Sunteți pe pagina 1din 4

ŞC.GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”.

TECUCI MATEMATICA
EVALUARE INIŢIALĂ
-matematică și explorarea mediului-
CLASA a II-a B

Competențe specifice:

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;


1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări,
aproximari;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând la
numărare;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termen, diferenţă, <, >, =, +,
-) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;
2.2. Recunoașterea unor figuri și corpuri geometrice în mediul apropiat și în reprezentări plane
accesibile;
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat;
4.2. Identificarea unor consecinţe ale unor unor acțiuni, fenomene, procese simple;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operații de adunare sau scădere în concentrul
0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice;
6.2. Utilizarea unor unități de măsură pentru determinarea și compararea duratelor unor activități
cotidiene;
6.4. Identificarea unităților de măsură uzuale pentru lungime, capacitate și a unor instrumente
adecvate;

Obiective propuse:

 să găsească vecinii unor numere naturale selectate dintr-un tabel dat;


 să descompună într-o sumă de zeci și unități numere naturale selectate dintr-un tabel dat;
 să compare numere naturale selectate dintr-un tabel dat;
 să ordoneze crescător numere naturale selectate dintr-un tabel dat;
 să utilizeze corect terminologia matematică învăţată;
 să efectueze operaţii de adunare şi scădere;
 să stabilească valoarea de adevăr a unor enunțuri referitoare la mediul apropiat;
 să identifice, pe baza achizițiilor dobândite în clasa I și a experienței de viață, varianta
corectă pentru fiecare cerinţă dată;

Descriptori de performanţă:

Item Foarte bine Bine Suficient


I1 Selectează corect numerele din Selectează corect numerele din Selectează corect numerele din
tabel și scrie corect vecinii tabel și scrie corect vecinii tabel și scrie corect vecinii
numerelor atât pentru mere, numerelor pentru două din numerelor pentru cel puțin una
cât și pentru pere și gutui situațiile date din situațiile date

I2 Selectează corect numerele din Selectează corect numerele din Selectează corect numerele din
tabel și descompune corect tabel și descompune corect tabel și descompune corect nr.
numerele în toate cele 3 numerele în două din cele 3 în cel puțin una din situațiile
situații date situații date date

I3 Selectează corect numerele din Selectează corect numerele din Selectează corect numerele din
Prof.înv.primar, Bîra Ilinca
ŞC.GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”. TECUCI MATEMATICA
tabel și compară corect tabel și compară corect nr. în tabel și compară corect nr. în
numerele în cele 3 cazuri date două din cele 3 cazuri date cel puțin 1 din cele 3 cazuri
utilizând semnele <, >, = utilizând semnele <, >, = date utilizând semnele <, >, =

I4 Selectează corect cele 6 nr.din Selectează corect cel puțin 4 Selectează corect cel puțin 2
tabel și le ordonează crescător nr.din tabel și le ordonează nr.din tabel și le ordonează
crescător crescător

I5 Selectează corect numerele din Selectează corect numerele din Selectează corect numerele din
tabel și realizează cele 6 tabel și realizează cel puțin 4 tabel și realizează cel puțin 1-2
calcule cerute de situațiile calcule cerute de situațiile calcule cerute de situațiile
problemă problemă problemă

I6 Stabilește valoarea de adevăr Stabilește valoarea de adevăr Stabilește valoarea de adevăr


pentru 6 enunțuri pentru 3-5 enunțuri pentru 1-2 enunțuri

I7 Precizează varianta corectă de Precizează varianta corectă de Precizează varianta corectă de


răspuns pentru cele 6 situații răspuns pentru 3-5 situații date răspuns pentru 1-2 situații date
date

Numele şi prenumele elevului …………………………………..........


Prof.înv.primar, Bîra Ilinca
ŞC.GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”. TECUCI MATEMATICA

EVALUARE INIŢIALĂ
-matematică și explorarea mediului-

Irina, Amalia și Roberta au ajutat-o pe mama lor să pregătească dulceață și compoturi pentru iarnă.
Au cules fructe din livadă şi au notat numãrul fructelor culese în tabelul următor:

MERE PERE GUTUI


IRINA 27 18 36
AMALIA 42 27 15
ROBERTA 17 59 9

I. Scrie vecinii numerelor care reprezintă fructele culese de Amalia:


MERE PERE GUTUI

II.Descompune într-o sumă de zeci și unități numerele care reprezintă fructele culese de Irina:

………………………………… ……………………………….. …………………………….

III.Compară numărul de fructe cules de Amalia cu numărul de fructe cules de Roberta (fiecare
categorie de fructe) folosind unul din semnele <, =, >:

mere………………………… pere……………………………. gutui………………………..

IV.Ordonează crescător numerele impare care reprezintă fructele culese de cele trei fete:

………………………………………………………………………………………………………

V. Află:
a) Care este suma dintre merele culese de Amalia şi merele culese de Roberta?
........................................................................
b) Care este diferența dintre perele culese de Irina şi perele culese de Amalia?
………………………………………………..
c) Cu cât este mai mare numãrul gutuilor culese de Irina decât numãrul gutuilor culese de Roberta?
.........................................................................
d)Câte pere trebuia să mai culeagă Irina ca să aibă un număr egal cu numărul merelor culese de ea?
……………………………………………….
e) Câte fructe a cules Roberta?
.....................................................................................
f)Câte fructe ar fi mai trebuit să culeagă Roberta pentru a avea în total 90 de fructe?
………………………………………………………..

VI. În timp ce culegeau fructele, cele trei surori au jucat „Adevãrat sau Fals”. Scrie şi tu, în
casete, A, dacã enunţul este adevãrat şi F, dacã acesta este fals.
Pentru a creşte, plantele au nevoie de apã, lumină şi cãldurã.
Fructele reprezintã o sursã de energie.
Un obiect care vibrează nu produce sunete.
Forța apei și a vântului generează curent electric.
Prof.înv.primar, Bîra Ilinca
ŞC.GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA”. TECUCI MATEMATICA
Panourile solare folosesc energia furnizată de apă.
Inima este organul intern care trimite în întregul organism sângele cu substanțe hrănitoare și oxigen.

VII. Alege rãspunsul corect:


1. Dacă fetele au cules fructe de la ora 9:00 până la ora 11:30, înseamnă că au lucrat:
a) 3 ore b) 2 ore c) 2 ore și 30 de minute
2. Fructele culese au fost depozitate în cutii asemănătoare celor date. Cu ce
corp geometric se aseamănă?
a)cub b)cuboid c)cilindru
3.Cele trei surori au cules fructele într-o zi de miercuri, iar mama le-a spus că va face compot și
dulceață din ele peste 3 zile. În ce zi va face mama compot și dulceață?
a) sâmbătă b)vineri c) joi
4. Ce figură geometrică poți folosi pentru a desena un măr?
a)pătrat b)triunghi c)cerc
5. Ca să măsoare apa pe care o pune mama în borcanele cu compot, fetele au nevoie de:
a) b) c)

6.Mama are în livadă 23 de gutui, peri cu 17 mai puțini, iar meri câți peri și gutui la un loc.
Câți meri are mama în livadă?
a)63 meri pentru că:1)23 + 17= 40 (peri) b)29 meri pentru că: 1)23 – 17=6 (peri)
2)23 + 40= 63 (meri) 2) 23 + 6=29(meri)

c) 40 meri pentru că: 1) 23 + 17 =40 (meri)

Prof.înv.primar, Bîra Ilinca