Sunteți pe pagina 1din 4

Tema seminarului: Selectarea condițiilor pentru contractarea unui credit

bancar/ împrumut obligatar


1. Amortizarea creditelor bancare
2. Amortizarea împrumutirilor obligatare
3. Restructurarea datoriei
Modalitatea de rambursare este un factor important. Aceasta influenţează asupra mărimii
fluxurilor de numerar generate de proiectul de investiţii şi realizarea acestuia. Dacă banca
propune o schemă neconvenabilă de amortizare (rambursare) a împrumutului, atunci contractarea
creditului nu este raţională.

1. Scheme de amortizare a creditelor bancare


Schema 1. Cea mai comodă modalitate de amortizare a împrumutului pentru proiectele de
investiţii – rambursarea sumei de bază la finele perioadei, cu achitarea regulată a dobînzii la
anumite intervale, spre exemplu, odată pe trimestru.

Aplicație practică 1. Vom presupune că o companie are nevoie de 1500 mii


lei pentru 1,5 ani pentru realizarea unui proiect de investiţii (construcţia şi
vînzarea apartamentelor într-o casă de locuit). Banca a acceptat ca suma
de bază (a împrumutului) să fie rambursată la finele perioadei – peste 1,5
ani cu achitarea trimestrială a dobînzii la o rată anuală a dobînzii de 12%
(rata trimestrială – 3% = 12% : 4 trimestre).

Schema de amortizare (rambursare) a împrumutului este următoarea:


Tabelul 1. Tabloul de rambursare a creditului bancare în sumă unică la finele termenului, cu
plata trimestrială a dobînzii, lei
Perioad Împrumut nerambursat Dobînda Achitarea Suma plătită trimestrială
a creditului
1
2
3
4
5
6
Total
În aşa mod, firma dispune de întreaga sum ăa creditului pînă la realizarea proiectului,
ceea ce este convenabil pentru întreprindere, deoarece cumpărătorii vor achita apartamentele la
darea lor în exploatare, adică la finele realizării proiectului. Băncile însă se stăruie să evite
asemenea scheme de rambursare, deoarece sunt expuse într-o mai mare măsură riscului de
nerambursare.
Schema 2. Acodarea de credite cu rambursare în rate constante a creditului şi calcularea
dobînzii la suma rămasă de rambursat (tabelul 2):
Tabelul 2. Rambursarea creditului în rate constante trimestriale
Perioad Împrumut nerambursat Dobînda Achitarea Suma plătită trimestrială
a creditului
1
2
3
4
5
6
Total

În cazul de faţă întreprinderea este obligată să înceapă rambursarea creditului începînd cu


finele primului trimestru, ceea ce poate fi imposibil din fluxurile de numerar generate de
proiectul de investiţii. În afară de aceasta plăţile cele mai considerabile revin la începutul
derulării proiectului. Această schemă este mai avantajoasă pentru bancă, deoarece riscul este mai
mic, dar pentru întreprindere este foarte greu de făcut faţă acestor plăţi.
Schema 3. Rambursarea creditului în anutăţi constante.
r
a=V t × n
1
Anuitatea se calculează conform relaţiei:
( )
1−
1+r
r
n
1
Pentru valoarea
( )
1−
1+r sunt elaborate tabele financiare.
Unde : Vt – valoarea totală a împrumutului
r – rata dobînzii
n – durata de viaţă a creditului
a - anuitate
Înlocuind în relaţia de calcul a anuităţii datele din exemplu de mai sus, se obţine:
r 0 , 03
a=V t × n
=1500000× 6
=276750lei
1 1
( )
1−
1+r
1− (
1+0 , 03)
Schema de rambursare a creditului va arăta în modul următor :
Tabelul 3. Rambursarea creditului în anuităţi constante trimestriale, lei
Perioad Împrumut nerambursat Dobînda Achitarea Suma plătită trimestrială
a creditului
1
2
3
4
5
6
Total
Din cele trei scheme de rambursare prezentate, băncile dau preferinţă schemei a II,
deoarece presupune un grad de risc mai mic, pe cînd pentru întreprinderi cea mai convenabilă
este I schemă , urmată de a III-a. În afară de schemele precăutate există şi alte scheme, în funcţie
de condiţiile proiectului de investiţii, luarea în considerare a perioadei de graţie etc.
2. Amortizarea împrumutirilor obligatare
Rambursarea obligaţiunilor poate avea loc, ca şi în cazul creditelor bancare, prin mai
multe modalităţi:
 achitarea periodică a dobînzii (cuponului) şi stingerea datoriei la finele perioadei de deţinere
a obligaţiunii;
 rambursarea creditului obligatar în rate constante:

Aplicație practică 2. Fie o societate pe acţiuni care emite 1000 obligaţiuni


cu o valoare nominală de 100 lei. Rambursarea se va efectua prin
amortizări (rate) constante în decursul unei perioade de 5 ani. rata de
rentabilitate cerută de investitori este de 10%.

 achitarea periodică a dobînzii (cuponului) şi stingerea datoriei la finele perioadei de


deţinere a obligaţiunii
Tabloul de rambursare se poate prezenta printr-un tabel pentru fiecare an pînă la scadenţă.

Tabelul 4. Rambursarea creditului obligatar în rate constante anuale, lei


Anul Împrumut nerambursat Dobînda Amortizarea anuală Suma plătită anuală
1
2
3
4
5
Total

 rambursarea creditului obligatar în anuităţi constante.


Mărimea anuităţii se calculează după formula din cazul creditului bancar. Iar numărul
obligaţiunilor rambursate anual (N) se determină prin raportarea anuităţii calculate după relaţia
de mai sus (a) la valoarea nominală (VN) a unei obligaţiuni:
a
N=
VN
Folosind datele exemplului de mai sus, vom calcula mărimea anuităţii:
r
a=V t × n
1
1−( )1+r
Numărul de obligaţiuni ce trebuie rambursate în decursul unui an:

Tabloul de rambursare se prezintă sub forma următoare:


Tabelul 5. Rambursarea creditului obligatar în anuităţi constante anuale, lei
Anul Împrumut nerambursat Dobînda Amortizarea anuală Anuitatea1
1 100000 10000 16380 26380
2 83620 8362 18018 26380
3 65602 6560 19820 26380
4 45782 4578 21802 26380
5 23980 2398 23982 26380
Total x 31898 100002 131900

1
Se calculează prin rotungire