Sunteți pe pagina 1din 3

SECTORUL TERȚIAR

Lecția 49
Transporturile pe apă, aeriene, speciale

 Sectorul terțiar cuprinde o grupare largă de activități economice, reunite sub denumirea
de „servicii" și care diferă prin natura activității de celelalte două sectoare: sectorul primar
(al agriculturii) sectorul secundar (al industriei).
 Principalele activități economice care se includ în aceasta categorie sunt:
 comerțul interior,  educație,
 schimburile economice internaționale,  cultura,
 turismul, activitățile legate de transport,  sănătate.
 telecomunicații,

 Căile de comunicație, reprezintă ramura de bază a economiei naționale ce face parte din
sectorul terțiar:
 Clasificarea căilor de comunicație:
 terestre:  feroviare, rutiere  telecomunicațiile
 pe ape:  fluviale și maritime  liniile de înaltă tensiune
 aeriene  conductele
 Prin transport se realizează legături:
 între ramuri de producție  cu alte țări ale lumii
 între diferite județe și localități  asigură deplasarea persoanelor în diferite
locuri și medii
B. Transporturile navale
1. Transporturile fluviale:
 Dunăre:
 Leagă Marea Neagră de Marea Nordului prin Canalul Dunăre - Main - Rin;
 Navigația se realizează cu vase de diferite tonaje:
 pe Dunărea maritimă cu nave de tonaj mai mare,
 pe porțiunea Baziaș-Brăila cu vase de tonaj mai mic;
 Prin porturi, România transportă: materiale de construcție, cereale, produse
alimentare.
 Porturi în sectorul fluvial: Drobeta Turnu Severin, Turnu Măgurele, Giurgiu, Oltenița,
Călărași, Cernavodă
 Porturi în sectorul fluvio-maritim: Brăila, Galați (cel mai mare), Tulcea, Sulina;
 Canalul Dunăre – Marea Neagră (64 km lungime) între Cernavodă și Constanța Sud-
Agigea. De la Poarta Albă se ramifică spre Năvodari;
 Prut și Bega (port Timișoara).
2. Transporturi maritime:
 Ieșirea la Marea Neagră înlesnește legăturile cu alte țări pe calea apei.
 Navigația maritimă se realizeează prin portul fluvio-maritim Sulina și portul maritim
Constanta.
 Prin portul Constanța se realizează tranzitul de mărfuri destinate altor țări.
 Un alt port maritim este Mangalia.
C. Transporturi aeriene
 În 1920 s-a dat în circulație prima linie aeriană din țara noastră.
 Transportul aerian este de tip intern și extern.
 Rețeaua națională aeriană s-a extins prin legarea aeroportului central Băneasa -
București cu:
 Iași, Suceava, Bacău (Moldova),
 Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Baia Mare (Transilvania și Crișana),
 Timișoara, Arad (Banat),
 Constanța și Tulcea (Dobrogea),
 Craiova (Oltenia).
 Orașul București este legat prin linii aeriene cu alte țări și continente
 Aeroport internațional: București – Henri Coandă (fost Otopeni);
 Aeroporturi cu trafic mixt: Bucureși – Băneasa, Constanța – Mihail Kogălniceanu,
Arad, Timișoara, Satu Mare, Cluj-Napoca, Târgu Mureș;
 Alte aeroporturi: Craiova, Caransebeș, Oradea, Baia Mare, Sibiu, Suceava, Iaşi,
Bacău, Tulcea.
D. Transporturi multi-modale
 Combină mai multe feluri de mijloace de transport : ferry-boat-urile, transportul
transcontainerizat.
 Prima linie de ferry - boat dată în exploatare leagă Constanța de portul turcesc Samsun.
E. Transporturile speciale
 Prin fire de înaltă tensiune, prin care se transportă curentul electric la mari distanțe, de
la locul de producere la cel de consum;
 Prin conducte (pipe-line-urile) prin care se transportă apă, petrol, produse petroliere,
gaze naturale: - Magistrale de petrol (oleo-ducte): din zonele de exploatare – Oltenia,
Videle, Câmpia Brăilei, ș.a. spre centrele de prelucrare – Ploiești, Pitești, Borzești,
Giurgiu, Galați, Rieni, Constanța, ş.a.
 Magistrale de gaz metan (gazoducte): Transilvania  Brașov – București, Deva – Oțelu
Roșu – Reșița – Timișoara – Arad, Baia Mare și Satu Mare, Moldova (Onești, Bacău,
Suceava, Iași, Galați; Isaccea din Rusia.
 Telecomunicațiile înseamnă transmiterea la mai mică sau la mai are distanță a
informațiilor: telefonie, televiziune, telegrafie, radio, internet poșta electronică (e-mail).
Aeroporturi și
linii aeriene

Linii aeriene
externe și
aeroporturi
europene
principale