Sunteți pe pagina 1din 1

Lista cu subiectele propuse pentru examenul la disciplina

‘’Bazele ingineriei autovehiculelor militare’’

1. Autovehiculul. Definiție. Clasificare.Dimensiuni caracteristice. Soluții constructive.


2. Mecanismul motor. Def. Clasificare. Ciclul real de funcționare la MAS. Parametri caracteristici.
Ciclul real de funcționare la MAC
3. Mecanismul motor. Grupa elementelor fixe. Soluții constructive, materiale.
4. Mecanismul motor. Grupa elementelor mobile. Soluții constructive, materiale.
5. Mecanismul de distribuție a gazelor. Rol, compunere, funcționare. Materiale. Punerea la punct a
distribuției. Diagrama distibuției.
6. Sistemul de alimentare al MAS. Rol, compunere, funcționare. Materiale. (fără carburator).
7. Sistemul de alimentare al MAS . Carburatorul (de explicat regimurile de funcționare cu schema
dată).
8. Sistemul de alimentare la MAC. Rol, compunere, funcționare. Materiale. Pompa de injecție cu
elemenți în linie.
9. Sistemul de alimentare la MAC. Pompa de alimentare de joasă presiune cu piston. Pompa de
injecție rotativă.
10. Sistemul de ungere al MAI. Rol, compunere, funcționare. Materiale. (inclusiv filtrul centrifugal).
Proprietăți ale uleiurilor utilizate la sistemele de ungere.
11. Sistemul de răcire al MAI. Rol, compunere, funcționare. Materiale. Lichide de răcire utilizate.
Preîncălzitorul.
12. Transmisia. Rol, compunere, funcționare. Materiale. Ambreiajul. Cutii de viteze (fără
dispozitivele suplimentare). Sincronizatorul.
13. Transmisia. Cutii de viteze (dispozitivele suplimentare). Transmisia cardanică.
14. Transmisia. Reductorul-distribuitor. Punțile motoare. Reductor de roată.
15. Sistemul de direcție. Cinematica virajului. Rol, compunere, funcționare. Materiale. Geometria
roților de direcție.
16. Sistemul de direcție. Caseta de direcție cu melc globoidal și rolă. Punțile directoare.