Sunteți pe pagina 1din 2

Test

I Citiți cu atenție textul:


,, Oamenii locuiau în peșteri, pe platforme deschise sau în adăposturi situate sub stânci. În
acest stadiu tehnica ajunsese la un oarecare grad de dezvoltare. Oamenii din aceste timpuri
(paleolitic ) cunoșteau focul și își confectionau arme si unelte din piatră și os mai complicate.
Aceste arme și unelte le asigurau o hrană mai bogată și tot ele le serveau pentru realizarea
creațiilor artistice. La sfârșitul epocii paleoltice apar, aproximativ în același timp, primele
manifestări religioase, dansul, muzica și artele plastice.
Arta paleolitică este produsul unei societăți în care activitatea prinicipală a oamenilor
era vânătoarea. De aceea subiectul esențial al acestei arte îl constitiuie animalele, și în special animalele a
căror carne, blană sau ale căror oase au căpătat diferite întrebuințări. Între aceste reprezentări de animale
predomină bizonul, mamutul, porcul mistreț, renul cu coarne mari și calul. Omul si flora vremii erau rar
reprezentate”

Constantin Suter, Istoria artelor plastice


1. Menționați, pe baza textului, cunoștiințele acumulate de om în paleolitic.
2. Precizați, pe baza textului, care erau avantajele folosirii armelor și uneltelor din piatră.
3. Explicați, pe baza textului, modul în care vânătoarea a influențat arta paleolitică.
4. Prezentați neoliticul.
5. Prezentați epoca metalelor.
6. Enumerați epocile istoriei și unitățile de măsurare ale timpului istoric.
6x5=30 pct.
II Completați spațile libere cu termenii din listă:
Prima epocă a istoriei se numește ....1....... Ea cuprinde mai multe perioade, prima
fiind .......2........ care debutează odată cu apariția ......3...... pe Pământ. În această privință există
două teorii. Prima se numește .....4...... și are ca ideea principală crearea omului de către
Dumnezeu. A doua teorie se numește .....5....... și a fost promovată de Charles .......6........ .
Listă: paleoliticul, Antichitatea, evoluționismul, preistoria, Dorween, omului, creaționismul,
Darwin, neoliticul.
6x3=18 pct.
III a) Comparați anii:
25 î.Hr. 3 î. Hr. 45 î Hr. 99 î. Hr.
50 d. Hr. 85 î. Hr. 100 î Hr. 1 d. Hr.
16 î.Hr. 16 d.Hr.

5x1=5 pct.
b) Precizați secolul pentru următorii ani:
350, 1800, 1801, 1247, 1776
5x1=5 pct
IV Realizați corespondențele corecte:
1. Epigrafia a prima specie de om
2. Ceramica b epoca medievală
3. Zeița Mamă c studiază inscripțiile
4. Austrolopitecus d religie a neoliticului
5. Evul Mediu e descoperire în neolitic
5x4=20 pct.
V Transformați următorii ani:
8700, 960, 7510, 9080, 15080 și 660.
6x2=12 pct.

Pentru ...portarea educațională în clasa a V-a se oferă 10 puncte din oficiu (gratis  )