Sunteți pe pagina 1din 2

Doina este specie a genului liric în versuri, aparţinând literaturii populare, creaţie anonimă,

orală, colectivă şi sincretică și tradițională, în care sunt exprimate, de obicei pe un fundal muzical,
sentimente puternice de dor, de dragoste, de jale, de înstrăinare, de revoltă, de tristeţe,
proiectate într-un spaţiu rural şi pastoral.

SAU

Doina este specie a genului liric în versuri,aparţinând literaturii populare, creaţie anonimă,
orală, colectivă şi sincretică și tradițională, în care sunt exprimate, de obicei pe un fundal muzical,
sentimente puternice de dor, de dragoste, de jale, de înstrăinare, de revoltă, de tristeţe,
proiectate într-un spaţiu rural şi pastoral.

Poezia............................................................, culeasă
de ...............................................................(DACĂ SE SPECIFICĂ) este o doină populară deoarece
prezintă trăsăturile specifice acestui tip de text, atât din punct de vedere al formei, cât și din punct
de vedere al conținutului.

Un prim argument este acela că poezia menționată este un text liric în care autorul
anonim transmite sentimente puternice de................. . Eul liric se transpune în
ipostaza.................................. Modul de expunere identificat în text este monologul liric
confesiv/adresat. Doina se caracterizează prin sinceritatea mărturisirii, prin marea încărcătură
afectivă a destăinuirii. Sentimentele eului liric sunt subliniate de prezența mărcilor subiectivității,
redate prin forme verbale și pronominale la persoana I și a II-a (ex.) Acestea sunt completate de
câteva mărci ale afectivității (exemplu de diminutive, substantive în vocativ, verbe la imperativ,
exclamații, interogații). La nivel stilistic se remarcă prezența figurilor de stil și a imaginilor artistice.
Autorul anonim găsește în natură elemente corelative pentru trăirile omenești (exemple).

În text identificăm motive literare specifice liricii populare: (de ex: motivul haiducului, al
codrului, al relației om-natură, motivul dreptății etc).

Un alt argument este reprezentat de păstrarea caracterelor generale ale creației folclorice:
oral, anonim, colectiv, sincretic și tradițional. Identitatea autorului nu este cunoscută, el fiind un
om simplu, din popor. Oralitatea, urmare a faptului că textul a fost transmis prin viu grai, din
generație în generație, este conferită de: (exemple: cuvinte cu formă populară, expresii populare,
regionalisme, diminutive cu valoare afectivă, construcții în cazul vocativ, interjecții, puncte de
suspensie, formele pronominale „-mi” și „-ți” în dativ etic, ca mărci ale afectivității, formule
introductive specifice etc).

Textul analizat are versificația specifică unei creații lirice populare: structură monobloc
(astrofică), monorimă/rimă împerecheată/ îmbinare a monorimei cu rima împerecheată, măsură
scurtă de...... silabe, ritm trohaic.

În concluzie, conform definiției și a argumentelor mai sus expuse, opera


literară ...................., culeasă de* ............................... aparține speciei literare a liricii folclorice,
doină populară.
Pastelul este specia literară a genului liric în care se descrie, într-un tablou expresiv, cu
mare capacitate de sugestie prin imaginile artistice pe care le conține, un peisaj/un aspect din
natură sau un interior, în măsură să genereze o stare de spirit/ o emoție artistică.

Poezia............................................................,
de ..................................................... este un pastel deoarece prezintă trăsăturile specifice acestui
tip de text, atât din punct de vedere al formei, cât și din punct de vedere al conținutului.

Un prim argument este /în primul rand,/ Pe de o parte , ...poezia are ca temă natura,
în fond poetul surprinzând în mod artistic descrierea unui tablou hibernal / de primăvară , unei
dimineți / unui răsărit etC. Poezia este construită pe trei planuri : terestru ( exemple din text ) ,
cosmic ( exemple din text ) și uman ( exemple din text ) .

Modul de expunere folosit este descrierea artistică de tip tablou din perspectiva unui
contemplator care notează ce vede, ce simte și ce îl interesează.Traiectoria privirii eului liric se
deplasează dinspre o perspectivă panoramică ( exemple din text ) spre cele mai fine detalii ,

SAU INVERS

În plus, descrierea artistică se realizează la nivel gramatical, cu ajutorul substantivelor


și al adjectivelor, astfel că apare cu precădere grupul nominal respectiv. ( exemple din text ).

Al doilea argument este / în al doilea rând, / Pe de alta parte, poetul percepe realitatea în
mod subiectiv, filtrând ceea ce vede prin sensibilitatea sa. Eul liric, aflat în ipostaza discretă a
contemplatorului, își exteriorizează sentimentele de … ( uimire / admiratie / bucurie / fericire /
nostalgie / tristete / melancolie etc. ) generate de tabloul înfățișat. Sunt folosite imagini artistice ,
predominante fiind cele vizuale ( exemple din text ). Acestora li se adaugă și câteva auditive
( exemple ) , olfactive ( exemple ) si motorii ( exemple ). Avand un caracter descriptiv, numărul
mare al epitetelor este vizibil în tot textul ( exemple ). Se remarcă si metaforele …. , personificările
…. și enumerația … etc. Cromatica este dominată de …. , ceea ce redă / sugerează …. .

În concluzie, conform definiției și a argumentelor mai sus expuse, opera


literară ...................., de ............................... Aparține speciei literare a genului liric, pastel.

S-ar putea să vă placă și