Sunteți pe pagina 1din 1

Traduzca al español

Louis Braille, un francez care a orbit pe când avea trei ani, e autorul alfabetului în
relief pentru orbi, un lucru tot atât de emoţionant şi profund uman ca şi descoperirile lui
Pasteur.
Datorită lui, orbii au putut să citească tot felul de cărţi şi să-şi scrie unul altuia: o
pânză mai densă decât a orbirii a fost ridicată de pe mintea lor. Chiar dacă numărul orbilor
din lume ar fi mai mic, născocirea aceasta care le-a pus la îndemână lumina culturii trebuie
considerată ca un motiv de mândrie al întregii omeniri.
La Vatra Luminoasă, tinerii orbi din România pot învăţa să scrie şi să citească după
metoda lui Braille.
E aici cel mai mare elogiu ce se poate aduce acestei instituţii; pe urmă, încep destule
tristeţi. E un prilej de tristeţe poezia războinică pe care Hagi-Neagu a învăţat-o în manualul
lui de clasa a doua, ca şi faptul că după ce termină şcoala, orbii nu prea au ce citi, sau că,
obligaţi să împletească scoarţe şi rogojini, degetele lor se îngroaşă într-atât, încât nu mai pot
distinge literele, ceea ce înseamnă că orbesc a doua oară. La orbi, degetele nu sunt numai
degete, ci şi ochi. Şi când pielea degetelor se îngroaşă şi devine insensibilă, încât nu mai pot
citi nici cărţile imprimate în relief, nu înseamnă că orbesc a doua oară?