Sunteți pe pagina 1din 2

Probele și administrarea acestora în procesul civil

Cuprins

Introducere

Capitolul I . Noțiuni generale despre probe


1.1 Definirea noțiunii de probă
1.2 Importanța probelor în procesul civil

Capitolul II. Clasificarea probelor


2.1 Proba prin înscrisuri
2.2 Proba cu martori
2.3 Mărturisirea ( Proba prin interogatoriu)
2.4 Prezumția

Capitolul III. Probele din Codul de Procedură Civilă


3.1 Expertiza
3.2 Cercetarea la fața locului

Capitolul IV. Administrarea probei în procesul civil


4.1 Reguli comune privind admisibilitatea,administrarea și aprecierea
probelor
4.2 Administrarea probei prin înscrisuri
4.3 Administrarea probei cu martori
4.4 Administrarea probei prin interogatoriu

Concluzii
Bibliografie

1. Dr. Nicolae Gradinaru, ” Sistemul probator în procesul


civil”,Ed.Independenta Economica, Pitesti, 2018
2. Andreea Tabacu, ” Drept procesual civil”, Ed.
Universul Juridic, Bucuresti, 2015
3. Eugen Chelaru, ” Drept civil. Persoane”, Ed. C.H.
Beck, Bucuresti,2016
4. Deleanu, ” Părțile și tertii.Relativitatea și
opozabilitatea efectelor juridice”, Ed. Rosetti, Bucuresti,
2002
5. O.G. nr 2/2000 privind organizarea activitatii de
expertiza tehnica judiciara și extrajudiciara
6. Mihaela Tabarca, ” Drept procesual civil”, Ed.
Universul Juridic, Bucuresti,2013
7. Noul Cod de procedura civila
8. Noul Cod civil

S-ar putea să vă placă și