Sunteți pe pagina 1din 1

 Obiective operaționale:

O1- -Pe parcursul și la sfârșitul activității, toți copiii vor fi capabili să numere conștient crescător și descrescător în limitele 1-10, obiectivul se consideră atins dacă
fiecare copil reușește să numere corect crescător și descrescător în limitele 1-10, nepermițându-se erori.
O2--Pe parcursul și la sfârșitul activității toti copiii vor fi capabili să conștituie mulțimi cu 1-10 element, după un criteriu dat, obiectivul se consideră atins dacă
fiecare copil reușește să constituie cel putin o multime cu 1-10 elemente .
O3-- Pe parcursul și la sfârșitul activității toti copiii vor fi capabili să raporteze numărul la cantitate și invers, obiectivul se consideră atins daca fiecare copil
reușește să raporteze corect numărul la cantitate și invers.
O4- Pe parcursul și la sfârșitul activității toti copiii vor fi capabili să descopere care este vecinul mai mare sau mai mic al numărului dat, obiectivul se consideră
atins daca fiecare copil reușește să numească corect vecinul mai mare sau mai mic al numărului dat.

- Strategii didactice:
Metode şi procedee:conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul.
Mijloace didactice: planșă, cifre, jetoane cu iepurași, jetoane cu ouă, fişa cu ou cartonată, coș cu ouă, tablă magnetic, recompense.
Forma de organizare: frontal/ individual, pe grupe.

Bibliografie:
1. Matematică în grădiniță. Ghid pentru educatoare – Stefania Antonovici , Editura Didactică Publishing House/2016
2.Jocuri didactice pentru activităţile matematice din grădiniţă-culegere,
Ştefania Antonovici, Cornelia Jalbă, Gabriela Nicu, Editura Aramis/2005.
3.Didactica/Revistă de comunicări ştiinţifice/nr.19/februarie/2011.