Sunteți pe pagina 1din 1

Speța 10 pag.

37

În cazul dat , inculpatul Danilescu care profitând de neatenția


personalului Oficiului Poștal Recea, r-nul Râșcani, a sustras 6 scrisori
recomandate ,care erau destinate mai multor consăteni de-ai săi .
Stabilirea modului ascuns de comitere a faptei este bazat aici pe criteriul
obiectiv , care presupune că fapta de sustragere art 186 CP RM, este
săvârșită în prezența altor persoane , însă pe neobservate pentru acestea.
Dat fiind faptul că acesta a sustras scrisorile destinate consătenilor ce
presupune Violarea dreptului la secretul corespondenței alin(1) art.178
CP RM. Aici obiectul material al infracțiunii îl reprezintă : scrisorile
,telegramele, coletele sau alte trimiteri poștale . Deci noi nu putem
cunoaște ce intenție a avut acesta când le-a sustras . Motivul în cazul dat
este : curiozitate , interes material ...etc. Respectiv în speța dată sunt
destul de vizibile faptele lui Danilescu ce intra sub incidența art. 186 și
178(1) CP RM.