Sunteți pe pagina 1din 3

Evgheni Oneghin ca tip al „omului de prisos”

Temenul de „om de prisos” (lishnij chelovek) a fost introdus în viaţa culturală rusă de I.S.
Turgheniev, autorul unui „Jurnal al omului de prisos” (Dnevnik lishnego cheloveka, 1850).
Conform unei lungi tradiţii ce comentare a literaturii ruse începută de V. Belinski, Puşkin ar fi
„creatorul” „tipului omului de prisos”. Manuscrisele romanului lui P consemnează observaţia că
O „stătea ca ceva de prisos” la o petrecere din lumea bună.

Omul de prisos a fost un fenomen social devenit fenomen literar, cultural. După victoria din
războiul împotriva lui Napoleon din 1812, numit „războiul de apărare al patrei”, în Rusia s-a
instalat un climat reacţionar care a adus intellighenţia rusă cu vederi liberale într-o stare de
deprimare. Aristocraţia cu vederi liberale organiza societăţi secrete în vederea creării unei ordini
sociale corespunzătoare. Alţi membri ai elitei sociale, mai puţin creativi şi activi, dar inteligenţi,
cultivaţi, oneşti, cu judecată critică (asemenea unui tip de personaj masculin la Turgheniev),
conştientizînd nedreptatea socială la nivelul organizării statului rus, inutilitatea, banalitatea
autosuicientă a unei vieţi lipsite de vreun scop şi multitudinea convenienţeloe sociale, nu găseau
suficiente resurse interioare, curaj, nişte reprezentări clare cu privire la o schimbare a structurii
sociale, căzînd într-o stare de deprimare, de indiferenţă accentuată faţă de viaţa spirituală şi
socială. Evgheni Oneghin este unul dintre aceşti protestatari pasivi, oameni cu o gîndire critică
care nu văd o modalitate de ... „ieşire din criză”, care nu găsesc o modalitate de a-şi întrebuinţa
capacităţile şi calităţile. În consecinţă, este un om care suferă, respinşi de viaţă, trîind o dramă
personală de inadaptare şi nepotrivire, neînţelegere, un sentiment al inutilităţii.

E.O. a fost educat acasă, la Petersburg, tipic pentru o persoană de rangul său social, face parte
din aristocraţie (dvorjanstvo) (v. primele strofe): un guvernant francez etc., latină, cunoştinţe de
literatură, ceva ştiinţă, – suficiente pentru conversaţia mondenă – fără a „şti diferenţa dintre
iambi şi corei-trohei” (superficial). Cunoştinţele sale de istorie sînt la fel de superficiale, în
schimb citeşte pe Adam Smith (economistul englez), însă exact teoriile acestuia nu se discută în
cercurile pe care le frecventează O. Cultivat, însă superficial, putea discuta despre orice,
nesistematic, apărînd ca o persoană luminată, un spirit critic. Cercurile aristocratice nu impuneau
o erudiţie aparte şi O. era primit ca un oaspete drag.

Он по-французски совершенно / Мог изъясняться и писал; / Легко мазурку танцевал


И кланялся непринужденно: / Чего ж вам больше? / Свет решил, / Что он умен и
очень мил.

Viaţa lui de dandy (v., mai tîrziu, Oscar Wilde) este tipică pentru „tineretul de aur” al timpului
său: baluri, restaurante, teatre, somn pînă la prînz, întîlniri cu doamne, pe care le speria cu
„disperarea” lui (spleen-ul, aerul plictisit, prin aceasta „romantic”, misterios; plictis, rus. Хандра
и скука), stăpîndindu-le intelectual şi cu „patimă”. E.O . se distanţează de restul tinerilor prin
starea de dezamăgire continuă, de nemulţumire, „gol sufletesc” “душевнa пустотa”. El este

1
capabil să se dedice ca un visptor unei idei, apărînd ca un personaj straniu care nu poate fi imitat
înzestrat cu o inteligenţă acută, rece (“мечтательная преданность, неподражательная
странность и резкий охлажденный ум”), are o nobleţe interioară (внутреннее благородство),
este autocritic (самокритичность), este onest (порядочность) şi nu-şi permite să piardă timpul
fără rost ducînd o viaţă fără scop, de distracţii şi plăceri neîntrerupte, o viaţă „liberă, în floarea
vîrstei, printre vicorii strălucite, printre plăceri de fiecare zi” (“свободный, в цвете лучших лет,
среди блистательных побед, среди вседневных наслаждений”).
O trăieşte un sentiment de amărăciune, plictis, dispreţ faţă de „lumea vană” (“свету пустому”):

Ему наскучил света шум; / Красавицы не долго были / Предмет его привычных дум; /
Измены утомить успели; / Друзья и дружба надоели... / ...русская хандра / Им овладела
понемногу; / Он застрелиться, слава богу, / Попробовать не захотел, / Но к жизни вовсе
охладел.

O. încearcă să scape din cercul vicios, lipsit de suflet, articial al lumii pe care o dispreţuieşte
însingurîndu-se, încercînd să scrie, însă nu e obişnuit să muncească cu asiduitate (“...но труд
упорный ему был тошен...”) Moartea unchiului, al cărui moştenitor devine, îl aduce printre
nobilii de ţară (поместноe дворянствo), însă inteligenţa peste medie, libertatea interioară,
raportarea critică la realitate, independenţa accentuată, lipsa dorinţei de a menţine relaţiile sociale
cu povara lor l-au consemnat la singurătatea totală. Moşierii l-au definit „un om ciudat,
periculos” (“опаснейший чудак”), accentuînd statutul lui de însingurat, diferit de stereotipurile
omului de lume:

Сосед наш неуч; сумасбродит; / Он фармазон; он пьет одно / Стаканом красное вино; / Он
дамам к ручке не подходит; / Все да да нет; не скажет да-с / Иль нет-с”. / Таков был общий
глас.

Pe moşia sa O. a introdus o serie de reforme, micşorînd dijma (impozitul), spre fericirea


iobagului (Rusia a cunoscut iobăgia pînă în 1861), însă participarea lui la viaţa ţăranilor s-a redus
la aceasta.
În contrast apare Lenski, tipul poetului romantic, care credea în schimbările sociale şi în
prietenie, entuziast, înflăcărat, visător, aprins. Atitudinea şi părerile lui L. Stîrnesc zîmbetul lui
O., care nu crede în „lumea perfecţiunii”. Cei doi sînt legaţi însă prin trăsăturile comune:
inteligenţa, educaţia, refuzul lumii înconjurătoare, o lume a calcului meschin, al declinului
sufletesc:

Они сошлись. Волна („valul” Lenski) и камень („piatra” Oneghin),


Стихи („versuri” - L) и проза (O.), лед („ghiaţă” O.) и пламень („flacără” L.)
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой / Они друг другу были скучны; / Потом понравились...

2
Prietenia se sfîrşeşte în mod tragic, O. nu poate depăşi prejudecăţile şi codul epocii, deşi este
profund ataşat de prietenul său (“всем сердцем юношу любя”).
Iubirea T. l-ar fi putut salva, dînd un sens vieţii sale. Deşi cuprins de „vechea ardoare a simţirii”
(“чувствий пыл старинный”), O. nu reuşeşte să găsească în interiorul său suficiente forţe
sufleteşti. Iubirea adevărată apare peste ani, cînd T., într-un tragic contrapunct, îl refuză, iubindu-
l, fiindcă nu poate călca peste viaţa de familie pe care şi-a construit-o. (Aici va începe „Anna
Karenina”, Anna fiind o replică a Tatianei)
Astfel, convingerea lui O. că „libertatea şi tihna ţin loc de fericire” (“вольность и покой замена
счастью”) a fost contrazisă de toată viaţa lui, care se termină cu: „Trăind fără de scop, fără
eforturi / Pănă la 26 de ani, / Cuprins de lingoare în tihna fără acţiune / Fără o slujbă, fără soţie,
fără trebuir, / El nu ştia să-şi ocupe cu nimic timpul” :

Дожив без цели, без трудов / До двадцати шести годов, /Томясь в бездействии
досуга / Без службы, без жены, без дел, / Ничем заняться не умел.

„Mintea cea rece” a lui O. (“oхлажденный ум”) nu a fost solicitată de societate, iar viaţa l-a a-dus
într-o fundătură.

Puşkin (care comentează pe parcursul romanului, prin peronajul interpus, “vocea autorului”, unul

Мне нравились его черты, / Мечтам невольная преданность, / Неподражательная


странность / И резкий, охлажденный ум. / Я был озлоблен, он угрюм;
/ Страстей игру мы знали оба, / Томила жизнь обоих нас;
/ В обоих сердца жар угас.

din cei care-l cunosc pe O.) îşi exprimă admiraţia faţă de acesta:

Numit de Belinski (Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая. «Евгений Онегин»,


1841) un egoist fără voie” ("эгоист поневоле"), un “egoist care suferă” ("страдающий
эгоистом"), care a dat verdictul: răul se ascunde în societate, nu în om.

Este romantic în măsura în care cultivă sentimentul detaşării de lume, singurătatea, drama
necomunicării, incapaticatea de a iubi. Este tragic rezultatul acestei neconcordanţe, neechilibrări
din interiorul omului. Prezentarea sa este realistă însă, aşadar, eticheta de “om de prisos” este
doar parţial adevărată în ceea ce-l priveşte.