Sunteți pe pagina 1din 1

Etica cercterarii

Se ia un accord pentru participarea la un proiect de cercetare

- Numele prenumele participantului


- Titlul proiectului
- Numele cercetatorului

Sunt deacord să particip de bună voie la acest studiu am înțeles că pot să încetez participarea în orice
moment al cercetării, fară ca acest lucru, să îmi pericliteze situația mea. Cercetarea a fost dus de
cercetator și care mi-a răspuns la toate întrebarile legate de acesta, drept care autorizez această
persoană, să masoare anumiet comportamente ale mele, am înțeles că cercetarea presupune ca eu să
_________ rezultatele acestei cercetări poat fi prezentate la întruniri profesionale sau publice în reviste
de specialitate, dupa terminarea cercetării rezultatele îmi vor fi comunicate personal, participarea mea
este condiționată de următoarele aspecte: 1. Luarea tuturor măsurilor pentru menținerea
confidențialității răspunsurilor mele. 2. Numele meu sau al familiei mele nu vor fi folosite și nici nu vor fi
create condiții de identificare în materialele finale. 3. Rezultatele mele individuale nu vor fi raportate ci
numai cele comune ale subiecților sau unui grup.

Semnatura participantului___________. Semnatura cercetatorului_________.