Sunteți pe pagina 1din 3

CONTABILITATEA TVA ÎN PROCURĂRI DE BUNURI, SERVICII DE

LA SUBIECŢII ECONOMICI REZIDENŢI AI REPUBLICII MOLDOVA,


CARE NU AU RELAŢII FISCALE CU SISTEMUL BUGETAR AL REPUBLICII

Modul de aplicare a TVA în tranzacţia în care unul din participanţii acesteia este rezident al
Republicii Moldova şi nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al republicii, este reglementat în
prevederile art. (6) al Legii cu privire la punerea în aplicare a titlului III al CF. În
conformitate cu această normă, valorile materiale şi serviciile livrate de către persoanele juridice
şi fizice – rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au relaţii fiscale cu
sistemul bugetar, persoanelor juridice şi fizice – rezidenţi, care se află pe teritoriul Republicii
Moldova şi au relaţii fiscale cu sistemul bugetar, sunt impozitate cu TVA în baza art. 96, lit. a)
şi b), art. 103 şi 104. Suma TVA aferentă este plătită de către persoanele juridice şi fizice care se
află pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă au, sau nu au ei relaţii fiscale cu
sistemul bugetar al Republicii Moldova. Aceste persoane sunt obligate să treacă prin
posturile vamale interne achitând TVA până la/sau în momentul trecerii controlului vamal.
Nu se aplică TVA pentru importul şi livrările ulterioare ale gazelor naturale efectuate de
S.A. „Moldova-Gaz” către SRL „Tiraspol trans-gaz” care nu are relaţii fiscale cu sistemul
bugetar al Republicii Moldova.
Drept documente perfectate în afacerile menţionate servesc: contractul de vânzare-
cumpărare, factura, factura fiscală, declaraţia vamală sau alte documente, procesul-verbal
de executare a lucrărilor (prestare a serviciilor), certificatul de origine, certificatul de
calitate, ordinul de plată a TVA şi alte documente.
Când valorile materiale se procură de către cumpărător neînregistrat ca plătitor de TVA de
la un subiect economic, care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar, evident că suma TVA
aferentă nu va fi reflectată în decontările cu bugetul. Acest caz în contabilitatea cumpărătorului
de bunuri generează înregistrările contabile:
1. Achitarea de către cumpărător a TVA aferentă la postul vamal intern:
Debit 234 „Alte creanţe curente”
Credit 242 „Conturi curente în monedă naţională”, sau 226 „Creanţe ale
personalului”, sau alte conturi de evidenţă a numerarului
2. Înregistrarea bunurilor, activelor biologice şi altor valori materiale la intrări:
Debit 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”, 123 „Mijloace fixe”, 131 „Active
biologice imobilizate în curs de execuţie”, 132 „Active biologice
imobilizate”, 211 „Materiale”, 212 „Active biologice circulante”, 213
„Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”, 217 „Mărfuri” şi alte conturi de
evidenţă a bunurilor
Credit 521 „Datorii comerciale curente”, 544 „Alte datorii curente” sau alte conturi de
evidenţă a datoriilor
3. Atribuirea TVA la costul bunurilor aferente:
Debit 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”, 123 „Mijloace fixe”, 131 „Active
biologice imobilizate în curs de execuţie”, 211 „Materiale”, 213 „Obiecte de
mică valoare şi scurtă durată”, 217 „Mărfuri” etc.
Credit 544 „Alte datorii curente”
4. Decontarea TVA anterior achitată:
Debit 544 „Alte datorii curente”
Credit 234 „Alte creanţe curente”
5. Transfer furnizorului de bunuri (prestatorului de servicii) în achitarea datoriei:
Debit 521 „Datorii comerciale curente”, 544 „Alte datorii curente” sau alte conturi
Credit 242 „Conturi curente în monedă naţională”, 244 „Alte conturi bancare” sau alt
cont
În această variantă, suma TVA nu va fi reflectată în Registrul de evidenţă a procurărilor,
deoarece cumpărătorul bunurilor (beneficiarul de servicii) nu este înregistrat ca plătitor de TVA.
Când cumpărătorul bunurilor (beneficiarul serviciilor) este înregistrat ca plătitor de TVA şi
efectuează procurări de la un subiect, care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al republicii,
el achită suma TVA. Achitarea se face în baza dispoziţiei de
plată sau altui document, astfel TVA va fi trecută în cont. Înregistrările contabile vor urma astfel:
1. Achitarea TVA aferentă bunurilor (serviciilor) procurate la postul vamal intern:
Debit 234 „Alte creanţe curente”
Credit 226 „Creanţe ale personalului”, 242 „Conturi curente în monedă naţională”,
244 „Alte conturi bancare” sau alt cont
2. Reflectarea valorilor materiale primite fără TVA:
Debit 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”, 123 „Mijloace fixe”, 131 „Active
biologice imobilizate în curs de execuţie” 132 „Active biologice
imobilizate”, 211 „Materiale”, 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă
durată”, 217 „Mărfuri”
Credit 521 „Datorii comerciale curente”, 544 „Alte datorii curente” sau alte conturi
3. Trecerea în cont a TVA achitată:
Debit 534 „Datorii faţă de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoare
adăugată”
Credit 544 „Alte datorii curente”
4. Decontarea TVA anterior achitată:
Debit 544 „Alte datorii curente”
Credit 234 „Alte creanţe curente”
5. Transfer în achitarea datoriei faţă de furnizor de bunuri (prestator de servicii):
Debit 521 „Datorii comerciale curente”, 544 „Alte datorii curente”, sau alt cont de
evidenţă a datoriilor
Credit 242 „Conturi curente în monedă naţională”, 244 „Alte conturi bancare” sau alt
cont
Exemplul 76. Entitatea „Speranţa”, plătitor de TVA, a procurat materiale în valoare de
14000 lei de la un furnizor, care se află pe teritoriul republicii, dar nu are relaţii fiscale cu
sistemul bugetar al ei. La trecerea postului vamal intern, conform condiţiilor contractuale,
cumpărătorul a achitat TVA 2800 lei din contul curent în monedă naţională.
Înregistrările contabile aferente vor genera astfel:
1. Achitarea TVA la postul vamal intern:
Debit 234 „Alte creanţe curente” – 2800 lei
Credit – 242 „Conturi curente în monedă naţională” – 2800 lei
2. Înregistrarea la intrări a materialelor procurate:
Debit 211 „Materiale” – 14000 lei
Credit 521 „Datorii comerciale curente” – 14000 lei
3. Trecerea în cont a TVA anterior achitată la buget:
Debit 534 „Datorii faţă de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoare
adăugată” – 2800 lei
Credit 544 „Alte datorii curente” – 2800 lei
4. Decontarea TVA anterior achitată:
Debit 544 „Alte datorii curente”
Credit 234 „Alte creanţe curente”
5. Transfer în achitarea datoriei faţă de furnizor:
Debit 521 „Datorii comerciale curente” – 14000 lei
Credit 242 „Conturi curente în monedă naţională” sau alt cont – 14000 lei
Dacă, la sfârşitul lunii, TVA aferentă procurărilor va depăşi TVA pentru livrările, efectuate
diferenţa va fi trecută în cont pentru luna ulterioară prin formula contabilă:
Debit 225 „Creanţe ale bugetului”, subcontul 2252 „Creanţe privind taxa pe valoarea
adăugată”
Credit 534 „Datorii faţă de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”
În varianta a) expusă, cumpărătorul de valori materiale (servicii primite) va face înregistrări
în Registrul de evidenţă a procurărilor cu specificarea documentului în baza căruia a fost achitată
suma TVA. Concomitent, suma TVA mai este reflectată şi în registrele contabilităţii financiare
aferente conturilor 234 „Alte creanţe curente”, 534 „Datorii faţă de buget” şi conturile din care a
fost achitată suma TVA (242 „Conturi curente în monedă naţională”, 226 „Creanţe ale
personalului”, 544 „Alte datorii curente”, 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”,
244 „Alte conturi bancare” etc.).