Sunteți pe pagina 1din 20

GRUPA: Mare

TEMA ANUALÃ DE STUDIU: “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simțim?”


TEMA PROIECTULUI: “Bucurie dăruiesc, bucurie eu primesc!”
SUBTEMA: “Bucuroşi vom colinda, sănătate vom ura!”
TEMA ZILEI: “Noi umblăm şi colindam/ Şi pe Domnu-l lăudăm!”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADE: DOS (Educație pentru societate) + DEC
(Educaţie muzicală)
TIPUL ACTIVITÃŢILOR:
 Dobândire de noi cunoştinţe;
 Formare de priceperi şi deprinderi.
ACTIVITÃŢI DE ÎNVÃŢARE DESFÃŞURATE:
 Activitãți de dezvoltare personalã ( RUTINE, TRANZIŢII)
 Jocuri şi activitãți didactice la alegere (LUCRU PE CENTRE)
 Activitãți pe domenii experiențiale
DOMENII EXPERIENŢIALE:
 DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE (Educaţie pentru societate)
 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV (Educaţie muzicalǎ)
SUBIECTE:
 ‘’ Naşterea lui Iisus Hristos”- povestirea educatoarei;
 “Astăzi s-a născut Hristos” – colind predare;
“Dansul fulgilor de nea” – joc muzical repetare.
SCOPUL ACTIVITǍŢII: Cunoaşterea semnificaţiei religioase a Crăciunului şi a modului în
care poporul român îl sărbătoreşte.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi la sfârşitul activitãții copiii vor fi capabili:
O1: să descrie personajele din povestea „Naşterea lui Iisus Hristos” pe baza textului
audiat şi a imaginilor puse la dispoziţie;
O2: să enumere modalități prin care oamenii din ziua de azi sărbătoresc acest eveniment
al Naşterii Domnului;
O3: să exprime verbal mesajul moral al poveştii;
O4: să indice corect titlul colindului însuşit;
O5: să respecte tonul şi semnalul de incepere al colindului;
O6: să interpreteze corect şi expresiv colindul „Astăzi s-a născut Hristos”, după audierea
suficientă a lui, fără omisiuni, substituiri sau inversiuni de cuvinte, respectând cerințele elementare
de cânt (poziție, respirație, emisie şi dicție corectă);

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: povestirea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul;
demonstraţia, audiția, jocul-exerciţiu.
 MATERIAL DIDACTIC: decor specific, “Fulguşor” (fulg de nea - personaj surpriză),
fulgi de nea (pentru costumația copiilor), casetofon, cd – “Dansul fulgilor de nea”, videoproiector,
laptop, film – “Povestea Naşterii lui Iisus Hristos”, siluete cu personajele din poveste (Maica
Domnului, Iosif, Pruncul Iisus, îngerii, oile, cămila, măgarul, boul, cei trei magi), iesle cu fân,
instrumente muzicale, planşe didactice, trăistuțe, carioci pentru textile, puzzle, fişe de lucru, cutie
cu obiecte pentru pipăit, culori, hârtie creponată, staniol, sârmă jenilă, bețe, foarfece, cuburi, lego,
rozete, piese de îmbinat, baloane cu răvaşe.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Aldea, G., Munteanu, G., (2005), Didactica educației muzicale, Bucureşti: Ed Didactică
şi Pedagogică;
 Borțeanu, S., Vodiță, A., (2013), 100 de întâlniri, 100 de idei reuşite (documentar privind
organizarea “întâlnirii de dimineață” în grădinița de copii), Piteşti: Ed Diamant;
 Dumitrana, M., (1994), Educarea limbajului in invatatmantul prescolar. Bucureşti: Ed.
Compania;
 Lupu, J., Stăneci, M., (1999), Educație muzicală - Jocuri muzicale pentru copiii mari şi
mici, Bucureşti: Ed Sigma Primex;
 MECT, (2008). Curriculum pentru învățământul preşcolar 3-6/7 ani;
 (2005), Metodica predării activităților instructiv - educative în grădiniUa de copii,
Bucureşti: Ed. Humanitas;
 Mitu, F., Antonovici, Ş., (2005), Jocuri didactice integrate pentru învăUământul
preşcolar. Bucureşti: Ed. Humanitas.
ACTIVITǍŢI PROPUSE

I. ADP: ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALÃ


RUTINE: Sosirea copiilor, Micul dejun, Întâlnirea de dimineaţã
“Curaţi şi sănătoşi” – deprinderi de igienă personală
ÎNTALNIREA DE DIMINEAŢÃ: ,,Iarna a sosit în zori şi ne-aduce sǎrbǎtori!”
 Rugãciunea de dimineaţã: „Înger, îngeraşul meu”;
 Poezie „Buna dimineaţa”: „Dimineaţa a sosit/ Toţi copiii au venit/ În cerc să ne
adunăm/ Cu toţii să ne salutăm!/ Bună dimineaţa, pici!/ Mă bucur că sunt aici!/ A început o nouă
zi,/ Bună dimineaţa copii!”
 Cântec: „Bunǎ Dimineaţa”: „Bună dimineaţa, Bună dimineaţa tuturor!/ Bună
dimineaţa cer frumos,/ Bună dimineaţa soare luminos, / Bună dimineaţa micule vânt ce alergi pe
pământ, / Bună dimineaţa copaci înfrunziţi, / Bună dimineaţa păsări mari şi mici, / Bună dimineaţa
animale mici şi mari, / Bună dimineaţa pietre tari! / În fiecare dimineaţă, / Să avem gândul bun pe
faţă, / Către soare să privim, / Iubire să dăruim, / De gând rău să ne ferim, / Să adunăm doar bucurie,
/ Şi în lume să o răspândim. / Şi astfel, în fiecare dimineaţă, / Orişice copil, are gândul bun pe
faţă!”
 Salutul: „ Bună dimineața, îngeraşilor! De ce credeți că v-am spus îngeraşi? (Pentru
cã zilele acestea ați fost mai cuminți ca niciodată în aşteptarea sosirii lui Moş Nicolae.)
 Prezentarea copiilor - fiecare copil devine “îngeraş” şi adresează un salut celorlalți.
Ex: Salut, sunt ĩngeraşul Andrei şi te îmbrăţişez cu drag!!”
 Prezenţa la panou, numãratul copiilor (fetițe, băieței, total);
 Completarea calendarului naturii; (ne aflăm ĩn anotimpul iarna, este prima lună de
iarnă - decembrie; vremea s-a schimbat, este mai frig, iar zăpada a sosit deja. )
 Împãrtãşirea cu ceilalţi (Educatoarea le propune copiilor să-şi împărtăşească
impresii cu privire la cadourile primite de Moş Nicolae, şi cum s-au simțit în momentul în care au
primit darurile. Educatoarea subliniaza faptul că în această perioadă oamenii devin mai buni, mai
săritori şi mai iubitori față de ceilalți semeni.)
 Noutatea zilei: Conversația referitoare la schimbarea oamenilor în bine din această
perioadă, este întreruptă de apariția unor fulgi de nea care coboară din cer. Printre fulgii de nea se
află şi Fulguşor, care este trist deoarece mama lui nu-i dă voie să coboare pe pământ împreună cu
ceilalți fulgi de nea, deoarece acesta nu ştie ce se sărbătoreşte de Crăciun şi mai ales cum
petrec oamenii în această perioadă. Fulguşor le cere ajutorul copiilor. Acesta îi avertizează însă că
nu are prea mult timp la dispoziție deoarece în clasă este foarte cald, iar el este făcut din zăpadă şi
se poate topi. Locul lui este afară, lângă frații şi prietenii lui, însă nu poate ieşi afară pentru că este
pedepsit. Doar dacă va şti să răspundă corect la următoarele întrebări, va putea să se joace şi el cu
prietenii lui pe afară, să facă piruete şi mai ales să le şoptească copiilor la urechi bucuria iernii.
Cele trei întrebări sunt: “Ce sărbătoresc creştinii de Crăciun?”; “Cum vestesc oamenii bucuria
Naşterii lui Iisus Hristos?”, “Ce datini şi obiceiuri de Crăciun sunt pe pământ?”. Se formulează
mesajul zilei “Totul e-n puterea noastră!”, făcându-se trimitere la capacitatea copiilor de a-l ajuta
pe Fulguşor.
 Activitatea de grup: Copiii se transformă în fulgi de nea, şi dansează împreună cu
Fulguşor dansul fulgilor de nea (Fulgi de nea - Bimbam), pentru ca acesta să nu se mai simtă singur
şi trist, ba din contră, să simtă că are prieteni deosebiți, dornici să îl ajute să iasă din această situație.
TRANZIŢII:
Cantece: „Fulgi de nea” – Bimbam, „Iată, vin colindători”
Joc de mişcare si atentie: “Nea, Omǎt, Zǎpadǎ”
Joc cu text şi cânt: „Bat din palme”

II. ADE: ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE


ACTIVITATE INTEGRATÃ: “Noi umblǎm şi colindam/ Şi pe Domnu-l lǎudǎm!”
DOS: Educație pentru societate: “Povestea Naşterii lui Iisus Hristos”- povestirea
educatoarei;
DEC: Educație muzicalã: “Astăzi s-a născut Hristos” – colind predare;
“Dansul fulgilor de nea” – joc muzical repetare.

III. ALA 1 : ACTIVITÃŢI LIBER ALESE - “Hai cu toţi sǎ colindǎm!”


Bibliotecă: „TRǍISTUŢA COLINDǍTORULUI!” – decorare cu semne grafice;
Științe:”TRASEUL COLINDǍTORILOR” - labirint
Senzorial: „TRǍISTUŢA CU COLINDEŢE” – joc senzorial;
Artǎ: „SORCOVA, VESELA!” – confecţionare;
Construcţii: „ORCHESTRA COLINDǍTORILOR!” – instrumente muzicale (asamblare,
îmbinare)
IV. ALA 2: “Balonaşul cu surprize” - joc de mişcare
„Am plecat să colindăm!” –joc distractiv
SCENARIUL ZILEI

Copiii se aşază pe pernuțe pentru întâlnirea de dimineaţǎ. După rugăciune, salut, prezență
la panou, număratul copiilor, Calendarul naturii, copiii împărtăşesc impresii cu privire la cadourile
primite de Moş Nicolae, şi ce sentimente au trăit în momentul în care au primit darurile.
Educatoarea subliniaza faptul că în această perioadă oamenii devin mai buni, mai săritori şi mai
iubitori față de ceilalți semeni.)
Noutatea zilei: Conversația referitoare la schimbarea oamenilor în bine din această
perioadă, este întreruptă de apariția unor fulgi de nea care coboară din cer. Printre fulgii de nea se
află şi Fulguşor, care este trist deoarece mama lui nu-i dă voie să coboare pe pământ împreună cu
ceilalți fulgi de nea, deoarece acesta nu ştie ce se sărbătoreşte de Crăciun şi mai ales cum petrec
oamenii în această perioadă. Fulguşor le cere ajutorul copiilor. Acesta îi avertizează însă că nu are
prea mult timp la dispoziție deoarece în clasă este foarte cald, iar el este făcut din zăpadă şi se
poate topi. Locul lui este afară, lângă frații şi prietenii lui, însă nu poate ieşi afară pentru că este
pedepsit. Doar dacă va şti să răspundă corect la următoarele întrebări, va putea să se joace şi el cu
prietenii lui pe afară, să facă piruete şi mai ales să le şoptească copiilor la urechi bucuria iernii.
Cele trei întrebări sunt: “Ce sărbătoresc creştinii de Crăciun?”; “Cum vestesc oamenii bucuria
Naşterii lui Iisus Hristos?”, “Ce datini şi obiceiuri de Crăciun sunt pe pământ?”. Se formulează
mesajul zilei “Totul e-n puterea noastră!”, făcându-se trimitere la capacitatea copiilor de a-l ajuta
pe Fulguşor.
Activitatea de grup: Copiii se transformă în fulgi de nea, şi dansează împreună cu
Fulguşor dansul fulgilor de nea (Fulgi de nea - Bimbam), pentru ca acesta să nu se mai simtă singur
şi trist, ba din contră, să simtă că are prieteni deosebiți, dornici să îl ajute să iasă din această situație.

După ce se împrietenesc cu Fulguşor, copiii sunt rugați să nu uite motivul principal pentru
care acesta se află în grupa lor. Mama lui a spus că nu-l va lăsa să coboare pe pământ să se joace
cu frații şi prietenii lui şi să se bucure de sărbătorile de pe pământ, dacă nu ştie ce se întâmplă de
sărbători şi mai ales ce sărbătoresc oamenii în această perioadă.
Educatoarea le prezintă copiilor o iesle cu fân şi îi întreabă dacă ştiu ce reprezintă. Aceasta
le spune că reprezintă o iesle – locul în care s-a născut pruncul Iisus. Convinsă că le-a stârnit
curiozitatea, educatoarea le propune copiilor să asculte povestea „Naşterii Domnului Iisus
Hristos”. (Anunţarea temei)
Se trece la povestirea despre Naşterea Domnului cu ajutorul tehnicilor audio-video
moderne. Pentru fixarea cunoştințelor, educatoarea se va folosi de o scenă special amenajată, sub
formă de grajd, cu personajele poveştii.
Pentru a vedea cine a fost atent la poveste pentru a-l ajuta pe Fulguşor, educatoarea le pune
copiilor întrebări semnificative din poveste, iar aceştia repovestesc cu ajutorul siluetelor.
Fulguşor este fericit că a aflat povestea Naşterii lui Iisus Hristos şi înțelege că rolul lui este
să meargă să vestească tuturor despre Naşterea Domnului dar, îşi dă seama că nu ştie cum să facă
acest lucru.
Educatoarea le aminteşte copiilor că atunci când a fost ziua României aceştia şi-au exprimat
bucuria prin dans şi prin muzică. Aşa că le propune copiilor să învețe un cântec, o colindă prin
care să vestească tuturor Naşterea Domnului Iisus Hristos. Colinda se numeşte
„Astăzi s-a născut Hristos”.
După învățarea colindei, educatoarea reactualizează jocul muzical însuşit anterior „Dansul
fulgilor de nea”.
La sfârşitul activității, pentru a le mulţumi copiilor pentru toate cele învățate, Fulguşor le
propune copiilor un joc de memorie şi de atenţie “Nea, Omǎt, Zǎpadǎ” care se joacă în felul
următor: în mijlocul clasei, pe covor, se va aseza o frânghie; când voi spune “Nea” toţi copiii se
vor aşeza cu picioarele pe frânghie, când spun “Omăt” toţi copiii se vor aşeza în dreapta frânghiei,
iar când spun “Zăpadă”, toţi copiii se vor aşeza în stânga frânghiei. Când voi spune “Fulgi de nea”,
toţi copiii se vor aşeza la uşă în trenuleţ. (TRANZIŢIE).
„Rândul iute să-l formăm/ Şi cuminUi să aşteptăm/ Pe mânuUe ne spălăm/ Este timpul să
mâncăm/ Fructele să le gustăm”. (RUTINA – servirea gustării, deprinderi igienico sanitare).

Copiii se întorc în clasă cântând colindul “Iatǎ vin colidǎtori”. Pentru a-l ajuta pe Fulguşor
să afle şi mai multe lucruri despre datinile şi obiceiurile de Crăciun, educatoarei îi vine o idee să-i
supună pe copii unor probe în vederea consolidării cunoştințelor acestora cu privire la obiceiurile
de colindat.
Copiii împreună cu Fulguşor şi educatoarea pornesc spre centre pe versurile: “Bat din
palme clap, clap, clap/ Din picioare trap, trap, trap/ Ne-nvârtim, ne răsucim/ Şi la centre noi
pornim.”
La centrul Bibliotecă, copiii vor decora cu semne grafice trăistuța colindătorului.
La centrul Științe copiii vor avea de rezolvat un labirint, găsind drumul corect de la
colindător la căsuța acestuia. Cei care vor termina repede sarcina, vor avea de îmbinat puzzle-uri
cu diverse scene de iarnă.
La centrul Senzorial copiii vor juca jocul senzorial “Spune ce ai pipăit!”. În trăistuța de pe
masă se vor afla diferite obiecte, iar copiii trebuie să coloreze pe fişă doar acele imagini care
reprezintă lucrurile din trăistuță.

La centrul Construcţii copiii vor realiza o lucrare colectivă cu ajutorul cuburilor, pieselor
lego, a rozetelor şi a pieselor de îmbinat. Preşcolarii vor construi: “Instrumente muzicale”,
folosindu-se de propria imaginaţie şi creativitate. Se va urmari: spiritul de negociere şi cooperare
al copiilor şi finalitatea lucrării. La finalul activităţii cu ajutorul instrumentelor muzicale create de
copii, vom cânta Colinde de Crăciun.
La centrul Artǎ copiii vor confecționa flori cu ajutorul hârtiei creponate, realizând
sorcove.
Se apreciază modul de lucru al copiilor la centrele de activitate.
Pentru a fi sigură că Fulguşor este pregătit să ii demonstreze mamei că poate să coboare pe
pământ alături de ceilalți fulgi de nea, educatoarea le propune un joc distractiv “Balonaşul cu
surprize”.
Fulguşor le multumeşte copiilor pentru că l-au ajutat şi l-au învățat atâtea lucruri cu privire
la sărbătoarea Crăciunului şi îi roagă să meargă cu el în grădiniță la colindat pentru a demonstra
că toate cele învățate i-au fost de folos.
Se fac aprecieri globale şi individuale asupra modului de colaborare a copiilor.
Copiii părasesc sala de grupă pregătindu-se pentru masa de prânz (RUTINE). “Curați şi
sănătoşi” – deprinderi de igienă personală ; “Mănânc, cresc sănătos”.
ETAPELE OB. CONŢINUTUL ÎNVÃŢÃRII METODE ŞI MIJLOACE EVA
ACTIVITÃŢII OP. PROCEDEE DIDACTICE LUARE

1. Moment Asigurarea condițiilor pentru buna


organizatoric desfăşurare a activității:
Instructa- Decor
(1’)  aranjarea materialului didactic; jul verbal specific
 aranjarea mobilierului;
 pregătirea decorului adecvat.
Introducerea copiilor ĩn sala de grupă.
La propunerea educatoarei împărtăşesc
impresii cu privire la cadourile primite de
Moş Nicolae, şi ce sentimente au trăit în
momentul în care au primit darurile.
2. Captarea
Educatoarea subliniază faptul că în această
atenției
perioadă oamenii devin mai buni, mai
(5’) săritori şi mai iubitori față de ceilalți semeni.)
Noutatea zilei: Conversația referitoare
la schimbarea oamenilor în bine din această
perioadă, este întreruptă de apariția unor
fulgi de nea care coboară din cer. Printre Conversa- Fulguşor – Frontală
fulgii de nea se află şi Fulguşor, care este ția personaj
trist deoarece mama lui nu-i dă voie să surpriză
coboare pe pământ împreună cu ceilalți
fulgi de nea, deoarece acesta nu ştie ce se
sărbătoreşte de Crăciun şi mai ales cum
petrec oamenii în această perioadă. Fulguşor
le cere ajutorul copiilor. Acesta îi
avertizează însă că nu are prea mult timp la
dispoziție deoarece în clasă este foarte cald,
iar el este făcut din zăpadă şi se poate topi.
Locul lui este afară, lângă frații şi prietenii
lui, însă nu poate ieşi afară pentru că este
pedepsit. Doar dacă va şti să răspundă
corect la următoarele întrebări, va putea să
se joace şi el cu prietenii lui pe afară, să
facă piruete şi mai ales să le şoptească
copiilor la urechi bucuria iernii. Cele trei
întrebări sunt: “Ce sărbătoresc creştinii de
Crăciun?”; “Cum vestesc oamenii bucuria Frontală
Naşterii lui Iisus Hristos?”, “Ce datini şi
obiceiuri de Crăciun sunt pe pământ?”. Se
formulează mesajul zilei “Totul e-n puterea
noastră!”, făcându-se trimitere la Mesajul
capacitatea copiilor de a-l ajuta pe Fulguşor. zilei: “Totul
Activitatea de grup: Copiii se e-n puterea
transformă în fulgi de nea, şi dansează noastră!”
împreună cu Fulguşor dansul fulgilor de nea Fulgi de nea
(Fulgi de nea - Bimbam), pentru ca acesta să pentru
nu se mai simtă singur şi trist, ba din contră, Conversa- transforma-
să simtă că are prieteni deosebiți, dornici să ția rea copiilor
îl ajute să iasă din această situație.
După ce se împrietenesc cu Fulguşor,
copiii sunt rugați să nu uite motivul principal Cântec
pentru care acesta se află în grupa lor. Mama Fulgi de nea
lui a spus că nu-l va lăsa să coboare pe – Bimbam
pământ să se joace cu frații şi prietenii lui şi
să se bucure de sărbătorile de pe pământ, Casetofon
dacă nu ştie ce se întâmplă de sărbători şi mai
ales ce sărbătoresc oamenii în această
perioadă.
Educatoarea le prezintă copiilor o iesle cu Ieslea în
fân şi îi întreabă dacă ştiu ce reprezintă. care s-a
Aceasta le spune că reprezintă o iesle – locul născut Iisus
în care s-a născut pruncul Iisus. Convinsă că Hristos
le-a stârnit curiozitatea, educatoarea le
propune copiilor să asculte povestea
„Naşterii Domnului Iisus Hristos”.

3. Anunțarea Se anunţă tema şi obiectivele propuse.


temei și a (tema: ‘’Povestea Naşterii lui Iisus Hristos”-
obiectivelor/ Povestirea educatoarei) Expunerea Frontală
sarcinilor Copiii vor asculta povestea Nasterii Conversa-
Domnului Iisus Hristos şi cum vestesc
(1’) ția
creştinii bucuria acestei sărbatori.
DOMENIUL OM ÇI SOCIETATE
Educatoarea le prezintă copiilor
4. Desfășurarea conţinutul poveştii “Naşterea lui Iisus
activității 1 Hristos” cu ajutorul tehnicilor audio vizuale
Povestirea
moderne.
(20’)
Conţinutul poveştii va fi prezentat de
către educatoare clar, corect, coerent şi
expresiv cu un ton şi o mimică adecvată. Frontală
Pe parcursul povestirii educatoarea va
folosi o serie de mijloace adecvate prin care
va nuanţa expunerea în funcţie de stările
afective pe care textul literar le implică şi
anume:
 tonul cald potrivit cu importanţa
faptelor;
 modularea vocii pentru a imita
personajele;
 marcarea pauzelor determinate de
punctuaţie;
 mimica şi gesturile adecvate
situaţiilor prezentate.
Educatoarea va încerca să imprime
povestirii caracterul plastic-intuitiv cu
ajutorul mijloacelor: iesle, film, siluetele
personajelor.
În timpul expunerii, educatoarea va Explicația Video-
explica cuvintele noi: proiector,
“istovitor” = epuizant, obositor; laptop, film
“staul” = adăpost pentru oi; “Naşterea
“iesle” = jgheab în care li se dă de mâncare lui Iisus
vitelor; Hristos”
“straie” = haine;
“smirnă” = tămâie parfumată;
După comunicarea aspectelor care le-au
Frontală
plăcut cel mai mult din poveste, se va realiza
Individu
o scurtă conversaţie pe baza povestirii pentru Conversa- ală
fixarea momentelor subiectului. ția
O1 Pentru fixarea cunoştințelor,
educatoarea se va folosi de o scenă special
amenajată, sub formă de grajd, cu
personajele poveştii. Pentru a vedea cine a
fost atent la poveste pentru a-l ajuta pe Conversa-
Fulguşor, educatoarea le pune copiilor ția
Scena
întrebări semnificative din poveste, iar special
aceştia repovestesc cu ajutorul siluetelor. amenajata Frontală
Preşcolarii răspund la întrebarile adresate de cu Naşterea Individu
O2 către educatoare. Lui Iisus ală
Pentru asigurarea transferului,
educatoarea schimbă ordinea imaginilor şi Imagini
solicită copiilor să le ordoneze după corespunză-
Joc-
O3 succesiunea lor logică. exerciţiu toare
Preşcolarii răspund sarcinii date. secvențelor
poveştii
Frontală
Individu
ală

5.Obținerea Fulguşor este fericit că a aflat povestea


performanței și Naşterii lui Iisus Hristos şi înțelege că rolul
asigurarea lui este să meargă să vestească tuturor despre Conversa-
retenției și a Naşterea Domnului dar, îşi dă seama că nu ția
transferului ştie cum să facă acest lucru.
(20’) Educatoarea le aminteşte copiilor că
atunci când a fost ziua României aceştia şi-
au exprimat bucuria prin dans şi prin muzică.
Aşa că le propune copiilor să învețe un
cântec, o colindă prin care să vestească
tuturor Naşterea Domnului Iisus Hristos.
Colinda se numeşte „Astǎzi s-a nǎscut
Hristos”.
Înainte de învățarea propriu zisă a
colindei, educatoarea le explică copiilor ca
pentru a cânta frumos şi expresiv, este
necesară o pozitie corespunzătoare (spatele
drept, mainile pe genunchi, picioarele sub
scăunel, privirea la educatoare).
Se fac exerciții pentru încălzirea vocilor.
 Exerciții de respirație:
Inspirăm şi suflăm fulgul de nea departe Formati
departe! vă orală
Este ziua noastră, ne închipuim că în fața
noastră se află un tort cu lumânarele.
Inspiram şi suflăm în lumânărelele de pe tort!
 Exerciții vocale:
Suntem într-o pădure şi culegem o floare,
care miroase foarte frumos! Inspirăm şi Exercițiul
expirăm spunând: „Ce frumos miroase Demonstra-
floarea mea!” ția
 Exerciții de încălzire a vocii prin
fragmente melodice desprinse din cântec.
“- Vă rog să cântați după mine ceea ce
auziți!”

Exercițiul Formati
vă orală
Demonstra-
ția

Educatoarea le comunică copiilor titlul


Casetofon,
colindului pe care îl vor învăța “Astăzi s-a Exercițiul
născut Hristos!” Cd cu
Demonstra-
Se face cântarea model de către colinda
ția
O4 educatoare. “Astăzi s-a
După cântarea model a educatoarei se Problemati născut
poartă o scurtă conversație cu privire la Hristos”,
cântecul audiat. zarea negativ
- Cum este cântecul? Este vesel sau trist?
Ritmat sau lent? I se pot asocia mişcări?
- Despre ce este vorba în cântec? Ați fost
atenți?
O5 Educatoarea va mai cânta încă o dată
colinda pe negativ.
Se ritmizează pe rând fiecare strofă Exercițiul
(educatoarea va recita un vers, iar copiii vor Demonstra-
repeta). ția
 Însuşirea colindei pe secvențe:
Se cânta model prima strofă, iar copiii
vor repeta de doua ori. Formati
Se cântă model a doua strofă, iar copiii vă orală
vor repeta de doua ori.
Se cântă model a treia strofă, iar copiii
vor repeta de doua ori.
O6 Se cântă model a patra strofă, iar copiii
vor repeta de doua ori.
Se cântă întreaga colindă cu ajutorul
educatoarei. Exercițiul
 Alternanțe simetrice
Demonstra-
Se realizează interpretarea colindei în
ția
mai multe feluri:
- Fete - băieți
- Pe echipe Formati
vă orală
- Tare - încet
- În şoaptă – tare
După învățarea colindei, educatoarea
reactualizează jocul muzical însuşit anterior
„Dansul fulgilor de nea”.
Se va cânta cu la, la, la primele patru
masuri ale jocului muzical învățat anterior,
copiii având sarcina de a-l recunoaşte.

Se cântă cântecul împreună cu copiii.


Se cânta din nou cântecul, executându-se Exercițiul
un joc: Copiii formează un cerc. Fiecare al Demonstra-
doilea copil de pe cerc va fi un “fulg de ția
zăpadă”. În mijlocul cercului se află “Iarna”.
În timp ce se cântă prima strofă, “Iarna” va
adormi “florile” şi celelalte “gaze” (toți Formati
copiii de pe cerc care nu sunt fulgi de zăpadă) vă orală
O4 atingându-i uşor cu palma pe cap. Copiii
O6 atinşi se vor aşeza ghemuit. În timp ce se
cânta strofa a doua, toți “fulgii
de zăpadă” se prind cu “Iarna”, vin în Jocul
interiorul cercului mare, unde formează un
alt cerc mai mic şi se deplasează, ținându-se Exercițiul
de mâini.
Se cântă încă o dată colinda “Astăzi s-a
născut Hristos”, pe negativ.
6.Incheierea Educatoarea face aprecieri verbale
activității (3’) asupra modului de desfăşurare al activității.
La sfârşitul activității, pentru a le mulţumi
copiilor pentru toate cele învățate, Fulguşor
Conversați Frânghie
le propune copiilor un joc de memorie şi de
a
atenţie “Nea, Omǎt, Zǎpadǎ” care se joacă
în felul următor: în mijlocul clasei, pe covor, Jocul de
se va aseza o frânghie; când voi spune “Nea” memorie si Frontală
toţi copiii se vor aşeza cu picioarele pe de atenție
frânghie, când spun “Omăt” toţi copiii se vor
aşeza în dreapta frânghiei, iar când spun
“Zăpadă”, toţi copiii se vor aşeza în stânga
frânghiei. Când voi spune “Fulgi de nea”, toţi
copiii se vor aşeza la uşă în trenuleţ.
(TRANZIŢIE).
„Rândul iute să-l formăm/ Şi
cuminUi să aşteptăm/ Pe mânuUe ne spălăm/
Este timpul să mâncăm/ Fructele să le
gustăm”. (RUTINA – servirea gustării,
deprinderi igienico sanitare).
JOCURI ŞI ACTIVITÃŢI PE CENTRE
TEMA ACTIVITÃŢII: “Hai cu toţi sǎ colindǎm!”
TIPUL DE ACTIVITATE: Exersare şi consolidare de deprinderi
FORMA DE REALIZARE: Lucru pe centre de interes
DURATA: 40 min
CENTRE DESCHISE ŞI MATERIALELE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR:

BIBLIOTECĂ ȘTIINȚE SENZORIAL ARTÃ CONSTRUCŢII


“Trǎistuţa “Traseul „Trǎistuţa cu „Sorcova „Orchestra
colindǎtorului” colindǎtorilo colindeţe” , vesela!” colindǎtorilor”
r”
Trăistuță Fişe de lucru ; Trăistuță cu Bețe, staniol, Lego, cuburi de
confecționată din panou pentru obiecte specifice sârmă jenilă, diverse mărimi şi
pânză, markere expunerea lucrărilor, colindătorilor, fişă hârtie culori, piese de
pentru textile. creioane colorate, de lucru, creioane creponată, îmbinat, rozete.
puzzle. colorate. foarfece.

OBIECTIVE CADRU:
- Consolidarea deprinderilor de cooperare şi colaborare între partenerii de joc, a
intercomunicării libere şi civilizate între copii în timpul jocului;
- Dezvoltarea potențialului creativ, a gândirii şi a imaginației prin rezolvarea unor situații
problemă;
- Dezvoltarea calității atenției.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi la sfârşitul activitãţii copiii vor fi capabili:


BIBLIOTECĂ:
O1 – să decoreze trăistuța colindătorului cu semnele grafice însuşite anterior;
ȘTIINȚE:
O2 – să traseze drumul colindătorilor la case, colorându-i cu aceeaşi culoare;
O3 – să îmbine corect piesele puzzle-lului întregind imaginea;
SENZORIAL:
O4 - să identifice, prin pipăire, obiectele ascunse în trăistuță;
O5 - să coloreze obiectele descoperite prin pipăire în trăistuța colindătorului;
ARTÃ:
O6 – să confecționeze, din hârtie creponată şi sârmă jenilă, flori pentru realizarea sorcovei;
O7 - să îmbine florile realizate în vederea formării unei sorcove;

CONSTRUCŢII:
O8 – să construiască, cu ajutorul materialelor puse la dispoziţie, instrumente muzicale;
O9 - să coopereze cu ceilalți colegi dând dovadă de respect, acceptare, fair play.
METODE ŞI PROCEDEE: Conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, jocul, analiza
produselor activității.
ETAPELE CONŢINUTUL ACTIVITÃŢII STRATEGII EVA
ACTIVITÃŢII DIDACTICE LUARE

1.Moment Se organizează spațiul şi climatul educativ pentru


organizatoric desfăşurarea optimă a activității.
(1’) Copiii se întorc în clasă cântând colindul “Iatǎ vin
colidǎtori”. Pentru a-l ajuta pe Fulguşor să afle şi mai multe Conversația Frontală
lucruri despre datinile şi obiceiurile de Crăciun, educatoarei
îi vine o idee să-i supună pe copii unor probe în vederea Orală
consolidării cunoştințelor acestora cu privire la obiceiurile de
colindat.
Copiii împreună cu Fulguşor şi educatoarea pornesc spre
centre pe versurile: “Bat din palme clap, clap, clap/ Din
picioare trap, trap, trap/ Ne-nvârtim, ne răsucim/ Şi la
centre noi pornim.”
2.Captarea Se face prin supunerea de către educatoare la diferite Conversația Orală
atenției (2’) probe in urma cărora copiii îi vor ajuta pe Fulguşor să afle şi euristică
mai multe lucruri despre datinile şi obiceiurile de Crăciun. Observația Frontală
Prezentarea centrelor de activitate. Intuirea materialele de Explicația
lucru.

3.Anunțarea Se anunță tema şi obiectivele ce vor fi urmărite la fiecare Conversația Orală


temei și a centru. Sarcinile de lucru oglindesc obiectivele operaționale
obiectivelor (1’) urmărite. Explicația Frontală

4.Desfășurarea Copiii se organizează pe microgrupuri şi işi desfasoară


activității (30’) acivitatea pe centre, alegându-şi centrul următor de fiecare
dată când termină de rezolvat sarcinile dintr-un centru.
La centrul Bibliotecă, copiii vor decora cu semne
grafice trăistuța colindătorului.
La centrul Științe copiii vor avea de rezolvat un
labirint, găsind drumul corect de la colindător la căsuța
acestuia. Cei care vor termina repede sarcina, vor avea de
îmbinat puzzle-uri cu diverse scene de iarnă.
La centrul Senzorial copiii vor juca jocul senzorial
“Spune ce ai pipăit!”. În trăistuța de pe masă se vor afla Explicația
diferite obiecte, iar copiii trebuie sa coloreze pe fişă doar
acele imagini care reprezintă lucrurile din trăistuță. Exercițiul Individu
La centrul Construcţii copiii vor realiza o lucrare ală
Jocul
colectivă cu ajutorul cuburilor, pieselor lego, a rozetelor si a
Pe grupe
pieselor de îmbinat. Preşcolarii vor construi: “Instrumente Conversația
muzicale”, folosindu-se de propria imaginaţie şi creativitate.
Se va urmari: spiritul de negociere şi cooperare al copiilor şi
finalitatea lucrării. La finalul activităţii cu ajutorul
instrumentelor muzicale create de copii, vom cânta Colinde
de Crăciun.
La centrul Artǎ copiii vor confecționa flori cu
ajutorul hârtiei creponate, realizând sorcove.
Ȋntreaga activitate se va desfăşura în acordurile unor
melodii care sugerează o atmosferă de Crăciun.
5.Obținerea Se vor lua in considerare următoarele criterii: respectarea Analiza
performaței și tehnicilor de lucru, creativitatea şi orginaliatea, colaborarea produselor
asigurarea feed- cu ceilalți copii, finalizarea lucrării. Fiecare copil va explica activității Orală
back-ului (2’) ce a realizat şi modul de lucru.

6.Încheierea Strângerea materialelor didactice şi asezarea lor in Orală


activității dulăpioare. Păstrarea curățeniei la locul de muncă.
Se fac aprecieri generale şi individuale asupra modului
(1’) de lucru.
ALA 2 : JOCURI DISTRACTIV-RECREATIVE
o ”Balonaşul cu surprize” - joc de mişcare
o „Am plecat să colindăm!” –joc distractiv
Tipul de activitate: consolidare de deprinderi
Mijloc de realizare: divertisment
Metode şi procedee: jocul, conversaţia, explicația, exercițiul
Material didactic: Baloane, pompă pentru umflarea baloanelor, răvaşe cu diferite cerințe, Cd
player, cd cu muzică, instrumente muzicale.
Elemente de joc: surpriza, mişcarea, spargerea balonului, aplauzele, mânuirea instrumentelor
muzicale.
Obiective operaţionale: Pe parcursul activității copiii vor fi capabili:
o să participe activ la activităţi respectând regulile jocurilor;
o să coopereze cu ceilalți colegi dând dovadă de respect, susținere, încredere, acceptare,
fair play;
o să interpreteze colinde şi cântece de iarnă cunoscute.
Durata: 20 minute
Desfasurarea activitǎţii:
1. JOC DE MIŞCARE: “Balonaşul cu surprize”
Descrierea jocului: Copiii vor fi aşezați în cerc. Educatoarea dă unui copil un balon
umflat, de dimensiuni medii. Când porneşte muzica, copilul dă balonul colegului din stânga, acesta
dându-l mai departe copilului următor, în sensul acelor de ceasornic. Când se opreşte muzica,
copilul la care este balonul trebuie să se aşeze în mijlocul cercului, pe balon, încercând să îl spargă,
încurajat de ceilalți copii.
În interiorul balonului descoperă un răvaş pe care educatoarea îl citeşte, iar copilul trebuie
să execute sarcina scrisă pe acesta. Dacă a răspuns corect/dacă a rezolvat corect sarcina, acesta va
fi apaludat de către copii. Dacă nu va răspunde corect acesta va primi o pedeapsă sportivă. După
executarea sarcinii, copiii primesc un nou balon pe care îl dau din mână în mână pe muzică.
2. JOC DISTRACTIV: “Am plecat sǎ colindǎm” – interpretarea colindelor – Copiii vor
merge prin grădiniță şi vor cânta colinde de Crăciun, vestind Naşterea lui Iisus. Aceştia vor avea
la dispoziţie instrumente muzicale pentru acompaniament.