Sunteți pe pagina 1din 5

C 7-31 MARTIE 2020

5.7 Alegerea armăturilor industriale

În acest capitol se prezintă metodologia de stabilire a armăturii necesare unui anumit scop,
dintr-o anumită instalaţie, în care se desfaşoară un anumint proces tehnologic.
Diferite aspecte ale metodologiei de alegere au fost prezentate în capitolele anterioare, cum
sunt: mărimea Pn şi Dn, tipul, variante constructive, caracteristici hidraulice, materiale,
acţionări, etc.

5.7.1 Date primare


Din tabelul de mai jos rezultă indirect că în vedera alegerii unei armături sunt necesare
următoarele date primare:

1. Indicarea mediului care circulă prin armătură. Aici se vor adăuga presiune şi
temperatura de lucru, informaţii despre proprietaţiile fizice si chimice ale fluidului cu
reliefare în mod deosebit a corozivitaţii, a gradului de puritate, stării fizice, tendinţe de
cristalizare, etc.
2. Indicarea locului şi rolului armăturii precum şi a diametrului conductei pe care se va
monta.
3. Prezentarea generală sumară a procesului pentru stabilirea tipului de armătură.
4. Pentru alegerea celei mai eficiente armături, se vor solicita valorile caracteristicilor
hidraulice impuse de procesul de automatizare.
5. Dacă procesul impune din motive de eficienţă sau siguranţă, caracteristici de
fiabilitate şi mentenabiltate speciale, acestea vor fi bine cunoscute.
Nr.Crt. Famiia de Parametri sau caracteristici Cine stabileşte
parametrii sau
caracteristici
1 Parametri de mediu -mediul şi parametrii lui Proiectantul tehnolog
-presiunea nominală pn
-domeniul presiunii de lucru
-domeniul debitului de lucru
-domeniul temperaturii de lucru
2 Caracteristici -diametrul nominal Dn Proiectantul tehnolog
constructive impuse -modul de racordare la condută şi proiectantul de
de mediu -materialele principalelor piese instalaţie
componente
-tipul cutiei de etanşare
3 Cracteristici -tipul armăturii şi obturatorului Proiectantul tehnolog
constructive impuse -construcţia obturatorului şi varianta şi proiectantul de
de proces acestuia instalaţie
-modul de acţionare, varianta
constructivă şi setalii funcţionale
-accesorii şi detalii constructive şi
funcţionale
4 Caracteristici -valorile ζ ( α, Kv ) şi uneori modul de Proiectantul
hidraulice impuse de variaţie cu cursa sistemului de
sistemul de -valorile debitelor de scăpări maxime automatizare şi
automatizare sau de admisibile proiectantul tehnolog
siguranţă
5 Caracteristici de -durata aproximativă de viaţă Proiectantul tehnolog,
fiabilitate şi -durata de funcţionare până la prima de instaţie şi
mentenabilitate reparaţie în condiţii normale de furnizorul de
impuse de proces, funcţionare armătură împreună cu
pentru siguranţă şi -durata de funcţionare între doua proiectantul acesteia
eficienţa necesară reparaţii curente
6 Alţi parametrii şi -parametrii mediului ambiant Proiectantul de
caracrteristici -gradul de seismicitate care trebuie instalaţie şi
necesare definirii cât garantat proiectantul de proces
mai exacte a unei -nivelul de zgomot impus la curgerea împreună cu
armături prin armătură proiectantul de
-posibilitatea curăţării parafinei cu armături
godevidul pe orificul de trecere
-asigurarea funcţonării limitate în
condiţii improprii
-diverse

5.7.2 Etapele procesului de alegere


5.7.3

După rolul funcţional armătura este impusă de procesul tehnologic (de închidere, de
reglare, de siguranţă, etc).

Alegerea tipului de armătură se face pe baza unei analize tehnico-economice privind


destinaţia preferenţială.

Totodată, la alegerea armăturlor industriale intervin şi criterii care ţin seama de alte
considerente şi anume:

-criterii constructiv-tehnologice;

-criterii de eficicienţă economică;

-criterii privind modul de acţionare;

-criterii de funcţionalitate şi rol funcţional.

BIBLIOGRAFIE

1) Pădurean Ioan- cursul predat


2) Ancuşa V-“Instalaţii de transport hidropneumatic şi de poluare”, volumul 1 si 2,( Nr.
inv 502.438, Cota domeniu B-MEC17 / ANC Timisoara 1985)
3) Baya A., Anton L. Masini si Echipamente hidromecanice, Editura Orizonturi
Universitare, Timisoara, 2001
4) Burchiu Victor, Santău Ioan, Ovidiu Alexandrescu- ”Instalatii de pompare”, Editura
Didactică şi Pedagogică Bucuresti 1982
5) Chirilă Alexandru- “Construcţii hidrotehnice”, (Nr. volum 618.575, Dulap CON
71/CHI)
6) Poşchină Ion, Stoica Matei, Manea Constantin- ”Armături industriale”, Editura
Tehnică Bucureşti 1991(Nr.Inv 566.242, Dulap 211 F )(coda bare carte 00056162)
7) Padurean i., Mecanica fluidelor, masini si actionari hidraulice, fundamente teoretice
si aplicatii, Editura Eurostampa, Timisoara, 2008
MATERIALE PENTRU CONDUCTE

MATERIALE TEHNICE PURE Fe, Cu, Pb, Al

obisnuit

de calitate
OŢEL CARBON

superior

FEROASE
OŢEL SLAB ALIAT

OŢEL MEDIU ŞI ÎNALT ALIAT

MATERIALE ALIAJE
METALICE
fontă cenuşie cu grafit
FONTĂ nodular refractară şi
antifricţiune

Alamă (Cu+Zn)

NEFEROASE ALAMĂAA

tombac

Cu + Al

BRONZ
Cu + St

Cu + Pb
obisnuit, antiacid si
MORTAR refractar

PORŢELAN

EMAIL
MATERIALE MATERIALE
ANORGANICE CERAMICE, STICLĂ
STICLA
GRESIE

ANTRACITĂ

AZBEST

MATERIALE MATERIALE GRAFIT


NEMETALICE IZOLANTE ŞI DE
ETANŞARE CUARŢ

DIATOMITĂ

MICĂ

LEMN
NATURALE

PRODUSE
CELULOZICE
MATERIALE
ORGANICE
TEXTOLIT

CAUCIUC

SINTETICE (MASE EBONITĂ


PLASTICE)
POLISTIREN

POLIETILENĂ

POLICLORURĂ DE
VINIL

S-ar putea să vă placă și