Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare

(Balada populară. CD, CI)


1of
1. Demonstrează, într-o compunere de minimum 18 rânduri, apartenența la specia literară a
baladei populare a operei literare „Miorița”.
În redactarea compunerii vei urmări:
4,5p a. precizarea a patru trăsături specifice baladei populare; 12p
b. justificarea a două trăsături folosind exemple potrivite din text; 12p
c. respectarea structurii compunerii, ordonarea logică a ideilor; 5p
d. utilizarea unui limbaj adecvat; 6p
e. corectitudine, lizibilitate, așezare în pagină; 10p
0,5p
2. Propoziția subordonată din fraza „Știa ceea ce să spună pentru a părea nevinovat.” este:
a. CI b. CD c. O subordonată necunoscută d. SB
3. Elementul regent al subordonatei completive directe din fraza „A băgat de seamă că l-ai
0,5p mințit și s-a gândit cum să nu se dea de gol.” este:
a. o locuțiune verbală; b. un verb predicativ; c. o expresie verbală impersonală;
4. Propozițiile din fraza „Ce am bănuit, am demonstrat deja, dar nimeni nu se bucură de ce s-a
0,5p descoperit.” cuprinde, în ordine:
a. CD, PPr, PPr, CI; b. CI, PPr, PPr, CD; C. SB, PPr, PPr, CI
5. Alcătuiește fraze formate din câte două propoziții în care să existe:
a. o CI care să aibă ca element regent un adjectiv/o locuțiune adjectivală;
2p
b. o CI care să aibă ca element regent un verb la modul gerunziu;
c. o CD care să determine o locuțiune verbală;
d. o CD care să determine o interjecție.
1p 6. Precizează tipul subordonatelor introduse prin adverbul relativ „cum”.
a. Nu am înțeles modul cum a procedat.
b. S-a auzit cum te-a tratat.
c. În ciuda dificultăților a devenit cum nu te-ai fi așteptat.
d. A știut cum să aplaneze acest conflict.
Miorița

Pe-un picior de plai, Că l-apus de soare Paseri, lăutari,


Pe-o gură de rai, Vreau să mi te-omoare Păserele mii,
Iată vin în cale, Baciul ungurean Şi stele făclii!
Se cobor la vale, Şi cu cel vrâncean! Iar dacă-i zări,
Trei turme de miei, - Oiţă bârsană, Dacă-i întâlni
Cu trei ciobănei. De eşti năzdrăvană, Măicuţă bătrână,
Unu-i moldovan, şi de-a fi să mor Cu brâul de lână,
Unu-i ungurean în câmp de mohor, Din ochi lăcrimând,
Şi unu-i vrâncean. Să spui lui vrâncean Pe câmpi alergând,
Iar cel ungurean Şi lui ungurean Pe toţi întrebând
Şi cu ce-l vrâncean, Ca să mă îngroape Şi la toţi zicând:
Mări, se vorbiră, Aice, pe-aproape, "Cine-a cunoscut,
Ei se sfătuiră În strunga de oi, Cine mi-a văzut
Pe l-apus de soare Să fiu tot cu voi; Mândru ciobănel,
Ca să mi-l omoare În dosul stânii Tras printr-un inel?
Pe cel moldovan, Să-mi aud cânii. Feţişoara lui,
Că-i mai ortoman Aste să le spui, Spuma laptelui;
Ş-are oi mai multe, Iar la cap să-mi pui Musteţioara lui,
Mândre şi cornute, Fluieraş de fag, Spicul grâului;
Şi cai învăţaţi, Mult zice cu drag; Perişorul lui,
Şi câni mai bărbaţi, Fluieraş de os, Peana corbului;
Dar cea mioriţă, Mult zice duios; Ochişorii lui,
Cu lână plăviţă, Fluieraş de soc, Mura câmpului? "
De trei zile-ncoace Mult zice cu foc! Tu, mioara mea,
Gura nu-i mai tace, Vântul, când a bate, Să te-nduri de ea
Iarba nu-i mai place. Prin ele-a răzbate Şi-i spune curat
- Mioriţă laie, Ş-oile s-or strânge, Că m-am însurat
Laie bucălaie, Pe mine m-or plânge Cu-o fată de crai,
De trei zile-ncoace Cu lacrimi de sânge! Pe-o gură de rai.
Gura nu-ţi mai tace! Iar tu de omor Iar la cea măicuţă
Ori iarba nu-ţi place, Să nu le spui lor. Să nu spui, drăguţă,
Ori eşti bolnăvioară, Să le spui curat Că la nunta mea
Drăguţă mioară? Că m-am însurat A căzut o stea,
- Drăguţule bace, Cu-o mândră crăiasă, C-am avut nuntaşi
Dă-ţi oile-ncoace, A lumii mireasă; Brazi şi paltinaşi,
La negru zăvoi, Că la nunta mea Preoţi, munţii mari,
Că-i iarbă de noi A căzut o stea; Paseri, lăutari,
Şi umbră de voi. Soarele şi luna Păserele mii,
Stăpâne, stăpâne, Mi-au ţinut cununa. Şi stele făclii!
Îţi cheamă ş-un câine, Brazi şi paltinaşi
Cel mai bărbătesc I-am avut nuntaşi,
Şi cel mai frăţesc, Preoţi, munţii mari,