Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa: a IV-a

Aria curriculară: Om şi societate


Discplina de ȋnvăţământ: Istorie
Tema lecţiei: ,,Copilăria de ieri şi de azi”
Tipul lecţiei: transmitere şi asimilare de noi cunoştinţe
Obiective cadru: - ȋnţelegerea şi reprezentarea timpului şi spaţiului istoric;
- cunoaşterea şi folosirea surselor istorice;
- investigarea şi interpretarea faptelor şi a proceselor istorice;
- ȋnţelegerea şi utilizarea limbajului de specialitate;
Obiective operaţionale: O1: să enumere poveşti cunoscute de ei;
O2: să povestească momente din copilăria bunicilor;
O3: să compare copilăria de altădata cu cea de azi;
O4: să ȋşi exprime opinia ȋn legătură pedepsele aplicate elevilor ȋn şcoală;
O5: să rezolve corect exerciţiile propuse;
Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura independentă/explicativă, diagrama Venn
Resurse materiale: manualul, caiete speciale, tabla
Resurse umane: 22 elevi
Resurse de timp: 50 minute
Resurse informaţionale: - MEC / C.N.C.: Programe şcolare pentru clasa a IV-a, Istorie;
Etapele Conţinut informaţional Strategii didactice Evaluare

1
activităţii
1.Moment Se pregătesc materialele necesare desfăşurării lecţiei ȋn condiţii optime Conversaţia
organizatoric (manuale, caiete,).
2. Verificarea Se realizează o conversaţie cu scopul de a verifica cunoştinţele Conversaţia Aprecieri
cunoştinţelor anterioare: Explicaţia verbale
anterioare ,, - Ce este familia?”( este cel mai important grup, alcătuit din părinţi şi
copii, părinţii având dreptul şi îndatorirea de a asigura creşterea şi
educaţia copiilor)
,,- Care este componenţa familiei voastre?”(.........)
,,- Exemplificaţi opere literare cunoscute de voi, care prezintă viaţa de
familie şi locul natal!”( Ion Creangă „ Amintiri din copilărie”, M.
Sadoveanu „ Anii de ucenicie”)
,,- Ce reprezintă comunitatea locală?”( satul sau oraşul de origine, cu
locuitorii săi)
,,- Daţi o altă denumire poporenilor!”(săteni)

3. Captarea Se realizează o conversaţie după următorul plan: Conversaţia Observarea


atenţiei ,,- Cum vă petreceţi voi timpul liber?” comportamen-
,,- Aveţi mulţi prieteni?” Problematizarea tului nonverbal
,,- Vă plac poveştile?”
,,- Care sunt poveştile voastre preferate?”
Există trei perioade importante ale vieţii: copilăria, adolescenţa,
maturitatea. Ȋn care dintre aceste perioade vă aflaţi?
4. Anunţarea Se anunţă tema lecţiei: Astăzi vom discuta despre această perioadă
temei frumoasă a vieţii, copilăria şi vom stabili asemănările si deosebirile
dintre ,,Copilăria de ieri şi de azi”.

2
5. Transmiterea Se realizează o conversaţie după următorul plan: Conversaţia Aprecieri
şi asimilarea de ,, - Care dintre voi aveti bunici?” verbale
noi cunoştinţe ,,- Ce ştiţi despre copilăria bunicilor voştri?”
,,- Cum ȋşi petreceau timpul liber?”
,,- Ce jocuri ştiau?”
,,- Ce jucării credeţi că aveau?”( păpuşi şi mingi cusute din pieile
animalelor, sau jucării modelate din lut)
Se citeşte textul din manual şi se formulează răspunsuri la ȋntrebările Manualul
propuse. Lectura
 Ce locuri ale copilăriei au rămas vii ȋn amintirea povestitorului? explicativă
 De ce credeţi că şcoala a fost atât de importantă pentru el?
Se citesc din caietul special informaţiile referitoare la copilăria ,,de
ieri”: Explicaţia

 muncă de la o vârstă fragedă


 alimentaţie săracă Caietul special Aprecieri
verbale
 igienă precară
Conversaţia
 mortalitate ridicată
Explicaţia
 acces limitat la educaţia ȋn şcoală
Se precizează aspecte legate de copilăria bunicilor:
Copilăria bunicilor şi a străbunicilor voştri a fost diferită de cea pe care
o trăiţi voi. Ȋn familiile de la sate, adesea copiii primeau de lucru şi nu
prea aveau timp de joacă. Părinţii erau de părere că pentru copii erau

3
utile muncile ȋn gospodărie. Chiar şi ȋn jocuri copiii ȋi imitau pe părinţii
lor. Băiaţilor le plăcea să se joace de-a războiul iar fetele găteau şi Manualul
coseau hăinuţe pentru păpuşi.
Se citesc informaţiile referitoare la copilăria ,,de azi”:
 protecţie ȋmpotriva exploatării copiilor Conversaţia
 alimentaţie corespunzătoare
 servicii medicale asigurate
 acces deplin la educaţie
Caietul special
 drepturi asigurate prin legi
 instituţii/organizaţii interne şi internaţionale de ocrotire a
copilului şi a dreptrilor sale.
Se notează ȋn caiete informaţiile referitoare la copilăria de ieri şi de azi.
După cum ştiţi şi voi, astăzi, sunt făcute anume pentru copii haine,
filme, cărţi si jocuri. Cel mai bun prieten al copiilor este calculatorul.
Aprecieri
Se rezolvă execiţiile aplicative propuse ȋn caietul special.
verbale
La exerciţiul 1 se citesc cele trei fragmente propuse şi se răspunde ȋn
scris la următoarele ȋntrebări:
Exerciţiul
a) Ce aspect din viaţa copiilor este redat ȋn fragmentele citite?
b) Care sunt jocurile prezentate?
c) Care dintre aceste jocuri sunt cunoscute de către copiii de azi?
Se completează ȋn perechi diagrama de la exerciţiul 2:
Diagrama Venn

4
Jocuri

de ieri de azi
de ieri şi
de azi

Aprecieri
verbale
Se citesc mărturiile din viaţa de şcolar narate de Ion Creangă şi Barbu
Ştefănescu Delavrancea, de la exerciţiul 3. Pe baza celor două texte
elevii dicută despre pedepsele aplicate ȋn şcoală şi ȋşi spun părerea ȋn Conversaţia
legătură cu aplicarea acestor pedepse.
Se citesc fragmentele propuse la exerciţiul 4 şi se discută despre
imaginea dascălului ȋn sufletul copilului şi despre rolul acestuia ȋn
educarea elevilor.

5.Fixarea Se rezolvă următorul exerciţiu pe grupe de câte 4:


cunoştintelor ,,Scrieţi care sunt drepturile de care vă bucuraţi ȋn şcoală, dar si Conversaţia Aprecieri
ȋndatoririle care decurg din aceste drepturi.” Exerciţiul verbale
Se citesc drepturile şi ȋndatoririle scrise.

5
6.Tema pentru Se anunţă tema pentru acasă: exerciţiul 6 din caietul special. Conversaţia
acasă

7. Ȋncheierea Se realizează aprecieri verbale colective şi individuale. Aprecieri


lecţiei verbale