Sunteți pe pagina 1din 2

În viața de zi cu zi, ne confruntăm cu situaţii

diverse, unele mai plăcute, altele mai puţin.


Circumstanțele supărătoare sau mai puţin
comode se manifestă sub forme de poziții
conflictuale. Precum orice persoană îşi
percepe propria viaţă în felul său, şi
conflictul, fiind parte componentă a
realităților noastre, este sesizat diferit de
fiecare dintre noi. Diversitatea legată de
rasă, vârstă, educație, valori, credințe,
opinii și alte calități indi-viduale divizează la
infinit mediul nostru social, îmbogățindu-l,
confe-rindu-i culoare și substanță, dar
amorsând, în același timp, legături de tip
conflictual. Conflictele sunt în mod direct
legate de comunicare, de ba-rierele și
abilitățile de comunicare eficientă, de
comportamentul fiecăruia din noi implicat în
acest proces tensionat. Competențele din
domeniul comunicării și comportamentului,
pe care le vor dobândi mediciniştii la acest
capitol, sunt următoarele:
− să opereze corect cu noile concepte;
− să descrie structura și calitatea
conflictului;
− să argumenteze cu privire la cauzele care
pot genera conflicte;
− analiza interdisciplinară a diferitelor tipuri
de conflicte;
− aplicarea cunoștințelor teoretice la
soluţionarea conflictelor la nivel
interpersonal, personal și social;

S-ar putea să vă placă și