Sunteți pe pagina 1din 2

I II III IV V VI VII VIII IX

Deb min 0.294 0.388 0.589 0.65 0.46 0.52 0.492 0.336 0.336
Deb max 0.677 0.582 2.13 7.39 1.2 2.12 2.3 0.96 0.492

Debitul maxim şi minim al râului Top


teritoriul comunei Pastrăveni ( anul 2

0
I II III IV V VI VII VIII
X XI XII
0.364 0.364 0.392
0.392 0.708 0.42

şi minim al râului Topoliţa pe


unei Pastrăveni ( anul 2013)

Legenda

Deb
min
Deb
max

I VII VIII IX X XI XII