Sunteți pe pagina 1din 58

Strategii de predare

care să corespundă
stilurilor individuale de
învăţare
Cuprins Pagina

1. Învăţarea inclusivă – o privire de ansamblu 2

2. Scopul acestui document 3

3. Trecere în revistă a punctelor tari ale fiecărui stil de învăţare 5

4. Cum se foloseşte tabelul 7

5. Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de


învăţare 11

6. Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de


învăţare (necompletate) 48

7. Formular pentru planul de lecţie 49

8. Formular pentru analiza propriilor practici 56

9. Formular pentru tema de lucru 57

10. Îndrumări pentru verificarea strategiilor de predare 58

11. Evaluarea strategiilor în urma verificării 59

12. Măsurarea şi monitorizarea percepţiei elevilor prin raportare la stilurile de


învăţare – întrebări şi factori care ar putea fi integraţi în Sistemele de
Asigurare a Calităţii. 60

13. Idei pentru măsurarea şi monitorizarea succesului şi a ratei de retenţie a


elevilor prin raportare la stilurile de învăţare. 61

14. Instrumente de măsură sugerate în privinţa rezultatelor şi a ratei de retenţie


în relaţie cu stilurile de învăţare. 61

Învăţarea inclusivă – o privire de ansamblu


Învăţarea inclusivă este cea mai bună armonizare între nevoile individuale ale
persoanei care învaţă şi prevederile / modul în care se răspunde acestor nevoi.

Este o abordare holistică, care ridică următoarele întrebări:


• Cum învaţă oamenii?
• Care sunt obiectivele lor de învăţare?
• Ce trebuie să le oferim pentru a-i ajuta să înveţe (mediul lor de învăţare)?

Este o abordare de care vor profita toţi cei care învaţă.

Este vorba de cea mai bună armonizare între :


• un individ şi profesorul său (adecvarea între metodă şi materiale pe de o parte şi
abordarea pe care individul o are asupra învăţării)
• cel care învaţă şi şcoală (potrivirea între mediile individuale de învăţare şi
nevoile unei largi varietăţi de persoane care învaţă)
• cel care învaţă şi serviciile de învăţare disponibile în comunitate (potrivirea
nevoilor individuale şi locale cu un serviciu adecvat şi suficient).

Este vorba de construirea unui mediu de învăţare accesibil, înclusiv procesele,


echipamentele, mediul de predare şi mediul fizic, ca de exemplu:
• programe de învăţare individuală care să promoveze progresul şi învăţarea
• proceduri de intrare şi de ieşire
• sprijin pentru învăţare: specializat şi general
• materiale şi resurse de învăţare adecvate stilurilor de învăţare ale diferiţilor
indivizi
• personal bine pregătit
• mediul înconjurător fizic, de exemplu săli de clasă, cantină, bibliotecă

Această abordare evită punctul de vedere care plasează dificultatea sau


deficienţele în sarcina elevului şi se concentrează în schimb pe capacitatea şcolii de
a înţelege şi a răspunde la nevoile / cerinţele individului care învaţă.

“Strategiile pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare”


este un document complementar cu “Dezvoltarea stilurilor de învăţare eficiente prin
identificarea şi înţelegerea stilurilor de învăţare”. Fişele de îndrumare / strategie
sunt concepute pentru a sprijini profesorii în înţelegerea şi dezvoltarea practicilor lor
de predare astfel încât fiecare stil de învăţare să fie luat în considerare şi, ca
urmare, toţi elevii să fie angajaţi în felul acesta în procesul de învăţare. Rezultatul
constă în a face mai plăcut şi mai plin de succes timpul pe care elevii îl petrec la
şcoală.

Scopul acestui document

• Scopul acestui document este:


• De a produce îndrumări privind strategii de predare care să corespundă
stilurilor individuale de învăţare.

2
• Obiectivele sunt:
• De a identifica o gamă largă de strategii de predare.
• De a folosi strategiile de predare care corespund cel mai bine
stilurilor de învăţare individuale.
• De a prezenta un ansamblu de abordări şi exemple de predare
care pot fi folosite pentru a asigura faptul că planurile de lecţie şi
materialele de studiu se potrivesc stilurilor de învăţare ale elevilor.
• De a elabora o metodologie pentru evaluarea gradului de adecvare
a strategiilor de predare la stilurile de învăţare, în raport cu percepţia
/satisfacţia elevului, cu succesul şi rata de retenţie.

• Rezultatele / produsele sunt:


• Un instrument care să le permită profesorilor să realizeze o
corespondenţă cât mai bună între strategiile lor de predare şi stilurile
individuale de învăţare.
• Idei pe care şcolile să le poată folosi pentru a lua în calcul şi a
integra factorii necesari pentru evaluarea eficienţei utilizării unei predări
potrivite cu învăţarea şi pentru evaluarea impactului acesteia asupra
percepţiei, succesului şi ratei de retenţie a elevilor.

Cui se adresează acest pachet ?


Managerilor, profesorilor, maiştrilor-instructori şi personalului de sprijin din şcoală.

De ce acest pachet?
Acest pachet va ajuta profesorii să se asigure că elevii lor:
• petrec în mod plăcut şi cu succes timpul la şcoală
• găsesc cea mai bună cale de a învăţa
• îşi dezvoltă stilul preferat de învăţare
• capătă o mai bună înţelegere a modului în care învaţă
• devin mai eficienţi şi mai compleţi în învăţare
• capătă posibilitatea de a-şi îmbunătăţi performanţele de învăţare.

Acest pachet va ajuta managerii, profesorii, maiştrii-instructori şi personalul de


sprijin să:
• dezvolte şi să înţeleagă cum să dezvolte strategii de predare astfel
încât strategia respectivă să includă prevederi care să răspundă fiecărui
stil de învăţare.
• înţeleagă diversitatea stilurilor de învăţare ale elevilor lor.
• integreze factorii necesari pentru evaluarea eficienţei utilizării unei
predări potrivite cu învăţarea şi să evalueze impactul acesteia asupra
percepţiei, succesului şi ratei de retenţie a elevilor.

3
Cum se învaţă mai eficient – punctele tari ale stilurilor de învăţare

Vizual / Vedere Auditiv / Ascultare Practic


• Vederea informaţiei în formă • Ascultarea cuiva care vă explică un anumit lucru • Efectuarea de către dumneavoastră
tipărită vă va ajuta să o reţineţi vă va ajuta să învăţaţi. înşivă a unei activităţi practice
mai bine. • Discutarea unei idei noi şi faptul că o explicaţi facilitează adesea înţelegerea, de ex.
• Verificarea faptului că notiţele folosind propriile dumneavoastră cuvinte. experimente la fizică, probleme la
dumneavoastră sunt copiate • Discutarea cu cineva a problemelor şi ideilor. matematică etc.
cum trebuie • Este folositor să analizaţi verbal chestiunile / să • Scrierea lucrurilor în ordinea lor, pas
• Privirea formei unui cuvânt. verbalizaţi de unul /una singur(ă) gândurile şi cu pas, este o cale eficientă de a le
• Folosirea culorilor, ilustraţiilor şi ideile pe care le aveţi ţine minte.
diagramelor ca ajutor în • Rugămintea adresată cuiva de a vă explica din • Scrierea lucrurilor cu propriile
procesul de învăţare. nou lucrurile dumneavoastră cuvinte.
• Sublinierea cuvintelor cheie. • Ascultarea unei cărţi înregistrate pe bandă va fi • Convertirea notiţelor într-o imagine
• Folosirea de creioane colorate mai uşoară decât citirea cărţii. sau într-o bandă desenată.
pentru învăţarea ortografierii • “Simţirea cuvântului” ca şi cum aţi fi pe punctul • Alcătuirea unei hărţi mentale sau a
cuvintelor dificile: folosirea de să-l pronunţaţi şi faptul de a-l pronunţa în gând unei “spidergram” reţea de cuvinte,
culori diferite pentru grupurile pot fi de ajutor. ciorchine).
complexe de litere • Împărţirea cuvintelor în silabe /fragmente şi • Urmărirea cu degetul a titlurilor,
• Alcătuirea unei hărţi mentale exagerarea în gând a sunetelor. cuvintelor cheie, etc. apoi
sau a unei “spidergram” (reţea • Simţirea ritmului unei fraze sau a unui set de pronunţarea respectivelor cuvinte
de cuvinte, ciorchine). informaţii atunci când acestea sunt “cântate”. urmată de scrierea lor din memorie.
• Convertirea notiţelor • Citirea cu voce tare. • Preferinţa pentru a atinge şi a face.
dumneavoastră într-o imagine • Faptul de a vă asculta vorbind cu voce tare. • Scrisul la tastatură este adesea mai
sau bandă desenată. • Utilizarea unui casetofon pentru a vă înregistra uşor decât scrierea de mână.
• Folosirea imaginilor pentru observaţiile şi gândurile. • Utilizarea scrisului cursiv este mai
explicarea textelor. • Înregistrarea principalelor aspecte ce trebuie uşoară decât cea a scrisului tipărit (cu
analizate folosind propria dumneavoastră voce, litere separate)
cu muzica dumneavoastră preferată ca fundal • Ajutarea unei alte persoane să
• Folosiţi metode de ascultare activă, incluzând îndeplinească o sarcină.
aici chestionarea şi rezumarea.

4
Proiectul FEDA CBD 204
Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare
ale persoanelor


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic

Cum se foloseşte tabelul

1. Mai întâi trebuie să cunoaşteţi stilurile individuale de învăţare ale elevilor


dumneavoastră.

2. Uitaţi-vă pe coloana intitulată “Scopul predării – Ce doriţi să realizaţi?”

3. Decideţi ce “Scop” va stabiliţi pentru sesiunea respectivă (lista nu este


exhaustivă).

4. Uitaţi-vă pe coloana următoare, intitulată “Strategie de predare – cum o să


procedaţi?”

5. Decideţi ce strategie /strategii intenţionaţi să folosiţi pe parcursul sesiunii.

6. Mergeţi la pagina indicată.

7. Ultimele trei coloane, având titlul “Puncte tari pentru acest tip de persoană” indică
ce strategie prezintă cel mai mare grad de confort şi încredere pentru tipul
respectiv de persoană care învaţă. Este deci esenţial să vă îndreptaţi cea mai
mare parte a atenţiei în mod special asupra modului în care îi puteţi implica pe
elevii pentru care această strategie NU este un punct tare. La pagina 3 se
află o privire de ansamblu asupra punctelor tari ale diferitelor stiluri de învăţare.
Exemplele oferite nu sunt singurele posibile, puteţi adăuga la acestea propriile
dumneavoastră exemple.

8. Folosiţi formularele de plan de lecţie pentru a planifica şi a include toate stilurile


de învăţare ale elevilor dumneavoastră.

6
Cum se foloseşte tabelul

Identificaţi stilurile de învăţare


ale elevilor din grupul dumneavoastră.

Alegeţi “Scopul predării”


pentru sesiunea dumneavoastră din
lista cuprinsă în tabel

Alegeţi “Strategia de predare”


pe care o veţi folosi, din lista cuprinsă
în tabel

Mergeţi la pagina
indicată

Utilizaţi “strategiile pentru persoanele care


învaţă” indicate,
având în vedere că un [ înseamnă că acela
este un punct tare şi concentrându-vă, în
consecinţă, pe includerea celorlalţi.

Utilizaţi formularele de plan de lecţie


pentru a planifica şi a include toate
Scopul predării stilurile
Strategiade
de învăţare
predare alePag.
elevilorPuncte tari pentru acest tip de
Ce speraţi să obţineţi. Cum veţidumneavoastră.
proceda? Nr. persoană :
Vizual Auditiv Practic
 

7
Generarea entuziasmului Expunere orală 8 [
şi a interesului în privinţa
unui anumit subiect

Lectură dirijată 9 [

Vizită 10 [ [

Video / multimedia 11 [ [ [

Explorarea şi influenţarea Discuţie 12 [ [


opiniilor, emoţiilor,
convingerilor şi
atitudinilor

Joc de rol şi studii de caz 13 [ [

Film şi Video 14 [ [ [

Rezolvarea de probleme Tutorial individual / 1:1 / 15 [


(Planificarea şi Mentorat
organizarea propriei
învăţări)

Brainstorming 16 [ [ [

Planificarea şi revizuirea 17 [
acţiunilor

Oferirea de informaţie Expunere orală 18 [


De la teorie la practică:
Explicarea conceptelor
teoretice

Suport de curs / fişe de lucru 19 [ [ [

Citire 20 [

Demonstraţie 21 [ [

De la teorie la practică: Tutoriale individuale (schimburi 22 [


Legarea teoriei de în ambele sensuri)
practică

Atelier de lucru /Simulare / Joc 23 [ [


de rol
Dobândirea de abilităţi / Atelier de lucru / Simulare / 24 [ [
consolidarea Practică
De la teorie la practică:
Exersarea practicilor

Demonstraţie 25 [ [

Formare (coaching) 26 [

8
Învăţarea unui sistem Învăţare mecanică 27 [
“mecanic”, sau a unor
fapte concrete, sau a unei
succesiuni
Dezvoltarea de abilităţi de Discuţie : 28 [ [
comunicare orală • Dezbatere
• Masă rotundă
Joc de rol / Piesă de teatru / 29 [ [
Simulare

Lucru în grup 30 [ [
• Grup cu sarcină precisă
• Grup mic
• Brainstorming
• Grup creativ
Dezvoltarea de abilităţi de Temă scrisă 31 [
comunicare în scris
Dezvoltarea lucrului în Jocuri / Piesă de teatru / joc de 32 [
echipă rol

Teme /proiecte integrate 33 [ [ [


Vizită de două sau mai multe 34 [ [ [
zile
Lucru în grup 35 [ [
Generarea de idei:
• Brainstorming
Consolidarea ideilor:
• Grup cu sarcină precisă
• Grup mic

Consolidarea informaţiei Seminar 36 [

Joc de rol 37 [ [ [

Evaluare /Test 38 [

Temă de lucru / proiect 39 [


(individual / în grup)
Analiza şi evaluarea Întrebări şi răspunsuri verbale 40 [
învăţării (profesor şi elev)
Examen / test 41 [

Suport de curs cu spaţii goale 42 [ [ [


de completat
Întrebări de control 43 [ [
Evaluare practică / activitate cu 44 [
sarcină / schiţarea profilului de
abilităţi

9
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare -
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Generarea entuziasmului şi a interesului
în privinţa unui anumit subiect EXPUNERE ORALĂ

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Exprimaţi-vă clar şi • Aceasta va fi o • O abilitate tactilă
identificaţi punctele situaţie de învăţare în precum editarea de text
principale. care elevii se vor simţi s-ar putea să se
în largul lor, vor avea dovedească utilă
• Încurajaţi folosirea încredere în această pentru luarea de notiţe.
culorilor şi folosirea strategie.
pentru notiţe a propriilor • Daţi elevului o copie a
“modele cadru” ale • Este posibil ca elevii notiţelor.
elevilor, de ex. să dorească să
“spidergrams” şi înregistreze sesiunea • Vorbiţi într-o manieră
“flowcharts” pe bandă. animată.

• Folosiţi creioane colorate • Încurajaţi utilizarea


şi slide-uri “spidergrams” şi a
modelelor cadru
• Permiteţi elevilor să (formulare) pentru
înregistreze pe bandă luarea notiţelor
expunerile orale
• Dacă în expunerea
• Asociaţi un aspect cheie orală apare nevoia de
cu o imagine vizuală dintr- voluntari, solicitaţi-le
o carte sau afişată pe acestor elevi
retroproiector. participarea

• Graficele / tabelele sunt • Oferiţi-le elevilor un


folositoare produs /obiect tangibil
pe care să-l studieze.

Exemplu
Într-un program de nivel 3, profesorul care susţinea expunerea orală a folosit o folie de
retroproiector cu o imagine/bandă desenată care conceptualiza întreaga expunere.
Acest lucru a generat implicarea celor cu dominantă vizuală. Celor cu dominantă
practică li s-a cerut să se ofere voluntari pentru anumite sarcini specifice pe parcursul
sesiunii.
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare -
Scopul Predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Generarea entuziasmului şi a interesului în 10
privinţa unui anumit subiect
LECTURĂ OBLIGATORIE
Strategii pentru persoanele care învaţă
Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Prezentaţi obiectul • Aceasta va fi o situaţie • Stabiliţi o activitate
citirii obligatorie în de învăţare în care elevii bazată pe sarcini
formă video, ca sprijin se vor simţi în largul lor, precise cu privire la
pentru înţelegerea vor avea încredere în lectura obligatorie,
textului. această strategie. activitate care să-l
încurajeze pe cel care
• Invitaţi un prezentator • Înregistraţi pe bandă învaţă să facă
care să citească textul sesiunea de lectură cercetări
stabilit obligatorie – prezentaţi-o
în forma audio, presărată • Invitaţi un prezentator
• Folosiţi secvenţe video cu explicaţiile care să citească textul
care să acompanieze profesorului stabilit
lectura obligatorie.
• Invitaţi un prezentator • Folosiţi secvenţe video
care să citească textul care să acompanieze
stabilit lectura obligatorie.

• Folosiţi secvenţe video • Puneţi-i pe aceşti elevi


care să acompanieze să prezinte lectura
lectura obligatorie obligatorie (parţial /
total)
• Puneţi-i pe aceşti elevi să
prezinte lectura
obligatorie (parţial /total)

Exemplu
Într-o clasă de comunicare elevilor le-a fost dată o listă de lectură dirijată. Celor
cu dominantă practică li s-a cerut să pregătească întrebări în legătură cu
fiecare carte, pe care să le pună celorlalţi elevi din clasă. Cei cu dominantă
vizuală au primit sarcina de a desprinde punctele principale din text şi de a le
prezenta vizual
Idei privind restului
strategiile pe grupului.
care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare -
Scopul Predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Generarea entuziasmului şi a interesului
în privinţa unui anumit subiect
VIZITĂ

11
Strategii pentru persoanele care învaţă
Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [
• Aceasta va fi o situaţie de • O bandă /prezentare audio • Aceasta va fi o situaţie de
învăţare în care elevii se – adesea pusă la dispoziţie învăţare în care elevii se vor
vor simţi în largul lor, vor de muzee / galerii de artă simţi în largul lor, vor avea
avea încredere în această etc. încredere în această strategie.
strategie.
• Grupaţi pe cei cu • O hartă sau un plan al
• Foaie de observaţie, dominantă auditivă câte obiectivului vizitat.
aspectele cheie ce trebuie doi, ca să poată discuta în
observate. timpul vizitei despre cele • Sarcini precise de îndeplinit
văzute.
• O hartă sau un plan al • Listă de puncte cheie /
obiectivului vizitat. • Întrebări cheie /concursuri întrebări stabilite sub forma
“cine ştie câştigă” unui concurs care necesită
• Oferiţi-le elevilor fotografii, căutarea de informaţii.
ilustraţii, cataloage, filme • Încurajaţi elevii să discute
despre obiectivul vizitat despre vizită în faza de • Utilizaţi o prezentare
planificare, în timpul vizitei multimedia a obiectivului
• Daţi-le elevilor suport de şi după aceea. vizitat, folosind mijloace IT.
curs cu întrebări de control
• Utilizaţi o prezentare • Oferiţi-le elevilor fotografii,
• Utilizaţi o prezentare multimedia a obiectivului ilustraţii, cataloage, filme
multimedia a obiectivului vizitat, folosind mijloace IT. despre obiectivul vizitat şi
vizitat, folosind mijloace IT. puneţi-i să facă unele activităţi
de cercetare.

Exemplu
Un grup de elevi la artă şi design au vizitat o galerie de artă. Cei cu dominantă
vizuală s-au simţit în largul lor în această ipostază, cei cu dominantă auditivă
au fost grupaţi câte doi şi li s-a cerut să discute despre fiecare tablou pe care
trebuiau să-l comenteze. Celor cu dominantă practică li s-au dat sarcini bine
stabilite de a găsi, de a face şi de a raporta.

12
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare -
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Generarea entuziasmului şi a interesului
în privinţa unui anumit subiect
VIDEO/MULTIMEDIA

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [ [
• Aceasta va fi o • Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie
situaţie de învăţare de învăţare în care elevii de învăţare în care elevii
în care elevii se vor se vor simţi în largul lor, se vor simţi în largul lor,
simţi în largul lor, vor vor avea încredere în vor avea încredere în
avea încredere în această strategie. această strategie.
această strategie.
• Animaţi-vă prezentarea, • Animaţi-vă prezentarea,
• Produceţi suport de presăraţi-o cu exemple presăraţi-o cu exemple
curs cu imagini /filme din viaţa reală / din viaţa reală /
ca ajutor pentru imaginare imaginare
memorie.
• Încurajaţi punerea de • Legaţi-vă de realitate şi
întrebări în momentele de exemple practice,
de oprire a filmului, folosiţi un pachet
puneţi întrebări şi multimedia interactiv,
consolidaţi cele învăţate. care să le ceară elevilor
“să facă”.

Exemplu
Elevii dintr-un program de nivel 1 de comerţ cu amănuntul au folosit un pachet
multimedia pentru a îndeplini o temă legată de stocuri şi de controlul
stocurilor. Acest pachet a fost folositor mai ales pentru elevii cu abilităţi de
citire mai puţin dezvoltate, care s-au putut folosi de ilustraţiile diferitelor tipuri
de mărfuri.

13
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Strategia de predare -


Explorarea şi influenţarea opiniilor, Cum veţi proceda?
emoţiilor, convingerilor şi atitudinilor
DISCUŢIE

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [
• Utilizaţi “spidergram” • Aceasta va fi o • Aceasta va fi o situaţie
pentru a surprinde situaţie de învăţare în de învăţare în care
punctele cheie ale care elevii se vor simţi elevii se vor simţi în
discuţiei. în largul lor, vor avea largul lor, vor avea
încredere în această încredere în această
• Utilizaţi un film / CD strategie. strategie.
ROM şi opriţi-l la
momentele cheie, • Aveţi grijă să fie fixate • Utilizaţi jocul de rol şi
pentru discuţii reguli de desfăşurare cereţi acestor elevi să
care să asigure pună în scenă o
• Utilizaţi jocul de rol şi participarea tuturor situaţie şi să
apoi treceţi la discuţie, elevilor. folosească acest lucru
această abordare va da ca o bază pentru
discuţiei un aspect • Cereţi unuia dintre discuţie.
“vizual”. aceşti elevi să fie
“avocatul diavolului” şi • Cereţi unuia dintre
• Utilizaţi imagini, afişe să conteste punctele aceşti elevi să
etc. care pot ilustra de vedere şi opiniile în prezideze discuţia şi să
discuţia sau pot constitui timpul discuţiei. asigure participarea
o provocare pentru egală a tuturor.
începerea acesteia.

Exemplu.
Elevilor care urmăreau să-şi îmbunătăţească abilităţile de lucru în echipă li s-a
cerut să facă un joc de rol având ca subiect un conflict şi apoi să discute
“conflictele” care au apărut la locurile lor de muncă. Discuţia a avut ca
scopuri identificarea circumstanţelor conflictului, sugerarea de posibile
soluţii de rezolvare şi re-analizarea a ceea ce s-a întâmplat de fapt. Model
folositor în discuţie:
“Model cu 4 roluri”
Coordonator – menţine discuţia la obiect şi ţine evidenţa timpului.
Observator – ia notiţe.
Raportor – oferă feedback în legătură cu anumite puncte cheie stabilite.
Facilitator – se asigură că toată lumea participă.

14
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare -
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Explorarea şi influenţarea opiniilor,
emoţiilor, convingerilor şi atitudinilor
JOC DE ROL / STUDIU DE CAZ

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [
• Puneţi-i pe aceşti • Aceasta va fi o situaţie de • Aceasta va fi o situaţie
elevi să observe învăţare în care elevii se de învăţare în care elevii
limbajul trupului şi vor simţi în largul lor, vor se vor simţi în largul lor,
expresiile feţei şi avea încredere în această vor avea încredere în
folosiţi aceste strategie. această strategie.
lucruri ca punct de
discuţie. • Încurajaţi elevii să scrie un • Încurajaţi pe unii dintre
scenariu sau enunţuri elevi să joace roluri, iar
cheie care ar putea fi pe alţii să-i observe şi
folosite pentru a exprima apoi faceţi brainstorming
diferite opinii în timpul în legătură cu reacţiile
jocului de rol. avute /observate.

• Folosiţi-l pe acest elev ca


narator.

Exemplu
În sesiunea lor, elevii au jucat roluri legate de interviurile pentru obţinerea unei
slujbe. Ei au jucat pe rând rolul celui care intervievează, al celui intervievat şi al
observatorului şi apoi au fost evaluaţi de către colegii lor.

15
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare -
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Explorarea şi influenţarea opiniilor,
emoţiilor, convingerilor şi atitudinilor
FILM ŞI VIDEO

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [ [
• Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie
de învăţare în care de învăţare în care de învăţare în care elevii
elevii se vor simţi în elevii se vor simţi în se vor simţi în largul lor,
largul lor, vor avea largul lor, vor avea vor avea încredere în
încredere în această încredere în această această strategie.
strategie. strategie.
• Puneţi-i pe elevi să-şi
• Rulaţi filmul şi cereţi • Încurajaţi elevii să se noteze aspectele cheie.
acestor elevi să uite la film cu atenţie,
descopere punctele fără să fie perturbaţi. • Puneţi-le la dispoziţie un
principale sau să grafic al scenelor /
observe limbajul • Asiguraţi-vă că aţi evenimentelor pentru ca
trupului şi folosiţi pregătit dinainte note ei să-şi poată nota
aceste aspecte ca scrise asupra filmului, aspectul cheie al scenei
bază de discuţie. unui elev de tip auditiv respective şi să-l
îi va fi mai uşor doar utilizeze ca bază de
• Puneţi-le la dispoziţie să asculte în loc să discuţie.
informaţii pregătite asculte şi să ia notiţe
dinainte, într-un format în acelaşi timp.
vizual uşor accesibil.

Exemplu
Cursanţii adulţi dintr-un program de educaţie permanentă au urmărit secvenţe
din filme şi documentare având ca subiect femei celebre de-a lungul istoriei.
Celor cu dominantă vizuală li s-a cerut să noteze / prezinte în scris relaţiile
dintre bărbaţi şi femei. Cei cu dominantă auditivă au selectat dialogurile cheie
conţinând stereotipuri bărbat / femeie, iar cei cu dominantă practică au avut la
dispoziţie un suport de curs cu spaţii goale şi întrebări cheie la care trebuiau
să răspundă.

16
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Rezolvarea de probleme (Planificarea şi
organizarea propriei învăţări)
TUTORIAL INDIVIDUAL / 1:1 / MENTORAT

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Folosiţi planuri vizuale, • Aceasta va fi o situaţie • Listă de SARCINI bazate
scheme etc. de învăţare în care pe practică,
elevii se vor simţi în
• Diagramele flux / largul lor, vor avea • Liste cu lucrurile care
direcţionale pot fi de încredere în această sunt de făcut:
folos, deoarece indică strategie. 1. Mergeţi la bibliotecă
modul cum un anumit şi găsiţi……
lucru conduce la un alt • Discutaţi sarcina în 2. Subliniaţi secţiunea
lucru. detaliu, încurajaţi ……..
întrebările, discuţiile 3. Scrieţi cu propriile
• Desenaţi pe măsură etc. înainte de a voastre cuvinte…….
ce vorbiţi, pentru a formula orice decizie /
arăta cum se leagă planuri. • Întocmiţi din timp lista de
între ele diferitele părţi lucruri de făcut şi
ale planului. utilizaţi-o ca structură
principală a lecţiei.

Exemplu
Sesiunea a fost înregistrată pe video de un elev cu dominantă practică pentru a
permite tuturor elevilor ca în sesiunea următoare să reflecteze asupra
procesului prin care au trecut în planificarea şi organizarea propriei lor
învăţări.

17
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Rezolvarea de probleme (Planificarea şi
organizarea propriei învăţări)
BRAINSTORMING

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [ [
• Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie de • Aceasta va fi o situaţie
de învăţare în care învăţare în care elevii se de învăţare în care elevii
elevii se vor simţi în vor simţi în largul lor, vor se vor simţi în largul lor,
largul lor, vor avea avea încredere în vor avea încredere în
încredere în această această strategie. această strategie.
strategie.
• Puneţi elevul să-şi noteze • Notaţi ideile /conceptele
• Puneţi elevul să-şi iniţial pe scurt ideile şi cheie de la
noteze idei de la apoi să le dezvolte în brainstorming şi cereţi
brainstorming folosind propoziţii care au sens acestor elevi să
creioane colorate, pentru el. alcătuiască o listă cu
“spidergrams”, imagini acţiunile necesare şi să
şi simboluri care au • Puneţi elevul să-şi noteze ordoneze aceste acţiuni
sens pentru el. cuvântul /conceptul / după gradul lor de
ideea de la brainstorming prioritate.
• Utilizaţi culori pe şi apoi s-o descrie cu
scheme pentru a indica propriile sale cuvinte. • Faceţi ca acest elev să
zonele de legătură. se ofere voluntar pentru
• Permiteţi elevilor să a nota ideile.
• Aţi putea să folosiţi un vorbească şi să facă
astfel de elev pentru a-l schimb de idei, dar nu să • Aţi putea alege din
pune să exprime idei în domine sesiunea. rândul lor 2-3 voluntari
format vizual. care să noteze pe
• Aţi putea folosi un astfel flipchart, cu creioane de
de elev pe post de culori diferite, ideile ce
preşedinte de şedinţă, au legătură unele cu
pentru a-i încuraja pe altele.
ceilalţi şi a stimula
exprimarea ideilor.

Exemplu
Elevii au folosit brainstorming-ul într-o sesiune de tâmplărie pentru a alcătui
o listă de posibile obiecte care ar putea fi fabricate spre vânzare folosind
deşeurile rămase într-o cutie. Celor cu dominantă practică li s-a cerut să
prezinte deşeurile pentru a stimula apariţia ideilor la cei cu dominantă
vizuală şi auditivă.
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.
Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să
Cum veţi proceda?
realizaţi?
Rezolvarea de probleme (Planificarea 18
PLANIFICAREA ŞI REVIZUIREA ACŢIUNILOR
şi organizarea propriei învăţări)
(ACTION PLANNING)
Strategii pentru persoanele care învaţă
Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Folosiţi planuri • Discutaţi sarcina în • Aceasta va fi o situaţie de
vizuale, scheme etc. detaliu, încurajaţi învăţare în care elevii se vor
întrebările, discuţiile simţi în largul lor, vor avea
• Diagramele flux / etc. înainte de a încredere în această strategie.
direcţionale pot fi de formula orice decizie /
folos, deoarece indică planuri. • Listă de SARCINI bazate pe
modul cum un anumit practică,
lucru conduce la un
• Liste cu lucruri de făcut:
alt lucru.
1. Mergeţi la bibliotecă şi
găsiţi……
• Desenaţi pe măsură 2. Subliniaţi secţiunea……..
ce vorbiţi, pentru a 3. Scrieţi cu propriile voastre
arăta cum se leagă cuvinte…….
între ele diferitele
părţi ale planului. • Întocmiţi din timp lista de
lucruri de făcut şi utilizaţi-o ca
• Folosiţi programe IT structură principală a lecţiei.
pentru planificarea
acţiunilor utilizând • Folosiţi programe IT pentru
tabelele sau formatele planificarea acţiunilor utilizând
vizuale interactive tabelele sau formatele
alcătuite de elevi. interactive alcătuite de elevi.

Exemplu
Elevii unui program de artă şi design au folosit computere, ajutându-se de
simboluri, pentru a-şi dezvolta şi citi planurile de acţiune. La sesiunile de
revizuire ei au folosit o înregistrare a sesiunii anterioare, făcută cu camera
digitală, pentru a analiza progresele făcute şi a-şi evalua munca. La sfârşitul
anului au fost capabili să demonstreze şi să-şi evalueze progresul şi să fixeze
noi scopuri pentru anul următor.

Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Strategia de predare


Oferirea de informaţie Cum veţi proceda?
De la teorie la practică:
Explicarea conceptelor teoretice EXPUNERE ORALĂ

19
Strategii pentru persoanele care învaţă
Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Suport de curs cu • Aceasta va fi o situaţie de • Grafic ce trebuie
indicii vizuale. învăţare în care elevii se completat de elevi pe
vor simţi în largul lor, vor măsură ce se
• Folii de retroproiector avea încredere în această derulează expunerea.
cu imagini, tabele şi strategie.
grafice. • Oferiţi elevilor un
• Ilustraţi punctele cheie produs /obiect tangibil
• Elevii vor folosi folosind intonaţia /tonul pe care să-l studieze.
“imagini” vizuale etc.
pentru a-şi clarifica
notiţele. • Legătură verbală cu alte
situaţii.

• Asiguraţi-vă că se produc
schimbări relevante de
ritm pentru a menţine
interesul elevilor.

Exemplu
Elevii dintr-un program de Certificat iniţial de predare au asistat la o expunere
orală pe tema cadrului teoretic ca introducere în lucrul privind stilurile de
învăţare. Ei au continuat prin a-şi evalua propriul stil de învăţare şi apoi au
încercat să ducă la bun sfârşit sarcini de învăţare folosind stilurile lor
preferate de învăţare dar şi stilurile ce nu le erau la îndemână. Expunerea a
fost făcută într-un stil stimulant, cu ilustrări a ceea ce anumite aspecte
însemnau în practică, şi a fost însoţita de suport de curs sub formă de text,
benzi desenate şi diagrame.

20
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Strategia de predare


Oferirea de informaţie Cum veţi proceda?
De la teorie la practică:
Explicarea conceptelor teoretice SUPORT DE CURS / FIŞE DE LUCRU

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [ [
• Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o
de învăţare în care de învăţare în care elevii situaţie de învăţare în
elevii se vor simţi în se vor simţi în largul lor, care elevii se vor simţi
largul lor, vor avea vor avea încredere în în largul lor, vor avea
încredere în această această strategie. încredere în această
strategie. strategie.
• Oferiţi fişe de lucru /
• Prezentaţi fişele de suporturi de curs cu • Fişele de lucru /
lucru / suportul de curs spaţii goale, astfel încât suportul de curs
în format grafic. elevii să trebuiască să trebuie prezentat în
asculte prezentarea / cadrul unor sarcini
• Utilizaţi culoare, informaţiile şi să fixate, ce trebuie duse
simboluri, imagini şi completeze elementele la bun sfârşit de elev.
ilustraţii. lipsă.
• Oferiţi fişe de lucru /
• Aşezarea în pagină • Discutaţi fişele de lucru / suporturi de curs cu
este foarte importantă suportul de curs cu spaţii goale, astfel
– subliniaţi sau puneţi elevul. încât elevii să
într-o căsuţă textul trebuiască să asculte
important din partea de • Discutaţi conţinutul fişelor prezentarea /
sus. de lucru / suportului de informaţiile şi să
curs pe sistemul completeze
• Subliniaţi sau scrieţi cu întrebare şi răspuns. elementele lipsă.
litere aldine punctele
importante şi punctele
cheie din text.

Exemplu
Elevii dintr-un program de coafură li s-a dat un suport de curs despre structura
părului. Urmau să înveţe despre efectele substanţelor chimice asupra structurii.
Fişele de lucru / suportul de curs au inclus text, simboluri, imagini şi spaţii
goale ce trebuiau completate de elevi, elevi cărora li s-a dat timp pentru a pune
întrebări pe marginea fişelor de lucru / suportului de curs.

21
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Strategia de predare


Oferirea de informaţie Cum veţi proceda?
De la teorie la practică:
Explicarea conceptelor teoretice CITIRE

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Găsiţi un text care • Aceasta va fi o situaţie • Împărţiţi citirea în
să cuprindă şi de învăţare în care elevii bucăţele mici.
ilustraţii, pentru ca se vor simţi în largul lor,
elevii să-şi poată vor avea încredere în • Găsiţi un text cu
reprezenta ceea ce această strategie. exemple din realitate.
citesc.
• Încurajaţi-i pe cei cu • Asiguraţi-vă că textul se
• Text însoţit de dominantă auditivă să se poate aplica în viaţa
imagini / grafice etc. adune şi să discute reală.
textul şi problemele /
punctele de interes. • Puneţi elevii să citească
un text şi puneţi-le
• Încurajaţi elevii să întrebări / daţi-le sarcini
citească cu voce tare. după fiecare fragment
de text.

Exemplu
Într-o sesiune de biologie urma ca în ora viitoare să se abordeze teoria
osmozei. Elevilor li s-a dat de citit un material pregătitor, care includea o
explicaţie scrisă, o diagramă care prezenta procesul şi întrebări cheie la
sfârşit.

22
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Strategia de predare


Oferirea de informaţie Cum veţi proceda?
De la teorie la practică:
Explicarea conceptelor teoretice DEMONSTRAŢIA

Strategii pentru persoanele care învaţă

Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic


 
[ [
• Aceasta va fi o situaţie • Prezentaţi verbal tot • Aceasta va fi o situaţie
de învăţare în care ceea ce faceţi, de învăţare în care
elevii se vor simţi în explicaţi în amănunt elevii se vor simţi în
largul lor, vor avea fiecare punct. largul lor, vor avea
încredere în această încredere în această
strategie. • Încurajaţi-i pe aceşti strategie.
elevi să pună întrebări
• Folosiţi elemente de şi să discute despre • Implicaţi-i aceşti elevi
sprijin, ustensile, afişe, demonstraţie în timp cât mai mult posibil, de
benzi desenate etc. ce dumneavoastră o exemplu cereţi-le să vă
pentru a ilustra ceea ce efectuaţi. fie asistenţi, să noteze
aveţi de demonstrat. procedura pe tablă în
• Utilizaţi secvenţe timp ce dumneavoastră
• Utilizaţi folii de video. o efectuaţi etc.
retroproiector colorate,
pentru a permite
elevilor să vadă şi să
audă în acelaşi timp
informaţiile.

• Faceţi fotografii sau


folosiţi imagini video

Exemplu
Elevii dintr-un program de tehnologie alimentară au privit o demonstraţie a
fabricării pâinii. S-au fabricat diferite loturi, variindu-se metodele folosite şi
timpul de frământare a aluatului. Elevii au avut posibilitatea de a privi, descrie
şi apoi de a folosi tehnicile şi de a vedea efectele la produsele finale.

23
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Strategia de predare


Cum veţi proceda?
De la teorie la practică:
Legarea teoriei de practică TUTORIAL INDIVIDUAL

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Utilizaţi planuri • Aceasta va fi o • Listă de SARCINI bazate
vizuale, grafice etc. situaţie de învăţare în pe practică
care elevii se vor simţi • Liste cu lucrurile de făcut.
• Diagramele în largul lor, vor avea 1. Mergeţi la bibliotecă şi
direcţionale pot fi de încredere în această găsiţi……
folos, deoarece indică strategie. 2. Subliniaţi
modul cum un anumit secţiunea……..
lucru conduce la un • Discutaţi sarcina în 3. Scrieţi cu propriile
alt lucru. detaliu, încurajaţi voastre cuvinte…..
întrebările, discuţiile
• Desenaţi pe măsură etc. înainte de a • Întocmiţi din timp lista de
ce vorbiţi, pentru a formula orice decizie / lucruri de făcut şi utilizaţi-
arăta cum se leagă planuri. o ca structură principală a
între ele diferitele lecţiei.
părţi ale planului.
• Legaţi-vă de practica din
• Folosiţi demonstraţia viaţa reală, nu de aspecte
sau un scenariu acolo abstracte.
unde este cazul.
• Folosiţi demonstraţia sau
un scenariu acolo unde
este cazul.

Exemplu
În timpul unui tutorial unu la unu profesorul discuta pe marginea unei o sesiuni
recente privitoare la acizi, baze şi la folosirea turnesolului. Cei cu dominantă
practică au fost încurajaţi să deseneze/descrie lista paşilor întreprinşi şi să o
raporteze la teorie. În cazul celor cu dominantă auditivă s-a folosit
chestionarea detaliată, iar celor de tip vizual li s-a cerut să deseneze testul
folosind o diagramă flux / direcţională şi să facă legătua cu teoria prin folosirea
culorilor pentru a descrie testul cu turnesol.

24
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
De la teorie la practică:
Legarea teoriei de practică
ATELIER DE LUCRU / SIMULARE / JOC DE ROL

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [
• Încurajaţi elevii să • Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie
privească mai întâi, să de învăţare în care de învăţare în care
vadă legăturile cu elevii se vor simţi în elevii se vor simţi în
practica. largul lor, vor avea largul lor, vor avea
încredere în această încredere în această
• Este util să strategie. strategie.
demonstraţi / să arătaţi
mai întâi elevului ce să • Utilizaţi întrebările şi • Puneţi-i pe aceşti elevi
facă. răspunsurile pentru a să “ajute” sau să
încuraja elevul să lucreze în echipă cu
• În jocul de rol cei cu vorbească despre cum alţii.
dominantă vizuală vor se leagă teoria de
fi observatori buni. practică. • Permiteţi-le “să
atingă” şi “să facă”.
• Puneţi la dispoziţie • Puneţi-i pe elevi să
instrucţiuni bazate pe discute cu • Permiteţi elevilor să
imagini, acolo unde dumneavoastră sau exerseze, să facă
este necesar. cu un coleg despre greşeli şi să încerce
sarcina dată, pe din nou.
parcursul efectuării
acesteia. • Încurajaţi implicarea
elevilor.

Exemplu
După ce au învăţat despre circuitele electrice şi despre radio-receptoare în
cadrul unei sesiuni teoretice, elevilor li s-a cerut, în cadrul unui atelier de
lucru, să proiecteze şi să realizeze un aparat de radio foarte simplu.

Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

25
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Strategia de predare
Dobândirea de abilităţi/consolidarea Cum veţi proceda?
De la teorie la practică: ATELIER DE LUCRU / SIMULARE /
Exersarea practicilor PRACTICĂ

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [
• Simbolurile vizuale • Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie
sunt folositoare în de învăţare în care de învăţare în care
atelierul de lucru elevii se vor simţi în elevii se vor simţi în
pentru accesarea largul lor, vor avea largul lor, vor avea
materialelor şi a încredere în această încredere în această
resurselor. strategie. strategie.

• Înregistraţi sarcinile pe • Sarcinile date trebuie


bandă. să fie practice şi
bazate pe situaţii din
• Oferiţi din plin ocazii viaţa reală.
pentru întrebări şi
răspunsuri. • Instrucţiunile pas cu
pas sunt utile.
• Permiteţi discuţiile cu
partenerul sau în
grupuri mici

Exemplu
La un curs de asistenţă medicală elevii învăţaseră teoretic despre
dezvoltarea copilului şi apoi observaseră un grup de copii care se jucau.
Acum ei au trecut la exersarea efectivă mergând în practică la o grădiniţă
unde au fost implicaţi în activităţile de dezvoltare a copilului care aveau loc
acolo.

26
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Dobândirea de abilităţi/consolidarea
Exersarea practicilor
DEMONSTRAŢIE

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [
• Aceasta va fi o situaţie • Prezentaţi verbal tot • Aceasta va fi o situaţie
de învăţare în care elevii ceea ce faceţi, de învăţare în care
se vor simţi în largul lor, explicaţi în amănunt elevii se vor simţi în
vor avea încredere în fiecare punct. largul lor, vor avea
această strategie. încredere în această
• Încurajaţi-i pe aceşti strategie.
• Folosiţi elemente de elevi să pună
sprijin, ustensile, afişe, întrebări şi să • Implicaţi-i aceşti elevi
benzi desenate etc. discute despre cât mai mult posibil, de
pentru a ilustra ceea ce demonstraţie în timp exemplu cereţi-le să vă
aveţi de demonstrat. ce dumneavoastră o fie asistenţi, să noteze
efectuaţi. procedura pe tablă în
• Utilizaţi folii de timp ce dumneavoastră
retroproiector colorate, o efectuaţi etc.
pentru a permite elevilor
să vadă şi să audă în
acelaşi timp informaţiile.

Exemplu
La un curs de coafură şi cosmetică profesorul a demonstrat procedura în
timp ce elevii şi-au notat / desenat etapele cheie. Elevii au fost încurajaţi să
pună întrebări pe parcursul demnostraţiei şi apoi să exerseze unii pe alţii.

27
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Dobândirea de abilităţi/consolidarea
Exersarea practicilor
FORMARE (COACHING)

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Mai întâi arătaţi şi • Discutarea tuturor • Aceasta va fi o situaţie
demonstraţi. aspectelor practicii de învăţare în care elevii
este esenţială se vor simţi în largul lor,
• Fiţi dispus să repetaţi, vor avea încredere în
să arătaţi şi să lucraţi această strategie.
împreună cu elevul.
• Permiteţi elevilor să se
implice

• Nu fiţi excesiv de stricţi,


permiteţi elevilor să
controleze situaţia într-o
oarecare măsură.

Exemplu
Într-un program de educaţie fizică, un profesor forma un grup de elevi în
privinţa modului în care aceştia trebuie să instruiască oamenii în vederea
folosirii aparatelor de gimanstică. Elevii au fost încurajaţi să discute, iar
profesorul a prezentat verbal fiecare pas şi a folosit întrebările şi
răspunsurile pe tot parcursul formării. Elevilor li s-a dat apoi posibilitatea de
a “încerca” şi de a “exersa” unii cu alţii.

28
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Învăţarea unui sistem “mecanic”, sau a
unor fapte concrete, sau a unei
ÎNVĂŢARE MECANICĂ (PE DE ROST)
succesiuni

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Legaţi fiecare pas din • Aceasta va fi o • Fiţi sistematic.
succesiunea de paşi situaţie de învăţare în
de o imagine şi puneţi-i care elevii se vor simţi • Legaţi paşii unul de
pe elevi să şi-o în largul lor, vor avea celălalt.
imagineze / deseneze încredere în această
în gând. strategie. • Utilizarea mâinilor /
corpului pentru a ajuta
• Utilizaţi “asocierea de • Utilizaţi “asocierea de la memorarea şi
imagini” cuvinte” reamintirea succesiunii
de paşi. (în genul “cap,
• Scrieţi succesiunea de • Explicaţi cu voce tare. umeri, genunchi,
paşi folosind culori / degete”)
modele, ilustraţii, în • Puneţi lucrurile în
timp ce o repetaţi. forma unui cântecel • Executaţi succesiunea
sau a unei poezii. de paşi folosind
elemente reale /
• Încurajaţi folosirea simbolice.
înregistrărilor

• Utilizarea tehnicilor
mnemonice
(ajutoarelor verbale
pentru memorare)

Exemplu
Într-o clasă de nivel 3 de studii asupra comunicării, trebuia ca elevii să înveţe
modelul “comunicării intrapersonale”. Profesorul a desenat o diagramă pas
cu pas pe o foaie mare de hârtie, diagramă pe are elevii de tip practic o
puteau parcurge, explicând pe rând fiecare element. Diagrama a existat şi pe
suportul de curs, fiecare pas fiind însoţit de un cuvânt cheie şi de o imagine
cheie. Cuvintele cheie au alcătuit un ajutor verbal pentru memorare pe care
elevii de tip auditiv l-au găsit folositor.
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

29
Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Dezvoltarea de abilităţi de comunicare
orală
DISCUŢIE : DEZBATERE / MASĂ ROTUNDĂ

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [
• Utilizaţi fotografii, filme • Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie
sau ilustraţii pentru a de învăţare în care de învăţare în care
stimula dezbaterile cu elevii se vor simţi în elevii se vor simţi în
privire la viaţă. largul lor, vor avea largul lor, vor avea
încredere în această încredere în această
• Folosiţi o fotografie ca strategie. dar nu-i strategie.
stimul alături de text. lăsaţi să domine.
• Fixaţi reguli şi termeni
• Înainte de dezbatere • Folosiţi un citat / text de referinţă pentru
oferiţi spre citire un pentru a stimula discuţie şi dezbatere.
text stimulativ. discuţia.
• Sugeraţi unuia dintre
• Prezentaţi o secvenţă aceşti elevi să
video pentru a stimula “prezideze” dezbaterile.
dezbaterea.
• Legaţi exemplele /
stimulii de idei şi situaţii
practice din viaţa reală.

Exemplu
Într-o clasă de nivelul 3 elevii trebuiau să-şi dezvolte abilităţile de comunicare
orală. În sesiunea respectivă, profesorul a folosit secvenţe de film pentru a
stimula discuţia despre cenzură.

30
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?
Dezvoltarea de abilităţi de comunicare
orală
JOC DE ROL/ PIESĂ DE TEATRU/ SIMULARE

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [
• Demonstraţia • Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie
profesorului de învăţare în care de învăţare în care
elevii se vor simţi în elevii se vor simţi în
• Înregistraţi pe video şi largul lor, vor avea largul lor, vor avea
prezentaţi filmul în încredere în această încredere în această
cadrul lecţiei strategie. strategie.

• Utilizaţi acest tip de • Vor participa, dar aveţi • Participare şi


elev ca observator, grijă să formulaţi interpretare de roluri.
mai ales pentru a-şi întrebări precise şi să
observa colegii cereţi răspunsuri la • Utilizaţi înregistrări
(limbajul trupului, etc.) obiect din partea video pe care să le
acestor elevi vizionaţi după aceea,
• Încurajaţi-i pe aceşti în cadrul aceleiaşi
elevi să deseneze un • Folosiţi un elev cu lecţii sau mai târziu.
‘storyboard’. dominantă auditivă ca
povestitor • Folosiţi-l pe elevul cu
• Utilizaţi-i pe aceşti dominantă practică
elevi drept coregrafi. • Folosiţi ‘Storyboard’ şi drept “Regizor”.
apoi dezvoltaţi un
• Utilizaţi unele obiecte dialog. • Utilizaţi diferite obiecte
ca indicii vizuale şi puneţi-i pe elevi să
le utilizeze

Exemplu
Într-un program de tranziţie pentru elevii cu dificultăţi de învăţare, profesorul
urmărea să dezvolte abilităţi legate de protecţia muncii. Profesorul le-a cerut
celor cu dominantă vizuală să deseneze un storyboard cu tema “echipament
de protecţie ce trebuie purtat la locul de muncă”. Cei cu dominantă auditivă
au dezvoltat un dialog în jurul acelui storyboard, apoi elevii s-au implicat
într-un joc de rol, în care cei cu dominantă practică au acordat instrucţiuni şi
au pregătit
Idei privind hainele şi pe
strategiile echipamentul.
care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Dezvoltarea de abilităţi de comunicare GENERAREA IDEILOR –
orală BRAINSTORMING/GRUP CREATIV 31
CONSOLIDAREA IDEILOR – GRUP CU
SARCINĂ PRECISĂ/ GRUP MIC
Strategii pentru persoanele care învaţă
Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [
• Utilizaţi în cadrul • Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie
dezbaterii exemple de învăţare în care de învăţare în care
legate de viaţa reală. elevii se vor simţi în elevii se vor simţi în
largul lor, vor avea largul lor, vor avea
• Folosiţi o fotografie ca încredere în această încredere în această
stimul alături de texte / strategie. dar nu-i strategie.
citate lăsaţi să domine.
• Fixaţi reguli clare de
• Folosiţi secvenţele • Utilizaţi un citat / text desfăşurare şi termeni
video. pentru a stimula de referinţă pentru
discuţia. discuţie şi dezbatere.

• Sugeraţi unuia dintre


aceşti elevi să
“prezideze” dezbaterile.

• Legaţi exemplele /
stimulii de idei şi situaţii
practice din viaţa reală.

Exemplu
Într-o clasă de construcţii de niveluI 2, elevii au fost împărţiţi pe grupuri
eterogene din punct de vedere al stilurilor de învăţare. Elevilor din fiecare
grup li s-a dat o problemă şi li s-a cerut să dezvolte idei şi apoi să lucreze în
grupuri mici pentru a alcătui un plan de acţiune. S-a folosit echipament video
pentru înregistrarea activităţilor iar apoi elevii au analizat şi au discutat modul
cum a decurs comunicarea orală şi au identificat zonele unde erau necesare
îmbunătăţiri..

Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Dezvoltarea de abilităţi de comunicare în
scris TEMĂ SCRISĂ

32
Strategii pentru persoanele care învaţă
Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Suport de curs – • Aceasta va fi o situaţie • Proiecte / sarcini
• Diferite fonturi de învăţare în care elevii practice care necesită
• Diferite stiluri se vor simţi în largul lor, efectuarea unor
• Utilizarea imaginilor / vor avea încredere în activităţi / investigaţii,
simbolurilor etc. această strategie. care au elemente
scrise dar în care
• Proiecte care să • Instrucţiunile înregistrate accentul nu cade pe
permită celor cu pe bandă pot fi de folos. activitatea de scriere.
dominantă vizuală să
creeze elemente • Ocazia de a discuta mai • Bazaţi temele pe care
vizuale şi să prezinte întâi tema scrisă şi de a le daţi pe sarcini /
astfel de elemente face o planificare orală. activităţi practice
care să încorporeze şi astfel ca elevii să
text. • Citirea textului cu “umor” trebuiască să descrie
şi în mod teatral. ceea ce au făcut sau
• Planificaţi tema pe descoperit.
hârtie / computer, • Accent pe discuţie /
utilizaţi diagrame, descriere înainte de şi în
“spidergrams” şi timpul sarcinii stabilite.
diagrame flux /
direcţionale. • Utilizaţi dialogul în tema
scrisă.

Exemplu
Într-o clasă de industrie chimcă elevilor li s-a dat o temă scrisă. Sesiunea de
grup pregătitoare a inclus şi un interval de timp în care cei cu dominantă
auditivă s-au adunat şi au discutat cerinţele exacte şi au făcut planuri;
elevilor li s-a dat posibilitatea de a-şi exprima părerea şi de a pune întrebări.
Elevilor de tip practic li s-a cerut să planifice o investigaţie iniţială care să
stea la baza proiectului scris. Elevii cu dominantă vizuală au fost încurajaţi să
folosească imagini pentru a ilustra cele scrise.

Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Dezvoltarea lucrului în echipă
JOCURI / PIESĂ DE TEATRU / JOC DE ROL

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 

33
[
• Încurajaţi aceşti elevi să • Permiteţi acestor • Aceasta va fi o situaţie
prezinte situaţii reale / elevi să aibă un de învăţare în care elevii
fotografii care să cuvânt de spus în se vor simţi în largul lor,
ilustreze ideile. scrierea / vor avea încredere în
• Aceşti elevi sunt buni verbalizarea această strategie.
observatori ai limbajului scenariului. • Puneţi-i pe aceşti elevi
trupului etc. în jocul de • Încurajaţi aceşti elevi să elaboreze regulile de
rol. să înregistreze în desfăşurare şi un plan
• Adunaţi şi corelaţi ideile scris activităţile de acţiune.
desfăşurate.
de o manieră coerentă, • Puneţi-i pe aceşti elevi
folosind brainstorming-ul • Încurajaţi aceşti elevi să “prezideze” lucrările
şi diagramele flux / să ofere feedback în sau să faciliteze
direcţionale urma activităţii. activitatea / situaţia
• Încurajaţi aceşti elevi să • Folosiţi aceşti elevi • Asiguraţi-vă că sunt
înregistreze sub formă pentru a genera idei implicaţi activ.
de text sau de diagrame şi subiecte de • Legaţi situaţiile de viaţa
activităţile desfăşurate. discuţie. reală şi găsiţi aplicaţii
• Utilizaţi obiecte reale. • Puneţi-i să fie practice
• Elaboraţi un ‘storyboard’ “avocatul diavolului” • Utilizaţi obiecte reale.
pentru piesa de teatru. şi folosiţi întrebările.

Exemplu
Activitate de joc de grup în care o echipă trebuie să lucreze unită pentru a
atinge un obiectiv, de exemplu trecerea unui râu (real sau virtual).
Profesorul le-a prezentat elevilor sarcina atât verbal cât şi folosindu-se de
cartonaşe. Elevii au discutat apoi modalitatea de acţiune iar cei cu
dominantă practică au fost încurajaţi să alcătuiască un plan de acţiune pe
paşi, cei cu dominantă vizuală au început să schiţeze o posibilă structură.
Toţi elevii au participat la construirea structurii.
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Lucrul în echipă
TEME/PROIECTE INTEGRATE

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [ [
• Aceasta va fi o • Aceasta va fi o situaţie de • Aceasta va fi o
situaţie de învăţare învăţare în care elevii se vor situaţie de învăţare
în care elevii se vor simţi în largul lor, vor avea în care elevii se vor

34
simţi în largul lor, vor încredere în această simţi în largul lor, vor
avea încredere în strategie. avea încredere în
această strategie. • Citiţi descrierea temei această strategie.
împreună cu elevii.
• Integraţi aspecte • În cadrul temei
vizuale în descrierea • Cereţi elevilor să se includeţi o activitate
temei. gândească, individual şi / practică, ce necesită
sau în grup, la întrebări lucru în echipă şi
• Încurajaţi elevii să legate de sarcina dată, şi să abilităţi de
utilizeze diferite discute în grupuri mai mari. conducere, deci o
procedee vizuale • Încurajaţi elevii să discute activitate care nu
legate de notiţele despre temă unii cu alţii sau poate fi dusă la bun
lor, de exemplu cu profesorul. sfârşit de o singură
sublinierea persoană.
• Încurajaţi înregistrarea pe
• Produceţi tema bandă a informaţiilor.
finală pe video. • Produceţi tema finală pe
bandă audio / video.

Exemplu
O temă legata de turism cerea elevilor grupaţi pe echipe să se informeze
despre facilităţile locale de transport şi de petrecere a timpului liber. Fiecare
persoană a hotărât de care din cele două aspecte dorea să se ocupe, iar apoi
fiecare grup a discutat acţiunile necesare şi cine şi ce va face. Elevii cu
dominantă practică au alcătuit un plan de acţiune pe paşi. Fiecărui elev i s-a
repartizat o sarcină în raport cu punctele sale tari, de exemplu cei din tipul
practic trebuiau să se ducă şi să colecteze informaţii, cei cu dominantă vizuală
urmau să interpreteze datele şi să deseneze grafice şi tabele pentru prezentare
iar cei cu dominantă auditivă trebuiau să pregătească şi să susţină prezentarea
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
verbală.
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Lucrul în echipă
VIZITĂ DE DOUĂ SAU MAI MULTE ZILE

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [ [
• Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o
de învăţare în care de învăţare în care situaţie de învăţare în
elevii se vor simţi în elevii se vor simţi în care elevii se vor simţi
largul lor, vor avea largul lor, vor avea în largul lor, vor avea
încredere în această încredere în această încredere în această
strategie. strategie. strategie.
• Încorporaţi puncte de • Oferiţi-le ocazia de a • Oferiţi ocazia unei
reper vizuale în discuta în grup / activităţi practice, care

35
activităţile de lucru în echipă. să dezvolte abordarea
echipă. • Oferiţi-le ocazia de a practică (de ex.
• Permiteţi elevilor să lucra în grupuri de câte construirea unui turn,
alcătuiască materiale doi. alcătuirea unui
vizuale. costum din ziare, etc.)
• Oferiţi-le ocazia de a-şi
• Puneţi la dispoziţie prezenta ideile, • Puneţi-i pe aceşti
versiuni scrise şi individual şi în grup. elevi în rolul de
ilustrate ale : planificatori ai
• Discuţii regulate, de activităţilor convenite
- Orarelor exemplu întâlniri – să stabilească ce
- Temelor dimineaţa sau seara este necesar, când
- Programării activităţilor pentru a analiza cum este necesar şi
- ‘regulilor’ merg lucrurile. echipamentele şi
- rolurilor / sarcinilor • Discuţii pentru resursele.
• Permiteţi elevilor să planificarea şi
înregistreze în scris şi organizarea activităţilor,
în imagini activităţile, înainte de plecarea în
folosind fotografii, vizită şi pe timpul
diapozitive, video etc. vizitei.

Exemplu
Elevii dintr-un program de turism au mers la Barcelona. Înainte de plecare
grupul a hotărât prin discuţii cine o să doarmă unde, s-au stabilit meniurile şi
rotaţia sarcinilor etc. Elevii cu dominantă vizuală şi practică au întocmit în
Idei privind
formă graficăstrategiile pe care
un program pe profesorii le-ar putea
zile al sarcinilor folosi pentru a adecva strategia
şi activităţilor.
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Cum veţi proceda?
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Lucru în grup :
Dezvoltarea lucrului în echipă GENERAREA DE IDEI: BRAINSTORMING
CONSOLIDAREA IDEILOR: GRUP CU
SARCINĂ PRECISĂ, GRUP MIC

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [
• Utilizaţi în dezbatere • Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie
exemple legate de de învăţare în care de învăţare în care
viaţa reală elevii se vor simţi în elevii se vor simţi în
largul lor, vor avea largul lor, vor avea
• Folosiţi o fotografie ca încredere în această încredere în această
stimul alături de text strategie – dar nu-i strategie.
lăsaţi să domine.
• Puneţi la dispoziţie • Fixaţi reguli ferme de
suport de curs / fişe de • Utilizaţi un citat / text desfăşurare şi termeni
lucru cu diagrame pentru a stimula de referinţă pentru
direcţionale cu text / discuţia. discuţie şi dezbatere.
imagini / ilustraţii care

36
să descrie procesele. • Sugeraţi unuia dintre
aceşti elevi să
• Luarea de notiţe în “prezideze”
timpul activităţii : dezbaterile.
- În grup – folosiţi un
flipchart • Legaţi exemplele /
- Individual – folosirea stimulii de idei şi
formatelor proprii ale situaţii practice din
elevilor viaţa reală.

Exemplu
Un grup de elevi dintr-un curs de nivelul 1 de tehnologie alimentară au
plănuit o ZI A PORŢILOR DESCHISE pentru a promova cursul respectiv faţă
de potenţialii elevi. Grupul a discutat planul de acţiune şi ce trebuie inclus,
elevii cu dominantă vizuală au desenat o diagramă direcţională a
evenimentelor ce urmau să aibă loc. Elevii de tip practic au alcătuit o
programare pe baza diagramei direcţionale şi toţi elevii au căzut de acord
asupra sarcinilor alocate şi au început pregătirea pentru eveniment.

37
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să Cum veţi proceda?
realizaţi?
SEMINAR
Consolidarea informaţiei

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Punctele cheie din • Aceasta va fi o situaţie • Identificaţi aplicaţiile
seminar să fie de învăţare în care elevii practice.
prezentate şi în formă se vor simţi în largul lor,
scrisă, însoţite de vor avea încredere în • Generaţi rezultate
ilustraţii, simboluri această strategie. practice de la
pentru a facilita seminar, de exemplu
concentrarea acestor • Puneţi elevii să discute liste cu activităţi ce
elevi pe principalele în grupuri / perechi, trebuie îndeplinite.
puncte ale seminarului. pentru a consolida
învăţarea. • Asiguraţi-vă că
• Înregistraţi şi subliniaţi discuţiile şi
punctele cheie verbal • Înregistraţi şi subliniaţi dezbaterile sunt
şi vizual (de exemplu punctele cheie verbal şi legate de situaţii din
printr-o notă pe vizual (de exemplu viaţa reală.
flipchart) în timpul printr-o notă pe flipchart)
seminarului. în timpul seminarului.

• Puneţi la dispoziţie • Cereţi elevilor să facă un


material scris şi raport verbal în privinţa
subliniaţi punctele mesajelor cheie
cheie. desprinse de la seminar.

Exemplu
Într-o clasă de aplicaţii numerice elevii, împărţiţi în grupuri mici, au ales o
temă de pe o serie de cartonaşe (tema legată de aspecte teoretice şi practice
învăţate de curând). Fiecare grup a pregătit apoi o prezentare scurtă pentru
profesor şi pentru restul grupului pentru a dovedi că au înţeles bine tema
aleasă. Întregul grup a folosit apoi seminarul pentru a discuta punctele cheie
ce trebuie avute în vedere. Profesorul a înregistrat şi subliniat punctele cheie
atât verbal cât şi vizual şi a dat elevilor o copie a notelor de seminar la sfârşit.

38
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.
Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Consolidarea informaţiei
JOC DE ROL

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [ [
• Aceasta va fi o situaţie de • Aceasta va fi o • Aceasta va fi o situaţie
învăţare în care elevii se vor situaţie de de învăţare în care
simţi în largul lor, vor avea învăţare în care elevii se vor simţi în
încredere în această strategie. elevii se vor simţi largul lor, vor avea
• Oferiţi cartonaşe elevilor cu în largul lor, vor încredere în această
dominantă vizuală pentru a-şi avea încredere în strategie.
nota punctele cheie ale jocului această strategie. • Jocul de rol este o
de rol care-i vor ajuta să-şi • Înregistraţi pe activitate practică dar
amintească situaţia. . video jocul de rol, memorarea şi învăţarea
• Înregistraţi pe video jocul de pentru feedback ar fi îmbunătăţite prin
rol, pentru feedback (vizual / (vizual / auditiv). dezvoltarea unui
auditiv). • Înregistraţi audio produs final legat de
jocul de rol, jocul de rol.
• Permiteţi elevilor să scrie /
deseneze / realizeze imagini pentru analiză şi • Înregistraţi pe video
care să explice activităţile din feedback. pentru a observa
jocul de rol. • Oferiţi feedback aspectele practice ale
unui grup mic jocului de rol.
• Scrieţi cuvintele cheie pe
cartele, utilizând culori diferite pentru a consolida • Puneţi elevul să
sau subliniindu-le diferit. învăţarea realizeze un
dobândită. ‘storyboard’ pentru
• Puneţi elevul să realizeze un
• Discutaţi jocul de rol
‘storyboard’ pentru jocul de rol
împreună detaliile • Utilizaţi obiecte de
• Utilizaţi obiecte de jocului de rol. îmbrăcăminte sau alte
îmbrăcăminte sau alte obiecte obiecte pentru a indica
pentru a indica vizual rolurile. vizual rolurile.

Exemplu
În cursul pregătirii pentru experienţa de muncă elevii au învăţat diferenţa dintre
comportamentul pasiv, asertiv şi agresiv. Pentru a-şi consolida învăţarea ei au
fost împărţiţi în grupuri mici şi li s-a cerut să joace un joc de rol care să
ilustreze cele trei tipuri de comportament. Au avut la dispoziţie şi au folosit
obiecte pentru facilitarea identificării de către elevul cu dominantă vizuală a
personajelor. Fiecare grup a trebuit să discute şi să decidă ce situaţie urmau să
pună în scenă.

39
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Consolidarea informaţiei
EVALUARE/ TEST

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Utilizaţi simboluri • Aceasta va fi o situaţie de • Ar fi de preferat să
ataşate sarcinilor sau învăţare în care elevii se arătaţi cum se face
întrebărilor, de vor simţi în largul lor, vor mai degrabă decât
exemplu: avea încredere în această să explicaţi.
 = citiţi mai întâi… strategie.
✎ = scrieţi • Ar fi bine ca
 = Mergeţi la .. • Ar putea fi de preferat să întrebările să fie
? = gândiţi-vă la… folosiţi un “amanuensis” formulate în mod
adică o persoană care practic, de exemplu
pune întrebări cu voce “Explicaţi ce aţi făcut
tare şi notează …”
răspunsurile, aşa cum au
fost date ele de elevi oral,
cu cuvintele lor.

Exemplu
Oferiţi elevilor posibilitatea de a răspunde la întrebări într-o varietate de formate (cu
excepţia situaţiei în care doriţi în mod special să demonstreze că au o anumită
abilitate, de exemplu alfabetizarea, întocmirea unei diagrame, a unui tabel).
De exemplu, ÎN LOC DE
Scrieţi un raport asupra …….
FORMULAŢI ÎN FELUL URMĂTOR
‘Explicaţi …… folosind
un raport scris
o diagramă direcţională cu explicţii
un eseu
diagrame cu explicaţii
legătura cu o situaţie sau aplicaţie din viaţa reală
un film ilustrând…de ex. film cu pericolele din industria restaurantelor
o înregistrare audio de ex. înregistrarea unui interviu de la radio pentru
evaluarea obţinerii de informaţii (real /simulat)

40
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Consolidarea informaţiei
TEMĂ DE LUCRU / PROIECT
(INDIVIDUAL / ÎN GRUP)

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Daţi-le elevilor o temă • Citiţi tema dată • Aceasta va fi o situaţie
de scris. împreună cu elevul. de învăţare în care elevii
se vor simţi în largul lor,
• Oferiţi indicii vizuale • Cereţi elevilor să pună vor avea încredere în
în prezentarea pe întrebări pe marginea această strategie.
scurt a temei. temei (în grup,
individual). • Asiguraţi-vă că există
• Oferiţi diagrame ca posibilitatea realizării
explicaţii. • În criterii oferiţi unor activităţi practice în
exemple de aplicaţii cadrul temei de lucru.
• În criterii oferiţi auditive acceptabile.
exemple de aplicaţii (ex.: casetofon / • În criterii oferiţi exemple
vizuale acceptabile. prezentare etc.) de aplicaţii practice ce ar
putea fi efectuate de
• Sugeraţi grupului să elevi în cadrul temei de
citească împreună şi lucru – de exemplu
să discute tema planificarea unei călătorii
înainte de a se apuca în străinătate.
să o îndeplinească.

Exemplu
O temă de lucru de afaceri a fost planificarea unei călătorii integrate pentru
un director de companie, călătorie ce includea: taxi până la aeroport, biletul
de avion, maşină închiriată şi rezervări la hotel.
Tema de lucru a fost formulată într-un format ce a utilizat simboluri şi
informaţie scrisă, utile elevilor cu dominantă vizuală. De exemplu simboluri
de aeroport  etc . Elevul cu dominantă practică a fost încurajat să planifice
itinerariul – se simţea bine în această situaţie deoarece era una din viaţa
reală. Cei cu dominantă auditivă au primit sprijin suplimentar pentru a discuta
cum să abordeze tema de lucru.

41
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Analiza şi evaluarea învăţării
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI VERBALE
(PROFESOR ŞI ELEV)

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Transformaţi întrebările • Aceasta va fi o • Puneţi întrebări
în indicii vizuale. situaţie de învăţare în folosind exemple
care elevii se vor simţi practice.
• Faceţi în aşa fel încât în largul lor, vor avea
răspunsurile să fie încredere în această • Permiteţi elevilor să
desenate, mai degrabă strategie. răspundă folosindu-
decât scrise sau vorbite, se de experienţele
de ex. în cazul descrierii • Acordaţi timp elevilor practice / descrieri
decorării unui tort să explice şi să ale sarcinilor
folosind o anumită descrie verbal prezente / trecute.
metodă. lucrurile cu propriile
lor cuvinte.
• Utilizaţi mişcări ale
mâinilor / gesturi pentru
a ilustra întrebările.
Permiteţi folosirea
mişcărilor mâinilor /
gesturilor atunci când se
răspunde la o întrebare.

Exemplu
Profesorul unei clase de fizică a folosit întrebările pentru a-i face pe elevi să
descrie sesiunea practică pe care o observaseră şi să tragă concluzii.
Profesorul a dat indicii vizuale şi verbale, prin descrierea şi arătarea
rezultatelor experimentului atunci când cerea răspunsuri de la grup.

42
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Analiza şi evaluarea învăţării
EXAMEN/TEST

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Asiguraţi-vă că o parte • Aceasta va fi o situaţie • Transformaţi
din test conţine imagini. de învăţare în care examenul / testul
elevii se vor simţi în într-un test de
• Utilizaţi imagini în largul lor, vor avea activităţi practice
întrebările testului. încredere în această
strategie. • Sugeraţi citirea de
• Permiteţi ca răspunsurile către elevi, fiecare
să fie date şi în formă • Permiteţi citirea testului pentru sine, a
vizuală, de exemplu prin / examenului. testului / examenului
diagrame. cu voce tare (dar în
• Sugeraţi citirea de linişte)
• Asiguraţi-vă că întrebarea către elevi, fiecare
este disponibilă în format pentru sine, a testului /
scris. examenului cu voce
tare (dar în linişte)
• Acolo unde este necesar,
puneţi la dispoziţie
ilustraţii şi diagrame
pentru a explica ce se
cere în întrebările testului.

Exemplu
În timpul unui test de practică, profesorul a elaborat un test cu alegere multiplă.
Profesorul a plasat 4 litere (A, B, C, D) în colţurile camerei. Profesorul le-a dat
tuturor elevilor o copie scrisă a întrebării şi a citit cu voce tare întrebarea şi
posibilele răspunsuri. Elevii s-au deplasat către colţul în care au considerat că
se găsea litera corespunzătoare răspunsului corect. Odată ajunşi în colţul
respectiv au trebuit să spună de ce au ales acea variantă şi au avut loc discuţii.

43
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Analiza şi evaluarea învăţării
FIŞE DE LUCRU CU SPAŢII DE COMPLETAT

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [ [
• Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o situaţie • Aceasta va fi o
de învăţare în care elevii de învăţare în care elevii situaţie de învăţare în
se vor simţi în largul lor, se vor simţi în largul lor, care elevii se vor simţi
vor avea încredere în vor avea încredere în în largul lor, vor avea
această strategie. această strategie. încredere în această
strategie.
• Introduceţi elemente • Citiţi fişa de lucru,
grafice în fişa de lucru propoziţie cu propoziţie • Legaţi fişa de lucru de
pentru a-l transforma lăsând spaţiu acolo unde activităţile anterioare.
într-o “diagramă” cu sunt elemente lipsă; Permiteţi elevului să
spaţii goale de se raporteze la
completat. • Încurajaţi elevii să-şi experienţele sale din
repete diferitele aspecte trecut.
• Inseraţi simboluri, în gând sau unul altuia.
fotografii, imagini pentru • Bazaţi conţinutul fişei
a atrage atenţia elevului. • Utilizaţi un PC cu placă de lucru pe activităţi
de sunet care permite practice desfăşurate
• Folosiţi mijloacele IT ascultarea propoziţiilor anterior şi relevante
pentru completarea de incluse în fişa de lucru. pentru grupul în
către elevi a spaţiilor cauză.
goale.

Exemplu
Elevii la un curs de sculptură în lemn, aflaţi într-o vizită, au primit o fişa de lucru
cu spaţii goale pe care trebuiau să le completeze pe parcursul călătoriei. Fişa de
lucru cuprindea imagini ale fiecărei sculpturi ce trebuia observată şi întrebări
referitoare la sculpturile respective. Cei cu dominantă auditivă au fost grupaţi
câte doi şi li s-a dat un reportofon pentru a-şi înregistra răspunsurile, cei cu
dominantă practică au urmat traseul ataşat pentru a ajunge a fiecare sculptură şi
a îndeplini sarcinile.

44
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?
Analiza şi evaluarea învăţării
ÎNTREBĂRI DE CONTROL

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[ [
• Faceţi setul de întrebări • Aceasta va fi o • Aceasta va fi o situaţie
cât mai vizual posibil. situaţie de învăţare de învăţare în care
în care elevii se vor elevii se vor simţi în
• Includeţi elemente simţi în largul lor, vor largul lor, vor avea
grafice / imagini pentru a avea încredere în încredere în această
extinde informaţia această strategie. strategie.
scrisă.
• Citiţi cu voce tare • Dezvoltaţi setul de
• Alcătuiţi câteva întrebări întrebările. întrebări astfel încât să
în majoritate vizuale, cu încorporaţi şi activităţi
minim de text. • Repetaţi şi citiţi de la practice, cum ar fi
un cap la altul. îndeplinirea unei sarcini
• Pregătiţi o versiune sau demonstrarea unei
scrisă a întrebărilor, • Încurajaţi elevii să-şi anumite abilităţi.
pentru a permite elevilor repete în gând
să urmărească întrebarea. • Oferiţi elevilor un
individual întrebarea de anume grad de
pe hârtie atunci când • Folosiţi programe de libertate în ceea ce
aceasta este citită cu calculator pentru a priveşte modalitatea de
voce tare. alcătui setul de răspuns - practică, în
întrebări de control scris, etc.
• Folosiţi programe de
calculator pentru a • Folosiţi programe de
alcătui setul de întrebări calculator pentru a
de control alcătui setul de
întrebări de control

Exemplu
Într-un program de IT lecţia a început cu o recapitulare prin întrebări de
control a celor învăţate în sesiunea anterioară. Grupul a fost divizat în două
echipe, întrebările au fost proiectate pe ecran pentru a putea fi citite de elevi.
Întrebările au fost formuate şi verbal.

45
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia
de predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor.

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi? Cum veţi proceda?

Analiza şi evaluarea învăţării EVALUARE PRACTICĂ / ACTIV. CU SARCINĂ


/ SCHIŢAREA PROFILULUI DE ABILITĂŢI

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 
[
• Faceţi fişa de schiţare • Discutaţi pe parcursul • Aceasta va fi o situaţie
a profilului cât mai evaluării practice. de învăţare în care
vizuală cu putinţă - elevii se vor simţi în
folosiţi pictograme, • Permiteţi elevilor să largul lor, vor avea
elemente grafice, etc. ţină o sesiune de încredere în această
întrebări şi răspunsuri strategie.
• Includeţi indicii vizuale pentru a discuta
în temele practice. problemele. • Instrucţiunile pas cu
pas pot fi de folos.
• Oferiţi-le elevilor o fişă • Oferiţi oportunitatea
de sarcini scrisă şi, de unei discuţii în grup /
preferat, ilustrată. câte doi pe marginea
activităţii practice.

Exemplu
Într-o clasă de comerţ elevii au fost evaluaţi în privinţa aptitudinilor de lucru
cu clientul. Criteriile de evaluare au fost prezentate înaintea sesiunii,
utilizându-se indicii vizuale, pictograme şi elemente grafice ce au însoţit
fiecare competenţă. Sesiunea anterioară de tutorial oferise elevilor ocazia de
a pune orice întrebări şi de a discuta fiecare aspect cu profesorul lor. Elevii
cu dominantă practică şi-au planificat abordarea evaluării în timpul
tutorialului

46
Idei privind strategiile pe care profesorii le-ar putea folosi pentru a adecva strategia de
predare aleasă la stilurile individuale de învăţare ale persoanelor

Strategia de predare
Scopul predării – Ce speraţi să realizaţi?
Cum veţi proceda?

Strategii pentru persoanele care învaţă


Tipul vizual Tipul auditiv Tipul practic
 

Formular pentru planul de lecţie

47
Cele două formulare pentru plan de lecţie vă permit să extindeţi „strategiile
de învăţare” pe care le veţi folosi pentru elevii cu dominantă vizuală,
auditivă şi practică, sau să verificaţi dacă v-aţi adresat fiecărui stil de
învăţare în fiecare activitate, pentru a vă asigura că învăţarea are loc
pentru toţi pe tot parcursul sesiunii.

Formular pentru analiza propriilor practici

Acest formular a fost conceput astfel încât să vă permită să vă analizaţi


practicile actuale legate de adecvarea la stilurile de învăţare, să efectuaţi
din nou activităţile şi să reflectaţi asupra diferenţelor ce au rezultat din
adecvarea strategiilor de predare la stilurile de învăţare.

Formular pentru tema de lucru

Acest formular vă va da posibilitatea de a oferi diferite abordări ale sarcinii


stabilite, care să corespundă punctelor tari ale celor trei stiluri de învăţare.

48
Plan de Lecţie
Profesor : ________________________ Titlul programului: ____________________________________________________ Sala :_________
Data: __________________________

Scopul întregii sesiuni:

ObiectiveScopul predării Strategia de Timp Strategii de învăţare Resurse


predare alocat
Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă
vizuală auditivă practică

49
Scopul predării Strategia de Timp Strategii de învăţare Resurse
predare alocat
Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă Elevi cu dominantă
vizuală auditivă practică

Evaluarea lecţiei
Ce a decurs bine?

Ce trebuie modificat în viitor?

50
Plan de Lecţie
Profesor : ________________________ Titlul programului: ____________________________________________________ Sala :_________
Data: __________________________

Scopul întregii sesiuni :

Obiective :Timp Scopul predării Strategia de predare Strategii de învăţare Stiluri de Resurse


învăţare
V A P

51
Timp Scopul predării Strategia de predare Strategiile de învăţare Stilurile de Resurse
învăţare
V A P

Evaluarea lecţiei
Ce a decurs bine?

Ce trebuie modificat în viitor?

52
Formular pentru analiza propriilor practici
Acest formular a fost conceput astfel încât să vă permită să vă analizaţi practicile actuale legate de adecvarea la stilurile de
învăţare, să efectuaţi din nou activităţile şi să reflectaţi asupra diferenţelor ce au rezultat din adecvarea strategiilor de predare cu
stilurile de învăţare.
Situaţia Strategia folosită Analiză după sesiune legată de: Acţiune pentru viitor
Elevii cu dominantă Elevii cu dominantă Elevii cu dominantă
vizuală auditivă practică

53
Temă de lucru

Profesor:_________________ Program: ________________________


Data: ___________________ Termen de finalizare : _________________

Titlu:

Competenţe :

Criterii de evaluare :

Posibile abordări ale sarcinii date: (Puteţi cere profesorului sfaturi legate de alte posibile abordări)
Elevi cu dominantă vizuală :

Elevi cu dominantă auditivă:

Elevi cu dominantă practică:

Îndrumări pentru verificarea strategiilor de predare

1. Stabiliţi care vor fi elevii şi membrii personalului care vor participa.

57
2. Decideţi durata testării pe care o veţi efectua cu grupul identificat.

3. Notaţi rezultatele şi prezenţa aşa cum se prezintă ele înaintea testării.

4. Informaţi personalul şi elevii despre scopul proiectului :


 De a produce îndrumări pentru strategii de predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare.
 De a creşte mulţumirea elevilor, nivelul rezultatelor şi rata de retenţie.

5. Completaţi Chestionarul privind stilurile de învăţare cu elevii pe care i-aţi stabilit.

6. Utilizaţi materialele / strategiile din planificarea dumneavoastră pentru a răspunde


adecvat stilurilor de învăţare identificate ale elevilor, luând în considerare strategiile
folosite de dumneavoastră în predarea sesiunilor şi stabilirea de teme de lucru.

7. Evaluaţi materialele împreună cu elevii.

8. Evaluaţi singuri materialele.

Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare

Evaluarea verificării

Vă rugăm asiguraţi-vă că veţi surprinde opiniile reale ale elevilor în evaluarea dumneavoastră.

1. Timpul de planificare a lecţiei – a fost mai lung şi dacă da, a fost acceptabil?

58
2. Consideraţi că s-a produs o schimbare în motivaţia elevilor?

3. Consideraţi că s-a produs o schimbare în comportamentul elevilor?

4. Consideraţi că s-a produs o schimbare în gradul de participare al elevilor?

5. Cunoşteaţi stilurile de învăţare înainte de această testare? Da / Nu

6. V-aţi gândit vreodată până acum la strategiile de predare şi la adecvarea lor la


stilurile de învăţare? Da / Nu

Dacă da, cum aţi procedat?

7. Aţi folosit vreodată până acum stilurile de învăţare ca bază de plecare pentru
planificare? Da / Nu

Dacă da, cum?

8. Consideraţi că elevii au fost implicaţi mai activ în învăţare decât înainte de


verificare?

9. Există resurse disponibile pentru a vă ajuta să implementaţi strategiile sugerate în


practica dumneavoastră de zi cu zi?

10. Alte comentarii

Strategii pentru o predare care să corespundă stilurilor individuale de învăţare

Măsurarea şi monitorizarea percepţiei elevilor privind stilurile de învăţare

Mai jos veţi găsi o listă cu diferite aspecte legate de sistemele de asigurare a calităţii
care pot exista în şcoala dumneavoastră. Lista vă oferă posibile întrebări / posibili
factori care ar putea fi integrate / integraţi în sistemele de asigurare a calităţii din şcoala
dumneavoastră.

Aspecte ale Posibile întrebări / posibili factori care ar putea fi integrate /


sistemelor de integraţi în sistemele de asigurare a calităţii din şcoala
asigurare a calităţii dumneavoastră.
Anchete privind Intrare V-a fost evaluat stilul de învăţare în şcoală

59
percepţia elevilor În cadrul programului – Strategiile de predare folosite la clasă iau în
considerare stilul dumneavoastră preferat de învăţare şi vă ajută să vă
dezvoltaţi alte stiluri?
Ieşire – Cunoaşterea stilului dv. de învăţare a schimbat:
a) participarea dumneavoastră la curs?
b) atingerea principalei calificări / principalului scop?
Observaţii legate de • Personalul didactic cunoaşte stilul individual de învăţare al fiecărui elev
predare (dovada; prin observaţie / dovadă scrisă - notă în registru, liste, plan de
lecţie, abordări personalizate)
• Personalul didactic îşi adaptează planificarea lecţiei şi predarea ei la
stilurile preferate ale elevilor lor şi dezvoltă celelalte stiluri.
Autoevaluarea • Cunoaşteţi stilurile individuale de învăţare ale elevilor dumneavoastră.
personalului în privinţa • Vă adaptaţi planificarea lecţiei şi predarea ei la stilurile preferate de
predării şi a învăţării învăţare ale elevilor dv. şi dezvoltaţi şi alte stiluri.
Analiza cursului – Problemă / aspect specific(ă) pe agenda standard:
planificarea şi şedinţele Există unele probleme legate de anumiţi elevi: punctualitate, prezenţă, stiluri
echipei didactice de învăţare, standard de lucru, îndeplinirea sarcinilor etc.?
Analiza finală a cursului • Cum monitorizăm utilizarea stilurilor de învăţare în sala de clasă?
• Cum monitorizăm eficienţa stilurilor de învăţare în cadrul cursului?
• Oferim elevilor oportunitatea de a folosi diferite metode pentru a ajunge
la rezultatul stabilit?
Analiza individuală a • Înţelegeţi la ora actuală care este propriul vostru stil de învăţare preferat?
elevilor • Ce strategii aţi folosit pentru a vă dezvolta stilul preferat de învăţare?
• Ce strategii aţi identificat pentru a dezvolta alte stiluri de învăţare?
Carta elevului Intrare - Promisiune: Vom testa şi identifica stilul vostru preferat de
învăţare
În cadrul programului - Promisiune: Vom folosi strategii variate de
predare şi învăţare care să corespundă stilului vostru preferat de învăţare şi
care să dezvolte celelalte stiluri, conform angajamentului şcolii în privinţa
învăţării centrate pe elev.
Politica de predare şi Se vor face menţiuni specifice cu privire la identificarea, înţelegerea şi
învăţare / Politica de utilizarea stilurilor de învăţare în predare, învăţare şi tutoriale.
tutorial
Ghidul elevului Se vor face menţiuni specifice cu privire la identificarea, înţelegerea şi
utilizarea stilurilor de învăţare în predare, învăţare şi tutoriale.

Măsurarea şi monitorizarea rezultatelor elevului şi a retenţiei în relaţie cu


stilurile de învăţare.

Stilurile de învăţare reprezintă doar una din iniţiativele utilizate de şcoli pentru a
menţine elevii în şcoală şi pentru a îmbunătăţi rezultatele elevilor. De aceea, în afară
de stilurile de învăţare, trebuie luaţi în considerare şi alţi factori.

Propuneri de instrumente de măsură pentru succesul şcolar şi rata de


retenţie în relaţie cu stilurile de învăţare.

60
Utilizaţi datele existente în şcoală cu privire la rezultatele elevilor şi la retenţie.

1. Folosirea unui grup de control în cadrul unui proiect pilot.

2. Compararea rezultatelor de la un an la altul:


Pe fiecare curs
Pe fiecare nivel
Pe fiecare şcoală (măsurare în raport cu un etalon /
standard)

3. Anumite grupuri cu rezultate mai puţin bune ar putea deveni grupuri-ţinta.

Evaluarea percepţiei, a rezultatelor şi a retenţiei în relaţie cu stilurile de


învăţare.

1. Odată finalizată analiza iniţială, se pot stabili indicatori de performanţă legaţi de


rezultate şi retenţie raportaţi la stilurile de învăţare

2. Măsurarea la nivel local în raport cu alte şcoli

3. Analiză generală a “chestiunilor / factorilor’ care vor fi fost încorporate /


încorporaţi în Sisteme de Asigurare a Calităţii în şcoala dumneavoastră

4. Implicaţi experţi din afara şcolii şi consultanţi independenţi.

61