Sunteți pe pagina 1din 9

Exemplul 25.

Salariul calculat în luna mai 201X unui angajat din secția auxiliară constituie 6000
lei. Angajatul beneficiază doar de scutire personală. Salariul a fost achitat în luna mai.
1. Calcularea salariului angajatului secției auxiliare:
Dt 812, Ct 531, 6000 lei
2. Reflectarea reținerii primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (4,5 %) din salariul
lunar calculat:
Dt 531, Ct 533 270,0 lei (6000×4,5%)
3. Reflectarea reținerii contribuției individuale de asigurări sociale de stat obligatorii în proporție
de 6% din salariul lunar:
4. Dt 531, Ct 533 360 lei (6000×6%)
5. Reflectarea reținerii impozitului pe venit, calculat de la venitul impozabil
Modul de calculare a venitului impozabil și a sumei impozitului pe venit:
- suma scutirilor lunare: (24 000 scutirea personală =24 000/12 luni=2000 lei
- venitul impozabil: 6000-2000-270-360=3370 lei
- suma impozitului pe venit: 3370×12%=404,40 lei
Dt 531, Ct 534 404,40 lei.
6. Achitarea salariului:
Dt 531, Ct 241,244 4965,60 lei (6000-270-360-404,40)

Exemplul 26. Salariul calculat în luna septembrie 201X unui angajat din secția vânzări (dt 712)
constituie 5500 lei. Angajatul beneficiază de scutire personală, de scutire pentru o persoană
întreținută și de scutirea acordată de către soț (soțul nu beneficiază de scutire personală)-11280
lei . Salariul a fost achitat în luna septembrie.
1.

A.Exemplul 27. Salariul calculat în luna aprilie 201X contabilului șef constituie 9600 lei.
Angajatul beneficiază de scutire pentru 2 persoane întreținute, de scutire personală nu
beneficiază, întrucât a indicat în cerere că o transmite soțului. Salariul a fost achitat în luna
aprilie.
1. Calcularea salariului angajatului secției administrative:

A.Exemplul 28. Salariul calculat în luna iulie 201X angajatului secției comerciale 5700 lei.
Angajatul beneficiază de scutire personală și pentru o persoană întreținută. Persoana întreținută
de angajat este cu dezabilități-18000. (art. 33, lit. e). Salariul a fost achitat în luna iulie.

Exemplul 29.a) Cetățeanul Pricop Ion, în baza ordinului administrației a fost angajat la SRL
Beta la 1 decembrie 201N-1, în funcția de vânzător. La data angajării el a depus o cerere privind
scutirea personală și scutirea pentru o persoană întreținută(3000) (copil). În luna decembrie
201N-1 salariul constituie 7500 lei, în luna ianuarie 201N - 7500 lei, tot în ianuarie a beneficiat
de un ajutor material în mărime de 3000 lei. Se cere de reflectat calculele și formulele contabile
aferente calculării și reținerile aferente din salariul pentru lunile decembrie 201N-1 și plățile
efectuate pentru luna ianuarie 201N.
1.Achitarea salariului pe decembrie
Dt 712 Ct 531- 5907 lei
2.Achitarea salariului pe ianuarie
Dt 712 Ct 531 7500lei
3. Reflectarea reținerii primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (4,5 %) din salariul
lunar calculat:
Dt 531 Ct 533 -450 lei
4.Reflectarea reținerii contribuției individuale de asigurări sociale de stat obligatorii în proporție
de 6% din salariul lunar:
Dt 531  Ct 533 -337.5
5.Reflectarea reținerii impozitului pe venit, calculat de la venitul impozabil
suma scutirilor lunare :(24 000+3000)/12 =2250
venitul impozabil :7 500- 2250-450-337.5= 4 462.5 lei
Venit impozabil = 4462.5 *12 =535.5lei

Dt 531 Ct  534 -535.5 lei

6.Achitare salariu

Dt 531 Ct 241 -7500-450-337.5-535.5

7.Calcularea sumelor de ajutor material a angajatilor

Dt 713 Ct 532 – 3000 lei

8. Reflectarea reținerii primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (4,5 %) si a


contribuției individuale de asigurări sociale de stat obligatorii în proporție de 6% din salariul
lunar calculat:
Dt 532 Ct 533 – 315 lei

9. Impozit pe venit

venitul impozabil :3000-315 =2685 lei


suma impozitului pe venit 2685*12% =322.2 lei
Dt 532 Ct 534-322.2 lei

10.Achitarea salariu

Dt 532 Ct  241-2 362.8lei (3000-315-322.2)

În cazul perioadei de calcul de 3 luni suma indemnizaţiei de concediu se determină astfel:

Exemplul 29. În luna aprilie, angajatul secției administrative a entității „Beta” SRL pleacă în
concediu de odihnă pentru 14 zile. Datele privind timpul lucrat şi salariul calculat în perioada de
calcul (ianuarie 201N – martie 201N) sunt prezentate în tabelul 1. Conform politicilor contabile
ale entității indemnizaţiile de concediu pentru personal se calculează pe seama provizionului
constituit în aceste scopuri.
Se cere de calculat indemnizaţia pentru concediu:
Tabelul 1
Timpul lucrat şi salariul calculat angajatului în perioada de calcul
Alte zile pentru care s-a
Salariul
Anul şi Zile Zile calculat salariu, precum şi
Zile grafic calculat,
luna calendar lucrate zilele nelucrate din motive
lei
întemeiate
A 1 2 3 4 5
anul 201N
ianuarie 28* 19 19 3 zile de sărbătoare 9400
nelucrătoare
februarie 28 20 20 - 9400
martie 30* 22 22 1 zi de sărbătoare 9400
nelucrătoare
Total 86 61 61 4 28200
* În luna ianuarie au fost 3 zile de sărbătoare, şi în martie 1 zi, care respectiv reduc
zilele calendaristice incluse în calcul.

Succesiunea şi modalitatea îndeplinirii sarcinii:


1. Determinarea salariului mediu pentru o zi lucrătoare (lucrată de angajat):
28 200/61 zile=462,29 lei.
Notă. Dacă în careva din lunile perioadei de decontare de trei luni angajatul nu a lucrat şi nu a
avut câștig, luna (lunile) în cauză din perioada de decontare nu se exclude şi nu se înlocuieşte
cu altă lună.
2. Determinarea coeficientul dintre zilele lucrătoare din perioada de decontare, conform
calendarului săptămânii de lucru stabilit la entitate (zile grafic) la zilele calendaristice:
61 zile/86 zile = 0,7093
Notă: În luna ianuarie au fost 3 zile de sărbătoare, şi în martie 1 zi, care respectiv
reduc zilele calendaristice incluse în calcul.(31-3)+(28)+(31-1)=86 zile

3. Determinăm salariu mediu pe o zi calendaristică:


462,29 lei × 0,7093=327,90 lei
4. Determinăm suma indemnizaţiei de concediu pentru 14 zile:
327,90×14= 4590,6 lei.
3. Calcularea sumei indemnizaţiei de concediu:
debit contul __538____________
credit contul ____531__________ în sumă de ____4590,6 __ lei.

Exemplul 31. Angajatul, în luna iulie pleacă în concediu de odihnă pe 20 zile. În luna aprilie,
salariatul a fost plecat în concediu din cont propriu, respectiv nu a avut salariu. Datele privind
timpul lucrat şi salariul calculat în perioada de calcul (aprilie 201N – iunie 201N) sunt prezentate
în tabelul 1. Conform politicilor contabile ale entității indemnizaţiile de concediu pentru personal
se calculează pe seama provizionului constituit în aceste scopuri.
Se cere de calculat indemnizaţia pentru concediu:
Exemplul 32. În luna noiembrie, salariatul pleacă în concediu de odihnă pe o durată de 10 zile.
Pe motive de boală, ultimele 3 luni premergătoare concediului, nu au fost lucrate complet. Datele
privind timpul lucrat şi salariul calculat în perioada de calcul (august 201N – octombrie 201N)
sunt prezentate în tabelul 1. Conform politicilor contabile ale entității indemnizaţiile de concediu
pentru personal se calculează pe seama provizionului constituit în aceste scopuri. Se cere de
calculat indemnizaţia pentru concediu:

În cazul perioadei de calcul de 12 luni suma indemnizaţiei de concediu se determină astfel:

Exemplul 33. În noiembrie 201N+1 angajatului întreprinderii agricole V. Levițchi i s-a acordat
concediu anual plătit cu durata de 28 de zile calendaristice. Datele privind timpul lucrat şi
salariul calculat în perioada de calcul (noiembrie 201N – octombrie 201N+1) sunt prezentate în
tabelul 3.
Salariatul nu beneficiază de scutire personală (a acordat-o soției) ci doar de scutire pentru 1
persoană întreținută (copil minor). Conform politicilor contabile ale entității indemnizaţiile de
concediu pentru personalul de producţie se calculează pe seama provizionului constituit în aceste
scopuri.
Indemnizaţia de concediu a fost achitată din casieria entității pe 2 decembrie 201N+1.
Tabelul 3
Timpul lucrat şi salariul calculat angajatului V. Levițchi în perioada de calcul
Numărul zilelor
lucrătoare conform
Alte zile pentru care s-a calculat Salariul
programului stabilit
Anul şi luna salariu, precum şi zilele nelucrate calculat,
inclusiv
din motive întemeiate lei
total lucrate de
angajat
A 1 2 3 4
anul 201N
noiembrie 5 1 28 de zile de concediu ordinar 3 356
decembrie 3 3 3 zile de concediu suplimentar 380
anul 201N+1
ianuarie - - - -
februarie - - - -
martie 10 8 2 zile de concediu fără plată 1850
aprilie 15 15 - 2500
mai 23 23 2 zile de sărbătoare nelucrătoare 4000
iunie 25 25 - 4000
iulie 25 25 - 3800
august 25 25 - 3800
septembrie 23 23 - 3500
octombrie 18 18 - 3000
Total 172 166 35 30 186

Succesiunea şi modalitatea îndeplinirii sarcinii:


1. Determinarea salariului mediu pentru o zi calendaristică:
(30 186-1850)/9 luni/29,4 zile=107,09 lei.
Notă. Din perioada de calcul de 12 luni se exclud 3 luni: ianuarie şi februarie – întrucât conform
programului stabilit la entitate în aceste luni nu sunt prevăzute zile lucrătoare pentru angajați,
martie – întrucât în această lună din motive întemeiate angajatul n-a lucrat toate zilele prevăzute
de program.
Este stipulat în HG nr. 426 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu că dacă
în perioada pentru care se calculează salariul mediu angajatul nu a lucrat un timp oarecare din motive
întemeiate şi nu a avut în timpul acesta salariu sau  l-a primit parţial, timpul respectiv şi salariul plătit
incomplet se exclud din calcul. Aici este vorba despre următoarele perioade de timp: timpul
concediului fără plată, timpul staționării din vina administrației întreprinderii, timpul
staționării tehnice etc. Dacă se va constata că, în perioada de decontare de 12 luni, toate lunile lucrate
sînt incomplete, salariul mediu pe o zi lucrătoare se va calcula prin împărţirea cîştigului pe timpul lucrat
efectiv la numărul de zile real lucrate, conform calendarului săptămînii de lucru stabilite la
întreprindere, iar pentru determinarea salariului mediu pe o zi calendaristică, salariul mediu pe o zi
lucrătoare se va înmulţi cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare din perioada
de decontare, conform graficului de lucru stabilit, şi numărul de zile calendaristice din perioada
respectivă, exceptînd zilele de sărbătoare nelucrătoare menţionate în art. 111 din Codul muncii.
2. Determinarea sumei indemnizaţiei de concediu:
107,09 ×28=2998,51 lei.
3. Calcularea sumei indemnizaţiei de concediu:
debit contul __538____________
credit contul ____531__________ în sumă de ____2998,51 __ lei.
4. Calcularea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii conform tarifului în
vigoare:
2998,51 ×6%=179,91 lei.
5. Reţinerea din indemnizaţia de concediu calculată a contribuţiilor individuale de asigurări
sociale de stat obligatorii la momentul îndreptării acesteia spre plată:
debit contul ___531___________
credit contul ____226__________ în sumă de 179,91 lei.
6. Calcularea primelor individuale de asigurare obligatorie de asistenţă medicală:
Dt 531, Ct 533 2998,51 ×4,5%=134,93 lei.
7. Calcularea impozitului pe venit ce urmează a fi reținut din suma indemnizației de concediu:
- suma scutirilor lunare: (3000 scutirea p/u pers. întreținută)=3 000/12 luni=250 lei
- venitul impozabil: 2998,51 -250-179,91 - 134,93=2433,67 lei
- suma impozitului pe venit: 2433,67×12%=292,04 lei
8. Reţinerea impozitului pe venit din remuneraţiile îndreptate spre plată:
debit contul ____531__________
credit contul _____534_________ în sumă de 292,04 lei.
9. Calcularea sumei indemnizației de concediu ce urmează a fi achitată angajatului:
2998,51 - 179,91 - 134,93- 292,04=2391,63 lei.
10. Eliberarea numerarului din casierie pentru achitarea indemnizației de concediu:
debit contul _____531_________
credit contul _____241________ în sumă de 2391,63 lei.

Incapacitatea temporară de muncă


Exemplul 35. Asiguratului Vasilev Ion, angajat al secției administrative, i s-a acordat concediu
medical de la 27.01-05.02 anul 201X. Pentru determinarea mărimii indemnizației se va lua în
calcul venitul asigurat din ultimele 12 luni, care constituie 72 000 lei. Conform informației
contabile toate lunile au fost lucrate complet.
1. Determinăm mărimea venitului asigurat pe ultimele 12 luni lucrate: 72 000 lei
2. Determinăm mărimea venitului asigurat pe o lună calendaristică: 72 000/12=6000 lei;
3. Venitul mediu lunar asigurat se împarte la numărul mediu de zile calendaristice pe lună, adică
la 29,4 (pct.7 HG 426 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu):
6000÷29,4=204,08 lei;
4. Venitul mediu zilnic se înmulţeşte la cuantumul lunar al indemnizaţiei plătite din mijloacele
financiare ale angajatorului:
204.08×75%=153,06 lei;
5. Se determină suma totală a indemnizației conform duratei concediului (calculat și achitat de
angajator, 5 zile) acordat în zile calendaristice.
153,06×5 zile=765,30 lei
6. Contabilizăm indemnizația ce urmează să fie achitată de patron:
Dt 713, Ct 531 765,30 lei - aceste sume nu se impozitează, art.20 CF
Conform legislației primele 5 zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se
stabilesc din mijloacele angajatorului.
Exemplul 36. Lucrătorului secției comerciale i-a fost acordat concediu medical de la 6
până la 11 ianuarie 201N+1.
Veniturile asigurate ale lucrătorului din ultimele 12 luni calendaristice lucrate în
întregime şi care anticipează riscurile asigurate sunt următoarele:
 decembrie 201N – 3800 lei;
 noiembrie 201N – 3200 lei;
 octombrie 201N – 4500 lei;
 septembrie 201N – 3960 lei;
 august 201N – 4100 lei;
 iulie 201N – 4030 lei
 iunie 201N – 3480 lei;
 mai 201N – 4270 lei;
 aprilie 201N – 4800 lei;
 martie 201N – 3960 lei;
 februarie 201N – 4100 lei;
 ianuarie 201N – 3830 lei.
Se cere de determinat și contabilizat indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă.

Exemplul 37. Lucrătorului secției comerciale i-a fost acordat concediu medical de la 6
până la 11 ianuarie 201N+1. Datele iniţiale sunt aceleaşi ca în exemplul precedent cu excepţia că
în decembrie lucrătorul nu s-a prezentat la serviciu din motive întemeiate 4 zile, iar în octombrie
– 2 zile.
Notă: Conform HG nr. 426 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu dacă în
perioada pentru care se calculează salariul mediu angajatul nu a lucrat un timp oarecare din motive
întemeiate şi nu a avut în timpul acesta salariu sau  l-a primit parţial, timpul respectiv şi salariul plătit
incomplet se exclud din calcul.
Venitului total asigurat pe 10 luni calendaristice lucrate în întregime de salariat:
3200+3960+4100+4030+3480+4270+4800+3760+4400+3830=39 830 lei;
Se cere de determinat și contabilizat indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă.

Exemplul 39. Lucrătorului secției administrative i-a fost acordat concediu medical de la 6 până
la 11 ianuarie 201N+1.
Veniturile asigurate ale lucrătorului din ultimele 12 luni calendaristice sunt următoarele:
 decembrie 201N – 6000 lei;
 noiembrie 201N – 7800 lei;
 octombrie 201N – 12000 lei;
 septembrie 201N – 5760 lei;
 august 201N – 7300 lei;
 iulie 201N – 6600 lei;
 iunie 201N – 6600 lei;
 mai 201N – 7080 lei;
 aprilie 201N – 8200 lei;
 martie 201N – 9760 lei;
 februarie 201N – 9300 lei;
 ianuarie 201N – 8600 lei.
 Se cere de determinat și contabilizat indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă.
Exemplul 45. Entitatea Beta SRL a procurat în luna mai 201X de la cetățeanul Pricop Ion, în
baza contractului de vânzare-cumpărare, un strung în valoare de 250 000 lei. La achitarea plății
entitatea a reținut și a achitat la buget impozitul pe venit de 12%,(art. 90,(1) CF) ceea ce a
constituit 30 000 lei (250 000×12%). Suma achitată persoanei fizice a constituit 220 000 lei
(250 000-30 000).

Exemplul 46. În luna aprilie 201X entitatea Alfa SRL, în baza actului de achiziție a serviciilor
de locațiune AB 0980032 din 30.04.201X a primit servicii de locațiune a unei încăperi în scopuri
administrative de la cetățeanul Negară Ion în valoarea totală de 4000 lei. La achitarea plății
entitatea a reținut și a achitat la buget impozitul pe venit de 10% (art.90 1 (3) CF) sau 400 lei
(4000×10%). Suma achitată persoanei fizice a constituit 3600 lei (4000-400).
Exemplul 48.1 Potrivit politicilor contabile, entitatea „Gama” constituie provizioane pentru
plata concediilor de odihnă la data raportării în baza numărului efectiv de zile de concediu
nefolosite. Conform situaţiei din 31.12.2020, au rămas neutilizate 750 zile, inclusiv 285 zile –
pentru muncitorii secţiilor de bază, 135 zile – pentru personalul de deservire al secţiilor de bază
şi 330 zile – pentru personalul administrativ al entităţii. Salariul mediu cu contribuţiile de ASSO
şi primele de AOAM ale angajatorului pentru o zi constituie 250 lei pentru muncitorii secţiilor de
bază, 190 lei – pentru personalul de deservire al secţiilor de bază şi 280 lei – pentru personalul
administrativ.
În anul 2021, pe seama provizioanelor constituite au fost calculate indemnizaţiile pentru plata
concediilor de odihnă nefolosite în anul 2020 (fără contribuţiile de ASSO şi primele de AOAM
ale angajatorului) în sumă totală de 139 837 lei, inclusiv pentru:
-  muncitorii secţiilor de bază – 55 755 lei;
-  personalul de deservire al secţiilor de bază  – 17 633 lei;
-  personalul administrativ al entităţii – 66 449 lei.
Conform datelor din exemplul 4, entitatea trebuie să întocmească formulele contabile prezentate
în tabelul de mai jos.
 

Formule contabile aferente operaţiunilor de constituire


şi utilizare a provizioanelor pentru plata concediilor de odihnă
 N Temei Conţinutul operaţiunii Suma, Conturi
r. pentru în lei corespondent
crt înregistra e
. re debit credit
31 decembrie 2020
1 Nota Constituirea provizioanelor pentru plata concediilor de odihnă      
contabilă ale:
    - muncitorilor secţiilor de bază (285 zile × 250 lei) 71 250 811 538
    - personalului de deservire al secţiilor de bază (135 zile × 190 lei) 25 650 821 538
    - personalului administrativ al entităţii (330 zile × 280 lei) 92 400 713 538
    Total 189    
300
în anul 2021
2 Registrul Calcularea pe seama provizioanelor a indemnizaţiilor pentru plata      
de salariu concediilor de odihnă aferente anului 2020 ale:
    - muncitorilor secţiilor de bază 55 755 538 531
    - personalului de deservire al secţiilor de bază 17 633 538 531
    - personalului administrativ al entităţii 66 449 538 531
    Total 139    
837
3 Registrul Calcularea pe seama provizioanelor a contribuţiilor de ASSO ale      
de salariu angajatorului aferente indemnizaţiilor pentru plata concediilor de
odihnă ale:
    - muncitorilor secţiilor de bază (55 755 lei × 18 %) 10 036 538 533
    - personalului de deservire al secţiilor de bază (17 633 lei × 18 %) 3 174 538 533
    - personalului administrativ al entităţii (66 449 lei × 18 %) 11 961 538 533
    Total 25 171    
4 Registrul Calcularea pe seama provizioanelor a primelor de AOAM ale      
de salariu angajatorului aferente indemnizaţiilor pentru plata concediilor de
odihnă ale:
    - muncitorilor secţiilor de bază (55 755 lei × 4,5 %) 2 509 538 533
    - personalului de deservire al secţiilor de bază (17 733 lei × 4,5 793 538 533
%)
    - personalului administrativ al entităţii (66 449 lei × 4,5 %) 2 990 538 533
    Total 6 292    
Exemplul 49. Entitatea „Beta” SRL comercializează mărfuri cu un termen de garanţie de 12
luni. În anul 201X, s-au vîndut 2 100 unităţi de mărfuri. Experienţa anterioară şi estimările
entităţii arată că în următorul an 90 % din mărfurile vîndute nu vor avea defecte, 7 % din acestea
vor avea nevoie de reparaţii minore cu un cost mediu de 120 lei/unitatea, iar 3 % – de înlocuire
completă la costul de 3 800 lei.
Să presupunem că, în cursul anului 201X, s-au înregistrat costuri de reparaţie a mărfurilor
vîndute, efectuate în antrepriză în sumă totală de 248 600 lei.
Exemplul 50. În decembrie 201X, în urma unui control fiscal în derulare, o entitate a luat
cunoştinţă de actul de control, conform căruia are de achitat obligaţii fiscale suplimentare în
sumă de 125 600 lei şi penalităţi în mărime de 8 750 lei. Controlul se va finaliza în anul 201X+1
şi este foarte probabil că suma constatată a obligaţiilor fiscale va fi imputată entităţii.
Să presupunem că, potrivit deciziei organului fiscal, aprobată în februarie 201X+1, entitatea
trebuie să achite obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de 130 000 lei.