Sunteți pe pagina 1din 5

Pentru a nu deranja partea de sus a peștelui, rola japoneză poate fi acoperită cu un film.

Umectați un cuțit ascuțit în apă rece, împărțiți produsul în jumătate și tăiați-l rapid.
Spălați lama, pliați bucățile împreună și împărțiți în 3 părți. Drept urmare, ar trebui să
iasă 6 triunghiuri sau pătrate. La tăiere, marginile ideale pot fi deteriorate, astfel încât
piesele sunt aliniate într-o linie și re-presate cu un covor. Ruloul este gata.

Adesea capetele produsului ies înfundate, astfel încât înainte de a împărți ruloul,
marginile urâte pot fi tăiate. Piesele trebuie să aibă aceeași înălțime și strânse. Este de
dorit ca placa de pește să acopere complet sau jumătate părțile produsului.

administrativSector
Cheltuieli directe

Sector de desfacere
Cheltuieli Activitate
indirecte a auxiliară
Total cheltuieli

Cheltuieli
producţiei Sec. 2
după natura

Secție de
ambalaje
Centrală
electrică
lor
Sec.1 Sec. 1 Sec. 2
A B C

1.      Materii
685,74 510,71 41,53 91,93 41,57 - - - - - -
prime
2.      Materiale
252,71 - - 33,41 33,15 20,00 36,15 35,00 95,00
consumabile
3.      Salarii 500,00 100,00 - - 150,00 50,00 50,00 70,00 80,00
4.      CAM
11,24 2,25 - - 3,36 1,12 1,13 1,58 1,80
2.25%
5.      Apă 15,00 - - 5,00 5,00 3,00 - 2,00 -
6.     
Amortizarea 19,00 - - 5,00 3,00 4,00 - 2,00 5,00
imobilizari
7.      Cheltuieli
25,80 - - - - - - 25,80 -
de marketing
8.      Cheltuieli
cu servicii 27,00 - - - - - - 27,00 -
contabile
9.      Cheltuieli
96,53 - - - - - - 96,53 -
cu chirii
10.  Cheltuieli 15,00 - - - - - - 15,00 -
bancare
TOTAL 1 274,9
1648,02 612,96 41,53 91,93 41,57 43,41 194,51 78,12 87,28 181,80
1

Repartizarea secundară a cheltuielilor activității auxiliare


1. Centrala electrică a furnizat atelierului de ambalaje energie electrică în valoare de
11,12 lei;
2. Centrala electrică a furnizat celorlalte sectoare energie electrică astfel:
 la secţia 1 în care se desfăşoară F1 20,00 lei;
 la secţia 2 în care se desfăşoară F2 30,00 lei;
 la sectorul administrativ 12,00 lei
 la sectorul de desfacere 5,00 lei.
3. Ambalajele obținute în sector de ambalaje astfel:
 la secţia 1 în care se desfăşoară F1 18,00 lei;
 la secţia 2 în care se desfăşoară F2 80,40 lei.

Producția secților auxiliare și destinația acestora

Sector administrativ

Sector de desfacere
Cheltuieli Activitatea
Total cheltuieli

indirecte auxiliară

Secție auxiliară
Secție de
ambalaje
Centrală
electrică

Sec. 1 Sec. 2

1. Centrală electrică 78,1


20 30 - 11,12 12 5
2
2. Secție de ambalaje 98,4
18 80,40 - - - -
0

C) Repartizarea cheltuielilor indirecte nu necesită calcule suplimentare. Pentru


repartizarea cheltuielilor generale se utilizează procedeul suplimentării în varianta
coeficientului unic. Cheltuieli generale de repartizat 136.000 lei.
desfacere
administrativ
cheltuieli

Sector de

Cheltuieli Cheltuieli directe Cheltuieli Activitate


Total

producţiei indirecte a
Sector

după natura auxiliară


lor
Sec. 2

Secție de
ambalaje
Centrală
electrică
Sec.1 Sec. 1 Sec. 2
A B C

TOTAL 1 1648,02 612,96 41,53 91,93 41,57 43,41 194,51 78,12 87,28 274,91 181,80
Dec. ch. Centr.
Auxiliare
prestatii
-
reciproce : CE- 0 11,12
11,12
>SA
- prestaţii
externe: CE--
0 20 30 -67 12 5
>S1,S2, Adm,
Desp.
- prestaţii
externe: SA-- 0 18 80,40 -98.40
>S1,S2
TOTAL 2
1648,0 304,9 0,0 286,9 186,8
( după dec ch 612,96 41,53 91,93 41,57 81,4 0,00
2 1 0 1 0
centre aux) 1
Decontare chelt 196,0 154,0 105,0
Semifabricate -455
0 0 0

Decontarea ch.
indirecte de 114,9 119,0
0 81,41 70,93 -81,41 -304,91
secţie asupra 6 2
fazelor
Total 3 1648,0 156,4 210,9
694,37 112,5 0 0 0 0 286,91 186,80
2 9 5
Decontare chelt
Semifabricate 20,03 15,73 10,73
Sector administrativ

Sector de desfacere
Total cheltuieli

Cheltuieli Cheltuieli Activitatea


Cheltuieli directe indirecte auxiliară
producţiei
după natura lor
Secție de
ambalaje
Centrală
electrică

Sec.1 Sec. 2 Sec. 1 Sec. 2

TOTAL 1(tab. 1) 1648,0


612,96 175,03 43,41 194,51 78,12 87,28 274,91 181,80
2
Dec. ch. Centr.
Auxiliare 0
prestatii reciproce : CE-
>SA 0 -11,12 11,12
- prestaţii externe: CE--
>S1,S2, Adm, Desp. 0 20 30 -67 12 5
- prestaţii externe: SA--
>S1,S2 0 18 80,40 -98.40
TOTAL 2 ( după dec ch 1648,0 612,9 175,0 304,9 286,9 186,8
centre aux)
2 6 3 81,41 1 0,00 0,00 1 0
Decontarea ch. indirecte
de secţie asupra fazelor 0 81,41 304,91 -81,41 -304,91
Total 3 694,37 479,94 0 0 0 0 286,91 186,80

TOTAL 1648,0
612,96 175,03 43,41 194,51 78,12 87,28 274,91 181,80
2

Pentru perioada curentă de gestiune (1 zi) se cunosc următoarele date:


1. Producţia în curs de execuţie la începutul perioadei este specifică secție – F1.S,
responsabilă de prima fază de producerea și anume pregătirea semifabricatelor, care pot fi
păstrate la frigider pentru perioada de gestiune următoare, în F1.Stuația în care confom
cererii mu au fost utilizate toate semifabricatele pregătite în ziua precedent. Astfel la
începutul perioadei curentă de gestiune (1 zi) se reflect darea în exploatrea
semifabricatelor în sumă de 164, 51 lei.

N.
Denumire semifabricat Cantitate, gr. Cost, lei.
d/o
1. Orez 2000 16,77
2. Castraveți 100 0,82
3. Somon 1500 85,48
4. Ton 150 11,26
5. Anghilă 200 33,36
6. Tofu 150 3,75
7. Ciuperci shitaki 100 13,08
Total 164,51
Operaţiile economico – financiare care se efectuează pe parcursul perioadei de gestiune şi
înregistrarea acestora în contabilitatea de gestiune în ordine cronologică şi F1.Sstematică se prezintă
astfel:

Contabilitatea financiară
164,51 711 ,,Venituri aferente costurilor =341 ,,Semifabricate” 164,51
stocurilor de produse”

Contabilitatea managerială
a)
164,5 % =90 „Decontări interne 164,
1 1 privind cheltuielile” 51
164,5 933 „Costul producţiei în curs de
1 execuţie”
164,5 933.S
1