Sunteți pe pagina 1din 9

LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”

REŞIŢA

DIRECTOR,
Prof. Pristavu Lavinia Carina
Şef catedră,
Prof. Lorand BALOGH-REMELEI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019 -2020

Filiera: Vocațională
Profil: Artistic
Specializare/calificare:
Disciplina: TEORIE MUZICALĂ- SOLFEGIU-DICTEU
Anul şcolar: 2019-2020
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a VIII-a
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor: TODEA Cornel

Competenţe specifice:
1.1 Identificarea elementelor de limbaj, analizând exemple muzicale date.
1.2 Descifrarea exemplelor muzicale, asociind semnul cu sunetul.
1.3 Solfegierea exemplelor muzicale propuse, corelând elementele de limbaj muzical.
1.4 Recunoaşterea auditivă a elementelor de limbaj şi reprezentarea lor grafică.
1.5 Relevarea expresivităţii elementelor de limbaj utilizate în creaţiile muzicale analizate sau interpretate.
1.6 Valorificarea tehnicii şi expresivităţii vocale în interpretări individuale şi colective.
2.1 Corelarea elementelor de limbaj în improvizaţii originale.
2.2 Recunoaşterea în creaţii muzicale audiate a elementelor de limbaj muzical.
2.3 Formularea unor judecăţi de valoare pe baza limbajului specific asimilat.
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

Unitatea de Competenţe Nr. ore


Conţinuturi Săptămâna Observa
învăţare specifice alocate
ţii
Sunet – domenii de studiu; calităţile fizice şi fiziologice.
12 09.09-
Exerciţii muzicale selectate pe temele teoretice aflate în
18.10.19
studiu.
Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce
relevă latura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe
1. Sunetul
1.5, 1.6, 2.1, 2.2, sunete, intervale, game, arpegii, acorduri.
muzical.
2.3; Dicteu ritmic şi muzical.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o temă
aleasă sau dată.
Dictat rimico-melodic.
2 21-25.10.19
Evaluare.
1. Teoria 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Intervale simple si compuse. 8 28.10-
intervalelor. 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, Intervale caracteristice. 15.11.19
2.3; Polisemia intervalelor.
Improvizaţia melodică la tematică propusă
Improvizaţia ritmico – melodică la text dat.
Exerciţii muzicale selectate pe temele teoretice aflate în
studiu.
Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce
relevă latura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
Dicteu ritmic şi muzical.
Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe
sunete, intervale, game, arpegii, acorduri.
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

Dictat rimico-melodic.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o temă
aleasă sau dată.
22.11-
Notaţia muzicală.
13.12.19
Elemente metro-ritmice.
Diviziuni excepţionale. 8
Improvizaţie melodică pe ritm dat.
Exerciţii muzicale selectate pe temele teoretice aflate în
studiu.
Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce
relevălatura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe
2. Metrica. 1.5, 1.6, 2.1, 2.2,
sunete, intervale, game, arpegii, acorduri
2.3;
Dicteu ritmic şi muzical.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o temă
aleasă sau dată.
Improvizaţie ritmică la tematica propusă.
Dictat rimico-melodic.
Improvizaţia ritmico – melodică la text dat.
Improvizaţia ritmico – melodică propriu – zisă.
16.12- Evaluare
20.12.19
3. Acordul. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, SEMESTRUL II
1.5, 1.6, 2.1, 2.2, Acorduri pe trepte principale şi secundare. 4 13-23.01.20
2.3; Evaluare. 2 27-31.01.20

Acord de trei sunete; acord de patru sunete. 8 03-28.02.20


Acorduri de trei sunete în major şi minor.
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

Dicteu ritmic şi muzical.


Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce
relevă latura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
Exerciţii muzicale selectate pe temele teoretice aflate în
studiu.
Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe
sunete, intervale, game, arpegii, acorduri.
Dictat rimico-melodic.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o temă
aleasă sau dată.
Improvizaţia melodică la tematică propusă.
4. Sistem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Cadran tonal. 6 02.-20.03.20
tonal – 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, Sistem tonal – sistem modal.
funcţional. 2.3; Evaluare. 2 23-27.03.20
Mod major – mod minor. 12 30.03-
Variantele majorului, variantele minorului. 08.05.20
Cromatizarea gamelor.
Relaţii între tonalităţi.
Evaluare. 2 11-15.05.20
Improvizaţia melodică la tematică propusă. 2 18-22.05.20
Improvizaţie melodică pe ritm dat.
Improvizaţia ritmico – melodică la text dat.
Improvizaţia ritmico – melodică propriu – zisă.
Exerciţii muzicale selectate pe temele teoretice aflate în
studiu.
Dicteu ritmic şi muzical.
Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce
relevă latura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

sunete, intervale, game, arpegii, acorduri.


Dictat rimico-melodic.
Ornamente. 4 25.05-
Termeni de mişcare. 05.06.20
Termeni de nuanţe.
1.1, 1.2,. 1.3, 1.4, Exerciţii muzicale selectate pe temele teoretice aflate în
5. Dinamica.
1.5, 2.2, 2.3; studiu.
Dictat ritmico-melodic.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o temă
aleasă sau dată.

Prof. Cornel TODEA

Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

DIRECTOR,
Prof. Pristavu Lavinia Carina
Şef catedră,
Prof. Lorand BALOGH-REMELEI

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019 -2020

Filiera: Vocaţională
Profil: Artistic
Specializare/calificare: Muzică
Disciplina: TEORIE MUZICALĂ- SOLFEGIU-DICTEU
Anul şcolar: 2019-2020
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte „Sabin Păuţa” Reşiţa
Clasa: a VII-a
Nr. ore/săptămână: 2
Profesor: Todea Cornel

Competenţe specifice:
1.1 Identificarea elementelor de limbaj, analizând exemple muzicale date.
1.2 Descifrarea exemplelor muzicale, asociind semnul cu sunetul.
1.3 Solfegierea exemplelor muzicale propuse, corelând elementele de limbaj muzical.
1.4 Recunoaşterea auditivă a elementelor de limbaj şi reprezentarea lor grafică.
1.5 Relevarea expresivităţii elementelor de limbaj utilizate în creaţiile muzicale analizate sau interpretate.
1.6 Valorificarea tehnicii şi expresivităţii vocale în interpretări individuale şi colective.
2.1 Corelarea elementelor de limbaj în improvizaţii originale.
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

2.2 Recunoaşterea în creaţii muzicale audiate a elementelor de limbaj muzical.

Unitatea de Competenţe Nr. ore


Conţinuturi Săptămâna Observa
învăţare specifice alocate
ţii
Ton – semiton. 12 09.09.-
Intervale compuse – polisemia intervalelor. 18.10.2019
Improvizaţie melodică pe text.
Exerciţii muzicale selectate pe temele teoretice aflate în
studiu.
Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce
1. Teoria 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, relevă latura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
intervalelor. 1.5, 1.6, 2.1, 2.2; Dicteu ritmic şi muzical.
Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe
sunete, intervale, game, arpegii, acorduri.
Dictat rimico-melodic.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o
temă aleasă sau dată.
Evaluare. 2 21-25.10.2019
2. Metrica. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Notaţia muzicală. 6 28.10.-
1.5, 1.6, 2.1, 2.2; Elemente metro-ritmice. 15.11.2019
Diviziuni excepţionale.
Improvizaţie melodică pe ritm dat.
Exerciţii muzicale selectate pe temele teoretice aflate în
studiu.
Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce
relevă latura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe
sunete, intervale, game, arpegii, acorduri
Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

Dicteu ritmic şi muzical.


Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o
temă aleasă sau dată.
Improvizaţie ritmică la tematica propusă.
Dictat rimico-melodic.
Acorduri pe trepte principale şi secundare. 8 18.11.-
13.12.2019
Evaluare. 2 16-20.12.2019

SEMESTRUL II

Trisonul – cele trei stări. 6 13.01.-


Acorduri de trei sunete în major şi minor. 31.01.2020
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Dicteu ritmic şi muzical.
3. Acordul.
1.5, 1.6, 2.1, 2.2; Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce
relevă latura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
Exerciţii muzicale selectate pe temele teoretice aflate în
studiu.
Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe
sunete, intervale, game, arpegii, acorduri.
Dictat ritmico-melodic.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o
temă aleasă sau dată.
4. Sistem 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Cadran tonal – enarmonia. 12 03.02.-
tonal – 1.5, 1.6, 2.1, 2.2; Funcţiile în tonalitate. 13.03.2020
funcţional.
Evaluare. 2 16.-20.03.2020

Cromatizarea gamelor până la 7 alteraţii. 8 23.03.-


Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro
LICEUL DE ARTE „SABIN PĂUŢA”
REŞIŢA

30.04.2020
Evaluare. 2 04-08.05.2020

Improvizaţie melodică pe text. 8 11.05.-


Improvizaţie melodică pe ritm dat. 05.06.2020
Exerciţii muzicale selectate pe temele teoretice aflate în
studiu.
Dicteu ritmic şi muzical.
Intonarea fragmentelor ritmico-melodice şi a cântecelor ce
relevă latura practică a noţiunilor teoretice asimilate.
Exerciţii pentru realizarea unei intonaţii corecte, axate pe
sunete, intervale, game, arpegii, acorduri.
Dictat rimico-melodic.
Realizarea unor scurte linii melodice sugestive pentru o
temă aleasă sau dată.

Prof. Cornel TODEA

Str. Herculane nr. 3,Cod Poştal :320154 str. General Berthelot nr.28+30, sector1
Reşiţa –ROMÂNIA 010168, Bucureşti – ROMÂNIA
Tel. 0255-251134 Fax 0255-224727 Tel +40 (0)21 405 57 06
E-mail: licdearta@yahoo.com Fax +40 (0)21 310 32 05 Site www.edu.ro