Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe

Studiu Individual nr.1


la Contabilitatea Financiară
Tema: Contabilitatea imobilizărilor
necorporale și corporale

Elaborat: Luchianciuc Marina (n=17)


Grupa: FB 1710G
Verificat: Ludmila CALCATINGE

Chișinău, 2019
Problema 4. Entitatea SRL AUTO a procurat un brevet pentru producerea pieselor de schimb a
automobilelor a cărui cost de intrare constituie 44170 lei (achitarea de la cont curent în monedă
națională include și suma TVA 20%). Volumul pieselor planificate pentru producere constituie:
I an – 120000, II an – 110000, III an – 115000, IV an – 95000.
Se cere : - De întocmit formulele contabile de procurare a brevetului, achitare a datoriei și
calculul amortizării.
- Numiți documentele justificative aferente procurării, achitării și calculului amortizării.

Metoda unităților de producție.


CI−VR 44170−0
1. Amortizarea pe unitate = VPP = 440000 ≈ 0,1
2. Volumul producției
VPP = (VPP1+VPP2+VPP3+VPP4)=120000+110000+115000+95000=440000
VPP – volumul producției planificate

Amortizare Volumul
Costul de Amortizare Amortizare Valoarea
Perioada a pe unitate producției
intrare a anuală a acumulată contabilă
de produs planificate
1 2 3 4 5 6 7
I. 44170 0,1 120000 12000 12000 32170
II. 44170 0,1 110000 11000 23000 21170
III. 44170 0,1 115000 11500 34500 9670
IV. 44170 0,1 95000 9500 44000 1870
Total: 176680 ______ 440000 44000 _______ ______

Formule contabile:
(1) La procurare (2) La achitare (3) La calculul amortizării
(Factura fiscală) (ordin de plată)
Dt 713 – 3681,66 lei
Dt 112 – 44170 lei Dt 521 – 53004 lei
Ct 113 – 3681,66 lei
Dt 534.4 – 8834 lei Ct 242 – 53004 lei
Ct 521 – 53004 lei

Problema 5. Entitatea a predat gratuit altei entități un program informatic după 5 ani de activitate.
Costul de intrare a programului informatic este de 160255 lei, metoda de calcul a amortizării este
de Diminuare a soldului, norma majorată de 1.5 ori. Durata de utilizare 8 ani.
Se cere : -De prezentat înregistrările contabile ce țin de predarea gratuită a imobilizării.
Calculul amortizării imobilizării se înregistrează în următorul tabel:
Calcularea amortizării conform metodei de diminuare a soldului.
Norma Baza de
Costul de Amortizare Amortizarea Valoarea
Perioada amortizări calcul a
intrare a anuală acumulată contabilă
i amortizării
I. 160255 18,75% 160255 30047,81 30047,81 130207,19
II. 160255 18,75% 130207,19 24413,85 54461,66 105838,34
III. 160255 18,75% 105838,34 19844,69 74306,35 85948,65
IV. 160255 18,75% 85948,65 16115,37 90421,72 69833,28
V. 160255 18,75% 69833,28 13093,74 103515,46 56739,54
VI. 160255 18,75% 56739,54 10638,66 114154,12 46100,88
VII. 160255 18,75% 46100,88 8643,92 122798,04 37456,96
VIII. 160255 18,75% 37456,96 37456,96 160255 0

100 %
Namortizării = Nfixă*k = ∗1,5=12,5 %∗1,5=18,75 %
8
După 5 ani de activitate programul informatic a fost predat gratuit. În acest caz se înregistrează
următoarele formule contabile:

1) Calculul amortizării 2) Predarea gratuită 3) La valoarea contabilă


(160255/96=1669,32) (60*1669,32=100159,2)
Dt 713 – 1669,32 lei Dt 722 – 100159,2 lei
Ct 113 – 1669,32 lei Ct 112 – 100159,2 lei

Problema 2. Entitatea ”Galacom„ SRL achiziționează în luna mai 2015 un echipament la prețul
fabricat – 18536 lei, TVA-20%. Transportul este asigurat de o societate specializată și este
facturat la 2200 lei, TVA-20%. Pentru montaj și probe tehnologice s-au efectuat următoarele
costuri:
- Costuri materiale – 1000 lei
- Costuri de energie – 200 lei
- S-a apelat la un prestator de servicii pentru realizarea unei etape a montajului, fiind
facturat – 500 lei, TVA-20%
- Costuri salariale – 785 lei
- CAS (18%) – 141,3 lei
- PAM (4,5%) – 35,33 lei
Se cere: - Calculați costul de intrare și reflectați în costuri tranzacțiile economice.
- De perfectat Factura Fiscală

Formule contabile:
1. Dt 121 – 18536 lei 3. Dt 121 – 2761,63
Dt 534.4 – 3707,2 lei Ct 211 – 1000 lei
Ct 521 – 22243,2 lei Ct 521 – 200 lei
Ct 544 – 500 lei
2. Dt 121-2640 lei Ct 534.4 – 100 lei
Ct 544-2200 lei Ct 531 – 785 lei
Ct 534.4-440 lei Ct 533.1 – 141,3 lei
Ct 533.2 – 35,33 lei