă finală.
R:
Din meniul File -> Info -> Protect Workbook -> Encrypt with Password, documentul Excel va fi
criptat, iar accesul la conținutul său va fi posibil doar dacă se introduce parola stabilită, "student".

Parole puternice
o combinație de litere mari (A..Z), mici (a..z), cifre (0..9) și simboluri (- _ ! # $ & etc.);
o lungime cât mai mare, când este posibil;
o varietate cât mai mare a simbolurilor utilizate;
o parole diferite pentru servicii diferite;
o păstrarea parolelor într-un loc sigur (preferabil nu într-un fișier pe disc, ci scrise
pe hârtie și ținute în siguranță), fără a se specifica unde sunt valabile parolele
respective (fișier, nume utilizator, adresă site, serviciu etc.);
o nu folosiți:
 cuvinte sau înșiruiri de litere ce pot fi "ghicite" (existente în orice limbă;
scrise invers citirii normale; abrevieri);
 secvențe repetitive de caractere;
 caractere adiacente pe tastatură (qwerty, asdf) sau în alfabet (abcd);
 cifre consecutive (123456);
 informații personale (nume, data nașterii, număr card etc.).

Puteți testa puterea unei parole aici: www.passwordmeter.com


Întrebări:

1. Ce tipuri de protecție sunt disponibile pentru un fișier Powerpoint?


R: Similar ca la Word/Excel: parolă la deschidere, semnătură digitală, drepturi digitale (DRM),
marcare ca versiune finală (disponibile în meniul File -> Info -> Protect Presentation).
2. Care sunt nivelurile de protecție la mesaje de tip Junk în Outlook?
R: Tab-ul Mail, grup Delete, buton Junk -> Junk E-mail Options. Există următoarele niveluri: No
Automatic Filtering (doar mesajele din lista Blocked Senders ajung în folder-ul Junk); Low (se
filtrează majoritatea mesajelor junk evidente); High (este posibil ca mesaje legitime să fie tratate
ca junk); Safe Lists Only (doar mesajele provenite de la listele Safe Senders / Safe Recipients vor
ajunge în Inbox, iar celelalte în folder-ul Junk).
3. În Outlook, ce rol au listele Safe Senders? Dar Blocked Senders?
R: Mesajele de la Safe Senders nu vor fi tratate niciodată ca junk, în timp ce toate mesajele de la
Blocked Senders vor ajunge în folder-ul Junk E-mail.