Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”

REŞIŢA

DIRECTOR,
Prof. Pristavu Lavinia Carina
Şef catedră,
Prof. Lorand BALOGH-REMELEI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Filiera: Vocaţională
Profil: Artistic
Specializare/calificare: MUZICA Instrumente/Canto
Disciplina: FORME MUZICALE
Anul şcolar: 2019-2020
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte „ Sabin Păuţa” Reşiţa
Clasa: a XII-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor: Todea Cornel

Competenţe specifice:
1.1 Corelarea conceptelor de gen, formă şi stil.
1.2 Delimitarea auditivă/vizuală (după partitură) a elementelor morfologice şi sintactice ale discursului muzical.
1.3 Corelarea temei cu tipologia formelor de rondo şi variaţiune.
1.4 Determinarea auditivă/vizuală (după partitură) a planului tonal.
1.5 Delimitarea criteriilor de clasificare ale formelor muzicale studiate.
2.1 Identificarea auditivă a formelor muzicale studiate.

Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

2.2 Corelarea elementelor morfologice şi sintactice cu planul tonal, în analiza auditivă şi pe partitură a
lucrărilor muzicale.
2.3 Corelarea pe bază de audiţie, a tipologiilor de formă cu tipul de scriitură.
2.4 Corelarea analizei auditive cu analiza pe partitură.
2.5 Reprezentarea grafică a formelor muzicale studiate.

Unitatea Nr. De
Competenţe Săptă
de Conţinuturi ore Observaţii
specifice mâna
învăţare alocate
6 1-6 09.09.-18.10.20
 Definiţii.
1.1, 1.2, 1.3,
1. Forma  Relaţia dintre conţinut şi formă.
1.4, 1.5, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4; 
muzicală. Relaţia dintre gen, formă şi stil.
 Evaluare. 1 7 21-25.10.20
 Motet, madrigal, suita, sonata, concerto
grosso, concertul, invenţiunea, preludiul, 7 8-14 28.10.-13.12.19
fantezia, toccata, missa, requiem, coral,
1.1, 1.2, 1.3,
oratoriul,
2. Genul 1.4, 1.5, 2.1, 16.-20.12.2019
 Evaluare. 1 15
muzical. 2.2, 2.3, 2.4, 13.01.28.02.20
2.5;  Cantata, patimile, opera, uvertura, 7 16-22
simfonia, cvartetul, trio-ul, cvintetul,
miniatura vocală (lied-ul) şi
instrumentală, poemul simfonic.
3.Morfolo 1.1, 1.2,  Figura. Celula. Analize. 2 23-24 02.03-13.03.20
gia 1.3, 1.4, 1.5,  Evaluare. 1 25 16-20.03.20
şi sintaxa 2.1, 2.2, 2.3,  Motiv. Frază. Perioadă. Analize. 2 26-27 23.03-03.04.20
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

formei
2.4, 2.5;  Strofa. Tema. Analize
muzicale.
 Forme mici: monostrofice, bistrofice (cu 5 28-30 29.04.-08.05.20
1.1, 1.2, 1.3,
3. şi fără repriză).
1.4, 1.5, 2.1, 1 31 11-15.05.20
Formele  Evaluare
2.2, 2.3, 2.4, 4 32-33 18-29.05.20
strofice.
2.5;  Tristrofice (lied, bar, bar întors),
pentastrofice.

Prof. Cornel TODEA

Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

DIRECTOR,
Prof. Pristavu Lavinia Carina
Şef catedră,
Prof. Lorand BALOGH-REMELEI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Filiera: Vocaţională
Profil: Artistic
Specializare/calificare: Studii teoretice
Disciplina: FORME MUZICALE
Anul şcolar: 2019-2020
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte „ Sabin Păuţa” Reşiţa
Clasa: a XII-a
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor: Todea Cornel
Competenţe specifice:
1.1 Corelarea conceptelor de gen, formă şi stil.
1.2 Delimitarea auditivă/vizuală (după partitură) a elementelor morfologice şi sintactice ale discursului muzical.
1.3 Corelarea temei cu tipologia formelor de rondo şi variaţiune.
1.4 Determinarea auditivă/vizuală (după partitură) a planului tonal.
1.5 Delimitarea criteriilor de clasificare ale formelor muzicale studiate.
2.1 Identificarea auditivă a formelor muzicale studiate.
2.2 Corelarea elementelor morfologice şi sintactice cu planul tonal, în analiza auditivă şi pe partitură a
lucrărilor muzicale.
2.3 Corelarea pe bază de audiţie, a tipologiilor de formă cu tipul de scriitură.
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

2.4 Corelarea analizei auditive cu analiza pe partitură.


2.5 Reprezentarea grafică a formelor muzicale studiate.

Unitatea Nr. De
Competenţe Săptă
de Conţinuturi ore Observaţii
specifice mâna
învăţare alocate
1.1, 1.2, 1.3,  Gen, formă, stil. 6 1-3 09-27.09.19
1. Forma 6 4-6 30.09-18.10.19
1.4, 1.5, 2.2,  Elemente de formă.
muzicală. 2 7 21-25.10.19
2.3, 2.4, 2.5;  Evaluare.
 Sonata ca gen şi ca formă. 4 8-9 28.10- 08.11.19
 Sonata barocă.. 4 10-11 11-22.11.19
 Forme atipice de sonată: sonata fără tratare, sonata cu 6 12-14 25.11-13.12.19
1.1, 1.2, 1.3, elaborare concluzivă, concertul.
1.4, 1.5, 2.1,  Evaluare. 2 15 16-20.12.19
2. Sonata.
2.2, 2.3, 2.4,  Rondo – sonata. 14 16-22 13.01-28.02.20
2.5;  Utilizarea în ciclul sonato – simfonic.
 Analize.
 Evaluare.
2 23 02-06.03.20
 Fuga ca gen şi ca formă. 12 24-29 09.03-30.04.20
1.1, 1.2, 1.3,
 Evaluare. 2 30 04-08.05.20
3.Fuga. 1.4, 1.5, 2.1,
 Analize. 6 31-33 11-29.05.20
2.2, 2.3, 2.4,

Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro