Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

ANEXA NR. 2 la HCL Sighisoara nr. 3/31.01.2013

TARIFE ZONE VERZI 2012

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

cod
TSG01A1
TSH01A1
TSG02A1
SPVC86B
TSH28A1
TSH29C1
TSH28C1
TSH28A1
TSH28BI
TSG05XE
TSG05XF
TSG03A1
SPVC101E
TSH03A1
TSH05A1
TSH05B1
TSH05C1
SVB3B
TSH04B1
TSH04E1

Denumirea prestatiei
Degajare teren de frunze si crengi
Adunat diferite materiale imprastiate pe spatiile verzi
Curatat teren de iarba si buruieni
Taierea lastarilor lacomi si a florilor trecute la trandafiri
Toaletat arbusti ornamentali cu inaltimea peste 1.5 m
Tunderea gardurilor vii
Taieri de corectie la trandafiri
Taieri de corectie, echilibrare si egalaj la arbori ornamentali pana la 7 m inaltime
Taieri de corectie, echilibrare si egalaj la arbori ornamentali peste 7 m inaltime
Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor cu diametrul intre 31-50 cm
Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor cu diametrul peste 50 cm
Defrisat suprafete impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul pana la 10 cm
Cosirea mecanizata a gazonului
Extragerea manuala a pamantului vegetal
Asternerea uniforma a stratului de pamant la 10 cm
Asternerea uniforma a stratului de pamant la 15 cm
Asternerea uniforma a stratului de pamant la 20 cm
Nivelarea manuala a solului
Mobilizarea solului in teren mijlociu la 20 cm
Mobilizarea solului in teren tare la 20 cm

UM
100mp
100 mp
100 mp
100 buc
buc
mp
buc
buc
buc
buc
buc
100 mp
100 mp
mc
mp
mp
mp
100 mp
mp
mp

Valoare tarif
fara TVA
21,81
95,18
64,36
45,509
7,28
1,94
0,91
9,58
13,97
76,93
161,38
146,56
26,60
13,31
1,49
1,77
1,90
146,80
3,67
5,57

23.
24.
25.
26.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
30.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

TSH04C1
TSH04F1
SPVB25B
SPVB25C
SPVB26B
SPV26C
SPV27B
SPV27C
TSH24A1
TSH24B1
TSH24C1
TSH26A1
TSH26B1
TSH03A1
TSH03B1
SPVC93A
SPVC79A
SPVC79B
SPVC94A
TSH09A1
TSH09B1
SPVC87A
SPVC88B
DH17A1
N.L.
N.L.
N.L.
N.L.
N.L
TSH30C1

Mobilizarea solului in teren mijlociu la 30 cm


Mobilizarea solului in teren tare la 30 cm
Saparea gropilor manual cu diametrul 40 cm si adancime 30 cm in teren mijlociu
Saparea gropilor manual cu diametrul 40 cm si adancime 30 cm in teren tare
Saparea gropilor manual cu diametrul 50cm si adancime 40 cm in teren mijlociu
Saparea gropilor manual cu diametrul 50cm si adancime 40 cm in teren tare
Saparea gropilor manual cu diametrul 60 cm si adancime 50 cm in teren mijlociu
Saparea gropilor manual cu diametrul 60 cm si adancime 50 cm in teren tare
Plantat arbusti ornamentali fara balot de pamant
Plantat trandafiri fara balot
Plantat arbori ornamentali fara balot
Plantat gard viu pe un rand
Plantat gard viu pe 2 randuri
Plantarea florilor pana la 15 cm inaltime
Plantarea florilor peste 15 cm inaltime
Udatul florilor cu furtun montat la gura de apa
Mobilizat sol , plivit, prasit, la arbori si arbusti ornamentali
Mobilizat sol , plivit, prasit la trandafiri
Mobilizat sol, plivit, sapalugit rabate flori
Semanat gazon pe teren orizontal
Semanat gazon pe teren in panta
Ingropat trandafiri
Dezgropat trandafiri
Varuire tulpina arbori
Erbicidat trotuare
Maturat alei si trotuare aferente spatiilor verzi
Incarcat deseuri vegetale
Transport deseuri vegetale in depozitul de deseuri
Adunat iarba cu grebla in gramezi
Plantarea florilor si plantelor in jardinire si vase decorative

mp
mp
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
ml
ml
100 buc
100 buc
100 mp
mp
mp
mp
100 mp
100 mp
100 buc
100 buc
mp
mp
1000mp
mc
mc
100 mp
100 buc

4,75
7,47
2,99
4,48
4,07
7,47
6,11
11,54
4,89
7,00
10,89
8,07
13,47
32,98
50,34
16,14
5,84
4,37
4,35
137,80
142,96
121,40
145,58
2,19
1.22
29.76
24.5
36.87
6.91
52.26

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

SPVC93A
N.L.
N.L.
TSG06E1
N.L.
N.L.
N.L.
N.L.
TSH07XA
TSH07XC

Udatul florilor cu furtun montat la gura de apa


Curatirea plantelor de uscaturi si rugina
Facut cuiburi circulare cu plantatorul
Scoaterea manuala a cioatelor de rasinoase si foioase
Plantat cepe de flori in gropi
Plantat arbori ornamentali cu balot de pamant
Defrisat culturi anterioare
Plivit si razuit iarba trotuare , alei si borduri
Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta pana la 30%
Brazduiri pe suprafete in benzi sau chenare

100 mp
100 buc
10 buc
buc
100 buc
buc
10 mp
mp
mp
mp

16.14
11.82
2.89
9.79
19.14
12.35
8.89
5.43
9.79
16.73

TARIFELE NU CONTIN TVA


Nota: Tarifele s-au stabilit in baza indicatoarelor de norme de deviz pentru lucrari de terasamente Ts 1981, lucrari din activitatea de spatii verzi
SV
Tariful orar folosit este de 8.72 lei/ora, tarif mediu national, cf. buletinelor statistice lunare de preturi
La tariful orar de 8.72 lei/ora se adauga:
- CAS 20.8%, sanatate 5.2%, somaj 0.5%, fond garantare salarii 0.25%, concedii 0.85%, accidente de munca 0.26%
- Cheltuieli indirecte 16% (din care 1% reprezinta redeventa), profit 5%
Comisia de analiza, stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor aferente serviciilor publice:
1. Ciucan Cristian- presedinte
2. Fintoc Marieta Maria - membru
3. Gall Erno- membru