Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare la Limba română

Clasa a VII-a

Timp de lucru: 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.


1. Completați spațiile libere cu formele neaccentuate ale pronumelui personal corespunzătoare: 10
p.
a) Pe ea……… cheamă mereu în față.
b) Ție ………… spune numai minciuni.
c) Pe voi……… a trimis la piață.
d) Lor……… a spus deja despre excursie.
e) Pe mine………….. vorbesc de rău.
f) Nouă………. se comunică orarul.
g) Lor………..se va aduce un calculator.
h) Ei……… se cere lucrarea.
i) Mie…………era teamă de câinii vagabonzi.
j) Pe ele……….încântă expoziția.

2. Înlocuiți pronumele personale cu cele de politețe corespunzătoare: 10


p.
a) Tu …………………………știi programul.
b) El……………………………….nu înțelege situația.
c) Ele ……………………………….au plecat.
d) Ei…………………………………….vor rămâne aici.
e) Voi ………………………………….veți pleca.

3. Arătați ce persoană au verbele și pronumele din următoarele exemple. Precizați felul pronumelor. 10
p.
 Mă spăl………………………………………………………………………………………………….
 Mă spală…………………………………………………………………………………………………
 Te duci…………………………………………………………………………………………………..
 Te duce……………………………………………………………………………………………………..
 Vă laudați………………………………………………………………………………………………….
 Vă obligă………………………………………………………………………………………………….
 Îmi propun………………………………………………………………………………………………..
 Îmi propune…………………………………………………………………………………………………
 Vă amintiți………………………………………………………………………………………………….
 Vă spun…………………………………………………………………………………………………….

4. Identifică pronumele și adjectivele pronominale demonstrative din textul de mai jos: 10


p.
1
,,Ceilalți s-au culcat. Mama a împletit cozonacii. Aceștia răspândesc în casă o mireasmă dulce. Celălalt miros
este acela al bradului. Verde și proaspăt, acesta pare împodobit de îngeri care cântă: O, ce veste minunată/ In
Betleem ni se arată...., ,, Se scutură și anul acesta colindele. În noptile acestea, când casele par aceleași corabii
iertate de vânt, mă simt mai bun. ,,
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Înlocuiți spațiile libere cu formele adecvate ale pronumelui relativ: 10
p.
Nu știu………………….(cine) este buchetul, dar …………………….(cel ce) ma impresionat este culoarea lui
roșie ca focul. Aș vrea să primesc și eu un aranjament floral……………………..să-mi încânte privirea
și………………(care) contemplare să mă facă să uit de realitate. Pentru toți ………………………(cât) au venit
la spectacol sau pregătit mici cadouri surpriză.

6. Completează cu răspunsurile potrivite: 20


p.
1) Prepoziție specifică pentru cazul Acuzativ……………………………..
2) Lor este pronume………………………………………………………
3) Forma accentuată a pronumelui reflexiv în Acuzativ, la persoana a III-a, nr.
sg…………………………….
4) Pronumele are trei………………………………..
5) Caz fără funcție sintactică……………………………………………..
6) Pronumele este parte de vorbire………………………………………..
7) Cazul Dativ răspunde la întrebarea……………………………………….
8) Forma articolului posesiv la genitiv-dativ, masculin, singular……………………………………..
9) Pronume care este considerat arhaism………………………………………………………………
10) Adjectivul pronominal îndeplinește funcția de……………………………………………………………
7. Analizează pronumele și adjectivele pronominale subliniate în enunțurile de mai jos precizând: valoarea
morfologică, număr, persoană, funcție sintactică: 20
p.
1) Câștigătorul concursului este
el……………………………………………………………………………..
2) Să ajungeți la școală înaintea lor…………………………………………………………………………
3) Meritele dumnealui sunt recunoscute…………………………………………………………………….
4) Totul este pentru sine…………………………………………………………………………………….
5) Lauda de sine nu miroase a bine…………………………………………………………………….
6) Elena însăși ne-a telefonat…………………………………………………………………………………
7) Ai noștri au
plecat…………………………………………………………………………………………..

2
8) I-am chemat pe
aceștia……………………………………………………………………………………...
9) Fiecăruia dintre ei i se cuvin
felicitări………………………………………………………………………
10) Lângă cine s-a oprit?