Sunteți pe pagina 1din 2

Axa 10 – 10.

1 Investitiile in educatie, in
formare, inclusiv in formare profesionala
pentru dobandirea de competente si invatare
pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea
infrastructurilor de educatie si formare
Imprima aceasta pagina

Beneficiari:

 Unitaţile administrativ-teritoriale (autoritaţi ale administraţiei publice locale)


 Instituţiile de invaţamant superior de stat

Se vor finanta:

 constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru


educatia timpurie – educaţionale anteprescolare si prescolara (crese si gradinite)
 constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru invatamantul general obligatoriu (scoli I – VIII)
 constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru invaţamantul profesional şi tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii (licee
tehnologice şi şcoli profesionale)
 reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Zona de acţiune:

Urban si rural

Alocare financiara pentru Axa 10:

330,46 mil. euro (FEDR si buget de stat)

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1 - educație timpurie și învățământ


obligatoriu

 Învățământ antepreșcolar și preșcolar

Ordin MDRAPFE nr. 7002 - 04.12.2017

Ghid specific 10.1 A - versiunea 4.12.2017


 Învățământ obligatoriu

Ordin MDRAPFE nr. 7004 - 04.12.2017

Ghid specific 10.1 B - versiunea 4.12.2017

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.2 - învățământ profesional și tehnic

Ordin MEN NR. 5692 - 21.12.2017

Procedura_VET_4071_29_12_2017

Ordin MDRAPFE nr. 7003 - 04.12.2017

Ghid specific 10.2 - versiunea 4.12.2017

Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.3 - învățământ universitar

Ghid specific 10.3 - versiunea 24.10.2017

http://regio-adrcentru.ro/10-1-investitiile-educatie-formare-inclusiv-formare-profesionala-pentru-
dobandirea-de-competente-si-invatare-pe-tot-parcursul-vietii-prin-dezvoltarea-infrastructurilor-de-
educatie-si-formar/