Sunteți pe pagina 1din 11

NESECRET

25.03.2020

GHID - 2 -
GHID LEGISLATIV (2) – în contextul măsurilor dispuse împotriva pandemiei Covid 19

ÎN MATERIE CONTRAVENȚIONALĂ
Nr. Art. unde este Art. Limitele Agenți
Descrierea contravenției Observații
crt. prevăzută sancționator amenzii constatatori
O.U.G. nr. 1 /19991
Conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane
Art. 28
juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să coroborat cu art.
respecte şi să aplice toate măsurile stabilite în prezenta art. 9 alin. (1)
1. 100 – 5000 lei Poliția Română, Sunt aplicabile
ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, din O.U.G. nr.
pentru Jandarmeria dispozițiile O.G. nr.
precum şi în ordonanţele militare sau în ordine, specifice 1 /1999 persoane Română, Poliția 2 / 2001 privind
stării instituite. Art. 28 din
fizice; Locală, A.N.A.F., regimul juridic al
Conducătorii autorităţilor publice şi administratorii O.U.G. nr.
1000 – 70.000 A.N.P.C. și contravențiilor cu
operatorilor economici care asigură servicii de utilitate Art. 28 1/1999
lei pentru conducătorii modificările și
publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură şi coroborat cu art.
persoane autorităților publice completările
2. alimentaţie, alimentare cu apă, comunicaţii şi transporturi art. 9 alin. (2)
juridice. locale. ulterioare.
au obligaţia de a asigura continuitatea furnizării din O.U.G. nr.
serviciilor esenţiale pentru populaţie şi pentru forţele 1 /1999
destinate apărării.

1
privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 1 din 11


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Nr. Art. unde este Art. Limitele Agenți
Descrierea contravenției Observații
crt. prevăzută sancționator amenzii constatatori
Ordonanța militară nr. 1/20202
Art. 28
coroborat cu art. 100 – 5000 lei Sunt aplicabile
9 alin (1) din pentru dispozițiile O.G. nr.
Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor
O.U.G. nr. persoane 2 / 2001 privind
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, Art. 28 din
1/1999, prin fizice; regimul juridic al
1. organizată în restaurante, hoteluri, cafenele sau alte O.U.G. nr.
raportare la art. 1000 – 70.000 contravențiilor cu
localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din 1/1999
1 alin. (1) din lei pentru modificările și
interiorul sau exteriorul locației Ordonanța persoane completările
militară nr. juridice. ulterioare.
1/2020
Art. 28
coroborat cu art. 100 – 5000 lei Sunt aplicabile
Este permisă organizarea de către entitățile prevăzute la 9 alin (1) din pentru dispozițiile O.G. nr.
alin. (1) a activităților de comercializare a produselor O.U.G. nr. persoane 2 / 2001 privind
Art. 28 din
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu 1/1999, prin fizice; regimul juridic al
2. O.U.G. nr.
presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui raportare la art. 1000 – 70.000 Poliția Română, contravențiilor cu
1/1999
scop, precum cele de tip ,, room – service , drive – in sau 1 alin. (2) din lei pentru Jandarmeria modificările și
livrare la client” Ordonanța persoane completările
militară nr. Română, Poliția
juridice. Locală, A.N.A.F., ulterioare.
1/2020
Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, A.N.P.C. și
artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri conducătorii
de noroc, tratament balnear și de îngrijire personală, Art. 28 autorităților publice
100 – 5000 lei locale. Sunt aplicabile
realizată în spații închise. coroborat cu art.
9 alin (1) din pentru dispozițiile O.G. nr.
Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii
O.U.G. nr. persoane 2 / 2001 privind
bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele Art. 28 din
1/1999, prin fizice; regimul juridic al
3. putând fi transmise în mass-media sau online. Introdus O.U.G. nr.
raportare la art. 1000 – 70.000 contravențiilor cu
prin O.M. 2/2020 2 alin. (1) – (3) 1/1999
lei pentru modificările și
Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat din Ordonanța
persoane completările
(botez, cununii, înmormântări), la care pot participa, militară nr. juridice. ulterioare.
maximum 8 persoane, precum și împărtășirea 1/2020
credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.
Introdus prin O.M. 2/2020

2
privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 2 din 11
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Nr. Art. unde este Art. Limitele Agenți
Descrierea contravenției Observații
crt. prevăzută sancționator amenzii constatatori
Art. 28
coroborat cu art. 100 – 5000 lei Sunt aplicabile
9 alin (1) din pentru Poliția Română, dispozițiile O.G. nr.
O.U.G. nr. persoane 2 / 2001 privind
Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui Art. 28 din Jandarmeria
1/1999, prin fizice; Română, Poliția regimul juridic al
4. eveniment ce presupune participarea a peste 100 de O.U.G. nr.
raportare la art. 1000 – 70.000 Locală, A.N.A.F., contravențiilor cu
persoane, în spații deschise 1/1999
3 alin. (1) din lei pentru A.N.P.C. și modificările și
Ordonanța persoane completările
militară nr. conducătorii
juridice. autorităților publice ulterioare.
1/2020
Art. 28 locale.
coroborat cu art. 100 – 5000 lei Sunt aplicabile
9 alin (1) din pentru dispozițiile O.G. nr.
Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în O.U.G. nr. persoane 2 / 2001 privind
Art. 28 din
spații deschise ce presupun participarea a maximum 100 1/1999, prin fizice; regimul juridic al
5. O.U.G. nr.
de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să raportare la art. 1000 – 70.000 contravențiilor cu
1/1999
asigure distanța de 1 metru între participanți. 3 alin. (2) din lei pentru modificările și
Ordonanța persoane completările
militară nr. juridice. ulterioare.
1/2020

Poliția Română,
Jandarmeria
Art. 28 Română, Poliția de
coroborat cu art. 100 – 5000 lei Frontieră Română Sunt aplicabile
9 alin (1) din pentru Poliția Locală, dispozițiile O.G. nr.
Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate O.U.G. nr. persoane I.G.S.U. și 2 / 2001 privind
Art. 28 din
sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii 1/1999, prin fizice; structurile regimul juridic al
6. O.U.G. nr.
COVID 19, să iasă din locația în care acestea au fost raportare la art. 1000 – 70.000 subordonate, contravențiilor cu
1/1999
plasate, fără aprobarea autorităților competente. 8 alin. (1) din lei pentru direcțiile de modificările și
Ordonanța persoane sănătate publică și completările
militară nr. juridice. conducătorii ulterioare.
1/2020 autorităților
administrației
publice locale.

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 3 din 11


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Nr. Art. unde este Art. Limitele Agenți
Descrierea contravenției Observații
crt. prevăzută sancționator amenzii constatatori
Ordonanța militară nr. 2/20203

Art. 28
coroborat cu art. 100 – 5000 lei Poliția Română, Sunt aplicabile
Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de 9 alin (1) din pentru Jandarmeria dispozițiile O.G. nr.
medicină dentară. O.U.G. nr. persoane Română, Poliția 2 / 2001 privind
Art. 28 din
Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de 1/1999, prin fizice; Locală, A.N.A.F., regimul juridic al
1. O.U.G. nr.
urgență. raportare la art. 1000 – 70.000 A.N.P.C. și contravențiilor cu
1/1999
Măsura se aplică începând cu data de 22.03.2020, ora 1 alin. (1) - (3) lei pentru conducătorii modificările și
22.00. din ordonanța persoane autorităților publice completările
Militară nr. juridice. locale ulterioare
2/2020

Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu


amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele
comerciale în care – și desfășoară activitatea mai mulți
operatori economici, cu excepția vânzării produselor
alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de Art. 28
100 – 5000 lei Poliția Română, Sunt aplicabile
curățătorie. coroborat cu art.
9 alin (1) din pentru Jandarmeria dispozițiile O.G. nr.
Prin centru comercial se înțelege ,,structura de vânzare cu
O.U.G. nr. persoane Română, Poliția 2 / 2001 privind
suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități Art. 28 din
1/1999, prin fizice; Locală, A.N.A.F., regimul juridic al
2. de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de raportare la art. O.U.G. nr.
1000 – 70.000 A.N.P.C. și contravențiilor cu
piață și de alimentație publică, ce utilizează o 2 alin. (1) - (3) 1/1999
lei pentru conducătorii modificările și
infrastructură comună și utilități adecvate”, astfel cum din ordonanța
persoane autorităților publice completările
este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Militară nr. juridice. locale ulterioare
Codul consumului, republicată, cu modificările și 2/2020
completările ulterioare.
Măsura se aplică începând cu data de 22.03.2020, ora
22.00.

3
privind măauri de prevenire a răspândirii COVID – 19
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 4 din 11
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Nr. Art. unde este Art. Limitele Agenți
Descrierea contravenției Observații
crt. prevăzută sancționator amenzii constatatori

Art. 28
100 – 5000 lei Sunt aplicabile
Circulația persoanelor în afara locuinței / gospodăriei se coroborat cu art.
9 alin (1) din pentru dispozițiile O.G. nr.
efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de
O.U.G. nr. persoane Poliția Română, 2 / 2001 privind
prevenire a răspândirii COVID – 19 și evitarea formării Art. 28 din
1/1999, prin fizice; Jandarmeria regimul juridic al
3. oricărui grup de persoane. O.U.G. nr.
raportare la art. 1000 – 70.000 Română, Poliția contravențiilor cu
Prin formarea unui grup de persoane se înțelege 3 alin. (1) și (2) 1/1999
lei pentru Locală modificările și
alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu din ordonanța persoane completările
locuiesc împreună. Militară nr. juridice ulterioare
2/2020

În intervalul orar 22.00-06.00, circulația persoanelor în


afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru
motivele prevăzute la art. 4.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes
profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de
serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație
pe propria răspundere. Art. 28
Pentru verificarea motivului deplasării în interes coroborat cu art. 100 – 5000 lei Sunt aplicabile
personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea 9 alin (1) din pentru dispozițiile O.G. nr.
personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria O.U.G. nr. persoane Poliția Română, 2 / 2001 privind
Art. 28 din
răspundere, completată în prealabil. 1/1999, prin fizice; Jandarmeria regimul juridic al
4. O.U.G. nr.
Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă raportare la art. 1000 – 70.000 Română, Poliția contravențiilor cu
1/1999
nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței / 5 alin. (1) – (6) lei pentru Locală modificările și
gospodăriei / locului activității profesionale, motivul din ordonanța persoane completările
deplasării, data completării și semnătura. Militară nr. juridice ulterioare
Fac excepție de la aceste prevederi personalul din cadrul 2/2020
Administrației Prezidențiale, Parlamentului României,
Guvernului României, Ministerului Public, instituțiilor
sistemului național de apărare, de ordine publică și
securitate națională, corpului diplomatic și personalul
care asigură serviciile de utilitate publică.
Măsura se aplică începând cu data de 23.03.2020, ora
22.00
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 5 din 11
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Nr. Art. unde este Art. Limitele Agenți
Descrierea contravenției Observații
crt. prevăzută sancționator amenzii constatatori
Ordonanța militară nr. 3 / 20204
Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între
locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă
necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de
companie/domestice, precum și bunuri necesare
desfășurării activității profesionale; Art. 28 100 – 5000 lei Sunt aplicabile
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi coroborat cu art.
pentru dispozițiile O.G. nr.
amânată și nici realizată de la distanță; 9 alin (1) din persoane Poliția Română, 2 / 2001 privind
d) deplasarea din motive justificate, precum O.U.G. nr. Art. 28 din
fizice; Jandarmeria regimul juridic al
1. îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor 1/1999, prin O.U.G. nr.
1000 – 70.000 Română, Poliția contravențiilor cu
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui raportare la art. 1/1999
1 din ordonanța lei pentru Locală modificările și
membru de familie;
Militară nr. persoane completările
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei,
3/2020 juridice ulterioare.
legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu
excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și
pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de
transfuzie sanguină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru
comercializarea de produse agroalimentare.

4
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 6 din 11
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Nr. Art. unde este Art. Limitele Agenți
Descrierea contravenției Observații
crt. prevăzută sancționator amenzii constatatori
Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de
ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în
intervalul orar 11,00-13,00, strict pentru următoarele
motive:
a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă Art. 28 100 – 5000 lei Sunt aplicabile
necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de coroborat cu art.
pentru dispozițiile O.G. nr.
companie/domestice; 9 alin (1) din persoane Poliția Română, 2 / 2001 privind
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi O.U.G. nr. Art. 28 din
fizice; Jandarmeria regimul juridic al
2. amânată și nici realizată de la distanță; 1/1999, prin O.U.G. nr.
1000 – 70.000 Română, Poliția contravențiilor cu
c) deplasarea din motive justificate, precum raportare la art. 1/1999
lei pentru Locală modificările și
îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane 2 din ordonanța
Militară nr. persoane completările
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul
3/2020 juridice ulterioare.
decesului unui membru de familie;
d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei,
legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu
excluderea oricăror activități fizice colective), cât și
pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
Art. 28 100 – 5000 lei Sunt aplicabile
coroborat cu art. pentru dispozițiile O.G. nr.
Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul 9 alin (1) din persoane Poliția Română, 2 / 2001 privind
O.U.G. nr. Art. 28 din
locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului fizice; Jandarmeria regimul juridic al
3. 1/1999, prin O.U.G. nr.
orar 11,00-13,00, dacă aceasta se face în interes raportare la art.
1000 – 70.000 Română, Poliția contravențiilor cu
1/1999
profesional ori pentru realizarea de activități agricole. 3 din ordonanța lei pentru Locală modificările și
Militară nr. persoane completările
3/2020 juridice ulterioare.

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 7 din 11


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Nr. Art. unde este Art. Limitele Agenți
Descrierea contravenției Observații
crt. prevăzută sancționator amenzii constatatori
(1) Pentru verificarea motivului deplasării:
a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința
eliberată de angajator;
b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor
individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber
profesioniștii și persoanele care practică activități Art. 28
agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, coroborat cu art. 100 – 5000 lei Sunt aplicabile
completată în prealabil. 9 alin (1) din pentru dispozițiile O.G. nr.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații O.U.G. nr. persoane Poliția Română, 2 / 2001 privind
Art. 28 din
decât cele prevăzute la alin. (1) se prezintă o declarație pe 1/1999, prin fizice; Jandarmeria regimul juridic al
4. O.U.G. nr.
propria răspundere, completată în prealabil. raportare la art. 1000 – 70.000 Română, Poliția contravențiilor cu
1/1999
(3) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă 4 alin. (1) – (5) lei pentru Locală modificările și
numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, din ordonanța persoane completările
motivul și locul deplasării, data și semnătura. Militară nr. juridice ulterioare.
(4) Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe 3/2020
propria răspundere pot fi prezentate personalului
autorităților abilitate și prin intermediul telefonului,
tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.
(5) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020,
ora 12,00.
Poliția Română,
Jandarmeria
Art. 28 Română, Poliția de
coroborat cu art. 100 – 5000 lei Frontieră Română Sunt aplicabile
9 alin (1) din pentru Poliția Locală, dispozițiile O.G. nr.
(1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz,
O.U.G. nr. persoane I.G.S.U. și 2 / 2001 privind
carantinării pentru toate persoanele care intră în România Art. 28 din
1/1999, prin fizice; structurile regimul juridic al
5. (2) Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, O.U.G. nr.
raportare la art. 1000 – 70.000 subordonate, contravențiilor cu
ora 12,00. 5 alin. (1) – (2) 1/1999
lei pentru direcțiile de modificările și
din ordonanța persoane sănătate publică și completările
Militară nr. juridice conducătorii ulterioare.
3/2020 autorităților
administrației
publice locale

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 8 din 11


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Nr. Art. unde este Art. Limitele Agenți
Descrierea contravenției Observații
crt. prevăzută sancționator amenzii constatatori
(1) Instituțiile publice și operatorii economici au obligația
de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților
și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne
vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei Art. 28
100 – 5000 lei Poliția Română, Sunt aplicabile
distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri. coroborat cu art.
9 alin (1) din pentru Jandarmeria dispozițiile O.G. nr.
(2) Administratorii piețelor agroalimentare au obligația
O.U.G. nr. persoane Română, Poliția 2 / 2001 privind
de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se Art. 28 din
1/1999, prin fizice; Locală, A.N.A.F., regimul juridic al
6. păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, raportare la art. O.U.G. nr.
1000 – 70.000 A.N.P.C. și contravențiilor cu
comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii 7 alin. (1) – (3) 1/1999
lei pentru conducătorii modificările și
agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să din ordonanța
persoane autorităților publice completările
adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID- Militară nr. juridice locale ulterioare.
19, respectiv să poarte mănuși și măști. 3/2020
(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Legea nr. 61/19915
Teza I. Sunt aplicabile
Consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri Poliția Română, dispozițiile O.G. nr.
publice: drumuri publice, parcuri, stadioane și terenuri Jandarmeria 2 / 2001 privind
Art. 3 alin. 100 – 500 lei
1. sportive, instituții culturale, săli de spectacole, instituții Art. 2 pct. 23 Română, Poliția de regimul juridic al
(1) lit. e)
sau unități economice, toate mijloacele de transport în Frontieră Română contravențiilor cu
comun, autogări, gări și aeroporturi, de stat și private sau Poliția Locală, mod. și completările
alte locuri prevăzute de lege. ulterioare.

5
pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice, republicată cu modificările și completările ulterioare
Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 9 din 11
Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET

ÎN MATERIE PENALĂ
Nr.. Denumirea
Încadrarea juridică Conținutul infracțiunii Observații
crt. infracțiunii
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre
cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară S-au mărit
activitatea în vederea producerii unor consecințe juridice, pentru sine sau limitele minimului
Falsul în Art. 326 alin. (1) C.p.
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută
1. declarații servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6
de pedeapsă de la 3
luni la 2 ani sau cu amendă. la 6 luni și a fost
Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc introdus alineatul 2
alin. (2) C.p. privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare
de la unu la 5 ani sau cu amendă.
prin OUG 28/2020
Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru
Art. 352 alin. (1) C.p. prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepsește cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor
alin. (2) C.p. infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea
boli, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.
Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către
alin. (3) C.p. o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoare de Au fost introduse
la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
Zădărnicirea Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârșită din culpă, pedeapsa este alineatele 1, 3, 5-10
alin. (4) C.p.
2.
combaterii închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. și s-au mărit
bolilor Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs vătămarea limitele de pedeapsă
alin. (5) C.p. corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2
la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. la alineatele 2 și 4
Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs moartea uneia prin OUG 28/2020
alin. (6) C.p. sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și
interzicerea exercitării unor drepturi.
Dacă prin fapta prevăzută în alin. (3) s-a produs vătămarea corporală a
uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și
alin. (7) C.p. interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau
mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 10 din 11


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro
NESECRET
Dacă prin fapta prevăzută în alin. (4) s-a produs vătămarea corporală a
uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și
alin. (8) C.p. interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau
mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.
alin. (9) C.p. Tentativa la infracțiunea prevăzută în alin. (3) se pedepsește.
Prin carantină se înțelege restricția activităților și separarea de alte
persoane, în spații special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt
alin. (10) C.p.
suspecte, într-o manieră care să prevină posibila răspândire a infecției sau
contaminării.
Omisiunea Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane
dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care acestea își desfășoară
Infracțiune nouă,
declarării unor
3. informații Art. 3521 C.p. activitatea a unor informații esențiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în introdusă în Codul
contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă se pedepsește cu Penal prin OUG
(infracțiune nou
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
introdusă) 28/2020

Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 83 - 85, sector 5 pag. 11 din 11


Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro