Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 4

HARTA PROCESELOR SMI ÎN CADRUL RECON SA

Stabilirea şi actualizarea politicii şi PROCESELE DE MANAGEMENT AL ACTIVITĂŢILOR


obiectivelor referitoare la calitate, Stabilirea şi actualizarea schemei Coordonarea analizelor
mediu, sănătate şi securitate organizatorice, definirea şi actualizarea efectuate de management
ocupaţională responsabilităţilor şi autorităţilor

ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

PLANIFICARE
OFERTARE - CONTRACTARE
MĂSURAREA SATISFACŢIEI
Managementul resurselor umane APROVIZIONARE CLIENŢILOR
Recrutarea şi selectarea personalului
Identificarea competenţelor necesare
Instruirea personalului Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale / Lucrări de demolare a construcțiilor și de AUDIT INTERN
pregătire a terenului, dezmembrare clădiri si instalatii / Lucrări
de învelitori, șarpante și terase la construcții / Lucrări de
finisare și decorative / Activități de întreținere peisagistică /
Activități în domeniul protejării monumentelor istorice / Alte MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
lucrări speciale de construcții n.c.a. / Lucrări de pasaje și PROCESE
parcări subterane / Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
pentru fluide (rețele de alimentare cu apă și canalizare) /
Lucrări de construcții a drumurilor / Lucrări de instalaţii MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
electrice, sanitare şi de aer condiţionat, inclusiv montare, SERVICII
instalare, reparare şi întreţinere aparate alimentate cu
combustibil solid, lichid sau gazos / Alte lucrări de instalații
pentru construcții (uși automate și turnante, instalaţii de MONITORIZARE ŞI MĂSURARE
paratrăznet, sisteme de curăţare prin aspirare, izolaţii termice, PERFORMANŢA DE MEDIU
Managementul infrastructurii fonice şi antivibraţii) / Inchiriere spatii de depozitare, mijloace
Realizarea investiţiilor de transport si utilaje / Proiectare de linii electrice aeriene sau CONTROLUL PRODUSULUI
Mentenanţa investiţiilor subterane cu tensiuni nominale de 0,4-20 kV , posturi de NECONFORM
Servicii suport: secretariat, transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20
COMPACTAE
multiplicare, redactare kV, statii de medie tensiune , precum si partea electrica de ANALIZA DATELOR
Servicii informatice medie tensiune a statiilor de inalta tensiune; Executarea de linii
electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4
kV-20 Kv, posturi de transformare
LIVRARE cu tensiunea nominala ACŢIUNE CORECTIVĂ
superioara de cel mult 20Kv, statii de medie tensiune, precum si
partea electrica de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune;
Proiectarea si executarea de instalatii exterioare/interioare EVALUAREA RISCURILOR SI
pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente IDENTIFICAREA
aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0.4 kv / Încercări OPORTUNITATILOR
de echipamente și instalații electrice de joasă și medie
tensiune / Operațiuni de mecanică generală (lăcătușerie) / PREGATIRE SI REACTII IN
Instalare și întreținere sisteme de alarmare a efracției, a SITUATII DE URGENTA
sistemelor de supraveghere video și control acces, voce-date și INCIDENTE DE SIGURANȚA
telefonie / Instalare și întreținere sisteme și instalații de INFORMAȚIEI
Managementul informaţiei alarmare, limitare și stingere incendii / Execuție și montaj
Controlul documentelor mobilier urban / Lucrări de protecție la foc: termoprotecție și IMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ
Securitatea informaţiilor ignifugare / Fabricarea de elemente prefabricate de beton si
Controlul înregistrărilor beton armat / Lucrari de constructii , reparatii si intretinere
Managementul cerinţelor legale şi de piste, cai rulare si platforme pentru aeronave/ Executie
reglementare constructii civile, industriale si instalatii in domeniul
aeroportuar/ Lucrari de constructii, reparatii si intretinere
drumuri de acces , parcari auto si imprejmuire aeroport/ PROCESE DE MĂSURARE,
Lucrari de imbunatatiri funciare ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

CONTROL OPERAŢIONAL
PROCESE DE MANAGEMENT
AL RESURSELOR
FACTURARE
4.2 CERINŢE
PROCESE DE FURNIZARE A
SERVICIILOR