Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

1. Completeaza spatiile libere : (1p)


Populatia apta de munca include persoanele……………………………………………………….
.
2. Incercuieste litera din fata variantei corecte :
a) Creditul presupune : (0.3)
i. Restituirea banilor obtinuti, impreuna cu dobanda aferenta ;
ii. Restituirea banilor obtinuti fara dobanda
iii. Nerestituirea banilor obtinuti
b) In populatia activa sunt inclusi : (0.3)
i. Elevii;
ii. Intreprinzatorii;
iii. Somerii.
c) Reconversia profesionala reprezinta: (0.4p)
i. Cresterea calitatii muncii;
ii. Cresterea volumului de resurse umane;
iii. Schimbare calificarilor.
3. Prezinta avantajele si dezavantajele utilizarii resurselor financiare de la rude si prieteni.
(2p)
4. Prezinta diferentele dintre credit si leasing. (2p)
5. Comenteaza, din punct de vedere al temei, urmatorul citat : (2p)
i. « Dupa roade cunosti pomul / Dupa facte cunosti omul. » (Popular)
Barem de corectare :
1. Se obtine 1p pentru completarea corecta a spatiului liber
2. Se obtine punctaj maxim pentru incercuirea raspunsului corect.
3. Se obtine 2p pentru 2 avantaje si 2 dezavataje
Se obtine 1p pentru 1 avantaj si 1 dezavantaj
Se obtine 0.5 pt un avantaj/dezavataj
4. Se obtine 2p pentru cele 4 diferente
Se obtine 1.5 pentru 3 diferente
Se obtine 1 p pentru 2 diferente
Se obtine 0.5 pentru 1 diferenta

5. Se obtine 2 p pentru o interpretare corecta a citatului.