Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE LA LIMBA ENGLEZĂ

AN ȘCOLAR 2019-2020

SEMESTRUL al II-lea

UNIT 4: IN THE NEWS


COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE Nr.
CONȚINUTURI RESURSE DATA EVALUARE
SPECIFICE ÎNVĂȚARE Ore
1.3 Identificarea unor -Completarea degrile de
elemente commune culturii vizionare cu informaţiile Evaluare orală
Lesson: In the News 1h
proprii și culturii studiate culese din clipuri/
Lesson: How to express documentare pe teme diverse, Manual S16 Observarea
2.1 Prezentarea unor
possibility, probability, de exemplu:Crăciunul, Sf. sistematică
planuri/expunerea unor 2h (13.01-
obligation, necessity and Valentin etc Fișe de lucru
intenţii și proiecte de viitor 17.01.2020) Tema pentru
prohibiton?
2.2 Participarea la conversaţii -Exprimarea de intenţii / de S17 acasă
Lesson: Using social preferinţe privind diferite Manual digital 2h
în legătură cu planificarea
media (20.01 – 23.01)
unor activităţi profesii
Lesson: Video Games Echipament S18 Test cu itemi
2.4 Manifestarea unei -Conversaţie pentru fixarea 1h obiectivişi semi-
Lesson: Internet Safety atitudini positive faţă de unei întâlniri la mall / la film / (27.01- 31.01)
1h obiectivi
Tips participarea la dialog și într-un loc cunoscut etc. video și audio
exprimarea în public S19
Lesson: The 20th Century 1h
-Reluarea unei fraze cu sprijin
3.1 Extragerea informaţiilor (03.02- 07.02)
inventions output
necesare pe baza lecturii unor -Căutarea unei variante simple
ORGANIZARE instrucţiuni de utilizare, de exprimare
TEMATICĂ: regulamente Tablă
-Urmărirea pașilor pentru
Modern technology 3.2 Selectarea de informaţii instalarea și utilizarea unei
Jobs din texte pe teme din viaţa aplicaţii IT noi Realia
Using social media cotidiană
Means of -Oferirea de răspunsuri pe
communication 3.3 Identificarea informaţiilor marginea unui text
dintr-o scrisoare personal
simplă/e-mail în vederea -Răspunsuri la întrebări de
ELEMENTE DE redactării unui răspuns înţelegere
CONSTRUCȚIE A
4.1 Elaborarea unui mesaj -Redactarea unui comentariu
COMUNICĂRII
simplu de prezentare pentru la o postare
Expressing un profil personal
possibility, probability,
4.3 Manifestarea unei
obligation, necessity,
atitudini positive faţă de
prohibition
participarea la schimbul de
Describing sports
mesaje scrise
events, people’s
appearance, jobs etc

UNIT 5: BE GREEN
COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE Nr.
CONȚINUTURI RESURSE DATA EVALUARE
SPECIFICE ÎNVĂȚARE Ore
Lesson: The environment 1.1 Identificarea informaţiilor -Selectarea diferitelor 1h
S20
problems and solutions principale din știrile informaţii ( Unde? Când? Manual
prezentate la TV/material Cum?) referitoare la (10.02- 14.02)
Lesson: Flying the Green
înregistrate, referitoare la evenimente prezentate la știri Fișe de lucru 2h
Flag S21
diferite evenimente, atunci / vlog / diverse aplicaţii video
când comentariul este ilustrat 2h (17.02- 21.02)
Lesson: Wild Animals
-Verificarea corectitudinii Manual digital
prin imagini 1h Evaluare orală
Lesson: Volunteering informaţiilor selectate prin S22
Holidays 1.3 Identificarea unor exerciţii de tip adevărat/ fals, Observarea
Echipament (24.02- 28.02)
elemente commune culturii alegere multiplă, întrebări cu
Lesson: Green Living 2h sistematică
proprii și culturii studiate răspuns S23
ORGANIZARE video și audio Teme pentru
2.1 Prezentarea unor -Utilizarea unor formule (02.03- 06.03)
TEMATICĂ: planuri/expunerea unor uzuale pentru a indica intenţii, acasă
The environment: intenţii și proiecte de viitor planuri scurt output
problems & solutions 2.2 Participarea la conversaţii -Dialoguri pe teme de tipul:
Green activities
în legătură cu planificarea „Ce facem în weekend?”, „Ce Tablă
Wild animals
unor activităţi facem mâine?”

2.3 Formularea unei păreri -Exerciţii de tipul: „De ce...?


ELEMENTE DE asupra unei probleme Pentru că...” Realia
CONSTRUCȚIE A practice, cu sprijin din partea
-Căutarea unei variante simple
COMUNICĂRII interlocutorului
de exprimare
Expressing future 2.4 Manifestarea unei
-Oferirea de răspunsuri pe
events, plans, atitudini positive faţă de
marginea unui text
intentions, participarea la dialog și
arrangements, exprimarea în public -Răspunsuri la întrebări de
probability based on înţelegere
present evidence 3.2 Selectarea de informaţii
Describing sports din texte pe teme din viaţa -Consultarea unor documente
events, people’s cotidiană la bibliotecă/ bibliotecă
appearance, jobs etc. virtuală / centre de
3.3 Identificarea informaţiilor
documentare și informare
dintr-o scrisoare personal
simplă/e-mail în vederea -Explorarea de site-uri / pagini
redactării unui răspuns web în vederea realizării unei
sarcini de lucru
3.4 Căutarea de surse
adecvate de lectură și de
informare
REVISION AND PROGRESS CHECK
COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE Nr.
CONȚINUTURI RESURSE DATA EVALUARE
SPECIFICE ÎNVĂȚARE Ore
ORGANIZARE -exerciţii de descriere de Manual
TEMATICĂ: imagini

The environment: -exerciţii de predicţie Fișe de lucru


problems & solutions
-exerciţii de completare de
Evaluare orală
Green activities
Wild animals spaţii libere cu cuvinte date Manual digital Observarea
-exerciţii de reformulare S24 sistematică

ELEMENTE DE Echipament (09.03- 13.03) Tema pentru


-exerciţii de decodare de
CONSTRUCȚIE A întrebări acasă
Competenţele vizate. 4h
COMUNICĂRII video și audio
-exerciţii de răspuns la Test cu itemi
Expressing future S25 obiectivişi semi-
întrebări
events, plans, output (16.03-20.03) obiectivi
intentions, -exerciţii de combinare a
arrangements, cuvintelor în propoziţii
probability based on Tablă
present evidence -exerciţii de formulare de
Describing sports propoziții
events, people’s -exerciţii de corectare de Realia
appearance, jobs etc. greseli