Sunteți pe pagina 1din 3

20.03.

2020

Fișa 3 – Noțiuni de fonetică

1. Indică tipul sunetelor din care sunt alcătuite cuvintele:


aur
ceas
grădină
pustie
2. Câte litere și câte sunete există în cuvintele:
cea
cere
ghem
gheată
chip
chiar
3. Subliniază forma corectă a cuvintelor de mai jos:
expadrile/espadrile celălalt/celălant
Istambul/Istanbul (a) complecta/(a) completa
4. Indică diftongii, triftongii și vocalele în hiat din:
ea
plecau
cădeau
(a) chefui
beizadea
( a) cauteriza
el
foaie
cimpoi
stadion
dropie
achiziție
ceai
geamgiu
Giurgiu
ochean

5. Corectează greșelile de pronunțare din:


Ai o broșe frumoasă.
Ai grije de tine!
El a adus ștatul de plată.
6. Pune accentul corect pe cuvintele marcate, astfel încât enunțul să aibă sens:
20.03.2020

Are o privire haină.


Mi-am luat o haină nouă.
Prizonierul a fost supus unor torturi de neimaginat.
A avut două torturi diferite de ziua ei.
Barem ai recunoscut că ai greșit.
Testul nu a avut barem afișat.
Are curele de piele.
Curele de slăbire rapidă sunt periculoase.
7. Încercuiește grupurile de sunete (diftong, triftong, hiat), precizând tipul, din:
a. „Într-un veac cu noapte mare
Noi aprindem felinare
Ca sa nu fiti tristi

Bieti lampagii, prin veacul greu


Oriunde-am fi, lucram din greu
Dam foc, dam foc, felinarelor.” (A. Păunescu –Bieți lampagii)
b. „La țărmurile-apusului sosit,
Bătrânul Soare obosit
A poposit
Pe-o stâncă.

Înspre apus
Un stol de corbi flămânzi s-a dus.
– Acolo unde cerul ostenit
S-a povârnit
Pe valurile verzi și moarte
Pe care stau străvechi corăbii sparte,
Istovite,
De vânturile nordului strivite,
Pe stânca lui ce mai așteaptă oare
Bătrânul Soare?” (Al. Philippide – Apus de toamnă)
8. Încercuiește forma accentuată corect:
a. acatíst/acátist
b. caractér/ carácter
c. butelíe/butélie
d. firáv/fírav

Înainte de a rezolva cerințele, repetă teoria!


20.03.2020

Materiale ajutătoare:

https://www.youtube.com/watch?v=HeOF6iIycTM

https://www.youtube.com/watch?v=R8DuOUtjBQY